You are on page 1of 13

Ki lte meg Glitot?

Szeminriumi dolgozat
Ksztette: Demeter Bence III. vf. hallgat
Selye Jnos Egyetem Reformtus Teolgiai Kar, szvetsgi tanszk
Tanszkvezet: Dr. Karasszon Istvn
Tmavezet: Tillinger Pter
2014.

Ki lte meg Glitot?

Dvid s Glit trtnete kedvelt s sokszor citlt bibliai trtnet, melyet mr a kishittanos
korosztlytl kezdve ismer szinte mindenki. Npszersge mellett ugyanakkor egyike az
testamentum legvitatottabb trtneteinek. A trtnetre jellemz furcsasgok ugyanakkor nemcsak
erre a perikpra, hanem a teljes Dvid-elbeszlsre igazak: szmos dupliklt momentum nehezti
az exegta munkjt, pldul Dvid s Saul megismerkedse is ktszer tallhat meg Smuel els
knyvben (a 16,18-23 versekben, majd a 17,55 verssel kezdden), ktszer olvashatunk arrl,
hogy Saul gonosz llektl megszllottan falhoz akarja szgezni elhajtott lndzsjval Dvidot
(a 18,10-12, illetve a 19,9-10 versekben, szinte sz szerint ugyangy), s a Glittal val harc is kt
alkalommal tallhat meg Smuelnl (az 1Sm 17. fejezetben, illetve a 2Sm 21,19 versben),
radsul a kt trtnet mst jell meg Glit legyzjeknt: az 1Sm 17 Dvidot, a 2Sm 21,19
pedig Elhnnt, a betlehemi Jr-regim fit. Tovbbi problma, hogy az 1Sm 17-ben lert
trtnet szerint Dvid ktszer li meg Glitot: elszr parittyval az 50. versben, majd karddal,
fejt levgva az 51. versben.
Jelen dolgozat azonban mgsem vllalkozik arra, hogy Smuel knyvnek teljes Dvid-trtnett a
maga szmos ellentmondsval, dupliktumval s egymssal verseng hagyomnyanyagval
egytt grcs al helyezze. Megelgsznk azzal, hogy Glit legyzjnek szemlyre prbljuk
vizsglatunkat fkuszlni. Ehhez megvizsgljuk az elbeszlsek szvegt, a Glit legyzjnek
szemlyvel kapcsolatos jelenleg npszer elmleteket, majd vgiggondolunk egy elsre taln
szokatlannak tn, de mindenkpp megfontolst rdeml megoldsi ksrletet.

1. Mit mond a Szentrs?


Amikor egy bibliai trtnet fakticitsa irnt rdekldnk, nem szabad figyelmen kvl hagyni a
legkzvetlenebb bizonytkot, magt a textust. A bibliai szveg s annak elsdleges, literlis
rtelme mindenkor fontos tansgttelknt ll elttnk, nagy knnyelmsg tlpni felette, ahogy
azt a XIX. szzad trtnetkritikai irnyultsg kutati s a nyomukban mg oly sokan tettk. A
Szentrs elsdleges tansgttelt vizsglva ugyanakkor azt ltjuk, hogy amint azt emltettk a
Glit legyzsrl szl trtnet ktszer szerepel Smuel knyvben. Elszr az 1Sm 17-ben
gyakorlatilag az egsz fejezetben, kzelebbrl pedig a 48-51. versekben: Amikor a filiszteus
nekikszlt, s egyre kzeledett Dvidhoz, Dvid is kifutott gyorsan a csatasorbl a filiszteus el.
Belenylt Dvid a tarisznyjba, kivett belle egy kvet, a parittyjval elrptette, s gy
2

Ki lte meg Glitot?

