You are on page 1of 77

1.

Neurolgiai betegvizsglat
Kovcs Norbert
v20131022

2.

Tartalomjegyzk
Fiziklis betegvizsglat

Inspekci ......................................................................................................................................................... 8
Anamnesztikus adatok felvtele ..................................................................................................................... 9
Tapints .......................................................................................................................................................... 9
Meningelis izgalmi tnetek........................................................................................................................... 9
Tarkktttsg ........................................................................................................................................... 9
Kernig-jel..................................................................................................................................................... 9
Brudzinski-jel .............................................................................................................................................. 9
A meningelis izgalmi jelek rtkelse .....................................................................................................10
Agyidegek vizsglata ....................................................................................................................................10
Agyidegek eredse ...................................................................................................................................10
Agytrzsi lzik lokalizcija ....................................................................................................................10
N. olphactorius (I.) vizsglata .......................................................................................................................11
Szagls vizsglata ......................................................................................................................................11
Szagls vizsglat rtelmezse .............................................................................................................................. 11

N. opticus (II.) vizsglata ..............................................................................................................................12


Visus vizsglata .........................................................................................................................................12
A ltslessg rtkelse ..................................................................................................................................... 12

Fundus vizsglata......................................................................................................................................12
A fundus vizsglat rtkelse............................................................................................................................... 12

Lttr vizsglata......................................................................................................................................13
Lttr vizsglat rtelmezse .............................................................................................................................. 13

Reflexek vizsglata....................................................................................................................................14
Pupilla-reflex ........................................................................................................................................................ 14
Oculopalpebralis-reflex ........................................................................................................................................ 14

N. oculomotorius (III.) vizsglata ..................................................................................................................15


Szomatomotoros funkcik vizsglata .......................................................................................................15
Ptosis.................................................................................................................................................................... 15
Bulbus elhelyezkedse ......................................................................................................................................... 15
Szemmozgsok vizsglata ................................................................................................................................... 15

Paraszimpatikus beidegzs .......................................................................................................................15


Pupilla-reflex ........................................................................................................................................................ 15
Accomodatios-reflex ............................................................................................................................................ 15
Convergentia........................................................................................................................................................ 16

N. oculomotorius krosods okai .............................................................................................................16


N. trochlearis (IV.) vizsglata........................................................................................................................16
Bulbus elhelyezkedse..............................................................................................................................16
Szemmozgsok vizsglata .........................................................................................................................16
N. trochlearis krosods okai ...................................................................................................................16
N. trigeminus (V.) vizsglata ........................................................................................................................16
Szomatoszenzoros mkds vizsglata ....................................................................................................17
Szomatoszenzoros mkdszavar rtkelse ...................................................................................................... 17

Motoros funkci vizsglata.......................................................................................................................18


Masseter-reflex ........................................................................................................................................18
Felletes reflexek vizsglata .....................................................................................................................18
Cornea-reflex vizsglata ...................................................................................................................................... 18

N. abducens (VI.) vizsglata .........................................................................................................................18


Bulbus elhelyezkedse..............................................................................................................................18

3.
Szemmozgsok vizsglata .........................................................................................................................19
N. abducens krosods okai .....................................................................................................................19
N. facialis (VII.) vizsglata ............................................................................................................................19
N. facialis szomatomotoros funkcijnak vizsglata ................................................................................19
N. facialis motoros funkcijnak az rtkelse: ................................................................................................... 20

N. facialis rzsfunkcijnak vizsglata ....................................................................................................21


N. facialis reflexei .....................................................................................................................................21
Cornea-reflex ....................................................................................................................................................... 21
Oculopalpebralis-reflex, pislogsi-reflex .............................................................................................................. 21
Stapedius-reflex ................................................................................................................................................... 21

Magassgi lokalizci perifris facialis paresis esetben .......................................................................22


N. vestibulocochlearis (VIII.) vizsglata ........................................................................................................22
Halls vizsglata ........................................................................................................................................22
Rinn-teszt ........................................................................................................................................................... 22
Weber-teszt ......................................................................................................................................................... 22
Hallsvizsglat rtelmezs ................................................................................................................................... 22

Vestibularis rendszer vizsglata ...............................................................................................................22


N. glossopharingeus (IX.) vizsglata .............................................................................................................22
N. vagus (X.) vizsglata ................................................................................................................................23
Uvula vizsglata ................................................................................................................................................... 23
Khgs ............................................................................................................................................................... 23
Beszd .................................................................................................................................................................. 23
Nyels .................................................................................................................................................................. 23
Hangszalagok ...................................................................................................................................................... 23
Garat-reflex s lgyszjpad-reflex ....................................................................................................................... 23

N. accessorius (XI.) vizsglata .......................................................................................................................23


M. trapesius vizsglata ........................................................................................................................................ 24
M. sternocleidomastoideus vizsglata ................................................................................................................ 24
A vizsglat rtkelse .......................................................................................................................................... 24

N. hypoglossus (XII.) vizsglata ....................................................................................................................24


A nyelv vizsglata......................................................................................................................................24
A vizsglat rtelmezse ....................................................................................................................................... 25

Szem vizsglata ............................................................................................................................................25


Szemhj vizsglata ....................................................................................................................................25
Pupilla vizsglata ......................................................................................................................................25
Pupilla mrete. ..................................................................................................................................................... 26
Pupilla-reflex vizsglata ....................................................................................................................................... 26
Convergentia vizsglata ...................................................................................................................................... 27
Accomodatio vizsglata ....................................................................................................................................... 27

Szemmozgsok vizsglata ............................................................................................................................27


Szemmozgsrt felels kzpontok ...........................................................................................................27
Szemmozgsok vizsglata .........................................................................................................................27
Szemek egyttllsa ............................................................................................................................................ 27
Fixci .................................................................................................................................................................. 27
Utastott szemmozgs. ........................................................................................................................................ 28
Vezetett szemmozgs (smooth pursuit). ............................................................................................................. 28
Saccade (gyors conjugalt szemmozgs). ............................................................................................................. 28

Kettslts ................................................................................................................................................28
Tekintsbnuls ........................................................................................................................................28
Nystagmus rtkelse ..............................................................................................................................29
Reflexes szemmozgsok ...........................................................................................................................29
Oculocephalicus-reflex (babafej tnet) ................................................................................................................ 29
Oculovestibularis-reflex ....................................................................................................................................... 29

4.
Internuclearis ophtalmoplegia (INO) ........................................................................................................29
Szdls s vestibularis tnetek vizsglata ..................................................................................................30
Spontn nystagmus s tekints provoklt (gaze-evoked) nystagmus jellemzse....................................30
Vestibularis tneteket vizsgl klinikai mdszerek ..................................................................................30
Fixci vizsglata ................................................................................................................................................. 30
Optokinetikus nystagmus vizsglata ................................................................................................................... 31
Dix-Hallpike manver (ritkbban Nylen-Brny manver) .................................................................................. 31
Halmgyi-fle head impulse test ......................................................................................................................... 31
Alternl lefedsi teszt (alternating cover test) ................................................................................................... 31
HINTS, head impulse test, nystagmus, skew deviation test ................................................................................. 32
Brny-teszt ......................................................................................................................................................... 32
Romberg-teszt ..................................................................................................................................................... 32
Vakjrs ............................................................................................................................................................... 32
Tandemjrs ........................................................................................................................................................ 32
Kalorikus ingerls ................................................................................................................................................. 32
Uterberger test (msnven Fukuda test) ............................................................................................................. 32

A vestibularis vizsglmdszerek eredmnyeinek rtkelse .................................................................33


Normlis llapot .................................................................................................................................................. 33
Kros nystagmus.................................................................................................................................................. 33
Harmonikus s diszharmonikus vestibularis tnetegyttes ................................................................................. 33
Neuronitis vestibularis ......................................................................................................................................... 34
AICA infarctus ...................................................................................................................................................... 34
PICA infarctus....................................................................................................................................................... 34
Superior cerebellaris artria (SCA) infarctus ........................................................................................................ 34
Benignus paroxysmalis positional vertigo (BPPV) ................................................................................................ 34

Motoros rendszer vizsglata ........................................................................................................................34


Izomer vizsglata ....................................................................................................................................34
Izomer mrtknek jellemzse ..............................................................................................................35
Izomgyengesg vizsglata ................................................................................................................................... 35
Ltens paresis prbk .......................................................................................................................................... 36
Minimlis als vgtagi gyengesget is kimutat prbk .................................................................................... 37

Izomtnus vizsglata ................................................................................................................................37


Izomtnus vizsglata ........................................................................................................................................... 37
Izomtnus rtkelse ........................................................................................................................................... 37
Fokozott izomtnusra emlkeztet jelensgek .................................................................................................... 38

Izomtrfia .................................................................................................................................................38
Reflexek vizsglata .......................................................................................................................................38
nreflexek (mlyreflexek) ..........................................................................................................................38
Radius-reflex (Brachioradialis-reflex) kivltsa ................................................................................................... 39
Biceps-reflex kivltsa ......................................................................................................................................... 39
Triceps-reflex kivltsa ........................................................................................................................................ 40
Patella-reflex kivltsa ........................................................................................................................................ 40
Achilles-reflex kivltsa ....................................................................................................................................... 40

Felletes reflexek .....................................................................................................................................41


Cornea-reflex ....................................................................................................................................................... 41
Lgyszjpad-reflex ............................................................................................................................................... 41
Garat-reflex.......................................................................................................................................................... 41
Hasbr-reflex ....................................................................................................................................................... 41
Talpi hajlts......................................................................................................................................................... 41
Cremaster-reflex .................................................................................................................................................. 42
Bulbocavernosus-reflex (Osinski-reflex) ............................................................................................................... 42
Anlis reflex ......................................................................................................................................................... 42

Patolgis reflexek .......................................................................................................................................42


Piramis jelek..............................................................................................................................................42
Babinski-jel s a triflexis vlasz .......................................................................................................................... 42
Achilles-clonus ..................................................................................................................................................... 43

5.
Patella-clonus ...................................................................................................................................................... 43
Hoffmann-jel ........................................................................................................................................................ 43
Trmner-jel .......................................................................................................................................................... 43

Libercis jelek .........................................................................................................................................43


Fog reflex ........................................................................................................................................................... 43
Orlis belltds ................................................................................................................................................. 43
Bulldog-reflex ....................................................................................................................................................... 43
Palmomentalis-jel ................................................................................................................................................ 43
Glabella reflex ...................................................................................................................................................... 43
Gegenhalten ........................................................................................................................................................ 44

Szenzoros rendszer vizsglata ......................................................................................................................44


Finom tapints vizsglata .........................................................................................................................45
Vibrci vizsglata ....................................................................................................................................45
zleti helyzetrzs ...................................................................................................................................45
Karcolsi irny teszt (Directional scratch test ) ........................................................................................46
Fjdalomrzs vizsglata ..........................................................................................................................46
Hrzs vizsglata ....................................................................................................................................46
Graphesthesia vizsglata ..........................................................................................................................46
Kt pont diszkriminci vizsglata............................................................................................................47
Szimultn ketts inger vizsglat ...............................................................................................................47
Centrlis s perifris krosods elklntse ..............................................................................................47
Mozgszavarok fenomenolgiai jellemzi ...................................................................................................48
Tremor ......................................................................................................................................................48
Klinikai lers ........................................................................................................................................................ 48
Gyakoribb krkpek ............................................................................................................................................. 49

Parkinsonismus .........................................................................................................................................49
Parkinsonismusban alkalmazott leggyakoribb vizsglati mdszerek .................................................................. 49
Gyakoribb krkpek ............................................................................................................................................. 50

Tic .............................................................................................................................................................50
Klinikai jellemzs .................................................................................................................................................. 50
Gyakoribb krkpek ............................................................................................................................................. 50

Myoclonus ................................................................................................................................................50
Klinikai lers ........................................................................................................................................................ 50
Gyakoribb krkpek ............................................................................................................................................. 51

Dystonia ....................................................................................................................................................51
Klinikai lers ........................................................................................................................................................ 51

Chorea s ballismus ..................................................................................................................................51


Gyakoribb krkpek ............................................................................................................................................. 51

Athetosis ...................................................................................................................................................52
Ataxia ........................................................................................................................................................52
Cerebellris tnetek ......................................................................................................................................53
Szemmozgsok vizsglata .........................................................................................................................53
Fixci .................................................................................................................................................................. 53
Vezetett szemmozgsok ...................................................................................................................................... 53
Saccade vizsglata ............................................................................................................................................... 53

Vestibularis tnetek..................................................................................................................................53
Spontn nystagmus ............................................................................................................................................. 53
Brny-teszt ......................................................................................................................................................... 53
Romberg-teszt, neheztett Romberg-teszt ........................................................................................................... 53
Vakjrs ............................................................................................................................................................... 53
Tandemjrs (Heel-to-toe test) ........................................................................................................................... 53

Beszd vizsglata ......................................................................................................................................53


Proprioceptv tnetek...............................................................................................................................53
Ataxia vizsglata .......................................................................................................................................54
Ujj-az-orrhoz manver (Ujj-orrhegy prba, finger-to-nose test) ......................................................................... 54

6.
Gyors alternl mozgsok vgzse ...................................................................................................................... 54
Rebound-teszt ...................................................................................................................................................... 54
Trd-sarok prba ................................................................................................................................................. 54
Jrs vizsglata. ................................................................................................................................................... 54

Cerebellris funkcik vizsglatnak rtkelse ........................................................................................54


Jrszavarok vizsglata ................................................................................................................................55
Jrs vizsglata .................................................................................................................................................... 55

Kortiklis lebenyfunkcik vizsglata .............................................................................................................56


Apraxia ......................................................................................................................................................56
Ideatoros apraxia ................................................................................................................................................. 56
Ideomotoros apraxia ........................................................................................................................................... 56
Konstrukcis apraxia ............................................................................................................................................ 57
Jrsi apraxia ....................................................................................................................................................... 57

Aphasia .....................................................................................................................................................57
Broca (motoros) aphasia ..................................................................................................................................... 57
Wernicke (szenzoros) aphasia ............................................................................................................................. 57
Globlis vagy totlis aphasia ............................................................................................................................... 57
Anmis aphasia ................................................................................................................................................. 57

Agnosia .....................................................................................................................................................57
Astereognosia (taktilis agnosia) .......................................................................................................................... 57
Autotopagnosia ................................................................................................................................................... 58
Prosopagnosia ..................................................................................................................................................... 58
Vizulis agnosia ................................................................................................................................................... 58

Anosognosia, neglect................................................................................................................................58
Egyb gnosztikus zavarok .........................................................................................................................58
Agraphia .............................................................................................................................................................. 58
Alexia ................................................................................................................................................................... 58
Amusia ................................................................................................................................................................. 58
Acalculia............................................................................................................................................................... 58
Gerstmann szindrma.......................................................................................................................................... 58

Comatosus beteg vizsglata .........................................................................................................................58


A tudat bersgnek zavarai ....................................................................................................................58
Torpidits, kbultsg ........................................................................................................................................... 58
Somnolentia ......................................................................................................................................................... 58
Sopor .................................................................................................................................................................... 59
Coma .................................................................................................................................................................... 59
Agyhall ............................................................................................................................................................... 59

A tudat integratv zavarai .........................................................................................................................59


Konfzi (zavartsg) ............................................................................................................................................ 59
Delirium ............................................................................................................................................................... 59
Tenebrositas ........................................................................................................................................................ 59
Perzisztl vegetatv llapot ................................................................................................................................ 60
Minimlis tudatos llapot .................................................................................................................................... 60
Akinetikus mutizmus ............................................................................................................................................ 60
Locked-in syndroma ............................................................................................................................................. 60

Comatosus beteg vizsglata .....................................................................................................................60


Glasgow Coma Skla (GCS) .......................................................................................................................61
Legjobb szemnyitsi vlasz (E - eye) .................................................................................................................... 61
Legjobb verblis vlasz (V-verbal) ....................................................................................................................... 61
Legjobb motoros vlasz (M-motor) ..................................................................................................................... 62
rtelmezse .......................................................................................................................................................... 62

Magassgi diagnosztika, specilis tnetegyttesek ....................................................................................63


Hemispherialis krosods .........................................................................................................................63
Arteria cerebri media (ACM) terlet: ................................................................................................................... 63
Arteria cerebri anterior (ACA) terlet: ................................................................................................................. 63
Arteria cerebri posterior (ACP) terlet: ................................................................................................................ 63

7.
Szubkortiklis vs. kortiklis: ................................................................................................................................. 63
Lacunaris krosods ............................................................................................................................................ 63
Specilis kortiklis terletek: ............................................................................................................................... 64
Hatrterleti (watershed vagy borderzone) krosods ....................................................................................... 64

Agytrzsi krosods ..................................................................................................................................64


Jellegzetessgek:.................................................................................................................................................. 64
Agytrzsi alternl szindrmk ........................................................................................................................... 64

Cerebellris krosods..............................................................................................................................65
Gerincvel krosods ...............................................................................................................................66
Disszocilt rzszavar .......................................................................................................................................... 66
Brown-Squard szindrma ................................................................................................................................... 66

Conus krosods .......................................................................................................................................66


Cauda krosods.......................................................................................................................................67
Plexus krosods ......................................................................................................................................67
Plexus cervicalis ................................................................................................................................................... 67
Plexus brachialis: ................................................................................................................................................. 67
Plexus lumbalis: ................................................................................................................................................... 68
Plexus sacralis: ..................................................................................................................................................... 68

Gyki krosods........................................................................................................................................68
C5 gyki krosods ............................................................................................................................................... 69
C6 gyki krosods ............................................................................................................................................... 69
C7 gyki krosods ............................................................................................................................................... 69
C8 gyki krosods ............................................................................................................................................... 69
L4 gyki krosods ............................................................................................................................................... 70
L5 gyki krosods ............................................................................................................................................... 70
S1 gyki krosods ............................................................................................................................................... 70
Gyki rintettsget vizsgl manverek .............................................................................................................. 71

Idegi krosods .........................................................................................................................................72


N. medianus krosods........................................................................................................................................ 72
N. ulnaris krosods ............................................................................................................................................ 72
N. radialis krosods ........................................................................................................................................... 72
N. peroneus profundus krosods ....................................................................................................................... 73

Polyneuropathia (PNP) .............................................................................................................................73


Neuromuscularis junctio zavar .................................................................................................................74
Myopathia ................................................................................................................................................74
Paraparesis lehetsges okai......................................................................................................................74
Negatv sttusz mintja................................................................................................................................74
Felhasznlt irodalom
74
Ksznetnyilvnts
75
Trgymutat
75

8.

Fiziklis betegvizsglat
A gyakorlott neurolgusok tbbsge nem minden vizsglatot, s nem ugyanabban a sorrendben vgez el. A
klinikai krds, az anamnesztikus adatok s a beteg panaszai alapjn egy flexibilis vizsglat tervezhet meg.
Ugyanis a teljes, minden rszletre kiterjed betegvizsglat felvtele nem minden beteg esetben s nem
minden krlmny kztt lehetsges. Ebben a fejezetben azon neurolgiai vizsglati lpseket ismertetem,
melyek kivitelezse a gyakorl orvosok s az orvostanhallgatk szmra fontos lehet. Szmos olyan
diagnosztikai elem ltezik, amely egy-egy specilis tmakr szmra jelentsggel br, de a mindennapi
gyakorlatban csak ritkn kerl el. Ezen specilis eljrsoknak csak azt a rszt mutatom be, melyeket a
klinikum szempontjbl fontosnak tartok.
A neurolgiai fiziklis vizsglat alaplpsei:

Az alapos s rszletes anamnzis felvtele.

A panaszok rszletes s irnytott felvtele.

Hogyan alakultak ki a panaszok? Akut? Szubakut? Krnikus? Progresszv? Paroxizmlis?

Munkahipotzis fellltsa: Hol lehet a krosods? A kzponti idegrendszerben? A perifris


idegrendszerben? Mindkettben?

Melyik struktra lehet rintett? Agyvel? Agytrzs? Gerincvel? Gyk? Plexus? Ideg?
Neuromuscularis junctio? Izom?

Mi lehet a lzi oka? Vascularis? Tumoros? Fertzs? Neurodegeneratv? Toxikus? Funkcionlis?

Fiziklis vizsglat altmasztja a hipotzist?

Differencil-diagnosztika fellltsa. A lehetsges diagnzisok leszktse.

Milyen mszeres vagy kpalkot vizsglat szksges a hipotzis altmasztsra? Szksges


egyltaln kpalkot vagy mszeres vizsglat elvgzse?

Ha a fiziklis vizsglat, vagy a mszeres vagy a kpalkot vizsglatok nem tmasztjk al a


hipotzist, alternatv hipotzis keresse.

Bizonyos esetekben csak a beteg megfigyelse, a tnetek vltozsnak rgztse, azaz a


hosszmetszeti klinikai kp alapjn lehet a betegsget meghatrozni.

A vgleges diagnzis fellltsa.

Milyen slyos a betegsg?

Milyen kezels lehetsges?

Mi a betegsg prognzisa?
A neurolgiai vizsglat a legtbb beteg szmra ismeretlen. A megfelel kooperci elrse rdekben
javasolt, hogy a pcienst mindig felvilgostsuk arrl, hogy mit fogunk csinlni s mit vrunk el tle. Szintn
rdemes megfontolni, hogy a beteg knyelme rdekben a vizsglatokat flexibilis mdon s clzottan
vgezzk el. Ha pl. a beteg fekszik, akkor elszr azokat a vizsglatokat nzzk meg, melyek a fekv
helyzetet ignylik (pl. meningelis izgalmi jelek, als vgtagi koordincis prbk).

Inspekci
Hasonlan a belgygyszati fiziklis vizsglathoz, a neurolgiai betegvizsglat els s egyik legfontosabb
eleme az inspekci. Rnzssel azonnal felmrhetjk, hogy milyen beteg ltalnos fizikai llapota. A brszn
alapjn bizonyos belgygyszati betegsgek gyanja mr korn felmerlhet (pl. srgasg mjbetegsgre,
cyanosis lgzsi elgtelensge, illetve a spadt vertkes br egy esetleges shockra utalhat).
Eszmletvesztst vagy traumt kveten a klsrelmi nyomok keresse, illetve a laterlis nyelvharaps
megtlse alapvet.

9.
Megfigyeljk a beteg mozgsmintzatt is, ami a ksbbi izomgyengesg pontosabb megtlsben
nyjthat segtsget. Figyeljk meg a beteg jrst is. Milyen gyors? Szlesebb alap? Bizonytalansgra utal
jelek? Karok egyttmozgsa? Figyeljk meg a beteg mimikjt, arcmozgst s beszdt is.

Anamnesztikus adatok felvtele


Anamnzis felvtelhez hozztartozik a korbbi betegsgek, kezelsek feltrkpezse. Sok beteg esetben
heteroanamnzist is fel kell venni (pl. epilepszis rosszullteknl, demencinl, aggravl vagy disszimull
betegnl). Csaldi anamnzis felvtele az rkletes betegsgek esetben nagyon fontos. Szocilis
anamnzis (addikci, trend, letkrlmnyek) alapjn bizonyos betegsgek elfordulsa valsznsthet.

Tapints
Gerinc degeneratv megbetegedseinl s scoliosisban fontos szerephez jut a gerincoszlop megtekintse, a
paravertebrlis izomzat megtapintsa, illetve a gerinc egsz hosszban trtn vgig tgetse. Pldul
dystonia esetben a paravertebrlis izomzat megtapintsa segt a krosan mkd izomcsoport
azonostsban. Szintn tapintssal vizsglhatjuk az izmok trophicus tulajdonsgait.

Meningelis izgalmi tnetek


Tarkktttsg
Tarkktttsget csak olyan betegnl vizsgljunk, akinl a nyaki gerincsrls, -trs vagy zleti instabilits
lehetsge kizrhat. Ellenkez esetben slyos myelopathiat is okozhatunk!
A vizsglat sorn a beteget megkrjk, hogy fekdjn vzszintesen s laztsa el magt. A prnkat vegyk ki
a beteg feje all. Tenyernket helyezzk a beteg feje al, majd emeljk meg finoman.

Norml esetben nem rznk ellenllst a beteg fejnek felemelsekor.

Pozitv esetben a fej elrehajltsakor ellenllst rznk, mikzben a beteg fjdalomrl szmol be.

Ha a beteg csak fejfjsrl szmol be, de tarkmerevsg nem szlelhet, gy a prba szintn
negatvnak rtkelend.

Ha a fej passzv jobbra s balra mozgatsa is egyenletes merevsggel prosul, akkor


tarkmerevsgrl beszlnk, ami parkinsonismusban, demenciban, exsiccosisban is elfordulhat.

Lhermitte-jel. A beteg fejnek hirtelen elrehajltsa a gerinc mentn villanyszer rzst,


paresthesit kelt. Leggyakrabban sclerosis multiplexben, nyaki tumorokban s Arnold-Chiari
malformciban jelenhet meg. Szintn nem minsl meningelis izgalmi jelnek.

Kernig-jel
Ktfle mdon vizsglhatjuk:

A beteg vzszintesen fekszik, a csp- s a trdzlet behajltott helyzetben mikzben a beteg talpa a
vizsglgyon helyezkedik el. Mind a kt als vgtagot kln-kln vizsgljuk. A beteg lbszrt
kiegyenestjk mikzben a csp mozdulatlan marad. Akkor tekintjk pozitvnak, ha mind a kt als
vgtag kinyjtsakor hasonl fjdalom jelentkezik.

A Kernig-jelet a Lasegue-jelhez hasonl mdon is vizsglhatjuk. A beteg vzszintesen fekszik, a csps trdzlet is kinyjtott llapotban. Az als vgtagokat kln-kln passzvan felemeljk olyan
mdon, hogy a trd kinyjtva marad. Pozitv esetben a beteg nem gyki jelleg fjdalmat panaszol,
illetve a trdt egy bizonyos foknl behajltja. Ezzel szemben a pozitv Lasegue-jelnl a fjdalom
radikulris s jellemzen csak az egyik oldalon jelentkezik..

Brudzinski-jel
A beteget vzszintesen fektetjk a vizsglathoz. A fej elre hajltsra a tarkkttsg fokozdik, amihez
trdben s cspben az als vgtagok flexioja trsulhat.

10.

A meningelis izgalmi jelek rtkelse


Meningelis izgalmi jelek jelenltt leggyakrabban a meningitisszel azonostjk. Alacsony sejtszm
meningitis vagy immundeficiens beteg esetben a meningelis izgalmi jelek gyakran negatvak maradnak
mg mikrobiolgiailag igazolt fertzsekben is. Teht meningitis a meningelis izgalmi jelek jelenltnek
hinyban is fennllhat. Amennyiben a meningitis gyanja klinikailag felmerl a liquor vizsglat elvgzse
akkor is indokolt, ha a meningelis izgalmi jelek vizsglata nem hozott pozitv eredmnyt. Meningitiszen
kvl pozitvak lehetnek az albbi krkpekben is:

subarachnoidealis vrzs

liquor hypotensio (pl. lumblst kveten)

tonsillaris bekelds esetn

cervicalis tumorok vagy metasztzisok

meningizmus (szisztms fertzs, de a liquor sejtmentes marad).

Agyidegek vizsglata
Agyidegek eredse

Az I s II agyidegek nem tekinthetk valdi agyidegnek, nem az agytrzsbl erednek.

III s IV agyidegek kilpse: a mesencephalon (kzpagy)


V-VIII agyidegek kilpse: a pons (a hd)
IX-XII agyidegek kilpse: a medulla oblongata (nyltvel)
Vannak tisztn szenzoros (I, II, VIII), tisztn motoros (III, IV, VI, XI, XII) s kevert (V, VII, IX, X) agyidegek.
Az agytrzsbl kizrlag paraszimpatikus rostok lpnek ki (III, VII, IX s X). A szimpatikus rostok gerincveli
eredetek, melyek a carotis grendszern keresztl, az rfalban jutnak el a fej klnbz rszeire.

1. bra. Agyidegek eredse. Forrs: Wikipedia.org

Agytrzsi lzik lokalizcija

Als motoneuron krosods, perifris krosods = A motoros mag, vagy az axonja, vagy a
neuromuscularis junctio, vagy az agyidegek ltal elltott izmok krosodsa.

11.

Centrlis krosods, supranuclearis krosods = Motoros mag felett elhelyezked struktrk


krosodsa.

Az agytrzsben elhelyezked krosods (pl. lacunaris stroke, cavernoma, kis tumor) is okozhat
perifris krosodst, ha egy agyideg motoros magjt is rinti (nuclearis krosods). Azaz, az
agytrzsben (teht a kzponti idegrendszer terletn) bizonyos lokalizcij lzik is okozhatnak
klinikailag perifrisnak imponl krosodst, ha az rintett agyideg motoros magjt is rintik!

Agyidegkrosodst gerincveli krosods nem okozhat, azaz agyideg krosods esetn a lzi az
agyvelben, az agytrzsben, az agyidegnl, a neuromuscularis junctionl lehet, esetleg a
cerebellumbl indul ki s a krnyez struktrkat is rinti.

