You are on page 1of 2

ISTORICUL PAROHIEI ”NAȘTEREA MAICII DOMNULUI” –

COM. CRUCEA, JUDEȚUL CONSTANȚA

Biserica parohiei Crucea poartă hramul ”Nașterea Maicii Domnului” și a
fost construită între anii 1887-1889. Preotul ctitor al bisericii este Ioan
Paraschiv, fiind înmormântat în curtea bisericii. Construcția așezământului de
cult s-a realizat, în parte, din contribuția credincioșilor, la care s-a adăugat și o
contribuție importantă a creștinilor din județele Caliacra și Durostor (azi, în
Bulgaria).
Construcția
urmează
canoanele
Bisericii Ortodoxe Răsăritene, având plan
cruciform și trei turle. Arhitectura prezintă și
influențe slave, acestea fiind des întâlnite la
bisericile din această epocă. Initial, biserica
afost învelită cu olană, specifică bisericilor
din Dobrogea, apoi s-a renunțat din motive
practice și s-a înlocuit cu învelitoare din tablă.
La interior, biserica prezintă un aspect armonios, atât prin dimensiuni, cât
și prin bogăția elementelor ornamentale folosite. Dimensiunile bisericii sunt 25
m în lungime și 7,5 m lățime, înălțimea maximă fiind atinsă la turla centrală de
aproximativ 12 m. Un element interesant îl reprezintă existența unui amvon, dar
și a cafasului, improprii unei biserici rurale.
În 1913, pe fondul celui de al doilea Război Balcanic, biserica este
vandalizată de hoții de origine bulgară, care au cantonat cu caii în Sfântul Locaș
și, care, la plecare, au luat cu ei și clopotul cel mai mare din bronz. Ulterior,
acesta a fost recuperat cu ajutorul unui clopoțel-martor, ce se află în posesia
familiei Frigioi Gheorghe, din satul Crucea
Pictura a fost realizată în 1923 de pictorul Gheorghe Popescu din
București, acesta fiind fiul unui medic ce a activat în satul Satișchioi (Crucea).
Tehnica folosită la pictarea bisericii este cea în ulei, des folosită în această
perioadă, compoziția fiind una neo-clasică cu influențe suprarealiste. Se pare că
la pictarea bisericii a contribuit și Casa Regală, deoarece este realizat un
medalion care îl înfățișa pe regele Ferdinand, dar care a fost acoperit cu vopsea
roșie în perioada comunistă, iar donații ale icoanelor pictate mural nu apar decât
în Sfântul Altar și în cele două abside. Biserica a fost pictată în timpul păstoririi
preotului Teodor Butuligă, care apare și ca donator al icoanei Sfântului Teodor
Stratilat, împreună cu soția sa.

Parohia a avut și filie în satul Stupina, biserica cu hramul ”Sfinții
Arhangheli”, construită între anii 1889-1904, azi parohie de sine-stătătoare.
Biserica a fost afectată de cele două mari cutremure din 1940, atunci când
s-a dărâmat turla centrală, și în 1977, când s-au surpat turlele mici. După aceste
încercări, turlele au fost reconstruite din astereală, fără să mai fie pictate.
Biserica a fost sfințită în 1905 de Înalt Preasfințitul Pimen Georgescu,
Episcop al Tomisului și Dunării de Jos, cel care va
deveni la 5 februarie 1909, Mitropolit al Moldovei.
Între preoții care au activat mai recent în
Parohia Crucea enumerăm pe pr. Alexandru Guriță,
Pr. Serghie Oancea (fost deținut politic al regimului
comunist), pr. Laurențiu Măldăianu, în timpul cărora
s-au efectuat acțiuni de reparație și întreținere a bisericii și casei parohiale.
Biserica parohială se află în proces de renovare, atât interioară dar și
exterioară, fiind necesare ample lucrări de subzidire și refacere a elementelor
arhitecturale degradate.

Întocmit de,
P.C. Preot prof. drd. Mija Constantin,

Paroh al Parohiei ”Nașterea Maicii
Domnului”- Crucea, jud. Constanța