homlokon tallta a filiszteust, hogy a k belefrdott a homlokba, s arccal a fldre zuhant. Dvid
teht ersebb volt a filiszteusnl, br csak parittyja s kve volt: legyzte a filiszteust, s meglte,
pedig mg kard sem volt Dvidnl. Azutn odafutott Dvid, rlpett a filiszteusra, fogta annak
kardjt, kihzta a hvelybl, meglte vele s levgta a fejt. Amikor lttk a filiszteusok, hogy
meghalt a vitzk, megfutamodtak.
A msodik elbeszlst a 2Sm 21,19-ben, mindssze egyetlen versben talljuk, ekkppen: Ezutn
jabb tkzetre kerlt sor a filiszteusokkal Gbnl, s Elhnn, a betlehemi Jar-regm fia
levgta a gti Glitot, akinek a lndzsanyele olyan vastag volt, mint a szvszk tartfja.
A kt elbeszlsben kzs maga a Glit nv, Glit gti szrmazsa, harcos mivolta s hatalmas
termete, valamint legyzetse. Eltr ugyanakkor a Glitot legyz szemly (az 1Sm-ban Dvid, a
2Sm-ban pedig Elhnn), a helyszn1 s az idpont2 is.
Ha teht csupn e kt bibliai textusbl indulnnk ki, kt kzenfekv kvetkeztetsnk lehetne: az
els, hogy kt idpontban, kt helysznen, kt gti Glit esett el csatban, az elst Dvid, a
msodikat pedig Elhnn gyzte le. E kvetkeztets mellett szl, hogy a Biblia literlis
rtelmezsre tmaszkodik, vagyis feloldja a kt trtnet kztti ltszlagos ellentmondst. Szintn
ersteni ltszanak ezt az elmletet azok a kzelmltbeli rgszeti kutatsok (Aren Maeir
vezetsvel), melyek Gt egykori vrosban Glit-feliratokat talltak cserepeken, ebbl arra a
kvetkeztetsre jutottak, hogy a nv a filiszteusok krben viszonylag gyakori lehetett. Ugyanakkor
az elmlet erejt nmileg gyengti a mgis viszonylag csekly valsznsge annak, hogy kt
ugyanolyan hatalmas harcos, ugyanazzal a nvvel lt volna a filiszteusok kztt ugyanabban a
vrosban (br megjegyzend, hogy a 2Sm elbeszlse nem r Glit termetrl, arra csupn

1. Az 1Sm 17-ben a csata Jeruzslemtl Dl-nyugatra, kb. 25 kilomterre volt, a filiszteusok Szk s Azk kztt,
Efesz-Damminl tttek tbort, az izraelitk pedig az l-vlgyben, a 2Sm elbeszlse szerinti csata pedig Gbnl
zajlott, ami a jelen kutatsok szmra ismeretlen, az LXX Gath-nak rja, de a legnpszerbb felttelezsek szerint
Gzer kzelben fekdhetett, ami Jeruzslemtl szak-nyugatra, az elz helyszntl pedig kb. 25-30 km-re, szak fel
tallhat.
2. Az 1Sm elbeszlse ha a szveg elsdleges, literlis rtelmt tekintjk s nem az azta npszerv vlt
elmleteket mg Saul kirly uralkodsa idejn trtnik, a 2Sm trtnete pedig mr Dvid idejben.

Ki lte meg Glitot?

