You are on page 1of 4
ΕΤΟΣ Η’ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ι’ ΛΟΥΚΑ. Αμβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίμου
ΕΤΟΣ Η’
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Ι’ ΛΟΥΚΑ. Αμβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίμου Ευβοίας
Τεύχος 383

Τι πιστεύεις;

Α λήθεια, τι σημαίνει να είναι κανείς Χριστιανός; Σίγουρα, δε σημαίνει να πιστεύει, απλώς, σε μια ανώτερη δύναμη ή γενικότερα σ' ένα παγκόσμιο Θεό, που

άλλοι τον αποκαλούν Αλλάχ, άλλοι Βούδα κι

Σε καμιά περίπτωση δεν

πρόκειται για το ίδιο Πρόσωπο.

Ο Χριστιανός είναι Χριστιανός γιατί πιστεύει στον Έναν Αδιαίρετο Τριαδικό Θεό Αυτόν που αναφέρεται στο Σύμβολο Της Πίστεώς μας.

άλλοι Χριστό

Της Πίστεώς μας. άλλοι Χριστό Πιστεύω λοιπόν σε Ένα Θεό Πατέρα

Πιστεύω λοιπόν σε Ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ο οποίος δημιούργησε τον Ουρανό και τη γη, όσα μπορούμε να δούμε, αλλά και όσα δεν μπορούμε να δούμε

Και σε Έναν Κύριο Ιησού Χριστό, Τον Υιό Του Θεού, Τον Μονογενή, Που γεννήθηκε από τον Πατέρα, πριν από όλους τους αιώνες, Φως από Φως, Θεός Αληθινός από Θεό Αληθινό, που Γεννήθηκε και δε Δημιουργήθηκε κι έχει την Ίδια Ουσία με Τον Πατέρα από Τον Οποίο έγιναν τα πάντα.

Ο Χριστός λοιπόν, για χάρη μας και για τη σωτηρία μας, μετά το προπατορικό αμάρτημα, κατέβηκε από τον Ουρανό κι έλαβε σάρκα από Το

Οπότε πια

Πνεύμα Το Άγιο και από Την Παρθένο Μαρία κι έγινε Άνθρωπος Θεάνθρωπος, μιας και Θεός ήδη ήταν!

Αυτός ο Θεάνθρωπος όμως από την πολλή Αγάπη Του για τον άνθρωπο δε σαρκώθηκε, απλώς, αλλά οδηγήθηκε σαν πρόβατο στη σφαγή και Σταυρώθηκε προκειμένου να τον σώσει. Σταυρώθηκε μάλιστα την εποχή του

Ποντίου Πιλάτου, όπως αναφέρουν τα Ρωμαϊκά αρχεία, επιβεβαιώνοντας έτσι ως

μια ακόμα μαρτυρία τα σχετικά με την επίγεια πορεία του Ιησού Βασανίστηκε κι Ετάφη

Και Αναστήθηκε την Τρίτη μέρα, σύμφωνα με τις Γραφές κι Ανήλθε στους Ουρανούς και Κάθισε στα Δεξιά Του Πατέρα.

Και πάλι θα Έρθει με Δόξα να Κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς Και η Βασιλεία Του δε θα έχει Τέλος.

Και πιστεύουμε επίσης στο Πνεύμα Το Άγιον, Το Κύριον, που δίνει Ζωή και Που

Και Που

προσκυνείται και δοξάζεται μαζί με Τον Πατέρα και Τον Υιό, ενώ Λαλεί διαμέσου των Προφητών

σήμερα

της

Πίστεως; Τουλάχιστον, ως το σημείο που αναφέρεται στην Αγία Τριάδα.

Ακόμα κι

όταν γινόμαστε ανάδοχοι, το συλλαβίζουμε συχνά και το ξεχνάμε γρήγορα κι επιπόλαια, δίχως να δίνουμε ουσιαστικά σημασία στην υπόσχεση και την ιερή υποχρέωση, που αναλαμβάνουμε, θεωρώντας πως με ένα-δυο ρούχα τα Χριστούγεννα και παπούτσια με λαμπάδα το Πάσχα εκπληρώσαμε το Χρέος μας ως νονοί.

