You are on page 1of 16
Revistd de credinta si caltaraé crestin Ante eS zi a elevilor Scolii nr. 10 - Bacau septembrie’ ~ 2000 | 3900 ———————— Lumina lina ——___________— Sapte ani de la trecerea in vesnicie q Parintelui Staniloae (1903 - 1993 ‘optembri orga ‘L-am céutat pe Dumnezeu in oamenii din : ‘satul meu, apoi in cdtti, in idei si in simboluri. Dar aceasta ‘nu-mi didea nici pace si nici liniste. Intr-o zi am descoperit, in Scvierile Sfintilor Pirinti ai Bisericii, ca este posibil si-L. intilnesti pe Durnnezeu cu adevarat ia rugiciune. ~~ Atunci, cu mult ribdare, m-am asezat pe treaba. Astfel, am inteles, putin’ cite putin, ci Dumnezeu este aproape, cl ma iubeste $i cd, lasindu-ma, umplut de iubirea Lui, imima mea se va deschide celorlalti. Am inteles cd, iubirea este comuniune cu Dunmezeu si cu cel de ling tine. Si cil fii aceasti comuniune fumea nu este decat tristefe, rusine, dezolare, masaere. Numai dac va voi sf trdiasca in aceastt iubire, Jumea va cunoaste viata vesnica. ‘Infocre ‘© Cole mat vechi K pe tare an ered in texte biblice gasite pind ram Bilgis”, cunoscut, desooperirea epavei Ti Dumnezeu. Un studiu in prezentan fost deseoperitepe de asemenea, drept templul tnicului, a declarat cd expediia recent, efectuat de medic dou amulete de arpnt, in zona zeit! Luna, a fost loe de pele condusa de el, desfisurat sub americani (coordonator fiind une! biserci scotiene din Teru- naj inte anit 1200 itt $i $50 paihilogul David Elkins), acon- sali, GHL Numeroase tezaure se alld tional Geographic", a fost inet stata c8, ait in caval bolilor Pe cele doua podoabe au fost ined ingropat in nisip. nunata ct resita’descopeririusoar, cat ial celor grave, ce gravate in anul 587 ill, verse- Marea Neagra ascunde unor ,structuri rectangulare” dinja este un foarte bun me tele 22-27 din capitolul VI, eat- dovedi ale Potopului bibl. © (probabil o cladte), In aproxi- _dicament”. Problemele de tensi tea Numeri (a patra din Veehiul echipa de arheolai, eae Iucrea- mativ90 madincime. ,Athitec> une mai apar malt mai rat la Testament). Texele se refera la 22 in Tarcia, a anunfat desco- trasiartefatele sunt din neoli- persoanele care merg a bisrica, un mesaj alli Dumnezeutrans- perirea pe fundul Mari Negre atic; mai precis din epoca bron- se roaga eu regularitate si citese mis lui Moise si fatelui stu unorobiecte si unete cedemon- zulu, adic de acum 7000 de hie Biblia. Nivelul de sres Aaron siteaza c& acum 7500 de ani a ani” (Ballard) este mult mai su, ir reface In Yemen a fost descoperit avut loc potopul descris in- © Persoanele credincioase rea dupa o operatic este mai un templu care a aparinutregi-- Biblie, Exploratorul Robert _sunt_mai_sinitoase decit cele rapa. nei din Saba. O echipt de ar heologi de la Universitatea din Bisericuta sfanta... Caleari, a conchizionate& tem- ‘Bisericuasfinta din satul meu eel drag, Ducdndu-mé eu gindul in satu-mi departat, plnl yemenit veehi de 3000 de -Mé-ntore si numr ani car-au trecutsirag ‘mi vad parea si urma pe unde am ealcat ani, a apartinut vestitel regine Sis fericit end azi imi tree pe dinainte Si unde-intdiasi dati am invatat care a avut intilnirea veterotes--Acele dulci si scumpe aduceri aminte! Sa port cu mine-n suflet credint4-n Dumnezeu! tamentara cu regele Solomon. in anii 900 i.HL, auzind de faima “Te vad ea si-nainte acolo sus pe deal, -mi vad copilara senina si curata, infelepciuni fiului lui David, ea Modesta, construita din bime de stejar, Ingenunchind in fata Maicti Precurats 4 mets la Terusalim pentru a-l Aud glasul de clopot cu. sunet de cristal Si simt mereu fiorul aceleirugaciuni, testa cu intrebari dif Pe jumatate ingropat in nisi pul unui desert din nordul Yee. Si pe batrinul preot rugandu: n altar. Bisericuta sfanta si veche din strabuni! N. Delapraja ,lcoana din sufletal copiilor” ‘Sub auspiciile Patriarhiei Romane $i | IM.E.N., se organizeaza in fiecare an expozitia} Iajonsiéslesana din sufletol copilor® Anolfj ,, DPLOMA lacesta, la a VIII-a editie, scoala noastra a par-| ame ticipat cu 12 Iucrari ale tinerilor artisti plastici De indrumati de prof. Livia Rusu in cadrul cercu-| Sena iui de desen loan Andreescu”. Trei dintre| ake icoane au fost retinute de organizatori si apre-| ae ciate ca fiind foarte reusite. Diploma primnita a] jevidentiat talentul si sensibilitatea lor. ~ Le dorim micilor iconari multe realizari deff‘ ‘suflet! 