kvetkeztethetnk abbl, hogy lndzsanyele olyan vastag volt, mint a szvszk tartfja), s
ugyangy az izraelitkkal folytatott csatkban estek el.
Msodik kvetkeztetsnk pedig az lehetne, hogy ugyanazt a trtnetet mely legendaknt, a
szjhagyomnyban lt kt helyen is tartalmazza a Szentrs, mgpedig kt, nmileg eltr
hagyomny alapjn. Ezen elmlet mellett szlna a hber gondolkods parallel, megenged volta,
miszerint nem baj az, s nem is zrja ki egymst, ha egy trtnet kt vltozatban is lersra kerl
ezt a gondolkodst a blcsessgirodalomban s ksbb a rabbinikus irodalomban is bsgesen
felfedezhetjk. Gyengti ugyanakkor ezt az elmletet, hogy a szveg literlis rtelmvel szemben
tgabb teret enged a felttelezsnek.
Glit legyzse azonban nemcsak Smuel knyvben tallhat meg, hanem a Krniks is szl
rla, mgpedig szveg szerint alig, lnyegt tekintve viszont gykeresen eltrve a 2Sm
elbeszlstl. Az 1Krn 20,5-ben ugyanis ezt olvassuk: Ezutn jabb tkzetre kerlt sor a
filiszteusokkal. Ekkor vgta le Elhnn, Jr fia Lahmt, a gti Glit testvrt, akinek a
lndzsanyele olyan vastag volt, mint a szvszk tartfja. Ez a szveg lthatan a 2Sm
elbeszlsn alapul, azonban egy igen lnyeges klnbsggel: szintgy Elhnn diadalrl r, de a
diadalt Elhnn nem Glit legyzsvel, hanem Lahmi, Glit fivre legyzsvel ri el. Els
olvasatra a szveg mintegy elsimtani hivatott a Smuel knyvben kt vltozatban szerepl
trtnet ellentmondsait gy, hogy mindenben a 2Sm hagyomnyt kveti, kivve egyet: a
legyztt harcos szemlyt. Mintha egyfajta kztes llspontot kpviselne, mely egyrszt
elismeri a 2Sm trtneti tnyszersgt, de mgis meg akarja vni Dvid dicssgt Glit
legyzsben.
Ltszlag teht hrom, rszben ellentmond, rszben egymst kiegszt szvegrszlettel van
dolgunk. Ha teht csupn a Szentrs textusaira tmaszkodunk, nem lehet teljes bizonyossgunk az
esemnyek pontos megtrtnte tekintetben. Melyik elbeszlsnek tulajdontsunk nagyobb trtneti
fakticitst? Fel tudjuk-e oldani a kzttk feszl ellentmondst? Meg tudjuk-e egyltaln
vlaszolni az alapkrdst: ki lte meg Glitot?

2. Mit mond az exegzis?


A trtneti tnyszersghez kzelebb vihet bennnket, ha megvizsgljuk elssorban a 2Sm 21,19
4

Ki lte meg Glitot?

s az 1Krn 20,5 textusok eredeti, hber szvege kztti klnbsget. A kt textus egyms des
testvre, kisebb eltrsek mellett gyakorlatilag ugyanazt rjk le. A kt szvegrsz a masszorta
szvegben (a Westminster Leningrad Codex alapjn) az albbi:
2Sm 21,19:1Krn 20,5:

Nzzk elszr a pirossal jellt szavakat! A hrom sz ugyanaz (r egm). A sz eredetileg az

(rag) tbl szrmazik (szni), s e formjban (qal aktv particpium, tbbesszmban)


szvszket (vagy szv embert) jelent. Ebben a hagyomnyos rtelemben hasznlja az 1Sm
17,7, az 1Krn 11,23 s az itt vizsglt 1Krn 20,5 vers is. A 2Sm 21,19-ben azonban ktszer
szerepel a sz, melybl a msodik elforduls nyilvnvalan ugyangy rtelmezend, de az els
elforduls szokatlan helyen, a ben-jr (Jr fia) szavak utn tallhat. Ezen a helyen a
szvszk sznak semmi keresnivalja nincs, teht ezt a szt itt csak gy lehetne fordtani, hagy
Jr egy takcs volt (ez esetben azonban feltteleznnk kellene egy elmaradt

nvelt, valamint

feltenni azt a krdst, hogy mi relevancija van az apa foglalkozsa megnevezsnek egy harci
cselekmny lersban), illetve hogy s ez a valsznbb az regm sz itt rsze a nvnek,
vagyis Elhnn nem csupn Jr, hanem Jr-Orgim fia. Ktsgtelen, hogy a sz elfordulsa
ezen a helyen meglehetsen furcsa. Taln egy vletlen msolsi hibval, betoldssal van dolgunk a
2Sm-ban, amit az 1Krn helyesbt, vagy arrl van sz, hogy a Krniks ismervn a 2Sm
elbeszlst a nevet indokolatlan betoldsnak vlte s elhagyta?
Ha felttelezzk az elst (nevezetesen hogy itt egy msolsi hibval van dolgunk, amit a Krniks
helyesbtett) s az eredeti szvegbl az regm sz els elfordulst szvegromlsnak tekintve
azt eltvoltjuk, azt ltjuk, hogy kt, egymsra ersen hasonlt szvegrszletet kapunk a textusok
kzepn (a kt textus eleje krdsnk szempontjbl indifferens, vgk pedig megegyezik):

Ki lte meg Glitot?

