Pag.

1
Criptografie şi securitate – Anul III Sem. 1 USH
A Criptografie si securitate – 6 / 12 subiecte
RSA Criptografie si securitate – 4 / 12 subiecte
ELG Criptografie si securitate – 2 / 12 subiecte
B Securitatea retelelor de calculatoare 2008-2009 – 100 subiecte
C Servere de date – 73 subiecte
D Grila Liviu – Forum Smartgen
E Tema RSA – 4 subiecte
F Tema El-Gamal – 4 subiecte
C 45
Afisarea unei portiuni de text cu o dimensiune mai mare decat cea prestabilita se face prin:
a) <b> c) <sup>
b) <big> d) <bigger>
b
C 54
Alegeti culoarea data de codul de culoare #000000:
a) black c) red
b) white d) blue
a
C 53
Alegeti culoarea data de codul de culoare #ffffff:
a) black c) green
b) white d) gray
b
C 3
Aplicatiile de control a conexiunii folosesc protocolul:
a) ip c) icmp
b) udp d) igrp
a
B 3 Aplicatiile de control al conexiunii folosesc protocolul: TCP
B 65
Arhitecturile de retea cele mai cunoscute sunt modelul de referinta OSI (Open System Interconnection)
si TCP/IP
(transmission control protocol / Internet Protocol).
C 55
Care din urmatoarele atribute apartine tagului font?
a) align c) size
b) width d) style
b
C 2
Care din urmatoarele programe foloseste campul TTL:
a) ping c) traceroute
b) telnet d) arp
c
B 2 Care program foloseste campul TTL: tracert/traceroute
C 22
Care program nu este un client de mail
a) Thunderbird c) Kmail
b) Sendmail d) Outlook
b
C 23
Care program nu este un client de mail
a) Thunderbird c) Postfix
b) Evolution d) Outlook
c
C 24
Care program nu este un client de mail
a) Thunderbird c) Outlook
b) Evolution d) Exim
d
Pag. 2
C 9
Care program nu este un client de web
a) Mozilla firefox c) Safari
b) Opera d) Explorer
d
C 25
Care program nu este un server de mail
a) Postfix c) Cyrus
b) Sendmail d) Exim
c
C 8
Care program nu este un server de web
a) firefox c) apache
b) lighhttp d) iis
a
B 13 Cate situri poate gazdui un server de web? oricare
B 95
Cifrul ..................... este cel mai cunoscut cifru bloc cu cheie simetrica, este un cifru Feistel care proce-
seaza blocuri de text de n = 64 biti si produce blocuri cifrate de 64 biti. Dimensiunea cheii secrete este
k = 56 biti.
R: DES (DataEncryption Standard, Standardul de Criptare a Datelor)
B 98
Cifrul ........................ este un cifru cu o arhitectura orientata cuvant pentru cuvinte cu dimensiune varia-
bila (16, 32 sau 64 biti). Are o descriere compacta si este potrivit pentru implementare hardware sau
software.
R: RC5
B 96
Cifrul....................... este un cifru bazat pe o generalizare a structurii Feistel si consta din 8 repetari iden-
tice urmate de o transformare. În prezent, se pare ca singurul punct slab al lui este dimensiunea mica (64
biti) a blocului.
R: IDEA (International Data Encryption Algorithm)
B 97
Cifrul.......................... este un cifru bloc iterat cu dimensiunea blocului de 64 biti. Spre deosebire de ci-
frurile Feistel, algoritmii lui de criptare si decriptare sunt diferiti.
