You are on page 1of 12

2008

World

Class

Instrumenti za ispitivanje,
merenje i bezbednost
Veliki asortiman ispitivaa
od jednog snabdevaa

Test

Equipment

IEC/EN 61243-3
DIN VDE 0682-401
Napona klase B

BENNING World Class Test Equipment

Vrhunski
ureaj za ispitivanje

DUSPOL Instrumenti za ispitivanje napona instrumenti imaju oznaku VDE, to znai da se pridravaju pravila
Svetski standard za ispitivanje napona
IEC/EN 61243-3 (DIN 0682-401) poveava
bezbednost prilikom rada pod naponom
Prilikom Vaeg rada sigurnost je na prvom mestu. Zbog toga
ne treba praviti nikakve kompromise! Ispitivai napona za
elektrine sisteme do 1.000 V moraju se prikloniti standardu
IEC/EN 61243-3 (DIN 0682-401). Instrumenti za ispitivanje
napona su podeljeni prema klasi napona A (do AC 500 V
naizmenine struje/DC 750 V jednosmerne struje) i napona
klase B (do AC 1.000 V naizmenine/DC 1.500 V
jednosmerne struje). Standard objedinjuje kriterijume
ispitivanja i bezbednosti na svetskom nivou i apsolutno je
usmeren na bezbednost korisnika.

Osnovni bezbednosni aspekt svetskog standarda zahteva da


ispitivai napona sa takom merenja operativnog toka veom
od AC 3,5 mA ili DC 10 mA moraju biti opremljeni tasterom
za aktiviranje merenja na obe sonde ili zatitnom kapom u
cilju zatite kontaktnih sondi od sluajnog kontakta.

CAT IV 500 V

CAT IV 500 V

CAT IV 500 V

DUSPOL analog plus

DUSPOL expert

DUSPOL master

DUSPOL combi

CAT IV 500 V
DUSPOL compact

CAT IV 500 V
DUSPOL digital plus

Svi ispitivai DUSPOL generacije odreuju taku merenja


pritiskom na dva tastera sa membranom. Prema tome izazvani
induktivni i kapacitivni naponi mogu biti otklonjeni.
Vibracioni motor se moe aktivirati naknadno. Vibracija ovog
motora se poveava do primenjenog napona. Ovo je dodatna
indikacija primenjenog napona.
Generacija DUSPOL ispitivaa napona ponovo pokazuje
iskustvo i znanje koje BENNING poseduje na polju tehnologije
ispitivanja, merenja i bezbednosti. Sa DUSPOL ispitivaem
napona dobijate novi proizvod koji je testiran I odobren od VDE
Nezavisnog Instituta za Ispitivanje i Sertifikaciju.

Ureaj za ispitivanje
DUSPOL merni instrumenti napona
Sigurnost proizvoda na najviem nivou:
vibracioni alarm za bezbednu
detekciju napona
pokretanje konekcije preko
dva tastera sa membranom
kontinuirana kontrola preko zujalice
i LED ili LCD ekrana naizmenino
precizno osvetljavanje take merenja

BENNING World Class Test Equipment

Vrhunski ureaj za ispitivanje


DUSPOL expert, mera pravih vrednosti
Vrhunski ureaj za ispitivanje
DUSPOL merni instrumenti napona
ispitano i odobreno u skladu sa svetskim standardima
IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401), napona klase B
vibrirajui alarm za bezbednu detekciju napona
ne merenje greaka izazivanih kapacitativnim i induktivnim
naponom usled pokretanja konekcije pritiskom na dugmad
namensko oslobaanje putem 30 mA FI sigurnosnog
prekidaa
akustina kontinuirana provera zujalicom i LED/LCD

indikacija redosleda faza sa strelicama ,


bezbedno jednopolno ispitivanje faze
precizno osvetljavanje take merenja
otpornost na udar, prainu i vlagu (vrsta zatite IP 64)
LC pokaziva osvetljenja koji se aktivira automatski pomou
svetlosnog senzora

LC displej sa
svetlom u pozadini
pamenje rezultata
testiranja

ispitivanje redosleda faza

osvetljenje take
merenja
jednopolno ispitivanje faze
R simbol za AC napon
akustiki i optiki test
provodljivosti
naponske indikacije
12 - 690 V AC/750 V DC,
puna delotvornost ak i bez baterija

CAT IV
500 V

ispitivanje polarnosti (+/-)


sa DC naponom
pokretanje konekcije
pritiskom na dugmad
vibrirajui alarm za detekciju
bezbednog napona
otpornost na udar, prainu
i vlagu (vrsta zatite IP 64)

ispitiva napona i kontinuiteta


DUSPOL
digital plus

DUSPOL
DUSPOL
DUSPOL
DUSPOL
DUSPOL
analog plus
expert
master
combi
compact
indikacije
ponirajui sistem/
LCD digitalni
LED/LCD
LED/LCD
LED/LCD
LED
LED
pokazivanje opsega
1,5 - 750 V 12 - 690 V
12 - 690 V
12 - 690 V
12 - 690 V
12 - 690 V
kontinuitet
zujalica + LED
LCD

