You are on page 1of 1

Lampiran G (Surat Panggilan Mesyuarat)

(LETTERHEAD)

Ruj. Kami : SKM1 / PGK/02/03


Ruj. Tuan :
Tarikh
: 29.02.2012
Kepada :
Semua Pemimpin Pengakap Kumpulan 03 SK Machang 1
Tuan / Puan,
MESYUARAT KURSUS LENCANA KEAHLIAN PENGAKAP KANAK-KANAK BIL 1/2012 SEKOLAH
KEBANGSAAN MACHANG 1
Dengan segala hormatnya, saya merujuk kepada perkara di atas.
2.
Dengan hormatnya tuan/puan adalah diwajibkan hadir ke mesyuarat di atas seperti ketetapan
yang berikut;
2.1
2.2
2.3
3.

4.

Tarikh
Tempat
Masa

:
:
:

07 March 2012(Rabu)
Bilik Gerakan, Sek. Keb. Machang 1, Machang
1.15 petang

Agenda Mesyuarat
:
3.1
Ucapan Alu-aluan Pengerusi
3.2
Pembentangan cadangan perkhemahan
3.3
Hal-hal lain.
Kehadiran tuan/puan amat dihargai.

Sekian, terima kasih.


Yang menurut perintah,

__________________________
(NOORIZAN BIN MOHD ESA)
Setiausaha Program Kursus Lencana Keahlian Pengakap Kanak-kanak,
SK Machang 1.