You are on page 1of 1

SUSUNAN PENGURUS TA’MIR MASJID

“DARUL FALAH”
TALANGSUKO – TUREN

Pelindung

: KEPALA DESA

Penasihat

: H. A. Khotib
K. H. Ghozali

Ketua

: Rasemat

Wakil Ketua

: Marsudi

Sekretaris

: Rustam

Wakil Sekretaris

: H.Mahfud

Bendahara

: Sunardi

Koordinator Da’wah : 1. H. Mahfud
2. H. Moh Ja’i
Pendidikan /TPQ

: 1. Suradi
2. Didik
3. Jaenuri

Penggali Dana

: 1. H.Abd Majid
2. Rasemun
3. Mulyantoro