You are on page 1of 2

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

1120

Na osnovi članka 43. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03.), Državni
zavod za statistiku određuje

NACIONALNU KLASIFIKACIJU
PROSTORNIH JEDINICA ZA STATISTIKU (NKPJS)

Točka 1.

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku (dalje u tekstu: NKPJS) statistički je


standard koji se koristi za prikupljanje, upisivanje, obradu, analizu i diseminaciju podataka
regionalne statistike prema razinama prostorne podjele Republike Hrvatske (dalje u tekstu:
RH).

Točka 2.

NKPJS čini statističku osnovu za učinkovito vođenje regionalne razvojne politike, za socio-
ekonomske analize i za postizanje ciljeva socijalne i ekonomske kohezije.

Točka 3.

NKPJS je hijerarhijska klasifikacija kojom se uspostavljaju prostorne jedinice za statistiku 1.,


2. i 3. razine prema kojima se dijeli teritorij RH za svrhe regionalne statistike.
Prostorna jedinica za statistiku 1. razine jest Republika Hrvatska kao administrativna jedinica.
Prostorne jedinice za statistiku 2. razine sastoje se od 3 neadministrativne jedinice nastale
grupiranjem županija kao administrativnih jedinica niže razine.
Prostorne jedinice za statistiku 3. razine sastoje se od 21 administrativne jedinice (20 županija
i Grad Zagreb).

Struktura NKPJS-a

Prostorna
jedinica Prostorne jedinice Prostorne jedinice za
Oznaka Država
za statistiku 1. za statistiku 2. razine statistiku 3. razine
razine
HR Hrvatska
HR 0 Hrvatska
HR 01 Sjeverozapadna Hrvatska
HR 011 Grad Zagreb
HR 012 Zagrebačka županija
HR 013 Krapinsko-zagorska županija
HR 014 Varaždinska županija
Prostorna
jedinica Prostorne jedinice Prostorne jedinice za
Oznaka Država
za statistiku 1. za statistiku 2. razine statistiku 3. razine
razine
HR 015 Koprivničko-križevačka
županija
HR 016 Međimurska županija
HR02 Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska
HR 021 Bjelovarsko-bilogorska
županija
HR 022 Virovitičko-podravska
županija
HR 023 Požeško-slavonska županija
HR 024 Brodsko-posavska županija
HR 025 Osječko-baranjska županija
HR 026 Vukovarsko-srijemska
županija
HR 027 Karlovačka županija
HR 028 Sisačko-moslavačka županija
HR 03 Jadranska Hrvatska
HR 031 Primorsko-goranska županija
HR 032 Ličko-senjska županija
HR 033 Zadarska županija
HR 034 Šibensko-kninska županija
HR 035 Splitsko-dalmatinska županija
HR 036 Istarska županija
HR 037 Dubrovačko-neretvanska
županija

Točka 4.

NKPJS stupa na snagu i primjenjuje se osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 950-01/07-01/28
Urbroj: 555-01-01-07-28
Zagreb, 27. ožujka 2007.

V. d. ravnatelja
Darko Jukić, v. r.