Floldali agyidegkrosods s AZONOS oldali vgtagokat rint motoros vagy szenzoros krosods
ltalban supranuclearis krosodsra utalhat.

Floldali agyidegkrosods s ELLENOLDALI vgtagokat rint motoros vagy szenzoros krosods


ltalban agytrzsi szint krosodsra utalhat (agytrzsi alternl szindrmk vagy hemiplgia
alternans).

Floldali V-VIII agyidegkrosods s ELLENOLDALI vgtagokat rint motoros vagy szenzoros


krosods ltalban pons vagy kisagy-hd szgleti krosodsra utalhat.

Floldali IX-XI agyidegkrosods ELLENOLDALI vgtagokat rint motoros vagy szenzoros krosods
NLKL, floldali foramen jugulare krosodsra (pl. thrombosis, tumor) utalhat.

Floldali III-VI agyidegkrosods ELLENOLDALI vgtagokat rint motoros vagy szenzoros krosods
NLKL, floldali sinus cavernosus krosodsra (pl. thrombosis, tumor, gyullads) utalhat.

N. olphactorius (I.) vizsglata


A n. olphactorius nem valdi agyideg, nem az agytrzsbl indul ki. Funkcija a szagls. Mivel a szaglsban
rsztvev kzponti idegrendszeri struktrk mind a kt oldalrl kapnak informcit, ezrt a fila olphactoria
floldali krosodsa a legtbb esetben nem okoz a beteg szmra szrevehet problmt.
A szaglszavart a betegek jelents rsze nem rzkeli. Fontos gy rkrdezni, hogy knnyen rismerjenek a
kiessre (pl. rzie a prklt illatt?).

Szagls vizsglata
Fiziklisan ritkn vizsgljuk. A kt oldalt kln-kln kell vizsglni. A beteget megkrjk, hogy csukja be a
szemt s az egyik orrnylst fogja le. A msik orrnyls al helyezzk az illanyagot tartalmaz ednyt,
majd megkrjk, hogy szippantson egyet. A betegnek meg kell mondani, hogy reze szagot (primer
rzkels), illetve nevezze meg azt (kognitv funkci).
Olyan illatot hasznljuk (pl. vanlia, fahj, kv, narancsaroma), mely nem okoz irritcit, mert az irritl
anyagok (pl. ammnia) nemcsak a n. olphactoriust, hanem a n. trigeminust is ingerlik s fjdalmat is
okoznak. Ha felmerl a gyan, hogy a beteg szimull, vletlenszeren res fiolt vagy irritl anyagot
tartalmaz fiolt is tarthatunk az orra al.

Hyposmia. Cskkent szagrzkelsi kpessg.

Anosmia. Egyltaln nem rzi a szagokat.

Parosmia. Kellemetlen, nem vals szagok rzse. Ilyen elfordul pl. migrnes aura vagy temporlis
lebeny epilepszia esetn.

Szagls vizsglat rtelmezse

Rhinogn okok (pl. ntha, orrregi vagy mellkregi folyamatok, gyulladsok) llnak leggyakrabban
a szaglsveszts htterben.

Fejsrls, orrsrls (fila olphactoria srlse vagy bzison a bulbus olphactoria srlse).

Neurodegeneratv betegsgek (Parkinson-kr, Alzheimer-kr) mr kezdeti fzisban is gyakori a


cskkent szagrzkels.

12.

Olphactorius meningeoma

N. opticus (II.) vizsglata


A n. opticus egy nem valdi agyideg, nem az agytrzsbl ered. Alapvet funkcija a ltssal kapcsolatos
ingerek szlltsa. A ltplya rviden: csapok s plcikk (1. neuron) bipolris sejtek (2. neuron)
ganglion sejtek (3. neuron) n. opticus chiasma tractus opticus corpus geniculatum laterale (4.
neuron) radiatio optica ltkreg (Brodmann 18).

Visus vizsglata

A visus vizsglata eltt mindig krdezzk meg a beteget, hogy visele szemveget. Ha igen, akkor
szemvegben vizsgljuk meg. A visus rtknek pontos megllaptshoz visus tblt
hasznlhatunk. Krjk meg a beteget, hogy az egyik szemt takarja le, majd 5 m-es tvolsgbl
olvassa el a tblra rt szmokat. A visus rtkt ilyen mdon pontosan szmokban is ki tudjuk
fejezni. Ezt kveten a msik szemet vizsgljuk.

gy melletti vizsglat esetn, gyakran megelgsznk azzal, hogy 5 mteres tvolbl a beteg
megmondja, hogy hny ujjat mutatunk. Ha a beteg nem tudja ezt a feladatot teljesteni, akkor
kzelebb megynk s ismtelten az ujjolvasst ellenrizzk. Ilyen esetben azt jellemezzk, hogy
hny mterrl kpes a beteg ujjat olvasni (pl. 1 mterrl ujjat olvas). Ha ez sem sikerl, akkor
megnzzk, hogy kzvetlen a szem eltti trgyak mozgst rzkelie. Ha ez sem sikerl, a fnyt
rzkelie.

Szintn tjkozd vizsglatra alkalmas, ha klnbz mret betket tartalmaz paprt adunk a
beteg kezbe s megkrjk, hogy az ltalunk mutatott betket nevezze meg.

Sznlts vizsglatra Ishihara knyvet hasznlunk.

Szimull vagy nem kooperl beteg esetben az optokinetikus nystagmus vizsglata vagy pedig a
flash-VEP nyjthat segtsget.

A ltslessg rtkelse

Ha cskkent ltslessget szlelnk, annak az okt mindig meg kell keresni (szemszeti vagy
neurolgiai).

Papilla oedema akut fzisban a ltslessg j maradhat, gyakran csak a krnikus papillaoedema
esetn cskken a ltslessg.

Fundus vizsglata
A szemfenk vizsglatt stttett szobban vgezzk el. A vizsgl a beteg eltt ljn vagy lljon. Ha a jobb
szemet vizsgljuk, jobb keznkkel clszer az ophtalmoscopot tartani, ha a bal szemet, akkor pedig a bal
kzben. Krjk meg a beteget, hogy nzzen elre egy pontra a falon, majd oldalrl kb. 15 fokban nzznk
bele a pupillba. Keressk meg a discus opticust, nzzk meg a hatrt (elmosottsg), sznt (halvnyabb
e), s azt, hogy elredomborodike. A retint is tekintsk t relvltozsokat s bevrzseket keresve.
Bizonyos mozgszavarokban s trolsi betegsgekben retinitis pigmentosa is szlelhet.

A fundus vizsglat rtkelse

Ha a discus szne normlis s a szle les, de a beteg nem lt, akkor neuritis retrobulbaris
lehetsge merl fel. A neuritis retrobulbaris ltalban floldali.

Ha a discus szle elmosott s a beteg nem lt rendesen, neuritis nervi optici vagy papillitis jusson
esznkben. A neuritis s papillitis szintn gyakran floldali betegsgek.

Ha discus szle elmosott s a beteg jl lt, akkor papillaoedema merl fel. A papillaoedema
ltalban ktoldali, gyakran trsul hozz retinlis bevrzs s kitgult vns elvezets, illetve a
discus is bedomborodhat.

13.

Lttr vizsglata

Szemszeti gyakorlatban a ltteret mszeresen vizsgljk. Mszerrel nemcsak a lttr hatrai,


hanem a lttrben lev kiessek (scotoma) is vizsglhatk.

Neurolgiai gymelletti vizsglattal csak a nagyobb lttrkiessek szlelhetk. A beteg ljn vagy
lljon, kb. 1 karnyi tvolsgban legynk tle. Javasolt, hogy kezdetben mind a kt szemet klnkln vizsgljuk. Krjk meg a beteget, hogy az egyik szemt takarja le s a msik szemvel nzzen
egy pontra a tvolba. Egyik keznkkel a beteg lttere mgl fokozatosan haladjunk elrefele s
arra krjk meg a beteget, hogy jelezze, ha az ujjunkat szreveszi. Ha nem vagyunk biztosak abban,
hogy a beteg jl kooperl, megkrhetjk arra is, hogy amint megltja az ujjunkat, rintse meg.
Ellenrizzk a lttr temporlis, nazlis, fels s als hatrt. Ha vgeztnk, akkor ismteljk meg
a msik szemmel.

Ha mind a kt szemmel kln-kln vgeztnk, akkor vizsgljuk meg a ltteret gy is, hogy mind a
kt szeme a betegnek nyitva van.

Ha a beteg egyltaln nem kooperl vagy comatosus, az oculopalpebralis reflexszel tudjuk a


nagyobb lttrkiesst vizsglni.

Lttr vizsglat rtelmezse

A ltteret egy fggleges vonallal kt rszre oszthatjuk: nazlis s temporlis lttr. Ha az egyik
lttr kiesik: hemianopia. Ha mind a kt szemen az azonos (pl. a jobb) oldali lttr srl:
homonim hemianopia. Ha az egyik szemen az egyik (pl. jobb oldali), mg a msik szemen a msik
(pl. bal oldali) lttr esik ki: heteronim hemianopia.

Floldali teljes ltsveszts azonos oldali chiasma eltti krosodsra utalhat (2. bra A)
o Szemkrosods (pl. vegtest bevrzs)
o Retinakrosods
Bevrzs, retinopathia
Amaurosis fugax (mikroembolisatio, ami ltalban gyorsan megsznik)
o N. opticus krosods
Papilla krosods: krnikus papillaoedema, papillitis
Neuritis retrobulbaris (demyelinisatios betegsgek, SM, Devic betegsg)
N. opticus anterior rsznek krosodsa gyakran vasculitis (pl. temporalis arteritis)
kvetkezmnye
N. opticus atrophia: krnikus papillitis, papillaoedema, Devic betegsg vaksggal
jr fzisban vagy tumoros kompresszi okozza
o Konverzi gyakran okoz floldali funkcionlis ltsvesztst

Chiasma krosods gyakran bitemporalis fels quadransanopia (heteronim), vagy bitemporalis


hemianopia (heteronim) lttrkiesst okoz. (2. bra B) Gyakran agyalapi mirigy daganata,
craniopharingeoma vagy a tuberculum sellae meningeoma okozza.

Chiasma utni krosods az esetek dnt rszben homonim hemianopit okoz!

Tractus opticus krosods: Ellenoldali homonim hemianopia alakul ki. (2. bra D)

Radiatio optica krosods: ellenoldali homonim hemianopia. Stroke-nl a macula terlete


megkmlt marad a legtbb esetben, mivel az occipitalis lebeny plust az art. cerebri media ltja
el, mg a ltkreg tbbi rszt az a. cerebri posterior. (2. bra G)

Homonim quadransanopia a radiatio optica rszleges krosodsra utalhat. A fels homonim


quadransanopia ellenoldali temporlis, mg az als homonim quadransanopia ellenoldali parietlis
krosods esetn alakul ki. (2. bra E s F)

Fissura calcarina fels rsznek krosodsa ellenoldali als quadransanopit okoz mikzben a
macula terlete p marad, ezzel ellenttben a fissura calcarina als rsznek krosodsa ellenoldali
fels quadransanopit okoz. (2. bra E s F)

14.

Az occipitalis lebeny krosods esetn a beteg nem mindig li meg a lttrkiesst, mert a centrlis
lts a ktoldali reprezentci miatt megmaradhat. (2. bra G)

Ha a teljes occipitalis plus krosodik: corticalis vaksg.

Ha kln-kln vizsglva nem szlelnk lttrkiesst, de kt szemmel vizsglva az egyik oldali


(ltalban bal oldali) ltteret a beteg nem veszi szre, akkor ezt a jelensget visualis neglectnek
(visual inattenuation) nevezzk. Ez szubdominns (ltalban jobb fltekei) parietlis krgi
funkcizavarra utal.
2. bra. Lttr kiessek.
A. Prechiasmalis krosods
floldali teljes ltsvesztst
okoz.
B. Chiasma kzpvonali
krosodsa esetn vagy
bitemporalis heteronim fels
quadransanopia vagy
bitemporalis heteronim
hemianopia alakul ki.
C. Chiasma oldalirny
krosodsa esetn az
rintett oldalon (ipsilateralis)
nasalis hemianopia alakul ki.
D. Tractus opticus
krosodsa ellenoldali
homonim hemianopiat okoz.
E. A radiatio optica vagy a
fissura calcarina als
rsznek krosodsa
ellenoldali homonim fels
quadransanopiat okoz.
F. A radiatio optica vagy a
fissura calcarina fels
rsznek krosodsa
ellenoldali homonim als
quadransanopiat okoz.
G. Occipitalis lebeny
krosods esetben
ellenoldali homonim
hemianopia alakulhat ki, de a
legtbb esetben a centrlis
lts megtartott marad.

Reflexek vizsglata
Pupilla-reflex
A pupilla reflex afferens szrt a n. opticus, az efferens szrt a n. oculomotorius adja. A fny reflexes
pupillaszkletet vlt ki. Mivel az afferens szr mindkt oldali n. oculomotorius vegetatv magjhoz
(Westphal-Edinger mag) ad rostokat, ezrt az egyik oldali szem megvilgtsa a msik oldali szemen is
pupillaszkletet okoz (direkt s indirekt pupilla-reflex).

Oculopalpebralis-reflex
Az oculopalpebralis-reflex afferens szrt a n. opticus, mg az efferens szrat a n. facialis adja. Hirtelen a
lttrbe kerl trgy pislogst vlt ki.

15.

N. oculomotorius (III.) vizsglata


A n. oculomotoriusnak szomatomotoros s paraszimpatikus rostjai vannak. Az Edinger-Westphal mag a
bels szemizmokat (m. spincter pupillae s a mm. ciliaris) idegzi be (paraszimpatikus mkds).
Szomatomotoros mag a mesencephalon magassgban tallhat s a ngy szemmozgat izmot (mm.
rectus medialis, superior et inferior s a m. obliquous inferior), illetve a m. levator palpebrae superioris-t
innervlja.

Szomatomotoros funkcik vizsglata

Ophtalmoplegia externa: Ha az sszes kls szemizom bnult

Ptosis

A ptosis szemhjcsngst jelent. A n. oculomotrius a szemhjemelsrt felels, ezrt krosodsa


ptosist okoz.

Bulbus elhelyezkedse

Floldali oculomotorius krosodsnl a bulbus kifele s lefele helyezkedik el, mert a IV s VI agyideg
ltal beidegzett izmok mkdnek. Ha a ptosis teljes, akkor nem jelez kettsltst a beteg s
kompenzcis fejtartst sem szlelnk. (3. bra).

3. bra. Szemlls jobb n.


ophtalmicus krosods esetn.
Ptosis miatt a beteg kettsltsrl
nem szmol be. Ha a szemhjat
felemeljk, tg fnymerev pupillt,
illetve lefele s oldalra ll bulbust
tallunk
mikzben
a
beteg
kettsltsrl szmol be.

Szemmozgsok vizsglata

A szemmozgsok vizsglatt a Szemmozgsok vizsglata cm fejezetben rszletezzk.

Paraszimpatikus beidegzs

Ophtalmoplegia interna: A bels szemizmok bnulnak. Szemmozgsok rendben, de a pupilla reflex


hinyzik. Az accomodatio kiesse miatt kzelre tekintskor homlyos lts jelentkezik.

A paraszimpatikus mkdssel kapcsolatos reflexeket a Szem vizsglata fejezetben rszletezzk.

Pupilla-reflex
A pupilla-reflex afferens szra a n. II, az efferens szra a n. III.

Accomodatios-reflex
Az accomodatio reflex afferens szra a retintl a ltkregig tart ltplya, az efferens szra a
ltkregtl a nucl. Perlia-n keresztl a n. III.

16.

Convergentia
A convergentia reflex afferens szra a retintl a ltkregig tart ltplya, az efferens szra a ltkregtl
a nucl. Perlia-n keresztl a n. III.

N. oculomotorius krosods okai

Gyakran csak a kls izominnervatio krosodik, pl. endokrin (diabetes, hypothyreosis)

aneurysma (pl. art. comm. post.)

tentorialis herniatio

stroke

sinus cavernosus terleti gyullads vagy trombzis fjdalom, III, IV,V/1,VI rintettsg

Tolosa-Hunt szindrma fjdalmas kls szemizombnuls, n. V/1 g krosods

Fissura oritalis superior szindrma III, IV, V/1, VI rintettsg

N. trochlearis (IV.) vizsglata


Tisztn motoros agyideg, melynek a magja a mesencephalon magassgban tallhat. A m. obliquus
superiort idegzi be. A rostok a magot elhagyva tkeresztezdnek s az agytrzs hts felsznn lpnek ki. Ez
az egyetlen agyideg, mely az agytrzs hts rszn lp ki.

Bulbus elhelyezkedse

Bnuls esetn a bulbus kiss befele (medilisan) s felfele ll. A vertiklis kettslts
kompenzcija miatt a beteg a fejt a lzival ellenttes oldalra dnti. Ha a beteget arra krjk,
hogy nzzen lefele, vagy ha a beteg fejt az rintett oldal fel dntjk, a kettslts fokozdik. (4.
bra)
4. bra. Jobb m. obliquus superior
krosods esetn a bulbus felfele s
kiss medilisan helyezkedik el.
Ebben az esetben a bal oldali n. IV.
rintett az ideg keresztezdse
miatt.

Szemmozgsok vizsglata

A szemmozgsok vizsglatt a Szemmozgsok vizsglata cm fejezetben rszletezzk.

N. trochlearis krosods okai

Ritkn jelentkezik izolltan

stroke

trauma

herpes

sinus cavernosus terleti gyullads vagy trombzis fjdalom, III, IV,V/1,VI rintettsg

Fissura oritalis superior szindrma III, IV, V/1, VI rintettsg

N. trigeminus (V.) vizsglata


A n. trigeminus egy kevert agyideg: szenzoros s motoros funkcikat lt el. Tbb maggal s egy ganglionnal
rendelkezik:

Ganglion trigeminale (Gasser-dc): pseudounipolaris neuronok. A fl eltti arcterlet rz dca


(tapints, nyoms, kt pont diszkriminci, h s fjdalom). Hrom f gra oszlik: n. ophtalmicus

17.
(V1), n. maxillaris (V2) s n. mandibularis (V3). A fl eltti arc szomatoszenzoros rzst ltja el (a fl
mgtti terletet a C2 s C3 ideggyk ltja el). N. trigeminus ltja el az orr, a szjreg s az
arcregek rzst is. A dura mater ells s kzps sklban lev rsznek fjdalomrzst, illetve
a nyelv tapints s fjdalom rzkelst is biztostja. (5. bra)

Nucl. principalis nervi trigemini. Tapints s kt pont diszkriminci f rz magja.

Nucl. spinalis nervi trigemini. Arc terleti h s fjdalom rzmagja. Migrnben is szerepet jtszik.

Nucl. mesencephalicus nervi trigemini. Rgizmok nfeszlst feldolgoz mag. Az afferens rostok
a n. mandibularison keresztl jutnak el a magba. Masseter-reflex afferens szrt adja.

Nucl. motoricus nervi trigemini. A rgizmok innervcijt ltja el. Analg a gerincvel motoneuronjval. A mag krosodsa perifris krosodsnak minsl. Masseter-reflex efferens
szrt kpezi.

5. bra. Az arc beidegzse (forrs: Wikipedia.org)

Szomatoszenzoros mkds vizsglata

Trigeminus neuralgiban fjdalmat provoklhat az V1, V2 s V3 gak kilpsi pontjainak


megnyomsa.

A tapintst szimmetrikusan vizsgljuk az arc V1, V2 s V3 gak terletnek ujjbegynkkel trtn


vgigsimtsval.

Fjdalom rzet vizsglata fogpiszklval, szintn szimmetrikusan trtnjk!

Hingerrel val vizsglatot ltalban csak akkor vgznk, ha a tapints vagy a fjdalomrzet
vizsglatakor krosat tapasztalunk.

Figyeljk meg, hogy az rzskiess floldalie (egy oldalon rinti mind az V1, V2 s V3 gak elltsi
terlett) vagy pedig csak egy g elltsi terletre koncentrldik.

Szomatoszenzoros mkdszavar rtkelse

Floldali V1 krosods: herpesz fertzs, sinus cavernosus thrombosis

Floldali V2 krosods: leggyakrabban trauma okozza

18.

Floldali V3 krosods: bazlis kiterjeds tumor vagy meningitisben rintett leggyakrabban

Floldali V1, V2 s V3 krosods: pons szint agytrzsi krosods, ganglion geniculate krosods,
meningitis basilaris

Motoros funkci vizsglata

Izomerre val rkrdezs: Elfrad a rgs kzben?

Izomer vizsglata: ll nyitsa s zrsa sorn vizsgljuk meg az izomert.

Izomtrfia vizsglata: Megkrjk, a beteget, hogy ersen zrja ssze a szjt s tapintsuk meg a m.
masseter s m. temporalis terlett.

Ha megkrjk a beteget, hogy nyissa ki a szjt s prblja az llkapocscsontjt elre mozdtani, az


llcscs a paretikus m. pterygoideus oldal fel devil.

Perifris krosods esetn a masseter s a temporlis izomzat nem tapinthat a lzi oldaln.
Centrlis krosods esetn a masseter-reflex lnkk vlik.

Masseter-reflex
Krjk meg a beteget, hogy KISS nyissa ki a szjt. Figyeljnk arra, hogy ne TELJESEN nyissa ki a szjt.
Helyezzk a mutatujjunkat a beteg lla fl s a reflexkalapccsal ssnk az ujjunkra. A legtbb betegnl
kis fok rngst sikerl kivltani. Ha lnk vlaszt kapunk, az fels motoneuron krosodsra utalhat.

Felletes reflexek vizsglata


Cornea-reflex vizsglata

Nem rutinszeren vizsgljuk a cornea-reflex jelenltt. Azonban comatosus betegnl, Bell paresis
esetn, sinus cavernosus krosods vagy agytrzsi krosods gyanja esetn szksges a vizsglata.

A reflex afferens szrt a trigeminus (n. ophtalmicus), mg az efferens szrt a facialis agyideg adja.

Vattapamacs vgvel vgezzk el a vizsglatot. Nem comatosus beteg esetben magyarzzuk el,
hogy mit fogunk csinlni. Krjk meg a beteget, hogy nzzen az ellenoldalra, majd a vattval
rintsk meg a corneat. Lehetleg gy vgezzk el a mveletet, hogy a vatta s a keznk a beteg
lttern kvl essk (ilyen mdon nem az oculopalpebralis reflexet fogjuk kivltani).

Figyeljk meg, hogy a floldali cornea-rints mind a ktoldali pislogst kivltottae.

Krdezzk meg a beteget, hogy mind a kt oldalon egyformn reztee cornea megrintst.

Ktoldali cornea-reflex kiess oka: pons magassg krosods, de kontaktlencse viselsre is


gondoljuk fiatal comatosus beteg vizsglatakor.

Floldali cornea-reflex kiess oka: floldali n. trigeminus (V1), n. facialis kiess, floldali kisagy-hd
szgleti trfoglals. Ha a kiesett cornea-reflex mellett a fjdalomrzs is kiesett, akkor trigeminus
rintettsg vlelmezhet. Ha a fjdalomrzs megtartott, akkor inkbb a n. facialis laesio
magyarzza a tneteket.

N. abducens (VI.) vizsglata


Tisztn motoros agyideg, a pons magassgban tallhat a magja. A m. rectus lateralis izmot innervlja.

Bulbus elhelyezkedse

Bnuls esetn az rintett szem befele ll s egyltaln nem kpes abduklni. A beteg a horizontlis
kettslts kompenzcija miatt az rintett oldal fel fordtja a fejt. (6. bra)
6. bra. Jobb n. abducens bnuls
esetn a pupilla normlis nagysg,
bulbus medilisan helyezett.

19.

Szemmozgsok vizsglata

A szemmozgsok vizsglatt a Szemmozgsok vizsglata cm fejezetben rszletezzk.

N. abducens krosods okai

fokozott intracranialis nyoms

sclerosis multiplex

stroke

koponyaalapi trs

meningitis

sinus cavernosus terleti gyullads vagy trombzis fjdalom, III, IV,V/1,VI rintettsg

Fissura oritalis superior szindrma III, IV, V/1, VI rintettsg

N. facialis (VII.) vizsglata


A n. facialis egy kevert agyideg: szomatomotoros, szomatoszenzoros, zrzsi s vegetatv funkcikat lt el:

Arc mimikai izmainak (illetve a m. stylohyoideus, m. digastricus s a platysma egy rsznek) a


szomatomotoros beidegzse

M. stapedius beidegzse (stapedius-reflex)

A kls fl egy rsznek, a dobhrtya kls rsznek s a halljrat egy rsznek szomatoszenzoros
rzkelse

Orrnylkahrtya, a knnymirigy s kt nylmirigy (sublingualis s submandibularis) paraszimpatikus


beidegzse (orrnylka termelse, knnyelvlaszts, nyltermels)

Nyelv ells 2/3 zrzse (chorda tympani)

7. bra. Jobb oldali perifris facialis paresis. A beteg egyszerre prblja a homlokt rncolni s a szjval szlesen
elmosolyodni. Forrs: Wikipedia.org
A. Centrlis facialis paresis: homlokrncols, szembecsuks s pislogs jl kivitelezhet
B. Perifris facialis paresis: homlokrncols, szembecsuks s pislogs is krosodott

N. facialis szomatomotoros funkcijnak vizsglata

Nzzk meg a beteg arct. Vizsgljuk meg, hogy vane arcaszimmetria, klnbsg a
homlokredben, a szjzug llsban, a pislogsban.

20.

Krjk meg a beteget, hogy mutassa meg a fogait,


ftyljn, rncolja a szemldkt. Szintn keressnk
aszimmetrit.

Krjk meg a beteget, hogy csukja be a szemt.


vatosan prbljuk meg kinyitni. Jegyezzk meg, hogy
mind a kt oldal egyformn erse.

Bell-jelensg vizsglata: A beteg szeme nyitva van, vatosan


fogjuk meg a fels szemhjat s krjk meg, hogy csukja be a
szemt. p perifris beidegzs mellett a szemgoly felfele
fordul. Ez a fiziolgis jelensg perifris facialis paresisben
lthatv vlik a szemzrsi zavar miatt. A m. rectus superior (n.
III) krosodsakor a Bell-jelensg nem vlthat ki.

N. facialis motoros funkcijnak az rtkelse:

A homlokrncolsrt felels izomzat s a szemkrli


izomzat ktoldali supranuclearis beidegzst kap
(corticobulbaris plyk). Ezrt egyoldali centrlis facialis
krosodsnl a homlokrncols s a pislogs is
normlisan kivitelezhet. A homlokrncols s a
szembecsuks zavara teht csak azonos oldali perifris
facialis krosodsnl alakul ki.

A szjkrli izomzat s platysma csak floldali


beidegzst kap, ezrt mind centrlis, mind perifris
facialis paresisnl rintettek. Centrlis facialis paresisnl
ellenoldali supranuclearis krosods, mg perifris
paresisnl azonos oldali krosods felttelezhet.

Floldali perifris facialis paresist Bell-paresisnek


nevezzk. Perifris facialis paresis bevezet
szakaszban elfordulhat, hogy a beteg mg jl be tudja
csukni a szemt, de a pislogs sebessge mr ekkor
elmarad az ellenoldalitl. Ha a beteg nem tudja a
szemt teljesen becsukni, az a lagophtalmus.

A n. facialis a szembecsuksrt felel, ezrt krosodsa


NEM okoz ptosist. Ptosist a n. oculomotorius, a
szimpatikus rostok (Horner-trisz), a neuromuscularis
junctio krosodsa vagy pedig myopathia okozhat.

Ktoldali perifris facialis paresis: neuroborreliosis,


Miller-Fischer
szindrma,
vagy
meningeosis
carcinomatosa, esetleg neuromuscularis junctio zavara
okozhatja.

Floldali centrlis facialis paresis s azonos oldali


vgtaggyengesg: ellenoldali supranuclearis krosods
(stroke, tumor).

8. bra. Perifris facialis paresis vizsglata. Spontn arckifejezs, szjmozgs (nevets) s szembecsuks vizsglata. A
szembecsuksnl jl ltthat, hogy a bulbus felfele mozdul el (Bell-jelensg). Forrs: A Text-book of the practice of
medicine. Hermann Eichhorst, W.B. Saunders, 1901

21.

Floldali perifris facialis paresis s ellenoldali oldali vgtaggyengesg: agytrzsi krosods


(alternl szindrma Millard-Gubler szindrma).

Ktoldali centrlis facialis paresis mellett dysarthria, dysphagia s srsknyszer: pseudobulbaris


paresis (ktoldali slyos supranuclearis vascularis krosods, mely gyakran vascularis demencival
s als agyidegkrosods tneteivel jr egytt).

Enyhe facialis aszimmetria nem felttlenl utal facialis krosodsra. Fleg akkor nem, ha
akaratlagos innervcikor szimmetrikus mozgst szlelnk. Ez az alkati facialis aszimmetria.

Annak megtlsre, hogy a facialis paresis vagy a facialis aszimmetria j kelet vagy rgi, krjk el a
beteg egyik fnykpes igazolvnyt. Ha azon is szlelhet, akkor az egy rgi krosods
maradvnynak tekinthet.

Parkinson-krban cskkent mimikai gesztikulci szlelhet. Nem tekinthet paresisnek, ezt


hypomimia-nak hvjuk.

Bizonyos dystonia, dyskinesia tpusoknl akaratlan orofacialis tlmozgsok (orofacialis dyskinesia)


vagy szemhjgrcs (blepharospasmus) alakulhat ki.

Epilepszis roham alatt arcrngsok (clonisatio) jelenhet meg. Tourette betegsgben tic-rngsok
szlelhetk.

Synkinesia: korbbi perifris facialis paresis utn a reinnervatio nem jl alakul ki. Pl. elmosolyods
esetn a szem becsukdik, vagy tkezs esetn kicsordul a beteg knnye (krokodilknny). Ez
utbbi magyarzata az lehet, hogy a nyltermelsrt felels rostok idegzik be jra a knnymirigyet.

N. facialis rzsfunkcijnak vizsglata

Szomatoszenzoros rzs krosodsa: a kls fljrat s a dobhrtya kls rsznek tapintsa (pl.
vatta). Bell paresis esetben nzzk meg a dobhrtyt (herpeses hlyagok jelenlte).

zrzst rutinszeren nem vizsgljuk. Megkrdezhetjk a beteget, hogy rzie a ss s des zeket.
Ha vizsgljuk, akkor azt ss s des folyadkba mrtott flpiszklval tehetjk. A beteg szeme
legyen becsukva (ne tudja, hogy zestett vagy nem zestett fogpiszklt hasznlunk). Krdezzk
meg a beteget, hogy reze valamilyen zt (rzkels) s nevezze meg azt (kognitv folyamat). A kt
oldalt kln-kln kell vizsglni. Minden egyes vizsglat utn a beteg addig bltse ki vzzel a szjt,
amg a korbban alkalmazott zt mr nem rzi.

N. facialis reflexei
Cornea-reflex

A reflex afferens szrt a trigeminus (n. ophtalmicus), mg az efferens szrt a facialis agyideg adja

A reflex kivltst a n. trigeminus lersnl rszleteztk.

Floldali perifris facialis krosodsnl a beteg mind a kt oldalon egyforma mrtkben rzi
(fjlalja) a cornea megrintst, azonban a pislogs nem kvetkezik be a krosodott facialis oldaln.

Oculopalpebralis-reflex, pislogsi-reflex

Hirtelen a lttrbe vetl trgy vltja ki a pislogst. A reflex clja, hogy a szembe ne kerljn
idegen trgy. Afferens szra a n. opticus (colliculus superior), az efferens szra a n. facialis. Az
oculopalpebralis-reflexet nem kooperl betegnl hasznlhatjuk durva lttrkiess megtlsre.

Stapedius-reflex

Ers hangingernl a n. vestibulocochlearis (n. trapesius dorsalis) a facialis idegen keresztl


szablyozza a m. stapedius sszehzdst vagy elernyedst. A reflex az ers hangok okozta
zajrtalom cskkentsben jtszik szerepet. Flszeten mszeresen vizsglhat. Kiesse
hyperacusist vagy tinnitust okozhat.

22.

Magassgi lokalizci perifris facialis paresis esetben

Foramen stylomastoideus utn: csak motoros tnetek

Chorda tympani szintjben: zrzszavar s motoros tnetek

N. stapedius magassgban: Hyperacusis, zrzszavar s motoros tnetek

N. petrosus maior magassgban: Nyl- s knnytermels zavara, hyperacusis, zrzszavar s


motoros tnetek

Bels halljrat bels rsze: n. vestibulocochlearis krosodsa (vertigo), hallsveszts, nyl- s


knnytermels zavara, hallszavar, zrzszavar s motoros tnetek

N. vestibulocochlearis (VIII.) vizsglata


Tisztn rz agyideg, mely a hd als rszn ered.

Halls vizsglata

A kls halljratot (pl. Bell paresis esetn) otoscoppal vizsglhatjuk.

A beteggel val beszlgets alatt ltalban hamar kiderl, ha valakinek hallszavara van.

A halls legegyszerbb vizsglati mdszere: A beteg befogja az egyik fljratt. A hvelyk- s


mutatujjunkat a msik fle eltt egymshoz drzsljk, normlisan ezt a betegnek meg kell
hallania. Majd a msik flet is megvizsgljuk ilyen mdon.

Pontos, objektv hallsvizsglat: audiometria, BERA.

Rinn-teszt

A leveg s a csont ltal vezetett halls sszehasonltsa. Rezg kalibrlt hangvillt a beteg egyik
mastoideusa fl helyeznk, majd ha mr nem hallja a csont ltal vezetett rezgst a kls halljrat
el rakjuk. Norml esetben ilyenkor a beteg mg a leveg ltal vezetett rezgst hallja.

Weber-teszt

Rezg kalibrlt hangvillt a vertexre helyezzk. Normlisan a beteg mind a kt oldalt egyformn
hallja. Vezetses hallsvesztsnl a beteg a hangot a kros oldalon hangosabban hallja (Weber
prbnl lateralizl).

Hallsvizsglat rtelmezs

Vezetses hallskrosods: Weberen a rossz flet lateralizlja. Rinnvel a csontvezets jobb, mint
levegvezets, mert a flzsr, kzpflgyullads a csontvezetst nem rinti, de a lgvezetst rontja.

Sensoneuralis hallsveszts. Weberen a jl mkd flet lateralizlja. Rinn pozitv az rintett


oldalon (magas hangok jobban rintettek).

Vestibularis rendszer vizsglata


A Szdls s vestibularis tnetek vizsglata cm fejezetben rszletezzk.

N. glossopharingeus (IX.) vizsglata


Kevert szenzoros s motoros agyideg, mely a nyltvelbl ered.

Nyelv hts ktharmadnak az zrzse.

Szomatoszenzoros: dobreg, hts garatfal, a tonsillk s a lgyszjpad ltalnos rzse.

Szomatomotoros: m. stylohyoideus, a n. vagussal kzsen a garat s ggeizmok beidegzse.

Carotis elgazs vegetatv szenzoros beidegzse.

Parotis nylelvlasztsa.

23.
Neurolgiai szempontbl a szomatoszenzoros s szomatomotoros funkcija vizsglhat.

Garat-reflex.

Lgyszjpad-reflex.

N. vagus (X.) vizsglata


Kevert agyideg a nyltvelben ered.

Hts skla dura rzseit

Kls halljrat hts falnak rzse

Garat s ggeizmok beidegzse

Szv, td, gyomor, mj, vese, vkonybl, vastagbl egyrsznek paraszimpatikus beidegzse
Klinikai gyakorlatban a motoros funkcik vizsglhatk:

Uvula vizsglata

A beteg kinyitja a szjt, megnzzk az uvula llst. megkrjk a beteget, hogy mondjon egy t, s megfigyeljk, hogy az uvula elmozdule.

Ha az uvula az innervatio alatt devil, akkor az vagus krosodsra utal (ilyenkor az p oldal fel
devil az uvula).

Khgs

Megkrjk a beteget, hogy khgjn. Hangszalag beidegzsi zavarnl gyenge khgs szlelhet.

Beszd

Floldali hangszalag-bnulsnl a beteg hangja harsny. Ktoldali bnulsnl csak suttogni kpes.

Nyels

Megkrdezzk, hogy szokotte flrenyelni. Evs vagy ivs alatt kelle khgnie? Szokotte a
folyadk az orrn visszajnni?

Megkrjk a beteget, hogy igyon egy pohr vizet. Megfigyeljk, hogy le tudjae nyelni khgs
nlkl.

Hangszalagok

Flszeti krlmnyek kztt direkt vagy indirekt laryngoscopival vizsglhat.

Garat-reflex s lgyszjpad-reflex

A beteg kinyitja a szjt. Egy nyelvlapoccal a nyelvet lenyomjuk. Egy msik nyelvlapoccal vagy vatta
vg plcikval a lgyszjpad s a garatfal mind a kt oldalt megrintjk.

A reflex afferens szra a megrints helytl fggen a n. trigeminus (n. mandibularis) vagy a n.
glossopharingeus, mg az efferens szra a n. glossopharingeus s n. vaguson keresztl zrul.

Egyformn rzie a beteg? Egyforma mrtke a garat-reflex.


o Hinyz garat-reflex. Perifris krosodsra utal (n. glossopharingeus az afferens s a n.
vagus az efferens).
o Fokozott garat-reflex. Fels motoneuron krosods, pseudobulbaris tnettan.
o Azonban a normlis garat-reflex jelenlte nem zrja ki, hogy a betegnek nyelszavar legyen!

N. accessorius (XI.) vizsglata


Tisztn motoros agyideg. Kt helyen erednek a rostok: nyltvel (intracranialis) s a myelon (C2-5, spinlis).
Az intracranialis rostok egy rsze a vagus rendszerhez csatlakozik s a ggeizmok beidegzsben vesznek

24.
rszt. A neuroanatmiai tanknyvek kztt ellentmonds tallhat a spinlis rostok beidegzsre
vonatkozan, azonban levonhatjuk azt a konklzit, hogy eltr fokban de ltalban ktoldali beidegzst
kapnak.

M. trapesius: dnten contralateralis beidegzs

M. sternocleidomastoideus: dnten ipsilateralis beidegzs

M. trapesius vizsglata

Tapintsuk meg a trapesius izmot. Figyeljk meg egy esetleges vllcsngs jelenltt. Krjk meg a
beteget, hogy emelje meg a vllt, mikzben a keznkkel lenyomjuk azt. Hasonltsuk ssze a
ktoldali izomert.

M. sternocleidomastoideus vizsglata

Tekintsk meg s tapintsuk meg a sternocleidomastoideus izmot. Krjk meg a beteget, hogy
fordtsa el gy a fejt, hogy a temporomandibularis szglet a vllhoz rjen, majd a keznkkel
prbljuk meg a kzphelyzetbe visszanyomni. Figyeljk meg az ellenlls mrtkt, s az esetleges
aszimmetrit.

A vizsglat rtkelse

Floldali sternocleidomastoideus s trapesius atrfival jr krosodsa perifris eredetre utal.


Gyakori okok: trauma, korbbi mtt vagy irradiatio.

Floldali sternocleidomastoideus s trapesius perifris krosodsa


glossopharingeus krosods jelei szlelhetk: foramen jugulare lzi.

Floldali sternocleidomastoideus s ellenoldali trapesius krosods a sternocleidomastoideus-lzi


oldalval megegyez centrlis krosodsra utal.

Ktoldali
sternocleidomastoideus
atrfia
s
gyengesg:
facioscapulohumeralis izomdystrophia, motoneuron betegsg.

Floldali izollt trapesius gyengesg leggyakrabban perifris eredet, de ritkn lehet centrlis is..

Ha perifris n. accessorius krosods afelels a m. trapesius krosodsrt, akkor ltalban csak az


izomfels rsze atrofizl, mert az als rszt a plexus cervicalis is beidegzi.

Floldali izollt sternocleidomastoideus gyengesg: leggyakrabban traums.

A sternocleidomastoideus floldali fokozott trfija s tlmkdse: dystonia.

mellett

dystrophia

vagus

myotonica,

N. hypoglossus (XII.) vizsglata


Tisztn mozgat agyideg, melynek a magja a nyltvelben tallhat.
A motoros mag tlnyom mrtkben az ellenoldali, kisebb
mrtkben az azonos oldali fltekbl kapja a supranuclearis
beidegzst. Kivtelt jelent a n. hypoglossusnak a m. genioglossust
beidegz ga, mely csak ellenoldali supranuclearis beidegzst kap.
Ennek kvetkezmnye, hogy fltekei folyamat esetn a nyelv az
ellenoldal fel devil (centralis hypoglossus paresis).
9. bra. N. hypoglossus perifris paresise.

A nyelv vizsglata

Krjk meg a beteget, hogy nyissa ki a szjt, a nyelv


maradjon nyugalomban, gy lehet a fasciulatiot s az
atrophiat megtlni.

Nyelv atrophia esetn a kzps rok kiszlesedik, szembl


nzve a nyelv szle kezd el elszr sorvadni, illetve a nyelv

25.
kontrjn szmos behzds jelenik meg.

Nyjtsa ki a beteg a nyelvt. Figyeljk meg, hogy devile.

Krjk meg a beteget, hogy jobbra-balra s felfele-lefele mozgassa a nyelvt. Figyeljnk meg az
eseteges aszimmetrit.

A vizsglat rtelmezse

A nyelvtremor gyakori a nyelv kinyjtskor, amit gyakran fasciculatioval kevernek ssze. Fasciculatio
jelenltt ezrt csak a nyelv nyugalmi helyzetben vizsgljuk.

Floldali als motoneuron krosods: a nyelv a krosods oldala fel devil.

Floldali fels motoneuron krosods: a nyelv a krosods oldalval ellenttes irnyba devil,
gyakran ksri hemiparesis.

Ktoldali als motoneuron krosods: Kifejezett atrfia s fasciculatio, nyelvgyengesg.

Ktoldali fels motoneuron krosods: Nyelvgyengesg, nyelszavar, beszdzavar. Nincs atrfia


vagy fasciculatio. Gyakran fokozott masseter s garat-reflex ksri (pseudobulbaris paresis) .

Szem vizsglata
A szem vizsglata sorn tbb agyidegfunkcit vizsglunk.

Szemhj vizsglata
A szemet megnzzk, megkrjk a beteget, hogy pislogjon sokat. Ptosis felfele tekintssel provoklhat
(frasztsos teszt).

Lagophtalmus. A szemhjzrds zavara, a perifris facialis paresisre jellemz elvltozs. Gyakran


cskkent vagy az ellenoldalihoz kpest lassabb pislogssal jr.

Ptosis. Szemhjcsngs izomgyengesg miatt.

Szemhjnyitsi apraxia. A szem akaratlanul lecsukdik, melyet a beteg akaratlagosan nem tud
kinyitni. Ha manulisan kinyitja, akkor legalbbis egy darabig- rendesen tud pislogni. Nem
perifris izomgyengesg, illetve beidegzsi zavar, hanem kortiklis mkdszavar (apraxia).

Blepharospasmus. Akaratlan knyszeres szembecsuks (fleg a m. orbicularis oculi izmot rinti),


egyfajta dystonia.
Szemhj vizsglat rtelmezse

Ptosist nemcsak a n. oculomotorius krosods okozhat, hanem a szimpatikus beidegzs vagy a


neuromuscularis junctio krosodsa, illetve myopathia.

Izollt, floldali, rgta fennll ptosis leggyakoribb oka korbbi trauma vagy congenitalis eredet
amennyiben nem jr szemmozgs-zavarral.

Floldali ptosis abnormlis pupillval vagy az oculomotorius ideg vagy a szimpatikus rostok
krosodsra utal. N. III rintettsgnl a pupilla tg (mydriasis), mg a Horner-szindrmban szk
(miosis).

Ktoldali ptosis esetn myopathia, neuromuscularis junctio krosodsa merl fel.

Idsebb betegeknl ktoldali kiss csng szemhj lehet normlis is. Azonban ilyen esetekben sem
a klinikum, sem a frasztsos teszt nem utal egyb betegsgre.

Floldali vagy ktoldali, fluktul ptosis neuromuscularis junctio zavarra utalhat.

Felfele tekintssel (frasztssal) a ptosis myasthenia gravisban fokozdik, edrophonium (Tensilon)


iv. adsra javul vagy megsznik.

Pupilla vizsglata
Kzepesen megvilgtott szobban megnzzk a pupillk alakjt, nagysgt s aszimmetrijt.

26.

Pupilla mrete.

Isocoria: egyenl mret pupillk. Anisocoria: Eltr tmrj pupillk. (10. bra)

Norml tudat embernl a 2 mm-nl kisebb anisocoria normlis varins lehet. Comatosus betegnl
a 2 mm-nl kisebb anisocorit is krosnak tartjuk addig, amg az ellenkez nem kerl bizonytsra.

floldali, maximlisan tg, fnymerev pupilla: tentorialis bekelds (n. III)

ktoldali, maximlisan tg, fnymerev pupilla: agytrzsi funkcizavar, vagy atropinszer anyag
kerlt mindkt szembe pl. szemszeti vizsglat alkalmval

Kzepes mret, fixlt pupilla: kzpagyi laesio

apr, thegynyi pupilla: pons laesio, opioidok

kicsi, de reagl pupilla: thalamus laesio

Horner-szindrma: hypothalamus, agytrzs, arteria carotis interna dissectio

10. bra. Anisocoria.

Pupilla-reflex vizsglata
Stt vagy elhomlyostott szobban vizsgljuk. Tenyernket tegyk a kt szem kz.

Nzzk meg a pupilla alakjt, mrett s anisocoria jelenltt.

Nzzk meg mind a kt szemen a direkt s konszenzulis pupilla-reflexet. Ha belevilgtunk az egyik


szembe, akkor nemcsak az adott szem pupillja szkl (direkt pupilla reakci), hanem az ellenoldali
is (indirekt vagy ms nven konszenzulis pupilla reakci).

Gyorsan, felvltva, folyamatosan vilgtsunk bele elbb az egyik, majd a msik szembe. Figyeljk
meg, ha az egyik pupilla tgabb marad az ellenoldalinl (Marcus-Gunn pupilla), n. opticus chiasma
eltti krosodsra utal.
Pupilla-reakci rtelmezse

Normlisan mind a direkt, mind az indirekt (konszenzulis) pupilla-reakci pupilla szkletet


(miosis) okoz.

N. opticus krosods: Az rintett oldalrl sem a direkt, sem az indirekt pupillareakci nem vlthat
ki. Az ellenoldali szembl viszont mind a direkt s az indirekt pupillareakci kivlthat. Ez arra utal,
hogy az rintett oldalon megtartott az efferens szr (n. III) funkcija.

Marcus-Gunn pupilla: Afferens (prechiasmalis n. II) krosods. Az rintett oldali pupilla nem szkl
olyan mrtkben, mint az ellenoldali, ha a lmpt felvltva vilgtjuk a kt szembe.

Abszolt pupillamerevsg: A beteg a fnyt ltja, de sem a pupilla-reakci, sem az accomodatio nem
vlthat ki. Botulizmus, cocain intoxikci, a n. III paraszimpatikus rostjainak teljes krosodsa
okozhatja.

N. oculomotorius krosods: Dilatlt, fnyre nem reagl pupilla. Ha a kls szemizmok is


rintettek, ptosissal s lefele-kifele devil bulbussal trsul az rintett oldalon. A floldali tg,
fnymerev pupilla tudatzavar esetben tentorilis bekeldsre utalhat.

27.

Horner-szindrma: Szk (myosis), fnyre reagl pupilla, enophtalmus, ptosis, anhydrosis.


Hypothalamus, ggl. cervicale superior, carotis grendszer dissectioja, nyaki trfoglals, pancoast
tumor okozhatja.

Hippus. A pupilla ritmusos, de irregulris, fnyingertl fggetlenl jelentkez sszehzdsa s


kitgulsa. Lehet normlis, de uraemias s mjcirrhosisban is megjelenhet.

Convergentia vizsglata
Kb. 1 mterre a beteg szem el helyezzk az ujjunkat. Megkrjk a beteget, hogy nzzen az ujjunkra. Ezt
kveten az ujjunkat a beteg arca fel mozgatjuk lassan. Ezzel prhuzamosan accomodatio s
pupillaszklet alakul ki.

Accomodatio vizsglata
Megkrjk a beteget, hogy nzzen a tvolba. Ujjunkat tegyk a beteg szeme el a kzpvonalba, s krjk
meg, hogy nzzen az ujjunkra. Ezltal a szemek konverglnak, a pupilla szkl.

Szemmozgsok vizsglata
A szemmozgsok tbb fajtjt rdemes megklnbztetni:

Spontn, frksz szemmozgsok: A beteg spontn szemmozgsa, pl. krlnz a rendelben. A


frksz szemmozgsokat az anamnzis felvtelekor is meg tudjuk tlni.

Utastst kvet szemmozgsok: Megkrjk a beteget, hogy nzzen mind a ngy irnyba (felfele,
lefele, jobbra s balra).

Vezetett szemmozgsok (smooth pursuit).

Reflexes szemmozgsok. ntudatlan betegeknl az oculocephalicusreflex (babaszem-tnet)


fontos informcit szolgltat az agytrzs funkcijra vonatkozan. Megtartott tudat betegnl, ha
tekintszavart tallunk (pl. vertiklis tekints bnulst), a reflexes szemmozgsok vizsglata
segthet a krosods helynek meghatrozsban.

Szemmozgsrt felels kzpontok

Akaratlagos szemmozgsok: frontlis lebeny (Brodmann 8).

Occipitlis lebeny: vizulis reflex szemmozgsok (a trgy kpnek fixlsa a fovean).

Horizontlis reflexes szemmozgs: pontin tekintskzpont.

Vertiklis reflexes szemmozgs: mesencephalicus tekintskzpont (nucl. interstitialis Cajal).

Fasciculus longitudinalis medialis: Szemmozgat magvak kztti plya, felels az sszehangolt


szemmozgsrt.

Szemmozgsok vizsglata
Szemek egyttllsa

Nyugalomban s a szli helyzetekben figyeljk meg a szemek egyttllst (conjugalt szemlls


vagy dysconjugalt szemlls).

Dysconjugalt szemlls: strabismus (nincs kettslts) vagy perifris agyideg tnettan


(kettsltssal jr).

Skew-deviation: vertiklisan dysconjugalt szemlls, agytrzsi lzira utal, lehet supranuclearis.

Fixci

Fixci sorn 15-30 sec-ig nzessnk egy pontot a beteggel. Horizontlis squarewave jerk mozgsok
megjelense cerebellris, MSA s PSP betegsg jelenltre utalhat.

28.

Utastott szemmozgs.

Krjk meg a beteget, hogy nzzen felfele, lefele, jobbra s balra.

Vezetett szemmozgs (smooth pursuit).

A betegtl max. 1 m-re helyezkednk el, az llt az egyik keznkkel vatosan megfogjuk, hogy a fej
ne mozduljon el. Megkrjk a beteget, hogy az ujjunkat (vagy egy trgyat) kvessen a szemvel.
Mind a ngy irnyba (felfele, lefele, jobbra s balra) lassan mozgassuk a keznket. A vezetett
szemmozgsokat mind a kt szermen kln-kln, illetve egyttesen is vizsgljuk meg.

Folyamatosan s egyenletesen mozoge a szem. Vannake megakadsok, melyek aspecifikusan


kisagyi krosodsra vagy gygyszer (antiepileptikum) mellkhatsra utalhatnak.

Nystagmus jelen vane?

Agyidegbnuls jelei jelen vannake?

A beteg szlele diplopiat?

Tekintsbnuls jelen vane?

Saccade (gyors conjugalt szemmozgs).

A beteg ltternek kt szlre helyezzk a jobb s a bal mutatujjunkat. Krjk meg a beteget,
hogy nzzen arra az ujjunkra, amelyiket megmozgatjuk. Egyszer a jobb, majd a bal ujjunkat
mozgassuk meg. Krjk meg a beteget, hogy a szemmozgs alatt a fejt ne mozgassa. Ha szksges,
tbbszr s felvltva nzessk a beteget jobb s baloldalra. Figyeljk meg a kvetkezket:
o Latencia. Milyen gyorsan indtja el a szemmozgst.
o Sebessg. Lass vagy gyors a szemmozgs sebessge.
o Pontossg.
Normlis: Pontosan a clpontra rkezik a tekintet.
Undershoot saccade: A clpont eltt ll meg, majd korrigl. Lehetsges okok:
Parkinson-kr, Huntington-kr, bizonyos kisagyi folyamatok.
Overshoot saccade. A clponton tl ll meg, majd korrigl. Elforduls: kisagyi
krosodsok egy rszben.

Kettslts

Kettslts (diplopia) esetn mindig vgezzk el egy szemmel is a vezetett szemmozgsokat. Ha a


beteg egy szemmel is kettsen lt, az leggyakrabban szemszeti eredet (lencse, vegtest, macula),
ritkn ktoldali occipitalis lebeny krosodsra utalhat, de a pszichogn eredetet is fel kell vetni.

Perifris (mozgat agyideg magja, agyideg, neuromuscularis junctio, szemizom) krosods


kettsltst okoz. Ezzel szemben a szupranukleris vagy az internukleris krosods ltalban
nem okoz kettsltst.

A kettslts a paretikus izom irnyban a legnagyobb mrtk. Horizontlis kettsltst a III s VI


agyideg, mg vertiklis kettsltst a III s IV agyidegkrosods okoz.

Egy agyidegbnuls esetben diabetes, vasculitis, migrnes roham, neuritis, aneurysma,


intracranialis nyomsfokozds, vagy trauma llhat.

Tekintsbnuls

Frontlis tekintskzpont krosods: A beteg a gct nzi, akaratlagosan nem kpes az ellenkez
irnyban tekinteni. Azonban reflexesen (oculocephalicus-reflex, kalorikus ingerls) minden irnyban
kivlthat a szemmozgs.

Szupranukleris vertiklis tekintsbnuls: A beteg nem kpes vertiklisan tekinteni, ltalban a


lefele tekints jobban rintett. Azonban reflexesen (oculocephalicus-reflex) minden irnyban
kivlthat a szemmozgs.

29.

Mesencephalicus tekintskzpont krosods: vertiklis tekintsbnuls, mely reflexesen sem


vlthat ki.

Pontin tekintskzpont krosods: horizontlis tekintsbnuls, mely reflexesen sem vlthat ki.

Nystagmus rtkelse

Akaratlan oszcillci, melyet a szem lass elmozdulsa indukl (lass komponens) s egy gyors
korrekci (gyors komponens) kvet.

Rszletes rtkelst ld. Szdls s vestibularis tnetek vizsglata cm rszben

Reflexes szemmozgsok
Oculocephalicus-reflex (babafej tnet)

Az oculocephalicus-reflex clja a fixlt trgy foven tartsa. A kivlthatsgnak alapvet felttele,


hogy az agytrzsi reflex-kzpontok psge megmaradjon.

Csak olyan betegnl vizsgljuk, akinl a nyaki gerincsrls, -trs vagy zleti instabilits kizrhat.
Ellenkez esetben slyos myelon lzit okozhatunk!

Ha a beteg nem kooperl (pl. comatosus), akkor a szemhj vatos felemelsvel kezdjk a
vizsglatot. A hanyatt fekv beteg fejt hirtelen fordtsuk el jobbra! Ha az agytrzs p, a szem a
kiindulsi clterletre fixlva marad, ha krosodott, akkor a fejjel egytt passzvan mozog. A
manvert ismteljk meg a msik irnyba (balra) is.

Az oculocephalicus-reflex alkalmas supranuclearis tekintsbnulsok diagnosztizlsra is. Pl. PSPben, ahol vertiklis supranuclearis tekintszavar alakulhat ki, a beteg nem kpes akaratlagosan
lefele tekinteni. Ilyenkor a kooperl beteget, megkrjk, hogy nzzen a homlokunk kzepre. Ha
fejet felfele kibillentjk s a reflexes agytrzsi szemmozgsok rendben vannak, akkor a beteg kpes
a homlokunkra figyelni, azaz reflexes mdon lefele tekinteni.

Oculovestibularis-reflex

Elszr megbizonyosodunk, hogy a beteg dobhrtyja intakt.

20-50 ml jeges hideg vizet fecskendezznk a kls halljratba.

Normlisan a bulbusok az inger fel devilnak, majd gyors nystagmoid rngssal el (azaz a
nystagmus ellentteles az ingerls irnyval).

Kros: ha nem vlthat ki vagy dysconjugaltt vlik a szemlls.

Internuclearis ophtalmoplegia (INO)

Fasciculus longitudinalis medialis (FLM) krosods okozza. Mivel a kt FLM kzel van egymshoz,
ezrt gyakran egytt srlnek (ktoldali INO alakul ki).

Az rintett FLM oldaln a szem nem kpes adductiora, a msik abductiot vgz szemen nystagmus
jelenik meg.

Supranuclearis krosods egyik fajtjnak tekinthet, ezrt ltalban nem jr diplopival.

Fiatal betegnl SM, agytrzsi glioma, idsebbeknl agytrzsi stroke a leggyakoribb oka.

Ha a ktoldali FLM mellett ez egyik abducens mag is krosodik, akkor a beteg az egyik szemvel
egyltaln nem kpes horizontlisan tekinteni, a msikkal pedig csak laterlisan kpes kitekinteni
mikzben monocularis tekintsirny nystagmus alakul ki. One and a half syndromanak is
nevezik, SM vlthatja ki.

30.

Szdls s vestibularis tnetek vizsglata

Nystagmus. Szemtekerezgs. A bulbus akaratlan ritmusos oszcillcija. A szem lass elmozdulsa


(lass komponens) okozza, melyet egy gyors korrekcis mozgs (gyors komponens) kvet.

