You are on page 1of 17

Tabelul 5 Categoriile de terenuri în raport cu necesitatea şi eficienţa lucrărilor ameliorative (după Teaci, 1989

)
NT.

st.

Categoria de teren după necesitatea şi eficienţa ameliorării
O o

Irigarea

Adâncimea apei freatice, m

pseudogleizarea

Precipitaţii medii (mm)

o & ff

£
3 10

•3 O. % 3 §3 W

o a> X T3

0 1.

2.

Necesită ameliorare (terenuri natural foarte fertile) Necesitate mică eficienţă mică Necesitate şi eficienţă mijlocie Necesitate şi eficienţă foarte mare Neameliorabile economic

1

>800

2

4 <5

1,5-3

5

6 >2

Absentă

7

8

Absentă

Absentă

9

10 <3

Absentă

11

12 Absenta

Absentă

13

14 >2

700800 600700 <600 >900

7-8

5

3-5

2-3

slabă

slabă

slabă

3-5

Stabilizate

Slab salinizate în profunzime Medie Solonceac

3. 4. 5.

8-9

5-12 12-20 >20

5

1-2 <1 >2

Mijlocie Mijlocie Puternică

Mijlocie

5-10

>9 <7

>5 <1

10 >25

Slab stabilizate Active, superficiale Active, profunde

Slab 2-1 soloneţizate în profunzime Medie 2-1 Soloneţ 10,5

-

-

aport permanent de săruri din depozite salifere

Starea de poluare
Absentă

Gleizare

f

«f

i 1 cu

Alunecarea

S

00

Adâncimea apei freatice, m

Adâncimea apei freatice, m

Soloneţizarea

î

Categorii de lucrări şi factori determinanţi ai necesităţii şi eficienţei lucrărilor ameliorative Combaterea Desecarea Ameliorarea sărăturării eroziunii re "S S- •« ;a "re re •*-va

t

Combaterea poluării

15

Slab poluat

Mediu poluat Puternic poluat Materiale total sterile