You are on page 1of 11

OSJEKO-BARANJSKA UPANIJA

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS


Komunalna naknada

Komunalni doprinos

Red.
broj

Jedinica lokalne samouprave


grad/opina

1.

GRAD BELI MANASTIR


B. Manastir, K. Tomislava 53

I. zona
II A zona
II B zona
III. zona
IV. zona
V. zona

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50

- stambeni prostor i neprofitne organizacije


1,00
- garani prostor
1,00
- neizgraeno graevno zemljite
0,05
- poslovni prostor - koeficijent se odreuje prema namjeni

0,50 kn/m2

I. zona
II. zona
III. zona
IV. zona
V. zona

45,00 kn/m3
30,00 kn/m3
20,00 kn/m3
15,00 kn/m3
10,00 kn/m3

2.

GRAD BELIE
Belie, Vijenac S.H.
Gutmanna 1

I. zona
II. zona
II/1. zona
III. zona

1,00
0,73
0,54
0,39

- stambeni prostor za neprofitne organizacije


- garani prostor
- neizgraeno graevno zemljite
- poslovni prostor
- neizgraeno graevno zemljite za
obavljanje poslovne djelatnosti

1,00
1,00
0,05
3,95
0,39

0,26 kn/m2

I. zona
II. zona
II/1 zona poslovni prostor
III. zona

25,00 kn/m3
20,00 kn/m3
15,00 kn/m3
15,00 kn/m3

3.

GRAD DONJI MIHOLJAC


Donji Miholjac, Vukovarska 1

I.a. zona
b. zona
II. zona
III. zona

1,00
0,80
0,65
0,33

- stambeni prostor za neprofitne organizacije


- garani prostor
- neizgraeno graevno zemljite
- poslovni prostor
- graevno zemljite u svrhu obavljanja
poslovne djelatnosti

1,00
1,00
0,50
4,00
0,40

0,22 kn/m2

I. zona
II. zona
III. zona
IV. zona
V zona

30,00 kn/m3
25,00 kn/m3
20,00 kn/m3
15,00 kn/m3
1,00 kn/m3

1,00
1,00
0,05
1,70
4,50

4.

GRAD AKOVO
akovo, Trg F.Tumana 2

Koeficijent zona

I. zona
II. zona
III. zona
IV. zona

1,00
0,75
0,60
0,50

Vrijednost
boda

Koeficijent namjene

1. stambeni prost za neprofitne org.


2. garani prostor
3. neizgraeno gra. Zemljite
4. poslovni prost. za proiz. djelat.
5. poslovni prost. za ostale djelat.
6. graevno zemljite koje slui u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti iznosi
10% koeficijenta namjene za poslovni
prostor

0,45 kn/m

Komunalni doprinos po m3

I. zona stambeni prostor


60,00 kn/m3
poslovni prostor
80,00 kn/m3
II. zona stambeni prostor
30,00 kn/m3
poslovni prostor
50,00 kn/m3
III. zona stambeni prostor
15,00 kn/m3
poslovni prostor
15,00 kn/m3
IV. zona stambeni prostor
30,00 kn/m3
poslovni prostor
15,00 kn/m3
Struktura jedinine vrijednosti komunalnog
doprinosa:
- javne povrine
30%
- nerazvrstane ceste
55%
- javna rasvjeta
10%
- groblja i krematoriji
5%

5.

GRAD NAICE
Naice, Pejaevie trg 7

I. zona
II. zona
III. zona
IV. zona

1,00
0,80
0,60
0,40

6.

GRAD OSIJEK
Kuhaeva ulica 9

- stambeni i garani
prostor
I. zona
1,00
II. zona
0,9459
III. zona
0,7567
IV. zona
0,5405
V. zona
0,4864
- poslovni prostor za
proizvodnju
I. zona
1,00
II. zona
0,9459
- poslovni prostor za
ostale djelatnosti
I. zona
1,00
II. zona
1,00
III. zona
0,9459
IV. zona
0,7567
- graevno zemljite za
obavljanje proizvodnih
djelatnosti
I. zona
1,00
II. zona
0,9459
- graevno zemljite za
obavljanje ostalih
djelatnosti
I. zona
1,00
II. zona
1,00
III. zona
0,9459
IV. zona
0,7567

1. stambeni prostor
1,00
2. garani prostor
1,00
3. neizgraeno graevno zemljite
0,05
4. poslovni prostor za proizvodne djelatnosti i poslovni prostor za
ostale djelatnosti-koeficijent namjene utvruje se sukladno
djelatnosti koja se na tom prostoru obavlja.
5. graevno zemljite koje slui u svrhu obavljanja poslovne
djelatnosti 10% koeficijenta odreenog za djelatnosti poslovni
prostor

0,25 kn/m2

I. zona
II. zona
III. zona
IV. zona
V. zona

- stambeni i garani prostor i prostor koji


koriste neprofitne organizacije
1,00
- neizgraeno graevno zemljite
0,05
- poslovni prostor.
a) koji slui za proizvodne djelatnosti
od 1,00 do 5,00
b) koji slui za ostale djelatnosti
od 1,00 do 10,00
- graevno zemljite koje slui u svrhu obavljanja
poslovne djelatnosti, najvie do 10% koeficijenta
namjene za taj prostor

0,588 kn/m2

I. zona
stambeni prostor
poslovni prostor
II. zona
stambeni prostor
poslovni prostor
III. zona
stambeni prostor
poslovni prostor

36,00 kn/m3
25,00 kn/m3
15,00 kn/m3
6,00 kn/m3
12,00 kn/m3

80,00 kn/m3
90,00 kn/m3
60,00 kn/m3
90,00 kn/m3
45,00 kn/m3
45,00 kn/m3

7.

GRAD VALPOVO
Valpovo, M. Gupca 32

I. zona
II. zona
III. zona
IV. zona
V. zona

1,00
0,70
0,60
0,40
0,35

- stambeni prostor i neprofitne organizacije


1,00
- garani prostor
1,00
- neizgraeno graevno zemljite
0,05
- poslovni prostor za proizvodnu djelatnost
2,35
- poslovni prostor za ostale djelat.
2,40
- graevinsko zemljite u svrhu poslovanja-10% koeficijenta
za poslovni prostor

0,55 kn/m2

I. zona
II. zona
III. zona
IV. zona
V. zona
VI. zona

8.

OPINA ANTUNOVAC
Antunovac, B. Radia 4

I. zona
II. zona
III. zona

1,00
0,95
0,50

- stambeni prostor
- poslovni prostor za proizvodnu djelatnost
- poslovni prostor za ostale djelatnosti

0,25 kn/m2

I. zona
- stambeni objekti
- poslovni objekti proiz. tipa
- ostali poslovni objekti
II. zona
- stambeni objekti
- poslovni objekti proiz. tipa
- ostali poslovni objekti

9.

10.

11.

OPINA BILJE
Bilje, Ul. k. Zvonimira 1b

OPINA BIZOVAC
Bizovac, K. Tomislava 95

OPINA EMINAC
eminac, Nova 5

I. zona
II. zona

I. zona
II. zona

I. zona
II. zona

1,00
0,80

1,00
0,80

1,00
0,90

1,00
1,50
2,00

0,15 kn/m2

I. zona
II. zona
III. zona
IV zona

1,00
1,00
0,05
2,50
2,50

0,25 kn/m2

I. zona
- stambeni prostor
- poslovni prostor
II. zona
- stambeni prostor
- poslovni prostor

1,00
1,50
3,00
0,50

0,22 kn/m2

- stambeni prostor za neprofitne organizacija


- garani prostor
- neizgraeno graevno zemljite
- poslovni prostor
- proizvodne djelatnosti
- ostali proizvodni prostor
- graevinsko zemljite u svrhu poslovanja-10% od
utvrenog koeficijenta za poslovni prostor

1,00
1,00
0,05

- stambeni prostor i prost. za neprofitnih organizacija


- garani prostor
- neizgraeno graevinsko zemljite
- proizvodne djelatnosti
- trgovina i ugostiteljstvo
- graevinsko zemljite u svrhu poslovanja-10% od
utvrenog koeficijenta za poslovni prostor
- stambeni prostor
- proizvodni prostor
- trgovina, ugostiteljstvo
- neizgraeno graevinsko zemljite