Vertigo. Forg szdlsrzs, melyet a ktoldali vestibularis rendszer kztti tnus felborulsa okoz
s vegetatv tnetekkel jr.

Dizziness. Bizonytalan szdlsrzs. Nem forg jelleg.

Spontn nystagmus s tekints provoklt (gaze-evoked) nystagmus jellemzse

Patofiziolgia alapjn a nystagmus lehet


o fiziolgis (pl. optokinetikus nystagmus), illetve
o patolgis (vestibularis, agytrzsi, cerebellaris, vagy retinalis a fixlsi kptelensg miatt,
illetve gygyszer okozta).

Kialakuls alapjn
o rkletes (congenitalis) s
o szerzett.
centrlis vagy
perifris eredet (1. Tblzat.)

Megjelens alapjn
o Spontn nystagmus. Ha a betegnl nyugalmi (alap) helyzetben elre tekintskor is
szlelhet.
o Provoklt nystagmus. Nystagmus spontn helyzetben nem szlelhet, azonban tekintssel
vagy egyb teszttel kivlthat.
Tekints provoklt nystagmus. Nystagmus spontn helyzetben (elre tekintskor)
nem szlelhet, de valamelyik irnyba tekintskor mr jelentkezik.

Nystagmus irnya s fokozatai


o Nystagmus irnya lehet horizontlis, vertiklis, rotatoros vagy ezek kombincija.
o A nystagmus irnyt a gyors komponens adja meg.
o Pendularis nystagmus. Ha mind a ktirny elmozduls egyforma gyorsasg. Gyakran
centrlis.
o Irnyvlt nystagmus. Ms nven bidirectionalis nystagmus, ami azt jelenti, hogy a
nystagmus az irnyt megvltoztatja ellenkez irnyba tekints esetn. Pldul ha jobbra
tekintskor jobbra irnyul, balra tekintskor balra irnyul a nystagmus. Irnyvlt
nystagmus gyakran centrlis eredet.
o 1 fok nystagmus, ha csak az egyik irnyba tekintskor s a tekints irnyba tve
jelentkezik,
o 2 fok nystagmus, ha spontn elre tekintskor is lthat,
o 3 fok nystagmus, ha irnyval ellenttes irnyba tekintskor is szlelhet.

A szerzett vertiklis nystagmus leggyakrabban agytrzsi krosods vagy gygyszerkivltott (pl.


antiepileptikum).

sszetett nystagmus htterben: gygyszer, kbtszer, alkohol vagy hts sklai trfoglals llhat.

Vestibularis tneteket vizsgl klinikai mdszerek


Fixci vizsglata

A vizulis fixci gtolja, ezzel szemben a fixci felfggesztse pedig felersti a perifris
nystagmust.

31.

A fixci csak a perifris nystagmust gtolja ezrt a fixci hatsra megszn vagy cskken
amplitdj nystagmus szmit az egyik legbiztosabb perifris lokalizcis jelnek szdlsben.
o Fixcit gtolni legjobban a Frenzel szemveggel lehet, mivel a lencsk megakadlyozzk a
beteg fixcijt, a vizsgl viszont nagytva ltja a beteg szemt.
o Pupilla lmpval is elrhetjk ugyanezt: a beteg egyik szemt letakarja, a msikba
belevilgtunk a lmpval. A cornen tkrzd fnypont jl rzkelhetv teszi a
nystagmust.
o Szemtkrrel is vizsglhatunk fixcira bekvetkez vltozst: a beteg egyik szemt
letakarja, a msikban a szemfenken szlelt mozgsbl tljk meg a nytagmust. Arra
vigyzzunk ilyenkor, hogy a bulbus tls flgmbjn szlelt mozgs ppen ellenttes
irny a szabad szemmel megtlt mozgssal!

Optokinetikus nystagmus vizsglata

Fiziolgis nystagmus. A beteg egy mozg trgyat nz, pl. egy forg, cskos dobot. A szem kveti a
mozgst, majd egy gyors korrekci kveti. Kivlthat gy is, hogy a beteget forgatjuk. A
vestibuloocularis reflex clja, hogy a lts cltrgyt a foven tartsa. Jelenltt rutinszeren nem
vizsgljuk, azonban kivltsa pszichogn vaksg esetn indokolt lehet.

Dix-Hallpike manver (ritkbban Nylen-Brny manver)

Benignus paroxysmalis vertigo megtlsre szolgl teszt. Az gyon l beteg fejt az egyik oldalra
45 fokban elfordtjuk. Ezt kveten a kt keznkkel fixlva a fejllst, a beteget gyorsan
htrafektetjk, olyan mdon, hogy a beteg feje az gy skjtl kb. 45 fokban htrafele lelgjon. Ha a
rendel elhelyezkedse miatt a beteg fejt nem lehet az gyrl lelgatni, akkor a beteg
vllmagassgba helyeznk prnt. Ilyen mdon a beteg hirtelen lefektetsekor a fej htra tud
lgni.

Pozitv esetben pr msodperces latencival a beteg vertigot panaszol, a vizsgl rotatoros,


verticalis nystagmust szlel, ami spontn megsznik.

Halmgyi-fle head impulse test

Perifris vestibularis (laterlis vjrat vagy a n. vestibulocochlearis) krosodsra utal teszt. A


beteg fejt kt keznk kz vesszk s kb. 30 fokkal elre dntjk. Megkrjk a beteget, hogy
nzzen az orrgyknkre s megkrjk, hogy a fej forgatsakor is prbljon oda fixlni. A beteg fejt
hirtelen kb. 15 fokkal jobb oldalra fordtjuk s megfigyeljk, hogy a beteg hogyan kpes a
homlokunkra fixlni. A manvert a msik irnyba (balra) is megismteljk. A tesztet tbbszr
megismtelhetjk, ha az rtkels nem egyrtelm.

Normlis esetben a beteg kpes vgig a vizsglra fixlni.

Floldali perifris krosods esetn az rintett oldalra fordtva a beteg szeme elfordul, majd egy
saccad-szer korrekcit vgez.

Centrlis vestibularis tnetegyttesnl a Halmgyi teszt ltalban negatv.

Ritkn centrlis krosodsnl (pl. AICA infarctus, ami elltja a bels flet) is pozitv lehet a Halmgyi
teszt, de ebben az esetben hallskrosods is kialakul.

Alternl lefedsi teszt (alternating cover test)

Skew devici kimutatsra szolgl teszt.

A beteg a szemben l vizsgl orrra fixl. A vizsgl fixls kzben lefedi a beteg egyik szemt,
majd hirtelen a fedst thzza a msik szemre. A vizsgl ilyenkor a szabadd vlt szemet elemzi,
lthat-e vertiklis korrekcis saccade.

Ha nincs korrekcis mozgs a vizsglat negatv, ha van, skew devici ll fenn.

A skew devici specificitsa centrlis lziban 98%.

32.

HINTS, head impulse test, nystagmus, skew deviation test

sszevont Halmgyi teszt, nystagmus s skew devici teszt (angol irodalomban HINTS, head
impulse test, nystagmus, skew deviation test sszevonsbl add mozaiksz). Centrlis
vestibularis tnetek esetben a hrom teszt kzl legalbb az egyik centrlis eredetre utal, azaz
100%-os a szenzitivitsa! A HINTS ezltal rzkenyebb mdszer a diffzis MRI vizsglatnl s
mindssze 1 perc alatt elvgezhet a beteggy mellett!

Brny-teszt

A beteg l vagy ll. Megkrjk, hogy a kartvolsgnyira lev mutatujjainkat rintse meg a
mutatujjaival. Ezt kveten csukja be a szemt, tegye le a kezt az lbe, vagy a test mell, majd
csukott szemmel prblja meg visszatenni a kezt az eredeti pozciba. Pozitv esetben mind a kt
ujj kzel egyforma mrtkben egy irnyba devil (lateralizl).

Romberg-teszt

A beteg ll. Megkrjk, hogy zrja ssze a kt lbt (a lbfejt is), majd csukja be a szemt. Pozitv
esetben oldalra dl vagy trzsben ataxia jelenik meg. A teszt kivitelezsekor kszljnk fel arra,
hogy a beteg akr el is eshet, s ezt meg tudjuk idben akadlyozni.

Neheztett Romberg. Megkrjk az ll beteget, hogy helyezze a jobb lbt a bal lb el gy, hogy
a jobb sarok a bal lbujjak eltt legyenek. Megfigyeljk, hogy trzsataxia vagy dls megjelenike.
Ezt kveten arra krjk a beteget, hogy szintn csukott szemmel a bal lbt helyezze a jobb el.
Kros esetben fggetlenl attl, hogy a jobb vagy a bal lb van ell, a beteg ugyanabba az irnyba
dl. Pszichogn esetekben gyakran szleljk, hogy a beteg ms-ms irnyba dl attl fggen, hogy
a jobb vagy a bal lba van ell.

Vakjrs

A beteg lljon egyenesen s megkrjk, hogy az eltte kb. 5 mterre lev clponthoz menjen
csukott szemmel. Normlisan irnytart a jrs, pozitv esetben egyik irnyba eltr. Kszljnk fel
arra, hogy a beteget idben elkapjuk, ha elesne!

Tandemjrs

Megkrjk a beteget, hogy egyenesen menjen gy, hogy a sarkt a lbujjai el tegye. Kros esetben
floldali eldls alakul ki. A vizsglat sorn lljunk kszen arra, hogy szksg esetn a beteget
elkapjuk.

Kalorikus ingerls

Elszr megbizonyosodunk, hogy a beteg dobhrtyja intakt.

20-50 ml jeges hideg vizet fecskendezznk a kls halljratba.

Normlisan a bulbusok az inger fel devilnak, majd gyors csapssal a msik irnyba mozdulnak el,
azaz a nystagmus irnya az ingerls oldalval ellenttes.

Kros: ha nem vlthat ki vagy ha dysconjugalt lesz a szemlls.

Uterberger test (msnven Fukuda test)

A beteget arra krjk, hogy csukott szemmel egy helyben legalbb 20 msodpercig gyalogoljon.
Fontos, hogy csendes helyen vgezzk. Akkor tekintkj pozitvnak, ha a helybenjrs sorn a beteg
el kezd forogni. Mivel a beteg el is eshet, a teszt elvgzse alatt kszen kell llnunk, hogy esetleges
eless esetn a beteget el tudjuk kapni.

33.

A vestibularis vizsglmdszerek eredmnyeinek rtkelse


Normlis llapot

Sem spontn, sem tekints-provokcira nystagmus nem szlelhet. Fiziolgis (pl. optokinetikus
vagy kalorikus ingerlssel kivltott) nystagmus normlis megjelens, a bulbusok nem vlnak
dysconjugaltt.

Szli helyzetben nhny tmeneti horizontlis nystagmoid rngs normlis jelensg lehet.

Tekints gyengesges nystagmus fleg strabismusban normlis jelensg lehet (ez az egyetlen olyan
irnyvlt nystagmus, mely nem utal akut centrlis trtnsre).

Kros nystagmus

A legfontosabb annak eldntse, hogy a nystagmus (vertigo) htterben perifris vagy centrlis ok
ll. (1. Tblzat)

Perifris nystagmus
Egyirny, a krosodott vestibularis rendszerrel
ellenttes irny a gyors komponens
Tekints irnynak megvltoztatsa a nystagmus
irnyt nem befolysolja

Centrlis nystagmus
Lehet egy, vagy tbbirny is

Tekints irnynak megvltoztatsa a nystagmus


irnyt
befolysolhatja
(bidirectionalis,
multidirectionalis)
Slyos vertigo, hnys ksri
Enyhbb vegetatv tnetek is ksrhetik
A gyors komponens irnyba tekintve az Tekints-provoklt nystagmus gyakran centrlis
amplitd megnhet
(kivve tekints gyengesges nystagmus)
Tbb komponensbl llhat (horizontlis, Tisztn vertiklis vagy tisztn rotatoros
rotatoros vagy vertiklis)
nystagmus gyakran centrlis
Fixci cskkenti
Fixci nem cskkenti
1. Tblzat. Perifris s centrlis nystagmus elklntse.

Harmonikus s diszharmonikus vestibularis tnetegyttes

Harmonikus vestibularis tnetegyttes = Perifris vestibularis tnetegyttes

Diszharmonikus vestibularis tnetegyttes = Centrlis vestibularis tnetegyttes

A harmonikus s disharmonikus tnetegyttest a legtbb esetben a klinikai tnetek alapjn el lehet


egymstl klnteni. (2. Tblzat)

Nystagmus
Brny teszt
Romberg teszt
Vakjrs

Perifris =
Harmonikus vestibularis
tnetegyttes
Krosodott oldallal ellenttes
irny (contralateralis)
Nystagmus lass
komponense fel irnyul
Nystagmus lass
komponense fel irnyul
Nystagmus lass
komponense fel irnyul

Centrlis tnetek

Nincsenek

sszefoglals

Nystagmus ellenttes irny


a tbbi lateralizcis teszt
eredmnyhez kpest -

2. Tblzat. Perifris s centrlis vestibularis tnetegyttes elklntse.

Centrlis =
Diszharmonikus vestibularis
tnetegyttes
Krosodott oldallal azonos
irny (ipsilateralis)
Nystagmus gyors
komponense fel irnyul
Nystagmus gyors
komponense fel irnyul
Nystagmus gyors
komponense fel irnyul
Legtbbszr cerebellris,
piramis, vagy agytrzsi
krosods egyb tnetei
Nystagmus s a lateralizcis
tesztek is ugyanabba az
irnyba mutatnak-

34.

Neuronitis vestibularis
A szdls lassabban, tbb ra alatt fokozatosan alakul ki. Tbbnyire forg jelleg. Neuronitis esetn szinte
soha nem fordul el, hogy vestibularis tnet a hallszavarral egytt forduljon el. Harmonikus tnetek
jellemzek, lzi oldalval ellenttes irny nystagmus, azonos irnyban dls. Skew devici, irnyvlt
nystagmus ebben a krkpben soha nincs jelen, Halmgyi 85%-ban pozitv.

AICA infarctus
Az anterior inferior cerebellaris artria (AICA) az artria basilaris caudlis harmadban ered. Az AICA vgga
ltja el a bels flet, ez az oka a bels fl infarctusnak kialakulsakor szlelhet perifris s centrlis
tnetek keveredsnek. Elzrdsa esetn szdls (98%) mellett centrlis szemmozgat tnetek (96%ban) szlelhetk. Skew devici, negatv Halmgyi teszt s irnyvlt nystagmus tnetek egyike 100%-ban
jelen van.
Az esetek kzel felben hallskrosods is kialakul, ezekben az esetekben pozitv Halmgyi tnet szlelhet
s nincs skew devici. Ritkn az AICA infarctus egyetlen tnete lehet a hirtelen hallscskkens is.

PICA infarctus
A posterior inferior cerebellaris artria (PICA) terleti ischaemia vagy infarctus is mindig akut vestibularis
szindrma tneteit hozza ltre. Az izollt PICA infarctusra jellegzetes az gynevezett pseudo-vestibularis
neuronitis azaz a tnetei megtvesztsig hasonltanak a valdi neuronitis vestibularis tneteihez.
PICA terleti infarktusban a betegeknl hirtelen fellp szdls s kifejezett egyirny dls szlelhet,
azonban a Halmgyi teszt negatv. A spontn nystagmus irnyvlt vagy tekints provoklta egyirny
nystagmus jelenik meg. A poszturlis instabilits slyos fok, nem tudnak segtsg nlkl jrni. 20%-ban
szlelhet skew devici, 30%-ban alakulnak ki ksr agytrzsi tnetek. A krkp felismerst nehezti,
hogy nagyon ritkk az egyb centrlis idegrendszeri tnetek, s hinyoznak, vagy nagyon diszkrtek a
cerebellris tnetek is. Enyhe vgtag ataxia jelen lehet. A krkp veszlye, hogy megkzelten 30%-ban
alakul ki kisagyi trfoglal dma.

Superior cerebellaris artria (SCA) infarctus


Hirtelen kialakul slyos jrsi s vgtag ataxia elkent beszddel a jellemz klinikai kp. Csak az esetek
felben ksri szdls, nha a szdls nlkli hnys lehet az els tnet. 40%-ban fejfjssal, 50%-ban
agytrzsi tnetekkel, 70%-ban vgtagataxival jr. Legnagyobb rszben kardilis emblia ll a httrben. A
szemmozgs zavar az esetek felben szlelhet, irnyvlt nystagmus formjban. (Skew devici, negatv
Halmgyi teszt s irnyvlt nystagmus tnetek egyike az esetek 100%-ban jelen van.)

Benignus paroxysmalis positional vertigo (BPPV)


A BPV a forg jelleg szdlssel jr krkpek kzl a leggyakoribb. Hirtelen fejmozgs, helyzetvltoztats
provoklta, paroxysmalisan jelentkez vertigo. Dix-Hallpike s Halmgyi teszt pozitv. Alternating cover test
negatv. Hallspanaszok nem fordulnak el. Maga a szdlses roham nystagmussal, ers vegetatv
tnetekkel jr. A helyzetvltoztats utn latencival indulnak a tnetek, melyek fokozatosan, de viszonylag
gyorsan lecsengnek, ha a fej nyugalomban marad. Egyb centrlis tnet nem szlelhet.

Motoros rendszer vizsglata


Motoros rendszer vizsglata sorn az izom mrett (trfijt), tnust s erejt rtkeljk. Azonban ennek
eredmnyt mindig a tbbi neurolgiai tnettel (pl. mly reflexek, piramis jelek, rzszavar jelenltvel)
egytt szabad csak rtkelni.

Izomer vizsglata

Paresis. Izomgyengesg.

Plgia. A legslyosabb fok izomgyengesg, semmilyen akaratlagos mozgs nem szlelhet.

35.

Izomer mrtknek jellemzse


A gyengesg mrtke a Medical Research Council Scale alapjn osztlyozhat 0 s 5 fok skln.

5: Normlis izomer.

4: Er ellenben szlelhet kis fok izomgyengesg.

3: Gravitci ellenben is kpes mozgsra.

2: Kizrlag a gravitci kikapcsolsakor kpes mozgsra. Vzszintes skban akkor kpes mozgsra,
ha a vgtagot a gravitcival szemben megtartjuk. nllan a gravitci ellenben nem kpes
mozogni.

1: Tapinthat vagy lthat izom-sszehzds, ami nem kpes az zlet megmozdtsra mg


tehermentestett helyzetben sem.

0: Egyltaln nincs mozgs (plgia).

Izomgyengesg vizsglata

Az izomgyengesgnl nagyon fontos felmrni, hogy tnyleg izomgyengesget szlelnk, vagy pedig
a kifrads vagy a fjdalom miatt nem tudja a beteg a megfelel ert kifejteni.

Hatrozzuk meg a gyengesg kialakulsi idejt, gyorsasgt s eloszlst.


o Monoparesis: egy vgtagot rint izomgyengesg
o Hemiparesis: egyik oldalon a fels s az als vgtagot rint izomgyengesg
o Paraparesis: a kt als vgtagot rint izomgyengesg
o Tetraparesis: mind a ngy vgtagot rint izomgyengesg
o Faciobrachialis paresis: azonos oldali facialis izomzat s a fels vgtag izomgyengesge
o Disztlis hangsly paresis. A vgtag disztlis izomzatban a gyengesg kifejezettebb, mint
a proximlis izmokban.
o Proximlis hangsly paresis. A vgtag proximlis izomzatban a gyengesg kifejezettebb,
mint a disztlis izmokban.

Az izomer-cskkens lehetsges okai:


o Als motoneuron krosods (perifris, az -motoneuron, az axonja, a neuromuscularis
junctio vagy az izom krosodsa): normlis vagy cskkent izomtnus, hypo- vagy areflexia,
atrfia, fasciculatio.
o Fels motoneuron krosods (centrlis): klasszikusan spaszticits, fokozott mlyreflexek,
piramis jelek, azonban az akut szakban az izomtnus lehet hypoton (diaschisis).
o Funkcionlis paresis: nem kveti az anatmiai viszonyokat, diszkrepancia szlelhet a
tnyleges mozgsok, illetve a vizsglat sorn szlelt izomer kztt, normlis reflexek,
normlis izomtnus, nincs kros reflex.
Hoover-jel. Pszichogn eredet als vgtagi gyengesg kimutatsra alkalmas. A
beteg hanyatt fekve fekszik. Egyik tenyernket tegyk a beteg gyenge lbnak
sarka al. Krjk meg a beteget, hogy a msik lbt emelje magasra (cspben
hajltsa be), mikzben a msik keznkkel megprbljuk lenyomni azt.
Ha az rintett vgtag paretikus, akkor vgig nyomst rznk a keznkkel.
Ha nem rznk nyomst a beteg paretikus vgtagja alatt, akkor az rintett
vgtag nagy valsznsggel nem paretikus. A jelensg magyarzata az,
hogy a synergista tkrmozgsok miatt a gyengbb vgtagjt is
akaratlanul emeli a beteg

Az izomer vizsglatt rdemes szisztematikusan kivitelezni (pl. fellrl lefele), illetve a kt oldalt
egymssal sszevetve rtkelni. (3. Tblzat)

36.
Vizsglt funkci
Nyak flexio, extensio,
elforduls
Vll abductio
Vll adductio
Vll anteflexio
Vll retroflexio
Vll kifele rotatio

Izmok
Mly nyakizmok,
strenocleidomastoideus s
trapesius
Deltoideus s supraspinatus
Pectoralis s latissimus
Deltoideus, biceps caput longum
Deltoideus
Subscapularis s teres maior

Vll befele rotatio

Teres minor s infraspinatus

Knyk flexi
Knyk extensio
Csukl flexio
Csukl extensio
Supinatio
Pronatio
Kzujj flexio
Kzujj extensio

Biceps
Triceps
Alkar flexorok
Alkar extensorok
Supinator
Pronator teres
Felletes s mly ujj flexorok
Felletes s mly ujj extensorok

Kzujj abductio
Kzujj adductio
Hvelykujj abductio
Hvelykujj adductio

Dorsalis interosseusok
Ventralis interosseusok
Abductor pollicis
Adductor pollicis

Hvelykujj oppositio
Csp anteversio
(flexio)
Csp retroversio
(extensio)
Csp abductio
Csp adductio
Trd flexio

Opponens pollicis
Iliopsoas

Trd extensio
Lbfej dorsalflexio
Lbfej plantarflexio

Gluteus maximus
Gluteus medius
Comb adductorok
Biceps femoris, semitendinosus,
semimembranosus
Quadriceps femoris
Tibialis anterior, lbujj
extensorok
Triceps surae, lbujj flexorok

Utasts
Hajtsa a fejt elre, htra, jobbra s
balra. Fordtsa a fejt jobbra s balra.
Emelje fel a karjt oldalra
Szortsa a karjt a trzshez
Emelje elre a karjt
Emelje htra a karjt
Knykben hajltva fordtsa kifele a
karjt
Knykben hajltva fordtsa befele a
karjt
Knykben hajltsa be a karjt
Nyjtsa ki a karjt
Csuklban hajltsa be a kezt
Csuklban hajtsa htra a kezt
Fordtsa a tenyert felfele
Fordtsa a tenyert lefele
Markolja meg a kezemet
Nyissa ki a tenyert s nyjtsa ki az
ujjait
Terpessze szt az ujjait
Zrja ssze a kiegyenestett ujjait
Terpesze szt a hvelykujjt
Szortsa a hvelykujjt a
mutatujjhoz
Hvelykujjval rintse meg tenyert
Emelje fel a lbt (hton fekve)
Nyjtsa htra a lbt. (Hason fekve
vizsglhat)
Emelje oldalra a lbt
Cspben mozgassa befele a lbt
Hajltsa be trdben a lbt
Nyjtsa ki trdben a lbt
Pipljon a lbfejvel (emelje htra a
lbfejtmintha sarkon llna)
Spicceljen, mintha lbujjhegyen llna

3. Tblzat. Fbb izomcsoportok, melyek mkdst rutinszeren vizsgljuk.

Ltens paresis prbk


Latens paresis prbk segtsgvel bizonyos tpus enyhbb paresisek is szrevehetk. Ha a beteget arra
krjk, hogy bizonyos helyzetben tartsa meg a vgtagjait, a paretikus izmok hamarabb fradnak s ezrt
jellegzetes tneteket szlelhetnk:
Pronator drift sign. Fels vgtag latens paresis prbja. Megkrjk a beteget, hogy csukja be a
szemt. Ha l, akkor arra krjk, hogy derkszgben, tenyrrel felfele nyjtsa ki a fels vgtagjait,
olyan mdon, hogy egymssal prhuzamosan legyenek s az ujjakat is terpessze szt. Ha a beteg
hton fekszik, akkor arra krjk, hogy kb. 45 fokban tenyrrel felfele nyjtsa ki a fels vgtagjait s
az ujjait terpessze szt. Normlis helyzetben a vgtagokat a beteg stabilan meg tudja tartani.
Paresis esetn az rintett vgtag sllyed s pronl. Ha az rintett vgtag csak sllyed s nem
pronl, az felveti a funkcionlis eredet lehetsgt.

37.
Mingazzini-jel. A beteg hton fekszik. Megkrjk, hogy csukja be a szemt. Mind a kt als
vgtagot cspben s trben is 90-90 fokban behajltjuk olyan mdon, hogy a kt vgtag egymssal
prhuzamos s nem r ssze. Pozitv esetben az rintett als vgtag sllyed, fleg a lbszr.
Barr-jel. A beteg hason fekszik. Trdeit 45 fokban behajltja. Pozitv esetben a paretikus vgtag
sllyed.

Minimlis als vgtagi gyengesget is kimutat prbk


Lbfej dorsalflexios erejnek vizsglata. Megkrjk a beteget, hogy jrjon sarkon.
Lbfej plantarflexios erejnek vizsglata. Megkrjk a beteget, hogy jrjon lbujjhegyen. Ezt
kveten lljon lbujjhegyre tzszer. Ezt a prbt egy, illetve kt lbon is elvgeztethetjk.
Gluteus izmok vizsglata: Guggoljon le, majd lljon fel. Normlisan kapaszkods nlkl fel tud llni.
Gowers-jel, ha sajt combjra tmaszkodva tud csak felllni.

Izomtnus vizsglata
Izomtnus a passzv zleti mozgsok sorn szlelt ellenllst jelenti, melynek a htterben az izmok
alapllapoti sszehzdsa ll.

Izomtnus vizsglata

A vizsglat eltt megkrjk a beteget, hogy ljn vagy fekdjn le s laztsa el az izmait.

A fels vgtagoknl a knyk- s a csuklzlet szimultn hajltst s kinyjtst vgezzk.

Az als vgtagoknl pedig a csp s a trd szimultn hajltsval s kinyjtsval vizsglhatjuk.

rdemes lassan (rigidits jobban szlelhet), illetve gyorsan (spaszticits jobban szlelhet) is
megvizsglni.

A kt oldal izomtnust mindig egyms utn hasonltsuk ssze.

Izomtnus rtkelse

Normotonia. Minimlis ellenlls szlelhet. A passzv zleti mozgs teljes mozgsterjedelemben


elrhet.

Hypotonia. Cskkent izomtnus.

Flaccid hypotonia. Slyos fokban cskkent izomtnus. Ha a beteg vgtagjt passzvan megrzzuk, a
disztlis vgtagrszek szabadon kilengenek.

Spaszticits. Egy izomcsoportot (flexor vagy extensor csoportot) rint izomtnus fokozds. A
spaszticits sebessgfgg s legyzhet. A mozgs kezdetn kifejezettebb, de gyors passzv
mozgatsnl akr hirtelen le is cskkenhet a tnus.
o Wernicke-Mann spaszticits fels vgtagban a flexorok, mg az alsban az extensorok
tnusa spasztikus. A Wernicke-Mann spaszticits jellemzen floldali megjelens,
melynek a htterben az rintett vgtaggal ellenoldali szupplementer s premotoros
terletek, azok sszekttetseinek, a corticospinalis, valamint reticulospinalis plyk
laesioja llhat. Megjegyezend, hogy a primer motoros kreg kizrlagos srlse nem
okoz spaszticitst.
o Decorticatios spaszticits. Ktoldali tetraspaszticits egyik jellemz formja. A
felsvgtagok szimmetrikus flexis, az alsvgtagok szimmetrikus extensis
tnusfokozdsa az agykreg vagy a fehrllomny ktoldali kiterjedt pusztulsa miatt.
o Decerebratios spaszticits. Mind fels, mind az als vgtagokban extensios tnusfokozds
(spaszticits). Agytrzsi szint fels motoneuron krosodsra jellegzetes.

Rigor, rigidits. Mind a flexorok, mind az extensorok izomtnusa megn. Lass passzv mozgatskor
vizsglhat a legjobban. A rigidits nem sebessgfgg, mindvgig egyenletes.

38.

Provoklt rigor. Spontn nem szlelhet rigor a vizsglt vgtagban. Azonban az ellenoldali vgtagok
mozgatsakor (pl. klbe szorts s kinyits folyamatos vgzsekor, Froment-manver) enyhe fok
rigor jelenik meg.

