You are on page 1of 1

DUMITRU T.

BUIUC

MICROBIOLOGIE
MEDICALĂ
Ghid pentru studiul
şi practica medicinei
Ediţia a VI-a
2003

Lista colaboratorilor

Catedra de Microbiologie, U.M.F. „Gr. T. Popa” Iaşi
DANIELA BOSNEA
Şef de lucrări universitar, doctor medic
DUMITRU BUIUC
Profesor universitar, doctor medic
GABRIELA COMAN
Profesor universitar, doctor medic
MARIA DAN
Preparator universitar, medic
OLIVIA DORNEANU
Şef de lucrări universitar, doctor medic
ROXANA FILIP
Şef de lucrări universitar, doctor medic
DRAGOŞ FLOREA
Asistent universitar, medic
LUMINIŢA SMARANDA IANCU
Conferenţiar universitar, doctor medic
CARMEN PÂNZARU
Conferenţiar universitar, doctor medic
IRINA POPOVICI
Preparator universitar, medic
ANA VORNICU
Preparator universitar, medic