2Sm 21,19b:


1Krn 20,5b:


A rszleteket az albbi kppen lehetne most hozzvetlegesen sz szerint fordtani:
2Sm 21,19b: s lettte Elhnn, Jr fia, a betlehemita a gti Glitot.
1Krn 20,5: s lettte Elhnn, Jr fia Lachmit, a gti Glit testvrt.
Lthat, hogy kt sznyi klnbsg van a textusok kztt: az egyik a lachmi sz (kkkel
kiemelve), ami a lechem (kenyr) szbl szrmazik, s ami a bt hallachmi (2Sm-ban lilval
s kkkel kiemelve) sszettelben betlehemitt jelent (a kenyr hzbl valt), az et-lachmi
(1Krn-ban lilval s kkkel kiemelve) szsszettelben pedig egyszer trgyesetet, teht azt, hogy
lachmit. Megint csak arra jutunk, amire a 2Sm esetben az regm sznl, hogy kznvknt
ezen a helyen rtelmetlen, teht tulajdonnvknt kell fordtani. Ismt egy olyan sz, amit
knyszerbl kell tulajdonnvnek fordtanunk, mert eredeti, kznvi rtelmben nincs az adott
szveghelyen semmi keresnivalja. Csakhogy most pp a Krniks ltal lertakban talljuk ezt a
jelensget. Lachmirl ha valban egy ilyen nev emberrl lenne sz nem tudunk semmit,
nevnek a Szentrsban ez a szakasz volna az egyetlen elfordulsa. gy ezt ha konzekvensek
akarunk maradni a krniks vers esetben gyszintn szvegromlsnak kell tekintennk.
A msik klnbsg, amit a szvegben zlddel jelltnk, kt klnll szt takar. A 2Sm-ban az
t egyszer trgyrag az utna kvetkez szhoz (gy lesz a helyes fordts Glitot), az 1Krnban a zlddel kiemelt ach pedig a fivr sz status constructusa (ez a nyelvtani alak hasonl a
genitivushoz, csak pp nem a birtokos, hanem a birtokolt kapja, ahogy a magyarban is a birtokolt
kapja a birtokragot), vagyis az utna kvetkez szval egytt a helyes fordtsa Glit fivre, s
mivel ott a trgyrag mr a Lachmi sz eltt szerepel, Glit fivrt.
Ennl kzelebb azonban exegzis tjn nem jutunk a megoldshoz. Ha a tulajdonnvknt fordtott
szavak esetben azt a szvegvltozatot rszestjk elnyben, amelyben ugyanaz a sz kznvknt

Ki lte meg Glitot?

is fordthat, akkor ott llunk, hogy a 2Sm 21,19-nek kell a pontosabb (kevesebb romlson
tment) szveget tulajdontanunk azzal a megktssel, hogy ott az Oregim szval kapcsolatban
maradtak ktsgeink (ne feledjk, hogy a masszorta Biblia legrgebbi megtallt msolata is
krlbell 1500 vvel Smuel knyvnek keletkezse utni!), de mindez a trtneti tnyszersgre
nzve jottnyit sem vitt minket kzelebb a megoldshoz.

