You are on page 1of 143

Νίκος Ι. Καρμοίρης

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Η Ιστορία του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού Μεταφορών από την ίδρυσή του έως σήμερα

(1945-2014)

Σπάρτη 2014

Τίτλος: Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Υπότιτλος: Η Ιστορία του Κέντρου Εφοδιασμού Μεταφορών από την ίδρυσή του έως σήμερα (1945-2014)

© 2014, Νίκος Ι. Καρμοίρης

Ιστορική έρευνα - συγγραφή - επιμέλεια: Νίκος Ι. Καρμοίρης e-mail: nkarmoiris@gmail.com

Φωτογραφία εξωφύλλου: Εκπαίδευση στη μηχανοδήγηση στη διαδρομή Σπάρτη - Γκοριτσά, 1956 [αρχείο Υποστράτηγου ε.α. Π. Αλεξανδρίδη]

Εκδόσεις: λογόΤΥΠΟΣ Εκτύπωση: Βασίλης Αντωναράκος Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση: Ελένη Παπαδημητρίου Διοσκούρων 60, Σπάρτη – Τ.Κ. 231 00 Τηλ. 27310 22 194 e-mail: paratiri@otenet.gr

Η τελική έγκριση των κειμένων, καθώς και των φωτογραφιών, εικόνων και αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν βιβλίο δόθηκε από τη Διοίκηση του ΚΕΕΜ, η οποία είχε και την επίβλεψη των εργασιών του βιβλίου.

Απαγορεύεται η αντιγραφή μέρους ή όλου του βιβλίου χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του ΚΕΕΜ και του συγγραφέα.

ISBN: 978-960-9756-04-4

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στη πρώτη αυτή αρχική καταγραφή και έκδοση του μικρού βιβλίου που ανα- φέρεται για το ΚΕΕΜ, παραθέτω απόσπασμα από την Ημερησία διαταγή μου, που ανεγνώσθη την 7 Μαρτίου 2014, ημέρα εορτασμού της γενεθλίου ημέρας:

«Το ΚΕΕΜ, ξεκίνησε την ιστορική του διαδρομή, εδώ και 69 χρόνια. Διοική- θηκε μέχρι σήμερα από 52 Διοικητές. Όλα αυτά τα χρόνια, αποδίδει στον ελληνικό στρατό στρατιώτες έτοιμους, για να αποδώσουν τα της ειδικότητάς τους στις Μονάδες εκστρατείας του στρατού μας. Παράλληλα προσφέρει ένα τεράστιο σε μέγεθος και ποιότητα, κοινωνικό έργο, στη τοπική κοινωνία, το οποίο αναγνωρίσθηκε και εκτιμήθηκε από τους πολίτες και το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Με ηθικό ακμαίο, με ανεπτυγμένο επαγγελματισμό, με ακέραιο αίσθημα ευ- θύνης και ανιδιοτελή αγάπη προς το συνάνθρωπο, το έμψυχο δυναμικό του ΚΕΕΜ, διαχρονικά, υπηρέτησε με συνέπεια την Πατρίδα και την αποστολή του κι αφήνει πίσω του βαριά παρακαταθήκη, σε αυτούς που θα συνεχίσουν την απο- στολή του. Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, ικανοί και εργατικοί Διοικητές Μονάδων, ορ- γανωμένο Επιτελείο, όπου διατηρώντας και συντηρώντας τις εγκαταστάσεις, τα υλικά και τα τεχνικά μέσα σε άριστη κατάσταση, και πάνω απ΄ όλα, με υψηλό φρόνημα, ήθος, ειλικρινή διάθεση προσφοράς και συνεργασία Αξιωματικών, Υπα- ξιωματικών, Πολιτικού Προσωπικού, αλλά και των Οπλιτών θητείας, είναι συ- στατικά στοιχεία επιτυχίας της αποστολής του Κέντρου μας. Υποκλίνομαι με σεβασμό, στις πολεμικές σημαίες του Στρατού μας, αποδίδω φόρο τιμής κι ευγνωμοσύνης, στους αθάνατους νεκρούς, που έπεσαν στους ιερούς αγώνες του Έθνους και μας παρέδωσαν ένα συμβόλαιο γραμμένο με το αίμα τους, δίδοντάς μας το δικαίωμα, να είμαστε παρόντες σήμερα στην ιστορία. Ευχαριστώ, Το Θεό, την Υπέρμαχο Στρατηγό Θεοτόκο και προστάτιδα μας, τον προστάτη του Στρατού μας Άγιο Γεώργιο αλλά και τους προστάτες του Στρα- τοπέδου μας Ταξιάρχες Γαβριήλ και Μιχαήλ, που με αξίωσαν να διοικήσω, το ιστορικό και ένδοξο κέντρο μας, το ΚΕΕΜ…» Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην προσπάθεια συγκέντρωσης, καταγραφής, σύνταξης των κειμένων αλλά και του φωτογραφικού υλικού. Ειδικά τον πρώην στρατιώτη Καρμοίρη Νικόλαο όπου, ξεκινώντας κατά

Νίκος Ι. Καρμοίρης

την διάρκεια της θητείας του και συνεχίζοντας και μετά την απόλυσή του, είχε το ουσιαστικό βάρος της όλης προσπάθειας και συγκεκριμένα, από την διερεύνηση του Ιστορικού αρχείου που αφορούσε το ΚΕΕΜ από την Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ), στη σύνταξη των κειμένων αλλά και την μορφοποίηση του μικρού αυτού βιβλίου. Η όλη προσπάθεια αυτή αποτελεί πνευματικό του πόνημα. Ελπίζω να εκτιμηθεί και να υποστηριχτεί η πρώτη μας αυτή προσπάθεια και στο μέλλον να εμπλουτισθεί. Τέλος, αφιερώνεται σε όλα τα στελέχη και στρατιώτες που υπηρέτησαν κι υπη- ρετούν στο ΚΕΕΜ.

Ταξίαρχος Δημήτριος Μακρής Διοικητής ΚΕΕΜ

Σεπτέμβριος 2014

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Εισαγωγικό Σημείωμα

Ήταν Ιούνιος του 2013, τρεις περίπου μήνες μετά την πρώτη Γενέθλιο Ημέρα του ΚΕΕΜ και άλλους δύο μήνες πριν την ολοκλήρωση της στρατιωτικής μου θητείας, όταν ο Διοικητής του Κέντρου Ταξίαρχος κ. Μακρής με κάλεσε στο γραφείο του. Ύστερα από συζήτηση μου ανέθεσε την έρευνα και τη συλλογή στοιχείων με στόχο τη συγγραφή της Ιστορίας του ΚΕΕΜ. Ενημέρωσα τον Διοικητή πως σε διά- στημα δύο μόλις μηνών, δεν δύναται να ολοκληρωθεί μία σωστά τεκμηριωμένη έρευνα και συγγραφή, διαβεβαιώνοντάς τον παράλληλα πως ήμουν πρόθυμος να αναλάβω με χαρά και περίσσιο μεράκι την έρευνα και συγγραφική επιμέλεια της Ιστορίας του ΚΕΕΜ και να την συνεχίσω με το ίδιο πάθος και ενθουσιασμό, αμισθί, και κατόπιν της ολοκλήρωσης της στρατιωτικής μου θητείας. Για το λόγο αυτό εξουσιοδοτήθηκα από το Διοικητή του Κέντρου να ερευνήσω στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΕΣ, όπου φυλάσσονται στρατιωτικά αρχεία. Η έρευνά μου καρποφόρησε στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ/ΓΕΣ), όπου μελετήθηκαν κυρίως οι Ετήσιες Εκθέσεις Δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) του ΚΕΕΜ από την ίδρυσή του έως το 2010, οι Ιστορίες Μονάδος του 1958 και του 1998, αρχεία του Πολέμου της Κορέας, κ.ά. Μου δόθηκε, επίσης, η δυνατότητα να μελετήσω και συγγράμματα από την πλούσια βιβλιοθήκη της ΔΙΣ/ΓΕΣ. Μελετώντας τα αρχεία μπορούσε να παρατηρηθεί όχι μονάχα η εξέλιξη του Κέν- τρου, αλλά ταυτόχρονες εξελίξεις διαφορετικών μεταξύ τους πραγμάτων. Η εξέλιξη της γλώσσας - από την καθαρεύουσα στη δημοτική, η εξέλιξη του χαρτιού - από το ευάλωτο τσιγαρόχαρτο στο σημερινό χαρτί, η εξέλιξη της κρατικής σφραγίδας αντί- στοιχη των διακυμάνσεων του πολιτεύματος στην Ελλάδα - από τη Βασιλευόμενη Δημοκρατία, στη Δικτατορία, ως την Προεδρευόμενη Δημοκρατία, η εξέλιξη της τε- χνολογίας - από τα χειρόγραφα στη γραφομηχανή και τους ηλεκτρονικούς υπολο- γιστές. Συγγραφέας του τόμου τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνο ο υπογράφων, αλλά έμμεσα κάθε ένας που έγραψε, δαχτυλογράφησε ή πληκτρολόγησε τα αρχεία που μελετήθηκαν. Σε εκείνους, λοιπόν, οφείλεται να αφιερωθεί το παρόν βιβλίο, καθώς επίσης, συγγραφική αδεία, και στον «άγνωστο» οπλίτη, υπαξιωματικό ή αξιωματικό που υπηρέτησε διαχρονικά το ΚΕΕΜ και αποτελεί μέρος της Ιστορίας του. Η έρευνα και η ολοκλήρωσή της αποτέλεσε μία προσωπική πρόκληση. Η διαδι- κασία της μελέτης των αρχείων και της συγγραφικής επιμέλειας ήταν ένα πολύωρο και επίπονο, αλλά ιδιαιτέρως ενδιαφέρον, ταξίδι αναζήτησης και γνώσης. Θέλω,

Νίκος Ι. Καρμοίρης

λοιπόν, να ευχαριστήσω το Διοικητή του ΚΕΕΜ Ταξίαρχο κ. Δημήτριο Μακρή που μου προσέφερε τη δυνατότητα να «ταξιδέψω», καθώς επίσης και όσους από το στρα- τιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Κέντρου συνέβαλλαν ώστε το «ταξίδι» να έχει ούριο άνεμο. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω το επιστημονικά κατηρτισμένο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της ΔΙΣ/ΓΕΣ για την άριστη συνεργασία που είχαμε. Όμως, οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Δρ. Πηγή Καλογεράκου που μου στάθηκε και με βοήθησε ως επιστημονική μητέρα κατά τη διάρκεια της έρευνας και της συγγρα- φής. Ευχαριστώ επίσης το Βουλευτή Λακωνίας και τέως Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Θανάση Δαβάκη για το ενδιαφέρον που έδειξε για τη δουλειά μου και για τις προ- σπάθειες που έκανε ώστε να την αναδείξει. Κράτησα για το τέλος το μεγαλύτερο στήριγμά μου . την Οικογένεια μου, που με υπέμενε, με στήριζε και μου έδινε δύναμη κατά τη διάρκεια αυτού του «ταξιδιού». Όσα ευχαριστώ κι αν τους πω, πάντα θα είναι λίγα.

Νίκος Ι. Καρμοίρης Ιστορικός

Νοέμβριος 2014
Νοέμβριος 2014

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ……………………………………………………………………………………………………

5

Εισαγωγικό Σημείωμα …………………………………………………………………………………

7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ……………………………………………………………………………………………

9

1. Ιστορικό οργάνωσης του Κέντρου …………………………………………………………………

11

- Ίδρυση - Συγκρότηση ………………………………………………………………………………… 11

- Υπαγωγή ……………………………………………………………………………………………………

13

- Αποστολή ………

…………………………………………………………………………………………

13

- Το ΚΕΕΜ ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) …………………………

14

2. Διοικητική οργάνωση και αναδιοργάνωση …………………………………………………….

19

- Η οργάνωση του ΚΕΕΜ ……………………………………………………………………………

19

- Αναδιοργάνωση του Κέντρου ……………………………………………………………………

20

3. Η λειτουργία του Κέντρου κατά τα πρώτα χρόνια μετά τη μεταστάθμευση …….

22

- Ανακύπτοντα προβλήματα και επίλυσή τους ………

………………………………………

22

- Εκσυγχρονισμός και σταδιακή κτιριακή συγκρότηση …………………………………

25

- Ψυχαγωγία οπλιτών …………………………………………………………………………………

30

- Οι «Έφεδροι του Ευρώτα» …………………………………………………………………………

34

4. Εμβλήματα ΚΕΕΜ και ΣΕΜ ……………………………………………………………………………

38

- Το έμβλημα του ΚΕΕΜ ………………………………………………………………………………

38

-

Το κέρας της Αμάλθειας …………………………………………………………………………

38

- Τα εμβλήματα του ΣΕΜ …………………………………………………………………………………

39

5. Ονοματοδοσία στρατοπέδων ΚΕΕΜ ……………………………………………………………

40

- Βιογραφικό ονοματοδοτών …………………………………………………………………………

40

- Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης …………………………………………………

40

- Ταγματάρχης Παναγιώτης Μαντούβαλος ………………………………………………

42

- Τα μοιρολόγια της Μάνης …………………………………………………………………………

43

6. Εκπαίδευση και ηθική αγωγή ………………………………………………………………………

47

- Εκπαίδευση ………………………………………………………………………………………………

47

- Ηθική αγωγή ………………………………………………………………………………………………

48

7. Συμμετοχή του ΚΕΕΜ στον Πόλεμο της Κορέας ……………………………………………

54

- Ο πόλεμος της Κορέας και το ΕΚΣΕ ……………………………………………………………

54

- Συμμετοχή του ΚΕΕΜ στο ΕΚΣΕ ………………………………………………………………

56

8. Συμμετοχή σε εθνικές και συμμαχικές ασκήσεις …………………………………………….

60

9. Στρατιωτικές και εξωστρατιωτικές δραστηριότητες του Κέντρου ……………………

62

- Στρατιωτικές δραστηριότητες ………………………………………………………………………

62

- Εξωστρατιωτικές δραστηριότητες ……………………………………………………………… 63

Νίκος Ι. Καρμοίρης

10.

Πεσόντες εν ώρα καθήκοντος και Ηρώα ………………………………………………………

70

- Πεσόντες στην Ε.Ο. Σπάρτης-Μεγαλόπολης και ανέγερση Ηρώου ………………

70

- Ηρώα, προτομές και μνημεία εντός ΚΕΕΜ …………………………………………………

72

- Μουσεία ΚΕΕΜ …………………………………………………………………………………………

75

11. Επισκέψεις - επιθεωρήσεις ……………………………………………………………………………

77

12. Διατελέσαντες Διοικητές ΚΕΕΜ …………………………………………………………………… 104

13. Διατελέσαντες Υποδιοικητές ΚΕΕΜ ………………………………………………………………109

14. ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Η Γενέθλιος Ημέρα του ΚΕΕΜ ………………………………………………… 111

Παράθεμα εικόνων ………………………………………………………………………………………

114

Βιβλιογραφία ……………………………………………………………………………………………………

131

Γραπτές Ιστορικές Μαρτυρίες για το ΚΕΕΜ………………………………………………………

132

- Ιστορικό του Ιερού Ναού του ΚΕΕΜ (του Παν. Κοντάκου) ……………………

133

- Ιστορικό του ΚΕΕΜ/3ου Τάγματος στο Γύθειο (του Ελ. Ψαρρού) ………………

138

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

1. Ιστορικό οργάνωσης του Κέντρου

Από την έρευνα δεν κατέστη δυνατό να βρεθούν οι πρωτογενείς πηγές (δη- λαδή κυρίως οι διαταγές του αρμόδιου Υπουργείου) που να αφορούν τη σύ- σταση και τις κατά καιρούς μετασταθμεύσεις του ΚΕΕΜ. Η πληροφόρηση που λαμβάνουμε και οι σημαντικές πληροφορίες που έχουμε παρέχονται από την Ιστορία Μονάδος του 1955 (αρχείο ΔΙΣ), από την οποία προκύπτουν, παρά τον περιορισμένο όγκο της, αρκετά στοιχεία που αφορούν τα πρώτα χρόνια ζωής του Κέντρου. Οι μοναδικές πρωτογενείς πηγές, οι οποίες μας παρέχουν κάποιες ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με το θέμα που πραγματευόμαστε είναι η ΕΕΔ του 1958, η οποία είναι στην ουσία έκθεση που «καλύπτει την δραστηριότηταν του Κέν- τρου από της μετασταθμεύσεως εις Λακωνίαν» - κι αρκετά από τα στοιχεία της ίσως προέρχονται από την ΙΜ του 1955 και η «Περιληπτική Έκθεση Πεπραγ- μένων από Συγκροτήσεως ΚΕΕΜ έως 31-12-1970», της οποίας οι πληροφορίες προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από την ΙΜ του 1955 - και την ΕΕΔ του 1958. Πληροφορίες λαμβάνουμε επίσης από την Ιστορία Μονάδος του 1998 (αρχείο ΔΙΣ), η οποία είναι, βέβαια, σχεδόν μια πιστή αντιγραφή των στοιχείων της πρώτης ιστορίας, με διαφορές την γλωσσική διατύπωση (πέρασμα από την κα- θαρεύουσα στη δημοτική) και «χρονικές» προσθήκες.

Ίδρυση - Συγκρότηση

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ) συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν ΕΠ 12241/1/3/45 Διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών το Μάρτιο του 1945 κι εγκαταστάθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Σιβιτα- νιδείου Επαγγελματικής Σχολής στην Καλλιθέα. Κατά τον Απρίλιο του ίδιου έτους, συγκροτήθηκαν, με βάση το Βρετανικό σύστημα, δύο Λόχοι. Ένας Λόχος Οδηγήσεως και Συντηρήσεως και ένας Λόχος Εφοδιασμού, οι οποίοι στην πορεία μετατράπηκαν σε Πτέρυγες. Η Πτέρυγα Μηχανοδηγήσεως εγκαταστάθηκε αρχικά στη Βούλα Αττικής, κι αργότερα στη Γλυφάδα κι έλαβε διαδοχικά τους τίτλους «Λόχος», «Τάγμα» και «Πτέρυξ». Τον Ιούλιο του 1946 συγκροτήθηκε και η Πτέρυγα Εκπαιδεύσεως Αξιωματι- κών (μετονομασθείσα Σχολή Αξιωματικών), η οποία εγκαταστάθηκε κι αυτή στο χώρο της Σιβιτανιδείου Σχολής. Δυο χρόνια αργότερα, το 1948, τα εγκατα-

Νίκος Ι. Καρμοίρης

στημένα τμήματα του ΚΕΕΜ στη Σιβιτανίδειο, λόγω κυρίως έλλειψης χώρου εγκαταστάθηκαν στο στρατόπεδο του ΡΟΥΦ. Το έτος 1949, με απόφαση του Υπουργείου Στρατιωτικών, διελύθησαν οι υπαγόμενες στο Γενικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Αυτοκινήτων (ΓΚΕΑ) Σχολές Τεχνικών Αυτοκινήτου Α΄ Κλιμακίου των Μονάδων Διοικητικής Μέριμνας και Υπηρεσιών και συστάθηκαν αντιστοίχως στο ΚΕΕΜ δύο ακόμη Πτέρυγες με

τις ονομασίες «Πτέρυγα Διοικητικής Μερίμνης» και την «Πτέρυγα Οδηγών Μη- χανικών». Τον Αύγουστο του ίδιου έτους διαλύθηκαν οι Σχολές Μαγείρων και Σιτιστών που υπάγονταν στην Ανωτέρα Στρατιωτική Διοίκηση Αττικής-Νήσων (ΑΣΔΑΝ). Τα τμήματα της διαλυθείσας Σχολής Μαγείρων αποτέλεσαν τη βάση της δημιουργίας της Σχολής Μαγείρων του ΚΕΕΜ, ενώ η Σχολή Σιτιστών εν- τάχθηκε στην Πτέρυγα Διοικητικής Μέριμνας του Κέντρου. Με το τέλος του 1949 το ΚΕΕΜ διέθετε τα παρακάτω τμήματα:

- Σχολή Αξιωματικών (Σ.Α.)

- Πτέρυγα Εφοδιασμού

- Πτέρυγα Οδήγησης-Συντήρησης, η οποία μετονομάστηκε σε Πτέρυγα Μηχανοδήγησης

- Πτέρυγα Οδηγών Μηχανικών

- Πτέρυγα Διοικητικής Μερίμνης

- Σχολή Μαγείρων

Το Μάιο του 1950, έγινε αναγνώριση στην περιοχή του Ναυπλίου, ώστε το ΚΕΕΜ να μεταφερθεί και να εγκατασταθεί εκεί. Λίγο αργότερα, όμως, η σχε- τική εντολή μετασταθμεύσεως ανεστάλη επ’ αόριστον. Τελικά, μία πενταετία αργότερα, τον Απρίλιο του 1955 αποφασίσθηκε η μεταστάθμευση του Κέντρου, όχι όμως στην περιοχή της Αργολίδας, αλλά στην Λακωνία και πιο συγκεκρι- μένα στο χωριό Ξηροκάμπιον, μερικά χιλιόμετρα νότια της Σπάρτης. Η μετα- στάθμευση έγινε συνολικά για όλο το Κέντρο πλην της Σχολής Αξιωματικών, η οποία παρέμεινε προσωρινά στο στρατόπεδο του ΡΟΥΦ ως το 1956, οπότε με- ταστάθμευσε κι εκείνη στο στρατόπεδο του Ξηροκαμπίου. Η εγκατάσταση του προσωπικού του ΚΕΕΜ έγινε αρχικά σε σκηνές και ΤΟLL μέχρι την ανέγερση κτιρίων, ενώ σημειώνεται, επίσης, πως ένα Τάγμα του ΚΕΕΜ βρίσκεται στο στρατόπεδο του Γυθείου. Όπως παρατηρήθηκε κατά την πάροδο του καιρού και σε χρόνο που δεν δύ- ναται να προσδιορισθεί, λόγω ελλείψεως στοιχείων, οι Πτέρυγες Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών, μηχανοδηγήσεως, εφοδιασμού, οδηγών μηχανικών, διοικητικής μερίμνης και η Σχολή Μαγείρων, μετονομάστηκαν ή συγχωνεύθηκαν σε Τάγ- ματα Εκπαιδεύσεως και Σχολή Αξιωματικών. Από τη μεταστάθμευσή του στην περιοχή της Σπάρτης το 1955 και την ολο- κλήρωσή της ένα χρόνο έπειτα το Κέντρο παραμένει στην παρούσα θέση έως

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

σήμερα και με την πάροδο του χρόνου έχει αποκτήσει την τελική του σημερινή μορφή ως εξής:

- Επιτελείο – Λόχος Διοικήσεως

- Σχολή Αξιωματικών

- 1ο Τάγμα: Λειτουργεί ως Τάγμα εκπαιδεύσεως Υπαξιωματικών Κινήσεως (ΥΚ/ΟΑ), Οδηγών Αυτοκινήτου (ΟΑ) και Αρτοποιών.

- 2ο Τάγμα: Λειτουργεί ως Τάγμα εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων Οπλιτών.

- 3ο Τάγμα: Λειτουργεί ως Τάγμα εκπαιδεύσεως Μαγείρων όλων των Όπλων

και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, καθώς και λοιπών κλάδων των Ε.Δ. εφόσον απαιτηθεί.

Υπαγωγή

Εν πολέμω και ειρήνη το ΚΕΕΜ είναι Μονάδα εκπαιδεύσεως του Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών, διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητη, ισότιμη με Ταξιαρχία. Υπάγεται στη ΔΕΜ/ΓΕΣ (την οποία συναντούμε επίσης στα αρχεία, με χρονική σειρά, με τα ονόματα ΔΕΜ/ΑΣ, Δ/ση ΣΕΜ/ΓΕΣ και, τέλος, ΔΕΜ/ΓΕΣ). Επιχειρησιακά, για θέματα Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ) και θέματα εσωτε- ρικής ασφάλειας υπαγόταν στην ΜΜ της περιοχής στην οποία κάθε φορά ευ- ρίσκετο. Από την μεταστάθμευσή του το Κέντρο στη Λακωνία υπάγεται στην ΙV Μεραρχία Πεζικού, η οποία εδρεύει στην Τρίπολη. Στα αρχεία παρατηρείται ότι η ΙVΜΠ είχε μετονομαστεί σε 94 ΣΔΙ και τούμπαλιν, έως ότου αποκτήσει ξανά στην αρχή της νέας χιλιετίας το ιστορικό της όνομα (ΙVΜΠ), μέχρι τον Ιανουάριο του 2014 όταν μετονομάστηκε σε ΔΙΚΕ.

Αποστολή

Η αποστολή και η ευθύνη του Κέντρου σε περιόδους πολέμου και ειρήνης καθορίζεται ως εξής:

- Να εκπαιδεύει Μόνιμους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιω- ματικούς στα τμήματα βασικής και προκεχωρημένης εκπαιδεύσεως.

- Να εκπαιδεύει τους Υποψήφιους Εφέδρους Αξιωματικούς (ΥΕΑ) και τους Εφέδρους Αξιωματικούς του Σώματος.

- Να εκπαιδεύει τους Οπλίτες του ΣΕΜ στην βασική και ειδική εκπαίδευση

(Οδηγός-Μάγειρας-Αρτοποιός), καθώς επίσης στην ειδική εκπαίδευση και Οπλίτες έτερων Όπλων και Σωμάτων.

- Να συμμετέχει στα σχέδια ετοιμότητας και ασφάλειας των προϊστάμενων

κλιμακίων σε συνεργασία μετά των Σωμάτων Ασφαλείας, βάσει υφιστάμενων Σχεδίων και διαταγών.

Νίκος Ι. Καρμοίρης

Σημειώνεται ότι, ως εκπαιδευτές χρησιμοποιούνται όλοι οι Αξιωματικοί, Μό- νιμοι κι Έφεδροι Υπαξιωματικοί του ΚΕΕΜ. Η λειτουργία του ΚΕΕΜ καθορίζεται από τον υπ’ αριθμόν 42-41/93 ΠΟΥ/ΚΕΕΜ.

Το ΚΕΕΜ ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

Το Σεπτέμβριο του 2008, το ΚΕΕΜ πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Επαγγελμα- τικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) του Υπουργείου Απασχόλησης υπό το διακριτικό τίτλο ΚΕΕΜ/ΚΕΚ, με αριθμό πιστοποίησης 7716 του 2008, διαθέτοντας τις παρακάτω σχολές:

• Σχολή Οδηγών, στο στρατόπεδο «Συνταγματάρχη (ΠΖ) Κ. Δαβάκη»

• Σχολή Μαγείρων, στο στρατόπεδο «Ταγματάρχη (ΠΖ) Π. Μαντούβαλου»

• Σχολή Αρτοποιών, στο στρατόπεδο «Συνταγματάρχη (ΠΖ) Κ. Δαβάκη»

Πιο συγκεκριμένα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2008, το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Εφο- διασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ) με την υπ’ αριθμό 477/25-9-2008 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 110327/2005 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και Οικονομίας & Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 230/21-02-2005) έλαβε πιστοποίηση ως φορέας για λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). Έτσι το ΚΕΕΜ αποτέλεσε και αποτελεί το πρώτο Κ.Ε.Κ. των Ενόπλων Δυ-

νάμεων, η δημιουργία του οποίου ήταν προϊόν της συνεργασίας του ΓΕΣ με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το ΚΕΕΜ ως ΚΕΚ λειτουργεί με κεντρική δομή στο στρατόπεδο «Συνταγ- ματάρχη Κ. Δαβάκη» της Σπάρτης και παράρτημα στο στρατόπεδο «Ταγμα- τάρχη Π. Μαντούβαλου» του Γυθείου. Συνολικά πιστοποιήθηκαν από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 6119 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων των δύο Στρατοπέδων με δώδεκα αίθουσες διδασκαλίας, δύο εργαστήρια μαγείρων, ένα εργαστήριο αρ- τοποιών, οκτώ χιλιόμετρα ασφάλτινων και δύο χιλιόμετρα χωμάτινων δρόμων και 79 οχήματα διαφόρων τύπων, καθώς επίσης και μία αίθουσα εκπαίδευσης στη χρήση Η/Υ στη Σχολή Αξιωματικών και μία αίθουσα διαδικτύου στο πα- ράρτημα Γυθείου. Τα εγκαίνια του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΚΕΕΜ (ΚΕΕΜ/ΚΕΚ) πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2008 παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Μεϊμαράκη και της Υπουργού Απασχόλησης Φάνης Πάλλη-Πετραλιά, και τελέσθηκαν υπό τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευσταθίου.

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Στην εκδήλωση των εγκαινίων είχαν παρευρεθεί, επίσης, ο Βουλευτής Λα- κωνίας Παναγιώτης Σκανδαλάκης, ο Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Δημήτριος Βούλ- γαρης, ο Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχος Γεώργιος Καραμαλίκης, ο Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Ιωάννης Γιάγκος, πολιτικές και θρησκευτικές αρχές του Νομού Λακωνίας, ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), Ανώ- τατοι και Κατώτεροι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Στρατιώτες του ΚΕΕΜ

και πλήθος κόσμου. Το ΚΕΕΜ ως ΚΕΚ παρέχει αρχική ή και συνεχιζόμενη επαγγελματική κα- τάρτιση στους οπλίτες θητείας, κυρίως για τα επαγγέλματα που χαρακτηρίζον- ται ως τεχνικά και μεταφορών, όπως είναι του μάγειρα και του αρτοποιού. Η αρχική ή και η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρ- τιση στις Ένοπλες Δυνάμεις, αποτελεί μία διαρκή διαδι- κασία, που έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι οι γνώσεις και δεξιότητες του στρατεύσιμου οπλίτη, όπως αυτές του μά- γειρα και του αρτοποιού, προσαρμόζονται συνεχώς και ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της ει- δικότητάς του στο Στρατό με απώτερο σκοπό, εάν ο ίδιος επιθυμεί, την απορρόφησή του στην αγορά εργασίας ως ιδιώτης.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΕΜ ως ΚΕΚ, στο Κέντρο έχουν εκπαιδευτεί, μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 15.000 οπλίτες.

