You are on page 1of 30

 bir akışkandan diğerine ısı transfer etmek için yapılmış bir aletlere
ısı değiştirici denir.
 Gövde borulu ve eşmerkezli çeşitleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

 ısı değiştirici hakkında herhangi bir fikre sahip olmadan önce ısı
transferi ihtiyacını verir.Isı değiştirici seçimi birkaç faktöre bağlıdır
ve bunlar;

o Isı transfer hızı o Maliyeti o Pompalama Gücünün büyüklüğü o Boyut ve Ağırlık o Isı değiĢtirici tipi o Kullanılan Malzeme türü .

.

AVANTAJLARI:  Hemen hemen tüm uygulamalar için kullanılabilir. Bu ısı değiştiricilerini sağlayan firma sayısı oldukça fazladır.  Son derece esnek ve sağlam dizayna sahiptir. Dezavantajları:  Yüksek plan alanı gerektirir. termik santraller. örneğin petrol rafinerileri.  Çoklu üniteleri yapmak kolaydır.  Piyasadan çok kolay bir şekilde bulunabilir.  Bakımı ve tamiri kolaydır. .  16 bar basınç ve 200°C sıcaklığın altındaki koşullarda plakalı ısı değiştiricileri daha ucuz olabilir. Bunun yanında demeti sökebilmek için ekstra alana gereksinim vardır. sökülebilecek şekilde dizayn edilebilir.  Temizleme için demonte edilebilecek. kimya endüstrisi vs.  Birçok metal ile imal edilebildiğinden akışkan sınırlaması çok azdır.

Bakımı ve tamiri kolaydır.Avantajları: Isıl kapasiteyi ve ısı geçiş yüzey alanını artırmak için seri halde montajlarıyapılabilir. . Piyasadan kolay şekilde bulunabilir. Temizlenmesi kolay olduğundan. Dezavantajları: Özellikle küçük kapasiteler için uygundur.-Yüksek basınçlara dayanabilir. Birçok metal ile imal edilebildiğinden akışkan sınırlaması çok azdır. Yüksek ısıl kapasiteler (1 MW’dan daha fazla) için pahalıdır. Karşıt akış elde etmek kolaydır. özellikle kirletici akışkanlar için uygundur.

30C’den 1500C dereceye yükseltmek için gövde borulu ısı değiştiricisi tasarladık. Gövde borulu ısı değiştirici kullanmamızdaki neden hem ısı iletim hızının yüksek olması hem ucuza mal olacağındandır. . Sıcaklığımızı 126.  Akış diyagramımızda gösterilen kompresör(C-101) ile sıkıştırılmış hava 126. Hava akış diyagramının 5-6 bölümleri arasında ısıtılacaktır.30C’ ile geliyor ve 150 ile çıkması istendiği için biz havayı ısıtmak için gövde borulu ısı değiştirici giriş sıcaklığı 300 0C olan Su buharı kullandık.

92 W/𝑚2 𝐾  Isı transfer yüzey alanını bulmak için 𝐴 = 𝐴  𝐿=𝐴 = 1 88.  𝑛𝑡 = 274 × 2 = 548 𝑎𝑑𝑒𝑡 (1 gövde 2 boru geçişi olduğundan) Gövde anma çapı.81 𝑚 ısı değiştirici uzunluğudur. Bir geçişteki boru sayısını hesaplamak için.9 𝑄 𝑈×∆𝑇𝑚 = 1.84 𝑚2 .7 = 88. 𝐴= 90750 11.78𝑥4 0.0192 = 25×1.  𝑛1 = 𝑚1 𝑤1 ×𝜌1 ×𝜋× 𝐷𝑖 2 4 3.9 868  Toplam ısı iletim katsayısı U’yu bulmak için aşağıdaki formül kullanılır. mm Boru sayısı Geçiş sayısı A1 m2/m Boruları çevreleyen daire çapı.  1 1 1 = + 𝑈 ℎ1 ℎ0  U=11. mm 900 622 2 48.84 48.92×85.94×𝜋× = 274 𝑎𝑑𝑒𝑡 bulundu.