80,00 kn/m3
31,00 kn/m3
22,00 kn/m3
16,00 kn/m3
20,00 kn/m3
12,00 kn/m3

22,00 kn/m3
30,00 kn/m3
25,00 kn/m3
17,00 kn/m3
19,00 kn/m3
23,00kn/m3
24,98 kn/m3
19,85 kn/m3
14,00 kn/m
11,00kn/m

1,35
3,35

I. zona
II. zona

20,00 kn/m3
35,00 kn/m3
15,00 kn/m3
22,00 kn/m3

10,00 kn/m3
9,00 kn/m3

12.

OPINA EPIN
epin, K. Zvonimora 70

I. zona
II. zona
III. zona

1,00
0,80
0,50

- stambeni prostor i prostor za neprofitne organizacije


- garani prostor
- neizgraeno graevinsko zemljite
- poslovni prostor za obavljanje
proizvodne djelatnosti
- poslovni prostor za obavljanje
ostalih djelatnosti
- graevinsko zemljite koje slui u svrhu
poslovne djelatnosti

1,00
1,00
0,05
1,00

0,22 kn/m2

3,00

0,30

I. zona:
1. za stambene objekte
- javne povrine
- nerazvrstane ceste
- javna rasvjeta
- groblje
2. poslovne i ostale objekte
- javne povrine
- nerazvrstane ceste
- javna rasvjeta
- groblje

8,15 kn
11,10 kn
7,40 kn
3,00 kn
14,70 kn
20,00 kn
6,70 kn
5,40 kn

za poslovne objekte u II. zoni smanjenje


iznosi 15%.
za poslovne objekte u III. zoni smanjenje
iznosi 30%.
13.

14.

OPINA DARDA
Darda, Sv. I. krstitelja 111

OPINA DONJA
MOTIINA
Donja Motiina, M. Gupca bb

I. zona
II. zona
III. zona

I. zona
II. zona
III. zona

1,00
0,90
0,50

- poslovni prostor za proizvodne djelatnosti


- poslovni prostor za ostale djelatnosti
- graevinsko zemljite koje slui u svrhu
poslovne djelatnosti

2,00
3,00

- stambeni prostor i prostor


neprofitnih organizacija
- garani prostor
- neizgraeno graevinsko zemljite
- poslovni prostor za obavljanje
proizvodne djelatnosti
- poslovni prostor za obavljanje ostalih djelat.
ostalih djelatnosti
- graevinsko zemljite koje slui za
obavljanje poslovne djelatnosti

1,00

0,15 kn/m2

I. zona
II. zona
III: zona

22,00 kn/m3
20,00 kn/m3
18,00 kn/m3

0,16 kn/m2

I. zona
II. zona
III. zona

5,00 kn/m3
4,00 kn/m3
3,00 kn/m3

0,15

1,00
0,05
1,80
3,00

0,18

15.

16.

17.

OPINA DRA
Dra, I.L.Ribara 10

I. zona

OPINA DRENJE
Drenje, Gajeva 25

I. zona

OPINA URENOVAC
urenovac, Trg N..
Zrinskog 6

I. zona
II. zona
III. zona
IV. zona

- stambeni prostor
- poslovni prostor

0,20 kn/m2
0,22 kn/m2

1,00
1,00
0,05
1,30
2,00

0,15 kn/m2

- poslovni prostor za proizvodnju namjetaja


2,50
- proizvodnja i prodaja ruda i kamena te
5,00
opskrba i prodaja plina, pare i slino
- proizvodnja hrane (stone farme)
5,00
- za poslovni prostor klaenja i kladionica
10,00
- poslovni prostor za ostale djelatnosti
3,00
- graevinsko zemljite u svrhu poslovanja 10% koeficijenta
za poslovnu djelatnost

0,12 kn/m2

-stambeni prostor i prostor neprofitnih organizacija


- garani prostor
- neizgraeno graevinsko zemljite
- poslovni prostor za obavljanje proizvodne djelatnosti
- poslovni prostor za obavljanje ostalih djelatnosti
- graevinsko zemljite koje slui za obavljanje poslovne
djelatnosti -5% koeficijenata za poslovni prostor
1,00
0,95
0,90
0,85

0,20 kn/m2

I. zona
- stambeni objekti
- poslovni objekti
proizvodnog tipa
- ostali poslovni objekti
II. zona
- stambeni objekti
- poslovni objekti
proizvodnih tipa
- ostali poslovni objekti
III. zona
- stambeni objekti
- poslovni objekti
proizvodnih tipa
- ostali poslovni objekti
IV. zona
- stambeni objekti
- poslovni objekti
proizvodnih tipa 5,00 kn/m3
- ostali poslovni objekti
I. zona
- javne povrine
- nerazvrstane ceste
- javna rasvjeta
- groblje

I. zona
II. zona
III. zona
IV. zona
1. za javne povrine
2. za nerazvrstane ceste
a) makadam ceste
b) asfaltne ceste
3. za javnu rasvjetu

25,00 kn m3
24,00 kn/m3
30,00 kn/m3
20,00 kn m3
22,00 kn/m3
28,00 kn/m3
15,00 kn m3
10,00 kn/m3
8,00 kn/m3
10,00 kn m3
3,00 kn/m3

3,00 kn
6,00 kn
1,00 kn
2,00 kn

1,0
0,9
0,8
0,7
8,00 kn/m3 gra
3,00 knm3 gra
10,00 kn/m3 gr
5,00 kn/m3gr

18.

19.

OPINA ERDUT
Dalj, B.J.Jelaia 4

OPINA ERNESTINOVO
Ernestinovo, kolska 2

I. zona
II. zona
III. zona

I. zona
II. zona

0,10
0,09
0,08

1,00
0,50

1. za stambeni prostor
2. graevinsko zemljite za poslovne djelatnosti
3. koeficijent namjene za poslovni prostor
- proizvodne djelatnosti
- ostale djelatnosti

3,00
5,00

- stambeni prostor i prost. za neprofitnih organizacija


- garani prostor
- neizgraeno graevinsko zemljite
- poslovni prost. za proizvod. djelatnosti
- poslovni prost.za ostale djelatnosti
- graevinsko zemljite za poslovne djelatnosti

1,00
1,00
0,05
1,50
3,00
0,30

I. zona
II. zona
III. zona

1,00
0,05

0,40 kn/m2

I. zona
- javne povrine
- nerazvrstane ceste
- groblje
- javna rasvjeta
II. zona
- javne povrine
- nerazvrstane ceste
- groblje
- javna rasvjeta

27,00 kn/m3
18,00 kn/m3
9,00 kn/m3

5,00 kn/m3
8,00 kn/m3
3,50 kn/m3
3,50 kn/m3
3,00 kn/m3
6,00 kn/m3
2,50 kn/m3
2,50 kn/m3

20.

OPINA FERIANCI
Ferianci, Trg M. Gupca 3

I. zona
II. zona
III. zona

1,00
0,90
0,80

1. stambeni prostor i prostor neprofitnih organizacija


2. garani prostor
3. neizgraeno graevno zemljite
4. poslovni prostor za proizvodne djelat.
5. poslovni prostor za ostale djelatnosti
6. graevinsko zemljite za poslovne djelatnosti

1,00
1,00
0,05
1,80
3,00
0,18

0,18 kn/m2

I. zona
II. zona
III. zona

5,00 kn/m3
4,00 kn/m3
3,00 kn/m3

21.

OPINA GORJANI
Gorjani, Kula 1

I. zona

1,00

- stambeni prostor i prostor neprofitnih organizacija


- garani prostor
- neizgraeno graevinsko zemljite
- poslovni prostor za proizvodne djelat.
- poslovni prostor za ostale djelatnosti
- graevinsko zemljite za poslovne djelatnosti 5%
koeficijenata za poslovni prostor

1,00
1,00
0,05
1,30
2,00

0,15 kn/m2

- asfaltna cesta do graevine


- ljunan. cesta do graevine
- izgradnja pjeakih staza
- javna rasvjeta

4,00 kn/m3
2,10 kn/m3
1,35 kn/m3
1,75 kn/m3

22.

