You are on page 1of 82

METHANOLDEN

FORMALN RETM
FZBLTE RAPORU

FZBLTE NEDR?

Fizibilite almas kesin yatrm karar alnmadan nce


yaplmas dnlen yatrmla ilgili ekonomik, teknik, finansal
ve hukuki olarak karlalabilecek sorunlar nceden bilmeye
ynelik olarak gerekli bilgilerin toplanmasdr.

FZBLTENN AMACI

Yatrmc iin yatrm demek risk veya zarar


tehlikesine katlanmak demektir. nk piyasa
ortam belirsizliklerle doludur. Fizibilite
almasnn esas belirsizlikleri azaltabilmek ve
en cazip grnen yatrm seebilmektir. Bu
almann amac formalin retim fabrikasnn
yatrma ne lde uygun olduu; karl veya
zararl olup olmad ve karlysa kar orannn ne
kadar olduunu tespit etmektir.

PROJENN TANITIMI

Projenin Ad: Formalin retim Fabrikas

Kapasite: 100.000 ton/yl

Kuruluun Yeri: Dzce ili, Dzce Organize Sanayi Blgesi

letme Sresi: Yap let

BLGE VE YER SEM


Kurulu Yeri: letmenin faaliyette bulunduu yerdir. Kurulu yeri
seildiinde iletmenin hayat alan belirlenmi olur.
Kurulu Yeri Faktrleri:
Pazarn Bykl ve Yaknl
Hammadde Kaynaklar
Tama Olanaklar
Kurulu Maliyetleri
letme Maliyetleri (Malzeme, igc, enerji, s ,yetenekli
yneticiler)
Benzer letmelere Yaknlk ve letmenin Mevcut Yatrmlar
Devletin zendirici ve Caydrc Politikalar
Blgesel Faktrler (su, yol, enerji, altyap tesisleri, liman, salk
eitim, iletiim, konut, nitelikli i gc, iklim koullar, doal afetler.

PROJENN YAPILACAI BLGE


HAKKINDA GENEL BLGLER
lin Sanayi Yaps
lde sanayi retimi tevik faaliyetleriyle artmtr. zellikle imalat
sanayinde belirli bir art grlmektedir.
Dzce, D100 kara yolu ve TEM oto yolu zerinde nemli bir
kavak noktas olmas, stanbul-Kocaeli-Ankara aks zerinde
metropol merkezlerine ve Karadeniz Erelisi limanna yaknl
gibi corafi konumundan doan avantajlar sebebiyle ve ayrca
geleneksel sanayi merkezlerinin art blgesinde, sanayi kua
zerinde yer almas nedeniyle yatrmclar iin bir ekim merkezi
olmu, fakat bu stnln sosyo-ekonomik gelimesine
yanstamam bir ildir.
Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl
81 l Durum Raporu

PROJENN YAPILACAI BLGE


HAKKINDA GENEL BLGLER

Kalknmada ncelikli Yreler kapsamnda verilen


teviklerle, merkezi stanbulda bulunan ve retim
konular itibaryla otomobil yan sanayi, tarm makineleri,
inaat malzemeleri, ambalaj ve mobilya, tarm ilalar
gibi konularda faaliyet gsteren ok sayda firma,
Dzcede retim yapmaya balamtr.
Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl
81 l Durum Raporu

Kaynak :www.eart.google.com

DZCE-AKAKOCA LMANI MESAFES

Dzce akakoca liman mesafesi 40 km dir.


Kaynak :www.eart.google.com

DZCE

Dzce Trkiye'nin iki byk kentinin tam ortasnda yer


ald ve nemli ulam yollar zerinde bulunduu iin
sanayi asndan gelimitir. Temel sanayi faaliyeti
orman rnlerinin ilenmesine dayanr. Kentte 200'e
yakn kereste ve mobilya fabrikas vardr. Son yllarda
tekstil ve fndk ilemcilii de hzla gelimektedir.