Fokozott izomtnusra emlkeztet jelensgek

Paratonia (gegenhalten) Demencikra jellegzetes izomtnus fokozds. Rigorhoz hasonlan a


flexor s extensor izmok tnusa is megn, de az nem lland mrtk, hirtelen meg is sznhet. Az
izomelernyesztsnek kptelensgbl fakad, ezrt sokan nem tekintik valdi izomtnus
fokozdsnak.

Fogaskerk-tnet. Nyugalmi tremor mellett szlelhet intermittl ellenlls. Amg a vgtag passzv
mozgatsa a remegs irnyval ellenttes, addig fokozott rezisztencit rzkelnk. Amikor a
remegs irnya a vgtag passzv mozgatsnak irnyval megegyezik, ez a rezisztencia lecskken.
Mivel a tremor egy sinusoid mozgs, ezrt olyan rzsnk van a vgtag lass passzv mozgatsakor,
mintha egy fogaskereket mozgatnnk.

Myotonia. Az aktivlt izom elernyedse ksik, ez fokozott izomtnus rzett keltheti.

Dystonia. Akaratlan agonista s antagonista izomkontrakci, mely repetitv mintzatot mutat


hyperkinesiseket vagy abnormlis testtartst eredmnyez.

Izomtrfia
Az izomtmeg (izomtrfia) hasznos informcit jelent az als motoneuron betegsgekben. A trfit
inspectio, palpatio s a vgtagkrfogat objektv mrsvel tlhetjk meg.
Mivel a leggyakoribb perifris idegrendszeri betegsgek distalis hangslyak, a kiskzizmok s a
kislbizmok trfijnak megtlse nagyon fontos. Kiskzizom-hypotrophia mr akkor is szlelhet lehet,
amikor mg a beteg vgtaggyengesget nem is szlel a htkznapi tevkenysgei sorn.

Normotrophia. Normlis izommret.

Hypotrophia. Cskkent izomtmeg.

Atrophia. Igen slyos mrtkben cskkent izomtmeg.

Dystrophia. Az izommret nagyobbnak tnik a normlisnl, de ezt nem az izomszvet, hanem a


ktszvet felszaporodsa okozza.

Inaktivitsos atrfia. Az izomzat nem hasznlatbl (pl. egy stroke-t kveten kialakult paresis
miatt) fakad atrfia, ami nem perifris idegrendszeri eredet.
Izomatrfia esetben mindig vizsgljuk meg, hogy az rintett izomban szlelhet-e fasciculatio (az als
motoneuron spontn depolarizcija ltal kivltott izomrost sszehzdsa, ami nem kpes aktv mozgst
elidzni, de a brn vagy a nyelvfelsznen szabad szemmel, vagy EMG-vel is detektlhat). Ehhez kitart
szemrevtelezs szksges. Legknnyebben gy vehet szre, hogy a br kontrjt a vgtag magassgbl
nzzk.
Fasciculatiot utnozhatja a myokymia, ami a harntcskolt izomzat akaratlan, lokalizlt, rngsa, mely
szintn nem kpes zleti mozgst ltrehozni. Tpusos pldja az als szemhj kifradskor, kialvatlansgkor
vagy tlzott koffeinbevitelt kvet rngsa.

Reflexek vizsglata
A reflexek vizsglata fejezetben ismertetjk az nreflexeket (mlyreflexek), a felletes reflexeket (superficial
reflexes) s a patolgis reflexeket.

nreflexek (mlyreflexek)
Fiziolgis reflexeknek tekinthetk. Monoszinaptikus reflexek, melyek a gerincvelben zrulnak. A reflex
afferens szrt a proprioceptv informcit szllt vastag myelinisalt rostok adjk, mg az efferens szra az
als motoneuron. Ezrt ltalnossgban elmondhat, hogy cskkent reflexvlasz egyarnt kialakulhat a

39.
vastag myelinisalt rzrostok, illetve az als motoneuronok krosodsa esetn is. Fokozott s lnk reflexek
pedig fels motoneuron betegsgre utalhatnak.
Fontosabb tancsok a reflex vizsglatok kivltshoz s rtkelshez:

Minden harntcskolt izomnak meg van a sajt nreflexe, azonban a klinikai gyakorlatban
megelgsznk a radialis-, a biceps-, a triceps-, a patella- s az Achilles-reflex kivltsval. Specilis
esetekben a masseter-reflex megtlse is szksgess vlhat.

A legtbb nreflex egyarnt kivlthat l helyzetben, illetve hanyatt fekv helyzetben.

A reflexkalapccsal trtn ts eltt rdemes kzzel az nat kitapintani.

Krjk meg a beteget, hogy laztsa el magt. rdemes kzpllsba (se nem teljesen extendlt, se
nem teljesen flektlt helyzetben) belltani a vizsglt zletet.

Lendtsk meg a reflex kalapcsot, ne csak megrintsk vele a beteg brt.

A reflex vlasz llhat a vgtag megrndulsbl, illetve az rintett izmok sszehzdsbl.


Normlisan a vlaszok kzepesen lnkek, illetve szimmetrikusak.

Mindig egymst kveten a kt oldal azonos reflext vizsgljuk meg, gy az aszimmetria jobban
szrevehet. Fontos kihangslyozni, hogy mind a kt oldalon kzel azonos mrtkben hajltsuk be
az zltet, illetve kzel azonos sebessggel ssk meg az inat. Ha nem szimmetrikusan vltjuk ki az
nreflexeket, akkor a kt oldal kztt aszimmetrikus reflexvlaszt kaphatunk mg egszsgesekben
is!

Hyporeflexia. Cskkent reflexvlasz.

Areflexia. Hinyz reflexvlasz.

A hypo- s hyperreflexia mindig csak egyb vizsglatokkal egytt rtkelhet.

Ktoldali Achilles s brachioradialis reflex cskkens vagy kiess 60 ves kor felett normlis is lehet,
ha ms neurolgiai tnettel nem prosul s polyneuropathia jelenlte kizrhat.

Floldali reflexkiess mindig kros.

Mieltt kimondjuk, hogy egy reflex nem kivlthat, tbbszr ismteljk meg a vizsglatot.
Hasznljunk mfogsokat is.
o Jendrassik-mfogs. Alkalmazsval a reflexvlasz amplitdja nvelhet. Arra krjk a
beteget, hogy a kzujjait flig behajltva akassza egymsba, illetve prblja meg azokat
szthzni.

Reflex aszimmetria csak akkor tekinthet krosnak, ha tbbszr ismtelve is reproduklhat.

lnk-reflex: A normlisnl nagyobb mrtk reflexvlasz, gyakran piramis jelekkel trsul.

Fokozott reflex: A reflexogn zna kiterjedt. Pl. Fokozott patella-reflex esetn a tibia fels
harmadra mrt tssel is kivlthat a reflexvlasz, mg normlisan nem.

Radius-reflex (Brachioradialis-reflex) kivltsa


A beteg fekdjn a htn, krjk meg, hogy laztsa el magt. A karokat kb. 90 fokban szimmetrikusan
behajltjuk gy, hogy a beteg knyke a vizsglgyon legyen, a kezeit pedig a hasra helyezzk.A jobb kezes
vizsgl a bal kezt tenyrrel felfele a beteg kzujjai al helyezi. A reflexkalapccsal az alkar disztlis,
radilis oldalra mrjnk egy finom, de hatrozott tst. A kt oldalt egyms utn vizsgljuk, gy az
aszimmetria knnyebben szlelhet. A reflexv a C5-6 szegmensben zrdik.

Normlis: Alkar hajltsa. .

lnk: Knykhajlts s/vagy a beteg ujjainak a flexija. Nem felttlen jelent piramis plya laesiot.

Biceps-reflex kivltsa
A beteg fekdjn a htn, krjk meg, hogy laztsa el magt. A karokat kb. 90 fokban szimmetrikusan
behajltjuk gy, hogy a beteg knyke a vizsglgyon legyen, a kezeket a hasra helyezzk. A jobb kezes
vizsgl a bal hvelykujjt helyezze a biceps-nra, majd a reflexkalapccsal egy finom, de hatrozott tst

40.
mrjen az ujjra. A kt oldalt egyms utn vizsgljuk, gy az aszimmetria knnyebben szlelhet. A reflexv a
C5-6 szegmensben zrdik.

Normlis: Knykhajlts.

lnk: Normlisnl kifejezettebb knykhajlts s/vagy kiterjedt reflexogn zna.

Triceps-reflex kivltsa
A beteg fekdjn a htn, krjk meg, hogy laztsa el magt. A karokat kb. 90 fokban szimmetrikusan
behajltjuk gy, hogy a beteg knyke a hason helyezkedjen el. Hatrozzuk meg a triceps-n helyzett a
knyk felett 1-2 cm-rel. A reflexkalapccsal mrjnk egy finom, de hatrozott tst. A kt oldalt egyms
utn vizsgljuk, gy az aszimmetria knnyebben szlelhet. A reflexv a C6-7 szegmensben zrdik.

Normlis: Knyk extensio.

lnk: Normlisnl kifejezettebb knyk extensio.

Patella-reflex kivltsa
A beteg fekdjn a htn, krjk meg, hogy laztsa el magt. A jobb kezes vizsgl a bal karjt helyezze a
beteg vizsglt trde al gy, hogy a trd kiss behajlik, de a beteg sarka mg a vizsgl gyon nyugszik. A
vizsgl tapintsa ki a m. quadriceps int, majd azt egy finom, de hatrozott mozdulattal sse meg. A kt
oldalt egyms utn vizsgljuk, gy az aszimmetria knnyebben szlelhet. A reflexv a L2-4 szegmensben
zrdik.

Normlis: Trd extensio.

lnk: Normlisnl kifejezettebb trd extensio. Ktoldali lnk patella-reflex anxietasban is


megjelenhet.

Fokozott. Tibira mrt tssel is trd extensio vlthat ki (kiterjedt reflexogn zna).
A patella-reflex lve is vizsglhat. Ilyenkor a reflex vlaszt kt mdon tlhetjk meg:

Ha a beteg lba nem r le a fldre (pl. vizsgl asztalrl lg le), akkor a trd extensio mrtke
alapjn tlhetjk meg a reflex vlaszt.

Ha a beteg lba ler a fldre, akkor a vizsgl a bal kezt a m. quadricepsre helyezi s az izom
sszehzdsa alapjn mri a reflex vlaszt..

Achilles-reflex kivltsa
A beteg fekdjn a htn, krjk meg, hogy laztsa el magt. A reflex kivltsra alapveten kt mdszer
hasznlata ajnlott:
1. A beteg lbt a vizsgl olyan pzba emeli, hogy a beteg cspje s a trde is 90 fokban be legyen
hajltva. A jobbkezes vizsgl a beteg trdt a hnalja al veszi, amit a felkarral rgzt. A vizsgl a
bal kezt a beteg lbujjainak talpi felsznre helyezi gy, hogy a lbfej kzel 90 fokos szget zrjon
be a lbszrral.
2. A beteg a trdt kb. 30 fokban behajltja, a vizsgl a bal kezvel a beteg talpt megtmasztva
szintn kzel 90-os helyzetbe hozza a bokazletet.
A vizsgl egy finom, de hatrozott mozdulattal sse meg az Achilles nat. Normlis vlasz egy plantarflexis
mozgs. A kt oldalt egyms utn vizsgljuk, gy az aszimmetria knnyebben szlelhet. A reflexv a L5-S1
szegmensben zrdik.

Normlis: Plantarflexio.

lnk: Normlisnl kifejezettebb plantarflexio.

Tbbes vlasz. Egy tsre tbb, spontn lecseng vlasz jelentkezik. Kros, corticospinalis plya
rintettsgre utal.

Hinyz vagy renyhe reflex. Leggyakrabban polyneuropathia mellet szlelhet, azonban a ktoldali
Achilles s brachioradialis reflex cskkens vagy kiess 60 ves kor felett normlis is lehet,
amennyiben ms neurolgiai tnettel nem prosul s polyneuropathia jelenlte kizrhat.

41.

Felletes reflexek
A felletes reflexeket poliszinaptikus reflexeknek is nevezzk, mivel az afferens szr (mely fjdalomingert
kzvett) s az efferens szr (mely elhrt vagy kvetkezmnyes mozgst kzvett) kztt interneuronok
modulljk a folyamatot. A fbb felletes reflexek a kvetkezk:

Cornea-reflex
A cornea megrintse a szemhj becsukst (pislogs) eredmnyezi. A reflex afferens szra a n.
ophtalmicus (trigeminus) s az efferens szra a n. facialis. Kivltst a n. trigeminus fejezetben rszleteztk.

Lgyszjpad-reflex
A lgyszjpad floldali megrintse a lgyszjpad sszehzdst, illetve az uvula rintett oldal fel
elhzdst eredmnyezi. A reflex afferens szra a megrints helytl fggen a n. trigeminus (n.
mandibularis) vagy a n. glossopharingeus, mg az efferens szra a n. glossopharingeus s n. vaguson
keresztl zrul. Kivltst a n. vagus cm fejezetben rszleteztk.

Garat-reflex
A pharinx hts falnak megrintse a pharingelis izomzat kontrakcijt eredmnyezi, ami klinikailag
klendezsben nyilvnul meg. A reflex afferens szra a n. glossopharingeus, mg az efferens szr a n. vagus.
Kivltst a n. vagus cm fejezetben rszleteztk.

Hasbr-reflex
A hasbr kzprl oldalra trtn megkarcolsa egy fogpiszklval az abdominlis izomzat floldali
sszehzdst s a kldk elhzdst eredmnyezi. Ms szerzk azt ajnljk, hogy a reflexet oldalrlkzpre trtn karcolssal vltsuk ki, mert gy megelzhet, hogy a vizsgl hzza flre a brt, kldkt
azt a ltszatott keltve, hogy van hasbr reflex A reflexv a thoracalis myelon szegmentumokban zrul.
Normlisan szimmetrikusan szlelhet. Szintn normlis lehet, ha az egyik oldalon sem vlthat ki (pl. obes
beteg laza hasfallal). Azonban a floldali kiesst krosnak rtkeljk.
A karcols helytl fggen beszlhetnk:

Fels hasbr-reflex. Kldk feletti terlet karcolsa. Th7-8

Kzps hasbr-reflex. Kldk tjk karcolsa. Th9-10

Als hasbr-reflex. Kldk alatti terlet karcolsa. Th11-12

Talpi hajlts
Az egyik legfontosabb felletes reflex. Ugyangy kell vizsglni, mint a Babinski jelet: A beteg hton fekszik, a
bokjt a msik keznkkel magasba emelve megtartjuk. A betegnek elmagyarzzuk, hogy mit fogunk tenni,
majd a laterlis talp szlt alulrl felfele haladva vgig karcoljuk. A reflex az S1-2 szegmentumokban
kapcsoldik t.

Normlis: (1.) plantar flexi: Az sszes lbujj behajlik, (2) csiklands elhrts.

Kizrlag az regujj extendl, a tbbi lbujj nem mozog. Babinski-jel, fels motoneuron krosodsra
utal. Tpusosan az regujj lass tnusos dorsaflexija nem azonnal a talp karcolsnak kezdetekor,
hanem pr centimteres karcolst kveten alakul ki.

Az regujj extendl, a tbbi ujj terpeszt: Babinskijel legyez tnettel, ami szintn fels
motoneuron krosodsra utal.

Triflexis vlasz. Lbfej dorsalflexio, trdflexi s cspflexi. Normlisan akkor jelenik meg, ha igen
ers fjdalom ri a talpat (pl. szgbe lpnk). Ha kzepes erssg fjdalom (pl. a talp karcolsa) is
kivltja, akkor krosnak tekinthet s fels motoneuron krosodsra utal.

Nma talp. Egyik ujj sem mozog. Kros, elfordulhat perifris s centrlis krosodsban is.

42.

Cremaster-reflex
A cremaster-, bulbocavernosus- s anlis-reflexet rutinszeren nem vizsgljuk, azonban a megtlsk
vizelsi, vizelettrolsi s szkelsi zavarokban fontos lehet. Javasolt, hogy a vizsglat sorn asszisztens
szemlyzet mindig legyen jelen az esetleges kellemetlensgek elkerlse vgett.
Frfiak bels combjnak megkarcolsa az azonos oldali cremaster izomzat sszehzdst vltja ki, ami a
here floldali felemelkedsben nyilvnul meg. Reflexv az L1-2 szegmensben zrul.

Bulbocavernosus-reflex (Osinski-reflex)
Frfi betegeknl a glans penis megszortsa kontrakcit vlt ki az anlis sphincterben. Hasonl hatst vlt ki
egy Foley katter kihzsa a hgycsvn keresztl. Ez a reflex reprezentlja legjobban a sacralis vizelsi
kzpont llapott. psge kizrja a medencefenki izomzat denervcijt s a petyhdt sphinctermkds
lehetsgt. (L5-S5).

Anlis reflex
A perianlis br rintse a kls sphincter kontrakcijt eredmnyezi. A reflex az S2-4 szegmentumot
reprezentlja.
A vgbl sphincter nyugalmi tnusnak s akaratlagos kontrakcis kpessgnek ujjal trtn megbecslse
szintn fontos a neuro-urolgiai krkpek differencil-diagnosztikjban, hiszen a rectum paraszimpatikus
s szomatomotoros beidegzse is az S2-3 szegmentumokbl ered. A cskkent tnus als motoneuron
lzira, a fokozott fels motoneuron lzira utalhat.

Patolgis reflexek
Patolgis reflexek normlisan nem szlelhetk (kivve a korai csecsemkort), jelenltk idegrendszeri
krosodsra utal.

Piramis jelek
A piramis jelek a corticospinalis-plya krosodsra utalnak. Annak ellenre, hogy a pozitv piramis jel
jelenlte supranuclearis funkcizavarra utal, nem mutatja meg, hogy mikori a lzi. A klinikai gyakorlatban
ez azt jelenti, hogy pl. a srgssgi ambulancin vizsglt betegnl szlelhet Babinski-jel nem felttlenl
utal friss akut neurolgiai esemnyre, elkpzelhet, hogy csak egy korbbi esemny maradvnytnete.

Babinski-jel s a triflexis vlasz


Az egyik legfontosabb piramis-jel. Ugyangy kell vizsglni, mint a talpi hajltst: A beteg hton fekszik, a
bokjt a msik keznkkel megtartjuk. A betegnek elmagyarzzuk, hogy mit fogunk tenni, majd a laterlis
talp szlt alulrl felfele haladva vgig karcoljuk.

Normlis plantar flexi: Az sszes lbujj behajlik.

Babinski-jel. Kizrlag az regujj extendl, a tbbi lbujj nem mozog. Tpusosan az regujj lass s
tnusos dorsaflexija nem azonnal a talp karcolsnak kezdetekor, hanem pr centimteres
karcolst kveten alakul ki.

Babinskijel legyez tnettel. Az regujj extendl, a tbbi ujj terpeszt. Szintn fels motoneuron
krosodsra utal.

Triflexis vlasz. Lbfej dorsalflexi, trdflexi s cspflexi. Normlisan akkor jelenik meg, ha igen
ers fjdalom ri a talpat (pl. szgbe lpnk). Ha kzepes erssg fjdalom (pl. a talp karcolsa) is
kivltja, akkor krosnak tekinthet s fels motoneuron krosodsra utal.

Nma talp. Egyik ujj sem mozog. Kros, elfordulhat perifris s centrlis krosodsban is.
Az regujj dorsalflexijt tbb mdon is kivlthatjuk:

Chaddock-jel a lbfej dorsolaterlis szlnek megkarcolsval

Schaeffer-jel Achilles-n megszortsval

Gordon-jel a triceps surae megnyomsval

43.

Oppenheimer-jel a tibia ells szlnek nyomsval

Achilles-clonus

Clonus. Egyetlen nyjtsi ingerre kivltd, nem csillapod reflexvlasz. Neurofiziolgusok a clonus
megjelenst a megnvekedett izomtnus (spaszticizts) kvetkezmnynek tartjk.

Achilles-clonus. A lbfejet gyorsan s kzepes ervel htrarntjuk, amit clonus kvet.

Corticospinalis-plya krosodsra utal.

Ritkn, slyos esetben, akkor is megjelenhet, ha a beteg l s a lbait a padlra helyezi. Ez tremor
jelleg mozgst klcsnzhet az als vgtagnak.

Patella-clonus

Quadriceps clonus, amit a patella gyors, kzepes ervel a boka fel trtn elmozdtsa vlt ki.

Corticospinalis-plya krosodsra utal.

Hoffmann-jel
A kzps ujj disztlis ujjpercnek hirtelen lenyomsa a hvelykujj disztlis percnek flexijt vltja ki. A
corticospinalis plya krosodsra utalhat. Ktoldali jelenlte normlis jelensg lehet, azonban a floldali
jelenlte kros.

Trmner-jel
A kzps ujj disztlis ujjperc tenyri felsznnek pccintsekor jelentkez hvelykujj flexi. A Hoffmanjelnl kevsb megbzhat mdon utal corticospinalis-plya krosodsra. Ktoldali jelenlte normlis
jelensg lehet, azonban a floldali jelenlte kros.

Libercis jelek
A libercis reflexek elssorban a frontalis lebeny kiterjedtebb bntalmai esetn alakulnak ki, st a frontlis
lebenyen bell vannak kitntetett rek, melyek libercis reflexek kialakulshoz vezetnek. A libercis
jeleket gyakran frontlis libercis jeleknek is hvjk. Egy rszk csecsemkorban s kisgyermekkorban
fiziolgisan is jelen lehet. A libercis jelek nagy rsze nem szenzitv, azaz bizonyos esetekben neurolgiai
betegsg hinyban is jelen lehetnek.

Fog reflex
A kzujjak tenyri felsznnek megrintse az ujjak reflexes hajltst vltja ki.

Orlis belltds
A szjzug megrintse a szjzug elmozdulst vltja ki.

Bulldog-reflex
A szjba dugott lapocra reflexesen rharap a pciens.

Palmomentalis-jel
A thenar megkarcolsakor azonos oldali m. mentalis sszehzds jelenik meg. Nem specifikus, nemcsak
demenciban, hanem akr normlis embereknl is elfordulhat.

Glabella reflex
A glabellra val ts mindkt oldalon szemhjzrst okoz. Tbbszri prblkozsnl a glabella-reflex
kimerl. Ha nem merl ki, akkor azt krosnak tekintjk. Frontlis lebeny krosods mellet Parkinson-krban
is gyakran szlelhet.

44.

Gegenhalten
A passzvan mozgatott vgtagban mindig a mozgats irnyval ellenttesen n meg az ellenlls. Nem
valdi izomtnusfokozds, nha a rigortl nehezen elklnthet.

Szenzoros rendszer vizsglata


Az anatmiai ismeretek rszletezse nlkl az albbi rzskvalitsok vizsglata javasolt:

H s fjdalom (exteroceptive, protopathias rzsek). A h s fjdalom rzkel rostok mg


spinlisan tkeresztezdnek s az ellenoldali tractus spinothalamicus rendszeren jutnak el a
thalamusba (11. bra). A harmadlagos rostok a gyrus postcentralisba jutnak.

Finom tapints, nyoms, vibrci (epicriticus rzskvalitasok) s zleti helyzetrzs


(proprioceptive rzsek). Az epicriticus s proprioceptive rzseket szllt rostok az azonos oldali
htsktl plykon (fasciculus gracilis et cuneatus) jutnak fel a nyltvel szintjig, ahol
tkapcsoldnak s tkeresztezdnek, majd a lemniscus medialis rendszeren az ellenoldali
thalamusba juttatjk az informcit (11. bra). A harmadlagos rostok a thalamocorticalis plyt
alkotva a gyrus postcentralisba futnak.

Stereognosia, graphesthesia, kt pont diszkriminci (felsbb rend corticalis funkcik


vizsglata). Amennyiben a primer szenzoros rendszerek pek, gy alapveten parietlis lebeny
funkcira utalnak.

11. bra. Gerincvel fbb plyarendszerei. Kkkel jelltk a felszll plykat. Jl lthat, hogy az anterolaterlis s
htsktl rendszer egymstl anatmiailag jl elklnlt. (Forrs: Wikipedia.org)

A szenzoros rendszer vizsglatnl ajnlatos az albbi irnyelveket betartani:

A betegnek mindig magyarzzuk el, hogy mit tesznk s mit vrunk tle.

A vizsglatot ajnlatos egy logikus szisztma alapjn elvgezni.

Javasolt, hogy a tapints, vibrci s zleti helyzetrzs vizsglatval kezdjnk, mivel ez kevsb
terheli meg a beteget.

A kt oldalt mindig hasonltsuk ssze.

A szenzoros rendszerben szlelt eltrseket mindig vessk ssze a motoros rendszer vizsglatval
kapott eredmnyekkel.

El kell dntennk, hogy normlis vagy egyrtelmen kros rzkelssel llunk szemben. Ha kros
jelet szlelnk, meg kell hatrozni, hogy az
o egyoldali vagy ktoldali,

45.
o
o
o
o
o
o
o
o

ha ktoldali, akkor szimmetrikus vagy pedig nem,


egy perifris ideg elltsi terletre korltozik vagy nem,
megfelelhete polyneuropathianak vagy nem
megfelelhete plexus krosodsnak vagy nem
megfelelhete gyki krosodsnak vagy nem
megfelelhete spinlis krosodsnak vagy nem
megfelelhete agytrzsi krosodsnak vagy nem
megfelelhete fltekei krosodsnak vagy nem

Klinikai (orvostanhallgati) gyakorlatban elegend a gyakoribb gyki krosodsok (C5-7, L4-S1) s a


fontosabb perifris idegek (n. medianus, n. radialis, n. ulnaris, n. peroneus, n. femoralis)
mkdsnek ismerete.

Gerincveli znk anatmiai kpletekhez val viszonya:


o C4: vll
o Th4: emlbimb
o Th10: kldk
o L1: lgykhajlat (15. bra)

A fbb magassgi diagnosztikai tneteket a Magassgi diagnosztika, specilis tnetegyttesek c.


rszben foglaltuk ssze

Finom tapints vizsglata


Krjk meg a beteget, hogy csukja be a szemt. Javasolt, hogy vattval vagy pedig az ujjbeggyel finoman
rintsk meg a beteg brt s krdezzk meg, hogy reztee. A beteg egyttmkdsnek ellenrzsre
rdekben elvgezhetjk gy is, hogy nha nem rintjk meg a beteg brt s gy krdezzk meg. A kt
oldalt mindig hasonltsuk ssze. Minden egyes tapints kztt pr msodpercet vrjunk. Jegyezzk meg, ha
krosat szleltnk, illetve milyen eloszlsban jelent meg.

Tactilis anesthesia. Hinyz tapintsrzkelsi kpessg.

Tactilis hypesthesia. Cskkent tapintsrzkelsi kpessg.

Allodynia. Tapints inger fjdalomrzetet vlt ki.

Vibrci vizsglata
Hasznljunk egy (128 Hz-es) kalibrlhat hangvillt. Elszr a vibrl hangvillt helyezzk a beteg
homlokra s magyarzzuk el, hogy arra vagyunk kvncsiak, hogy rzie hogyan vibrl s nem arra, hogy
megrintettk a testt. Ezt kveten krjk meg a beteget, hogy csukja be a szemt. Helyezzk a rezg
hangvillt a beteg lbfejre, gyeljnk arra, hogy csontos alapra tegyk. Krdezzk meg a beteget, hogy
rzie a vibrcit s jelezze szmunkra, hogy mikor sznik meg ez az rzs. Hatrozzuk meg azt a legkisebb
intenzitst, amit mg a beteg rez. Ezt kveten az ellenoldali szimmetrikus helyzetben is vgezzk el a
vizsglatot. Miutn a kt oldallal vgeztnk, proximlisabb helyen is ismteljk meg a vizsglatot.
A 6-8/8-os vibrcirzs az letkortl fggen normlisnak tekinthet. Az ennl rosszabb rzsszint
krosknt rtelmezhet. Polyneuropathiaban a vibrcirzs cskkens a bokknl kifejezettebb, mint
proximlisan (pl. a trdkalcs felett).

Pallhypesthesia. Cskkent vibrcirzkelsi kpessg.

Pallanesthesia. Hinyz vibrcirzkelsi kpessg.

zleti helyzetrzs
Az zleti helyzetrzst legegyszerbben az ujjak s a lbujjak fel- s lemozgatsval vizsglhatjuk. Elszr
nyitott szemmel mutassuk be a betegnek a feladatot. Ezt kveten krjk, meg a beteget, hogy csukja be a
szemt. Fogjuk a beteg regujjt a hvelyk s mutatujjunk kz, a msik keznkkel pedig stabilizljuk az
zletet. vatosan 1-2 mm-es mozgssal a distalis ujjpercet mozgassuk random le- vagy felfele. A fels

46.
vgtagon a 4. ujj distalis ujjpercn vizsglhatjuk a legrzkenyebb mdon az zleti helyzetrzst.
Normlisan 1-2 mm-es elmozdulst is rzkeli a beteg. Ha ez nem megy a betegnek, akkor nagyobb
mozgsokat, illetve ms zleteket (pl. boka) is megvizsglhatunk.

Kinanesthesia. Hinyz zleti helyzetrzsi kpessg.

Kinhypesthesia. Cskkent zleti helyzetrzsi kpessg.

Karcolsi irny teszt (Directional scratch test )


Amennyiben az zleti helyzetrzs vizsglat sorn a beteg nem kooperl megfelelen, vagy pedig
ortopdiai okok miatt nem jl vizsglhat, akkor a htsktl plyk funkcijt az albbi teszttel is
megtlhetjk.
Egy tompa trggyal (pl. eltrt nyelvlapoccal) 2-2 cm-es karcolst vgezznk klnbz irnyban (pl. jobbrl
balra vagy lentrl felfele). A beteget krjk meg, hogy csukott szemmel mondja el, milyen irnyba trtnt a
karcols.

Fjdalomrzs vizsglata
A fjdalomrzs vizsglathoz hegyes trgyat (pl. fogpiszklt) hasznljunk a higinia betartsa mellett.
Magyarzzuk el a betegnek, hogy nem a tapintsra vagyunk kvncsiak, hanem arra, hogy hegyesnek vagy
pedig tompnak rzie a stimulust. Be is mutathatjuk nyitott szem mellett, hogy mit fogunk csinlni.
Javasolt, hogy disztlisan kezdjk a vizsglatot s onnan menjnk proximlis irnyba. A kt oldalt mindig
hasonltsuk ssze. Jegyezzk meg, ha krosat szleltnk, illetve milyen eloszlsban jelent meg.
A beteg egyttmkdst a fjdalominger (fogpiszkl) s tapintsinger (pl. ujjbegynkkel trtn tapints)
random alkalmazsval is tesztelhetjk.

Analgesia. Fjdalomrzs komplett hinya.

Hypalgesia. Cskkent fjdalomrzs.

Hyperalgesia. Fokozott fjdalomrzs.

Hrzs vizsglata
A hrzst nem vizsgljuk rutinszeren. Bizonyos szerzk azonban a hrzs vizsglatt preferljk a
fjdalomrzs vizsglatval szemben, mert fjdalmatlan s ugyanazt az informcit adja.
Formlisan a hrzst hideg s meleg vzzel tlttt kmcsvel vizsgljuk. Fontos, hogy a kmcsveket
szrtsuk meg a vizsglat eltt.
Tjkozd hrzs vizsglatot a reflexkalapcsunkkal is vgezhetnk. A kalapcs fm rszt a hideg, mg a
gumi rszt melegebb rzsknt definilhatjuk.
A hrzs vizsglatot gerincvel krosods (nv meghatrozs s disszocilt rzszavar gyanja) esetn
azonban ktelez elvgezni.

Thermoanesthesia. Hinyz hrzkelsi kpessg.

Thermohypesthesia. Cskkent hrzkelsi kpessg.

Thermohyperesthesia. Fokozott hrzkelsi kpessg.

Graphesthesia vizsglata
Graphesthesia vizsglata sorn a beteget megkrjk, hogy csukja be a szemt. Ujjunkkal a beteg brre
szmokat vagy pedig alakzatokat (pl. kr, ngyzet) rajzolunk s megkrjk a beteget, hogy mondja meg, mit
rtunk a brre.
A graphesthesia egyarnt ignyli az intakt htsktl funkcit s a megfelel kortiklis terletek funkcijt.
Teht a cskkent graphesthesia egyarnt fakadhat a htsktl plyarendszer zavarbl, illetve a parietlis
lebeny krosodsbl.

47.

Kt pont diszkriminci vizsglata


Rutinszeren nem vizsgljuk. A beteget megkrjk, hogy csukja be a szemt. A beteg brt egyszerre kt
fogpiszklval, kzel azonos nyomssal rintjk meg, majd megkrjk, hogy egynek vagy kettnek rzie.
Az arcon s kzen 1-2 mm-es tvolsgot, a hton 1-2 cm-es tvolsgot kell kt klnbz stimulusnak
rzkelnnk.
A kt pont diszkriminci vizsglat egyarnt ignyli az intakt htsktl funkcit s a megfelel kortiklis
terletek mkdst. Teht a cskkent kt pont diszkriminci egyarnt fakadhat a htsktl
plyarendszer zavarbl, illetve a parietlis lebeny krosodsbl.

Szimultn ketts inger vizsglat


Rutinszeren nem vizsgljuk. A beteget megkrjk, hogy csukja be a szemt. A beteg brt random
testtjkon s random mdon egy vagy pedig kt fogpiszklval, kzel azonos nyomssal rintjk meg, A
teszt abban klnbzik a kt pont diszkriminci vizsglattl, hogy a ketts ingert kt klnbz
testtjkon alkalmazzuk egyszerre. Normlis esetben a beteg jl el tudja klnteni, hogy egyszerre egy
vagy kt stimulust alkalmazunk. Intakt primer szenzoros rendszer esetn a hibs vlaszok a nem dominns
oldali parietlis lebeny krosodsnak lehetsgt vetik fel.

Centrlis s perifris krosods elklntse


A centrlis s perifris krosods elklntse az albbi jelek alapjn ltalban nem nehz. (4. Tblzat)
Izomer
Izomtnus

Perifris
Cskkent
Cskkent

Trfia
Mlyreflexek

Gyors atrfia
Renyhe vagy hinyzik

Piramis jelek

Hinyoznak

rzszavar

Ha van: gyki, plexus, idegi,


polyneuropathias eloszlst mutat,
Szelektv -motoneuronkrosodskor, a neuromuscularis
junctio vagy az izom betegsgeiben
nincs rzszavar.

Centrlis
Cskkent
Fokozott (spaszticits), azonban
diaschisis alatt cskkent lehet
Normlis vagy inaktivitsos atrfia
lnk vagy fokozott, de diaschisis
alatt cskkent is lehet
Jelen vannak (kivve a diaschisis
idszakot)
Klasszikusan hemi-, para- vagy
tetrajelleg rzszavar,
spinlisan: nv vagy disszocilt
rzszavar

4. Tblzat. Centrlis s perifris krosods elklntse.

Fontos kiemelni, hogy akut centrlis krosodsnl (pl. stroke, spinlis lzi) diaschisis jelenhet meg. Ilyenkor
tmenetileg az izomtnus cskken vagy akr flaccid is lehet, a mlyreflexek cskkentek vagy akr teljesen
hinyozhatnak is, illetve piramis jeleket sem szleljk annak ellenre, hogy kpalkotkkal egyrtelmen
igazolhat a centrlis eredet. A diaschisis pr naptl pr htig tarthat, majd ezt kveten jelennek meg a
klasszikus centrlis krosodsra utal tnetek (spaszticits, fokozott mlyreflexek, piramis jelek).
Gerincvelkrosodsok egy rsznl (pl. kompresszis myelopathia esetn) a spasztcits kifejezettebb
lehet, mint a vgtaggyengesg. Ezzel szemben agyi krosodsok egy rsznl a vgtaggyengesg jval
kifejezettebb lehet, mint a spaszticits mrtke.
Tovbbi nehzsget jelenthet, hogy bizonyos cerebellris krosodsok is perifrisnak tn paresist
(hypotonia, renyhe reflexek) idzhetnek el. Ilyenkor az egyb cerebellris tnetek jelenlte vagy az
esetlegesen megjelen piramis jelek utalhatnak a centrlis eredetre.

48.

Mozgszavarok fenomenolgiai jellemzi


Mozgszavaroknak azokat a krkpeket nevezzk, ahol a primer szenzoros s a primer motoros rendszer
alapveten jl mkdik, de a mozgskivitelezs s a koordinci krosodik, illetve akaratlan
mozgsmintzatok jelennek meg. Jelen fejezetben tneteket vagy tnetegytteseket mutatok be, nem
pedig krkpeket (etiolgit).

Tremor
Tremor. A harntcskolt izomzat ritmusos, sinusoid jelleg, akaratlan mozgsa. A leggyakoribb mozgszavar.

Klinikai lers
rintett testrszek. rjuk le mely vgtagokon szlelhet tremor.
o Esszencilis tremorban tpusosan mindkt fels vgtagon posturalis-kinetikus tremor
szlelhet, azonban emellett a fej (nyak) s a hangszl (vocalis) tremora is elfordulhat.
Azonban az als vgtagok s az ajak tremora nem tpusos esszencilis tremorban.
o Parkinson-krban floldali hangsly nyugalmi tremor szlelhet, azonban ajak s als
vgtag tremor is elfordulhat. Parkinson-krban a fejtremor atpiaknt rtkelhet.
Tremor intenzitsa. Klinikailag az 1 cm-nl kisebb amplitdj remegst enyhe foknak, az 1-3 cm
kzttit kzepes, mg a 3 cm felettit nagy intenzits tremornak tekintjk.
Szimmetria. Esszencilis tremor inkbb szimmetrikus, a Parkinsonos tremor aszimmetrikus.
Frekvencia. Hozzvetlegesen szabad szemmel is megllapthat.
o Ha <4 Hz, akkor lass, ha >4 Hz, akkor gyors.
o Cerebellris s a Holmes tremor igen lass, kb. 2 Hz-es.
o Organikus eredet esetn a tremor frekvencija tbbnyire lland.
o Pszichogn tremornl ha az ellenoldali vgtagnl eltr frekvencival alternl mozgst
vgeztetnk, akkor a msik vgtag remegse is tveheti ezt a frekvencit.
Megjelensi md.
o Nyugalmi tremor. Teljesen nyugodt, nem innervlt helyzetben jelentkez tremor.
Parkinson-krban jellegzetes.
o Poszturlis tremor. A gravitci ellenben megtartott helyzetben jelentkez tremor. Pl.
stressz helyzetben (fokozott fiziolgis tremor) vagy hyperthyreosisban jelentkezik.
Parkinson-krban latencival is megjelenhet poszturlis tremor (re-emergent Parkinsonian
tremor).
o Kinetikus tremor. Akaratlagos mozgs alatt jelentkez tremor. Pl. esszencilis tremorban
jellegzetes.
o Intencis tremor. Clirnyos mozgsoknl az amplitd a cl elrse eltt a legnagyobb.
Ujj-az-orrhoz manverrel vizsglhat. Cerebellris krosodsoknl gyakori, de vtizedek
ta fennll esszencilis tremorban is elfordulhat.
o Feladat specifikus tremor. pl. rs alatt vagy hangszerhasznlat alatt jelentkez tremor
s/vagy dystonia. A dystonia mellett gyakran szlelhet tremor, ezrt a krkp elnevezse
ketts: feladat-specifikus tremor vagy feladat-specifikus dystonia (attl fggen melyik
tnet dominlja a kpet). Egyb cselekvskor sem tremor, sem dystonia nem szlelhet.
llandsg. Parkinson-krban a tremor intermittlan s folyamatosan is jelentkezhet. A tremort a
betegsgrl val beszlgetssel, szmolssal provoklhatjuk. Pszichogn tremor kognitv feladatok
vgzse (pl. szmols) vagy figyelem elterelskor megvltozhat vagy akr teljesen meg is sznhet.

49.

Gyakoribb krkpek
Fiziolgis tremor (normlis jelensg), fokozott fiziolgis tremor (pl. lmpalz, hyperthyreosis), esszencilis
tremor, gygyszerek (L-thyroxin, betamimetikumok, pl. salbutamol, valprotsav, kolinszterz-gtl
gygyszerek, ltium), dystonias tremor, neuropathias tremor, cerebellris tremor, pszichogn tremor.

Parkinsonismus
A magyar orvosi nomenklatrban tradicionlisan a parkinsonismus alatt a msodlagos
parkinsonismusokat, mint krkpeket (etiolgiai krokokat) rtik. Azonban a nemzetkzi irodalomban, a
parkinsonismus egy tnetegyttest takar, mely nmagban nem utal etiolgira. Azaz, ha azt mondjuk,
hogy a betegnl parkinsonismust talltunk fiziklis vizsglattal, akkor egy specilis tnetegyttes jelenltre
gondolunk.
Parkinsonismus vagy ms nven akinetikus-rigid szindrma. Akinesia/bradykinesia s rigor kombincija,
melyhez nyugalmi tremor s ms okkal nem magyarzhat posturalis instabilits is trsulhat. (Mark
Edwards, Niall P. Quinn, Kailash Bhatia: Parkinson's Disease and Other Movement Disorders, Oxford
University Press, 2008, p2).
Bradykinesia nem egyszeren meglassult mozgst jelent. Definci szerint a gyors alternl mozgsok (pl.
ujjsszerints) sorn szlelhet progresszv meglassultsg s amplitdcskkens kombincija. Az
amplitdcskkens megfigyelse nagyon fontos. Parkinsonismusban nemcsak a mozgskivitelezs
sebessge lass, hanem a feladat folyamatos kivitelezse sorn elakadsok s/vagy amplitd-cskkens is
jelentkezik. Ezzel szemben, ha egy depresszis vagy hypothyreotikus beteget vizsglunk, akkor nluk a
mozgs sebessge lass lehet, de nem trsul amplitd cskkenssel, azaz neurolgiai rtelemben ez nem
tekinthet bradykinesinak.
Rigor. Olyan izomtnus nvekeds, mely egyszerre szlelhet az agonista s antagonista izmokban. A rigor
mrtkt a nagyobb zletek lass, passzv mozgatsa alapjn tljk meg. Elszr provokcis manverek
alkalmazsa nlkl rtkeljk a rigort. A nyakat s a vgtagokat kln-kln vizsgljuk. A fels vgtag
megtlshez egyszerre vizsgljuk a knyk s a csukl zleteket. Az als vgtag megtlsekor egyszerre
vizsgljuk a csp s a trd zleteket. Ha ilyen mdon rigor nem szlelhet, akkor provokcis teszteket is
hasznlunk (pl. Froment manver), amikor is ujjsszerintst, klbeszortst s nyitst, vagy esetleg
sarokrintst vgeztetnk egy nem vizsglt vgtagon.
Hezitci. A mozgsindts neheztett, pl. a fellls vagy az elinduls sorn.
Lefagys. A jrs sorn hirtelen lells jelentkezik. Fordulsnl vagy szk helyen (pl. ajtn)
keresztlhaladskor gyakrabban alakul ki.
Festinci. Lefagyst kveten hirtelen, akaratlan begyorsuls jelentkezhet, ami azrt veszlyes, mert
elesshez vezethet.
En bloc turning. A megforduls 10-20 fokos lpsekben trtnik.

Parkinsonismusban alkalmazott leggyakoribb vizsglati mdszerek

Tremor vizsglata. Szmlls vagy a betegsgrl val beszlgets vagy jrs alatt a tremor
amplitdja rendszerint megn (akcelerldik), gy knnyebben szrevehet.

Rigidits vizsglata: nyakizomzaton s mind a ngy vgtagon kln-kln.

Gyors alternl mozgsok vizsglata. Ujjak sszerintse (mutat- s hvelykujj folyamatos sszes sztnyitsa), az ujjak folyamatos klbeszortsa s sztnyitsa, a kz folyamatos proncija s
szupincija, illetve a lb folyamatos felemelse s a padlhoz tse. Hangslyozzuk ki a beteg
szmra, hogy a lehet legnagyobb amplitdval s a lehet leggyorsabban vgezze a feladatot. A
gyorsasgot, az amplitd cskkenst, illetve az esetleges indtsi neheztettsget s lefagyst
rtkeljk. rdemes bemutatni a feladatot a vizsglat eltt.

Testtarts vizsglata. Gyakran grnyedt, elrehajol. Krjk meg a beteg, hogy egyenesedjen ki.
o Normlis. Normlis testtarts
o Enyhe esetben. Grnyedt testtarts, de a beteg utastsra teljes mrtkben ki tud
egyenesedni.

50.
o Slyos esetben. A beteg mr akaratlagosan sem kpes kiegyenesedni.
o Camptocormia. Jelents fokban elre hajl gerinctarts, mely fekvs alatt javulhat.

Jrs vizsglata. Keskeny alap, rvid lpshossz, megforduls sorn elakadsok, a kar
egyttmozgsa (synkinesis) elmarad.

Poszturlis instabilits. A beteg nyitott szemmel, knyelmesen sztterpesztett lbakkal ll, majd
elzetes felksztssel a vllainl htra rntjuk.
o Normlisan 1-2 lpsbl visszanyeri a testtartst.
o Abnormlis, ha ennl tbb lpsbl ll meg vagy segtsget ignyel a megllshoz.

Gyakoribb krkpek
Parkinsonismus htterben Parkinson-kr, Parkinson Plusz Szindrmk (pl. multiszisztms atrfia,
progresszv szupranukleris bnuls, Lewy-testes demencia, corticobasalis szindrma), illetve msodlagos
betegsgek (pl. hydrocephalus, fejsrls, korbbi encephalitis, Wilson-kr, frontlis tumor) llhatnak.

Tic
Tic. Rvid, sztereotp, akaratlan mozgs. Akaratlagosan valamennyire a beteg el tudja nyomni, de ez a bels
feszltsget nvelheti. Stressz vagy pedig az egyedl marads fokozhatja.

Klinikai jellemzs
Szimpla motoros tic: egy-egy izomcsoport mozgsa (pl. arcgrimasz, szipogs)
Komplex motoros tic: sszetett mozgsformk
Szimpla voklis tic: egy-egy hang, sztredk vagy hmmgs, khgs
Komplex voklis tic: sszetett szavak, mondatok. Coprolalia (csnya szavak folyamatos kimondsa)

Gyakoribb krkpek
Gygyszerek (neuroleptikumok), Guilles de la Tourette szindrma, Asperger betegsg, fejsrls,
neuroacanthocytosis.

Myoclonus
Myoclonus. Rvid, akaratlan, rngsszer mozgs.

Klinikai lers

Patofiziolgia
o Pozitv myoclonus: rvid izomkontrakci okozza.
o Negat\v mzoclonus. : Az izomtnus hirtelen lecskkense okozza, asterixisnek is hvjk.

rintett testrszek: foklis, multifoklis, szegmentlis, generalizlt

Megjelens: Lehet folyamatos, cselekvsek sorn megjelen (ilyenkor nyugalomban nincs), illetve
reflexes (pl. hanginger, tapints ltal kivltott)

Genertor:
o cortex: ltalban mozgs vagy stimulus provoklja, EEG pozitv lehet, a disztlis izmok
jobban rintettek.
o agytrzs: Ktoldali, szinkron mozgsmintzat, gyakran a knyk behajlik, a karok a trzshz
addukldnak, a trzs s a fej flexiba kerl. Az orr, az ajkak tapintsa vagy ers hanginger
provoklhatja.
o gerincvel: Lehet ritmusos, ktoldali, alvs alatt is megjelen vagy propriospinlis
(lefekvskor kifejezettebb, ltalban stimulus szenzitv s a trzsizmokat rinti).

51.

Gyakoribb krkpek

Fiziolgis, pl. a csukls

Epilepszia: juvenilis myoclonus epilepszia

Metabolikus encephalopathia (mj s veseelgtelensg)

Fertzsek: HIV, prion

Hypoxis agykrosods

Gygyszerek (triciklikus antidepressznsok, levodopa)

Neurodegeneratv betegsgek (Alzheimer-kr, multiszisztms atrfia, corticobasalis szindrma)

Neurogenetikai betegsgek: trolsi betegsgek, mitokondrilis betegsgek, myoclonus dystonia

Foklis agyi vagy gerincveli krosodsok (stroke, demyelinisatio, trauma, tumor)

Paraneoplzia

Dystonia
Dystonia. Tarts akaratlan izom sszehzds, ami csavar, visszatr mintzatot mutat mozgsokat vagy
abnormlis testtartst okoz.

Klinikai lers

letkor. A tnettan kezdete alapjn fiatalkori <20 v s idskori > 20 v

Etiolgia:
o Primer dystonia. Nincs ms megbetegeds a httrben, pl. DYT-1 s DYT-6 gnhiba ltal
okozott dystonia.
o Dystonia Plusz Szindrma Dystonia mellett egyb mozgszavarra jellegzetes jelensg (pl.
parkinsonismus vagy myoclonus) szlelhet. Ilyen lehet a dopa-reszponzv dystonia,
myoclonus dystonia, vagy a DYT3-Lubag.
o Szekunder dystonia (pl. Wilson-kr, stroke, hypoxia, gygyszerek ltal kivltott dystonia).

rintett testrszek: foklis, multifoklis, szegmentlis, hemidystonia, generalizlt

Megjelensi md: mobilis (fzisos) vagy tnusos

Chorea s ballismus
Chorea
egy folyamatos, irregulris, akaratlan, tnchoz hasonl tlmozgs.
Ballismus egy nagy csapkod, szintn irregulris s akaratlan tlmozgs.
jabban a chorea s a ballismus jelensgt kzsen choreoballisticus mozgsoknak is emltik. A chorea
inkbb a vgtagok disztlis izomzatt rinti (ezrt tncszer a karaktere), mg a ballismus a proximlis
izomcsoportot (ezrt csapkod jelleg). A choreiform tlmozgsok leggyakoribb oka a Parkinson-krban
megjelen gygyszer-kivltott tlmozgsok.

Gyakoribb krkpek

Gygyszer-okozta (pl. Parkinson-krban dopaminerg kezels, amphetamin, kokain)

Metabolikus (hyperglycaemia, hypocalcaemia, hyperthyreosis)

Autoimmun (SLE, antifoszfolipid szindrma, terhessg)

Fertzs (Sydenham-chorea: streptococcus fertzs, HIV)

Cerebrovascularis (pl. szubtalamikus mag krosodsa gyakran hemichorea vagy hemiballismus


formjban jelenik meg)

rkletes (Huntington-kr, benignus rkletes


spinocerebellaris ataxik egy rsze, Leigh-betegsg)

chorea,

neuroacanthocytois,

Wilson-kr,

52.

Athetosis
Athetosis egy lass, akaratlan, csavar vagy kgyz mozgs, ami leggyakrabban a kzfejet s a lbfejet
rinti.
Az athetosis egyik leggyakoribb oka a szletskori hipoxis agykrosods vagy jraleszts. Felnttkorban
kialakul athetosist bizonyos talamuszmagok krosodsa (pl. stroke, sznmonoxid mrgezs) okozhat.
Slyos szenzoros (pl. polyneuropathias) krosods mellett kinyjtott kartartsban a kzujjak akaratlan lass
hyperkinesise szlehet (pseudoathetosis).

Ataxia
Az ataxia az akaratlagos mozgskoordinci zavart jelenti. Alapveten kt f tpus klnbztethet meg:
szenzoros ataxia (a proprioceptv informci eljuttatsnak zavara) s cerebellris ataxia
(mozgskoordincirt felels struktrk zavara).
A cerebellris s szenzoros ataxia klinikai elklntst az 5. Tblzat sszegezi.
Tnet
Hypotonia
Asynergia
Dysmetria
Nystagmus
Tremor (intencis)
Pozitv Romberg-jel
zleti helyzetrzs zavara
Vibrcirzs zavara
Renyhe vagy kivlthatatlan
mlyreflexek
Szembecsuks
vagy
stt
krnyezet az ataxit rontja
Fbb krokok

Cerebellris ataxia

Szenzoros ataxia

+
+
+
+
+
+
- (+)

+
+
+
+

Toxikus (alkohol)
Gygyszer (ltium, fenitoin)
Stroke (cerebellris
lokalizcij)
Demyelinisatio
Cerebellris metasztzis
Paraneoplzia
Fertzs (kanyar)
Prion
Neurodegeneratv
(multiszisztms atrfia,
spinocerebellaris ataxik,
Friedreich-ataxia)
Vitamin-hiny (B1, E)
Coeliakia

Slyos polineuroptia
CIDP
Paraproteinhez trsul
neuroptia
Paraneoplzia
Htsktl plyk
rintettsge
Tabes dorsalis (szifilisz)
Funicularis myelosis (B12
vitaminhiny)
Cervicalis myelopathia pl.
canalis spinalis stenosis miatt
HIV (myelopathia)

5. Tblzat. A cerebellris s szenzoros ataxia elklntse.

A cerebellris ataxihoz trsul egyb tnetek rszletesen a Cerebellris tnetek fejezetben kerlnek
lersra.

53.

Cerebellris tnetek
Szemmozgsok vizsglata
Fixci

Elre tekintskor square wave jerk mozgs (hirtelen rvid ideig tart laterlis szemmozgs, amit
gyors korrekci kvet) jelenhet meg.

Vezetett szemmozgsok

Vezetett szemmozgsoknl gyakran elakads, illetve spontn nystagmus lthat.

Saccade vizsglata

Overshoot vagy undershoot saccade jelenhet meg.

Vestibularis tnetek

Tpusosan diszharmonikus (centrlis) vestibularis tnetegyttes szlelhet, mely A szdls s a


vestibularis rendszer vizsglata cm fejezetben kerlt bemutatsra.

Spontn nystagmus

Gyors komponens a krosods oldalra mutat (ipsilateralis) centralis lziban.

Fixci nem befolysolja a nystagmus nagysgt.

Brny-teszt

Flremutats a krosods oldalra

Romberg-teszt, neheztett Romberg-teszt

Flredls a krosods oldalra. Szemkinyits sorn a dls s trzsataxia rdemben nem javul.

Vakjrs

A jrs irnya eltr a krosods oldalra.

Tandemjrs (Heel-to-toe test)

Megkrjk a beteget, hogy egyenesen menjen gy, hogy a sarkt a lbujjai el tegye. Kros esetben
floldali eldls. A vizsglat sorn lljunk kszen arra, hogy szksg esetn a beteget elkapjuk.

Beszd vizsglata

Skandl jelleg. Agytrzsi krosods mellett dysarthria is szlelhet.

Proprioceptv tnetek

Izomtnus: hypotonia az ipsilateralis oldalon, de normotnia is lehet

Ltens paresis prba: a kinyjtott fels vgtag pronl s sllyed az ipsilateralis oldalon

Izomer: Kis mrtkben cskkenhet az izomer (hemiparesis) az ipsilateralis oldalon. Gyakaran csak
gyorsabb frads szlelhet, ezrt a latens paresis prbnl sllyeszts s pronls szlelhet.

Mlyreflexek: normlisak vagy renyhk az ipsilateralis oldalon

54.

Ataxia vizsglata
Ujj-az-orrhoz manver (Ujj-orrhegy prba, finger-to-nose test)

Egyszerre csak egy oldalt vizsgljunk. A beteg ljn velnk szembe. Maradjunk a beteg eltt, a
mutatujjunkat kb. egy karnyjtsra helyezzk el a beteg eltt. Krjk meg a beteget, hogy az egyik
mutatujjval rintse meg a mutatujjunkat, majd a sajt orrt. Tbbszr, klnbz sebessggel
ismteltessk meg.
o Lass sebessgnl az akcis s az intencis tremor knnyebben felismerhet.
o Gyorsabb kivitelezs esetn az ataxia vlik knnyebben felismerhetv.
o Mikzben a beteg folyamatosan vgzi a manvert, az ujjunkat gyorsan ms-ms helyre
helyezhetjk. Enyhe ataxia sokkal knnyebben szre vehet ilyenkor, amikor a betegnek
folyamatosan jabb s jabb clpontot kell megrintenie.
o Normlisan: megfelel gyorsasggal s pontossggal.
o Kros esetben akcis tremor, intencis tremor, dysmetria (flremutats) vagy ataxia
szlelhet.
o Funkcionlis (pszichogn) esetben, ha a beteg flremutat, gyakran nem korrigl vagy
verblisan sem jelzi, hogy rosszul vgezte el a feladatot.

Gyors alternl mozgsok vgzse

A fels vgtagon az ujjak folyamatos kinyjtsa-klbecsuksa, vagy az alkar folyamatos


pronatioja-supinatioja vagy a mutat s a hvelykujj folyamatos sszerintse s sztnyitsa sorn
vizsglhat. Az als vgtagokon a lb ritmusos s folyamatos emelse majd a padlra dobbantsa,
vagy a lbujjakkal val dobols vizsglhat. Mutassuk be a betegnek a feladatot, majd krjk meg,
hogy olyan gyorsan s nagy amplitdval vgezze a manvert, amennyire csak tudja.
o Normlis: Gyors, megfelel szinkron a kt oldal kztt (eudochokinesis).
o Parkinsonismus: lass, amplitd lecskken, illetve hesitatio s lefagys jelentkezhet.
o Cerebellris: irregulris, koordinlatlan, gyors alternl mozgsok (dysdiadochokinesis).

Rebound-teszt

A szksges izomer felmrse s a gyors adaptv vltozs elvgzse krosodik. Megkrjk a


beteget, hogy az egyik karjt knykben hajltsa be s lljon ellen annak, hogy mi ki prbljuk
egyenesteni. Krjk meg a beteget, hogy fordtsa a fejt ellenoldalra (hogy megvdjk egy
esetleges arcon csapstl). Msik keznket tegyk a beteg vllra, majd hirtelen engedjk el a
beteg karjt.
o Normlis: a beteg karja az eredeti pzban marad (j izomer adaptcira utal).
o Kros: A beteg megcsapja magt, akr tbbszr is nagy mozgst vgezhet.

