IB-3PO.

Pressupost
uts
1
1
2
2
10
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
5
4
5
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

components
kit tornilleria prusa i3
kit varilles prusa i3
politges GT2
corretges GT2
rodaments LM8UU
rodaments 608zz
rodaments 623zz
couplers
HeatBed MK2B
mirall 20x20
Hobbed Bolt
termistor 100K 3950
HotEnd All Metal
ventilador 4x4 i termistor HE
termistor 100K extrusor
motor pas a pas Nema 17 5,5 kg/cm
Endstop
Stepstick A4988
Ramps 1.4
Arduino mega 2560 r3
Font d'alimentació
LCD
connectors terminal femella
rotlle d'estany
cinta de paper
tub termoretràctil
funda cables
rotlle PLA 3mm 1 kg yellow
fusta marc
magnetotèrmics
cables elèctrics
interruptor
elements decoratius
ventilador font d'alimentació
ventilador de la placa Arduino
cost total del material
despeses enviaments de material
descompte compra conjunta CloneWars*
despesa total

preu
10,00
24,00
8,00
8,00
8,50
2,37
0,90
6,00
10,76
5,00
5,45
1,05
28,00

tenda
Imprimiendoen3D
Imprimiendoen3D
Imprimiendoen3D
Imprimiendoen3D
Impresoras3DLowCost*
Impresoras3DLowCost*
Impresoras3DLowCost*
Pint that shit
Impresoras3DLowCost*
cristaleria del barri
Impresoras3DLowCost*
Impresoras3DLowCost*
Gonzalo Avilés (SpainLabs)

3,00
65,90
4,00

Gonzalo Avilés (SpainLabs)
Impresoras3DLowCost*
Bcndynamics

48,71
30,93
8,89
12,00
2,00
2,50
1,20
5,00
22,93

Impresoras3DLowCost*
Kitprinter3D
eBay
Onda Radio
ferreteria del barri
ferreteria del barri
ferreteria del barri
ferreteria del barri
RepRapBCN
taller familiar

325,09 €
35,79
-14,36
375,24 €