You are on page 1of 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

KAMPUS ILMU KHAS


JALAN YAAKOB LATIF, 56000, KUALA LUMPUR

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMBILAN JAN 2012
(PISMP)

KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI


PJM 3110
PERGERAKAN ASAS (KSSR TAHUN 2) MELOMPAT SEBELAH KAKI

NAMA

MUHAMAD MUKHLIS BIN ABD HAMID


920208-08-6491

KELAS

PISMP IPGIK AMBILAN JAN 2012 G 4.1


(PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN)

NAMA PENSYARAH

ENCIK BALKARAN A/L ARUMUGAM

TARIKH HANTAR

26 SEPTEMBER 2013