You are on page 1of 47

SMD'NN GC UYGULAMA KTABI

Eckhart Tolle

zgrln balangc sizin "dnen" olmadnz idrak etmektir.


Siz dneni izlemeye baladnz anda, daha yksek bir bilin dzeyi harekete geer. O zaman,
dncenin tesinde engin bir zek leminin bulunduunu, o dncenin o zeknn sadece minicik bir
vehesi olduunu fark etmeye balarsnz. Ayrca, gerekten nemli olan her eyin -gzellik, sevgi,
yaratclk, sevin ve i huzurunun-zihnin tesinden kaynaklandn da fark edersiniz. Bylece
uyanmaya balarsnz.

imdinin Gc'nden esas retiler ve uygulamalar


eviren: Semra Ayanba
AKAA
Kitabn Orijinal Ad: Practicing The Power of Now
Corpright 2001 Eckhart Tolle
New World Library
Dizgi: Bilginler
Bask: Avc Ofset
Kapak Basm: Santra Ajans
Film: Gven Grafik
Cilt: Evren Ciltevi
AKAA
Yayn Datm Tantm Ltd. ti.
Lamartin Cad. No:40 Asma Kat Taksim - stanbul
Tel: (0212) 235 99 73 Fax: 235 99 70
www.akasa.com.tr
Beinci Basm stanbul, 2009

iiNDEKiLER
GR / 5
BRNC KISIM -SMD'NN GCNE ERMEK
BLM 1: Var'lk ve Aydnlanma / 9
BLM 2: Korkunun Kkeni / 21
BLM 3: imdi'ye Girmek / 27
BLM 4: Bilinsizlii Yok Etmek / 39
BLM 5: Gzellik Mevcudiyetinizin Sessizliinde Ortaya kar / 49
KNC KISIM -SPRTEL UYGULAMA OLARAK LKLER
BLM 6: Ac-Bedenini Yok Etmek / 63
BLM 7: Bamllk likilerinden Aydnlanm likilere / 75
NC KISIM- KABULLENME VE TESLM OLMA
BLM 8: imdi'yi Kabullenmek / 91
BLM 9: Hastal ve Istrab Dntrmek / 115
TEEKKR / 126

GR
1997'de yaynlandndan beri, imdi'nin Gc dnyann ortak bilinci zerinde hayal edebileceimin
ok tesinde bir etki yapt. Bu kitap on be dile evrildi ve her gn dnyann her yanndan bana
mesajlar yollayan okurlar bu kitapta yer alan retiyle yaamlarnn deitiini bildiriyorlar.
Egosal zihnin deliliinin etkileri hl her yerde grnr olmasna ramen, yeni bir ey ortaya
kmaktadr. Daha nce asla bu kadar ok insan ok eski zamandan beri insanl strabn esareti
altnda tutmu ortak zi-hin-kalplarndan kurtulmaya hazr olmamt. Yeni bir bilin hali ortaya
kmaktadr. Bizler yeterince strap ektik! u anda, siz bu kitab ellerinizde tutarken ve -artk
kendinize ya da bakalarna strap vermediiniz z-grlemi bir hayat yaama olanandan sz edenbu satrlar okurken bile, o bilin hali iinizde ortaya kyor.
Bana yazan okurlarn birou imdi'nin Gc'nn ierdii retilerin uygulanabilir vehelerinin
gnlk yaamda kullanlmak zere daha kolayca eriilebilecek bir dzenlemeyle sunulmasn rica
ediyorlard. Bu rica bu kitabn hazrlanp yaynlanmasna yol aan itici g oldu.
Altrmalara ve uygulamalara ek olarak, bu kitap ilk kitaptan -baz fikirleri ve kavramlar
hatrlatabilecek ve bu kavramlar her gn zmsemek iin bir balang kitab oluturabilecek- baz
ksa blmler de iermektedir.
Bu ksa blmlerin birou meditatif okumaya zellikle uygundur. Siz meditatif okuma yaparken,
ncelikle yeni bilgi edinmek iin deil, okurken farkl bir bilin haline girmek iin okursunuz. te bu
yzden ayn blm defalarca okuyabilirsiniz ve her seferinde o size ilk kez okuyormusunuz gibi
yeni gelir. Sadece bir mevcudiyet hali iinde yazlm ya da sylenmi szler bu dntrc gce
sahiptir, ki bu okurda ayn mevcudiyeti uyandran bir gtr.
Bu blmler en iyi ekilde yava yava okunmaldr. Bazen siz durup bir sre sessizce dnmek ya
da sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Bazen de, kitab rastgele biimde ap birka satr okuyabilirsiniz.
imdi'nin Gc'nn ierdii youn reti karsnda gzlerinin korktuunu ya da ezildiklerini hisseden
okurlar iin, bu kitap bir giri kitab olarak da hizmet edebilir.

BRNC KISIM -MD'NN GCNE ERMEK


- Eckhart Tolle 9 Temmuz 2001

BOLUM 1
VAR'LIK ve AYDINLANMA
Bilinciniz da doru yneldiinde, zihin ve dnya ortaya kar. O ie doru yneldiinde, kendi
Kaynan idrak eder yuvaya, Tezahr-Etmemi-Olana geri dner.
Douma ve lme tbi saysz yaam formunun tesinde sonsuz, ve daima-mevcut-olan Bir (Tek)
Yaam vardr. Birok kii onu tanmlamak iin Tanr szcn kullanr; ben genelde ona Var'lk
derim. Var'lk szc hibir eyi aklamaz, Tanr szc de yle. Bununla birlikte, Var'lk szc
ak bir kavram olma avantajna sahiptir. O, sonsuz ve grnmez olan sonlu bir varla indirgemez.
Onun zihinsel bir imgesini oluturmak olanakszdr. Hi kimse Var'la tek bana sahip olduunu
iddia edemez. O sizin kendi znz ve mevcudiyetinizdir, ve ona kendi mevcudiyetinizin hissi olarak
bir anda ulaabilirsiniz. Bylece, Var'lk szc Var'lk deneyiminden sadece bir adm uzaktadr.
VAR'LIK SADECE HER FORMUN TESNDE DEL,
ayn zamanda her formun derinliklerinde de bulunur, nk o her formun en iteki, grnmez ve yok
edilemez zdr. Bu, onun sizin en derin benliiniz, gerek doanz olduu, ve sizin ona
ulaabileceiniz anlamna gelir. Ancak, onu zihninizle kavramaya almayn.
Onu anlamaya almayn. Onu ancak zihin sessizletiinde bilebilirsiniz. Siz orada mevcutken,
dikkatiniz tam ve youn bir biimde imdi'de bulunurken, Var'lk hissedilebilir, ama o asla zihnen
anlalamaz.
Var'ln farkndaln yeniden kazanmak ve o "hissetme-idrakinde" kalabilmek aydnlanmadr.
Aydnlanma szc insanst bir baar fikrini artrr, ve ego bunu byle tutmay sever; oysa
aydnlanma sizin Var'lk ile bir'lii hissetmenizden, bu doal halinizden baka bir ey deildir. O,
llemez ve yok edilemez bir eyle, aslnda siz olan, ama yine de sizden ok daha byk bir eyle
birlik halidir. O, ismin ve formun tesinde bulunan gerek doanz bulmaktr.
Bu birlii hissedememe, kendinizden ve evrenizdeki dnyadan ayr olduunuz illzyonuna yol aar.
O zaman siz kendinizi, bilinli ya da bilinsiz olarak, tecrit olmu bir para olarak alglarsnz. Bu
durumda korkuya kaplrsnz, ve iinizde ve dnzda yaadnz atma normal haliniz haline gelir.
Bu birlii deneyimlemenizin nndeki en byk engel, zihninizle zdelemenizdir, ki bu dnmenin
durdurulamaz ve istemd hale gelmesine neden olur. Dnmeyi durduramamak korkun bir derttir,
ama biz bunu fark etmeyiz, nk hemen herkes bu derdi ekmektedir, bylece o normal bir durum
olarak kabul edilir. Bu ard arkas kesilmez zihinsel grlt sizin Var' la ayrlmaz bir biimde bal
olan o isel sessizlik ve sknet lemini bulmanz engeller. O ayrca bir korku ve strap glgesi
oluturan sahte, zihin-rn bir benlik yaratr.
Zihninizle zdeleme tm gerek ilikinin nn kesen donuk bir kavramlar, etiketler, imgeler,
szckler, yarglar ve tanmlamalar perdesi yaratr. O sizinle kendinizin, sizinle dier insanlarn,
sizinle doann, sizinle Tanr'nn arasna girer. Ayrlk illzyonunu, sizin "dierlerinden" tmyle ayr
olduunuz illzyonunu yaratan bu dnce perdesidir. O zaman siz -fiziksel grnmler ve ayr
formlar dzeyinin altnda- tm var olanla bir olduunuz asli gereini unutursunuz.

Zihin, eer doru biimde kullanlrsa, muhteem bir alettir. Ama, yanl biimde kullanlrsa, ok
ykc bir hale gelir. Meseleyi daha doru biimde koymak gerekirse, bu sizin zihninizi yanl
biiminde kullanmanzdan deil, genelde hi kullanmamanzdan kaynaklanr. O sizi kullanr. Hastalk
da budur. Siz zihin olduunuza inanrsnz. Yanlg budur. Bylece alet sizi ele geirmitir, o sizi
ynetmektedir.
Bu siz farknda olmadan bir varln size hkim olmasna benzer, bylece siz o varl kendiniz olarak
alglarsnz.
ZGRLN BALANGICI sizin o hkmeden varlk -yani, dnen- olmadnz idrak etmektir,
Bunu bilmek sizin o varl gzlemlemenizi mmkn klar. Siz dneni izlemeye baladnz anda,
daha yksek bir bilin dzeyi harekete geer.
O zaman, dncenin tesinde engin bir zek leminin bulunduunu, o dncenin o zeknn sadece
minicik bir vehesi olduunu fark etmeye balarsnz. Ayrca, gerekten nemli olan her eyin gzellik, sevgi, yaratclk, sevin ve i huzurunun- zihnin tesinden kaynaklandn da fark edersiniz.
Bylece uyanmaya balarsnz.
KENDN ZHNDEN KURTARMAK
yi haber u ki siz kendinizi zihnin bu esaretinden kurtarabilirsiniz. Bu tek gerek zgrlktr. Hemen
imdi bu konuda ilk adm atabilirsiniz.
KAFANIZDAK BU SES DNLEYN ve bunu elinizden geldiince sk bir biimde yapn. zellikle,
tekrarlanp duran dnce kalplarna, zihninizde belki yllardr alp duran o eski plklara dikkat edin.
Benim "dneni izlemekten" kastettiim ey budur, ki bu "kafanzdaki sesi dinleyin, orada bir tank
olarak bulunun" demenin bir baka yoludur.
Siz bu sesi tarafsz bir biimde, yani yarglamadan dinlemelisiniz. ittiiniz eyi yarglamayn ya da
sulamayn, nk byle yapmak ayn sesin bu kez arka kapdan gelmesine neden olur. ok gemeden
unu fark edeceksiniz: Ses vardr, ve ben burada onu dinliyorum, izliyorum. Bu ben'im farkndal, bu
kendi mevcudiyetinizi hissetmeniz, bir dnce deildir. O zihnin tesinden ykselir.
Bylece, siz bir dnceyi dinlerken, sadece dncenin deil, kendinizin de -dncenin tan
olarak- farknda olursunuz. Bylece, ortaya yeni bir bilin boyutu kar.
DNCEY DNLERKEN, dncenin ardnda bilinli bir mevcudiyeti -daha derin benliinizihissedersiniz. O zaman dnce zerinizdeki gcn yitirir ve hzla batp kaybolur, nk siz artk
zihne -onunla zdeleerek- g vermemektesinizdir. Bu istemd ve kesintisiz biimde dnmenin
sonunun balangcdr.
Bir dnce battnda, siz zihinsel akta bir kesinti -bir "dnce'sizlik" boluu- deneyimlersiniz.
lk nce bu aralklar, boluklar belki birka saniye kadar, yani ksa srecektir, ama onlar yava yava
uzayacaktr. Bu boluklar ortaya ktnda, siz iinizde belirli bir sessizlik ve huzur hissedersiniz. Bu,
Var' lk ile bir olduunuzu hissettiiniz doal halinizin -ortaya kmas zihin tarafndan engellenen o
halin- balangcdr.
Uygulama sonucunda, bu sessizlik ve huzur duygusu derinleecektir. Aslnda, onun derinliinin bir
sonu yoktur. Ayrca iinizin derinliklerinden sptil bir sevincin ykseldiini de hissedeceksiniz; bu,
Var'ln sevincidir.

Bu isel birleme hali iinde, zihinle-zdeletiiniz hale kyasla ok daha uyank ve farknda
olursunuz. Orada tmyle mevcut olursunuz. Bu ayrca fiziksel bedene yaam veren enerji alannn
titreim frekansn da ykseltir.
Siz -ona Dou'da verilen isimle- bu dnce'sizlik leminin daha derinlerine dalarken, saf bilin halini
fark edersiniz. O hal iinde, kendi mevcudiyetinizi yle bir younluk ve sevinle hissedersiniz ki,
bununla kyaslandnda, tm dnceler, duygular, fiziksel bedeniniz ve tm d dnya nemsiz hale
gelir. Ancak, bu bencil deil, benlik-tesi bir haldir. O sizi daha nce "kendi benliiniz" olarak
dndnz eyin tesine gtrr. Bu mevcudiyet aslnda sizsinizdir, ama o ayn zamanda sizden
hayal edilemez biimde daha byk bir eydir.
"DNEN ZLEMEK" YERNE, ayrca, dikkatinizi imdi'ye ynelterek de dnce aknda bir
kesinti, bir boluk yaratabilirsiniz. Sadece iinde bulunduunuz ann youn bir biimde bilincinde
olun.
Bu derin bir doyum veren bir eydir. Bu yolla, bilincinizi zihinsel faaliyetten uzaklatrp, son derece
uyank ve farknda olduunuz, ama dnmediiniz, bir dnce'sizlik boluu yaratrsnz. Bu
meditasyonun zdr.
GNLK YAAMINIZDA bunu, normalde bir vasta olan rutin bir faaliyete tm dikkatinizi vererek,
bylece onu kendi bana bir ama haline getirerek uygulayabilirsiniz. rnein, evinizde ya da
iyerinizde merdivenleri inip ktnz her seferinde her admnza, her hareketinize, hatta soluk alp
veriinize bile ok dikkat edin. Tmyle orada olun.
Ya da, ellerinizi ykarken, bu faaliyetle ilikili tm duyusal alglara, suyun sesine ve verdii hisse,
ellerinizin hareketine, sabunun kokusuna vs. dikkat edin.
Veya arabanza bindiinizde, kapy kapattktan sonra, birka saniye durun ve nefesinizin akn
izleyin. Sessiz ama gl bir mevcudiyet duygusunun farknda olun.
Bu uygulamada baarnz tek bir ltle lebilirsiniz: iinizde duyduunuz huzurun derecesiyle.
Aydnlanma yolculuunuzda tek en nemli adm udur: Zihninizden ayrlmay, onunla
zdelememeyi renmek. Dnce aknzda bir aralk, bir boluk yalattnz her seferinde,
bilincinizin glenir.
Bir gn kendinizi, kafanzdaki sese bir ocuun maskaralklarna glmsediiniz gibi glmserken
yakalayabilirsiniz. Bu sizin artk zihninizin ieriini o kadar ciddiye almadnz anlamna gelir, nk
artk benlik duygunuz ona dayanmamaktadr.
AYDINLANMA: DNCENN ZERNE YKSELMEK
Siz byrken kendinizle, kim olduunuzla ilgili -kiisel ve kltrel koullanmanza dayanan- bir
zihinsel imaj oluturursunuz. Buna hayalet benlik, ego diyebiliriz. O zihin faaliyetinden oluur ve
ancak kesintisiz dnmeyle srdrlebilir. Ego terimi farkl insanlara farkl eyler ifade eder, ama
ben burada onu zihinle bilinsizce zdeleme sonucunda yaratlan sahte benlik anlamnda
kullanyorum.
Ego iin imdiki an mevcut deildir. O sadece gemii ve gelecei nemli grr. Gerein bu tam
tersine evrilii egosal zihnin bu kadar bozuk-ilevli oluunun nedenidir. O daima gemii canl
tutmakla ilgilenir, nk gemiiniz olmadan siz kimsinizdir? O varlnn srmesini salamak ve

orada bir tr rahatlk, kurtulu ya da doyum aramak iin kendisini srekli gelecee projekte eder. O
der ki: "Bir gn bu ya da u gerekletiinde ben iyi, mutlu, huzurlu olacam."
Ego imdi ile, yaanan an ile ilgileniyormu grndnde bile, onun grd ey imdi deildir: O
yaanan n gemiin gzleriyle grdnden, onu tmyle yanl alglar. Ya da, yaanan n -hedefe
gtren- bir vastaya indirger, ki bu daima zihnin-projekte-ettii gelecekte yatan bir hedeftir. Zihninizi
gzlemleyin, bunun byle ilediini greceksiniz.
imdiki an zgrln anahtarn barndrr. Ama, siz zihniniz olduunuz srece imdiki n
bulamazsnz.
Aydnlanma, dncenin zerine ykselmek demektir. Aydnlanm halde, siz dnen zihninizi yine,
gerektiinde kullanrsnz, ama bunu eskisinden ok daha odaklanm ve etkili bir biimde yaparsnz.
Onu ounlukla pratik amalarla kullanrsnz, ama imdi istemd i diyalogdan kurtulmusunuzdur,
ve isel bir sessizlik ve sknet vardr.
Siz zihninizi kullandnzda, ve zellikle yaratc bir zme ihtiyacnz olduunda, her birka
dakikada bir dnce ile sessizlik, dnce ile dnce'sizlik arasnda gidip gelirsiniz. Dnce'sizlik
hali dnce'siz bilintir. Ancak bu ekilde yaratc biimde dnmek mmkndr, nk ancak bu
ekilde dznce gerek bir gce sahip olabilir. Dnce, ok daha geni bilin alemine bal olmadan,
tek bana hzla ksr, anlamsz ve ykc hale gelir.
DUYGU: BEDENN ZHNNZE TEPKS
Ben zihin derken, bu szckle sadece dnceleri kastetmiyorum. O ayn zamanda sizin duygularnz
ve tm bilinsiz zihinsel-duygusal tepki kalplarnz da ierir. Duygu zihnin ve bedenin bulutuu
yerde ortaya kar. O bedenin zihninize gsterdii tepkidir, ya da buna, zihninizin bedendeki bir
yansmas da diyebiliriz.
Dncelerinizle, holandnz ve holanmadnz eylerle, yarglarnzla ve yorumlarnzla daha ok
zdeletike, yani izleyen bilin olarak orada daha az mevcut olduka, siz bunun farknda olsanz da
olmasanz da, duygusal enerji birikimi daha gl olacaktr.
Eer duygularnz hissedemezseniz, eer onlarla balantnz kesilmise, en sonunda onlar fiziksel
dzeyde bir hastalk ya da hastalk belirtisi olarak deneyimleyeceksinizdir.
EER DUYGULARINIZI HSSETMEKTE ZORLANYORSANIZ, ie dikkatinizi bedeninizin isel
enerji alannda odaklayarak balayn. Bedeninizi i-ten-doru hissedin. Bu ayrca sizi duygularnzla
temasa geirecektir.
Eer zihninizi gerekten tanmak istiyorsanz, beden size daima doru bir yansma verecektir, bu
yzden duyguya bakn, ya da daha iyisi, onu bedeninizde hissedin. Eer onlarn arasnda belirgin bir
atma varsa, burada dnce yalan, duygu gerei sylyor olacaktr. Bu sizin kim olduunuzla ilgili
en yksek gerek deil, o sradaki ruh halinizle ilgili grece gerek olacaktr.
Siz bilinsiz zihin faaliyetinizi dnceler olarak fark edemeyebilirsiniz, ama o daima bedene bir
duygu olarak yansyacaktr, ve siz bunu fark edebilirsiniz.
Bir duyguyu bu ekilde izlemek, bir dnceyi -daha nce tarif ettiim gibi- dinlemek ya da izlemek
ile temelde ayn eydir. Aradaki tek fark, bir dnce sizin kafanzda bulunurken, bir duygunun gl
bir fiziksel unsura sahip olmas, ve bylece ncelikle bedende hissedilmesidir. O zaman siz -onun

tarafndan ynetilmeden- duygunun orada olmasna izin verebilirsiniz. Siz artk duygu deil; izleyen,
gzlemleyen mevcudiyetsinizdir.
Eer bunu uygularsanz, sizde bilinsiz bulunan her ey bilincin na kacaktr.
KENDNZE UNU SORMAYI ALIKANLIK HALNE GETRN: u anda iimde ne olup bitiyor?
Bu soru size doru yn gsterecektir. Ama, onu analiz etmeyin, sadece izleyin. Dikkatinizi iinizde
odaklayn. Duygunun enerjisini hissedin.
Bir duygu mevcut deilse, dikkatinizi daha derinlere, bedeninizin isel enerji alanna yneltin. O,
Var'la alan kapdr.

