You are on page 1of 10

10/24/2011

Пројектовање асфалтних мешавина 
Циљ – Пројектовати економичну мешавину

KОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
IV предавање
Пројектовање минералних и
асфалтних мешавина

минералног материјала (агрегата) и везива која
задовољава пројектне критеријуме (техничке
услове) 
Класичне методе 
Marshall (Маршал) 
Hveem 
Приближна метода – LCPC (Дуриез) 

Нови приступ

шк. 2011/12 год. 

Метода Superpave (USA) 
Хармонизоване Европске норме
Доц.др Горан Младеновић

27/10/2011

Пројектни захтеви за асфалтне
мешавине 
Стабилност (отпорност на деформације под   

оптерећењем)
Трајност (отпорност на климатске утицаје и
дејство саобраћаја)
Флексибилност (отпорност на замор под дејством
оптерећења)
Храпавост (отпорност на клизање површине
коловоза)
Водонепропустљивост
Уградљивост

Доц.др Горан Младеновић

27/10/2011

Асфалтне мешавине по
Српским стандардима 
Асфалт-бетони, SRPS U.Е4.014/1990. 
АБ4, АБ8, АБ11, АБ11с, АБ16, АБ16с, АБ22с 

Битуменизирани носећи слојеви,

SRPS U.Е9.020/1986. 
БНХС16, БНС22, БНС 22с, БНС32, БНС32с, БНС 45 

Доњи битуменизирани носећи слојеви

SRPS U.Е9.028/1986. 
Крупнозрни ДБНС 0/32, 0/40, 0/60 
Средњезрни ДБНС 
Ситнозрни ДБНС 

Ливени асфалти, SRPS U.Е4.020/1970 
Ливени асфалт

Доц.др Горан Младеновић

27/10/2011

Савремене асфалтне мешавине 

Тврдо ливени асфалт

Доц.др Горан Младеновић

27/10/2011

Типови асфалтних мешавина према
хармонизованим европским нормама 
Асфалт-бетони 

Скелетни мастикс асфалт

(Stone Mastix Asphalt) – SMA
немачки стандарди ZTV bit – StB 01/2001 

Асфалт-бетони за врло танке слојеве (2 – 3 cm) 
Меки асфалти (Скандинавске земље) 

SMA 0/11 S, SMA 0/8 S, SMA 0/8, SMA 0/5 

Вруће ваљани асфалти 

Порозни асфалти 

SMA 

До 20% шупљина 
Смањење буке 
Одводњавање 

Ливени асфалти 
Порозни асфалти 
Рециклирани асфалти 

Танки асфалт-бетонски слојеви

(слојеви дебљине 2 – 3 cm) 
Mикро-асфалт 
...
Доц.др Горан Младеновић

27/10/2011

Доц.др Горан Младеновић

27/10/2011

1

она која даје мешавину са максималном запреминском масом Мања зрна попуњавају шупљине између већих зрна и тиме повећавају стабилност мешавине (зрна агрегата су у међусобном контакту) и смањују порозност Одређене шупљине су неопходне да би се обезбедио простор за везиво мања опасност од сегрегације мањи ниво буке мање хабање пнеуматика Доц. Пројектовање минералне мешавине 2.др Горан Младеновић 27/10/2011 2 . Одређивање оптималног садржаја везива На бази запреминске структуре асфалтне мешавине На бази физичко-механичких карактеристика асфалтне мешавине Пример: AC 11 SURF 50/70 Доц.др Горан Младеновић 27/10/2011 Доц.др Горан Младеновић 27/10/2011 Пројектовање минералне мешавине Доц.др Горан Младеновић 27/10/2011 Униформно градуирана (једнозрнаста) мешавина Добро градуирана мешавина Мало контактних тачака између зрна агрегата Добар “interlock” – добра “укљештеност” зрна Лош “interlock” – лоша “укљештеност” зрна Мала порозност Велика порозност Велика запреминска маса Доц.др Горан Младеновић 27/10/2011 Доц.др Горан Младеновић 27/10/2011 Пројектовање минералне мешавине Максимално зрно агрегата ̴ 1/2-1/4 дебљине асфалтног слоја (услов збијања) Крупнозрније мешавине Градација минералног материјала – кључни утицај на карактеристике асфалтне мешавине већа носивост већа отпорност на трење већи запремински удео агрегата мања специфична површина зрна агрегата – потребно мање везива за обавијање зрна већа отпорност на колотраге већа опасност од сегрегације   Ситнозрније мешавине Теоретски најбоља градација .10/24/2011 Означавање асфалтних мешавина према Европским нормама Тип мешавине AC SMA Максимална величина зрна агрегата D 4 8 11 16 22 32 СЛОЈ SURF BIN BASE Тип везива 20/30 30/45 40/60 50/70 70/100 100/150 Пројектовање асфалтних мешавина 1.