R: SAFER (SAFER K-64 - Secure And Fast Encryption Rottine)
C 64
Comanda cat din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza continutul unui fisier c) Concateneaza doua sau mai multe siruri
b) Afiseaza continutul unui director d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber
a
C 65
Comanda cat din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza continutul unui director c) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber
b) Afiseaza lista de procese active d) Concateneaza doua sau mai multe fisiere
d
C 67
Comanda df din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza continutul unui fisier
b) Afiseaza continutul unui director
c) Afiseaza lista de fisiere si directoare si spatiul ocupat de acestea
d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
d
B 40 Comanda df din sistemul de operare UNIX Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
C 68
Comanda df –h din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza continutul unui fisier c) Afiseaza lista de procese active
b) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber d) Afiseaza continutul unui director
b
C 66
Comanda du din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza continutul unui fisier
b) Afiseaza continutul unui director
c) Afiseaza lista de fisiere si directoare si spatiul ocupat de acestea
d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber
c
B 41
Comanda du din sistemul de operare UNIX Afiseaza lista de fisiere si directoare si spatiul ocupat
de acesta
Pag. 3
C 70
Comanda head din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza continutul unui fisier
b) Afiseaza primele linii ale unui fisier
c) Afiseaza ultimele linii ale unui fisier
d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
b
B 39 Comanda ifconfig din sistemul de operare UNIX Arata configurarea curenta a placilor de retea
B 44 Comanda ipfw din sistemul de operare UNIX Este un program de configurare a firewall-ului
C 62
Comanda ls din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza continutul unui fisier
b) Afiseaza continutul unui director
c) Afiseaza lista de fisiere si directoare si spatiul ocupat de acestea
d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
b
B 36 Comanda ls din sistemul de operare UNIX Afiseaza continutul unui director
B 37
Comanda netstat din sistemul de operare UNIX Afiseaza starea conexiunilor TCP adresa remote si
portul
C 63
Comanda ps din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza continutul unui fisier c) Afiseaza lista de procese active
b) Afiseaza continutul unui director d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber
c
C 72
Comanda ps din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza interactiv procesele din sistem
b) Afiseaza continutul unei partitii
c) Afiseaza lista de programe instalate in sistem
d) Afiseaza lista de procese active
d
B 45 Comanda ps din sistemul de operare UNIX Afiseaza lista de procese active
B 42 Comanda route din sistemul de operare UNIX Adauga o ruta statica in tabela de rutare
C 71
Comanda tail din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza continutul unui fisier
b) Afiseaza primele linii ale unui fisier
c) Afiseaza ultimele linii ale unui fisier
d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
c
B 43 Comanda tcpdump din sistemul de operare UNIX Analizator de pachete
C 69
Comanda top din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza topul userilor logati în sistem
b) Afiseaza lista de programe si memoria alocata acestora
c) Afiseaza interactiv procesele active în sistem
d) Afiseaza interactiv primele linii ale unui fisier
c
B 38 Comanda top din sistemul de operare UNIX Afiseaza interactiv procesele active in sistem
C 73
Comanda who din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza userul curent c) Afiseaza lista de useri conectati in sistem
b) Afiseaza directorul curent d) Afiseaza lista de grupuri din sistem
c
C 41
Comentariile în limbajul html se introduc astfel:
a) //comentariu c) <!-- comentariu -->
b) /*comentariu */ d) {comentariu}
c
B 4 Comunicarea dintre un client si un server se realizeaza pe baza adresei de: IP IP
Pag. 4
C 4
Comunicarea dintre un client si un server se realizeaza pe baza adresei de:
a) ip c) udp
b) mac d) web
a
B 5 Comunicarea directa dintre doua hosturi din aceiasi retea se realizeaza doar pe baza adresei de …. MAC
C 5
Comunicarea directa dintre doua hosturi din aceiasi retea se realizeaza doar pe baza adresei de:
a) ip c) email
b) mac d) web
b
B 85
Concepte de baza ce apar in criptografie :
A este o multime finita, numita alfabetul de definitie.
M reprezinta spatiul mesajelor si contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie.
Elementele din M se numesc:
R: mesaje in clar
B 86
Concepte de baza ce apar in criptografie :
Multimea C contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie care poate diferi de alfabetul lui M
(spatiul mesajelor). Un element din C este numit text cifrat. Multimea C se numeste:
R: spatiul textelor cifrate
B 87
Concepte de baza ce apar in criptografie :
K este o multime numita spatiul cheilor . Un element al lui K este numit cheie. Fiecare element e din K
determina in mod unic o bijectie de la M (spatiul mesajelor) la C (spatiul textelor cifrate), notata Ee,
numita:
R: functie (transformarea) de criptare
B 88
Concepte de baza ce apar in criptografie :
Pentru fiecare element d din spatiul cheilor K, Dd este o bijectie de la C (spatiul textelor cifrate) la M
(spatiul mesajelor) numita :
R: functie (transformare) de decripate
B 89
Concepte de baza ce apar in criptografie :
Multimea {Ee |e din K } a functiilor de criptare si o multime corespunzatoare
¦ ¦
in
d
D d K a functii-
lor de decriptare, cu proprietatea ca pentru fiecare e din K exista o cheie unica din K astfel incat
1 ÷
=
d e
D E , formeaza :
R: scheme de cripate
D 5
Concepte de baza ce apar in criptografie :
A este o multime finita, numita alfabetul de definitie.
Mreprezinta spatiul mesajelor si contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie.
Elementele din M se numesc:
R: mesaje in clar
D 6
Concepte de baza ce apar in criptografie :
Multimea C contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie care poate diferi de alfabetul lui M
(spatiul mesajelor). Un element din C este numit text cifrat. Multimea C se numeste:
R: spatiul textelor cifrate
D 7
Concepte de baza ce apar in criptografie :
K este o multime numita spatiul cheilor . Un element al lui K este numit cheie. Fiecare element e din K
determina in mod unic o bijectie de la M(spatiul mesajelor) la C (spatiul textelor cifrate), notata Ee,
numita:
R: functie (transformarea) de criptare
Pag. 5
D 8
Concepte de baza ce apar in criptografie :
Pentru fiecare element d din spatiul cheilor K, Dd este o bijectie de la C (spatiul textelor cifrate) la M
(spatiul mesajelor) numita:
R: functie (transformare) de decripate
D 9
Concepte de baza ce apar in criptografie :
Multimea {Ee |e din K } a functiilor de criptare si o multime corespunzatoare
¦ ¦
d
in D d K a func-
tiilor de decriptare, cu proprietatea ca pentru fiecare e din K exista o cheie unica din K astfel incat
1
=
d e
D E
÷
, formeaza:
R: scheme de cripate
B 49 Configurare firewall-uri in mediul UNIX iptables
B 50 Configurare routere
E 1
Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.
Pentru p=3, q=5 si e=7 , sa se determine d (exponentul de decriptare).
R: D=7
E 2
Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.
Pentru p=7, q=5 si d=11 , sa se determine e (exponentul de criptare).
R: E=11
D 37
Consideram e exponentul de criptare, p si q doua numere prime impare si n=pq. (n,e)=(15,4) -> cheie
publica. Fiind dat n=15, e=4 si textul clar m=11 , determinati textul codificat c .
R: C=1
A 9
Considerăm modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia 
| |
=
]
\ ¹
1 2 3 4
2 3 4 1
şi blo-
cul iniţial IV = 1010
R: 0010 0110 0100 1101
A 11
Considerăm modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia 
| |
=
]
\ ¹
1 2 3 4
2 3 4 1
şi blo-
cul iniţial IV = 1010
R: 1101 0101 1101 0010
A 8
Considerăm modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia 
| |
=
]
\ ¹
1 2 3 4
2 3 4 1
R: 0111 0010 1000 0101
A 10
Considerăm modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia 
| |
=
]
\ ¹
1 2 3 4
2 3 4 1
şi blo-
cul iniţial IV = 1010
R: 1110 1011 0001 0000
RSA 12C
Considerăm sistemul de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5. Dacă exponentul de crip-
tare este e = 4 şi se doreşte codificarea textului clar m = 11, determinaţi textul criptat c.
R: C=1
1
Pag. 6
B 92
Criptarea similara cifrurilor cascada, dar in care cheile nivelurilor nu trebuie sa fie independente si cifru-
rile pot fi ori un cifru bloc E, ori functia de decriptare corespunzatoare E-1 , se numeste criptare:
R: multipla
A 2
Criptaţi un text clar la alegere folosind sistemul de criptare Hill cu matricea
3 2
3 5
| |
]
\ ¹
Ex: Text clar: CURS
R: OABU
B 57
Daca in retea datele circula:
-într-un singur sens —simplex
-în ambele sensuri dar nu simultan —semi-duplex
-în ambele sensuri simultan —duplex
B 58
Daca transmiterea mesajului de la sursa la destinatie se poate face pe mai multe cai, trebuie ales un anu-
mit drum. Aceasta alegere se numeste dirijare sau …….
