You are on page 1of 184

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.

html

VATKAN
VE
TAPINAK VALYELER

AYTUN ALTINDAL

Aratrma
inceleme Serisi

YEN AVRASYA YAYINLARI

I. Basm: Ocak, 2002

II. Basm: Nisan 2002, Ankara

Yayn Koordinatr: Ahmet DOAN

Teknik Yapm: mm (KURT) BULDAN

Kapak Tasarm: Z. Ebru KARTAV

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Bask: Boyut Tantm-Matbaaclk / ANKARA

NDEKLER

NSZ 7

I. BLM

VATKAN

1. Minik Devlet/Byk G 11

2. Vatikan'n Gizli ilikileri 17

3. Ateizmin Kayna: Vatikan 23

4. Esrarengiz Polonyal, Aca ve Gizli rgtler 31

5. Vatikan'n Trkiye'ye Bak 37

6. Kendine Has Yntemler 43

7. Engizisyon Devam Ediyor ' 49

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

8. Evlilik Dman Kilise ' 55

9. Papaln Kapsama Alanlar61

10. OPUS DEI-Ahtapotun Kollar 67

11. Ekmenizm ve islam Dnyas 73

12. "Trk Dostu" Maskeli Papa 81

II. BLM

tapnak valyeleri

1. valyelerin Dn 91

2. Devlet iinde Devlet 95

3. Taht Olmayan imparator 99

4. imparator Ne istiyor? 103

5. imparator Hatrna Devlet Kurulmu 109

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

III. BLM VATKAN BALANTILI GNCEL YAZILAR

1. Vatikan-lsrail Anlamas ve Trkiye'nin Dikkatine 115

2. Papa'nn "Gizli" Kardinalleri 119

3. Iran-Vatikan Yaknlamas 123

4. Apo'nun Papa'ya Mektubu zerine 127

5. Apo'yu Kimler Kutlanyor? 131

6. Apo'nun Gvencesi Papa 135

7. Fetih ncesinde Bizans ve Papalk ilikileri 141

8. Trkiye'ye Hristiyan Kuatma 147

9. Lambeth Konferans zerine 157

10. Lambeth Konferans Kararlar Inda

Trkiye'de Hristiyanlk 161

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

11. Siyasal Kltr, Siyasal Din ve Siyasal islam 171

12. Yeni Bir "Religio" insan Haklar Evrensel Bildirisi 177

13. Dinler Aras Dialog zerine Notlar 183

14. Lorenzo Valla Olay ve istanbul'un Fethine Etkileri 189

15. Tarih Boyunca Trk Ermeni ilikileri Sempozyumu 197

NSZ

"Vatikan ve Tapnak valyeleri" blmden oluuyor. Birinci blmde Vatikan' tantan yazlar var.

Vatikan minik bir devlet olmasna ramen dnyadaki siyasal, ekonomik ve askeri gler dengesinde ok
nemli bir yere sahiptir. yle ki Papa II. John Paul, Afganistan'a misilleme saldrlar balatmak isteyen
ABD'yi bile duraksatabiliyordu. Papa 23-27 Eyll 2001 'de Kazakistan'a ve Ermenistan'a gideceini ve
bu gnler iinde blgede sava istemediini ABD'ye iletmi ve bu istei kabul grmt. ABD'nin Usame
Bin Ladin adl kiiyi ve onun kurduu "El Kaide" adl kuruluu bahane ederek Avrasya'ya ve Asya'ya
yerlemek iin balataca sava bir sre erteletmiti. Bu ertelemenin ardnda ilgin bir plan yatyordu.
Papa, geen yl, 24 Aralk 2000'de, 3. Bin Yl'da srann artk Asya'ya geldiini ve bu yzylda Asya'nn
Hristiyanlatrlacan aklamt. Bu nedenle Asya'ya ve Avrasya'ya yapt bu gezilerde Hristiyan
dnyasnda, bir sre iin silahl saldr istemiyordu. Bakan Bush'un "Hal Seferi" balatacaz eklindeki
sz ite bu balamda nem tayordu. Bu blmdeki yazlar Trk okurlar ok dikkatlice okumaldrlar;
renecekleri pek ok yeni bilgi vardr.

kinci blmde "Tapnak valyeleri" ve onlarn gnmzdeki temsilcileri olan Malta valyeleri
anlatlyor. Bu yazlarda Trkiye'yle ilgili bir "sr"da aklanyor. stanbul'un Fethi'nden sonra yok olduklar

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

sanlan Bizans'n nl Paleolog ve Kantakuzen Hanedanlar'nn gnmzdeki bir temsilcisi, kendisini


"Bizans Taht'nn Son ve Yasal Varisi" Han etmi durumda. Dahas bu "Son mparator" bata ABD olmak
zere bir ok lkede mahkemelerden ald kararlarla "Resmen" Bizans mparatoru olarak tannyor.
Gnmzde Trkiye'nin bandaki dertler yetmezmi gibi, Bat ve Avrupa Birlii imdide bir "Bizans
mparatoru" icat ederek bizlerden tazminat talebi cihetine gitmeye hazrlanyor. lgin olan bu "Son Bizans
mparatoru"nun da bir Tapnak valyesi olmasdr. Onunla ilgili belge ve fotoraflar ilk kez ite bu
yazlarda akland. zellikle de Kremlinde 1997'de yaplan "Ta Giyme Treni"nin fotorafna dikkat
ekmek istiyorum. Bu ilk kez yaynland.

nc blmde Vatikan'la, Hristiyanlk'la, Misyonerlik ve Ekmenizm hareketiyle ilgili ilgin


aklamalar okuyacaksnz. Bu yazlar ilk yaynlandklar dnemde ok tartmalara yol amlard.
Bunlardan "Papa'nn Gizli Kardinalleri" balkl yaz Trkiye'nin gndeminde uzun sre kalan bir tartmay
balatmt. Benzer ekilde "Apo'nun Papa'ya Mektubu" ve tarihimizin bilinmeyen bir ynn aklayan
"Lorenzo Valla Olay" balkl yazlar ve deerlendirmeler okurlara yeni bir bak kazandracaktr,
kansndaym.

Son sz: Vatikan ve Tapnak valyeleri i ie kurululardr. Yeni Papa'nn kim olacandan Hristiyan
aleminin 3. Bin Yl'daki stratejisindeki yerinin ve rolnn nasl olacana kadar uzanan geni bir yelpazede
ayrntl bilgi edinmek isteyenler olabileceini dnerek bu yazlarn yeniden yaynlanmasn istedim.
Umarm eitici ve yararl olurlar.

Aytun Altndal 24 Eyll 2001 spilandit

VATKAN

1.1. MNK DEVLET = BYK G

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

nanlmas g srlar, gizli geitleri, ifreleri ve yeralt yollaryla Vatikan, tam anlamyla dnyann en
"esrarengiz" devletidir.

[vatikan.png]

retiye gre "Vatikan'da renilen srlar br dnyada bile aklanmaz," Vatikan'n srtarn
aklayanlarn ve nesiller boyunca ailelerinin canlar ve mallar gvenlikte olmaz. nk Vatikan gerekten
de inanlmas g srlar barndran, gizli geitleri, ifreleri ve yeralt yollaryla tam anlamyla "esrarengiz"
saylan bir yerdir ve bu hretini de yzlerce yldr sadece kendisine saklad srlarn bakalarnca
renilebilmesini nleyerek edinmitir.

ite dnyann en kk fakat en gl devleti, VATlKAN. italya'da "devlet iinde devlet" statsndeki
Vatikan yaklak 80 dnmlk bir alan kaplamakta, istanbul'daki Fener Patrikhanesi ise 744 dnmlk
bir alandadr ve o da tpk Vatikan gibi, Trkiye'de "devlet iinde devlet" olmak istemektedir. Dnyann
bu esrarengiz devletinin Trkiye'de ilk kez yaynlanan bu haritasnda yerleim birimleri u ekildedir: lHavaalan, 2- Vatikan Radyosu, 3- Kolej, 4- Park, 5-stasyon, 6- idari Brolar, 7- Bilim Akademisi, 8Pinacoteca Saray, 9- Toplant atonu, 10- Sen Piyer Kilisesi. 11 -Vatikan Mzesi, 12-Ktphane,
13-Papann Oturduu Saray, 74- Vatikan'n laik Memurlarnn Sendikas, 75- Vatikan Bankas, 16svireli tekerlerin Kouu, 17- Vatikan'n Gazeteleri, 18- Bronz Kap, 19-Saint Anne Kaps.

***

Bilinmeyen Vatikan ve Papalar anlatan bu yaz dizisinde, "Vatikan Nedir?" sorusuyla balamak kanmca
yerinde ve yararl olacaktr. Trkiye'de Vatikan'n ad bilinmekte ve/Fakat gerekte "ne" olduu geni
Mslman kitle tarafndan hi bilinmemektedir. En iyimser deyile Vatikan. Papalaryla birlikte anlan.
Papann yaad yer diye bilinen

minik bir devlet olarak tannmaktadr. Kukusuz bu ksa aklamada doruluk pay vardr ama ok, hem
de ok eksik bir tanmlamadr bu. Eeksik bilgilenme ise, herkes kabul eder ki, hi bilgi sahibi olmamaktan

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

daha sakncal ve tehlikelidir. te Trkiye'de Vatikan'la ilgili bu eksik bilgilendirmeyi biraz olsun
giderebilmek amacyla "Vatikan Nedir?" sorusuyla girmekte yarar gryorum.

Papalarn Vatikan'a geileri 1377 ylnda, Avignon'daki Papalarn sultasnn yklmasndan sonra
olmutur. Bu nedenle "Lateran Kilise Kararlar" daima Vatikan kararlarna ncelik salamtr. Bugnk
Vatikan'n tesisi srasnda da yine Lateran Szlemeleri (Treaties) rol oynamtr.

MiNiK DEVLET = BYK G

VATKAN DEL LATERAN

Gnmzde Vatikan diye bilinen yerleim alan yeryzndeki tek "Tanr-Kenti" statsndedir. Vatikan bu
zellii nedeniyle "Kutsal-Kent"tir. 6u Tanr-Kenti ayn zamanda bir "Devleti" iinde barndrr. Vatikan
yeryzndeki tek "Tanr-Kenti ve Devleti"dir. Vatikan'dan baka "Tanr-Devleti" yani "Teokrasi" olan
baka kentlerde vardr. (rnein, Kuds, Kom, Hindularn, Budistlerin ve intoistlerin kutsal kentleri
gibi).

Vatikan'n bugnk stats 1870'de talya'da bulunan Papa-Devletlerinin, talya Ulusal Birlii'nin
kurulabilmesi amacyla ilga edilmeleriyle balam ve son hukuki eklini Faist Diktatr Mussolini ile
Vatikan'n D leri Bakan Kardinal Gaspari arasnda 26 Ekim 1926'da imzalanan "Concordat"
(Mukavele) ile almtr. Bylelikle Vatikan, talya'da "devlet iinde devlet" stats edinmitir. Vatikan'a
tm giriler Roma'nn snrlarndan yaplabilmektedir. Dier bir deyile Vatikan, talya Devleti'nin tm
haklarndan yararlanabilen fakat kendi bayrana ve egemenliine sahip ayr bir devlettir.

Vatikan ad, ilgintir ki, Hristiyanln ilk 1350 yllk dneminde hi aza alnmamtr. nk 1267'ye
kadar byle kutsal saylm bir yerleim alan yoktu. O zamana kadar Papalar Vatikan'da deil Lateran
diye bilinen yerleim alannda otururlard. Papalar yaklak 1000 yl buradan ynetmilerdi Katolik

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

alemini. 14. yzylda Papalar, Fransa'nn imdi tiyatro enlikleriyle tannan Avignon ehrinde
yaamaktaydlar. Bunlar Hristiyanln en tartmal Papalarydlar. Fransa krallar tarafndan korunan bu
Papalar 13. ve 14. yzyllara damgalarn vurmulard.

Bugnk Vatikan, yerleim alan itibariyle, kaln surlaryla birlikte 44 hektarlk bir alan kaplamaktadr.
evresindeki surlar bir saatte dolalabilir. 1527'de spanyollarn igaline urayan Vatikan'n yklan surlar
ve binalar yeniden ina edilmilerdir. Vatikan' svireli Katolik askerler, geleneksel giysileri iinde
korumaktadrlar. nl Devlet kuramcs Makyavel, ayn zamanda "prens" olan Papalarn kendilerini paral
asker olan svirelilere korutmasn sert bir dille eletirmiti. Ona gre bu paral askerler, kendilerine daha
Fazla para veren dmanlara Papay satabilirlerdi. Makyavel'in dedii doruydu. Nitekim birka kez
Papalar, svireli askerlerin ihanetine uramlard. svireli paral askerler ihanet etseler bile Vatikan'n
hibir srrn aklamyorlard. Vatikan' gizemli bir Kilise-Devleti yapan budur ite. retiye gre
"Vatikan'da renilen srlar br dnyada bile aklanmaz." Vatikan'n srlarn aklayanlarn ve nesiller
boyunca ailelerinin canlan

ve mallar gvenlikte olmaz. nk Vatikan gerekten de inanlmas g srlar barndran, gizli geitleri,
ifreleri ve yeralt yollaryla tam anlamyla "esrarengiz" saylan bir yerdir ve bu hretini de yzlerce yldr
sadece kendisine saklad srlarnn bakalarnca renilebilmesini nleyerek edinmitir.

SYASAL VE DNSEL YAPTIRIM SAHB

Vatikan, kendi pasaportu, kendi devlet kurulular ve brokratlar olan bir devlettir. Nedir ki, bu devleti
dier devletlerden ayran temel farkllklar vardr. Bunlar ksaca sayalm.

Vatikan Devleti'nin gece yerleik nfusu 600 kiidir. Bu say srekli konuk saylan kiilerle birlikte 1014
olur. Gndz nfusu ise 3599'a ykselir. Bunlar Vatikan'da grev yapan iiler ve dier memur-

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

lor dr. Vatikan Pasaportu bizzat Papa tarafndan verilir. Bu pasaport geicidir. Vatikan istedii zaman
tek tarafl olarak iptal edilebilir ya da hi vermemi gibi kaytlardan kartabilir. Pasaportun zellii hibir
rk ya da milliyet gzetilmeden verilebiliyor olmasdr. Ne var ki tek koulu, pasaport alacak ahsn
Katolik Kilisesine kaytl dindar olarak tannm bir Katolik olmasdr.

Vatikan'da alt dikkatle izilmesi gereken bir zellik vardr. ounlukla devlet olarak bilinen Vatikan i!e
"Papalk Makam" bir ve ayn (zde) sanlmaktadr. 6u eksik bilgilenmedir. Papa, Katoliklerin ba
olarak yeryzndeki tm Katoliklerin "Kutsal Pederi "dir, ama sadece ve sadece Vatikan Devleti'nin
Devlet Bakan'dr.

Tm Katoliklerin "Devlet Bakan" deildir. Bu grevinde Papann bir Babakan, bir Senatosu ve
Bakanlar vardr. Bunlar da siyasi yaptrmlar itibariyle sadece Vatikan'la tanml ve snrldrlar, ancak,
dinsel yaptrmlar itibariyle tm Katolikleri balarlar.

VATKAN DEVLETNN BEYN "CURA^1

Devlet ve siyasi erk olarak Vatikan'n en nemli ve gl kurumu, "Curia"dr. Bu kurum Devlet olarak
Vatikan'n beynidir.

Vatikan'n 1983'de kabul edilen en son anayasas'nn (Code of Canon law) 360. paragrafnda Curia,
"Papann adna ama Kiliselerin hayrna ve yararna alma yapmakla ykml klnm bir kurumdur."
Curia, Papalk Sekreteryas (Devlet Bakanl); Kilise Kamu ileri Konseyi (CPAC); Katolik Cemaatleri
(Congregations); Varg Kurumlar ve dier enstitlerden olumaktadr. Curia'y oluturan bu bakanlarn,

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

deyim yerindeyse "sinir sistemi" Kilise Kamu ileri Konseyi'dir. Vatikan'n yukarda sz edilen
anayasasna gre Curia, ok nemlidir ki, "Dini/Ruhani" bir kurulu olarak deil, tartmasz
"Dnyevi/Sekler" bir kurulu olarak bizzat Tanr tarafndan deil, bizzat insan tarafndan oluturulmu bir
birim olarak kabul ve tasdik edilmitir. Dolaysyladr ki, Vatikan'n bu dnya ile ilgili tm ileri, bata da
siyasi, diplomatik ve ekonomik kararlarla, uluslararas ilikileri "Dinsel" deil, "Dnyevi" olan bu kurum
araclyla ele alnr ve ynlendirilir.

Curia ilk Kez 1605'de dier lkelerdeki Kardinal Bykelileriyle alan Devlet Bakanl olarak
kurulmu, daha sonra 1721'de kendi iinde tm Papa Devletlerinin Babakanl ad altnda bir makama
sahip olmutur. Papaln Babakan ayn zamanda D ileri Bakandr. unu da belirtmek gerekir ki
Curia, Tanr tarafndan ngrlm bir kurum olmad iin gerekli grld takdirde Papa'nn emriyle
ilga edilebilir.

KUBAKII VATKAN

Vatikan'daki "Tanr-Devlet"inde irili ufakl 200'den fazla bina vardr. Vatikan'n te biri bina, te biri
park ve te biri de kaldrmdr. Papalk makamnn bulunduu yere Roma'yla Vatikan' ayran nl Bronz
Kap'dan girilir. Vatikan "Kent ve Devleti'ne giri ise Bronz Kap'nn yaklak 300 metre kadar sanda
yer alan Saint Anne Kap-s'ndan yaplr, Aralar ve halk Vatikan'a ancak buradan giri yapabilirler.
Kaplarda isvireli Muhafzlar beklerler. Dilerlerse kimlik denetimi yapabilirler; ieriye sokup sokmamakla
serbesttirler. Bronz Kap ise sadece nemli trenlerde alr. Bu kapdan ieri girildikten yaklak 150
metre kadar ileride genie bir avlu ile buna bakan mahzeniyle birlikte be katl bir saray bulunur. Papalar
ite burada otururlar. Pencereleri Vatikan'n ve dnyann en nl ve grkemli binasna bakar. Bu bina St.
Peter Kilisesi'dir. 70.000 metre karelik bir alan kaplayan bu Kilise, Vatikan "Tanr-Kent"in en yksek
binasdr.

Bronz Kap'nn tam kar snrnda, Papann helikopteri iin yaplm olan kk ini pisti vardr. Onun
sanda Vatikan Radyosu, onun yannda da yabanc rencilerin kaldklar yurt binas yer almaktadr. Bu
iki binann arasnda park bulunur. Parkn ucunda "Curia" saray vardr. Devlet olarak Vatikan buradan
ynetilir. Parkn dier alt yanna doru lahiyat AKADEMiSi (Kardinaller Koleji) bulunur. Buras bir
bakma Papaln Senatosu gibidir. Kolejin nnde Vatikan Mzesi, yannda paha biilmez ariviyle
Vatikan Ktphanesi yer alr. Bunlara bitiik binada Vatikan'n "Laik Konsey" binas vardr. Vatikan'da
bir de ii sendikas vardr ve o da bu binadadr. Papann saraynn uzantsnda ise Vatikan Bankas
bulunur, az ilerisinde de Vatikan'n resmi yayn olan "Osservatore Romano" gazetesinin ynetildii bina
vardr.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

VATKAN

l .2. VATKAN'IN GZL LKLER

* Vatikan'n ve Papaln tarihi saysz cinayet, entrika ve skandalla doludur. Vatikan'da gece sapasalam
yatp sabaha ceset o/arak kaldrlmak su imek kadar olaan bir durumdur.

* Amerikal Kardinal Joseph Bernardin, Amerikallarn Papa adayyd. 1995'de ABD'deki Yahudi
Merkezi'nde yapt konumada Katolik Kilisesi'ni eletirdi ve "Anti-semitizm incil'den kaynaklanyor"
demek cesaretini gsterdi. Nedir ki bu aklamasndan bir sre sonra esrarengiz bir ekilde hastaland ve
ld!"

* 1000 kiiyi gemeden Vatikan brokrasisi, 2500 iisiyle dnyann en kalabalk dinsel topluluunu
(yaklak 900 milyon) hibir aksama o/madan ynetmektedir. Bu gerei yeni renen bir Amerikal
zencin kendini tutamam ve "AMAN Tanrm! Meer dnyann en krl irketi Vatikan'm" deyivermiti.

* Vatikan 'kirli' i/erinde daima taeron kullanan devlettir. Bu pis ileri temizlemek mafyann grevidir.

* Bugne kadar gelip gemi 263 Papadan kann eceliyle, kann cinayete kurban giderek /d belli
deildir. En yakn rnek, bugnk Papadan nce Papa seilen ve sadece 33 gn Papalk yapabilen l.
John Paul'dur. Vatikan uzman aratrmac David Yallop'un belgeleriyle akladna gre bu Papa,
Vatikan'n iindeki bir "Konspirasyon=Fesat rgt" ile "P2Mason Locas"nn ortak giriimiyle

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

ldrlmtr.

* Vatikan'daki iktidar kavgasnda nemli yer tutan Cizvitler en hzl misyoner rgtdr. Engizisyon
Mahkemeleri'ni kurarak milyonlarca insan yaktran Dominikenler kadar acmasz olan Cizvitler,
Trkiye'de ilk misyoner okulunu aan gruptur. 18 Kasm 1583'te Cizvitler tarafndan alm o/an bu okul
Karaky'de-ki Saint-Benoit Lisesi olup bugn de faaliyetlerini srdrmektedir.

* Vatikan'n zellikle 2. Dnya sava srasnda glendirdii mthi bir istihbarat a vardr. Vatikan'n
iinden eitli uluslarn istihbarat rgtleriyle birlikte alan Kardinaller kmtr. Bunlardan bazlar daha
sonra Papa yaplmlardr, rnein Papa 6. Paul, gizli istihbarat rgtleriyle ili dl olmu bir Kardinal
olarak tannyordu.

***

Vatikan'n servetinin tam olarak ne kadar olduu hibir zaman aklanmayan bir srdr. Yllk gelirleri baz
kalemlerde aklanr, yapt aklamalar biraz da abartlarak gsterilir ancak mal varl tam olarak asla
aklanmaz. Vatikan tam bir "Bezirgan" gibidir; daima gelirlerinin azlndan yaknr ama ilgintir ki her
geen yl biraz daha zenginleir, biraz daha fazla para kazanr. Vatikan maliyesi ylda iki kez incelenir. Mali
komisyonda kardinaller vardr ve bakan da (Prefektr denir) Amerikal Kardinal Edmund Szoka'dr.

DNYANIN SERVET SIR OLAN EN KRLI RKET

Vatikan u anda dnyann en zengin devletlerinden biridir. nl Vatikan uzman Peter Hebblethwaite'nin
dediine gre de bu devlet hibir zel giriimcinin ya da kapitalistin ba edemeyecei kadar kat
"Sosyaliste" kurallarla ynetilmektedir. Ayn uzmana gre bu nedenle Vatikan yeryzndeki tek Sosyalist
Tanr-Devleti saylmaldr. Gerekten de Vatikan'da hibir devletin yapamayaca bir "sistem" ve ynetim
anlay yrrlktedir. Grdkleri ie gre dnyada en az maa ve cret alan insanlar buradadr. Buna

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

ramen toplam 1000 kiiyi gemeyen Vatikan brokrasisi, 2500 iisiyle dnyann en kalabalk dinsel
topluluunu (yaklak 900 milyon) hibir aksama olmadan ynetmektedirler. Bu gerei yeni renen bir
Amerikal zengin kendini tutamam ve "Aman Tanrm! Meer dnyann en krl irketi Vatikan'm"
deyivermiti. 600 kiinin ynlendirdii 900 milyon insan koulsuz olarak Vatikan'a baldrlar ve onun
emirlerine tabidirler. Dahas, onu korumak, gelitirmek ve gerekte daha

da zenginletirmekle ykmldrler. Bu emeklerine karlk Papadan alabilecekleri tek "gelir" her Pazar
gn Papann onlar adna yapt kran "Duas"dr, o kadar.

DNYAYI SARAN A

Vatikan'n dorudan ya da dolayl olarak sahibi olduu veya ynlendirdii gnlk, haftalk ve aylk
200'den fazla gazete ve dergisi, 154 radyo istasyonu veya emisyonu, 49 TV kanal veya kablolu yayn
bulunmaktadr. Bu yaynlar 24 saat sreyle btn dnyay bir a gibi sarmaktadrlar. Vatikan'n gelirleri
bata her lkedeki Katoliklerden kesilen Kilise Vergisi; Aidatlar; Balar; irket Gelirleri; Hisse
Sene-di-Tahvil Bono gelirleri; Bankaclk ve Faiz gelirleri; hediyelik eya satlaryla elde edilen gelirlerden
olumaktadr. Basn yayndan elde edilen reklam gelirleri de epeyce tutmaktadr. Vatikan'n dier bir gelir
kayna da Hristiyanl temsil eden kiileri, rnein sa'y, Meryem'i, azizleri veya sembolleri (Ha gibi)
pazarlayarak kazand kazanlardr. Bu adan bakldnda Vatikan'n kendi Tanrsn (sa) ve dinini en
iyi pazarlayan holding olduu apak grlebiliri

Vatikan'n gelirleri sadece bunlar deildir. Vatikan, dnyann nde gelen birok irketinde hissedardr.
eitli lkelerde saysz gayrimenkulu vardr. Birok bankann ortadr. zellikle giyim ve turizm
sektrlerinde ok kr getiren yatrmlar vardr. Avrupa Birlii iinde Vatikan'a bal olarak alan
"Katolik Tekstil Sanayicileri Birlii" onun karlarnn yneticisi durumundadr. Benzer ekilde ayakkab,
yiyecek ve enerji ile inaat sektrlerinde de krl yatrmlar ve ortaklklar vardr.

Szn ksas, 200 milyon nfuslu ABD'yi ynetebilmek iin sadece Washington'da 250.000 devlet
memuru bulunduu dnlrse Vatikan "Mucizesi (!)" daha iyi anlalr. hra mal olarak sadece "Dualar
ve Emirleri" olan bir devletin dnyann en kalabalk topluluunu ynetip dnyann en zengin devletlerinden
biri olabilmesi baka hangi szckle tanmlanabilir ki...

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

VATKAN'DA iKTDAR KAVGASI

Bylesine zengin ve gl bir devletin banda kim olmak istemez ki? Bu nedenle Vatikan'n iinde srekli
bir mcadele yaanmaktadr. Vatikan'da etkileri ve gleri tartlamayacak balca alt akm vardr.

Bunlardan ikisi "Laik", drd "Dinsel" niteliktedir. Laikler OPUS DEI (Tanrnn leri demektir) ile Malta
valyeleri'dir. OPUS DEl, spanyol aslldr ve sadece 65 yllk bir rgttr. Buna ramen gnmzde
Vatikan'da en etkili olan "Laik" kurumdur. Gizli bir rgt olan OPUS DEl'nin tm yeleri Katolik meslek
sahiplerinden olumakta fakat her lkede rgtten sorumlu bir Kardinal bulunmaktadr. Vatikan
pasaportu tayan bu Kardinallerin dokunulmazlklar vardr ve sadece Papaya kar sorumludurlar. Curia
bile bunlara di getirememektedir.

Malta valyeleri ise ncekinden ok daha eski ve kkl, aristokratik bir rgttr. Bu da nceki gibi
kapal devre ileyen bir rgttr ve nn Trklere kar Katolik inancn savunarak edinmitir, ilkin
Rodos'ta kurulmu, buras Osmanl'nn eline geince Malta'ya srlmlerdir. Trkle ve slamiyet'e
kkten kar bir rgttr. lgintir ki bu sofu Katolik rgt, lmnden bir yl nce Turgut zal'a zel
stat salayarak onursal yelik berat vermiti!

ENGZSYONUN MUCD

Vatikan'n i siyasetinde ve ekimelerinde drt dinsel akm etkili olmaktadr. Bunlardan birincisi,
Dominiken tarikatdr. Bunlar iin en nemli olan husus kurum olarak Kilisenin srekliliinin korunmas ve
her koul altnda savunulmasdr. Dominikenler, "nce Kilise" diyen tarikattr, Aristokratik ama ayn
zamanda da gaddar ve dogmatik olmakla tannrlar. Ortaan Engizisyon Mahkemeleri'ni bunlar
kurdurmular ve milyonlarca insan -zellikle cad diye nitelendirdikleri kadnlar-yaktrmlardr.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

. Dominikenler tam karsnda Fransiskan Tarikat vardr. Bunlar iinse nce Roma'daki Kilise deil,
"nce Hristiyanlk" gelir.

Fransiskanlar yoksulluklardan yana, din adna karlksz alan keiler topluluudur. Onlar iin nce
Kilise veya Papa deil, Hristiyanln yeryznde egemen olmas nemlidir.

nc topluluk Fransiskanlar kadar alkan ama Dominikenler kadar acmasz olabilen Cizvitler
Tarikatdr. Bunlar Katolik aleminin

KRL LERNDE MAFYAYI KULLANAN DEVLET

Vatikan'n ve Papaln tarihi saysz cinayet, entrika ve skandal-la doludur. Bugne kadar gelip gemi
263 Papadan kann eceliyle, kann cinayete kurban giderek ld belli deildir. En yakn rnek,
bugnk Papadan nce Papa seilen ve sadece 33 gn Papalk yapabilen I. John Paul'dur. Vatikan
uzman aratrmac David Yallop'un belgeleriyle akladna gre bu Papa, Vatikan'n iindeki bir
"Konspiras-yon=Fesat rgt" ile "P2 Mason locasnn ortak giriimiyle ldrlmtr. Vatikan'da gece
sapasalam yatp sabaha ceset olarak kaldrlmak su imek kadar olaan bir durumdur.

Vatikan'n zellikle 2. Dnya Sava srasnda glendirdii mthi bir istihbarat a vardr. Vatikan'n
iinden eitli uluslarn bata Fransa, Polonya ve ALMANYA istihbarat rgtleriyle birlikte alan
Kardinaller kmtr. Bunlardan bazlar daha sonra Papa yaplmlardr. rnein 1978'de eceliyle len
Papa 6. Paul, gizli istihbarat rgtleriyle ili dl olmu bir Kardinal olarak tannyordu. Vatikan "Kirli"
ilerinde daima taeron kullanan bir devlettir. Bu pis ileri temizlemek Mafyann grevidir.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Vatikan'n siyaset aleminde de yar-gizli yar-resmi destekledii partiler ve siyasetiler vardr. Bunlara en
iyi rnek Almanya'daki CDU/CSU (Hristiyan Demokratlar) ve svire'deki CVP (Hristiyan Halk Partisi)
izgisidir. Vatikan'n bu ve dier birok siyasi yapyla, rnein renci ve ii kurulularyla, organik
balar vardr. Bunlara yeri geldike deineceim. Vatikan, BM'de, UNESCO'da, FAO'da, AB'de ve
OAS (Amerika Devletleri rgt) de "gzlemci" statsndedir.

V AT K A N

1.3. ATEZMN KAYNAI: VATKAN

* Ateizmin kayna bizzat Roma Kilisesi olup zellikle de son 400 yln ilk nc Hristiyan kkenli
Ateistlerinin hep bu kiliseden ktklar grld.

* Fransa'da patlayan ihtilal, Kilise/Manastr ekimesini de Kilise lehine sona erdirmiti. Kilise, Fransz
Laisizmi'nin esasn tekil eden din adam dmanl (Anti Klerikalizm) konusunda Manastrlar ve daima
asi davranm olan Keileri ihtilalcilerin nne itmiti. Bylelikle binlerce kei ldrlm ve manastrlara
ait tm mal varlklar devlete devir edilmiti. Daha sonra Kilise bunlarn bir ksmn yine kendi mallar
arasna katmakta gecikmemiti.

* Papaz Vanini ateistliini ilan ettii zaman (1614) ne Darvin, ne Kari Marx, ne Engels, ne de gnmzn
modas "Doa Tapcs" yeiller ve evreciler vard.

* ilgintir ki, Avrupa'da cinsel hayat ve genelevleri de Roma Kilisesi ynlendirmiti. Volter'in yazdna
gre Paris'teki genelevler, bizzat Katolik Kiliseleri tarafndan "salk" denetiminde genelevlerinin daha
temiz ve kzlarnn da daha salkl olduklarn duyuran ilanlar veriyorlard.!

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

* Vatikan, "Ateizme kar birlikte mcadele" yemi ile "Dinler aras Diyalog" oltasn Trkiye ve slam
alemine att. Fakat, Papa 2. Jean Paul'n "drst ateistler de cennete gider" sz hem ateizmin kaynann
kim olduunu hem de bu oltann ne anlama geldiini bir kez daha ortaya koydu.

***

Btn dnyada ksaca Papa denilen ahsn resmi sfat Papa deildir. ayr sfat vardr. Ve Papa'ya
ancak bu sfatlaryla hitap edilebilir. Bunlardan ilki, "Supreme Pontiff tir.

Bu, en st dzeydeki ruhani nder anlamna gelir. Roma mparatorluu dneminden kalma bir sfattr. O
dnemde imparatorlar kendilerine "Pontifus Maximus" dedirtiyorlard. Bu, "en yce ruhani ve dnyevi
buyurucu" anlamna geliyordu. mparatorluk yklp Hristiyanlk egemen din haline gelince Papalar
kendilerine gemiteki imparatorlar gibi bu sfat taktlar. Papalarn resmi evraklarda ve belgelerde
kullandklar ilk sfatlar budur.

kincisi Papalar, "Roma Bapiskoposudurlar. Dikkat edilirse Vatikan'n deil, 1926'ya kadar
Kutsal-Kent statsnde olan Roma'nn bapiskoposudurlar. Bu sfat zellikle Dou ve Ortodoks
Kiliseleri tarafndan ne kartlr. Ortodokslar, Papa'ya yazl metin gndermek isterlerse en fazla "His
Holliness Pope" diye yazarlar ve bununla da makamnn nemli ve kutsal olduunu vurgulam olurlar,
kendisinin deil.