ALIAN SAYISI VE AR-GE


Sanayi sicil kaytlarna gre, Dzce ilinde kaytl
iletmelerde alan personel says Toplam: 26,386 dr.
Kalite kontrol birimi olan firma says 109, alan says
301 dir.
Ar-Ge birimi bulunan firma says 40 dr,alan says
234 dr.

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl


81 l Durum Raporu

GENEL DEERLENDRME
Sanayide alanlarn, %30 u Giyim eyas imalat;
krkn ilenmesi ve boyanmas, ,% 11 i Kauuk ve
plastik rnlerin imalat %10 u Fabrikasyon metal
rnleri imalat (makine tehizat hari)sektrnde
istihdam edilmektedir.
stihdamn % 85 i ii, % 2 si mhendistir.
Dzce linde bulunan sanayi iletmelerinin % 25 i
mikro lekli, % 47 si kk lekli, % 24 orta
lekli, % 4 byk lekli iletmelerdir

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl


81 l Durum Raporu

LETMENN SAHP OLACAI YASAL


STAT
letme limited irketi olarak planland.
Devlet ve zel sektr tarafndan sunulan olanaklardan
yararlanmak
Kurulu evreye ve insan yaamna duyarl olmaldr.

KURMA SRES, GEREKL ZNLER,


RUHSATLAR VE DER RESM
BELGELER

zin/ruhsat/kayt

Proje hazrlama
Proje onaylama
ilgili kurum
yeri ama ruhsat
belediye bak.
Tesisin kurulumu
taeron firma
Ticari faaliyet izni
ticaret odas
irket szlemesi
noter
Vergi kayt ilemleri
vergi dairesi
irket kurulu izni ticaret ve sanayi bak.

lgili kurum

Yaklak sre
1ay
15gn
1gn
1ay
2gn
1gn
2gn
2gn

TEVK BELGES
Belge No / Sermaye
Tr
Sra No

Sabit Yatrm (TL)


Firmann Ad

Yatrmn Sektr
ngrlen Destek
Unsurlar

Belge Tarihi

Yatrmn Yeri

Firmann Adresi

th.Mak.Te.Tut.(A
Yatrmn Kapasitesi
BD$)

stihdam (Kii)

Yatrmn Cinsi

Belge Tr
103952 / Yerli
Sermaye

KDV stisnas
ATA KMYA TC.
LTD. T

Kimyasal retim

06.06.2013

Vergi Indirimi Oran


%50,YKO%15

DZCE

Sigorta Primi veren


Hissesi Destei 5 Yl

1
Organize sanayi blgesi.
2327 SK. NO:7 /
DZCE

TEVK BELGES

KOMPLE YEN
YATIRIM

100000 ton
formalin/YIL

14,470,342

53

RNLERN MTERLERE
TANITIMINDA TEMEL ALINACAK
FAKTRLER
letme i hayatna etkili bir giri yapacak, reklam ve
tantm faaliyetleri ile mterilerin dikkatini ekecektir.
Pankartlar, el ilanlar gibi tantm yollarna bavurulacak.
Kaliteli hizmet ve mteri memnuniyetini
gerekletirerek, mterinin gznde fark yaratacaktr

PAZARLAMA PLANI

Mterilerin bizi tanmasn salamak


ki yl sonunda Pazar paymz %30 orannda arttrmak
Rakiplere kendimizi tantmak

LETMENN
KISA DNEML HEDEFLER
retim sorunlar yaamamak
Maddi olumsuzluklarla karlamamak
Rekabet ortamnn olmamas
Mterileri memnun etmek
alanlarla uyumlu olmak
Maddi kazancn istenilen noktaya gelmesi

ORTA DNEML HEDEFLER


Yaplan kar ile kapasiteyi arttrarak fabrikay bytmek
Mteri potansiyelini arttrmak
Daha fazla istihdam salamak

UZUN DNEML HEDEFLER


Sektrde lider olup piyasa kontroln elinde
bulundurmak
Ara ve ekipmanlar yenilemek
Bymeyi devam ettirmek
Kazanlar bu sektrle balantl ilere yatrmak

TRKYEDE FORMALN RETM YAPAN


FRMALARIN DAILIMI

DEVLETN BLGEYE KATKI VE PRM


PAYLARI

Trkiye Cumhuriyeti Devleti 2012 ylnn ilk


ayndan itibaren aada belirtilen illere tablolarda
gsterildii kadar tevikler vermeye balamtr ve projemiz
bu tevik primlerinden yararlanacak kapasitededir. Seilen
blgede buna uygun durumdadr.