R: rutare
C 57
Deschiderea unui link intr-o fereastra noua se va produce prin accesarea unui link de forma:
a) <a href="url" new> c) <a href="url" target="new">
b) <a href="url" target="_blank"> d) <a href="url" target="_self">
b
A 1
Determinaţi inversa matricei (modulo 26)
3 2
3 5
| |
]
\ ¹
R: [15 20; 17 9]
C 36
DHCP provine de la
a) Detect Host Configuration Protocol c) Dynamic Host Connection Process
b) Dynamic Host Configuration Protocol d) Ddebug Host Configuration Problems
b
B 33 DHCP provine de la Dinamic Host Configuration Protocol
C 37
DNS provine de la
a) Domain Name Service c) Domain Name System
b) Dynamic Network Server d) Domain Name Service
c
B 34 DNS provine de la Domain Name System
B 59
Elementele active ale unui nivel se numesc entitati. Entitatile aceluiasi nivel dar de pe masini diferite se
numesc entitati pereche Entitatile pot fi: software (un proces) sau hardware (un cip I/E inteligent).
R: pereche
C 48
Elementul inline generic potrivit cu o gama larga de utilizari, inclusiv pentru a atasa CSS
unei portiuni a unui rand este:
a) <div> c) <span>
b) <p> d) <tr>
c
C 51
Evidentierea unui fragment de text, prin afisarea acestuia cu stilul cursiv se face prin
utilizarea urmatorului element de fraza:
a) <em> c) <i>
b) <b> d) <c>
c
C 52
Evidentierea unui fragment de text, prin afisarea acestuia cu stilul aldin se face prin
utilizarea urmatorului element de fraza:
a) <strong> c) <aldine>
b) <em> d) <b>
d
Pag. 7
ELG 12B
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 11 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia secretă a lui
Alice este 4, iar cea a lui Bob este 7. Alice primeşte de la Bob textul criptat (3,7) pe care îl decodifică şi
găseşte mesajul clar ………....
R: x=m(textul clar)=10
10
2?
ELG 12A
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 7 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia secretă a lui
Alice este 3, iar cea a lui Bob este 4. Dacă Bob codifică textul clar x = 11 şi il transmite lui Alice, atunci
aceasta primeşte codificarea …………....
R: c=(c1,c2)=(2,4)
RSA 12B
Fie d = 11 exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime
p = 7; q = 11. Determinaţi exponentul de criptare e.
R: E=11
RSA 12A
Fie d exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5.
Dacă exponentul de criptare este e = 7, determinaţi d.
R: D=7
A 3
Folosind sistemul de criptare Polybios codificaţi textul clar UNIVERSITATE.
R: EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE (am eliminat w)
A 6
Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere criptarea /decriptarea secvenţei de text clar
x = 101101, cunoscând cheia fluidă z = 1101.
R: 011010 (criptarea)
A 7
Folosind un sistem de criptre asincron cu auto-cheie, pentru k = 11, codificaţi /decodificaţi textul clar
SPIRU HARET.
R: DSARLSSJNG
B 62
Formal, un serviciu este specificat printr-un set de primitive (operatii) disponibile entitatii ca-
re foloseste acest serviciu. Acestea comanda serviciului sa execute anumite actiuni sau sa raporteze des-
pre actiunile executate de o entitate pereche.
C 31
HTML provine de la
a) HyperText Multi Language c) HyperText Markup Language
b) HyperTag Markup Language d) HighexTensible Markup Language
c
B 28 HTML provine de la Hyper Text Markup Language
C 32
HTTP provine de la
a) Hypertext Transfer Protocol c) Hypertext Transport Protocol
b) Hypertext Transmission Protocol d) Hyper Text Protocol
a
B 29 HTTP provine de la Hyper Text Transfer Protocol
C 33
IMAP provine de la
a) Instant Message Access Protocol c) Internet Mail Access Protocol
b) Internet Message Access Protocol d) Interior Message Access Protocol
b
B 30 IMAP provine de la Internet Message Access Protocol
C 47
Inserarea textului în paragrafe se realizeaza folosind:
a) <blockquote> c) <div>
b) <p> d) <span>
b
C 61
Inserarea unei imagini se face prin:
a) <image src="image.gif"> c) <img href="image.gif>
b) <img src="image.gif"> d) <img>image.gif</img>
b
Pag. 8
C 56
Inserarea unui hyperlink în limbajul HTML se face prin:
a) <a name="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>
b) <a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a>
c) <a url="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>
d) <a>http://www.w3schools.com</a>
b
B 53
În LAN-urile cu inel fiecare bit se propaga independent de ceilalti pe inel, fara sa astepte restul pachetu-
lui.
