You are on page 1of 1

 

Telah lahir anak kami yang pertama


Yang telah kami beri nama :
 
MOKHAMMAD BIMA AKBAR
( BIMA )
 
Semoga menjadi anak yang sholeh
berbakti kepada orang tua, agama,
bangsa dan Negara.
Amin ….!!
 
MOKH. SOLEH / YULIA RAHMAWATI