Beste leerling, Het is de bedoeling dat je een vragenlijst gaat invullen, waarin je aangeeft wat je van je leraar vindt

. We zullen eerst uitleggen hoe je de vragenlijst moet invullen. Je hebt bij het invullen behalve dit formulier een gewoon potlood nodig. De vragenlijst bestaat uit 77 zinnen. In elk van deze zinnen wordt iets over een leraar gezegd. Rechts van elke zin staan de letters A, B, C, D en E. Het is de bedoeling dat je bij elke zin een letter kiest. Het moet die letter zijn die het beste past bij jouw mening over de leraar waarover je de vragenlijst invult. Voorbeeld We geven een voorbeeld: Hij houdt rekening met leerlingen geen A B zeer veel C D E

Als je vindt dat je leraar geen rekening houdt met leerlingen, kies je de letter A. Als je vindt dat die leraar zeer veel rekening houdt met leerlingen, kies je de letter E. De letters B, C en D zitten daartussen. Als je bijvoorbeeld letter B kiest, vind je dat die leraar meer rekening houdt met leerlingen dan wanneer je letter A kiest. Als je de letter hebt gekozen die bij jouw mening past, dan kruis je de juiste letter aan op het formulier. Vul voordat je begint eerst je klas en de naam van de docent in. Alvast bedankt voor de moeite! De Vragenlijst Vraag 1. 2. 3. 4. 5. 6. Uitspraak Je hebt bij hem eigen verantwoordelijkheid Hij toont belangstelling voor leerlingen Bij hem heb je vrijheid Hij heeft gezag Hij heeft gevoel voor humor Als je iets niet snapt, heeft hij daar begrip voor Hij is zelf aan het woord Hij doet vriendelijk tegen leerlingen Bij hem moet het stil zijn in de les Er valt met hem te praten Hij vertrouwt leerlingen Hij zegt dat leerlingen weinig presteren Hij laat zich door leerlingen beïnvloeden Hij bepaalt of leerlingen wat mogen zeggen Hij is bezorgd dat leerlingen hem niet snappen Als je het oneens met hem bent, kun je dat met hem bepraten Hij geeft leerlingen hun zin Hij is ontevreden Hij verbiedt Hij stelt hoge eisen aan leerlingen geen A B A B A B A B A B A B nooit A B A B A B A B A B A B A B A B A B A A A A A B B B B B zeer veel C D E C D E C D E C D E C D E C D E altijd D E D E D E D E D E D E D E D E D E D D D D D E E E E E

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

C C C C C C C C C C C C C C

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Hij denkt dat er gespiekt wordt Hij is bereid iets opnieuw uit te leggen Hij doet of leerlingen niets weten Hij maakt een onzekere indruk Hij maakt opmerkingen die ten koste van leerlingen gaan Als leerlingen iets willen, probeert hij mee te werken Hij verontschuldigt zich Hij geeft moeilijke proefwerken Hij helpt je bij je werk Hij wordt onverwacht kwaad Als je iets te zeggen hebt, luistert hij naar je Hij geeft snel onvoldoendes Hij dreigt met straf Hij ziet wat er in de klas gebeurt Of je je huiswerk maakt, kun je bij hem zelf bepalen Hij is uit zijn humeur Hij leeft mee met leerlingen Hij probeert je voor schut te zetten Hij laat leerlingen hun gang gaan Hij maakt een sombere indruk Hij doet net alsof hij een van ons is Hij gaat aan orde verstoringen voorbij Hij legt duidelijk uit Hij vindt veel goed Hij is iemand waarop je kan vertrouwen Hij kan goed tegen een grapje Hij laat je zelfstandig werken Hij is gemakkelijk voor de gek te houden Hij is achterdochtig Hij kan kwaad worden Leerlingen zijn bij hem bang om het huiswerk niet af te hebben Hij houdt streng orde Hij is voor de orde in de les afhankelijk van de medewerking van leerlingen Hij is afwachtend Hij is geduldig Hij kan goed leiding geven Hij treedt slap op Hij is streng met cijfers geven Hij kan boeiend vertellen Je leert veel bij hem Hij is driftig Met hem kun je gemakkelijk ruzie krijgen Hij heeft een prettige sfeer in de klas Hij vindt het vervelend om ruzie met leerlingen te hebben Als je het niet meteen goed doet, wordt hij

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A niet A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D D D D D D

E E E E E E E E E E E E E E E

D E D E D E D E D E D E D E heel erg C D E C D E C D E C D E C D E C D E C D E C D E C D E C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D E E E E E E E E E E E E E E

66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

ongeduldig Hij is wantrouwend Als hij boos is merk je dat Hij vertelt enthousiast over zijn vak Hij laat goed merken dat je iets fout gedaan hebt Hij treedt aarzelend op Hij is soepel voor leerlingen Hij laat zich door leerlingen op de kop zitten Hij is iemand waar leerlingen bang voor zijn Hij treedt zelfverzekerd op Je weet precies wat je aan hem hebt Hij is sarcastisch Hij heeft weinig in te brengen

A A A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D D D

E E E E E E E E E E E E

Controleer even of alle vragen zijn ingevuld, ook je klas en de naam van je docent! Bedankt voor het invullen!

Vragen/Colofon
Wil je meer informatie over onderzoeken & enquêteren op school, heb je vragen over het LED of heb je een andere vraag over school dan kun je natuurlijk altijd bij het LAKS terecht! Contact opnemen kan met de gegevens hieronder. Of nog beter wordt lid van het LAKS via onze site. Wij bieden je altijd de meeste bijgewerkte informatie. LAKS Postbus 17061 1001 JB Amsterdam Telefoon: 020-638 17 92 Fax: 020-638 89 69 http://www.laks.nl laks@laks.nl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful