You are on page 1of 1

CEIP MESTRE GUILLEMET

CIRCULAR NM. 16
Santa Eugnia, 3 de desembre de 2014

Benvolgudes famlies,
Hem finalitzat el procs de les eleccions al consell escolar i per aix us informam com quedar
constitut aquest rgan, la durada del qual s per als propers dos anys.
Tot i que lassistncia de pares i mares a les votacions hauria pogut ser ms elevada, cal fer constar
laugment de participaci si la comparam amb lanterior convocatria. Agram la participaci de
tothom.

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2014


RESULTAT I NOVA CONSTITUCI

nombre de candidats 4

pares/mares
% votants (sobre el
cens)

18,26%

nombre de candidats 3

mestres

% votants (sobre el
cens)

100%

Membres elegits

PARES/MARES

Joana Llabrs Ferrer


Tomeu Parets Amengual
Felisa Cabrer Pealver
Francesca Ramis Juan

9 vots
11 vots
19 vots
28 vots

Membres no electes
EQUIP DIRECTIU
REPRESENTANT
DE LAPIMA
REPRESENTANT
DE
LAJUNTAMENT

Antoni Pic i Aguil (president)


Miquel Vicens Sastre ( cap destudis)
Xesca Gamund Serra ( secretria)
Teresa Lebrero Oncala
Mara Jos Bover

Representants que continuen


Maria Francisca Fuster Llad (mestra)
Jaume Garcia Oliver (mestre)
Francesca M. Jaquotot Coll (mestra)
Javier Bascuana Coll (pare)
Guillem Riera Palou(pare)

Propera de constituci del Consell Escolar: 9 de desembre de 2014.


La direcci