GiriĢ sıcaklığı ÇıkıĢ sıcaklığı 126.3 0C 150 0C Toplam boru sayısı Toplam ısı transfer katsayısı U 𝟐𝟕𝟒 × 𝟐 = 𝟓𝟒𝟖 𝒂𝒅𝒆𝒕 Isı transfer yüzey alanı 88.81 m Isı değiĢtirici çapı Isı değiĢtirici uzunluğu U=11.84 𝒎𝟐 900 mm 1.92 W/𝒎𝟐 𝑲 .

Bu da tasarımımız için istenen bir durumdur. 35. Proses akış diyagramımızda görüldüğü gibi metanol 2-3 bölümleri arasında ısıtılmıştır.4°C’deki metanolün 150°C ye ısıtılması için eş merkezli borulu ısı değiştirici kullandık. .  Metenolün ısıtılması için eş merkezli ısı değiştirici kullandık çünkü sıcaklık farkının yüksek olduğu proseslerde ısı iletimi debi ile ters orantılı olduğu için istenen seviyede sıcaklık artışı gözlenmesi için geçiş sayısını arttırabiliyoruz.

 8geçişimiz olduğu için 𝑛 𝑇 =101x8=808 adet toplam borumuz var  𝐷𝑑𝑒𝑚𝑒𝑡 = 25 × 808 0. 𝑛1 = 𝑚𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑤𝑚𝑒𝑡𝑒𝑛𝑜𝑙 ×𝜌𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 ×𝜋× 𝑑𝑖 2 = 4 1. mm Boru sayısı Geçiş sayısı A1 m2/m Boruları çevreleyen daire çapı.1 𝑋 80. mm 1200 1048 8 82.1 W/m2.81𝑥4 30×2. 𝑈 ∆𝑇𝑚 220.98𝑚2 olarak bulunur.0192 = 100. Gövde anma çapı.3 𝐴 146.79 m ısı değiştirici boru uzunluğu 𝐴1 82.3 510. 𝑄 2597700 = =146.K olarak hesapladık  Q=UA ∆𝑇𝑚 olacağından ısı yüzey alanı aşağıdaki formülden hesaplanır.3 1160  Toplam ısı iletim katsayısı U’yu bulmak için .11×𝜋× 0.3  A=  hesapladık.8 𝑎𝑑𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑟𝑢 bulundu. .249 1 2.98 L= = = 1.2  U=220.  1 1 1 = + 𝑈 387.207 = 974 𝑚𝑚 hesaplandı.

GiriĢ sıcaklığı ÇıkıĢ sıcaklığı 35.1 W/𝒎𝟐 𝑲 .4 0C 150 0C Toplam boru sayısı Toplam ısı transfer katsayısı U 𝒏𝑻 =101x8=808 Isı transfer yüzey alanı 146.98𝒎𝟐 1200 mm 1.79 m Isı değiĢtirici çapı Isı değiĢtirici uzunluğu U=220.

.REAKTÖR ÇIKIġI KULLANDIĞIMIZ ISI DEĞĠġTĠRĠCĠ Proses akış diyagramında görüldüğü 8-9 bölümleri arasında reaktör çıkışındaki ısı değiştiricide boru içinden soğutma suyu geçiyor. Burada amacımız absorpsiyon verimi için düşük sıcaklıkta bir besleme akımı oluşturmaktır.gövde tarafından da karışımımız geçiyor.