0 7.ШЉУНАК средњи крупан 0 Добро градуирана мешавина 10 20 30 70 Дисконтинуална 60 мешавина 40 50 50 40 60 30 70 80 20 90 10 100 0 45.2 12.0 18.0 8.2 80 4 0.2)0.9% Доц. 28.0 Страна квадратног отвора сита у mm (d0.0 8.181=18.0 ситан 80 Униформна мешавина 90 100 0 0.45=0.2)0.9 % 20 18.25 P=(0.др Горан Младеновић 27/10/2011 Доц.629=62.0 45.1% P=(0.45=0.4% 27/10/2011 ПЕСАК 100 30 70 40 2 Дијаграм гранулометријског састава минералне мешавине 0 31.10/24/2011 Гранулометријски састав минералне мешавине Дисконтинуална мешавина Фулерова крива (Fuller and Thompson.25/11.45 ) 27/10/2011 Доц.0 3.2 70 20 0 0.0 20.0 20.1 % 11 11.4 % 10 0 0 0.5 35.0 8.0 3.71 КАМЕНА СИТНЕЖ .2)0.45=0.0 16.45) Доц.2)0.2)0.09 0.45=0.0 4.2)0.4 25.9% Типови минералних мешавина Остаје на ситу у % масе D=11.0 18.71 2.71/11.0 Пролази кроз сито у % масе 90 60 P=(4/11.9 % Пролази кроз сито у % масе 10 90 20 80 40 62.0 22.5 – мешавина максималне густине Усвојено n = 0.0 Страна квадратног отвора сита у mm (d0.0 3.859=85.0 31.45=0.45 као оптимално за асфалтне мешавине 27/10/2011 Доц.др Горан Младеновић Дијаграм гранулометријског састава минералне мешавине ситан 8 45.5 35. % d – величина зрна за коју се утврђује пролаз D – максимална величина зрна у мешавини n – параметар којим се дефинише финоћа мешавине Теоретски n = 0.0 P=(2/11.0 11.0 16.09/11.71 2.4 25.0 4.4 25.0 Страна квадратног отвора сита у mm (d0.2/11.ШЉУНАК средњи крупан P=(8/11.2 12.0 11. 1907): Само одређене фракције Добар “interlock” – Добра “укљештеност“ зрна d  P=  D Мала порозност n где је: P – пролаз на ситу d.0 7.1% 0.др Горан Младеновић Стандардни дијаграм гранулометријског састава Гранулометријски састав – пример АБ 11 Дијаграм гранулометријског састава минералне мешавине D КАМЕНА СИТНЕЖ .9 % 50 50 46.09 0.2 12.5 35.25 0.45=1=100% 11.45=0.1 % 60 70 30 28.0 20.2)0.др Горан Младеновић 100 P=(11.09 P=(0.0 22.0 5.9% 0.0 16.461=46.0 4.09 0.0 18.0 5.114=11.0 7.др Горан Младеновић 27/10/2011 3 .0 31.0 22.289=28.0 27/10/2011 Гранулометријски састав пример АБ 11 ПЕСАК 85.ШЉУНАК Пролази кроз сито у % масе 90 10 80 20 70 30 60 40 50 50 Линије максималне густине 40 30 Отвор сита (mm) 0 60 80 10 90 100 0 2.др Горан Младеновић Пролаз на ситу Остаје на ситу у % масе средњи крупан 100 Остаје на ситу у % масе ПЕСАК ситан 5.45 ) Доц.71 КАМЕНА СИТНЕЖ ..0 11.25 0.25 0.