Papalarn nc sfat ise "Holy Father (Kutsal Peder)"dir. Bu sfat onlarn belki de en eski, en anlaml
sfatdr. Hristiyanln ilk yzylndan kalma, siyasi ve ideolojik olmaktan ok sempati toplamak amacyla
verilmi sembolik bir babalk mevkiidir. Kutsal Peder nitelemesi ayn zamanda Ana (Bakire) saylan
Evrensel Kiliseyle (Katolik demek Evrensel demekti) evli olu anlamna gelir. Dier bir deyile sembolik

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

olarak Ana'dan (Kilise) domadan yani Vaftiz olmadan Kutsal Baba'nn evlad olunamaz.

Papalarn Hristiyan olmayan devlet ve siyaset adamlar iin de ayr bir sfat vardr. rnein Mslman
bir devlet adam Papa'ya dorudan yukardaki sfatla hitap edemez. "His Holliness" veya "Your
Holliness" demek zorundadr. Yani, temsil ettii makam itibariyle Kutsal saylan kii olarak tanmlanr.
Benzer ekilde Kardinal Bykeliler iin de "6kselans" denilir. Dier Kardinallere de "Monsenyr"
denilir. Bu hitaplar ok nemlidir. Bunlarn ne zaman, kime, nasl kullanlacaklar bilinmeden Vatikan
mensuplaryla grme yaplamaz.

PAPALAR VE MODERN DEVLET

Papalk ve daha sonraki yzyllarda ortaya kan Papalk Devletleri yzyllar boyunca dnya siyasetine ve
askeri, diplomatik ve eko-

nomik dengelere yn vermilerdir. Papalarla Mslmanlar ve Osmanllar arasnda ok youn ilikiler


kurulmu, karlkl askeri ve siyasi giriimler yaplmtr. Bunlara ilerde deineceim, Ama nce Papalk
kurumunun gnmz dnyasna armaan ettii en nemli toplumsal-tarih-sel gelimelerden birinin zerinde
durmakta yarar vardr. Bu, "Modern Devlet" veya dier bir deyile "Ulus Devleti" fikri ve oluumudur.
Papalarn ve onlarn devletlerinin gnmzde etkili olan Ulus Devleti'ni yapan temel talar hazrlayanlar
olduklar inann bir ok toplumbilimci tarafndan dahi bilinmez, Ama gerek budur. Ulus Devleti'ni ortaya
kartan ve yaatan kurumlarn tamamna yakn gerekte ilk kez Papalar ve onlarn "Kilise Hkmetleri"
bulmular ve tarihe aktarmlardr. Bu nedenle Roma Kilisesi, Bat Avrupa'da ortaya kan Ulus
Devleti'nin ncs durumundadr. rnein, Ulus'u "Devlet" yapan en nemli kavram, "Egemenlik"
kavramn ilk kez formle edip bunu "Hkmdarlarn Uhdesine" veren

yine bir Papa, 2. Pius olmutur. Bu Papa 1453'de stanbul'un Osmanl'nn eline gemesi zerine
"Egemenlik" kavramnn imparatorlara ait olduunu bir belge yaynlayarak onaylamtr.

Papalk tarihi aratrmacs Paolo Prodi'nin belirttii gibi Roma Kilisesi, gnmz Bat Hristiyan aleminde

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

yer alan modern devletlerin temel esaslarn oluturan yarg sistemlerini; st mahkemeleri; hiyerarik yarg
kurumlarn ve pozitif hukuku Avrupa'ya ilk sokan kurumdur. Daha nce ne krallar ne de halk bu tip bir
yargdan ve hukuktan haberdardlar. lgintir ki ilk avukatlar da Kiliseden kma papazlard. Bunlar
Prenslerin ve Krallarn himayesine girerek o yzyllarda ounluu okuma yazma dahi bilmeyen krallarn
Kilise karsndaki haklarn ve toprak btnlklerini savunmulard, Avrupa'da ilk snr belirlemeleri ite
bu Papaz-Avukatlarn bilgileri ve gayretleriyle olumutu.

kincisi, Papalk tm Avrupa'da ilk kez toplu vergilendirme yntemini uygulamaya sokmutu, ayrca
Roma Kilisesi, tarihte ilk kez D leri Bakan kullanm, elilik ve konsolosluklar tesis etmitir. lk kez
paral asker kullanan, dzenli ordu kuran da onlard. Matbaa ve yaynclk alannda gelimeler yaptrm
olan da onlard.

Benzer ekilde ilk "Vaak Kitaplar" listesini (lndex) hazrlatan da onlard. Postaclk da ilk kez onlar
tarafndan rgtlenmi, datm alar kurulmutu. Para basm tekniini gelitiren ve ilk kez "Senet"
kullanmn yasal faizlere uygulayan da onlard.

lgintir M. Avrupa'da cinsel hayat ve genelevleri de Roma Kilisesi ynlendirmiti. Volter'in yazdna
gre; Paris'teki genelevler, bzzai Katolik Kiliseleri tarafndan "salk" denetiminden geirilen genelevlerinin
daha temiz ve kzlarnn da daha salkl olduklarn duyuran ilanlar veriyorlard.!

DN. PAPALIK VE ATEIZM

Gerekten Ateizmin kaynann bizzat Roma Kilisesi olduunu sylesem aardnz, deil mi? Nasl olur
da Tanrdan baka g tanmayan ve onun adna kurulduu ve hareket etmekte olduu varsaylan bir
kurum, Kilise, Tanrtanmazln kayna olur? Ama olmutur. zellikle de son 400 yln ilk nc Hristiyan
kkenli Ateistleri hep bu kiliseden kmlardr. zellikle de 15. ve 16. yzyllarda papazlk eitimi
grm, yllarca Hristiyanln "Tanrs" iin alm fakat hayatlarnn belli bir dnemine gelince Ateizme
gemi ve bu kez de ayn Tanrya kar amanszca mcadele etmeye balam saysz papaz vard, ite
sizlere bunlardan ad gndelik hayatta geirilmeyen, sadece Vatikan kaytlarnda bulunan ve 34

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

yandayken 1619'da Ateizm sulamasyla yaklarak idam edilmi olan byle bir papazn ksa yks.

Avrupa'da Ateizmin tarihini belgeleyen aratrmac Nicholas Davidson'un Vatikan kaynaklarndan


kartt Giulio Cesare Vanini 1585'de domutu. Ailesi onu kk yanda Cizvitlerin ynettii okullara
gndermi sonra da yine ayn tarikatn ynettii Napoli niversi-tesi'ne sokmutu. 1603'de Vanini, ok
sofu ve olduka gizemli bir tarikat olan "Karmelitler"e kabul edilmiti. 1606'da Vanini, Karmelit keii
olarak hukuk doktoru olmutu. 1608'de Padua'ya, buradaki stn baarsndan dolay da 1611 'de
Venedik'e atanmt. Ama ne olduysa bundan sonra olmutu. 1612'de Karmelitler'le bozuan gen adam,
ingiltere'ye kamak zorunda kalmt. Fikir ve din sulusu saylan Vanini burada Hristiyanln Tanrs'n
(sa) kabul etmediini ilan etmi ve bu grlerini yaymak iin Hollanda'ya, Liyon'a ve Paris'e gitmiti. Bu
arada iki kitap yazm ve bunlar 1615-16'da yaynlanmt. zellikle ikinci kitab. De Admirandes'de ne
srd fikirler gnmzde kendisini keskin Ateist sanan bir

ok tatl su entelektelin dudaklarn uuklata-cak mahiyetteki fikirlerle doludur. Vanini, aynen, "kendisi
madde olma-

yan bir Tanr nasl olur da maddi bir dnya yaratm olabilir ki" diye szne balam ve eklemiti:
"Sonsuz olan Maddedir, Ruh deildir". Benzer ekilde "cin, peri ve eytann bizzat Kilise tarafndan
uydurulmu gerekte varolmayan yaratklar" olduklarn sylemiti. Vanini, "Bele" yaamak isteyen
papazlarn halk korkutmak amacyla byle yalanlar sylediklerini yazar. Kutsal Kitapta yer alan "Dou"
olayyla alay eden Vanini, kendi grn yle zetlemiti: "nsan hayvandan gelmedir, onun ileri bir
aamasdr, temizidir. Sizler de Doa'dan baka hibir gce sakn tapmayn. En byk ve tek g madde
ve doadr." Vanini grlerini anlattktan sonra var gcyle Hristiyanlar "Dinsizletirmeye" adamt
kendisini. Vanini'nin sz konusu kitaplar Vatikan'n "Vaak Kitaplar" listesindedir hlen, hem de aradan
380 yl gemi olmasna ramen.

Papazlktan dnme Ateist Vanini bunlar yazd zaman (1614) ne Darvin vard evrim kuramn gelitiren,
ne Kari Marx vard Madde'ye felsefi sonsuzluk kazandran, ne de gnmzn modas "Doa Tapcs"
yeiller ve evreciler... lgintir ki gnmzde kendisini keskin Ateist sanan biri, futbolcu Maradona'y
veya baldr-bacak hreti Madon-na'y daha fazla tanmak iin onlarla ilgili her yazy okuyabilir ama
Vanini'nin hayatn merak edip okumak isteyeceini hi sanmam.

KLSE LE MANASTIR KAVGASI

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Katolik Kilisesi (Roma) ile ona bal olan manastrlar daima birbirlerine zor tahamml eden kurululardr.
Dolaysyla Katolik Hristiyanlk'ta alttan alta ve konunun dndakilerce bilinmeyen bir Kilise-Manastr
atmas yaanmaktadr. Katolik aleminde, Trkiye'deki okurlara anlatabilmek iin bir ayrm yaparak
sylersek, Papazlar ile Keiler (Monks) arasnda atma vardr, diyebiliriz.

Kilisede, yaptmz bu kaba hatl ayrma gre iki tip din adam vardr. Bunlardan ounlukla
"Priest=Papaz" diye bilinenlere "SEKLER" denilir. Bunlar Kiliselerde grevlidirler ve insanlarn gndelik
ileriyle urarlar, Ana hatlaryla sylersek bu papazlarn ilk hedefi dnyay ellerinden geldiince
"insancllatrmaktr. Dolaysyla gndelik siyasetle, sendika hareketleriyle, ii-renci eylemleriyle,
bankaclkla, tek-

nolojiyle vd. ilgilenmek zorundadrlar. nk bunlar bilmeden Kiliseleri'ne gelen Katoliklere yardmc
olamazlar. 8u bakmdan, rnein futbol mana gidip amigoluk yapan papazlarla, diskoteklerde ark
syleyen rahibelere ska rastlanlr.

Ama keiler byle deildirler. Onlar, kendilerini kapattklar manastrlarndan kmay pek sevmezler.
Gndelik basn bile ok ender izlerler. D dnyayla olabilecek en az ekilde ilgilenirler. Hatta bir ok
manastr, kendi yiyeceini, kendi giyeceini kendisi retir, dardan almaz. Televizyon gibi, bilgisayar gibi
"modern" teknolojiyle pek ilgilenmezler. te biraz genelletirerek tanmladmz bu din adamlarna da
"Regulars" (Mdavimler, Daimiler) denilir. Bunlar gnlerini youn ibadetle geirirken, rnein Miami'deki
bir Katolik papaz ayn saatlerini bir beyzbol karlamasnda etrafna toplad gzel kzlarla amigoluk
yaparak geiriyor olabilir.

trlara ait tm mal varlklar, devlete devir edilmiti. Daha sonra Kilise bunlarn bir ksmn, yine kendi
mallar, arasna katmakta gecikmemiti Sonuta zellikle Fransa'da ve dier Katolik lkelerde
manastrlarn etkiler, zayflam ve yoksullaarak bir ou kapanmak zorunda kalmlar-

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

KYLLER AYAKLANDIRAN KELER

zellikle 11. ve 12. yzyllarda Papa seimlerinde ite bu iki ayr gurup arasnda ok youn mcadeleler
gemitir. Roma Kilisesi'ne kar en ar eletirileri manastrlarda kalan keiler balatmlardr. Onlara
gre her geen gn zulmn arttran ve zenginlemeye doymayan Kilise ve onun Papalar, Hristiyanl
yozlatryorlard. Avrupa'da-ki ilk kyl ayaklanmalarn kkrtanlar ve ynlendirenler keiler olmutu.
Kylleri Kilise ykmaya ve yakmaya aran keiler Papann tartlmaz otoritesini sarsmlard. 13. ve
14. yzyllarda ilk kez feodal prenslere ve krallara snarak onlar, artk diktatrlemi olan Papalara
kar rgtlemilerdi. 15. ve 16. yzyllarda Avrupa keiler tarafndan kkrtlm. Papalar ve onlara bal
Prensler tarafndan soyulmu kyllerin isyanlaryla doluydu.

18. yzyla gelindiinde Fransa'da patlayan ihtilal, Kilise/Manastr ekimesini de Kilise lehine sona
erdirmiti. Fransa'da "Laiklik" ite ilk kez resmen Kilise/Manastr ekimesine son vermiti. Kilise, Fransz
Laisizmi'nin esasn tekil eden din adam dmanl (Anti-Klerikalizm) konusunda Manastrlar ve daima
asi davranm olan Keileri ihtilalcilerin nne itmiti. Bylelikle binlerce kei ldrlm ve manas-

VATKAN

1 .4. ESRARENGZ POLONYALI, ACA VE GZL RGTLER

* Popa 2. John Paul, Papalk tarihinde, Papa seilen ilk Slav kkenli Polonyal oldu. Bu esrarengiz
Polonyal ilgintir ki Popa olmadan nce Polonya Komnist Partisi gizli polisi ve CIR tarafndan
korunuyordu, Aca tarafndan vurulduunda ise aratrmay NSA (Ulusal Gvenlik Ajans) yapm, iki
rakip rgt Cifi ve KGB de ne hikmetse az birlii ederek birbirlerini aklamay yelemilerdi.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

* Papalk seimlerinde Vatikan'n tm i dengeleri ve uluslararas siyaset ok nemli bir yer tutar. Geri
inanca gre Papay, Kutsal Ruh seiyordur ama gerekte ClA'sndan KGB'sine ve MOSSAD'a kadar
tm istihbarat rgtleri de Kutsal Ruh'un seiminde parmak oynat/yarlardr.

* u andaki Papa 2. Jean Paul, gizemli ve esrarengiz bilgilere, srlara ok dkn bir Popa oldu.

* Aca olaynn en ilgin taraf, KGB ve CiA ile Amerika'nn en gizli gvenlik ve istihbarat rgt
NSA'nn arasndaki gizli yazmalardadr. ok ilgintir ki Papa suikastn aratrma grevini CiA deil,
NSA yrtmtr, Ama olayda KGB'nin hibir suunun olmadn dnyaya CIR duyurmutur ve
bnyesindeki grevli gazetecilerle bu kany pekitirmitir. Olayda CIA'nn hibir dahli olmadn da bizzat
KGB aklamt. Bu iki rakip rgt ne hikmetse bu konuda az birlii ederek birbirlerini aklamay
yelemilerdi.

* 13 May s 1981'de, Roma'dakSen Piyer Meydan'nda Papa, Mehmet Fili Aca tarafndan vurulmutu.
Esrarengiz Polonyal Papa, bu olay da kendisine iletilmi ilahi bir sr, esrarengiz bir olay olarak yorumlad.

***

Papalarn seimi ok nemli bir olaydr. lkin unu belirtmek gerekiyor. Papa seilen ahs bu "Taht'ta
lnceye kadar kalr. Papalktan istifa etmek diye bir olay yokVATKAN VE TAPINAK
VALYELER*Aytun ALTINDAL

PAPA SEMNDE PARMAK OYNATANLAR

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

len Papann yerine seilecek olan Kardinali, Papaln Senatosu saylan Kardinaller Koleji'nin yeleri
belirlerler, Ancak tm Kardinaller bu seime katlamazlar. Yalar genellikle 80 ve daha yukar olanlar bu
zor ve meakkatli seime dayanamayacaklar gerekesiyle oy kullanmaya arlmazlar. Kardinaller
Koleji'nde baz deiikliklerle -rnein lm, hastalk, bunama- 110 ile 120 arasnda Kardinal bulunur. 2.
John Paul'un seimine 111 kardinal katlmt. Papalarn seimi istine Chapel denilen kk kilisede
yaplr. Papann lmnden sonra arl olan Kardinaller bu kk kiliseye alnrlar ve Papay seinceye
kadar bir daha d dnyayla grtrlmezler. 6u seim bazen gnlerce bazen haftalarca hatta aylarca
srer. Ve Papann seildii bu kk kilisenin bacasndan tttrlen beyaz dumanla dnyaya duyurulur.
Dumandan sonra karar deitirilemez. Kim seilmise tm Katolik aleminin ona itaat etmesi gerekir.
Bylece 900 milyon insana szn geirtecek olan bir nder sadece

100 kadar yal insann verecekleri oylarla seilmi olur. Papalar Teslis'de (Trinite) yer alan Kutsal Ruh
tarafndan isa'nn Havarileri'nin en by ve ilk Papa kabul edilen Aziz Peter'in vekili olarak seilirler.
Papa seiminde oy birlii deil oy okluu aranr.

Papalk seimlerinde Vatikan'n tm i dengeleri ve uluslararas siyaset ok nemli bir yer tutar. Geri
inanca gre Papay, Kutsal Ruh seiyordur ama gerekte ClA'sndan KGB'sine ve MOSSAD'a kadar
tm istihbarat rgtleri de Kutsal Ruh'un seiminde parmak oynatyorlard. rnein 2. John Paul adn
alarak Papa olan Krakov Kardinali Karol Wojtyla (Voytila) hi kimsenin favorisi olmad halde Papa
seiliver-miti. Bu nedenle 2. John Paul'un "Olaanst" bir gc olduuna inanlmt.

ESRARENGlZ BiR PAPA

Karol Jozef Wojtyla. 18 Mays 1920'de Gney Polonya'daki Wa-dovice kentinde domutu. Doduu
gn Polonya, Sovyet ordularna kar, son iki yz yl iindeki ilk zaferini kazanmt. Karol aylkken
Polonya ordusu bu kez de sayca ok stn olan Sovyet ordusunu Varo-

va'nn varolarndaki Vistl nehri nnde durdurmu ve geri pskrtmt. Polonya'da bu zafere "Vistl
Mucizesi" denilmiti. Ve bu mucizeyi de Meryem Ana'nn yaptna inanlmt. Resmi literatrde bu zafer
1683'de Merzifonlu Kara Mustafa Paa'nn Viyana kaplarndan pskrtlmesinden sonra dindar
Katoliklerin Hristiyanln dman glere kar kazandklar ikinci byk zafer olarak

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

deerlendirilmektedir.

Karol'un babas subay, annesi ev kadnyd, Annesini sekiz yandayken, kz kardeini doumundan
sonra, erkek kardeini de on bir yandayken kaybetmiti. Babas ld zaman Karol 21 yandayd. u
anda ailesinden hi kimse yaamamaktadr. Genlii zorluklar, yoksulluk ve aclarla gemitir.

Karol, Papa seildikten sonra Hristiyan aleminde ilk kez selefi Papa tarafndan bir araya getirilmi olan
John Paul adn ald. Bu ok anlaml bir olayd. nk Aziz John'a ve onun yazd incil blmne
(Gos-pel) arlk tanyanlarla, Aziz Paul'a arlk tanyanlar hibir zaman tam ve mutlak bir uyum iinde
olmamlardr. Neredeyse iki kutup, iki ayr anlay temsil eder John ve Paul. Dolaysyla bunlar bir araya
getirmek ve bu iki Aziz adna davranmak ok zor bir grevdir. Papalk tarihinde sadece alt Papa, Paul
adn kullanmken 23 Papa John adn yelemiti. (Bunlardan 22. John hi sevilmedii iin atlanr). Bu iki
akmn en ilgin taraf, Paul ne denli gerekiyse, John'un da o denli gizemli olmasdr. John Paul adn alan
Karol da byle oldu. Gizemli ve esrarengiz bilgilere, srlara ok dkn bir Papa oldu Karol Wojtyla. Her
gn yedi saatini duaya ayrd. Mays 1981'de Mehmet Ali Aca tarafndan vurulunca bunu da kendisine
iletilmi ilahi bir sr, esrarengiz bir

olay olarak yorumlad. 13 Mays'ta yaplan suikast gerekletiren Trk'n adnn 13 harften olumas ve
bu saynn Hristiyan ezoterizmindeki (batini, gizli bilimler) nemini yorumlayarak bu suikastle Meryem
Ana'nn kendisine bir sr ilettiini syledi ve suikast bir "Armaan" olarak deerlendirdi. Papa, suikastten
bir ay sonra Kardinaller Koleji iin yapt aklamada bu olaydan sonra Meryem Ana'nn Portekiz'deki
nl Kutsal Patma araclyla kendisini koruduunu ve kendisine bir sr tevdi ettiini aklad.

PAPA VE GZL RGTLER

Karol, tiyatro eserleri yazm, arkclk ve aktrlk yaparak geimini salamt, Ayn zamanda airdi.
Komnist Polonya'da din grevlisi olduu halde yazlar Bat basnnda yaynlanmt. Bunda da iki gizli
rgt rol oynamlard. Polonya Komnist Partisi'nin gizli polisi ile CIA... Papa, ilgintir ki bu iki rgt
tarafndan da korunmu ve dolayl olarak desteklenmiti. Onun en tutarl biyografisini yazan Tad Szulc, bu
hususlara dikkat ekmeden edememiti.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Gerekten de imdi Aca olayn deerlendirirken dnyorum da 25 Kasm 1979'da Kartal-Maltepe


Cezaevinden kaan/karlan Aca ertesi gn Milliyet gazetesine bir mektup gnderip Papay da
ldreceini ne srmt, Aca'nn bu tehdidinin yaynlanmasndan tam gn sonra Karol Wojtyla, 2.
John Paul olarak Trkiye'yi ziyaret etti ve izmir'deki Meryem Ana evine giderek Hac oldu. Papa
Trkiye'ye gelmeden bir baka islam lkesine, Pakistan'a gitmiti. 16 ubat 1981 'de Karai'de konuma
yapaca stadyuma gelirken yolda polis arabasn durdurmu ve yavalatmt. te bu yavalatlm
yolculuk Papann hayatn kurtarmt. nk tam konuaca krsnn nnde bir el bombas patlam ve
krsy koruyan ahs lmt, Aca, ite bu suikastten sonra Papaya suikast dzenleyen ikinci
Mslman'd.

Aca olaynn kanmca en ilgin taraf, KGB ve ClA ile Amerika'nn en gizli gvenlik ve istihbarat rgt
NSA'nn (Ulusal Gvenlik rgt) arasndaki gizli yazmalardadr. Bunlardan KGB'yi balayanlarn bir
ksm aklanmtr. ok ilgintir ki Papa suikastini aratrma grevini ClA deil, NSA yrtmtr, Ama
olayda KGB'nin hibir suunun olmadn dnyaya ClA duyurmutur ve bnyesindeki grevli
gazetecilerle bu kany pekitirmitir. te yandan olayda ClA'nn hibir dahli olmadn da bizzat KGB
aklamt. Ksacas bu iki rakip rgt ne hikmetse bu konuda az birlii ederek birbirlerini aklamay
yelemilerdi.

Karol, genliinde Bernardine tarikat tarafndan yetitirilmiti. Meryem Ana'ya olan ar ballklaryla
tannan bu tarikat yeleri mucizeleri de ok nemserler. Nitekim bir nceki l. John Paul garip bir ekilde
sadece 33 gn Papalk yaptktan sonra lverince Karol, haberi aldnda yannda bulunan birine, "Tanr
esrarengiz yollar ayor. Yaknda Meryem bana yol gsterecektir" demiti. Bu szlerinden birka

hafta sonra Karol, 16 Kasm 1978'de saat tam 5:17'de Papa seilmiti. Seilmesinden yl kadar sonra
13 Mays 1981'de saat tam 5:17'de Aca tarafndan vurulmutu.

Karol Wojtyla, Papalk tarihinde. Papa seilen ilk Slav kkenli Polonyalyd. Tam 455 yl sonra Papa
seilen ilk Slav, Karol, 1870'den sonra Vatikan'dan ayrlmak istemeyen Papalarn tersine dnyay
dolaarak Papalk rekoru krmt. 2. John Paul'un bir ilgin zellii de kendi dneminde, hibir dnemde
olmad kadar ahs Azizlik mertebesine ykseltmi olmasyd. Katolik alemindeki 10.000'den fazla Aziz
yetmezmi gibi Karol, 180 kiiyi daha Azizlie giden yola karm ya da Aziz yapmt. Listesinde daha
2000 kadar isim vard. Son olarak da 23. John'u Aziz yapt.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Genlere ve ocuklara dkn olan 2. John Paul, onlarla akala-t ve dans ettii iin kendisine "Kutsal
Ruh'un John Travoltas" denilmiti. Meryem'i ve sa'y durmakszn and iin de "John Paul Superstar"
lakab taklmt, Ama en ilgin taky ran' yorumlaynca kazanmt. ran'da slam'n geri geliini
"Mslmanlar Allah'a geri dndler. Dars Avrupa'nn bana" eklinde yorumlaynca solcu basn
kendisine hemen bir ad bulmakta gecikmedi: Ayetullah Wojtyla!

CZVTLERN GAZABINA KARI OPUS DEl

Wojtyla ok ynl karizmatik bir Papa oldu. Vatikan'da kendisinden korkuyla "Kara Papa" diye sz
edilen Cizvitlerin ba Peter Arrupe ile mcadelesinde OPUS DEl'ye snd, Alman aratrmac Adelbert
Krims'in yazdna gre 87 lkede 73.745 yesi olan bu gizli rgt, Papay, Cizvitlerin gazabndan
korudu.

Wojtyla, dans, mzii, tiyatroyu, edebiyat seven bir filozoftu. Genliinde piyeslerde rol almt. Ve her
gen gibi "Ak" olmutu. Papann genliinde ak olduu kadn halen bykanne olarak Polonya'da
yaamaktadr. Sadece fotorafn grebildiim bu kadn anlalan Papann hayatndaki tek byk ak
olmutur. Genliinde bir hayli yakkl olan Papa, dorusu 1945'lerde tand bu hanm hi unutmama
benzemektedir. En azndan iirlerinden yle anlalyor.

Aralarnda neler getiini bir onlar bir de muhtemelen Vatikan'n duvarlarnda bulunan dinleme kulaklar
bilmektedir.

20. Yzyln, 23. John'dan sonra en tartmal Papas saylan 2. John Paul'dan sonra kimin bu tahta
geecei son yldr tartlmaktadr. Tam be kez suikastten kurtulan, saysz ameliyat atlatan ve bir
keresinde, iki yl nce vcudundaki btn kan deitirilerek son anda lmden dndrlen bu esrarengiz
Polonyaldan sonra Vatikan' ve Hristiyanl nelerin beklediine ileriki yazlarda deineceim.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

V AT K A N

l .5. VATKAN'IN TRKYE'YE BAKII

* 1965 ylnda tamamlanan 2. Vatikan Konsili'nde alnan hararlar erevesinde Vatikan, bata Trkiye
olmak zere Ortadou'da ve Trki Cumhuriyetler-deki Hristiyanlatrma faaliyetlerine hz verdi. Kendi
yayn organlarnda "Mslman Krtleri" savunur pozlarnda Trk Silahl Kuvvetleri'ne ar hakaretler
yadrmaya balad.

Infallibility in the Church

Christ gave to the Church the task of prodaiming his Good News (Mt 28: 19-20). He also promised us
his Spirit, who guides us "into the truth" (Jn 16:13). That mandate and thatpromise guarantee that we, the
Church, will ne-ver fail away from Christ's teaching. This inability of the Church as a whole to stray into
error regarding basic matters of Christ's teaching is called infallibility.

The Pope's responsibility is to preserve and nourish the Church. This means striving to realize Christ's
Last Supper prayer to his Father, "that they may ali be ne; even as thou, father, art in me and l in thee,
that they also may be ne in us, so that the world may believe that thou hast sent me" (Jn 17:21).

Church teaching has a sacramental side to it; it is meant to be a sign and instrument of unity. Because the
Pope's responsibility is also to be a sacramental source of unity. Because the Pope's responsibility is also
to be socramental source of unity, he has a special role in regard to the Church's infallibility.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

The Church's sacramental infallibility is preserved by its key instrument of infallibility, the Pope. The
infallibility which the whole Church has belongs to the Pope in a special way. The Spirit of truth
guarantees thot when the Pope dec-lares that he is teaching infallibly as Christ's representative and visible
head of the Church on basic matters of faith r mora/s, he cannot lead the Church into error. This gift
from the Spirit is called papol infallibility.

Speaking of the infallibility of the Church, the Pope, and the Bishops, Vati-can Council II says: "This
infallibility with which the divine Redeemer willed his Church to be endoned... is the infallibility which the
Roman Pontiff, the head of

the college of bisbops, enjoys in virtue of his office... The infallibility promised to the Church resides also
in the body of bishops when thot body exercises sup-reme teaching outhority with the successor of
Peter" (The Church, 25).

ite Onlu "infallibility yasas'nn tam metni. Bu yasaya gre Papalar "Asla hata yapmazlar. Hibir kii ve
hrm tarafndan da yanltlamazlar. "Papann bu-nadn sananlara duyurulur.

O Papala grlerini yanstan resmi yayn organ The Catholic World Re-port" dergisi. 1995'den
itibaren bu dergide Trk Silahl Kuvvetleri'ne ar saldrlar yaplmaya baland.

TURKEY

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

A human-rights disaster

Kurds. Christians, Armenians under fire

With 35,000 government troops currently engaged beyond the lraqi border, Turkey (with lraq's implicit
consent) is clearly intent on eliminating its problems wlth the Kurdish minority. International WC Report
Dergisi'nde Trkiye'ye ynelik hakaret ve sulamalar ilk kez ite Mays 1995'de yaynlanan bu kk
haberle balatld. Derginin saylarnda en az sekiz sayfalk iftira ve hakaret yaynland. Bu haberde
Trklerin, Krtleri, Ermenileri ve Hristiyanlar ldrdkleri anlatlyor.

***

2000 yl Vatikan ve Papa 2. John Paul iin ok nemli bir yl oldu. lk kez tam metin halinde 1996
ylnda yaynlanan Katolik "Kateizma (bir anlamda ilmihal gibi bir dstur kitab) Papaya ve tm ruhban
snfna 3. bin ylda neler yapmalarn ve Hristiyanl hangi yntemle yaygnlatrmalar gerektiini gsteren
bir rehber olmutu. Bu rehber 1965 ylnda tamamlanan 2. Vatikan Konsili'nde alnan kararlar
erevesinde hazrlanmt. 8u rehbere gre 3. bin ylda Vatikan, bata Trkiye olmak zere Ortadou'da
ve Trki Cumhuriyetlerindeki Hristiyanlatrma faaliyetlerine hz verecekti. Nitekim yle de oldu. Vatikan
kendi yayn organlarnda "Mslman Krtleri" savunur pozlarnda Trk Silahl Kuvvetleri'ne ar
hakaretler yadrmaya balad. Katolik aleminin resmi yayn organlarnda ilk Trkiye aleyhtar yazlar
1995'te balamt. Vatikan daha sonra talyan Hkmeti'nden de benzer almalarda bulunmasn istedi,
talyan Hkmeti'nin zellikle Abdullah calan'n tutuklanmasndan sonra yaptklar umarm
unutulmamtr. Bunun arkasnda Vatikan vard, Ayrca stanbul. Tevikiye'deki Katolik Muhacerat
Brosu'nun faaliyetlerine de hz verdi. Her gn onlarca insan bu kanaldan yurt dna tamaya ve gittikleri
yerlerde Trkiye aleyhine dzenlenen toplantlarda kullandrmaya balad.

"TRK DOSTU' DYE YUTTURULAN PAPA

Vatikan'n uzun zamandr planlad bir giriim de 23. John adyla tannan ve Trkiye'de "Trk dostu" diye

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

yutturulan Kardinal Roncalli'yi Aziz ilan etmekti. Bu ilem 3 Eyll 2000'de gerekletirildi, Ardn-dan
Trkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kltr Bakan araclyla bu "Trk Dostu" Papann stanbul Kurtuluta
oturduu sokak "Kutsal Mekan" ilan edildi. Getiimiz hafta yaplan trene katlan Diyanet leri Bakan
da memnuniyetlerini belirtti. imdi srada baka bir "oyun" var. Ben, Magazin Basnn ve sansasyon
merakls medyay imdiden uyaryorum. ok yaknda Roncalli Soka'nda (eski ad lek'tir ve bu ad
Masonlar tarafndan konulmutu) mucizeler (!) grnmeye balayacaktr. Vatikan, bir faniyi Aziz ilan etti
mi onun evinin evresinde de bir sre sonra mucizeler (!) grnmeye balanr. Onun iin hazrlkl olun!
"Az sonra" Roncalli Soka'nda Papann mucizeleri (!) balayacaktr. Ya geri zekal bir Trk, "Ryamda
Papay grdm. Gel Katolik ol dedi, ben de Katolik oldum" diyecektir. Ya da eski bir "plak", "Eskiden
kt kadndm. Mslmanlktan kp Katolik oldum ve imdi Hrriyet Gazetesi'nin ke yazarlarnn
istedikleri gibi tatmin olabiliyorum" diye Tele-volesel aklamalar yapacaktr... akas bile insan zyor
ama bunlara benzer samalklar olunca kzmayalm diye yazdm.