περισσότεροι από 15.000 οπλίτες. O αριθμός πιστοποίησης του

O αριθμός

πιστοποίησης

του ΚΕΕΜ-ΚΕΚ

Βιβλιογραφία κεφαλαίου:

- Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ. 11371/Α.

- Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ. 11371/Β.

- Ιστοσελίδα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (www.mod.mil.gr).

- Αρχείο ΚΕΕΜ, Συνοπτικό Ιστορικό του ΚΕΕΜ, 1ο Ε.Γ.

Νίκος Ι. Καρμοίρης

Νίκος Ι. Καρμοίρης Το πιστοποιητικό του ΚΕΕΜ/ΚΕΚ (10-10-2008) 16

Το πιστοποιητικό του ΚΕΕΜ/ΚΕΚ (10-10-2008)

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Στιγμιότυπα από τα εγκαίνια του
Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Στιγμιότυπα από τα εγκαίνια του

Στιγμιότυπα από τα εγκαίνια του ΚΕΕΜ/ΚΕΚ (αρχείο ιστοσελίδας Υπ. Εθνικής Άμυνας)

Τα εγκαίνια του ΚΕΕΜ/ΚΕΚ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Λακωνικός Τύπος» στις 14-10-2008

στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Λακωνικός Τύπος» στις 14-10-2008 17
στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Λακωνικός Τύπος» στις 14-10-2008 17
στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Λακωνικός Τύπος» στις 14-10-2008 17

Νίκος Ι. Καρμοίρης

Νίκος Ι. Καρμοίρης Αίθουσες θεωρητικής εκπαίδευσης ΚΕΚ Αίθουσα

Αίθουσες θεωρητικής εκπαίδευσης ΚΕΚ

θεωρητικής εκπαίδευσης ΚΕΚ Αίθουσα θεωρητικής εκπαίδευσης
θεωρητικής εκπαίδευσης ΚΕΚ Αίθουσα θεωρητικής εκπαίδευσης

Αίθουσα θεωρητικής εκπαίδευσης μαγείρων

θεωρητικής εκπαίδευσης μαγείρων Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης ΚΕΚ

Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης ΚΕΚ μαγείρων

εκπαίδευσης ΚΕΚ μαγείρων Αίθουσα θεωρητικής εκπαίδευσης

Αίθουσα θεωρητικής εκπαίδευσης οδηγών

θεωρητικής εκπαίδευσης οδηγών Κ ι ν η τ ό α ρ τ ο π ο ι

Κινητό αρτοποιείο ΚΕΚ

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

2. Διοικητική οργάνωση και αναδιοργάνωση

Η οργάνωση του ΚΕΕΜ

Η οργάνωση του Κέντρου ήταν πάντοτε σύμφωνη με την οργάνωση που ακο- λουθείται για όλα τα Συγκροτήματα επιπέδου Ταξιαρχίας. Στις μέρες μας, το ΚΕΕΜ είναι οργανωμένο διοικητικά σύμφωνα με το ορ- γανόγραμμα που ακολουθεί, το οποίο προκύπτει από τις τελευταίες Ετήσιες Εκθέσεις Δραστηριοτήτων:

προκύπτει από τις τελευταίες Ετήσιες Εκθέσεις Δραστηριοτήτων: 19

Νίκος Ι. Καρμοίρης

Αναδιοργάνωση του Κέντρου

Κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων μετά την ίδρυση και την αρχική του οργάνωση, παρατηρήθηκε πως το ΚΕΕΜ αναδιοργανώθηκε σε αρκετές περι- πτώσεις. Για παράδειγμα, Λόχοι μετατράπηκαν σε Τάγματα και κατόπιν σε Πτέρυγες, Πτέρυγες συγχωνεύθηκαν ή και μετονομάστηκαν κ.ο.κ. (βλέπε αν- τίστοιχο κεφάλαιο), για να αποκτήσει σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου τη βασική μορφή και δομή που έχει, με κατά καιρούς διαφοροποιήσεις, έως και σήμερα. Αργότερα, μετά τη μεταστάθμευσή του, παρατηρούνται από τα αρχεία ανα- διοργανώσεων των μονάδων, που βρίσκονται στο αρχείο της ΔΙΣ/ΓΕΣ, κάποιες μικρές μεταβολές-αναδιοργανώσεις ή κάποιες εξολοκλήρου αναδιοργανώσεις του Κέντρου. Με απόφαση του ΓΕΣ την 18η Νοεμβρίου 1964 αναδιοργανώθηκαν ορισμένα Στρατιωτικά Ταχυδρομικά Γραφεία (Σ.Τ.Γ.) κι εντάχθηκαν ως υπομονάδες σε Κέντρα Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) και Ειδικά Κέντρα Εκπαιδεύσεως (ΕΚΕ). Έτσι, μεταξύ άλλων, το Σ.Τ.Γ. 1013 εντάχθηκε εν Ειρήνη και Πολέμω στο ΚΕΕΜ Σπάρτης. Με διαταγή της 25ης Νοεμβρίου 1965 το ΓΕΣ αποφάσισε πως το Συνεργείο Επισκευών ΚΕΕΜ (3ο Κλιμάκιο) να ενταχθεί ως οργανική Υπομονάδα στο ΚΕΕΜ με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση, διοίκηση κι έλεγχο του. Στις 6 Μαΐου 1992 εκδόθηκε διαταγή του ΓΕΣ, σύμφωνα με την οποία απο- φασίστηκε η αναδιοργάνωση ορισμένων ΚΕΝ, ανάμεσά τους και το ΚΕΕΜ, ώστε να μην διαλύονται στον Πόλεμο. Αντιθέτως να συνεχίζουν να λειτουργούν ως έμπεδα, με ενεργοποίηση της ΑΣ και διάλυση των αντιστοίχων Επιστρα- τευομένων (ΕΜ) Εμπέδων. Πιο κάτω, το ίδιο έγγραφο της συγκεκριμένης δια- ταγής καθόριζε τα γενικά στοιχεία οργάνωσης του ΚΕΕΜ-Έμπεδου σε περιόδους Ειρήνης καθώς και σε περιόδους Πολέμου. Την 3η Οκτωβρίου 2000 εκδόθηκε απόφαση του Γενικού Επιτελείου, με την οποία διετάχθη η εκ νέου πλήρης αναδιοργάνωση του ΚΕΕΜ σύμφωνα με τα συνημμένα παραρτήματα του συγκεκριμένου εγγράφου. Στα παραρτήματα αυτά υπήρχαν οργανογράμματα που καθόριζαν το σχηματισμό του Κέντρου σε Ειρήνη και Πόλεμο, τις δομές της Διευθύνσεως Διοικητικής Μέριμνας του Κέν- τρου, της Σχολής Αξιωματικών και των τριών Ταγμάτων Εκπαιδεύσεως, ενώ ακόμα υπήρχαν και συγκεντρωτικοί πίνακες του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού του Κέντρου. Στις 2 Ιανουαρίου 2007 εκδόθηκε διαταγή από το ΓΕΣ, η οποία προέβλεπε τη συγκρότηση Γραφείων Υγιεινής και Ασφάλειας (ΓΥΑ). Έτσι λοιπόν αποφα- σίστηκε η συγκρότηση και στελέχωση ΓΥΑ μεταξύ άλλων και σε Κέντρα Εκ-

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

παιδεύσεως, εκ των οποίων δεν ήταν δυνατό να απουσιάζει το ΚΕΕΜ. Η υπα- γωγή των ΓΥΑ τέθηκε απευθείας στον Υποδιοικητή ή Υποδιευθυντή, ανάλογα με τη δομή, της κάθε Μονάδας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους (08-09-2007) αποφασίσθηκε ξανά η αναδιορ- γάνωση του ΚΕΕΜ. Αυτή τη φορά όμως όχι εξ ολοκλήρου, αλλά ορισμένων Ταγμάτων Εκπαιδεύσεως. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οργανογράμματα που βρίσκονταν στα συνημμένα του εγγράφου παραρτήματα, αποφασίσθηκε η αναδιοργάνωση της δομής του 1ου και του 2ου Τάγματος Εκπαιδεύσεως. Υπήρ- χαν επίσης συνημμένοι συγκεντρωτικοί πίνακες κατανομής στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, ενώ με την ίδια διαταγή αποφασίστηκε και η τροπο- ποίηση του ΠΟΥ του ΚΕΕΜ. Κατόπιν αυτών των τροποποιήσεων το Κέντρο έχει, σήμερα, αποκτήσει Δι- οικητικά την οργάνωση στη δομή του σύμφωνα με το ανωτέρω οργανόγραμμα.

Βιβλιογραφία κεφαλαίου:

- Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ. 11371/Α.

Νίκος Ι. Καρμοίρης

3. Η λειτουργία του Κέντρου κατά τα πρώτα χρόνια μετά τη μεταστάθμευση

Ανακύπτοντα προβλήματα και επίλυσή τους

Κατά την αρχική του εγκατάσταση στην περιοχή της Λακωνίας το ΚΕΕΜ αντιμετώπισε σοβαρότατα προβλήματα Διοικητικής Μέριμνας, κυριότερα των οποίων υπήρξαν τα ζητήματα της στέγασης, της ύδρευσης και του φωτισμού. Μάλιστα, κατά τους πρώτους μήνες μετά τη μεταστάθμευση, η εγκατάσταση της δύναμης του Κέντρου έγινε σε σκηνές και σε πρόχειρους μεταλλικούς χώ- ρους στέγασης, τύπου TOLL. Καθώς δεν υπήρχε καμία μόνιμη εγκατάσταση, τα ποικίλα ζητήματα Διοι- κητικής Μέριμνας απορροφούσαν σχεδόν όλη τη δραστηριότητα και την προ- σοχή της Διοικήσεως με στόχο την ταχύτερη εξασφάλιση στοιχειωδών συνθηκών διαβίωσης. Το γεγονός βέβαια αυτό επιδρούσε δυσμενώς στην απόδοση της εκ- παίδευσης. Παρά ταύτα, η κατασκευή των κτιρίων-θαλάμων αποπερατώθηκε σχετικά νωρίς, κατά τον Μάρτιο του 1956. Παράλληλα, ξεκίνησε η κατασκευή κι άλλων εγκαταστάσεων αναγκαίων για την εξυπηρέτηση των πολλών και ποι- κίλων αναγκών για μία μονάδα που αποτελούσε κι αποτελεί Κέντρο εκπαιδεύ- σεως κι έφτανε τότε να έχει δύναμη έως και τρεις χιλιάδες άντρες. Εντούτοις, το Κέντρο καθ’ όλη την πορεία του αντιμετώπιζε αρκετά προβλή- ματα, τα οποία η εκάστοτε Διοίκηση εκαλείτο να λύσει, ιδιαιτέρως δε κατά τα πρώτα χρόνια από την μετεγκατάστασή του στην παρούσα περιοχή. Ο εφοδιασμός του Κέντρου με εφόδια, καύσιμα και άλλα υλικά γινόταν από την πλησιέστερη σιδηροδρομική γραμμή και το πλησιέστερο λιμάνι, δηλαδή εκ Τριπόλεως και Γυθείου αντίστοιχα, με μέσα της Μονάδος. Η μεγάλη απόσταση από τις περιοχές εφοδιασμού, όχι μόνο αύξανε το κόστος της μεταφοράς, αλλά υποχρέωνε το Κέντρο στη διάθεση σημαντικού αριθμού οχημάτων προς εξυπη- ρέτηση των ανωτέρω αναγκών, τα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν από την εκπαίδευση. Όσον αφορά την ύδρευση υπήρχε, και σε αυτόν τον τομέα, έντονο πρόβλημα. Το Κέντρο υδρευόταν από το όμορο χωριό Ξηροκάμπι, στο οποίο υπήρχε αντ- λιοστάσιο και φρεάτιο. Η παρεχόμενη, όμως, ποσότητα του νερού δεν κάλυπτε απολύτως τις μεγάλες ανάγκες που παρουσιάζονταν στη Μονάδα, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες και τις περιόδους επικαλύψεως των ΕΣΣΟ. Το 1963 το

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Κέντρο επιδίωξε τη σύνδεσή του με το υπό κατασκευή έργο υδρεύσεως της Κοι- νότητος Ξηροκαμπίου, η οποία «ετροφοδοτείτο» από τις πηγές του Ταϋγέτου. Παρά ταύτα, η απάντηση της Κοινότητος εδόθη αρνητική προς τη Διοίκηση, κι έτσι εκείνη εστράφη προς τη Νομαρχία Λακωνίας επιμένοντας αφ’ ενός στην ανωτέρω προσπάθειά της κι αναζητώντας αφ’ ετέρου και νέες λύσεις. Ο ηλεκτροφωτισμός γινόταν με 3 και αργότερα με 2 Ηλεκτροπαραγωγικά Ζεύγη (γεννήτριες) τα οποία, αν και αρχικά κάλυπταν τις τότε ανάγκες, στην πορεία άρχιζαν να παρουσιάζουν προβλήματα. Οι πετρελαιοκινητήρες των Η/Ζ πάθαιναν συχνές βλάβες και σταδιακά έπαψαν να καλύπτουν τις απαιτούμενες ανάγκες. Έτσι η Διοίκηση επιζητούσε όχι μόνο την ανακατασκευή των εσωτε- ρικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αλλά και τη σύνδεση με το εξωτερικό, διερ- χόμενο έξωθεν του στρατοπέδου, ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ. Αντιθέτως, όπως φαίνεται, καλύπτονταν οι ανάγκες υγειονομικής περίθαλ- ψης με τους ιατρούς του Κέντρου αξιωματικούς ή οπλίτες, καλύπτοντας πα- ράλληλα και τις ανάγκες του 3ου Τάγματος του ευρισκόμενου στο στρατόπεδο του Γυθείου. Επίσης σε ό,τι αφορούσε την κτηνιατρική μέριμνα τα πράγματα ήταν σε εξίσου καλό επίπεδο αφού το Κέντρο είχε πάντα Αξιωματικό εξειδι- κευμένο στην επιστήμη της κτηνιατρικής. Στον αντίποδα, οι ανάγκες του Κέν- τρου για άρτο καλύπτονταν από αρτοποιεία της Σπάρτης έως την κατασκευή του αρτοποιείου του Κέντρου, ενώ επίσης υπήρχε έλλειμμα αποθηκευτικών χώρων για τρόφιμα αφού δεν είχαν ανεγερθεί ανάλογα κτίρια. Υπήρχε επίσης έλλειψη όρχου ανταλλακτικών με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο ρυθμός επι- σκευών των οχημάτων με συνέπεια αυτό να έχει αντίκτυπο στην εκπαίδευση, ενώ επίσης το Κέντρο δεν διέθετε στεγασμένο χώρο για την λειτουργία της ΟΣΚ (Ομάδα Συντηρήσεως Κέντρου). Το Κέντρο μπορεί να έλυσε σταδιακά το πρόβλημα της στέγασης της εκπαι- δευόμενης και μόνιμης δύναμής του, αλλά το πρόβλημα στέγασης εξειδικευμέ- νων χώρων, όπως για παράδειγμα εστιατόρια, αρτοποιεία, διοικητήριο, αναρρωτήριο, πειθαρχείο κ.ά., ταλάνιζε τη Διοίκηση που επιζητούσε λύσεις, καθώς εκείνα στεγάζονταν σε χώρους ακατάλληλους ως προς το σκοπό τους, όπως, παράδειγμα, σε κτίρια προοριζόμενα για στέγαση των οπλιτών. Επιτακτική, παράλληλα, θεωρείτο τότε και η ανάγκη κατασκευής Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Σπάρτης, αφ’ ενός, όπως τονίζεται σε Ετήσιες Εκθέσεις Δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) κατά τα μέσα και τέλη της δεκαετίας του ’60, «δια την προβολήν του Σώματος και αφ’ ετέρου δια άνετον παραμονήν εν αυτή». Και τούτο διότι το κτίριο, που χρησιμοποιείτο για στέγαση της ΛΑΦΣ επί μισθώσει, κρινόταν ακατάλληλο να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις απαιτήσεις. Το Κέντρο επεδίωκε επίσης την προέκταση του πεδίου βολής λόγω της στα- διακής αύξησης της δυνάμεως. Η Διοίκηση είχε θέσει επίσης στόχο τη βελτίωση

Νίκος Ι. Καρμοίρης

κι ασφαλτόστρωση του στίβου οδηγήσεως, διότι, όχι μόνο δεν εκπληρωνόταν ορθώς η εκπαίδευση, αλλά συντελείτο τεράστια φθορά σε ελαστικά και εξαρ- τήματα των οχημάτων, καθώς επίσης και υπερβολική κατανάλωση καυσίμων. Αν και μέρος των διαδρόμων μηχανοδηγήσεως ασφαλτοστρώθηκε κατά περιό- δους τμηματικά, εντούτοις παρατηρείται στις ΕΕΔ από το 1971 έως το 1975 να γίνεται συχνά λόγος για την ασφαλτόστρωση και των υπολοίπων διαδρόμων μηχανοδηγήσεως που υπολογιζόταν από τις 5.000.000 έως τις 7.200.000 δρχ. Μάλιστα, στις ΕΕΔ εκείνες ήταν η πρώτη ή και η μοναδική επιδίωξη της Μονά- δος! Είναι δεδομένο πως το ΚΕΕΜ κατά τη διάρκεια της μακροετούς ζωής του αντιμετώπισε αρκετά λειτουργικά προβλήματα, άλλα μεγαλύτερης κι άλλα μι- κρότερης, αλλά όχι ήσσονος, σημασίας. Παραπάνω αναφέρθηκαν σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπισε η Μονάδα περίπου για μία εικοσαετία από τη μεταστάθμευσή της. Είναι δεδομένο πως αντιμετώπιζε κι άλλα προβλήματα κατά περιόδους, τα οποία όμως δεν κρίθηκαν σκόπιμο να αναφερθούν. Οι ΕΕΔ από το 1977 έως το 1985 δεν αναφέρουν αντιμετωπίζοντα προβλήματα ή δυ- σχέρειες του Κέντρου, ενώ από το 1986 έως σήμερα γίνονται ανάλογες αναφο- ρές στις Ετήσιες Εκθέσεις Δραστηριοτήτων της Μονάδος. Συνήθως οι αναφορές αυτές αφορούν στην πλειονότητά τους τη μείωση του προσωπικού με αποτέλε- σμα να συναντούνται προβλήματα κατά την εκπαίδευση˙ επίσης, θέτουν ξανά το κτιριακό ζήτημα, καθώς γίνεται λόγος περί πεπαλαιωμένων πλέον κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως επίσης και εξοπλισμού.

όπως επίσης και εξοπλισμού. Διοικητήριο ΚΕΕΜ και

Διοικητήριο ΚΕΕΜ και εγκαταστάσεις κατά τα πρώτα χρόνια ανέγερσής τους

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Εκσυγχρονισμός και σταδιακή κτιριακή συγκρότηση

Το ΚΕΕΜ, όπως έχει ήδη αναφερθεί πολλάκις, μετά τη μεταστάθμευσή του στη Λακωνία αντιμετώπισε αρκετά ζωτικής σημασίας προβλήματα, με σπου- δαιότερο το θέμα της πλήρους απουσίας κτιριακών εγκαταστάσεων. Η Διοίκησή του, από τα πρώτα βήματα στη Λακωνική γη, έστρεψε την προσοχή της κι έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην κτιριακή συγκρότηση και κατόπιν στον εκσυγχρονισμό του Κέντρου, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί το συντομότερο και με τον πιο ορθό τρόπο στην αποστολή του. Χωρίς ίχνος υπερβολής μπορεί να χα- ρακτηριστεί πως η περιοχή μετεγκατάστασης του Κέντρου, κατά τα πρώτα χρό- νια της εκεί λειτουργίας του, είχε μετατραπεί σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Καθώς λοιπόν το Κέντρο χτίστηκε από το μηδέν, θεωρείται δεδομένο πως έγιναν πάμπολλα έργα κι εκτελέσθηκε πλειάδα εργασιών. Για τα έργα και τις εργασίες αυτές είμαστε σε θέση να πληροφορηθούμε από τις ΕΕΔ από το 1958 έως το 1971, καθώς έπειτα αλλάζει η δομή τους και δεν γίνεται πλέον αναφορά σε εκτελεσθέντα έργα, αλλά ούτε και σε μελλοντικές επιδιώξεις. Τα έργα που εκτελέσθηκαν στο ΚΕΕΜ ήταν υπεράριθμα και θα ήταν άσκοπο να αναφερθούν όλα. Για το λόγο τούτο επιχειρείται μία ομαδοποίηση τους και μία αναφορά στα σημαντικότερα εξ αυτών. Τα πρώτα κτίρια θαλαμισμού είχαν ήδη αποπερατωθεί από το Μάρτιο του 1956. Τα έργα που είχαν εκτελεσθεί έως το τέλος του 1958 ήταν τα εξής: φυλά- κιο της Κεντρικής Πύλης, Κέντρο Ψυχαγωγίας Μονάδος, Αρτοποιείο, Εστια- τόρια Οπλιτών, Εστιατόρια-Λέσχες για του Υπαξιωματικούς και τους Υ.Ε.Α., υπαίθρια αίθουσα διδασκαλίας, θερινό κινηματοθέατρο, γυμναστήριο, εξωτε- ρικά πλυντήρια οπλιτών, υπόγειες δεξαμενές βενζίνης χωρητικότητας 1600 γαλ- λονίων, ανάβαθμοι πλύσεως, σταθμοί συντηρήσεως, κατασκευή εσωτερικού οδικού δικτύου 10 περίπου χιλιομέτρων για εκπαιδευτική χρήση, αναστήλωση του Ηρώου του ΣΕΜ κ.ά. Κατά τα επόμενα χρόνια οι εργασίες δεν έπαψαν. Ανεγέρθηκαν κτίρια που θα εξυπηρετούσαν ανάγκες στρατωνισμού, φύλαξης, στέγασης των διοικητικών τομέων, ψυχαγωγίας, εξυπηρέτησης εκπαιδευτικών και κάθε είδους αναγκών διοικητικής μέριμνας του Κέντρου, ανάγκες άθλησης, υγιεινής κ.ο.κ. Κατασκευάσθηκαν ακόμη πεδίο βολής, πεδίο ρίψης χειροβομβίδας, πεδίο Α.Ρ.Β.Χ. Πολέμου, στίβος καταδρομών, στίβος οργανώσεως εδάφους, στίβος λογχομαχίας, Δημιουργήθηκαν επίσης δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρισμού, τα οποία κατά καιρούς συντηρούνταν, επισκευάζονταν και σταδιακά ανανεώνον- ταν και εκσυγχρονίζονταν. Ξεχωριστή θέση στις εργασίες, οι οποίες εκτελούνται κατά τα πρώτα χρόνια, λαμβάνει η δεντροφύτευση, καθώς δεντροφυτεύσεις, και σε ορισμένες ελάχιστες φορές μπολιάσματα άγριων δέντρων, γίνονται συστηματικά για πλέον της μίας

Νίκος Ι. Καρμοίρης

δεκαετίας. Μάλιστα ο αριθμός των δέντρων που φυτεύθηκαν εκείνα τα χρόνια μπορεί να ξεπέρασε και τις 60.000 ρίζες. Κατά κύριο λόγο δεντοφυτεύονταν πεύκα, ευκάλυπτοι και ελιές, ενώ σε μία χρονική περίοδο φυτεύθηκαν καρυδιές και αμυγδαλιές χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Φυτεύτηκαν επίσης 5.000 φραγκοσυ- κιές κατά μήκος των ορίων του στρατοπέδου περίπου 2.500 μέτρων μήκους. Αξίζει, όμως, μία ιδιαίτερη μνεία σε ορισμένα έργα όπως για παράδειγμα, η ολοκλήρωση της ανέγερσης του Ιερού Ναού των Αγίων Ταξιαρχών. Σύμφωνα με τις αρχειακές πηγές τα εγκαίνια του Ιερού Ναού πραγματοποιήθηκαν σε επίσημη τελετή στις 27 Δεκεμβρίου 1959. Όμως, σύμφωνα με γραπτή μαρτυρία τα εγκαίνια φαίνεται να πραγματοποιήθηκαν περίπου δέκα μήνες αργότερα από την ανωτέρω ημερομηνία και πιο συγκεκριμένα στις 23 Οκτωβρίου 1960*. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1966 δημιουργήθηκε η γεώτρηση του Κέντρου στην περιοχή του Ξηροκαμπίου, η οποία είχε βάθος 28 μέτρα. Η θέση της, νο- τιοδυτικώς της εξόδου του Ξηροκαμπίου, είχε υποδειχθεί ένα χρόνο νωρίτερα από γεωλόγο του Υπουργείου Γεωργίας που είχε επισκεφτεί το ΚΕΕΜ για να βοηθήσει στη λύση του προβλήματος της ύδρευσης. Στην ΕΕΔ του 1963 γίνεται πρώτη φορά αναφορά στην επικοινωνία του Κέντρου με τις προϊστάμενες ή υφι- στάμενες μονάδες, η οποία γίνεται μέσω ασυρμάτου, «δια ενσυρμάτων μέσων

* Το Σεπτέμβριο του 2004, και πιο συγκεκριμένα στις 30 του εκείνου μηνός, παρα- δόθηκε στον τότε Διοικητή του ΚΕΕΜ Ταξίαρχο Σιδηρόπουλο Γεώργιο, κείμενο έξι σε- λίδων που φέρει τον τίτλο «Ιστορικό του Ιερού Ναού του ΚΕΕΜ Σπάρτης», το οποίο αποτελεί γραπτή προσωπική μαρτυρία του Θεολόγου-συνταξιούχου Γυμνασιάρχη κ. Παναγιώτη Ι. Κοντάκου, ο οποίος υπηρέτησε στο ΚΕΕΜ από τις 10 Μαρτίου 1959 έως τις 18 Δεκεμβρίου 1960. Μελετώντας την μαρτυρία, η οποία αποτελεί πηγή για την έρευνα, προκύπτει ένα πρόβλημα και ένας προβληματισμός. Στο κείμενο του κ. Κοντάκου αναφέρεται ως ημε- ρομηνία εγκαινίων του Ι.Ν. Ταξιαρχών του ΚΕΕΜ η 23η-10-1960. Αντίθετα, στην ΕΕΔ του 1959 αναφέρεται ως ημερομηνία εγκαινίων του Ι.Ν. η 27η-12-1959. Ερευνώντας τις ημερομηνίες κατά τις οποίες υπηρέτησαν ως Δ/ντής ΔΕΜ/ΓΕΣ ο Υπτγος Παπαδημητρίου, Υποδ/ντής ΔΕΜ/ΓΕΣ ο Ταξίαρχος Δερέκας και Δ/κτής ΚΕΕΜ ο Ταξίαρχος Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι αναφέρονται στην μαρτυρία ως παριστάμενοι στην τελετή εγκαινίων κατέχοντας τότε τις συγκεκριμένες θέσεις, προκύπτει ως πιθα- νότερη ημερομηνία εγκαινίων του Ι.Ν. Ταξιαρχών η 23η-10-1960. Αξίζει, επίσης, αναφοράς πως, σύμφωνα με την γραπτή μαρτυρία, ο Ι.Ν. του ΚΕΕΜ κατά το χρονικό διάστημα που το Κέντρο έδρευε στην Αττική ήταν αφιερωμένος στον Άγιο Χριστόφορο, προστάτη των οδηγών. Ο ανεγερθείς Ι.Ν. του ΚΕΕΜ στη Σπάρτη, με απόφαση του τότε Διοικητή του ΚΕΕΜ Ταξίαρχου Δερέκα Μιχαήλ, αφιερώθηκε κατά την θεμελίωσή του, το θέρος του 1959, στη μνήμη των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ.

