You are on page 1of 21

1

Bu seri, 25 blmden (25 izgi film) olumaktadr. Bu izgi


filmin altncsn izlemek iin aadaki adreslerden birini
tklayn:
Video: http://arabic.uz/content/view/121/30/
Youtube: http://www.youtube.com/watch?
v=d3slNmziBus&feature=player_embedded

Altnc blm
Not: Bu blmde 6 kii vardr.
1. sam (Tarkn babas)
2. Emin
3. Rehber
4. Nur (Tarkn annesi)
5. Cin
6. Tark
Konuanlarn birbirinden ayrt edilmesi iin, her birinin
diyalogu farkl renkle renklendirilmitir.
HAREKESZ
1 ... ! :
2 :

3 ::
:

: 4

: : 5
:
: . 6

: : 7
:
: 8

: : 9
:
: . 10

: : 11
:
: : . 12

: ! 13
: 14

: 15
: 16

: . 17
: : 18
:
: : 19
: : : 20

21
: :
:
: 22
: : 23
:
: : 24
: 25

: : . 26
:
: 27

: : . 28
:
][.....
29
: :

: 30
:

: : 31

:
:

32

: : 33

: 34
:

35
: :

: : . 36
:

37
: :

: 38
:

:: : 39

: 40
:

:: : 41

: 42
:

: : 43

: ! !
:

45
: : .

:: . 46

44

][.....
: : : 47
: : . 48

: : 49
: : ! 50

: . : 51
HAREKEL
1

:
! ...


:
:2

: : : : 3
:
4:
:: :
:
:. 6

: 7

: :
:
8


:
:

9
: :
:
. 10
1

: :
:
:

11
1

: :
:
1 12
:
: :: . :

! 13


: : :

: 14

: 15
: : :
1 16
:
:

1 17
: . :
18: :
:
19
:
: :


:
20
:
: : :

21
: :
:
22


:
23

:: :
:
24


:
: : :
25
: 1

1 26
:
:
. :

: :
:
27
1

:
:
:

28


. :
: :
:
][.....
29
:: :

30
:


:
:

31

:
:1 :

:

: :


: :
:

33

: : :

34


: :
:

32

35

: :

36

: . :
:
:

37
:
: :

38
: : :
:

39
:

:: : :

40
: : :
:

41
:

:: : :

42
:

: : :
:

43

: :

!


!

:
:

44

45: : . :

46
:
: .

:


][.....
: 47
:

: : :
48
: :
. :


: :

49
: : :
! 50
: : :

:51
:

: . :
Emin: Mthi deil mi? Tarihle kar karyayz.
sam: Harika
?Rehber: kinizin meslei ne
sam: Biz gazeteciyiz.
?Rehber: (kiniz) bir gazetede mi alyorsunuz
sam: Evet.

Rehber: Nerelisiniz?
sam: Ummanlyz.
Rehber: Kahirede ne yapyorsunuz?
sam: Bir aratrma hazrlyoruz.
Rehber: Aratrma m?
sam: Evet, bir kitap yazmak istiyoruz.
Emin: sam, bak!
sam: Ne?
Emin: Bak, hiyeroglif yazs.
sam: Bir ey anlyor musun?
Emin: Hayr. Bir ey anlamyorum.
Rehber: Bu kpek, bu ylan, bu ku ve bu bir kap.
Emin: Ltfen, bunu yazmak istiyorum.
sam: Ben de yaznn resmini ekmek istiyorum.
Rehber: Buyrun.
Emin: Bu kapnn arkasnda ne var?
Rehber: Orada bir salon var.
Emin: Bu salona girmek istiyorum.
sam: Ben de.
Rehber: zgnm. Oraya asla girmem.
sam: Neden olmasn? Ben bu salonu ziyaret etmek istiyorum,
arkadam da yle.
Rehber: Hayr. Bu imkansz!
[.....]
Tark: Ltfen, Cin!
Cin: Sen deli misin?
Tark: Hayr, ben deli deilim. Sadece bu salonu ziyaret
etmek istiyorum.
Cin: Bu imkansz !
Tark: Senden rica ediyorum.
Cin: Bu imkansz !
Tark: Cin, bu bir emirdir !
Cin: im Allaha kald. Gir!

Tark: Cin !
Cin: imdi ne istiyorsun?
Tark: kmak istiyorum.
Cin: Ne diyorsun?
Tark: kmak istiyorum.
Cin: Niin kmak istiyorsun?
Tark: Korkuyorum.
Cin: Korkuyor musun? Sen korkuyor musun?
Tark: Evet. Rica ediyorum Cin !
Cin: Peki, k !
[.....]
Nur : Tark ne yapyorsun?
Tark: Hi bir ey. Piramit resmine bakyorum.
Nur: Ya altrma?
Tark: Altrma m ?
Nur: Evet, bu altrma, Tark.
**************************************************
1- Emin

:
...!


Acb, e leyse kezlik? Nahnu emmet-trh.


Mthi deil mi? Tarihle kar karyayz.
2 -
sam
!

Ri

Sper

3 - :
: ( El-murid) Rehber
: :

M mihnetukum?

kinizin meslei
ne?

Nahnu sahafiyyni

Biz gazeteciyiz.

4 -
sam

5 - :
: ( El-murid) Rehber
Hel tamelni f sahfetin?
(kiniz) bir gazetede mi alyorsunuz?
6 -
sam

Neam

Evet.

7 - :
: ( El-murid) Rehber
:

Ve min eyne
entum?

Nerelisiniz?

10

8 -
sam

Nahnu min Ammn Ummanlyz.

9 - :
: ( El-murid) Rehber


Ve mz tefalni
fil-Khira?

Kahirede ne
yapyorsunuz?