R: inel
A 5
În sistemul de criptare Vigenere, să consideram cuvântul cheie GRUPA. Criptăm cu această cheie textul
clar CRIPTOGRAFIE şi se obţine textul criptat ...
R: IICETUXLPFOV
B 55
Între doua nivele adiacente exista o interfata care defineste operatiile si serviciile primitive oferite de ni-
velul n nivelului n+1.
R: interfata
C 43
Întreruperea de rand în cadrul unui paragraf de text se realizeaza prin introducerea unui
element de tipul:
a) <p> c) <br>
b) <b> d) <hr>
c
B 71
Nivelul ...................... al modelului OSI stabileleste si întretine conexiunea între procese de pe masini
diferite, permite proceselor sa defineasca proprietatile dialogului si sa-l sincronizeze.
R: sesiune
B 73
Nivelul ........................ al modelului OSI contine o multitudine de protocoale utilizate frecvent cum ar fi
HTTP (protocol de transmitere a hipertextului), FTP (protocol pentru transferul fisierelor), SMTP (pro-
tocol pentru posta electronica), etc.
R: aplicatie
B 72
Nivelul ........................ al modelului OSI realizeaza operatii de transformare a datelor în formate recu-
noscute de entitatile ce intervin în conexiune, transfera date între masini de tipuri diferite (Unix-DOS),
realizeaza codificarea datelor în functie de caracteristicile acestor masini., ofera servicii de securitate
(permite comunicarea unor structuri de date de nivel inalt, cum ar fi inregistrarile bancare).
R: prezentare
B 76
Nivelul aplicatie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este
protocolul de terminal virtual ....................... care permite unui utilizator de pe o masina sa se conecteze
si sa lucreze pe o masina situata la distanta.
R: telnet
B 77
Nivelul aplicatie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este
protocolul pentru transferul de fisiere ............. care poseda un mecanism de mutare eficienta a datelor de
pe o masina pe alta.
R: FTP
B 78
Nivelul aplicatie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este
protocolul de posta electronica
R: SMTP
B 79
Nivelul aplicatie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt sialte servicii. Unul din-
tre acestea este serviciul numelor de domenii .................... care stabileste corespondenta dintre numele
gazdelor si adresele retelelor.
R: DNS
B 54
Nivelul n de pe o masina comunica folosind anumite reguli si conventii numite ……………. cu nivelul
n de pe alta masina
R: protocoale
B 66
Nivelul fizic al modelului OSI are rolul de a transmite bitii de la o masina la alta printr-un canal
de comunicatie. Nivelul rezolva problemele de natura electrica: cum ar fi tensiunea si intensitatea curen-
tului.
B 68
Nivelul legaturi de date al modelului OSI cuprinde un subnivel de control al accesului la me-
diu care rezolva problema controlului accesului la canalul partajat pentru retelele cu difuzare.
Pag. 9
B 69
Nivelul retea al modelului OSI are rolul de a controla functionarea subretelei. Acesta trebuie sa
determine modul de dirijare a pachetelor de la sursa la destinatie prin intermediul tabelelor statistice (cu
trasee care sunt stabilite la începutul fiecarei conversatii) sau în mod dinamic (prin determinarea trasee-
lor pentru fiecare pachet în parte în concordanta cu traficul din retea la momen tul respectiv).
R: retea
B 67
Nivelul transport al modelului OSI are rolul de a transforma un mijloc de transmisie într-o li-
nie disponibila nivelului retea fara erori de transmisie.
B 70
Nivelul transport al modelului OSI descompune datele pe care le primeste de la nivelul ime-
diat superior în unitati mai mici, le trimite nivelului imediat inferior si se asigura ca acestea ajung corect
la distanta. De asemenea, stabileste tipul de serviciu pe care îl furnizeaza nivelului imediat su perior si
utilizatorilor retelei.
R: transport
C 58
O linie în cadrul unui tabel se introduce prin:
a) <td> c) <table>
b) <tr> d) <th>
b
B 56
O lista de protocoale folosita de un sistem, câte u n protocol pentru fiecare nivel se numeste stiva
de protocoale.
