You are on page 1of 1

Gentofte Hospital

Medicinsk afdeling F

Behandling af lavt stofskifte med
liothyronin
Hvad er liothyronin?
Liothyronin (T3) er et lægemiddel som i visse
tilfælde anvendes til behandling af lavt stofskifte.
Lægemidlet anvendes altid sammen med behandling med levothyroxin (eltroxin eller euthyrox
(T4)).
Det er kun et fåtal som behøver at behandles med liothyronin, idet de fleste personer er
velbehandlede med levothyroxin alene. Inden
der startes liothyronin skal behandlingen med
Levothyronin have været optimal i 6 mdr.
Normalt begynder man behandling med liothyronin i en prøveperiode på 3 måneder for at
vurdere om det har den ønskede effekt.
Hvordan tager du liothyronin?
Liothyronin fremstilles kun på Glostrup apotek.
Lægen skriver derfor en særlig recept til udlevering fra dette apotek. Alternativt vil du få udleveret liothyronin fra ambulatoriet til prøveperioden.
Når du starter behandling med liothyronin vil
lægen ofte samtidig reducere din dosis af eltroxin
eller euthyrox.
Da virkningsvarigheden af liothyronin er betydelig kortere end eltroxin/euthyrox skal du tage
liothyronin minimum 2 gange daglig.
Startdosis er ofte 2.5 eller 5 mikrogram 2 gange
daglig.
Efter 1-3 måneder møder du igen til kontrol og
blodprøver med henblik på at vurdere effekten af
behandlingen og evt. justere dosis.

gen som foreskrevet, da der ellers kan komme
svingninger i stofskiftet som kan medføre ubehag.
Graviditet og amning
Liothyronin bør indtil videre ikke anvendes
sammen med eltroxin/euthyrox under graviditet
og amning. Tal derfor altid med lægen hvis du
påtænker graviditet.
Særlige forhold
Såfremt kombinationsbehandlingen med liothyronin og eltroxin/euthyrox har den ønskede
effekt hos dig, kan din læge søge om tilskud til
behandlingen hos Sundhedsstyrelsen.
Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Klinik for
stofskiftesygdomme på:
Telefon 39 77 72 36 eller 39 77 73 41
Bedst mellem 13.00 – 14.00

Venlig hilsen
Mulige bivirkninger
Liothyronin har normalt kun bivirkninger hvis
man får så meget at stofskiftet bliver forhøjet.
For stor dosis kan give hjertebanken, svedtendens
og rysten.
Det er vigtigt at du tager liothyroninbehandlin-

Marts 2014

P090122/03-2014/1

Klinik for stofskiftesygdomme
Opgang 0, stuen
Telefon 39 77 35 09
Hverdage mellem 8.00 – 15.00

Gentofte Hospital
Niels Andersens Vej 65
2900 Hellerup

1