Vatikan 1965'te kabul ettii "Da Alma" stratejisini iki ynde uygulamaktadr. Bunlardan birincisi
"Ekmenizm"dir. Bu strateji erevesinde Vatikan Hristiyanln dier mezheplerini ynlendirmektedir.
kincisi ise "Ekmenizm"e bal olarak ortaya km olan ve zellikle Mslmanlar hedefleyen
"Evangalization" adl Hristiyanlatrma projesidir.

HOGR, DNLER ARASI DYALOG, BRAHM DNLERN BRL TUZAI

Vatikan, bu projesini hayata geirebilmek iin 1940'lardan balayarak kurulmu olan baz rgtlerin
almalarna 1965'ten sonra hz verdirdi. Bu rgtler unlardr. Focolare; Catecumenante ve Communion
ve Liberty. Bu Katolik rgtlerinden bata "Hogr" (Tolerans); "Dinler Aras Diyalog" ve "brahim!
Dinlerin Birlii" eklinde formle edilmi olan planlar uygulamalar istenmiti. Onlar da bu projeleri hzla
hayata geirdiler. zellikle Trkiye'de belirli bir slamc evre bu tuzaa dt. Gaipten sesler duyduunu
ve ryasnda slam'n byk Erenleri'yle konutuunu ne sren biri bu Hogr ve brahimi Dincilikten
ylesine etkilendi ki kendisini "Ahir Zaman Mehdisi" olarak ilan etmeyi bile dnmeye balad. Ne yazk
ki eski Milletvekili Hasan Mezarc ondan nce davrand ve kendisini Mesih ilan etti. Sonuta ABD'nin
destekledii Mehdi(l), Almanya destekli Trkiye'nin maal Mesih'i karsnda tutunamad. Trkiye'de
Mesihlik ve Mehdilik, Televolelik oldu. Reha Muhtar, Dinler konusunda uzman olduu iin herhalde
Roncalli Soka'nda grlecek olan Papasal mucizeleri de Trkiye kamuoyuna ilk kez o duyuracaktr...

VATKAN'IN TRKYE'Y NASIL GRDN ORTAYA KOYAN AIKLAMA

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

13 Kasm 2000'de Papa 2. John Paul, Ermenistan Kilisesi'nin ba 2. Karakin ile Vatikan'da bir grme
yapt. 8u grmeden sonra Papa'nn yapt aklama Trkiye'yi ve Trkleri hedef alan en ar hakaretleri
ieriyordu ve Vatikan'n Trkiye'yi nasl grdn apak ortaya koyuyordu. Papa yanna 2. Karakin'i
alp yapt aklamada 20. yzylda yaanm olan tm soykrmlarn sorumlusu olarak Trkleri gstermi
ve lanetlemiti.

Yllardr Vatikan' akaklayanlar bile bu aklama karsnda aknla srklendiler. Milliyet Gazetesi
"Papa Bunad" diye balk att. Arkasndan uyarld ve hemen geri dn yaparak "Papa Bunamad" diye
manet att. Diyanet ileri Reisi ise hzl "Diyalogcu" olduu iin ii tevil etti. Ona gre, "Evet Papa byle
bir aklama yapmt ama o sadece nne konulan bir metni okumutu. Yoksa byle bir aklama
yapmazd. Nitekim bu aklamasn daha sonra geri almt."

TRKYE'YLE

Trk Basn'ndaki bu aknlklara ve Diyanet'in bu aklamalarna baknca insan ister istemez, "Birileri
bizimle dalga geiyorlar" diye dnmeden edemiyor. Niin? Bakn anlataym.

Birincisi, Papalar 1870 ylndan beri zel bir yasayla korunmaktadrlar da onun iin. 18 Temmuz 1870
ylnda Papa IX. Pius (1846-1877) tarafndan tam 533 Piskoposun onayyla alnm olan bu karar, ayn
gn Katolik Kilisesi'nin Dogmatik adyla bilinen, hi bir itirazda bulunmadan koulsuzca inanlmas gereken
yasalarndan ve Katolik olmann n artlarndan biri olarak kabul edilmitir. sa Peygamberin Tanrnn olu
(Haa) olduuna inanmak nasl mecburi ise bu yasaya da inanmak da mecburidir, Anlald m?

Pekiyi de nedir bu yasa (Dogmatik)?

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Bu yasaya Infallibilite Yasas denir. Buna gre hibir Papa yanlmaz ve bakalar tarafndan da
yanltlamaz. Bu durumda bizim uyank AB'ciler "Papa bunad veya Papay yanltmlar" derken bizimle
alay etmiyorlar m? Ortada Papann hibir ekilde yanlmayacan ve yanltlamayacan gsteren bir yasa
varken biz kendi kendimizi yanltmaktan baka ne yapyoruz dersiniz. Katolik inancna gre Papa,
yeryzndeki tek hatasz kuldur. Papalar hata yapmazlar.

kincisi, yanlmayan Papa 20. yzylda yaanm tm soykrmlarn sorumlusu olarak Mslman Trkleri
gstererek bata Katolik Hitler'i ve Nazileri ve tm Faizmi aklama abasna girmitir. Bu hesaba gre
Katolik Hitler, milyonlarca insan ve Yahudi'yi bizi rnek alarak ldrtmtr... Haydi basn bu numaray
yuttu diyelim. Onlar Vatikan' bilmek zorunda deiller. Diyanet'e ne demeli? lahiyat Fakltelerindeki
Proflara ne demeli? Varn bir dnn.

Papa'nn Ermeni Patrii'yle yapt aklamann sadece bir blm Trk Basn'na yansd. Bu da Papa'nn
syledikleriydi. Oysa Kare-kin de ilgin szler sylemiti. imdi sizlere Basn'a yansmam olan bu
blm aktaraym.

2. Karekin, gelecek yl Ermenistan'da Emiadzin'de kutlanacak olan ilk Hristiyan Krallnn Kilisesi'nin
kuruluunun 1700. yldnmne Papay davet etmek iin Vatikan'a gitmiti. Gelecek yl 24 Nisan
tarihinde balayarak Ermenistan'da bir yl sreyle grkemli dini trenler yaplacak ve dnya
Hristiyanlnn tm mezheplerinin temsilcileriyle bir ok devlet ve hkmet bakanlar burada
toplanacaklar. Ve hep birlikte l .5 milyon Hristiyan' vahice ldrmek sulamasyla Trkleri la-

VATKAN

l .6. KENDNE HAS YNTEMLER

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

* Kendisine yntem. "Dstur" edinmi ilk Devlet-D kurum olan Vatikan'n bu yntemi "Eski iin yeni
fikirler dene, olmazsa yenl iin eski fikirlere dn" eklindedir. Vatikan' her devirde ayakta tutmu olan
sihirli forml budur.

***

Roma Kilisesi, gerekte insanln 2000 yldr varln kesintisizce srdrebilmek baarsn gsterdii
ender kurumlardan biridir. Dile kolay tam 2000 yandadr ve hala etkili ve aktif bir kurumdur. Tarihte
nice hanedanlar gelip gemi, nice devletler kurulup, yklmlar, nice bar anlamalar en ok 40-50 yl
dayanabilmi ama Roma Kilisesi btn bu alt st olulardan kendini koruyup ayakta kalmay baarmtr.
stelik Kilise bu olaylar kenarda durup seyrederek varln srdrm deildir. Tam tersine btn bu
alkantlarn tam ortasnda yer almtr ama daima kaybedenler bakalar olmutur. Kilise hep ayakta
kalmtr. Bazen sendelemi hatta yok olma noktasna gelmi ama 20-30 yl iinde toparlanp yine "Sper
G" haline gelmekte gecikmemitir. Gnmzde Vatikan da ite byle bir yeniden glenme dnemini
yaamaktadr. zellikle l. ve 2. Dnya Savalar'nda yitirdii etkinliini 1962'den balayarak yeniden elde
etmek aamasndadr. 20. yzyla girildiinde aydnlar

arasnda Roma Katolik Kilisesi'nin bu yzyl kartamadan dalaca varsaylyordu. Bu yzyln sonuna
gelindiinde o aydnlarn vazgeilmez sanlan grleri yel olup yok olurken Kilisenin 21. yzylda
dnyadaki "Dine Dn" ynlendirecei konuuluyor. Vatikan 2000 yldr nasl ayakta kald? te bu
soru Vatikan nedir sorusu kadar nem tamaktadr.

VATKAN'I AYAKTA TUTAN YNTEM

Vatikan' ayakta tutan direklerin en gls Roma Kilisesi'nin kendisini ynlendirmek iin kulland
"Yntem'dir. Vatikan ilgintir ki kendisine yntem, "Dstur" edinmi ilk Devlet-D kurumdur. Bu yntem
grnte ok basittir: "Eski iin yeni Fikirler dene, olmazsa yeni iin eski Fikirlere dn", ite Vatikan' her
devirde ayakta tutmu olan sihirli Forml budur. Eskiyen ve yenilenen dnyada Vatikan dengeyi daima bu
yntemi araclyla salamtr. rnein yeni Fikirlerin gelitii bir ortamda Kilise ilkin eski Fikirlerinde
srarc olmu, bunun yararl olmadna karar verince bu kez artk eskimeye balam olan bu Fikirlere
kar yeni Fikirleri gndeme getirmitir.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

1390 YILLIK YASAK

Vatikan'n "Eski"de srar etmesi gerektii zamanlarda bavurduu kendi i ynetmelikleri, kurallar ve
gelenekleri vardr. rnein 607 ylnda alnm bir karara gre bir Papa lmeden onun yerine kimin
geeceini tartmak veya konu haline getirmek yasaktr. Hatta lm bile yeterli deildir, Aradan tam
gn gemesi gerekmektedir. Ancak bundan sonra Roma konuulabilir. Gnmzde 1390 yllk gemii
olan bu "Eski" kural Papa 2. John Paul'dan sonra ortaya kacak olan "Yeni" koullara uygulanacaktr.
Dier bir deyile Katolik aleminin yeni nderi, 265. Papann kim olaca tartmas "Resmen" Papann
lmnden sonraki 4. gn balayabilecektir, Ama hi kukusuz kulaktan kulaa fsldanan adlar, tercihler
ve ittifaklar oktan kurulmutur ve yaklak yldr kapal kaplar ardnda tartlmaktadr.

PAPA KM OLACAK?

Yeni Papann kim olacan, kestirebilmek ve nceden aklayabilmek, inann, hibir insann bilgisi
dahilinde deildir. nk Katolik inanana gre Papay insanlar deil, Kutsal Ruh semektedir. istine
Kilisesi'ne hapsedilecek olan Kardinallerin "Ruhlarna" sylenecek ola, Yeni Papann kim olacan,
sadece Kutsal Ruh bilecektir. Kukusuz bu

seim olaynn dinsel ve doktriner olan taraf byledir. Gerekte her kardinalin bir tercihi, tarafn tuttuu
birisi vardr. Siyasi ve ekonomik beklentileri, askeri ve diplomatik grleri vardr. Bunlarn tesinde
Katolik Protestan, Ortodoks, Anglikan Kiliseleri tarafndan farkl tanmlarla anlan "Kutsal Ruh'un
gerekte hangi sper glerin isteklerine kulak vermekte olduu da bilinmemektedir. Bu nedenle sadece
baz tahminler yaplabilmektedir.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Nedir ki tahmin yapabilmek de belirli bir n-bilgilenmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle tahminleri


yapabilmek iin ncelikle "Vatikan Siyasetini" iyi bilmek, bunun dnya ekonomi-politiinde oynad yeri
ve rol iyi saptamak zorunludur.

Ksaca duruma bir bakalm. Vatikan'da balca iki siyasi gr vardr. Bunlardan birincisi "Tutucular"
dieri de "lericiler"dir. ki tarafn da gl taraftarlar vardr ve bunlar, "Renksiz" denilen grleri esnek
olan kardinalleri taraflarna gemek iin urar dururlar.

Halen seimi yapacak olan Kardinaller Koleji'nin 184 yesi vardr, Ama daha nce de sylediim gibi
bunlardan 44 kadar 80 yan stnde olduklar iin seime katlmayacaklardr. Dolaysyla yeni Papann
seimi 140 ile 142 kardinal tarafndan gerekletirilecektir. Bu kardinallerden son onsekizi kendisi de
tutucu olan 2. John Paul tarafndan atanmtr. Bu durumda yeni Papann tutucularn tercihleriyle seilecei
dnlebilir, Ama bu garanti deildir. nk bambaka ve konu dnda olanlar tarafndan hi bilinmeyen
baka etkenler de vardr. rnein dnya "ila" tekellerinin Vatikan'daki lobisinin nedenli etkili olaca gibi.
imdi ilala Papa seiminin ne ilgisi olduunu soracaksnz ama az sonra anlatacam.

Tutucu kanattan aday olabilecek vasfta iki kardinal vardr. Bunlardan ilki San Salvador Bapiskoposu
Kardinal Neves, dieri de halen Devlet Bakan olan Kardinal Sadeno'dur. lerici kanadn da iki gl
aday vardr. Bunlar Milano Bapiskoposu Kardinal Martini (Carlo Maria) ile Kardinal Hume'dur. 2.
John Paul'un 1994'te atad 12 Kardinal bu iki gruptan hangisine arlk verirse o tarafn ans
ykselecektir, Ayrca halen Kolejde 11 Amerikal Kardinal vardr. talyan asll Kardinallerin says 22'ye
dmtr.

Asyal Latin Amerikal ve Dou Avrupal Kardinallerin says ise ykselmitir. Corafi, kltrel yaknlklar
Papa seiminde nemli rol oynamaktadr.

BiR SlYAH TALA ON MLYONLARCA SlYAH KU AVLAMA

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Tutucular ve lericiler birbirlerini dengelerlerse son anda srpriz yapacak alt kardinal vardr. Bunlarn
anslar da dnya konjonktrne bal olarak ok yksektir. rnein, siyahi Kardinal Arinze,
Vatikan'daki tahta oturan ikinci siyahi Papa olabilir: ABD'deki zencilerin hzla slamiyet'e ynelmi
olmalaryla Afrika'da Hristiyanln gerileyerek slamiyet'in gleniyor olmas, Vatikan'a siyahi bir Papa
seerek geri pskrtlmek istenebilir. Bylelikle Katolik dininin ne kadar eitliki, ne kadar ilerici, ne
kadar insancl vs. vs. vs. olduu da dnyaya gsterilmi olur. Bir siyah tala on milyonlarca siyah ku
avlanm olur... Trkiye'de kadn babakan olur da Vatikan'da siyah Papa olmaz m? Bal gibi olur. Ama
ne kadarlk bir sre iin olur. Ona deyim yerindeyse "Ecinniler" karr. amzn Batl Ecinnileri de
"Tekin" olmadklar bilinen bir takm gizli rgtlerdir...

Dnyadaki dev "la Tekellerinin yllardr zerinde durduklar bir konu vardr. Bu amala dnyada eitli
rgtler kurdurmular ya da bunlar gizlice desteklemilerdir. Bu konu "Doum Kontrol"dr. la tekelleri
Vatikan'dan bu yasa kaldrmasn beklemektedirler, ila tekellerinin destekledikleri Kadn zgrl
dernekleri, Feminist kurulular, nsan haklar rgtleri vardr. Tekellerin amac tektir: Daha fazla "Hap"
satp daha fazla kr etmek. Papa, daha nce de belirttiim gibi, doum kontrolne kar olmak
zorundadr. Ama bu muhalefeti bir klfa uydurup izini kartabilmek olasdr. Katoliklerin doum
kontrolne yeil k yaklrsa, ila tekelleri, gnde ortalama en az 150-200 milyon adet hap daha fazla
satabileceklerdir. Benzer ekilde dier kontrol malzemeleri satnda da rekorlara ulaacaklardr. Dahas,
Katolik dnyas "Doum Kontrol Haplarn" yutmaya balarsa, sra islam alemine

gelecektir. Onlardan sonra bu kez de 800 milyonluk -ve de ok verimli- Mslman kesimi "Hap
Tketimine" zorlayacaklardr. te bu dev pazarlar nedeniyle yeni Papann kim olaca ve bu konuda nasl
bir karar olaca yeni Papann seimini etkileyecektir. Bu tekellerin etkisi ortaya karsa doum
kontrolnden yana olduu bilinen Hollandal Kardinal Danneels Papa seilir. Bylelikle Kilise zellikle de
kadn Katoliklere kendisinin ne denli onlardan yana olduunu gstermi olur. Yani yine bir tala -be
ku avlanm olur.

Dier adaylara ve ihtimallere gelince: "Eer uluslararas diplomatik ilikiler ve Fransz Masonlar etkili
olursa Fransz Kardinal 6tchege-rau; Avrupa Birlii etkili olursa Kardinal Tamko; mutlaka yeniden tutucu
ve talyan bir Papa seilecekse Kardinal Laghi, Papa seilirler. yleyse ya yeni Papa olacak ya da yeni
Papa'y Kutsal Ruh'tan aldklar ilhamla seecek olan ilk dokuz kardinal unlardr, diyebilirim: Neves,
Sadeno, Martini. Hume, Laghi, Etchegeray, Arinze, Tomko ve Danne-eels. Bu dokuz kardinalden biri
Papa olacaktr. Ama hangisi derseniz kanmca Milanolu Cizvit Carlo Maria Martini en ansl adaydr,
derim. Halen OPUS DEl'nin bunaltc basks altnda tutulan Vatikan'a, Cizvitler ve dierleri Martini'yi
getirmek isteyeceklerdir. Yoksa bu gizli rgt, OPUS DEI'yi, bir daha frenleyemezler. Martini sadece
siyasi bilgi dzeyi itibariyle deil ama zellikle ulusal ve uluslararas "Askeri ve Gvenlik" konularnda da

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

baarl olmu diplomat bir kardinaldir, Arkasnda

Milano'nun kkl, soylu zengin sanayici aileleri ve bankalarla, Amerika'daki zengin Katolik talyan asll
Amerikallar vardr. Martini ayrca blnme tehlikesiyle kar karya olan italya'da italya Birlii'ni
salayabilecek tek adaydr. u anda Roma'daki Sekler=Dnyevi Parlamento'nun, Vatikan'daki Ruhani
Senato'dan (Kardinaller Koleji) bekledii acil yardm budur. Tek sorun Martini'nin Cizvit olmas ve
Vatikan'n OPUS D6l'nin basks altnda bulunmasdr.

VATKAN

ENGZSYON KARISINDA PARMAKLARINI BLE OYNATMAYANLAR DEVAM EDYOR


* Orta an Engizisyon Mahkemesi gnmz Vatikan'nda hala sapasalam durmaktadr ve Vatikan
gerekli grdnde bugnk yeni koullarda bu eski mahkemeyi iletebilmektedir.

***

Hristiyan aleminde Protestanlar kendi inan sistemlerine daha sk baldrlar, daha hogrsz ve
katdrlar ama Katolikler iin milliyet ve rktan nce Hristiyanlk gelir. Dolaysyla bir talyan veya
Polonyal kendisinin adnn Hristiyan, soyadnn da Katolik olduunu syler. Roma'daki Katolik
Kilisesi'nin yzyllar boyunca ayakta kalmasn salam olan psikolojik etmenlerden biri de budur ite.
Roma Kilisesi'nin tarihi hi kukusuz Avrupa'nn tarihidir. Bu 2000 yllk kurumun toplumsal, tarihsel,
askeri ve kltrel alanlardaki yzyllarca srm hegemonyasn anlamadan gnmzn Avrupa'sn
tanmak ve tanmlayabilmek mmkn deildir. Tarih boyunca bu Kilisede bilim de, sanat da, kltr de,
hogr de, siyaset de, hukuk da. zulm de, ikence de, gaddarlk da bir arada bulunmutur. 15. yzyln
nl din adam Lorenzo Valla'nn deyiiyle Katolik din adamlarnn ynetimi vahice, korkutucu ve
barbarcadr. (NOT: zel nedenlerle Valla'nn bu szlerinin 1440'daki

Latince'sini de ekliyorum: Sileo, quam sevus

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

quam vehemens, quam barbarus dominatus frequenter est sacerdo-tum.) nl Engizisyon mahkemeleri
bu zulmn kurumsallam rneklerinden sadece biridir. Roma Kilisesi'nde sayg ve disiplin temelinde
sevgiden ok ne yazk ki korkuyu barndrr hale gelmitir. Ve inanr msnz ki bu kt hretli Orta a
mahkemesi gnmz Vatikan'nda hala sapasalam durmaktadr. Yani Vatikan gerekli grse bugnk yeni
koullara bu eski mahkemeyi iletebilir. 6ngizisyon mahkemesinin bugnk ad kulaa ve inananlarn
gnllerine ok ho gelecek kelimelerden olumaktadr: "Sacred Congregation For The Doctrine of
Faith". Ya-ni, man Doktrini in Kutsal Yetki Topluluu. Ksaca SCDF diye bilinen bir kurum Vatikan'n
en korkutucu yeridir. Uzun yllar halk arasnda Ba (Engizisyona) ya da Papann Polisi diye bilinen
Kardinal Ratzinger tarafndan ynetilmitir. Bu kardinal "mandan Sapma" diye deerlendirdii her giriimi
en banaz ekilde cezalandrmtr. Onun emriyle ok deerli ilahiyatlar

rnein, Kng ve Dreverman, Kiliseyi eletirdikleri gerekesiyle atlmlardr, ilgintir ki, Trkiye'de bir
PKK'lnn burnu kanasa Trkiye'yi topa tutan anl anl nsan Haklar Dernekleri, Ecinsel Kulpleri,
Yeilci-evreci, bilmem neci kurulular Kilisenin bu kararlar karsnda sus pus kalmlar, parmaklarn
bile oynatmamlardr.

BAZEN KIZIL BAZEN SOFU PAPALAR

Vatikan' 20. yzylda en ok uratran konularn banda komnizm, sendikaclk, ii-renci eylemleri,
Nasyonal Sosyalizm, Liberalizm, Materyalizm, Seklerizm ve Hedonizm (Sadece zevk iin yaamak,
zevkten baka deer tanmamak; hazclk) gelmitir. Vatikan bu akmlara kar bazen onlardan yana bazen
onlara kar ama daima kendi karlarn gzeterek tavr almtr. Papalar da yaamakta olduklar a iyi
deerlendirerek bazen "Kzl Papa" bazen "Sofu Papa" rollerine brnmlerdir. rnein Papa 13. Leo,
ad "Kzl Papa"ya km usta bir diplomat ve reformcuydu. Onun 189Vde yaynlad ve "Rerum
Nova-rum" (Yeni eyler hakknda) adl risalesi (encyclical, denilir) btn dnyada aknlk yaratmt.
Papa bu risalesini hazrlayabilmek iin gnmzde ok moda olan "Think Tank" (Fikir retim Merkezi)
modelini ilk kez uygulamt. Bana svireli Kardinal Gaspard Mermillod'u geirmi ve bu merkezden
kendisine iletilen yorumlara dayanarak bu ok nl risalesini kaleme

almt. 13. Leo'nun bu risalesi o yllarda bir tr

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

"Komnist Partisi Manifestosu" gibi alglanmt. Zenginlerin yoksullara yaptklar zulmden tutun da,
iilerin cretlerinin azlna, adaletsizliine, vicdan ve fikir zgrl zerindeki basklara kadar bir ok
konuya deiniliyordu. 13. Leo, o dnemde Roma Kilisesi'nin sosyalistlerle dayanmaya girmesine yeil
k yakmt.

1860'larda ise Papa 9. Pius da Avrupa'y etkisi altna almaya balam olan Liberalizme kar mcadele
etmiti. O da "Syllabus of Er-rors" (Hatalar Dizini) yaynlayarak Liberalizmin ngrd yeni ahlaki
deerleri, moda deyimle sylersek "Yksek Deerleri" eletirmi ve bu akmn insanlar sadece "Hazc"
(Hedonist) yapacan ve onlarn "Zevk'ten baka deer tanmayan, "Zevk Tapmdan" olacaklarn
belirtmiti. Papa 9. Pius, tarihe en "Sofu Papa" olarak geenlerden biridir.

Gnmzde artk "Kzl Papalar" yoktur ama "Kzl Papazlar" vardr. Daha ok yoksul Latin Amerika
lkelerinde yaayan bir ok papaz Marksizm'le i-ie yaamay. Liberalizme yelemilerdir. te yandan
Vatikan'n, "Ahlak Zabtas" rol de hala srmektedir. Vatikan, gemite olduu gibi bugn de Katoliklerin
yatak odasndadr ve buradan kmaya hi de niyetli deildir. Meksika'da bulunduum srada dindar bir
Katolik bana yle demiti: "Katolik bir kar-kocann yatanda iki deil kii yatar. ncs Kilisedir.
Karnza nasl, ne zaman ve ne ekilde sarlacanza o karar verir."

PAPADAN ZNSZ BOANMA OLMAZ

Bilindii gibi Kilise, boanmaya da doum kontrolne de krtaja da kardr. Bu nedenle 1995'te
Kahire'de toplanan Dnya Nfus Planlamas Konferans'nda ran'la ittifak kurmu ve ayn dorultuda
"Red" oyu vermitir. Vatikan'n boanma ilemlerini kabul veya red etmekle ykml bir "Temyiz"
mahkemesi vardr. Buna "Rota" denilir. Buradan izin almadan sivil mahkemelerde boananlar bal
olduklar Kilisede yeniden evlilik yapamazlar. rnein rlandal Katolik bir kar-koca boanmak iin
Amerika'ya gitmek zorundadrlar. Erkek Amerika'da yeniden evlenebilir ama kadn rlanda'da yeniden
evlilik yapamaz. Bu durum, kar koca Ateist ve Komnist de olsalar deimez, nk Kiliseye

gre ikisi de doular itibariyle Katolik saylmlardr. Papadan izin almadan boanm olan Kennedy
Ailesi, Anne Kennedy lnce dini tren yaplmasn istemi ama Vatikan buna iddetle kar kmt.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Dnya nfusunun %18.5'ini oluturan Katoliklerin 359.000 kilisesi, 2.456 Diosez'i ve aktif papaz olarak
da 154.148 din adam vardr, ilgintir ki kadnlara kar en acmasz ve kat kurallar koymu olan Katolik
Kilisesinde gerekte erkekten ok kadn vardr. Kilise, l .000.000'dan fazla rahibeye sahiptir. Evlilik,
krtaj, boanma vb. konularda tm Katolikleri ite bu Kiliseler, rahipler ve rahibeler denetlemektedir.
lgin olan evlileri denetleyen bu insanlarn kendilerinin evlenmelerinin ve cinsel ilikilere girmelerinin
kesinlikle yasak olmasdr. Yani cinsellii hi tatmam veya bilmeyen insanlar, din adam olmayan
insanlardan cinsel hayatlarn Kilisenin isteklerine gre dzenlemelerini istemektedirler.

GZEL FLP'N RKN LER

Papalk tarihinin en karanlk ve tartmal dnemi, 14. yzyln balarnda yaanmt. Bu dnemde daha
nce szn ettiim Lateran Papalar'yla Avignon Papalar arasnda kyasya bir mcadele yaanmt.

Avrupa tarihinde "Gzel Filip" diye bilinen Fransa Kral 4. Filip, gzellii ve yakkllyla
badamayacak kadar iten pazarlkl ve sinsi bir insand. 1306 ylnda kendisine engel olacan
hesaplad Papa 5. Boniface' sarayndan kartt ve daha sonra ldrtt. Ondan sonra Papa seilen II.
Benedikt de ayn akbete urad. Bu cinayetlerden sonra Filip, kendi adam olan Bordo Bapiskoposu
Bertrand Goth'u 5. Clement adyla Papa yapt. Ama bununla da yetinmedi ve 1309'da bu kez olduu gibi
Papalk Makamn Roma'dan Fransa'ya, Avignon'a kard. Bylece tam 68 yl sreyle Roma'da ve
Avignon'da ift, bazen de Papa bulundu.

Filip'in ba dman. Roma tarafndan korunan ve tarihte "Templar" diye bilinen gizli bir valyelik
rgtyd. Tpk bugnk OPUS DEl ne ise o zamanlar da bu rgt yle gl ve etkiliydi. Templar
(Tap-

nak) valyeleri koyu Katolik, cesur, evlenmeyen ve sadece sa uruna lmeye gnll soylular olarak
tannyorlard, Avrupa'nn hemen her yerinde gizli rgtleri vard. hretlerini Hal Seferleri srasnda

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Mslmanlara kar yaptklar savalarda edinmilerdi. Filip'ten nceki Kral I. Richard kendilerine
imtiyazlar vermiti. rgte ye olabilmek ok zordu. Nitekim Filip de Kral olmadan nce rgte girmek
istemi fakat gzelliiyle alay edilerek, kendisi kadna benzetilip rgte kadn alnmad sylenmiti. te
Filip Kral olunca bu ar hakaretin bedelini Templar valyelerine detmeye karar vermiti. Kukusuz
olayn bir de iktidarla olan balants vardr. Filip bu gzpek valyelerin bir gn kendisi
devirebileceklerini biliyordu. 13 Ekim 1307 Cuma sabah Filip'in gizli polisi lkedeki tm Templar
mabedlerini bast. Yzlerce valye hi direnmeden teslim oldular. Sonraki 6 gn ikenceler ve sorgularla
geti, Ancak hibir Templar konumad. Bunun bir taktik olduunu

sezinleyen Filip, dillere destan Templar Hazinesi'ni ve bu gizli rgtn srlarn eline geiremeyeceini
anladnda i iten gemiti: Altnc gn ar ikenceye dayanamayan iki ecinsel valye, Hazine'nin ve
belgelerin karlmas iin zaman kazanabilmek iin direnmeden teslim olduklarn akladlar, Ayn ikili
lmeden nce Templar valyeleri'nin bilinenin tersine isa'ya deil, Baphomet adn verdikleri eytan'a
taptklarn ve gizli trenlerinde Ha'a tkrdklerini ve kara by ve sihirle uratklarn sylediler.
Sadettin Tantan'n szn ettii "Tapnak valyeleri" ite bunlard.

o GL VE HA1 GZL RGTNE BALI TRK DOSTU (I) PAPA

engizisyon bu ifadeler zerine hemen almaya balad. valyelerin ou idam edildiler. rgt byk
yara ald. yl sonra rgtn Byk stad Jaques de Molay ve Ba Yargc Geoffroi de Charnay da
yakalananlar ve ar yanan atete kzartlarak ldrldler, Ama Templar'n bundan sonraki serveni ok
deiik boyutlar izledi. rgt gizli varln hep srdrd ve yzlerce yl sreyle krallardan ve Kiliseden
intikam ald. rgtn yeleri olduklar bilinen iki nlden biri Vas-ko Da Gama dieri de Kristof
Kolomb'dur. ikincisi dorudan deil, karsnn babas araclyla Templar'n korumasna alnmt. Bu iki
nl denizciye yol gsteren haritalar ve kendilerine isyan etmeyecek tayfalar bu rgt salamt. Sahi yeri
gelmiken yazmadan gemeyelim:

Bat dnyasnda 13 tarihi eer Cuma'ya rastlarsa uursuz saylr. te bu gelenek Templar katliamndan
kalmadr. Yine Templar dneminden kalma bir sembolizm vardr. Bu da "Gl ve Ha" sembolizmidir.
Templar geleneinde yer alan ok gizli ve nemli bir sembolizmdir.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

20. yzyln Papalar arasnda "Gl ve Ha" gizli rgtne bal olduu bilinen en az bir Papa vardr. Bu
Papa, ilgintir ki ok gzel Trke konuurdu. Uzun yllar (1930'larda) yurdumuzda kalm ve baz gizli
dostlar edinmiti. En yakn dostlarndan biri daha sonra T.C. Devleti'nin Cumhurbakan olmutu, Ayn
dnemde Ankara'da grevli olan ve Papal srasnda "Gl ve Ha" semboll Baston Asa tayan bu
kardinal de Papa seilivermiti. Kadere bakn ki biri Mslman dieri Katolik bu iki eski dost iki devletin
bana gemilerdi. Ve bunlardan Trk olan Trklerin tarihinde asla rastlanmam bir giriimde bulunarak
tm dnyay ve eski dostunu artmt. Trk'n bu giriiminden sonra Papa da Trk dostuna mr
boyunca unutamad bir iyilikte bulunmutu. Bu dramatik ve olaanst olayn gerek yzn ileride
okuyacaksnz.

V A Ti K A N

l .8. EVLLK DMANI KLSE

O Roma Kilisesinde kadnlara bak. "Mizogonizm" denilen evlilik dmanl kapsamndadr.


Hristiyanln ilk yzylnda Roma Kilisesinin iki kurucusundan biri Aziz Paul tarafndan formlze edilen
kurala gre evlilik din adamlarnn kesinlikle uzak durmalar gereken bir kurumdur. Hatta yle
sylenmitir: "Evlenmektense yaklarak lmek evladr."

***

Hristiyanlk dikensiz gl bahesi deildir. Tersine, bir ok sorunu bnyesinde barndrr. 2000 yldr
sregelen dine dayal sorunlar vardr, i-ekimeleri, ayak oyunlar ve entrikalar vardr. Kilise-Devlet
ilikileri bakmndan Hristiyanlk ve Papalarla, Devleti temsil eden Krallar arasnda tarih boyunca
hangisinin daha gl olduu tartmalar yaanmtr. Bazen Papalar bazen de krallar bu tartmalardan
galip ayrlmlardr. 18. yzyln Fransz laisizm'i, Jacobin geleneine uyarak, egemenlii hem Kraldan hem
de Kiliseden alp, devleti ynetmekle grevlendirilmi olan Brokrasinin denetimine verilmitir, Anglo
Sakson kkenli Seklarizm ise Kilise ile Devletin ayr ayr bamsz birimler olarak bir arada varolmalarn
ngrm ve Fransz Laisizminde nemli rol oynayan Devleti mdahalecilik anlayn dlamtr. Kral ile
Papa ekimelerinde dnm noktas saylabilecek iki nemli gelimeyi aktarmakta yarar vardr. Bugnk
Avrupa'y anlamamzda yardmc olacaktr.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

PAPA Ml, KRAL MI?

1076 ylnda Lateran'da Papa 7. Gregory, Almanya'da ise mparator 4. Henry, egemendiler. Papa ile
mparator arasnda Milano Bapiskoposunun kim olaca konusunda tartma kt. Papa, Bapiskoposu
kendisinin atayacan ne srd. mparator ise yanna ald iki bapiskopos ve 24 piskoposla birlikte bir
sulama yaynlad. Bu sulamada din adamlar Papay, ahlaken bozuk olmakla, sahtekarlkla ve yetkilerini
ktye kullanmakla suladlar. Bu iddialar destekleyen Kral, Ren kysndaki Worms kentinde 24 Ocak
1076'da bir Synod=Din Meclisi topland. Bu meclis, mparatorun emriyle Papay grevinden ekilmeye
ard. Piskopos kenti olarak bilinen Worms'tan byle bir ar gelmesi Papay kzdrd. Kendisine
gnderilen belgeyi reddetti. Papa bununla yetinmedi ve kiisel yetkisini kullanarak mparatoru "Aforoz"
etti. mparatoru destekleyen din adamlar bir anda daldlar. Tahtn kaybetmek tehlikesiyle kar karya
kalan mparator yelkenleri indirdi ve l O77'de Papann stnln

kaytsz artsz kabullendiini ilan etmek zorunda kald.'

PAPANIN ELNDEK GL SLAH

Hristiyanlkta Aforoz, Papalarn elindeki en gl silahtr, Aforoz edilmek sanld kadar basit bir olay
deildir. Aforoz edilen kii dorudan doruya Hristiyanlktan atlr, "Atlrsa ne olmu", demeyin, Aforoz
edilen ahs ilkin vaftiz hakkn, doum kaytlarn, dolaysyla lm kaytlarn ve en nemlisi ona verilmi
olan Hristiyan adn ve evliliini yitirir, Aforoz edilen ahs en ksa deyile insan saylmak hakkn yitirir,
Ad kilise kaytlarndan bir kez silindi mi bir daha byle bir insann yaam olduunu bile kantlayabilmek
olas deildir. nk 18. yzyla kadar ve gnmzde bile doum, evlilik ve lm kaytlaryla tm tapu ve
eitim kaytlar Kilisede tutulmaktayd. Protestanln kurucusu Papaz Martin Luther, Papa tarafndan
aforoz edilmiti, Aradan yaklak 430 yl gemi olmasna ramen hala af edilmemitir. Luther ve Vatikan
iin 2000 ylnda bile resmi literatrde Martin luther'in ad yoktur. nk Aforoz edilmi birinin adn
anmak Papann dinsel

otoritesine kar kmakla e deerli saylmtr.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

iMPARATOR BASTIRIYOR

mparator 4. Henry'nin hazin sonu ondan sonraki Kral 5. Henry'ye iyi bir ders olmutu. Nedir ki bu kez
Lateran'da imparatorun diine gre bir Papa oturmaktayd: 2. Calixtus. imparator, din adamlarnn daha
alt makamlara seilmelerinde ve kendisine kar vecibelerinde baz haklar olduunu ne srd. Olduka
uzlamac bir Popa olan 2. Calix-tus bu istekleri kabul etti. Ama st makamlara yaplacak tm
atamalarda, Kral seime katlsa bile son sz yine Papa syleyecekti. mparatorla Papa arasnda yine
Worms Kentinde 1122 ylnda bir Concor-dat=Szleme imzaland. Bunun zerine Papa bir "Bull" (kolay
anlalsn diye fetva diyelim) yaynlad. Bylelikle Avrupa'da ilk kez imparatorlar "Worms Szlemesiyle"
atamalarda bir yere kadar sz sahibi oldular. Kilise ile Devlet (dikkat nemli: Kilise ile Devlet baka, Din
ile Devlet bakadr) arasndaki dengelerin oluumunda dnm noktas saylan bu szleme her zaman
geerliliini korumutur.

KARDNAL KENTNN AYRICALII

Yukarda "Piskopos Kenti" diye bir tanm geti. Bu da ok nemlidir. Hristiyanlkta kentlerin kiliseyle
ilikileri belirli esaslara balanmt. Kilise-Devlet ilikisi gibi bir de Kent-Kilise ilikileri vard. Ki bu da
daha sonra Laisizm ve Seklarizm'in ortaya kmasnda etken olmutur. Katolik aleminde Katedral ina
edebilmek hakkna kavumu kentler ayrcalkl bir stat edinirlerdi. rnein Almanya'nn Kln ehri bir
katedral kentidir. Katedral kentlerinde Kardinal bulunmas zorunludur. Dolaysyla Katedral kentinin
Kilisesine kaytl olmak, inann, Bill Gates olmaktan daha nemlidir. Bir de daha alt srada yer alan nemli
ehirler vardr ki bunlar da Episkopos ehri" statsndedirler. Bu kentlerde genellikle Kardinal bulunmaz,
Piskopos bulunur. Papalar oturmak isterlerse Kardinal ehirlerine gitmeyi yelerler. Dier ehirler ise
Kilisenin hiyerarik yaps iinde baka zellikleriyle yer alrlar. Gemite Kardinal kentinin Kilisesine
kaytl bir tccar, piskopos

kentinin kilisesine kaytl bir tccara gre ncelik hakkna sahipti. 1648'den itibaren yava yava bu
ayrcalk kalkt. Seklerleme ve sonrasnda da kapitalizm gelitike bu ayrcalk yerini "Rekabet"
kavramna brakt.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

o EVLENMEKTENSE YAKI LARAK LMEK EVLADIR1

Katolik=Evrensel Kilise, kadnlar ve evlilik konusunda ok hassastr. Bu kilisede kadnlarn yeri ve rol
ile evlilik kurumu bal bana bir sorundur. Roma Kilisesinde kadnlara bak, "Mizogonizm" denilen
evlilik dmanl kapsamndadr. Ve Hristiyanln ilk yzylndan itibaren Formle edilmitir. Eden de
Roma Kilisesi'nin iki kurucusundan biri olan, Aziz Paul'dur. Ona gre evlilik din adamlarnn kesinlikle
uzak durmalar gereken bir kurumdur. Hatta yle sylenmitir: "Evlenmektense yaklarak lmek evladr."
Kilise Babalar ite bu grlerini Havva'ya dayandrarak Hristiyanla sokmulardr. Onlara gre Havva,
Tanrnn deil eytann szne uymutur. Bunun sonucunda da Adem'le birlikte "ilk gnah" ileyerek
birlikte Cennetten kovulmulardr. Havva yznden tm insanln ilk "Masumiyeti" lekelenmiti. Bu
nedenle erkeklerin kadnlardan uzak durmalar gerekmekteydi. Engels'in dedii gibi Hristiyanlk gerekte
tm insanlar ite sadece bu konuda, "ilk gnah"

ilemi olmak konusunda "eit" kabul eder, bunun dnda insanlar hibir ekilde eit deildirler.

DR DR YAKlLAN iKi MLYON KADIN

lk kez Aziz Paul (Yahudilik ad, Saul) tarafndan formle edilen bu ilk gnah, Hristiyanla sonradan
geen ve Yahudi olmayan Romallar tarafndan hi bilinmiyordu. Byle bir ilk gnahtan doduklarn ilk
kez Aziz Paul'dan duymular ve glp gemilerdi. Hristiyanlk gelitike bu ilk gnah olanca arlyla
Hristiyanlarn hayatlarn ekillendirmeye balad. te yandan ilk gnah olmadan vaftiz de olamyordu; bu
olmaynca da isa'nn Kilisesine katlarak "tm" dier gnahlardan kurtulu da olamyordu. Bu olmaynca da
isa'nn 'Kurtarcl' salanamyordu. Roma Kilisesinin bu youn basks doruk noktasna 11. yzylda
ulat ve yzyllarca srd. Havva, hep o "eytana" uyarak erkein masumiyetini kirleten dii olarak
gsterilmiti. Nihayet 1209'da Papalar byk bir Hal ordusu kurarak, kendilerine gre Heretik=Dinden
sapm kii, kabul ettikleri Hristiyan cemaatleri soykrma urattlar. Ksaca, Cathare diye bilinen bu
soykrm srasnda yaklak bir milyon insan

ldrld. Soykrm yneten Katolik valyelerden biri yle demiti: "Hepsini ldrn. Tanr nasl olsa
hangisinin heretik, hangisinin masum olduuna karar verir." Daha sonra Hitler de ite bu mant kul-

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

lanarak milyonlarca insan ldrmt... Nedir ki kilise burada durmad. 15. yzylda bu kez ebe
kadnlarn "By" ve "Sihirle" uratklarn ne srerek yaklak 2 milyon kadn "Cad" olduklar
gerekesiyle diri diri yaktrd ve bu dul kadnlarn kendilerine kocalarndan kalm olan mallar ve
arazilerini gasp etti.

YAPTlM OLDU'

Bu kymlardan sonra, ilk kez Bizans'n zorlamasyla 7. yzylda gstermelik olarak anlam kabul edilmi
olan "Meryem Ana" klt 16. yzylda ne kartlmaya baland. Ondan nce Roma Kilisesi iin Meryem
Ana, Ortodoks Kilisesinde olduu kadar nem tamyordu. 16. yzylda Hristiyan nfusun azalmakta
olduu anlalnca bu kez evlilik tevik edilmeye baland. Meryem Ana'nn ne kartlmas, Havva'nn
tam kart olarak deerlendirilmesiyle salanabildi. Bu yeni dogmaya gre Havva, Tanrnn kendisinden
istedii ii yapmam ama, Meryem, iman tam olduu iin Tanrnn kendisinden istediini yerine getirmi
ve "Bakire" olmasna ramen sa'nn dnyaya gelmesinde araclk etmiti. yleyse diyordu Kilise, imanl
kadnlarla evlilik yapmak hayrldr... Katoliklikte Havva ile Meryem ite bylesine zt prototipleri
olutururlar. Bir de fahieyken nadim olup isa'nn Havarilerine katlan Mecdeli Meryem vardr. Bu da
Kilise tarafndan ilk kez 17. yzylda ne kartlmaya baland.

Bu kadn da hi deilse yapt iten -fahielik- nadim olup, imana gelmi biriydi. Ve ilk kez fahielikten
vazgeen kadnlar iin Maria Magdelena (Mecdeli Meryem) manastrlar ald. Meryem Ana ise ilk kez
1870'de resmen "lekesiz" doumla dnyaya gelmi tek "masum kadn" olarak kabul edildi. Katolik
aleminde bu olaya "mmaculate Conception" denilir. Buna gre sadece Meryem deil, annesi olarak
kabul edilen St. Anna da Meryem'i bakireyken dourmutu. 18. yzyla kadar hibir Hristiyan byle bir
dogmadan haberdar olmamt ama Papa "Ben yaptm oldu" dedi ve bugn de onun dedii geerlidir.

"BENM" DYEN FEMNSTLERE TA IKARTAN TEODORA

Bizans imparatoru Justinyen'in ban dndrp onunla evlenen sirk gzeli vahi hayvan terbiyecisinin kz
Teodora, ite byle Mecde-

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

'58'

li Meryem gibi bir kadnd. Sk sk eytana uymuluu vard. Ve inanr msnz ki bu kadn Hristiyanln,
daha sonraki dnemlerinde hayli tartlan ve blnmeye yol aan bir ok uygulamasnda sz sahibi
olmutu. Teodora, ne Roma'daki Papay ne de stanbul'daki Patrii nemsemiti. Hristiyanla dorudan
doruya kendi kafasna uygun grd fikirleri sokmu veya ok tartmal fikirleri savunmutu. Teodora,
gnmzde benim diyen feministlerin topluca 40 ylda yapamadklarn tek bana be yl iinde
yapabilmi bir kadnd. Ve onun bu giriimleri Dogma ve/veya Gelenek haline gelerek Dou Kiliseleri'ne
mal edilmiti.

VATKAN

1.9. PAPALIlN KAPSAMA ALANLARI

Rus Ortodoks Kilisesi, Katolik Misyonerlik alanlarnn eski sosyalist lkeler ve Rusya olmadn,
Mslman lkeler ve Uzak Dou olmas gerektiini vurgulad. Katolikler'den ncelikle bu hedeflere
ynelmelerini, aksi takdirde Ekmenizm Hareketi'ne sempatiyle bakmaktan vazgeeceini belirtti.

Vatikan 21. yzylda insanln karsna sadece bir dinin temsilcisi olarak deil, ayn zamanda belirli bir
"ideolojiyi" savunan ve bunu yaygnlatrabilmeye alan bir kurum olarak kmaya hazrlanmaktadr.
6kmenizm hareketi olarak tanmlanan bu ideoloji tamamen dinsel temeller zerine oturtulmu bir siyasal,
toplumsal ve kltrel deiim programdr. Ve bu programn iki merkez-gc vardr. Vatikan'n Hristiyan
alemi iinde ve dndaki ideolojik yaylmn ite bu iki merkez-g ynlendirecee benzemektedir. Bunlar

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

daha nce adlarndan ska sz ettiimiz OPUS DEl ve Cizvitlerdir. Papa 2. John Paul 10-12 Nisan
1996 tarihinde bir Mslman lkeye, Tunus'ta Mslman ve Hristiyanlarn bar iinde birlikte yaamakta
olduklarn belirterek bu gzel rnei kutsamak amacyla bu lkeyi ziyaret ettiini aklamt. lgin olan
Tunus'un Cizvit misyonerleriyle yaklak yzyldr ili-dl ilikiler iinde olmasyd. Ve Papa ilk kez bu
gezisinde yannda OPUS DEl'nin ve

Cizvitlerin temsilcilerini bir arada bulundurmutu. OPUS DEl'den daha nce sz ettiimiz iin imdi de
ksaca Cizvitler! tanyalm.

'61'

CZVTLERDE TEMPLAR MODEL

Cizvitler Avrupa Parlamentosu'nda ok etkili bir gruba sahiptirler. "Christians For Europe" (Flvropa iin
Hristiyanlar) adl bu grubun iinde yer alrlar. lgintir ki Cizvitler rgtlenme ve mcadele anlaylar
itibariyle aratrmac Michael Baigent ve Richard Leich'in yazdklar gibi, kendilerinden daha nce sz
ettiimiz Templar geleneini artrmaktadrlar. valyelik ruhuna dayal olan Templar gibi Cizvitlerin
kurucusu da bir askerdir. Ignatius Loyola tarafndan 1520 ylnda kurulan Cizvitler, Roma Kilisesi'nde
daima askeri konularda ve stratejilerde uzmanlamlar ve danmanlk yapmlardr. Tpk Templar gibi
Cizvitler de ounlukla kendi yasalarn ve kurallarn kendileri koymular. Papalarn buyruklarna uymakta
fazla istekli davranmamlar ve ksmi bir zerklik tamlardr. Bu nedenle yine tpk Templar gibi Cizvitler
de Papalarn hmna maruz kalmlardr. rnein, 1773'de Papa 14. Clement, Cizvitler! gizli faaliyetlerde
bulunduklar gerekesiyle

Kiliseden kartm ve ezmitir. Cizvitler yaklak 40 yl yer alt Kilisesinde kalmlar ve 1814'de
eskisinden daha gl olarak yeniden Roma Kilise-si'ndeki egemen yerlerini almlardr. Cizvitler
kendilerini Tanrnn Askerleri, slami karlyla sylersek Hizbullah olarak grrler. Nedir ki ellerinde
kl deil, dier hibir Hristiyan tarikatnda grlmeyecek kadar salam ve acmasz olan "Disiplin"
vardr. Bu disiplinle yaayan Cizvitler Hristiyanl Japonya'ya kadar yaymlardr.

DASPORA KLSELER

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Cizvitler tm Avrupa'nn bata Diaspora Kiliseleri denilen -bu deyim Hildersheim Piskoposu Josef
Homeyer'e aitti- eski sosyalist lkelerdeki nfusun yeniden Hristiyanlatrlmas tezini desteklerler. Bu
nedenle de Evangelization diye bilinen bu almalarn yrtrken Ortodoks Kiliseleriyle atmalara
girmilerdir. 1992 ylnda istanbul'da Fener Patrikhanesi'nde toplanan Ortodoks Patrik ve metropolitleri
Katolik Kilisesi'nin bu "Yeniden Hristiyanlatrma" abalarn knamlar ve Katoliklerin Ortodoks asll
Slavlar Katolikletirmekte olduklarn ne srerek buna son vermeleri arsnda bulunmulardr.

zellikle Cizvitlerin giriimleriyle Avrupa'da bu yeniden Hristiyanlatrma abalarnn ilendii seminerler


ve konferanslar toplanmtr. Bu amala toplanan ilk byk seminer 24-27 Ekim 1991^;de Hanno-

ver'de yaplmt. Ortodoks Kilisesi'nin temsilcileri, al gn seminerin Hristiyanl deil Katoliklii


yaymak amacyla toplandn ne srerek, toplanty protesto ederek ayrldlar. Bu seminere ilgintir ki
hibir Yahudi din adam resmen arImamt. Tek Mslman ise bendim. Ve bir konuma, daha dorusu
bir "tiraz Metni" okumama izin verilmiti. Konumama Avrupa'nn yeniden Katolisizm'e dndrlmesinin
sakncalarna deinerek baladm ve bunun Avrupa'daki "Seklarizmi" ve bununla kurulmu olan dengeleri
zedeleyeceini vurgulayarak bitirdim. Ne yazk ki bu konumam hi istemediim halde tatsz bir tartmaya
yol at. iki Kardinalle dnyaca nl bir lahiyat arasnda tartma kt.

Katolik din adamlar benim Mslman olduumu ve bu nedenle Hristiyanlarn i meselelerine


karmamam gerektiini ve bu konumann metnini tutanaklardan kartlmasn istediler. lahiyatn
dalnda yar doktoras bulunan nl Katolik ilahiyats Prof. J. B. Metz'de beni savunan bir konuma
yapt. Tartma ancak ertesi gnk oturumda tatlya baland. (NOT: Bu seminerin tutanaklar Hannover
niversitesi Felsefe Arivindedir ve yaynlanmtr). 25 Kasm-14 Aralk 1991 'de bu kez Roma'da
toplanan ve tm Avrupa'dan gelen 137 Katolik Piskoposun katldklar bir toplantda aynen, "Avrupa'nn
yeniden Hristiyanlatrlmas, sadece dindar-Katolik-olanlarn yeniden Kiliseye kazanlmas deil, ayn
zamanda Seklerlemi olan Bat Avrupa'nn da yeniden Katolikletirilmesini ngrr." eklinde bir karar
alnd. Katolik Kilisesi'nin bu ak meydan okuyuu zellikle Rus Ortodoks Kilisesi tarafndan protesto
edildi. Rus Ortodoks Kilisesi, Katolik Misyonerlik alanlarnn eski

sosyalist lkeler ve Rusya olmadn, Mslman lkeler ve Uzak Dou olmas gerektiini vurgulad.
Katoliklerden ncelikle bu hedeflere ynelmelerini, aksi takdirde Ekmenizm Hareketi'ne sempatiyle
bakmaktan vazgeeceini belirtti.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

PAPALAR VE OSMANLI

Katolik ve dier Hristiyan tarikatlarnn Osmanl ve T.C. Devleti iindeki "Misyon Blgeleri" zellikle 19.
yzylda kurulmutur. Nedir ki Papalarla Osmanl Sultanlar arasndaki ak ve gizli ilikilerin tarihi ok
eskilere Fatih dnemine kadar inmektedir. imdi bu ilikilere ksaca bir gz atalm.

>63<

Papa 4. Paul, Kilise doktrinlerine sofuca bal bir adamd. "Bu doktrinden babam sapsa, yaktrrm"
demiti. 1555 ylnda bu szleri eden Papa 4. Paul, tarihte Hogrszln temsilcilerinden biri olmutu.
Ne var ki bir sre sonra spanyol ve Fransz ordularnn hmna uraynca o gne dek Hristiyanlk
aleminin ba dman ilan ettii Trklerin Sultan Kanuniye bavurarak onun koruyuculuunu ve desteini
istemiti. Ve Kanuni, Papa 4. Paul'u, Hristiyan Prenslerin gazabndan korumu ve Katolik Kilisesi'ni
muhtemel bir kntden kurtarmt. Kanuni dneminde sekiz Papa deimiti ve Kanuni bunlarn
sekiziyle de yakn iliki iinde olmutu.

Papalarla Osmanl Sultanlar arasndaki gizli yazmalar ilkin, Papa V. Martin ile I. Mehmet arasnda
1417'de balamt. 1403-1566 yllar arasnda 6 Osmanl Sultan ile 19 Papa arasnda gizli yazmalar
yaplmt. Hatta ilgintir ki Pazar ayininde Trkleri Hristiyanln ba dman gsteren Papalar, belgelere
gre ayn gnn gecesi Trklerle nasl anlaacaklarn ve onlara hangi silahlarn nasl satlacan
grmlerdi...

Osmanl mparatorluu'ndaki misyonerlik faaliyetleri ilkin youn olarak 19. yzylda balamtr. zellikle
Tanzimat'tan sonra hz kazanmtr. Bu dnemde Almanlar, talyanlar, ngilizler ve ilk kez denizar
misyonerlie svanan Amerikallar Osmanl topraklarnda cirit atmaya balamlardr. 1855 ylnn ubat
aynda stanbul'a gelen bir Fransz Misyoneri, Fransa'da 1856'da yaynlanan gnlnde Amerikal ve

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Al-man misyonerlerin faaliyetlerini baknz nasl zetlemiti. Emillien Fros-sard adl bu misyonere gre
Almanlar zellikle Ermenileri kendi Protestan Kiliseleri'ne balamaya almaktaydlar. Ve bu hususta da
bir hayli yol almlard. Ama Almanlarn hazrladklar ortamdan en ok uyank Amerikal Protestan
misyonerler yararlanmlard. Ermeniler, Al-manlar tarafndan Protestanlatrlmlar ama daha zengin gl
olan Amerikan Protestan Kiliselerine rabet etmeye balamlard. Trkler ise youn almalar
sonucunda el altndan datlan ncil'i okumaya balamlard.

Bu, son derece mutluluk verici bir gelimeydi... 1918'e gelindiinde Osmanl topraklarnda Hristiyanl
yaymak amacyla eitim faaliyetleri veren 1000'den fazla Katolik-Protestan okulu vard. Bu okullarda
takriben 25.000 kadar renci bulunuyordu. Bu okullardan yetimi olan Rum ve Ermeni asll
rencilerin bazlar bugn zellikle Avrupa'da yerletirilmi olan Trk dmanln balatan unsurlar
olmulardr.

ET HRSTYANLIK VE HALI SAVALARI

9. yzyla kadar Hristiyanlk Avrupa'da ana balk altnda gelimiti. Bunlardan ilki. Papalarn
Hristiyanl idi. Onlarn anlad ekildeki Katolik inancn temsil ediyordu. kincisi Krallarn Hristiyanl
idi. Bu da 4. yzylda imparator Konstantin tarafndan balatlm olan Hristiyanlk anlayyd ve zamanla
ngiltere'de Anglikanizm'in ve Al-manya'da da Protestanln ortaya kmasna neden oldu. zellikle de
800 ylnda Franklarn Kral Muhteem Karl'n Papa 3. Leo tarafndan dnyaya yeniden gelmi olan
Davut Peygamber olarak ilan edilmesiyle trmana geti, ingiliz Kilise tarihisi James Russell'n da
gsterdii gibi Hristiyanln Almanlatrlmas, kendi Pagan gelenek ve greneklerine ok bal olan
Almanlarn bu Germanik ve Teutonik gelenekleri Hristiyanla alamalaryla mmkn olabilmiti. 16.
yzylda ortaya kan Protestanlk ite bu "Zor Kabulleni"ten kaynaklanmt.

Alts resmi, drd metres olmak zere 10 kars ve 18 ocuuyla yaayan Kari, Davud Peygamber
olduunu renince "Yeni Kuds" kurmak iin harekete geti ve bugn Aachen diye bilinen kenti kurdu.
O yllardan kalma slami belgelerde Karl'dan ilgintir ki Frankistan Halifesi diye sz edilmiti. Kari
Badat'taki Halifelerle iyi ilikiler kurmutu. Nedir ki, onun lmnden sonra Hristiyanlk yeniden
Papalarn denetimine geti ve nc balk altnda toplanm olan "Popler Hristiyanlk" byk darbe
yedi. Papalar yeniden H iristi yanlar boyunduruklar altna almaya baladlar. Bunu salayabilmek iin de
bir d dman yarattlar: Mslmanlk. Papalar Mslmanlarn Hristiyanln ba dman olduunu ne
srerek Hal Seferlerini balattlar. Bylelikle Hristiyanln geleneksel dman saylan Yahudilik geri
plana ekilmi, Mslmanlk ne karlm oldu. Papalar bu savalarda ilkin Kari tarafndan konulmu ve
snrlar belirlenmi olan bir kavram kullanarak bunun

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

geniletilmesi gerektiine tm prensleri inandrdlar. Bu kavram "Christendum'.kavramyd. Hristiyanlarn


yaadklar topraklar anlamna geliyordu. Daha nce grdmz Ekmene kavramnn Devlet (Kral)
tarafndan kullanlabilir hale getirilmi olan ekliydi.

Hal seferleri gerekte Ha'n tand, onun egemenliinin yayld seferlerdir. Din uruna savaa
girmek ilk kez istanbul'u kuran Konstantin tarafndan kullanlmt. Ve ilk Din Savalar da gerekte 4.
yzylda istanbul ve Anadolu'da -o gnk adyla NATOL'da, yani TARA'da- yaayan Hristiyanlard.
Hristiyanlarn Ha tayarak sava-

>64<

"65<

o gitmelerinin onlara zafer kazandracana inanan Hristiyanlar. Ha'n kendi bana "Mucizeler"
yarattna inandrlmalard. Nitekim bu nedenle son derece gizli, karmak bilgilere dayal rgtler
kurulmutu. imdi bunlardan birine ksaca bir gz atalm.

SA EKTR, GL VE HATADIR

Gl ve Ha rgtnden daha nce sz etmi ve 20. yzylda bu rgte ye olmu ya da balant kurmu
en az bir Papa bulunduunu sylemitim. Bu Papay tantmadan nce Gl ve Ha sembolizminin Hristiyan
ezoterizmindeki (Batnilik, gizli reti) yerine bakalm.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

sa armha gerildii zaman hemen lmemiti. Byk bir zdrap ekiyordu. Bunu gren bir asker
dayanamayp mzrayla sa'nn brne bir darbe vurmutu, Askerin amac sa'nn daha fazla ac
ekmeden bir an nce lmesini salamakt, isa'nn brnden akan kan, ayaklarndan ve ellerinden
ivilenmi olduu Ha'n dibine damlam ve inanca gre isa'nn kannn damlad Ha'n dibinde
birdenbire Gller yeermeye balamt. te bu gl ve kan sa'nn tensel canyd, isa bir iek olmu ve
amt. Bu olayda kukusuz Ha da nemli bir anlama sahipti. nk Ha olmasayd sa'nn kannn
Gl'e dnt de bilinemeyecekti.

Ama bu anlatm Gl ve Ha konusundaki saysz sylenceden sadece biri, belki de en ok kabul grm
olandr. Baka deerlendirmeler de vard. nl ezoterist Arthur Edward Waite'in anlattna gre Gl,
isa'nn kan olmasnn yan sra Ha'n esrarengiz mesajn iletmek iin kulland ktr. Yine ayn kaynaa
gre Gl, Greke "i Damlas" demektir ve bu haliyle de isa'nn Hristiyan Gnostisizmindeki (Rafzilik)
semboldr, Ayn zamanda Gl, Orta a'daki yazlyla RAS (Rose) Kelam demektir ve saysal deeri
itibariyle de R=200; O=75, S=90 ve Rose=365'i vermektedir. Bu nedenle gnmzde kullanlan takvim
sistemini kuran Papa Gregory tarafndan bir YIL'n 365 gn olmas uygun grlmtr. Bylelikle isa'nn
yln her gnne damgasn vurmas salanmtr. Bu sistematikte isa yine iek olarak deerlendirilmitir.
nk NAZARETH kentinden geldii iin kendisine Nazarenli isa denilen Tanrnn Olu, Nazareth,
iek anlamna geldii iin byle anlmtr, ite Gl ve Ha

rgt, Gl'n ve Ha'n bu trden olaanst ve mucizevi ynlerinin bulunduuna inanm valyeler
tarafndan II. Yzylda Kuds'te kurulmu ve gnmze kadar eitli dnya olaylarna kararak gelmitir.

VATKAN

1.10. OPUS DEl - AHTAPOTUN KOLLARI

* isvireli parlamenter ve toplum bilimci Jean Ziegler'in dediine gre OPUS DEl kendisiyle Komnizm
kadar mcadele edilmesi gereken, gizli alan ar sac bir harekettir, ingiliz aratrmac Michael
Walsh'n deyimiyle bu rgte OPUS DEl deil OCTOPUS DE (Ahtapotun ileri) denilmeliydi.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

***

TANRI'YA ANNE GEREK

mparator Jstinyen, Teodora ile evlendikten sonra ileri "iki ters bir yz" gitmiti, imparatorluun snrlar
genilemi ama ierde zelikle de Teodora'nn her dini konuya karmasndan dolay isyanlar,
ayaklanmalar ve kavgalar hi eksik olmamt. rnein 13 Ocak 532'de stanbul'da Nika adyla bilinen
bir ayaklanma balamt. Jstinyen panikleyip Taht terk etmek isteyince Teodora kendini isyanclarn
nne atmt. Kadnln btn hnerlerini kullanp isyanclarn elebalaryla anlamaya varmt. Jstinyen
tahtn kurtarnca Teodora da ona istedii kiiyi, Amida ehrinin piskoposu olarak setiriverdi. stanbul ve
Roma arasnda sren ekimelerde Roma, Meryem Ana'y hi nemsemezken Teodora, Bizans'ta
Meryem Ana'nn "Tanrnn Annesi" yani, "Te-otokos" yaplmasn salad. Bugn Ortodoks aleminde
Meryem, Tanrnn Annesi olarak bilinir. Teodora'dan nce byle bir sfat yoktu. lk kez onun dneminde
ortaya atlan bu sfata dinsellik kazandran odur. Meryem Ana'y.

Tanrnn Annesi yaptran Teodora bu ad sonsuzlatrmak iin ilk kez Bursa'da bu adla bir kilise
yaptrmt. Bizans'taki bu gelimeleri kaygyla izleyen ve Kilise Babalarnn Havva modeline

bal olan Papa Hormisdus ve sonraki 2. John, mparatora direnmeye altlarsa da ok baarl
olamadlar. Onlara gre sa, Tanrnn oluydu. Meryem'de isa'y yeryzne indirmek iin ona annelik
yapsn diye seilmi olan bakireydi. Yoksa Tanrnn annesi deildi. Byle denirse lml Meryem'in kimin
annesi olduu -dolaysyla Baba Tanrnn ei saylmas gerekiyordu- anlalamayacakt, Teodora bu
itirazlar dinlemedi bile, var gcyle baka din adamlar tarafndan ortaya atlm olan bu gr destekledi
ve sonunda da kabul edilmesini salad.

Yine Teodara dneminde ok gl bir istihbarat rgt kuruldu. Bizans'n CIA's mthi etkili oldu.
Gnmzdeki gizli istihbarat rgtlerinin atas saylan bu kurumun babas Jstinyen ise annesi kukusuz
Teodora'dr.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

MASONK MSYONERLI

Hristiyanlkta gizli rgtler isa'nn armha geriliinden sonra, hatta bizzat onunla birlikte vardrlar demek
mmkndr. rnein speklatif masonlar. sa'nn ilk mason olduunu dnrler. Bunun gemii daha
nce anlattm Templar rgtne dayanr. Ve temelinde Essene diye bilinen kk bir Yahudi cemaati
vardr. Ne olduu ve kim olduklar tam bilinmeyen bu cemaat, iddialara gre isa'y yetitirmi ve Yahudi
Krall'na sahip olmak istemitir. Ve yine inana gre ok gizli ve esrarengiz bir Suriyeli cemaat, isa'nn
ldrlmesinden sonra bu srlar saklam ve Hal seferleri srasnda Templar valyeleri tarafndan
korunan bu kk cemaat, Avrupa'ya karlmtr. Burada gzlerden uzak olsunlar diye skoya'ya
yerletirilmiler ve daha sonra da Avrupa'ya giderek Templar'n yardmyla "Masonik Misyonerlii"
balatmlardr. Bylece iki akm domutur. Bunlardan biri Meryem'e dayandrlan "Dul Kadnn Oullan"
rgt dieri de Sufi Masonluu'dur. Her neyse konumuz bu

olmad iin bunu geelim ve gelelim gnmzdeki en gizli ve gl Katolik rgt OPUS DEl'ye.

ken, gizli alan ar sac bir harekettir. Ve ite Polonyal Kardinal, air ve aktr Karol Wojytla'y,
Papa 2. John Paul olarak Vatikan'daki tahta oturtan bu rgttr.