BLM 2
KORKUNUN KKEN
Psikolojik korku hali herhangi bir somut ve gerek ani tehlikeyle ilikili deildir. O -huzursuzluk,
endie, sinirlilik, gerilim, korku, fobi vs. gibi- birok ekilde gelir. Bu tr psikolojik korku daima, u
anda olan bir eyden deil, olabilecek bir eyden, bu dnceden kaynaklanr. Zihniniz gelecekteyken,
siz imdi'de ve bura-da'snzdr. Bu bir endie aral yaratr. Ve eer zihninizle zdelemi ve
imdi'nin gc ve sadelii ile temasnz yitirmiseniz, bu endie aral sizin deimez refakatiniz
olur. Siz, daima, imdiki anla baa kabilirsiniz, ama sadece bir zihin projeksiyonu olan eyle haa
kamazsnz; siz gelecekle baa kamazsnz.
Dahas, siz zihninizle zdeletiiniz srece, ego yaamnz ynetir. ncelikli savunma
mekanizmalarna ramen, hayalet doasndan tr, ego ok savunmasz ve gvensizdir, ve kendisini
srekli olarak tehdit altnda grr. Ego dtan ok gvenli grnse bile bu byledir. imdi, bir
duygunun bedeninizin zihninize gsterdii tepki olduunu hatrlayn. Beden srekli olarak egodan,
yani sahte, zihin-rn benlikten ne mesaj almaktadr? Tehlike, ben tehdit altndaym. Ve bu srekli
mesaj tarafndan retilen duygu nedir? Elbette, korku.
Korkunun grnte birok nedeni vardr. Kaybetme korkusu, baarszlk korkusu, incinme korkusu
vs., ama nihai olarak tm korku egonun lm, yani yok olma korkusudur. Egoya gre, lm daima
ke banda beklemektedir. Bu zihinle-zdeleme hali iinde, lm korkusu yaamnzn her
vehesini etkiler.
rnein, bir tartmada hakl kmak, zdeletiiniz zihinsel-pozisyonu savunmak gibi grnte
nemsiz ve "normal" bir gereksinim bile lm korkusundan kaynaklanr. Eer zihinsel bir pozisyonla
zdeleirseniz, ve sonra haksz karsanz, zihne-dayal benlik duygunuz ciddi bir biimde yok olma
tehdidi hisseder. Bylece, siz ego olarak haksz kmay, yanlyor olmay kaldramazsnz. Haksz
kmak lmektir. Bunun uruna savalar yaplm, ve saysz iliki bozulmutur.
Bir kez zihninizle zdelemeyi braktnzda, hakl ya haksz olmanz benlik duygunuz iin hibir
fark yaratmaz, bylece hakl kmak iin duyduunuz o ok zorlayc ve derin bir biimde bilinsiz
gereksinim -ki o bir iddet biimidir- artk var olmayacaktr. Siz bu durumda ne hissettiinizi ya da ne
dndnz aka ve kararl bir biimde belirtebilir, ama onunla ilgili olarak saldrgan ya da
savunmac bir tutuma girmezsiniz. O zaman benlik duygunuzu zihninizden deil, iinizdeki daha derin
ve gerek bir yerden almaktasnzdr.
NZDEK HER TRL SAVUNMACILIA DKKAT EDN. Siz neyi savunuyorsunuz?
llzyoni bir kimlii, zihninizdeki bir imaj, bir hayali varl. Bu kalb bilinlendirerek, ona tank

olarak, sonuta onunla zdelemeyi brakrsnz. O zaman, bilincinizin nda, bilinsiz kalp hzla
eriyip yok olacaktr.
Bu ilikileri kemirip andran tm tartmalarn ve g oyunlarnn sonudur. Bakalar zerinde gce
sahip olmaya almak, kuvvet klna brnm zayflktr. Gerek g iimizdedir, ve ona imdi
ulaabiliriz.
Zihin daima imdi'yi yadsmaya ve ondan kamaya alr. Bir baka deyile, zihninizle ne kadar ok
zdeleirseniz, o kadar ok ac ekersiniz. Ya da onu syle koyabiliriz: imdi'yi ne kadar ok
onurlandrr ve kabul ederseniz, acdan, straptan -ve egosal zihinden-o kadar ok kurtulursunuz.
Eer artk kendiniz ve bakalar iin ac yaratmak istemiyorsanz, eer hl iinizde yaamay
srdren gemi acnn kalntsn artrmak istemiyorsanz, artk zaman yaratmayn, ya da en azndan
yaamnzn gnlk veheleriyle baa kmak iin gerekli olandan daha fazla zaman yaratmayn.
Zaman yaratmay nasl durdurabilirsiniz?
MDK ANIN SAHP OLDUUNUZ TEK EY olduunu derin bir biimde idrak edin. imdi'yi
yaamnzn asl oda yapn.
Daha nce zamanda yaayp imdi'ye ksa ziyaretlerde bulunurken, artk imdi'de yaayn ve yaamdurumunuzun gnlk veheleriyle baa kmanz gerektiinde gemie ve gelecee ksa ziyaretlerde
bulunun. Daima imdiki na "evet" deyin.
ZAMAN LLZYONUNU SONA ERDRN
te bunun anahtar: Zaman illzyonunu sona erdirin. Zaman ve zihin birbirinden ayrlmaz. Zihinden
zaman ayrn, zihin durur, ve siz onu kullanmay semedike yle kalr.
Zihninizle zdelemeniz zamann kapanna kslmanz anlamna gelir: bu neredeyse yalnzca bellek
ve beklentiyle yaamaya zorlanmaktr. Bu zihninizin gemi ve gelecekle bitmek bilmez bir biimde
megul olmasna, ve imdiki n onurlandrma, kabullenme ve onun olmasna izin verme konusunda
isteksizlie neden olur. Bu zorlanma, bu drt gemi size bir kimlik verdii, gelecek de bir kurtulu,
bir doyum vaat ettii iin ortaya kar. Bunlarn her ikisi de illzyondur.
Zaman -gemi ve gelecek- zerinde ne kadar ok odaklanrsanz, imdi'yi, var olan en deerli eyi de
o kadar ok karrsnz.
imdi neden en deerli eydir? Birincisi, nk o tek eydir. O var olan her eydir. Sonsuz imdiki an,
iinde tm yaamnzn gelitii yerdir, o deimez tek etkendir. Yaam imdidir. Yaamnzn imdi
olmad bir zaman asla olmamtr ve olmayacaktr.
kincisi, imdi sizi zihnin snrlarnn tesine gtrebilecek tek noktadr. O, sonsuz ve form'suz Var'lk
alemine tek giri noktanzdr.
Siz hi imdi'nin dnda bir ey deneyimlediniz mi, yaptnz m, dndnz m ya da hissettiniz mi?
ve bunu yapabileceinizi sanyor musunuz? Herhangi mmkn m? Yant aikrdr, yle deil mi?
Hibir ey gemite vuku bulmamtr; o imdi'de vuku bulmutur. Hibir ey gelecekte vuku
bulmayacaktr; o imdi'de vuku bulacaktr. Benim burada sylediim eyin z zihin tarafndan

anlalamaz. Onu kavradnz anda, zihinden Var' lk haline, zamandan anda-mevcudiyete doru bir
bilin deiimi geirirsiniz. Birden, her ey size canl gelir, enerji yayar, Var'l yayar.

BOLUM 3
MD'YE GRMEK
Zaman'sz-sonsuz boyutla birlikte farkl trde bir bili, her canlnn, her eyin iinde yaayan ruhu
"ldrmeyen" bir bili gelir. Bu yaamn kutsalln ve gizemini yok etmeyen, tm-var-olan iin derin
bir sevgi ve sayg ieren bir bilitir. Bu zihnin hakknda hibir ey bilmedii bir bilitir.
MDK-NI YADSIMAYI VE ONA DRENMEY ieren eski kalb krn. Gerekmedii zaman,
dikkatinizi gemi ve gelecekten ekmeyi uygulamanz haline getirin. Gnlk yaamda, zaman
boyutunun dna mmkn olduunca ok kn.
Eer imdi'ye direkt olarak girmeyi zor buluyorsanz, ie zihninizin alkanlk haline getirdii
imdi'den kama eilimini gzlemleyerek balayn. O zaman, gelecein genelde imdiki andan daha
iyi ya da daha kt olarak hayal edildiini gzlemleyeceksiniz. Eer hayal edilen gelecek daha iyiyse,
bu size umut ya da zevkli bir beklenti verir. Eer o daha ktyse, endie yaratr. Her ikisi de
illzyondur.
Kendinizi-gzlemleme yoluyla, otomatik olarak yaamnzda daha fazla mevcut olmaya balarsnz.
Orada mevcut olmadnz fark ettiiniz anda, mevcut olursunuz. Zihninizi gzlemleyebildiinizde,
artk onun kapanna ksl deilsinizdir. Bu durumda bir baka etken, zihne ait olmayan bir etken
devreye girmitir: tank-olan mevcudiyet.
Zihninizin -dncelerinizin, duygularnzn, deiik durumlarda gsterdiiniz tepkilerin- izleyicisi
olarak orada mevcut olun. Kendi tepkilerinizle -en azndan tepki vermenize neden olan durum ya da
kiiyle ilgilendiiniz kadar- ilgilenin.
Ayrca, dikkatinizin ne kadar sk bir biimde gemite ya da gelecekte bulunduuna dikkat edin.
Gzlemlediiniz eyi yarglamayn ya da analiz etmeyin. Dnceyi izleyin, duyguyu hissedin, tepkiyi
gzlemleyin. Onlardan kiisel bir sorun karmayn. O zaman gzlemlediiniz bu eylerden daha
gl bir eyi hissedeceksiniz: zihninizin ieriinin ardndaki sessiz, gzlemleyen mevcudiyeti, sessiz
izleyiciyi.
majnzn tehdit edilmesi, yaamnzda korku yaratan bir sorunla karlamanz, ilerin "ktye
gitmesi" ya da gemiten duygusal bir kompleksin ortaya kmas gibi belli durumlar gl bir
duygusal birikime sahip bir tepkiyi tahrik ettiinde orada youn bir mevcudiyete ihtiya vardr. Bu
olaylarda, sizin eiliminiz "bilinsiz" hale- gelmektir. O durumda, tepki ya da duygu sizi ele geirir,
siz o "olursunuz." Siz onu oynarsnz. Kendinizi hakl, kar taraf haksz karr, saldrr,
savunursunuz... ancak bu siz deilsinizdir, bu tepkisel kalptr, zihnin allm varolu biimidir.
Zihinle zdeleme ona daha fazla enerji verir, zihni gzlemleme ise ondan enerji eker. Zihinle
zdeleme daha fazla zaman yaratr; zihni gzlemleme zamansz-sonsuz boyutu aar. Zihinden
ekilen enerji mevcudiyete dnr. Bir kez siz mevcut olmann ne anlama geldiini
hissedebildiinizde, zamana pratik nedenlerden tr ihtiya olmadnda zaman boyutunun dna
kmay semek ve imdi'ye daha derin bir biimde girmek ok daha kolay hale gelir.
Bu sizin pratik nedenlerden tr ona bavurmanz gerektiinde zaman -gemii ya da geleceikullanma yeteneinizi azaltmaz. Bu, zihninizi kullanma yeteneinizi zayflatmaz. Aslnda, bu onu
glendirir. Siz zihninizi kullandnzda, o daha keskin, daha odaklanm olacaktr.

PSKOLOJK ZAMANI BIRAKMAK


Zaman yaamnzn pratik vehelerinde kullanmay renin -ki buna "saat-zaman" diyebiliriz- ama, o
pratik meseleleri hallettiinizde hemen imdiki-ann farkndalna dnn. Bu yolla, gemile
zdelemek ve gelecee srekli olarak zorlayc bir drtyle projeksiyon yapmak olan "psikolojikzamann" bir birikimi olmayacaktr.
Eer kendinize bir hedef belirler ve ona ulamak iin alrsanz, saat-zamann kullanmaktasnzdr.
Nereye ulamak istediinizin farkndasnzdr, ama bu anda attnz adm onurlandrmakta ve tm
dikkatinizi ona vermektesinizdir. Eer sonra -belki mutluluu, doyumu ya da daha tam bir benlik
duygusunu onda aradnz iin- hedefiniz zerinde an derecede odaklanrsanz, artk imdi'yi
onurlandrmaz olursunuz. O hibir asli deere sahip olmadan, sadece, gelecee doru bir atlama ta
haline indirgenmi olur. zaman saat-zaman psikolojik-zamana dnr. Yaam yolculuunuz artk
bir serven olmaz, o sadece bir eye erime, bir eyi elde etme, "onu yapma" konusunda saplantl bir
ihtiya haline gelmitir. Artk ne yol kenarndaki iekleri grp koklar, ne de imdi'de mevcutken
tm evrenizde gelien yaamn gzelliinin ve mucizesinin farknda olursunuz.
Siz hep bulunduunuz yerden baka bir yere ulamaya m alyorsunuz? Yaptnz eylerin ou
sadece bir sonuca ulama vastas m? Doyumunuz daima gelecekte mi, ya da seks, yemek, iki,
uyuturucu veya heyecan gibi ksa-mrl hazlarla m snrl? Siz daima bir ey olma, bir ey elde
etme, bir eye erime zerinde mi odaklanyorsunuz ya da yeni heyecanlarn ve hazlarn peinden mi
kouyorsunuz? Eer daha fazla ey elde ederseniz daha doyumlu hale geleceinize, yeterince iyi ya da
psikolojik olarak tamam olacanza m inanyorsunuz? Bir erkein ya da kadnn yaamnza anlam
kazandrmasn m bekliyorsunuz? Normal, zihinle-zdelemi ya da aydnlanmam bilin hali
iindeyken, imdi'de yatan g ve sonsuz yaratc potansiyel psikolojik-zaman tarafndan tamamen
rtlp gizlenir. O zaman yaamnz canlln, tatlln, hayret ve hayranlk duygusunu yitirir. Eski
dnce, duygu, davran, tepki ve arzu kalplar tekrar tekrar sergilenip durur, bu zihninizde bulunan
ve size bir tr kimlik veren, ama imdi'nin realitesini arptan, olduundan baka gsteren ya da
gizleyen bir senaryodur. Zihin o zaman doyum vermeyen imdiki andan bir ka olarak gelecee
saplantl bir biimde balanr. Sizin gelecek olarak algladnz ey imdiki bilin halinizin asli bir
parasdr. Eer zihniniz gemiin ar bir ykn tayorsa, ayn eyi daha fazla
deneyimleyeceksinizdir. Gemi kendini o anda mevcudiyetin yokluu yoluyla srdrr. Gelecei
ekillendiren ey bu andaki bilincinizin niteliidir, ki bu gelecek, elbette, ancak imdi olarak
deneyimlenebilir. Eer gelecei belirleyen ey bilincinizin bu andaki nitelii ise, peki, bilincinizin
niteliini belirleyen ey nedir? O andaki mevcudiyet dereceniz. Bylece, gerek deiimin meydana
gelebilecei ve gemiin ortadan kaldrlabilecei tek yer imdi'dir.
Siz zaman tm strabnzn ya da sorunlarnzn nedeni olarak grp kabullenmekte zorlanabilirsiniz.
Bu straplara yaamnzdaki belirli durumlarn neden olduuna inanrsnz, ve geleneksel bir gr
noktasndan grldnde, bu dorudur. Ama, siz zihnin temel sorun-yaratc ilev-bozukluuyla onun gemie ve gelecee ball ve imdi'yi yadsmasyla- baa kana dek, sorunlar aslnda birbiri
ile deitirilebilir.
Eer tm sorunlarnz ya da strap ve mutsuzluun alglanan nedenleri bugn mucizevi bir biimde
ortadan kalkm olsa, ama siz yine de daha mevcut, daha bilinli hale gelmemiseniz, ok gemeden
kendinizi -her nereye giderseniz gidin sizi izleyen bir glge gibi- benzer bir dizi sorunla ya da strap
nedeniyle birlikte bulurdunuz. Nihai olarak, tek bir sorun vardr: zamana-bal zihnin kendisi.
Zamanda bir kurtulu yoktur. Siz gelecekte zgr olamazsnz.

ZGRLN ANAHTARI o anda, orada mevcut olmaktr, bylece siz ancak imdi zgr
olabilirsiniz.
YAAM-DURUMUNUZUN ALTINDAK YAAMI BULMAK
Sizin "yaamm" dediiniz ey daha doru biimde "yaam-durumunuz" olarak isimlendirilebilir. O
psikolojik zamandr: yani, gemi ve gelecek. Gemite belli eyler istediiniz gibi olmamtr. Siz
hl gemite olup bitene direnmektesinizdir, ve imdi de, olana direnmektesinizdir. Umut devam
etmenizi salar, ama umut sizi gelecee odaklanm halde tutar, ve bu odaklanma imdi'yi
yadsmanz ve dolaysyla da mutsuzluunuzu srdrr.
BR SRE N YAAM-DURUMUNUZU UNUTUN ve dikkatinizi yaamnza verin.
Yaam-durumunuz zamanda bulunur. Yaamnz ise imdi'dir.
Yaam-durumunuz zihnin-rndr. Yaamnz ise gerektir.
"Yaama gtren dar giri kapsn" bulun.
Ona imdi denir. Yaamnz bu na daraltn. Yaam-durumunuz sorunlarla dolu olabilir -ki ou
yaam durumu yledir- ama, u anda herhangi bir sorununuz olup olmadna bakn. Yarn ya da on
dakika sonra deil, imdi. imdi bir sorununuz var m?
Sorunlarla dolu olduunuzda, yeni bir eyin girebilmesi iin yer, bir zm iin yer yoktur. Bu
yzden, yapabildiiniz her an bir yer an, bir boluk yaratn ki yaam-durumunuzun altndaki yaam
bulabilesiniz.
DUYULARINIZI TAM OLARAK KULLANIN. Bulunduunuz yerde olun. evrenize bakn. Sadece
bakn, yorumlamayn. I, ekilleri, renkleri, dokular grn. Her bir eyin sessiz mevcudiyetinin
farknda olun. Her eyin olmasna izin veren boluun farknda olun.
Sesleri dinleyin; onlar yarglamayn. Seslerin altndaki sessizlii dinleyin.
Bir eye -herhangi bir eye- dokunun ve onun Var'ln hissedin, onu kabul ve tasdik edin.
Nefes alp veriinizin ritmini gzlemleyin; iinize girip kan havay hissedin, bedeniniz-deki yaam
enerjisini hissedin. inizde ve dnzda, her eyin olmasna izin verin. Her eyin "oluuna" izin verin.
imdi'ye derin bir biimde girin.
Siz bu durumda zihinsel soyutlamann, zamann zayf drc ve hissizletirici dnyasn geride
brak-maktasnzdr. Yava yava, Dnya'y zehirledii ve yok ettii gibi, yaam enerjinizi de tketen
deli zihnin dna kmaktasnzdr. Zaman ryasndan imdiki na uyanmaktasnzdr.
TM SORUNLAR ZHNN LLZYONLARIDIR DKKATNZ MD ZERNDE
ODAKLAYIN ve bana u anda ne sorununuz olduunu syleyin.
Sizden bir yant alamadm, nk dikkatiniz tmyle imdi'de olduunda bir sorununuzun olmas
mmkn deildir. Bu ya baa klmas ya da kabullenilmesi gereken bir durumdur, o kadar. Onu
neden bir soruna dntrmeli ki?
Zihin bilinsiz bir biimde sorunlar sever, nk onlar size bir tr kimlik verir. Bu normaldir, ve
delice bir eydir. "Sorun," sizin imdi bir eylemde bulunma konusunda gerek niyetiniz ya da
olananz olmadan bir durum zerinde zihnen durduunuz, ve onu bilin