2 Cele dou numere ‘fost lita si cultura crestind a efe- din Bacit (coordonati de te) propune un set de articole si ‘cu fematicd religioass interesante .O publicatie de urmarie? udu) Se (Atenet = prot, Bugen B bucurie, bi- neeuvantez inceputul unui nou an scolar, pe truditorii scolii, profesori si elevi Este un moment emotio- nant si primul nostra gand trebuie si fie eatre Bunul Dumnezeu, rugindu-L sa va lumineze mintea si a va spori sarguinta in dobandi- rea cunostintelor pastrate in filele cartilor. Mileniul in care am intrat este un mileniv al culturii, al luminii si al credintei. Bl va fi asa daca tinerii, vii- torul neamului nostru, vor wala. De aceea, si indru- mati copii spre invajatura, sf le inspirati dragostea de carte, dragostea de stiint’, dragostea de cultura, pentra 4 Scoala inseamnd renas- tere spiritualt, iar atunci cand in scoala este prezent si Mantuitorul Hristos prin ora de religie, omul se dest- vargeste, intre Scoalé si giturd trainica, necesara formirii oamenilor pentru viata. Lumina lina Samo 2000 dé. Rugdciune la Tedesm-al ce $e Ag: ‘cu prilejul deschiderii anului scolar el ce dintru inceputl [ce pe omul ea t de Tine libertate si constiintd de sine bine si erea de ¢ ‘dacsi prin fiptura Ta cea vazura si fnsul_minte luminata si judecata | iinpeles alc ce Lai i dreapt socotinta; Tu, Cel ce David cu darul cuvintului si pe Solomon : aa : chise $i in asteptatea dascalilor lor, Tu insufi, Dumnezeule, jecuvinteazi-le inceputul, intdreste-le vointa si luminea~ 5p i: eutsele cir eee plratoare de suflet, inalta-i ideas ee dinuieste-le ravna infelepeiunit si oasterii, inzestreazA-i eu voin(a de. a-gi ria Netopia co a lor, d cul bucuria de pu eer ajutorul si binecin Cl | Dumn i Dragi elevi, stimati parin [Scoala 10 Bactu, care de-a lungul timpului din nume ki-a ficut renume, isi deschi- Jde porte pentru a incepe un Inou an scolar. Am dori ca sfarsitul de secol si de mile lniu s reprezinte un now in- lceput in procesul nostra de lacumuliri educative. Ne-am obisnuit ca in fie- Jeare toamna si facem apel la amintiri prin care si evocam succese $i s4 stabilim priori- ti in planurile de viitor. ‘Anul scolar 2000-2001 va reprezenta 0 continuare fi- reascd de implementare a reformei curriculare si fn uni- tatea noastri. fn acest sens, obiectivele concrete ale sco- unt legate de populariza~ rea ideilor modeme legate de autoeducatie, invatare si sti- mulare a creativititii avind ca finalitate deptsirea stan- dardelor curriculare de per- formants. ‘Anul scolar recent incheiat a fost un an deosebit, un an de rascruce cu valen{e majo- re in istoria acestei institut A fost anul care ne-a adus 0 mare satisfactie, si anume primirea unui calificativ ~.B” pentru intreaga munca depust, deopotriva de ele de daseali, calificativ care ne-a asigurat titulatura de scoala reprezentativa. Scoala scoala. noastra ii propune s4 aibio _Dragi elevi, Nicolae Iorga| »personalitate institutionala”, spunea: invatat este acela| cuspecific binedefinit, cuun care nu uit niciodata sa rol insemnat in comunitatea invete”. Noi, cadrele didac- din care face parte. Dintre tice, vom fi alaturi de voi succesele recente ale scolii pentru a va spori stiinta, val amintim rezultatele excelen- vom respecta personalitatea| te obfinute la examenul na- si va vom sprijini in procesull tional de capacitate. natural de acumulari intelec-| Procentul de promovabili- tuale. tate a fost de 98%, s-au inre- Va multumese pentru in- gistrat 105 teze cu note de telegerea faptului ca de noi peste 9, iar eleva Leonte depinde realizarea prin front Irina Blena a obtinut nota comun (dascali, elevi, parinti) 10. a reformei educationale si c8| Dac mai amintim cA trei- in acest demers vital sta sansa zeci de medii de admitere in noastra de a ne dobandi locul liceu (din 130 absolventi) au meritat in Iumea contempo- fost mai mari de nota 9 si ci rani. Rugati-va pentru a do- acest lucru este posibil dato- biindi intelepciunea necesara| ritt, deopotriva, efortului gAsirii unor solutii mai bune| sustinut al eadrelor didactice in scopul rezolvarii_ proble-| elevilor, de- melor implicate in civilizati| ‘monstreazi ineA odatt cali-viitorului. tatea actului educational in Asa sine ajute Dumnezeu!