Trd-sarok prba

A beteg csukott szemmel a htn fekszik. Megkrjk, hogy az egyik lbt emelje a magasba, majd a
sarkt tegye a msik trdre. Ezt kveten a sarkt a lbszrcsonton hzza vgig a bokjig.
Vgeztessk el az ellenoldalon is. Kros esetben dysmetria, ataxia szlelhet.

Jrs vizsglata.

Szles alap, imbolyg, ataxis. Szembecsuks az ataxia mrtkt nem fokozza.

Spontn jrs vizsglata mellett a tandem-jrst s a vakjrst is vizsgljuk.

Cerebellris funkcik vizsglatnak rtkelse

Vgtagi ataxia inkbb a cerebellaris fltekk krosodsakor jelentkezik, ezzel szemben a trzsataxit
inkbb a kzpvonali struktrk (vermis) krosodsa okozhat.

55.

Slyos szenzoros krosods (pl. polyneuropathia) gynevezett szenzoros ataxit okozhat. Szenzoros
ataxiban a szembecsuks rontja a tneteket, illetve pseudoathetosis is megjelenhet (kinyjtott
karok esetben abnormlis hyperkinesisek)

Floldali hemiparesis esetn a gyors alternl mozgsok kivitelezse is krosodik: Lass, de nem
irregulris. Ez nem tekintend cerebellris tnettannak.

Kzpvonali krosods esetn a vgtagi ataxit vizsgl manverek normlisak lehetnek.

Parkinsonismusban a gyors alternl mozgsok kivitelezse szintn krosodott: lass, elakadsok,


indtsi neheztettsg s amplitd redukci szlelhet.

Charcot fle trisz (intentios tremor, skandl beszd, nystagmus), mely sclerosis multiplexben
fordulhat el.

Jrszavarok vizsglata
A jrsvizsglat alatt az egyik legsszetettebb idegrendszeri funkcit rtkeljk. Bizonyos jrszavarok
megjelense pldul nemcsak a motoros, a szenzoros, a vizulis s a vestibularis rendszer krosodsra
utalhatnak, hanem pldul elrevettheti a beteg kognitv hanyatlst is.

Jrs vizsglata

Figyeljk meg, hogy a beteg hogyan jn be a vizsglba. Hasznle segdeszkzket? Segtsgre


szorul?

Miutn a beteg lelt, krjk meg, hogy hzza le a cipjt s a zoknijt, illetve a nadrgjt lehetleg
a trdig hzza fel.

Krjk meg, hogy lljon fel! Figyeljk meg, hogy kapaszkodnia kelle a felllshoz.

Krjk meg a beteget, hogy legalbb 5 mtert menjen. Amennyire ez biztonsggal megtehet,
segdeszkzk nlkl menjen. Ha segtsgre szorul, krjk meg a beteget, hogy kapaszkodjon
belnk. gy rezhetjk, hogy mekkora segtsget ignyel, s milyen mrtkben tmaszkodik rnk a
beteg.

Nzzk meg az elindulst (mozgsindtsi hezitci).

Figyeljk meg a jrs sebessgt s a kt lb kztti tvolsgot (szk vagy szles alap).

Krjk meg a beteget, hogy forduljon meg. Figyeljk meg, hogy egy lpsben kpese megfordulni,
vagy pedig tbb lps szksges ehhez. szlelhet-e lefagys (hirtelen lells) a megforduls alatt?

Figyeljk meg a testtartst (elre dle), illetve a kezek egyttmozgst (synkinesis).

Figyeljk meg a lbmozgsokat, a trdhajltst, a lbfejmozgsokat.

Krjk meg a beteget, hogy csukja be a szemt. lljunk a beteg hta mg kszen arra, hogy
elkapjuk, ha esetleg elesne. Krjk, hogy induljon el elre. Nzzk meg a jrs mintzatot,
gyorsasgot illetve, hogy valamely irnyba kitre a beteg.

Ha a beteg segdeszkzt hasznlt, nzzk meg, hogy hasznlatukkal a jrs javule. Ha a beteg nem
hasznl segdeszkzt s a jrsa nem normlis, akkor vizsgljuk meg, emberi segtsggel
(belekapaszkodva) javule a jrsa.
A fbb jrszavarokat a 6. Tblzat ismerteti.

56.
Jrs tpusa
Antalgis

Szteppel
Trendelenburg

Spasztikus

Jellemz
Biceg, a fjdalmas
vgtagon cskkent
llsi fzis
lbfej lg, trdet
magasra emeli
a csp esst kacsz
mozgssal
kompenzlja
trdet nem hajltja,
circumductio, fels
vgtag flexiban

Ollz

Lbakat egyms el
keresztezve jr

Vestibularis

Vakjrskor irnya
devil
imbolyg, szles alap
imbolyg, szles alap

Sensoros ataxis
Cerebellris ataxis
Hypokinetikus

keskeny alap, lass,


freezing, hesitatio,
synkinesisek
elmaradsa
Dyskinetikus
hyperkinetikus
mozgszavar
Apraxis (higher level inadekvt synergia,
gait disorder)
szlesebb alap,
hesitatio
Pszichogn
Bizarr megjelens

Ksr tnet, panasz


Fjdalom

Teszt

n. peroneus krosods
vagy polyneuropathia
m. gluteus medius
krosodsa, myopathia

saroklls nem megy


egy lbon llskor a
cspt nem tudja
vzszintesen tartani

korbbi centrlis
paresis, fels
motoneuron tnettan,
spaszticits
Ktoldali fels
motoneuron
krosods (pl. cerebral
palsy)
nystagmus ksri
szenzoros tnettan
cerebellris tnettan
Parkinsonismus

dystonia, chorea stb.


tnetei
Frontlis tnettan,
demencia

Szembecsuks fokozza
Szembecsuks nem
fokozza
kls ingerek segtik,
ketts feladat alatt
romlik

gyban a gyors
alternl mozgsok (pl.
biciklizs) jobban megy
Figyelemelterels vagy
dual-task alatt
megvltozik a
karaktere

6. Tblzat. Fbb jrszavarok jellemzi.

Kortiklis lebenyfunkcik vizsglata


Apraxia
Apraxirl akkor beszlhetnk, ha a beteg ber, az utastst megrti s a primer motoros rendszer p.
Apraxia a motoros cselekvsek megtervezsi s kivitelezsi zavara, mely magasabb rend kortiklis
funkcizavart jelent.

Ideatoros apraxia
Dominns oldali parietlis lebenykrosods. A beteg nem tudja a cselekvst eltervezni, pl. hogyan kell egy
bezrt ajtt kinyitni.

Ideomotoros apraxia
Dominns oldali parietlis lebenykrosods. A beteg el tudja a cselekvst tervezni, de kivitelezni mr nem
tudja. Pl. nem tud pohrba vizet nteni.

57.

Konstrukcis apraxia
A beteg a 3 dimenzis rendszerben nem tud tjkozdni s cselekedni, de kt dimenziban viszont igen.
Nem dominns oldali krosodsra jellegzetes. Pl. a kifordtott ruht nem tudja kezelni vagy nem tudja a 3Ds testeket lemsolni, vagy nem tud ptkockkbl egy megadott alakzatot pteni.

Jrsi apraxia
Frontlis lebeny funkci. A jrs kivitelezse zavart szenved, azonban a beteg az gyban jobban tud
mozogni (pl. biciklizni). Jrs szlesebb alap, elindulsi neheztettsg, nem tudja a lpseket nllan jl
kivitelezni. Enyhe esetben kis segtsggel mr el tudja vgezni, azonban slyosabb esetben mr gy sem
megy.

Aphasia
Aphasirl akkor beszlhetnk, ha a beteg ber, a primer hall rendszer p (pl. zajokra odafigyel), a
beszdkpzsrt felels izmok beidegzse rendben van, illetve korbban kpes volt beszdre. Aphasia a
beszd megrtsnek, illetve kivitelezsnek zavara. Magasabb rend kortiklis terletek mkdsi zavara.
Figyeljk meg:

Spontn beszdet (folyamatos vagy nem folyamatos)

Az utasts megrtst

Ismtlsi kpessgeket

Broca (motoros) aphasia


A beteg spontn nem vagy alig beszl. Az utastsokat megrti, kveti azokat (pl. emelje fel a kezt, dugja ki
a nyelvt). A mondatok ismtlsre azonban kptelen vagy csak korltozottan kpes.
Dominns oldali frontlis lebenyben tallhat beszd motoros funkcijrt felels Broca mez krosodsa
okozza.
El kell klnteni a kvetkezktl

Dysarthria. A beszd ltrejttrt felels izmok vagy beidegzsk zavara.

Aphonia. Hangadsi kptelensg (pl. ktoldali n. recurrens laryngealis bnulsnl).

Wernicke (szenzoros) aphasia


A beteg spontn beszl, azonban gyakran hibsan. Az utastsokat nem rti meg s nem is kpes a
mondatok elismtlsre.
Dominns oldali temporlis lebeny beszdrtsi kzpontjnak krosodsa okozza.

Globlis vagy totlis aphasia


A beteg kptelen spontn beszdre, mondat ismtlsre, illetve az utastsokat sem rti meg. Dominns
oldali kiterjedt kortiklis (frontlis s temporlis) vagy pedig ezeket sszekt struktrk krosodsa
okozza.

Anmis aphasia
A trgyak nevnek vagy szavak felidzsi zavara.

Agnosia
Agnosia. Annak ellenre, hogy a primer szenzoros, hall, vagy lt rendszer p, a beteg nem kpes az
ingerek felismersre. Magasabb rend kortiklis terletek mkdsi zavara.

Astereognosia (taktilis agnosia)


A beteg nem kpes tapints alapjn felismerni a trgyakat.

58.

Autotopagnosia
A beteg nem kpes a sajt testn tjkozdni.

Prosopagnosia
A beteg kptelen az arcokat felismerni, gyakran a sajtjt sem.

Vizulis agnosia
Nem kpes a ltott trgyakat felismerni. Dominns occipitalis s/vagy temporlis lebeny krosodsra utal.

Anosognosia, neglect
Szubdominns oldali krosods okozza.

A tisztn szenzoros neglect esetben a beteg a bal oldali vizulis, akusztikus s taktilis ingereket
ignorlja. A beteg kln-kln vizsglva, mind a jobb s a bal oldali ingereket n felismeri, azonban a
kt oldal egytt vizsglatakor a bal oldalit hanyagolja.

Egyb gnosztikus zavarok


Agraphia
Korbban rni tud ember nem kpes rni, annak ellenre, hogy a dominns kz beidegzse rendben.

Alexia
Korbban olvasni tud ember nem kpes az rott szveg megrtsre, annak ellenre, hogy a primer lt
rendszer normlisan funkcionl.

Amusia
Korbban zenlni tud ember nem kpes zenlni vagy a zent felismerni.

Acalculia
Korbban szmolni tud beteg nem kpes a szmolsra.

Gerstmann szindrma
A dominns (bal oldali) gyrus angularis krosods ltal kivltott jobb-bal tveszts, ujj agnosia, agraphia s
acalculia.

Comatosus beteg vizsglata


Tudatzavart fontos tipizlni:

arousal (brenlt, felszll retikulris aktivl rendszer)

awareness (corticalis funkci)

A tudat bersgnek zavarai


Szinonmk: hypnoid tudatzavarok, alert, arousal, wakefulness
Formatio reticularis mkdse szksges a tudat bersgnek fenntartshoz.

Torpidits, kbultsg
Az bersg legenyhbb szint zavara. A beteg teljesen ber, de meglassult, figyelme nehezen tarthat.

Somnolentia
Felletes alvshoz hasonl llapot. A beteg knnyedn breszthet verblis vagy egyb szenzoros
ingerekkel. Akr teljesen adekvtan is viselkedhet.

59.

Sopor
A beteg csak ersebb ingerekkel breszthet, ritkn vlik teljesen adekvt viselkedsv. Fjdalominegerre
elhrt mozgssal vlaszolhat, hozztartozjt felismerheti.

Coma
A beteg egyltaln nem breszthet. Felsznesebb coma esetben a felletes reflexek (pl. cornea-reflex)
kivlthatk, mlyebb coma esetn ezek mr nem vlthatk ki, illetve a lgzs is elgtelenn vlik.

Agyhall
Agyhall egy olyan specilis llapot, melyben az agy irreverzibilisen krosodott. Az agyhall megllaptst
trvnyi rendelkezsek szablyozzk.
Az agyhall megllaptsa hrom lpsben megy vgbe.

Az els lps annak rgztse, hogy nem llnak-e fenn olyan tnyezk (pldul mrgezs,
gygyszerhats, neuromuscularis blokd, sokkos llapot, metabolikus vagy endokrin eredet coma,
rectalisan mrt 35 C alatti hypothermia, bizonyos gyulladsos idegrendszeri megbetegedsek),
melyek az agyhall megbzhat diagnosztizlst kizrjk.

A felsorolt az agyhall megllaptst kizr tnyezk hinya esetn a msodik lps az


agymkds hinynak bizonytsa. Az ezt bizonyt tnetek:
o Mly eszmletlensg *coma(.
o A spontn lgzs hinya s a lgzkzpont bnulsnak apnoe teszttel val igazolhatsga.
o Az albbi agytrzsi reflexek mindkt oldali hinya:
pupilla-reflex
cornea-reflex
trigeminofacialis fjdalmi reakci
vestibuloocularis reflex (kalorikus ingerlssel)
khgsi-reflex

Az agyhall megllaptsnak harmadik lpse a hinyz agyfunkcik irreverzibilitsnak a


bizonytsa. Ez megfigyelssel vagy mszeres vizsglatokkal lehetsges.

A tudat integratv zavarai


Szinonima: awareness

Konfzi (zavartsg)
Rszleges vagy teljes trbeli-, idbeli- s allopsyches tjkozatlansg. A krnyezet ingereire korltozottan
reaglhat, illetve pszichomotoros nyugtalansggal jrhat egytt.

Delirium
Trbeli s idbeli tjkozatlansggal, nagyfok nyugtalansggal, illetve kifejezett vegetatv tnetekkel jr
llapot, mely adekvt kezels nlkl letveszlyes is lehet. Gyakran ksrik hallucincik. A delirium
ltalban gyorsan (rk vagy napok) alatt alakul ki. Deliriumot gyakran a konfzi legslyosabb foknak
tartjk.
Gyakran alkohol, nyugtat, vagy kbtszer intoxikci vagy pedig elvons vlthatja ki, de demencihoz is
trsulhat.

Tenebrositas
Kds vagy homlyllapotnak is nevezik. ltalban epilepszis rohamot kveten alakul ki, de tranziens
globalis amnziban is megjelenhet.

60.

Perzisztl vegetatv llapot


A betegnek brenlt-alvs ciklusa tbb-kevsb megtartott, reflexmozgsokat vgez, azonban tudatos
tevkenysgek elvgzsre kptelen. Gyakran comatosus betegek javulsa esetn alakul ki. A beteg
lgzse reflexesen biztostott, nha akaratlagos tekintsnek vlik a valjban reflexes szemmozgsokat.
Azonban verblis s non-verblis tudatos komunikcira kptelen.

Minimlis tudatos llapot


Perzisztl vegetatv llapothoz hasonl llapot, de a beteg minimlis mrtk kommunikcira kpes egyegy rvid idszakban.

Akinetikus mutizmus
Specilis figyelem s ksztets zavar, mely tudatzavarokhoz hasonl tneteket mutathat. A beteg szeme
nyitva van, konjuglt szemmozgsokra kpes. Azonban pldul a ktoldali frontlis lebeny krosodsa miatt
(pl. art. cerebri anterior terleti stroke) nem beszl, kifejezett az iniciaszegnysg. Ezek a betegek kpesek a
krnyezetket tbb-kevsb megrteni.

Locked-in syndroma
Pons basisnak krosodsa miatt a beteg tetraplg, beszdkptelen. De klasszikus esetben szemvel
(pislogssal) kpes kommuniklni. Mivel a tudat megtartott lehet, ezrt nem tekinthet igazi
tudatzavarnak.

Comatosus beteg vizsglata


A comatosus betegen elvgzend teszteket s sorrendjket mindig a klinikai helyzet szabja meg. Az albbi
lista egy didaktikai sorrendet kvet.
1. Gyors anamnesztikus adatok, inspectio (Fejsrls, gygyszer)
2. ltalnos vizsglat
a. Pulzus: megtartott-e a kerings, frekvencia (shock, septicaemia)
b. Lgzs: megtartotte a lgzs
i. periodikus lgzs (Cheyne-Stokes lgzs): agytrzsi krosods, szvelgtelensg
ii. lass felletes: gygyszer, kbtszer
iii. gyors, felletes: agytrzsi
iv. gyors s mly lgzs: metabolikus (acidosis, hyperglycaemia)
c. Hmrsklet (hypothermia, hyperthermia) pl. a br tapintsval
d. Brszn: vertk, spadt, tnyomok, kitsek
e. Lehellet (alkohol, keton, mjelgtelensg, uraemia)
f. Has: defense
3. Neurolgiai vizsglat
a. Meningelis izgalmi jelek (csak akkor vgezhet, ha nyaktrauma kizrhat):
subarachnoidelis vrzsben, foraminlis bekeldsben s meningitis esetben lehet
pozitv
b. Szemfenk: papilla oedema, vrzs jelenlte
c. Pupilla mrete s pupilla-reflex:
i. floldali, maximlisan tg, fnymerev: tentorialis bekelds (n. III)
ii. ktoldali, maximlisan tg, fnymerev: agytrzsi krosods, bekelds,
atropinszer anyag
iii. Kzepes, fixlt: kzpagy
iv. apr, thegynyi: pons, opioid
v. kicsi, de reagl: thalamus

61.

d.

e.

f.

g.
h.
i.

j.

k.
l.

vi. Horner-szindrma: hypothalamus, agytrzs, art. carotis int. dissectio


vii. Nyakbr megcspsre pupilla tgulat ciliospinalis reflex
Szemlls:
i. conjugalt devici: ipsilateralis frontlis tekintskzpont, vagy agytrzs
ii. dysconjugalt: III, IV s VI agyidegkrosods vagy agytrzs
iii. Skew deviation: agytrzs
Spontn szemmozgsok:
i. ismtld horizontlis mozgs: ping-pong, agytrzsi
ii. lefele sz bulbusok: pons
Reflexes-szemmozgsok
i. Oculocephalicus reflex
ii. Oculovestibularis reflex
Cornea-reflex
Garat- s klendezsi-reflex: Ha a beteg intublt, a tubus vatos mozgatsval vizsgljuk.
Izom-tnus
i. decorticatios: fltekei
ii. decerebratios: agytrzs
iii. hypotonia
Izommozgs
i. spontn mozgsok, esetlegesen epilepszis clonisatio
ii. fjdalom-ingerre kivltott mozgsok: elhrts, flexi, extensio, csavars
iii. Pszichogenits esetn: A beteg kezt a fejre ejtjk: ha a kz vletlenl elkerli az
arcot, a pszichogenits gyanja megersthet.
Mlyreflexek (renyhe, lnkek vagy. fokozottak)
Piramis-jelek

Glasgow Coma Skla (GCS)


A coma slyossgnak s a potencilis kimenetelnek meghatrozsra kidolgozott skla. Mivel eredetileg
traums fejsrlsekre fejlesztettk ki, ezrt bizonyos neurolgiai megbetegedsekben (pl. myasthenias
krzis) a GCS hasznlata nem adekvt a prognzis megbecslsre. Szintn csak korltozottan hasznlhat
kisgyerekek esetben.

Legjobb szemnyitsi vlasz (E - eye)


1. Nem nyitja a szemt.
2. Fjdalmas stimulusra nyitja a szemt. (Standard fjdalmat kivlt stimulus a beteg krmgynak
megnyomsa, ha ez nem vezet eredmnyre, akkor supraorbitlis (szem fltti) s sternalis
(szegycsonti) terlet nyomsa vagy btykkel val megdrzslse).
3. Megszltsra nyitja a szemt. (Azonban egy alv, megtartott tudat ember esetben 4 pontot
adjunk, ne hrmat!)
4. Spontn nyitja a szemt.

Legjobb verblis vlasz (V-verbal)


1. A beteg semmilyen verblis kommunikcira nem kpes.
2. rthetetlen hangok kiadsa.
3. Nem megfelel szavak hasznlata. (Random, feltr artikullt beszd, de sszefggsek nlkl.)

62.
4. Zavart. (A beteg dezorientltan s kiss zavartan, de vlaszol a krdsre.)
5. Orientlt. (A paciens sszefggen s megfelelen vlaszol a krdsre, olyanra mint: neve s kora,
hol van s mirt, v s hnap, stb.)

Legjobb motoros vlasz (M-motor)


1. Nincs motoros vlasz.
2. Extensio fjdalomra. (Decerebrlt vlasz: karok adduclt, vllak berotlt, alkarok pronlt, csuklk
extendlt helyzetbe kerlnek. Krosods az agytrzset rinti.)
3. Abnormlis flexio fjdalomra. (Dekortiklt vlasz: A fels vgtagok flektltak, az als vgtagok pedig
extendltak. A krosods az agytrzs felett tallhat.)
4. Flexio, visszahzs fjdalomra. (Supraorbitalis nyomsra a knykt flektlja, alkart supinlja,
csuklt flektlja; a krmgy megcspsre elhzza ujjt.)
5. Lokalizlja a fjdalmat. (Cltudatosan tvoltja a vgtagjt a fjdalmas stimulustl.)
6. Utastst vgrehajtja. (A beteg krsre egyszer mozgsokat vgrehajt.)

rtelmezse
Az egyes elemek nll rtke, s az sszpontszm is fontos. gy a pont ebben a formban fejezend ki:
"GCS 9=E2 V4 M3"

Coma slyossgnak megbecslse

Slyos, GCS 8 (intubls javasolt, mivel ilyenkor nagy az aspirciveszly)

Mrskelt, GCS 9-12

Csekly, GCS 13

63.

Magassgi diagnosztika, specilis tnetegyttesek


Hemispherialis krosods

Tpusos: Ellenoldali hemiparesis s/vagy hemihypalgesia.

Homunculus: kzpvonalban: als vgtag; thajlat: medence; convexits: trzs, fels vgtag,
tenyr; a Sylvius rok krnykn: arc s nyelv. (12. bra)

12. bra. Szenzoros s motoros kreg homunculusa. Bal oldalon (kkkel) a primer szenzoros, mg jobb oldalon
(pirossal) a primer motoros kreg homunculusa lthat. A kz, az arc s a nyelv reprezentcija mind szenzorosan s
motorosan jval nagyobb a tbbi testrszhez kpest. Megjegyzend, hogy az arc s az ujjak reprezentcija
szomszdos, gy magyarzhat, hogy bizonyos epilepszis rohamoknl a kezek rngst az arcizmok rngsa kveti
mikzben az epilepszis mkdszavar a motoros krgen bell terjed.

Arteria cerebri media (ACM) terlet:

faciobrachialis eloszls hemiparesis s/vagy hemihypalgesia

Arteria cerebri anterior (ACA) terlet:

Als vgtagi hangsly paresist okozhat.

Ha ktoldali (pl. paramedin trfoglals) paraparesist is okozhat.

Arteria cerebri posterior (ACP) terlet:

Homonim lttr defektus

Szubkortiklis vs. kortiklis:


Annak ellenre, hogy fontos a lokalizci, elmondhat, hogy szubkortiklis krosodsnl

gyakrabban fordul el vizulis deficit (tractus vagy radiatio optica rintettsg miatt),

dysarthria gyakoribb

Lacunaris krosods

Lehet tisztn motoros monoparesis

Lehet tisztn szenzoros egy vgtagot rint hypalgesia

64.

Lehet tisztn egy vgtagot rint ataxia

Lehet dysarthria, dysphagia s gyetlen kz (pons, medulla oblongata terleti lacunaris infarctus)

Specilis kortiklis terletek:

apraxia, aphasia, agnosia stb.

Hatrterleti (watershed vagy borderzone) krosods

Vgartrik ltal elltott ACA-ACM s ACM-ACP kztti terletek. Floldali: stroke; ktoldali
krosods: hypoxia s hypotensio lehet az ok.

Agytrzsi krosods
Jellegzetessgek:

Agyideg rintettsg

Alternl tnetek: Lzihoz kpest ipsilateralis agyidegtnet s contralateralis vgtagi tnettan.

Szemmozgs-zavar, skew-deviation, nystagmusCerebellris tnetek

Dysarthria, dysphagia

Tudatzavar

Lgzs s keringsi zavar.


Lehet intra-axialis krosods (az agytrzsn belli) s extra-axialis (pl. meningeoma, aneurysma, neurinoma
kvlrl nyomja).
Az intra-axialis agytrzsi krosods is egyarnt okozhat klinikailag perifrisnak tn (ha a mozgat magot
is rinti) s centrlisnak tn krosodst.
A corticobulbaris plyk ktoldali slyos krosodsa (pseudobulbaris paresis) agytrzsi eredetet utnozhat
annak ellenre, hogy leggyakrabban ktoldali hemispherialis krosods okozza (dysarthria, dysphagia,
fokozott garatreflexek, knyszersrsok)

Agytrzsi alternl szindrmk

azonos oldali agyideg tnetek s ellenoldali vgtagi tnetek

Nhny fontosabb agytrzsi szindrma a 7. tblzatban tallhat.

65.
Szindrma neve

Lzi helye

Ipsilateralis tnetek

Benediktszindrma

Mesencephalon
(nucl. ruber)

Contralateralis tnetek

Hemichorea vagy
hemiathetosis
(n. ruber)

hemiparkinsonismus
(subst. nigra)

Hemihypesthesia
(lemniscus medialis)

Perifris (nuclearis) n. facialis


paresis

Hemiparesis

Floldai szenzoros kiess


(lemniscus medialiss
tract. spinothalamicus
lateralis)

N. oculomotrius paresis

Millard-Gublerszindrma

Pons

Fovilleszindrma

Pons

Perifris (nuclearis) n.
abducens

Hemiparesis

Wallenberg
szindrma

Nyltvel
laterlisrsze
(PICA terlete)

Ipsilateralis nystagmus
(nucl. vestib. inf)

Hemiataxia
(pedunculus cerebell. inf.)

Ipsilateralis lgyszjpad, garat


s ggebnuls, dysarthria
(nucl. ambiguus)

Hemianalgesia s
thermanesthesia
disszocilt rzszavar az
ellenodlai vgtagokon
(tract. spinothalamicus
lateralis)

Hallsveszts
(nucl. cochlearis)

Floldali fjdalom s hrzs


kiess az arcon (disszocilt
rzszavar) s hinyz corneareflex (nucl. spinalis nervi
trigemini)

Horner-szindrma
(centrlis szimpatikus rostok)

Hemiparesis

Jackson
szindrma

Nyltvel als
rsze

Perifris n. XII

7. tblzat. Fbb alternl agytrzsi szindrmk

Cerebellris krosods

Centrlis vestibularis tnettan (nystagmus, Romberg, Brny, vakjrs)

Ataxia (nem szenzoros)

Rebound jelensg

Dysmetria

Dyssynergia

Dysdiadochokinesis

Intentios tremor

Skandl beszd (scanning dysarthria)

66.

Gerincvel krosods

Agyidegtnet nem szlelhet (kivve a nyltvelt is rint cervicalis syringomyelia)

rzszavar:
o nv (eml: Th4, kldk Th10, gykhajlat: L1)
o Disszocilt rzszavar

Motoros tnettan
o Paraparesis (Th1-S2),
o Tetraparesis (Th1 vagy felette),
o de lehet hemiparesis s monoparesis is
o Lgzsbnuls: C4 vagy felette
o Akutan spinlis shock: flaccid paresis, ami ksbb spasztikus paresiss vltozik

Vegetatv
o Gyakori a hlyag-funkcizavar (detrusor-sphincter dyssynergia, automata neurogn hlyag,
tlfolysos inkontinencia)
o Gyakori felfekvsek, hszablyozsi zavar

Disszocilt rzszavar
Az epikritikus s a protoptis rzsek nem egytt esnek ki.