ispitivanje
108 k
600 k
redosleda faza ispitivanje
da/LCD
da/LCD
da/LCD
da/LCD

jednopolno ispitivanje faza


da/LCD
da/LCD
da/LCD
da/LCD
da/LCD

ispitivanje polarnosti
da/LCD
da/LED
da/LED
da/LED
da/LED
da/LED
pokretanje konekcije
IS = 200 mA IS = 250 mA IS = 200 mA IS = 200 mA IS = 200 mA IS = 200 mA
pritiskom na dugmad
(750 VDC)
(750 VDC)
(750 VDC)
(750 VDC)
(750 VDC)
(750 VDC)
30 mA FI skolpka koja se
da
da
da
da
da
da
aktivira pritiskom tastera
vibracioni alarm
da
da
da
da
da

taka merenja osvetljenje


da/LED

da/LED

vrsta zatite
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
IP 64
artikal broj
050255
050257
050253
050252
050254
050251

ispitano i
odobreno

IEC/EN 61243-3
(DIN VDE 0682-401)
Napona klase B

BENNING World Class Test Equipment

Digitalni Multimetri BENNING MM P3, MM 1-1 MM 1-3, MM 1 MM 4


pouzdani i precizni u svakoj situaciji
BENNING MM P3
Digitalni multimetar depnog formata

BENNING MM 1-1, MM 1-2 i MM 1-3


Digitalni multimetar sa funkcijom senzora za napon

vrhunska funkcionalnost i dizajn


jo manji i ui i manje teine (samo 130 g)
minimalne dimenzije: 132 x 86 x 19 mm
za upotrebu u svakoj prilici, sa konom futrolom i mernim
kablovima

integrisani naponskii senzor signalie fazne napone pomou


akustikog signala i crvene LED diode
on lokalizuje prekide u kablu i defektne lampe u kablovima
koji su izgubili izolaciju (kotur kabla, nizovi sijalica) pomou
napojne strane faze

naponski senzor
naponski senzor

naponski senzor

MM 1-1

MM 1-2

MM P3

NOV!

MM 1-3

BENNING MM 1, MM 2, MM 3 i MM 4
Digitalni Multimetri
Tehnologija koja inspirie, Kvalitet koji je ubedljiv

ispitano i
odobreno

MM 1
MM 3

MM 2

Milion je kako dokazanih, tako i ispitanih i odobrenih od strane


nezavisnog VDE Instituta za ispitivanje i sertifikaciju u skladu
sa trenutnim svetskim standardima.
osnovno merenje struje, napona, otpornosti, kontinuiteta,
diode, kapaciteta i frekvencije (uestalosti)
automatsko i/ili runo merenje izbora opsega
sigurno merenje struje do 300 A AC preko adaptera strujnog
kola (MM 4)

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)

Digitalni Multimer

MM 4

oznaavanje opsega
osnovna tanost
AC napon
DC napon
AC struja
DC struja
otpornost
kontinuitet/diode
uestalost
kapacitet
temperatura
naponski senzor
interfejs
softver
memorija funkcija
data Log funkcija
metod merenja
kategorija merenja
artikal broj

BENNING
BENNING
MM P3
MM 1-1
5.000
2.000
0,6 %
0,5 %
0,1 mV - 600 V 0,1 mV - 750 V
0,1 mV - 600 V 0,1 mV - 1.000 V

0,1 - 40 M 0,1 - 20 M
da/da
da/da
1 mHz - 5 MHz

10 pF - 100 F

da

poseduje
poseduje

RMS
RMS
CAT III 300 V
CAT III 600 V
044084
044081

BENNING
MM 1-2
2.000
0,5 %
0,1 mV - 750 V
0,1 mV - 1.000 V
1 mA - 10 A
1 mA - 10 A
0,1 - 20 M
da/da
1 Hz - 20 MHz
1 pF - 2 mF

da

poseduje, MAX/MIN

RMS
CAT III 600 V
044082

BENNING
BENNING
BENNING
MM 1-3
MM 1
MM 2
2.000
3.200
2.000
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,1 mV - 750 V 1 mV - 600 V 0,1 mV - 750 V
0,1 mV - 1.000 V 0,1 mV - 600 V 0,1 mV - 1.000 V
1 mA - 10 A

0,1 A - 20 A
1 mA - 10 A 0,1 A - 3,2 mA 0,1 A - 20 A
0,1 - 20 M 0,1 - 32 M 0,1 - 20 M
da/da
da/da
da/da
1 Hz - 20 MHz

1 pF - 2 mF

-20 C do +800 C

da

poseduje, MAX/MIN
poseduje

RMS
RMS
RMS
CAT III 600 V
CAT III 600 V
CAT III 600 V
044083
044027
044028

BENNING
MM 3
2.000
0,5 %
0,1 mV - 600 V
0,1 mV - 600 V
0,1 A - 20 A
0,1 A - 20 A
0,1 - 20 M
da/da
1 Hz - 200 kHz
1 pF - 200 F

RMS
CAT III 300 V
044029

BENNING World Class Test Equipment

Digitalni Multimetri BENNING MM 7 MM 11


sigurnosna i funkcionalna raznovrsnost bez ikakvih kompromisa
BENNING MM 7
Digitalni Multimetri
za precizne i reproduktivne rezultate merenja

