You are on page 1of 2

Dreptul de trecere pe teritoriul Indian – cutume regionale intr 2 state: portugalia si India

(Portugalia contra India, 1955-1960, fond 12.04.1960)
Cauza privind dreptul de trecere pe teritoriul indian (Portugalia contra India) a fost deferit
Curţii printr-o cerere înregistrată la data de 22 decembrie 1955.

Prin acestă cerere, guvernul portughez a expus Curţii următoarea situaţie de fapt:
din teritoriul portughez făceau parte la acea dată două enclave înconjurate de teritoriul indian,
numite Dadra şi Nagar-Aveli. Acest litigiu a apărut cu privire la dreptul pe care statul portughez l-ar
avea de a trece pe teritoriul statului indian, în baza unei cutume stabilite între cele două state şi în
scopul exercitării atributelor de suveranitate ale statului portughez asupra acestor enclave

În hotărârea sa Curtea s-a aplecat cu precădere asupra cererilor Portugaliei prin care se solicita
Curţii să statueze în sensul că exista un astfel de drept în favoarea Portugaliei, şi că acest drept
trebuie respectat de India; acest drept a fost invocat de Portugalia numai în măsura necesară
exercitării suveranităţii sale asupra enclavelor nepretinzându-se că *dreptul+ ar fi însoţit de vreo
imunitate, şi fiind acceptat *de Portugalia+ că acest drept rămânea supus reglementării şi controlului
statului indian şi că trebuie exercitat cu bună-credinţă, India având obligaţia de a nu împiedica
tranzitul necesar pentru exercitarea suveranităţii portugheze. Întrucât de trecere a forţelor armate,
a forţelor de poliţie şi a armelor, nu mai este necesar Curţii să determine dacă (în absenţa unei
practici care în realitate a fost dominantă) Portugalia ar fi avut acest drept de trecere în baza
cutumei internaţionale sau a principiilor generale de drept recunoscute de naţiunile civilizate.

În speţă, Curtea are de-a face cu un caz concret, având trăsături speciale: din punct de vedere
istoric, situaţia îşi avea originile într-o perioadă în care, şi în legătură cu o regiune unde relaţiile
dintre ţările vecine nu erau reglementate de reguli precis formulate, ci erau în principal guvernate de
practică: a găsi o practică clar stabilită între două state şi care a fost acceptată de părţi ca
guvernând relaţiile dintre ele determină Curtea să dea un efect determinant acestei practici.

În consecinţă, Curtea a stabilit următoarele:
- că, în anul 1954 Portugalia AVEA un drept de trecere între enclavele Dadra şi Nagar-Aveli spre
districtul de coastă Daman, în măsura necesară exercitării suveranităţii portugheze asupra acestor
enclave şi sub rezerva reglementărilor şi controlului indian, cu privire la persoanele particulare (civil
şi oficiali) şi cu privire la mărfuri în general;
4

-că India nu a acţionat contrar obligaţiilor sale cu privire la dreptul de trecere al Portugaliei stabilit în favoarea persoanelor particulare. forţele de poliţie şi arme. Este sufficienta prezenta a doua state pentru existent unei cutume. politiei. suntem in prezenta a doua cutume distincte:  In ceea ce prveste persoanee private(civili sau oficiali) precum si marfurile transportate . în anul 1954 Portugalia NU AVEA un astfel de drept de trecere cu privire la forţele armate.. In cazul de fata.că. oficialilor civili şi mărfurilor în general. De asemenea . se recunoaste dreptul de trecere in favoarea Portugaliei  Lipsa unei practice indelungate la dreptul de transit in cazul fortelor armate. armelor si munitiilor. important in ceea ce priveste existent sau inexistenta cutumei este si frecventa sau lipsa acesteia.determina inexistenta unei cutume in ceea ce priveste acest drept de tranzit .