Gerincvel: Ells plyarendszer krosodik, a htsktl rendszer p:


o h s fjdalom rintett
o Spinlis anterior sy, syringomyelia

Gerincvel: Htsktl rendszer rintett, de az ells rendszer p marad:


o zleti helyzetrzs, vibratiorzs, finom tapints krosodott
o Funicularis myelosis, tabes dorsalis

Agytrzsi krosods esetn a Wallenberg szindrmnl


o Ipsilateralis arcfelen s ellenoldali testfelen a h- s fjdallmrzs kiesik

Brown-Squard szindrma
Floldali transsectio, gyakran extramedullris krosods okozza

Floldali spasztikus paresis (lzi helytl fggen als vgtagi monoparesis s/vagy hemiparesis)

Az rintett szegmentumoknak megfeleln perifris paresis

Azonos oldali epicriticus rzszavar

Ellenoldali h s fjdalomrzs (protopathias) zavar

Conus krosods

Motoros tnet
o gyakran nincs,
o de ha L5-S2 (epiconus) szegmentumokat is rinti, gy perifris paraparesis

rzszavar
o Lovaglnadrg (S3-S5) hypalgesia elfordulhat

Vegetatv
o Hlyag incontinentia - detrusor areflexia (non-obstructive retentio vagy tlfolysos
incontinentia)
o Fecalis incontinentia
o Anlis s bulbocavernosus reflexek hinyozhatnak

67.
o

Szexulis zavar (erectilis dysfunctio)

Cauda krosods
A lumbalis s sacralis gykk (cauda equina) canalis spinalison belli krosodsa
Gyakran lassan alakul ki

Motoros tnet
o perifris paraparesis, ami gyakran aszimmetrikus
o Patella s Achilles reflexek hinyozhatnak

rzszavar
o Lovaglnadrg hypalgesia elfordulhat, ami gyakran aszimmetrikus
o A fjdalom radicularisan is kisugrozhat, ami gyakran aszimmetrikus

Vegetatv
o Detrusor areflexia (non-obstructive retentio vagy tlfolysos incontinentia)
o Fecalis incontinentia
o Anlis, bulbocavernosus reflex hinyozhat
o Szexulis zavar

Plexus krosods
Plexusnak megfelelen szenzoros, motoros (perifris) s vegetatv zavar.
ltalban floldali s perifris krosodsnak megfelel tnettan.
A srls pontos topogrfiai meghatrozsa a karfonat bonyolult felptse miatt nehz.
Plexus cervicobrachialis leggyakrabban vllsrls, karrnduls s szls kapcsn srl.

Plexus cervicalis

C3-5

Fbb mozgat idege a n. phrenicus (rekesz). Srls leggyakoribb oka trauma vagy a mellkasi
szakaszon tumoros infiltrci vagy kompresszi.

rzidegek: n. occipitalis minor s a n. cutaneus colli, melyek a nyak, a tark s a fej fl mgtti
terletnek rz beidegzsrt felelsek.

Plexus brachialis:

C5-Th1 (13. bra)

Duchenne-Erb: Fels plexus (proximlis eloszls); C5-6; leggyakoribb; delta, biceps s alkar izmok
perifris paresise; szenzoros: vll s a felkar radilis oldala; gyakran traums (pl. szletskori
srls, motorkerkpros srls, htizskbnuls ekkor ktoldali is lehet). Az rintett kar kiss
befel rotltan tnustalanul lg. Biceps s radialis reflex kiesik.

Dejerine-Klumpke: als (disztlis) plexus; C8-Th1; ritkbb mint a fels plexus srlse; csukl, ujj
flexorok s a kiskzizmok rintettek motorosan; szenzoros: ulnaris kzfl s alkar,Horner
szindrmt mindig keressnk (e.g. Pancoast tumor, lymphoms beszrds)

68.

13. bra. Plexus brachialis. (Forrs: Wikipedia.org)

Plexus lumbalis:

Th12-L4

N. genitofemoralis, n. ilioinguinalis, n. femoralis, n. obturatorius, n. cutaneus femoris lateralis

Als vgtagi proximlis perifris paresis.

N. cutaneus femoris lateralis krosods (meralgia paresthetica) fjdalom, zsibbads a comb kls
felsznn, melynek oka neuritis, kompresszi a lig. inguinale alatt, diabeteses polyneuropathia.

N. femoralis krosodsa a m. quadriceps femorist rinti, kvetkezmnyesen a trd fesztse s a


csp hajltsa gyengl. Elklntend az L2/L3 vagy az L3/L4 porckorongsrvtl.

Plexus sacralis:

L4-S4

N. gluteus superior, n gluteus inferior, n. ischiadicus - n. peroneus communis, n. tibialis

Als vgtagi disztlis perifris paresis s rzszavar.

Gyki krosods
Egy gyknek megfelel szenzoros, motoros s vegetatv zavar szlelhet. Egy dermatomt rint rzszavar
nem mindig szlelhet a fiziklis vizsglattal, mert a dermatmk gyakran tfedik egymst. sszesen 31
pr gerincveli gyk ltezik. Annak ellenre, hogy 7 nyaki csigolynk van, 8 nyaki gyk ltezik (az els gyk
az els nyaki csigolya felett lp ki, a nyolcadik nyaki gyk a hetedik nyaki csigolya alatt lp ki. A hti, gyki
s keresztcsonti gykk viszont mr az azonos szm csigolya alatt lpnek ki. (15. bra)

69.
14. bra. Csigolyk szmozsa. A cervicalis gykk kivtelvel a gykk az azonos
szm csigolya alatt lpnek ki.

C5 gyki krosods

Szenzoros

felkar radilis rszbe sugrzik ki a dermatmnak


megfelelen, de nem az ujjakbavagy az alkarba!

Motoros

m. deltoideus s m. biceps brachii rintett

Reflex-kiess

biceps-reflex gyengl meg

C6 gyki krosods

Szenzoros

felkar, alkar radialis rsze, hvelykujjba sugrzik ki a


dermatmnak megfelelen

Motoros

m. brachioradialis s m. biceps brachii

Reflex-kiess

biceps-s brachiradialis reflex gyenge vagy kiesett

C7 gyki krosods

Szenzoros

kzps ujjba sugrzik ki a dermatmnak


megfelelen

Motoros

m. triceps brachii, m. pronator teres

Reflex-kiess

tricepsreflex esik ki

C8 gyki krosods

Szenzoros

kisujjba sugrzik ki a dermatmnak megfelelen

Motoros

hypothenar izmai, kz kisizmai gyengk s


atrfizlnak

Reflex-kiess

triceps-reflex gyengl meg

70.

L4 gyki krosods

Szenzoros

a comb kls oldaltl a patelln s a lbszr ells-bels odaln t a bels bokig


sugrzik ki (a lbujjakba nem) a dermatmnak megfelelen

Motoros

m. quadriceps femoris, m. tibialis anterior

Reflex-kiess

patella-reflex esik ki

N. Femoralis s L3-4 gyki krosods kztt a comb adductio vizsglatval lehet klnbsget tenni.
Tisztn n. femoralis krosodsnl comb adductio nem krosodik, mg gyki kiessnl igen.

L5 gyki krosods

Szenzoros

a femur lateralis condylusa felett indul a lbszr ells-kls oldaln az regujjba


sugrzik ki a dermatmnak megfelelen

Motoros

m. extensor hallucis longus

Reflex-kiess

mind a patella s az Achilles-reflex normlis (csak a tibialis posterior reflex esik ki)

Eslb esetn az L5 radix krosods s a n. peroneus krosods kztt az ujjflexi s az regujj


extensio vizsglatval lehet klnbsget tenni. Az L5 gyki krosodsnl az lbujjflexi (flexor
digitorum longus) s az regujj extensio (extensor hallucis longus) is gyenge, mg a n. peroneus
krosodsnl nem.

S1 gyki krosods

Szenzoros

a comb hajlt oldaltl a lbszr hts oldaln a klbokn t a III-V lbujjakba


sugrzik ki a dermatmnak megfelelen

Motoros

m. peronei, nha m. triceps surae

Reflex-kiess: Achillesreflex esik ki

71.

Gyki rintettsget vizsgl manverek


Patrick-jel
Elklnti a lumbosacralis gyki krosodst a sacroiliacalis zleti problmtl. Az rintett als vgtagot a
hanyatt fekv beteg trdben behajltja, a sarkt az ellenkez als vgtag trdre helyezik. Ha a lb
lenyomsa ebben a helyzetben fjdalmat vlt ki, az a sacroiliacalis zlet fjdalmra utal.

Lasegue-jel (straight leg-rising test)


A beteg hton fekszik. Az egyik als vgtagot a saroknl fogva megemeljk, gy hogy a beteg trde vgig
nyjtva maradjon.

Normlisan a mvelet fjdalmatlan.

Pozitv esetben bizonyos fokot elrve a beteg derkfjdalmat, illetve az als vgtagba sugrz
fjdalmat jelez. Lumbalis s sacralis gyki irritcira/kompresszira utalhat.

Keresztezett Lasegue-jel. Nemcsak az azonos oldali, hanem az ellenoldali als vgtagba is kisugrzik
a fjdalom. Medilis hernia disci intervertebralis esetben jelentkezhet.

Kernig-jel esetben a fjdalommmal prhuzamosan trdhajltst szlelnk, a fjdalom pedig nem


radikulris jellegg.

15. bra. Dermatmk s fbb szenzoros idegek (Forrs: Wikipedia.org)

72.

Idegi krosods
A szenzoros, a motoros s a vegetatv krosods egy perifris ideg terletbe esik

N. medianus krosods.

Leggyakoribb krosods a carpalis alagt szindrma

Szenzoros
bra)

tenyr felsznn I-III s a IV ujj radialis felnek, illetve a thenar terlete rintett (16.

Motoros

hvelykujj oppositio, flexio s abductio, valamint az I-III ujjflexi krosodik

Atrfia:

thenar izmok

Tarts

esk-kz (ha n. ulnarissal srl: majom-kz)

Vegetatv:

komplex regionlis fjdalom szindrma fejldhet ki

Tinel-jel. A csukl volris felsznnek vatos nyomsa a n. medianus szenzoros elltsi terletben
paresztzit okoz. Carpalis alagt szindrma jelenltre utalhat.

N. ulnaris krosods

Leggyakoribb krosods a knyk magassg alagt szindrma

Szenzoros

a IV ujj ulnaris felnek s az V ujj tenyri, kzhti felszne rintett (16. bra)

Motoros

hvelykujj adductio krosodik, Froment jel, IV-V ujjflexi, interosseusok

Atrfia:

Hypothenar izmok, interosseusok

Tarts

karomkz (claw hand):

Froment-jel. Kinyjtott ujjak mellett a hvelykujj s a mutatujj kz egy lapot helyeznk. A


betegnek azt a feladatot adjuk, hogy tartsa meg a lapot, mikzben ki akarjuk azt hzni. Normlisan
a beteg meg tudja tartani a lapot. Pozitv esetben a hvelykujj behajlik, mivel a n. ulnaris knyk
magassgi krosodsnl az adductor pollicis brevis izom gyengbb s ilyen esetben a hossz flexor
izmokkal kompenzl a beteg.

N. radialis krosods

Leggyakrabban felkar trsekor, vagy egy padon felkarra tmaszkodva elalvnl tarts nyoms
miatt srl, esetleg a supinator csatornban

Szenzoros

kzht radilis rsze (16. bra)

Motoros

ujj extensorok, csukl extensorok

Atrfia:

ujj extensorok

Tarts

eskz (drop hand):


A.
B.
C.
D.

Eskz (n. radialis krosods)


Eskkz (n. medianus krosods)
Karomlls (n. ulnaris)
Majomkz (n. ulnaris s medianus krosods)

73.

16. bra. Fels vgtag bridegei.

N. peroneus profundus krosods

Leggyakoribb krosods a fibulafejecsnl

Szenzoros

II-III ujj kztti kis terlet

Motoros

tibialis anterior (dorsalfexio) s lbujj extensorok

Atrfia:

tibialis anterior

Tarts

eslb, steppel jrs

Polyneuropathia (PNP)

Tbb ideg elltsi terlett rint szenzoros, motoros s vegetatv zavar

ltalban az als vgtagokon kifejezettebb, disztlis hangsly

Disztlis hangsly, als vgtagi perifris paresis (pl. lbfej dorsalflexi)

Keszty-harisnya eloszls rzszavar


o Vastag-rost PNP esetben vibratio hamar kiesik
o Vkony-rost PNP esetben: ENG negatv, csak fjdalom jelentkezik, vibratiorzs
megtartott lehet
o Gyakran fjdalmas (allodynia)
o Trzs s has felett ltalban nincs rzszavar

Vegetatv zavar
o Vizels s szkels ltalban megtartott

74.
o

Brfeklyek azonban gyakoriak (pl. diabeteses lbfeklyek)

Neuromuscularis junctio zavar

ltalban nincs szenzoros s vegetatv zavar

ltalban tetraparesis, ami legtbbszr proximlis

Agyideg: Fluktul slyossg ptosis, szemmozgs-zavar, kettslts (diplopia), dysarthria,


dysphagia

Lehet gyors lefolys, hirtelen rosszabbods, fizikai terhels rontja, pihens javthatja

A ptosis legtbbszr provoklhat tarts felfele tekintssel

Myopathia

Nincs szenzoros s vegetatv zavar

ltalban tetraparesis, ami legtbbszr proximlis, de lehet distalis is s vgtagvi vagy


faciohumeroscapularis eloszls is

Agyideg: ptosis, dysarthria, dysphagia, szemmozgs-zavar (pl. ophtalmoplegia externa)

Szvizom is rintett lehet

Gyakran lassan progredil

Paraparesis lehetsges okai

Gerincvel krosods: (Th1 alatt)

Agytrzsi krosodsok egy rsze

Parasagittalis folyamatok : pl. ACA vagy falx meningeoma

Negatv sttusz mintja


Koponya-gerinc p, klsrelmi jel nem lthat. Tark szabad, meningelis izgalmi jel nincs. Visus p,
konfrontalis lttr teljes. Isocoria, kp. tg pupillk, megtartott, fnyreakcik. Szemmozgsok szabadok,
kettskp, nystagmus nincs. N. trigeminus, facialis eltrs nlkl. Szimmetrikus szjpadvek, szjpad- s
garatreflexek, uvula nem devil. Nyelv a kzpvonalban, mozgsai szabadok. Izomzat normotrophis,
normotonis, paresis nincs. Kp. lnk, szimmetrikus mlyreflexek, piramis jel, kros reflex nincs. rzszavart
nem jelez. Koordinci p. lls, jrs, beszd p. ber, orientlt.

Felhasznlt irodalom
Fernandez HH, Eisenschenk S, Yachnis AT, Okun MS.: Ultimate review for the neurology boards. Demos
Publishing, New York. 2006. p317-321.
Baehr M, Frotscher M: Duus topical diagnosis in neurology. 4. angol kiads. Thieme, Stuttgart. 2005. p.
297-306.
Mark Edwards, Niall P. Quinn, Kailash Bhatia: Parkinson's Disease and Other Movement Disorders, Oxford
University Press, 2008.
Manji H, Wills A, Kitchen N, Dorwood N, Connolly S, Mehta A: Oxford Handbook of Neurology. Oxford
University Press, 2007.
Kovacs N, Janszky J, Nagy F. The role of tremor analysis in the therapy of Parkinsons disease.
In: Kumar A (ed.) Textbook of Movement Disorders. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publisher, 2013.
pp. 94-104.

75.

Ksznetnyilvnts
A kzirat sszelltshoz szeretnm megksznni Prof. Nagy Ferenc s Dr. Pfund Zoltn segtsgt. Szintn
szeretnk ksznetet mondani Dr. Fehr Nrnak s Dr. Horvth Krisztinnak a kzirat tolvasst kvet
pt megjegyzseikrt. Dr. Grdin Gabriellnak kln ksznettel tartozok a lektorlsrt s az
szrevteleirt.

Trgymutat
A,
Abszolt pupillamerevsg ............ 26
Acalculia ........................................ 58
Accomodatio ................................. 27
accomodatio reflex ........................ 15
Achilles-clonus ............................... 43
Achilles-reflex .....................39, 40, 70
Agnosia .......................................... 57
Agraphia ........................................ 58
Agyhall ......................................... 59
agytrzsi alternl szindrmk .... 11
Agytrzsi alternl szindrmk ..... 64
akcis tremor................................. 54
Akinetikus mutizmus ..................... 60
akinetikus-rigid szindrma ........... 49
Alexia ............................................. 58
alkati facialis aszimmetria ............ 21
Allodynia ....................................... 45
Als motoneuron krosods .. 10, 35
Alternl lefedsi teszt .................. 31
Amusia ........................................... 58
Analgesia ....................................... 46
Anlis reflex ................................... 42
Anamnzis ....................................... 9
Anisocoria ..................................... 26
Anmis aphasia ............................ 57
Anosmia ........................................ 11
Anosognosia .................................. 58
Aphasia .......................................... 57
Aphonia ......................................... 57
Apraxia........................................... 56
Areflexia ........................................ 39
Astereognosia ................................ 57
asterixis ......................................... 50
Asynergia ....................................... 52
ataxia ...................... 32, 34, 52, 54, 64
Athetosis ....................................... 52
Atrophia ........................................ 38
Autotopagnosia ............................. 58

B
babafej tnet ................................. 29
Babinski-jel .............................. 41, 42
Ballismus ....................................... 51
Brny-teszt............................. 32, 33
Bell-jelensg .................................. 20
Benedikt-szindrma....................... 65
Benignus paroxysmalis positional
vertigo....................................... 34

Biceps-reflex .................................. 39
blepharospasmus .......................... 21
Blepharospasmus .......................... 25
Brachioradialis-reflex ..................... 39
Bradykinesia .................................. 49
Broca (motoros) aphasia ................ 57
Brown-Squard szindrma............. 66
Brudzinski-jel.................................... 9
Bulbocavernosus-reflex ................. 42
Bulldog-reflex ................................. 43

C
Camptocormia ............................... 50
Cauda ............................................. 67
centrlis krosods ....................... 47
Centrlis krosods ................. 11, 18
Chaddock-jel .................................. 42
Charcot fle trisz .......................... 55
chorda tympani .............................. 19
Chorea ........................................... 51
choreoballisticus mozgs .............. 51
Clonus ............................................ 43
Coma ........................................ 59, 62
conjugalt szemlls ........................ 27
Conus ............................................. 66
Convergentia ............................ 16, 27
convergentia reflex ........................ 16
Cornea-reflex ............... 18, 21, 41, 61
Cremaster-reflex ............................ 42

D
Decerebratios spaszticits............. 37
Decorticatios spaszticits .............. 37
Dejerine-Klumpke ......................... 67
Delirium ......................................... 59
diaschisis.................................. 35, 47
diplopia .................................... 28, 74
diszharmonikus vestibularis
tnetegyttes ........................... 53
Diszharmonikus vestibularis
tnetegyttes ............................ 33
Disszocilt rzszavar .................... 66
Dix-Hallpike manver ..................... 31
Dizziness ........................................ 30
Duchenne-Erb ................................ 67
Dysarthria ................................ 57, 64
dysconjugalt szemlls................... 27
dysdiadochokinesis ....................... 54
dysmetria....................................... 54
Dysmetria ................................. 52, 65

Dystonia ...................................38, 51
Dystonia Plusz Szindrma..............51
Dystrophia .....................................38

E,
lnk-reflex ....................................39
En bloc turning ...............................49
Eslb .............................................70
eudochokinesis ..............................54
exteroceptive .................................44

F
Fjdalomrzs ................................46
fasciculatio ......................... 25, 35, 38
Feladat specifikus tremor ...............48
feladat-specifikus dystonia .............48
Fels motoneuron krosods ..23, 35
Felletes reflexek .....................18, 41
Festinci .......................................49
Fixci .......................... 27, 30, 33, 53
Flaccid hypotonia ...........................37
Fogaskerk-tnet ...........................38
Fog reflex......................................43
Fokozott reflex ...............................39
foramen jugulare ......................11, 24
Foville-szindrma ...........................65
Froment-jel ....................................72
Froment-manver ..........................38
Fukuda test .....................................32
Fundus ............................................12

G
Ganglion trigeminale .....................16
Garat-reflex ..............................23, 41
Gasser-dc .....................................16
gegenhalten ...................................38
Gegenhalten ...................................44
Gerstmann szindrma ....................58
Glabella reflex ................................43
Glasgow Coma Skla.......................61
Globlis vagy totlis aphasia ..........57
Gordon-jel ......................................42
Gowers-jel ......................................37
Graphesthesia ................................46

Gy
Gyors alternl mozgsok ........49, 54

76.

Halmgyi-fle head impulse test ... 31


Harmonikus vestibularis
tnetegyttes ........................... 33
Hasbr-reflex ................................. 41
hemianopia ............................. 13, 14
heteronim................................. 13
homonim .................................. 13
Hemiparesis .................................. 65
heteronim hemianopia ................. 13
hezitci ........................................ 55
Hezitci ........................................ 49
Hippus ........................................... 27
Hoffmann-jel.................................. 43
homonim hemianopia ............ 13, 14
Hoover-jel...................................... 35
Horner-szindrma ........26, 27, 61, 65
hrzst ......................................... 46
Hypalgesia ..................................... 46
Hyperalgesia.................................. 46
hypnoid tudatzavarok .................... 58
hypomimia .................................... 21
Hyporeflexia .................................. 39
Hyposmia ...................................... 11
Hypotonia ................................ 37, 52
Hypotrophia .................................. 38

lagophtalmus ................................. 20
Lagophtalmus ................................ 25
Lgyszjpad-reflex.................... 23, 41
Lasegue-jel ..................................... 71
Ltens paresis prba ..................... 53
Ltens paresis prbk
Barr-jel .................................... 37
Mingazzini-jel ........................... 37
Pronator drift sign .................... 36
Ltens paresis prbk .................... 36
Lttr ..................................... 13, 14
lttrkiessek ............................... 13
Lefagys ......................................... 49
Lhermitte-jel .................................... 9
Libercis jelek............................... 43
Locked-in syndroma ....................... 60

I,
Ideatoros apraxia ........................... 56
Ideomotoros apraxia ..................... 56
Inaktivitsos atrfia ...................... 38
nreflexek ....................................... 38
intencis tremor ............................ 54
Intencis tremor ............................ 48
Internuclearis ophtalmoplegia ...... 29
Irnyvlt nystagmus ................... 30
Isocoria .................................... 26, 74
Izomtnus ...................................... 37
izomtrfia ...................................... 38
zleti helyzetrzs ........................ 45

J
Jackson szindrma ......................... 65
Jrs ........................ 50, 54, 55, 56, 57
Jrsi apraxia ................................. 57
Jendrassik-mfogs ...................... 39

K
Kalorikus ingerls........................... 32
Karcolsi irny teszt ....................... 46
Kernig-jel ................................... 9, 71
Kt pont diszkriminci ................. 47
Kettslts .................................... 28
Kinanesthesia ................................ 46
Kinetikus tremor ............................ 48
Kinhypesthesia .............................. 46
Komplex motoros tic..................... 50
Komplex voklis tic ....................... 50
Konfzi ......................................... 59
Konstrukcis apraxia...................... 57

M
Marcus-Gunn pupilla ..................... 26
Masseter-reflex ........................ 17, 18
Medical Research Council Scale ..... 35
mlyreflexek .......... 35, 38, 47, 52, 74
Meningelis izgalmi tnetek ............ 9
Millard-Gubler-szindrma .............. 65
Minimlis tudatos llapot .............. 60
miosis ....................................... 25, 26
mydriasis ....................................... 25
Myoclonus ..................................... 50
myokymia ...................................... 38
Myopathia ...................................... 74
Myotonia ....................................... 38

N
N. abducens ............................. 18, 19
N. accessorius ................................ 23
n. facialis .....14, 18, 19, 20, 21, 41, 65
N. glossopharingeus ....................... 22
N. hypoglossus ............................... 24
N. medianus ................................... 72
N. oculomotorius ............... 15, 16, 26
n. olphactorius ............................... 11
n. opticus ..................... 12, 14, 21, 26
N. peroneus profundus .................. 73
N. radialis ....................................... 72
n. trigeminus .......... 16, 18, 21, 23, 41
N. trochlearis.................................. 16
N. ulnaris ........................................ 72
N. vagus ......................................... 23
n. vestibulocochlearis .................... 31
N. vestibulocochlearis .................... 22
Negatv myoclonus......................... 50
neglect ..................................... 14, 58
neuritis nervi optici ........................ 12
neuritis retrobulbaris .................... 12
Neuromuscularis junctio ............ 8, 74
Neuronitis vestibularis ................... 34
Normotonia ................................... 37
Normotrophia................................ 38
Nucl. mesencephalicus nervi
trigemini ................................... 17
Nucl. motoricus nervi trigemini .... 17
Nucl. principalis nervi trigemini .... 17

Nucl. spinalis nervi trigemini .........17


nuclearis krosods .......................11

Ny
nyelvtremor ....................................25
Nystagmus ............. 28, 29, 30, 33, 52
Nyugalmi tremor ......................38, 48

O,
Oculocephalicus-reflex ...................29
oculopalpebralis reflex ...................13
Oculopalpebralis-reflex ............14, 21
Oculovestibularis-reflex .................29
Ophtalmoplegia externa................15
Ophtalmoplegia interna ................15
Oppenheimer-jel ............................43
Optokinetikus nystagmus ...............31
Orlis belltds ............................43
Osinski-reflex ..................................42

P
Pallanesthesia ................................45
Pallhypesthesia ..............................45
Palmomentalis-jel...........................43
papillaoedema ..........................12, 13
papillitis ....................................12, 13
Paraparesis ..............................66, 74
Paratonia .......................................38
Paresis
Disztlis hangsly paresis .......35
Funkcionlis paresis ..................35
Hemiparesis ..............................35
Monoparesis .............................35
Paraparesis................................35
Proximlis hangsly paresis ...35
Tetraparesis ..............................35
Paresis ............................................34
Paresis
Faciobrachialis paresis ..............35
Paresis ............................................36
Parkinsonismus ............ 49, 50, 54, 56
Parosmia ........................................11
Patella-clonus .................................43
Patella-reflex ..................................40
Patolgis reflexek .........................42
Patrick-jel .......................................71
Pendularis nystagmus....................30
perifris krosods .... 10, 24, 31, 47
Perzisztl vegetatv llapot ...........60
Piramis jelek .............................42, 47
Plgia..............................................34
Plexus ................................... 8, 67, 68
Plexus brachialis .............................67
Plexus cervicalis ..............................67
Plexus lumbalis ...............................68
Plexus sacralis.................................68
Polyneuropathia .............................73
Poszturlis instabilits ....................50
Poszturlis tremor ..........................48
Pozitv myoclonus...........................50
Primer dystonia .............................51
proprioceptive ...............................44
Prosopagnosia ................................58

77.
protopathias............................ 44, 66
Provoklt nystagmus ..................... 30
Provoklt rigor .............................. 38
pseudoathetosis ...................... 52, 55
Pszichogn tremor ......................... 48
ptosis ...................... 15, 25, 26, 27, 74
Ptosis ....................................... 15, 25
Pupilla-reflex.......................14, 15, 26

Somnolentia ................................... 58
Sopor.............................................. 59
Spaszticits .................................... 37
Spontn nystagmus ................. 30, 53
Stapedius-reflex ............................. 21
supranuclearis krosods........ 11, 20
Synkinesia ...................................... 21
synkinesis ................................. 50, 55

Sz

quadransanopia ...................... 13, 14

Szekunder dystonia ....................... 51


Szemhjnyitsi apraxia ................. 25
szemmozgsok . 15, 16, 19, 27, 29, 61
Szimpla motoros tic ....................... 50
Szimpla voklis tic ......................... 50
Szimultn ketts inger ................... 47

R
Radiatio optica .............................. 13
Radius-reflex .................................. 39
Rebound-teszt ............................... 54
Reflex aszimmetria ....................... 39
Reflexes szemmozgsok ......... 27, 29
rigidits ......................................... 37
Rigor ........................................ 37, 49
Rinn-teszt..................................... 22
Romberg-jel ................................... 52
Romberg-teszt ....................32, 33, 53

S
saccade ...............................28, 31, 53
Schaeffer-jel .................................. 42
scotoma ......................................... 13
Sensoneuralis hallsveszts.......... 22
sinus cavernosus ..... 11, 16, 17, 18, 19
Skew-deviation .............................. 27

T
Tactilis anesthesia ......................... 45
Tactilis hypesthesia ....................... 45
taktilis agnosia ............................... 57
Talpi hajlts ................................... 41
Tandemjrs ............................ 32, 53
tapints . 16, 17, 44, 45, 46, 50, 57, 66
Tarkktttsg ................................. 9
Tekintsbnuls ............................. 28
Tenebrositas .................................. 59
Trd-sarok prba ........................... 54
Testtarts ....................................... 49
testtartst .......................... 38, 51, 55
Tetraparesis ................................... 66
Thermoanesthesia ......................... 46

Thermohyperesthesia....................46
Thermohypesthesia .......................46
Tic 50
Tinel-jel ..........................................72
Torpidits .......................................58
Tractus opticus .........................13, 14
Tremor................................ 48, 49, 52
Triceps-reflex ..................................40
triflexis vlasz ...............................42
Trmner-jel ....................................43

U,
Ujj-az-orrhoz manver ...................54
Uterberger test ...............................32
uvula ................................... 23, 41, 74

V
Vakjrs ....................................32, 33
Vertigo ...........................................30
Vezetses hallskrosods ............22
Vezetett szemmozgsok ..........27, 53
Vibrci ..........................................45
visus................................................12
Vizulis agnosia ..............................58

W
Wallenberg szindrma ...................65
Weber-teszt....................................22
Wernicke (szenzoros) aphasia ........57
Wernicke-Mann spaszticits .........37