P. 1
11Fluktuacija Zaposlenih i Apsentizam

11Fluktuacija Zaposlenih i Apsentizam

|Views: 2,527|Likes:
Published by makicaaaaaaa

More info:

Published by: makicaaaaaaa on Jan 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

FLUKTUACIJA ZAPOSLENIH I APSENTIZAM

Doc. dr Zijada Rahimić

III (zimski) semestar Visoka poslovna škola Ekonomski fakultet u Sarajevu

Ciljevi
Prepoznati značaj analize fluktuacije Nabrojati razne oblike fluktuacije (izlaznog toka) Navesti negativne i pozitivne efekte fluktuacije Koristiti pokazatelje fluktuacije Upoznati se sa uzrocima apsentizma Predstaviti značaj i načine mjerenja apsentizma Navesti mjere za smanjenje fluktuacije i apsentizma

Diskusija
U čemu se ogleda značaj analize fluktuacije? Zašto se fluktuacija i apsentizam uzimaju kao pokazatelji kvalitete i uspješnosti HRM? Molimo Vas da, nakon 3 minute, predstavite Vaše mišljenje!

Značaj analize fluktuacije
Neophodna je pri planiranju i utvrñivanju ponude ljudskih potencijala u odreñenom razdoblju Potrebna je za praćenje i smanjivanje troškova, prouzrokovanih fluktuacijom Ukazuje na probleme Služi kao mehanizam za regulisanje optimalnog broja zaposlenih

Diskusija
U kojim sve slučajevima zaposleni napuštaju organizaciju? Navedite aktivnosti izlaznog toka! Zašto ljudi odlaze iz kompanije? U kojoj situaciji i zbog kojih razloga biste Vi napustili organizaciju u kojoj radite, primjera radi, nekoliko godina?
Obrazložite Vaš stav u roku od tri minute!

Oblici fluktuacije - izlaznog toka
2 osnovna oblika: namjerna (izbježiva) fluktuacija i neizbježiva fluktuacija Otpuštanje

- nesposobnost izvršilaca - značajne promjene u organizacionoj strukturi
Penzionisanje Dobrovoljno napuštanje organizacije i Napuštanje organizacije iz ostalih razloga (teška bolest, invaliditet, smrt...)

Uzroci fluktuacije
Nezadovoljstvo poslom Atraktivne alternative u drugim organizacijama Koncept organizacijske privrženosti – jačina identifikacije pojedinca s odreñenom organizacijom. Faktori privrženosti: • jako vjerovanje u ciljeve i vrijednosti organizacije i njihovo prihvatanje • spremnost na veliko zalaganje u korist organizacije • jasna želja da se održi članstvo organizacije

Efekti fluktuacije
Funkcionalna (koristi organizaciji, kada je napuštaju zaposlenici koji jesu ili će i skoroj budućnosti biti višak, manje kvalitetni i nestručni saradnici) i Disfunkcionalna (koja šteti organizaciji jer je napuštaju stručnjaci i ljudi koji su joj potrebni i koje bi željela zadržati

Negativni efekti fluktuacije Troškovi fluktuacije: (troškovi odlaska, pribavljanja, selekcije, obučavanja) Negativno djelovanje na aktivnosti i poslove organizacije Negativno djelovanje na članove organizacije

Troškovi fluktuacije
TROŠKOVI PRIBAVLJANJA oglašavanje posjete fakultetima i traganje za ljudima vrijeme onih koji pribavljaju plaćanje agencija za pribavljanje TROŠKOVI SELEKCIJE TROŠKOVI OBUČAVANJA uvoñenje i orijentacija direktni troškovi obučavanja vrijeme trensfera priručnici, materijali, izvještaji plata i beneficije niža proizvodnost i vrijeme obučavanja TROŠKOVI ODLASKA izlazni intervju administrativni troškovi naknade za gubitak posla doprinos za nezaposlenost pomoć pri novom zapošljavanju problemi u procesu rada zbog odlaska

-

-

-

-

intervjuiranje testiranje provjera referenci plata i vrijeme angažovanih menadžera administrativni troškovi (obavijesti, evidencije) razmještaj na poslove

-

-

Pozitivni efekti fluktuacije Manje se ističu, teže ih je kvantificirati i manje su vidljivi u kratkom roku: Povećanje proizvodnosti Smanjenje konflikata Povećanje mobilnosti i morala Povećanje inovacija i prilagodljivosti

Pokazatelji fluktuacije zaposlenih (1)

Ukupni odlasci Stopa ukupne fluktuacije = ------------------------------------- *100 Prosječan broj zaposlenih

