You are on page 1of 17

VII. Kelemen pápa, majd halála után III. Pál pápa megrendelésére festette a művész 1535-től 1541-

A freskó felső részén a lünettákban a bal oldalon erős ifjakat látunk a kereszttel, a
A freskó felső részén a lünettákban a bal oldalon erős ifjakat látunk a kereszttel, a
A freskó felső részén a lünettákban a bal oldalon erős ifjakat látunk a kereszttel, a

A freskó felső részén a lünettákban

a bal oldalon erős ifjakat látunk a kereszttel,

a jobb oldalon a kínzóoszlopot,

a passió eszközeivel.

Az oltárfal 17 m magas és 13,5 m széles.

A 230 m 2 területen 391 figura található.

A központi alak Krisztus. Felemelt jobb kézzel ítélkezik.

Mellette a Madonna, aki az igazi szépség és jóság

Balra vannak az

Jobbra vannak az

megtestesítője, kapocs Krisztus és az Üdvözültek emberek között .

A Elkárhozottak Madonna tekintetét az elkárhozottakra veti.

Krisztus és az Üdvözültek emberek között . A Elkárhozottak Madonna tekintetét az elkárhozottakra veti.

- szent SebestyénSebestyén a nyílcsomóval,

- szent KatalinKatalin a kerékkel,

- szent BalázsBalázs a gerebennel,

- szent AndrásAndrás a kereszttel és

-

szent SimonSimon a fűrésszel. Krisztus bal lábánál van szent Bertalan (akit elevenen megnyúztak) kezében kés és bőr, a bőrön Michelangelo képmása. A képmással egy szintben vannak a szentek, akiket attribútumaikról lehet felismerni:

bőrön Michelangelo képmása. A képmással egy szintben vannak a szentek, akiket attribútumaikról lehet felismerni:
bőrön Michelangelo képmása. A képmással egy szintben vannak a szentek, akiket attribútumaikról lehet felismerni:
Krisztus jobb lábánál szent Lőrinc látható rostéllyal (megégették) Szent Lőrinc feje fölött egy kis fej

Krisztus jobb lábánál szent Lőrinc látható rostéllyal (megégették) Szent Lőrinc feje fölött egy kis fej van, ő Vittoria Colonna, Michelangelo szerelme, akihez szonetteket is

Krisztus közelében van két hatalmas figura,

Ádám

és az apostolok között

Péter, aki két kezében tartja a kulcsot és az Ítéletosztó felé nyújtja.

Á d á m és az apostolok között Péter , aki két kezében tartja a kulcsot
Á d á m és az apostolok között Péter , aki két kezében tartja a kulcsot

Alul Alul középen középen héthét héthét angyalangyal angyalangyal erősen erősen fújja fújja a a trombitákat, trombitákat,

ezzel ezzel ébresztgetik ébresztgetik a a halottakat. halottakat.

ébresztgetik ébresztgetik a a halottakat. halottakat. A holtak feltámadása bal oldalon történik, jobb Kháron

A holtak feltámadása bal oldalon történik, jobb

KháronKháron oldalon az alvilág révésze és MinoszMinosz az alvilág bírája

alvilág révésze és Minosz Minosz az alvilág bírája várjaAz angyalokőket. csoportja az ítélet könyveivel: -

várjaAz angyalokőket.

csoportja az ítélet könyveivel:

- aa jócselekedeteketjócselekedeteket aa kisebbkisebb könyv,könyv, míg

- aa gonosztetteketgonosztetteket aa nagyobbnagyobb könyvkönyv

Alul az elkárhozottak felfelé törekvő mozgást végeznek, amit angyalok, démonok, ördögök akadályoznak meg, mindenki arcán a rémület tükröződik.

1540 körül III.Pál pápa és szertartásmestere Biagio da Cesena meglátogatta Michelangelót a

1540 körül III.Pál pápa és szertartásmestere Biagio da Cesena meglátogatta Michelangelót a Sixtus-kápolnában, hogy megnézzék a készülő művet.

Az elragadtatástól az oltárnál térdre borult a pápa

hogy megnézzék a készülő művet. Az elragadtatástól az oltárnál térdre borult a pápa és úgy imádkozott.

és úgy imádkozott.

Biagio da Cesena (a szertartásmester) azonban gyalázatosnak, botrányosnak, szemérmetlennek nevezte a III.Pál freskót pápa a sok-sok rendre intette, mezítelen majd test távoztak. miatt és fürdőbe valónak titulálta.

Michelangelo csak erre várt, távozásuk után a szertartásmestert a freskó jobb alsó sarkába Minosz-ként felfestette. A fején szamárfül, és mivel a meztelenséget kifogásolta, az altestén

Mindenki ráismert egy kígyóval. jellegzetes arcáról, hegyes orráról és lófogáról.

kifogásolta, az altestén Mindenki ráismert egy kígyóval. jellegzetes arcáról, hegyes orráról és lófogáról.

Kérte a pápát, hogy festesse át Michelangeloval a freskórészletet, de a pápa humorosan így válaszolt:

"Ha a purgatóriumba festett volna, segíthetnék, de a pokolból nincs megváltás."

humorosan így válaszolt: "Ha a purgatóriumba festett volna, segíthetnék, de a pokolból nincs megváltás."

Sajnos másnap Michelangelo leesett az állványról, sokáig betegeskedett.

Amikor felépült, első dolga az volt, hogy meggyötört arcát Szent Bertalan lenyúzott bőrére ráfesse.

Így aztán Biagio is megnyugodott.

dolga az volt, hogy meggyötört arcát Szent Bertalan lenyúzott bőrére ráfesse. Így aztán Biagio is megnyugodott.