Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
82Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mechanika płynów

Mechanika płynów

Ratings:
(0)
|Views: 30,931|Likes:
Published by cien44
mechanika płynów, fizyka ochrona srodowiska, inżynieria
mechanika płynów, fizyka ochrona srodowiska, inżynieria

More info:

Published by: cien44 on Jan 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2015

pdf

text

original

 
 
KRYSTYNA JE
Ż
OWIECKA-KABSCHHENRYK SZEWCZYK
 
MECHANIKA P
Ł
YNÓW
OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROC
Ł
AWSKIEJWROC
Ł
AW 2001
 
 
Wydanie podr
ę
cznika jest dotowane przez Ministra Edukacji NarodowejRecenzenciALICJA JAR
Ż
AZDZIS
Ł
AW KABZA
 
Opracowanie redakcyjneALICJA KORDASKorektaALEKSANDRA WAWRZYNKOWSKA-DWOJAKProjekt ok 
ł
adkiZOFIA i DARIUSZ GODLEWSCY
 
© Copyright by Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc
ł
awskiej, Wroc
ł
aw 2001
ISBN 83-7085-597-0
OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROC
Ł
AWSKIEJWybrze
ż
e Wyspia
ń
skiego 27, 50-370 Wroc
ł
aw
Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Wroc
ł
awskiej. Zam. nr 896/2001.
 
 
W podr
ę
czniku przedstawiono podstawowe wiadomo
ś
ci z mechanikip
ł
ynów oraz omówiono problemy wa
ż
ne z punktu widzenia potrzeb za-równo studentów, jak i in
ż
ynierów zajmuj
ą 
cych si
ę
zagadnieniami prze-p
ł
ywów w maszynach, instalacjach, urz
ą 
dzeniach cieplno-przep
ł
ywowychoraz ich elementach.Materia
ł
zawarty w podr
ę
czniku podzielono na dwie cz
ęś
ci: cz
ęść
 pierwsza „Podstawy mechaniki p
ł
ynów” obejmuje rozdzia
ł
y 1.–5., cz
ęść
 druga „Przep
ł
ywy p
ł
ynów lepkich” obejmuje rozdzia
ł
y 6.–9.; rozdzia
ł
10.zawiera natomiast wa
ż
niejsze tabele i wykresy do oblicze
ń
z mechanikip
ł
ynów. Taki uk
ł
ad umo
ż
liwia poznanie za
ł
o
ż
e
ń
teoretycznych, równa
ń
 i metod stosowanych w mechanice p
ł
ynów oraz podstawowych bada
ń
do-
ś
wiadczalnych parametrów hydrodynamicznych. Starano si
ę
wykaza
ć
,
ż
ewszystkie zagadnienia mechaniki p
ł
ynów wywodz
ą 
si
ę
z podstawowychzasad zachowania masy, p
ę
du i energii. Omówione zastosowania poznanejteorii do konkretnych zagadnie
ń
wskazuj
ą 
, i
ż
umo
ż
liwia ona ilo
ś
ciowy opiszjawisk przep
ł
ywowych zachodz
ą 
cych w urz
ą 
dzeniach, systemach i ma-szynach stosowanych w praktyce in
ż
ynierskiej.
 
Ksi
ąż
ka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydzia
ł
ów:mechaniczno-energetycznych i in
ż
ynierii
ś
rodowiska oraz in
ż
ynierów-projektantów instalacji i urz
ą 
dze
ń
cieplno-przep
ł
ywowych.
 Wydawnictwa Politechniki Wroc
ł
awskiejs
ą 
do nabycia w nast
ę
puj
ą 
cych ksi
ę
garniach:„Politechnika”Wybrze
ż
e Wyspia
ń
skiego 27, 50-370 Wroc
ł
awbudynek A-1 PWr., tel. (0-71) 320-25-34,„Tech”plac Grunwaldzki 13, 50-377 Wroc
ł
awbudynek D-1 PWr., tel. (0-71) 320-32-52Prowadzimy sprzeda
ż
wysy
ł
kow
ą 
 
ISBN 83-7085-597-0

Activity (82)

You've already reviewed this. Edit your review.
Angelika Dąbrowska liked this
1 hundred thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
jekon2624 liked this
Agnieszka Popowicz liked this
Ewelina Lechowicz liked this
Marcelina Baszczak liked this
Bartosz Śnieżek liked this
Natalia Dorsz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->