BENNING MM 11
Precizni digitalni multimetar
sa izvanrednim karakteristikama performansi

tana RMS merenja za primenu u industriji


pouzdani i precizni rezultati merenja ak i u sluaju unitenog
ili ne sinusoidnog znaka ponaanja
osnovno merenje za struju, napon, otpornost, kontinuitet,
diode, kapacitet, frekvanciju (uestalost) i temperaturu
LC pokaziva sa analognom grafikom indikacijom i
osvetljenjem u pozadini

najvia tanost pri merenju od 0,06 % zbog tanog metoda


merenja RMS vrednosti i rezolucije od 20.000 cifara
idealan merni ureaj za evidentiranje procesa merenja
veliki kapacitet memorisanja za skladitenje 1.000 mesta i
40.000 skladinih mesta za funkcije unoenja podataka
prenoenje mernih rezultata pomou optikog USB interfejsa
paket ukljuuje i softver za BENNING PC-Win MM 11

BENNING MM 8, MM 9, MM 10
Digitalni multi metar najvie kategorije merenja CAT IV

TRUE RMS

najvia kategorija merenja CAT IV 600 V omoguava merenje


direktno na izvoru nisko naponske instalacije
precizni metod merenja za taan RMS
prenoenje rezultata merenja preko optikoga USB interfejsa
paket ukljuuje softver za BENNING PC-Win MM 10

USB

MM 7

TRUE RMS

ispitano i
odobreno

MM 11

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)

USB

isporuka ukljuuje softver


PC-Win MM 10/MM 11

TRUE RMS
MM 11

BENNING PC-Win MM 10/MM 11


Softver za ulogovanje i analizu
softver za oitavanje i ulogovanje serije merenja
prikazivanje mernih serija putem linijskih dijagrama i tabela
promenljiva brzina skeniranja od 0,5 sek. do 10 min.
skladitenje serije merenja kao tekst fajl

CAT IV 600 V
MM 8

CAT IV 600 V
TRUE RMS

CAT IV 600 V
TRUE RMS

MM 9

MM 10

Digitalni Multimer

oznaavanje opsega
osnovna tanost
AC napon
DC napon
AC struja
DC struja
otpornost
kontinuitet/diode
uestalost
kapacitet
temperatura
naponski senzor
interfejs
softver
memorija funkcija
data Log funkcija
metod merenja
kategorija merenja
artikal broj

BENNING
BENNING
BENNING
MM 4
MM 7
MM 8
4.200
4.000
6.000
0,5 %
0,25 %
0,5 %
1 mV - 600 V
1 mV - 750 V 0,1 mV - 750 V
1 mV - 600 V 0,1 mV - 1.000 V 0,1 mV - 1.000 V
0,1 A - 300 A
10 A - 10 A

10 A - 10 A
0,1 A - 6 mA
0,1 - 42 M 0,1 - 40 M 0,1 - 60 M
da/da
da/da
da/da

1 Hz - 40 MHz 1 Hz - 60 MHz

1 pF - 40 mF
1 pF - 6 mF

-20 C do +800 C

poseduje
poseduje, MAX/MIN poseduje, MAX/MIN

RMS
TRUE RMS
RMS
CAT III 300 V
CAT III 600 V
CAT IV 600 V
044073
044076
044077

BENNING
MM 9
6.000
0,5 %
0,1 mV - 750 V
0,1 mV - 1.000 V
1 mA - 10 A
0,1 A - 10 A
0,1 - 60 M
da/da
1 Hz - 60 MHz
1 pF - 6 mF

poseduje, MAX/MIN

TRUE RMS
CAT IV 600 V
044078

BENNING
MM 10
6.000
0,5 %
0,1 mV - 750 V
0,1 mV - 1.000 V
1 mA - 10 A
0,1 A - 10 A
0,1 - 60 M
da/da
1 Hz - 60 MHz
1 pF - 6 mF

USB
PC-Win MM 10
poseduje, MAX/MIN

TRUE RMS
CAT IV 600 V
044079

BENNING
MM 11
20.000
0,06 %
1 V - 750 V
1 V - 1.000 V
1 A - 10 A
1 A - 10 A
10 m - 2 G
da/da
0,01 Hz - 1 MHz
1 pF - 40 mF
-200 C do +1.200 C

USB
PC-Win MM 11
1.000 memorijskih lokacija
40.000 memorijskih lokacija
TRUE RMS
CAT III 600 V
044080

Svi digitalni multimetri


Isporuuju se sa torbicom,
sidurnosnim sondama
i setom baterija

BENNING World Class Test Equipment

Digitalna strujna amper kleta


BENNING CM 1-1 CM 1-3, CM 2, CM 3, CC 1, CC 2
BENNING CM 1-1, CM 1-2 i CM 1-3
Digitalna multimetar kleta
za merenje naizmenine struje
Inovativna tehnologija, praktini dizajn