3. Mit mond a szvegkritika?


A szvegkritika egyik legnagyobb kihvsa a Glit-trtnettel kapcsolatban, hogy a bibliai szveg
tbb vltozatban is ltezik. A Codex Vaticanus (B) kzirat szvetsgi rszben mely a
Septuagintra pl, gy LXXB-knt szoktuk jellni a masszorta szveghez kpest jelentsen
rvidebb vltozat tallhat. Az 1Sm 17-bl az LXX B-ben nincsenek benne a 12-31. versek, a 41.
vers, a 48. vers msodik fele, az 50. vers s az 55-58. versek.
A kihvs tisztzsra mind diakron, mind szinkron megoldsok szlettek, taln legismertebb ezek
kzl a Barthelemy-Gooding-Lust-Tov szerzkvartett mve, a The story of David and Goliath.
Ebben Emmanuel Tov kifejezetten szvegkritikai mdszerekkel vizsglja a trtnetet, David
Willoughby Gooding pedig a narratv kritika mdszert hasznlja. Gooding a masszorta szveg
egysge mellett rvel, ezt elssorban retorikai rvekkel tmasztja al. Tov diakron mdszervel
inkbb az LXXB rvidebb szvege keletkezsnek okait taglalja (egysgben a teljes 1Sm 16-18
rsszel) s azt mutatja ki, hogy a masszorta szveg kt eltr hagyomnyt tvz, melyek
kompilcija sorn a redaktor mg tovbbi megjegyzseket is fztt a szveghez, hogy a
szembetn ellentteket s dupliktumokat elsimtsa. Erre jut Kustr Zoltn s Graeme Auld is, aki
azonban mg tovbb megy, mikor Elhnn trtnett tartja olyan magnak, melybl a kt
hagyomny kifejldtt s ksbb Dvidra rtelmezdtt. Alberto Soggin a szerkesztst mg a
deuteronomista szerkesztse eltti idre teszi.
Ha teht szvegkritikailag kzeltjk az 1Sm 17 kt szvegvltozatnak kihvst, akkor
vlaszunk nem elssorban a szvegtl, mintsem inkbb vlasztott mdszernktl fgg. Az azonban
tny, hogy ha szigoran a trtneti tnyszersget keressk az elbeszlsben, akkor diakron
mdszerrel a rvidebb szvegnek kell nagyobb jelentsget tulajdontanunk, s elfogadnunk, hogy
az 1Sm 17 elbeszlse tbb hagyomny kompilcija.

Ki lte meg Glitot?

Az elz rszben emltett exegetikai fejtegetseket azonban tbb kutat is tovbbgondolja, s e


ponton mr inkbb hitbeli vagy egyb meggyzdsk vezeti ket, mintsem a trgyszersg, amely
azt mondatja velnk, hogy meg kell llnunk a fenti megllaptsoknl.
Edward L. Curtis az 1Krn 20,5 vizsglata kapcsn amint azt az exegzis kapcsn mr emltettk
megjegyzi, hogy a Lachmi nv csupn egy fikci, mely a lechem sz elferdtsbl ered, s ennek
kapcsn r a Krniks pongyolasgrl3, melynek elkerlse megvhatta volna t attl, hogy
Glitot Lachmival azonostsa.
Ugyanakkor a tradicionalista tbor azt hangslyozza, hogy az regm sz a 2Sm 21,19 kzepn
olyan betolds, ami a textus jelents szvegromlsra utal, s ennek nyomn elvetik a 2Sm 21,19
eredetisgt, helyette az 1Krn 20,5 szveget tartjk eredetinek, illetve kevsb romlottnak
(rdekes mdon ott nem merl fel a Lachmi sz betoldottsga ugyangy, ahogy a 2Sm esetn az
regm sz). A f problma ezzel a megllaptssal az, hogy a szveg romlsbl egyrtelmen a
trtneti hsg elvesztst is prolongljk, holott e kett egymstl fggetlen tnyez. De erre a
megllaptsra jut kommentrjban a Karl Friedrich Keil Franz Delitzsch szerzpros csakgy,
mint a modern amerikai teolgia kpviseletben Adam Clark, aki a bt hallachmi szsszettelt
tartja az et-lachmi sszettelbl leromlottnak, illetve Michael S. Heiser, vagy pp Gleason L.
Archer, aki szerint a 2Sm 21,19 egy tkletesen visszakvethet szvegromls, melyet az 1Krn
20,5 szerencssen helyesbtett.

4. Mit mond a trtnetkritika?


A trtnetkritikai hipotzis kpviseli Smuel knyvt a tredkelmletnek megfelelen, az
gynevezett Deuteronomista Trtneti M (DTM) sszefggsben magyarzzk. Ez a m a
deuteronomiumot, Jzsu s a Brk knyvt, Smuel knyvt s a Kirlyok knyvt foglalja
magban, a hipotzis szerint ezek a knyvek egy mknt, a babiloni fogsg eltt keletkeztek,
felteheten Jsis vallsi reformja idejn (a Kr. e. VII. sz. vgn), vagy egyes kutatk szerint
azt kzvetlenl megelzen (mintegy megalapozsul a reformnak), vagy azt kveten.
A DTM Dvid-elbeszlse arra pl, hogy Dvid az idelis kirly, az, aki uralma alatt

A Krniks trtneti m ltalnos megtlsrl a 4., trtnetkritikai rszben trnk ki.