Και η ομολογία, που δώσαμε, που βρίσκει αντίκρισμα στη ζωή μας ή στη ζωή του βαπτισμένου νέου μέλους; Ωστόσο, ενώ στις περισσότερες εκφάνσεις του βίου μας προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς και υπεύθυνοι, αδιαφορούμε τόσο για την πνευματική μας στήριξη, μοιάζοντας φορές φορές σαν κλαδάκι που λυγίζει μπρος στη θύελλα των πειρασμών και του προσηλυτισμού!

Ίσως, τώρα που πλησιάζουν Χριστούγεννα, ήρθε η ώρα να αναρωτηθούμε τι ακριβώς σκοπεύουμε να γιορτάσουμε φέτος; Τη γέννηση Ποιου Χριστού θα υποδεχτούμε

Και

Ποιου Χριστού θα υποδεχτούμε Και Εκπορεύεται από Τον Πατέρα

Εκπορεύεται από Τον Πατέρα

Αλήθεια,

στο

πόσοι

ελάχιστο

Χριστιανοί

το

γνωρίζουν

Σύμβολο

Κι όμως αναφέρεται στην Πίστη, στην Ψυχή, στη σωτηρία μας

Α π ο σ π ά σ μ α τ α

τ ο ν

σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η ς

τ ο υ

μ ε

Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η

Σ ο υ ρ ό ζ ,

Τ ι μ ό θ ε ο υ

Α ν τ ώ ν ι ο

Ο υ ί λ σ ο ν Μ π λ ο υ μ

Τ.Ο.: Καὶ πῶς βγήκατε ἀπὸ αὐτὴν τὴν κατάσταση τῆς ἄσκοπης εὐτυχίας;

Α.Μπλούμ: Ἄρχισα νὰ ψάχνω γιὰ κάποιο ἄλλο νόημα ζωῆς πέρα ἀπὸ κεῖνο ποὺ μποροῦσα νὰ βρῶ μέσα στὶς σκοπιμότητες. Τὸ νὰ σπουδάζει κανεὶς νὰ γίνει χρήσιμος στὴ ζωὴ ἦταν κάτι ποὺ δὲν μὲ συγκινοῦσε καθόλου. Ὅλη ἡ ζωή μου μέχρι τώρα εἶχε συγκεντρωθεῖ σὲ ἄμεσους σκοποὺς καὶ ξαφνικὰ ὅλα αὐτὰ βρέθηκαν ἄδεια, χωρὶς κανένα νόημα. Ἔνιωσα μέσα μου κάτι τὸ δραματικὸ καὶ καθετὶ γύρω μου μοῦ φαινόταν μικρὸ καὶ ἀνόητο.

Πέρασαν μῆνες καὶ τίποτε στὸν ὁρίζοντα, νόημα δὲν φάνηκε πουθενά! Μία μέρα τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς- ἤμουνα τότε μέλος τῆς Ρωσικῆς ὀργάνωσης νέων στὸ Παρίσι- ἕνας ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους ὀργάνωσης μὲ πλησίασε καὶ μοῦ εἶπε: «Καλέσαμε κάποιον ἱερέα νὰ σᾶς μιλήσει. Ἔλα καὶ σὺ στὴ συγκέντρωση». Ἐγὼ ἀπάντησα μὲ ἔντονη ἀποδοκιμασία ὅτι δὲν θὰ πήγαινα νὰ τὸν ἀκούσω. Δὲν εἶχα ἀνάγκη τὴν Ἐκκλησία. Δὲν πίστευα στὸ Θεό. Δὲν ἤθελα νὰ χάσω τὸν καιρό μου μὲ κάτι τέτοια. Ὁ ὑπεύθυνος χειρίστηκε ἀρκετὰ ἔξυπνα τὸ θέμα. Μοῦ ἐξήγησε ὅτι ὅλα τὰ μέλη τῆς ὁμάδας μας εἶχαν ἀντιδράσει ἀκριβῶς μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ θὰ ἦταν πολὺ ἄσχημο ἄν, οὔτε ἕνας, δὲν παρακολουθοῦσε τὴν ὁμιλία του.

