You are on page 1of 4

/

-
-

1.1

1.3

-
-

2.1

1.1
1.3

-
-

1.1.4
-
-
1.3.2
-
-

CD1(Track 0102)

EMK

B1D1E3
B1D1E8

2.2.1

1.1.6 aeiou
1.3.1
- /
- /
- /
- /

1.2.1
-
1.2
-
1.1.4 Menyanyi mengikut1.2.2
tempo.
1.1.4 Menyanyi mengikut tempo.
- cepat
- lambat

- cepat
- lambat

CD1(Track 0304)
CD2(Track 0506)

EMK

B1D1E4
B1D1E2
B1D1E1

CD1(Track 0506)
CD2(Track 0708
09)

EMK

B2D1E4
B3D1E3

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan


1.3.2
lirikMembuat pergerakan berdasarkan lirik
dan mud muzik.
dan mud muzik.
- lagu aksi (action song)
- lagu aksi (action song)
- permainan nyanyian (singing games) - permainan nyanyian (singing games)

2.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan


2.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan
perkusi badan dan perkusi mulut.
perkusi badan dan perkusi mulut.

/
/

- ( p )
- ( f )

5
1.2

- ( p )
- ( f )

1.1

1.2.1
-
-

1.2.3
- ( p )
- ( f )

B1D2E1
B3D2E2
B3D2E3

1.2.1
-
-

1.2.3
- ( p )
- ( f

B2D1E2
B3D2E1
B3D2E6

1.2

- ( p )
- ( f )

1.1.5
- ( p )
- ( f )

CD1(Track 0708)

EMK

CD1(Track 0910)

EMK

CD1(Track 11,12)
CD2(Track 10)

EMK

B1D1E7
B4D2E3

-
-

1.2 1.2.1
-
-

CD1(Track 1314)

EMK

3.1

- so
- mi

2.1

3.1.2
- ()
- ( )
- ( - )
- ( )

2.1.3
-
-

B1D1E6
B3D1E1

CD1(Track 15)

EMK

B3D1E6
B3D2E5

1.1.6 aeiou

CD1(Track 17)

/
/

-
--

12
16

3.1

3.1

()
--
( )
- ()

-
-

13
17

1.1

1.3
1.3

- ( p )
- ( f )

14

3.1
1.1
1.3

-
-
-

18
15

2.1

1.1

1.3

23,25)
3.1.2 CD1(Track
CD1(Track 29,30)
3.1.1 -
()
EMK
EMK
-
( )

()
:
- ( - )
B4D1E1

1.1.2
1.3.1
-
-
/
/
1.3.2
/
-
/
-

B4D1E3
B4D1E4
B4D1E5
B4D1E3
B4D2E2

CD1(Track
27)
CD1(Track 33,34)
EMK
EMK
:

B4D1E6
B3D2E5
B4D1E8
B4D2E5
B4D3E1

3.1.2 CD1(Track 27)


1.1.5
- ()
- ( p )
EMK
- ( )
- ( f )
:
- ( - )
1.3.1 B4D1E7
- ( )
- /
B4D2E6

- /
CD1(Track 35)
2.1.2
- /
-
EMK
- /
-
:

B6D3E1 29,30)
CD1(Track
1.1.3
B6D3E2
-
EMK
B6D3E3
-
-
1.3.1
- /
- /
- /
- /

:
B4D1E6
B4D2E4
B4D2E5

/
/

- ( p )
- ( f )

19

-
-

1.3

3.1

20

1.1

1.3.1
- /
- /
- /
- /

CD2(Track 01)

EMK
:

B5D1E6
B5D1E4
B5D1E7
3.1.2 B5D1E3
- ()
B5D1E2
- ( )
B1D1E1
- ( - )
B5D1E5
- ( )
B5D1E8
B5D2E1
B5D2E2
B5D2E3
B5D2E4
B5D2E5
B5D2E6
B5D3E1
1.1.1

CD2(Track 03)
-
-
EMK
-

B6D1E1
-
-
B6D1E2
-
B6D1E3
-
B6D1E4
B6D1E5
B6D1E6
B6D1E7
B6D1E8
B6D2E1
B6D2E2
B6D2E3
B6D2E4
B6D2E5
B6D2E6