Ki lte meg Glitot?

egysgestette a zsid trzseket. A m azonban nemcsak bemutatja, hanem rtelmezi is a


trtnteket: meggyzdse ugyanis, hogy Isten a Deuteronomiumban jelentette ki a maga akaratt.
Ezrt az 1Sm trtnet fontos momentuma, hogy Dvid azrt tudta csak legyzni Glitot, mert
Isten nevben ment harcba (v: az l Isten serege - 1Sm 17,26). Ha gy tetszik, Glit
legyzse egy parabola, mely azt zeni, hogy akivel Isten harcol, az a nagyobb ellensg fltt is
diadalmaskodik. Ez az zenet tkletesen beleillik a DTM gondolkodsba, hiszen a DTM
elssorban teolgiai szempontbl vizsglja s rtelmezi a trtnelmet.
A Krniks Trtneti Mrl sokkal megosztottabb a kutatk vlemnye: a dibr hajjamim sosem
rvendett egyntet elismersnek a bibliakutatk szemben. Ugyanakkor sok olyan tulajdonsgt is
elismerik, amik nlkl szegnyebb lenne mind a zsid vallsos irodalom, mind a Szentrs egsze.
Pldul Jsis reformjnak idejt szinte egyntet kutati konszenzus alapjn pontosabban tudja
meghatrozni, mint a Kirlyok knyve. Sokat s hosszasan idz Mzestl, kivlan ismeri a
deuteronomista trvnykezsnek mg azokat a vonsait is, melyekrl a DTM hallgat. Rengeteg
ismtlst s rengeteg csaldft tartalmaz. Ezrt szerzjeknt mindenkpp papi szemlyt szoktak
megjellni (a zsid hagyomny sokig Ezsdrst tartotta a szerzjnek, s ktsgtelen, hogy EzsdrsNehmis knyvei egyenes folytatst jelentik a Krniks trtneti mvnek).
A Krniks mve azonban s ezt is szinte egyntet kutat konszenzus alapjn tudjuk
megllaptani nem a trtneti hsgre trekedve rdott, hanem a teokrcia tkrben vizsglta
vgig Izrel trtnett dmtl a babiloni fogsgig. Ezrt trtneti hsget eltekintve pldul a
jsisi reform idejnek pontos meghatrozstl kevsb szoktak neki tulajdontani. Pecsuk Ott
szerint a knyv teolgiai meggyzdsnek hrom pillre van: 1. Az emberi let csak az Isten
ltal elrendelt, megvltoztathatatlan erklcsi rend alatt ltezhet. 2. Az istentisztelet helyes
gyakorlata a kzssg szmra mindennl fontosabb kell legyen. 3. Isten kijelentse nemcsak a
mltban adatott, hanem folyamatosan megtapasztalhatjuk ma is.
A Krniks mve a teokratikus berendezs idejnak a dvidi kirlysgot ltja. Ezrt sok helyen
olyan intzkedseket s cselekvseket is Dvidnak tulajdont, melyek a kutatsok szerint mr jval
Dvid eltt is lteztek, illetve olyanokat is, melyek biztosan csak Dvid utn lettek bevezetve.
Hajlamos Dvid fel csalni, engedni a trtneti hsgbl annak rdekben, hogy a dvidi uralmat
mint Isten uralmnak legtkletesebb mintapldjt trja elnk.

Ki lte meg Glitot?