«Μὴν προσέχεις», εἶπε ὁ ὑπεύθυνος, «δὲν μὲ ἐνδιαφέρει αὐτό, μόνο ἔλα, κάθισε ἐκεῖ, γιὰ μιά τυπικὴ παρουσία». Ἔ! μέχρι σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο, ἤμουνα πρόθυμος νὰ φανῶ νομοταγὴς στὴ νεανική μας ὀργάνωση. Ἔτσι πῆγα στὴν ὁμιλία καὶ ἔμεινα μέχρι τὸ τέλος. Δὲν εἶχα σκοπὸ νὰ προσέξω. Τὰ αὐτιά μου ὅμως ἔπιαναν μερικὲς φράσεις ποὺ μὲ ἀγανακτοῦσαν περισσότερο. Ὁ Χριστὸς καὶ ὁ Χριστιανισμὸς παρουσιάστηκαν μπροστά μου τόσο διαφορετικὰ ἀπ’ ὅτι ἐγὼ πίστευα, ποὺ ἤθελα βαθύτατα νὰ τὰ ἀποκρούσω. Ὅταν τελείωσε ἡ ὁμιλία ἔτρεξα στὸ σπίτι μὲ ἔντονη τὴν ἐπιθυμία νὰ ἐλέγξω ἂν ἦταν ἀλήθεια ὅλα αὐτὰ ποὺ εἶπε ὁ ὁμιλητής. Ρώτησα τὴ μητέρα μου ἂν εἶχε ἕνα Εὐαγγέλιο νὰ μοῦ δώσει. Ἤθελα πολὺ νὰ διαπιστώσω ἂν τὸ Εὐαγγέλιο θὰ συμφωνοῦσε μὲ τὴν τερατώδη ἐντύπωση πού μοῦ δημιούργησε ἡ ὁμιλία. Δὲν περίμενα τίποτα καλὸ ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση αὐτὴ καὶ ἔτσι μέτρησα τὰ κεφάλαια τῶν τεσσάρων Εὐαγγελίων, ὥστε νὰ εἶμαι σίγουρος ὅτι διαβάζω τὸ συντομότερο. Δὲν ἤθελα νὰ χάσω ἄδικα τὸ χρόνο μου. Ἄρχισα, λοιπόν, νὰ διαβάζω τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Μάρκου.

Ἐνῷ διάβαζα τὰ πρῶτα κεφάλαια τοῦ κατὰ Μᾶρκον Εὐαγγελίου καὶ πρὶν φτάσω στὸ τρίτο κεφάλαιο, ξαφνικά, συνειδητοποίησα ὅτι, στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ γραφείου μου, ὑπῆρχε κάποιος. Ἡ βεβαιότητα ὅτι αὐτὸς ὁ «Κάποιος» ἦταν ὁ Χριστὸς ποὺ στεκόταν ἐκεῖ παράμερα, ἦταν τόσο ἔντονη ὥστε ποτὲ ἕως τώρα δὲν μὲ ἔχει ἐγκαταλείψει.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὑπῆρξε πραγματικὰ ἡ ἀποφασιστική μου καμπή. Ἀφοῦ ὁ Χριστὸς ἦταν ζωντανὸς καὶ ἐγὼ εἶχα ζήσει τὴν Παρουσία του, μποροῦσα νὰ πῶ μὲ βεβαιότητα ὅτι αὐτὸ ποὺ τὸ Εὐαγγέλιο ἔλεγε γιὰ τὴ Σταύρωση τοῦ Προφήτη τῆς Γαλιλαίας, ἦταν ἀλήθεια καὶ ὅτι ὁ ἑκατόνταρχος εἶχε δίκαιο ὅταν εἶπε:

