You are on page 1of 3

I

I

I

Facultatea de Medicini Dentari Constan{a

Disciplina ODONTOTERAPIE
student
Cadru Univ. dr.

FISA DE CONSULTATIP

Nr. registru

1.

Anamneza:

-.Data

Numele gi prenumele

Vdrsta
Tel.

CNP

Adresa

Sexul
Profesia

Motivele prezentdrii
Antecedente heredocolaterale sistemice
Antecedente heredocolaterale dentare
Antecedente personale sistemice
Antecedente personale dentare.

Grupa

sangvind

SNC (echilibrat / neechilibrat)

Tip constitufional

Condilii de viafl qi de muncl
Tipul alimentafiei (diet6, alimente preferate, consistenfd, felul masticatiei)

Istoricul afecfiunilor dentare (debut, evolulie, tratament)

2,

Examen exobucal:

Inspec{ie:

Norm6 frontald/laterala (simetrie, propo4ia etajelor, $anturi periorale,

aspectul

tegumentelor, profil)

Palpare:
Tegumente

Muschi
Puncte sinusale
Examen

contururi osoase
gruPe ganglionare
puncte emergenta trigeminale

ATM: Inspeclie (Amplitudinea deschiderii gurii, excursia mentonului, devieri)

:'*

Examen odontal Hipertrofie gingivald Dintiabsenti Hiperestezie Distrofii Obturatii Fisuri/fracturi Uzuridentare Leziuni cuneiforme Leziunicarioase 18 17 16 15 14 13 12 48 47 46 45 44 43 42 Leziunicarioase Leziuni cunelforme Uzuridentare Fisuri/fracturi Obturatii Distrofii Hiperestezie Dintiabsenti Hipertrofie gingivaii 11 21 22 23 24 25 26 27 28 41 31 32 33 34 35 36 37 38 . palatinald.: 3. la inchidere) Obiceiuri vicioase: respirafie oral6. interpozifia limbii / obiecte intre dinli.Palpare: Ascultalie(zgomote la deschidere. mixtd. intermediare.a. deglutilie infantild. lingualE Frenuri Limba 4. Endobucal: Examen oncologic Preventiv: Mucoase: jugalS. onicofagie s.

pozif ie. fotografii.5. Stabilirea gruPei de risc carios 10. vertical : dento-alveolare:incongtuenld cu inghesuire/spafiere: dentare izolate :numdr. transvelsal.erupfie.volum.structur6: 6. Anomalii : dento-maxilare :in plan sagital. Indicatii Pentru grupa de risc Tratamente DATA DIAGNOSTIC Sunt de acord cu tratamentul efectuat in acest cabinet' TRATAMENT Semndtura . Examene complementare (Rx. Examen igiena orala (placa bacteriana' 9. Diagnostic odontal: 7.form6.) 8.