009/PKB.0 31.0 3.0 22..X a. a+b+…+x=100 % Доц.0 11. + G A Gb GX лабораторијског узорка) у збијеном стању (Zm) Максимална запреминска маса (Zmax) Шупљине испуњене ваздухом (VŠ) Ефективна запремина агрегата (VA) Шупљине у минералној мешавини (VŠMM) Шупљине испуњене асфалтом (VB) GA.др Горан Младеновић 27/10/2011 Доц..45 ) 27/10/2011 Доц.X на ситу i PAi. GB.4 25.др Горан Младеновић Пројектовање минералне мешавине Пројектовање минералне мешавине Метода Сојуз-Дорни Дефинисати жељену гранулометријску криву Метода Сојуз-Дорни Одредити процентуално учешће каменог брашна Најчешће средња линија граничног појаса Срачунати пролазе и остатке на свим ситима Одредити процентуално учешће фракција камене ситнежи у минералној мешавини (изузев песка) U 2/ 4 = OMM .процентуално учешће фракција у мешавини.…x ...пример АБ 11с и SMA 0/11S Пројектовање минералне мешавине • Одређивање учешћа појединих фракција у минералној мешавини тако да гранулометријска крива буде у граничном појасу • Прорачун гранулометријског састава мешавине Дијаграм гранулометријског састава минералне мешавине ПЕСАК Пролази кроз сито у % масе КАМЕНА СИТНЕЖ .09 mm UKB=(PMM. b.…GX -.0 8.0 4.ШЉУНАК средњи крупан 0 90 10 80 20 70 30 60 40 50 50 40 60 30 70 20 80 Остаје на ситу у % масе ситан 100 Pi = PAi ⋅ a + PBi ⋅ b + .2 12.009)100 Одредити процентуално учешће песка као разлику до 100 % UP=100-(ΣUKS+UKB) Доц. 2 U2/4 – процентуално учешће фракције 2/4 mm у мешавини ОMM. B..71 2.2 – остатак мешавине на ситу 2 mm О2/4.0 16.0 Страна квадратног отвора сита у mm (d0. B.др Горан Младеновић Користи се пролаз кроз сито 0. а+b+…+x=1 (100 %) 90 10 100 0 0 0..5 35.. b..…PXi -. 2 где је: O2 / 4.пропорционално учешће фракција у мешавини..2 – остатак фракције 2/4 mm на ситу 2 mm 27/10/2011 Доц.0 45. PBi.0 7. + PXi ⋅ x • • • Pi – пролаз минералне мешавине од фракција A.10/24/2011 Гранични појас .09 0.0 5.пролаз фракција A.др Горан Младеновић 27/10/2011 Прорачун запреминске масе минералне мешавине Запреминска структура асфалтних мешавина • Одредити запреминску масу минералне мешавине ако су познате запреминске масе без шупљина фракција каменог агрегата Запреминска маса асфалтне мешавине (слоја или • Прорачун запреминске масе без шупљина минералне мешавине GMM = 100 a b x + + .25 0..др Горан Младеновић 27/10/2011 4 .др Горан Младеновић 27/10/2011 Доц.0 20.. B.X на ситу i a.запреминска маса фракција A.…x ...0 18.