Karol, Papa seilince Cizvitlerin ba Peter Pedro Arrupe hemen muhalefete balad. OPUS DEl
tarafndan setirilen Papay tanmamakla tehdit etti. 1983'e kadar Cizvitler 2. John Paul'a kar muhalefet
ettiler. Bu arada Papaya suikastler dzenlendi. Portekiz'de oturan Arrupe'nin taraftar bir papaz, Papay
tahtnda otururken bakla saldrarak ldrmek istedi. Papa ise OPUS DEl'nin Vatikan'da tm dizginleri
eline alncaya kadar bekledi. 1983'te Cizvitlere kar taarruza balad. Kiisel yetkisini kullanarak
Cizvitlere yeni bir nder seilmesini salad. Bu, 54 yandaki Hollandal Cizvit Hans Kolvenbach'd. Bu
seimde Papann adam diye bilinen Kolvenbach'n seilmesi Cizvitler! yeniden ateledi. Bu kez dorudan
OPUS DEI'yi hedef alan saldrlara baladlar. Ve OPUS DEl'yi, aynen, Katolik Kilisesi'ndeki Mason
Localar olarak tanmladlar. Buna karlk Papa da onlar Latin Amerika'da Marksistler-le dayanma
halinde olmakla sulad. Papa bir risale yaynlayarak Marksizm!

knad. Cizvitler de buna kar Papann Latin Amerika'daki kapitalist smry, adaletsizlikleri ve
ikenceleri grmemezlikten gelmekte olduunu ve yoksullar insan yerine koymadn vurguladlar. Konu
daha sonra insan Haklar tartmalarna geldi. Cizvitler srarla insan haklarn savundular. Papa da keye
sknca Vatikan'n daima insan haklarndan yana olduunu yaynlad bir risaleyle tekrarlad. Tartma

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

byd. Bu arada Papa, tarihte ilk kez olarak dorudan OPUS DEl yesi olduu aklanm olan bir
gazeteciyi, 48 yandaki ABC gazetesinin Roma muhabiri spanyol asll Joaquin Navorro-Valls'
Vatikan'n basn szcs yapt. Bylelikle sadece Kardinallere ayrlm olan bylesine nemli bir greve
tarihte ilk kez din adam olmayan, laik bir kii atanm oldu. Papa, ayrca, 1984'e kadar Cizvitler
tarafndan ynetilen Radyo Vatikan'n bana da yine laik bir ahs atamt.

PAPA 2. JOHN PAUL' TAHTA OTURTAN RGT

isvireli parlamenter ve toplum bilimci Jean Ziegler'in dediine gre OPUS DEl kendisiyle Komnizm
kadar mcadele edilmesi gere-

OPUS DEl'NlN KURULUU VE MlSYONU

OPUS DEl (Tanrnn leri) adl gizli rgt 2 Ekim 1928'de Madrid'de kurulmutu. Kurucusu sradan bir
papazd, Ad, Jose Maria Escri-va de Balaguery Albas't. Escriva'nn amac din adamlarn deil, ama

>69<

en az onlar kadar Katoliklie sadk laik i ve meslek sahiplerini bir araya getirerek Papaya Vatikan
dnda destek olacak varlkl ve iyi eitim grm elit bir kadroyu oluturmakt. Oluturdu da. Bylelikle
Vatikan'a bal Fakat onun iinde yer almayan ilk laik Muhafzlar rgt kurulmu oldu. Doktorlar,
iadamlar, gazeteciler, yazarlar, avukatlar, mimarlar vb. vb. bir arada OPUS DEl iin almaya
baladlar. eitli lkelerdeki ayn meslek sahipleriyle ilikiler kurdular. Bu ilikileri salayabilmek iin iki
anahtar kavram semilerdi. Birincisi "Dialog" ikincisi de "Hogr". Kendisini uygar, barsever ve
eitliki, demokrat kabul eden hibir aydnn bunlardan saknmas mmkn deildi. OPUS DEl bu
kavramlar kullanarak bir ok lkede konferanslar, seminerler ve toplantlar dzenledi. Bylece
oluturulan "Dayanma" gruplar gerekte tek amaca hizmet ediyordu: OPUS DEl'nin Vatikan iindeki

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

yerini glendirmeye.

olmayan meslek sahibi yeleri ok altlar. Bylece Escriva, "Preletr" (Blgesiz Dini Yetkili) sfatn
kazand. OPUS DEl bundan sonra daha a geliti. ngiliz aratrmac Michael Walsh'n deyimiyle bu rgte
OPUS DEl deil OCTOPUS DEl (Ahtapotun leri) denilmeliydi.

OPUS D6I gittii her lkede ilkin mesleinde abuk ykselmek isteyen hrsl, yerleik, ahlaki deerlere
nem vermeyen ahslarla, kendilerini ok nemseyen fakat nedense adlarn duyuramam aydnlar
avlad. zellikle Basn ve TV'de bunlar destekledi. Mesleklerinde adlarn duyurmalarn salad. Sonra
da bunlar kullanarak lkede her istediini yaptrr hale geldi. Gnmzde OPUS DEl'nin tuzana dm
"Dialog ve Hogr"den yana bir ok gazeteci ve aydn vardr. Bu akn rdekler kiminle yataa girmi
olduklarn i iten getikten sonra anlayamayacak kadar baml hale getirilmilerdir.

OPUS DEl DESTEI

Escriva, Diktatr Franko'ya ok yakn bir din adamyd. OPUS DEl var gcyle onu destekledi.
Karlnda da Franko Kabinesinden 10 Bakanlk ald. Bylece ok byk bir servet edinme ansn elde
etti. Bu sermayeyle yeni ve uluslararas irketler kurdurdu. zellikle spanya'nn turizm sektrndeki
gelirlerinden byk pay almaya balad. Daha sonra inaat sektrne girdi. Sonra da Eitime. eitli
lkelerde okullar amaya balad. Halen OPUS DEI'nin dnyada 428 niversitesi ve saysz okulu vardr.
Peru, Kolombiya ve Guatemala'da yatrmlara balad. Daha sonra da ili de General Pinochet ile temas
kurdu. Bu diktatr de sonuna kadar destekledi.

OPUS DEl'NlN ZRHTE UYGULADII USTA TAKTK

Escriva 26 Haziran 1975'de ld. Verine yllardr yannda bulunan Dr. Diez Sollano geti. OPUS D6I
artk uluslararas bir g haline gelmiti. Yaklak 80 lkede 75.000 yesi olduu tahmin ediliyordu.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Protestanl ile vnen ingiltere ve Almanya ile Protestanln kalesi saylan Alman-isvire'sinde bile bu
korkutucu Katolik rgt kendisine yer am ve Katoliklii yaygnlatrmaya balamt. rnein
svire'nin Zrich ehri Protestanln kalesi olarak tannrken imdi Katoliklerin egemenliine girmiti.
OPUS DEl ustaca bir taktikle Zrich'e zellikle Katolik lkelerden iilerin gelmesini ve iltica ederek
yerlemelerini salamt. Bylelikle kentin nfusu 10 yl iinde Katoliklerin lehine deimiti.

PAPALIA HiZMET EDEN AHTAPOT

6scriva ilk kez 1950'de Vatikan'n dikkatini ekebilmiti. Papa 12. Pius, Escriva'ya ve OPUS DEI'ye
Katoliklie hizmet eden "Sekler Ens-tit" stats verdi. Daha sonra 1960 yllarnda Papa 23. John'dan
ve sonraki Papa 6. Paul'dan da yaknlk grd Escriva. Komnizme kar zellikle Polonya'da yrtlen
gizli, yeralt almalarnda din adam

AHTRPOTUN TRKlYE'YE UZANAN KOLU

Grnte tam bir Sekler rgt gibi alan OPUS DEl gerekte sadece Katolikliin egemenliini temin
etmeye urayordu. Bu gerek Escriva'nn blge kumandanlarna gnderdii ve Non Ignoratis (Gzden
Kamasn) balkl mektubunun 1970'li yllarda basna szd-

V AT K AN VE TAPINAK VALYELER-Ay tun ALTI ND AL

rlmasylo anlald. Escrva mektubunda kendilerinin Sekler savlmalarnn sadece bir taktik olduunu ve
tek hedeflerinin bu maske altnda Katoliklii egemen din olarak yerletirmek olduunu vurguluyordu ve bu
hususun gzden karlmamas gerektiini sylyordu, OPUS D6I nderi Escriva. Papa yaptrd 2. John
Paul tarafndan, lmnden 15 yl sonra Aziz yaplmak iin srada bekleyen 2000 kiinin nne geirildi.
Normal olarak 300 yl beklenmesi gerekirken 6scriva 15 ylda Aziz olma yoluna girdi. Halen Vatikan'da
en nemli kurumlardan biri olan "Hristiyanlk D Dinler ve nanszlar" Bakanln elinde tutan OPUS

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

DEl bu kurum araclyla zellikle Mslman lkelerle iliki kurmutur. Trkiye'de de OPUS DEl'yle i ve
ticaret ilikileri iinde olanlar vardr hi kukusuz. OPUS DEl, var gcyle tm kiliseleri birletirmeyi
ngren Ekmenizm hareketini desteklemektedir. Bu nedenle Vatikan tarafndan hazrlanm olan
Ekmenizm hareketi nedir bunu bilmekte yarar vardr.

VATKAN

1.11. EKMENlZM VE ISLAM DNYASI

* Hristiyanla ve Ekmenizm hareketinin (ynlendiricilerine gre Yahudi-ler ve Mslmanlar "Doru


Yolda Yanl Admlar Atan" iman sahibi insanlardr. Bunlar "Ekmeneye-Uygarlk" kazanabilmek iin
Hristiyanlatrmak ilk hedeftir.

***

Ekmenik kavram son iki yl iinde Trkiye'de de duyuldu. Hristiyan aleminin bu en nemli kavramnn
Trkiye'de tartma konusu olmas Fener Patrii l. Bartolomew'un kendini "Konstantinopolis Ecume-nical
Patrii" olarak lanse ediyor oluuyla balantlyd. Fener Patri-i'nin bu iddiasnn Hristiyanln
gereklerine uygun olup olmad bu blmde grlerinize sunulacaktr, Ayrca Ekmenik kavramnn
tarihsel geliimi ve bu kavramn Hristiyan alemindeki yeri ve rol aklanacaktr. zellikle Vatikan ve
Papalk iin 6kmenizm'in ne anlama geldii dorudan doruya Papalk belgelerinden yola klarak
gsterilecektir.

EKMENE-KATElZM-EKONOMl

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Ekmenik kavram Hristiyan aleminde ok belirleyici rol oynayan bir st kavramdr, iznik Konseyi'ne
(325) kadar geen sre iinde bu kavram Hristiyanln kurulu dnemi saylan bu ilk yz ylda Kilise
Babalar tarafndan ele alnm ve yazlarnda ve vaazlarnda ska dile getirilmitir. imdi ksaca bu Kilise
Babalarnn anladklar anlamda-

ki Ekmenik kavramn anlatalm. Veri gelmiken belirtmekte yarar vardr ki, sz konusu kilise Babalar
Ekmenik kavramn, bugn kullanlan ama bambaka bir anlam ifade eden "Ekonomi" kavramyla
karlyorlard. Gnmzde ok kullanlan "Ekonomi" kavram gerekte, rnein .S. 4. yzylda,
Hristiyanln en temel kavramyd. Gnmzde Katolik Kilisesi her trl resmi belgede Ekonomi
kavramn, iktisat anlamnda deil, "Ekmene" anlamnda kullanmay srdrmektedir. rnein Katoliklerin
incil'den sonraki en nemli kitab Kateizm'de "Economy" kavram ite bu ekilde kullanlmtr. (Babtism
in The Economy of Salvation-313 gibi). Gnmzde bir bilim dal olan iktisat, ite Hristiyanln temel
kavram olan bu Greke Ekmene kavramnn "Seklari-ze Edilmi" (Dnyeviletirilmi) olan eklidir.

KiLiSE BABALARINA GRE EKMENK KAVRAMI

imdi Kilise Babalar iin Ekmenik ne anlama geliyordu, ksaca bunu grelim.

Economy-Ekmene kavramna ilk kez Antakyal gnatius'da rastlyoruz. .S. 115 ylnda ldrlm olan
bu din adam. Kiliseyi en ok savunmu olan ilk Apostolic Baba'dan biriydi. Ona gre Meryem'in
bakire olarak gebe kalabilmesi. Tanrnn Plan'nn "Economysi" idi. (To the Ephesians, XVIII).
Dolaysyla, Ignateus'a gre bu bir "Dispentati-on" idi. Dier bir deyile "lahi iradenin yeryznde tecelli
edebilmesi iin gereken Berat't". Gnmzde bu anlamn hala srdrmekte olan Dispentation (Economy)
kavram Masonlukta da kullanlmaktadr ve en az drt masonun bir araya gelerek yeni bir Loca
kurabilmek amacyla ana Loca'dan Berat, yani "Dispentation" almas olarak anlalmaktadr.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

ikinci olarak zikredeceimiz Kilise Babas Irenaeus'tur. 130-200 yllar arasnda yaam olan Irenaeus'un
en nemli eseri Adversus Ha-ereses (Sapknla Kar) adl Latince kitaptr. Ona gre "Economy"
Tanrnn insanlar kurtulua ynlendiriidir. Irenaeus'la birlikte "Economy" Tanrnn yeryzn ve tm
canllar ynetmesi (Ministry) anlamn kazanmtr. (Rh, IV. XX. 5-ad fin-6).

nc Kilise Babas Ireneus'un ada nl Tertullianus'tur. Ter-tullian, Credo quia absrdm est diye
bilinen "krar" yazan din adamdr. Tertullian, din felsefesine "Blnmeden Ayrma" ilkesini (Distincti-on
LUithout Division) getiren ahstr. Ona gre "Economy" Tanrnn insanlar ynetii ve kendisini onlara
aklamas anlamna (vahiy) geliyordu. (Adversus Praxaen, 8). Tertullian, Teslis'in (Trinite) Economisi diye
bir kavram gelitirmiti. Bu anlamnda Economy, Tanrnn kendisine ait srlarndan biriydi ve buna kesin
iman gerekiyordu. Bu nedenle de Economy, "Rule of Faith" (man Vnetimi) iin gerekli n kouldu.

Yine ayn adan skenderiyeli Clement de Economy kavramna ok nem vermiti. Ona gre de
Economy, "Holy Dispentation" (Kutsal Berat) idi (Stomateis, VIII.11-5). Bu Beratn Cihanmul
(Universal) olduunu ne sren ilk Kilise Babas odur. Ona gre imanl olan bir kiinin Hristiyan veya
Grek olmas fark etmezdi. nk Tanrnn berat (Yol gstericilii) isa'ya tm insanl deitirmesi iin
verilmiti. Bu nedenle de Evrensel'di. Bu, bu anlamnda Ekmene "Yol=Yn=Way'dir. Tanrya giden
Evrensel Yol'dur.

185-255 yllar arasnda yaam olan Origen ise tarihe Katoliklii ve Ortodoksluu kuran Kilise Babas
olarak gemitir. Ona gre Economy=Ekmene, Tanrsal Kralln (Trinite) yeryzndeki "Ev Halkn"
(Kiliseyi ve Hristiyanlar) ynetmesi (Management) anlamna gelmektedir. Origen, Economy'nin Tritine'yi
yapan sr olduunu ve bunun da Kilisede bulunduunu srarla savunmutu. (De Principiis, 111.1-14).

296-373 yllar arasnda yaam olan skenderiye Piskoposu At-hanasius ise gnmze kadar gelen ve
halen de zellikle Ortodoks alemi iin balaycl olan znik Konseyi'nde ve sonrasnda Kilisenin ayakta
kalmasn salayabilmi olan bir din adamdr. Ona gre Economy, bu kez "Enkarnasyon" anlamna
geliyordu ve Vaftiz, Trinite, Eu-karist ve Liturgy ile balantlyd. Athanasius Trinite'yi kabul etmeyen
Arianist grlere kar, ikencelere ve srgnlere ramen grlerini kabul ettirebilmeyi baarm bir din
adamyd. Srgnde yaad yllarda Athanasius'dan "Invisible Patriarch" (Gze Grnmeyen Patrik) diye
sz edilirdi.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Toparlarsak, Ekmene bu din adamlarna gre ilahi iradenin evrensel bir tecellisi ve Berat; ev halknn
ynetilmesi; onlarn sa'yla b-

.74,

tnleerek (Eukarist) lmszlemesini ve mann Evrensel Ynetimsel-lii gibi anlamlara geliyordu. Bu


dnemde ekillenen Ekmene'nin islamiyet'teki "corralative" karl Dar'l slam'dr.

Zamanla Ekmene (gr. Oecumenicus) "Srekli yerleim Alan" bir tr Hristiyan Habitat' anlamnda
kullanlmaya baland. Bu nedenle medeniyet kavramyla balant oldu. slami sylemde Medine=Uygar
Yerleim Birimi gibi bir anlam tad, Ayn zamanda bu stn din-sel-kltrel gelimilik, Ekmene
blgesinin periferisinde bulunan dier kltrleri kendisine silah zoruyla olmasa da hayranlk yoluyla,
(Imi-tation=zenme ve Nemesis=Benzeyie) araclyla balamtr.

EKMENIK HAREKETlN GNMZDEKI MERKEZl ISVlRE'DEDR

Gnmzdeki Ekmenik hareketin merkezi svire'dedir. Cenevre'de etkili olan Protestanln Kalvinist
kanadnn ynlendiriciliinde-dir. Almanya'da ise yine Protestan (Luteran) Kiliselerin
ynlendiricili-indedir. Ekmenik, bu Kiliseler tarafndan "Tanrsal Strateji" anlamnda kullanlmaktadr. Bu
stratejinin gnmz dnyasnda etkili olan uluslararas temsilcisi vardr. Bunlar ECEC (Avrupa birlii
iin Ekmenik Komisyon) WCC (Dnya Kiliseler Konyesi) ve CCREC (Avrupa birlii in Hristiyan
Sorumluluu Komitesi). Ekmenik, bu uluslararas kurumlar tarafndan, Katolik Kilisesi'nin "Spiritual
Ecumenism'i" gibi deil dorudan doruya bir ideoloji ve dnya gr olarak, benimsetilmek amacyla
kullanlmaktadr. Katolikler de dahil tm Hristiyanlk iin bir "zm" olarak Ekmenik Hareket, ilkin
Hristiyanlarn kendi ilerindeki btnlemeyi bu st Kavram'n ats altnda yapmay ngrmektedir. Bu
boyutuna Ekmenikalizm denilir. Fener Patrikhanesi bu ideolojinin Ortodoks

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

temsilcisidir.

LK VE SON EKMENKAL KONSEY

Hristiyan alemindeki ilk Ekmenikal Konsey .S. 325 ylnda mparator Konstantin tarafndan
toplanmtr, Aka grlebilecei zere "Ekmenikal" kavram bu ilk konseyde imparatorun veya bir
Patriin zel sfat olarak deil, dorudan doruya bir Din'in en st yasama kavram olarak kullanlmtr.
Bu nedenle herhangi bir ahsn ister im-

parator ister Patrik olsun "Ekmenikal" kavramn kendi tekeline olmas sz konusu olmamtr.
Konstantin isteseydi bu ilk konseyi toplad iin kendisini "Ekmenikal mparator" ilan edebilirdi ama
etmemitir.

Ekmenik Patrik nitelemesini ilk kullanan Patrik, Johan'dr. stanbul Patrii kendi toplad bir Synod'da
(Din Meclisi) kendisine "Ekmenik Patrik" denilmesini karara balamtr. .S. 587/88 ylnda stanbul'da
toplanan bu Synod da Patrik Johan (Acul, Aceleci diye bilinir) o srada Papa olan 2. Pelagius'a kar
kendisine bu sfat yaktrm ve g yarna girmitir. Papa bunu duyunca derhal harekete gemi ve
Bizans'taki delegesini (apocrisiarius) grevlendirerek onun Eukarist (arap ve ekmek) trenine katlmasn
engellemitir. Papa, bylelikle kendisine "Ekmenikal" diyen bir Patriin ynetecei dinsel trenlerin
Hristiyanla aykr olacan aklam oluyordu. Pelagius'tan sonra Papa seilen Gregory de Acul
Johan'n bu sfat kullanmasn yasaklamtr. Gregory bu kadarla da kalmam bu sfat kullanmakta srar
eden patrii "Anti-Christ" (Deccal) ilan etmitir!

Hristiyan alemindeki en son "Ekmenikal Konsey" ise Trk dostu diye tantlan Papa 23. John'un
giriimiyle 1962-65 yllar arasnda toplanmtr. Burada da aka grld zere Ekmenikal taks
sadece bir din konseyinin sfat olarak kullanlmtr; Papa kendisini *Ekmenik Papa" olarak
tanmlamamtr.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

EKMENZM LE GDLEN STRATEJ

Bu Konseyin belgelerinde Ekmenizm, ilkin, Hristiyanlarn kendi ilerinde btnlemelerini ngren bir
st dzey kavram olarak ele alnmtr, Ayrca "Evrensel Berat" anlamna geldii iin dier dinlerle zellikle
de Yahudilik ve slamiyet'le ilikilerin kurulmas iin dnlen "Strateji" anlamnda kullanlmtr.
Vatikan'n Fener Patrikhanesiyle ilgili ilikilerini gelitirme meselesi de yine bu kavrayn kapsamndadr.
Nedir ki Vatikan, Fener Patrii'nin kendisini deil, Ortodokslar tarafndan toplanm olan konseylerini
"ekmenikal" kabul etmektedir. Fener Patrii'ni "Konstantinopolis Ekmenikal Patrii" olarak deil,
dikkat ok nemlidir ki, 'Ortodoks Ekmenikal Patrik" olarak kabul ve beyan etmektedir.

VAT

II. Ekmenikal Konsey'n 1965'de tamamlanan ve 1992'de ve 1995'de yaynlanan Kateizm Kitabna
gre islamiyet'e bak yledir:

Burada dikkat edilmesi gereken husus Ekmenizm'in zellikle 20. yzylda tm Hristiyan aleminde
yaygnlatrlm olan devlet destekli "Seklarizm"e alternatif bir nefsi mdafaa stratejisi gibi balayp hzl
bir gelime gsterdiidir. Ekmenizm, 2000 ylnda tm kiliselerin yeniden daha nce szn ettiim
"Blnmeden Ayrma" ilkesi erevesinde bir araya gelmelerini ve ok gl bir Dinsel-Siyasal-deolojik
akm olarak zellikle Hristiyanlk=D lkeleri ve halklar ilk elden etkilemeye almay ngrmektedir.
Kendi iinde ise bata Katolik-Anglikan btnlemesini salamaya, kiliseden istifa etmi olan "Ki-lisesiz
Hristiyanlar!" yeniden kazanmaya ve Hristiyanlk ii "Mezhep Deitirme" faaliyetlerini dzenlemeye
alacaktr. rnein Katolikler youn olarak Ukrayna'da Ortodokslar yeniden Katoliklie dndrmeye
uramaktadrlar. Kilise bu giriimlerinde ok eski bir kural olan ve Atanasius tarafndan formle edilmi
olan "Tanr Babaya evlat olabilmek iin

Kilise-Ana'nn ocuu olmak gerekir" eklindeki Tanr-Baba ile Kilise-Ana dogmasn ilemektedir.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

KAN VE TAPINAK VALYELER'Aytun ALTINDAL

hareketin olmazsa olmaz nkouludurlar. Oysa. Trinite'nin stnln savunan ve deyim yerindeyse,
"Yanl Yoldan Doru Hedefe" gitmekte olduunu sanan 6kmenistler, Devletleri zoruyla laikletirilmi de
olsalar Mslman lkelerinde br direnile karlamakta ve sadece yoksul krsal alanlarn Devlet terrne
maruz kalm kesimlerinde yaayan yurttalarn ve byk kentlerin "kknden" kopartlm genlii
arasnda etkili olabilmektedirler. Buna ramen nmzdeki be yl iinde "Gmrk Birlii" iine alnarak
ehliletirilmi olan Trkiye'nin Mslman halk 6kmenizm'in eitli klflar ve maskelerle ortaya kacak
olan formlarndan ok etkilenmeye adaydr. Dolaysyla Mslmanlarn bu konuda ok dikkatli olmalar
gerekmektedir. Trkiye'de yaayan mtedeyyin Mslmanlar nmzdeki on yl iinde ok youn bir
Hristiyan-latrma kampanyasyla kar karya kalacaklardr. Bu kampanya ok hzl bir ekilde
balatlm ve rnein stanbul ve zmir'de onlarca "Ev Kilisesi" yasalara

aykr olmamasna ramen alm ve yaklak 12.000 kadar Trk, Hristiyan dininin eitli Kiliselerine
katlmtr.

LK HEDEF HIRSTYANLATlRMAK Son sz: Hristiyanla ve amzdaki gl Ekmenizm


hareketinin ynlendiricilerine gre Yahudiler ve Mslmanlar "Doru Yolda Yanl Admlar Atan" iman
sahibi insanlardr. Bunlar "Ekmeneye=Uygarlk" kazanabilmek iin Hristiyanlatrmak ilk hedeftir.
Onlara gre Bat'nn istedii llerde ve koyduu normlar erevesinde "Laikletirilmi" ve bylelikle de
"Ntralize" edilmi olan baz Mslman lkeler bu "Gei Dnemlerini" tamamlamak zeredirler. Bu
lkelere yaplacak youn misyonerlik faaliyetleri ve "Evangelization" gnmzde Ekmenik

VATKAN

l .12. TRK DOSTU' MASKEL PAPA

O Trk Dostu Popo di ve tannan 23. John'un Trkiye'de bulunduu yllarda Mslmanlara deil
Yahudilere yakn olduu bilinmelidir. Papann Trkleri seviyorum dedii dorudur, Ancak bunlar Trk

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Vatanda olan Aznlk Trkleri'ydi. Mslman Trkler deildi.

***

HiTLER'iN SS TiMLERi VE P2 MASON LOCASI SKANDALI

Papalarla gizli Hristiyan tarikatlar ve rgtleri arasndaki ilikiler "Resmi" tarihin dndaki alternatif tarihin
ba konusudur. Tarihin eitli dnemlerinde Papalar bu gizli tarikatlarla ilikiler kurmular ve fakat
bunlardan pek az resmiyet kazandrlarak Kilise belgeleri arasna alnmtr. yine de ok zengin bir
dokmantasyon vardr. Papalarn belgelere gemi ilikileri iinde Templar, Gl ve Ha ile gnmzde
ok etkili olan ve sa'nn lmediini, evlendiini ve ocuu olduunu ve bu slaleden gelen Krallarn
Fransa'da egemenlik srdklerini ne sren Priory of Sion (Sion'un ncs/Egemeni) rgt vardr. Bu
rgt 12. yzylda Papa 3. Rlexander tarafndan tm iddialaryla kabul grm ve beratlandrlmt.
Sonraki Papalar rgt ezmiler ve kaytlarn Kiliseden kartmlard. 6u rgtn yneticilerinin
gnmzdeki iddialarna gre tarihte bir ok nl ahs bu rgte alnmlar veya bizzat onlar tarafndan
desteklenmi veya yetitirilmilerdi. rnek olarak Isak

Newton, Hugo verilmitir. 20. yzylda ise General De Gaulle ve Andre Gide bu rgtn yeleri arasnda
saylmaktadrlar. rgt, sa'nn ailesinden gelen bir erkein yaamakta olduuna inanmaktadr. Hitler

bu ahs ele geirebilmek iin zel SS timleri oluturmu ama Franszlar onu ngiltere'ye karmlardr.
Savatan sonra yeniden Fransa'ya dnen bu ahs halen Paris'te yaamaktadr. 10 yl nce patlak veren
P2 Mason Locas skandali ite bu rgtle balantlyd. 6u fantastik rgt, Avrupa Birlii tam olarak
kurulduu zaman sz konusu kiinin bu birliin "Kral" seilmesini istemektedir, ister inann ister
inanmayn...

KiliSE NDE KLSELER

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Gl ve Ha olsun, Templar olsun, bu tr rgtler Vatikan tarafndan "Klise iinde Kilise" olmakla
sulanmlardr. Dolaysyla bunlarla o ve dier Masonik Localarla iliki kurulmas Vatikan tarafndan
iddetle cezalandrlmtr. Nedir ki Vatikan'da, gnmzde de bu tr rgtlerin yeleri vardr. Mason
Kardinaller ve papazlar vardr. 6u ruhbanlar her ne kadar Katolikseler de retileri bakmndan daha ok
eski Hristiyanl temsil eden Kopti Kilisesi'ne yn veren Aziz Mark'n gizli ncil'inden etkilenmilerdir.
Eski BM Genel Sekreteri Butros Gali'nin yesi olduu bu Kilise tm isko ve Keltik gelenei belirlemi
olan Kilisedir.

GL VE HA RGT YES PAPA RONCALL

Piskopos Angelo Roncalli de ite byle bir ruhtand. nemli bir Katolik gazetesi olan The Universe
(Evren)n ba editr olan Pier Compton'un akladna gre Roncalli, sembolleri Gl ve Ha olan bir
rgtn yesi yaplmt. Roncalli 1935'e kadar Sofya'da Vatikan'n Diplomatik Servisi'nde (Vatikan'n
Gizli istihbarat rgt) alm, sonra da Apostolik Temsilci olarak Trkiye'ye gnderilmiti. O yllarda
Trkiye'de Vatikan Bykelilii yoktu, ite Compton'un belirttiine gre Roncalli, ilk kez istanbul'da, bu
ehirde bulunan gizli Gl ve Ha rgt st yneticileri tarafndan bu rgte alnmt, ilgin olan
Roncalli'ye bu rgte girdikten sonra ilerde Papa olacann sylenmi olmasyd.

PAPA RONCALL'NN TRK DOSTU' MASKES

Roncalli Trkiye'de bulunduu yllarda (1935-45) ok iyi Trke renmiti. O dnemde Trkler
tarafndan Kurtulu-Pangalt'da bulunan Vatikan temsilciliine baz gizli ziyaretler yaplm ve bunlar Trk
istihbarat elemanlarnca saptanmt. Roncalli, son derece halim selim bir adam olarak tannmt.
Kendisinden hi kimse olaanst bir giriimde bulunacan sanmyordu. Tam bir brokrat gibi
davranmay seviyordu. 6tliye stlye karmadan olabilecek en psrk tavrlarla kesinde oturup emekli
olmay bekleyen bir Tapu Kadastro memuru gibiydi. Ama bunlarn hepsinin maske olduu sonradan
anlald.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Kardinal yaplan Angelo Roncalli, Trkiye'de ok yakn ilikiler kurmutu. Bunlardan biri de 1930"lu
yllarda tant gen ve gznn pekliiyle tannm bir politikacyd. Bu gen politikac daha sonra smet
nn'yle mcadeleye girdi ve Demokrat Parti'yi kuran kiiden biri oldu. Celal Bayar adl bu politikac
1950 ylnda Demokrat Parti'nin seimleri kazanmasyla birlikte Trkiye Cumhuriyeti'nin 3.
Cumhurbakan seildi. Kardinal Roncalli'nin Trkiye'deki en yakn dostlarndan biri ite oydu. Celal
Bayar, Cumhurbakan seildikten sonra Gl ve Ha yesi dostu Roncalli'nin ricasn krmad ve
Vatikan'n Trkiye'de bir Bykeli amas iin gereken emirleri vard. 1958'e gelindiinde Roncalli,
beklenmedik ekilde Papa seildi ve 23. John adn ald. Ve ilk ii de II. Vatikan Konseyi'ni toplamak
oldu. Bu konsey Katolik aleminde bomba gibi bir etki yapt. 1963'de, 23. John ld ama 1965'de
tamamlanan Konsey almalar Papann adn lmszletirdi. Bu konseyde olman

kararlar gnmzde Katolik alemine ve Papala yn vermektedir.

CELAL BAYAR'I IPTEN ALAN PAPA

Celal Bayar ile Roncalli'nin dostluu Trkiye tarihindeki bir ilke de imzasn atmtr. Celal Bayar eski
dostu Roncalli Papa seilince Vatikan'a giderek onu bizzat makamnda kutlayan-ilk Trk ve Mslman
Devlet Bakan oldu. O gne kadar hibir Mslman devlet bakan, Papann ayana gitmemiti. Bu
srpriz ziyaret Vatikan ile Trkiye ara sndakl ilikilerde Ortodoks alemine kar bir gzda oldu.
istanbullu

Papa, Bayar'n bu cesur giriimini karlksz brakmad. 1960'da yaplan askeri darbede Yassada'ya
gnderilen ve daha sonra da idama mahkum edilen Celal Bayar'a ok anlaml bir jest yapt. Trk Silahl
Kuvvetleri adna Celal Bayar' idama mahkum eden Sk Ynetim Mahkemesi idamdan birka saat nce
idamdan vazgeti. Bir gece nce Anka-ra'ya gelen ve bizzat Papa 23. John'un mesajn ileten bir
Kardinal, darbeci subaylara Celal Bayar idam edilirse Papay ve tm Katolik alemini karlarnda
bulacaklarn en sert dille bildirdi. Sonuta zavall Adnan Menderes ve arkadalar asldlar, komitac Celal
Bayar daha uzun yllar yaad...

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

EKMENZMN YERLEMES iiN GEREKEN DEKLK

Vatikan'n gelecei konusunda baz grlerle Trkiye'nin 21. yzylda karlaaca dinsel giriimlere
ksaca deinerek bitireyim. Kuvvetle muhtemeldir ki yeni Papa artk Vatikan'dan ok yine eskisi gibi St.
John Leteran Saray'nda oturacaktr. Bunu Katoliklik kt eklinde yorumlamamak gerekir. Tam tersine
Ekmenizm'in yerlemesi iin bu deiiklie ihtiya vardr. nk Ekmenizm'in tarihi kararlar Lateran'da
alnmtr.

GELMELERi

Trkiye'yi bekleyenlere gelince, Almanlar iin nemli olan tpk tarihte kendilerinin yaptklar gibi,
Trkiye'de slamiyet'in Trkletirilme-sini istemekte ve bu ynde almalar yapmaktadrlar. Fransa ise
Trkiye'deki laikliin bekisidir. Dolaysyla Devlet Laisizm'in her ne pahasna olursa olsun korunmasndan
yanadr, ngiltere bu iki gre kardr ve Trkiye'nin nderliinde yeniden bir Hilafet kurulmasna scak
bakmaktadr, Amerika ise, Trkiye'de artk Devletin deil, Liberallemi bir Anayasann en st deer
olarak tannmasn ve bu anayasann snrlarn izdii nsan Haklar erevesinde, Franszlarnkinden daha
zgr ve zerk bir "Din ve Vicdan zgrl"n yerletirmek istemektedir. Trkiye nmzdeki yllarda
ite Bat'dan gelecek olan bu "slam'la daha ok tanacaktr.

VATKAN'IN RNTGENI

Bu yaz dizisini bitirirken u on hususa dikkatleri ekmek istiyorum.

1. Vatikan dnyann en kk Fakat siyasi bakmdan en etkili ve

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

gl devletidir. Bunu hi unutmayalm.

2. Vatikan arivlerinde Osmanl Devleti'yle ve Cumhuriyet Trki-

ye'siyle ilgili birok belge ve sr vardr. Vatikan bunlar aklamamakta-

dr.

3. Trk Dostu Papa diye tannan 23. John Trkiye'de bulunduu

yllarda Mslmanlara deil Yahudilere yakn olduu bilinmelidir. Pa

pann Trkleri seviyorum dedii dorudur, Ancak bunlar Trk Vatanda

olan Aznlk Trkleriydi. Mslman Trkler deildi. En yakn dostu ise

Karaim asll bir Trk siyasetisiydi.

4. Vatikan, nsan Haklar, Demokrasi, eitlik vs. vs. gibi ierikleri

boaltlm sloganlar kullanarak ve kullandrarak Trkiye'deki her trl

blclk akmn desteklemektedir. Nedir ki Katolik Kilisesi'ni eleti

ren Prof. Hans Kng ve Prof. Dreverman gibi dnyaca nl ilahiyatla

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

r Kiliseden attrm ve onlar Aforoz etmekle tehdit etmitir. Bylece

de gerekte nsan Haklar'n ve Demokrasiyi hi sallamadn kantla

mtr.

5. Vatikan bir yandan blc terrist PKK'ya ve Krtlere destek

verirken Apo'yu korumas altna alm ve idam edilmesini engellemeye

almaktadr. Terrizme kar olmas gereken bu dini kurum, konu Tr

kiye olunca "ifte Standart" uygulamakta ve BM'nin Terrizmi su sa

yan uluslararas kararlarn hi dikkate almadan Terrist Krtlere mad

di ve siyasi destek salamak iin her trl diplomatik giriimde bulu

nabilmektedir.

6. Vatikan'n zellikle Krtlere ynelik bir Hristiyanlatrma prog

ram vardr. Bu erevede Krte ncil basm ve Dinsel propaganda fa

aliyetlerine 1992'den bu yana hz vermitir.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

7. Vatikan, Trkiye'de ve Ortadou'da ve Trki Cumhuriyetlerde

srdrmekte olduu Misyonerlik faaliyetlerine baz slamc evreleri de

ekmeyi baarmtr. zellikle OPUS DEl bu ilikilerin kurulmasnda belirleyici bir rol oynamaktadr.

8. Vatikan'n zellikle Turizm ve naat sektrlerinde Trkiye'de

ortaklarnn olup olmad bir an nce aratrlmaldr. zellikle ispan

yol irketleri incelenmelidir.

9. Vatikan, Fener Patrikhanesi'nin "Devlet inde Devlet" olmak ar

zusunu desteklemeye balamtr.

10) Vatikan, Trkiye'nin AB'ye girmesine kesin kardr. 20 Kasm

2000 tarihinde Papa yanna Ermeni Patrii 2. Karakin'i alarak bir ak

lama yapm ve ezcmle yle demiti: "20. yzylda gerekleen tm

soykrmlarn sorumlusu Trklerdir." Benden bu kadar. Gerisine Milleti

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

miz karar verecektir.

KAYNAKA

Bu dizinin hazrlanmasnda aadaki kaynaklardan yararlanlm-

tr.

Papalk Belgeleri:

* Papa Paul VI/To all Religious Add. May 23, 1964.

* Apostolic Constitution On The Post-Council Jubilee Issued by Pope Paul VI

December 7, 1965.

* Encyclical Letter of Pope Pius X/Pascendi Dominici Gregis and

Syllabus/Lamentabilli Sane July 3, 1907.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

* Decree on The Catholic Churches of The Eastern Piety By His Holiness Pope

Paul VI November 21, 1964.

* Dogmatic Constitution On The Church/Lumen Gentium By His Holiness Pope

Paul VI November 21, 1964.

* Apostolic Exhortation/Cateshesis in our Time. By John Paul II, October 16,

1979.

* "Grata Recordotio" By His Holiness Pope John XXIII.

* Encyclical Letter Of Pope Pius XII, September 30. 1943.

o Declaration On The Relation Of The Church To Non-Christian Religions.

Proclaimed Bu Paul VI, October, 28, 1965.

o De Activitate Missionali Ecclesice Promulgated By His Holiness, Pope Paul

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

VI, December 7, 1965.

o Pontifical Council For Promoting Christian Unity/Directory For The App-

licotion Of The Principles and Norms of Ecumenism.

* Post-Synodal Apostolic Exhortation of John Paul II The Lay Members Of

Christ's Faithful People.

* Post-Synodal Apostolic Exhortation of His Holiness Pope John Paul

Il/Reconciliatio et Paenitentia.

* 6ncyclical Epistle Of His Holiness Pope John Paul II Slavorum apostoli/St.

Cyril and Methodius.

* Encyclical Letter ut Unum Sint/Holy Father John Paul II.

* Micsale Romanum/lssued By His Holiness Paul VI, Feb. 14. 1969.

* Sacram Liturgiam/By His holines Pope Paul VI, Jan 25, 1964.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

* The Conslusive Document/The International Congress of Bishops Rome,

May 10.16.1981/Synod Hail in the Vatican.

* Religious and Human Promotion etc. By the Sacred Congregation for

Religious and for Secular Studies March 1980.

* Decree On Ecumenism Pope Paul VI Nov 21 1964/Vatican Library.

* Apostolic Exhortation of Paul Vl/On Evangelization in the Modern World,

december 8, 1975.

* Catechism of the Catholic Church, Vatican. 1994.

Dier Kaynaklar

* Church, Ecumenism and Politics by Cardinal Joseph Roztinger 1988.

* Congregation for the Clergy/Directory on the Ministiry and life of Priests.

* The Early Christian Fathers Edited And Translated by Henry Bettenson,

1956.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

* The Pope Speaks/The Church Documents Bimonthly Vol. 45, No, 5 Bruno/For-

te/The Church: kon Of The Trinity, 1991.

* The Catholic World Report, Nov 1995.

* "Bilinmeyen Hitler", Aytun Altndal, Yeni Avrasya Yay., Ankara, 2000.

TAPINAK VALYELER

2.1. VALYELERNN DN

* Akdeniz'in ortasnda kra bir ada. Uzun bir gemii, hareketli bir tarihi ve nl valyeleri var.
valyeleri ve tarikatlar... Malta'nn tarihi ise Akdeniz'de sz sahibi olmu Osmanl mparatorluu'nun
tarihiyle neredeyse i ie.

* Avrupa tarihinde Malta Adas'nn Trkler tarafndan kuatlmasndan daha iyi bilinen ikinci bir sava
ans yoktur." Bu szler Volter'in. 1565'de Kanuni'nin paalar tarafndan 200 gemi ve 40.000 asker
gnderilerek balatlan Malta kuatmas sadece 700 valye ve 9000 askeri olan Malta valyeleri
Devleti tarafndan pskrtlm ve bu askeri harekt yneten Mustafa Paa, urad hezimeti canyla
demiti, Avrupal tarihilere gre Malta kuatmasnn baarszlkla sonulanmas Akdeniz'in tam bir
Trk-Mslman gl olmasn nlemi ve tm Avrupa Hristiyanlnn Trklerin egemenliine girmesini de
durdurmutur. Oysa bu Malta valyeleri, ok deil krk yl nce 1520'lerde kendilerine verilmi olan
Rodos Adas'ndan yine Sultan Sleyman tarafndan srlm, ispanyol ve Sicilya krallklarnn himmetiyle
kimsenin oturmak istemedii, koskoca bir kayalktan ibaret olan kra Malta'ya yerlemek zorunda
kalmlard.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

***

nce "merhaba!"

Malta'da konuulan resmi dilin yaklak %70'i Arapa kelimelerden oluuyor. Bylelikle Arapa, Malta
dili araclyla AT'nin resmen tand diller arasnda yer alrken Trke bu kategoride de dta braklm
durumda. Malta'da yerli Malta dilini konuan ve ounlukla ii, kyl ve kk esnaf halk kesimiyle,
eitimini aile iinde ve okullarda dorudan doruya ngilizce renerek yapm st snf arasnda klt-

rel bir atma var. Daha ok st kademe brokratlarn ve varlkl kesimin bal olduu "Milli Parti'nin
taraftarlar ngilizce'ye arlk verirken halen iktidardaki "i Partisi" Maltacay glendirmeye ama
ngilizce'yi de dlanmamaya alyor.

Malta'ya hava yoluyla gelen bir Trk nce "Merhaba" kelimesiyle karlar. Eer Arapa'ya biraz
ainal varsa, Trke'ye girmi olan bu dilin kelimeleriyle gmre "Duhl" der ve kapdan "Huru"
yaparak kar. Yayn organlarnda ve resmi yazlarda en sk duyaca kelimeler ise "Milli", "Tebli",
Tarik-Vol", "Hak", "Takvim" olur.

Maltallar iin kendilerini vme ve gururlanma arac Trkiye, Avrupa'nn durduramad Trkleri biz
durdurduk. Biz olmasaydk sava Trkler btn Avrupa'y ezip geerlerdi, diyorlar. Malta'nn en
tannm aydnlarndan biri olan Dr. Paul Cassar bir grup Amerikal gazeteciye hi duraksamadan
Trklerin Avrupallardan ne denli gl ve "Kiilikli" insanlar olduklarn benim nmde syledi. Gerekten
de Kanuni, Viyana dnda sadece Malta'da ordusunun yenildiini grd.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Malta 18. yzylda tarihini deitiren byk olay yaad. lki Osmanllarn Malta'y sava blgesi
olmaktan karmalaryd. Maltal tarihilere gre bu ayn zamanda Malta valyeleri'nin de sonunun
balangc olmutu. Nitekim 1878'de Napolyon, Msr'a giderken kendisine gda ve su yardm yapmak
istemeyen Maltallar, ngiliz General Nelson araclyla Napolyon'dan kurtuldular, ngiliz egemenliine
girdiler. Bu dnemde valyeler etkilerini yitirmeye baladlar. ngilizler Malta'y daima bir askeri s
olarak kullandlar ve gelimesine katkda bulundular.

2. Dnya Sava srasnda Malta bu kez de eskiden beri Akdeniz'e inmek isteyen Ruslarn ve Almanlarn
dikkatini ekti. Bunun zerine ngiltere ve Amerika, Malta'da gl birer s kurdular ve 1942-43
yllarnda buradan yaplan askeri saldrlarla Sicilya ve talya, Nazi igalinden kurtarld.

Malta valye Devleti bizim ksaca "Korsanlk" dediimiz "Corsair" (Devlet izniyle ak denizlerde gemi
soymak) uygulayan bir yap zerine kurulmutu. Osmanlnn zengin gemilerini vurarak servet edinmiti.
Malta ayn zamanda Akdeniz'de bizim yine Korsanlk dediimiz

Malta tarihi, "Trklersiz" bir anlam tamyor. Malta kltr de yle. Koyu ve sofu Katolik olan
Maltallar, gnmzde hl "Boanma", "Doum Kontrol" gibi konularda Roman Katolik Kilisesi'nden
bakasnn szn dinlemiyor.

MALTA ADALARI

Malta, Gozo ve Comino adalarndan oluan Malta Adalar, Akdeniz'in kalbinde 90 km. gneyinde ve
Kuzey Afrika kylarndan 290 km. uzakta. Muhteem limanlar ve stratejik konumu nedeniyle, benzersiz
renkte bir kltre ve zengin bir tarihe sahip. Son nfus saymna gre, toplam nfusu yaklak 350.000.
Malta Adalar'nn en by Malta 264 km2; Gozo 67; Comino ise 3 km2. Km2'ye 1104 kii dyor.
394'e kadar Roma, 870'e kadar Bizans hakimiyetinde bulunan adalar, 1001 ylna dek Araplarn elinde
kaldktan sonra, Sicilya'nn oldu. 1814'ten itibaren ngiliz kolonisi olan Malta, II. Dnya Sava'nda nemli
bir rol oynad. 1964'teki Bamszlk Anayasas'yla ingiliz smrgeliinden kurtulan Malta, 1974'e dek bir
monariyken; artk bir bakan ve parlamentonun ynetimindeki, liberal parlamenter bir demokrasi.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Bakan, 1994'de parlamento tarafndan be yllna seilen Dr. Ugo Mifsud Bonnici. Babakan da
1996'da iktidara gelen i Partisi'nin lideri Alfred Sant.

'93-

TAPINAK VALYELERl

* * *2.2. DEVLET INDE DEVLET* Malta, dnyada nfus younluunun en fazla olduu drdnc
lke. -valyeleriyle tannan Adalar, her yl turist aknna uruyor, Ancak Turizm Bakan tek bir eyden
ikyeti; o da Malta'nn yanl tannd: "Malta, tarikatlarn deil; Maltallarndr!

Malta ve Tarikatlar

Malta'nn nl tarikatlarna gemeden, tarikat kavramnn zerinde durmak gerekiyor. Trke'ye Tarikat
olarak evrilmi olan "Order" kavramyla balantl iki kavram daha vardr. Tarikat ite bu iki kavram
anlaldktan sonra ortaya kar. Tarikat kavram daha ok Katolik aleminde geerli bir kavramdr. Dier
iki kavram "Sect ve Cult" ise tm Hristiyanlkta geer. rnein Benediktinler, Fransiskanlar, Karmelitler,
Dominikonerler birer tarikattr. Bunlar dorudan doruya Papalardan aldklar Kutsamalar (Blessing) ve
izinlerle kurulmulardr. Bir de Mandicant diye bilinen tan katlar vardr. Bunlar hibir dnyevi ile
uramayan "Kei" tarikatlardrlar. Keiler (Monks) manastrlarda yaarlar ve ok gerekmedike d
dnyayla temas kurmazlar. Dierleri ise alkol bamllndan tutun, amerikan futboluna kadar her alanda
insanlarla i ie olmak zorundadrlar. Hristiyan aleminde gze grlmese de Manastr Keilerinin
tarikatlaryla Kilise papazlarnn tarikatlar arasnda

gizli bir mcadele vardr. Keiler daima yoksullardan yana ve onlarn orasnda yaamay semilerken
papazlar ve papalar zenginlerden yara ve debdebe iinde yaamann dinen caiz olduu grndedirler.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Adann gerek sahibi olmay yeniden gndeme getirmi olan bir "Devlet" daha var. Bu da "Malta
valyeleri Devleti". Ksaca S.M.O.M. diye bilinen bu devlet de Malta ile imzalam olduu ikili
anlamadan yararlanarak Malta'daki, daha nce elinden alnm olan haklarn ve mlklerini geri alma
aamasnda. Hatta bir gazetecinin anlattna gre valyelerle Malta Devlet! arasnda bu anlama
imzalanrken zellikle 6. Madde'de tam bir hukuki boluk yaratlm ve bunun sayesinde ilerde
valyelerin yeniden Malta'ya dnmelerine yeil k yaklm. Onlar da geri dnmeye hazrlanyor gibiler.
Bir anlamda Malta'da hem Cumhuriyet hem de koyu ve sofu Katoliklerin Tarikat olan "St. John
valyelii" bir arada yaayacak. Hani benzetmek gibi olmasn ama bu Trkiye'de "Hem Cumhuriyet hem
de Hilafet" olsun demek gibi bir eyi

Sizim Osmanl tarihinde okutulmayan ilgin bir olayn Malta'da her frsatta anlatldna tank oldum. Olay
u: 1610'da Osmanl, ok gvendii baz leventlerinin esir olarak Malta valyeleri'nin ellerine dmelerini
planlyor. Bir "Corsair" saldrsnda teslim olup esir dyorlar, Ada'da en ar ilerde altrlrlar. Ada'da
en ar ilerde altrlrlarken Osmanl'nn planna gre bir yandan da "Malta halkn zalim valyelere
kar kmaya ve isyana tevik ediyorlar. Yani tam bir "Beinci Kol" faaliyeti. Ve isyan balyor. Malta
halk zalimlere kar ayaklanyor ve ksa bir sre iinde kaleleri ele geiriyorlar. Bunun zerine italya ve
Sicilya'dan gelen krallk Ordular, Osmanl yetieme-den isyan bastryor ve leventlerin ba Ali Bey'le 19
Trk' yakalyorlar. Bundan sonras ok korkun ve hazin...

ikenceyle vnen Maltallar

Gnmzde Malta'y turistik amalarla ziyaret edenlerin yollar Malta'nn nl "Zindanlarna" da dyor,
Ali Bey ve arkadalarna yaplm olan korkun ikenceler, maketlerle, ses ve k grntleriyle
anlatlyor. valyelerin Trklere ikence yapmaktan nasl zevk aldklar da... "Trkler o kadar
dayanklydlar ki valyeler ne kadar ikence yaptlarsa onlar ldremediler. Bunun zerine her sabah
ezan vaktinde bir Trk' kalenin burcundan asarak ldrmeye baladlar. Trkler bir an nce idam
edilmek iin birbirleriyle yartlar" diye yazm Maltal bir tarihi.

Mihmandarm bu olay daha deiik yorumlad. "Eer Trklerin balatt halk ihtilali olsayd, Maltallar,
Fransz ihtilalinden yaklak 180 yl nce dnyada "ihtilal" yaparak Cumhuriyet kurmu ilk devlet olmak
erefini kazanacaklard. Bylelikle zalim valyelerden kurtulmu olacaktk."

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Osmanl silah zoruyla alamad Malta'ya ajanlar sokarak ihtilal" kartm! Hem de nihai amac
"Cumhuriyet" ilan etmek olan bir "ihtilal"!

ilgintir ki Maltallar dnyaca nl valyelerinden ve onlarn tarikatlarndan pek honut deiller. Turizm
Bakan Karmenu Vella ile yaptm grmede o da ayn kaygy dile getirdi. "Nedense Malta der

demez herkes valyeleri soruyor. Biz bundan mutlu olmuyoruz. Evet valyeler var. Onlarn tan katlar
var. Ve bu aday dnyaya onlar tanttlar, Ama bunlarn dnda bir de gerek Malta var. Biz bu Malta'nn
tannmasn ve sevilmesini istiyoruz. Bu Malta Maltallarndr, tarikatlarn deil. Siz Trk olduunuz iin
sylyorum, Ankara Hkmeti bize hep Malta valyeleriyle Trklerin savalarnn anlatlmasndan iki
lkenin turizm ve kltrnn zararl kacan nazik bir ekilde hatrlatt. Ben de ayn kandaym. Bizim
valyeler dnda bir kltrmz gstermek istiyoruz." Turizm Bakan Vella gen, giriimci ve dinamik
bir politikac. Malta'da esmeye balam olan "Deiim' rzgrn yakalamay baarabilmi bir "Sosyalist".
Trkiye ile Malta arasnda "Sava konseptlerine" deil dostlua dayal ilikiler kurulmasndan yana.
"Hkmetimizin gr de budur" diyor.

Gnmzde Malta'daki valye tarikatlarnn tamamna yakn kendilerinin 1048'de balayp 1240'a
kadar srm olan bu Templar geleneinden geldiklerini ne srerler. Ksa ad S.M.O.M. olan "The
Sovereign Military Hospitaller Order Of St. John of Jerusalem of Rho-des and of Malta"da (Rodos,
Malta ve Kuds St. John valyeleri askeri ve Egemen Tarikat) halen dnyada kabul edilen ve Malta
Devleti nezdinde bir bykeli tarafndan temsil edilen tek "Tarikat devletidir". Bunlarn kendi pasaportlar
ve elilik binalar vardr. Merkezleri Roma'dadr ama "kararghlar" Malta'dadr.

Srgnler...

Kurtulu Sava srasnda, 145 Osmanl devlet ve din adam, asker ve yazar ingilizlerce Malta'da tutuldu.
28 Mays 1919'da Malta'ya srgne gnderilenler arasnda; eski sadrazam Said Halim Paa, eski
eyhlislam rgpl Mustafa Hayri Efendi, Abbas Halim Paa, Mithat kr, ismail Canbulat beyler ve

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Ziya Gkalp, Hseyin Cahit, Ahmed Aaolu gibi yazar ve gazeteciler de vard. 16 Mart 1920'de son
Osmanl Meclis-i Mebusannn baslmasyla; Kara Vasf, Hseyin Rauf (Orbay)'n da aralarnda olduu 93
kii daha adaya gnderildi, ingilizler Sevr'i Osmanl'ya kabul ettirmek iin bu srgnlerin yarglanma
hakkn koz olarak kullanacakt. 1921 Londra Konferans'yla srgnler serbest kald, Ancak 13 srgn,
adadan aynlamadan ld.

TAPINAK VALYELER

2.3. TAHTI OLMAYAN iMPARATOR

* Paleolog Hanedan 1453'ten sonra ar'a snyor ve son Bizans imparatoru XI. Konstantin'in yeeni
Zoe-Sophia, ar III. Ivan'la evlendiriliyor. arlar, Bizans'n yasal savunuculuunu stleniyor.

***

S.M.O.M. tarikatnn Malta'daki Bakan (President) Roger di Giorgio ile Valetta'daki muhteem
kararghnda grtm. Roger di Giorgio, ksaca K.G.CM.G. denen "valye Byk Ha'n Tama
Hakkna Sahip ahs". alma odasna girdiimde duvardaki byk bir portre dikkatimi ekti. Kim diye
sordu. Bakannn cevab olduka dndrcyd.

Malta halknn valyeleri niin sevmedikleri belki de en iyi bu szlerden anlalyordu. valyeler
gemite olduu gibi gnmzde de sadece Katoliklerden seiliyor. Bu tarikatn bir de "Sahte valyeleri
ve Tarikatlar Soruturma Dairesi" var. S.M.O.M. kendisi dnda sadece iki tarkat gerek valye
tarikat olarak tanyor dierleriyle ba kurmuyor. Bunlar 1888'de ngiltere'de Kralie Viktorya tarafndan
kurdurulmu olan "The Most Venerable Order of The Hospital of St. John of Jerusalem" ile Protestan
Almanlar tarafndan kurulmu olan "Der Jo-

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

>98-

"99*

honniteorder, Balley Brandenburg des ritterardens des St. Johannis." S.M.O.M. bu ingiliz ve Alman
tarikatlarnn Hollanda ve sve'te kurduklar tarikatlar da gerek tarikatlar olarak kabul ediyor. Dier
tm tari-katlarn kendileriyle ve Kuds, Rodos ve Malta'yla valyelik olarak balar olmadn sylyor.

Roger di Giorgio S.M.O.M. tarikatnn Malta'daki Bakan ama kendisi valye deil. Meslei mimarlk.
Tarikate ait binalarn restorasyonunda etkili olsun istenmi. "Bizim Malta'da birok kalemiz ve saraymz
vardr" diyor. "Gerekte btn Malta'y biz kurduk. Valetta Avrupa'da ehir plan nceden tasarlanarak
kurulmu ilk bakenttir. Dier ehir Madina da yledir" diye ekliyor. Bu Madina ad da Arapa
Medine'den geliyor, Arapa Medine, medeni ehir demektir.

nilenleri sevmiyoruz." diyor. Ne gibi sylentiler diye srar ediyorum ama nafile. Prens aleyhine alm olan
baz davalar olduunu biliyorum ama bakan bunlara deinmek istemiyor.

Daha sonra grtm ayn tarikatn bir baka yesi Marki Cle-ment de Piro ise, kk bir mzeyi
andran evinde bana Bizans mparatoru diye tantlan kiinin kendilerince "Gvenilir bir ahs" olmadn
aka sylyor. "Bu adamn kimlerin hesabna altn biz biliyoruz." diyor, Ama hepsi o kadar.
S.M.O.M. yetkilileri sylemiyorlar ama Bizans mparatoru'nun "Birilerinin hesabna alan adam" olduu
izlenimi verilmek isteniyor. Acaba bu birileri Ruslar m diye dnyorum? Daha sonra bu dncemi
dorulayan baz bilgiler de aktarlyor.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Trklerle hep savatk*

Roger di Giorgio, kaleyi gezdirirken birden ilgin bir aklama yapyor. "Bizi slam'a kar bir tarikat
zannetmeyin" diyor. Ben de Trkiye hakknda ne dndn soruyorum. "Biz tarihte hep Trklerle
savatk. Onlar ok iyi tanyoruz, Ama artk a deiti. Bizim Trkiye'yle alp veremediimiz bir ey yok.
Trkiye'nin de dier devletler gibi baarl olmasn isteriz, bu kadar."

Nedir ki, tarikatn dier yeleri Trklerin AT'de yerleri yoktur diye aka sylyorlar. Konu slamiyet'e
gelince; Araplardan ok yararlandklarn ve daima iliki iinde olduklarn vurguluyorlar. Trkler iinse
sadece iyi askerdirler ve bata Kanuni olmak zere byk devlet adamlar yetitirmilerdir diyerek
konuyu kapatyorlar.

Yahudileri de benzer biimde geitiriyorlar. Malta'da Yahudi yok denebilir. Gemite kaytl sadece 50
aile varm. Bunlar da daha ok valyelerin "Kirli Para" ilerinde kullanlmlar.

Bakan Roger di Giorgio'ya, "Bir de Bizans imparatoru Prens Henri Paleolog var. Onun hakknda ne
dnyorsunuz?" diye soruyorum ve bir belge gsteriyorum. Bakan isteksizce inceliyor evrak: "Bizim
Vigo ile sorunlarmz var; (Vigo Prens'in adlarndan biri) hakknda syle-

esrarengiz imparator

Prens hakknda S.M.O.M. gibi dnmeyenler de var. mparator hakkndaki kukular belirli
kskanlklardan, hrslardan ve kar atmalarndan m kaynaklanyor yoksa daha derinlerde yatan baka
nedenler mi var? Bizans mparatoru'nun "Byk stad" olduu tarikatlarla grmeye gittiimde baz
bilgiler edinebiliyorum.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

S.M.O.M. diye bilinen tarikat 1798'den sonra Rus arlarnca korunmaya alnyor. ar'n Ortodoks
Kilisesi'nin ba olmas, baz sofu Katolik valyelerin ayrlarak kendi balarna yeni bir tarikat
kurmalarna yol ayor, Ama birok Katolik valye Rus ar'nn desteini istemeden de olsa
kabulleniyor. 1917'ye kadar arlar bu tarikat ynetiyor. Paleolog Hanedan ise 1453'ten sonra arlara
snyor ve son Bizans mparatoru XI. Konstantin'in erkek kardei Thomas'n hz Zoe-Sophia,ar III.
van'la evlendiriliyor. Bylece arlar hem tm Ortodoks dnyasnn ruhani liderliini hem de Bizans'n
yasal savunuculuunu stlenmi oluyorlar.

Bolevik ihtilali bu staty batan sona deitiriyor. Bu dnemde devreye baz ok zengin ve gl
Amerikallar girmeye balyor. Malta valyeleri Katolik ve Ortodoks tarikatlar olarak blnyorlar. Bir
ksm da "Ekmenik" yani "Dinler Aras Dialog" (sadece Hristiyanlar iin geerli) tarikatlar haline
geliyorlar. Bunlardan S.M.O.M., bata Vatikan

olmak zere 45 lkede Bykeli dzeyinde temsilci bulundurabilme hakkn kazanyor. Bylece
S.M.O.M. resmen 'Devlet iinde Devlet" statsne kavuuyor. Kendi bayra, pulu, pasaportu, imtiyazlar
ve zel vergi sistemine sahip olan "Egemen Bir Devlet". Ayn zamanda UNESCO'da, AB'de, FAO'da,
WHO'da vd. daimi delegasyonlar bulunduruyor. Kzl Ha ve dolaysyla da Kzlay'la sk ilikiler
kuruyor.

Ama hakknda kt izlenimler de douyor. rnein baz Yahudi evreleri 2. Dnya Sava srasnda
Yahudilerden alnan paralarn ve altnlarn Kzlha ve onun yneticilerinden olan bu Sen John Tarikat
tarafndan eitli lkelere -bu meyanda Trkiye'ye- karldn sylyorlar, talya'da patlak veren nl P2
Mason Locas skandaline adlar kartrlyor. P2'nin 1200 yesinden en nde gelenlerin ounun
S.M.O.M. yesi olduklar yazlyor. Ksacas kendisinden baka kimseyi gerek kabul etmeyen "Kibirli"
S.M.O.M. baka tarikatlar tarafndan "Papann ve Vatikan'n Oyunca" olarak grlyor ve gsteriliyor.

TAPINAK VALYELER

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

2.4. iMPARATOR NE ISTlYOR?

nasl imparator olunur

Dnyada en zor ilerden biri budur. Byle bir iddiann sahibi, nce kararlar uluslararas mahkemelerce
kabul edilebilecek bir st makamdan; Papalk, Patriklik veya egemen bir kraldan "Fons Honorum" diye
bilinen bir yetki belgesi almak zorundadr. 11 ubat 1869'da Prens Giovanni Antonio Lascaris Paleolog,
Bizans tahtnn yasal varisi olduu gerekesiyle Papaya bavurarak kendisinden (Papa IX. Pius) "Fons
Honorum" almt. Karar Roma Senatosu'nun zabtlarna geirilmiti. (Bkz. Congregazione Araldica
47-68). 27 Mart 1869'da karar ingiliz Asalet Sicili'ne ilendi. 27 Mart 1869'da Prens Gerolamo de Vico
Lascaris Paleolog Roma Senatosu'na bavurarak imparatorluk sfatnn Roma hkmdarlarnn Altn
Sicili'ne kaydedilmesini istemi ve istei de yerine getirilmiti. 6 Austos 1874'de Prens Giovanni Antonio,
yeeni Prens Don Gerolamo'yu -imdiki imparatorun bykbabas- mparator olarak tayin etmiti. Bu
devir ilemi ve hakkna da Jus Honorum denilir. Fons Honorum sahibi bir soylu,

setii bir soyluya Jus Honorum yani unvanm kullanma yetkisini devredebilir. 3 Temmuz 1961 'de
Flori-da'da bir mahkeme, imdiki imparator Prens Henri'nin babas Prens Sezar'n her iki hakk da elinde
bulundurduuna ve diledii gibi tasarruf edebileceine karar vermiti. 24 Mart 1964'te ise ABD,
Sirakuze'de Prens Henri'nin aleyhine alm bir sahtecilik davasn mahkeme reddetmi ve Prensin
babasndan intikalen kendisinde olan bu iki hakk diledii gibi kullanabileceine karar vermiti. 14 Kasm
1990'da Prens Henri Londra'deki "College of Arms" (Asalet Sicil Kayt Okulu)'nda asa-

(etini ve eceresini belgelendirdi. Nihayet 16 Nisan 1991'de Fransz st mahkemesi (La Cour de
Cassation) Prens Henri'yi at bir "Asalet verme davas'nda hakl bularak tasarrufun hakknn kendisine
ait olduunu onaylamt. Daha nce Majr Castillo'nun gsterdii mahkeme karar ise (1997 tarihli) en
son karard. Yani stanbul'daki Bizans Tah-t'nn Yasal Varisi olduunu iddia eden ve bu iddiasn da
talya'da, Fransa'da, ingiltere'de, Amerika'da ve Rusya'da mahkeme kararlaryla kabul ettirebilmi bir
imparator vard, iyi mi? Trkiye'nin bandaki dertler yetmiyormu gibi bir de mparator karmlard
bamza.

Malta'da ingilizlerin egemenliklerini simgeleyen bir kulp var: Union Club. Gemite ingiliz soylularn,
subaylarn ve ailelerinin bulutuklar yermi. Halen Malta'nn en kibar ve prestijli meknlarndan. Union

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Club'da, "The Constantinian Order Of Saint George" (St. George Konstantin Tarikat'nn
Temsilcileri=Association) ile bulutum. Emekli Albay valye Antoine Pace Bonello, Agatha Christie
uyarlamas filmlerdeki emekli ingiliz istihbarat subaylarn andryordu. "Ben hep askerdim, ailem de" dedi
ve ekledi: "Sizi Majr Victor J. Castillo (ED. GC, OC sahibi bir valye) ile tantraym. Kendileri benim
"Chairman'imdir. valye Castillo 84 yanda bir 'delikanl'yd. Gler yzl ve sempatikti, iyi eitim
grm biriydi. Hemen sze girdi: "Bizim tarikatmzla ilgili bir soruturma yapyormusunuz..." Elime bir
belge tututurdu. Bu, Rusya'daki bir mahkemeye ait, 24 Temmuz 1997 tarihli bir karard. "Bu mahkeme
karar Prens Henri Konstantin Paleolog'un Bizans Taht'nn Tek

Yasal Varisi olduunu gsteren en son karardr. ncekileri de size anlatacam ve gstereceim..."