C 60
O lista neordonata se introduce prin:
a) <ul> c) <dl>
b) <list> d) <ol>
a
C 59
O lista ordonata se introduce prin:
a) <dl> c) <ul>
b) <list> d) <ol>
d
B 81
Obiectivul esential al criptografiei care se refera la ascunderea informatiilor fata de toate persoanele,
mai putin cele autorizate, este:
R: confidentialitate
B 82
Obiectivul esential al criptografiei care se refera la evitarea alterarii neautorizate a datelor este:
R: intregritate
B 83
Obiectivul esential al criptografiei care se refera la identificarea unei persoane sau a originii unui mesaj
este:
R: autentificare
B 90
Obiectivul unui cifru bloc este de a asigura confidentialitatea. Obiectivul unui intrus este de a recupera
mesajul in clar din textul cifrat. Daca un intrus poate obtine parti ale mesajului in clar din textul cifrat,
dar nu poate obtine cheia, un cifru bloc este:
R: partial compromis
B 91
Obiectivul unui cifru bloc este de a asigura confidentialitatea. Obiectivul unui intrus este de a recupera
mesajul in clar din textul cifrat. Daca se poate gasi o cheie, un cifru bloc este:
R: total compromis
B 80
Paginile pot fi vazute printr-un program de navigare numit ........................... Exemple de astfel de pro-
grame sunt: Mosaic, Opera si Netscape, care aduc pagina dorita, interpreteaza textul si comenzile de for-
matare continute în text si afiseaza pe ecran pagina formatata corespunzator .
R: browser
A 4
Pentru a = 3; b = 5 se definesc funcţiile de criptare, respectiv decriptare, ale unui sistem de criptare afin:
. )
. ) = +
3,5
3 5 e x x
. )
. ) . ) . ) = + = +
3,5
9 9 26 - 5 mod26 9 7 d y y y
Să luam textul clar GRUPA. Codificarea acestuia este ...
R: XENYF
Pag. 10
C 27
Pentru a aduce mesajele de mail un client se conecteaza la un MTA cu pop3 pe portul
a) 21 c) 25
b) 100 d) 110
c
B 26 Pentru a aduce mesajele de mail, un client se conecteaza la un MTA cu POP3 pe portul 110
C 50
Pentru a insera o portiune de text preformatat se recomanda utilizarea tagului :
a) <plaintext> c) <pre>
b) <text> d) <xmp>
c
E 4
Pentru cheia publica (n, e) = (35, 5), exponentul de decriptare d=5 si textul criptat c=3 , determinati
textul clar m.
R: M=33
C 44
Pentru inserarea unui element de text formatat cu stilul teletype se foloseste:
a) <i> c) <tr>
b) <tt> d) <td>
b
C 35
POP provine de la
a) Postfix Office Protocol c) Post Online Protocol
b) Post Office Protocol d) Postfix Online Protocol
b
B 32 POP provine de la Post Office Protocol
B 64
Prin protocol întelegem un set de reguli ce guverneaza formatul si semnificatia cadrelor, pache-
telor sau mesajelor schimbate între ele de entitatile pereche ale unui nivel.
B 63
Prin serviciu întelegem un set de primitive pe care un nivel le furnizeaza nivelului de deasupra.
El spune ce operatii poate oferi utilizatorilor sai fara sa precizeze nimic despre modul de implementare
al acestor operatii. Acesta este definit în contextul unei interfete între doua nivele.
B 47 Programul bind in mediul UNIX Programul bind e server de DNS
B 46 Programul nmap in mediul UNIX Este un program de scanare a retelei
B 48 Programul ssh in mediul UNIX Clinet de SSH din Linux
B 74
Protocolul ................. din cadrul modelului TCP/IP este un protocol sigur, orientat pe conexiune care re-
alizeaza controlul transmisiei (pentru a elimina erorile de transmisie ce pot aparea între doua masini a-
flate în retea) si controlul fluxului (pentru a evita inundarea unui receptor lent de catre un emitator cu o
viteza mult mai mare).
R: TCP
B 75
Protocolul .......................... din cadrul modelului TCP/IP este un protocol nesigur si neorientat pe cone-
xiune care ofera posibilitatea utilizatorilor sa foloseasca propriul lor control al transmisiei si al fluxului.
Protocolul asigura comunicarea rapida clientserver si între aplicatii, fara sa garanteze însa acuratetea
transmisiei.