BENNING CM 2 i CM 3
Digitalna multimetar kleta
za ispitivanje AC/DC

bezbedno merenje struje do 400 A AC


prikljuci za merenje napona, otpora, provodljivosti i
ispitivanje diode
integrisani senzor za napon pokazuje napon faze pomou
akustikog signala i crvene signalne LED diode (CM 1-3)
pronalazi prekide u kablu i defektne lampe u nezatienim
kablovima (kotur sa kablom, niz sijalica) pomou napojne
linije faze (CM 1-3)

naponski senzor

sigurno i bezkontaktno merenje visokih strujnih veliina


merenje jednosmerne i naizmenine struje do 600 A AC/DC
za merenje niskih struja (u automobilizmu, za fotonaponske
elije, industriji) (CM 2)
prikljuci za merenje napona, otpora i provodljivosti (CM 2)

Najboljeni!
prodava

CM 2

CM 3

BENNING CC 1 i CC 2
Adapter strujna amper kleta za Multimer
sigurno merenje naizmenine struje do 200 A/400 A
povezivanje preko 4 milimetarskih sigurnosnih sondi za merenje
izlaz 1 mV AC/1 A AC (CC 1), 1 mA AC/1 A AC (CC 2)
CM 1-2
CM 1-1

CAT IV 600 V
CM 1-3

CC 1

ispitano i
odobreno

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)

CC 2

Digitalna strujna amper kleta/adapter za strujna kleta

oznaavanje opsega
osnovna tanost
AC napon
DC napon
AC struja
DC struja
otpornost
kontinuitet/diode
uestalost
efektivna snaga
faktor snage (cos )
temperatura
naponski senzor
memorija funkcija
metod merenja
max. otvaranje kleta
kategorija merenja
artikal broj

BENNING
CC 1

1,9 %

1 A - 400 A

30 mm
CAT III 300 V
044037

BENNING
CC 2

1%-3%

0,5 A - 200 A

21 mm
CAT III 600 V
044110

BENNING
CM 1-1
2.000
2%

10 mA - 400 A

poseduje, MAX
RMS
30 mm
CAT III 600 V
044061

BENNING
CM 1-2
2.000
1%
0,1 V - 600 V
0,1 V - 600 V
0,1 A - 400 A

0,1 - 20 M
da/

poseduje
RMS
30 mm
CAT III 600 V
044062

BENNING
CM 1-3
2.000
1%
0,1 V - 750 V
0,1 V - 1.000 V
0,1 A - 200 A

0,1 - 20 M
da/da

da
poseduje
RMS
16 mm
CAT IV 600 V
044063

BENNING
CM 2
4.000
0,5 %
0,1 mV - 600 V
0,1 mV - 600 V
10 mA - 300 A
10 mA - 300 A
0,1 - 40 M
da/

poseduje, MAX
RMS
25 mm
CAT III 300 V
044035

BENNING
CM 3
2.000
1,9 %

0,1 A - 600 A
0,1 A - 600 A

poseduje
RMS
38 mm
CAT III 300 V
044031

BENNING World Class Test Equipment

Digitalna strujna amper kleta


BENNING CM 4 - CM 7
Digitalna strujna amper kleta
najvee kategorije merenja
Sigurnost bez ikakvih kompromisa

BENNING CM 4 CM 9

BENNING CM 8
Amper multimetar kleta za merenje snage struje
Analiza snage za jednofazne i trofazne vodove

multi-funcionalni i moan zahvaljujui TRUE RMS metodu


merenja za industrijske aplikacije
sigurno merenje struje do 1.000 A AC/DC
najvea kategorija merenja CAT IV 600 V dozvoljava direktna
merenja izvora nisko-naponskih instalacija
LC pokaziva i osvetljenje u pozadini za sve tipove

taane vrednosti RMS merenja do 1.000 V, 600 A AC/DC


merenja efektivne snage do 600 kW
obraun faktora snage cos
prikazivanje vrste optereenja (indukativno ili kapacitativno)
dvopolno sekventno ispitivanje izmeu faza na trofaznim
vodovima
merenje ulazne snage napona, otpora, provodljivosti diode,
uestanosti i temperature
merenje prekomernih impulsnih vrednosti struja (motori
itd.)

TRUE RMS
CM 8

BENNING CM 9
Amper kljesta za merenje tetnih (lutajuih) struja
sa rezolucijom od 1 A
Alternativno reenje za merenje izolacije
merenje tetnih struja i diferencijalnih struja u elektrinim
sistemima i ureaja
najvia rezolucija od 1 A u opsegu od 6 mA
Merenje bez iskljuenja u toku normalnog rada uredjaja,
perfektno reenje za savreno odravanje
Analogni izlaz (mV/A) za prenos mernih vrednosti
Precizno i reproduktivno merenje rezultata do 1.000A
optimalna zatita od spoljnih magnetskih polja

CM 4

CAT IV 600 V

NOV!