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

της Υπηρεσίας», καθώς και μέσω των γραμμών του ΟΤΕ. Κατά τα επόμενα έτη παρατηρείται και στον τομέα της επικοινωνίας ένας σταδιακός εκσυγχρονισμός και μία αναβάθμιση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Το 1968 ξεκίνησε η ασφαλτόστρωση μέρους των διαδρόμων μηχανοκίνητης εκπαιδεύσεως. Πιο συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στον 1ο και 2ο διάδρομο μηχανοδηγήσεως και ξεκίνησε η προεργασία για την επίστρωση και των υπολοίπων διαδρόμων. Ταυτόχρονα εκείνη τη χρονιά τοποθετήθηκαν 490 πινακίδες σημάνσεως δρομολογίων εντός του στρατοπέδου. Το 1969 αγο- ράσθηκε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 870 μ2 εντός της λακωνικής πρωτεύου- σας, στο οποίο προοριζόταν να αναγερθεί η ΛΑΦ Σπάρτης. Επίσης περιφράχθηκε περιφερειακώς το στρατόπεδο με συρματόπλεγμα ύψους 1,80 μέ- τρων και 2.500 περίπου μέτρων μήκους. Οι ΕΕΔ του ΚΕΕΜ ανέφεραν κυρίως όλες τις εργασίες ή τα αντιμετωπίζοντα προβλήματα κ.ο.κ. που συνέβαιναν κατά βάση στο «Στρατόπεδο Σχη Δαβάκη». Οι αναφορές που γίνονταν στο «Στρατόπεδο Τχη Μαντούβαλου» του Γυθείου ήταν ελάχιστες. Παρά ταύτα κι εκείνο το στρατόπεδο γνώριζε τις ίδιες δυσκο- λίες και χτίσθηκε από το μηδέν εκσυγχρονιζόμενο παράλληλα με το στρατόπεδο του Ξηροκαμπίου, όπου έδρευε η κεντρική Διοίκηση του Κέντρου. Πολλές από τις εργασίες που έγιναν και σε αυτό αφορούσαν το στρατωνισμό, την υγιεινή, την ασφάλεια, την περίφραξη, την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και γενικά πάσης φύσεως ανάγκη που προέκυπτε σε στρατιωτική Μονάδα. [Οι πληροφο- ρίες αυτές προκύπτουν από τις ΕΕΔ της εποχής της σταδιακής συγκρότησης του Κέντρου. Ο αναγνώστης μπορεί να αντλήσει παραπάνω πληροφορίες για το στρατόπεδο Γυθείου και να μεταφερθεί στο κλίμα της εποχής διαβάζοντας τη γραπτή μαρτυρία του κ. Ελ. Ψαρρού (βλέπε σελ. 138), ο οποίος ως έφεδρος Αν- θυπολοχαγός Μηχανικού έζησε τα χρόνια της νηπιακής εποχής του 3ου Τάγ- ματος του ΚΕΕΜ]. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως το 1960 συνεκροτήθη με την υπ’ αριθμό Φ.400/48/244618/4-8-60 διαταγή της ΔΕΜ/ΓΕΣ το Γραφείο Μελετών του Κέν- τρου, το οποίο δεν ήταν υπεύθυνο μόνο να συντάσσει προσχέδια και μελέτες σχετικά με στρατιωτικά θέματα όπως π.χ. σχέδια εκπαιδεύσεως, αλλά ήταν αρ- μόδιο να συντάσσει και να υποβάλει στην ΔΕΜ/ΓΕΣ σχέδια και μελέτες ανα- φορικά με κτίρια ή άλλα έργα που ήταν απαραίτητο να δημιουργηθούν για να καλυφθούν οι ανάγκες του Κέντρου. Οι εργασίες στο ΚΕΕΜ αποτελούν εφόδιο και απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή του λειτουργία κι ως εκ τούτου δεν δύνανται να παύσουν ως και τις μέρες μας. Παράλληλα, με τα εξολοκλήρου νέα έργα που κρίνονταν σκόπιμο να πραγματοποιηθούν, γίνονταν σε ευρεία και συχνή κλίμακα διάφορα έργα

Νίκος Ι. Καρμοίρης

συντηρήσεως και επισκευής των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων του ΚΕΕΜ, όπως για παράδειγμα ελαιοχρωματισμοί, επισκευές, στεγανοποιήσεις, διορθώ- σεις κ.ά. Επιβεβλημένο είναι, όμως, να γίνει μία ξεχωριστή και ιδιαίτερη αναφορά σε ένα έργο της νεότερης ιστορίας του Κέντρου, λόγω της σπουδαιότητάς του, κι αυτό δεν είναι άλλο από την προέκταση-ανέγερση του Ιερού Ναού των Παμμε- γίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, ο οποίος βρίσκεται στο Στρατόπεδο «Σχη Κων/νου Δαβάκη». Ο, ήδη ανεγερμένος από τα τέλη του 1959, Ι.Ν. του Στρατοπέδου δέχτηκε βελτιώσεις και προεκτάθηκε, με στόχο το ΚΕΕΜ να απο- κτήσει έναν Ι.Ν. αντάξιο της Ιστορίας του. Οι εργασίες κατασκευής, οι οποίες ξεκίνησαν το 2005, ολοκληρώθηκαν εντός του ιδίου έτους. Αξίζει να σημειωθεί πως περίπου την ίδια χρονική περίοδο ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες ανέγερ- σης κωδωνοστασίου του Ι.Ν. του Κέντρου, που προηγήθηκαν του Ιερού Ναού. Στην όλη προσπάθεια αυτή συνέδραμαν και ήταν αρωγοί αρκετοί δωρητές με προσφορά σε εργασία, διάθεση μηχανημάτων ή και υλικών, αλλά και με οικο- νομική βοήθεια, πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης και όχι μόνο. Η τελετή των Θυρανοιξίων πραγματοποιήθηκε υπό τις ευλογίες του Μητρο- πολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευσταθίου στις 6 Νοεμβρίου 2005, πα- ρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Βασίλειου Μιχαλολιάκου, του Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγου Νικόλαου Ντούβα, του Διευθυντή ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγου Μιχ. Κούκουρα και του Διοικητή ΚΕΕΜ Ταξίαρχου Γιώργιου Σιδηρόπουλου. Παρόντες ήταν επίσης το στρατιωτικό προσωπικό του Κέντρου, οι πολιτικές αρχές του νομού Λακωνίας και πλήθος κόσμου.

Λακωνίας και πλήθος κόσμου. Ο Διοικητής του ΚΕΕΜ Ταξίαρχος

Ο Διοικητής του ΚΕΕΜ Ταξίαρχος Σιδηρόπου- λος Γεώργιος σε ανα- μνηστική φωτογραφία με αξιωματικούς κι οπλίτες κατά τη διάρκεια των εργασιών επέκτασης του Ι. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Κέντρου, 2005

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Ο Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Ο Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Ο Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Ο Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών ΚΕΕΜ όπως είναι σήμερα

Ταξιαρχών ΚΕΕΜ όπως είναι σήμερα Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την περίοδο εργασιών επέκτασης του Ιερού Ναού Παμ- μεγίστων Ταξιαρχών στο ΚΕΕΜ το 2005, ενός από τα σπουδαιότερα έργα της νεότε- ρης ιστορίας του Κέντρου.

νεότε- ρης ιστορίας του Κέντρου. Φωτογραφίες από την ημέρα των
νεότε- ρης ιστορίας του Κέντρου. Φωτογραφίες από την ημέρα των

Φωτογραφίες από την ημέρα των θυρανοι- ξίων του Ιερού Ναού Ταξιαρχών ΚΕΕΜ

Νίκος Ι. Καρμοίρης

Ψυχαγωγία οπλιτών

Η ψυχαγωγία των οπλιτών του αποτέλεσε ένα σημαντικό πρόβλημα για το Κέντρο κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του στην περιοχή του Ξηροκαμπίου, το οποίο η Διοίκηση προσπάθησε να αμβλύνει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στις ΕΕΔ της εποχής, με διάφορους τρόπους. Ο λόγος που το πρόβλημα της ψυ- χαγωγίας παρουσιαζόταν έντονα (και χαρακτηριζόταν μάλιστα ως σοβαρό) απο- τέλεσε το γεγονός πως η Σπάρτη και άλλες κατοικημένες περιοχές βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από το ΚΕΕΜ, με συνέπεια να δυσκολεύεται η επαφή και επικοινωνία των οπλιτών με όμορα αστικά κέντρα, χωριά και οικισμούς. Η συγκροτηθείσα υπό του Κέντρου Μουσική (Φιλαρμονική) παρουσίαζε δύο με τρεις φορές την εβδομάδα ψυχαγωγικό πρόγραμμα για τους οπλίτες. Δις ή τρις της εβδομάδος γινόταν προβολή ταινιών. Στην ΕΕΔ του 1958 ανα- φέρεται πως προβάλλονταν ταινίες των 16 και 35 χιλ., οι οποίες παραχωρούνταν από την Αμ. Υπηρεσία πληροφοριών και τη Γ.Υ.Σ. ή ενοικιάζονταν από επιχει- ρηματίες. Αναφέρεται επίσης πως επιδίωξη του Κέντρου, ώστε να σημειώσει το θέμα ψυχαγωγίας σημαντικόν βήμα, ήταν να αποκτήσει τη δική του κινηματο- γραφική μηχανή των 35 χιλ. Το συγκεκριμένο γεγονός φαίνεται να επετεύχθη καθώς από την ΕΕΔ του 1959 κι ύστερα όλες οι ενοικιαζόμενες ταινίες από επι- χειρηματίας Αθηνών είναι 35 χιλ. Δίδονταν, επίσης, θεατρικές παραστάσεις από διερχόμενους ιδιωτικούς θιάσους έναντι ασημάντου επιβαρύνσεως των οπλιτών. Από το 1962 κι έπειτα παρατη- ρείται ότι ενίοτε δίδονταν θεατρικές παραστάσεις κι από Υ.Ε.Α. ή οπλίτες του Κέντρου. Στην ΕΕΔ 1958 αναφέρεται ότι εντός εκείνου του έτους προβλεπόταν η κατασκευή χειμερινού Κινηματοθεάτρου κι ένα χρόνο αργότερα το Κινηματο- θέατρο ήταν έτοιμο. Από τον ίδιο χρόνο (1959) κι έπειτα, κατόπιν της κατασκευής σκοπευτηρίου, οι οπλίτες απασχολούνταν συχνά και στην σκόπευση. Από το 1960 κι εξής ξεκίνησαν οι πρώτες έξοδοι για τους οπλίτες, καθώς δι- νόταν η ευκαιρία για μεταφορά των επιθυμούντων στρατιωτών στην πόλη της Σπάρτης το απόγευμα εκάστης Κυριακής (και μετέπειτα κι εκάστης εορτής ή αργίας) με οχήματα της υπηρεσίας. Το 1962 έκανε την εμφάνισή του στο Κέντρο το ΠΙΚ-ΑΠ τοποθετημένο εν τη αιθούση του Κ.Ψ.Μ., για το οποίο με τα χρόνια συγκεντρώθηκε ποικιλίαν δίσκων! Στον ίδιο χώρο τοποθετήθηκαν επίσης και τρία τραπέζια επιτραπέζιας αντισφαίρισης (τα κοινώς λεγόμενα πινγκ-πονγκ). Το ίδιο έτος διοργανώνονται αθλοπαιδιές και ημερίδες στίβου μεταξύ των Υπομονάδων του Κέντρου, ενώ ένα χρόνο αργότερα, το 1963, άρχισαν να διοργανώνονται κι αγώνες με αντι- πάλους αθλητικές ομάδες της περιοχής της Σπάρτης. Στόχος, όπως αναφέρεται σε ορισμένες ΕΕΔ, ήταν να καλλιεργείται το αθλητικό πνεύμα και να ευρίσκεται σε λίαν υψηλήν στάθμην.

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Το 1967 ξεκίνησαν και οι καθημερινές έξοδοι στα παρακείμενα του στρατο- πέδου χωριά, ενώ συνεχίζονταν κανονικώς οι έξοδοι με μέριμνα της υπηρεσίας για τους οπλίτες κάθε Κυριακή κι αργία στην πόλη της Σπάρτης. Το 1968 ξεκί- νησαν οι έξοδοι των οπλιτών στην πόλη της Σπάρτης κατά την εσπέρα με λεω- φορεία του ΚΤΕΛ και εξασφαλισθέντα φθηνά εισιτήρια. Τον ίδιο χρόνο δημιουργήθηκε κι αυτόματη τηλεφωνική σύνδεση από το Κ.Ψ.Μ. του στρατο- πέδου με το τηλεφωνικό κέντρο του ΟΤΕ στη Σπάρτη. Γινόταν, επίσης, λόγος για τη λειτουργία κέντρου εκπομπών, το οποίο περιελάμβανε και προγράμματα ψυχαγωγικού περιεχομένου, ενώ το 1971 αναφέρεται επίσης ηλεκτρόφωνο το- ποθετημένο στο Κ.Ψ.Μ. Από το 1969 κι εξής αναφέρεται και η χορήγηση αδειών στους οπλίτες. Τα σχετικά με την ψυχαγωγία των οπλιτών αναφέρονται έως την πρώτη ΕΕΔ του 1971 (με ημερομηνία 4-1-1972). Από τη δεύτερη ΕΕΔ του 1971 (3-4-1972) αλ- λάζει η μορφή και σύνθεση των ΕΕΔ και δεν αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με την ψυχαγωγία. Θεωρείται όμως βέβαιο και επιβεβαιώνεται κι από μαρτυ- ρίες πως η ψυχαγωγία στο Κέντρο μπορεί με το πέρασμα των ετών να άρχισε να βασίζεται σε περισσότερες εξόδους και άδειες, αλλά δεν περιορίστηκε από πλευράς εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα εντός των πυλών του. Μάλιστα, ταυτόχρονα με την τεχνολογική εξέλιξη, εκσυγχρονίζονται οι τρό- ποι προσφερόμενης ψυχαγωγίας στους οπλίτες. Σήμερα στο Κ.Ψ.Μ. λειτουργεί δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών συνδεδεμένο με το διαδίκτυο, ψηφιακή τη- λεόραση, ανακαινισμένη βιβλιοθήκη και γυμναστήριο. Παράλληλα εξακολου- θούν να γίνονται κατά διαστήματα αθλητικές δραστηριότητες και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα η κοινώς λεγόμενη βραδιά οπλίτη.

η κοινώς λεγόμενη βραδιά οπλίτη. Κάλαντα Χριστουγέννων από

Κάλαντα Χριστουγέννων από οπλίτες του Κέντρου σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τους οπλίτες στο εστιατόριο.

Νίκος Ι. Καρμοίρης

Νίκος Ι. Καρμοίρης Στιγμιότυπα από αθλητικές δραστηριότητες των
Νίκος Ι. Καρμοίρης Στιγμιότυπα από αθλητικές δραστηριότητες των
Νίκος Ι. Καρμοίρης Στιγμιότυπα από αθλητικές δραστηριότητες των
Νίκος Ι. Καρμοίρης Στιγμιότυπα από αθλητικές δραστηριότητες των

Στιγμιότυπα από αθλητικές δραστηριότητες των οπλιτών του Κέντρου

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Στιγμιότυπο από παρουσίαση

Στιγμιότυπο από παρουσίαση παραδοσια- κού χορευτικού τμήματος στους οπλίτες του κέντρου

στους οπλίτες του κέντρου Θεατρική παράσταση από το
στους οπλίτες του κέντρου Θεατρική παράσταση από το

Θεατρική παράσταση από το περιφερειακό θέατρο Καλαμάτας τον Ιούνιο του 1988

Καλαμάτας τον Ιούνιο του 1988 Στιγμιότυπα από δραστηριότητες

Στιγμιότυπα από δραστηριότητες στο ΚΕΕΜ κατά τη διάρκεια εορτασμών του Πάσχα.

τη διάρκεια εορτασμών του Πάσχα. Στιγμιότυπα από βραδιές οπλίτη
τη διάρκεια εορτασμών του Πάσχα. Στιγμιότυπα από βραδιές οπλίτη

Στιγμιότυπα από βραδιές οπλίτη στο ΚΕΕΜ

Νίκος Ι. Καρμοίρης

Οι «Έφεδροι του Ευρώτα»

Οι «Έφεδροι του Ευρώτα» ήταν μία περιοδική έκδοση (εφημερίδα) των υπη- ρετούντων στο ΚΕΕΜ Υ.Ε.Α. Αρχειακά δεν προκύπτει η ύπαρξή της. Εντούτοις γνωρίσαμε για αυτή από όταν ο κ. Νίκος Γεωργιάδης, Πρόεδρος της Πνευματι- κής Εστίας Σπάρτης, παρέδωσε το προσωπικό του αρχείο με τις εν λόγω εφη- μερίδες στο Διοικητή του ΚΕΕΜ Ταξίαρχο κ. Δημήτριο Μακρή. Έτσι λοιπόν βρίσκονται στην υπηρεσία της έρευνας έξι φύλλα των «Εφέδρων του Ευρώτα», το ένα εκ των οποίων σε δύο αντίτυπα. Το συγκεκριμένο, μάλι-

στα, φύλλο δεν έχει ημερομηνία έκδοσης ή κάποιο άλλο στοιχείο κι ο μόνος τρό- πος ώστε να καταταχθεί χρονικά είναι η συχνή αναφορά του στην 53η ΕΣΣΟ. Τα υπόλοιπα φύλλα φέρουν τις εξής ημερομηνίες:

Αριθμός Φύλλου 80 – 15/7/1959

Αριθμός Φύλλου 83 – 26/10/1959

Αριθμός Φύλλου 84 – 18/12/1959

Αριθμός Φύλλου 85 – 1/2/1960

(χωρίς αριθμό φύλλου) – Φεβρουάριος 1961 Από το μικρό αυτό δείγμα, παρατηρείται πως η εφημερίδα των Υ.Ε.Α. εκδί-

δετο περίπου ανά δίμηνο. Επίσης σε φύλλα του 1959 και 1960 αναγράφεται η ένδειξη ΕΤΟΣ 4ον, όπερ σημαίνει πως η έκδοση των «Εφέδρων του Ευρώτα» ξεκίνησε γύρω στα 1956 με 1957, δηλαδή σε ελάχιστο χρόνο κατόπιν της μετα- σταθμεύσεως του Κέντρου στην περιοχή της Λακωνίας. Δεν δύναται όμως να γνωρίζουμε πότε διεκόπη η έκδοσή της, καθώς επίσης και τους λόγους που οδή- γησαν στη διακοπή αυτή. Μπορεί όμως εύκολα να κατανοηθεί, ξεφυλλίζοντας τις εν λόγω εφημερίδες, ο λόγος που οδήγησε τους Υποψηφίους Εφέδρους της εποχής εκείνης να προ- χωρήσουν στην δημιουργία της συγκεκριμένης έκδοσης. Από το χαρακτήρα της εφημερίδας, φαίνεται πως η δημιουργία της αποτελούσε για τους Υ.Ε.Α. έναν ιδιαίτερο τρόπο ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Σίγουρα όμως θα δημιουργείτο κι ένα ιδιαίτερο κι ευχάριστο ψυχαγωγικό κλίμα κατά την ανάγνωσή της. Η εφημερίδα των Υ.Ε.Α., λοιπόν, δεν έχει τόσο ενημερωτικό περιεχόμενο, αλλά ένα κυρίως έντονο σατυρικό χαρακτήρα. Σε αυτή δημοσιεύονταν:

Απόψεις των Υ.Ε.Α. σχετικά με τη ζωή και την καθημερινότητά τους στη Σχολή Αξιωματικών. Συνήθως τέτοια κείμενα βρίσκονταν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σαν εισαγωγικά.

Παραλλαγμένα τραγούδια ή ποιήματα με έντονα σατυρικά πειράγματα γραμμένα από Υ.Ε.Α. για άλλους συνάδελφούς τους

Αναφορές σε περιοχές της Σπάρτης, όπως για παράδειγμα ο Μυστράς, ή κείμενα με διάφορα ιστορικές κυρίως αναφορές.

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Κείμενα με στοιχεία από την καθημερινότητα των Υποψηφίων Εφέδρων γραμμένα με έντονη περιπαικτική διάθεση.

Πρότυπα ποιήματα με θέματα που αφορούσαν τη ζωή των Υ.Ε.Α.

Πρόγραμμα σινεμά και θεάτρου με σατυρικό χαρακτήρα. Οι τίτλοι των ται- νιών ή έργων, αυθεντικοί οι κατασκευασμένοι, σχετίζονταν με τις αίθουσες προβολής, οι οποίες έφεραν ονόματα Υ.Ε.Α. ή και Αξιωματικών!

Ποιήματα εθνικά και κείμενα του ιδίου χαρακτήρα

Γνωμικά, ανέκδοτα, αινίγματα, σκίτσα, μικρά διηγήματα, διαγωνισμοί γνώ- σεων, σταυρόλεξα κ.ά.

Βιβλιογραφία κεφαλαίου:

- Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ. 11371/Α.

- Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ. 11371/Β.

- Εφημερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», Α.Φ. 2327, Σπάρτη, 8 Νοεμβρίου 2005, σσ. 1 και 8.

- Αρχείο Νίκου Γεωργιάδη.

1 και 8. - Αρχείο Νίκου Γεωργιάδη. Τα πρωτοσέλιδα των «Εφέδρων του

Τα πρωτοσέλιδα των «Εφέδρων του Ευρώτα» που μελετήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας του παρόντος τόμου.

Νίκος Ι. Καρμοίρης

Νίκος Ι. Καρμοίρης 36

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Τα πρωτοσέλιδα των «Εφέδρων του

Τα πρωτοσέλιδα των «Εφέδρων του Ευρώτα» που μελετήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας του παρόντος τόμου.

Νίκος Ι. Καρμοίρης

4. Εμβλήματα ΚΕΕΜ και ΣΕΜ

Το έμβλημα του ΚΕΕΜ

Το έμβλημα του ΚΕΕΜ είναι εμπνευσμένο από την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική Ιστορία. Αποτελείται από σύμ- πλεγμα τροχού και ζεύγους πτερύγων, που συμβολίζουν τους τρόπους μεταφοράς των αγαθών, και το ζωοφόρο κέρας της Αμάλ- θειας – με το γάλα της οποίας ανατράφηκε ο Δίας –, που συμβολίζει τον εφοδιασμό. Το ρητό «Χρόνου φείδου» (μετάφραση: να μην σπαταλάς τον χρόνο σου ή να τον χρησιμο- ποιείς με σύνεση) είναι απόφθεγμα του Χίλω- νος του Λακεδαιμόνιου, ενός από τους επτά σοφούς της αρχαιότητος. Το εν λόγω ρητό αναδεικνύει την σημασία του χρόνου και της ορθής εκμετάλλευσής του για την υλοποίηση της αποστολής του Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών. Τα κύρια χρώματα του εμβλήματος είναι το κίτρινο και το κόκκινο, ενώ σε διάφορες λεπτομέρειες έχουν δοθεί, επίσης, μαύρο και ανοικτό μπλε.

επίσης, μαύρο και ανοικτό μπλε. ➮ Το κέρας της Αμάλθειας Η

Το κέρας της Αμάλθειας

Η Αμάλθεια ήταν η τροφός του Δία στο όρος Ίδη (Ψηλορείτης) στην Κρήτη˙ εκεί η μητέρα του Δία, Ρέα, είχε κρύψει το νεογέννητο θεό σε μια σπηλιά για να τον γλιτώσει από τον πατέρα του Κρόνο, ο οποίος κατασπάραζε τα παιδιά του. Ο μύθος έχει αρκετές παραλλαγές˙ η Αμάλθεια άλλοτε παρουσιάζεται ως νύμφη και άλλοτε ως αίγα (κατσίκα), η οποία έτρεφε το Δία με γάλα και μέλι. Αμάλθεια σημαίνει αφθονία (μη στέρηση) και σύμφωνα με το μύθο το κέρας της Αμάλθειας ήταν πάντοτε όχι μόνο γεμάτο, αλλά ξέχειλο από καρπούς και αγαθά. Στην μάχη του εναντίον των Τιτάνων ο Ζευς κατασκεύασε την πανοπλία του με το δέρμα της κατσίκας (αίγας) του μύθου. Στην πανοπλία αυτή, η οποία τον προστάτεψε κατά τη διάρκεια της μάχης, είχε δοθεί το όνομα και έμεινε γνωστή ως «αιγίδα». Από το μύθο αυτό δημιουργήθηκε, έτσι, και έφτασε έως και τις μέρες μας η φράση «υπό την αιγίδα», η οποία σημαίνει υπό την προστασία.

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Παρατηρείται, λοιπόν, πως το έμβλημα του ΚΕΕΜ είναι με τέτοια σοφία δο- μημένο, ώστε όχι μόνο να παρουσιάζει τους σχετικούς συμβολισμούς μεταφοράς και εφοδιασμού, αλλά να δηλώνει εμμέσως την αφθονία που μπορεί να παρά- σχει το Κέντρο – και το Σώμα γενικότερα – στο Στράτευμα, θέτοντάς το επί της ουσίας υπό την αιγίδα του.

Τα εμβλήματα του ΣΕΜ

Το διακριτικό του Σώματος Εφοδιασμού – Μεταφορών αποτελείται από ένα στάχυ που συμβολίζει τον εφοδιασμό και την τήρηση αποθεμάτων εφοδίων, δύο φτερά που συμβο- λίζουν τον ανεφοδιασμό από αέρα και ένα κυκλικό περίβλημα φύλλων δρυός που συμβο- λίζει τις μεταφορές. Τα χρώματα του ΣΕΜ είναι το κίτρινο και το πράσινο (κίτρινο – πράσινο – κίτρινο). Προστάτης Άγιος του Σώ- ματος είναι ο Άγιος Γεώργιος, όμως το ΣΕΜ τιμά ιδιαίτερα και τον Άγιο Χριστόφορο, ως προστάτη των οδηγών.

ως προστάτη των οδηγών. Βιβλιογραφία κεφαλαίου: - Αρχείο

Βιβλιογραφία κεφαλαίου:

- Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ. 11371/Β/2, σ. 5.

- Ιστοσελίδα Γενικού Επιτελείου Στρατού (www.army.gr).

- Grimal, P., Ατσαλός Βασ. (επιμ.), Λεξικό της ελληνικής και ρωμαϊκής μυθολογίας, University Studio Press, Θεσσαλλονίκη 1991, σ. 80.

- Κακριδής, Ι.Θ. (γενική εποπτεία), Ελληνική μυθολογία: Οι θεοί, Εκδοτική Αθηνών, 1986, σ. 22.

Νίκος Ι. Καρμοίρης

5. Ονοματοδοσία στρατοπέδων ΚΕΕΜ

Δεν κατέστη δυνατό η έρευνα να αναδείξει τις πρωτογενείς πηγές που αφο- ρούν την ονοματοδοσία των στρατοπέδων του ΚΕΕΜ μετά την μετεγκατάστασή του στη Λακωνία, σε Ξηροκάμπι και Γύθειο. Η μοναδική (δευτερογενής) πηγή η οποία αναφέρεται στην επίσημη ονοματοδοσία των στρατοπέδων είναι η ΙΜ 1998, η οποία αναφέρει πως η ονομασία των δύο Στρατοπέδων εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε με την Φ.911.24/3/645247/Σ.19 Μαρ 76/ΑΣ/1ο ΕΓ. Στο σημείο αυτό προκύπτει ένα ερευνητικό κενό κι ένα μεθοδολογικό πρό- βλημα. Αφενός δεν γνωρίζουμε την αιτιολόγηση, αν αυτή υπήρχε, για την οποία τα στρατόπεδα του ΚΕΕΜ έλαβαν τις ονομασίες που φέρουν έως και σήμερα. Αφετέρου, κι αυτό είναι το σημαντικότερο, δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερο- μηνία κατά την οποία τα στρατόπεδα ονομάσθηκαν, διότι η ανωτέρω απόφαση φαίνεται να ελήφθη στα μέσα Μαρτίου του 1976, όμως ήδη από ΕΕΔ, παρα- δείγματος χάρην, του 1971 γίνεται αναφορά στα Στρατόπεδα Ξηροκαμπίου και Γυθείου ονομαστικώς. Αφήνοντας στην άκρη τα ερευνητικά ζητήματα, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση τα Στρατόπεδα του Κέντρου ονομάστηκαν «Στρατόπεδο Σχη (ΠΖ) Κωνσταντίνου Δαβάκη» το εδρεύον στην περιοχή Ξηροκαμπίου Σπάρτης και «Στρατόπεδο Τχη (ΠΖ) Παναγιώτη Μαντούβαλου» εκείνο που βρίσκεται στο Γύθειο, με την Πολιτεία να απονέμει με αυτόν τον τρόπο τιμές στους δύο ηρωι- κώς πεσόντες στον ελληνοϊταλικό πόλεμο Μανιάτες Αξιωματικούς.