др Горан Младеновић Шупљине у минералном материјалу Запремина битумена VB = 27/10/2011 Доц.092 VŠMM Zm = где је: М – маса асфалтног узорка V V0 VG M V V – запремина асфалтног узорка VG Агрегат 27/10/2011 Доц.М8.др Горан Младеновић % (V V) 27/10/2011 5 .др Горан Младеновић 27/10/2011 Доц.др Горан Младеновић Запремина шупљина између зрна агрегата у %(V V ) збијеној мешавини шупљине испуњене ваздухом ефективна запремина битумена VŠMM = VŠ + VB Доц.др Горан Младеновић Максимална запреминска маса Шупљине у асфалтном узорку SRPS U.10/24/2011 Запреминска структура асфалтне мешавине Шупљине VŠ Битумен VB Запреминска маса слоја или лабораторијског узорка у збијеном стању SRPS U.М8.082 Z max = где је:    M M − V − V0 Z m Z max Z VŠ = = = 1− m M Z max V Zm M 100 = PB PMM V0 + GB GMM М – маса асфалтног узорка V0 – запремина асфалтног узорка без шупљина Pb – проценат учешћа битумена у мешавини Gb – запреминска маса битумена PMM – проценат учешћа минералне мешавине GMM – запреминска маса минералне мешавине 27/10/2011 Доц.др Горан Младеновић PB ⋅ Z m GB или у процентима:  Z  VŠ = 1 − m  ⋅ 100  Z max  % (V V ) 27/10/2011 Доц.

оC Температура Доц.др Горан Младеновић Температуре мешања и збијања Дијаграм: Вискозност – Температура Вискозитет.др Горан Младеновић 27/10/2011 Доц.3 .1.5 kg) 50 удараца Циљ: 4% шупљина након пројектованог саобраћајног оптерећења Доц.2 P0.др Горан Младеновић Стабилност помоћу Маршалове пресе Оптимални садржај везива на основу анализе запреминске структуре и стабилности 27/10/2011 Температура мешања и збијања 27/10/2011 Доц. Pa s Вискозитет.1 Температура збијања Температура мешања 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Температура. 19351940 1943 Waterways Experimental Station – Студија за потребе примене у II светском рату Тег од 10 фунти (4. 10 5 Помоћу вискозности на 135 и 165 оC Распон вискозности За мешање: 0.др Горан Младеновић 27/10/2011 6 .075 mm у минералној мешавини (% m/m) Pb – садржај битумена у мешавини (% m/m) битуменом IVŠMM = VB VB = ⋅100 VŠMM VB + VŠ %(V V ) Запремина агрегата VA = 100 − VŠMM %(V V ) Доц.др Горан Младеновић 27/10/2011 Метода Маршала Метода Маршала Маршалов набијач за припрему узорака Bruce Marshall (Mississippi Highway Department).5 .19 Pa s За збијање: 0.31 Pa s 1 Избор оптималних температура ..25 – 0.2 .15 – 0.др Горан Младеновић 27/10/2011 Доц.10/24/2011 Остале карактеристике Остале карактеристике Шупљине у минералној мешавини испуњене Однос пунила и везива P0.075 / Pb = 0.075 – садржај зрна < 0.6 .

