You are on page 1of 9

Tajuk

:
Tujuan:
Arahan:

School Programme Check Tool (sPeCt)
Mengenal pasti program yang telah dilaksanakan
1. Lengkapkan ruangan isu dengan dapatan daripada aspek SKPM
2. Lengkapkan ruangan program dengan program yang telah dilaksanakan berkaitan dengan isu yang telah dikenal pasti
3. Kenal pasti isu dengan program untuk membuat semakan program

Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan
Sekolah (Susun Ikut Jurang Terbesar)

Alat Semakan Program Sekolah
Eliminate (Hapuskan)

Raise (Tambah)

Reduce (Kurangkan)

Create (Wujudkan)

Sustain (Kekalkan)

Program Kecemerlangan Sekolah Yang
Dilaksanakan
(Berdasarkan Isu /
Cabaran)

 Tajuk: One Page Project Manager (OPPM) Tujuan: Pemantauan program sepanjang tahun Arahan: 1. Senaraikan program-program di dalam ruangan Tugas Utama dan perancangan yang akan dilaksanakan 2. Lengkapkan ruangan tanggungjawab terhadap program yang telah dirancang Ketua: Nama Projek: Tarikh: Objektif Program: Matlamat Tugasan Utama Status/Pencapaian Projek Tanggungjawab Matlamat Objektif Khusus & Harapan Bil 1 2 Kos 3 4 5 6 Program/Aktiviti Kos Catatan 1 2 3 4 Simbol  Belum Siap  Siap A Orang Pertama dipertanggungjawabkan B Orang Kedua dipertanggungjawabkan C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan E D C B Pegawai A Disember November Oktober September Ogos Julai Jun Mei April Mach Tarikh Sasaran Februari Tugasan Utama (Nama Program/aktiviti) Januari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .

.

One Page Project Manager (OPPM) Objektif Program Meningkatkan Prestasi Akademik Panitia Sains SMK Zon R1 Tugasan Utama Status/Pencapaian Projek O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Oktober November O O September O O Ogos O Program/Aktiviti Bil Matlamat O O O Julai O O O O Kos B B B B B B B B B B B B B B Catatan 1 Penyediaan modul Impak Maksima RM 150 PIBG 2 Kelas Pemantapan Ilmu TING 1-TING 5 RM2. Kimia. TING 5 BESTARI LPBT LPBT LPBT LPBT LPBT Objektif Khusus & Harapan 1 Meningkatkan peratus murid mendapat Band / Tahap Penguasaan 4-6 dalam semua matapelajaran Sains 2 Meningkatkan peratus murid lulus mata pelajaran sains dalam SPM dan Peperiksaan Akhir Tahun (PAT) 3 Meningkatkan Kualiti pencapaian A dalam mata pelajaran Sains 4 Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Simbol  Belum Siap  Siap A B C C C C C C C C C C C C C C C Guru mata pelajaran O O O O Pn Nur Faezah (KP) O O O O O O O O A A A A A A A A A A A A A A Pn Jamaliah (KB) O O O Disember O O O Jun Tarikh Sasaran O O O Tanggungjawab Mei Tugasan Utama (Nama Program/aktiviti) O O O Mach O O O O April Penyediaan modul Impak Maksima Memperkasakan Pendidik Terbilang Rekod Semakan Kerja Murid Kelas Pemantapan Ilmu (Kelas Bimbingan) Seminar Teknik Menjawab Sains Gerak Gempur Sains Jejak Amali (Fizik. Nur Faezah Bt Mohd Shapri Orang Pertama dipertanggungjawabkan Orang Kedua dipertanggungjawabkan Orang Ketiga dipertanggungjawabkan .000 Kos 3 STMS 4 5 6 7 8 9 10 RM 300 Gerak Gempur Sains RM500 Jejak Amali (Fizik. TING 5 TING 4B. Biologi) LDP Panitia Sains Moderasi Penskoran PT3 untuk guru-guru Sains Bahan Relief atas talian Minggu Akademik (Bidang Sains) Taman Sains "i-Think " dalam PdP Modul soalan KBAT/ PISA Februari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Januari Kualiti Band / Tahap Penguasaan 4 . Biologi) RM 200 LDP Panitia Sains RM 300 Minggu Akademik (Bidang Sains) RM800 Taman Sains RM 200 "i-Think" dalam PdP RM 100 Modul soalan KBAT/ PISA RM 200 C C C C C C C C C C C TING 5 TING 3. Kimia.6 Peratus Lulus Sains Dalam SPM dan PAT Kualiti Pencapaian A Pembelajaran dan Pengajaran Guru Matlamat O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Tarikh 2 JANUARI 2014 Nama Projek : Program Pembangunan Akademik Panitia Sains AJK Panitia Sains Ketua Pn.