R: UDP
B 99
Schema de criptare .............................. este bazata pe codurile corectoare de erori. Ideea este de a selec-
ta, mai intai, un cod particular pentru care este cunoscut un algoritm eficient de decodare si apoi prezen-
tarea acestui cod ca un cod liniar general. Cheia privata poate fi o descriere a codului original iar cheia
publica o descriere a codului transformat.
R: Mc Eliece
B 100
Schema de criptare ............................... este cea mai eficienta schema de criptare probabilista cunoscuta.
Ea se bazeaza pe imposibilitatea de rezolvare in timp real a problemei factorizarii intregilor si este se-
mantic sigura (textul cifrat nu ofera nici o informatie despre textul in clar, informatie ce poate fi calcula-
ta in timp polinomial). Totusi, este vulnerabila la un atac de tip text cifrat ales.
R: Blum-Goldwasser
Pag. 11
D 38
Se considera p=11 (p - numar prim), α=2 (a - radacina primitiva).
3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=9 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?
R: (y
1
, y
2
) = (5 ,4)
D 40
Se considera p=11 , α=2.
3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
Alice primeste de la Bob (y1,y2) = (5,3)
Sa se determine textul clar x.
R: X=9
D 41
Se considera p=11 , α=2.
4 - Cheia secreta a lui Alice
7 - Cheia secreta a lui Bob
Sa se determine textul clar x pentru (y1,y2) = (3,7).
R: X=10
D 39
Se considera p=7 (p - numar prim) α=5 , α є ℤ7∗
3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=11 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?
R: M=10
B 52
Se numeste retea de calculatoare o colectie interconectata de calculatoare autonome care sunt capabile
sa schimbe informatii intre ele si sa partajeze resurse.
R: retea
B 84
Serviciul care impiedica o entitate sa nege actiuni sau angajamente anterioare este:
R: non-repudierea
B 61
Serviciul secventelor de mesaje orientat pe conexiuni , este serviciul în care se mentine deli-
mitarea mesajelor. Daca spre exemplu sunt trimise doua mesaje de aceasi dimensiune, ele vor sosi la
destinatie sub forma a doua mesaje distincte si niciodata ca un singur mesaj de dimensiune dubla.
C 34
SMTP provine de la
a) Simple Mail Transmission Protocol c) Simple Mail Transport Protocol
b) Simple Message Transfer Protocol d) Simple Mail Transfer Protocol
d
B 31 SMTP provine de la Simple Mail Transfer Protocol
C 46
Stilul de text ingrosat/aldin se poate aplica folosind:
a) <aldin> c) <bold>
b) <b> d) <big>
b
C 49
Tagul <span> nu accepta atributul:
a) width c) title
b) align d) style
b
Pag. 12
C 42
Titlul unei pagini web afisat în bara de titlu a browserului se introduce prin:
a) <head> c) <h2>
b) <h1> d) <title>
d
B 94
Un cifru bloc ce repeta secvential o functie interna numita functie repetitiva se numeste cifru bloc ……
R: iterat
B 93
Un cifru simplu de perioada t peste un alfabet cu s caractere care foloseste o cheie de t caractere
k1k2…kt iar functia ce transforma textul in clar m1m2m3… in textul cifrat c1c2c3… este aplicata ca-
racterelor individuale astfel: ci = mi + ki (mod s), unde indicele i in ki este luat modulo t (cheia este re-
folosita), se numeste cifru:
R: vigenere simplu
C 39
Un client ARP :
a) obtine o adresa IP intr-o adresa UDP c) obtine o adresa IP intr-o adresa MAC
b) obtine o adresa de web intr-o adresa IP d) obtine o adresa MAC intr-o adresa IP
c
C 20
Un client de mail aduce mesajele prin protocolul:
a) xml c) imap
b) http d) smtp
c
C 21
Un client de mail aduce mesajele prin protocolul:
a) xml c) http
b) pop3 d) smtp
b
B 23 Un client de mail aduce mesajele prin protocolul: POP3 / IMAP
C 29
Un exemplu de MDA este