siz olarak benlik duygunuzun bir paras kldnz anlamna gelir. Bu durumda yaam-durumunuz
tarafndan yle ezilirsiniz ki yaam duygunuzu, Var'lk duygunuzu yitirirsiniz. Ya da, dikkatinizi imdi
yapabileceiniz tek bir ey zerinde odaklamak yerine, zihninizde gelecekte yapacanz ya da
yapabileceiniz onlarca eyin delice ykn tamaktasnzdr.
BR SORUN YARATTIINIZDA, ac da yaratrsnz. Bunu yapmamak tmyle basit bir seimi,
basit bir karan gerektirir: Ne olursa olsun, artk kendim iin daha fazla ac yaratmayacam. Artk daha
fazla sorun yaratmayacam.
Bu, basit bir seim olmasna karn, ok radikal bir seimdir de. Siz strap ekmekten gerekten bkp
inanmadka, gerekten cannza yetmedike bu seimi yapmazsnz. Ve imdi'nin gcne
ulamadka, bunu yrtemezsiniz. Eer kendiniz iin daha fazla ac yaratmazsanz, o zaman bakalar
iin de daha fazla ac yaratmazsnz. O zaman, artk gzelim Dnya'y, isel yerinizi, ve ortak insan
psiesini de sorun-yaratmann olumsuzluuyla kirletmezsiniz.
imdi baa kmanz gereken bir durum ortaya ktnda, eer o imdiki-ann farkndalndan
kaynaklanyorsa, sizin eyleminiz net, kesin ve direkt olacaktr. O ayrca, byk olaslkla, etkili bir
eylem olacaktr. O zihninizin gemi koullanmasndan kaynaklanan bir tepki deil, duruma sezgisel
bir karlk olacaktr. Siz zamana-bal zihnin tepki gsterecei dier durumlarda ise hibir ey
yapmamay, sadece imdi'de merkezlenmi olarak kalmay daha etkili bulacaksnzdr.
VAR'LIIN SEVNC
Psikolojik-zaman tarafndan ele geirilmenize izin verdiiniz konusunda sizi uyarmas iin basit bir
lt kullanabilirsiniz.
KENDNZE UNU SORUN: Yaptm eyde sevin, rahatlk ve hafiflik var m? Eer yoksa, zaman
imdiki an rtp karartyor, ve yaam bir yk ya da bir mcadele olarak alglanyor demektir.
Eer yaptnz eyde bir sevin, rahatlk ya da hafiflik yoksa, bu ille de sizin yaptnz eyi
deitirmeniz gerektii anlamna gelmez. Nasl' deitirmek yeterli olabilir. "Nasl" daima "ne"den
daha nemlidir. Elde etmek istediiniz sonutan ok, bunu nasl yaptnza daha fazla dikkat verip
veremeyeceinize bakn. En byk dikkati yaanan ann sunduu eye verin. Bu, olan tamamen kabul
ettiiniz anlamna gelir, nk siz en byk dikkati bir eye verip de ayn zamanda ona direnemezsiniz.
Siz imdiki n onurlandrr onurlandrmaz, tm mutsuzluk ve mcadele ortadan kalkar, ve yaam
sevin ve huzurla akmaya balar. imdiki-ann farkndalyla davrandnzda, yaptnz her ey -en
basit eylem bile- bir nitelik, zen ve sevgi duygusuyla dolu hale gelir.
EYLEMNZN SONUCUYLA LGLENMEYN, dikkatinizi sadece eylemin kendisine verin. Sonu
kendiliinden gelecektir. Bu gl bir spiritel uygulamadr.
imdi'den uzaklama drts ortadan kalktnda, Var'lk sevinci yaptnz her eye akar. Dikkatiniz
imdi'ye dnd anda, bir mevcudiyet, bir sessizlik, bir huzur hissedersiniz. Artk doyum iin
gelecee bal olmaz, kurtuluu onda aramazsnz. Dolaysyla da, sonulara bal olmazsnz. Bu
durumda, ne baarszlk ne de baar isel Var'lk halinizi deitirebilecek gce sahiptir. Siz yaamdurumunuzun altndaki yaam bulmusunuzdur.
Psikolojik zamann yokluunda, benlik duygunuzu kiisel gemiinizden deil, Var'lktan alrsnz.
Dolaysyla, zaten olduunuz eyden baka bir ey haline gelme psikolojik gereksinimi artk

hissedilmez. Dnyada, yaam-durumunuz dzeyinde, siz gerekten zengin, bilgili, baarl, undan ya
da bundan zgr hale gelebilirsiniz, ama Var'ln daha derin boyutunda siz imdi tamam ve
btnsnzdr.
ZAMAN'SIZ BLN HAL
Bedeninizin her hcresi yaam dolu olduunu hissedecek kadar anda mevcut olduunda, ve siz o
yaam her an Var'lk sevinci olarak hissedebildiinizde, o zaman sizin zamandan zgr olduunuz
sylenebilir. Zamandan zgrlemek kimliiniz iin gemi, ve doyumunuz iin gelecek psikolojik
gereksiniminden zgrlemektir. O hayal edebileceiniz en derin bilin deiimini temsil eder.
ZAMAN'SIZ BLN HALN LK KEZ KISA BR SRE N GRDNZDE, zaman ve
anda-mevcudiyet boyutlar arasnda gidip gelmeye balarsnz. nce dikkatinizin ne kadar seyrek bir
biimde gerekten imdi'de bulunduunun farkna varrsnz. Ama, orada, anda mevcut olmadnz
bilmek byk bir baardr: Bu bili -balangta sadece birka saniye srse bile- anda mevcudiyettir.
Sonra, giderek artan bir sklkla, bilincinizi gemi ve gelecek yerine imdiki anda odaklamay
seersiniz, ve her ne zaman imdi'yi yitirdiinizi fark ederseniz, onun iinde sadece birka saniye
deil, ok daha uzun bir sre kalabilirsiniz.
Bylece, mevcudiyet haline salamca yerleip tam bilinli olmadan nce, bir sre bilin ve bilinsizlik
arasnda, anda mevcudiyet hali ile zihinle zdeleme hali arasnda gider gelirsiniz. Tekrar tekrar
imdi'yi kaybeder, ve ona geri dnersiniz. En sonunda, anda-mevcudiyet hkim haliniz olur. 118 38

BOLUM 4
BLNSZL YOK ETMEK
Yaamnza, her eyin nispeten daha yolunda gittii sradan durumlarda daha fazla bilin getirmek
gerekir. Bu ekilde, anda-mevcudiyet gc asndan geliirsiniz. Bu sizde ve evrenizde yksek
titreim frekansl bir enerji alan yaratr. Nasl karanlk n mevcudiyetinde varln srdremezse,
hibir bilinsizlik, olumsuzluk, uyumazlk ve iddet de bu alana girip varln srdremez.
Siz -anda mevcut olmann asli bir paras olan- dncelerinizin ve duygularnzn tan olmay
rendiinizde, sradan bilinsizliin arka plndaki "czrtsnn" ilk kez farkna vardnzda ve
iinizin ne kadar nadiren rahat ve huzurlu olduunu fark ettiinizde arabilirsiniz.
Dnme dzeyinizde, yarglama, honutsuzluk ve imdi'den uzaa zihinsel projeksiyon eklinde bir
hayli diren bulacaksnz. Duygusal dzeyde, gizli bir huzursuzluk, gerilim, can sknts ya da
sinirlilik cereyan olacaktr. Her ikisi de allm direnme hali iindeki zihnin veheleridir.
NZDE ORTAYA IKAN HUZURSUZLUK, honutsuzluk ve gerilimin nasl gereksiz yarglama,
olana direnme ve imdi'yi yadsma sonucunda ortaya ktn gzlemleyin.
Siz bilincin n ona ynelttiinizde, bilinsiz olan her ey eriyip yok olur.
Bir kez sradan bilinsizlii nasl ortadan kaldracanz bildiinizde, anda-mevcudiyetinizin prl
prl parlayacak, ve derin bilinsizliin aa ekiini hissettiiniz her seferinde onunla baa kmanz
ok daha kolay olacaktr. Bununla birlikte, sradan bilinsizlik ok normal olduundan, balangta
onu fark etmeniz kolay olmayabilir.
Ne hissediyorsunuz?

Dikkatinizi bedeninize yneltin. Bedeninizde bir gerilim hissediyor musunuz?


Bir kez dk dzeyde bir huzursuzluk, geri plnda bir czrt bulunduunu saptadnzda, imdi'yi
yadsyarak yaamdan nasl katnz, ona nasl direndiinizi ya da onu nasl yadsdnz grmeye
aln.
nsanlarn imdiki na bilinsizce direnmelerinin bir ok yolu vardr. Size birka rnek vereceim.
Uygulamayla, sizin kendini-gzlemleme, isel halinizi izleme gcnz keskinleecektir.
KENDNZ GZLEMLEYEREK ZHNSEL-DUYGUSAL HALNZ ZLEMEY bir alkanlk
haline getirin.
"Ben u anda huzurlu muyum?" sorusu kendinize sk sk sorabileceiniz iyi bir sorudur.
Ya da, "u anda iimde ne oluyor?" diye sorabilirsiniz.
inizde ne olduuyla, en azndan darda ne olduuyla ilgilendiiniz kadar ilgilenin. Eer iinizi
yoluna koyarsanz, dars da yoluna girecektir. Esas realite iinizde, ikincil realite dnzdadr.
AMA, BU SORULARI HEMEN YANITLAMAYIN.
Dikkatinizi iinize yneltin. inize bir bakn. Zihniniz ne tr dnceler retiyor?
HER NEREDEYSENZ TAMAMEN ORADA OLUN
Gergin misiniz? imdiki n ona ulama vastasna indirgeyecek kadar gelecee ulamakla m
megulsnz?
Gerginlie (strese) "burada" olmak, ama "orada" olmay istemek, ya da imdi'de bulunmak ama
gelecekte olmay istemek yol aar. Bu sizi isel olarak paralayan bir blnmedir. Gemi,
dikkatinizin byk blmn alyor mu? Sk sk onun hakknda olumlu ya da olumsuz biimde
konuup dnyor musunuz? Baardnz byk eyler, servenleriniz, deneyimleriniz, ya da
kurban-olma yknz ve size yaplan korkun eyler, veya belki sizin bir bakasna yapm olduunuz
eyler hakknda... Dnce sreleriniz sululuk duygusu, kibir, ierleme, fke, pimanlk ya da
kendine-acma yaratyor mu? Eer yleyse, o zaman sadece sahte bir benlik duygusunu
glendirmekle kalmyor, ama psienizde gemiin bir birikimini yaratarak bedeninizin yalanma
srecini de hzlandryor olursunuz. evrenizde gemie tutunma konusunda gl bir eilime sahip
olanlar gzlemleyerek bunu kendiniz de grebilirsiniz.
HER AN GEM GERDE BRAKN. Sizin ona ihtiyacnz yoktur. Ona sadece imdiki n mutlak
ekilde ilgilendirdiinde bavurun. Bu ann gcn ve Var'ln tamln hissedin. Mevcudiyetinizi
hissedin.
Endieli misiniz... Sk sk, "Eer... olursa, ne olur?" diye dnyor musunuz? Eer yleyse, kendini
gelecekteki hayali bir duruma projekte eden ve korku yaratan zihninizle zdelemisinizdir. Byle bir
durumla baa kmanzn hibir yolu yoktur, nk o mevcut deildir. O zihinsel bir hayalettir.
Siz sadece imdiki n kabul ve tasdik ederek bu sal ve yaam kemiren delilii durdurabilirsiniz.
SOLUK ALIP VERNZN FARKINDA OLUN. Havann bedeninize girip kn hissedin. sel
enerji alannz hissedin. Zihnin hayali projeksiyonlarnn tersine, gerek yaamda baa kmanz
gereken tm ey bu andr.

Kendinize gelecek yl, yarn ya da be dakika sonra deil, u anda hangi "soruna" sahip olduunuzu
sorun. Bu anda yolunda olmayan ne vardr?
imdi ile daima baa kabilirsiniz, ama gelecekle asla baa kamazsnz, bunu yapmak zorunda da
deilsiniz. Ne nce ne de sonra, ancak ona ihtiyacnz olduu anda yant, g, doru eylem ya da
kaynak ortaya kacaktr.
Siz "beklemeyi" alkanlk haline mi getirdiniz? Yaamnzn ne kadarn bekleyerek harcyorsunuz?
Benim "kk-lekte bekleme" dediim ey postanede kuyrukta beklemek, trafik skklnda,
havaalannda beklemek, ya da birisinin gelmesini, bir iin bitmesini vs. beklemektir. "Byk-lekte
bekleme" ise bir sonraki tatili, daha iyi bir ii, ocuklarn bymelerini, gerekten anlaml bir ilikiyi,
baary, para kazanmay, nemli olmay, aydnlanmay beklemektir. nsanlarn tm yaamlarn
yaamaya-balamay bekleyerek geirmeleri az grlen bir ey deildir.
Beklemek bir zihinsel haldir. Temelde, bu sizin gelecei istediiniz, imdi'yi istemediiniz anlamna
gelir. Siz elde ettiiniz eyi istememekte, elde etmediiniz eyi istemektesinizdir. Her tr bekleyile
siz, bilinsiz olarak, burada ve imdi, yani olmak istemediiniz yer ile, projekte edilen gelecek, yani
olmak istediiniz yer arasnda isel bir atma yaratrsnz. Bu da imdi'yi yitirmenize yol aarak
yaam kalitenizi byk lde drr.
rnein, birok insan zengin olmay bekler. Zenginlik gelecekte gelemez. Siz mevcut realitenizi -u
anda bulunduunuz yeri, kimliinizi, ne yaptnz- onurlandrp, tmyle kabul ve tasdik ettiinizde,
elde ettiiniz eyi tmyle kabullendiinizde, elde ettiiniz ey
iin kran duymakta, olan iin kran duymakta, Var' lk iin kran duymaktasnzdr. imdiki an
iin ve imdiki yaamn btn iin kran duymak gerek zenginliktir. O gelecekte gelemez. Sonra,
zamanla, o zenginlik sizin iin eitli ekillerde tezahr eder.
Eer elde ettiiniz ey size doyum vermiyorsa, ya da mevcut yoksunluunuz iin d krkl veya
fke duyuyorsanz, bu sizi zengin olmaya gdleyebilir, ama sonuta byk bir servet kazansanz bile,
isel yoksunluu deney imlemeyi, ve derinlerde kendinizi doyumsuz hissetmeyi srdreceksinizdir.
Parann satn alabilecei birok heyecan verici deneyim yaayabilirsiniz, ama onlar gelip geecek ve
sizi daima bo bir hisle ve daha fazla fiziksel ya da psikolojik doyum ihtiyacyla brakacaktr. Siz
Var'lkta kalamayacak, ve bylece gerek zenginlik olan imdiki yaamn doluluunu
hissedemeyeceksiniz.
BR ZHN HAL OLARAK BEKLEMEY BIRAKIN. Beklemeye kaydnz fark ettiinizde...
kendinizi o halden hemen kurtarn. imdiki na girin. Sadece olun, ve olmann tadn karn. Eer
orada, anda mevcutsanz, herhangi bir eyi beklemenize asla ihtiya yoktur.
Bylece, bir dahaki sefere birisi size, "Seni beklettiim iin zr dilerim," dediinde, ona, "zr
dilemene gerek yok, ben beklemiyordum. Ben burada durmu, yaadm ann tadn karyordum,"
diyebilirsiniz.
Bunlar sradan bilinsizliin bir paras olan, zihnin imdiki n yadsma stratejilerinin sadece
birkadr. Onlar normal yaamn bir paras olduklarndan kolayca fark edilmeyebilirler; bu arka
plnda srekli honutsuzluk eklinde bulunan bir czrtdr. Ama, siz isel zihinsel-duygusal halinizi
giderek daha ok izledike, gemiin ya da gelecein, yani bilinsizliin kapanna ksldnzda bunu
fark etmeniz ve zaman ryasndan imdiki na uyanmanz daha kolay olacaktr.

Ancak, dikkatli olun: Zihinle zdelemeye dayanan sahte, mutsuz benlik zamanda yaar. O imdiki
ann kendisinin lm olduunu bilir ve bu yzden onun tarafndan tehdit edildiini hisseder. O sizi
imdi' nin dna karmak iin elinden gelen her eyi yapacaktr. O sizi zamann kapanna ksl
tutmaya alacaktr.
Bir anlamda, anda-mevcudiyet hali beklemeyle kyaslanabilir. Bu sizin tm dikkatinizi gerektiren,
niteliksel olarak farkl bir bekleyi trdr. Her an bir ey olabilir, ve eer siz tam anlamyla uyank,
ve sessiz deilseniz, onu karrsnz. O haldeyken, tm dikkatiniz imdi'de bulunur. Hayal kurmaya,
dnmeye, hatrlamaya, beklemeye harcanacak bir dikkat yoktur. O hal iinde hibir gerilim ve korku
yoktur, sadece uyank-tetik bir mevcudiyet vardr. Btn Var'lnzla, bedeninizin her hcresiyle
orada mevcutsunuzdur.
O hal iinde, bir gemie ve bir gelecee sahip olan "siz," bir baka deyile, kiilik varln
srdremez. Bununla birlikte, deerli hibir ey yitirilmemi-tir. Siz hl kendinizsiniz. Aslnda,
eskisine kyasla ok daha tam bir biimde kendinizsiniz. Daha dorusu, siz ancak imdi gerekten
kendiniz olabilirsiniz.
GEM SZN HUZURUNUZDA VARLIINI SRDREMEZ
iinizdeki bilinsiz gemi hakknda her neyi bilmeniz gerekiyorsa, imdiki ann zorluklan,
mcadeleleri onu ortaya karacaktr. Eer siz gemie dalarsanz, o dipsiz bir kuyu haline gelecektir.
Daima daha fazlas vardr. Siz gemii anlamak ya da ondan kurtulmak iin daha fazla zamana
ihtiyacnzn olduunu, bir baka deyile, gelecein sizi eninde sonunda gemiten kurtaracan
dnebilirsiniz. Bu bir illzyondur. Sadece imdi sizi gemiten kurtarabilir. Daha fazla zaman sizi
zamandan kurtaramaz.
imdi'nin gcne eriin. Anahtar budur. imdi'nin gc mevcudiyetinizin gcnden, yani, bilincinizin
dnce formlarndan kurtulmasndan baka bir ey deildir. Bu yzden gemile imdi baa kn.
Gemie daha fazla dikkat verdike, onu daha ok glendirirsiniz, ve ondan bir "benlik" yaratma
olaslnz artar.
Yanl anlamayn: Dikkat gereklidir, ama gemie gemi olarak deil. Dikkatinizi imdi'ye verin;
dikkatinizi imdi ortaya kan davrannza, tepkilerinize, ruh hallerinize, dncelerinize,
duygularnza, korkularnza ve arzularnza verin. inizde gemi vardr. Eer siz tm bu eyleri
eletirel ya da analitik olarak deil, yarglamadan izleyecek kadar orada yeterince mevcut
olabilirseniz, o zaman gemile baa kyor ve onu mevcudiyetinizin gcyle ortadan kaldryor
olursunuz.
Siz kendinizi gemie giderek bulamazsnz. Siz kendinizi imdi'ye gelerek bulursunuz.

BLM 5
GZELLK MEVCUDYETNZN SESSZLNDE ORTAYA IKAR
Doann gzelliinin, ihtiamnn, kutsallnn farkna varmak iin orada mevcut olmak gerekir. Siz
hi berrak bir gecede uzayn sonsuzluuna gzlerinizi dikip de, onun mutlak sessizlii ve akla hayale
smaz enginlii karsnda huu iinde kaldnz m? Ormanda akan bir derenin sesini hi gerekten
dinlediniz mi? Ya da sessiz bir yaz akam alacakaranlkta ten bir kuun sesini? Byle eylerin
farknda olmak iin, zihnin sessizlemesi gerekir. Sizin sorunlardan, gemi ve gelecekten, tm
bilginizden oluan kiisel yknz bir an olsun brakmanz gerekir; aksi takdirde, bakar ama grmez,
duyar ama iitmezsiniz. Burada tm mevcudiyetiniz gerekir.

DISAL FORMLARIN GZELLNN TESNDE, burada daha fazla bir ey vardr: bu


isimlendirilemez, szle anlatlamaz olan, derin, isel ve kutsal bir zdr. Her ne zaman her nerede bir
gzellik varsa, bu isel z bir biimde k saar. Ancak orada mevcut olduunuzda, o kendisini
gzlerinizin nne serer.
Bu isimsiz z ve sizin mevcudiyetiniz bir ve ayn olabilir mi?
Sizin mevcudiyetiniz olmadan o orada olabilir mi?
Ona derinlemesine girin. Bunu kendiniz bulun.
SAF BLNC DRAK ETMEK
Her ne zaman zihninizi izlerseniz, bilinci zihin formlarndan geri eker, ona tekrar sahip karsnz, ki
bilin o zaman izleyici ya da tank haline gelir. Sonuta, izleyici -formun tesindeki saf bilin- daha
gl, zihinsel oluumlar da daha zayf hale gelir.
Biz zihni izlemekten sz ederken gerekten kozmik neme sahip bir olay kiiselletiriyoruz: Sizin
vastanzla, bilin formla zdeleme ryasndan uyanyor ve formdan geri ekiliyor. Bu kronolojik
zamana gre byk olaslkla hl uzak gelecekte bulunan bir olayn habercisi, ama ayn zamanda
imdiden onun bir parasdr. Bu olaya "dnyann sonu" denir.
GNLK YAAMDA MEVCUT KALMAK N, kendi iinizde derin bir biimde kklenmeniz
yararl olur; aksi takdirde, inanlmaz bir devinirlik ve hza sahip olan zihin sizi azgn bir nehir gibi
srkleyip gtrecektir.
Bu tamamen bedeninizde bulunmak anlamna gelir. Dikkatinizin bir ksmnn daima bedeninizin isel
enerji alannda bulunmas anlamna gelir. Bedeni iten doru hissetmek anlamna gelir. Beden
farkndal sizi anda-mevcut tutar. O sizi imdi'ye demirler.
Grp dokunabildiiniz beden sizi Var'la gtremez. O elle tutulur gzle grlr beden sadece bir
d kabuktur, ya da daha dorusu, daha derin bir realitenin snrl ve arptlm bir algsdr. Sizin
doal halinizde, Var'la bal olma hali iinde, bu daha derin realite her an, grnmez isel beden,
iinizdeki yaam verici mevcudiyet olarak hissedilebilir. Bylece, "bedende bulunmak" bedeni iten
doru hissetmek, bedenin iindeki yaam hissetmek ve bylece dsal formun tesinde olduunuzu
bilmektir.
Tm dikkatinizi zihniniz ald srece sizin Var' lkla banz kesilir. Bu olduunda -ve bu ou insan
iin srekli olarak olur- siz bedeninizde deilsinizdir. Zihin tm bilincinizi emer ve onu zihin
malzemesine dntrr. Bylece siz dnmeyi durduramazsnz.
Var'ln bilincine varmak iin, bilinci zihinden geri istemeniz, ona yeniden sahip kmanz gerekir.
Bu sizin ruhsal yolculuunuzdaki en asli, en gerekli grevlerden biridir. O daha nce yararsz, bo ve
kesintisiz dnme kapanna kslm byk miktarlarda bilinci serbest brakacaktr. Bunu yapmann
ok etkili bir yolu dikkatinizin odan dnmekten alp, bedene -Var'ln hemen, fiziksel bedene
yaam veren grnmez enerji alan olarak hissedilebilecei yere- yneltmektir.
SEL BEDENLE BA KURMAK
Ltfen bunu imdi deneyin. Bu uygulama iin gzlerinizi kapamanz yararl olabilir. Daha sonra,
"bedende olma" doal ve kolay hale geldiinde, bu artk gerekli olmayacaktr.