Prens Henri Paleolog Konstantin Tarikat'nn (St. George) Byk stad'yd. Majr Castillo ve valye
Bonello, onun Malta'daki resmi temsilcileriydiler. Prens, Cannes'da gizli tutulan bir adreste oturuyordu.
Majr Castillo'ya gre Prens tek ve yasal Bizans imparatoru idi. "Galiba Bizans Taht'na oturmak isteyen
bakalar da var?" diye sordum. Majr Castillo hemen dorulad: "Bakalar da bu tahtta hak iddia ettiler
ama sadece Prens Henri'nin haklarnn sakl tutulmasna karar verdi mahkemeler. Bakn kararn altnda ne
yazyor" dedi. "Bu karar Prens Henri'nin halen hkmdarln srdrmekte olan egemen bir kralla ayn
haklara sahip olduunun belgesidir ve kantdr" yazyordu. Ortada ne Bizans Taht ne de Bizans vard ama
Prens Henri Paleolog adnda biri, olmayan bir tahtn, olmayan bir devletin, olmayan bir ordunun bandaki
gerek bir mparator olduunu mahkeme kararyla tevsik edebilmiti!

Neron'un Torunu

Baka bir belgeye gre Prens Henri'nin atalar. Roma imparatoru Julius Flavius Claudius'a uzanyordu.
Julius Sezar da ayn ailedendi. Daha da nl bir atas vard: Domitius Claudius, yani nl Neron. M.S.
54-68 orasnda hkm sren bu imparator dneminde Prens'in ailesi, Vigo-Paleolog Viterbo hanedan
balamt. Prens adnn "Paleo" (Ata-sal, en eski cedde ait olmak) ve "Logos" (Hikmet, Bilgi; ilahiyatta
Tanrnn Bilincine ulamak) kelimelerinden oluturulduunu ve bu hanedana byle bir ad kullanma
hakknn verildiini iddia ediyordu. Hanedan Bizans'ta hkm srm 9. Hanedand ve imparator da XI.
Konstantin'dl.

Majr Castillo nedense tarikatn arlkl olarak Almanya'da, Mnih ve Duisburg'da eitli faaliyetleri
srdrmekte olduundan hi sz etmedi, Almanya'da ve Fransa'da bu tarikatn yaynlad, tarihsiz ve

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

basld yer belirsiz brorlerde mthi bir Trkiye dmanl yapldn ve Bizans'n yeniden kurulmas
iin imparatorun nasl var gcyle altn hi sylemedi. Bu tarikatn adn bazen "The Imperial supreme
Military Orthodox Dynastic Constantinian Order of St. George Byzantium" diye deitirerek kullandn
da anlatmad. Bu ad altnda Duisburg'da baz Krtlere el altndan iletilen bilgi ve belgelerde aynen: "Bu
tarikat Yunanistan'n Trk boyunduruundan kurtarlmasna aktif olarak katlmtr. Tarikatn nihai amac
halen Trklerin boyunduruundaki tm halklara hakl mcadelelerinde yardmc olmak, Bat dnyasnda
Bizans' sevdirmek ve Yunanistan lehine almak ve Rus Ortodoks Kilisesi'nin tantmn yapmaktr"
denildiini de sylemedi.

Bunlarla ilgili bilgiler zaten elimdeydi. Kendisine; iyi de, siz Katoliksiniz ama Prens Ortodoks Kilisesi'nin
ba. Kald ki stanbul'daki Fener Patrii, bizzat kendi elinden km ngilizce metinlerde
Bizans-Konstantinopol Taht'nn tek yasal varisi benim' diyor. Sizce u mahut Bizans Taht'nn gerek
varisi kim acaba diye sordum. Majr Castillo, "Siz Prens'in Trkiye iin bir sorun olabileceini
dnyorsu-

nuz. Ama oradan onca zaman gemi. Tarikatmz imdi sadece hayr ileriyle urayor. Trkiye ile alp
veremediimiz bir ey yoktur* dedi.

Biri, ben Bizans'n yasal, tek ve egemen imparatoruyum diyor. Yllardr baz devletleri de yanna alp bu
iin hukuki alt yapsn oluturuyor. Tarikatlar kuruyor, unvanlar datyor, gizli ve ak diplomasi yapyor;
temsilcisi ise bana Trkiye ile bir alp veremediklerinin olmadn sylyor. Tarikatn ba stanbul'u ve
Bizans' istiyor, hepsi o kadar!...

Konstantin (Byk) adn tayan bir tarikat daha var. Gerekte Majr Castillo'nunkiyle ayn ama
nedense aralarnda hibir ba yokmu gibi davranyorlar, Ad "The Imperial Constantinian Order".
istanbul'un fethinden hemen sonra, o srada Arnavutluk'ta yaayan Pale-olog'dan nceki Hanedan
Angeluslar tarafndan yine Papa'nn izniyle kurulmu. Papalk'n tand bu ilk askeri tarikat 1680'de
Avustur-ya-Macaristan adna 2000 valyesiyle; 1717'de, 1719'da ve 1734'de Dalmaya'da ve
Arnavutluk'ta Osmanl'ya kar savat. Bu yl iinde tarikatn Byk stadl Parma Dkal'ndan Sicilya
Krall'na geti.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Konstantin Tarkatna ye yaplan bir Alman casusu. Baron Rudolf von Sebottendorff bu projede. Dr. L.
F. Mizzi ile birlikte almt, ilgintir ki u anda "Byk Ba Naibi" olarak Kont Montaldo ve Modon'un
gzkt ve Prens Henri'nin Byk stad olduu "Sovereign Knights of Malta" tarikatnda da bu
Mizzi'nin olu Maurice Mizzi st dzey ynetici olarak yer almaktadr.

stanbul'daki Konstantin Tarikat

Konstantin Tarikat'nn stanbul'da daima "muhbirleri vard. 1908'de Konstantin'in yer alt faaliyetleri daha
ok Osmanl Hanedanl'nn yklmasna ynelikti. Tarikat, Hilafet aleyhtar yaynlar yaptryordu ve bunda
baz Mslman Araplar kullanmaktayd. 1915'teki Byk stad, Baron Schmidt von der Launite idi.
Baron. Boleviklere kar savamak ve arl kurtarmak iin Rusya'ya valyeleriyle birlikte gizlice
girmi ve yakalanarak ikenceyle ldrlmt. Ondan sonra Byk stadla olu getirilmiti.

Konstantin Tarikat'nn istanbul'da el altndan ynlendirdii en ilgin olaylardan biri Amerika'nn nl


YMCA (Gen Hristiyan 6rkekler Birlii) adl misyoner rgtn Trkleri Hristiyanlatrsnlar diye
1913'de kurdurtmas olmutu.

TAPINAK VALYELERi2.5. MPARATOR HATIRlNA DEVLET KURULMU

* Bu imparatorun tac da yok taht da devleti de. Ama ona bir devlet kurulmu. Diplomasi yapyor hatta
arabuluculuk!

* Esrarengiz Baron

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Baron Rudolf von Sebottendorff ok ilgin bir kimse. 1911'de ylnda Trk vatandalna alnm olan
Baron bir lokomotif srcsnn oluydu. Trkiye'de bir Yahudi ailesi tarafndan ok karmak bnyesi
olan bir Mason locasna. Memphis Locas'na, inisye edilmiti. Oysa Baron mthi bir Yahudi dmanyd.
Daha sonra bir isvirelinin almalarndan yola karak Trk Bektailii ile Masonluk arasndaki gizli
ilikileri anlatan Almanca bir kitap yazmt. 1924 tarihti bu kitapta Baron Masonluun esasnn Trk
Bektai geleneinde bulunduunu ve Avrupal Masonlarn bu bilgileri kullanarak tahrif edilmi bir Anayasa
(1717 Anderson Yasas) yaptklarn ve Masonluu amacndan saptrdklarn iddia etmiti. Imperial
Konstantin Tarikat'nn bu esrarengiz Baronu istanbul'da Beyo-lu'ndo bir "Occult" grubu oluturmu ve
buna Thule adn vermiti. Sadece soylularn ye olabildikleri Thule'nin Mnih'te 200, Almanya'da 1500
yesi vard. En nl yelerinden biri Thurm and Taxis Prensi idi.

Prens Konstantin Tarikatnn da yesiydi. rgt 1919'da "Sokaktaki adam' siyasete ekmek iin Baron
Sebottendorff un isteiyle DAP adyla bir parti kurdu, Alman ii Partisi diye bilinen bu Parti, Dietrich
Echardt adl bir okltistin getirdii bir adam yine Sebotten-dorfTun isteiyle 7-555 kayt numarasyla
partinin bana getirdi. Bu adam Adolf Hitler'di. Sonras malum...*

***

Baron Sebotteodorff ve Hitler ilikilerini renmek is Yeni Avrasya Yay. 2000. adl kitabma
bakabilirler.

Tarikat Devlet Adamlar

Konstantin Tarikat halen dnyadaki en gl dinsel ve askeri tarikatlardan biridir. Sadece talya'da
1000'den fazla VIP statsndeki yesi vardr. Son talya Devlet Bakan Francesco Cossiga bu tarikatn
yesiydi. Halen Avrupa Birlii'nde ve Parlamentosu'nda grevli birok diplomat, eski bir NATO Genel
Sekreteri ile birok Lord ve Avam Kamaras yesi de yine bu askeri tarikatn "Biraderleri" arasndadrlar.
Daha sayaym m? Vatikan'daki en az 20 Kardinal, 9 Nobel dl sahibi bilim adam bu tarikatlar.
Dahas Kral ve Taht Varisi, Paleolog bata olmak zere bu tarikatlar. Ve son olarak bu ikolatal
pastann stne konulan iki de CiA Bakan var. Onlar da bu Konstantin Tarikat'nn yesidirler. Nasl
beendiniz mi?

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Souk Savan en scak olduu l960'l yllarda Malta, ABD ve Sovyet istihbarat rgtlerinin sava
alanyd. Bir yanda NATO ve CA dier tarafta STASI ve KGB. Sovyet ajanlar Malta'daki Trkiye
delegasyonuna gelen tm ifreli bilgileri elde etme abasndaydlar. NATO Malta'da ok gizli ve nemli
bir blm kurmutu, Ad "Erken Uyar Sistemi" idi. Buna gre zellikle Trkiye'ye ynelik bir Sovyet
Nkleer saldrs sadece "4 Dakika" iinde Trk Silahl Kuvvetleri'ne iletilebilecek, Trkiye'nin NATO'nun
ileri karakolu olarak konumu ve korunmas salanm olacakt. Erken uyar sisteminin bir ad da "4
Dakika Sistemiydi, Ankara'yla Malta arasnda NATO'nun salad bu gizli istihbarat a Sovyetler'in en
ok ilgi gsterdikleri birimdi. "Sovereign Or-derOf St. John Of Jerusalem Knights Of Malta"nn ba
Kont Louis Scer-ri Montaldo de Modan Ankara-Malta arasndaki bu "Erken Uyar Sisteminde"
grevliydi. Kont Montaldo ile St. Paul's Bay'deki evinde grtm. Bu sistem Trkiye'yi

gerekten de kurtarr myd dedim. Kont bir kahkaha att. "Ad 4 Dakika idi ama bana sorarsanz drt
saatte bile Trkiye'yi kolay kolay uyaramazd." Kont'a Masonlar'la ilgileri olup olmadn soruyorum:
"Tarkatmz Katolik ve Ortodoks arlkl "Ekmenik" bir tarkattr, "Eklesiastik" (Kilise kurallaryla
ynetilen, Kilise gibi olan) deildir. Ortodokslara Masonluk yasaklanmamtr, Aralarnda Masonlar
vardr, Ama aramzda Protestan da, Anglikan da. Fener Patrii'ne bal Ortodokslar ve Ermeniler de
vardr. 72. Byk stadmz Prens 6delen de Burgh idi. 73. ise Perpignan Dk Don Roberto II. Bunlar
Katoliktiler ama "Grand Chancelleor" (Ba Naip) olanlardan biri. Kont Thorbjorn Wiklund isveliydi ve
Protestand. lmnde sonra 10 Eyll 1994'te Aragon Saray Kraliyet dairesi Byk Naiplie beni
getirdi."

Halen Byk stad olarak H.I.R.H. (His Imperial Royal High-ness=imparator) Prens Henri Konstantin
III. gzkyor. Kimdir bu ahs, anlatr msnz diyorum. Kont hi duraksamyor: Btn dnyada Bizans
Taht'nn yasal ve tek varisi kabul edilmitir, iskenderiye'deki Ortodoks Patriklik tarafndan korunmu.
Patrik Kipriyanu ve Patrik Nic-holas IV. tarafndan kutsanmtr. Onlar Prensin Protector'lardr.."

Prens Henri'nin tam ve gerek ad olduka uzun: "H.I.R.H. Prens Henri Constantine III de Vigo
Aleramico Lascaris Paleologue, Bizans mparatoru, Konstantinopol Taht'nn Yasal Varisi, Yeni Roma,
Bizans ve Teselya ile Kuds'n Yasal Byk stad halen ikinci eiyle oturuyor, ilk ei Alman'd. ikincisi
kendisinden 22 ya gen, Fransz asll Prenses Franoise.

Bu yl Kasm aynda byk bir tren yaplarak imparatorun 80. ya gn kutlanacak ve olu olmad iin
Prens Bizans mparator-luu'nu -tasz krall- yeenine devredecek. Prens yakn evresinde "Bebek

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Yzl" (Baby Face) olarak tannrm. Nedense yz hi yalanmad diyorlar.

Kont Montaldo'ya Prens Mason mudur diye soruyorum. "Onu bana sormayn. Onun statsnde birinin
talya'da yetimi olduu iin mason yaplm olmas normaldir." diyor. Kont Montaldo sylemiyor ama
Malta'da grtm baka kiiler Prensin birok sorunu Mason dostlar araclyla zdn ve
kendisinin de nl bir italyan Locas'na ye olduunu sylediler. P2 mi diye sordum. Sustular...

Masonluu brakp Kont'a ne gibi hayr ileriyle uratklarn sordum. "ncelikle biz tam anlamyla kendi
bamza bir devletiz." Yani devlet iinde devlet mi demek istiyorsunuz, diyorum. "Evet, yle" diyor.
"Dolaysyla diplomatik ilikiler kurabiliriz. Nitekim 23 Haziran 1997'de Rusya'da Prens Henri'yle birlikte
Rusya Naiplii'ni (Grand Priory) atk. Trene Rusya Parlamentosunu temsilen Yeltsin'in Bakan-!k
seimindeki rakibi Duma szcs Bayan Galina Starovoitova da katld."*

Bu kadn parlamenter bir sre sonra esrarengiz bir ekilde, evinde tabancayla vurularak ldrld.

'110'

III.BLM

VATKAN BALANTILI GNCEL YAZILAR

Kont Montaldo konumasn srdryor. "Trkiye'nin bir Kbrs sorunu var. Biz bu konuda baz
giriimlerde bulunmak iin bir karar aldk. Getiimiz hafta Ankara'ya resmi bir mektup ilettik. Kuzey

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Kbrs Trk Cumhuriyeti'ni resmen tanyacamz ve bunun da baz lkelerin bu Cumhuriyeti resmen
tanmalarna hazrlk tekil edeceini bildirdik."

te esas konu buydu Kant'a sormak istediim. Kont'un szn ettii mektup 18 Kasm 1997 tarihini ve
Dr. Antonio Ancora imzasn tayordu. Brezilya'dan postalanmt ve zerindeki Referans numaras da
A/po/DIP 10-97 idi. Mektup KKTCnin Ankara'daki Bykelisi Nazif Borman'a yazlmt.

"8u giriiminizden Ruslarn haberi var m? Onlar bu tanma iine ne derler?" diye soruyorum. "Ruslarn
haberi var" diyor. "Kbrs konusunda biz Trkiye, Yunanistan ve ngiltere arasnda arabulucu olacaz."

Bizans imparatoru Trkiye'ye "Arabuluculuk" teklif edebilecek cesareti kendinde gryor. Duy da
inanma...

TEEKKR: Malta'da kaldm sre iinde her trl yardmlarn esirgemeyen bata Turizm Bakan
Sayn Hermenu Vella olmak zere, NATO yetkililerine ve Marika Doublet'ye teekkr ederim.

VATKAN BALANTILI GNCEL YAZILAR

3.1. VATKAN-ISRAL. ANLAMASI VE TRKYE'NN DKKATNE...

Vatikan ile israil arasnda 30 Aralk 1993'te tarihi bir anlama imzaland. 8u anlamann imzalanaca
geen yl temmuz aynda Vatikan tarafndan aklanmt. Vatikan szcl geen yl yapt aklamada
kesin bir tarih belirtmemiti ve sadece 31 Aralk tarihine kadar israil'i tanyacan aklamt. Vatikan, her

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

zamanki soukkanllyla son gne kadar bekledi ve imzay nihayet att.

8u anlama israil asndan ok byk bir nemi haizdir. Vatikan ise anlamadan kazanl kan taraf
durumundadr. Bu anlamayla ilgili ayrntlara girmeden, baz n bilgileri Trkiye'nin Dileri Bakanl ile
zellikle islami dnceyi savunan evrelerin dikkatine sunmak istiyorum. Vatikan ile israil arasnda
imzalanan bu anlama, sadece bu iki devleti deil, bata rdn olmak zere tm islam alemini de
yakndan ilgilendirmektedir.

Anlamann zellikleri:

Vatikan-lsrail ilikileri israil devletinin kurulduu (1948) dnemden beri hep askda tutulmutur. Vatikan,
israil'i devlet olarak tanmamakta direnmitir. Yunanistan ve spanya da -ve kukusuz Arap lkeleri
de-israil'i uluslararas platformlarda tanmamlard, israil bu nedenle dnyadaki en az 14 devlet iin var
deildi. 8u ne demektir? srail kurulduu zaman, baz devletlerin bu yeni devleti tanmam, dolaysyla

varln kabullenmemi olduklar demekti. rnein; bir ispanya iin birka yl ncesine kadar yeryznde
diplomatik dzeyde varl kabul edilmi israil diye bir devlet yoktu! Ayn durum Vatikan iin de yleydi,
ite bu anlamayla Vatikan, israil diye bir devletin varolduunu diplomatik dzeyde kabul etti. 6u bir
"Pakt"tr. Trke'ye "Anlama" diye evriliyor ama gerekte 30 Aralk tarihinde Vatikan ve srail,
"Diplomatik Pakt" imzaladlar. Bu ayrma dikkat ekmeyi zorunlu sayyorum. nk imzalanan bu
diplomatik pakt ile Vatikan ve israil sadece ok dar bir ereve iinde birbirlerini tanmay kabullendiler.
8u bir.

ikincisi, Vatikan bylelikle israil'de bykelilik aabilecek, Ancak Vatikan, eliliini Kuds'te amay
reddetti. Bunun yerine eliliini Vafa (Jaffa) ehrinde amay kararlatrd. Yafa, Mslman ve Yahudilerin
ortak ehridir. Gerek tarihsel gerekse Biblical (Tevrat'taki yeri ve anlam) nemi Kuds'ten farkldr.
Vatikan, Kuds'te elilik amayarak Kuds'n, israil tarafndan bakent olarak ilan edilmi olmasn da
kabullenmemi oldu.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

ncs, Vatikan, lkesindeki Hristiyan nfusun bask altnda tutulduunu ne srerek rdn' de
tanmamt. rdn'de 50.000 Ro-man-Katolik yayordu ama rdn anayasas Trkiye'de olmayan
Osmanl Anayasas yok ve rdn'de tatbik edilmekteydi. Vatikan, imdi israil'den sonra rdn' de
resmen tanyarak Arap aleminde de byk puan toplayacak.

En nemli hususlar:

Vatikan, israil'i tanyarak bir anlamda israil'i rekabet alannda saf d brakt. Bu husus ok nemlidir.

srail de, Vatikan da "Devlet" olarak kendilerinin yeryznde "Tanr Dzenini" temsil ettiklerini ne
srerler. Bu iki devlet de TEODOKS denilen bir iddiaya sahiptirler. Buna gre yeryznde yaayan tm
halklara ve topluluklara Tanrnn Dzenl'ni tantmay kendilerine grev saymlardr! Dier bir deyile iki
tarafa gre de Tanr bunlar insanlara yol gstermekle grevlendirmitir.

te imdi Vatikan, byk bir ustalkla, devlet tecrbesi ok az olan srail'i, bu rekabette saf d brakm
oldu. Vatikan, srail'deki buras ok nemlidir ki, DEVLET'in varln tand, israil'in lahiyat'n tanmad.
Dolaysyla israil'i, tanm olduu dier tm devletlerle ayn dzeye drm oldu. Vatikan iin bundan
byle, sadece -ve tpk dier devletler gibi- bir israil devleti vardr. Bu devlet de Dnyevi (Sekler) bir
devlettir, o kadar. Yani Vatikan, imzalad anlamayla isra-Seklarize etmi oldu. Yahudilii kabul etmi
olmad.

Bundan sonra neler olur?

Vatikan derhal "Din deitirme" kampanyas balatr. srail'de ok gl bir propagandayla, zellikle de
Ekenazi kkenli Yahudileri Yahudilikten kartp Katolik yapar. Bundan sonra Filistin-srail anlamasna

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

uyulmasn Araplarn lehine ister. srail'de sahip olduu gayrimenkullerin vergi d braklmasn salar.
Pazar ayinleri dzenler. Kuds'teki Ortodokslar etkileyerek Katolisize eder. Ksacas israil'de arln
hissettirir.

Ve en nemlisi, Kuds'n statsnn nasl tespit edileceini israil'le birlikte -Ortodoks, Protestan,
Anglikan ve Mslman- cemaatleri ustaca, kendi inisiyatiflerine alr. Zaten bu nedenle Vatikan, israil'le
imzalanan diplomatik pakta Kuds' koydurmad. 6klenen bir maddeye gre, Vatikan 1999 ylna kadar
israil'in, Kuds'te neler yapaca na bakacak, Ancak nmzdeki 5 yl iinde Vatikan, srail'in Kuds'le
ilgili giriimlerini olumlu bulursa, 30 Aralk'ta imzalanan pakt tam olarak kabullenecek.

Ortadou'da Filistin-srail anlamasndan sonra yeni bir "Sekler" pakt imzaland. Trkiye'de
seklerlemenin (laiklik deil) ne kadar nemli olduunu hala anlamam olanlar var. Umarm olaylar daha
ayrntl tarzda izleyerek, gereken dersleri kartrlar. Bu diplomatik pakt kabullenmeyecek pek ok
Radikal-Ortodoks Yahudi ve Katolik var. Ortodokslar ise, Moskova'da anlamann imzaland gn ilk
Sinagog'un esrarengiz bir yangnda kl olduunu grdler.

'117'

VATKAN BALANTlLI GNCEL YAZlLAR

3.2. PAPANIN "GZL" KARDNALLER...

yl nce, 16 Nisan 1995'de Papa II. John Paul, St Peter Meydan'n dolduran 200.000 kiilik bir
kalabala Paskalya mesajn okudu. Papa ilk kez bu Paskalya mesajnda siyasal haklar edinmek iin
silahl mcadele veren rgtleri bizzat dile getirdi. Papa aynen unlar syledi:

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

"zellikle Krtleri, Filistinlileri ve Latin Amerika'daki gruplar siyasal haklar elde etmek iin silahl
mcadele bulunmaya son vermeye aryorum. Toplumda karlkl kabule ve saygya dayal kullanlabilir
(eauitable) zmn tek yolu vardr: Diyalog. Ben onlar bir an nce diyalog balatmaya aryorum."

Bu Papalk arsndan sonra ilgin gelimeler oldu. ilkin Belika'da sonra da Almanya'da "Diyalog"
gruplar olutu. Hemen ardndan 1995 ylnn Eyll aynda "PKK Diyalog istiyor" sesleri ykseltilmeye
baland. Bunlar "Trkiye Diyalogdan Kayor" eklindeki Bat Basn'nn maniple edilmi haberleri
izledi. Trkiye yeniden insan Haklar rgtlerinin boy hedefi haline getirildi.

Vatikan'n ve onun brokrasisinin Trkiye'deki siyasi gelimelerle dorudan ve aklanm iradeyle


ilgilenii ite bu 16 Nisan Paskalya konumasndan sonra hz kazand. Ne hikmetse bu dnemde o gne
dein Diyalog szcn telaffuz bile edemeyen baz evreler birdenbire "Din" akna "Diyalog ve
Hogr" toplantlar dzenlemeye baladlar.

Papa'nn ne tr bir Diyalog ars yapt ise Katolik Kilisesi tarafndan yaynlanan resmi belge ve
yaynlardan anlald. Katolik aleminde en ciddi ve en ok izlenen yayn organ olan THE CATHOLIC
WORLD REPORT (ABD tarafndan finanse ediliyor) Mays 1995 saysnda Trkiye'yi tek tarafl
sulayan bir haber yaynland (ss. 13-14). Haberde Amerikal Cumhuriyeti Senatr John Porter'n
"Trkiye'de Krtlere Jenosit Uygulanyor" eklindeki demeci verildikten sonra Mslman Trklerin
elindeki Ankara Hkmeti'nin bata Krtlere, Aramilere, Ermenilere, Sryanilere ve Rumlara bask
yapmakta olduu vurguland, (Ayn Senatr bilindii zere ABD'de Ermeni Soykrm tezini savunur, iki ay
nce eiyle gelerek Trkiye'deki baz Krt liderleriyle grmt), Ayn dergi Haziran 1995 saysnda ise
tam alt sayfalk bir yazyla Trkiye'nin AB'ye girmesini engelleyeceini duyurdu. Papann Diyalog
arsnn bylece kastl bir Anti-Trkiye kampanyasn seslendiren bir "Monolog" olduu da

anlald.

Rastlant bu ya, 1995'den bu yana Trkiye'de Diyalogla yatp Hogryle kalkanlar, ne hikmetse tpk
Vatikan azyla konuarak Terrist bir rgtle Trkiye Cumhuriyeti'ni "Diyalog ve Hogr"
yutturmacasyla, kendi deyimleriyle, "Diplomatik" grmelerde bulunmak zere, eit taraflar olarak

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

"Diyalog Masas'na oturtmaya uratlar. Hala da urayorlar...

Vatikan bu gelimeleri nasl deerlendirdi, bilinmez, Ama getiimiz hafta Papa II. John Paul, sessiz
sedasz bir atama yapt. 21 ubat 1998'de resmiyet kazanarak yrrle giren bu atama olay ile
Kardinaller Koleji'ne (Vatikan'n Senatosu) 20 yeni Kardinal atand. Bylece bu Papann lmnden
sonra yaplacak olan seimde oy kullanma hakkna sahip olan Kardinal says 122'ye ykseltildi.
(Gerekte 166 Kardinal var. Bunlardan 80 yann stndekiler oy kullanamyorlar). Yeni Kardinallerden
ikisi de Amerikalyd. Bunlardan biri Trkiye'deki "Diyalog ve Hogrcleri" yakndan tanyan ikagolu
Francis Kardinal George dieri de eski Denver Bapiskoposu James Kardinal Stafford'du.

Ancak ilgin olan bu deildi. Papa II. John Paul neredeyse 100 yldr uygulanmayan bir "Papalk
Hakkn" da bu atamalarda kullanmt. Vatikan terminolojisinde "in pectore" diye bilinen bu uygulamaya
gre Papa 20 Kardinaline ek olarak iki de "in pectore" yani GZL Kardi-

nal atamt. Sz konusu szck Latince "Kilisenin barna bast gizli evlad" anlamna gelmektedir.

Dier bir anlatmla "in pectore" ile yllardr Vatikan'n "gizli" hizmetinde alan ve/fakat KEND
LKESNDE KMLN GZLEYEN BAKA DNE MENSUP iki kii u anda Vatikan'da Kardinal
yaplm bulunuyorlar. Papann zel "Audiance=Grme" yapmasndan sonra Kardinallie getirmeye
uygun grd bu kiilerin kim olduklar u anda Papa dahil sadece 7 kii tarafndan biliniyor. Gelenee
gre Papann bu ahslarn kimliklerini lmnden nce aklamas gerekiyor, yoksa bu kiilerin "in
pectore" statleri kimlikleri aklanmadan srecek.

Yllardr Vatikan'n isteklerini yerine getirerek "Gizli Katolik" olarak altklar ve bizzat Papann dediine
gre gerek kimliklerinin aklanmas halinde ihanetleri nedeniyle kendi lkelerinde
LDRL6-BLECEKLERl ihtimali bulunan bu iki kii acaba kimdir? Bunlardan birinin in Halk
Cumhuriyetindeki bir din adam olduu tahmin ediliyor. Dieri de acaba Orta Dou'dan Mslman bir
lider, kral ve/veya bir din adam mdr? Souk sava yllarnda CIA hesabna alt bilinen Papa II. John
Paul'un Vatikan'daki Mafyas OPUS DEI'nin Orta Dou'da hangi liderlerle kol kola ve sermayesiyle i
ie olduu biliniyor. Birka yl iinde ok hazin bir "ALDANI'la karlamasnlar diye Orta Do-u'nun
Mslmanlar bu soruyu kendilerine sorsalar iyi ederler, kansndaym...

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

VATKAN BAINTILI GNCEL YAZILARI

3.3. RAN-VATlKAN YAKINLAMASI

1 Mart 1999'da iron slam Cumhuriyetinin "liberal" grl olduu varsaylan Cumhurbakan
Muhammed Hatemi, italya'ya yapt resmi ziyaret srasnda Vatikan'a da resmi bir ziyaret yapt. Papa 2.
John Paul ile yarm saat grt ve armaanlar verdi armaanlar ald. Baz Trk gazeteleri bu bulumay
"ite Hogr", "inanlar Vatikan'da bulutu", "iki Din Kolkola" vs. vs. gibi yanltc balklarla okurlarna
duyurdular. Oysa ortada ne iki dinin kucaklamas ne de "Halveti" vard. Olan uydu: uzun bir sredir
paralel siyasal karlar uruna ortak imzalar atmakta ve sk bir dayanma gstermekte olan iki "Devlet'in"
(Din'in deil) en st dzey temsilcileri tam anlamyla "Sekler/Dnye-vi" ilerle ilgili bir grme
gerekletirdiler, bu kadar.

Papalarn iki apkas vardr. Papalar ilkin, bilindii zere Katolik aleminin en st ruhani nderidirler.
Saniyen Papalar sekler gc temsil ederler nk minik "Sperg" Vatikan'n Devlet bakandrlar. 6u
statlerinde rnein bizim Sleyman Demirel'den hibir farklar yoktur. Muhammed Hatemi ise iran islam
Cumhuriyeti'nn gerekte sadece Sekler ilerinden sorumlu devlet bakandr, ran iileri'nin "Ruhani"
nderi deildir. Dahas, Hatemi ilahiyat deil. Felsefecidir.

Vatikan ile ii iran rejimi arasnda nasl bir ortak kar vardr? 6u sorunun yant ok gerilere gider ama
bunlara girmeden sadece yakn gemiten baz olaylar nakletmek yeterli olacaktr kansndaym.

'123*

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Vatikan ile iran aralarndaki flrt son alt ylda bir hayli ilerletmilerdi. Papa 2. John Paul, Ayetullah
Humeyni'den ok etkilenmi olduunu defalarca aklamt. Papa uzun sredir "Anti-Sekler" izgiyi
izlemekteydi, Humeyni de yle. Papa kendi anti-sekler mcadelesinde iran'n liderini her zaman rnek
aldn sylyordu. Dahas Papa "Vahi Kapitalizm" ve "Emperyalizm" kavramlarn da kendi anlad
ekilde -rnein bir gnlne ziyaret ettii Arnavutluu (l 988) Dinsizlik Emperyalizmi yapmakla
sulamt- kullanmaktayd. Bu nedenle Humeyni'nin "Byk eytan" dedii ABD'ye Papa da "Krtajc
Devlet" diyordu.

Vatikan ve ran arasndaki ilikiler 1993'den itibaren ivme kazand. Bu yl iinde Vatikan beklenmedik bir
ekilde israil'i devlet olarak tand, Amac Kuds'teki statsn glendirmekti. srail bu zokay yuttu.
Vatikan birdenbire Ortadou diplomasisinde taraf haline geldi. Bu tanmadan hemen sonra Yaser Arafat'
Vatikan'da arlad, Ayn yl Papa "Dinleraras Dialog" numarasn devreye soktu. brahimi dinler ad
altnda dinin birarada -Vatikan'n gerekte Monolog olan ama Dialog diye yutturulan emsiyesi altnda
olabileceklerini aklad. Bu Vatikan'n ok uzun zamandr hazrlad Kiliseler aras btnleme
hareketinin (Ekmenikalizm) slam alemi iin planlanm olan uzantsyd. Papa bu giriimlerinde
Humeyni'nin hocas olan Muhammed Ali Araki'yle olan dostluunu da gndeme getirdi, onun desteini
aldn hissettirdi.

Papann islam alemi iinde kendi gibi dnen baka dostlar da vard. Sudan'n nl Hasan Turabsi
bunlardan biriydi. Papa 1993'de Hartum'a giderek Turabi'y'e zel bir grme yapt. Bir sre sonra da
Turabi -ABD'ye gre en tehlikeli islam Terristi-Vatikan'a gelerek Papann en "Deerli" konuu oldu!