a) Thunderbird c) Sendmail
b) Cyrus d) Gmail
b
C 30
Un exemplu de MTA este
a) Outlook c) Gmail
b) Cyrus d) Postfix
d
C 28
Un program de tip MUA se conecteaza la un MDA imap pe portul
a) 140 c) 23
b) 143 d) 110
b
B 27 Un program de tip MUA se conecteaza la un MDA imap pe portul 143
C 16
Un server de fisiere livreaza datele pe portul:
a) 19 c) 21
b) 20 d) 22
b
B 19 Un server de fisiere livreaza datele pe portul: 20
C 15
Un server de fisiere se ataseaza uzual la portul:
a) 19 c) 21
b) 20 d) 22
c
B 18 Un server de fisiere se ataseaza uzual la portul: 21
C 14
Un server de fisiere utilizeaza protocolul:
a) http c) ftps
b) ftp d) udp
b
B 17 Un server de fisiere utilizeaza protocolul: FTP
Pag. 13
C 26
Un server de mail primeste conexiuni pe portul
a) 21 c) 25
b) 22 d) 80
c
B 25 Un server de mail primeste conexiuni pe portul 25
C 19
Un server de mail trimite mesajele prin protocolul:
a) xml c) imap
b) http d) smtp
d
B 22 Un server de mail trimite mesajele prin protocolul: SMTP
B 16 Un server de web care accepta conexiuni securizate se ataseaza uzual la portul: 443
C 13
Un server de web care accepta conexiuni securizate se ataseaza uzual la portul:
a) 88 c) 445
b) 443 d) 22
b
C 7
Un server de web de web poate gazdui:
a) Un singur site c) Oricat de multe situri
b) Cel mult doua situri d) Un numar limitat de situri
c
B 15 Un server de web se asculta uzual la portul 80
C 12
Un server de web se ataseaza uzual la portul:
a) 88 c) 80
b) 8080 d) 21
c
C 11
Un server de web serveste în mod uzual:
a) fisiere zip c) mesaje de e-mail
b) date din baza de date d) pagini html
d
C 6
Un server de web utilizeaza protocolul:
a) html c) imap
b) http d) ftp
b
C 10
Un server de web utilizeaza protocolul:
a) https c) xml
b) pop3 d) html
a
B 12 Un server de web utilizeaza protocolul: HTTP
B 14 Un server de web utilizeaza protocolul: HTTP
C 38
Un server DNS :
a) Translateaza o adresa IP intr-o adresa UDP
b) Translateaza o adresa de web intr-o adresa IP
c) Translateaza o adresa IP intr-o adresa MAC
d) Translateaza o adresa MAC intr-o adresa IP
b
C 40
Un server DNS raspunde pe portul
a) 69 c) 80
b) 55 d) 53
d
B 35 Un server DNS raspunde pe portul: 53
B 21 Un server UNIX adminstrat de la distanta primeste conexiuni pe portul 22
C 18
Un server UNIX adminstrat de la distanta primeste conexiuni pe portul
a) 21 c) 25
b) 22 d) 80
b
Pag. 14
B 20 Un server UNIX de web se administreaza de la distanta prin protocolul SSH
C 17
Un server UNIX de web se administreaza de la distanta prin protocolul
a) ftp c) imap
b) http d) ssh
d
RSA 12D
Un utilizator al sistemului de criptare RSA are ca cheie publică (n; e) = (35; 5) şi cheia secretă d = 5. Da-
că primeşte textul criptat c = 3, atunci textul clar decodificat de utilizator este ……..
R: M=33
33
B 60
Una dintre caracteristicile unui serviciu este calitatea serviciului. Un serviciu de calitate trebuie sa fie
sigur, adica sa nu piarda niciodata date. Pentru aceasta, receptorul trebuie sa confirme primirea fiecarui
mesaj, ceea ce duce la introducerea unui timp suplimentar si deci la întârzieri.
R: sigur
B 51 Utilizare sniffere Dsniff, Ettercap, Cain
C 1
Verificare unei conexiuni fizice de retea se va realiza prin:
a) ping c) traceroute
b) telnet d) arp
a
B 1 Verificarea unei conexiuni fizice de retea se va realiza prin PING
B 9 Vulnerabilitati de tip buffer-overflow Dos, DDos
B 11 Vulnerabilitati la nivelul aplicatie Dos, DDos
B 10 Vulnerabilitati la nivelul de retea IP Spooling
B 6 Vulnerabilitati la nivelul legaturii de date MAC Flooding
B 7 Vulnerabilitati prin ARP poisoning
B 8 Vulnerabilitati prin DHCP 22

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful