You are on page 1of 1

Studiu de caz 1: Serena SA – principiile de guvernanţă corporativă

Compania Serena SA a fost înfiinţată cu peste 20 de ani în urmă, iar de 5 ani este cotată la
bursă. Compania are ca obiect de activitate furnizarea de servicii de pregătire profesională în domeniul
financiar-contabil.
Bursa de valori solicită companiilor cotate respectarea principiilor de guvernanţă corporativă,
iar directorii sunt destul de încrezători că se conformează celor mai bune practici în această privinţă.
Totuşi ei au primit recent un e-mail de la un acţionar important, care se arăta îngrijorat că Serena SA
nu respectă principiile de guvernanţă corporativă.
Consiliul companiei este format din 6 directori, dintre care 4 executivi (cei care au înfiinţat
iniţial compania) şi 2 neexecutivi care au fost cooptaţi în companie chiar înainte de listarea la bursă.
Fiecare director are o arie specifică de responsabilitate, directorul financiar fiind singurul cu
experienţă în domeniul financiar-contabil.
Directorul general a înfiinţat comitetul de audit din care face parte alături de directorul
financiar şi de directorii neexecutivi. Întrucât consiliul este relativ redus, pentru a diminua costurile,
directorul general a preluat recent şi funcţia de preşedinte al consiliului. Directorul financiar împreună
cu preşedintele consiliului iau decizii cu privire la numirea şi remunerarea auditorilor externi. Tot din
spirit de economie, nu a fost înfiinţată funcţia de audit intern care să monitorizeze controalele interne.
Remunerarea directorilor executivi este propusă de directorul financiar şi aprobată de
preşedinte. Ei primesc un salariu anual şi un bonus anual generos proporţional cu profitul companiei.
De la listarea companiei la bursă, directorii au rămas neschimbaţi şi nici unul dintre ei nu a fost
supus realegerii de către acţionari.
Arătaţi slăbiciunile sistemului de guvernanţă corporativă. Ce recomandări aţi face pentru a
asigura conformarea cu principiile de guvernanţă corporativă?
Studiu de caz 2: Domingo SA – comitetul de audit
Compania Domingo SA proiectează şi construieşte autovehicule de lux. Compania are 2500 de
angajaţi şi realizează constant profituri nete care reprezintă între 10% şi 15% din cifra de afaceri.
Domingo nu este cotată; acţiunile sale sunt deţinute de 15 persoane, majoritatea făcând parte din
aceeaşi familie. Cea mai mare participaţie este de 15% din capitalul social.
Majoritatea directorilor executivi provin din rândul acţionarilor. Nu există directori
neexecutivi, legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale în jurisdicţia respectivă nesolicitând prezenţa
lor. Directorii executivi conduc cu succes compania, în parte datorită pregătirii pe care o deţin în
domeniul producţiei şi al tehnicilor de management, în parte datorită atitudinii implicate care îi
motivează pe angajaţi.
Consiliul are în vedere o extindere semnificativă a activităţii companiei, motiv pentru care a
solicitat finanţare bancară. Totuşi, banca este îngrijorată de îndeplinirea cerinţelor privind raportarea
financiară, întrucât directorul financiar a demisionat recent. Consiliul amână furnizarea de informaţii
financiare suplimentare până la numirea unui nou director financiar.
Domingo SA are un departament de audit intern, însă directorul acestui departament se plânge
frecvent că consiliul nu îi înţelege raportările şi nu furnizează suficientă susţinere pentru
departamentul pe care îl conduce sau pentru sistemele de control intern. Auditorul extern şi-a exprimat
şi el îngrijorarea în această privinţă precum şi asupra faptului că auditul intern se axează pe audituri
operaţionale şi nu acordă suficientă atenţie zonei financiare. Auditorul extern este numit de şi
raportează către consiliu.
Consiliul ia în considerare propunerea exprimată de directorul departamentului de audit intern
de a înfiinţa un comitet de audit. Comitetul va fi format dintr-un director executiv, directorul
departamentului de audit intern şi 3 persoane nou numite, dintre care una va ocupa un loc neexecutiv
în consiliul director.
Discutaţi beneficiile formării unui comitet de audit la compania Domingo SA.