You are on page 1of 1

GLAVA IX.

VIBRACIJA
Nita ne miruje; sve se kree; sve vibrira.
Kybalion
Veliko Trede Hermetiko Naelo Naelo Vibracija utjelovljuje istinu da
je Kretanje oitovano u cijelom Kosmosu da nita ne miruje da se sve giba,
vibrira i cirkulira. Ovo su Hermetiko Naelo prepoznali neki raniji Grki filozofi
koji su ga utjelovili u svoje sustave. Stoljeda kasnije se izgubilo izvan
Hermetizma. Ali, u Devetnaestom Stoljedu materijalna je znanost nanovo
otkrila tu istinu tako da su otkrida znanstvenika Dvadesetog Stoljeda dodatno
dokazali tonost i istinitost stoljedima stare Hermetike doktrine.