Bu haritada grdnz gibi setiimiz blge 4. blge olarak


gsterilmektedir
ve
belirtilen
miktarlarda
teviklerden
yararlanlacaktr.
Kaynak:http://www.dpt.gov.tr/

Projemizi kurduumuz blge 4. blge olduundan %30


orannda tevik, %70 orannda ise vergi indirimi alacaz.
Kaynak:http://www.dpt.gov.tr/

ARSA GDER
Fabrikann kurulaca yer 20,000 m2 alana sahiptir.
Arazinin metrekaresi 43 TL birim fiyat zerinden
alnmtr.
Arsa Maliyeti 20,000 x 43 TL = 860,000 TL

Kaynak:www.sahibinden.com

ARSA DZENLENMES , HAZIRLIK


YAPILARI VE EVRE DZENLEMESI
Yaplan lem

Fiyatlar (TL)

Dolgu Giderleri ve Altyap

50,000

Fabrika Etrafna Gvenlik Duvar

150,000

TOPLAM

200,000

ETT VE PROJE GDERLER


Yaplan projeler

FYATLAR (TL)

Fizibilite etd hesab

40.000

ED raporu

35.000

naat tesisat ve mimari


projeer(yap denetim ileri dahil)

250.000

TOPLAM

325.000

LETMEYE ALMA GDERLER

Deneme retiminde balangtan kesin retime gei


srecinde yaplmas zorunlu harcamalar toplam yatrmn
%3 1,588,932 TL olarak belirlenmitir.

BNA VE NAAT GDERLER


Bina-inaat ve gerekli i yollar, balant yollar, sosyal
tesis vb. iler dahil olmak zere sz konusu harcamalar
iin, Bayndrlk ve skan Bakanlnn 24.04.2013 tarih
ve 28627 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Mimarlk
ve Mhendislik Hizmetleri Bedellerinin Hesabnda
Kullanlacak 2013 Yl Yaklak Birim Maliyetleri
Hakknda Tebli inden Yaplar iin ngrlen m2
fiyatlar dikkate alnmtr.

BNA NAAT GDERLER


naat alan

Bina

(m2)

Birim Fiyat

Maliyeti

(TL/ m2)

( TL )

retim tesisi

4000

650

2.600,000

Depo ve ambarlar

3000

320

960,000

Ynetim birimi (2 kat)

300

585

351,000

Laboratuvarlar

200

730

146,500

Atlyeler (tesis + bakm)

1000

490

490,000

Sosyal Tesis (yemekhane +


kantin vb.)

500

585

292,500

Toplam

9,300

4,839,500
Kaynak: 2013 yl Mhendislik ve Mimarlk Hizmet Bedelleri
Tebliii

REAKTR (R-101)

Marka ad:LPMIE
retim yeri:Mainland CHINA

KAYNAK:www.alibaba.com

DEPOLAMA TANKI

Marka:An butterfly-model ST8


retim yeri: Mainland CHNA

KAYNAK:www.alibaba.com

POMPA(P-101,P-102,P-103)
Marka:Aoil-2007AL0001
retim yeri:CHNA

KAYNAK:www.alibaba.com

GVDE BORULU ISI DEITIRICI (E-101,E-102)


Marka:snomec
retim yeri: jiangsu CHNA

KAYNAK:www.alibaba.com

E MERKEZLI ISI DEITIRICI (E-103,E-104)