OPINA JAGODNJAK
Jagodnjak, B. Kidria

I. zona
II. zona

1,00
0,70

- stambeni prostor i prostor neprofitnih organizacija


- garani prostor
- neizgraeno graevno zemljite
- poslovni prostor
1. za proizvodne djelatnosti
2. za trgovine na veliko imalo
3. za ugostiteljsku djelatnost
4. graevinsko zemljite za poslovne djelatnosti

1,00
1,00
0,05

0,20 kn/m2

I. zona
- stambeni prostor
- proizvodno poslovni prostor
- poslovni prostor
II. zona
- stambeni prostor
- proizvodno poslovni prostor
- poslovni prostor

2,00
3,00
5,00
0,20

16,00 kn m3
10,00 kn/m3
18,00 kn/m3
12,00 kn m3
7,00 kn/m3
14,00 kn/m3

23.

24.

OPINA KNEEVI
VINOGRADI
Kneevi Vinogradi,
Republike 3

OPINA KOKA
Koka, N..Zrinskog 1

I. zona
II. zona

I. zona
II. zona
III. zona

25.

OPINA LEVANJSKA
VARO
Levanjska Varo, Glavna 70

I. zona
II. zona

26.

OPINA MAGADENOVAC
ljivoevci, kolska 1

I. zona

1,00
0,80

1,00
0,85
0,70

0,60

- stambeni prostor
- poslovni prostor za proizvodne djelat.
- poslovni prostor za ostalu djelatnost
- graevno zemljite za poslovne djelatnost
- neizgraeno graevinsko zemljite

1,00
3,00
5,00
0,05
0,05

0,20 kn/m2 stambeni


0,22 kn/m2 poslovni

I. zona stambeni prostor


II. zona stambeni prostor
III. zona stambeni prostor

15,27 kn/m3
10,53 kn/m3
9,47 kn/m3

I. zona poslovni prostor


II. zona poslovni prostor
III. zona poslovni prostor

30,53 kn/m3
21,06 kn/m3
18,94 kn/m3

1. za stambeni prostor
2. za garani prostor
3. za neizgraeno graevno zemljite
4. poslovni prostor za proizvodne djelatnost
5. poslovni prostor za ostale djelatnosti
6. graevinsko zemljite za poslovne djelatnosti
(ili 10% koeficijenta namjene)

1,00
1,00
0,05
2,50
2,55
0,05

0,16 kn/m2

I. zona
1. za stambeni prostor
1,00
2. za garani prostor
1,00
3. za neizgraeno graevno zemljite
0,05
4. poslovni prostor za proizvodne djelatnost
3,00
5. poslovni prostor za ostale djelatnosti
5,00
6. graevinsko zemljite za poslovne djelatnosti 10%
koeficijenta namjene
II. zona - koeficijenti namjene iz I. zone umanjeni su za 50%

I. zona 0,20 kn/m


II. zona 0,10 kn/m

I. zona, ukupni iznos


- javne povrine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjeta
II. zona, ukupni iznos
- javne povrine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjeta

- 12,00 kn/m3
3,00 kn/m
6,00 kn/m
2,00 kn/m
1,00 kn/m
- 9,00 kn/m3
2,00 kn/m
4,00 kn/m
2,00 kn/m
1,00 kn/m

1. stambeni prostor i prostor


1,00
neprofitnih organizacija
2. garani prostor
1,00
3. neizgraeno graevno zemljite
0,05
4. proizvodne djelatnosti
3,00
5. poljoprivredne zadruge
3,00
6. trgovine
3,00
7. ugostiteljstvo
3,00
8. stomatol. ambulante, ljekarne, ordinacije
3,00
9. obrtnike usluge
3,00
10. intelektualne usluge
3,00
11. graevinsko zemljite za poslovne djelatnosti iz
poredaka od 3 do 8 stavka 10% pripadajueg koeficijenta

0,20 kn/m2

I. zona, ukupni iznos


- javne povrine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjeta

- 3,00 kn/m3
1,00 kn/m
1,00 kn/m
0,50 kn/m
0,50 kn/m

I. zona
- stambeni prostor
- zona malog gospodarstva
- gospodarski objekti
II. zona
- stambeni prostor
- gospodarski objekti

10,00 kn/m3
5,00 kn/m3
3,00 kn/m3
8,00 kn/m3
3,00 kn/m3

27.

OPINA MARIJANCI
Marijanci, Trg sv, Petra i
Pavla 4

I. zona
II. zona

1,00
0,80

1. stambeni prost. za neprofitne organizacije


2. garani prostor
3. neizgraeno graevinsko zemljite
4. poslovni prost. za proizvodne djelatnosti
5. poslovni prostor za trgovinu i usluge
6. poslovni prostor za ugostiteljstvo
7. graevinsko zemljite za obavljanje poslovne
djelatnosti 10% koeficijenta

1,00
1,00
0,05
8,00
7,00
8,00

0,22 kn/m2

I. zona stambeni prostor


II. zona stambeni prostor

5,00 kn/m3
2,50 kn/m3

I. zona poslovni prostor


II. zona poslovni prostor

10,00 kn/m3
5,00 kn/m3

28.

OPINA PETLOVAC
Petlovac, Ulica Republika
114

I. zona
II. zona

1,00
0,90

- stambeni prostor
- poslovni prost. za proizvodne djelatnosti
- poslovni prostor za ostale djelatnosti
- neizgraeno graevinsko zemljite

1,00
3,00
5,00
0,05

0,20 kn/m2
stambeni
prostor
0,22 kn/m2
poslovni
prostor

I. zona
II. zona

15,00 kn/m3
12,00 kn/m3

29.

OPINA PETRIJEVCI
Petrijevci, Ulica Republike
114

I. zona
II. zona
III. zona

1,00
0,80
0,60

1. stambeni prostor i prost. neprofitnih organizacija


2. garani prostor
3. neizgraeno graevinsko zemljite
4. poslovni prostor za proizvodne djelat.
5. poslovni prostor za ostale djelatnosti
6. graevinsko zemljite za poslovne djelatnosti

1,00
1,00
0,05
4,00
4,05
0,40

0,30 kn/m2

I. zona stambeni prostor


II. zona stambeni prostor
III. zona stambeni prostor

10,00 kn/m3
8,00 kn/m3
6,00 kn/m3

I. zona poslovni prostor


II. zona poslovni prostor
III. zona poslovni prostor

20,00 kn/m3
15,00 kn/m3
10,00 kn/m3

30.

OPINA PODGORA
Podgora, Hinka Juna 2

I. zona

1,00

1. stambeni prostor i prost. neprofitnih organizacija


2. garani prostor
3. neizgraeno graevinsko zemljite
4. poslovni prostor za proizvodne i ostale djelatnosti
5. graevinsko zemljite za poslovne djelatnosti

1,00
1,00
0,05
1,30
0,18

0,08 kn/m2

I. zona
II. zona
III. zona

31.

OPINA PODRAVSKA
MOSLAVINA, Podravska
Moslavina, J.J.Strossmayera
150

I. zona

0,50

- stambeni prostor
- garani prostor
- neizgraeno graevinsko zemljite
- poslovni prostor za proizvodne djelat.
- poslovni prostor za ostale djelat.
- graevinsko zemljite za obavljanje poslovne
djelatnosti 10% koeficijenta

1,00
1,00
0,05
2,00
4,00

0,60 kn/m2

I. zona, ukupni iznos


- javne povrine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjeta

4,00 kn/m3
2,00 kn/m3
1,00 kn/m3

- 3,00 kn/m3
1,00 kn/m3
1,00 kn/m3
0,50 kn/m3
0,50 kn/m3

32.

OPINA POPOVAC
Popovac, V. Nazora 27

I. zona
II. zona

1,00

- stambeni prostor i prostor neprofitnih organizacija


- garani prostor
- neizgraeno graevinsko zemljite
- poslovni prostor za proizvodne djelatnosti
- poslovni prostor za ostale djelatnosti
- graevinsko zemljite za poslovne djelatnosti

1,00
1,00
0,05
2,00
2,5
0,15

0,220,15
kn/m2

I. zona :- poslovni prostor


- stambeni prostor
II. zona:- poslovni prostor
- stambeni prostor
III zona:- poslovni prostor
- stambeni prostor

22,00 kn/m3
15,00 kn/m3
15,00 kn/m3
10,00 kn/m
9,00 kn/m
7,00 kn/m

33.

OPINA PUNITOVCI
Punitovci, S. Radia 58

I. zona

1,00

- stambeni prostor i prostor za neprofitne organizacije


- garani prostor
- neizgraeno graevinsko zemljite
- poslovni prostor za proizvodne djelatnosti.
- poslovni prostor za ostale djelatnosti
- graevinsko zemljite za poslovne djelatnosti 5%
koeficijenta za poslovni prostor

1,00
1,00
0,05
1,30
2,00

0,15 kn/m2

I. zona:
- asfaltna cesta do graevine
- ljunana cesta do graevine
- izgradnja pjeakih staza
- javna rasvjeta

- 4,00 kn/m3
2,10 kn/m3
1,35 kn/m3
1,75 kn/m3

OPINA SATNICA
AKOVAKA
Satnica akovaka,
A. Starevia 28

I. zona

- stambeni prostor i prostor za neprofitne organizacije


- garani prostor
- neizgraeno graevinsko zemljite
- poslovni prostor za proizvodne djelatnosti
- poslovni prostor za ostale djelatnosti
- graevinsko zemljite za poslovne djelatnosti 5%
koeficijenta za poslovni prostor

1,00
1,00
0,05
1,30
2,00

0,10 kn/m2

- stambeni prostor i prostor za neprofitne organizacije


- garani prostor
- neizgraeno graevinsko zemljite
- poslovni prostor za proizvodne djelatnosti
- poslovni prostor za ostale djelatnosti
- graevinsko zemljite za poslovne djelatnosti 10%
koeficijenta namjene

1,00
1,00
0,05
3,00
5,00

34.

35.

OPINA SEMELJCI
Semeljci, kolodvorska bb

I. zona

1,00

1,00

I zona:
-stambeni i garani prostor 10,70 kn/m
-poslovni prostor proizvodni 7,50 kn/m
-poslovni prostor ostalo 12,50 kn/m
II zona:
-stambeni i garani prostor 8,70 kn/m
-poslovni prostor proizvodni 5,50 kn/m
-poslovni prostor ostalo 10,50 kn/m

0,20 kn/m2

- stambeni prostor
- poslovni prostor

5,00 kn/m3
10,00 kn/m3

36.

OPINA STRIZIVOJNA
Strizivojna, Brae Radia 172

I. zona
II. zona

1,00
0,80

-stambeni prostor
- poslovni prostor
- garani prostor
- graevinsko zemljite za obavljanje
poslovne djelatnosti
- neizgraeno graevinsko zemljite

1,00
1,30
1,33
0,10

0,15 kn/m2

I. zona
- asfaltna pristupna cesta
- ljunana pristupna cesta
- izgradnja pjeakih staza
- javna rasvjeta
- javne povrine
II. zona
- asfaltna pristupna cesta
- ljunana pristupna cesta
- izgradnja pjeakih staza
- javna rasvjeta
- javne povrine

0,05

- 7,60
1,20 kn/m3
0,30 kn/m3
1,20 kn/m3
3,60 kn/m3
1,30 kn/m3
- 6,00
1,00 kn/m3
0,40 kn/m3
0,70 kn/m3
3,60 kn/m3
0,30 kn/m3

37.

OPINA ODOLOVCI
odolovci, Trg JNA bb

I. zona

1,00

- stambeni prostor i prosto za neprofitne organizacije


- garani prostor
- neizgraeno graevinsko zemljite
- proizvodne djelatnosti osim poljoprivrede
- poljoprivredna proizvodnja
- trgovina
- ugostiteljstvo
- obrtnike osobne usluge
- obrtnike usluge (zidar, limar i sl.)
- graevinsko zemljite za poslovne djelatnost
10% koeficijenta namjene

1,00
1,00
0,05
4,00
2,00
6,00
7,00
2,00
4,00

0,20 kn/m2

I. zona

18,00 kn/m3

38.