Βιογραφικό ονοματοδοτών:

Αναζητώντας πληροφορίες για τη ζωή και το έργο των ονοματοδοτών του Κέντρου αποδείχθηκε ότι τα στοιχεία που προέκυψαν ήταν ελάχιστα, κυρίως για τον Ταγματάρχη Παναγιώτη Μαντούβαλο. Πολύτιμο, έτσι, φάνηκε το αρ- χείο της ΔΙΣ/ΓΕΣ από το οποίο προέρχονται κατά το μεγαλύτερο βαθμό οι πα- ρακάτω βιογραφικές πληροφορίες.

i. Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης

Ο Συνταγματάρχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δαβάκης του Δικαίου γεννήθηκε στο χωριό Κεχριάνικα της λακωνικής Μάνης το 1897 και ήταν γιος δασκάλου. Απο-

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

φοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ονομασθείς Ανθυπολο- χαγός τον Ιούνιο του 1916. Ο Δαβάκης αποφοίτησε επίσης από τις Ανώτερες Σχολές Πολέμου της Ελλάδας και της Γαλλίας και φοίτησε ακόμα σε πολλά κέντρα στρατιωτικής εκπαίδευσης στη Γαλ- λία (Κέντρο Εκπαιδεύσεως Βερσαλ- λιών, Σχολείο εκπαιδεύσεως Αρμάτων Μάχης Γαλλίας, 7ο και 501ο Σύνταγμα Αρμάτων Μάχης Γαλλίας, 519ο Σύνταγμα Αρμάτων Γαλλίας, Σχολείο Εφαρμογής Πεζι- κού Γαλλίας). Η Πολεμική του δράση ήταν πλούσια καθώς έλαβε μέρος στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Μακεδονικό μέτωπο - μάχες Σκρα και Δοϊράνης), τη Μικρασιατική εκ- στρατεία το 1921 (μάχη των υψωμά- των του Αλπανός) και τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-

1941. Τραυματίστηκε δις το 1918 στη μάχη του Σκρα και το 1940 στη μάχη της Πίνδου. Κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, από το τέλος τη μικρασιατικής εκστρα- τείας το 1922 έως το 1937, υπηρέτησε ως Καθηγητής Γενικής Τακτικής στην Ανωτέρα Σχολή Πολέμου (1932-1933), επιτελάρχης της ΙΙ Μεραρχίας (1933- 1934), Διοικητής του 13ου Συντάγματος Πεζικού (1935), Διοικητής Συνοριακού τομέως Καστοριάς (1936), καθώς επίσης και σε πολλές ακόμη θέσεις Α΄ Σώμα- τος Στρατού και ΓΕΣ. Στις 31-12-1937 αποστρατεύτηκε λόγω σωματικής ανι- κανότητας εξ αιτίας πολεμικών τραυμάτων, αλλά παρέμεινε σε στρατιωτική διαθεσιμότητα. Τον Αύγουστο του 1940 ανακλήθηκε στην ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος, τοποθετήθηκε Διοικητής του 51ου Συντάγματος Πεζικού και στη συνέχεια Διοικητής του αποσπάσματος της Πίνδου. Συνελήφθη στην Αθήνα από τους Ιταλούς στις 7 Δεκεμβρίου 1942 αναρρώ- νοντας, όντας τραυματίας από τη μάχη της Πίνδου, και κλείστηκε στις φυλακές της Καλλιθέας έως τις 20 Ιανουαρίου 1943. Τότε μεταφέρθηκε με το Α/Π “Citta

Τότε μεταφέρθηκε με το Α/Π “Citta Ο Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος

Ο Συνταγματάρχης

Κωνσταντίνος Δαβάκης, αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ

Νίκος Ι. Καρμοίρης

di Genova” από την Πάτρα μαζί με άλλους 150 ομήρους Αξιωματικούς με προ-

ορισμό την Ιταλία. Το ιταλικό πλοίο όμως τορπιλίστηκε μία μέρα αργότερα (21-

1-1943) ανοικτά της νήσου Σάσσονος της Αλβανίας από συμμαχικό υποβρύχιο πλοίο και οι όμηροι βρήκαν τραγικό θάνατο από πνιγμό. Ανάμεσα τους και ο «Ήρωας της Πίνδου», όπως έμεινε γνωστός στην εθνική συνείδηση, Συνταγμα- τάρχης Κ. Δαβάκης, του οποίου το σώμα περισυλλέγει από της Ιταλικές αρχές

κι ενεταφιάσθη στην Αυλώνα. Ο Συν/χης Δαβάκης ήταν παντρεμένος με την Καλλιόπη Σταρόγιαννη που καταγόταν από τη Μαγούλα Σπάρτης. Αξίζει να σημειωθεί πως ήταν τελειόφοι- τος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ομιλούσε πέντε γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά και βουλγαρικά). Υπήρξε επίσης πολυγραφότατος καθώς συνέγραψε μεγάλο αριθμό άρθρων και μελετών κυρίως επί της οργανώσεως και τακτικής χρησιμοποίησης των μικρών Μονάδων του Πεζικού. Συνέγραψε ακόμα πολλά στρατιωτικά συγγράμματα:

«Τα Άρματα Μάχης» (1928), «Ο Στρατός του Μέλλοντος» (1934), «Χημικός και Αεροχημικός Πόλεμος» (1935), «Εγχειρίδιον Τακτικής Πεζικού» (1937), «Εγκόλπιον Ομαδάρχου Πεζικού» (1938), «Εγκόλπιον Αξιωματικού Πεζικού» (1938), «Νυκτεριναί Επιχειρήσεις» (1939), «Εγκόλπιον Διοικητού Τάγματος Πεζικού» (1940). Κατά τη διάρκεια της θητείας του έλαβε πολλές ηθικές αμοιβές. Προτάθηκε τρεις φορές για προαγωγή επ’ ανδραγαθία, από τις οποίες πραγματοποιήθηκε μόνο η μία από το βαθμό του Υπολοχαγού σε εκείνον του Λοχαγού (1918). Του απενεμήθη επίσης τρις το Χρυσούν Αριστείο Ανδρείας, και τιμήθηκε ακόμα με 14 παράσημα και μετάλλια. Μετά το θάνατό του προήχθη τιμητικά στο βαθμό του Υποστρατήγου. Η Ακαδημία Αθηνών τού απένειμε το αργυρό μετάλλιο της αυτοθυσίας, ενώ στους Δήμους Καλλιθέας και Νίκαιας υπάρχουν πλατείες με το όνομα και την προ- τομή του. Οδοί, προτομές και ανδριάντες του υπάρχουν και στην Ήπειρο. Η Πολιτεία έδωσε επίσης το όνομά του στο κεντρικό στρατόπεδο του ΚΕΕΜ το οποίο βρίσκεται δεκατέσσερα χιλιόμετρα νοτίως της πόλεως της Σπάρτης στο χωριό Ξηροκάμπι. Το «Στρατόπεδο Συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Δαβάκη» βρίσκεται επί της εθνικής οδού Σπάρτης-Γυθείου σε δύο τμήματα εκατέρωθεν της οδού κι έχει έκταση 1.100 στρέμματα, όντας όχι μόνο ένα από τα μεγαλύ- τερα στρατόπεδα της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης.

ii. Ταγματάρχης Παναγιώτης Μαντούβαλος

Ο Ταγματάρχης (ΠΖ) Παναγιώτης Μαντούβαλος του Ηλία γεννήθηκε στο χωριό Άνω Μπουλαριοί Οιτύλου Λακωνίας στις 7 Ιουνίου 1898. Κατατάχθηκε

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στις 30 Ιουνίου 1918 από την οποία κι αποφοίτησε ονομασθείς Ανθυπο- λοχαγός στις 14 Ιουλίου 1922. Προ- βιβάστηκε στους βαθμούς του Υπολοχαγού, Λοχαγού και Ταγμα- τάρχη στις 18-9-1925, 26-6-1931 και 24-3-1938 αντιστοίχως. Υπηρετώντας στο 50ο Σύνταγμα Πεζικού φονεύθηκε μαχόμενος την 17η Νοεμβρίου 1940 κατά τη μάχη του όρους Μοράβα, καθώς εκπορ- θούσε πρώτος δια της λόγχης το ύψωμα Μπαταρή Γκουριστάν κατά τις 14 του εκείνου μηνός (14-11- 1940). Η σωρός του Ταγματάρχη Μαντούβαλου δεν ανευρέθει. Μετά το θάνατό του τού απονεμήθηκε τιμής ένεκεν ο βαθμός του Αντισυν- ταγματάρχη. Προς τιμήν του το Στρατόπεδο του ΚΕΕΜ στο Γύθειο, στο οποίο

εδρεύει το 3ο Τάγμα του Κέντρου, ονομάσθηκε «Στρατόπεδο Τχη Πα- ναγιώτη Μαντούβαλου». Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στην ανα- τολική πλευρά του Γυθείου επί της οδικής αρτηρίας Σκάλας-Γυθείου και έχουν

έκταση 26 περίπου στρέμματα.

έκταση 26 περίπου στρέμματα. Ο Ταγματάρχης Παναγιώτης

Ο Ταγματάρχης

Παναγιώτης Μαντούβαλος, αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ

Τα μοιρολόγια της Μάνης

Οι δύο ονοματοδότες των στρατοπέδων του ΚΕΕΜ και ήρωες του ελληνοϊ- ταλικού πολέμου υπήρξαν τέκνα της Μάνης. Ο ηρωικός χαμός τους δεν θα μπο- ρούσε να μην τροφοδοτήσει την τοπική λαϊκή τέχνη που είναι για τη Μάνη το μοιρολόι. Για τον Κ. Δαβάκη είπε το παρακάτω μοιρολόι η θεία του Ζωγράφαινα, αδερφή του πατέρα του:

Νίκος Ι. Καρμοίρης

«Ε, κρουσταλλένιε ποταμέ, που δεν εθέλωνες ποτέ, μ' από τα τώρα κ' εδανά θολώνεις όλα τα νερά, και ζ' έφαε η θάλασσα. Δεν ήτανε για να θαφτείς με δόξα, με υπόληψη και με παράτα και τιμή όπως ζ' επανταρίζασι, τ' ήτα η καρδία ζου μπαξές μ' όλο δεντροφυτέματα Χρυσέ μου πολυέλαιε με τι χρυσέ ζου τρεμούλες στη μεσαρία του σπιτιού πο 'πεσες κ' ετσακίστηκες χίλια κομμάϊτια γίνηκες το σπίτι εσκοτίϊδιασε. Το λέου κι ας πικριαίνωνται οι μεινεσμένοι αητιοί, ότι εξακληρίσαμε. Αλλά ας μην πικ(ι)ριαίνωνται, τι, ποίοs θε ν' αξιωθεί το γ Κώστα να διαδεχτεί; Αγροίκα, Κώστα, να ζέπου. Αμ' πώs το καταδέχθηκες εσένα να δεσμέψουσι οι βάρβαροι οι Γερμανοί και οι δειλοί οι γι Ιταλοί, που τους εγκρεμοβόλησεs απά στη Πίνδοs τα βουνά όπου εμάχοσου μπροστά σαν ήρωας, σα λέοντας; Όλοι να ν τον εκλάψωμε, το παλληκάρι τη τιμής, όπου εμάχοτα μπροστά απά στη Πίνδοs τα βουνά να μη μ’ ποδουλωθεί η Ελλάς».

να μη μ’ ποδουλωθεί η Ελλάς». Χειρόγραφο του Συνταγμα- τάρχη

Χειρόγραφο του Συνταγμα- τάρχη Κωνσταντίνου Δαβάκη, εννέα ημέρες προ της ιταλικής επίθεσης. Είναι γραμμένο στο πίσω μέρος φωτογραφίας του ιδίου, την οποία απέστειλε στην μητέρα του. (πηγή: Ηλιόπουλος, Ν. Κωνσταντίνος Δαβάκης Δρυς του Ταϋγέτου Αετός της Πίνδου, εκδ Π. Πατσιλινάκου, Αθήνα 1979)

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Για τον Παναγιώτη Μαντούβαλο υπάρχει το εξής ιστορικό μοιρολόι, το οποίο ακούστηκε στην τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του στην είσοδο του στρατοπέδου του Γυθείου στις 16 Μαρτίου 1996 παρουσία μελών της οικογέ- νειάς του, στρατιωτικών και πολιτικών εκπροσώπων και πλήθος κόσμου:

«Σήμερ' αστράφτει και βροντά σ' όλα τα κάστρα του Μωριά στου Ταϋγέτου τα βουνά και στου Ταινάρου τα χωριά. Σήμερ' ακούστηκε βουή στη Μάνη την αποσκερή και νυχτοσκούζει το πουλί με την κατάμαυρη στολή Ήρθε μαντάτο ξαφνικό τι έπεσε στ' Αρβανικό

ο Ταγματάρχη ο ξανθός

ο Πότης ο Μαντούβαλος.

Πρώτος εμπήκε στη γραμμή στο τάγμα επικεφαλής κι έδωσε μάχη φοβερή στου Μόροβα την κορυφή. Όντες ανέβη στην κορφή με μια σημαία ελληνική τον ηύρε σφαίρα εχθρική τού κοψε την αναπνοή.

Έπεσε ο πολεμιστήs

της Μάνηs τ' άξιο παιδί

ο ήρωας κι ο μaχητής

για της Ελλάδοs την τιμή,

έμεινε φύλακας πιστόs

ψηλά στο ξέσκεπο βουνό

ο λέοντας ο φτερωτόs

της Λευτεριάς ο σταυραητός.

Ακούστε φίλοι και οχτροί Οθωμανοί και Χριστιανοί

οχτροί Οθωμανοί και Χριστιανοί Φωτογραφίες από τα αποκα-
οχτροί Οθωμανοί και Χριστιανοί Φωτογραφίες από τα αποκα-

Φωτογραφίες από τα αποκα- λυπτήρια της προτομής του Ταγματάρχη Παναγιώτη Μαν- τούβαλου στο 3ο Τάγμα ΚΕΕΜ, στρατόπεδο Γυθείου.

Νίκος Ι. Καρμοίρης

τη μέρα τη σημερινή θα κάμου μια παρεκτροπή, θα βλαστημήσου το θεό πό 'κοψε το χοντρό δεντρό όπου το πότιζε ο στρατός και το καμάρων' ο Λαός».

Βιβλιογραφία κεφαλαίου:

- Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Τμήμα Βιογραφικών Αξιωματικών Ε.Σ.

- Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ. 11371/Β/2, σ. 2.

- Βερνάρδος, I. A., Δαβάκης-Πίνδος, εκδ. Δημητράκου, Αθήνα 1946.

- Εφημερίδα «ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ», Α.Φ.14, Αρεόπολη, 15 Οκτωβρίου 2007, σ. 2.

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

6. Εκπαίδευση και ηθική αγωγή

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση την οποία ελάμβαναν οι οπλίτες στο ΚΕΕΜ, κατά το παρελ- θόν, χωριζόταν σε βασική και ειδική. Η βασική αφορούσε την στρατιωτική εκ- παίδευση και συμπεριφορά, ενώ η ειδική δινόταν με βάση την ειδικότητα του κάθε οπλίτη (οδηγός, μάγειρας, σιτιστής, αρτοποιός, αποθηκάριος κ.ο.κ.). Αξιοσημείωτο είναι πως κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του το Κέντρο ήταν υπεύθυνο για την εκπαίδευση στις ορεινές μεταφορές. Για το λόγο τούτο διέθετε ένα αριθμό ημίονων και ίππων ώστε να γίνεται εκπαίδευση και επί των ορεινών μεταφορών. Το ΚΕΕΜ από το 1958 έως το 1967 διέθετε κατά διαστή- ματα 27 με 7 ημίονους, με τον αριθμό με τα χρόνια να έχει πτωτικές τάσεις, και τέσσερεις με έναν ίππους. Το 1968 το Κέντρο παύει να διαθέτει τα εν λόγω τε- τράποδα που εξυπηρετούσαν στην εκπαίδευση επί των μεταφορών. Η απάντηση για αυτό έρχεται μέσα από την ΕΕΔ του 1968 η οποία αναφέρει: «Κτήνη εις Κέντρον δεν υπάρχουσι καθ’ όσον αι ορειναί μεταφοραί έπαυσαν να υπάγωνται εις Σώμα Εφ. Μεταφορών». Σήμερα, η εκπαίδευση που δίνεται στους οπλίτες χωρίζεται ακόμα σε βασική και ειδική. Την βασική, δηλαδή τη σχετική με τη στρατιωτική εκπαίδευση και συμπεριφορά, δέχονται οι νεοσύλλεκτοι οπλίτες. Την ειδική λαμβάνουν οι οπλί- τες ΣΕΜ, καθώς επίσης και οπλίτες έτερων Όπλων και Σωμάτων αναλόγως με την ειδικότητα που φέρουν (οδηγοί αυτοκινήτου, Υπαξιωματικοί κίνησης/οδη- γοί αυτοκινήτου, μάγειρες, αρτοποιοί). Παράλληλα, αποστολή του Κέντρου είναι η εκπαίδευση Μόνιμων Αξιωμα- τικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών στα τμήματα βασικής και προκε- χωρημένης εκπαιδεύσεως, η εκπαίδευση των Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών (ΥΕΑ) και των Εφέδρων Αξιωματικών του Σώματος, καθώς και η μετεκπαίδευση των Οπλιτών του ΣΕΜ. Σήμερα, στο ΚΕΕΜ υπάρχουν τρία Τάγματα εκπαιδεύσεως και η Σχολή Αξιωματικών. Πιο συγκεκριμένα:

- 1ο Τάγμα: Λειτουργεί ως Τάγμα εκπαιδεύσεως Υπαξιωματικών Κινήσεως

(ΥΚ/ΟΑ), Οδηγών Αυτοκινήτου (ΟΑ) και Αρτοποιών.

- 2ο Τάγμα: Λειτουργεί ως Τάγμα εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων Οπλιτών.

- 3ο Τάγμα: Λειτουργεί ως Τάγμα εκπαιδεύσεως Μαγείρων όλων των Όπλων

και Σωμάτων του Στρατού, καθώς και λοιπών κλάδων των Ε.Δ. εφόσον απαιτηθεί.

Νίκος Ι. Καρμοίρης

- Σχολή Αξιωματικών: Στη Σ.Α. λαμβάνουν την βασική και προκεχωρημένη εκπαίδευση οι Μόνιμοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Υποψή- φιοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΥΕΑ) και Έφεδροι Αξιωματικοί του Σώματος. Εκτός από τους Έλληνες και Κύπριους Αξιωματικούς, οι οποίοι φοιτούν συστηματικά στη Σχολή, κατά καιρούς εκπαιδεύονται σε αυτή και αλλοδαποί Αξιωματικοί, όχι μόνο από χώρες της Ευρώπης, αλλά ολόκληρης της υφηλίου, σύμφωνα με τις διακρατικές συμφωνίες που υπογράφει ή Ελλάδα.

Ηθική αγωγή

Η Μονάδα, όμως, πέρα από την εκπαίδευση των οπλιτών φρόντιζε και για την ηθική τους αγωγή. Κάθε Κυριακή και εορτάσιμη ημέρα πραγματοποιούταν εκκλησιασμός και λάμβανε, επίσης, χώρα ομιλία θρησκευτικού περιεχομένου. Οι Διοικητές των Ταγμάτων φρόντιζαν να πραγματοποιούν ομιλίες εθνικού πε- ριεχομένου στους οπλίτες, στους οποίους μοιράζονταν και φυλλάδια αντίστοι- χου περιεχομένου, τα οποία αποστέλλονταν από την Κεντρική Διοίκηση. Στο Κέντρο πραγματοποιούνταν επίσης επιμορφωτικές ομιλίες από διαφόρους επιστή- μονες των πόλεων της Σπάρτης και του Γυθείου, καθώς και από εφέδρους Αξιω- ματικούς του Νομού, ή κι από άλλους επιστημονικώς κατηρτισμένους οπλίτες. Στο σημείο αυτό, αξίζει αναφοράς η γραπτή μαρτυρία του θεολόγου Π. Κον- τάκου, ο οποίος υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο ΚΕΕΜ κατά τη χρο- νική περίοδο ανεγέρσεως του Ι.Ν. Ταξιαρχών, και αναφέρεται στην τέλεση εκκλησιασμού πριν την ανέγερση Ι.Ν. στο Κέντρο: «Όταν μετεγκαταστάθηκαν οι μονάδες του ΣΕΜ, τα έτη 1955-1956, από την Αττική στο ΚΕΕΜ (σ.σ. εννοεί την καθολική μεταφορά του ΚΕΕΜ στην περιοχή της Σπάρτης), μετεφέρθησαν τα Ιερά Σκεύη και οι Ιερές εικόνες από τον εκεί Ιερό Ναό και ετοποθετήθησαν σε ένα ΤΟΛ, στα βορειοανατολικά του ανατολικού στρατοπέδου. Εκεί ετελείτο η Θεία Λειτουργία, κάθε Κυριακή, μόνο κατά τις βροχερές ημέρες, ενώ όταν ο καιρός το επέτρεπε, ετελείτο στο ύπαιθρο σε κατάλληλη, διαφορετική κάθε φορά τοποθεσία, ανάλογα την εποχή». Όσον αφορά την ηθική αγωγή στις ημέρες μας πραγματοποιείται εκκλησια- σμός – όποτε αυτό είναι εφικτό – καθώς, επίσης, και στις μεγάλες θρησκευτικές και στρατιωτικές εορτές. Αξίζει αναφοράς πως αρκετοί από τους εκκλησια- σμούς αυτούς – και συνήθως ο πρώτος εκκλησιασμός της κάθε ΕΣΣΟ νεοσυλ- λέκτων – είναι αρχιερατικοί χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευσταθίου, ο οποίος προσφέρει θείο και ταυτόχρονα πατρικό λόγο στους οπλίτες και τα στελέχη του ΚΕΕΜ.

Βιβλιογραφία κεφαλαίου:

- Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ. 11371/Α.

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Φωτογραφίες από τη γενική
Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Φωτογραφίες από τη γενική
Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Φωτογραφίες από τη γενική
Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Φωτογραφίες από τη γενική
Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Φωτογραφίες από τη γενική
Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Φωτογραφίες από τη γενική

Φωτογραφίες από τη γενική εκπαίδευση στο πεδίο βολής και σε λοιπούς χώρους του Κέντρου.

Νίκος Ι. Καρμοίρης

Νίκος Ι. Καρμοίρης Επάνω και μέσο: Ειδική εκπαίδευση στην
Νίκος Ι. Καρμοίρης Επάνω και μέσο: Ειδική εκπαίδευση στην
Νίκος Ι. Καρμοίρης Επάνω και μέσο: Ειδική εκπαίδευση στην

Επάνω και μέσο: Ειδική εκπαίδευση στην αρτοποίηση

Κάτω: Οπλίτες αρτοποιοί της 2012Στ’ ΕΣΣΟ με τα πτυχία του ΚΕΕΜ/ΚΕΚ ανά χείρας

αρτοποιοί της 2012Στ’ ΕΣΣΟ με τα πτυχία του ΚΕΕΜ/ΚΕΚ ανά χείρας 50

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Στιγμιότυπα από θεωρητική και
Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Στιγμιότυπα από θεωρητική και
Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Στιγμιότυπα από θεωρητική και
Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Στιγμιότυπα από θεωρητική και
Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Στιγμιότυπα από θεωρητική και

Στιγμιότυπα από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση οπλιτών οδηγών στο ΚΕΕΜ

Νίκος Ι. Καρμοίρης

Νίκος Ι. Καρμοίρης Φωτογραφίες από το 3ο Τάγμα ΚΕΕΜ στο Γύθειο:

Φωτογραφίες από το 3ο Τάγμα ΚΕΕΜ στο Γύθειο:

Επάνω: Θεωρητική εκπαί- δευση μαγείρων

Μέσο: Πρακτική εξέταση μαγείρων

Κάτω: Απονομή πτυχίων στους οπλίτες μάγειρες

εξέταση μαγείρων Κάτω: Απονομή πτυχίων στους οπλίτες μάγειρες 52
εξέταση μαγείρων Κάτω: Απονομή πτυχίων στους οπλίτες μάγειρες 52
εξέταση μαγείρων Κάτω: Απονομή πτυχίων στους οπλίτες μάγειρες 52

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Εκπαίδευση Ελλήνων, Ελληνοκυπρίων

Εκπαίδευση Ελλήνων, Ελληνοκυπρίων και Αλλοδαπών στη Σχολή Αξιωματικών του Κέντρου (Αλβανία - Μπουρουντί)

Κέντρου (Αλβανία - Μπουρουντί) Επίσκεψη στο ΚΕΕΜ του

Επίσκεψη στο ΚΕΕΜ του Μητροπολίτη Γυθείου, Οιτύλου, Ζαρνάτας και πάσης Μάνης κ.κ. Χρυσοστόμου

και πάσης Μάνης κ.κ. Χρυσοστόμου Επίσκεψη της Σχολής Αξιωματικών
και πάσης Μάνης κ.κ. Χρυσοστόμου Επίσκεψη της Σχολής Αξιωματικών

Επίσκεψη της Σχολής Αξιωματικών (Σ.Α.) στην Ι.Μ. Αγίων Τεσσαράκοντα

(Σ.Α.) στην Ι.Μ. Αγίων Τεσσαράκοντα Στιγμιότυπα από αρχιερατικές

Στιγμιότυπα από αρχιερατικές θείες λειτουργίες στο ΚΕΕΜ χοροστατούντος του Μητροπο- λίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευσταθίου

Νίκος Ι. Καρμοίρης

7. Συμμετοχή του ΚΕΕΜ στον Πόλεμο της Κορέας

Ο πόλεμος της Κορέας και το ΕΚΣΕ

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέ- μου η χερσόνησος της Κορέας –και κατά συ- νέπεια το κορεατικό κράτος– βρέθηκε χωρισμένη κατά μήκος του 38ου παραλλήλου. Το μεν βόρειο άνηκε στους Σοβιετικούς, το δε νότιο στους Αμερικανούς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο διαφορετικών κρατών της Βό- ρειας και της Νότιας Κορέας προσκείμενων και υπό την επιρροή αντιστοίχως των δυο προαναφερθέντων Μεγάλων Δυνάμεων της ψυχροπολεμικής περιόδου. Παρά την ιδιαιτερότητα της κατάστασης Σοβιετικοί και Αμερικάνοι απέσυραν τις δυ-

νάμεις τους από την Κορέα το 1949. Ωστόσο η αντιπαλότητα των δύο καθεστώτων στη χερσόνησο εντάθηκε, με τις δυνάμεις της Βόρειας Κορέας να εξαπολύουν στις 25 Ιουνίου 1950 αιφνιδιαστική επίθεση, όχι μόνο περνώντας τον 38ο παράλληλο, αλλά καταλαμβάνοντας το μεγαλύ- τερο μέρος της Νοτίου Κορέας συμπεριλαμβανομένης και της Σεούλ, της πρω- τεύουσάς της. Η αντίδραση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ήταν άμεση, αποφασί- ζοντας στις 29 Ιουνίου 1950 την ένοπλη επέμβαση της Διεθνούς Δυνάμεως στην περιοχή, ώστε να αποκατασταθεί η ειρήνη και η ασφάλεια. Όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, πλην της ΕΣΣΔ που απείχε από το Συμβούλιο, συμμορφώθηκαν με τις αποφάσεις του. Ανάμεσά τους και η Ελλάδα που ως μέλος του ΟΗΕ προχώ- ρησε στη συγκρότηση εκστρατευτικού σώματος με την ονομασία «Εκστρατευ- τικό Σώμα Ελλάδος» γνωστό και με τα αρχικά ως «ΕΚΣΕ», το οποίο περιελάμβανε δυνάμεις Στρατού Ξηράς και Αεροπορίας, Η αποστολή του Εκ- στρατευτικού Σώματος Ελλάδος το 1950 στην Κορέα αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας σε ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ. Ο αριθ- μός της δύναμης που αρχικώς καθορίστηκε να αποσταλεί από το Στρατό Ξηράς

να αποσταλεί από το Στρατό Ξηράς Μετάλλιο Εκστρατευτικού Σώματος

Μετάλλιο Εκστρατευτικού Σώματος Ελλάδος στον πόλεμο της Κορέας, πηγή: eshop.sillektiki.com

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

για να συγκροτήσει το ΕΚΣΕ έφτανε περίπου τους 3.500 άνδρες, επιπέδου δη- λαδή συνθέσεως Ταξιαρχίας. Όμως κατόπιν επανεκτιμήσεων της στρατιωτικής κατάστασης στην Άπω Ανατολή από το Αρχηγείο των Ηνωμένων Εθνών απο- φασίστηκε ο περιορισμός της δύναμης του ΕΚΣΕ σε 1.000 άνδρες, συγκροτών- τας έτσι σχηματισμό Τάγματος υπό της οδηγίες σχηματισθείσας Διοίκησης και Επιτελείου ΕΚΣΕ. Το Τάγμα ΕΚΣΕ περιελάμβανε:

Ομάδα Διοικήσεως

Ένα Λόχο Διοικήσεως

Τρεις Λόχους τυφεκιοφόρων

Μια Διμοιρία όλμων 81 χιλ.

Μια Διμοιρία πολυβόλων 0,30 χιλ.