CM 6

TRUE RMS
CM 5

CM 9
(na tritu od 07/ 2008)

CAT IV 600 V
TRUE RMS
CM 7

Digitalna strujna amper kleta

oznaavanje opsega
osnovna tanost
AC napon
DC napon
AC struja
DC struja
otpornost
kontinuitet/diode
uestalost
efektivna snaga
faktor snage (cos )
temperatura
naponski senzor
memorija funkcija
metod merenja
max. otvaranje kleta
kategorija merenja
artikal broj

BENNING
BENNING
BENNING
CM 4
CM 5
CM 6
4.000
4.000
4.000
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,1 V - 600 V
0,1 V - 600 V
0,1 V - 750 V
0,1 V - 600 V
0,1 V - 600 V 0,1 V - 1.000 V
0,1 A - 600 A
0,1 A - 600 A 0,1 A - 1.000 A

0,1 A - 600 A

0,1 - 400 0,1 - 400 0,1 - 400


da/
da/
da/
1 Hz - 400 Hz
1 Hz - 400 Hz
1 Hz - 400 Hz

poseduje, MAX/MIN poseduje, MAX/MIN poseduje, MAX/MIN


PEAK
PEAK, ZERO
PEAK
RMS
TRUE RMS
RMS
37 mm
45 mm
53 mm
CAT III 600 V
CAT III 600 V
CAT IV 600 V
044056
044057
044058

BENNING
CM 7
4.000
0,7 %
0,1 V - 750 V
0,1 V - 1.000 V
0,1 A - 1.000 A
0,1 A - 1.000 A
0,1 - 400
da/
1 Hz - 400 Hz

poseduje, MAX/MIN
PEAK, ZERO
TRUE RMS
53 mm
CAT IV 600 V
044059

BENNING
CM 8
6.000
0,7 %
10 mV - 1.000 V
10 mV - 1.000 V
0,1 A - 600 A
0,1 A - 600 A
0,1 - 20 k
da/da
0,1 Hz - 400 Hz
1 W - 600 kW
0,00 - 1,00
-50 C do +1.000 C

poseduje, MAX/MIN
PEAK, INRUSH
TRUE RMS
40 mm
CAT III 600 V
044064

BENNING
CM 9
6.000
0,9 %

1 A - 100 A

HOLD, PEAK
analogni izlaz
RMS
40 mm
CAT III 600 V
044065

ispitano i
odobreno

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)

Sva digitalna strujna


amper kleta sadre
torbicu za noenje,
sigurnosne sonde za
merenje i set baterija

BENNING World Class Test Equipment

Bezbednosni instrumenti BENNING IT 100, IT 110 i IT 120


Ispitivanje elektrinih sistema u skladu sa standardima
BENNING IT 100
Ureaj za merenje izolacije i otpora
ispitivanje bezbednosti na elektrinim sistemima i opremi
merenje otpora izolacije pod naponom od 250 V, 500 V i
1.000 V
niskonaponsko merenje sa ispitivanjem struje od 200 mA za
test kontinuiteta zatitnih provodnika i jednakopotencijalnih
vezanih provodnka
merenje preostalog kapaciteta baterije u %
veliki LC pokaziva sa analognom grafikom indikacijom i
osvetljenjem u pozadini
sa torbicom, merne sonde, krokodil stezaljke i set baterija

BENNING IT 110, BENNING IT 120


Instrumenti za ispitivanje instalacije
Za bezbedno ispitivanje elektirnih sistema
Prema DIN VDE 0100 i IEC 60364
Multi funkcionalni instrumenti za ispitivanje instalacije za
kompletno ispitivanje i efikasno proveravanje elektrinih
sistema
merenje linije zatitnog voda i ekvipotencijalnih linijskih
spojeva sa ispitnom strujom od 200 mA
merenje otpora izolacije sa ispitnim naponima od 100 V,
250 V, 500 V i 1.000 V
linijsko merenje i merenje impedancije petlje (mogue bez
otputanja sklopke zbog greke u kolu uzemljenja) sa
obraunom struje kratkog spoja u kolu.
kompletno ispitivanje zaostale struje (RCD) u ureaju
merenje napona na kontaktu (bez iskljuenja), vreme
iskljuenja i iskljuenja struje u kratkom (granini test)
spoju (RCD)
sekventno ispitivanje faza na trofaznim vodovima
merenje napona do 500 V i praenje napona na fazi

IT 110

IT 100

BENNING IT 100
Ureaj za merenje izolacije/Otpornosti

oznaavanje opsega
niskonaponska otpornost
otpornost izolacije
AC/DC napon
otpornost
ispitivanje kontinuiteta
unutranji kapacitet baterije
kategorija merenja
artikal broj

BENNING
IT 100
2.000 digits (osvetljenje)
0,01 - 20
10 k - 2.000 M
1 V - 1.000 V
1 - 2.000
zujalica/30
0 - 100 %
CAT III 600 V
044032

BENNING IT 110
Instrument za ispitivanje instalacije

displej
merenje niske impedancije
otpornost izolacije
impedancija faze (L-N/L)
impedancija petlje (L-PE)
struja pri kratkom spoju
ispitivanje sklopke
(RCD)
rotaciono polje
napon, frekvencija
artikal broj

BENNING
IT 110
grafiki displej (osvetljen)
0,01 - 2.000
1 k - 1.000 M
0,01 - 2.000
0,01 - 2.000
0,01 A - 24,4 kA
vreme otputanja, struja prilikom
iskljuenja, kontaktni napon
da
1 V - 500 V, 45 Hz - 65 Hz
044100

BENNING World Class Test Equipment

BENNING IT 110, IT 120 Instrumenti za ispitivanje instalacije


Savreno reenje za efikasno ispitivanje
Karakteristike
BENNING IT 110, BENNING IT 120
sve merne funkcije mogu da se biraju direktno pomou
preklopnika selektora
vrh sonde koji se moe ukljuiti/iskljuiti za prekidanje procesa merenja
grafiki displej koji je pomou pomone funkcije povezan
radnim diagramom
kompletno merenje rezultata sa mernim parametrima, ograniavajue
vrednosti i simbola za merenja u redu i sa grekom (PASS/FAIL)
strujno napajanje pomou 6 NiMH baterija za punjenje (AA)
sa punjaem

Softver za unoenje mernih podataka sa


Test Log-om prema ZVEH
BENNING PC-Win IT 120
softver za PC oitavanje uskladitenih mernih podataka
kreacija Test Log-a sa predavanjem kontrole i statusnim
izvetajem prema ZVEH
struktura i funkcije za prebacivanje mernih podataka

Dodatne funkcije
BENNING IT 120
osim gornjih funkcija koje poseduje BENNING IT 110 :
merenje struje (tane vrednosti RMS) pomou dodatnih
adapter kleta za struju (dodatna opcija)
merenje intenziteta osvetljenja pomou senzora u jedinicama
LUX (dodatna opcija)
merenje uzemljenja pomou troilnog metoda merenja
(dodatno sa priborom za uzemljenje)
integrisana memorija za 500 mernih vrednosti
USB i RS 232 interrfejs
BENNING PC-Win IT 120 softver ukljuen u isporuci

NOV!

Test LogEH
V
Z
a
m
re
p

Obim performansi BENNING IT 120

BENNING IT 120
Instrument za ispitivanje instalacije

displej
merenje niske impedancije
otpornost izolacije
impedancija faze (L-N/L)
impedancija petlje (L-PE)
struja pri kratkom spoju
ispitivanje sklopke
(RCD)
rotaciono polje
napon, frekvencija
otpor uzemljenja
struja (tana vrednost RMS)
intenzitet osvetljenja
izmerene vrednosti
interfejsi
ukljuen je i softver
artikal broj

BENNING
IT 120
grafiki displej (osvetljen)
0,01 - 2.000
1 k - 1.000 M
0,01 - 2.000
0,01 - 2.000
0,01 A - 24,4 kA
vreme otputanja, struja prilikom
iskljuenja, kontaktni napon
da
1 V - 500 V, 45 Hz - 65 Hz
0,01 - 2.000 (pomou uzemljenje)
0,1 mA - 20 A (pomou kleta)
0,01 luksa - 20 kluksa (pomou senzora)
500 rezultata merenja
USB, RS 232
BENNING PC-Win IT 120
044101

BENNING luksmetar
tipa B/tipa C

BENNING CC 2

IT 120

Obim performansi ureaja za ispitivanje instalacije

instument za ispitivanje ukljuuje futrolu/kai


vrhovi sondi sa mogunou ukljuenje/iskljuenja
kabl za ispitivanje sa utikaem osiguranim
od strujnog udara
univerzalni kabl za ispitivanje 3 x L = 1,5 m
3 vrha za sonde, 3 krokodil tipaljke
punja sa 6 NiMH baterije koje se pune (AA)
PC softver BENNING PC-Win IT 120
USB i RS 232 kabl

BENNING
IT 110
x
x

BENNING
IT 120
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

Dodatni pribor za BENNING IT 120


adapter kleta za struju BENNING CC 2
0,5 A - 20 A AC (200 A AC)
artikal broj 044110
senzor za intenzitet osvetljenja BENNING luksmetar tipa B
tanost: 5 %
artikal broj 044111
senzor za intenzitet osvetljenja BENNING luksmetar tipa C
tanost: 10 %
artikal broj 044112
Pribor za uzemljenje koji se sastoji od 2 elektrode i 3 kabla za ispitivanje
artikal broj 044113

Pribor za uzemljenje

BENNING World Class Test Equipment

10

BENNING 700 instrument za ispitivanje prema VDE 0701/0702


Za ispitivanje prenosivih elektrinih ureaja
BENNING 700
Ureaj za sigurnosno ispitivanje i ponovljena
ispitivanja prema
DIN VDE 0701/0702 i UVV BGV A3, BetrSichV
(Nemaki zdravstveni i bezbednosni propisi pri radu)
DIN VDE 0701:
ispitivanje na repariranim i modifikovanim elektrinim ureajima
DIN VDE 0702:
ponavljena ispitivanja na elektrinim uredjajima

Tok ispitivanja i provere po izboru automatski ili

ical devices
Test record for electr
A3
VDE 0701/0702, BGV
Paus

drill mach ine

Customer

Test object

Group 7

workshop

Device group

Device department

half-yearly

10015

Test interval

ID

285500

Baumeister

Order number

463700RCC

Tester

BENNING 700 Checking

device

Case ok
ok
Other mechanical parts
and plugs ok
Connecting cables

Inspection

Repetition test

Test reason
7

Test from 14.05.200

Limit value

Test
Earth continuity test
Earth continuity test

[Ohm]

(reversed polarity)

Earth bond test (10

[Ohm]

A) [Ohm]

Insulation test [MOhm]


Earth leakage test
Earth leakage test

[mA]
y [mA]

for information technolog

y
for information technolog
Earth leakage test
[mA]
(reversed polarity)

Next test 19.11.200

Measurement
value

Test ok

10

Yes

3,5

0,7

Yes

merenje otpora zatitnog vodia sa ispitnom strujom 200 mA/10 A


merenje otpora izolacije
merenje struje zatitnog vodia i struje kontakta nakon
postupka diferencijalne struje
merenje zamenske struje odvodnje
provera na nepostojenja napona merenje diferencijalne struje
test funkcija nakon poloenog sigurnosnog
ispitivanja/provere napona i struje

Karakteristike BENNING 700


standardni ureaj sa memorijom za izmerenu vrednost za
199 uzoraka ispitivanja, PC interfejs, konekcija za bar-kod
skener i dodatni softver BENNING PC-Win 700
indikacija za odgovarajue postupke pri ispitivanju pomou
LED diode i indikacije izmerenih vrednosti i ograniavajuih
vrednosti putem LC displeja
TAAN/NETAAN pomou crvene LED diode koja ukazuje
na greku
pogodni za elektrotehniki obrazovano osoblje
indentifikacioni uzorak ispitivanja pomou bar-kod skenera/bar-kod oznake

BENNING PC-Win 700 Softver


profesionalni softver za ulogovanje, procena i skladitenje
izmerenih vrednosti
pogodni prenos podataka ispitivanja na
BENNING 700 instrument za ispitivanje
BENNING 700
set

Next
test date

Yes

Test passed
Remarks

/ OK
Te s t p a s s e d
07
Bocholt, 14.05.20

Bau meis ter


Signature

Place, date

BENNING 700 set

BENNING 700 Info CD

ispitiva ureaja BENNING 700


sa servisna kutija
softver BENNING PC-Win 700
na CD-romu
bar-kod skener
barcod etikete (320 komada)
oznake testiranja (300 komada)

artikal broj 050305


artikal broj 047000
artikal broj 009369
artikal broj 756061
artikal broj 756213

BENNING 700

BENNING 700
VDE 0701/0702 Ureaj za ispitivanje

NOV!
CM 9
(na tritu od 07/ 2008)

prikazani opseg
zatitni otpor provodnika
otpor izolacije
merenje struje u
zatienom strujnom
provodniku, kontaktna struja
(metod diferncijalne struje)
i zamena za struju curenja
ispitivanje nultog potencijala
(metod diferencijalne struje)
funkcionalno ispitivanje,
poto je ispitani uzorak
proao sigurnosni test
pomou posebno postavljene
utinice za ispitivanje,
kao i prikljuak na mreu
zabeleena vrednost merenja
interfejs
artikal broj

BENNING 700
99.999
0,01 - 65,53
1 k - 65,53 M

Opseg karakteristika BENNING 700


BENNING 700 ureaj za ispitivanje, ukljuujui servisnu futrolu
4 mm bezbedni kabl za merenje sa vrhom na sondi
Dodatni pribori za BENNING 700
softver BENNING PC-Win 700 na CD-romu
artikal broj 047000
bar-kod skener

0,01 mA - 65,00 mA

artikal broj 009369


barcod etikete (1 komplet/320 komada)
artikal broj 756061

0,01 mA - 65,00 mA

230 V, 16 A

199 uzoraka ispitivanja


RS 232, bar-kod skener
050305

oznake testiranja (1 komplet/300 komada)


artikal broj 756213
Kleta za merenje tetnih struja BENNING CM 9
(videti stranu 7)
artikal broj 044065
Adapter za merenje trofaznih optereenja:
Adapter za merenje, za RPE i RISO merenja, CEE utika (5-pinski, L1-L2-L3vezanim mostom) na utikau bezbednim od strujnog udara (2-pinski)
16 A CEE utika
artikal broj 044122
32 A CEE utika
artikal broj 044123
Kleta-adapter za merenje toka struje, CEE utika (5-pinski),
idividualno lemnjeni
16 A CEE utika
artikal broj 044127
32 A CEE utika
artikal broj 044128

BENNING World Class Test Equipment

11

Dodatni pribor za BENNING merne ureaje, kao i za bezbedne merne instrumente


funkcionalne-neophodne
Futrola za merne aparate i instrumente za merenje
artikal broj 711019

Pomona futrola

Visoko kvalitetne futrole za ureaje za ispitivanje i merne


instrumente za profesionalno uvanje svih ureaja za ispitivanje
i instrumenata za merenje, napravljene od poliester materijala
sa drkom za noenje i sa remenom za rame koji moe da se
skine

Praktina pomona futrola od imitacije koe sa patent


zatvaraem, pogodnim za sve DUSPOL instrumente za
ispitivanje napona i DUTEST, TRITEST, Z-TESTER ureaji za
isptivanje

artikal broj 010910

BENNING TA 1
artikal broj 044124
4 mm bezbedna krokodil kleta, 2 komada, crvena/crna,
profesionalni ureaj, CAT III 1.000 V

BENNING TA 2
artikal broj 044125
Set od 4 mm bezbednih kablova za merenje, est komada,
crvena/crna, profesionalni ureaj, CAT III 1.000 V koji se
sastoji od:
bezbednih kablova za merenje (silikonski)
bezbedni vrhovi sondi (4 mm vrh za merenje)
bezbedna krokodil kleta

BENNING TA 3
artikal broj 044126
Set od 4 mm bezbednih kablova za merenje, osam komada,
crvena/crna, profesionalni ureaj, CAT III 1.000 V koji se
sastoji od:
bezbednih kablova za merenje (silikonski)
bezbedni vrhovi sondi (tanki vrh za merenje)
bezbedna kljun kleta
bezbedna krokodil kleta

BENNING TA 4
artikal broj 044120
Magnetna kuka za multimetar, 3 komada,
sastoji se od:
magnetni dra
adapter i kai za prikljuak na BENNING
multimetre do ormara sa prekidaima
maina i delova sistema

4 mm bezbednih kablova za merenje sa vrhom za


merenje od 2 mm
artikal broj 044117
4 mm bezbednih kablova za merenje
2 komada, crvena/crna, CAT III 1.000 V,
L = 1,40 m, sa mernim vrhom od 2 mm

4 mm bezbednih kablova za merenje sa vrhom za


merenje od 4 mm
artikal broj 044118
4 mm bezbednih kablova za merenje
2 komada, crvena/crna, CAT III 1.000 V,
L = 1,40 m, sa mernim vrhom od 4 mm

Set bezbednih kablova za merenje za BENNING MM 4


artikal broj 044119
Set od 4 mm bezbednih kablova za merenje, etiri komada,
sastoji od:
bezbedni kabl sa mernim vrhom od 2 mm
aligator tipaljka
2 sonde za merenje sa vrhom za merenje od 2 mm

Senzor za temperaturu (tip K)


artikal broj 044121
Sensor za ispitivanje (V4A elina cev) supstnci tenosti, gasova,
i vazduha, merni opseg: - 196 C do + 800 C, pogodan za
BENNING MM 1-3, MM 7, MM 11 i CM 8 digitalnih intrumenata
za merenje

BENNING World Class Test Equipment

12

ispitiva optereenja/napona i kontinuiteta


Pokaziva redosleda faza
PROFIPOL
Univerzalni ispitiva napona
pokazuje DC i AC napon u domenu od
6 - 400 V
pokazivanje opsega 6, 12, 50, 230, 400 V
ispitivanje polariteta za DC napon
kuite otporno na udarce, prainu i vlagu,
vrsta zatite IP 65

Z-TESTER
ispitiva optereenja za ispitivanje
niskonaponskih mera

TRITEST control
Pokaziva redosleda faza za
ispitivanje trofaznog toka

ispitivanje mera poetne otpornosti


funkcionalna kontrola pomou snage
povezivanja 50 W/100 W
kontrola faza napona (230/400 V)
zatita od preoptereenja pomou
integrisanog praenja temperature

pokazivanje redosleda faza u smeru i


suprotno od smera kazaljke sata
pokazivanje napona faza L1, L2 i L3
opseg napona: 400 - 690 V (50 - 60 Hz)
LED funkcija svetla kao kod depnih lampi
sadri sigurnosne sonde za merenje i aligator
tipaljku

ispitano i
odobreno
ispitano i
odobreno
IEC/EN 61243-3
(DIN VDE 0682-401)

TRITEST control
Z-TESTER

PROFIPOL

Ispitiva napona, kontinuiteta, optereenja i pokaziva redosleda faza


PROFIPOL
DUTEST

DUTEST
Ispitiva kontinuiteta i smera
pouzdano otkrivanje inih greaka, kontaktnih greaka i
kablovskih smetnji
ispitivanje visoko i niskonaponskog kontinuiteta
akustino pokazivanje pomou glasne ispitne zujalice
vizuelno pokazivanje pomou visoko-kontrasnih svetlosno
emitujuih dioda (LED)
snana svetlosna funkcija
zatie od visokih napona do 400 V

pokazivanje
AC napon
DC napon
kontinuitet
ispitivanje
ispitivanje
redosleda faza
pokazivanje
napona faze
funkcija
depne lampe
ispitivanje polariteta
pokretanje povezivanja
pritiskom na dugmad
vrsta zatite
artikal broj

LED
6 - 400 V
6 - 400 V

DUTEST
Z-TESTER
ispitiva kontinuiteta ispitiva optereenja
LED
LED

230/400 V

zujalica + LED

900 /90 k

TRITEST
control
LED
400 - 690 V

da/LED

da/LED

da/Sijalica

da/bela LED

da/LED

IP 65
020022

IP 30
050155

50 W/100 W
IS = 270/470 mA
IP 20
050190

Ovlaeni diler

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG


Mnsterstrae 135-137 D-46397 Bocholt
Tel.: ++ 49 / (0) 2871 / 93-239 Fax: ++ 49 / (0) 2871 / 93-429
www.benning.de E-Mail: duspol@benning.de

IP 30
020050

784374.23 YU 04/2008 paus Design & Medien, Bocholt Subject to technical changes. Printed on non-chlorine bleached paper.

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)