Pokazatelji fluktuacije zaposlenih (2)

Otišli na vlastiti zahtjev Stopa dobrovoljne = ----------------------------------------*100 fluktuacije Prosječan broj zaposlenih

Pokazatelji fluktuacije zaposlenih (3)

Stopa fluktuacije, koja se može izbjeći

Uk. fluktuacija–neizbježna fluktuacija = Prosječan broj zaposlenih X 100

Index stabilnosti zaposlenih (4)

Index stabilnosti zaposlenih

=

Broj otišlih s više od 1. god. staža u org. Broj zaposlenih prije godinu dana X 100

Istraživanja fluktuacije - Uzroci
Potencijalni aktivatori fluktuacije (stavovi zasposlenih o poslu i organizaciji, očekivanja, zadovoljstvo i sl. Izlazni intervju Analiza razloga ostanka Tipovi zaposlenih na temelju zadovoljstva poslom i vanjskog pritiska za ostajanje: • Oni koji fluktuiraju • Instrumentalni ostajatelji • Stabilni ostajatelji • Izrazito stabilni ostajatelji

Brainstorming Činjenica je da postoje ljudi koji vrlo lako i često mijenjaju organizaciju i oni koji se vežu uz organizaciju. Kakve biste radije zaposlili i zašto? Koji tip zaposlenika biste stimulirali da napusti organizaciju? Koje mjere smatrate poželjnim u organizaciji s ciljem smanjivanja stope fluktuacije?
Nakon tri minute razmišljanja pokušajte obrazložiti Vaš stav!

Mjere za smanjenje fluktuacije
Realističan prikaz posla prilikom zapošljavanja Adekvatni postupci profesionalne selekcije i orijentacije Trening menadžera za poboljšanje komunikacije sa saradnicima Obogaćivanje i preoblikovanje posla Kvalitetan sistem motiviranja i nagrañivanja Razvijanje kreativne, timske organizacijske kulture

Apsentizam Najčešći i najvidljiviji pokazatelj problema i nezadovoljstva zaposlenih u organizaciji Uključuje sve oblike izostanaka, odnosno odsutnosti s posla Svaki propust zaposlenog da se javi ili ostane na poslu prema rasporedu, bez obzira na razloge

Vrste izostanaka 1. Opravdani - bolest, njega djece ili dogovor sa menadžerom i 2. Neopravdani - izostanci bez dogovora i opravdanja

Ključne varijable apsentizma Motivacija zaposlenog da bude na poslu Sposobnost zaposlenog da bude na poslu Menadžment treba znati da su izostanci uvijek simptomi različitih zdravstvenih, ličnih, socijalnih ili organizacijskih poremećaja.

Analiza i mjerenje apsentizma (1)

Uk. izgubljeno vrijeme

=

Dani izgubljeni zbog apsentizma u odreñenom razdoblju Prosječan broj zaposlenih x uk. broj dana u odreñenom razdoblju

X 100

Analiza i mjerenje apsentizma (2)

Izgubljeni radni dani po zaposlenom

=

Uk. br. izgubljenih radnih dana zbog apsentizma u razdoblju Uk.br. izostanaka u odreñenom razdoblju

X 100

Diskusija
Šta mislite o konstataciji da je apsentizam pokazatelj “bolesti organizacije”? Obrazložite! Kako biste kao HR menadžer u nekom preduzeću djelovali na smanjenje apsentizma?

Molimo Vas da u roku od pet minuta date obrazloženje i navedete Vaše prijedloge mjera za smanjenje apsentizma!

Smanjivanje apsentizma Strategije za smanjivanje apsentizma i povećanje motivacije uključuju velikim dijelom aktivnosti vezane uz djelovanje na fluktuaciju. Nastojeći riješiti probleme zaposlenih preduzeća zapravo rješavaju svoje probleme imajući na umu staru psihologijsku spoznaju da čovjek koji pravi probleme je onaj koji ima probleme.

Zaključak
Na temelju izloženog:
• Objasnite značaj analize fluktuacije • Navedite razne oblike fluktuacije (izlaznog toka) • Objasnite negativne i pozitivne efekte fluktuacije • Predstavite pokazatelje fluktuacije • Navedite uzroke apsentizma • Predstavite značaj i načine mjerenja apsentizma • Navedite mjere za smanjenje fluktuacije i apsentizma

Literatura Bahtijarević-Šiber Fikreta, Menadžment ljudskih potencijala, Zagreb (poglavlje 19) Torrington, D.; Hall, L.; Taylor, S.; Menadžment ljudskih resursa, peto izdanje, Beograd, 2004.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->