090 мешавине . N Течење – одговарајућа деформација стандардног узорка.серије Загрејати и умешати битумен и агрегат Направити (збити) узорке Φ = 10 cm (101.3 mm) Доц.SR OK Доц.6 mm) Стандардна висина узорка 63.10/24/2011 Метода Маршала .др Горан Младеновић Дијаграми физичко-механичких својстава асфалтне мешавине Висина узорка (на 3 места) Запреминска маса (SRPS U.SR max IVŠMM min IVŠMM 27/10/2011 Садржај битумена. N Запреминска маса Стабилност и течење 60 oC у воденом купатилу (30 до 40 минута) Степен оптерећивања: 50 mm/min Стабилност – максимална сила отпора деформацији. % 27/10/2011 7 .др Горан Младеновић 27/10/2011 VŠ. mm Обрачун шупљина Шупљине у минералној мешавини (VŠMM) Шупљине у асфалтном узорку (VŠ) Шупљине испуњене битуменом (IVŠMM) Садржај битумена.5 mm (±1. % Шупљине.поступак Метода Маршала .др Горан Младеновић 27/10/2011 Оптималан садржај битумена Просек из 4 вредности: Максимална стабилност Максимална запреминска маса Средња вредност критеријума за шупљине Средња вредност критеријума за шупљине испуњене битуменом Са оптималним процентом битумена мешавина мора задовољити све тражене критеријуме! Доц. % Течење. % OK IVŠMM. % Дијаграми течења и шупљина у минералној мешавини VŠMM.М8. % Доц.5 % Свака серија – најмање три узорка 27/10/2011 Доц.поступак Изабрати и испитати минерални материјал За мешавине са мање од 10% зрна > 25 mm Изабрати и испитати везиво – битумен Дефинисати температуре мешања и збијања Дефинисати и припремити узорке за пробне SRPS U.др Горан Младеновић Садржај битумена.др Горан Младеновић 27/10/2011 Метода Маршала .092) Стабилност.Испитивања 5 серија са различитим садржајем везива Једна серија са прогнозираним оптималним садржајем битумена Две серије са садржајем испод оптималног Две серије са садржајем изнад оптималног Разлика у садржају битумена између серија: 0. % IVŠMM. mm Горња граница OK OK Доња граница Доња граница Садржај битумена. % Доц. % Садржај битумена.М8.др Горан Младеновић Садржај битумена.

063 и 0.3 mm S – удео зрна између 0.удео зрна већих од 6.др Горан Младеновић Paris Услов: Гранулометријски састав минералне мешавине се уклапа у одређено подручје Претпоставка: Свако зрно минералне мешавине је обавијено филмом битумена оптималне дебљине 27/10/2011 Доц.5 2 4 Шупљине (%) 3 5 3 5 3 5 27/10/2011 Доц. Укоченост на 60 оC U= стабилност течење (kN Саобраћај mm) Лак Средњи Тежак (< 104 ESALs) (104-106 ESALs) (>106 ESALs) Модул укочености MU = стабилност × 15. год. Доц.50 К=3. 27/10/2011 Доц.др Горан Младеновић max. 50 2.7 Течење (mm) 2 5 2 4.250 и 6.3 mm s – удео масе зрна између 0.063 mm (камено брашно) B = K ⋅α ⋅ 5 где је: K – модул засићења ∑P К=3. 35 Стабилност (kN). “спољни садржај”): (m 2 / kg ) где је: G . max.др Горан Младеновић 27/10/2011 8 .др Горан Младеновић Метода Маршала Метода Дуриеза Предности Узима у обзир запреминску структуру. min. min.5 ⋅ G + 2.0 – асфалт бетон К=4.др Горан Младеновић 27/10/2011 Доц.3 ⋅S + 12 ⋅ s + 150 ⋅ f мешавину (тзв.2 max.50-4. чврстоћу и трајност мешавине Јефтина опрема Једноставан поступак за контролна/текућа испитивања Недостаци Начин збијања узорака није одговарајући Не узима у обзир чврстоћу на смицање Оптерећење делује управно на осу збијања LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussėes).50 – носећи слојеви од битуменизираног материјала К=4.250 mm f – удео масе зрна мањих од 0.8 течење min.5 – ливени асфалт α = 2650/GMM – корекциони коефицијент с обзиром на запреминску масу минералне мешавине Доц.др Горан Младеновић Метода Дуриеза Метода Дуриеза Специфична површина зрна агрегата у Садржај битумена у односу на минералну минералној мешавини: ∑ P = 0. 75 3.3 6. Критеријум Збијеност (број удараца на свакој страни) (MPa ) 27/10/2011 min.10/24/2011 Укоченост и модул укочености Метода Маршала – Институт за асфалт 1997.

