You are on page 1of 3

SARVMANOKAAMNA POORTI - BRAHMAASTRA BAGLAMUKHI

, ||

|
,
.

,
.

.
.
, , ,
.
. ,

.........
.......

....... ......... .....

, , ,
........

-----

...........

.....


---

.....

. J ..........

, ,

, ...
, ,
, , , ....

....
....
. ....

, , .....

- -

- ,

||

:, ,

, :, , - : |
:-- | |
| : |

|
|

;---

:----

! - -

- |
OM HREEM AING SHREEM KLEEM SHREEM BAGLAANANE MAM RIPUN NAASHAY
NAASHAY MAMESHWARYAANI DEHI DEHI SHEEGHRAM MANOVAANCHHIT
KARYAM SAADHAY SAADHAY HREEM SWAHA

.

.....

..... ......