DKKATNZ BEDENNZE YNELTN. Onu iten doru hissedin. O canl m? Ellerinizde,


kollarnzda, bacaklarnzda, ayaklarnzda, karnnzda, gsnzde yaam var m?
Tm bedeni kaplayan ve her organa ve her hcreye canl bir yaam veren sptil enerji alann
hissedebiliyor musunuz? Onu ayn anda bedeninizin her blmnde tek bir enerji alan olarak
hissedebiliyor musunuz?
Birka dakika kadar isel bedeninizin verdii his zerinde odaklann. Onun hakknda dnmeye
balamayn. Onu hissedin.
Ona ne kadar ok dikkat verirseniz, bu his o kadar berrak ve gl hale gelecektir. Bu her hcrenin
sanki daha canl bir hale gelmesi gibi bir his verecektir, ve eer gl bir grme duyusuna sahipseniz,
bedeninizin ldamaya baladn grebilirsiniz. Byle bir grntnn size geici olarak yardmc
olmasna karn, bu srete grntden ok hisse dikkat edin. Bir grnt, ne kadar gzel ya da gl
olursa olsun, oktan form olarak tanmlanmtr, dolaysyla daha derin bir biimde nfuz edecek daha
az alan vardr.
BEDENE DERNLEMESNE GRMEK
Bedene daha da derinlemesine girmek iin u meditasyonu deneyin. Bunun uzun srmesi gerekmez.
On-on-be dakika yeterlidir.
NCE GELEN TELEFONLARIN YA DA BAKA NSANLARIN SZ RAHATSIZ
EDEMEYECE bir yere ekilin. Bir sandalyeye oturun, ama geriye yaslanmayn. Omurganz dik
tutun. Bu sizin uyank kalmanza yardmc olacaktr. Ya da kendi sevdiiniz meditasyon oturuunu
sein.
Bedeninizin gevemi olduundan emin olun. Gzlerinizi kapayn. Birka derin nefes aln.
Karnnzdan doru nefes alp verin. Onun her nefes alp verite nasl hafife genileyip bzldn
gzlemleyin.
Sonra bedenin tm isel enerji alannn farknda olun. Onun hakknda dnmeyin, onu hissedin. Bunu
yaparak, bilinci zihinden geri ekmi, ona yeniden sahip km olursunuz. Eer onu yararl
buluyorsanz, daha nce tarif ettiim "k" imgelemesini kullann.
sel bedeni berrak bir biimde tek bir enerji alan olarak hissedebildiinizde, eer mmknse, her
trl grsel imgeyi brakn ve sadece his zerinde odaklann. Eer yapabilirseniz, fiziksel bedenle
ilgili hl sahip olabileceiniz her trl grsel imgeyi de brakn. Bu durumda geriye kalan tek ey
hereyi-kapsayan bir mevcudiyet ya da "var'lk" duygusudur, ve isel beden snrsz olarak hissedilir.
Sonra dikkatinizi bu hisse daha da derin bir biimde verin. Onunla bir olun. Enerji alan ile birlein,
yle ki artk gzleyen ile gzlemlenen, siz ve beden arasnda bir ayrlk kalmasn, byle bir dualite
alglanmasn. Bu durumda isel ile dsal olan arasndaki ayrm ve fark da ortadan kalkar, bylece
artk ayr bir isel beden kalmaz. Siz bedene derinlemesine girerek, bedeni aarsnz.
Bu saf Var'lk leminde rahat ettiiniz, istediiniz kadar kaln; sonra yine fiziksel bedenin, nefes alp
veriinizin ve fiziksel duyumlarn farkna varn, ve gzlerinizi an. Birka dakika kadar evrenizdeki
eylere meditatif bir biimde, yani onlar zihnen etiketlemeden bakn, ve bu srada isel bedeni
hissetmeye devam edin.
Bu formsuz leme girmek gerekten zgrletiricidir. O sizi formun ve formla zdelemenin
esaretinden kurtarr. O paralara, oklua ayrlmadan nceki, ayrlp farkllamam hali iindeki

yaamdr. Biz ona Tezahr-Etmemi-Olan, her eyin grnmez Kayna, tm varlklarn iindeki
Var'lk diyebiliriz. O derin bir sessizlik ve huzur, ama ayn zamanda derin bir sevin ve youn bir
canllk lemidir. Siz orada mevcut olduunuz her an bu Kaynaktan yaylan a, saf bilince bir
dereceye kadar "geirgen" hale gelirsiniz. Ayrca, n gerek sizden ayr olmadn, onun sizin ta
znz oluturduunu da fark edersiniz.
Bilinciniz da doru yneldiinde, zihin ve dnya ortaya kar. O ie doru yneldiinde, kendi
Kaynan idrak eder ve yuvaya, Tezahr-Etmemi-Olana geri dner.
Sonra, bilinciniz tezahr etmi dnyaya geri dndnde, siz geici olarak braktnz form kimliini
yeniden stlenirsiniz. Sizin bir isminiz, bir gemiiniz, bir yaam-durumunuz, bir geleceiniz vardr.
Ama, asli bakmdan siz eskiden olduunuz kii deilsinizdir: Siz iinizde, "bu dnyaya ait olmayan"
(aslnda sizden ayr olmad gibi, bu dnyadan da ayr olmayan) bir realiteyi ksa bir sre iin
grmsnzdr.
imdi ruhsal uygulamanz bu olsun:
YAAMINIZI SRDRRKEN, dikkatinizin yzde yzn d dnyaya ve zihninize vermeyin.
Dikkatinizin bir ksmn iinizde tutun.
Gnlk faaliyetlerle megulken bile, zellikle insanlarla ilikileriniz srasnda ya da doayla iliki
kurarken isel bedeni hissedin. Onun derinlerindeki sessizlii ve devinimsizlii hissedin. Kapy ak
tutun.
Yaamnz boyunca, Tezahr-Etmemi-Olan'n bilincinde olmak gerekten mmkndr. Onu geri
plnda bir yerde derin bir huzur duygusu, darda her ne olursa olsun sizi asla terk etmeyen bir
sessizlik ve devinimsizlik olarak hissedersiniz. Siz Tezahr-Etmemi-Olan ile tezahr etmi olan
arasnda, Tanr ile dnya arasnda bir kpr haline gelirsiniz.
Bu bizim aydnlanma dediimiz, Kaynaa balanma halidir.
NZDE DERN BR BMDE KKLENN
Bunun anahtar isel bedeninizle kalc bir balant iinde bulunmak, onu her zaman hissetmektir. Bu
hzla derinleecek ve yaamnz dnme uratacaktr. Bilincinizi isel bedene daha fazla
ynelttiinizde, onun titreim frekans daha ok ykselecektir, bu bir elektrik dmesini evirip akm
artrdnzda lo bir n daha parlak hale gelmesine benzer. Bu yksek enerji dzeyinde,
olumsuzluk artk sizi etkileyemez, ve bylece yaamnza bu daha yksek frekans yanstan yeni
koullar ekersiniz.
Eer dikkatinizi bedende mmkn olduunca ok tutarsanz, imdi'de demirlemi olursunuz. Bylece
kendinizi d dnyada kaybetmez, kendinizi zihninizde kaybetmezsiniz. Dnceler ve duygular,
korkular ve arzular hl belli bir dereceye kadar orada bulunabilir, ama sizi ele geirip ynetemezler.
LTFEN, U ANDA DKKATNZN NEREDE BULUNDUUNU NCELEYN. Siz u anda bir
kitapta bu szleri okuyorsunuz. Dikkatinizin oda budur. Ayrca, evrenizdeki eylerin, dier
insanlarn vs. de greceli olarak farkndasnz.
Dahas, burada okuduunuz eyle ilgili bir zihinsel faaliyet, bir zihinsel yorum da olabilir.
Ancak, tm bunlarn tm dikkatinizi massetmesine gerek yoktur. Ayn zamanda isel bedeninizle
temasta olup olamayacanz grn. Dikkatinizin bir blmn iinizde tutun. Onun tmyle dar

akmasna izin vermeyin. Tm bedeninizi, tek bir enerji alan olarak, iten doru hissedin. Bu tm
bedeninizle dinliyor ya da okuyor olmanz gibidir. Ltfen, gelecek gnlerde ve haftalarda bunu
uygulayn.
Tm dikkatinizi zihne ve d dnyaya vermeyin. Elbette yaptnz ey zerinde odaklann, ama ayn
zamanda mmkn olan her an isel bedeni de hissedin. inizde kklenmi halde kaln. Sonra bunun
bilin halinizi ve yaptnz eyin niteliini, kalitesini nasl deitirdiini gzlemleyin.
Ltfen, sylediklerimi ylece kabul ya da ret etmeyin. Onlar snayn.
BAIIKLIK SSTEMN GLENDRMEK
Baklk sisteminizi glendirme ihtiyac duyduunuzda yapabileceiniz basit ama gl bir ifa
meditasyonu vardr. O zellikle bir hastaln ilk belirtilerini hissettiinizde yaplrsa etkili olur, ama
eer onu sk aralklarla ve youn bir odaklanmayla yaparsanz ilerlemi hastalklarda da ie yarar. O
ayrca enerji alannz kartran herhangi bir olumsuzluk formunu da etkisiz klabilir.
Ancak, o anbean bedende bulunma uygulamasnn yerine geirilebilecek bir ey deildir; aksi
takdirde, onun etkisi geici olacaktr. te bu meditasyon:
BRKA DAKKA BO KALDIINIZDA, ve zellikle gece uykuya dalmadan nce son ey, ve
sabah yataktan kalkmadan nce ilk ey olarak, bedeninizi bilinle "doldurun." Gzlerinizi kapayn.
Srt st uzann. nce dikkatinizi bedeninizin deiik blmlerinde, ellerinizde, ayaklarnzda,
kollarnzda, bacaklarnzda, karnnzda, gsnzde, banzda vs. odaklayn. Yaam enerjisini bu
blmlerin iinde mmkn olduunca youn bir biimde hissedin. Her blm zerinde en az on-be
saniye kadar odaklann.
Sonra dikkatinizi bedeninizde, ayaklardan baa, batan ayaklara birka kez bir dalga gibi dolatrn.
Bunun sadece bir dakikanz almas gerekir. Bundan sonra, isel bedeninizi bir btn olarak, tek bir
enerji alan olarak hissedin. Birka dakika kadar bu hissi srdrn.
Bu zaman esnasnda youn bir biimde mevcut olun, bedeninizin her hcresinde mevcut olun.
Eer zihin ara sra dikkatinizi bedenden ekmeyi baarr ve siz kendinizi bir dncede kaybederseniz
aldrmayn. Bunun olduunu fark eder etmez, dikkatinizi yine isel bedene yneltin.
ZHNN YARATICI KULLANIMI
Eer zihninizi belli bir amala kullanmanz gerekiyorsa, onu isel bedeninizle birlikte kullann. Ancak
dnce olmadan bilinli olabiliyorsanz zihninizi yaratc bir biimde kullanabilirsiniz, ve bu hal iine
en kolay bedeniniz vastasyla girebilirsiniz.
HER NE ZAMAN BR YANITA, BR ZME, YA DA YARATICI BR FKRE HTYA
DUYARSANIZ, dikkatinizi isel enerji alannzda odaklayarak bir sre iin dnmeyi brakn.
Sessizliin farknda olun.
Yeniden dnmeye baladnzda, bu taze ve yaratc bir dnme olacaktr. Herhangi bir dnce
faaliyeti iindeyken, birka dakikada bir dnme ile isel dinleme, isel sessizlik arasnda gidip
gelmeyi bir alkanlk haline getirin.
Yani, sadece kafanzla deil, tm bedeninizle dnn.

NEFESN SZ BEDENE SOKMASINA ZN VERN


sel bedenle temas kurmakta zorlandnz anlarda, nce nefes alp veriiniz zerinde odaklanmanz
genelde daha kolay olur. Kendi bana gl bir meditasyon olan bilinli nefes alp verme sizi yava
yava bedenle temasa sokacaktr.
O BEDENNZE GRP IKARKEN, NEFES DKKATNZLE TAKP EDN. Her nefes alp
verite karnnzn hafife genileyip bzldn hissedin.
Eer gznzde canlandrmay kolay buluyorsanz, gzlerinizi kapayn, kla kuatldnz ya da
ldayan bir maddeye, bir bilin denizine gmldnz grn. Sonra bu nefes alrken iinize
ekin. Bu ldayan maddenin bedeninizi doldurduunu ve onu da ldar hale getirdiini hissedin.
Sonra yava yava bu his zerinde daha ok odaklann. Bu srada hibir grsel imgeye balanmayn.
imdi siz artk bedeninizdesiniz. Siz imdi'nin gcne eritiniz.

iKiNCi KISIM -SPRTEL UYGULAMA OLARAK LKLER


BOLUM 6
ACI BEDENN YOK ETMEK
Sevgi bir Var'lk halidir. Sevginiz darda deil, iinizin derinlikler indedir. Siz onu asla
yitiremezsiniz, ve o sizi terk edemez. O bir baka bedene, bir dsal forma bal deildir.
nsann ektii acnn byk blm gereksizdir. O, gzlemlenmeyen zihin yaamnz ynettii
srece ken-di-yarattnz bir eydir. imdi yarattnz ac daima, olan kabullenmemekten, olana
bilinsiz bir biimde direnmekten kaynaklanr.
Dnce dzeyinde, direnme bir yarg biimidir. Duygusal dzeyde, o bir olumsuzluk biimidir.
Acnn younluu imdiki na kar direnmenin derecesine baldr, ve bu da zihninizle ne kadar gl
bir biimde zdeletiinize baldr. Zihin daima imdi'yi yadsmaya ve ondan kamaya alr.
Bir baka deyile, zihninizle ne kadar ok zdeleirseniz, o kadar ok ac ekersiniz. Ya da onu yle
koyabiliriz: imdi'yi ne kadar ok onurlandrr ve kabul ederseniz, acdan, straptan -ve egosal
zihinden- o kadar ok kurtulursunuz.
Baz spiritel retiler tm acnn aslnda bir illzyon olduunu syler, ve bu gerektir. Burada mesele
udur: Bu sizin iin gerek midir? Salt inan onu gerek klmaz. Siz yaamnzn geriye kalan
ksmnda ac ekip, bir yandan da onun bir illzyon olduunu syleyip durmak istiyor musunuz? Bu
sizi acdan kurtarr m? Burada bizi ilgilendiren ey sizin bu gerei nasl gerekletirebileceiniz, onu
kendi deneyiminizde nasl gerek klabileceinizde.
Siz zihninizle zdeletiiniz srece, ya da spiritel bir deyile, bilinsiz olduunuz srece ac
kanlmazdr. Ben burada, aslnda, fiziksel acnn ve hastaln da ana nedeni olan duygusal acdan
sz ediyorum. erleme, nefret, kendine-acma, sululuk duygusu, fke, depresyon, kskanlk, ve en
hafif sinirlenme bile bir ac biimidir. Ve her haz ya da duygusal ykseklik, iinde -ayrlmaz zdd
olan ve zamanla tezahr edecek olan- acnn tohumunu tar.

"Kafay bulmak" iin uyuturucu kullanm olan herkes o srada duyulan yksek hazzn eninde
sonunda dk bir hale dneceini, hazzn bir biimde acya dneceini bilir. Birok insan ayrca
kendi deneyiminden yakn-mahrem bir ilikinin nasl kolayca ve hzla bir haz kayna olmaktan kp
bir ac kaynana dnebileceini bilir. Daha yksek bir perspektiften grldnde, olumlu ve
olumsuz kutuplar ayn parann iki yzdr, her ikisi de altta yatan ve zihinle zdelemi egosal bilin
halinden ayrlmaz acnn birer parasdr.
Acnzn iki dzeyi vardr: imdi yarattnz ac, ve gemiten gelen ve hl zihninizde ve bedeninizde
yaayan ac.
Siz imdi'nin gcne eriemediiniz srece, deneyimlediiniz her duygusal ac geride iinizde
yaamay srdren bir ac kalnts brakr. O zaten orada bulunan gemiin acsyla birleir, ve
zihninize ve bedeninize yerleir. Buna, elbette, ocukluunuzda ektiiniz, iine doduunuz
dnyann bilinsizliinin neden olduu ac da dahildir.
Bu birikmi ac, bedeninizi ve zihninizi igal eden olumsuz bir enerji alandr. Eer onu kendi bana
bir varlk, grnmez bir varlk olarak grrseniz, geree ok yaklam olursunuz. O duygusal acbedenidir.
Ac bedeni iki tarzda var olur: uykuda ve aktif. Bir ac-bedeni zamann yzde doksannda uykuda
olabilir; ancak, o derin bir biimde mutsuz bir insanda yzde yze kadar aktif olabilir. Baz insanlar
neredeyse tamamen ac-bedeniyle yaarken, dierleri onu sadece yakn ilikilerde, ya da gemiteki
kayp ve terk edilmeye, fiziksel ve duygusal yaralara bal durumlarda deneyimleyebilirler.
zellikle eer o gemiinizden kaynaklanan bir ac kalbyla rezonanstaysa, onu her ey aktive
edebilir. O uyku aamasndan uyanmaya hazr olduunda, bir dnce, ya da size yakn biri tarafndan
sylenen masum bir sz bile onu aktive edebilir.
ACI BEDENYLE ZDELEMEY KIRMAK ACI-BEDEN ONU DREKT OLARAK
GZLEMLEMENZ ve onun ne olduunu grmenizi istemez. Onu gzlemlediiniz, onun iinizdeki
enerji alann hissettiiniz, ve dikkatinizi ona ynelttiiniz anda, bu zdeleme krlr. Bylece daha
yksek bir bilin boyutu gelir. Ben ona anda mevcudiyet derim. Siz imdi ac-bedeninin tan ya da
izleyicisisinizdir. Bu onun artk sizi "sizmi gibi grnerek" kullanamayaca, ve kendisini sizin
vastanzla tekrar dolduramayaca anlamna gelir. Siz kendi en iteki gcnz bulmusunuzdur.
Baz ac-bedenleri, rnein szlanp duran bir ocuk gibi, sevimsiz ama nispeten zararszdr. Dierleri
ise acmasz ve ykc canavarlardr. Bazlar fiziksel olarak, birou da duygusal olarak iddetlidir.
Bazlar evrenizde bulunan ya da size yakn olan insanlara saldrrken, dierleri size, yani ev
sahiplerine saldrabilir. O zaman yaamnzla ilgili dnceleriniz ve hisleriniz derin bir biimde
olumsuz ve kendini-ykc hale gelir. Hastalklar ve kazalar ounlukla bu ekilde yaratlr. Baz acbedenleri ev sahiplerini intihara bile srkler.
Siz bir insan tandnz dnrken ve birden bu yabanc, iren yaratkla ilk kez yz yze
geldiinizde, byk bir ok yaarsnz. Ancak, bunu kendinizde gzlemlemeniz bir bakasnda
gzlemlemenizden daha nemlidir.
KENDNZDE, HER NE EKLDE OLURSA OLSUN, HERHANG BR MUTSUZLUK
BELRTSN GZLEMLEYN, o uyanan ac-bedeni olabilir. Bu sinirlenme, sabrszlk, skntl bir
ruh hali, incitme arzusu, fke, hiddet, depresyon, ilikinizde bir dram yaratma ihtiyac vs. olabilir. O
uyku halinden uyand anda onu yakalayn.