«Ἀληθῶς Υἱὸς Θεοῦ ἐστι». Μέσα, λοιπόν, στὸ φῶς τῆς Ἀνάστασης μποροῦσα νὰ

διαβάσω μὲ βεβαιότητα τὴν ἱστορία τοῦ Εὐαγγελίου, ξέροντας πολὺ καλὰ ὅτι καθετὶ ἔκρυβε μέσα του ἀλήθεια. Καὶ αὐτό, γιατί τὸ ἀπίστευτο γεγονὸς τῆς Ἀνάστασης ἦταν γιὰ μένα πιὸ βέβαιο ἀπὸ κάθε ἄλλο γεγονὸς τῆς ἱστορίας. Τὴν ἱστορία πρέπει νὰ τὴν πιστέψω, τὴν Ἀνάσταση τὴν ἔμαθα ἀπὸ προσωπικὸ γεγονός.

Καθὼς βλέπετε, δὲν ἀνακάλυψα τὸ Εὐαγγέλιο ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μὲ τὸ ἀρχικὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ δὲν ξετυλίχθηκε μπροστά μου σὰν μία ἱστορία τὴν ὁποία κανεὶς μπορεῖ νὰ πιστέψει ἤ ὄχι. Ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, γιὰ μένα, ἄρχισε μὲ ἕνα γεγονὸς ποὺ παραμέρισε ὅλα τὰ προβλήματα ἀπιστίας, ἀκριβῶς γιατί ἦταν μία ἄμεση καὶ προσωπικὴ ἐμπειρία.

Τ.Ο.: Αὐτὴ ἡ τόσο ἔντονη ἐμπειρία πού εἴχατε, παρέμεινε σὲ ὅλη σας τὴ ζωή; Δὲν ὑπῆρξε κάποια ἐποχὴ πού νὰ ἀμφιβάλλετε γιὰ τὴν πίστη σας;

Α.Μπλούμ: Βεβαιώθηκα ἀπόλυτα ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ζωντανὸς καὶ ὅτι μερικὰ πράγματα ὑπάρχουν ἀναμφίβολα. Φυσικὰ δὲν πῆρα σὲ ὅλα ἀπαντήσεις, ἀλλὰ ἔχοντας ζήσει αὐτὴ τὴ μεγάλη ἐμπειρία, ἤμουν πιὰ βέβαιος ὅτι μπροστά μου ὑπῆρχαν ἀπαντήσεις, ὁραματισμοί, δυνατότητες. Αὐτὸ ἀκριβῶς σημαίνει γιὰ μένα πίστη. Ἀπὸ τὴ μία, δηλαδή, νὰ μὴν ἀμφιβάλλει κανεὶς ἔτσι ποὺ νὰ ἔχει μέσα του σύγχυση καὶ περιπλοκές, ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως νὰ διερωτᾶται μὲ σκοπὸ νὰ ἀνακαλύψει τὸ πραγματικὸ νόημα τῆς ζωῆς. Νὰ ἔχεις, δηλαδή, αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς ἀμφιβολίας ποὺ σὲ κάνει νὰ θέλεις νὰ ρωτᾷς, νὰ ἀνακαλύπτεις ὅλο καὶ περισσότερο, νὰ θέλεις διαρκῶς νὰ ἐρευνᾷς.

Πηγή: http://ahdoni.blogspot.gr/2010/11/anthony-bloom-metropolitan-of- sourozh.html

Πνευματική πολιτεία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ π. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΜΠΡΙΛΗΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2102472946 - 2102486128 ΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ SMS :6976502008 , E-MAIL : inakeal@gmail.com Αν έχετε κάποια ερώτηση, αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση, αν επιθυμείτε να εκφράσετε ο,τιδήποτε σχετικό με αυτό το έντυπο που παίρνετε στα χέρια σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε με e-mail, είτε με SMS, είτε τηλεφωνικά, είτε ερχόμενοι να μας συναντήσετε προσωπικά.

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