Nahnu
nuiddustitlan.

Bir aratrma
hazrlyoruz.

10 -

sam

1


: :
:

11 - :
: ( El-murid) Rehber

1


stitlan?

Aratrma m?

Neam. Nurdu en
nektube kitben.

Evet, bir kitap


yazmak istiyoruz.

12 - :

sam
1
:
: : .

13 - Emin

11: :

Unzur y sm

sam, bak!

Mz?

Ne?

El-kitbetulhrglfiyye

Bak, hiyeroglif
yazs

Hel tefhemu
eyen?

Bir ey anlyor
musun?

L. L efhemu
eyen.

Hayr. Bir ey
anlamyorum.

14 -

sam

15 - Emin

: :

16 -

sam
1
:

17 - Emin
1
: .

18 - :
: ( El-murid) Rehber

12
Hz kelbun, ve hzih hayyetun ve hz tirun ve hz
bbun.
Bu kpek, bu ylan, bu ku ve bu bir kap.
19 - Emin
:
: :


Min fadlike, uridu

en ektube hz

Ltfen, bunu
yazmak istiyorum.

20 -

sam

:
: :

Ve ene urdu en
Ben de yaznn
usavviral-kitbete. resmini ekmek
istiyorum.

21 - :
: ( El-murid) Rehber

Tefaddal.

Buyrun.

Mz halfe hzlbbi?

Bu kapnn
arkasnda ne var?

22 - Emin

13

23 - :
: ( El-murid) Rehber

Hunke ka

Orada bir salon var.

24 - Emin:
: :
Urdu en edhule il hzihil-ka.
Bu salona girmek istiyorum.
25 -

sam

Ve ene aydan

Ben de

26 - :
: ( El-murid) Rehber
1
:
:
: .


Ene sifun. Ene l edhulu il hunke ebeden.
zgnm. Oraya asla girmem.
27 -

sam

14

1

:
:

Lime l? Ene urdu en ezra hzihil-ka ve sadk aydan.
Neden olmasn? Ben bu salonu ziyaret etmek istiyorum,
arkadam da yle.
: 28 -
(El-murid) Rehber :
L. Hz mustahl. Hayr. Bu imkansz
!


. :

][.....
: 29 -
Tark
!Ltfen, Cin

Min fadlike y
cinniyy

30 -
(El-cinniyy) Cin :
?Sen deli misin

?Hel ente mecnn

:


: 31 -
Tark

:
:1 :

:

15

L. Ene lestu mecnnen. Urdu en ezra hzihil-kate fakat.


Hayr, ben deli deilim. Sadece bu salonu ziyaret etmek
istiyorum.
32 -
: ( El-cinniyy) Cin

Hz mustahl.

Bu imkansz !

Ercke

Senden rica
ediyorum.

33 - :
Tark

34 -
: ( El-cinniyy) Cin

Hz mustahl.

Bu imkansz !

Hz emrun y
cinniyy !

Cin, bu bir
emirdir !

35 - :
Tark
:

36 -
: ( El-cinniyy) Cin

: : .

Emr ilallahi.

im Allaha kald.

16

Udhul!

Gir!

Y cinniy !

Cin !

37 - :
: Tark
:

38 -
: ( El-cinniyy) Cin

: :

Mz turdul-ne? imdi ne
istiyorsun?

39 - :
Tark
:


: :

Urdu en ahruca

kmak istiyorum.

40 -
: ( El-cinniyy) Cin

: :

Mz teklu?

Ne diyorsun?

Urdu en ahruca

kmak istiyorum.

41 - :
Tark
:


: :

42 -
: ( El-cinniyy) Cin

17

:
: :

Ve limz turdu en Niin kmak


tahruca?
istiyorsun?

43 - :
Tark

Ene hif

Korkuyorum.

44 -
( El-cinniyy) Cin
!

!

Hif ? Ente hif?

Korkuyor musun?
Sen korkuyor
musun?

Neam. Ercke y
cinniyy

Evet. Rica
ediyorum Cin !

45 - :
Tark
:: .

46 -
: ( El-cinniyy) Cin
:

: .

[.....]
47 - Nur

Tayyib. Uhruc !

Peki, k !

18

:
:

:

Mz tefalu y
Trk?

Tark ne
yapyorsun?

48 - :
Tark

: :
: .


L ey. Enzuru il

sratil-heram

Hibir ey. Piramit


resmine bakyorum

49 - Nur

Vet-temrn?

Ya altrma?

Vet-temrn?

Altrma m ?

50 - :
Tark

:
51 - Nur

: .
:
:

Neam. Hzt-temrn Evet, bu altrma,


y Tark
Tark.

KELMELER:
!

Ri

Sper

Sahafiyy

Gazeteci

19

Amile

alt

Yamelu

alyor

Feale

Yapt

Yefalu

Yapyor

statlaa

Aratrd, soruturdu, keif yapt

Yestatliu

Aratryor, soruturuyor, keif


yapyor

stitl

Aratrma, rportaj, anket, keif

Eadde

Hazrlad

: :

Yuiddu

Hazrlyor

Fehime

Anlad

Yefhemu

Anlyor

Hayye

Ylan

Kelb

Kpek

Tir

Ku

Savvara

Fotorafn ekti

:
:

Yusavviru

Fotorafn ekiyor

20

Ka

Salon

Mustahl

mkansz

Rec

Rica etti

Yerc

Rica ediyor

Hif

Korkan

El-heram

Piramit

Kaynak:
Video:
http://arabic.uz/content/view/121/30/
Youtube:
http://www.youtube.com/watch?
v=d3slNmziBus&feature=player_embedded
Metin:
http://forum.islom.uz/smf/index.php/topic,20023.0.html

21

Ocak-2012