Azt biztosan tudhatjuk, hogy a Krniks ismerte vagy a DTM-et, vagy az annak alapjul szolgl
deuteronomista trvnykezst, ezt azonban fordtva nem mondhatjuk el: a Krniks mve ugyanis
legalbb szz, de egyes kutatk szerint inkbb 300 vvel a DTM utn keletkezett. Vagyis eddigi
elmleteinkbl mindenkpp el kell tvoltanunk azokat az elemeket, melyek arra vezethetk vissza,
hogy a Smuel knyvben olvashat szvegek a Krnikk ismeretben, vagy annak romlsaknt
keletkeztek volna. A szvegromls eslyt termszetesen tovbbra is fent kell tartanunk, hiszen a
birtokunkban lev legrgebbi kzirat is tbb, mint ezer vvel a Krniks, s csaknem 1500 vvel
Smuel knyvnek keletkezse utni, de azt el kell vessk, hogy a DTM szerzje a Krniks mvt
ismerhette vagy hasznlhatta volna.
Ha teht trtnetkritikai szemmel vizsgldunk, valsznleg trtnetileg hitelesebbnek kell
tekintennk a 2Sm beszmoljt, mint a Krniks mvt, egyrszt annak idbeli kzelsge,
msrszt pedig a Krniks trtneti mrl fentebb ismertetettek miatt. Ennl tovbb azonban ezen
az ton sem jutunk, hiszen az 1Sm 17 Dvidra vonatkoz br felteheten tbb hagyomnyt is
tartalmaz lersa ugyangy Smuel knyvnek rsze, mint a 2Sm Elhnnra vonatkoz verse.
Az egyetlen elkpzels, melytl ezen az ton meg tudunk szabadulni, az az exegetikailag is a
2Sm-nl tbb problmt felvet 1Krn lersa.

5. Egy megoldsi ksrlet


Mrpedig ha sem exegetikailag, sem szvegkritikailag, sem trtnetkritikailag nem tudunk
kzelebb jutni a krdshez, egyik vltozat mellett sem tudunk egyrtelm rveket felsorakoztatni,
akkor felvethet, hogy esetleg maga a problma, amit kutatunk, ltezik-e. Ms oldalrl kzeltve:
biztos-e, hogy Dvid s Elhnn klnbz szemly?
A rabbinikus zsid irodalom, nhny midrs s targum is azon az llsponton van, hogy Dvid s
Elhnn egy s ugyanaz a szemly volt, nevezetesen hogy a Dvid tulajdonkppen nem is
szemlynv, hanem uralkodi nv, amit Elhnn csak trnra kerlsekor vett fel. Ez az elkpzels
csaknem ugyanannyi problmt hordoz, mint az elzleg felsoroltak, azonban tny, hogy
ugyanakkor egy igen jelents problmt megold.
Problmsnak tekinthet ezen elmletben Dvid-Elhnn apjnak neve, melyet Dvid esetben az
1Sm-ban Isai-knt olvasunk, Elhnn esetben pedig a 2Sm-ban Jr-Orgimnek (vagy ha a
10

Ki lte meg Glitot?

felttelezhet szvegromlst javtjuk, Jrnak), a Krniks mve esetben pedig Jrnak vagy Jrnak (a kziratok e szban nhol eltrnek). Aligha van ismeretnk olyan grammatikai mdszerrl,
ami alapjn a kt sz (az Isai s a Jr-Jr) azonosthat lenne, hacsak nem ragaszkodunk Smuel
knyve esetben a kt feldolgozott hagyomny elmlethez (ami termszetesen megengedi, hogy a
kt hagyomny akr ugyanarrl a szemlyrl szljon).
Problms lehet tovbb, hogy ha s amennyiben Dvid s Elhnn azonos szemly, akkor mirt tr
el az 1Sm 17 lersa mind az idpontot, mind a helysznt tekintve a 2Sm 21,19-tl. Itt is csupn a
kt elmlettel tudjuk az eltrst magyarzni.
Ugyanakkor tny, hogy ezen elmlet kifogja a szelet mind a trtnetkritika, mind a
tradicionalistk kemnyvonalasainak vitorljbl, mert rmutat, hogy nem csak a csakis Dvid
lehetett s a csakis Elhnn lehetett elmletek mutathatnak a problma valdi megoldsa fel,
illetve hogy az ezzel kapcsolatos, sokszor kshegyre men vita valban sokszor inkbb
meggyzds krdse, mintsem a tudomnyos rvek. sszessgben teht ez az elmlet is
elremutat s tovbbi vizsgldsokra felttlenl alkalmas.