Ac-bedeni, var olan dier her varlk gibi, varln srdrmek ister, ve ancak sizin onunla bilinsizce
zdelemenizi salayabilirse varln srdrebilir. O sonra ayaklanp sizi ele geirebilir, "siz olur" ve
sizin vastanzla yaar.
Onun sizin vastanzla "beslenmeye" ihtiyac vardr. O kendi trndeki enerjiyle rezonansa giren her
trl deneyimle beslenecektir; bu daha fazla ac yaratan herhangi bir ey -fke, ykclk, nefret,
znt, duygusal dram, iddet, hatta hastalk- olabilir. Bylece ac-bedeni, sizi ele geirdiinde,
yaamnzda kendi enerji frekansn geri yanstan, beslenebilecei bir durum yaratacaktr. Ac sadece
acyla beslenebilir. Ac sevinle beslenemez. O sevinci gerekten sindirilemez bulur.
Bir kez ac-bedeni sizi ele geirdiinde, siz daha fazla ac istersiniz. Siz bir kurban ya da kurban-eden
haline gelirsiniz. Ac vermek, ya da ac ekmek istersiniz, veya her ikisini birden istersiniz. kisi
arasnda aslnda ok fark yoktur. Elbette, siz bunun farknda deilsinizdir, ve ac istemediinizi
hararetle iddia edecek-sinizdir. Ama, yakndan baktnzda, dnce ve davran biiminizin acy kendiniz ve bakalar iin- srdrecek ekilde olduunu greceksiniz. Eer bunun gerekten bilincinde
olsaydnz, bu kalp yok olup giderdi, nk daha fazla ac istemek deliliktir, ve hi kimse bilinli
olarak deli deildir.
Egonun karanlk bir glgesi olan ac-bedeni aslnda bilincinizin ndan korkar. O kefedilmekten
korkar. Onun varln srdrmesi sizin onunla bilinsizce zdelemenize, ve iinizde yaayan acyla
yzlemekten bilinsizce korkmanza baldr. Ama, eer onunla yzlemezseniz, eer bilincinizin
n acya yneltmezseniz, onu tekrar tekrar yaamaya zorlanrsnz.
Ac-bedeni size bakmaya dayanamayacanz tehlikeli bir canavar gibi grnebilir, ama sizi temin
ederim ki, o sizin mevcudiyetinizin gcne galip gelemeyecek aslsz bir hayalettir.
SZ ZDELEMEY KIRMAYA BALAYIP, ZLEYC HALNE GELDNZDE, ac-bedeni
bir sre daha ilemeye devam edip sizi onunla tekrar zdelemeniz iin kandrmaya alacaktr. Sizin
artk onunla zdeleerek ona enerji vermemenize ramen, o -artk itilmese de bir sre dnmeyi
srdrecek olan bir krk gibi- belli bir devingenlie sahiptir. Bu aamada, o bedenin deiik
yerlerinde arlar ve aclar da yaratabilir, ama bunlar kalc deildir.
Orada mevcut olun, bilinli kaim. sel alannzn daima-tetik ve uyank koruyucusu olun. Sizin acbedenini direkt olarak izleyebilecek ve onun enerjisini hissedebilecek kadar orada mevcut olmanz
gerekir. O zaman o sizin dnnz kontrol edemez. Dnnz ac-bedeninin enerji alanna
uyumland anda, siz onunla zdeleir ve onu yine dncelerinizle besliyor olursunuz. rnein,
eer fke ac-bedeninin hkim enerji titreimiyse ve siz fkeli dnceler dnyor, birinin size
yapm olduu ey ya da sizin ona ne yapacanz zerinde duruyorsanz, o zaman siz bilinsiz hale
gelmisinizdir, ve ac-bedeni "siz" haline gelmitir. fkenin olduu her yerde, daima altta yatan bir ac
vardr.
Ya da karanlk bir ruh hali zerinize kp de, siz olumsuz bir zihin-kalbna girmeye ve yaamnzn
ne kadar berbat olduunu dnmeye baladnzda, dnnz ac-bedenine uyumlanm, ve siz
bilinsiz, ve ac-bedeninin saldrsna ak hale gelmi olursunuz.
Burada ben "bilinsiz" szcn bir zihinsel ya da duygusal kalpla zdeleme anlamnda
kullanyorum. O izleyici'nin tmyle yokluu anlamna gelir.
ISTIRABI BLNCE DNTRMEK

Srdrlen bilinli dikkat ac-bedeni ile dnce sreleriniz arasndaki ba koparr ve deiimdnm srecini balatr. Bu, acnn bilincinizin ateinin yakt haline gelmesi gibidir, o zaman o
daha parlak bir biimde yanar.
Bu kadim simya sanatnn ezoterik anlamdr: bu, adi metalin altna, strabn bilince
dntrlmesidir. Bylece, isel blnme ifa bulur, ve siz tekrar btn hale gelirsiniz. O zaman size
den sorumluluk daha fazla ac yaratmamaktr.
DKKATNZ NZDEK HSTE ODAKLAYIN.
Onun ac-bedeni olduunu bilin. Onun orada olduunu kabul edin. Onun hakknda dnmeyin,
hissetmenin dnmeye dnmesine izin vermeyin. Yarglamayn ya da analiz etmeyin. Ondan
kendinize bir kimlik yaratmayn. Orada mevcut kaim, ve iinizde olup bitenin gzlemcisi olmay
srdrn.
Sadece duygusal acnn deil, ama ayn zamanda "gzlemleyenin," sessiz izleyicinin de farknda olun.
Bu, imdi'nin gc, kendi bilinli mevcudiyetinizin gcdr. Sonra neler olduunu grn.
ACI-BEDENYLE EGO ZDELEMES
Az nce tarif ettiim sre, ok derin bir biimde gl, ancak basit bir sretir. O bir ocua bile
retilebilir, ve inallah bir gn ocuklarn okulda rendikleri ilk eylerden biri olacaktr. Bir kez siz
iinizde olup bitenin izleyicisi olarak orada mevcut olma temel prensibini anladnzda -ve onu
deneyimleyerek "anladnzda"- en etkili deiim-dnm vastas hizmetinizde olur.
Bu, acyla zdelemeyi krma srecinde youn bir isel direnle karlaabileceinizi yadsmak
deildir. zellikle eer yaamnzn byk blmn duygusal ac-bedeninizle zdeleerek
geirmiseniz ve benlik duygunuzun btn ya da byk bir blm ona yatrm yapmsa byle bir
direnle karlaabilirsiniz. Bu zdeleme ve yatrm sizin ac-bedeninizden mutsuz bir benlik
yaratm, ve bu zihin-rn kurgunun gerek siz olduuna inanm olduunuz anlamna gelir. Bu
durumda, kimliinizi yitirme konusundaki bilinsiz korku bu zdelemenin krlmasna kar gl
bir diren yaratacaktr. Bir baka deyile, siz bilinmeyene bir srama yapp, aina olduunuz mutsuz
benlii yitirmeyi gze almaktansa, ac iinde olmay -ac-bedeni olmay-tercih edebilirsiniz.
KEND NZDEK DRENC GZLEMLEYN. Acnza ballnz gzlemleyin ok uyank
olun. Mutsuz olmaktan aldnz garip zevki gzlemleyin. Onun hakknda konuma ya da onu
dnme drtsn, iinizden gelen bu zorlayc hissi gzlemleyin. Eer bu direnci bilinli hale
getirirseniz o ortadan kalkacaktr.
O zaman dikkatinizi ac-bedenine yneltebilir, orada tank olarak mevcut olabilir, ve bylece onun
deiim-dnmn balatabilirsiniz.
Bunu sadece siz yapabilirsiniz. Hi kimse onu sizin iin yapamaz. Ama, eer gerekten bilinli birini
bulabilecek kadar anslysanz, eer o insanla birlikte olabilir ve ona mevcudiyet hali iinde
katlabilirseniz, bu yararl olabilir ve sreci hzlandrabilir. Bu yolla, sizin kendi nz hzla
glenecektir.
Bir odun hararetle yanan bir baka odunun yanna konduunda, ve bir sre sonra onlar tekrar
birbirlerinden ayrldklarnda, birinci odun ok daha byk bir hararetle yanyor olacaktr. Ne de olsa,
bu ayn atetir. Byle bir ate olmak bir spiritel retmenin ilevlerinden biridir. Baz terapistler de,

eer zihin dzeyini amlarsa ve sizinle alrken youn bir bilinli mevcudiyet halini yaratp
srdrebiliyorlarsa, bu ilevi yerine getirebilirler.
Hatrlanacak ilk ey udur: Kendinize acdan bir kimlik oluturduunuz srece, ondan
kurtulamazsnz. Benlik duygunuzun bir blm duygusal acnza yatrm yapt srece, siz o acy
ifalandrmak iin yaptnz her giriime bilinsiz olarak direnecek ya da onu engelleyeceksinizdir.
Neden? Nedeni ok basittir, ac sizin asli bir paranz haline geldiinden, kendinizi eksiksiz bir
biimde korumak istersiniz. Bu bilinsiz bir sretir, ve onun stesinden gelmenin tek yolu onu
bilinli hale getirmektir.
MEVCUDYETNZN GC
ACINIZA BALI OLDUUNUZU ya da daha nce yle olduunuzu birden grmek gerekten ok
edici bir idrak olabilir. Siz bunu idrak ettiiniz anda, bu ba da koparrsnz.
Ac-bedeni
bir varlk gibi sizin iinize geici olarak yerlemi bir enerji alandr. O
kapana kslm yaam enerjisidir, o artk akmayan enerjidir.
Kukusuz, ac-bedeni gemite vuku bulmu belli eylerden tr oradadr. O sizin iinizde yaayan
gemitir, ve eer onunla zdeleirseniz, gemile zdelemi olursunuz. Bir kurban kimlii
gemiin imdi' den daha gl olduu inancdr, ki bu gerein tam tersidir. O, dier insanlarn ve
onlarn size yapm olduklar eylerin sizin imdi kim olduunuzdan, duygusal acnzdan ya da gerek
benliiniz olamamanzdan sorumlu olduklar inancdr.
Gerek u ki, var olan tek g bu anda bulunur: O sizin mevcudiyetinizin gcdr. Bir kez bunu
bildiinizde, imdi isel alannzdan -baka kimsenin deil-sizin sorumlu olduunuzu ve gemiin
imdi'nin gcne stn gelemeyeceini de idrak edersiniz.
Bilinsizlik onu yaratr; bilin onu kendisine, yani bilince dntrr. Aziz Petrus bu evrensel prensibi
ok gzel bir biimde ifade etmitir: "Her ey a maruz kaldnda ortaya kar ve a maruz kalan
her ey k haline gelir."
Siz nasl karanlkla savaamazsanz, ac-bedeniyle de savaamazsnz. Bunu yapmaya almak isel
atma ve daha fazla ac yaratr. Onu izlemek, gzlemlemek yeterlidir. Onu izlemek, onu o anda
olann bir paras olarak kabul etmek anlamna gelir.

BLM 7
BAIMLILIK LKLERNDEN AYDINLANMI LKLERE
SEVG / NEFRET LKLER
Siz mevcudiyet bilin frekansna girmedike, tm ilikiler, zellikle yakn ilikiler derin bir biimde
kusurlu ve nihai olarak bozuk-ilevli olur. Onlar -rnein, "ak olduunuzda"- bir sre kusursuz
grnebilir ama, deimez bir biimde, tartmalar, atmalar, doyumsuzluk ve duygusal, hatta
fiziksel iddet giderek artan bir sklkta meydana geldiinde bu grnteki kusursuzluk bozulur.
yle grnyor ki, "sevgi ilikilerinin" ou ok gemeden sevgi/nefret ilikilerine dnr. O zaman
sevgi en ufak bir darbede vahi bir saldrya, dmanlk hissine ya da sevgisizlie dnebilir. Bu
normal bir durum olarak grlr.

Eer ilikilerinizde hem "sevgiyi," hem de sevginin zddn -saldry, duygusal iddeti vs.yayorsanz, o zaman byk olaslkla, ego balln ve bamllk yaratan yapmay sevgiyle
kartryorsunuzdur. Siz partnerinizi bir an sevip de bir sonraki an ona saldramazsnz. Gerek
sevginin bir zdd, bir kart yoktur. Eer sizin "sevginizin" bir kart varsa, o zaman o sevgi deil,
egonun daha tam ve daha derin bir benlik duygusu iin duyduu gl ihtiyatr, ve dier insan bu
ihtiyac geici bir sre iin karlar. O egonun kurtuluun yerine geirdii eydir, ve ksa bir sre iin
kurtulu duygusu verir.
Ancak bir nokta gelir, partneriniz sizin (daha dorusu, egonuzun) ihtiyalarnz karlamayacak
ekilde davranr. Egosal bilincin asli bir paras olan, ama "sevgi ilikisi" tarafndan rtlm olan
korku, ac ve yoksunluk hisleri bylece tekrar ortaya kar.
Dier her bamllkta olduu gibi, uyuturucu bulduunuzda siz ykseklerde uarsnz, ama deimez
bir biimde, bir zaman gelir, artk uyuturucu ie yaramaz olur.
O ac verici hisler yeniden ortaya ktnda, onlar eskisinden de daha gl bir biimde hissedersiniz,
ve dahas, imdi partnerinizi bu hislerin nedeni olarak alglarsnz. Bu o hisleri da projekte ettiiniz
ve dier kiiye acnzn bir paras olan vahi bir iddetle saldrdnz anlamna gelir.
Bu saldn partnerinizin kendi acsn uyandrabilir, ve o da size kar saldrda bulunabilir. Bu noktada
ego hl, bilinsiz bir biimde, saldrsnn ya da kurnazca ynlendirme giriimlerinin partnerinizin
davrann deitirmesini salayacak yeterli bir ceza olacan ummaktadr, bylece o bu insan yine
acnz rtmek iin kullanabilecektir.
Her bamllk kendi acnzla yzleip onu amay bilinsiz olarak reddetmekten kaynaklanr. Her
bamllk acyla balayp acyla biter. Baml olduunuz madde her ne ise -bu alkol, yemek, yasal ya
da yasad uyuturucular, veya bir kii olabilir- siz acnz rtmek iin bir eyi ya da birini
kullanmaktasnzdr.
te bu yzden, balangtaki mutluluk ve esrime duygusu getikten sonra ak ilikilerinde bu kadar
ok mutsuzluk ve ac yaanr. Ac ve mutsuzlua neden olan bu ilikiler deildir. Onlar sizin iinizde
zaten bulunan ac ve mutsuzluu ortaya karr. Her bamllk bunu yapar. Her bamllk artk sizin
iinize yaramad bir noktaya eriir; o zaman acy her zamankinden daha youn bir biimde
hissedersiniz.
ou insann daima imdiki andan kamaya alp kurtuluu gelecekte aramasnn bir nedeni budur.
Eer onlar dikkatlerini imdi'de odaklasalard karlaabilecekleri ilk ey kendi aclardr, ve onlarn
korktuklar ey de budur. Ah, onlar imdi'de gemii ve onun acsn ortadan kaldran mevcudiyet
gcne, illzyonu yok eden realiteye erimenin ne kadar kolay olduunu bir bilebilselerdi. Onlar kendi
realitelerine ne kadar yakn olduklarn, Tanr'ya ne kadar yakn olduklarn bir bilebilselerdi...
Acdan kanmak iin ilikilerden kanmak da bir zm deildir. Ac yine de oradadr. yl
boyunca ssz bir adada yaamak ya da odanza kapanmak yerine, ayn sre iinde baarsz iliki
yaamak sizi uyanmaya daha ok zorlayabilir. Ama, yalnzlnza youn bir mevcudiyet
getirebilirseniz, bu da ie yarayacaktr.
BAIMLILIK LKLERNDEN AYDINLANMI LKLERE
STER YALNIZ, STER BR PARTNERLE BRLKTE YAIYOR OLUN, anahtar budur:
Dikkatinizi daha da derin bir biimde imdi'ye vererek orada mevcut olmak ve bu mevcudiyeti
younlatrmak.

Sevginin geliebilmesi iin, mevcudiyetinizin nn yeterince gl olmas gerekir ki artk


"dnen" ya da ac-bedeni tarafndan ele geirilmeyin ve onlar kendiniz sanmayn.
Kendinizi dnen'in altndaki Var'lk, zihinsel grltnn altndaki sessizlik, acnn altndaki sevgi ve
sevin olarak tanyp bilmek zgrlktr, kurtulutur, aydnlanmadr.
Ac-bedeni ile zdelemeyi brakmak acya mevcudiyet getirmek ve bylece onu dnme
uratmaktr. Dnme ile zdelemeyi brakmak, dncelerinizin ve davrannzn, zellikle de
zihninizin tekrarlanan kalplarnn ve egonun oynad rollerin sessiz izleyicisi olmaktr.
Eer siz ona "benlik" yatrm yapmay, onu "benliiniz" sanmay brakrsanz, zihin zorlayc
niteliini yitirir, ki bu zorlayc nitelik temelde yarglamaya zorlanma, ve bylece olana direnmedir, ve
bu da atma, dram ve yeni ac yaratr. Aslnda, bu yarglamay olan kabullenme yoluyla braktnz
anda, zihninizden z-grleirsiniz. Bylece sevgiye, sevince, huzura yer aarsnz.
NCE KENDNZ YARGILAMAYI BIRAKIRSINIZ,
sonra da partnerinizi. Bir ilikide deiim iin en byk katalizr partnerinizi, yarglama ve herhangi
bir biimde deitirme ihtiyac duymadan, olduu gibi kabul etmektir.
Bu sizi hemen egonun tesine gtrr. Tm zihin oyunlar ve bamllktan kaynaklanan tm yapma
o zaman sona erer. Artk ortada hibir kurban ya da kurban edilen, hibir sulayan ya da sulanan
yoktur.
Bu ayrca tm karlkl-bamlln, bir bakasnn bilinsiz kalbna ekilip bylece onun
srdrlmesini salamann da sonudur. O zaman siz ya -sevgiyle- ayrlrsnz, ya da birlikte imdi'ye Var'la- giderek daha derin bir biimde girersiniz. Bu, bu kadar basit olabilir mi? Evet, bu, bu kadar
basittir.
Sevgi bir Var'lk halidir. Sevginiz darda deil, iinizin derinliklerindedir. Siz onu asla
yitiremezsiniz, ve o sizi terk edemez. O bir baka bedene, bir dsal forma bal deildir.
MEVCUDYETNZN SESSZL NDE, siz kendi formsuz ve sonsuz realitenizi fiziksel
formunuza yaam veren tezahr-etmemi-yaam olarak hissedebilirsiniz. O zaman ayn yaam dier
her insann ve yaratn iinin derinliklerinde hissedebilirsiniz. Siz form ve ayrlk perdesinin tesine
bakarsnz. Bu bir'liin idrakidir. Bu sevgidir.
Ksa sevgi anlarnn yaanmas mmkn olsa da, siz zihinle zdelemekten kalc bir biimde
kurtulmadka ve mevcudiyetiniz ac-bedenini ortadan kaldracak kadar yeterince youn olmadka, ya
da siz en azndan izleyici olarak orada mevcut olmadka sevgi geliip iek aamaz. Ancak bunlar
yapabildiinizde, ac-bedeni sizi ele geirip sevgiyi yok edemez.
SPRTEL UYGULAMA OLARAK LKLER
nsanlar giderek zihinleriyle daha ok zdeleirken, ou iliki Var'lkta kklenmediinden bir ac
kaynana dnmekte ve onlara sorunlar ve atma hkim olmaktadr.
Eer ilikiler -bu zamanda yaptklar gibi- egosal zihin kalplarn glendirip bytyor ve acbedenini aktive ediyorlarsa, neden bu olgudan kamaya al-maktansa onu kabul etmeyelim?
likilerden kanmak ya da -sorunlarmza bir zm, veya doyum bulma vastas olarak- ideal bir
ein hayaletinin peinden komak yerine, neden bu olguyla ibirlii yapmayalm?

Olgularn kabul ve tasdik edilmesiyle birlikte onlardan bir dereceye kadar zgrleme de gelir.
rnein, siz uyumsuzluk bulunduunu bildiinizde ve bu "bilii" barndrdnzda, biliiniz yoluyla
yeni bir etken devreye girer, ve bu durumda uyumsuzluk deimeden kalamaz.
SZ HUZUR NDE OLMADIINIZI BLDNZDE,
biliiniz huzursuzluunuzu sevecen ve yumuak bir kucaklayla saran sessiz bir alan yaratr ve sonra
bu huzursuzluu huzura dntrr.
sel deiim-dnm sz konusu olduunda, sizin onunla ilgili olarak yapabileceiniz bir ey
yoktur. Siz kendinizi dnme uratamazsnz, ve siz kesinlikle partnerinizi ya da bir baka insan
dnme uratamazsnz. Sizin yapabileceiniz tek ey deiim-dnmn meydana gelebilecei,
inayet ve sevginin girebilecei bir alan, bir boluk yaratmaktr.
yleyse ilikiniz yrmediinde, o sizin ve partnerinizin iindeki "delilii" ortaya kardnda, buna
memnun olun. Bilinsiz olan a karlmtr. Bu bir kurtulu frsatdr.
HER AN O ANIN, ZELLKLE SEL HALNZN BLN BARINDIRIN. Eer fke varsa
fkenin olduunu bilin. Eer kskanlk, savunmaclk, tartma drts, hakl olma ihtiyac, sevgi ve
ilgi talep eden bir isel ocuk, ya da herhangi bir duygusal ac varsa, o her neyse, o ann realitesini
bilin ve bu bilii tutun.
liki o zaman sizin sadhana'nz, yani spiritel uygulamanz haline gelir. Eer partnerinizde bilinsiz
davran gzlemlerseniz, onu biliinizin sevecen kucaklay iinde tutun ki tepki gstermeyesiniz.
Bilinsizlik ve bili uzun sre birlikte var olamaz; bili bilinsizlii sergileyen kiide deil de sadece
dier kiide bulunsa bile bu byledir. Dmanln ve saldrnn ardnda yatan enerji formu sevginin
mevcudiyetini kesinlikle dayanlmaz bulur. Siz sadece partnerinizin bilinsizliine tepki
gsterdiinizde bile, kendiniz bilinsiz hale gelirsiniz. Ama sonra tepkinizi bilmeyi hatrladnzda,
hibir ey kaybedilmemi olur.
Daha nce ilikiler asla imdi olduu kadar sorunlu ve atmal olmamtr. Fark edebileceiniz gibi,
ilikiler sizi mutlu etmek ya da size doyum vermek iin yaanmamaktadr. Eer bir iliki yoluyla
kurtulua erimenin peinden komay srdrrseniz, tekrar tekrar d krklna urarsnz. Ama,
eer ilikinin sizi mutlu etmek yerine, bilinlendirmek iin var olduunu kabul ederseniz, o zaman
iliki size kurtuluu sunacaktr, ve o zaman siz bu dnyaya domak isteyen yksek bilince
uyumlanacaksnz.
Eski kalplara tutunanlar ise giderek artan bir ac, iddet, karmaa, ve delilik yaayacaklardr.
Yaamnz spiritel bir uygulamaya dntrmek iin ka kii gerekir? Eer partneriniz sizinle
ibirlii yapmazsa buna aldrmayn. Bu sandnz kadar nemli deildir. Aklllk, bilin bu dnyaya
sadece sizin vastanzla gelebilir. Sizin aydnlanmak iin dnyann akll hale gelmesini, ya da bir
bakasnn bilinlenmesini beklemeniz gerekmez. Aksi takdirde sonsuza dek bekleyebilirsiniz.
Birbirinizi bilinsiz olmakla sulamayn. Siz tartmaya baladnz anda, zihinsel bir pozisyonla
zdelemi, ve imdi sadece o pozisyonu deil, ayn zamanda benlik duygunuzu da savunuyor
olursunuz. Ego devreye girmitir. Siz bilinsiz hale gelmisinizdir. Zaman zaman, partnerinize
davrannn belli vehelerini gstermeniz uygun olabilir. Eer ok uyank, ok mevcut iseniz, bunu
ego ie karmadan, yani sulamadan ya da kar taraf haksz karmadan yapabilirsiniz.

