You are on page 1of 6

Emnesammenheng

for studenter som begynner


p 2-rig master i Elektronikk i 2014/15
(sist oppdatert 27.06.2014)

Kjerneemner

Vik1gste
st-eemner

Andre
st-eemner

Andre emner

Emner som bygger p hverandre (sterkt anbefalt forkunnskap)


Delvis avhengighet (anbefalt forkunnskap)

Obligatoriske emner

Fordypningstema, 3,75 SP

Overordnede regler:

Innhold
2. sem: Eksperter i team (EiT)
3. sem: prosjekt (7,5 SP), fordypningsemne (2 fordypningstema 3,75 SP, evt. et emne 7,5 SP)
4. sem: Masteroppgave (30 SP)

Maks antall emner som koordineres mhp. eksamen og Hmeplan:
1. sem: 8
2. 2. sem: 6? (utenom EiT)

Studieprogramstruktur, Elektronikk (2-rig master)


Studieprogram

Studieretning

Krets- og
systemdesign
(KS)

Hovedprofil

Design av digitale
systemer (DDS)

Analog kretsdesign
og radioteknikk (AKR)

ELEKTRONIKK
Signalbehandling (SIG)
Signalbehandling og
kommunikasjon
(SK)
AkusHkk (AKU)

Design av digitale systemer

1. sem2. sem


3. sem

Analog
CMOS1

Analog
CMOS2

Design av int
krets

Datamaskin
konstruksjon

Ind datasyst
konstruksjon

Blge-
forplantning

Dig signal-
behandling

Energieekt
datamaskinsys

Design av
dig system 2

Systemering
dist.syst.

Radiokom

Komteori

Hyniv test av
dig systemer

Laveekt
design

HW/SW codesign Hyniv design


Tema fra SK
av innvevde sys og verikasjon

I 3. semester kan man ogs velge noen emner fra 1. semester.


(Multimedia-signalbehandling blir ikke undervist i 2015/16.)

Mul1media
signalbeh

Algoritmer og
datastrukturer

Sann1ds-
program

Digital
kom

Sann1ds-
systemer

EiT

Linere
metoder

Kryptogra
intro

Analog kretsdesign og radiosystemer

1. sem2. sem


3. sem

Analog
CMOS1

Energieekt
datamaskinsys

Analog
CMOS2

Datamaskin
konstruksjon

Design av
int krets

Design av
dig system 2

Romtek 1

RF/mikroblge
design og mletek

Halvleder-
teknologi

Ak1ve mikro-
blge int krets

Num elmag
og CAD

Mikroblge-
teknikk

Blge-
forplantning

Antenne-
teknikk

Radioeknikk
intro

Antenne-
teknikk

Mikroblge-
teknikk

Elektron-
fysikk

Radiokom

RF/mikroblge
design og mletek

I 3. semester kan man ogs velge noen emner fra 1. semester.

Dig signal-
behandling

Komteori

Radar

Satelli-
komm

EiT

Digital
kom

Signalbehandling

1. sem2. sem


3. sem

Medisinsk
billeddan

Sigbeh med
billeddiag

Tema fra
ISB

Mul1media-
signalbeh

Anvendt
signalbeh

Dig signal-
behandling

Sta1s1sk
signalteori

Komm/kod
trdl kanal

Infoteori

Biomed
sigbeh/kom

Taletekn

Komteori

Digital
komm

Algoritm og
datastrukt

Grunnl visuell
databeh

Naviga-
Radiokom
sjonssyst

Taleteknologi
utv emner

Satelli-
kom

I 3. semester kan man ogs velge noen emner fra 1. semester.


(Multimedia-signalbehandling blir ikke undervist i 2015/16.)

Blge-
forplantning

Radiotekn
intro

Radar

Antenne
teknikk

Antenne
teknikk

Romtek 1

Aksess
transp ne-

Romtek 2

EiT

Lin. metoder

AkusHkk

1. sem2. sem


3. sem

Mul1media-
signalbeh

Sta1s1k
signalteori

Dig signal-
behandling

Komteori

Linere
metoder

Infoteori

Taletekn

Medisinsk
billeddann

Marin
akus1kk

Blge-
forplantning

Musikkaku
og audiologi

Akus1sk
mletekn

Anvendt Sigbeh med


billediag
signalbeh

Marin
akus1kk

Teknisk
akus1kk

Marin
akus1kk II

Akus1sk
fernmling

I 3. semester kan man ogs velge noen emner fra 1. semester.


(Multimedia-signalbehandling blir ikke undervist i 2015/16.)

Numerisk
akus1kk

Audiotekn

Miljakus1kk

EiT

3D-lyd