др Горан Младеновић 27/10/2011 Оквирни састав SMA мешавине Доц.др Горан Младеновић 27/10/2011 Доц.др Горан Младеновић 27/10/2011 9 .др Горан Младеновић Врсте SMA мешавина Гранулометријски састав – поређење АБ 11с и SMA 0/11S S Зависно од националих спецификација SMA – дисконтинуална мешавина Дијаграм гранулометријског састава минералне мешавине Према Немачким спецификацијама: ПЕСАК ситан КАМЕНА СИТНЕЖ .др Горан Младеновић 27/10/2011 Карактеристике основних материјала Агрегат Високог квалитета Илустрација састава на мешавини SMA 0/11s Отпоран на дробљење и хабање Дробљена камена ситнеж 4/8 и 8/11 mm – 70 % Кубичаст облик зрна Песак 0/2 mm – 20 % Битумен Камено брашно – 10 % Битумен или полимер модификован битумен – 6 – 7 % Влакна са циљем да стабилизирају мешавину – 0.3 – 1. влакна) Вунена Азбестна Доц.45 ) Доц.др Горан Младеновић 27/10/2011 Асфалт-бетон 27/10/2011 Доц. 12.10/24/2011 Пројектовање SMA мешавина Метода Дуриеза SMA – Split Mastix Asphalt (Немачка) Запреминско учешће битумена у асфалтној VB = B 100 + B где је: B – “спољни” садржај битумена у односу на минералну мешавину (% v/v) Учешће битумена у % масе: PB = VB ⋅ GB Zm скелетом и битуменским малтером богатим везивом (% v/v) Камени скелет омогућава непосредни контакт зрна (% m/m) SMA Доц.5 % Обичан битумен Полимер модификовани битумен Влакна Целулозна Целулоза + стакло Минерална (дупло већи проценат у односу на цел.ШЉУНАК средњи крупан SMA 0/8 90 10 80 20 70 30 60 40 50 50 40 60 30 70 20 80 10 90 SMA 0/8s SMA 0/11s У другим спецификацијама јављају се мешавине са номиналним максималним зрном агрегата од 10. 14 или 16 mm Пролази кроз сито у % масе SMA 0/5 100 0 Остаје на ситу у % масе мешавини: Stone Matrix Asphalt (УСА) Дисконтинуална мешавина са израженим каменим 100 0 Страна квадратног отвора сита у mm (d0.

др Горан Младеновић Предности SMA мешавина Недостаци SMA мешавина Висока отпорност на трајну деформацију – Већи трошкови производње   колотраге Боља храпавост (након почетног периода експлатације) Смањење буке Смањење ризика од aquaplaning ефекта Боља видљивост при кишном времену Већа трајност 27/10/2011 повећан садржај битумена и каменог брашна дуже време мешања – мања продуктивност дуже време до пуштања у саобраћај – одлагање док температура не падне испод 40 oC храпавост површине непосредно након извођења радова Потребна већа технолошка дисциплина током извођења радова Температура збијања Дебљина слоја 3.др Горан Младеновић 27/10/2011 10 .3 % Доц.др Горан Младеновић 27/10/2011 Доц. 19 % (Немачка) Загревање 1 сат на максималној температури min.др Горан Младеновић 27/10/2011 мешања Остатак асфалтног малтера на посуди треба да буде мањи од 0. Канада) Циљ је да се оствари контакт крупних зрна и да се минерална мешавина “отвори” како би се могао “сместити” богати битуменски малтер и остале шупљине испуњене ваздухом од приближно 4 % Доц. 17 % (САД.10/24/2011 Запреминска структура SMA мешавине Одређивање оптималног садржаја везива и влакана Кључни фактор – проценат шупљина у Schellenberg метода – EN 12697-18 минералном материјалу Одређивање количине везива која се дренира из асфалтне мешавине min.5 – 4 cm (SMA 0/11s) Доц.