You are on page 1of 1

#2

“Kahalagahan Ng Pag-aaral o Edukasyon Tungo sa
Pag-unlad ng Bansa”
( ni Yolanda Panimbaan- Canatan Learning Center)

Edukasyon…susi ng tagumpay. Ang tanging yaman na kahit kailan ay hindi makukuha
lalong-lalo ng hindi mananakaw ng kahit na sino man dito sa mundo. Ito ay pinakaimportante o
pinakamahalagang bagay para magtagumpay sa ating mga buhay. Anu-ano ang kahalagan ng
edukasyon para makatulong sa ating bayan? Paano makakamit ang tamang edukasyon? Paano
makakatulong ang edukasyon sa ating buhay?
Ang kahalagahan ng edukasyon para makatulong sa ating bayan , halimbawa sa isang
komunidad iilan lamang ang may alam tapos ang karamihan ay walang pinag-aralan, mahalaga
talaga ang edukasyon para umunlad ang ating bayan. Makakamit ang tamang edukasyon sa
pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti.
Sa buhay natin ay hindi lahat nakukuha ng walang paghihirap at pagsisikap, ganoon din sa pagaaral, dadaan ka muna sa “butas ng karayom” ika nga nila bago ka makakatapos sa pag-aaral,
kailangan malakas ang loob mong harapin ang kahit na ano man ang hadlang o suliranin dahil
kung lahat ng hadlang ay kaya mong lampasan, siguradong may maliwanag na bukas ang
maghihintay sa iyo. Malaki ang tulong ng edukasyon sa ating mga buhay lalo na kung nakatapos
ka ng iyong pag-aaral. Nakatapos kana sa pag-aaral at nakakuha kana ng magandang trabaho,
gaganda na ang takbo ng buhay mo pero syempre pagdating naman sa trabaho dapat galingan
ang pag tatrabaho para sa ikakaunlad ng buhay. Nakakapanghinayang lang ang iba na
nakapagtapos na nga at lahat-lahat ay ayos, hindi naman ginagamit ang pinag-aralan. Sayang
lang ang ginastos at panahon na inilaan sa pag-aaral.
Kaya habang may buhay at may pagkakataon pang puwedeng mag-aral, sikapin at pilitin
nating makakuha ng edukasyon para sa ikauunlad ng buhay, dahil mahirap na hanggang sa
kamatayan ay mangmang. Kaya nga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gagawa ka ng may
pagtitiwala at pananalig sa Amang Lumikha para ang tulong Niya ay makakamit.