Μια Διμοιρία Διαβιβάσεων

Μια Διμοιρία Σκαπανέων

Μια Διμοιρία Τραυματιοφορέων

Μια Διμοιρία Διαχειρίσεως

Συνεργείο Επισκευών

Τμήμα Ενισχύσεως

Επισκευών ➣ Τμήμα Ενισχύσεως Τα διακριτικά του ΕΚΣΕ στον

Τα διακριτικά του ΕΚΣΕ στον πόλεμο της Κορέας, πηγή: en.wikipedia.org

Το Τάγμα αφού εκπαιδεύτηκε στη Λαμία αναχώρησε στις 15 Νοεμβρίου 1950 επιβιβαζόμενο στο αμερικανικό οπλιταγωγό «Τζένεραλ Χαν» και κατέφθασε στο λιμάνι του Πουσάν μετά από 24 ημέρες ταξιδιού. Στην Κορέα εστάλη επίσης Σμήνος, το οποίο ήταν συνολικής δύναμης 67 ανδρών, εκ των οποίων οι 25 ήταν ιπτάμενοι και περιελάμβανε επίσης 7 μεταφορικά αεροσκάφη C-47 Dakota. Το προσωπικό του Τάγματος αποτελούμενο από Αξιωματικούς και Οπλίτες θα παρέμενε στην Κορέα για έξι μήνες. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα συγ- κροτείτο στην Ελλάδα Τμήμα Αντικαταστάσεως αναλόγου αριθμού, το οποίο θα μετέφεραν στην κορεατική χερσόνησο μεταγωγικά πλοία των Ηνωμένων Εθνών. Το ΕΚΣΕ κατά την πολυετή παραμονή του στα χώματα της Κορέας έλαβε μέρος σε πληθώρα επιχειρήσεων και μαχών με σπουδαιότερη την άμυνα στο ύψωμα 381 από τα τέλη Ιανουαρίου έως τις αρχές Μαρτίου 1951, η οποία ήταν η πρώτη μεγάλη επιχείρηση του Ελληνικού Τάγματος. Το φθινόπωρο του 1953 το Τάγμα του ΕΚΣΕ μετατράπηκε σε Σύνταγμα, το οποίο έλαβε ξανά μέρος σε σημαντικές επιχειρήσεις. Στις 10 Μαρτίου του 1955 το Σύνταγμα ΕΚΣΕ περιορίστηκε πάλι σε Τάγμα, καθώς άρχισε σταδιακά ο επαναπατρισμός των Δυνάμεων, ο οποίος ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 1955. Από τον Ιούλιο του 1955 ως το Δεκέμβριο το Εκστρατευτικό Σώμα Ελ-

Νίκος Ι. Καρμοίρης

λάδος μειώθηκε σε Λόχο. Αντιπροσωπευτικό τμήμα δυνάμεως ομάδος παρέ- μεινε στην περιοχή από τον Ιανουάριο του 1956 έως το Μάιο του 1958. Αξίζει να σημειωθεί πως το ΕΚΣΕ κατά την παραμονή του στην Κορέα επέ- δειξε φιλανθρωπικό και πολιτιστικό έργο. Ειδικότερα βοήθησαν στη διάδοση της Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης στην περιοχή οι Στρατιωτικοί Ιερείς του Εκστρατευτικού Σώματος. Το Τάγμα με πρωτεργάτη τον Στρατιωτικό Ιερέα ανέλαβε την αναδημιουργία της Ορθόδοξης Κοινότητας της Σεούλ. Μάλιστα, πραγματοποίησε την ανέγερση της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της Σεούλ κατόπιν εράνου που έγινε μεταξύ του προσωπικού του ΕΚΣΕ. Σημαντική ήταν και η προσφορά του Υγειονομικού Σώματος του ΕΚΣΕ στους γηγενείς κατοίκους, καθώς οι Ιατροί του Εκστρατευτικού Σώματος παρείχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε Κορεάτες τραυματίες, ενήλικες και παιδιά, που βάλλονταν από τα πολεμικά πυρά. Επίσης, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που οι Αξιωματικοί και Οπλίτες της Διοικητικής Μέριμνας διένειμαν τρόφιμα του Σώματος σε Νοτιοκορεάτες της περιοχής των επιχειρήσεών τους, όπως συ- νήθως ορφανά παιδιά. Το ΕΚΣΕ για την δράση του στο πεδίο των μαχών τιμήθηκε με αρκετές ηθικές αμοιβές και μετάλλια είτε συνολικά σαν Σώμα, είτε μέλη του προσωπικού του ξεχωριστά. Η σπουδαιότερη όμως ανταμοιβή και αναγνώριση ήταν πως η Νό- τιος Κορέα, ευγνωμονούσα το ΕΚΣΕ, ανήγειρε στην τοποθεσία Γιουτζού Κιουν Τζι Ντο, κοντά στη Σεούλ μεγαλοπρεπέστατο μνημείο για τους πεσόντες Έλλη- νες μαχητές, όπου σε πλάκα αναγράφεται: «Οι γενναίοι αυτοί στρατιώτες της Ελλάδας ενσάρκωσαν το εύδαιμον το ελεύθερον, το δε ελεύθερον το έμψυχον. Τιμή και δόξα τοις πεσούσι πολεμισταίς», ενώ σε άλλη πλάκα έχει χαραχθεί σύντομη εξιστόρηση της συμμετοχής του ΕΚΣΕ στον πόλεμο της Κορέας. Θα πρέπει να αναφερθεί πως, το ΕΚΣΕ, δεν ήταν λίγες οι φορές που απέ- σπασε θετικά και κολακευτικά σχόλια, απόρροια της γενναιότητας των μαχη- τών του, από επίσημα χείλη αξιωματούχων των Δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης δεν έλειψαν οι παρομοιώσεις των αγωνιστών του Ελλη- νικού Σώματος με εκείνους των Θερμοπυλών και του Μαραθώνα!

Συμμετοχή του ΚΕΕΜ στο ΕΚΣΕ

Το Φεβρουάριο του 1948 (3-2-48) και κατόπιν το Μάιο του ίδιου έτους (18- 5-48) με Διαταγές του ο Αρχηγός ΣΕΜ ζητά από όλες τις μονάδες Εφοδιασμού Μεταφορών την τήρηση Ημερολογίου Επιχειρήσεων με στόχο την καταγραφή των διεξαγόμενων επιχειρήσεων και των ενεργειών του ΣΕΜ, τη δημιουργία επίσημου Ιστορικού κειμένου της δράσεως των οργάνων του ΣΕΜ κατά τις επι- χειρήσεις κ.ά.

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Δεν κατέστη δυνατό από την έρευνα να μελετηθεί κάποιο Ημερολόγιο Επι- χειρήσεων του ΚΕΕΜ από το οποίο να προέκυπτε συμμετοχή του ή μη σε πο- λεμικές επιχειρήσεις. Το Κέντρο «γεννήθηκε» λίγους μήνες πριν τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και κατά τα πρώτα χρόνια ζωής του βίωσε τον κατα- στροφικό για τη χώρα ελληνικό εμφύλιο. Εντούτοις, από τα αρχεία που έχει στη διάθεσή της η έρευνα δεν προκύπτει πως το ΚΕΕΜ έχει συμμετάσχει ως Μο- νάδα σε κάποια πολεμική επιχείρηση. Η μοναδική έμμεση συμμετοχή του Κέντρου σε πολεμικές επιχειρήσεις ήταν κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας. Το ΚΕΕΜ ως Κέντρο Εκπαιδεύσεως προετοίμαζε οπλίτες ειδικότητας οδηγού αυτοκινήτου και μάγειρα, κάποιοι από τους οποίους αποσπάζονταν και στελέχωναν τα τμήματα αντικαταστάσεως του ΕΚΣΕ. Το αρχείο της ΔΙΣ/ΓΕΣ και τα αντίστοιχα έγγραφα της περιόδου εκείνης επι- βεβαιώνουν το ρόλο του ΚΕΕΜ, όπως και άλλων κέντρων εκπαιδεύσεως, στη συμβολή συγκρότησης των εκάστοτε τμημάτων αντικατάστασης. Υπάρχουν Διαταγές ή υπηρεσιακές αναφορές του ΓΕΣ, καθώς επίσης και Διαταγές της ΔΕΜ/ΓΕΣ και της Δ/νσης ΠΖ/ΓΕΣ είτε με μοναδικό παραλήπτη το ΚΕΕΜ, είτε ανάμεσα σε άλλους παραλήπτες (Κέντρα ή Μονάδες). Υπάρ- χουν επίσης και Υπηρεσιακές Αναφορές του ΚΕΕΜ προς τις προϊστάμενές του αρχές. Με υπηρεσιακή αναφορά του το ΓΕΣ προς αρκετές Μονάδες την 16η-12- 1953 ανέφερε πως την 21η Δεκεμβρίου 1953 θα αναχωρούσε με αμερικανικό οπλιταγωγό το 17ο Τμήμα Αντικαταστάσεως ΕΚΣΕ και Τμήμα Ενισχύσεως ΕΚΣΕ. Μία μέρα νωρίτερα θα πραγματοποιείτο τελετή κατευοδώσεως των δύο τμημάτων στο στρατόπεδο ΚΕΔ Χαϊδαρίου, ενώ δυο μέρες νωρίτερα θα γινόταν κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου από αντιπροσωπίες αμφοτέρων των τμημάτων. Παρακάτω στο ίδιο έγγραφο καθορίζονταν οι λε- πτομέρειες τέλεσης των ανωτέρω δραστηριοτήτων. Με άλλα έγγραφα-διαταγές της ΔΕΜ/ΓΕΣ προς Μονάδες, ανάμεσά τους και το ΚΕΕΜ, τον Ιούλιο (21-7) και Οκτώβριο (15-10) του 1954, δίδονται διαταγές σχετικά με τη συγκρότηση του 20ου και 21ου Τμήματος Αντικαταστάσεως αν- τίστοιχα. Καθορίζεται ο αριθμός των οπλιτών που θα αποσπασθούν από τις Μονάδες τους και θα στελεχώσουν τα συγκεκριμένα Τμήματα και κατόπιν δί- δονται οδηγίες για τους επιλαχόντες προς στελέχωση των Τμημάτων οπλίτες. Τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας έχουν σε γενικές γραμμές το ίδιο περιεχόμενο, δηλαδή, αλλάζοντας μόνο ο αποστολέας ή ο/οι παραλήπτης/ες, καθορίζουν κυρίως τον αριθμό οπλιτών από το ΚΕΕΜ ή άλλες μονάδες που θα στελεχώσουν τα Τμήματα αντικαταστάσεως του ΕΚΣΕ.

Νίκος Ι. Καρμοίρης

Ανάμεσά τους, ξεχωρίζουν ορισμένα έγγραφα, καθώς παρουσιάζουν διαφο- ρετικό περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα διαταγή της Δ/νσης ΠΖ/ΓΕΣ, η οποία κάνει συστάσεις στις Μονάδες εκπαιδεύσεως και επιλογής οπλιτών για το ΕΚΣΕ, ώστε να επιλέγονται με περισσότερη προσοχή οι οπλίτες που στέλνονταν προς επάνδρωση του Εκστρατευτικού Σώματος Ελλάδος. Και τούτο, διότι κατά το παρελθόν, όπως αναφέρεται, σε προηγούμενες επιλογές είχαν παρατηρηθεί φαινόμενα οπλιτών με βεβαρημένο παρελθόν ή κακό χαρακτήρα κ.ά. Το ΚΕΕΜ επίσης με υπηρεσιακές αναφορές ενημέρωνε τις προϊστάμενες του αρχές για τους οπλίτες τους οποίους θα έστελνε προς στελέχωση του ΕΚΣΕ, καθώς επίσης και για τυχόν προβλήματα κατά την επιλογή αυτών. Προβλήματα προέκυπταν με τους οπλίτες ειδικότητας μάγειρα καθώς όπως φαίνεται δεν προλάβαιναν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους πριν αποσταλούν στο ΕΚΣΕ. Για παράδειγμα, με υπηρεσιακή του αναφορά το ΚΕΕΜ προς το Α7/ΓΕΣ στις 9-5-55 θίγει το εν λόγω πρόβλημα, αναφέροντας πως η εκπαίδευση στη Σχολή Μαγείρων διαρκεί οκτώ εβδομάδες και δε δύναται να ολοκληρωθεί σε διάστημα περίπου 15 ημερών. Η απάντηση που λαμβάνει το Κέντρο από τη Δ/νση ΠΖ/ΓΕΣ στις 14-5-55 αναφέρει πως κατά την ολιγοήμερη εκπαίδευσή τους οι οπλίτες-μάγειρες πρέπει να διδαχθούν τα πιο ουσιώδη, διότι δεν δύναται να καθυστερήσει η αναχώρηση του 22ου Τμήματος Αντικαταστάσεως. Υπάρχουν αρκετά έγγραφα (διαταγές ή υπηρεσιακές αναφορές) στο ίδιος μήκος κύματος σχετικά με την επάνδρωση των τμημάτων του ΕΚΣΕ, τα προ- βλήματα που συναντούσαν μονάδες και επιτελεία, διαδικαστικές οδηγίες κ.ο.κ., όπως περιγράφησαν ανωτέρω. Το τελευταίο τέτοιου είδους έγγραφο της περιό- δου εκείνης με άμεση συνάφεια με το ΚΕΕΜ που διαθέτει η έρευνα είναι μία διαταγή της Δ/νσης ΠΖ/ΓΕΣ με παραλήπτη το ΚΕΕΜ στις 25-8-1955, με την οποία καθορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο οι επιλεγέντες για το ΕΚΣΕ οπλίτες όφειλαν να εμβολιαστούν. Φαίνεται, λοιπόν, πως το ΚΕΕΜ, όπως και άλλα κέντρα εκπαιδεύσεως την εποχή εκείνη, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διεκπεραίωση της εκπαίδευ- σης οπλιτών που επιλέγονταν για να επανδρώσουν το Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος στην Κορέα, ώστε αυτό να μπορέσει να ανταπεξέλθει στους σκοπούς και τους στόχους του που είχε θέσει η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της επο- χής. Συνολικά στην επιχείρηση της Κορέας έλαβαν μέρος 10.255 άνδρες (669 Αξιωματικοί και 9.586 Οπλίτες). Οι απώλειες για τους Έλληνες ανήλθαν στους 186 νεκρούς, από τους οποίους 12 ήταν της Πολεμικής Αεροπορίας, και 577 τραυματίες (αξιωματικούς και οπλίτες). Όσον αφορά το ΚΕΕΜ, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από τα υπάρ-

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

χοντα αρχεία τον ακριβή αριθμό οπλιτών ή/και αξιωματικών που απέστειλε προς επάνδρωση των τμημάτων του ΕΚΣΕ. Επίσης, δεν δύναται να γνωρίζουμε εάν ανάμεσα στους Έλληνες πεσόντες του πολέμου της Κορέας βρίσκονταν αξιωματικοί ή οπλίτες που είχαν σταλεί ως Δύναμη από το Κέντρο. Είναι επίσης απαγορευτικό να εικάσουμε πως ίσως κάποιοι από τους Λάκωνες πεσόντες ανήκαν στη Δύναμη του ΚΕΕΜ καθώς κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του κορε- ατικού πολέμου το Κέντρο βρισκόταν εκτός Λακωνίας και άρχισε την σταδιακή του μεταστάθμευση σε αυτή, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, τον Απρίλιο του 1955. Εντούτοις, καθώς το ΚΕΕΜ έχει συνδέσει σχεδόν περί τις έξι δεκαετίες το όνομα και την Ιστορία του με τη λακωνική γη, και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο τόμος αυτός θα προσελκύσει το ενδιαφέρον και του λακωνικού αναγνωστικού κοινού, αξίζει να γίνει μία μνεία στους Έλληνες πεσόντες του ΕΚΣΕ που κατά- γονταν από τη Λακωνία:

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΑΓΩΓΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

1

Δεκανέας

Καρυτσιώτης Χρύσανθος

Κυρ.

Μολάοι

26/7/1953

Τάγμα ΕΚΣΕ

Λακωνίας

2

Στρατιώτης

Κατσίπης Αβέρκιος

Εμμ.

Σπάρτη

30/1/1951

Τάγμα ΕΚΣΕ

3

Στρατιώτης

Λεβάκος Πέτρος

Νικ.

Βαχός

11/2/1954

Τάγμα ΕΚΣΕ

Γυθείου

4

Στρατιώτης

Ταγαρούλιας Ιωάννης

Χριστοφ.

Κούνο

5/7/1951

Τάγμα ΕΚΣΕ

Λακωνίας

5

Επισμηναγός

Φραγκογιάννης Παναγιώτης

Κυρ.

Μίνα

22/12/1952

13ο Σμήνος

Λακωνίας

6

Σμηνίτης

Τζινάκος

Ιωάνν.

Γύθειο

22/12/1952

13ο Σμήνος

Βιβλιογραφία κεφαλαίου:

- Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ. 20Α/Γ.

- Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ. 20Α/Δ.

- Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ. 21Α/Δ.

- Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ. 21Α/Θ.

- Γεμενετζής, I., «Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στη Κορέα 1950-1955», Στρα- τιωτική Επιθεώρηση, Μάρτιος-Απρίλιος 2004, σσ. 108-125.

- Χατζηβασιλείου, Ε., Εισαγωγή στην Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου, εκδ. Πα- τάκη, 2001, σσ. 121-122.

Νίκος Ι. Καρμοίρης

8. Συμμετοχή σε εθνικές και συμμαχικές ασκήσεις

Από την αρχή της παρουσίας του στο Στράτευμα έως σήμερα, τόσο λόγω της αποστολής του, όσο και λόγω της γεωγραφικής του θέσης, το Κέντρο έχει συμ- μετάσχει σε ουκ ολίγες εθνικές ή συμμαχικές ασκήσεις. Βέβαια τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα αφορούν τη χρονική περίοδο από τις αρχές της δε- καετίας του 1970 έως τις μέρες μας. Στην συγκεντρωτική ΕΕΔ από συγκροτήσεως του ΚΕΕΜ έως τις 31-12-1970 με ημερομηνία έκδοσης την 6η Ιουνίου 1972 αναφέρεται πως δεν υφίστανται στοιχεία σχετικά με τις ασκήσεις στην προ του ’70 εποχή. Εκτιμάται όμως ότι τέτοιες εκτελούνταν από τη Σχολή Αξιωματικών του Κέντρου κι αφορούσαν στην εγκατάσταση και λειτουργία ΜΛΜ σε εκστρατεία, την κίνηση αυτασφα- λιζόμενης φάλαγγας σε περιοχές των πρόσω και στην εγκατάσταση ΣΕΠ, ΣΕΚ και ΣΕΤ. Κατά τα έτη 1971 έως 1985 οι ασκήσεις που εκτελούνταν, με μικρές, ελάχι- στες ή μηδαμινές διαφορές, αφορούσαν τόσο τους Αξιωματικούς όσο και τους οπλίτες που εκπαιδεύονταν στο Κέντρο. Πιο συγκεκριμένα, από το 1971 έως το 1985 όσον αφορά τους Αξιωματικούς συμμετείχαν σε ΤΑΑΣ, δηλαδή ασκήσεις Δ.Μ. στο πλαίσιο του ΤΣ/ΣΠ και ΜΠ στο τμήμα Αξιωματικών Προκεχωρημένης Εκπαιδεύσεως και σε ΤΑΜΣ, ασκή- σεις εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΕΜ στην εκστρατεία, λειτουργία ΣΕΠ- ΣΕΚ κίνησης φάλαγγας αυτασφαλιζόμενης στην περιοχή των πρόσω και ρίψης εφοδίων από Α/Φ NOR-ATLAS στα τμήματα Αξιωματικών Προκεχωρημένης Εκπαιδεύσεως και Βασικής Εκπαίδευσης Μονίμων Ανθυπολοχαγών και ΥΕΑ. Αναφορικά με τους οπλίτες, την 8η εβδομάδα κάθε ΕΣΣΟ έως το 1980 και την 7η εβδομάδα κάθε ΕΣΣΟ από το 1981 κι ύστερα, οι ειδικότητες Μηχανο- δήγησης υποβάλλονταν σε άσκηση «ΤΑΜΣ» αντασφαλιζόμενης φάλαγγας στην περιοχή των πρόσω προβλεπόμενων όλων των περιπτώσεων προσβολής (Ατά- κτων – Αεροπορίας – Πυροβολικού – Ναρκοθέτησης). Σημειώνεται, επίσης, πως το 1978 το Κέντρο διέθεσε Αξιωματικούς Συνδέ- σμους σε Άσκηση Αμερικανών Πεζοναυτών στα Βάτικα Λακωνίας από 11 έως 17 Ιανουαρίου και από 15 έως 21 Νοεμβρίου. Το ίδιο έτος διετέθησαν Αξιωμα- τικοί Σύνδεσμοι σε διασυμμαχική Άσκηση Αποβάσεως στα Βάτικα Λακωνίας Αμερικανικών και Ελληνικών Δυνάμεων από 22 έως 26 Μαΐου.

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Ένα χρόνο αργότερα, το 1979, το ΚΕΕΜ προέβη σε διάθεση Αξιωματικού Συνδέσμου σε Άσκηση Αμερικανών Πεζοναυτών ξανά στα Βάτικα Λακωνίας από 23 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου. Κατά την εξέλιξη της έρευνας παρατηρήθηκε ένα κενό δεκαετίας στη διεξα- γωγή ασκήσεων, καθώς οι επόμενες πραγματοποιούνται από το 1995, σχεδόν αδιάκοπα, έως το 2004. Το 1995 το Κέντρο συμμετείχε στην ΤΑΑΣ «ΝΕΜΕΣΗ ΔΥΟ-95» που διεξή- γαγε η ΣΔΑ. Το 1996 διεξήχθησαν οι ασκήσεις ετοιμότητας και συναγερμού «ΠΕΛΕΚΥΣ-1» και «ΠΕΛΕΚΥΣ-2» στις 4 Απριλίου και 10 Οκτωβρίου αντί- στοιχα. Το 1997 πραγματοποιήθηκαν οι ασκήσεις ΤΑΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- 97» στις 3 Φεβρουαρίου, Ετοιμότητας και Συναγερμού στις 21 Οκτωβρίου, και ΤΑΑΣ «ΝΕΜΕΣΗ ΔΥΟ-97» στις 24 Νοεμβρίου. Το 1998 διεξήχθη η άσκηση ΤΑΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-98» στις 26 Ιανουαρίου, τον επόμενο χρόνο τη ΤΑΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-99» από 26 Ιανουαρίου έως 1η Φεβρουαρίου 1999 και ακρι- βώς το ίδιο διάστημα με το περασμένο έτος διεξήχθη και το 2000 η ΤΑΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-2000». Το 2001 διεξήχθησαν οι ΤΑΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- 2001» από 5 έως 9 Φεβρουαρίου και οι Ασκήσεις «ΠΕΛΕΚΥΣ-1» και «ΠΕΛΕ- ΚΥΣ-2» στις 23 Μαΐου και 26 Ιουλίου αντιστοίχως. Ακριβώς οι ίδιες ασκήσεις και με την ίδια σειρά εκτελέσθηκαν το 2002: «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-2002» από 8 έως 12 Φεβρουαρίου, «ΠΕΛΕΚΥΣ-1» στις 25 Απριλίου και «ΠΕΛΕΚΥΣ-2» στις 23 Ιουλίου. Το 2004 πραγματοποιήθηκε η ΤΑΑΣ «ΝΕΜΕΣΙΣ ΔΥΟ-2004» από 27 έως 30 Απριλίου. Ύστερα από μία πενταετία το Κέντρο συμμετείχε ξανά σε άσκηση παίρνον- τας μέρος στην άσκηση «ΝΕΜΕΣΗ ΕΝΑ-2009». Το 2010 πραγματοποιήθηκε η άσκηση ΤΑΑΣ-ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2010», ενώ για το 2011 δεν βρέθηκαν τα αντίστοιχα στοιχεία συμμετοχής σε κάποια διακλαδική άσκηση. Το 2012 το Κέντρο συμμετείχε στην άσκηση ΤΑΑΣ «ΝΕΜΕΣΗ ΕΝΑ-2012».

Βιβλιογραφία κεφαλαίου:

- Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ. 11371/Α.

- Αρχείο ΚΕΕΜ, 3ο Ε.Γ.

Νίκος Ι. Καρμοίρης

9. Στρατιωτικές και εξωστρατιωτικές δραστηριότητες του Κέντρου

Το ΚΕΕΜ κατά τη διάρκεια εκάστοτε έτους λαμβάνει μέρος σε δραστηριό- τητες στρατιωτικού και εξωστρατιωτικού χαρακτήρα. Με τον όρο εξωστρατιω- τικές δραστηριότητες εννοούνται δράσεις κοινής ωφελείας και κοινωνικού χαρακτήρα, στις οποίες συμμετείχε ή διοργάνωνε το Κέντρο. Για όλες αυτές τις δράσεις είμαστε σε θέση να πληροφορηθούμε από τις ΕΕΔ του ΚΕΕΜ που δια- θέτει στην κατοχή της η έρευνα, στις οποίες αναγράφονται ως δημόσιες σχέσεις και έτερες, λοιπές ή άλλες δραστηριότητες.

Στρατιωτικές δραστηριότητες

Το Κέντρο λαμβάνει μέρος σε στρατιωτικές, εθνικές, θρησκευτικές ή και πο- λιτιστικές εκδηλώσεις, είτε με παρελάσεις είτε με τμήματα αποδόσεων τιμών αρκετές φορές μετά στρατιωτικής μπάντας. Πιο συγκεκριμένα παρελαύνει κατά τις Εθνικές Επετείους της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου στις πόλεις της Σπάρτης και του Γυθείου όπου εδρεύουν τα Στρατόπεδά του και ενίοτε στο όμορο του ΚΕΕΜ χωριό, το Ξηροκάμπι. Οι παρελάσεις πραγματοποιούνται με πεζοπόρα τμήματα ενώ σε αρκετές περι- πτώσεις είχαν παρελάσει και μηχανοκίνητα τμήματα. Το Κέντρο επίσης διέθετε τμήματα και στην IVΜΠ, τα οποία παρελαύνουν κατά τις εθνικές εορτές στην πόλη της Τρίπολης. Συμμετέχει επίσης και σε άλλες τοπικές εθνικές επετείους στο νομό Λακωνίας, όπως για παράδειγμα την 17η Μαρτίου στη Μάνη, συνή- θως με τμήματα αποδόσεων τιμών. Το Κέντρο συμμετάσχει με τμήματα αποδόσεων τιμών και σε θρησκευτικές εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα ενθρονίσεις μητροπολιτών, εορτασμούς Αγίων, όπως του πολιούχου της Σπάρτης Οσίου Νίκωνος, στον εορτασμό της Μ. Παρασκευής και του Πάσχα, καθώς επίσης και σε αρκετές ακόμη θρησκευ- τικές δραστηριότητες. Έντονη, ακόμα, είναι τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή του σε πολιτιστικές εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης με θρησκευτικό περιεχόμενο όπως τα Παλαιολόγια (εορτασμός της στέψης του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και μνημόσυνο αυτού) στο Μυστρά, εκδηλώσεις μνήμης του ολοκαυτώματος του Παλαιομονάστηρου στο Βρονταμά Λακωνίας, κ.ά.

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Το ΚΕΕΜ συμμετάσχει επίσης σε πάσης φύσεως στρατιωτικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις τιμής και μνήμης με τμήματα αποδόσεων τιμών, καταθέσεις στε- φάνων κ.ο.κ., όπως για παράδειγμα τελέσεις μνημοσύνων πεσόντων υπηρετούν- των στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας, αποκαλυπτήρια ηρώων και προτομών κ.ά. Παράλληλα, από το 1992 και ύστερα καθιερώθηκε, επίσης, η έπαρση και η υποστολή της Σημαίας στις κεντρικές πλατείες των πόλεων της Σπάρτης και του Γυθείου κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. Δεν είναι γνωστός από τα τηρούμενα αρχεία ο χρόνος κατά τον οποίο η ενέργεια αυτή έπαυσε˙παρά ταύτα επαναφέρθηκε το 2013.

Εξωστρατιωτικές δραστηριότητες

Το ΚΕΕΜ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη λακωνική γη έχει προ- σφέρει πλούσιο κοινωφελές έργο, κυρίως σε τομείς όπως το περιβάλλον και ο ανθρωπισμός. Το ΚΕΕΜ από την μεταστάθμευσή του έως σήμερα έχει άπειρες φορές δια- θέσει δυνάμεις για να συμμετάσχουν σε δράσεις περιβαλλοντολογικού ενδια- φέροντος ή προστασίας. Το Κέντρο έχει συμμετάσχει κατά καιρούς σε προγράμματα δεντροφυτεύσεων και αναδασώσεων σε διάφορες περιοχές εντός των ορίων του Νομού. Συμμετείχε, επίσης, σε προγράμματα δασοπροστασίας και πυροπροστασίας. Κατά τη μακρόχρονη παρουσία του στην περιοχή της Λα- κωνίας έχει συμμετάσχει αδιάλειπτα πάμπολλες φορές στην κατάσβεση πυρ- καγιών σε αρκετές περιοχές ζώνης ευθύνης του εντός του Νομού Λακωνίας, καθώς επίσης και στον όμορο Νομό Μεσσηνίας. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ συγκροτήθηκε το 2007 Πολυδύναμο Συγκρό- τημα Αρωγής (ΠΣΑ) από υπηρετόν ή αποσπασμένο προσωπικό στο Κέντρο, με στόχο την αποκατάσταση των δασών με εκσκαφικά μηχανήματα και αλυσο- πρίονα, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο Ν. Λακωνίας το έτος εκείνο. Το Κέντρο διέθετε επίσης τμήματα της δυνάμεών του προς βοήθεια σε σει- σμόπληκτες περιοχές, όπως συνέβη για παράδειγμα στην Καλαμάτα το 1986 και στην Ηλεία το 1988. Επίσης, δεν ήταν λίγες οι φορές που δυνάμεις του έσπευδαν σε βοήθεια κατοίκων πλημμυροπαθών περιοχών. Ακόμη, συνέβαλλε σε αντιπλημμυρικά έργα που εκτελούνταν στις όχθες του ποταμού Ευρώτα, δια- θέτοντας προσωπικό και ειδικού τύπου οχήματα-μηχανήματα, ενώ συνέβαλε σε αρκετές περιπτώσεις και στην αποκατάσταση των συγκοινωνιών όποτε αυτές για διάφορους λόγους αντιμετώπιζαν προβλήματα. Παράλληλα, πλούσια είναι η δράση του στον κοινωνικό στίβο. Περίπου από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 έως τις αρχές τις δεκαετίας του ’80, για μία σχεδόν εικοσαετία, το ΚΕΕΜ εφάρμοσε μία κοινωνική πολιτική που στο επίκεντρο είχε

Νίκος Ι. Καρμοίρης

ασθενείς οικονομικά τάξεις, κυρίως άπορες οικογένειες και παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, κατά τις εορταστικές περιόδους κυρίως των Χριστουγέν- νων, της Πρωτοχρονιάς, αλλά και του Πάσχα, διαθέτονταν χρηματικά ποσά για αγορά δώρων για άπορα παιδιά του Νομού και προς ενίσχυση άπορων οι- κογενειών οπλιτών του Κέντρου και άπορων οικογενειών εντός των λακωνικών συνόρων. Κατά τις ίδιες εορταστικές περιόδους καλούνταν άπορα παιδιά και μαθητές από το Νομό για να εορτάσουν μετά των οπλιτών του Κέντρου τις ση- μαντικές εορτές της χριστιανοσύνης, στους οποίους παρέθεταν γεύματα. Ταυ- τόχρονα το Κέντρο διέθετε χρηματικά ποσά για αποστολή τροφίμων σε άπορες οικογένειες. Προσκαλούσε, επίσης, (και προσκαλεί ακόμα) πολίτες της περιοχής ώστε να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις, συνήθως εορταστικές, που λαμβάνουν χώρα στα στρατόπεδά του. Παράλληλα, το ΚΕΕΜ στάθηκε συνοδοιπόρος στο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης, καθώς Διοίκηση και προσω- πικό παρείχαν εμπράκτως τη βοήθειά τους και την οικονομική τους στήριξη σε αρκετές περιπτώσεις έως και σήμερα στον ακατάπαυστο ανθρωπιστικό της αγώνα. Το Κέντρο δήλωνε, ακόμα, παρόν κάθε φορά που χρειαζόταν η βοήθειά του. Μεταξύ άλλων, διέθετε στρατιωτικά οχήματα για μεταφορά σχολικών βιβλίων, προς διευκόλυνση των σχολικών μονάδων του Νομού, διέθετε τμήματα προς ανεύρεση απολεσθέντων ορειβατών στον Ταΰγετο, και επάνδρωνε τα εκλογικά τμήματα του Νομού κατά της κοινοτικές-δημοτικές και βουλευτικές εκλογές των δεκαετιών ’80 και ’90. Διοργάνωνε, επίσης, επισκέψεις πολιτιστικού ενδια- φέροντος για τους νεοσύλλεκτους οπλίτες, όπως για παράδειγμα επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά. Μία όμως από τις σημαντικότερες εξωστρατιωτικές δραστηριότητές του ήταν εθελοντική προσφορά αίματος σε κλινικές και στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Από τη μεταστάθμευσή του και για αρκετές δεκαετίες έως και σήμερα οι οπλίτες του Κέντρου με την προτροπή, αλλά και το παράδειγμα της Διοίκησης συμμε- τάσχουν σε εθελοντικές αιμοδοσίες και προσφέρουν αίμα σε συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη, λαμβάνοντας, αλλά και ταυτοχρόνως δίδοντας παρα- δείγματα αλληλεγγύης. Στις μέρες μας, το ΚΕΕΜ έχει αναπτύξει μια σημαντική συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας και το αρμόδιο εξειδικευμένο προσωπικό του, καθώς πραγματοποιούνται αιμοληψίες σε τακτά χρονικά δια- στήματα στο χώρο του στρατοπέδου (σε κάθε νέα ΕΣΣΟ Ν/Σ οπλιτών), αποτε- λώντας έτσι ένα λαμπρό παράδειγμα για την τοπική κοινωνία.