Marka: sinomec N/A


retim yeri:mainland CHNA
KAYNAK:www.alibaba.com

KOMPRESR (C-101)

Marka:GOODAIR GA-50
retim yeri: mainland CHNA

KAYNAK:www.alibaba.com

KARITIRMA TANK

(2 ADET)

Marka:shuangding
retim yeri: mainland CHNA

KAYNAK:www.alibaba.com

ABSORPSIYON KOLONU (T-101)

Marka:DFCMF-DF-153
retim yeri: Hebei CHNA

KAYNAK:www.alibaba.com

ANA MAKNE VE DONANIM GDERLER


Ekipmanlar

Adet

Fiyat (TL)

Toplam Fiyat
(TL)

Hammadde Tank

100,000

300,000

Depolama Tank

100,000

200,000

Reaktr

176,000

176,000

Pompa (1.7 kw)

11,700

35,100

Kompresr (183 kw)

250,000

250,000

Gvde Borulu Is Deitirici

36,000

72,000

E Merkezli Is Deitirici

36,000

72,000

Absorpsiyon Kolonu

246,600

246,600

Kartrma Tank

13,500

27,000

Otomasyon Sistemi

180,000

180,000

Filitre

1,800,000

1,800,000

Toplam

19

3,601,700
Kaynak: Alibaba Manufacturer Directory
www.alibaba.com

TAIT VE ARA GDERLER


letmeye alnmas dnlen ara fiyatlar
Aralar

Adet

Birim Fiyat (TL)

Fiyat (TL)

Forklift

37,800

75,600

Tanker

300,000

300,000

Servis Arac

70,000

210,000

Pazarlama Arac

30,000

150,000

Ambulans

100,000

100,000

Pikap

60,000

120,000

Kamyon

150,000

150,000

TOPLAM

15

1,105,600

THALAT VE GMRKLEME GDERLER

Kullanlacak alet ekipman ve hammaddeye ait toplam


fiyatlar tamamen ilgili retici veya ithal edici firmadan
temin edilecektir. Dolaysyla belirtilen fiyatlara bu
bedeller dahildir.

TAIMA VE SGORTA GDERLER

Ana fabrika toplam makine gideri 3,601,700 TL olarak


belirlenmitir. Tama ve sigorta gideri bu bedelin %5i
olan 180,085 TL olarak bulunmutur.

MONTAJ GDERLER
Ana fabrika, yardmc iletme tesislerinin montajlar ile
ilgili tm masraflar iin toplam makine ve tehizat
bedelinin %6s alnmtr. Buna gre;
Toplam makine ve tehizat bedeli 3,601,700 TL x 0.06 =
216,102 TLlik bir harcama ngrlmtr

MHENDSLK-MAVRLK GDERLER

Mhendislik - Mavirlik giderleri iin Toplam makine


ve tehizat bedeli 3,601,700 TL x 0.2 = 720,340 TLlik
bir harcama ngrlmtr

Kaynak: Kimya Mhendisleri iin Mhendislik Ekonomisi,


Prof. Dr. Erdoan ALPER

GENEL GDERLER
Tutar (TL)

Gider Tr
Haberleme, aydnlatma, ilan vb.

50,000

dari ve sosyal binalarn dzenlenmesi (masa, sandalye)

400,000

Personel ve eitim giderleri (i gvenlii, salk eitimi)

45,000

elbisesi

30,000

eitli Demirbalar

30,000
TOPLAM

555,000
Kaynak: www.isguvenlikstore.com/

GMRK, VERG VE HARLAR

letmede kullanlan alet ve ekipmann gmrk vergi ve


harlar
bunlarn
alnd
firmalar
tarafndan
karlanmaktadr.