  𝑄 3679. Gövde anma çapı.4 w/𝑚2 K  + 1 ℎ0 A1 m2/m 82.2 U=163. 𝑛1 = 𝑚1 𝑤1 ×𝜌1 ×𝜋× 𝐷𝑖 2 = 4 14.3  L= = olarak ısı değiştirici boru uzunluğu hesaplandı.4𝑥 56. mm Boru sayısı Geçiş sayısı 1200 1048 8  1 1 = 𝑈 ℎ𝑖ç  1 1 1 = + 𝑈 2642. mm 1160 toplam ısı iletim katsayısını hesaplayacağız  Isı yüzey alanını hesaplamak için aşağıdaki formülü kullandık.3 Boruları çevreleyen daire çapı.67𝑥4 0.8m 𝐴1 82.76𝑚2 𝐴 395.4×988.0192 = 131 𝑎𝑑𝑒𝑡boru  1 gövde 8 geçiş için 𝑛 𝑇 =1048 adet boru olur.77 174.1×𝜋× 0.76 =4.6𝑥103 A= = 𝑈∆𝑇𝑚 163.9 A=395. .

4 W/𝒎𝟐 𝑲 .8 m 𝒏𝑻 =131x8=1048 U=163. 𝟕𝟔𝒎𝟐 1200 mm Isı değiĢtirici uzunluğu 4.GiriĢ sıcaklığı ÇıkıĢ sıcaklığı Toplam boru sayısı Toplam ısı transfer katsayısı U 207 0C 30 0C Isı transfer yüzey alanı Isı değiĢtirici çapı 3𝟗𝟓.

gaz bileşenlerin sıvı çözeltilerinin elde edilmesi işlemidir. GAZ ABSORBSĠYONU  Gaz absorpsiyonu.  Gaz ve sıvının uygun bir düzenekte birbiriyle temasının sağlanması  İki fazın birbiriyle dengeye gelmesinin sağlanması (gazdan sıvıya kütle aktarımı)  Gaz ve sıvı fazlarının birbirinden ayrılması .  Absorpsiyon İşlemi Üç Temel Basamaktan Oluşmaktadır. bir gaz karışımının içerdiği bir ya da birden fazla bileşeni çözmek üzere uygun bir sıvı ile temas ettirilerek.

21 100 : 18 30 = 0. 100 kg H2O da x kg formaldehit 1.130 formaldehitin kısmi basıncı (mm-Hg) 51.04910 x y 0.38330 .28 192.04910 0.044352 0.2561 0.70 5.40 134.35 3.45 7.007208  P=1.5  Y= 𝑃𝐴 =1048.08501 0.4 30˚C deki formaldehitin çözünürlük.07208 0.8 = 0.031665 0. Denge diyagramını çizmek için.021718 0.1836 0.21/30 X = 1.067842 0.kısmi basınç değeri tablosu 𝑚 /𝑀𝐴  X=𝑚𝐴𝐴 𝑚 : 𝐵 𝑀𝐴 𝑀𝐵 1.38x760mmHg=1048.012810 0.8 𝑃 51.44 8 268.21 2.735 12.013904 0.4 268.50 89.

𝑦2 formülünü kullanarak işletme  𝑥2 = 0 𝑆𝑎𝑓 𝑠𝑢 𝑜𝑙𝑑𝑢ğ𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛  𝐿′𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑥1 1.74 2 𝑦1 1.142 0.096 0.  6 işletme noktası için işletme doğrusu değerleri bulunur.0229 𝑦1 0.785 = 𝑉′ 𝑥1 1.005 0.188 0.İşletme eğrisini oluşturmak için.0221 0. 𝑥1 0 0.𝑥1  3922.0071  𝑥1 =0 için 𝑦1 =0.0157 0.𝑦1 0.004579 0.𝑥1 − 𝑥2 1.𝑥1 𝑦1 1.0071 0.0071 bulunur  Denkleminden 𝑦1 değerleri atanarak 𝑥1 değerleri bulunarak işletme doğrusu çizilir.0071 − 1.0.𝑦1 𝑦 2 − 1.𝑦 = 396.𝑥2 𝑦1 1.  𝐿′𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑥1 1.𝑦1 = 𝑉′ noktaları bulunur − 𝑦2 1.009918 0.193 .