Βιβλιογραφία κεφαλαίου:

- Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ. 11371/Α.

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Παρελάσεις τμημάτων του Κέντρου σε
Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Παρελάσεις τμημάτων του Κέντρου σε
Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Παρελάσεις τμημάτων του Κέντρου σε
Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Παρελάσεις τμημάτων του Κέντρου σε

Παρελάσεις τμημάτων του Κέντρου σε εθνικές επετείους στην πόλη της Σπάρτης

επετείους στην πόλη της Σπάρτης Μ. Παρασκευή - Περιφορά επιταφίου

Μ. Παρασκευή - Περιφορά επιταφίου εντός του ΚΕΕΜ

επιταφίου εντός του ΚΕΕΜ Μ. Παρασκευή. Φρουρά επιταφίου

Μ. Παρασκευή. Φρουρά επιταφίου από οπλίτες του ΚΕΕΜ στον Ιερό Ναό Ευαγγελι- στρίας – Μητρόπολη Σπάρτης (αρχείο Ν.Ι. Καρμοίρη)

Νίκος Ι. Καρμοίρης

Νίκος Ι. Καρμοίρης Συμμετοχή του Κέντρου στον εορτασμό των

Συμμετοχή του Κέντρου στον εορτασμό των Παλαιολογίων στο Μυστρά

των Παλαιολογίων στο Μυστρά Συμμετοχή του Κέντρου στον

Συμμετοχή του Κέντρου στον εορτασμό του ολοκαυτώματος του Παλαιομονάστηρου Βρονταμά

του Παλαιομονάστηρου Βρονταμά Συνεργασία στρατού και

Συνεργασία στρατού και πολεμικής αεροπορίας για ανεφοδιασμό ιπτάμενων πυροσβεστικών μέσων

ιπτάμενων πυροσβεστικών μέσων Εθελοντικές αιμοδοσίες από
ιπτάμενων πυροσβεστικών μέσων Εθελοντικές αιμοδοσίες από

Εθελοντικές αιμοδοσίες από οπλίτες και υπαξιωματικούς στο ιατρείο του ΚΕΕΜ

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Αντιπλημμυρικά έργα με τη συνδρομή
Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Αντιπλημμυρικά έργα με τη συνδρομή

Αντιπλημμυρικά έργα με τη συνδρομή του ΚΕΕΜ στον ποταμό Ευρώτα

του ΚΕΕΜ στον ποταμό Ευρώτα Συμμετοχή του Κέντρου στα έργα
του ΚΕΕΜ στον ποταμό Ευρώτα Συμμετοχή του Κέντρου στα έργα
του ΚΕΕΜ στον ποταμό Ευρώτα Συμμετοχή του Κέντρου στα έργα

Συμμετοχή του Κέντρου στα έργα αποκατάστασης πυρόπληκτων δασών

Νίκος Ι. Καρμοίρης

Νίκος Ι. Καρμοίρης Καθαρισμός ακτών στην περιοχή του Γυθείου από
Νίκος Ι. Καρμοίρης Καθαρισμός ακτών στην περιοχή του Γυθείου από

Καθαρισμός ακτών στην περιοχή του Γυθείου από το ΚΕΕΜ/3ο Τάγμα

του Γυθείου από το ΚΕΕΜ/3ο Τάγμα Σχολικοί αγώνες στον χώρο του
του Γυθείου από το ΚΕΕΜ/3ο Τάγμα Σχολικοί αγώνες στον χώρο του

Σχολικοί αγώνες στον χώρο του στρατοπέδου «Σχη Δαβάκη» το 2002

στρατοπέδου «Σχη Δαβάκη» το 2002 Πάσχα στο Κέντρο με τη συμμετοχή

Πάσχα στο Κέντρο με τη συμμετοχή οπλιτών και των οικογενειών τους

οπλιτών και των οικογενειών τους Εκδήλωση του ΚΕΕΜ για τα 100

Εκδήλωση του ΚΕΕΜ για τα 100 χρόνια από τους Βαλκανικούς πολέμους

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου Κάλαντα στο στρατιωτικό και

Κάλαντα στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Κέντρου

πολιτικό προσωπικό του Κέντρου Κάλαντα στο Μητροπολίτη

Κάλαντα στο Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης

Μονεμβασίας και Σπάρτης Κάλαντα στους τροφίμους του

Κάλαντα στους τροφίμους του Ασύλου Ανιάτων της Ι.Μ. Μονεμβασίας και Σπάρτης

της Ι.Μ. Μονεμβασίας και Σπάρτης Κάλαντα στο Νομάρχη Λακωνίας

Κάλαντα στο Νομάρχη Λακωνίας

Κάλαντα στο Νομάρχη Λακωνίας Κάλαντα στο Δήμαρχο Σπάρτης από

Κάλαντα στο Δήμαρχο Σπάρτης από χορωδία οπλιτών του ΚΕΕΜ (αρχείο Ν.Ι. Καρμοίρη)

Νίκος Ι. Καρμοίρης

10. Πεσόντες εν ώρα καθήκοντος και Ηρώα

Πεσόντες στην Ε.Ο. Σπάρτης-Μεγαλόπολης και ανέγερση Ηρώου

Το Κέντρο, πέραν του πολέμου της Κορέας, στον οποίο είχε έμμεσα συμμετά- σχει εκπαιδεύοντας και στέλνοντας, κυρίως, οπλίτες προς στελέχωση των τμημά- των αντικαταστάσεων του ΕΚΣΕ (βλ. κεφ. 7), δεν είχε λάβει μέρος σε άλλες πολε- μικές επιχειρήσεις αν λά- βουμε υπόψη μας τόσο τη χρονική περίοδο που ιδρύ- θηκε, όσο και τον υποστηρικτικό σκοπό του. Ακόμα, λοιπόν, κι αν κάποιοι από τους απεσπασμένους οπλίτες από το ΚΕΕΜ στο ΕΚΣΕ είχαν πέσει εν ώρα κα- θήκοντος – γεγονός βέβαια που δεν προκύπτει (κι ούτε θα μπορούσε να προκύ- ψει) από τα στοιχεία μας – δεν θα θεωρούνταν πεσόντες του ΚΕΕΜ αλλά του ΕΚΣΕ. Έτσι, η Ιστορία του Κέντρου, [πέραν του στρατιώτη Π. Κωνσταντάκου (βλέπε σελ 73)] δεν θα κατέγραφε πεσόντες εν ώρα καθήκοντος, εάν η μοίρα και η τύχη δεν έδειχναν το χειρότερό τους πρόσωπο στα τέλη του 1972. Η λέξη τραγωδία θα μπορούσε να θεωρηθεί πολύ μικρή για να περιγράψει τα όσα εκτυλίχθηκαν το Δεκέμβριο του 1972 ελάχιστα έξω από ένα μικρό χωριό, τον Καραβά, μερικά χιλιόμετρα βόρεια της Σπάρτης στην Επαρχιακή Οδό Σπάρτης-Μεγαλόπολης. Την 1η Δεκεμβρίου εκείνου του έτους στρατιωτικό όχημα, απεσταλμένο από το ΚΕΕΜ και κατευθυνόμενο προς τους λεγόμενους «Βόρειους Δήμους», το οποίο μετέφερε τμήμα απόδοσης τιμών μετά της στρατιωτικής μπάντας, εξετράπη της πορείας του κι ανετράπη με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό δώδεκα οπλι- τών. Το στρατιωτικό όχημα είχε προορισμό το Καστόρι, με σκοπό το άγημα να παραστεί στον εορτασμό του Πολιούχου της κωμόπολης Αγίου Θεοκλήτου, και να πάρει μέρος στις εκεί εορταστικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) του ΚΕΕΜ το 1972 αναφέρει:

η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) του ΚΕΕΜ το 1972 αναφέρει: 70

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

«Την 1-12-72 διετέθη Τμήμα δυνάμεως Τριάκοντα (30) ανδρών μετά της Μου- σικής του ΚΕΕΜ δι’ απόδοσιν Τιμών κατά Τοπικήν θρησκευτικήν εορτήν Αγίου Θεοκλήτου Καστορείου. Κατά την κίνησιν της Φάλλαγγος προς Καστόρειον παρά τω 6ω χιλιομέτρω της δημοσίας οδού Σπάρτης Καστορείου περί ώραν 08.30 το υπ’ αριθ. 77356 όχημα Μ35 παρεξέκλισεν της οδού και ανετράπη με αποτέ- λεσμα τον θάνατον δώδεκα (12) οπλιτών και το τραυματισμό ετέρων δέκα (10)». Οι δώδεκα αδικοχαμένοι οπλίτες, οι οποίοι προήχθησαν τιμητικά στον βαθμό του υποψηφίου Δεκανέα ήταν οι εξής: Αγγελάκης Δημήτριος, Ζιάρας Δημήτριος, Καριμάλης Παντελής, Κούγιας Γεώρ- γιος, Μαργώνης Χρηστος, Μαρκουλά- κης Κωνσταντίνος, Μιχαλάκης Αχιλλέας, Νιώρας Γεώργιος, Παπαδό- πουλος Βασίλειος, Πάσχος Ανδρέας, Πλατανιώτης Εμμανουήλ, Σαββίδης Παναγιώτης. Οι κάτοικοι της περιοχής θυμούνται ακόμα σκηνές από το στρατιωτικό δυ- στύχημα και περιγράφουν τις προ- σπάθειες των πολιτών και των αρχών να απεγκλωβίσουν από τα συντρίμμια τους τραυματίες και τους άτυχους στρατιώτες. Μάλιστα, συχνά αρκετοί μιλούν για τα «λεωφορεία με συγγε- νείς και φίλους των στρατιωτών που έρχονταν κάθε χρόνο» στο ατυχές ση- μείο κατά τα επόμενα - «τα πρώτα» όπως λένε - χρόνια μετά το ατύχημα για να παρευρίσκονται στο μνημό-

για να παρευρίσκονται στο μνημό- Επάνω: Φωτογραφίες από το μνη-
για να παρευρίσκονται στο μνημό- Επάνω: Φωτογραφίες από το μνη-
για να παρευρίσκονται στο μνημό- Επάνω: Φωτογραφίες από το μνη-

Επάνω: Φωτογραφίες από το μνη- μόσυνο στον Καραβά το 1991

Μέσο: Φωτογραφία από το μνημό- συνο στον Καραβά το 1995

Κάτω: Ο Διοικητής και Αξιωματικοί του ΚΕΕΜ με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Κα- ραβα στο μνημόσυνο του 2011 (αρ- χείο ιστοσελίδας www.e-karavas.gr)

Νίκος Ι. Καρμοίρης

συνο των οπλιτών, το οποίο τελείται από τότε κάθε 1η του Δεκεμβρίου στο σημείο του δυστυχήματος στον Καραβά με μέριμνα και φροντίδα του ΚΕΕΜ. Η ημέρα γιορτής μετατράπηκε σε ημέρα μνήμης! Το ΚΕΕΜ ανήγειρε το 1973 στην ατυχή τοποθεσία μνημείο, το οποίο αναπλάστηκε αποκτώντας τη σημερινή του μορφή το 2004. Καθιέρωσε, επίσης, από το 1973 ετήσιο μνημόσυνο υπέρ μνή- μης των αδικοχαμένων οπλιτών του, το οποίο τελείται ανελλιπώς μέχρι σήμερα αμέσως μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις στο Καστόρι, παρουσία κατοίκων της περιοχής και τοπικών θρησκευτικών, στρατιωτικών και πολιτικών αρχών. Αξίζει να σημειωθεί, πως από το 2011 και ύστερα συμμετέχει στην επιμνημό- συνη δέηση και δίνει το παρόν το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Καραβά, σε- βόμενο την τοπική του Ιστορία, έχοντας αποσπάσει τα εύσημα από την Διοίκηση του ΚΕΕΜ για την πρωτοβουλία του αυτή.

Ηρώα, προτομές και μνημεία εντός ΚΕΕΜ:

Μνημείο Συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Δαβάκη Το μνημείο δημιουργήθηκε το 2005, είναι κατασκευασμένο από μάρμαρο και βρίσκεται σε περίο- πτη θέση στο Στρατόπεδο «Σχη Κ. Δαβάκη» απέναντι από το Διοικη- τήριο. Το μνημείο αποτελείται από προτομή του Συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Δαβάκη, όπισθεν της οποίας βρίσκεται τοιχογραφία που απεικονίζει στιγμιότυπα από το έπος του ’40 και δύο γυναίκες που προσωποποιούν την ευεργε- σία και την ευγνωμοσύνη. Πλευρικώς του μνημείου βρίσκονται δύο πολεμικά κανόνια, ενώ εντός του μνημείου βρίσκεται η σημαία του στρατοπέδου. Το μνημείο έχει κατασκευασθεί προς τιμήν του Συνταγματάρχη Κωνσταντί- νου Δαβάκη, του οποίου το όνομα φέρει το στρατόπεδο, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο τον Ιανουάριο του 1943, κατά τον τορπιλισμό Ιταλικού πλοίου που τον μετέφερε ως όμηρο στην Ιταλία.

-

μετέφερε ως όμηρο στην Ιταλία. - - Προτομή Επίλαρχου Τηλέμαχου
μετέφερε ως όμηρο στην Ιταλία. - - Προτομή Επίλαρχου Τηλέμαχου

- Προτομή Επίλαρχου Τηλέμαχου Βρεττάκου Η προτομή του Επίλαρχου Τηλέμαχου Βρεττάκου (1908-1943) βρίσκεται στο Στρατόπεδο «Σχη Κ. Δα- βάκη», στο προαύλιο της Σχολής Αξιωματικών. Δημιουρ-

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

γήθηκε το 1980 και είναι κατασκευασμένη από μάρμαρο και χάλυβα. Κατα- σκευάστηκε προς τιμήν του Επίλαρχου Τηλέμαχου Βρεττάκου, ο οποίος εφο- νεύθει σε μάχη κατά την Εθνική Αντίσταση το 1943.

- Μνημείο Κωνσταντίνου Παλαιολόγου

Το μνημείο βρίσκεται στο Στρατόπεδο «Σχη Κ. Δαβάκη», λίγα μέτρα μετά την κεντρική πύλη του στρατοπέδου. Δημι- ουργήθηκε το 1970, είναι κατα- σκευασμένο από μάρμαρο και χάλυβα, αποτελούμενο από αν- δριάντα και διακοσμημένο πε- ρίχωρο. Το μνημείο κατασκευάστηκε προς τιμήν του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου.

Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου. - Μνημείο Στρατιώτη Παναγιώτη

- Μνημείο Στρατιώτη Παναγιώτη Κωσταντάκου Το μνημείο δημιουργήθηκε το 1994, είναι κατα- σκευασμένο από μάρμαρο και χάλυβα και βρίσκεται στο Στρατόπεδο «Σχη Κ. Δαβάκη». Έχει κατασκευα- σθεί προς τιμήν του στρατιώτη Παναγιώτη Γ. Κων- σταντάκου, ο οποίος φονεύθηκε την 19η Ιουλίου 1948 εν υπηρεσία φρουρήσεως, από ψεκαστικό αεροπλάνο.

από ψεκαστικό αεροπλάνο. Μνημείο Πεσόντων Ηρώων του ΣΕΜ

Μνημείο Πεσόντων Ηρώων του ΣΕΜ Το μνημείο βρίσκεται σε περίοπτη θέση του Στρατοπέδου «Σχη Κ. Δαβάκη». Δημιουργή- θηκε το 1950 και είναι κατασκευασμένο από μάρμαρο. Αποτελείται από μία στήλη που πάνω της κείτεται λαβωμένος ένας πολεμι- στής. Το Ηρώο έχει κατασκευασθεί στη μνήμη των πεσόντων Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών του Σώματος Εφοδιασμού-Με- ταφορών, που έπεσαν υπέρ Πατρίδος από το 1940 έως το 1954. [Δείτε πίνακα με την κα- τάσταση των πεσόντων του ΣΕΜ στο Ηρώο του ΚΕΕΜ στη σελίδα 74].

-

κα- τάσταση των πεσόντων του ΣΕΜ στο Ηρώο του ΚΕΕΜ στη σελίδα 74]. - 73

Νίκος Ι. Καρμοίρης

 

 

 
 

 
 

 

 

! "

 

# $

 

%

& '

 

# " ( ( )

 

%

* + , '

 

# ' " (

 

%

- $ ( .

 

# ., /

 

' $ (

 

# $

 

 
 

0 1" "

 

%

' 2 , $ 3

 

0 + $ 4

 

5 "

 

0 * ((

 

36

# 7 + 3

 

 

.

 

! 3

4 " 2 .

 

8

)

'

5" '

%

' ( !2 9

 

*

( $ ( 3

 
 

 

# ": *

/"( $ 8

.

!

'

.

" ; (

( !

4

"&

5<( 9

* !+

 

0 " !5

9

+

9 +

 

 

4

 

= < '

 

" <

7

8 + $

2 $

= " $ 3

 

$ : 9

3

"

 

!2 *

 

(" *

$<2 8

+ $

2 <2

 

( !

6 <2 =

5 < '

* ;" '

 

": *

:+ $ 9

* 5 *

 

"

0+,

+ + $ *

* $ + $

 

$ $ ;&

0 "5$; 4

.

! + 8

* 5 !

 

$

(

0; ! )

.

!

* ,

 

<

3

0+, +"

.

+, 9

* # ( *

9

%

0+<+ /

.

5 $ + 3

* $6 $

9

+ 9

0 +" !

.

$ <2 '

* (

# $

0 ! '

+ 8

 

* "2":

'

2 $

-< '

" $"

 

* 2&

'"++

8 &+ $ 8

" + $

* 5 ;<2 '

'

< %

8

;& , 8 $+ >

" ! 9

* ;

', $ 4

8 "+ 6<2

; 8

 

*<( 3

' , *

8 ; (

3

 

* $5<2 '

' ? $ *

1 ! *

" 3

* $ 5

' .

1 *

4

$ ( <2 9

* $ (":

' 2 < $

.

$ (":

4

$ %

*

' "

" $ 7

4"2 8

%!( '

' " $ 3

 

+ $ <2 .

4"( < 9

 

% $(

' :

 

;": .

4

" (

% (

' 2 " 3

' " &

)

$ ,

 

<2

' 2 $

7<;

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Αξίζει αναφοράς πως, ο χώρος του Ηρώου είναι ειδικά διαμορφωμένος, ώστε να πραγματοποιούνται εορτές, όπως του Αγίου Γεωργίου και της Γενέθλιας Ημέρας, αλλά πρωτίστως οι τελετές ονομασίας των ΔΕΑ του Σώματος.

- Προτομή Ταγματάρχη Παναγιώτη Μαντούβαλου

Η προτομή βρίσκεται στην είσοδο του Στρατοπέ- δου «Τχη Π. Μαντούβαλου». Δημιουργήθηκε το 1996 και είναι κατασκευασμένη από μάρμαρο και χάλυβα. Η προτομή έχει κατασκευαστεί προς τιμήν του ονο- ματοδότη του στρατοπέδου Ταγματάρχη Παναγιώτη Μαντούβαλου, ο οποίος «έπεσε» στη μάχη του Μο- ραβά στις 17 Νοεμβρίου 1940. Τα αποκαλυπτήριά της πραγματοποιήθηκαν στις 16 Μαρτίου 1996.

στις 16 Μαρτίου 1996. • Μουσεία ΚΕΕΜ Εκτός των

Μουσεία ΚΕΕΜ

Εκτός των αρκετών μνημείων του, το Κέντρο διαθέτει, επίσης, και ορισμένα μουσεία ιδιαίτερου θεματικού χαρακτήρα, σχετικού πάντα με τον εφοδιασμό και τις μεταφορές. Πιο συγκεκριμένα, εντός του Στρατοπέδου «Σχη Δαβάκη» βρίσκονται τα Μουσεία Οχημάτων, Τεχνικών Υλικών Καυσίμων και Τρόμου. Το Μουσείο Οχημάτων είναι υπαίθριο μουσείο λίγα μέτρα μετά την Κεντρική Πύλη του στρατοπέδου. Αποτελείται από παλαιά οχήματα γενικού ή ειδικού τύπου που χρησιμοποιούνταν είτε από το Στρατό Ξηράς, είτε από το ΣΕΜ αν- τίστοιχα. Από τις δεκάδες των εκθεμάτων του, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν το παλαιό κινητό αρτοποιείο εκστρατείας, καθώς και ο αρτοκλίβανος εκστρα- τείας, τύπου «Κοντέλ». Το Μουσείο Τεχνικών Υλικών Καυσίμων βρίσκεται εντός της Σχολής Αξιω- ματικών του Κέντρου. Σε αυτό εκτίθενται τεχνικά υλικά καυσίμων που χρησι- μοποιούνται από το Σώμα Εφοδιασμού-Μεταφορών. Μάλιστα, επί των συγκεκριμένων τεχνικών υλικών πραγματοποιείται εκπαίδευση των εκπαιδευ- τικών σειρών Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και ΥΕΑ της Σχολής Αξιωματι- κών. Τα εκθέματα του Μουσείου της Σχολής Αξιωματικών εκτέθηκαν για πρώτη φορά και ήρθαν σε επαφή με το ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια των εκδη- λώσεων της Γενέθλιας Ημέρας του ΚΕΕΜ, το Μάρτιο του 2013. Το Μουσείο Τρόμου είναι υπαίθριο μουσείο, πλησίον του Μουσείου Οχημά- των, ελάχιστα μέτρα από την κεντρική πύλη του στρατοπέδου. Αποτελείται από ένα πλαγιομετωπικά τρακαρισμένο συμβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ., δίπλα από το οποίο υπάρχει πινακίδα στην οποία αναφέρεται η τραγική κατάληξη των επι- βαινόντων. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν πινακίδες που προτρέπουν τους οδηγούς

Νίκος Ι. Καρμοίρης

να οδηγούν με ασφάλεια και σύνεση. Το Μουσείο Τρόμου εφιστά με σοκαρι- στικό τρόπο την προσοχή και καλλιεργεί την κριτική σκέψη των οπλιτών και των επισκεπτών προτρέποντάς τους έμμεσα να επιλέξουν την ασφαλή, αντί της γρήγορης, οδήγηση.

Βιβλιογραφία κεφαλαίου:

Αρχείο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ. 11371/Α/16, σ. 8. Αρχείο ΚΕΕΜ, 2ο Ε.Γ. Αρχείο ΚΕΕΜ, Σ.Α.

ΚΕΕΜ, 2ο Ε.Γ. Αρχείο ΚΕΕΜ, Σ.Α. Μουσείο Οχημάτων ΚΕΕΜ Μουσείο

Μουσείο Οχημάτων ΚΕΕΜ

Μουσείο Τεχνικών Υλικών Καυσίμων Σ.Α. ΚΕΕΜ

Μουσείο Οχημάτων ΚΕΕΜ Μουσείο Τεχνικών Υλικών Καυσίμων Σ.Α. ΚΕΕΜ 76

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

11. Επισκέψεις - επιθεωρήσεις

Το ΚΕΕΜ από την ίδρυσή του έως σήμερα έχουν επισκεφτεί και επιθεωρήσει τόσο η Πολιτική όσο και η Στρατιωτική Ηγεσία, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί επισκέψεις από τις τοπικές αρχές της Σπάρτης και της Λακωνίας καθώς κι από τις θρησκευτικές αρχές. Το μέγεθος του αριθμού και η σπουδαιότητα των προ- σώπων που κατά καιρούς πραγματοποίησαν επισκέψεις στο Κέντρο αναδει- κνύει και την υπολογίσιμη αξία, όχι μόνο στο στράτευμα αλλά και στην κοινωνία, του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού Μεταφορών. Έτσι θεωρή- θηκε σκόπιμο να γίνει μία ιστορική αναδρομή και να αναγραφούν τα πρόσωπα που το επισκέφτηκαν. Οι πληροφορίες που μας παρέχονται σχετικά με αυτό το θέμα βρίσκονται όλες στις ΕΕΔ του Κέντρου που αποτελούν τις κύριες πηγές μας. Οι ΕΕΔ κατα- γράφουν τις επισκέψεις και επιθεωρήσεις από το 1968 έως τις μέρες μας, αρχικά εν συντομία κάνοντας μικρές μνείες και όσο προχωρούν τα χρόνια ευρύτερα και αναλυτικότερα. Σε ορισμένες ΕΕΔ οι πληροφορίες που δίνονται δεν είναι μόνο συνοπτικές, αλλά αλλάζει κι ο τρόπος που αυτές αναφέρονται, καθώς σπάνια αναφέρονται οι ημερομηνίες των επισκέψεων (όπως οι ΕΕΔ του 1986 και 1987 κ.ά.), ή δεν αναφέρονται ονόματα Αξιωματούχων παρά μόνο ο Θεσμός τον οποίο υπηρετούσαν (όπως στις ΕΕΔ του 1996 και 2006 κ.ά.), ενώ σε άλλες ΕΕΔ οι πληροφορίες είναι υπέρ του δέοντος! Θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως οι επισκέψεις και επιθεωρήσεις που αναφέ- ρονται στη συνέχεια του κεφαλαίου ίσως δεν είναι οι μοναδικές που έγιναν σε έκαστη χρονιά, καθώς υπάρχουν πιθανότητες να έχουν παραληφθεί κατά τη σύνταξη των ΕΕΔ ορισμένες είτε από λάθος είτε από άγνοια. Παρά ταύτα οι πληροφορίες που μας δίδονται είναι αρκετές για να κατανοήσουμε το μέγεθος και τη συχνότητα των επισκέψεων:

1968 – 1970

Το Κέντρο επιθεωρήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1968 από τη ΒΥ/ΑΣ με στόχο την επίλυση θεμάτων Διοικητικής Μέριμνας. Το 1969 ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΑΣ Υπτ/γος Ε. Θέμελης πραγματοποίησε έλεγχο εκπαιδεύσεως στις 22 Απριλίου, στις 25 και 27 Σεπτεμβρίου και την 1η Νοεμ- βρίου, ενώ προέβη σε επιθεώρηση από 21 έως 23 Αυγούστου. Το ίδιο έτος επι-

Νίκος Ι. Καρμοίρης

σκέφτηκε το Κέντρο προς επίλυση θεμάτων Διοικητικής Μέριμνας ο Διοικητής ΑΣΔΕΝ την 12η Ιουνίου. Ένα χρόνο αργότερα, 1970, ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΑΣ Υπτ/γος Χ. Πετράκος επι- σκέφτηκε το ΚΕΕΜ στις 30 και 31 Ιανουαρίου πραγματοποιώντας έλεγχο εκ- παιδεύσεως, ενώ προέβη σε επιθεώρηση από 16 έως 18 Μαΐου, από 14 έως 18 Αυγούστου και από 12 έως 13 Νοεμβρίου. Επίσκεψη έγινε επίσης κι από το Δι- οικητή ΑΣΔΕΝ την 4η Νοεμβρίου προς επίλυση θεμάτων Διοικητικής Μέριμνας.

