You are on page 1of 4
16 _ REPORTAGE Freda 5 december 2014 | VibladeyHeonobergen YVasiobladet/Kronobergaren | Fredag 5 december 2014 Stk TN Fiskeentusiastera néjer sg inte med att fiska. Kenneth Strimborg har gor sin hiv under fugiskekdubbens sijelo. En ten sndcka har Kamat ‘ig fast vid blamusstan, Fuga a ten, have ar stor Det &r lérdag den férsta adventshelgen och julhan- dein bérjar pa allvar. Manga later sig nog lockas av reklamen som berattar fér oss om allt vi behdver for att julen och vi sjalva ska bli lyckade. Kanske fdljs shoppingturen av glégg och pepparkaka inne i adventsvarmen. Men det finns andra satt att fira av novembers sista dagar. | gryningen samlas fyra flugfiskeentusiaster fran Vaxj6 flugfiskeklubb for att stalla kosan mot éstkusten for en dag pa jakt efter kustnara havs6ring. Att si har ars ge sig ivaig for att eoka efter havsbr- ing kan tyckas som ett stolleprov i den hégre skolan. Himlen ar gra och termometern pendlar kkring nollan. Men for flug- fiskeklubben ar det nagot av en tradition att si har ars forsoka lura upp nd- gon havsdring ur vatinet. Och bara inte fugtinan firyoer fast i spéringarna tycks det alltid finnas medlemmar som ar fiske- tokiga nog att lockas av ‘utmaningen, Den har gingen ar det en liten skara som stuvar in sig och sin utrustning i en bil fir ott par timmars korning upp mot Péskalla- vik vid Ostersjéns rand, Val framme ar det lite yssel med att fi pA sig alla Klider. Langkalsong- er i dubbla lager, trijor och vastar ska pa plats under vadarbyxoma. For dagens svaraste uppgift ir Ikanske inte att fa fisk. Dot ‘kan vara nog sé svrt att halla sig varm. Grov dring Efier en liten promenad brerhavet ut sig stilla och Dlankt under en gr him- mol. Si upplytande ar det kanske inte men fis- ‘karna tycker annorlunda. — Det ar perfekt vider, siger Kenneth Strém- berg. Forhoppningen ar att Jeunna locka ngon havs- bring och just har, i mir heten av Emans mynning, finns chans till lite stérre fiskar, - Emin hyser ett av vairldens basta bestind av grov havséring med en medelvikt pa omkring fem kilo, siger Bjorn Td- linge, ordfvrande i Vaxjé flugfiskelelubb. Bra forutsattningar Spon sats ihop och rull- lar monteras. Sa aterstér den svira uppgiften att valja fluga. Alla har sina egna idéer om vad som kan locka en havsoring sé har pa vig in i vintern. Bjorn Tdlinge tror pa en fiskimitation med stora ‘gon. Men han har inte s bréttom och hiner ta en virmande kopp te medan han delar med sig av de ‘mest grundliggande fis- kkekunskaperna. = Man borjar som rogel fiska fran land och fiskar ay ytan i solfjidersform. Det ar bra forutsatining- ar med mulet och lite pa- Jandsvind, siger han, Det knne firunderligt ‘mill fast temporaturen ligger runt nollan och en ssvag vind kommer in fréin sider. En flock svanar som stracker forbi lyckas ‘finga nagra solstrdlar och lyser mot de mérka mol- nen som tycks lova snd, Annars Ar allt stilla och havet ligger blankt fram- for oss, Liton fluga, stort hav Havot ar stort och aven fr den skickligaste flog- fiskare ar kastlangden begrinsad. Att hitta fisk hr tycks vara en uppeift besvarligare tn att finna don berémda nélen i ho- stacken, = Det ar den Till fue sani det stora havet, Men havodringen kan ga fem, ‘io meter frén land och & mojlig att ni med fuga Tallt fske styr Klockan mycket. Det giller att ge dt tid, Att orka vinta tills det blir lige, siger Bjorn Idlinge som iror att fisket kommer att vara som biist nr det blir mér- kare framt tretiden. Fisket tycks ha sin egen, personliga, rytm. Alla visdlar mellan fisket och stunder pi land da man kan varma sig med en Kopp Kaffe och njuta ay de vackra omgivning-