Partneriniz bilinsiz bir biimde davrandnda, tm yargy bir kenara brakn. Yarglamak ya bir
insann bilinsiz davrann onun gerek kimliiyle kartrmak, ya da kendi bilinsizliinizi bir baka
insana projekte edip bunu onun gerek kimliiyle kartrmaktr.
Yargy brakmanz, ilev bozukluunu ve bilinsizlii grdnzde tanmayacanz anlamna
gelmez. O, "tepki ve yarg olmak" yerine, "bili olmak" anlamna gelir. O zaman ya tepkiden tmyle
kurtulmu olursunuz ya da tepki gsterebilir ama yine de bili olabilirsiniz, bu tepkinin izlendii ve
olmasna izin verildii alandr. Bylece, karanlkla savamak yerine, getirirsiniz. llzyona tepki
gstermek yerine, illzyonu grr, ama ayn zamanda onun tesini de grrsnz.
Bili olmak her eyin ve herkesin naslsa yle olmasna izin veren sevecen bir mevcudiyet alan
yaratr. Deiim-dnmn bundan daha byk bir katalizr yoktur. Eer bunu uygularsanz,
partneriniz hem sizinle hem de bilinsiz kalamaz.
Eer her ikiniz de ilikinin spiritel uygulamanz olmas konusunda anlarsanz, bu ok daha iyidir. O
zaman dncelerinizi ve histerinizi birbirinize, onlar ortaya kar kmaz, bir tepki ortaya kar
kmaz ifade edebilirsiniz, ki bylece ifade edilmemi ya da kabul ve tasdik edilmemi bir duygu veya
yaknmann glenip byyebilecei bir zaman aral yaratmam olursunuz.
HSSETTNZ EY SULAMADAN FADE ETMEY RENN. Partnerinizi ak, savunmasz
bir biimde dinlemeyi renin.
Partnerinize kendisini ifade etme frsat verin. Orada mevcut olun. Sulama, savunma, saldrma -egoyu
glendirmek, korumak ya da onun ihtiyalarnn karlanmasn salamak iin tasarlanm tm o
kalplar- o zaman gereksiz hale gelecektir. Bakalarna -ve kendinize- frsat tanmak ok nemlidir.
Onsuz sevgi geliemez.
likileri ykan iki etkeni ortadan kaldrdnzda, yani ac-bedeni dnme uratldnda ve artk
zihinle ve zihinsel-pozisyonlarla zdelemediinizde, ve eer partneriniz de ayn eyi yaparsa, siz
ilikinin iek ann mutluluunu yaarsnz. Birbirinize kendi acnz ve bilinsizliinizi yanstmak
yerine, karlkl bamllk yaratan ego ihtiyalarnz doyuma uratmak yerine, birbirinize iinizin
derinliklerinde hissettiiniz sevgiyi, tm-var-olanla bir'liinizi idrak ettiinizde gelen sevgiyi
yanstrsnz. Bu zdd, kart olmayan sevgidir.
Eer siz zgrletiiniz halde partneriniz hl zihni ve ac-bedeniyle zdeleiyorsa, bu -sizin iin
deil, ama onun iin- byk bir meydan okuma olacaktr. Aydnlanm bir insanla birlikte yaamak
kolay deildir, ya da daha dorusu, egonun bunu son derece tehdit edici bulmas ok kolaydr.
Unutmayn ki ego, kimliinin dayal olduu ayrlk duygusunu glendirmek iin sorunlara, atmaya
ve "dmanlara" ihtiya duyar. Aydnlanmam partnerin zihni sabit pozisyonlarna direnilmedii iin
derin bir biimde bozguna urayacaktr, bu da onlarn kolayca sarslabilir ve zayf hale gelmeleri, hatta
tmyle kme "tehlikesiyle" kar karya bulunmalar, bunun da benliin kaybyla sonulanmas
anlamna gelir.
Ac-bedeni geri-besleme, tepki talep etmekte ve onu alamamaktadr. Onun tartma, dram ve atma
ihtiyac karlanmamaktadr.
KENDNZLE LKDEN VAZGEMEK
Aydnlanm olun ya da olmayn, siz ya bir erkeksinizdir ya da bir kadn; yani, form kimliiniz
dzeyinde siz tamam deilsinizdir. Siz btnn bir yanssnz. Bu tamam-olmay erkek-dii ekimi

olarak, ne kadar bilinli olursanz olun zt enerji kutbuna ekilme eklinde hissedilir. Ama, o isel
ballk hali iindeyken, siz bu ekimi yaamnzn yzeyinde ya da evresinde bir yerde hissedersiniz.
Bu sizin dier insanlarla ya da partnerinizle derin bir iliki kurmamanz anlamna gelmez. Aslnda, siz
ancak Var'ln bilincinde olduunuzda derin bir iliki kurabilirsiniz. Var'lktan yola ktnzda, form
perdesinin tesine odaklanabilirsiniz. Var'lkta erkek ve dii bir'dir. Formunuz belli ihtiyalara sahip
olmay srdrebilir, ama Var'ln hibir ihtiyac yoktur. O zaten tamam ve btndr. Eer bu
ihtiyalar karlanmsa, bu gzel bir eydir, ama onlarn karlanp karlanmamalar sizin derin isel
haliniz iin hibir fark yaratmaz.
Bylece, aydnlanm bir insann, eer erkek ya da dii kutbun ihtiyac karlanmamsa, varlnn
dsal dzeyinde bir eksiklik hissetmesi, ama ayn zamanda kendini isel olarak tmyle tamam,
doyumlu ve huzurlu hissetmesi mmkndr.
Eer yalnzken kendinizle huzur iinde deilseniz, bu huzursuzluu rtmek iin bir iliki
arayacaksnzdr. Huzursuzluun o zaman bu iliki iinde bir baka biimde yeniden ortaya
kacandan emin olabilirsiniz, ve siz byk olaslkla bundan partnerinizi sorumlu tutacaksnzdr.
GEREKTEN YAPMANIZ GEREKEN TEK EY, iinde bulunduunuz n btnyle kabul
etmektir. O zaman imdi ve burada huzur iinde ve kendinizle bar iinde olursunuz.
Ama, sizin aslnda kendinizle bir ilikiye ihtiyacnz var mdr? Neden sadece kendiniz
olamyorsunuz? Kendinizle bir ilikiniz olduunda, kendinizi "ben" ve "kendim", zne ve nesne olarak
ikiye blm olursunuz. Zihnin-yaratt dualite yaamnzdaki tm gereksiz karmakln, tm
sorunlarn ve atmann asl nedenidir.
Aydnlanma hali iinde, siz kendinizsinizdir, "siz" ve "kendiniz" birleip bir olursunuz. Siz kendinizi
yarglamaz, kendiniz iin iin zlmez, kendinizle gurur duymaz, kendinizi sevmez, kendinizden
nefret etmezsiniz. Kendini-dnen bilincin neden olduu blnme ifa bulmutur. Artk ortada sizin
korumanz, savunmanz ya da beslemeniz gereken bir "benlik," bir "kendim" yoktur.
Siz aydnlandnzda, artk bir ilikiye sahip olmazsnz: bu kendinizle, kendi-benliinizle ilikidir.
Bir kez siz bunu braktnzda, tm dier ilikileriniz sevgi ilikileri olacaktr.

NC KISIM -KABULLENME ve TESLM OLMA


BOLUM 8
MD'Y KABULLENMEK
Siz olana teslim olduunuzda ve bylece tmyle anda-mevcut olduunuzda, gemi artk herhangi
bir gce sahip olamaz. Zihin tarafndan rtlm olan Var'lk lemi o zaman aa kar. Birden,
iinizde byk bir sessizlik, ve ok derin bir huzur duygusu ortaya kar. Ve o huzurun iinde byk
bir sevin vardr.
Ve o sevincin iinde sevgi vardr. Ve en iteki ekirdekte kutsal, snrsz, sonsuz, isimlendirilemez
Olan vardr.
GECLK VE YAAM DEVRELER

Her eyin size geldii ve sizin geliip iyiye gittiiniz baar devreleri vardr, ve onlarn kuruyup
daldklar baarszlk devreleri vardr, ve yeni eylerin ortaya kabilmesi ya da deiim-dnmn
gereklemesi iin onlar brakmanz gerekir.
Eer o noktada onlara yapp direnirseniz, yaam akna uymay reddediyorsunuz demektir, ve bu
durumda strap ekersiniz. Yeni byme-gelimenin meydana gelebilmesi iin zlp dalmaya
ihtiya vardr. Biri olmadan dier devre de var olamaz.
Aa doru ini, yani baarszlk devresi ruhsal idrak iin kesinlikle gereklidir. Sizin ruhsal boyuta
ekilebilmeniz iin bir dzeyde derin bir biimde baarsz olmanz ya da derin bir kayp veya acy
deneyimle-mi olmanz gerekir. Ya da belki bizzat baarnz bo ve anlamsz hale gelir ve bylece
baarszla dnr.
Her baarda bir baarszlk, ve her baarszlkta bir baar gizlidir. Bu dnyada, form dzeyinde
herkes er ya da ge "baarszla urar," ve elbette, her baar eninde sonunda baarsz olur. Tm
formlar geicidir.
Siz hl aktif olup yeni formlar ve durumlar yaratp tezahr ettirmenin tadn karabilirsiniz, ama
onlarla zdelemezsiniz. Sizin onlarda bir benlik duygusu bulmaya ihtiyacnz yoktur. Onlar sizin
yaamnz deil, sadece yaam-durumunuzdur.
Bir devre birka saat de srebilir, birka yl da. Bu byk devreler iinde byk ve kk devreler
vardr. Birok hastalk yenilenme iin yaamsal nem tayan dk enerjili devrelere kar koymaktan
kaynaklanr. Bunu yapma drts, ve benlik-deerinizi ve kimlik duygunuzu baar gibi d
etkenlerden alma eilimi siz zihinle zdeletiiniz srece kanlmaz bir illzyondur.
Bu illzyon sizin dk devreleri kabul edip onlarn olmalarna izin vermenizi gletirir, hatta
olanaksz klar. Bylece, organizmann zeks kendini korumak iin devreye girebilir ve sizi durmaya
zorlamak iin bir hastalk yaratabilir, ki gerekli yenilenme gerekleebilsin.
Bir koul zihniniz tarafndan "iyi" olarak yargland srece, bu ister bir iliki, ister bir mal, ister
toplumsal bir rol, bir yer ya da fiziksel bedeniniz olsun, zihin ona balanr ve onunla zdeleir. O sizi
mutlu eder, kendinizi iyi hissetmenizi salar, ve kimliinizin bir paras haline gelebilir.
Ama, gve ve pasn her eyi tketip bitirdii bu boyutta hibir ey kalc deildir. O ya son bulur ya
deiir, ya da bir kutup deiimi geirebilir: Dn ya da geen yl iyi olan ayn koul birden veya yava
yava kt olur. Sizi mutlu klm olan ayn koul o zaman sizi mutsuz klar. Bugnn refah ve
bolluu yarn bo tketimcilie dnr. Mutlu evlilik ve balay mutsuz boanma ya da mutsuz
birliktelie dnr.
Ya da bir koul ortadan kaybolur, onun yokluu sizi mutsuz eder. Zihnin baland ve zdeletii bir
koul ya da durum deitiinde ya da yok olduunda, zihin bunu kabullenemez. O yok olan o koula
yapacak ve deiime direnecektir. Bu adeta bir kolunuzun, bacanzn bedeninizden koparlmas
gibi bir eydir.
Bu sizin mutluluunuzun ve mutsuzluunuzun aslnda bir olduu anlamna gelir. Sadece zaman
illzyonu onlar ayrr.
YAAMA H DRENMEMEK bir inayet, kolaylk ve hafiflik hali iinde bulunmaktr. Bu hal artk
eylerin, ilerin belli bir ekilde olmasna, iyi ya da kt olmasna bal olmaz.

Bu neredeyse paradokslu bir ey gibi grnr, bununla birlikte siz forma isel ballktan
kurtulduunuzda, yaamnzn genel koullan, dsal formlar byk lde dzelme eilimi gsterir.
Mutlu olmak iin ihtiya duyduunuzu dndnz eyler, insanlar ya da koullar imdi size
mcadelesiz, abasz bir biimde gelirler, ve siz -srdkleri srece- onlarn tadn karmakta zgr
olursunuz.
Tm bu eyler geicidir, devreler gelip geecektir, ama bamllktan kurtulduunuzda artk onlar
kaybetmekten de korkmazsnz. O zaman yaam kolayca akar.
Herhangi bir ikincil kaynaktan alnan mutluluk asla ok derin deildir. O Var'lk sevincinin,
direnmeme haline girdiinizde iinizde bulduunuz gl huzurun solgun bir yansmasdr sadece.
Var'lk sizi zihnin zt kutuplarnn tesine gtrr ve forma bamllktan kurtarr. evrenizdeki her
ey kp dalsa bile, siz hl derin bir i huzuru hissedersiniz. Siz mutlu olmayabilirsiniz, ama
huzur iinde olursunuz.
OLUMSUZLUU KULLANIP BIRAKMAK
Tm isel direnme u ya da bu biimde bir olumsuzluk olarak hissedilir. Tm olumsuzluk direntir.
Bu balamda, bu iki szck hemen hemen eanlamldr.
Olumsuzluk sinirlenme ya da sabrszlk ile iddetli fke arasnda, moral bozukluu ya da kskn bir
ierleme ile intihara gtren bir umutsuzluk arasnda deiir. Bazen direnme duygusal ac-bedenini
aktive eder, bu durumda kck bir durum bile fke, depresyon ya da derin znt gibi youn bir
olumsuzlua yol aabilir.
Ego olumsuzluk yoluyla realiteyi kurnazca ynlendirip sonuta istedii eyi elde edebileceine inanr.
O, olumsuzluk yoluyla arzu ettii bir koulu kendisine ekebileceine ya da istemedii bir koulu
ortadan kaldrabileceine inanr.
Eer "siz" (yani, zihin) mutsuzluun ie yaradna inanmasaydnz, onu neden yaratacaktnz ki?
Gerek u ki, olumsuzluk kesinlikle ie yaramaz. O, arzu edilen koulu ekmek yerine, onun ortaya
kmasn engeller, istenmeyen bir koulu ortadan kaldrmak yerine, o koulu yerinde tutar. Onun tek
"yararl" ilevi egoyu glendirmesidir, ve ite bu yzden ego onu sever.
Bir kez herhangi bir olumsuzluk biimiyle zdeletiinizde, onu brakmak istemezsiniz, ve derin
bilinalt dzeyde, siz olumlu deiimi istemezsiniz. O sizin zgn, fkeli ya da hakszla uram
kii kimliinizi tehdit edecektir. Siz o zaman yaamnzdaki olumluyu grmezden gelir, inkr eder ya
da baltalarsnz. Bu yaygn bir fenomendir. O ayn zamanda delicedir.
HERHANG BR BTK YA DA HAYVANI ZLEYN VE ONUN SZE OLANI
KABULLENMEY, imdi'ye teslim olmay retmesine izin verin.
Onun size Var'l retmesine izin verin.
Onun size btnl, yani bir olmay, kendiniz olmay, gerek olmay retmesine izin verin.
Onun size yaamay ve lmeyi, ve yaamay ve lmeyi bir soruna dntrmemeyi retmesine izin
verin.
Tekrarlanan olumsuz duygular bazen, hastalklarn da ierdii gibi, bir mesaj ierir. Ama, yaptnz
herhangi bir deiiklik, bu ister iinizle, ister ilikilerinizle ya da evrenizle ilgili olsun, bilin
dzeyinizdeki bir deiimden kaynaklanmadka, sonuta sadece gz boyayc, yani iin yalnzca gze

arpan ynn ele alan bir deiikliktir. Bilin dzeyinizde bir deiim sz konusu olduunda ise, o
sadece tek bir ey ifade edebilir: daha mevcut hale gelmeyi. Belli bir mevcudiyet derecesine
eritiinizde, artk olumsuzluun size yaam-durumunuzda neye ihtiya olduunu sylemesine
gereksiniminiz kalmaz.
Ama, olumsuzluk orada olduu srece, onu kullann. Onu size daha mevcut olmay hatrlatan bir tr
iaret olarak kullann.
HER NE ZAMAN NZDE OLUMSUZLUUN YKSELDN HSSEDERSENZ, buna ister
bir d etken, ister bir dnce neden olsun, onu, "Dikkat. imdi ve Burada. Uyan," diyen bir ses
olarak grn.
En hafif bir sinirlenme bile nemlidir, onun kabul ve tasdik edilmesi ve ona dikkat edilmesi gerekir;
aksi takdirde, gzlemlenmeyen tepkilerin giderek artan bir birikimi olacaktr.
Bir kez siz bu enerji alann iinizde tutmak istemediinizi ve onun hibir amaca hizmet etmediini
idrak ettiinizde, onu hemen brakabilirsiniz. Ama, o zaman onu tamamen braktnzdan emin olun.
Eer brakamazsanz, sadece onun orada olduunu kabul edin ve dikkatinizi duyduunuz hisse verin.
OLUMSUZ BR TEPKY BIRAKMAYA BR ALTERNATF OLARAK, tepkinin d nedenine
geirgen hale geldiinizi imgeleyerek de onu ortadan kaldrabilirsiniz.
Bunu nce kk, hatta nemsiz eylerde uygulamanz tavsiye ederim. Diyelim ki evde sessizce
oturuyorsunuz. Birden, sokakta bir arabann alarm almaya balyor. Siz sinirleniyorsunuz. Bu
sinirlenmenin amac nedir? Hibir amac yoktur. Onu neden yarattnz? Siz yaratmadnz. Zihin yaratt.
Bu tamamen otomatik, tamamen bilinsiz bir eydi.
Zihin onu neden yaratt? nk o bilinaltnda -sizin bir olumsuzluk ya da mutsuzluk olarak
hissettiiniz- direncinin istenmeyen koulu bir biimde ortadan kaldracana inanr. Bu, elbette, bir
yanlgdr. Onun yaratt diren -bu vakada sinirlenme ya da fkelenme- onun ortadan kaldrmaya
alt ilk nedenden ok daha rahatsz edicidir.
Tm bunlar ruhsal uygulamaya dntrlebilir.
BU DURUMDA MADDESEL BR BEDENN KATILII OLMADAN, GERGEN HALE
GELDNZ HSSEDN. Sonra o grltnn, ya da o olumsuz tepkiye her ne neden olmusa onun,
iinizden gemesine izin verin. O artk sizin iinizdeki kat bir "duvara" arpmayacaktr.
Dediim gibi, nce kk eylerle uygulama yapn. Araba alarm, kpek havlamas, ocuklarn
lklar, trafik skkl gibi kk eylerle. inizde, "olmamas gereken" eylerin srekli ve ac
verici bir biimde gelip arptklar bir diren duvar barndrmak yerine, brakn her ey iinizden
geip gitsin.
Birisi size kaba, incitici bir ey syler. Hemen saldrmak, savunmak ya da iine ekilmek gibi bilinsiz
bir tepkiye ya da olumsuzlua girmek yerine, onun iinizden gemesine izin verin. Hibir diren
gstermeyin. Bu sanki artk orada incinecek birinin bulunmamas gibidir. Bu balamadr. Bu ekilde,
siz incinmez hale gelirsiniz.
Eer isterseniz, yine de o insana davrannn kabul edilemez olduunu syleyebilirsiniz. Ama, o insan
artk sizin isel halinizi kontrol etme gcne sahip deildir. O zaman bu g bir bakasnda deil,
sizde olur, ve siz artk zihniniz tarafndan da ynetilmezsiniz. Bu ister bir araba alarm, ister kaba bir

insan, ister bir sel ya da deprem felaketi, ister tm malnz mlknz yitirmek olsun, direnme
mekanizmas ayndr.
Siz huzuru hl darda aryor, ve bu aray halinden kurtulamyorsunuz. Belki bir sonraki seminer,
belki u yeni yntem ie yarayacaktr diye dnyorsunuz. Size unu syleyebilirim:
HUZURU ARAMAYIN. u anda iinde bulunduunuzdan baka bir hal aramayn; aksi takdirde, isel
atma ve bilinsiz diren yaratrsnz.
Kendinizi huzur iinde olmadnz iin balayn. Siz huzursuzluunuzu tamamen kabullendiiniz
anda, huzursuzluunuz huzura dnr. Tamamen kabul ettiiniz herhangi bir ey sizi ona, huzura
kavuturacaktr. Bu teslimiyet mucizesidir.
Siz olan kabullendiinizde, her an en iyi andr. te bu aydnlanmadr.
EFKATN DOASI
ZHN-RN ZITLIKLARIN TESNE GETNZDE, derin bir gl gibi olursunuz.
Yaamnzn dsal durumu ve orada olup bitenler bu gln yzeyidir. Bu yzey devrelere ve
mevsimlere gre, bazen sakin, bazen de frtnal olur. Ancak, derinlerde gl daima sakindir. Siz zihnin
tesine getiinizde, sadece yzey deil, btn gl olursunuz, ve mutlak ekilde sessiz ve devinimsiz
olan kendi derinliinizle temasta olursunuz.
Herhangi bir duruma zihinsel olarak tutunup yaparak deiime direnmezsiniz. huzurunuz herhangi
bir koula ya da duruma bal olmaz. Siz -deimez, sonsuz, lmsz- Var'lkta kalrsnz, ve
doyumunuz, mutluluunuz artk srekli deien formlar dnyasna bal olmaz. O formlarn tadn
karabilir, onlarla oynayabilir, yeni formlar yaratabilir, hepsinin gzelliini takdir edebilirsiniz. Ama,
artk onlarn hibirine balanma ihtiyac duymazsnz.
Var'ln farknda olmadnz srece, kendi realitenizi bulamadnz iin, dier insanlarn realitesini
de gremezsiniz. Zihniniz onlarn formundan ya holanacak ya da holanmayacaktr, ki bu form
onlarn sadece bedenlerini deil, zihinlerini de ierir. Gerek iliki ancak Var'ln farkndal
olduunda mmkn olur.
Var'lktan gelerek, siz bir baka insann bedenini ve zihnini sadece bir perde olarak alglar, onun
ardnda -kendinizinkini hissettiiniz gibi- onun gerek realitesini hissedebilirsiniz. Bylece, bir
bakasnn strab ya da bilinsiz davranyla karlatnzda, siz mevcut halde ve Var'lkla temasta
kalr ve bylece kendi Vardnzla formun tesine bakp dier insann parlak ve saf Var'ln
hissedebilirsiniz.
Var'lk dzeyinde, tm strap bir illzyon olarak grlp tannr. Istrap, formla zdelemekten
kaynaklanr. ifa mucizeleri bazen bu idrakle, eer hazrsalar, bakalarnda Var'lk-bilincini
uyandrarak gerekletirilir.
efkat sizinle tm yaratklar arasndaki derin bir ban farkndaldr. Bir dahaki sefere, "Benim bu
insanla hibir ortak yanm yok," dediinizde, ortak bir hayli eyinizin bulunduunu hatrlayn: Bundan
ksa ya da uzun bir zaman sonra her ikinizin bedeni de bir kadavraya, sonra bir toz ynna, sonra da
bir hie dnm olacak. Bu insann akln bana getiren ve kibrini kran bir idraktir.
Bu olumsuz bir dnce midir? Hayr, sadece bir olgudur. Ona neden gzlerimizi kapamal ki? Bu
anlamda, sizinle dier her yaratk arasnda tam bir eitlik vardr.

EN GL RUHSAL UYGULAMALARDAN BR,


kendinizinki de dahil olmak zere, fiziksel formlarn fanilii zerinde derin bir meditasyon yapmaktr.
Buna, lmeden lmek denir.
Buna derinlemesine girin. Fiziksel bedeninizin zlp daldn ve artk olmadn
dnn. Sonra bir an gelir tm zihin-formlar ya da dnceler de lr. Ancak, siz hl oradasnzdr. Bu sizin tanrsal mevcudiyetinizdir. Bu parlak, tamamen uyank bir mevcudiyettir.
Gerek olan hibir ey lmemitir, sadece isimler, formlar ve illzyonlar ortadan kalkmtr.
Bu derin dzeyde, efkat en geni anlamda ifa haline gelir. O hal iinde, sizin ifa verici etkiniz
esasen yapmaya deil, olmaya dayanr. Temas kurduunuz herkesi -bunun bilincinde olsanz da,
olmasanz da- mevcudiyetinizle ve yaydnz huzurla etkilersiniz.
Siz tmyle mevcut olduunuzda ve evrenizdeki insanlar bilinsiz davranta bulunduunda, buna
tepki gsterme ihtiyac duymaz, bylece ona herhangi bir realite, bir gereklik vermezsiniz. O hal
iinde sizin huzurunuz o kadar engin ve derindir ki huzur olmayan her ey sanki asla var olmam gibi
onun iinde kaybolur. Bu, etki-tepki karmik dngsn krar.
Hayvanlar, aalar, bitkiler sizin huzurunuzu hissedip ona karlk vereceklerdir. Bylece siz olarak,
Tanr'nn huzurunu sergileyerek retirsiniz.
Siz "dnyann ", yani saf bilin yayn haline gelir, ve bylece strab neden dzeyinde ortadan
kaldrrsnz. Bylece, dnyadaki bilinsizlii ortadan kaldrrsnz.
TESLMYETN BLGEL
Ne tr bir gelecek deneyimleyeceinizi belirleyecek olan asl ey bilincinizin bu andaki niteliidir,
bylece teslim olmak olumlu bir deiim yaratmak iin yapabileceiniz en nemli eydir. Giritiiniz
her eylem ikincil bir neme sahiptir. Teslim olmam bilin halinden hibir gerekten olumlu eylem
kaynaklanamaz.
Baz insanlar iin teslimiyet olumsuz armlar yapabilir; yenilgiyi, vazgemeyi, yaamn
zorluklaryla baa kamamay, uyuuk hale gelmeyi vs. ima edebilir. Ancak, gerek teslimiyet
tamamen farkl bir eydir. O iinde bulunduunuz duruma pasif bir biimde katlanmak ve o konuda
hibir ey yapmamak anlamna gelmez. O plnlar yapmay ya da olumlu eylemde bulunmay brakmak
anlamna da gelmez.
TESLMYET, YAAM AKIINA KARI KOYMAK YERNE ona izin vermeyi ieren basit, ama
ok derin bir bilgeliktir. Sizin yaam akn deneyimleyebileceiniz tek yer imdi'dir, yleyse teslim
olmak imdiki n koulsuz ve ekincesiz bir biimde kabul etmektir. O, olana isel olarak direnmeyi
brakmaktr.
sel direnme, olana zihinsel yarglama ve duygusal olumsuzluk yoluyla "hayr" demektir. O, zellikle
iler "ters gittiinde," yani zihninizin talepleri ya da kat beklentileri ile olan arasnda bir uurum
ortaya ktnda gl ve bariz hale gelir. Bu ac uurumudur.
Eer yeterince uzun yaamsanz, ilerin olduka sk bir biimde "ters gittiini" de bilirsiniz. Eer
yaamnzdaki ac ve strab ortadan kaldrmak istiyorsanz, tam da o zamanlarda teslimiyeti

uygulamanz gerekir. Olan kabullenme sizi hemen zihinle zdelemekten kurtarr ve bylece sizi
Var'la yeniden balar. Diren zihnin ta kendisidir.
Teslimiyet tamamen isel bir fenomendir. Bu sizin dsal dzeyde eyleme geip durumu
deitiremeyeceiniz anlamna gelmez.
Aslnda, teslim olduunuzda kabul etmeniz gereken ey genel durum deil, imdi denen kk
paradr. rnein, eer siz bir yerlerde amura saplanmsanz, "Tamam, amura saplanmaya sabrla
katlanacam," demezsiniz. Katlanmak, raz olmak teslimiyet deildir.
ARZU EDLMEZ YA DA TATSIZ BR YAAM-DURU-MUNU KABULLENMENZ
GEREKMEZ. Ya da, kendinizi aldatp onda yanl bir ey olmadn sylemeniz de gerekmez. Hayr.
Siz ondan neyi elde etmek istediinizi tam olarak grp anlarsnz. Sonra dikkatinizi, onu zihinsel
olarak hi etiketlemeden, imdiki na daraltrsnz.
Bu imdi'yi hi yarglamamak anlamna gelir. Dolaysyla, hibir diren, hibir duygusal olumsuzluk
yoktur. Siz bu ann "oluunu" kabul edersiniz.
Sonra eyleme geer ve o durumdan kurtulmak iin elinizden gelen her eyi yaparsnz.
Ben byle bir eyleme olumlu eylem diyorum. O fke, umutsuzluk ya da d krklndan kaynaklanan
olumsuz eylemden ok daha etkilidir. Bylece, arzu edilen sonucu elde edene dek, imdi'yi
etiketlemekten kanarak teslimiyeti uygulamay srdrrsnz.
Burada, ne demek istediimi tasvir etmek iin grsel bir benzetme yapacam. Diyelim ki geceleyin
bir yolda, youn bir sis tarafndan kuatlm bir halde yryorsunuz. Ama, elinizde sisi yarp nnz
dar bir aralktan berrak bir biimde grmenizi salayan bir el feneri var. Sis sizin gemii ve gelecei
ieren yaam-durumunuzdur; el feneri bilinli mevcudiyetinizdir; nnzdeki berrak yer ise imdi'dir.
Teslim-olmama ise psikolojik formunuzu, egonun kabuunu katlatrp sertletirir, ve bylece gl
bir ayrlk duygusu yaratr. Bu durumda evrenizdeki dnya ve zellikle insanlar tehdit edici olarak
alglanr. Ve bu durumda, bilinsiz bir biimde, dierlerini yarglayarak yok etme drts ve onlarla
rekabet etme, onlara hkmetme ihtiyac ortaya kar. Bu durumda doa bile sizin dmannz haline
gelir, ve alglarnz, yorumlarnz korku ynetir. Paranoya denen zihinsel hastalk bu normal, ama
bozuk-ilevli bilin halinin sadece biraz daha ar bir biimidir.
Sadece psikolojik formunuz deil, fiziksel formunuz, bedeniniz de direnme sonucunda katlar ve
sertleir. Bedenin farkl blmlerinde gerilim ortaya kar, ve beden bir btn olarak kaslr. Bu
durumda bedenin salkl ilev grmesi iin gerekli olan yaam enerjisinin zgrce ak byk lde
kstlanr.
Masaj ve baz fiziksel terapiler bu akn dzelmesine yardmc olabilir, ama siz gnlk yaamnzda
teslimiyeti uygulamadka, neden -yani, diren kalb- ortadan kalkmadndan, bu tr terapiler sizi
ancak geici olarak rahatlatr.
Sizin iinizde, yaam-durumunuzu oluturan geici koullardan etkilenmeden kalan bir ey vardr, ve
ona ancak teslimiyet yoluyla ulaabilirsiniz. Bu sizin yamnzdr, imdinin zaman'sz-sonsuz leminde
bulunan Var'lnzdr.
EER YAAM-DURUMUNUZU DOYUM-VERMEZ,

HATTA KATLANILMAZ BULUYORSANIZ, ancak nce teslim olarak bu durumu srdren


bilinsiz direnme kalbn krabilirsiniz.
Teslimiyet eyleme gemekle, deiimi balatmakla ya da hedeflere ulamakla mkemmel bir biimde
badar. Ama, teslimiyet hali iindeyken sizin yaptnz eye tamamen farkl bir enerji, farkl bir
nitelik akar. Teslimiyet sizi Var'ln kaynak-enerjisine yeniden balar, ve eer yapnz Var'lkla
doluysa, o yaam enerjisinin sevinli bir kutlamas haline gelir ve sizi imdi'ye daha derin bir biimde
sokar.
Direnmeme yoluyla, bilincinizin nitelii, ve dolaysyla, yaptnz ya da yarattnz eyin nitelii
lsz bir biimde artar. Ve ortaya kan sonular bu nitelii yanstr. Biz buna "teslim olmu eylem"
diyebiliriz.
O TESLMYET HAL NDE, yaplmas gereken eyi ok berrak bir biimde grrsnz, ve
eyleme geer, her seferinde tek bir ey yapar, tek bir ey zerinde odaklanrsnz.
Doadan renin: Her eyin hibir doyumsuzluk ya da mutsuzluk olmadan nasl baarldn, yaam
mucizesinin nasl gelitiini grn.
te bu yzden sa demitir ki: "Zambaklara, onlarn nasl gelitiklerine bakn; onlar ne rpnp didinir,
ne de frl frl dnerler."
EER GENEL DURUMUNUZ DOYUM VERMYORSA, bu n ayrn ve olana teslim olun. O sisi
yarp geen el feneridir. Bilin haliniz o zaman d koullar tarafndan kontrol edilemez olur. Siz artk
tepkiden ve direnten yola kmazsnz.
Sonra durumun zelliklerine bakn. Kendinize, "Bu durumu deitirmek, onu dzeltmek, ya da ondan
uzaklamak iin yapabileceim bir ey var m?" diye sorun. Eer varsa, uygun eylemde bulunun.
Gelecekte bir zamanda yapmanz gereken ya da yapabileceiniz yz ey zerinde deil, u anda
yapabileceiniz tek bir ey zerinde odaklann. Bu sizin hibir pln yapmamanz gerektii anlamna
gelmez. Plnlama u anda yapabileceiniz tek ey de olabilir. Ama, bu srada "zihinsel filmler"
oynatmaya balamadnzdan, kendinizi gelecee projekte etmediinizden, bylece imdi'yi
yitirmediinizden emin olun. Giritiiniz herhangi bir eylem hemen sonu vermeyebilir. O sonu
verene dek olana direnmeyin.
EER GREBLECENZ BR EYLEM YOKSA, ve kendinizi o durumdan
uzaklatramyorsanz, o zaman o durumu teslimiyete daha derin bir biimde girmenizi, imdi'ye daha
derin bir biimde, Var'la daha derin bir biimde girmenizi salamas iin kullann.
Siz imdi'nin bu zaman'sz-sonsuz boyutuna girdiinizde, deiim ou kez garip biimlerde, sizin ok
ey yapmanza gerek kalmadan meydana gelir. Yaam yardmc ve ibirliki hale gelir. Eer korku,
sululuk duygusu ya da atalet gibi isel etkenler eyleme gemenizi nlemise, onlar da bilinli
mevcudiyetinizin nda eriyip kaybolacaktr.
Teslimiyeti, "Artk hibir ey benim canm skamaz," ya da "Artk hibir ey umurumda deil,"
tutumuyla da kartrmayn. Eer ona yakndan bakarsanz, byle bir tutumun gizli ierleme eklinde
bir olumsuzluk ierdiini de grrsnz, bylece o kesinlikle teslimiyet deil, maskeli direntir.
Teslim olurken, iinizde herhangi bir ierleme kalnts kalp kalmadn grmek iin dikkatinizi
iinize yneltin. Bunu yaparken ok uyank olun; aksi takdirde, bir diren kalnts karanlk bir kede
bir dnce ya da kabul edilmemi bir duygu olarak saklanmay srdrebilir.

ZHN ENERJSNDEN RUHSAL ENERJYE


E, DRENCN OLDUUNU KABUL VE TASDK EDEREK BALAYIN. Diren ortaya
ktnda, siz de orada olun. Zihninizin onu nasl yarattn, durumu, sizi ya da dierlerini nasl
etiketlediini gzlemleyin. Durumun ierdii dnce srecine bakn. Duygunun enerjisini hissedin.
Dirence tank olarak, onun hibir amaca hizmet etmediini greceksiniz. Tm dikkatinizi imdi
zerinde odaklayarak, bilinsiz direnci bilinli hale getirirsiniz, ve bu onun sonu olur.
Siz hem bilinli hem de mutsuz, hem bilinli hem de olumsuzluk iinde olamazsnz. Her ne ekilde
olursa olsun, olumsuzluk, mutsuzluk ya da strap direncin bulunduunu gsterir, ve diren daima
bilinsizdir.
Siz mutsuzluu seer miydiniz? Eer siz semediyseniz, o nasl ortaya kt? Onun amac nedir? Onu
kim canl tutmaktadr?
Mutsuz hislerinizin bilincinde olsanz bile, gerek u ki siz onlarla zdelemi, ve zorlayc bir
dnmeyle bu sreci canl tutmaktasnzdr. Tm bunlar bilinsizdir. Eer siz bilinli olsaydnz, yani
tmyle imdi'de mevcut bulunsaydnz, tm olumsuzluk neredeyse annda yok olurdu. O sizin
mevcudiyetinizde, sizin huzurunuzda varln srdremez. O ancak siz yokken var olabilir.
Ac-bedeni bile sizin huzurunuzda uzun sre varln srdremez. Siz ona zaman vererek
mutsuzluunuzu canl tutarsnz. Onun yaam kayna budur. Zaman youn imdiki-an
farkndalyla uzaklatrdnzda, mutsuzluk da lr. Ama, siz onun lmesini istiyor musunuz? Bu
mutsuzluk gerekten cannza yetti mi? Peki, siz onsuz kim olacaksnz?
Siz teslimiyeti uygulayana dek, ruhsal boyut sizin hakknda bir eyler okuduunuz, dndnz,
konutuunuz, heyecan duyduunuz, kitaplar yazdnz, inandnz ya da inanmadnz bir ey
olarak kalr. Ona inanp inanmamanz hi fark etmez.
SZ TESLM OLANA DEK, ruhsal boyut sizin yaamnzda canl bir realite olmaz.
Siz teslim olduunuzda, yaydnz ve yaamnz yneten enerji hl dnyay yneten zihin
enerjisinden ok daha yksek bir titreim frekansna sahiptir.
Ruhsal enerji teslimiyet yoluyla bu dnyaya girer. O sizin iin, dier insanlar iin, ya da gezegendeki
dier yaam formlar iin hibir strap yaratmaz.
KSEL LKLERDE TESLMYET
Ancak bilinsiz bir insann bakalarn kullanmaya ya da kurnazca ynlendirmeye alaca dorudur,
ama ancak bilinsiz bir insann kullanlabilecei ve kurnazca ynlendirilebilecei de eit lde
dorudur. Eer bakalarndaki bilinsiz davrana direnir ya da onunla savarsanz, siz kendiniz
bilinsiz hale gelirsiniz.
Ama, teslimiyet sizin bilinsiz insanlar tarafndan kullanlmanza izin vermeniz anlamna gelmez.
Asla. Bir insana kararl ve ak bir biimde "hayr" demek ya da bir durumdan uzaklamak ve bu
srada isel olarak tam bir dirensizlik hali iinde bulunmak mmkndr.
SZ BR NSANA YA DA BR DURUMA "HAYIR"

