You are on page 1of 2

Dijamantski put

"Cilj Vađrajane je ostvarivanje stanja izvan svake dualnosti, kada spoznajemo da je sve
savršeno upravo tako kako jeste, jednostavno zato što izražava beskrajni potencijal uma."
Lama Ole Nidal
Dijamantski put (tib. Dorđe Tekpa) se najčešce opisuje kao krunski dragulj Budinog učenja. Polazeći
od razumevanja uzročnosti i nadahnute spoznaje, kako bi se sva iskustva transformisala u
samooslobađajući smisao i prirodnu čistotu, Dijamantski put koristi metode potpunog poistovećivanja
sa Prosvetljenjem.
U suštini, sadrži tri pristupa: "Put metoda", "Put uvida" i "Guru jogu". Na taj način um sebe može
spoznati kroz vlastitu energiju, svesnost ili moć poistovećivanja.
Metod koji se danas najviše koristi na Zapadu je Guru joga. Identifikacija sa ostvarenim lamom brzo
vodi ka najdubljim spoznajama sopstvenog uma.

Karma Kađu tradicija
"Milarepa, tvoja Linija je poput rečne struje - teći će dugo i daleko."
Padampa Sangđe
Karma Kađu je jedna od četiri glavne škole tibetanskog budizma. Kao linija direktne usmene
transmisije, prevashodno je usmerena na meditaciju i kroz interakciju sa kvalifikovanim učiteljem može
dovesti do pune spoznaje prirode uma. Karma Kađu linija je transmisija Mahamudre, učenja koje
omogućava dostizanje prosvetljenja u toku jednog života.
Ova učenja potiču od Bude Šakjamunija. Ovo živo iskustvo je u Indiji prenošeno punih 1500 godina,
dovodeći mnoge do prosvetljenja. U to vreme je Tilopa (988 - 1069) bio, možda i jedini, nosilac svih
Mahamudra Linija. Naropa (1016 - 1100) i njegov učenikMarpa (1012 - 1097) su preneli Liniju na
Himalaje. Transmisiju dalje nastavljaju najpozntiji tibetanski jogi Milarepa (1052 - 1135) i njegov glavni
učenik - monahGampopa (1079 - 1153). Gampopa, potom, prenosi učenja prvom Đalva Karmapi čije
su uzastopne inkarnacije očuvale neprekidnost Kađu transmisije.
Počev od Gampope, Kadampa učenja Mahajane od majstora Atiše se podučavaju u Kađu školi.
Takođe, III Karmapa, Rangđung Dorđe, je u Kađu Liniju integrisao Maha Ati učenja (Dzogćen), a
posebno Njingmapa Terme koje potiču od Padmasambave (tib.Guru Rinpoče). Zapravo, sam
Padmasambava je prorekao da će Karmapa postati nosilac linije njegovih Terma učenja.
Zahvaljujuci Karmapinim uzastopnim inkarnacijama, Mahamudra učenja su kroz vekove očuvale
izvornost, životnost i snagu do današnjih dana.

Karmapa
"Svaki od Karmapa predstavlja bezmerni, ljubavlju prebogati potencijal prostora - puno
prosvetljenje."
Lama Ole Nidal
Karmapa, poglavar Karma Kađu škole tibetanskog budizma, je prvi svesno inkarnirani lama Tibeta,
nosilac pune transmisije i neraskidivog toka prosvetljenja svih Buda.

obećao da će i nadalje. pojaviti čovek izuzetnog duhovnog ostvarenja i beskrajnog saosećanja koji ce širiti budistička učenja tokom mnogih ponovnih rodjenja.Karmapa. On je ostavio zapis sa preciznim opisom okolnosti svog narednog rodjenja. Karmapa se smatra emanacijom bodisatve saosecanja . svesno prihvatati ljudska rodjenja kako bi njegovi učenici mogli da nastave razvoj.Buda je predskazao da će se 1600 godina posle njegovog odlaska. uvidevši da njegov posao nije završen. prvi Karmapa je. Budino predskazanje je ostvareno kada je Gampopa prepoznao velikog jogina Dusum Ćenpu (1110 1193) kao Karmapu. Čenrezi. jedno za drugim. Takodje je poznat i kao Lama sa Crnom Krunom. . On je sada u svojoj XVII inkarnaciji kao Karmapa Taje Dorđe. sans.Oči Ljubavi (tib. Pre smrti. Avalokitešvara). Biće poznat kao Gospodar Karme .