TATACARA PENGURUSAN INVENTORI

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DEFINISI INVENTORI

Barang-barang tak luak yang bernilai kurang dari RM500 setiap satu pada masa pembelian termasuk perabot, permaidani dan langsir serta pinggan mangkuk tanpa mengira nilai kos. PP Bil.2/1991 (1 Mei 1991)

REKOD INVENTORI

Semua jenis inventori apabila dikeluarkan dari stor untuk kegunaan atau dibeli dari pembekal mestilah dimasuk kira ke dalam Kad Daftar Inventori (KEW. 313) dan disimpan oleh pejabat yang menerima sehingga:  Pemusnahan/penjualannya telah dilulus dan dilaksanakan dengan sempurna.  Berlaku pemindahan kepada inventori sesebuah jabatan atau ke tempat lain.

KAD DAFTAR INVENTORI (KEW. 313)
 

Peraturan mengenai pendaftaran, penempatan dan pergerakan barang yang diterima. Manakala bagi tujuan pengawalan pergerakan inventori dan rekod pemindahan harta modal menggunakan buku KEW.315

PP Bil. 2/1991 ( 1 Mei 1991)

KAD DAFTAR INVENTORI (KEW.313)

Seseorang pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk menyelia dan mengawal barangan inventori perlu mengetahui secara terperinci mengenai pengisian kad ini. Pergerakan inventori perlu diperjelaskan agar setiap pergerakan peralatan/kelengkapan diketahui dan direkod sekiranya berlaku sebarang insisden atau pengauditan.

CARA-CARA PENGISIAN KAD KEW.313
  

Kementerian/Jabatan Bahagian Kategori  i) Peralatan dan Kelengkapan pejabat  ii) Perabot, permaidani, langsir dll Jenis  i) Kategori peralatan dan kelengkapan pejabat (mesin kira, kipas angin dll) ii) Kategori perabot permaidani dan langsir (kerusi, meja, langsir dsb)

CARA-CARA PENGISIAN KAD KEW. 313 (samb)
 Bilangan  Butiran

Perihal
 Kuantiti

inventori yang diperolehi

Inventori  Nombor Pesanan Kerajaan  Tarikh Dibeli Mengikut pesanan kerajaan

Unit

CARA-CARA PENGISIAN KAD KEW.313 (samb)

Kos Seunit  Kos termasuk kos pengangkutan dan insuran (jika ada) dan dibahagi dengan jumlah barang yang dibeli. No. Siri Pendaftaran  No. siri rekod pejabat atau bahagian Lokasi  Penempatan inventori tersebut

CARA-CARA PENGISIAN KAD KEW. 313 (samb)
 Pelupusan

nombor rujukan surat yang membenarkan pelupusan serta tarikh barang dilupuskan.  Catatan Jika berkaitan  Tandatangan Oleh pegawai yang bertanggungjawab yang mengesahkan butir-butir catatan berkenaan

Nyatakan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful