You are on page 1of 1

Behin batian Loiolan

Hitzak: Iztueta
Musika: Denver

¬ #3
««
«« «« « « «« .
«« «« «« ««j
««ˆ« .
Œ
Œ «kˆ
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ« l ««j
8
j
j
k
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
j
«
«
L“===============================
l
l
l
l
l
l Ó =l
ˆ«
ˆ« k
ˆ« j
&
j
k
ˆ«
ˆ« _««ˆ«
G

C

Behin ba- ti- an Lo-

D

io-

Em

C

lan

e-

G

rro- me- ri-

a

Bm

zan.

¬ # Œ
«« .
«« ««j
«
Œ «« «« «« «« «

«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
l ˆ«
l «ˆ« . l
l =l
ˆ«
ˆ« k
ˆ« l j
ˆ« j
L“===============================
&
k
ˆ« k
ˆ« l j
ˆ« _«j
k
ˆ« j
«ˆ l «ˆ« .
Em

D

Han- txen

C

i- ku- si

Bm

nu-

Am

C

en

D

nes - ka - txa bat pla-

zan

G
Bm
¬ #
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
Œ
Œ «k
«k
«ˆ« ««j
«ˆ« ««j
ˆ« «k
ˆ« l «j
ˆ« j
ˆ« «k
ˆ« l «j
ˆ« j
«ˆ« _««ˆ l Ó =l
L“===============================
&
ˆ« l «ˆ« . l ˆ« .
l
ˆ« l «j
«
C

Txo - ri - a bai- no

e-

D

Em

C

re

a- ri

na- go

dan- tzan.

D
C
Bm
Am
D
G
¬ # Em
««
««
««
«« ««j
««ˆ« .
««ˆ« .
Œ
Œ
«
«
«
«
«
«
ˆ
j
«
ˆ
«
«
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
j
.
j
«
«
«
«k
«
«
L“===============================
l
l
l
l
l
l
l Ó =l
ˆ
ˆ
ˆ
&
j
k
k
«
«
«
ˆ« k
ˆ« j
ˆ«
Hu - ra - xe bai po-

li-

ta

han po - li-

tik ba-

zan.

¬ # Œ « « « « «
«
«« «« «« « «
««
Œ
Ó
«ˆ« k
«ˆ« «j
«ˆ« l j
ˆ« k
k
k
ˆ« l j
ˆ« «j
«ˆ« l «ˆ« .
«ˆ« l ««j
ˆ« j
ˆ« j
l ˆ« .
l
L“===============================
&
=l
ˆ« _«««ˆ l
E- san ni- on de-

C

D

si-

o

ta

bat

C

D

Em

C

sen- ti

G

nu- en gi-

Bm

san.

D
C
Bm
Am
D
G
¬ # Em
«« .
««
«
«
«
«
«
Œ
Ó
Œ «« «« «« «« ««j
«
«
ˆ« l ««ˆ« .
«k
ˆ« j
l ˆ« .
l
l
ˆ« ˆ« l ˆ«
ˆ« «k
ˆ« l «j
ˆ« j
L“===============================
&
=l
ˆ« k
k
ˆ« l j
ˆ« j
Ha- re-

kin hiz- ke-

nahi nu - e-

la

i-

zan.

¬ #
««
««k
««j
««ˆ« .
««k
«« «
««k
Œ
ˆ
ˆ
ˆ« ««k
ˆ« l ««j
ˆ
ˆ« ««ˆj
«
«
«
«
ˆ
j
« j
« ««j
«ˆ« _««ˆ l Ó =l
L“===============================
l
l ˆ« .
l Œ
&
ˆ« l
ˆ« l «j
«
E- ran- tzun zi- dan
ezik
a - tse- gin har ne- zan.
Em

C

G

Bm

¬ # Œ
««
««ˆ« .
««ˆ« .
««ˆ« .
««
««
«« ««j
Œ
«
«
«
«
«
«
ˆ
j
«
ˆ
«
«
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
j
.
j
«
«
«
«k
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
L“===============================
&
=”
l
l
l
l
l
l
l
j
k
k
«
«
«
ˆ« k
ˆ« j
ˆ«
Em

D

A- di-

tu-

C

ko

zi-

da-

Bm

la

Am

D

zer

nahi ni- on e-

1
Behin batian Loiolan
erromeria zan.
Hantxe ikusi nuen
neskatxa bat plazan
txoria baino ere
arinago dantzan.
Huraxe bai polita,
han politik bazan!

3
Arkitu ginenean
inor gabe jiran,
koloriak gorritu
arazi zizkidan.
Kontatuko dizuet
guztia segidan,
zer esan nion eta
zer erantzun zidan.

2
Esan nion desio
senti nuen gisan,
harekin hizketa bat
nahi nuela izan.
Erantzun zidan ezik
atsegin har nezan
adituko zidala
zer nahi nion esan.

4
- Dama polita zara
polita guztiz, ai!
baina hala ere zaude
oraindik ezkongai.
Ezkon gaitezen biok!
Esan zaidazu bai!
- Ni zurekin ezkondu?
Ni zurekin? Ja, jai!

G

san.