DERKEN, brakn bu tepkiden deil, igrden, sizin iin o anda neyin doru olduu neyin olmad
berrak idrakinden gelsin.
Brakn, bu tepkisel-olmayan bir "hayr," yksek-nitelikli bir "hayr," tm olumsuzluktan arnm ve
bylece daha fazla strap yaratmayan bir "hayr" olsun.
Eer teslim olamyorsanz, hemen eyleme gein: Durumu deitirmek iin aka konuun ya da bir
eyler yapn, veya o durumdan uzaklan. Yaamnzn sorumluluunu stlenin.
Gzelim, parlak i Var'lnz ve Dnya'y olumsuzlukla kirletmeyin. Mutsuzlua iinizde hibir
biimde yer vermeyin.
EER HERHANG BR EYLEMDE BULUNAMIYORSANIZ, rnein eer hapisteyseniz, o zaman
geriye iki seim kalmtr: direnme ya da teslim olma. D koullara esaret ya da onlardan isel olarak
zgrleme. Istrap ya da i huzuru.
likileriniz teslimiyetle ok derin bir biimde deiir. Eer siz olan asla kabul edemiyorsanz, bu
insanlar da olduklar gibi kabul edemeyeceiniz anlamna gelir. Siz insanlar yarglayacak,
eletirecek, etiketleyecek, reddedecek ya da onlar deitirmeye alacaksnzdr.
Dahas, eer srekli olarak imdi'yi gelecee gtren bir vastaya dntryorsanz, karlatnz ya
da ilikide olduunuz her insan da hedefinize gtren bir vastaya dntreceksinizdir. likiniz,
yani, o insan o zaman sizin iin ya ikincil derecede nemli olacak ya da hi nem tamayacaktr. Sizin
iin birinci derecede nemli olan ey o ilikiden elde edebileceiniz eydir, ki bu maddi kazan, g
duygusu, fiziksel haz ya da egonun bir biimde doyumu olabilir.
Size teslimiyetin ilikilerde nasl ie yarayabileceini tasvir edeyim.
PARTNERNZLE YA DA BR YAKININIZLA BR TARTIMAYA VEYA BR ATIMA
DURUMUNA GRDNZDE, ie pozisyonunuza saldrldnda ne kadar savunmac hale
geldiinizi gzlemleyerek, ya da dier insann pozisyonuna saldrrken kendi saldrganlnzn
gcn hissederek balayn.
Kendi grlerinize ve kanlarnza ballnz gzlemleyin. Hakl olma ve dier insan haksz
karma ihtiyacnzn ardndaki zihinsel-duygusal enerjiyi hissedin. Bu egosal zihnin enerjisidir. Siz
onu, kabul ve tasdik ederek, mmkn olduunca ok hissederek bilinli hale getirirsiniz.
Sonra bir gn, bir tartmann ortasnda, birden bir seime sahip olduunuzu idrak edebilir, ve srf ne
olacan grmek iin kendi tepkinizi brakmaya karar verebilirsiniz. Teslim olursunuz.
Ben tepkiyi brakmak derken, yznzde, "Ben tm bu ocuksu bilinsizliin zerindeyim," diyen bir
ifadeyle, sadece szel olarak, "Tamam, sen haklsn," demeyi kastetmiyorum. Bu sadece, direnci -hl
egosal zihnin ynettii ve stnln iddia ettii- bir baka dzeye karmaktr. Ben iinizdeki, g
iin savaan tm zihinsel-duygusal enerji alann brakmaktan sz ediyorum.
Ego kurnazdr, bu yzden siz zihinsel bir pozisyonla zdelemeyi gerekten brakp brakmadnz,
bylece zihninizden zgrleip zgrlemediinizi anlamak iin ok uyank, ok mevcut ve kendinize
kar ok drst olmak zorundasnz.
EER KENDNZ BRDEN OK HAFF, BERRAK VE DERN BR BMDE HUZURLU
HSSEDERSENZ, bu sizin gerekten teslim olduunuzu gsteren ak bir iarettir. Sonra, siz artk

onu direnerek glendirmezken, dier insann zihinsel pozisyonuna ne olduunu gzlemleyin. Zihinsel
pozisyonlarla zdeleme ortadan kalktnda, gerek iletiim balar.
Direnmeme ille de hibir ey yapmama anlamna gelmez. O sadece herhangi bir "yapmann" tepkiselol-mayan hale gelmesi demektir. Dou'nun dv sanatlarnn altnda yatan derin bilgelii hatrlayn:
Rakibinizin kuvvetine direnmeyin. Onu yenmenize izin verin.
Bunu sylemiken, siz youn bir mevcudiyet hali iindeyken "hibir ey yapmamak," durumlarn ve
insanlarn ok gl bir deitirici-dntrcs ve ifalandrcsdr.
O, sradan bilin halindeki, daha dorusu, korku, atalet ya da kararszlktan kaynaklanan bilinsizlik
halindeki eylemsizlikten son derece farkldr. Gerek "hibir ey yapmama," isel olarak direnmemeyi
ve youn uyankl-tetiklii ima eder.
te yandan, eer eylem gerekiyorsa, siz artk koullu zihninizle tepki gstermez, duruma bilinli
mevcudiyetinizle karlk verirsiniz. O hal iinde, zihniniz iddet-uygulamama kavram da dahil olmak
zere, tm kavramlardan arnmtr. yleyse sizin ne yapacanz kim tahmin edebilir ki?
Ego, gcnzn direncinizde yattna inanr, oysa gerekte direnmek sizi Var'lktan, tek gerek g
yerinden koparr. Direnmek zayflktr ve g klna brnm korkudur. Egonun zayflk olarak
grd ey sizin tm safl, masumiyeti ve gc iindeki Var'lnzdr. Onun g olarak grd
ey zayflktr. Bylece ego srekli bir direnme-hali iinde bulunur ve -gerekte gcnz olan"zayflnz" rtmek iin sahte roller oynar.
Teslimiyet olana dek, bilinsizce rol-oynama insan iliki ve etkileiminin byk bir blmn
oluturur. Teslimiyette, siz artk ego savunmalarna ve sahte maskelere ihtiya duymazsnz. ok sade,
ok gerek hale gelirsiniz. "Bu tehlikeli," der ego. "Sen incineceksin. Savunmasz hale geleceksin."
Egonun bilmedii, elbette, sizin ancak direnmeyi brakarak, "incinmeye ak" hale gelerek, gerek ve
asli incinmezliinizi kefedebileceinizdir.

BOLUM 9
HASTALII VE ISTIRABI DNTRMEK
HASTALII AYDINLANMAYA DNTRMEK
Teslimiyet, olan, hibir ekince olmadan isel olarak kabullenmektir. Biz sizin yaamnzdan -bu
andan- sz ediyoruz, yaamnzn koullarndan ya da durumundan, yaam-durumunuzdan deil.
Hastalk yaam-durumunuzun bir parasdr. Bylece, o bir gemie ve bir gelecee sahiptir. imdi'nin
zgrletirici gc bilinli mevcudiyetiniz yoluyla aktifletirilmedike, gemi ve gelecek kesintisiz
bir sreklilii oluturur. Bildiiniz gibi, zamanda bulunan yaam-durumunuzu oluturan eitli
koullarn altnda daha derin, daha asli bir ey vardr: Yaamnz, zaman' sz-sonsuz imdi'deki
Var'lnz.
imdi'de hibir sorun bulunmad gibi, hibir hastalk da yoktur. Birinin sizin durumunuza
yaptrd bir etikete inanmak, o durumu (hastal) yerinde tutar, onu glendirir, ve geici bir
dengesizlikten grnte somut bir gereklik yaratr. O ona sadece gereklik ve somutluk vermekle
kalmaz, ama zamanda -daha nce sahip olmad- bir sreklilik de verir.

BU ANDA ODAKLANARAK ve onu zihinsel olarak etiketlemekten kanarak, hastalk bu etkenlerin


(fiziksel ac, zayflk, rahatszlk ya da yetersizlik) birine indirgenir. Siz buna, imdi'ye teslim
olursunuz. Siz "hastalk" fikrine teslim olmazsnz.
Istrabn sizi imdiki na, youn bir bilinli mevcudiyet haline girmeye zorlamasna izin verin. Onu
aydnlanmak iin kullann.
Teslimiyet, olan, en azndan direkt olarak, dnme uratmaz. Teslimiyet sizi dnme uratr. Siz
dnme uradnzda, btn dnyanz da dnme urar, nk dnya sadece bir yansmadr.
Hastalk sorun deildir. Egosal zihin sizi ynettii srece, sorun sizsiniz.
HASTA YA DA SAKAT OLDUUNUZDA, bir biimde baarszla uradnz dnmeyin,
sululuk duymayn. Yaam size adaletsiz davranmakla sulamayn, ama kendinizi de sulamayn.
Tm bunlar direnmektir.
Eer byk bir hastala yakalanmsanz, onu aydnlanmak iin kullann. Yaamnzda vuku bulan
her "kt" eyi aydnlanmak iin kullann.
Hastalktan zaman geri ekin. Ona bir gemi ya da gelecek vermeyin. Onun sizi youn bir imdikian farkndalna girmeye zorlamasna izin verin, ve sonra neler olacan grn.
Bir simyac haline gelin. Adi metali altna, strab bilince, hastal aydnlanmaya dntrn.
Siz ar hasta msnz, ve imdi sylediim ey sizi fkelendiriyor mu? Eer yleyse bu, hastaln
benlik duygunuzun bir paras haline geldiinin ve sizin imdi -hastal olduu gibi- kimliinizi de
korumakta olduunuzun ak bir iaretidir.
"Hastalk" denen durumun sizin gerek kimliinizle hibir ilgisi yoktur.
Banza bir felaket geldiinde ya da bir ey ciddi bir biimde "ktye" gittiinde -ki bu bir hastalk,
servetinizi ya da toplumsal kimliinizi yitirmek, yakn bir ilikinin bozulmas, sevdiiniz insann
lm ya da strap ekmesi, veya sizin lmnzn yaklamas olabilir- onun bir baka yan da
olduunu, muhteem bir eyden sadece bir adm uzakta bulunduunuzu bilin: bu ac ve strap adi
metalinin simyasal bir biimde altna dnmesidir. O aradaki tek adma teslimiyet denir.
Sizin byle bir durumda mutlu olacanz sylemeye almyorum. Mutlu olmazsnz. Ama, korku ve
ac, ok derin bir yerden, Tezahr-Etmemi-Olan'dan gelen bir i huzuru ve dinginlie dnm
olacaktr. O, "Tanr'nn, tm anlay aan huzurudur." Bununla kyaslandnda, mutluluk gerekten
s bir eydir.
Bu parlak huzurla birlikte sizin yok edilemez, lmsz olduunuz idraki gelir; bu zihin dzeyinde
deil, Var'lnzn derinliklerinde ortaya kan bir idraktir. Bu bir inan deildir. O, ikincil bir
kaynaktan gelecek hibir dsal kanta ihtiya duymadan, mutlak ekilde emin olmaktr.
ISTIRABI HUZURA DNTRMEK
Belli u noktada durumlarda, sizin iin imdi'yi kabullenmek hl olanaksz olabilir. Ama, daima
teslimiyet konusunda ikinci bir ans elde edersiniz.
BRNC ANSINIZ, HER AN O ANIN REALTESNE TESLM OLMAKTIR. Siz, olann olmam
klnamayacan, onun zaten olduunu bilerek, olana evet der, ya da olmayan kabul edersiniz.

Sonra yapmanz gereken eyi, durum her neyi gerektiriyorsa onu yaparsnz.
Eer bu kabullenme hali iinde kalrsanz, daha fazla olumsuzluk, daha fazla strap, daha fazla
mutsuzluk yaratmazsnz. O zaman bir dirensizlik, mcadeleden uzak bir inayet ve hafiflik hali iinde
yaarsnz.
Bunu yapamadnzda, bu ans kardnzda -ki bu alkanlk haline gelmi bilinsiz direnme
kalbnn ortaya kmasn nleyecek kadar yeterince bilinli mevcudiyet retmediinizden, ya da
durumun sizin iin kesinlikle kabul edilemeyecek kadar an uta olmasndandr- o zaman siz bir
biimde ac, strap yaratrsnz.
Burada bu strab o durum yaratyormu gibi grnebilir, ama nihai olarak bu byle deildir, onu
yaratan sizin direncinizdir.
TE TESLMYET KONUSUNDAK KNC ANSINIZ:
Eer siz danda olan kabul edemiyorsanz, o zaman iinizde olan kabullenin. Eer dsal koulu
kabul edemiyorsanz, isel koulu kabullenin.
Bu, acya direnmemek anlamna gelir. Onun orada olmasna izin verin. zntye, umutsuzlua,
korkuya, yalnzla ya da bu strap hangi ekli alyorsa ona teslim olun. Ona, onu zihinsel olarak
etiketlemeden tank olun. Onu kucaklayn.
Sonra teslimiyet mucizesinin nasl derin strab derin huzura dntrdn grn. Bu sizin armha
geriliinizdir. Brakn o sizin yeniden diriliiniz ve ykseliiniz haline gelsin.
Siz derin bir ac iindeyken, teslimiyet hakknda sylenen tm szler size, byk olaslkla, bo ve
anlamsz gelecektir. Acnz derin olduunda, byk olaslkla, ona teslim olmak yerine ondan kamak
iin gl bir drt duyacaksnzdr. Hissettiiniz eyi hissetmek istemeyeceksinizdir. Bundan daha
normal bir ey ne olabilir? Ama, ondan hibir ka, hibir k yolu yoktur.
alma, iki ime, uyuturucu kullanma, fkelenme, projeksiyon-yapma, bastrma vs. gibi birok
uydurma ka yolu vardr, ama onlar sizi acdan kurtaramaz. Siz onu bilinsiz kldnzda strabn
iddeti azalmaz. Siz duygusal acy yadsdnzda, yaptnz ve dndnz her ey, ve
ilikileriniz onun tarafndan kirletilir. Siz onu enerji olarak yayarsnz, ve dierleri onu bilinalt
alglarlar.
Eer onlar bilinsizseler, size saldrma ya da sizi bir biimde incitme drts bile duyabilirler, veya
siz acnzn bilinsiz projeksiyonuyla onlar incitebilirsiniz. Siz isel halinize karlk gelen eyi
kendinize eker ve tezahr ettirirsiniz.
HBR IKI YOLU OLMADIINDA, YNE DE,
ONUN NDEN BR GE YOLU VARDIR. O yzden acya srt evirmeyin. Onunla yzlein.
Onu btnyle hissedin. Onu hissedin, onun hakknda dnmeyin! Eer gerekiyorsa onu ifade edin,
ama zihninizde onunla ilgili bir metin yaratmayn. Tm dikkatinizi bu hisse verin, ona neden olmu
grnen kiiye, olaya ya da duruma deil.
Zihnin acy size bir kurban kimlii yaratmak iin kullanmasna izin vermeyin. Kendiniz iin
zlmeniz ve bakalarna yknz anlatmanz sizi straba saplanm halde tutacaktr.

Histen kamak olanaksz olduundan, tek deiim olana onun iine girmektir; aksi takdirde, hibir
ey deimeyecektir.
yleyse tm dikkatinizi hissettiiniz eye verin, ve onu zihinsel olarak etiketlemekten kann. Hissin
iine girerken, son derece uyank olun.
lk bata, o karanlk ve korkutucu bir yer gibi grnebilir, ve ondan kama drts duyduunuzda, o
drty gzlemleyin, ama ona uymayn. Dikkatinizi acya vermeyi srdrn; znty, korkuyu,
deheti, yalnzl, o her neyse onu hissetmeyi srdrn.
Uyank kaln, mevcut kaln; tm Vardnzla, bedeninizin her hcresiyle mevcut kaln. Siz byle
yaparken, o karanla bir k getiriyor olursunuz. Bu sizin bilincinizin dr.
Bu aamada, artk teslimiyetle ilgilenmeniz gerekmez. O zaten meydana gelmitir. Nasl m? Tam
dikkat tam kabullenmedir, ve bu teslim olmaktr. Tm dikkatinizi vererek, imdi'nin gcn
kullanrsnz, ki o sizin mevcudiyetinizin gcdr.
Onun iinde hibir diren saklanp varln srdremez. Mevcudiyet zaman uzaklatrr. Zaman
olmadan hibir strap, hibir olumsuzluk varln srdremez.
ISTIRABIN KABULLENLMES LME BR YOLCULUKTUR. Derin acyla yzlemek, onun
olmasna izin vermek, dikkatinizi ona vermek lme bilinle girmektir. Siz bu lm geirdiinizde,
lm diye bir eyin olmadn -ve korkacak hibir eyin bulunmadn- idrak edersiniz. Sadece ego
lr.
Kendisinin gnein ayrlmaz bir paras olduunu unutmu olan ve varln srdrmek iin savamas
gerektiine inanan ve gneten baka bir kimlik yaratp ona yapan bir gne nn dnn. Bu
illzyonun lm inanlmaz derecede zgrletirici bir ey olmaz m?
SZ KOLAY BR LM STYOR MUSUNUZ? Acsz, strapsz bir lm tercih eder miydiniz? O
zaman geen her na ln, ve mevcudiyetinizin nn "siz" olduunu sandnz ar, zamana-bal
benlii ortadan kaldrmasna izin verin.
ARMIHIN YOLU: ISTIRAP YOLUYLA AYDINLANMA
armhn yolu aydnlanmaya gtren eski yoldur ve yakn zamana dek o tek yoldu. Ama, onu
reddetmeyin ya da etkisini kmsemeyin. O hl ie yarar.
armhn yolu tam bir tersine dntr. Bu yaamnzdaki en kt eyin, armhnzn sizi teslimiyete,
"lme" zorlayarak, sizi hibir ey olmaya, Tanr olmaya zorlayarak, banza gelen en iyi eye
dnmesi anlamna gelir.
Istrap yoluyla aydnlanma -armhn yolu- semavi leme tekmeler ve lklar atarak girmeye
zorlanmak anlamna gelir. Siz artk acya dayanamadnz iin en sonunda teslim olursunuz, ama bu
gerekleene kadar uzun bir sre ac ekmek zorunda kalabilirsiniz.
AYDINLANMAYI BLNL OLARAK SEMEK gemie ve gelecee ballnz brakarak imdi'yi yaamnzn asl oda yapmak anlamna gelir.
O, zaman yerine, mevcudiyet hali iinde bulunmay semek anlamna gelir.
O, olana evet demek anlamna gelir.

O zaman artk sizin acya ihtiyacnz yoktur.


"Artk daha fazla ac, daha fazla strap yaratmayacam" diyebilmek iin daha ne kadar zamana
ihtiyacnz olacan dnyorsunuz? Bu seimi yapabilmek iin daha ne kadar fazla acya ihtiyacnz
var?
Eer daha fazla zamana ihtiyacnz olduunu dnyorsanz, daha fazla zaman -ve daha fazla acyelde edeceksiniz. Zaman ve ac birbirinden ayrlmaz.
SEME GC
Seim, bilinci, yksek derecede bir bilinci ima eder. Onsuz, siz hibir seime sahip deilsinizdir.
Seim siz zihinle ve onun koullanm kalplaryla zdelemeyi braktnz anda, mevcut hale
geldiiniz anda balar.
O noktaya eriene dek, siz ruhsal adan bilinsiz-sinizdir. Bu sizin zihninizin koullanmasna gre
belli ekilde dnmeye, hissetmeye ve davranmaya zorlandnz anlamna gelir.
Hi kimse ilev-bozukluunu, atmay, acy semez. Hi kimse delilii semez. Onlar sizde gemii
ortadan kaldracak kadar mevcudiyet, karanl datacak kadar k bulunmad iin meydana gelir.
Siz tamamen burada deilsiniz. Henz tam uyanmadnz. Bu arada, koullanm zihin yaamnz
ynetmektedir.
Benzer ekilde, eer siz de ana-babasyla sorunu olan birok insandan biriyseniz, eer hl onlarn
yaptklar ya da yapmadklar bir eyden tr ierliyorsanz, o zaman siz hl onlarn bir seime sahip
olduklarna, farkl ekilde davranabileceklerine inanmaktasnzdr. nsanlar bir seime sahipmi gibi
grnrler, ama bu bir illzyondur. Zihniniz koullanm kalplaryla yaamnz ynettii srece, siz
zihniniz olduunuz srece, hangi seime sahip olabilirsiniz ki? Hibir seime. Siz orada bile
deilsinizdir. Zihinle-zdeleme hali ciddi bir ilev-bozukluu ierir. O bir delilik biimidir.
Hemen herkes eitli derecelerde bu hastal ekmektedir. Bunu idrak ettiiniz anda, artk bir
ierleme hissetmezsiniz. Siz bir insann hastalna nasl ierleyebilirsiniz ki? Burada tek uygun
karlk efkat olabilir.
Eer siz zihniniz tarafndan ynetiliyorsanz, hibir seime sahip olmasanz da bilinsizliinizin
strabn ekecek, ve daha da fazla strap yaratacaksnzdr. Korku, atma, sorunlar ve acnn
ykn tayacaksnzdr. Bylece, yaratlan strap eninde sonunda sizi bilinsizlik halinden kmaya
zorlayacaktr.
BENLK DUYGUNUZU GEMTEN ALDIINIZ SRECE kendinizi ya da bakalarn gerekten
balayamazsnz. Ancak imdi'nin gcne erierek -ki o sizin kendi gcnzdr- gerek balama
olabilir. Bu gemii gszletirir, ve siz yaptnz ya da size yaplan bir eyin sizin parlak znz
en hafif ekilde bile etkile-yemeyeceini derin bir biimde idrak edersiniz.
Siz olana teslim olduunuzda ve bylece tmyle mevcut olduunuzda, gemi artk herhangi bir gce
sahip olamaz. Sizin artk ona ihtiyacnz kalmaz. Bunun anahtar mevcudiyettir. Bunun anahtar
imdi'dir.
Direnme zihinden ayrlamaz olduundan, direnmeyi brakmak, teslim olmak, zihnin -sizin efendiniz,
"siz" gibi grnen sahtekr, sahte tanr olarak- sonudur. Bu durumda tm yarglama ve tm
olumsuzluk ortadan kalkar.

Zihin tarafndan rtlm olan Var'lk lemi o zaman aa kar.


Birden, iinizde byk bir sessizlik, ve ok derin bir huzur duygusu ortaya kar.
Ve o huzurun iinde byk bir sevin vardr.
Ve o sevincin iinde sevgi vardr.
Ve en iteki ekirdekte kutsal, snrsz, sonsuz, isimlendirilemez Olan vardr.

TEEKKR
Destekleri, ve bu kitab mkemmel bir biimde yayna hazrladklar iin Victoria Ritchie, Connie
Kellough, Marc Ailen ve New World Library ekibine minnettarm.
imdi'nin Gc ilk yaynlandnda kitabn tantlmasna ve desteklenmesine yardmc olan herkese
zellikle teekkr ederim, Burada onlardan ancak bazlarnn isimlerine yer verebildim: Cathy Bordi,
Marina Bo-russo, Randall Bradley, Ginna Bell-Bragg, Tommy Chan, Greg Clifford, Steve Coe,
Barbara Dempsey, Kim Eng, Doug France, Joyce Franzee, Remi Frumkin, Wilma Fuchs, Stephen
Gawtry, Pat Gordon, Matthew ve Joan Greenblatt, Jane Griffith, Srati Haarbrucker, Marilyn Knipp,
Nora Morin, Karen McPhee, Sandy Ne-ufeld, Jim Nowak, Carey Parder, Carmen Priolo, Usha Raetze,
Joseph Roberts, Steve Ross, Sarah Runyen, Nikki Sachdeva, Spar Street, Marshall ve Barbara
Thurber, Brock Tully.
imdi'nin Gc'nn dnyaya tantlmasna vasta olan birok kitabevinin sahiplerine ve alanlarna
sevgi ve kranlarm ifade etmek isterim. Sizler harika bir i yapyorsunuz! zellikle u kitabevlerine
teekkr ederim:
Banyen Books, Vancouver, BC Bodhi Tree Bookstore, Los Angeles, CA East-West Bookshop,
Seattle, WA East-West Bookshop, Mountain View, CA Greenhouse Books, Vancouver, BC Heaven
on Earth Book Store, Encinitas, CA New Age Books&Crystals, Calgary, AB Open Secret Book Store,
San Rafael, CA Thunderbird Book Store, Carmel, CA Transitions Bookplace, Chicago, IL Watkins
Bookshop, London, UK