BEKLENMEYEN GDERLER

Bu gider; projede yaplabilen baz tahmin hatalarnn


dzeltilmesi, unutulan baz haberleme, aydnlatma, ilan
vs. masraflar ile emlak ve tat alm vergileri ve eitli
demirbalarla ile ilgili olarak toplam sabit yatrm
bedelinin %15i olan 2,096,997 TL alnmtr.
Kaynak: Kimya Mhendisleri iin Mhendislik Ekonomisi,
Prof. Dr. Erdoan ALPER

SABT YATIRIM TUTARININ HESAPLANMASI


YATIRIM KALEM

TUTARI (TL)

Arsa Bedeli

860,000

Etd ve Proje Giderleri

325,000

Alt Yap ve evre Dzenlemesi

200,000

Bina ve inaat giderleri

4,839,500

Ana fabrika ve techizat giderleri

3,601,700

thalat ve Gmrkleme Giderleri

Tat Aralar Giderleri

1,105,600

Tama ve Sigorta Giderleri

180,085

Mhendislik-mavirlik Giderleri

720,340

Montaj Giderleri

216,102

Genel Giderler

555,000

Beklenmeyen Giderler

2,096,997

letmeye Alma Giderleri

1,588,932
TOPLAM

16,289,256

YILLIK LETME GDERLER

Hammadde Giderleri
25,569,720 kg metanol kullanlmtr. Tonu 0,375 $dan
17,269,149 TL hesaplanmtr.
Katalizr (Yardmc madde):
Gm 5,700 kg kullanlmtr ve kg bana 2,000 $dan
20,531,400 TL hesaplanmtr.

KAYNAK:methanex.com & www.alibaba.com

YILLIK HARCANAN ELEKTRK MKTARI


BRM

ENERJ TKETM MKTARI

Pompa

3x1,7 kW/h

Kompresr

183kW/h

Dier

80 kW/h

TOPLAM

268,1 kW/h

Elektrik birim fiyat 0,217 TL/kW


Yllk harcanan kW = (268,1 kW/h) x (24 h/ 1 gn) x (330 gn/ 1 yl)

= 2,123,352 kW
2,123,352 kW x 0,217 TL/ kW = 460,767 TL
Kaynak: www.epdk.gov.tr

YILLIK HARCANAN SU MKTARI


Genel fabrika ilemleri iin kullanlan su ;

1. s deitirici iin kullanlan su = 454.766 m3 = 2,446.64 TL


2. s deitirici iin kullanlan su = 33,758.208 m3 = 181,619.159 TL
3. s deitirici iin kullanlan su = 418,271.04 m3 = 2,250,298 TL
4. s deitirici iin kullanlan su = 33,214.4 m3 = 184,073 TL
Deiyonize su = 25,218.9 m3 = 135,677 TL
TOPLAM = 2,754,114 TL
Kaynak: http://www.duzce.bel.tr

YILLIK HARCANAN DOALGAZ MKTARI

Fabrikada doalgaz, s deitiricilerde suyu stmada ve


fabrika i snmada olmak zere toplam 800,000 m3
kullanlr. Dzce iin doalgazn birim fiyat m3 bana
0,75 TLdir. Toplam doalgaz gideri 600,000 TLdir.
Kaynak: www.dergaz.com.tr

YILLIK LK VE PERSONEL GDERLER


Personel

Say

1 Kiinin Aylk
creti (TL)

Yllk Toplam
cretler

8.000

96.000

5.000

60.000

Personel Mdr

4.000

48.000

Finans Mdr

4.000

48.000

retim Mdr

4.000

48.000

Pazarlama Sorumlusu

3.000

36.000

Muhasebeci

2.000

48.000

Makine Mhendisi

2.500

30.000

Kimya Mhendisi

3.000

144.000

Kimyager

1.500

30.000

Elektrik Teknisyeni

1.500

30.000

Gvenlik Eleman

1.250

45.000

ofr

1.250

45.000

30

1.400

504.000

TOPLAM

53

42.400

1.236.000

Genel Mdr
Genel Mdr Yardmcs

BAKIM ONARIM GDELER

Yllk bakm onarm gideri ana makine toplam gideri


olan 3,601,700 TLnin %5i olan 180,085 TLdir. Ayrca
4,839,500 TL bina deerinin %2si olan 96,790 TLdir.
Toplam bakm onarm gideri 276,875 TLdir.