1971

Το Κέντρο επισκέφτηκε ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΑΣ για έλεγχο εκπαιδεύσεως

κατά τις ημερομηνίες 26-27 Ιανουαρίου, 4 Μαΐου, 9-10 και 18 Νοεμβρίου και

13

Δεκεμβρίου και για διοικητική και εκπαιδευτική επιθεώρηση κατά τις 18-

20

Φεβρουαρίου, 13-15 Μαΐου και 7 Αυγούστου. Επίσης πραγματοποιήθηκε

επίσκεψη του Διευθυντού ΔΥ/ΑΣ την 13η Απριλίου για επιθεώρηση θεμάτων αρμοδιότητας Υγειονομικού και του Διευθυντού ΑΣΔΕΝ για εξέταση ζητημά- των διοικητικής μέριμνας την 19η Σεπτεμβρίου.

1972

Επίσκεψη στο ΚΕΕΜ πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 1972 από το Διευ- θυντή ΑΣΔΕΝ την 1η Σεπτεμβρίου και από τον Αρχηγό Στρατού την 3η Νοεμ- βρίου. Το Κέντρο επισκέφτηκε και επιθεώρησε πολλάκις κατά το έτος ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΑΣ κατά τις κάτωθι ημερομηνίες: 21-22 Μαρτίου, 5 Μαΐου, 8-10 Ιουνίου, 7 Ιουλίου, 24-25 Αυγούστου, 25-26 Σεπτεμβρίου, 25 Οκτωβρίου,

25 Νοεμβρίου και 20-21 Δεκεμβρίου.

1973

Ο Διοικητής της ΑΣΔΕΝ την 21η Σεπτεμβρίου, ο Διοικητής της 94 ΣΔΙ Υπτ/γος Κ. Ραψομανίκης την 24η Φεβρουαρίου, ο Διευθυντής ΔΤΧ/ΑΣ την 22α Φεβρουαρίου και ο Διευθυντής ΔΥΓ/ΑΣ την 19η Απριλίου πραγματοποίησαν επισκέψεις στο ΚΕΕΜ, ενώ έγιναν οι καθιερωμένες επισκέψεις και επιθεωρή- σεις από τον Διευθυντή ΔΕΜ/ΑΣ Υπτ/γος Α. Μπούσπουρας κατά τις ημερομη- νίες: 19-20 Φεβρουαρίου, 16-17 Μαρτίου, 29 Απριλίου και 12 Οκτωβρίου

1974

Επισκέψεις στο ΚΕΕΜ έγιναν από τον Διοικητή της ΑΣΔΕΝ την 4η Οκτω- βρίου, από το Διοικητή της 94 ΣΔΙ την 20η Σεπτεμβρίου και τον Διοικητή του Γ’ Κλάδου Α.Σ. την 9η Απριλίου. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν οι επισκέ-

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

ψεις και επιθεωρήσεις του Διευθυντή ΔΕΜ/ΑΣ Υπτ/γος Χ. Πατσουράκος στις 9 Απριλίου, 17 Ιουνίου, 19 Οκτωβρίου και 20-21 Δεκεμβρίου. Ανάλογες επι- σκέψεις πραγματοποιήθηκαν και από τον Υποδιευθυντή ΔΕΜ/ΑΣ την 22α Ιου- νίου και από την ΔΥΠ/ΑΣ την 13η Φεβρουαρίου. Τέλος, το έτος εκείνο το στρατόπεδο επιθεωρήθηκε την 21η Ιουνίου από τον τότε Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Φαίδωνα Γκιζίκη.

1975

Ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΑΣ Υπτ/γος Ν. Γεωργαλάς πραγματοποίησε επισκέψεις και επιθεωρήσεις στο Κέντρο στις 4 και 19 Απριλίου, 21 Ιουνίου, 23 Αυγούστου, 18 Οκτωβρίου και 20 Δεκεμβρίου. Το Κέντρο επίσης επισκέφτηκαν ο Αρχηγός Στρατού και ο Διοικητής της 94 ΣΔΙ Υπτ/γος Αλεξ. Ζαφειρόπουλος στις 21 Ιου- νίου, ο Διευθυντής ΔΥΠ/ΑΣ στις 12 Φεβρουαρίου και ο Υποδιευθυντής ΔΕΜ/ΑΣ στις 15 Σεπτεμβρίου.

1976

Το Κέντρο επισκέφτηκαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Δαβάκης Δημή- τριος την 16η Οκτωβρίου και την 27η Νοεμβρίου, ο Β’ Υπαρχηγός Στρατού Αν- τιστράτηγος Κωστάκης Γ. την 22α Μαΐου, ο Διοικητής της 94 ΣΔΙ Υπτ/γος Ανδ. Ανδρικόπουλος στις 4 Ιουνίου και 13 Νοεμβρίου, κλιμάκιο της ΣΝΑΑ την 2α Σεπτεμβρίου και ο Διοικητής της ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγος Μαρκόπουλος Σπ. την 19η Δεκεμβρίου. Τις καθιερωμένες επισκέψεις και επιθεωρήσεις πραγματοποί- ησε ο Διευθυντής της ΔΕΜ/ΑΣ Υποστράτηγος Γεωργαράς Ν. την 24 Μαΐου, 20 Ιουλίου, 8 Σεπτεμβρίου και 16 Οκτωβρίου. Σημειώνεται επίσης πως το ίδιο έτος επισκέφτηκε την πόλη της Σπάρτης ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος στις 14 Απριλίου.

1977

Κατά το έτος 1977 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ΚΕΕΜ του Προέδρου Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ Νορβηγού Στρατηγού Zeiner Gundersen, συνοδευόμενου υπό της συζύγου του και μελών της ακολουθίας του. Επίσης επισκέψεις πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Δαβάκης Δημή- τριος την 7η Μαΐου και την 17η Σεπτεμβρίου, ο Αρχηγός Στρατού Αντιστράτη- γος Γκράτσιος Αγαμέμνονας την 18η Αυγούστου, ο Διοικητής της ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγος Βορριάς Γεώργιος την 25 Απριλίου, ο Διοικητής της 94 ΣΔΙ Υπο- στράτηγος Κουμανάκος Ανάργυρος την 7η Μαΐου και την 18η Αυγούστου. Ακόμη, επισκέφτηκαν το Κέντρο κλιμάκιο Αξιωματικών από το Αρχηγείο Στρα-

Νίκος Ι. Καρμοίρης

τού με επικεφαλής τον Διοικητή του ΑΚ/ΑΣ Υποστράτηγο Θεοχαρόπουλο Σοφ. στις 28 Μαρτίου, ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Γεωργαράς Νικόλαος στις 12 Φεβρουαρίου, 5 Μαρτίου, 27 Απριλίου, 7 Μαΐου, 16 Ιουλίου, 17 Σε- πτεμβρίου, 22 Οκτωβρίου, 24 Νοεμβρίου και 17-19 Δεκεμβρίου, ο Διευθυντής ΔΤΧ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Ντόκας στις 28 Ιανουαρίου, ο Διευ- θυντής ΔΥΓ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Γλύμης Νικόλαος στις 2 Φεβρουαρίου και ο Διοικητής ΔΥΠ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Καϊμαράς Χρήστος στις 26 Φεβρουαρίου.

1978

Επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Κα- τσαδήμα Ιωάννη την 30η Ιουνίου, από τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γκράτζιο Αγαμέμνονα την 2α Φεβρουαρίου, από τον Β’ Υ/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Παπαβα- σιλείου την 11η Απριλίου, από τη Σχολή Εθνικής Αμύνης την 19η Απριλίου, από το Διοικητή της ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγου Βορριά Γεωργίου την 2α Φεβρουα- ρίου και την 6η Οκτωβρίου, από τον Διοικητή της 94 ΣΔΙ Υποστράτηγο Κου- μανάκο Αργύριο την 18η Μαρτίου καθώς και από το νέο Διοικητή της 94 ΣΔΙ Υποστράτηγο Αναγνωστόπουλο Γεώργιο την 17η Νοεμβρίου. Επισκέψεις και επιθεωρήσεις, επίσης, πραγματοποίησαν ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Γεωργαράς Νικόλαος στις 14 και 21 Ιανουαρίου, 11 Μαρτίου και 15 Απριλίου, καθώς και ο επόμενος Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υπο- στράτηγος Κασιμάτης Απόλλων στις 30 Ιουνίου, 15 Ιουλίου, 5 Αυγούστου, 21 Οκτωβρίου και 16 Δεκεμβρίου.

1979

Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γκράτσιος Αγαμέμνονας επισκέφτηκε το ΚΕΕΜ την 25η Αυγούστου, καθώς επίσης ο Διοικητής της ΣΔΑ Υποστράτηγος Γιαλελής την 27η Νοεμβρίου και ο Διευθυντής της 94 ΣΔΙ Υποστράτηγος Ανα- γνωστόπουλος την 20η Ιουλίου. Επίσκεψη πραγματοποίησε ακόμη ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού Αντιστράτηγος Κόρκας Κωνσταντίνος την 20η Ιουλίου και την 2α Νοεμβρίου, συνοδευόμενος κατά την επίσκεψη του Ιουλίου από τον Διοικητή της ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Βορριά Γεώργιο. Κατά τη διάρκεια του έτους επισκέφτηκε αρκετές φορές το Κέντρο ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστρά- τηγος Κασιμάτης Απόλλωνας και πιο συγκεκριμένα στις 29 Ιανουαρίου, 23 Φεβρουαρίου, 22 Μαρτίου, 13 και 14 Απριλίου, 18 Μαΐου, 13 και 20 Ιουνίου, 6 και 20 Ιουλίου, 17, 24 και 25 Αυγούστου, 21 Σεπτεμβρίου, 9 Οκτωβρίου, 3 και 23 Νοεμβρίου και 28 Δεκεμβρίου.

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

1980

Το ΚΕΕΜ επισκέφτηκαν ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Καραγιάννης Ευ- θύμιος στις 23 Ιουλίου, ο Επιτελάρχης της ΓΕΠΣ/ΓΕΣ Ταξίαρχος Ξάρχος Χρή- στος μετά Επιτελών Αξιωματικών στις 29 Απριλίου και ο Υποδιοικητής ΔΟΙ/ΓΕΣ Ταξίαρχος Μαλλιόπουλος Γεώργιος στις 18 Νοεμβρίου. Πληθώρα επι- σκέψεων πραγματοποίησαν στο Κέντρο ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Κασιμάτης Απόλλωνας στις 18 Ιανουαρίου, 21 Μαρτίου και 29 Μαΐου, ο επό- μενος ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Ορφανουδάκης Αναστάσιος στις 21 και 27 Ιου- νίου, 28 Αυγούστου και 26 Σεπτεμβρίου, ενώ επίσης υπό τον ίδιο πραγματοποιήθηκε Γενική Διοικητική Επιθεώρηση από τις 31 Οκτωβρίου ως την 1η Νοεμβρίου. Επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν επίσης από Διοικητή της ΣΔΑ Αντιστράτηγο Παπαδόπουλο Γεώργιο στις 14 Αυγούστου, 8 Οκτωβρίου και 10 Δεκεμβρίου, καθώς κι από τον Διοικητή της IV Μεραρχίας Πεζικού Υπο- στράτηγο Ζέρβα Νικόλαο στις 21 Ιουλίου, 14 Αυγούστου, 8 και 14 Οκτωβρίου και 10 Δεκεμβρίου.

1981

Το Κέντρο επισκέφτηκαν ο Υπολοχαγός Δικαστικού της ΣΔΑ Καντίδενος Γεώργιος για την επίλυση υπηρεσιακών θεμάτων στις 26 Ιανουαρίου, ο Διοικη- τής της ΣΔΑ Αντιστράτηγος Παπαδόπουλος Γεώργιος στις 5 Φεβρουαρίου και στις 10 Απριλίου, ο Ιερέας ΓΕΕΘΑ Σχης (ΘΡ) Αρχιμανδρίτης Σαχπελίδης Στέ- φανος στις 12 Φεβρουαρίου, ο Διευθυντής της IVΜΠ Υποστράτηγος Ζέρβας Νικόλαος στις 30 Μαρτίου και 15 Οκτωβρίου, την πρώτη συνοδευόμενος από Διευθυντή Τεχνικού της Μεραρχίας Ταγματάρχη Δημόπουλου Διευθυντή Υγει- ονομικού και ΔΕΠ, ο Διοικητής ΣΔΑ Αντιστράτηγος Κούρκαφας Βασίλειος στις 5 Μαΐου και οι Γενικός Επιθεωρητής Στρατού Ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υπο- στράτηγος Ορφανουδάκης Αναστάσιος επισκέφτηκε το Κέντρο στις 20 Φε- βρουαρίου και 26 Ιουνίου για να παραστεί σε ορκωμοσίες νεοσυλλέκτων καθώς επίσης 27 Αυγούστου. Πραγματοποίησε επίσης επιθεώρηση το διάστημα 15 και

16 Δεκεμβρίου. Νωρίτερα το Κέντρο είχε επιθεωρήσει ο Αντισυνταγματάρχης

Ελεγχτικού Χαρμανδής Ιωάννης από 16 έως 19 Φεβρουαρίου και από 16 έως

20 Μαρτίου και στη συνέχεια ομάδα οικονομικού ελέγχου του ΓΕΕΘΑ από 8

έως 9 Δεκεμβρίου. Το ίδιο έτος επισκέψεις πραγματοποίησαν Επιτελείο της ΣΕΘΑ στις 24 Φε- βρουαρίου για να ρυθμίσει λεπτομέρειες για το επικείμενο επιτελικό ταξίδι της στις 3 Απριλίου, ο Μητροπολίτης Γυθείου και Οιτύλου στις 18 Μαρτίου, ο οποίος και ομίλησε στο Κέντρο, η 3η τάξη της ΣΣΕ στις 24 Ιουνίου, για την οποία εδόθη δεξίωση στη ΛΑΦ Σπάρτης και ο Σύλλογος Μακεδονομάχων

Νίκος Ι. Καρμοίρης

«Παύλος Μελάς» στις 25 Ιουνίου, του οποίου τα μέλη κατέθεσαν στεφάνι στο Ηρώο του Κέντρου. Αξίζει να σημειωθεί πως οι μαθητές της Σχολής Εθνικής Αμύνης πραγματο- ποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στην περιοχή κατά το διάστημα 1η με 2 Απρι- λίου. Αφού επισκέφτηκαν τα σπήλαια του Δηρού, γευμάτισαν στο στρατόπεδο Γυθείου «Τχη Μαντούβαλου» και στη συνέχεια ενημερώθηκαν από τη Νομαρ- χία Λακωνίας. Την επόμενη μέρα επισκέφτηκαν τις αρχαιότητες του Μυστρά και αναχώρησαν για Τρύπη. Τέλος το ΚΕΕΜ επισκέφτηκε ο θίασος του Αττικού Θεάτρου στις 19 Ιουνίου και έδωσε την παράσταση «Μαντώ Μαυρογένους», την οποία παρακολούθησαν οι Αξιωματικοί και Οπλίτες του Κέντρου.

1982

Το Κέντρο επισκέφτηκαν την 11η Ιανουαρίου ο Διοικητής της IVΜΠ Υπο- στράτηγος Ζέρβας Κωνσταντίνος. Την 13η Μαρτίου ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Ορφανουδάκης Αναστασιος επισκέφτηκε το ΚΕΕΜ λόγω απο- χώρησής τους από το στράτευμα. Ο νέος ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Ψαρρός Ευ- θύμιος πραγματοποίησε αρκετές επισκέψεις στο ΚΕΕΜ για διάφορους λόγους. Στις 30 Μαρτίου παρέστη στην παράδοση παραλαβή της Διοικήσεως του Κέν- τρου, στις 23 Ιουλίου παρευρέθη στη συζήτηση επί της σύνταξης νέου ΠΟΥ για το Κέντρο, στις 18 Ιουνίου, 20 Αυγούστου, 12 Οκτωβρίου και 17 Δεκεμβρίου παρέστη στις ορκωμοσίες των νεοσυλλέκτων. Επίσης ο ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Ψαρρός πραγματοποίησε ετήσια Διοικη- τική Επιθεώρηση του Κέντρο από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου. Επιθεωρήσεις πραγματοποίησαν επίσης ο Διοικητής ΣΔΑ Αντιστράτηγος Παναγιώτης Πα- νουργιάς στις 3 Φεβρουαρίου, ο οποίος επιθεώρησε τις εγκαταστάσεις του Κέν- τρου, ο Επιθεωρητής Στρατού Αντιστράτηγος Βίμπλης Κίμωνας στις 17 Αυγούστου, ο οποίος επιθεώρησε την εκπαίδευση και ο Διευθυντής Τεχνικού της IVΜΠ, ο οποίος από τις 7 έως τις 10 Δεκεμβρίου προέβη σε τεχνική επιθε- ώρηση του οπλισμού του Κέντρου. Κατά το έτος πραγματοποιήθηκαν επίσης οικονομικοί έλεγχοι˙ αρχικά κατά το διάστημα 18 με 21 Ιανουαρίου ο τακτικός οικονομικός Έλεγχος από τη ΔΕΛ/IVΜΠ και στη συνέχεια στις 26 Οκτωβρίου οικονομικός έλεγχος από τη ΔΕΛ/ΣΔΑ. Επίσκεψη πραγματοποίησαν επίσης η 3η Τάξη της ΣΣΕ στις 23 Ιουνίου στα πλαίσια εκπαιδευτικού ταξιδιού και ο Διοικητής ΣΔΑ Αντιστράτηγος Πανα- γιώτης Μαντάκος στις 17 Ιουλίου σε πλαίσια γνωριμίας.

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

1983

Επισκέψεις πραγματοποίησαν ο Υποδιοικητής της IVΜΠ Ταξίαρχος Λαυ- ρεντάκης Δημήτριος στις 12 Απριλίου, ο Β’ Υ/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Παπανικο- λάου Αθανάσιος για να παραστεί σε ορκωμοσία νεοσυλλέκτων στις 22 Απριλίου, ο Διοικητής της IVΜΠ Υποστράτηγος Βέρρος Δημοσθένης στις 25 Απριλίου για γνωριμία με τους Αξιωματικούς του Κέντρου και στις 6 Ιουλίου η ΙΙΙη Τάξη της ΣΣΕ στα πλαίσια εκπαιδευτικού ταξιδιού. Ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Ψαρρός Ευθύμιος πραγματοποίησε επισκέψεις στις 17 Φεβρουαρίου, 17 Ιουνίου, 19 Αυγούστου και 21 Οκτωβρίου για να παραστεί στις ορκωμοσίες των νεοσυλλέκτων. Επίσης το διάστημα 17 με 19 Οκτωβρίου πραγματοποίησε Διοικητική Επιθεώρηση του Κέντρου. Επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν ακόμη κατά τη διάρκεια του έτους από το Διοικητή ΣΔΑ Αντιστράτηγο Μαντάκο Παναγιώτη στις 19 Ιανουαρίου και τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Παναγόπουλο Δημήτριο στις 28 Ιανουαρίου, οι οποίοι επιθεώρησαν τις εγκαταστάσεις, από τον Επιθεωρητή Στρατού Αντι- στράτηγο Βίμπλη Κίμωνα στις 26 Μαΐου για επιθεώρηση εκπαίδευσης και λει- τουργικότητας του Κέντρου και από τον Διοικητή στης ΣΔΑ Αντιστράτηγο Σκουλά Εμμανουήλ στις 14 Σεπτεμβρίου, ο οποίος επιθεώρησε και ενημερώθηκε για τις εγκαταστάσεις. Τέλος, πραγματοποιήθηκε Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος από τη ΔΕΛ/ΣΔΑ από τις 17 έως τις 20 Ιανουαρίου και οικονομικός έλεγχος από τη ΔΟΙ/IVΜΠ στις 19 Οκτωβρίου.

1984

Ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υπτ/γος Χ. Τσαγκαράκης πραγματοποίησε διάφο- ρες επισκέψεις κατά τις ορκωμοσίες των νεοσυλλέκτων και πιο συγκεκριμένα στις 24 Φεβρουαρίου, 27 Απριλίου, 29 Ιουνίου, 31 Αυγούστου και 2 Οκτωβρίου. Επίσης επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν από το Διοικητή της ΣΔΑ Αντιστράτηγο Σκουλά Εμμανουήλ στις 2 Φεβρουαρίου, από την 3η τάξη της ΣΣΕ στις 27 Μαΐου και δύο μέρες αργότερα στις 29 Μαΐου από το Γενικό Επιθεωρητή Στρα- τού. Στις 23 και 24 Αυγούστου του έτους πραγματοποιήθηκε Ειδική Τεχνική Επιθεώρηση από ΔΤΧ/IVΜΠ.

1985

Επισκέψεις κατά τις ορκωμοσίες των νεοσυλλέκτων πραγματοποιήθηκαν από το Διευθυντή της ΔΕΜ/ΓΕΣ Υπτ/γος Χ. Γιαννόπουλος στις 4 Ιανουαρίου, 8 Μαρτίου, 10 Μαΐου, 12 Ιουλίου, 13 Σεπτεμβρίου και 15 Νοεμβρίου.

Νίκος Ι. Καρμοίρης

Στο Κέντρο πραγματοποιήθηκαν την 26η Ιουνίου Ειδική Διοικητική Επιθε- ώρηση του 1013 ΣΤΓ από τον Διευθυντή ΤΔ/ΣΔ, την 31η Οκτωβρίου επιθεώρηση από τη ΔΕΜ/IVΜΠ, την 18η και 19η Νοεμβρίου επιθεώρηση από τον Διευθυντή ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγο Γιαννόπουλο Χαράλαμπο και την 20η Νοεμβρίου επι- θεώρηση από το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού.

1986

Ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Περισσάκης Εμμανουήλ παρευρέ- θηκε στις ορκωμοσίες, καθώς επίσης και στις δοκιμασίες εκπαιδεύσεως των νεοσυλλέκτων οπλιτών των ‘86Α, ‘86Β ‘86Γ και ’86Ε ΕΣΣΟ και στην ορκωμο- σία της ‘86ΣΤ ΕΣΣΟ. Επίσης ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ πραγματοποίησε την 6 Νοεμβρίου επίσκεψη για να επιθεωρήσει το ΚΕΕΜ.

1987

Ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Περισσάκης Εμμανουήλ παρευρέ- θηκε στην ορκωμοσία και στη δοκιμασία εκπαιδεύσεως των νεοσυλλέκτων οπλιτών της ‘87Α ΕΣΣΟ. Ο επόμενος Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Κοντοράβδης Νικόλαος επισκέφτηκε το Κέντρο κατά τις ορκωμοσίες και δο- κιμασίες εκπαιδεύσεως των νεοσυλλέκτων οπλιτών των ‘87Β, ‘87Γ, ‘87Δ και ‘87Ε ΕΣΣΟ, όπως επίσης και στην ορκωμοσία της ’87ΣΤ ΕΣΣΟ. Επισκέψεις – επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον ΓΕΠΣ Αντιστρά- τηγο Λάσκαρη Μιλτιάδη στις 7 Οκτωβρίου και από τον Διευθυντή ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγο Κοντοράβδη Ν. στις 26 Νοεμβρίου.

1988

Επιθεώρηση πραγματοποίησε στο Κέντρο την 21η και 22α Απριλίου ο ΓΕΠΣ Αντιστράτηγος Μανίκας Δημήτριος. Επίσης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις από τον Ά Υ/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Μανθόπουλο Δημήτριο στις 26 Αυγούστου και από τον Διοικητή ΣΔΑ Αντιστράτηγο Τσικούρη Παναγιώτη στις 23 Νοεμβρίου. Ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Κοντοράβδης Νικόλαος παρέστη σε ορκωμοσίες νεοσυλλέκτων οπλιτών στις 29 Ιανουαρίου, 22 Απριλίου, 27 Μαΐου, 29 Ιουλίου, 7 Οκτωβρίου και 2 Δεκεμβρίου. Ομοίως παρέστη την 1η Απριλίου στην παράδοση-παραλαβή της Διοικήσεως του Κέντρου. Επίσης πραγματοποι- ήθηκαν δοκιμασίες εκπαιδεύσεως νεοσυλλέκτων οπλιτών παρουσία του Διευ- θυντή ΔΕΜ/ΓΕΣ στις 26 Φεβρουαρίου, 20 Απριλίου, 22 Ιουνίου, 26 Αυγούστου, 1η Νοεμβρίου και 22 Δεκεμβρίου. Στις 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου ο ΔΕΜ/ΓΕΣ πραγματοποίησε στο ΚΕΕΜ Γενική Διοικητική Επιθεώρηση.

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Τέλος, ο Ταξίαρχος Υποδιευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ παρέστη σε δοκιμασίες ειδικής εκπαιδεύσεως οδηγών αυτοκινήτου στις 24 και 25 Αυγούστου, 24 και 25 Οκτω- βρίου και στις 28 κα 29 Δεκεμβρίου.

1989

Ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Κοντοράβδης Νικόλαος παρευρέ-

θηκε στις ορκωμοσίες των νεοσυλλέκτων του Κέντρου στις 3 Φεβρουαρίου, 31 Μαρτίου, 26 Μαΐου, 4 Αυγούστου, 29 Σεπτεμβρίου και 8 Δεκεμβρίου. Παρευ- ρέθηκε επίσης στις δοκιμασίες εκπαιδεύσεως των νεοσυλλέκτων στις 3 Μαρτίου, 3 Μαΐου, 29 Ιουνίου, 1η Σεπτεμβρίου και 31 Οκτωβρίου. Τέλος, ο ΔΕΜ/ΓΕΣ πραγματοποίησε Γενική Διοικητική Επιθεώρηση την 18η και την 19η Δεκεμ-

βρίου.

1990

Ο ΥΕΘΑ Ντεγιάννης Θεόδωρος παρευρέθη στην ορκωμοσία των νεοσυλλέ-

κτων οπλιτών της ’90Β ΕΣΣΟ την 23η Μαρτίου πλαισιωμένος από επιτελείο αποτελούμενο από τους Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Βερυβάκη Ιωάννη, Διοικητή ΣΔΑ Αντιστράτηγο Σταθόπουλο Γεώργιο και Διευθυντή 3ουΕΓ/ΓΕΣ Ταξίαρχο Ρο- ζάκη Χρήστο. Ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Κοντοράβδης Νικόλαος είχε νωρίτερα παραστεί στην ορκωμοσία νεοσυλλέκτων της ‘90Α ΕΣΣΟ την 2α Φεβρουαρίου. Ο επόμενος Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Καβρουλάκης Αρτέμιος παρευρέθηκε κατά τη διάρκεια του έτους σε ορκωμοσίες νεοσυλλέ- κτων οπλιτών στις 3 Αυγούστου, 5 Οκτωβρίου και 7 Δεκεμβρίου, καθώς επίσης

και στις δοκιμασίες εκπαιδεύσεως νεοσυλλέκτων στις 28 Ιουνίου, 30 Αυγούστου και 2 Νοεμβρίου.

Ο ΥΕΘΑ Βαρβιτσιώτης Ιωάννης μία μέρα πριν παρευρεθεί στον εορτασμό

του πολιούχου της πόλεως της Σπάρτης στις 26 Νοεμβρίου, είχε προβεί σε επι- θεώρηση την 25η του εκείνου μηνός στο 3ο Τάγμα του ΚΕΕΜ, στο στρατόπεδο Γυθείου «Τχης Μαντούβαλος». Επιθεώρηση πραγματοποίησαν επίσης στο

ΚΕΕΜ ο ΓΕΠΣ Αντιστράτηγος Χόνδρος Γεώργιος στις 30 Μαΐου και ο ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Καβρουλάκης στις 6 Δεκεμβρίου. Στο Κέντρο, τέλος, πραγματοποίησε επίσκεψη στις 13 Ιουλίου ο Στρατιωτικός Ακόλουθος των Η.Π.Α. Συνταγματάρχης Χέμοβιτς συνοδευόμενος από τον Αντισυνταγματάρχη Μάουν.

1991

Ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Καβρουλάκης Αρτέμιος παρευρέ-

Νίκος Ι. Καρμοίρης

θηκε στις ορκωμοσίες των νεοσυλλέκτων οπλιτών της ‘91Α και ‘91Β ΕΣΣΟ, καθώς επίσης και στις δοκιμασίες εκπαιδεύσεως οδηγών αυτοκινήτου των ‘90Ε και ‘90ΣΤ ΕΣΣΟ και στη δοκιμασία εκπαιδεύσεως νεοσυλλέκτων της ‘90ΣΤ ΕΣΣΟ. Ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Τσοτσορός Γεώργιος, παρευρέθηκε στις δοκιμασίες εκπαιδεύσεως νεοσυλλέκτων οπλιτών των ‘91Α, ‘91Β, ‘91Γ, ‘91Δ, ‘91Ε ΕΣΣΟ, στις δοκιμασίες εκπαιδεύσεως οδηγών αυτοκινήτου όλων των παραπάνω ΕΣΣΟ πλην της ‘91Ε, όπως επίσης και στις ορκωμοσίες των ‘91Β, ’91Γ, ‘91Δ, ‘91Ε και ‘91ΣΤ ΕΣΣΟ, καθώς και στην ονομασία ΔΕΑ της ‘91Β ΕΣΣΟ. Επισκέψεις πραγματοποίησαν στο Κέντρο ο Υφυπουργός Παπαδόγκονας Αλέξανδρος την 17η Μαρτίου, ο ΓΕΠΣ Αντιστράτηγος Καπραβέλος Ευστάθιος την 30η Μαΐου, ο οποίος προέβη σε επιθεώρηση, ο Διοικητής IVΜΠ Υποστρά- τηγος Δαβάκης Μιχαήλ την 28η Ιουνίου και ο Διοικητής ΣΔΑ Αντιστράτηγος Τόρβας Θεόδωρος την 6η Δεκεμβρίου.