5 𝑚3 /𝑚𝑠) den büyük olduğundan gerekli koşullar sağlanmış olur. 𝐹  D c= ( 4Ac 0.143 m2 kolon kesit alanı bulunur.5 ) 𝜋 4𝑥3.aP 103609.91  Ac=𝐺′ = 1.3  3. AC.74 3600   4. .8276 105 m 2 / s 998.𝐺 3.143 0.5 ) =2. L LW  L.244 =3.143 190  Bu değer tavsiye olunan minimum değer (2 ∗ 10.00 𝜋 =( m olarak kolon çapını hesapladık.  Islatma oranı ise.

hava  22 :  hava..   1 1   i ij  1 8 M i    j  1 Mj 1/ 2     1/ 4  M  j     M i    23 . form . yi i n G   i 1  n y  j 1 j y11 y2 2  y111  y212 y222  y121 j i : f ormaldehit j : hava 11 :  form  form 12 :  form . Gaz karışımının vizkozitesi hesabını yapmak için aşağıdaki korelasyon kullanılır.hava  21 :  hava.

s M form  30kg / kmol M hava  29kg / kmol yi i n G   i 1 n y j 1 = j  1.114 6  .2  10 4 pa.0071𝑥1:0.s L SCL   L  .78  10 5 pa.4172𝑥10−5 + 0.4172 10 5 pa.32  10 5 .D L AB 1.0016  10 3 kg / m.D 1.s  hava  1.368303 y11  y111  y212 y2 2 y222  y121 j 0.0071𝑥3.611015  2.0071𝑥0. 1.62  9.1  0.2𝑥10−4 0.9929𝑥1:0.3)  998.0016  10 3 )  1. 2  0.86 x10 G CG G AB   (1).0016  10 3   146. 2  1  2 .işletme noktası için vizkozite hesabı şöyledir.9929𝑥1.6009 998.(1.1  1 1.s bulunur.9929𝑥1  G  1.  1.3  1.368303 0.78  10 5 S    1.(998.3kg / m 3 L   (1).  form  3.

72 “ 5.4 998.4 976.0760 0 0.0765 7 .3 2.0761 1 0.95x10.86x10.114 1.78x10.941 9.5 1.4 975. İşletme Ortalama Ortalama 𝜌𝐺 noktası Vizkozite gaz 1 1.5 1.6 “ 𝑆𝐶𝐿 0.87x10.62 2 3.1x10.93x10.5 1.7 7.6 “ 5 10.98x10.116 9.4 988.655 9.256x 10.382 9.6 “ 𝑆𝐶𝐺 Ortalama Ortalama 𝜌𝐿 Vizkozite sıvı 𝐷𝐴𝐵 1.3x10.4 “ 8.0016x 10.5 “ 993.78 “ 4.91x10.72 “ 6.082 9.3 “ 3.16x10.1756x 10.0763 9 0.0762 5 0. Diğer işletme noktaları için değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir.4 982.88 3 6.2 “ 6 10.83 4 𝐷𝐴𝐵 5.5 1.5 1.0765 5 0.1x10.5 1.

52 44458.07094 3 L 1. Ac HL  a.0221 0.22 0 .072016 0.0229 𝐿 𝐻𝐿 1864976 1879274 1896113 1914554 1935222 1937824 0. 07600 )  0.22 44713.07094 0. İşletme noktası 1 2 3 4 5 6 xi 0 0.28 kmol / m 2 .SCL0.071419 0.( 0 . b=0.22 verilmiştir.5 ) b .00992 0.0157 0. 1864975 0.072056 kx 44023.92 44998.( L'  Diğer işletme noktaları için hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir.07116 0.s kx.00458 0.00235 ( ) .00235.a.071701 0. Sherwood ve Holloway denkleminden yararlanılarak:  Sherwood ve Holloway denkleminde 25x25mm rascing halkası için a=0.28 44223.5  0.56 .0016  10 L' HL   kx  44023.81 45034.