PATENT GDERLER
Patente yaplan harcama 833,536 TLdir.
Kaynak: Alman Patent No:228,687

SGORTA GDERLER
Makine alet ve ekipman gideri olan 3,601,700 TLnin %3 108,051 TL alet ve
ekipmann fabrikaya tama ve sigorta gideri, fabrika iindeki makinelerin sigorta
bedeli olarak alet ve ekipman gideri olan

3,601,700 TLnin %5i 180,085 TL

belirlenmitir. Deprem ve yangn sigortas bedeli bina inaat giderinin %4 olan


193,580 TLdir. Tatlarn sigorta bedeli, toplam tat bedeli 1,105,600 TLnin %2,5
olan 27,640 TL olarak kabul edilmitir. verenin SSK katk pay, toplam yllk
iilik ve personel giderlerinin %21,5 olan 287,240 TLdir. Buna gre toplam sigorta
bedeli 796,596 TLdir.

SGORTA GDERLER
HARCAMALAR

Fiyatlar (TL)

Tama sigorta bedeli

108,051

Sabit ekipman sigorta bedeli

180,085

Deprem ve yangn sigorta bedeli

193,580

Ara sigorta bedeli

27,640

SSK katk pay

287,240
TOPLAM

796,596

VERG GDERLER

Yllk emlak vergisi bina bedeli olan 4,839,500 TLnin


%0,3 olan 14,518 TLdir. Yllk tat vergisi yaklak
olarak toplam tat bedeli olan 1,105,600 TLnin %0,4
olup 4,422 TLdir. Dier eitli vergiler, temizlik, damga
v.b iin yaklak bedel 18,000 TLdir. Toplam vergi
gideri 36,940 TLdir.

VERG GDERLER
HARCAMALAR

Fiyatlar (TL)

Emlak Vergisi

14,518

Tat Vergisi

4,222

Dier Vergiler

18,000
TOPLAM

36,940

DER GDELER
Harcama Tr

Tutar (TL)

Stok Sresi

dari Masraflar

45,000

1 Ay

Laboratuar Kalite
Kontrol

75,000

1 Ay

Yedek Para

150,000

3 Ay

Yemek Giderleri

15,900

1 Ay

Sosyal Haklar (salk,


gvenlik)

60,000

1 Ay

Krtasiye

100,000

6 Ay

TOPLAM

589,000

GENEL GDELER
Yllk
reklam
giderleri
750,000
TL olarak
dnlmtr. Yllk pazarlama giderleri 500,000
TLdir. Toplam gider 1,250,000 TLdir.

YILLIK RETM GELR MKTARI


Yllk formalin retimimiz 100.000 ton dur. Ton bana
sat miktar 375 $ dr. Yllk formalin geliri;
100.000 x 375 x 1.8010=675.564.745 TL /KG dr.

KAYNAK:Xiamen Ubolia mport & Export Trade co.


Fujian Cina

Tam Kapasite Yllk letme Giderleri (Yllk Toplam rn Maliyeti)


Harcamalar

Toplam
Harcama

S/D oran (%)

Sabit
Giderler

Deiken
Giderler

Ham madeler

17,269,149 TL

0/100

----

17,269,149 TL

Yrd.madde (Katalizr)

20,531,400 TL

0/100

----

20,531,400 TL

Elektrik

460,765 TL

15/85

69,115TL

391,650 TL

Su

2,754,114 TL

15/85

413,117TL

2,340,996 TL

Yakt

600,000 TL

10/90

60,000 TL

540,000 TL

ilik ve personel

1.236.000 TL

15/85

200,400 TL

1,135,600 TL

Bakm onarm

276,875 TL

0/100

----

276,875 TL

Amortismanlar (%20)

2,940,064 TL

100/0

2,940,064 TL

----

Patent vb.