6. sszegzs
Megllaptottuk, hogy az 1Sm 17-ben, a 2Sm 21,19-ben s az 1Krn 20,5-ben nmileg eltr
lersok tallhatk Dvid s Glit kzdelmrl. Megvizsgltuk az elbeszlsek hber szvegt, s
arra jutottunk, hogy br a 2Sm 21,19-ben a Jr-Orgim szbl az Orgim felteheten
szvegromls, a trtneti fakticits tekintetben kevesebb problmt vet fel, mint a szintn
vlheten torzult szveg 1Krn 20,5, de ennl tovbb a szveg elemzse sorn nem kerlhetnk
a megoldshoz. Megllaptottuk, hogy az 1Sm 17 tbb verziban is ltezik, de az ezek kztti
dnts sokkal inkbb vizsglati mdszer krdse, mint tnyek, ugyanakkor elfogadtuk, hogy
Smuel knyve felteheten tbb hagyomnyt egyest szvegben.
Megvizsgltuk mind a Deuteronomiumi Trtneti M, mind a Krniks Trtneti M
keletkezsnek s gondolatvilgnak f pillreit, s megllaptottuk, hogy Smuel knyvnek mg
a maga ellentmondsaival s tbb hagyomnyt egyest mivoltval egytt is tbb trtneti hsget
tulajdonthatunk, mint a Krniks mvnek. Vgl pedig miutn ezen mdszerekkel egyrtelm
megoldsra nem jutottunk megvizsgltunk egy kevss ismert megoldsi ksrletet a problmra
11

Ki lte meg Glitot?

(miszerint Dvid s Elhnn ugyanaz a szemly volna), s br ezzel kapcsolatban is vetettnk fel
problms krdseket, a megoldst elremutatnak s tovbbi krljrsra alkalmasnak tltk.
Ezek utn ha ismt feltesszk a cmben foglalt krdst, akkor tovbbra is csak annyit mondhatunk:
nem tudjuk biztosan, de vannak gretes utak, amiket mg vgig kell jrnunk, hogy biztos
informcink lehessen.
Azt azonban utszknt is le kell szgezzk, hogy a Szentrs nem azrt Isten igje, mert
trtnetileg pontosan megllapthat belle egy csata kzben elesett filiszteus legyzjnek
szemlye, hanem mert ltala a mindenhat Isten zenete szl hozznk, hitbl hitbe. A Szentrs
trtnetei ugyangy szlnak neknk, mint ahogy szltak vek ezrein t Izrel kzssghez s a
Krisztusban megvltottak kzssghez egyarnt, ugyangy lltanak minket dnts el, ahogy
Dvidot (vagy Elhnnt), ugyangy kld minket Isten harcba, lelki harcba ma is az t gyalz erk
ellen, ahogy tette azt Dviddal, Elhnnnal, s npnek szmos tagjval.

12

Ki lte meg Glitot?

Irodalomjegyzk
1. Michael S. Heiser, Clash of the Manuscripts: Goliath & the Hebrew Text of the Old Testament, Bible
Study Magazine, 2009 mj-jn.
2. Joseph R. Nally, Who killed Goliath?, in: Archer,G.L., Encyclopedia of Bible Difficulties. Zondervan
Publishing House, Grand Rapids Michigan, 1982
3. Gleason L. Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties, Grand Rapids, Michigan, 1982.
4. Adam Clarke, Commentary and Critical Notes on the Old Testament: Joshua to Esther, New York, NY
5. Keil, C.F., - F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament: Joshua, Judges, Ruth, 1 and 2 Samuel,
Peabody, 1996
6. Rolf August Carlson, David, the chosen King: a traditio-historical approach to the Second Book of
Samuel, Almqvist & Wiksell, 1964
7. Graeme Auld, I & II Samuel: A Commentary, Presbyterian Publishing Corp., St, Louisville, Kentucky,
2011
8. John A. Beck, David and Goliath, a story of place: the narartive-geographical shaping of Samuel 17,
2006
9. Ch. A. Briggs S. R. Driver A. Plummer (szerk), The international critical commentary on the Holy
Scriptures of the Old and New Testaments, Charles Scribner's Sons, New York, 1910
10. Pecsuk Ott (szerk.), Bibliaismereti Kziknyv, Klvin Kiad, Budapest, 2008
11. Alberto Soggin, Bevezets az szvetsgbe, Klvin Kiad, 1999
12. Karasszon Istvn, Izrel trtnete a kezdetektl Bar-Kochbig, j Mandtum Knyvkiad, Budapest,
2009

13