1992

Ο ΥΦΕΘΑ Σταθόπουλος Ιωάννης παρευρέθηκε στην ορκωμοσία νεοσυλλέ- κτων οπλιτών της ‘92Ε ΕΣΣΟ, ο Διοικητής ΣΔΑ Τόρβας Θεόδωρος παρευρέθη στην ορκωμοσία της ‘92ΣΤ ΕΣΣΟ, ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Τσο- τσορός Γεώργιος παρευρέθηκε στην ορκωμοσία και στη δοκιμασία νεοσυλλέ- κτων οπλιτών της ‘92Α ΕΣΣΟ και στην ονομασία ΔΕΑ της ‘91Ε ΕΣΣΟ, ο επόμενος Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Καββαδίας Αλέξανδρος παρευ- ρέθηκε στις ορκωμοσίες νεοσυλλέκτων των ‘92Β, ‘92Γ, ‘92Δ, ‘92Ε και ‘92ΣΤ ΕΣΣΟ, στην ονομασία ΔΕΑ της ’92Β ΕΣΣΟ, στις δοκιμασίες των ΥΚ-Ο/Α και των οδηγών αυτοκινήτου της ‘92Ε ΕΣΣΟ και στην κατάταξη νεοσυλλέκτων των ‘92Γ και ‘92ΣΤ ΕΣΣΟ, ο Υποδιευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Ταξίαρχος Βαρέλας Κων- σταντίνος παρευρέθηκε στην ονομασία ΔΕΑ της ‘92Ε και, τέλος, ο Διοικητής της IVΜΠ Υποστράτηγος Χατζηαναστασιάδης Λάζαρος παρέστη την 6η Αυ- γούστου στην ονομασία ΔΕΑ της ‘92Β ΕΣΣΟ. Επιθεωρήσεις πραγματοποίησαν στο ΚΕΕΜ ο ΓΕΠΣ Αντιστράτηγος Τωμα- δάκης Ευριπίδης την 11η Ιουνίου κι ο Διοικητής του ΓΕΣ/ΔΠΒ Υποστράτηγος Κουτάκος Δημήτριος την 10η Σεπτεμβρίου για να προβεί σε έλεγχο εφαρμογής προγράμματος ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως.

1993

Στην ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων της ‘93Α ΕΣΣΟ παρευρέθηκε ο Υποδι- ευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Ταξίαρχος Βαρέλας Κωνσταντίνος. Ο ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστρά-

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

τηγος Γλυκοφρύδης Αναστάσιος παρευρέθηκε στις ορκωμοσίες των νεοσυλλέ- κτων οπλιτών των ‘93Β, ‘93Γ, ‘93Δ και ‘93Ε ΕΣΣΟ, καθώς και στη δοκιμασία νεοσυλλέκτων της ‘93ΣΤ ΕΣΣΟ. Ο Υποδιευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Ταξίαρχος Χα- τζηδάκης Νικόλαος παρέστη στις δοκιμασίες των οδηγών αυτοκινήτου των ‘93Β και ‘93Δ ΕΣΣΟ, στη δοκιμασία ΥΚ-Ο/Α της ‘93Δ ΕΣΣΟ, στη δοκιμασία νεο- συλλέκτων της ‘93Ε ΕΣΣΟ καθώς και στην ορκωμοσία της ‘93ΣΤ ΕΣΣΟ. Επισκέψεις στο Κέντρο πραγματοποίησαν ο Διοικητής της IVΜΠ Υποστρά- τηγος Δαιμονάκος Μιχαήλ στις 9 Απριλίου και στις 22 Σεπτεμβρίου και ο Δι- ευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Γλυκοφρύδης Αν. στις 18 Απριλίου, 9 Ιουλίου και 19 Αυγούστου.

1994

Ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Γλυκοφρύδης Αναστάσιος παρευρέ-

θηκε στην ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων της ‘94Α ΕΣΣΟ. Ο νέος ΔΕΜ/ΓΕΣ

Υποστράτηγος Βαρέλας Κωνσταντίνος στις ορκωμοσίες των νεοσυλλέκτων οπλιτών των ‘94Β, ‘94Γ, ‘94Δ, ’94Ε ΚΑΙ ‘94ΣΤ ΕΣΣΟ, όπως επίσης και στις δο- κιμασίες των οδηγών αυτοκινήτου των ‘94Α και ‘94Β ΕΣΣΟ. Παρέστη επίσης στην παράδοση-παραλαβή της Διοικήσεως του Κέντρου την 26η Μαρτίου, ενώ πραγματοποίησε και επίσκεψη την 8η Νοεμβρίου.

Ο Υποδιευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Ταξίαρχος Χατζηδάκης Νικόλαος παρευρέθηκε

στη δοκιμασία νεοσυλλέκτων οπλιτών της ‘94Α ΕΣΣΟ. Ο επόμενος Υποδιευ- θυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Ταξίαρχος Ανδρουλάκης Εμμανουήλ παρευρέθηκε στις δο- κιμασίες νεοσυλλέκτων των ‘94Γ, ‘94Δ και ‘94Ε ΕΣΣΟ. Επισκέψεις πραγματοποίησαν στο Κέντρο ο Διοικητής της IVΜΠ Υποστρά- τηγος Καλύβας Ηλίας στις 31 Μαρτίου, 19 Μαΐου και 11 Ιουλίου, ο Διοικητής ΣΔΑ Αντιστράτηγος Λαζουράς Ανδρέας στις 5 Μαΐου, πραγματοποιώντας επι- θεώρηση, οι Διοικητές των ΚΕΜΧ, 11ου ΣΠ, 6ου ΣΠ και 9ου ΣΠ στις 7 Ιουλίου,

ο Στρατηγός Διοικητής της ΣΣΕ στις 3 Αυγούστου, ο Διευθυντής ΔΤΧ/ΓΕΣ στις 17 Αυγούστου για να επιθεωρήσει τη Διμοιρία Επισκευών του Κέντρου, και ο Α’ Υ/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλευρομάγειρας Δημήτριος στις 26 Αυγούστου για να προβεί σε επιθεώρηση.

1995

Ο Υποδιευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Ταξίαρχος Ανδρουλάκης Εμμανουήλ παρέστη

στην δοκιμασία των νεοσυλλέκτων της ‘94ΣΤ ΕΣΣΟ στις 4 Ιανουαρίου, και ο

Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Βαρέλας Κωνσταντίνος παρέστη στην ορ- κωμοσία των νεοσυλλέκτων της ‘95Α ΕΣΣΟ στις 10 Φεβρουαρίου. Σε ορκωμο-

Νίκος Ι. Καρμοίρης

σίες και δοκιμασίες παρέστη κι ο νέος ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Καϊμαξής Νι- κηφόρος. Πιο συγκεκριμένα, έδωσε το παρόν στις ορκωμοσίες που έλαβαν χώρα στο Κέντρο στις 14 Απριλίου, 16 Ιουνίου, 18 Αυγούστου, 13 Οκτωβρίου και 8 Δεκεμβρίου, ενώ παρακολούθησε τις δοκιμασίες οδηγών αυτοκινήτου της ‘95Α ΕΣΣΟ την 11η Μαΐου και νεοσυλλέκτων οπλιτών της ‘95Β ΕΣΣΟ την 12η Μαΐου, καθώς επίσης και την 9η Νοεμβρίου τις δοκιμασίες νεοσυλλέκτων της ‘95Ε ΕΣΣΟ και οδηγών αυτοκινήτου και μαγείρων της ‘95Δ ΕΣΣΟ. Επιθεώρηση πραγματοποίησε στο Κέντρο ο ΓΕΠΣ Αντιστράτηγος Κεδίκο- γλου Άγγελος στις 22 Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος από το Διευθυντή ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγο Βαρελά Κ. και επτά επιτελείς. Επίσης, Διευθύνσεις της IVΜΠ επιθεώρησαν στις 13 Μαρτίου τις Διαχειρίσεις του Κέντρου, και από τη ΔΕΠ/ΔΣΑ επιθεώρησαν στις 31 Μαΐου την Α.Σ. του Κέντρου. Στο ΚΕΕΜ πραγματοποίησαν επισκέψεις ο Στρατηγός Διοικητής της IVΜΠ στις 17 Ιανουαρίου, ο αποχωρούντας Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Βα- ρέλας Κ. στις 24 Μαρτίου, στις 28 Μαρτίου προς ενημέρωση ο νέος ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Καΐμαξής Νικηφόρος, ο Διοικητής της IVΜΠ Υποστράτηγος Τζιφής Κωνσταντίνος στις 10 Μαΐου, ο Διοικητής ΣΔΑ Αντιστράτηγος Αλευ- ρομάγειρος Δημήτριος στις 26 Μαΐου, ο οποίος επισκέφτηκε το 3ο Τάγμα του ΚΕΕΜ και ο Υποδιοικητής ΔΕΠ/ΓΕΣ Συνταγματάρχης Χρυσοσπάθης Γεώργιος στις 8 Ιουνίου. Επίσκεψη πραγματοποιήθηκε, ακόμα, από τον Αρχηγό του ΓΕΣ Αντιστρά- τηγο Βούλγαρη Κωνσταντίνο την 27η Ιουνίου, συνοδευόμενου από τους Β’ Υ/ΓΕΣ Αντριστράτηγο Θειάκο Γεώργιο, Διοικητή ΣΔΑ Αντιστράτηγο Αλευρο- μάγειρο Δημήτριο, Διοικητή ΙVΜΠ Υποστράτηγο Τζίφη Κωνσταντίνο και Δι- ευθυντή ΔΕΜ/ΓΕΣ Καΐμαξή Νικηφόρο. Επιπλέον, το Κέντρο επισκέφτηκαν ο Διευθυντής ΔΕΚΠ/ΓΕΣ στις 6 Ιουλίου, ο Διοικητής Θρησκευτικού του ΓΕΣ Αρχιμανδρίτης Συνταγματάρχης Νήφων στις 12 Σεπτεμβρίου, ο Α’ Υ/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Δήμου Δημήτριος στις 15 Σε- πτεμβρίου, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγο Καΐ- μαξή και, τέλος, ο Διοικητής ΣΔΑ Αντιστράτηγος Αλευρομάγειρος, συνοδευόμενος από επιτελείς και το Διοικητή ΙVΜΠ Υποστράτηγο Τζίφη Κ. στις 28 Δεκεμβρίου.

1996

Ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υπτ/γος Ν. Καϊμαξής παρέστη στις ορκωμοσίες των νεοσυλλέκτων οπλιτών όλων των ΕΣΣΟ του έτους, καθώς και στις δοκιμασίες εκπαιδεύσεώς των. Επίσης παρευρέθηκε στην τελετή παράδοσης-παραλαβής της Διοικήσεως του Κέντρου την 20η Μαρτίου. Ο Υποδιευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ πα-

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

ρευρέθηκε στις δοκιμασίες εκπαιδεύσεως των οδηγών αυτοκινήτου των ‘96Α, ‘96Γ και ‘96Δ ΕΣΣΟ. Το Κέντρο επισκέφτηκαν προς ενημέρωση ο Στρατηγός Διοικητής IVΜΠ στις 4 Απριλίου, ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής της ΣΔΑ στις 14 Μαΐου και 11 Ιου- νίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν επίσης επισκέψεις από το Στρατηγό Δι- οικητή της ΣΣΕ την 31η Ιουλίου για να παρακολουθήσει τις επιδόσεις των Ευέλπιδων της ΙΙΙης Τάξεως, το Διευθυντή ΔΕΠ/ΓΕΣ την 2α Αυγούστου για πα- ρακολούθηση των διαδικασιών επιλογής των υποψηφίων ΥΕΑ της ‘96Δ ΕΣΣΟ, το Β’ Υ/ΓΕΣ συνοδευόμενο από Διευθυντή ΔΕΜ/ΓΕΣ για να παραστούν την 9η Αυγούστου στην ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων της ‘96Δ ΕΣΣΟ. Κατά τη διάρκεια του έτους, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση από το Διευ- θυντή ΔΕΜ/ΓΕΣ και εκπροσώπους από ΔΕΚΠ-ΔΥΠ-ΔΥΠΟ-ΔΥΠΟΣΤΗ- ΔΣΠ/ΓΕΣ την 5η Σεπτεμβρίου και επιθεώρηση των Διαχειρίσεων του Κέντρου από το Διευθυντή ΔΥΠ/ΣΔΑ την 22α Νοεμβρίου. Επισκέφτηκαν, επίσης, το ΚΕΕΜ ο Διευθυντής ΔΤΧ/ΣΔΑ στις 9 Οκτωβρίου, ο Διευθυντής ΣΔΑ/ΔΕΜ στις 11 Νοεμβρίου, ο Διοικητής της IVΜΠ για να πα- ραστή στη βραδιά οπλίτη που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο στις 11 Δεκεμ- βρίου και ο Διοικητής ΣΔΑ στις 19 Δεκεμβρίου.

1997

Ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Καΐμαξής Νικηφόρος παρέστη στην ορκωμοσία των ΕΠΥ ‘96ΣΤ ΕΣΣΟ στις 17 Ιανουαρίου, στην ονομασία των ΔΕΑ ‘96Ε ΕΣΣΟ στις 13 Φεβρουαρίου και στις 14 Φεβρουαρίου στην ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων οπλιτών της ‘97Α ΕΣΣΟ , μαζί με τον ΓΕΠΣ Αντιστράτηγο Αλευ- ρομάγειρο Δημήτριο και τις τοπικές αρχές. Στις 21 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε Επιθεώρηση Διαχειρίσεων από επι- τελείς της IVΜΠ. Το Κέντρο επιθεωρήθηκε, επίσης, κατά τη διάρκεια του έτους από το ΓΕΠΣ Αντιστράτηγο Σταμπούλη Νικόλαο, μαζί με το νέο ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγο Κουγιάννη Δημήτριο στις 20 Μαρτίου, από το Διοικητή του, ο οποίος στις 22 και 23 Μαΐου επιθεώρησε τη Σχολή Αξιωματικών και το 2ο Τάγμα αντίστοιχα και, τέλος, από το Διευθυντή ΔΕΣ/ΣΔΑ Συνταγματάρχη Βλέ- τσα Γεώργιο, ο οποίος στις 28 Μαΐου επιθεώρησε την Α.Σ. του Κέντρου. Επισκέψεις στο ΚΕΕΜ πραγματοποίησαν στις 5 Φεβρουαρίου ο Στρατηγός Διοικητής ΣΔΑ Θειακός Γεώργιος, μαζί με τον επιτελάρχη ΣΔΑ και τον Υποδι- ευθυντή του 401 ΓΣΝΑ Συνταγματάρχη Πετρουτσόπουλο Διονύσιο, στις 28 Μαρτίου ο απερχόμενος Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Καϊμαξής Ν. μαζί με τον νεο-αναλαμβάνοντα Διευθυντή Υποστράτηγο Κουγιάννη Δ., στις 7 Απριλίου ο Διοικητής της IVΜΠ Υποστράτηγος Παγάνης Δημήτριος και ο Δι-

Νίκος Ι. Καρμοίρης

ευθυντής του Θρησκευτικού του ΓΕΣ Αρχιμανδρίτη Συνταγματάρχη π. Νήφων.

Ο νέος Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Κουγιάννης Δημήτριος κατά τη

διάρκεια του έτους παρέστη σε ορκωμοσίες νεοσυλλέκτων στις 11 Απριλίου, στις 13 Ιουνίου μαζί με τον Β’ Υ/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Τσιτσιμπίκο Χαράλαμπο, στις 14 Αυγούστου, στις 12 Σεπτεμβρίου, στις 9 Οκτωβρίου και στις 9 Δεκεμ- βρίου μαζί με τις αρχές της περιοχής της Σπάρτης. Επίσης, παρέστη στη δοκι-

μασία ΥΕΑ της ‘97Γ ΕΣΣΟ στις 6 Ιουνίου και παρακολούθησε στις 23 Σεπτεμβρίου τις διαδικασίες κατάταξης της 2ης ημέρας της ‘97Ε ΕΣΣΟ. Επίσης, ο ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Κουγιάννης πραγματοποίησε επισκέψεις

στο Κέντρο στις 26 Ιουνίου μαζί με τον Διευθυντή Ταξίαρχο Τσίτση Αναστάσιο και κλιμάκιο της ΔΥΠΟ, στις 18 Ιουλίου για ενημέρωση και παροχή οδηγιών προς τους νέους εκπαιδευόμενους Μόνιμους Ανθυπολοχαγούς τάξεως 1997 και στις 30 Δεκεμβρίου για παροχή συμβουλών προς τους νεοκατατεγέντες ΕΠΥ και ανταλλαγή ευχών με το προσωπικό του Κέντρου.

Ο Υποδιευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Ταξίαρχος Λάζος Παναγιώτης παρέστη στις 10

Ιουλίου στη δοκιμασία οδηγών αυτοκινήτων της ‘97Β ΕΣΣΟ και μία μέρα αρ- γότερα στις 11 Ιουλίου στη δοκιμασία νεοσυλλέκτων της ‘97Γ ΕΣΣΟ.

Άλλες επισκέψεις κατά το 1997 πραγματοποίησαν στο Κέντρο: στις 3 Ιουνίου ο Υποδιευθυντής ΔΕΠ/ΓΕΣ Συνταγματάρχης Καρκούλιας Δημήτριος μαζί με τον Αντισυνταγματάρχη Μαρινόπουλο Κων/νο προς παρακολούθηση των δια- δικασιών επιλογής ΥΕΑ της ‘97Γ ΕΣΣΟ. Στις 3 Ιουλίου ο Διοικητής ΣΔΑ Αντι- στράτηγος Ρούμπης Ευάγγελος, μαζί με τον Διευθυντή ΔΜΧ/ΣΔΑ Συνταγματάρχη Τρουλάνη Στυλιανό για ενημέρωσή τους πάνω σε θέματα ΔΜ/ασφαλείας. Στις 30 Ιουλίου ο Διοικητής της ΣΣΕ Υποστράτηγος Μπάκας Δημήτριος για παρακολούθηση των επιδόσεων των Ευέλπιδων 3ης Τάξεως καθώς και για ανταλλαγή απόψεων με το Διοικητή του Κέντρου. Την 1η Αυ- γούστου ο ΓΕΠΣ Αντιστράτηγος Σταμπούλης Νικόλαος συνοδευόμενος από τους Διοικητή IVΜΠ Υποστράτηγο Παγάνη Δ., Διευθυντή ΔΜΧ/ΓΕΣ Υποστρά- τηγο Κατσουλώτο Ευστ., Διευθυντή ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγο Κουγιάννη Δ. και Αντισυνταγματάρχη Ματθαίου Εμμανουήλ.

Ο Διευθυντής του Γ’ κλάδου του ΓΕΣ Υποστράτηγος Καζάκος Λάμπρος πα-

ρέστη στις 13 Αυγούστου στην ονομασία ΔΕΑ της ‘97Β ΕΣΣΟ. Στις 9 Σεπτεμ- βρίου στο ΚΕΕΜ παρέστη ο αναπληρωτής Καθηγητής Ιατροδικαστικής Βασιλειάδης Νικόλαος, ο οποίος έδωσε ομιλία με θέμα «Τα Ναρκωτικά». Στις 25 Νοεμβρίου πραγματοποίησε επίσκεψη ο Υποδιευθυντής ΔΥΓ/ΓΕΣ Ταξίαρ- χος Γεωργάκης Σπυρίδωνας για θέματα αρμοδιότητάς του, συνοδευόμενος από την Αντισυνταγματάρχη Καραγιαννίδου Ιωάννα. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπο- λίτης Γυθείου και Οιτύλου κ.κ. Χρυσόστομος επισκέφτηκε στις 29 Νοεμβρίου

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

το 3ο Τάγμα του ΚΕΕΜ που εδρεύει στο στρατόπεδο «Τχη Μαντούβαλου» στο Γύθειο. Τέλος, στις 19 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη Επιτελών της ΔΙΠΜΕ/ΓΕΣ με επικεφαλής τον Συνταγματάρχη Ακριώτη Νικόλαο για θέματα πληροφορικής. Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως στις 30 Αυγούστου 1997 η Διοίκηση του Κέν- τρου παρέθεσε δείπνο στη ΛΑΦΣ προς τιμήν του Προέδρου της Ελληνικής Δη- μοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη στην πόλη της Σπάρτης.

1998

Ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Κουγιάννης Δημήτριος παρέστη στη δοκιμασία εκπαιδεύσεως νεοσυλλέκτων στις 9 Ιανουαρίου και στις ορκωμοσίες ΕΠΥ και νεοσυλλέκτων στις 16 Ιανουαρίου και 13 Φεβρουαρίου αντίστοιχα. Ο Υποδιευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Ταξίαρχος Λάζος Παναγιώτης παρέστη στις 30 Ια- νουαρίου στη δοκιμασία ΥΕΑ της ’97ΣΤ ΕΣΣΟ και στις 12 Φεβρουαρίου στην ονομασία ΔΕΑ της ‘97Ε ΕΣΣΟ. Επιθεωρήσεις πραγματοποίησαν στο Κέντρο ο ΓΕΠΣ Αντιστράτηγος Σταμ- πουλής Νικόλαος συνοδευόμενος από τον ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγο Κουγιάννη στις 7 Ιανουαρίου και ο Ταξίαρχος Διοικητής του Κέντρου, ο οποίος επιθεώρησε το στρατόπεδο «Τχη Μαντούβαλου» στο Γύθειο στις 13 Ιουλίου. Ο νέος Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Ανδρουλάκης Εμμανουήλ πα- ρευρέθη στις ορκωμοσίες νεοσυλλέκτων οπλιτών στις 10 Απριλίου, 12 Ιουνίου, 14 Αυγούστου, 9 Οκτωβρίου και 11 Δεκεμβρίου, όπως επίσης και στη δοκιμασία εκπαιδεύσεως οδηγών αυτοκινήτου της ‘98Γ ΕΣΣΟ στις 10 Σεπτεμβρίου. Ο Υπο- διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Ταξίαρχος Μάντζαρης Δημοσθένης παρέστη, στην ονο- μασία ΔΕΑ της ’98Α ΕΣΣΟ στις 19 Ιουνίου, στη δοκιμασία εκπαιδεύσεως ΥΚΟΑ της ‘98Δ ΕΣΣΟ στις 10 Νοεμβρίου και στην ονομασία ΔΕΑ της ιδίας ΕΣΣΟ στις 18 Δεκεμβρίου. Επίσκεψη πραγματοποίησαν στο Κέντρο ο Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΙΚΕΝ για θέ- ματα αρμοδιότητάς του στις 24 Μαρτίου, ο ΓΕΠΣ συνοδευόμενος από ειδική ομάδα ανώτατων και ανώτερων Αξιωματικών στις 3 Απριλίου για να παρακο- λουθήσει κατάταξη νεοσυλλέκτων, ο Στρατηγός Διοικητής ΣΔΑ στις 27 Μαΐου για να παρακολουθήσει την κατάταξη νεοσυλλέκτων οπλιτών, ο Διευθυντής ΔΕΠ/ΓΕΣ Ταξίαρχος Τζιάνος Παντελής στις 4 Ιουνίου και 10 Δεκεμβρίου για να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει το έργο διαδικασιών επιλογής ΥΕΑ, ο Υποδιευθυντής ΔΕΠ/ΓΕΣ στις 24 Σεπτεμβρίου για τον ίδιο λόγο, ο Στρατηγός Διοικητής ΣΣΕ στις 10 Αυγούστου για να παρακολουθήσει τις επιδόσεις των Ευέλπιδων της 3ης Τάξεως, ο Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΙΚΕΝ Ταξίαρχος Γεωργαντάς

Νίκος Ι. Καρμοίρης

Ευάγγελος στις 26 Αυγούστου για να παρακολουθήσει εκπαίδευση νεοσυλλέ- κτων και ο Υποδιοικητής ΣΔΑ στις 5 Νοεμβρίου. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως την 4η Ιουνίου πραγματοποιήθηκε εκπαι- δευτική επίσκεψη αντιπροσωπείας 17 μαθητών από δημοτικό Σχολείο της Σπάρ- της και έγινε ξενάγηση στους χώρους του Κέντρου. Από πλευράς θρησκευτικής εξουσίας πραγματοποίησαν επισκέψεις ο Μη- τροπολίτης Γυθείου Οιτύλου Ζανάτας και πάσης Μάνης Χρυσόστομος, ο οποίος επισκέφτηκε το στρατόπεδο του Γυθείου στις 4 Φεβρουαρίου και στις 18 Δε- κεμβρίου και μίλησε στο εκπαιδευόμενο προσωπικό, ο Διευθυντής Θρησκευτι- κού του ΓΕΣ στις 15 Μαρτίου, ο οποίος τέλεσε Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Ταξιαρχών ΚΕΕΜ, καθώς κι ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος +Χριστόδουλος, ο οποίος επισκέφτηκε το Κέντρο στις 27 Νοεμβρίου και μίλησε στο χώρο της εκκλησίας συνοδευόμενος από τον Β’ Υ/ΓΕΣ, τον Δι- οικητή στης 94 ΣΔΙ και άλλους Ιεράρχες.

1999

Την 2α Ιανουαρίου με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων τις Πρω- τοχρονιάς παρέστησαν στο Κέντρο ο Υφυπουργός Γεωργίας Παρασκευάς Φουντάς, ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Ανδρουλάκης Εμμανουήλ και οι αρχές του Νομού και της πόλεως της Σπάρτης. Ο Διευθυντής ΔΕΜ/ΓΕΣ Υποστράτηγος Ανδρουλάκης παρευρέθη κατά τη διάρκεια του έτους στο Κέντρο στις 12 Φεβρουαρίου για την ονομασία των ΔΕΑ ‘98Δ ΕΣΣΟ και την ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων της ‘99Α ΕΣΣΟ, στις 11 Ιου- νίου για την ορκωμοσία νεοσυλλέκτων της ‘99Γ ΕΣΣΟ, στις 15 Οκτωβρίου για την ορκωμοσία νεοσυλλέκτων της ‘99Ε ΕΣΣΟ και την ονομασία ΔΕΑ της ‘99Γ ΕΣΣΟ και στις 10 Δεκεμβρίου για την ορκωμοσία της ‘99ΣΤ ΕΣΣΟ, ενώ είχε προβεί σε επιθεώρηση του Κέντρου στις 6 και 7 Μαΐου. Το Κέντρο επιθεωρή- θηκε επίσης κι από τον ΓΕΠΣ στις 8 Απριλίου, συνοδευόμενο από το Διευθυντή ΔΕΜ/ΓΕΣ και Επιτελή ΓΕΣ/ΓΕΠΣ. Στις 28 και 29 Ιανουαρίου και 2 έως 5 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και ξεναγήσεις μαθητών των δημοτικών Σχολείων της Σπάρτης στο στρατόπεδο «Σχη Δαβάκη». Επισκέψεις πραγματοποίησε κατά το έτος ο Διευ- θυντής ΔΙΚΕΝ/ΓΕΣ Ταξίαρχος Γεωργαντάς Ευάγγελος στις 17 Ιανουαρίου και στις 21 Απριλίου, και συνοδευόμενος από το Διευθυντή ΔΙΔΕ/ΓΕΣ στις 6 Οκτω- βρίου για να παρακολουθήσει την εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων οπλιτών. Ο Υποδιοικητής ΣΔΑ Υποστράτηγος Λάζος Παναγιώτης επισκέφτηκε το ΚΕΕΜ την 1η Απριλίου και παρέστη στην ορκωμοσία της ‘99Δ ΕΣΣΟ την 13η Αυγού- στου.

Το ΚΕΕΜ στο πέρασμα του χρόνου

Επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν ακόμη από τον Επιθεωρητή Αστυνομίας Πελοποννήσου Ταξίαρχο Χρυσανθακόπουλο Ευάγγελο στις 22 Απριλίου, από το Διοικητή 94 ΣΔΑ Ταξίαρχο Ρεντίφη Κων/νο στις 27 Απριλίου, από το Διευ- θυντή ΔΒ/ΣΔΑ Συνταγματάρχη Ζαφείρη Αθανάσιο στις 6 Ιουλίου κι από το Δι- οικητή ΚΕΜΧ την 1η Σεπτεμβρίου. Επίσης η Σχολή Σ.Τ.Ε.Α. ΜΧ πραγματοποίησε επίσκεψη στην πόλη της Σπάρτης στις 6 και 7 Μαΐου και δε- ξιώθηκε στη ΛΑΦ Σπάρτης. Άλλες επισκέψεις έγιναν από τον Β’ Υ/ΓΕΣ στις 9 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία αξιολογήθηκαν οι νεοσύλλεκτοι οπλίτες της ‘99Γ ΕΣΣΟ από τον Διευ- θυντή ΔΙΚΕΝ/ΓΕΣ, από το Διευθυντή ΔΕΠ/ΓΕΣ στις 30 Ιουλίου για θέματα επι- λογικών διαδικασιών ΥΕΑ και από τον Α΄Υ/ΓΕΣ στις 30 Νοεμβρίου συνοδευόμενου από τον Διευθυντή ΔΙΚΕΝ/ΓΕΣ για ενημέρωση παρακολούθηση θεμάτων εκπαίδευσης.