833,536 TL

0/100

----

833,536 TL

10

Sabit giderler

14,700,324 TL

100/0

14,700,324 TL

----

11

Genel giderler

555,000 TL

100/0

555,000 TL

----

12

Fabrika st masraflar

497,391 TL

100/0

497,391 TL

----

13

Finansman (faiz % 30)

4,410,097 TL

100/0

4,410,097 TL

----

14

Pazarlama ve sat

500,000 TL

100/0

500,000 TL

----

15

Ambalaj ve paket

416,666.7 TL

0/100

----

416,666.7 TL

24,345,508 TL

43,219,237 TL

GENEL TOPLAM

67,564,745 TL

TAM KAPASITEDE LETME SERMAYESI


letme Sermayesi
l. Ser.
Kalemleri

Yllk Gider

Stok Sresi

S/D oran
(%)

Sabit

Deiken

Toplam

Hammadeler

17,269,149 TL

1 Ay

0/100

----

1,439,095 TL

1,439,095 TL

Yrd.madde(Kat
alizr)

20,531,400 TL

1 Ay

0/100

----

1,710,950 TL

1,710,950 TL

460,765 TL

1 Ay

15/85

5,759.55 TL

32,637.45 TL

38,397 TL

2,754,114 TL

1 Ay

15/85

34,426TL

195,083.5 TL

229,510 TL

600,000 TL

1 Ay

10/90

5,000TL

45,000 TL

50,000 TL

1.236.000 TL

1 Ay

15/85

15,450 TL

87,550 TL

103,000 TL

Elektirik
Su
Yakt
ilik ve
personel

TAM KAPASITEDE LETME SERMAYESI


l. Ser. Kalemleri

Yllk Gider

Stok Sresi

S/D Oran
(%)

letme Sermayesi
Sabit

Deiken

Toplam

Sabit giderler

14,700,324 TL

1 Ay

100/0

1,225,027 TL

----

1,225,027 TL

Genel giderler

555,000 TL

1 Ay

100/0

46,250 TL

----

46,250 TL

Fabrika st masraflar

497,391 TL

1 Ay

100/0

41,449 TL

----

41,449 TL

4,410,097 TL

1 Ay

100/0

4,410,097 TL

416,666 TL

1 Ay

0/100

----

416,666 TL

416,666

Mamul Stoku

67,537,500 TL

1 Ay

0/100

----

5.628.125 TL

5.628.125 TL

Mteriye Bal Mal Deeri

67,537,500 TL

1 Ay

0/100

----

5.628.125 TL

5.628.125 TL

150,000 TL

1 Ay

100/0

12,500 TL

----

12,500 TL

Finansman (faiz % 30)


Ambalaj ve paket

Yedek Para St.

4,410,097

PROJE GELR GDER VE FON AKII


Kalemler/Yllar

0. l Yl (TL)

1. l Yl

2. l Yl

3. l Yl

4. l Yl

5. l Yl

67,537,500

67,537,500

67,537,500

67,537,500

67,537,500

52,964,421

52,964,421

52,964,421

52,964,421

52,964,421

letme Gelirleri

letme Giderleri

Proje Kar (1-2)

14,573,079

14,573,079

14,573,079

14,573,079

14,573,079

Amortismanlar

2,940,064

2,940,064

2,940,064

2,940,064

2,940,064

Faizler

1,075,622

1,075,622

1,075,622

1,075,622

1,075,622

14,700,324

4,410,097 (5 yl
boyunca faiziyle
denecek miktar)

Yasal Kar (3-4-5)

10,557,393

10,557,393

10,557,393

10,557,393

10,557,393

Devlet Destekleri
(%30)

3,087.067

3,087.067

3,087.067

3,087.067

3,087.067

Kurumlar Vergisi
Matrah

16,653,232

16,653,232

16,653,232

16,653,232

16,653,232

Kurumlar Vergisi
(%25)

