You are on page 1of 4

Xut khu lao ng tuyn n i gip vic Rp Min Ph lng t 7,5tr /thng

TUYN DNG N GIP VIC LAO NG XUT KHU I RP X T


Cng ty C phn u t nhn lc thng mi xut nhp khu S Gn( Incomex Saigon)
S Giy chng nhn ng k kinh doanh: 0310057052
Xem giy cp php hot ng dch v xut khu lao ng nh nh km pha di
Xem ng k xin a ngi lao ng sang Rp X t nh nh km pha di

xut khu lao ng dubai rp lm gip vic


Tuyn lao ng n gip vic sang Rp x t
1. iu kin tuyn dng:
- N : tui : 21 50 tui.
- Chiu cao: 150cm tr ln, Cn nng : 40 kg tr ln
- Tt nghip PTCS tr ln, khng mc bnh truyn nhim nh: HIV, Vim gan B, Lao phi
2. Thi hn hp ng: 02 nm ( c th c gia hn hp ng thm 1 nm )
- Cng vic c th : lm cc vic nh nh nhng nh dn dp lau chi qut dn git l .( c ghi
r c th trong hp ng cho ngi lao ng )
3. Chi ph xut cnh:
N GVG: MIN PH XUT CNH
Ch : ( Ton b chi ph nh v my bay + ph mi gii do ch s dng lao ng chi
tr).
Chi ph khc nh : H chiu, KSK, tr gi 2tr ( Duy nht :cng ty chng ti h tr cho
ngi lao ng )
4. Quyn li ca ngi lao ng:
- Lng C Bn : N GVGD : t ~ 7.500.000vn/thng ( lm tt ch nh thng thm )
( Ngi Lao ng khng b tr bt k khon ph no khc )
- c hng ch BHYT, BHL theo quy nh ca lut Lao ng

- c hng cc ch ngh php 10 ngy/nm, ngh m theo quy nh ca nc s ti.


5. Thi gian xut cnh : 20 ngy
LU : ngi lao ng tp chung ti cng ty 20 ngy hc ngoi ng ( c bn ) v hc s
dng cc phng tin trong gia nh . Chi ph : n ,, hc ngoi ng cng ty s ti tr 100%
cng ty xut khu lao ng arap uy tn
Cng ty C phn u t nhn lc thng mi xut nhp khu S Gn( Incomex Saigon)
a ch : C14, TT7 khu th Vn Qun , H ng.
Cn b phng tuyn dng : Anh Hng : 0914.367.315
http://congtyxklduytin.com/xuat-khau-lao-dong-cho-nu-di-giup-viec-rap-mien-phi-luong-tu-75trthang/

giy php xut khu lao ng

Thng tin hay c ngi lao ng tm kim :


xuat khau lao dong arap
xuat khau lao dong arapxeut
xuat khau lao dong di arap xeut
xuat khau lao dong sang arap
cng ty xut khu lao ng arap uy tn
i gip vic rp x t
tuyn gip vic rp
di giup viec a rap