OPINA TRNAVA
Trnava, I. Metrovia 2

I. zona
II. zona

1,00
0,70

- stambeni prostor i prostor za neprofitne organizacije


- garani prostor
- neizgraeno graevinsko zemljite
- proizvodne djelatnosti
- ostale djelatnosti
- graevinsko zemljite za poslovne djelatnosti 5%
pripadajueg koeficijenta

1,00
1,00
0,05
2,00
4,00

3,00 kn/m2

I. zona stambeni prostor


poslovni prostor
II. zona stambeni prostor
poslovi prostor

12,00 kn/m3
1,00 kn/m3
3,00 kn/m3
1,00 kn/m3

39.

OPINA VILJEVO
Viljevo, B. Radia 87

I. zona
II. zona

1,00
0,50

- stambeni prostor i prostor za neprofitne organizacije


- garani prostor
- neizgraeno graevinsko zemljite
- poslovni prostor za ostale djelatnosti
- graevinsko zemljite koje slui u svrhu
poslovne djelatnosti

1,00
1,00
0,50
5,00
0,50

0,20 kn/m2

I. zona - ukupno
- javne povrine
- nerazvrstane ceste
- groblje
- javna rasvjeta
II .zona - ukupno
- javne povrine
- nerazvrstane ceste
- groblje
- javna rasvjeta

40.

OPINA VIKOVCI
Vikovci, Omladinska 23

I. zona

1,00

- stambeni prostor i prostor za neprofitne organizacije


- garani prostor
- neizgraeno graevinsko zemljite
- graevinsko zemljite za poslovni prostor
- graevinsko zemljite za ostale djelatnosti
- graevinsko zemlj.za poslovne djelatnosti 5%
pripadajueg koeficijenta

1,00
1,00
0,05
1,30
2,00

0,15 kn/m2

I zona:
- asfaltna cesta do
graevinske estice
- ljunana cesta do
graevinske estice
- izgradnja pjeakih staza
- javna rasvjeta

- poslovni prostor
- stambeni prostor I. zona
II. zona
- stambeni prostor i prostor za neprofitne
organizacije
- poslovni prostor
za proizvodne djelatnost
za ostale djelatnosti
- graevinsko zemljite za obavljanje poslovnih i ostalih
djelatnosti 10% pripadajueg koeficijenta

1,00
1,00
0,90

0,172 kn/m2

- stambeni prostor i prostor za neprofitne organizacije


- garani prostor
- neizgraeno graevinsko zemljite
- poslovni prost. za proizvodne djelatnosti
- poslovni prostor za ostale djelatnosti
- graevinsko zemljite za proizvodne djelatnosti
- graevinsko zemljite za ostale djelatnosti

1,00
1,00
0,05
3,00
4,00
0,30
0,40

41.

42.

OPINA VLADISLAVCI
Vladislavci, k. Tomislava 141

OPINA VUKA
Vuka, Osjeka 83

I. zona
II. zona

I. zona
II. zona

1,00
0,90

1,00
0,95

1,00
1,90
5,00

0,17 kn/m2

20,00 kn/m3
4,00 kn/m3
8,00 kn/m3
2,00 kn/m3
6,00 kn/m3
15,00 kn/m3
3,00 kn/m3
6,00 kn/m3
2,00 kn/m3
4,00 kn/m3

2,00 kn/m3
1,00 kn/m3
1,00 kn/m3
1,00 kn/m3

- stambeni prostor
I. zona
II. zona

12 kn/m3
6 kn/m3

- poslovni prostor
I. zona
II. zona

1 kn/m3
1 kn/m3

I. zona
II. zona
- stambeni prostor
- poslovni prostor
- zatvoreni pomoni objekti

20,00 kn/m3
18,00 kn/m3
1,00
1,30
0,50