4,163,308

4,163,308

4,163,308

4,163,308

4,163,308

10

Dier Kesintiler

1,665,323

1,665,323

1,665,323

1,665,323

1,665,323

11

Vergi Sonras Kar

4,728,762

4,728,762

4,728,762

4,728,762

4,728,762

12

Ana Para demeleri

1,909,340

1,909,340

1,909,340

1,909,340

1,909,340

5,759,486

5,759,486

5,759,486

5,759,486

5,759,486

9,546,700 (5 yl
boyunca faiziyle
denecek miktar)

Net Fon Ak (4+1112)

Ana Ekipman = 3,601,700 TL


Tat Giderleri =1,105,600 TL
naat Giderleri = 4,839,400 TL
Toplam Giderler = 9,546,700 TL
Yllk denecek taksit miktar 9546,700 TL/5 =
1,909,340 TL

DEVLET TEVK NDRM


Tesisimizi kuracamz blge 4. tevik blgesi olduundan
dolay sabit yatrma %30 devlet destei vardr.
Net Sabit Yatrm Tutar:
( Sabit Yatrm Tutar - (Sabit Yatrm Tutar x 0.3) )
N.S.Y.T. = 14,700,324 - (14,700,324 x 0.3 )
Net Tutar: 10,290,226 TL

YATIRIM KARLILII
Yatrm Karll = (Yllk Toplam Net Kar) / (Toplam Sabit
Yatrm Tutar)
Y.K = (4,728,762 / 10,290,226) x 100

Y.K = %45.9

BAABA NOKTASI ANALZ


Baaba Noktas (Miktar) =(Sabit Maliyet) /
(Birim Fiyat - Birim Deiken Maliyet)
B.B.N = 10.620.093 / (1096.2-598.633 )
B.B.N = 213.440 ton formalin retimi yaptktan
sonra fabrikamz kara geecektir.

Baaba Noktas(Sat Geliri) :


Sabit Maliyet / ( 1- (Birim Deiken Maliyet /
Birim Fiyat) )
B.B.N = 10.266.680 / (1- (0.694 / 0.8835) )

B.B.N = 47.975.140 TL lik formalin sat


yaptktan sonra fabrikamz kara geecektir.

YATIRIMIN GER DNME HIZI

Geri Dnme Hz = (Ortalama Yllk Kar / Toplam


Yatrm Tutar) x 100
G.D.H. = (4,728,762 TL / 14,700,324.7 TL) x 100

G.D.H = %32.2

YATIRIMIN GER DN SRES


Sat Geliri zerinden:
(Toplam Yatrm Tutar / Ortalama Yllk Kar)
Geri Dnme Sresi = (14.700.324 / 5.759.486)
Geri Dnme Sresi = 2.6 yl

VERM ORANI (VO)


Fabrikann 5.yl sonunda deeri 14.000.000 TL olarak
tahmin edilmitir.
GD=MD
P=A(P/A;%i;n) ve P=F(P/F;%i;n) formlleri kullanlarak
bulunur.
i=%30 iin (P/A)=2.991 ve (P/F)=0,4019
4.728.762*2.991+14.000.000*0.4019=15.289.464 TL
i=%35 iin (P/A)=2.436 ve (P/F)=0,2693
4.728.762*2.436+14.000.000*0.2693=13.619.851 TL
Enterpolasyon ;
i-0.30/0.05=15.289.464-13.619.851/14.700.324
i=30.56

Piyasadaki faiz orann %20 kabul edersek,i verim oran


%50,56 oldugundan VO>Faiz oran olduundan yatrm
karldr.

SONULAR

DNYA ARZ TALEP DURUMU

Dnyada formaldehit reten yaklak 600 retici olmakla


beraber toplam kapasiteleri 36.7 milyon tondur.
Borden dnyadaki en byk kapasiteye sahip reticidir.
BASF, Hoechest, Georgia and Pacific bunlarda Bordene
yakn kapasitelere sahiptir.
Dnyadaki toplam formaldehit kts 2004 ylnda 26.7
milyon tondu. Tketim ise 26.5 milyon tondu.

2006

2007

2008

2009