56 𝛽 = 0.(L' ) .053110 0.32 𝛾 = −0.51 1.096 0.(1  y1).1 0.021443 V'  ky  31862.a.021443 0.32  (1864976) 0.56  (408016.51 12944.98kg / m 2 .047247 0.s HG.MHava V '  14066.Mfor  V 2.040451 0.98 21299.1 (1  0.053702 𝐾𝑦 31862.032126 0.5 HG  0.97 12804.188 0.37 16942. ky  İşletme noktası 1 2 3 4 5 6 yi V’ 0.00710  30  14066.00710)  29  408016. V '  V 2.00710 0.05 0.7 409000 410000 411000 412000 413000 𝐻𝐺 0. Fellinger denkleminden yararlanılarak.1140. y1.7kg / h  Fellinger denklemi sabitleri 𝛼 = 0. Ac  Diğer işletme noktaları için.193 408016.51 .7) 0.(V ' )  .59 14528.51 HG   .142 0.SC 0.5  0.

00710) (1  yA) ln   0.00135 (1  0.00710) (1  0.00135)  (1  0.02  kY  31862.s Egim   k ' X  44023.s y  0.996 .98kg / m 2 .98 (1  yA) ln 0.98 xAİ  0.28   Açı( )  54.1 k'Y 31862.0028)  (1  0) (1  xA) ln   0.28kg / m 2 .996 (1  0.0028 yAİ  0.  İlk Tahmin.02  k' y 31862.998 Egim    Açı( )  54. x  0  kX  44023. Durgun B içinde A’nın difüzyonu için ara yüzey konsantrasyonlarının hesaplanmasında aşağıdaki işlemler takip edilir.0028) ln (1  0)  k' X  44023.28 (1  xA) ln 0.00135) ln (1  0.998 (1  0.

141 0.63 0.980 0.998 0.51 0.188 44998.0229 0.032 0.52 21299.184 0.57 0.974 0.Diğer işletme noktaları için açı değeri hesaplamaları.987 0.972 0.56 12804.096 44458.98 0.02 0.00458 0.811 -55.0157 0.92 14528.0028 0.0235 0.28 31862.995 0.0049 0.858 -54.0289 0.9 0.51 0.00992 0.902 -54.0142 0.952 -54.0221 0.27 0.2 .0071 44023.00135 0.81 12944.099 0.142 44713.59 0. x y Kx Ky Xai Yai ln(1-Xai) ln(1-Yai) Açı 0 0.168 0.97 0.05 44223.822 -54.996 -54.046 0.193 45034.37 0.22 16942.

822 5.811 4.996 135.32 0.05 409000 21299.S .56 0.0071 408016.92 0.52 0.22 0.51 44713.902 10.096 410000 16942.099 0.72 .193 413000 12804.952 15.51 45034.28 0.97 44998.dy  ky.( y  yAİ ) Y 2 (1  yAİ ) l n V  ky. (1  y ).( y  yAİ ) (1  yAİ ) l n z   Y1 z    .51 0.188 412000 12944.98 44023.142 411000 14528.37 44223.10 0.00135 0.S .Y1 V .184 0.52 0.dy Y 2 y V’ Ky Kx Yai Ln(1-yai) beta 0.046 0.ap.81 0.26 0.59 44458.7 31862.ap.141 0.168 0.858 6. (1  y ).

00E+00 5.50E-01 . 2.00E-01 2.00E-02 1.00E-01 1.50E-01 Ters trapez yöntemine göre grafiğin altında kalan alan bize Kolon yüksekliğini vercektir.beta-yi grafiği 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0.

0071 z   .23 m olarak bulunur. Grafiğin altında kalan alan şöyle hesaplanır.23m 0. 0.23 m +2. .187  Toplam kolon yüksekliğine emniyet faktörü olarak en az çap  Kadar mesafe eklenir böylece.0 m= 9.  Toplam kolon yüksekliği = 7.dy  7.