Papann dier bir yakn dostu da El Ezher'in rektr eyh Fatih idi. Papa, ABD tarafndan terrist ilan
edilmi ne kadar Mslman lider varsa hepsiyle "Scak Dialog" kurmaya gayret gstermiti. Grnrdeki
amac belliydi: 1994'de Msr'da Dnya Doum Kontrol Konferans yaplacakt. Dnya nfusunu
planlamak ve krtaj yasallatrmak iin yaplan bu konferans Papa iddetle knyordu ve engellemek iin
de elinden geleni yapmaktayd. Nitekim Konferansn Nihai Senedi ABD'nin hi istemedii bir gelimeyle
noktaland. ABD'nin terrist olarak nite-

lendirdii Sudan, iran ve Libya Papa tarafndan hazrlanm olan ve iinde Vahi Kapitalizm",
"Kontraseptif Emperyalizmi" gibi kelimelerin ska getii metni Papayla birlikte imzaladlar. Konferans
sabote edildi. ABD delegasyonu, bata da Al Gore akndlar. Neden sonra CiA, Papann ksa bir sre
nce D leri Bakan Bapiskopos Jean-Louis Tauran' gizlice Libya'ya ve ran'a gndermi olduunu

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

aklad. Papa ne gibi vaatlerde bulunmutu da bu iki "Terrist" Devlet onunla birlikte hareket etmilerdi,
Ca bunu hibir zaman aklamad.

Uzun szn ksas: Papa ve talya u dnemde PKK'ya aka destek karak Trkiye ile olan ilikilerini
askda tutmaktadrlar. Ortadou'da uzun bir sredir Kiliselerle iiler arasnda "Dialog" ad altnda bir
"ittifak" kurulmu bulunduunu ilk kez Cumhuriyet Gazetesi'nde Sn. Leyla Tavanolu'nun benimle yapt
bir rportajda aklamtm (3 Austos 1997). Bu ittifakn odanda unsur vardr, l) Trkiye'nin
Trkmenistan'la imzalad Trkmen doalgaznn nakil, iletme, ina vs. ileri, 2) ran'a uygulanan
ambargonun krlmas, 3) Vatikan'n Krtleri Hristiyanlatrma projesi erevesinde ncelikle kendi
koruma altna almas giriimleri. Ksacas, Vatikan'da iki din kol kola girmi deil, iki Devlet kol kola
siyaset yapmaya balamlardr.

>124<

VATKAN BAGLANTILI GNCEL YAZlLAR

3.4. APO'NUN PAPA'YA MEKTUBU ZERlNE...

Bu szler blc terr rgt PKK'nn ba Abdullah calan'a aittir ve Papa II. Jean Paul'a yazd
mektupta yer almaktadr (La Republica, 23 Kasm 1998, ss. 1-3).

imdi sorumuz udur: PKK ve ayrlk Krt hareketlerinin Kiliselerle ne ilikisi var?

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

ilkin unu belirteyim. Kiliseler 1965'den bu yana Ortadou'daki Krtlk hareketleriyle ve 1983'den
sonra da PKK ile ok yakndan ilgilenmekteydiler. Gney Dou Anadolu'daki ilk gizli ve rgtl etnik ve
dinsel ayrmcl esas alan istihbarat Faaliyetlerini 1962'de Bar Gnllleri adyla blgeye gnderilen
ounluu Katolik ve Anglikan Kiliseleri'ne kaytl Amerikal uzmanlar balatmlard.

Bunlar yl sreyle bu blgede youn misyonerlik faaliyetlerinde bulundular, bir ok vatandamza din
deitirme telkinleri yaptlar, inanlmaz vaatlerde bulundular ve etnik ve dinsel ayrmcl krkleyecek
blgesel inan farkllklarn "Bilgi" haline dntrerek ABD'deki eitli istihbarat birimlerine aktardlar.
Bu gnlllerin hazrladklar raporlarn bir ksm da dorudan doruya Kiliselere gitti.

1965'de II. Vatikan Konseyi sona erdi ve kararlar Yaynland. Bunlarn arasnda kavramn dnya
apnda yaygnlatrlmas da vard. Bu kavramlar Ekmenizm. Diyalog ve Hogr idi. Ekmenizm
zellikle tm Kiliseleri bir araya getirmeye ynelik bir giriimdi. Bunun sonucu olarak Katolik ve
Ortodoks Kiliseleri ortak bir ynetmelik hazrladlar ve bir ortak eylem plan yaptlar (The Directory For
the Applica-tion OF Principles and Norms on Ecumenism, Vatikan, Pontifical Coun-cil, 1993). Kiliseler
daha nce de II. Vatikan Konseyi kararlar gerei mevcut CANON'larnda (Mer-i Hkmler Kitab)
Hristiyanlar birletirici yeni maddeler ihsas etmilerdi. Katolikler CODE of CANON LAW'da 752.
maddeyi, Ortodokslar da CODE OF CANONS OF THE EASTERN CHURCHES adl paralel
kitaplarnda 599. maddeyi yeniden dzenlemilerdi, (Ayrntl bilgi iin bkz: Congregation for the Doctrine
of Faith, Profession of Faith and Oath of Fidelity, Jan. 9, 1989, AAS 81. Vatican, 1989).

Diyalog ve Hogr toplantlarn dzenleme faaliyetleri ise daha 1960'da ilk kez gndeme gelmiti ve
taraflar Amerika'da ksaca SCO-Bfl diye bilinen (Standing Conference of Canonical Ortodox Bishops of
America) daimi bir konferans rgt kurmulard, ite bu rgtn yllar sren abalar sonucunda
dnyadaki "Komnist" hareketin gelime izgisi de gz nnde tutularak ilk uluslararas Diyalog ve
Hogr toplantlar dzenlenmeye baland. Bu karar Lbnan'daki Balamand Manastr'nda Temmuz
1993 ylnda dzenlenen gizli bir toplantda alnd ve ilk Hogr ve Diyalog Konferans'nn sembolik
nemi de dikkate alnarak istanbul'da yaplmasna karar verildi.

Fener Patrii Bartolomeus'un giriimiyle bu ilk toplant kutsal St. Andrew gn, 30 Kasm 1993'de
stanbul'da yapld ve nl Boazii Deklarasoynu yaynland. Katolik ve Ortodoks Kiliseleri'ni birbirlerine
balayan ahs Suriye Ortodoks Kilisesi'nin ba Mar Athanasius Yes-hue Samuel olmutu. Bu ahs ile
ondan nceki ruhani Gabriel Abdl-said bu uurda ok almlard. Mar Athanasius naml bir Trk
dmanyd. Suriye'deki Nusayriler'le de ok sk ilikiler iindeydi. Nitekim 1989 ve 1991 yllarnda bu
kilise iki kez Trkiye'yi Avrupa Birlii'ne ikayet etti. Kilisenin ikayet mektubunda aynen yle yazlmt:

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Trk Silahl Kuvvetleri Gney Dou Anadolu'daki Krt ve Sryaniler! ldrmekte, evlerini ykmakta ve
onlara ikence uygulamaktadr. Krtler ve Sryaniler TSK'nn ve Mslmanlarn boyunduruundan
kurtarlmaldrlar."

te PKK ile Vatikan ve dier Kiliseler arasndaki dorudan balar bu Kilise salyordu. ok gemeden
Vatikan bu Ortodoks Kilise-si'yle birlikte PKK'y savunan yaynlara balad. Dnyadaki 900 milyon
Katolik iin yayn yapan radyo, televizyon ve yazl basnnda TSK'nn ve Trklerin Krtleri vahice yok
etmekte olduklar yazlmaya baland. rnein The World Catholic Report Mays-Haziran 1995 tarihli
yaynlarnda tam sekiz sayfa Trkiye'yi iren bir ekilde karalayan yaynlar yapt ve bata talyanlar
olmak zere tm Hristiyanlara PKK'ya ve ayrlk Krt hareketlerine destek olmalar arsnda bulundu.
Vatikan daha nce de La Documentatlon Catholic adl resmi yayn organnda tm Trkiye topraklarnn
gerekte Hristiyan Arap ve Krtlere ait olduunu yetkili bir azdan, Cezayir Arvek'i Monsenyr
Henry Tessier tarafndan dile getirmiti (Nr. 2012).

imdi yeniden Apo'nun mektubuna dnelim, Apo mektubunda aynen yle yazm Papaya: "Suriye'de
bulunduum srada Suriye Ortodoks Kilisesi'nin Bapiskoposu Yoharna brahim Mar Gregorius ile bir
ok kez grtm. Trkiye'deki rejim sadece Krtleri deil, Ermenileri, Sryanler! ve Rumlar da imha
etmitir. Ben, Krdistan topraklarnda yaayan Hristiyan aznlklar da Trk vahetinden korumak iin
savayorum. Beni bu savata yalnz brakmayacanza eminim."

Kiliseler Apo'yu gerekten de yalnz brakmadlar. Papaln Dou Kiliseleri Birlii Komisyonu'nun ba
Achille Silvestrini, Apo'nun mektubundan iki gn sonra bir aklama yaparak Vatikan'n PKK'y ve onun
ban desteklediini aklad. Rusya'da ise Ortodoks Kilisesinin en hareketli savunucularndan biri olan bir
milletvekili Apo'yu Rusya'ya getirmek ve ona snma hakk tantmak iin var gcyle alt. stelik bu
milletvekili Komnist deildi, tam bir Kilise taraftaryd! Nedir ki bu milletvekili ayn zamanda gizli bir
tarikatn da yesiydi. 6u Hristiyan tarikat yzlerce yllk gemii olan "ORDRE SOUVERRIN
MILITAIRE ET DVNASTIQUE DES CHEVALIERS D6 LA CROX DE CONSTANTINOPLE
(stanbul Ha'nn Egemen Askeri ve Hanedansal Tarikat)" idi. Bu tarikatn banda da yasal Bizans
mparatoru olduu bata Rus, ABD, talya, ingiltere ve Fransa mahkemeleri tarafndan tevsik edilmi olan
Prens Henry Paleolog vard. Sz konusu milletvekili 23.6.1997'de St. Petersburg'do bu

tarikatn dzenledii ve mparatorun hazr bulunduu Ta giyme trenine katlm ve hem Yeltsin'i hem de
Duma'y temsil etmiti.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

te bu gizli tarikat da 1970'li yllardan bu yana zellikle Alman-ya'da Duisburg, Karlsruhe ve Berlin'de
ayrlk Krt hareketlerine ve PKK'ltara maddi ve manevi destek veriyordu. El altndan datlan
bildirilerinde aynen yle yazlmt: "Trkiye'de boyunduruk altnda yaayan siz Krtleri ok yaknda bu
barbar boyunduruundan kurtaraca-

giz.'

Szde Bizans mparatoru'nun tarikatnn yesi, Duma milletvekili ve Bakan Yeltsin'in bir dnem
yardmcs olan bu milletvekili Bayan Galina Strovoitova idi. Ve Galina getiimiz hafta sonunda
Rusya'da-ki Monarkistleri'ni bakenti St. Petersburg da urad hain bir saldrda ldrld. PKK ve
APO, Rus, Suriye ve Yunan Ortodoks Kilisele-ri'ndeki ok gl bir yandalarn kaybettiler, Ama ilgin
olan udur ki Apo'yu Rusya'ya getirten ve ona bu lkede kalacana dair sz vermi olan 13 kiilik
milletvekillerinin ba olan bu bayan milletvekilinin gc Apo'yu Rusya'da tutmaya yetmemiti. Ksacas
Galina, Apo'ya yaplan vaatleri yerine getiremeden ld.

Son sz: PKK ve ayrlk Krt hareketinin arkasndaki destekilerin banda Kiliseler vardr. PKK
olaynda hi dikkat edilmeyen bu husus umarm bundan sonra dikkate alnr. Ortadou'daki Kilise ve
slami Harici fraksiyonlar ok uzun zamandr bir ittifak iindeler, benden

uyarmas.

VATiKAN BALANTILI GNCEL YAZILAR

3.5. APO'YU KiMLER KULLANlYOR?

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

lkin u hususun belirtilmesi gerekiyor. Basnda ve baz siyasetilerin dilinde Suriye'den kartlan
Abdullah calan'n Rusya'ya ve talya'ya gitmesiyle birlikte PKK adl d destekli blc terr rgtnn
"Siyasallama" srecine girdii ne srlmektedir. Bu sylemde, kanmca, iki temel yanlg vardr.

1) PKK zaten "Siyasi" bir partidir, Ad stnde PKK bir "Hareket" veya "Kltrel Topluluk" (r.
DDKD gibi) deil, kendi koyduu tzk ve ynetmelii araclyla "Kongrelerini" nceden ilan edilmi
zamanlarda yapm bir partidir. Yasa-ddr, gizlidir ve yabanc stratejistlerin, yabanc gzlemcilerin ve
yabanc istihbarat uzmanlarnn denetledii ve ynlendirdii "Yabanc Partidir", Amac tektir: Trkiye'yi
blmek. Bu amala PKK; Hristiyan Batl gler tarafndan her trl siyasi ve dinsel -PKK en az 20
Mslman din adamn hunhara katletmitir- iddeti uygulamas iin kullanlmaktadr.

PKK "Siyasallayor" derken bu yasa d partinin Meruiyet kazanma srecine girdii kast ediliyorsa bu
ncekinden de beter bir hatadr, nk PKK yabanc gler tarafndan "Meruiyet" kazansn veya
kazanmasn diye kurdurulmu ve desteklenmi bir parti deildir. D gler kendi uydurduklar "Krt
Sorununa Meruiyet' kazandrmak iin PKK'y ortaya srmlerdir, Amalar PKK'ya deil, Krt
Sorunu'na meruiyet kazandrmaktr.

2) Ya ne oluyor? Bu sorunun yant bellidir, Avrupa Birlii ve onun lideri Almanya -ki buna 4. Reich
deniyor- Trkiye'de bir "Krt Sorunu" yarattlar. 1800'l yllarda yine Almanya bir Yahudilik Sorunu
yaratmt. yle ki bir sre sonra Almanya'da yaayan Yahudiler Kilise tarafndan krklenen bu
propaganda kampanyasnn etkisinde kalp kendilerinin gerekten de bir "SORUN" olduklarna
inanmlard. En nl Yahudi aydnlar "Evet Biz Sorunuz" eklinde kitaplar yazmlar ve belki
inanmayacaksnz ama Hitler'den yaklak 100 yl nce Ari Alman rkn'dan kendilerini Yahudilikten
kurtarmasn istemilerdi. Tarihte "Jewish Self-Hate Movement" (Yahudiliin Kendinden Nefret Hareketi)
diye bilinen bu sapk akm Holocaust'la sonulanmt.

Trkiye'de Almanya'nn yaratmaya alt gibi bir "Krt Sorunu" yoktur. nk PKK tm Krtleri
temsil etmez. Trkiye'de PKK'nn kendisi d destekli bir "SORUN"dur. imdi AB, ite bu sorunu artk

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

bir Trk sorunu diye deil dorudan doruya bir "Avrupa Sorunu" haline getirmeye almaktadr. Dier
bir deyile u dnemde PKK sorununu Almanya'nn ve Kilisenin birlikte uydurduklar "Krt Sorunu"
bal altnda "Avrupallatrlyor".

Bunun sonucu olarak da nmzdeki Ocak-ubat aylarnda Kuzey Irak'taki gelimelere paralel olarak
AB bnyesinde PKK artk bir Avrupa Sorunu olarak ele alnacak ve Trkiye'den "Krtleri bir aznlk"
olarak tanmas istenecektir.

Daha ilgin olan bir husus da udur:

Halen talya'da bulunan APO'nun italya adna d ilikilerini eski Cumhurbakan Senatr Francesco
Cassiga ynetmektedir. Basn Cossiga'nn Libya'ya gizli bir ziyaret yaparak Apo meselesini grtn
yazmtr, Ama bilinmeyen taraf udur. Cossiga Libya'dan nce Malta'ya bir ziyarette bulunmutur. 5
Aralk'ta Malta'ya gelen Cossiga burada dnyaca nl ve gl pek ok ahsiyetle bir araya geli ve
ierii gizlenen toplantlar yapmtr. Bu toplantlar hakknda Malta'daki bir dostum bana aynen u
aklamay yapt: "Cossiga durup dururken Malta'nn AB'ye alnmas gerektiini ve bunun iinde talya'nn
OLMAZl OLURA evirmeye hazr olduunu syledi." Malta'ya bu enite pc nereden kmt
Maltal dostum bunu bilmiyordu, Ama olayn bilinen taraflar vard.

Senatr Cossiga UDR partisinin bakan ve imdiki hkmetin en byk ortayd, Ayn zamanda stad
Mason'du ve dnyann en gl Katolik tarikatlarndan birisinin de en nde gelen yesiydi. Malta'da ite
bu tarikatn yeleriyle toplantlar yapmt. Tarikatn ad "IMPERI-fll CONSTANTINIAN ORDER OF
ST. GEORGE" idi. Alt Taht Varisi (Birisi Bizans'n), dokuz Nobel dll bilim adam, bir NATO Genel
Sekreteri, bir ok general ve st dzey brokrat, ngiliz Lordlar Kamaras'ndan yirmiiki ye, Vatikan'dan
yirmi Kardinal ve dikkat de ClA bakan bu tarikatn yeleri arasndadr.

Szn z: Apo talya'dan kartlrsa bir taktik gerei olarak nce Malta'ya gnderilebilir. Yukardaki
tarikat ayn zamanda Malta valyeleri'nin de bel kemiidir. Bu valyeler Malta zerindeki tm yasal
haklarn tam 200 yl nce kaybetmilerdi, Ama Amerikallarn bastrmasyla getiimiz ayn sonunda
Malta zerindeki tm haklarn yeniden geri aldlar ve gemite olduu gibi yine "Devlet iinde Devlet"
statsne kavutular. Bu tarikat dorudan doruya Papaya baldr ve sorumludur, hibir Devlet resmi bir

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

konuda Papay atlayarak onlar muhatap allamaz. Bilinsin de...

VATKAN BALANTILI GNCEL YAZILAR

3.6. APO'NUN GVENCES PAPA

Sunu

Strateji Uzman Yazar Aytun ALTINDAL, Trkiye'ye kar Ortodoks dnyasnn tezgahlad planlarla
ilgili olarak sunduu bilgilerle ne km bir isim. Altndal, d dnyada olup bitenler hakknda olduu
kadar, ieride olup bitenlerin arka planyla ilgili de, ilgin grlere sahip. Altndal, Hristiyan dnyasnn
Trk siyasetini etkilediini ileri sryor. Altndal ile Trkiye'nin iinde ve dnda gelien belli bal olaylar
konutuk.

* isterseniz nce Trk demokrasisini konualm? Demokratik rejimin ileyiini zorlatran temel sknt
nedir?

*Trkiye'de demokrasiden nce cumhuriyet rejiminin faziletlerinin ne olup olmadklarnn anlatlmas


gerekiyor. Trkiye'de cumhuriyet, ne yazk ki sadece bir siyasi partinin ve onun ceberrut devletilik
anlaynn bir yansmas olarak grlmektedir. Tek parti rejiminin baskc uygulamalar cumhuriyet
kavramyla birlikte zdeletirilmitir. Trkiye'de devletilie kzanlar Devlete ve Cumhuriyete kar
kyorlar. Bundan da en ok Trkiye'nin dmanlar honut olmaktadr. Oysa, sz konusu partinin
devletilik anlay ve uygulamalar bir ideolojiydi ve Trkiye Cumhuriyeti Devleti'ni balamaktayd.
Ksacas, Trkiye'de demokrasinin ne olup olmadndan nce Cumhuriyeti olmann ne anla-

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

ma geldii, bir siyasi partinin tekeline braklmadan, tm siyasi partilerce tartlmal ve gndeme
getirilmelidir.

* "Apo'nun infaz tezkeresi, Cumhurbakan'na geldiinde, bence bu infaz onaylayamaz. ekindii iin
deil, yazlmas sakncal baz nedenlerle bu imzay atamaz.' Demokrasinin olmazsa olmaz n art nedir?

* Demokrasilerde ilgin bir bileim var ki, bu Trkiye'de hibir zaman tartlmad. Bunu yllardr
gndeme getirmeye altm ama hep engellendim. Bu bileim udur: Dnyada dinsiz demokrasi yoktur.
nk demokrasi bir inan ve tercih meselesidir. Ve dinsel inan olmadan siyasal inan ve tercihin
olmad grlmtr. Batda demokrasi her lkede var olan milli kilise realitesini yani milli dini gz nnde
bulundurarak yerletirilmitir. Dier bir deyile, Bat'da demokrasiler 1648 Westfalia Antlamas'ndan
(14. Madde) bu yana lkelerin kendilerine zg dinsel yaplar birinci elden dikkate alnarak kurulmutur.

Demokrasilerin en zorlu i sorunu ite bylelikle zlmtr. Son 300 yldr Bat Avrupa'da Milli kiliseler
olmadan, milli demokrasiler olmamtr. Bu sistemin ad da "Dnyeviliktir (Seculer), laiklik deildir.
yleyse Trkiye, Fransa'dan alnm bir devlet laisizmi dayatmasyla ynetilmeye devam edildike
demokratikleme daima kesintiye urayacaktr. Trkiye'de hedef demokrasi ise, bunun olmazsa olmaz n
art devlet zoru ile laisizmden uzaklap, milli dini (Mslmanl) dikkate alan, kopya olmayan, Trkiye
artlarna uygun bir dnyevileme hareketini zaman yitirmeden hayata geirmeye almaktr.

* Kamuoyunda zellikle, 28 ubat srecinden sonra, insan haklarnda ve demokratiklemede geriye


doru bir gidiattan endie ediliyor. Trkiye kadar, dnyay da yakndan bilen ve izleyen biri olarak bu
gre katlyor musunuz?

* Ben ahsen 28 ubat sreci ile demokraside bir geriye gidi olduunu sanmyorum, Ama Trkiye'nin
egemenlik haklarnn d basklarla ekonomik, siyasal, toplumsal ve en nemlisi kltrel alanlarda
rselendiini ve gelecekte blnmelere kadar gidebilecek boyutlara ulamakta olduunu zlerek
gryorum. Trkiye'de kltrel karamsarlk olarak bilinen sosyolojik olgu hi aratrlmam olduu iin,
nasl bir

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

hzla yaylmakta olduu da ne yazk ki Fark edilemiyor. Bunun sonucunda da, bata ahlaki deerler
olmak zere, hayatmza yn veren ve geleneksel anlamlar katan tm gelimelerde hzl ve korkutucu bir
yozlama yaanyor. te bu anlamda 28 ubat srecinden bu yana deil, belki de son 15 yldr giderek
artan bir yozlama ve knt yaanyor, kansndaym.

* PKK'nn elebas Apo yakalanp yargland ve idama mahkum edildi, Apo olaynn bundan sonrasn
nasl gryorsunuz?

* Abdullah calan yargland ve idam cezasna arptrld. Batllar dahil hi kimse onun adil
yarglanmadn iddia edemedi. Bundan sonra ne olacak? ite soru burada balyor. dam cezasnn yerine
getirilmesi iin daha ok uzun bir yol var. Bu uzun yolun sonunda TBMM'den onaylanrsa idam cezasnn
infaz tezkeresi Cumhurbakan Sleyman Demirel'in nne gelecek. Tahminime gre Sleyman Demirel
bu infaz onaylayamaz. Korktuu, ekindii iin deil, ama aka yazlmas sakncal olan baz sebeplerle
'bu imzay atamaz' diyorum. Bu durumda ne olur? Demirel yurtdna uzun bir geziye gider. Yetkile-rini ya
TBMM Bakan Yldrm Akbulut'a ya da o yoksa Meclis Bakan vekillerinin en kdemlisine brakr. O
zaman da Apo sorunu kendi mecrasnda zmlenir.

* Hadise bu kadar basit mi?

* Arada neler olur? Arada nce AB bask yapar, asmayn der. Giderek Almanya'nn, italya'nn ve
Rusya'nn ricaclar devreye girerler. ciddiye binerse bu kez bizzat Vatikan'dan bir mektup yollanarak,
De-mirel'den infazn onaylanmamas istenir. Papaya ramen Trkiye'de adam asmak kolay deildir. Size
bir olay anlataym: 27 Mays 1960 ihtilali sonrasnda Celal Bayar da idama mahkum edilmiti, Ama Papa
23. John eski dostu Celal Bayar' idamdan kurtarmay baard. Bu Papa, 1935-42 yllar arasnda
Trkiye'de bulunmutu. Usta bir istihbaratyd ve gzel Trke konuurdu. Celal Boyar tarihte ilk kez
Papann ayana giderek onun Papa olmasn kutlayan ilk ve tek Mslman devlet bakanyd.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Benzer durum hi kimsenin kukusu olmasn ki, Apo iin de gndeme gelecektir. Vatikan'n Dinler aras
Diyalog arsnda yer alan bar slami gruplar da benzer ricalkta Papay aratmayacaklardr.

'136*

Herkes unu bilmelidir ki, Apo idam edilmezse en ge be yl iinde AB, Vatikan ve yandalar onu
hapisten kartrlar. Sonra da bir siyasi partinin bana geirirler.

* Trk diplomasinin gelimelere kar duyarlln nasl buluyorsunuz?

* Trk Dileri Bakanl u anda ne hikmetse arlkl olarak srail'e endekslendirildi. Bunda ismail
Cem'in katks byk. Dileri Bakanl'nn u anda Kafkasya konusunda elle tutulur ksa ve uzun
dnemli stratejik, lojistik ve aksiyomatik hibir projesi yoktur.

* Kbrs davasnda hassas bir srecin iinde bulunuyoruz. Dayton grmeleriyle birlikte Kbrs' Kosova
benzeri bir pozisyon sayarak uluslararas gcn dikkatini buraya ekme aray var. Bunu Ortodoks
ekmenlzm glgeslyle birlikte nasl deerlendiriyorsunuz?

* Kbrs konusunda ok ar bask yaayacaz. Kbrs Trkiye iin, KKTC olsun olmasn stratejik
konumdadr. Trkiye, Kbrs iin tarihinde ilk kez masa bandan kalkmayp yaplan diplomatik basklara
direnmesini" bildi. Bu ok nemli bir kazantr. nk tarihimizde ehit kanlaryla kazanm olduumuz
topraklan en fazla iki- ay sren "diplomat masalar'nda kaybetmitik. Ortodoks emberinin tam
ortasnda yer alan Kbrs' iimizdeki baz akl evvel "verelim kurtulalm" deseler de, masa banda
kaybetmeyeceimizi artk Hristiyan-Bat anlam durumdadr, hrnlklar da bu yzdendir.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

* Kbrs erevesinde etkili olan lkelerin banda Rusya geliyor. Bu bakmdan Rusya'daki i karklklar
da nemli olmal...

* Rusya kanaatimce i savaa doru gidiyor. Haziran aynda katldm bir TV programnda Yeltsin'in
Babakan Sergei Stepain'i 15 gn iinde grevden alacan sylemitim. O srada Stepain sadece
haftalk bir babakan idi. 6u ngrm, 15 gn gecikmeyle gerekleti. Rusya zellikle de Kafkaslardan
balayacak ve Grcistan, Erme-nistan ve Azerbaycan hattna kayacak olan uzun sreli bir istikrarszlk
dnemine girmek zeredir. Trkiye'nin d gvenlii imdi gney hattndan kuzey hattna, dolaysyla da
Kafkasya-Ermenistan-Azerbaycan-ran eksenine dnmtr. Trkiye bu eksende en ksa zamanda aktif
caydrclk anlay erevesinde davranmal ve nlemler almaldr.

* Bosna ve Kosova olaylarndan sonra, Rusya'nn Balkanlardaki otoritesi sizce ne durumdadr?

* Kosova olaylarnda bilindii zere barol ABD oynad. Avrupa Birlii lkeleri, bata da Almanya,
ABD'nin istei zerine harekete getiler. zellikle Almanya, 2. Dnya Sava'ndan bu yana "Askeri
Hareketlere Katlma Vaa" altnda olduu iin ilk kez Almanya dna asker yollayabilme ansn
kulland, yeniden bu hakka kavutu. ABD'nin Balkanlar'daki roln ok ayrntl anlatmak gerekir, ancak
en ksa anlatmla u sylenebilir: ABD Ortadou'dan sonra, Balkanlar'a da yerleti. Rusya'nn sadece
Srbistan k kald. O da zamanla NATO'ya ve AB'ye Dalnarak kapatlacak. ABD, Miloevi'i
Avrupa'deki Kba gibi gryordu, o ii bitirdi.

* Son olarak zellikle vurgulamak istediiniz bir husus var m?..

Son yllarda Trkiye'de misyonerlik faaliyetleri ok hzland. Basn bu konuya ilgi gsterirse iyi olur.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

o Ekmenik tehlike byyor1

* Sayn Altndal, Ortodoks Patriklii'nln ekmenlik aray ve istanbul'u Vatlkanlatrma planlar hala
gndemde. Son gelimeler nda olayn boyutunu deerlendirir misiniz?

*Trkiye iin hayati neme haiz olan bu konu, ne yazk ki, Trkiye'deki baz evreler tarafndan srekli
olarak sabote edilmekte ve sanki 'bir komplo teorisi'ymi gibi gsterilmektedir. Bu nedenle bir kez daha
gndeme getirmekte yarar vardr.

ncelikle belirteyim ki, "Ekmenizm" ve "Ekmenik Patriklik'in brakn komplo teorisi olmasn yaklak
1000 kadar kilise belgesiyle resmiyet kazandrlm bir olgudur. Bu belgeler Katolik, Ortodoks ve
Protestan kiliseleri tarafndan yaynlanm vesikalardr. Trkiye'de, "Ekmenizm"!n e'sini bilen bilmeyen
kalemrler, bu cehaletleri anlalmasn diye olay komplo teorisiymi gibi yutturmaya almaktadrlar. Bu
yanll dzeltmek iin ilkin "ekmenik" nitelemesinin anlam zerinde ksaca duracam. Katolik kelimesi,
anlam itibariyle evrensel demektir, Ancak Katolik denildii Hristiyanln Katolik evrensellii, ek-

menik denildiinde de. Kilise Konsillerinin evrensellii olarak anlalr. yleyse bir taraf iin (Vatikan)
Hristiyanln Katolik yorumunun evrensel olduu iddia edilirken, br taraf Ortodoks alemi iin kilisenin
ilk konsillerinin ve broda alnm olan kararlarn (6fes 731, Kadky, 451 vb.) evrensel olduu iddia
edilir. Ortodoks kiliselerinde Papalk deil, Patriklik bulunur. Bu Patrikler, 6. yzyla kadar (M.S. 588)
kendilerine "Ekmenik Patrik" denmiyorlard. Bu sfat onlara kendi kutsal kitaplarnca verilmi deildi,
sonradan uydurulmutu. 1993'te Papalk nl "directory"yi yani Ekmenizmin Normlarn Uygulama
Ynetmelii'ni yaynlad. 1995'te Papalk isa'nn doumunun 2000. yl mnasebetiyle yaplacak ve be yl
srecek olan "Byk Jbile" iin gereken "Dinler aras Diyalog ve Ekmenizm" hazrlklarn balatt. Bu
nedenle "Ut unum sint ve Tertio Millenio Adveniente" adl belgeleri yaynlad.

Ekmenizm, bunca toplantdan sonra kiliselerin ortak stratejisine verilen ad oldu. Gnmzde bu strateji
ECEC (Avrupa iin Ekmenik Komisyon), WCC (Dnya Kiliseler Birlii) ve CCREC (Avrupa ibirlii

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

iin Hristiyan Sorumluluu) adl uluslararas kiliselerin st rgtlen tarafndan ynlendirilmektedir.

8u gelimeler Protestan kiliselerinde de saysz toplant ile deerlendirildi.

imdi 2000 ylnn l. Advent gnnde (6er doru hesapladysam 26 Kasm 2000 Pazar'na denk geliyor,
Ama eskatoloji asndan bu 2. Advent saylr) tm kiliseler mthi bir propaganda ile Dinler aras Diyalog
araclyla Hristiyan dininin ve uygarlnn stnln tm dnyaya ilan edecekler. lk i olarak da
Lambeth Konferans kararlar erevesinde baz yoksul lkelerin faiz borlarn Dnya Bankas'ndan ve
G-7 lkelerinden sildirerek Hristiyanln insan haklarna ne kadar nem verdiini ve hayrsever olduunu
gsterecekler.

Szn z, 2000 ylnda Katolik, Ortodoks ve Protestan Kiliseleri slam Filminin karsna birlemi tek
bir g olarak kacaklar. Rusya, Belarusya ve Srbistan bu ilikilerin iindeler. Fener Patrikhanesi
WCC'nin ba planlaycs ve kurucusudur, Amerikan kiliselerinin birka hari tm WCC'ye yedirler.
Bu Hristiyan birliinin hedefi bata slam filemi olmak zere, tm Asya lkeleridir. Ekmenizm konusunda
Trk Dileri Bakanl'nn hibir n almas yoktur, fakat TSK iin hazrlanm alma mevcuttur.

VATKAN BALANTILI GNCEL YAZILAR

3.7. FETH NCESlNDE BZANS VE PAPALIK LKLER

istanbul'un Osmanl Padiah Fatih Sultan Mehmet Han tarafndan "Feth" edilmesi (29 Mays 1453) hi
kukusuz Hristiyanlk aleminde derin izler brakmtr. Bu derin izler nelerdir bunlara girmeyeceim. Bu
tebliimin konusu "Feth" olaynn kendisi deil, "Feth" ncesinde Katolik ve Ortodoks Kiliseleri'nin
arasndaki ilikilerdir; bu kiliselerin karlkl konulan tarzlardr.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Bilindii zere 1054 ylnda Konstantinopel ve Roma Kiliseleri birbirlerinden kopmular ve karlkl
"Aforoz" sulamalar ile yollarn ayrmlard. Daha sonra 1204'de Papalk 3. Innocent'in dolayl
katklaryla 4. Hal Seferi'nin Konstantinopel'i "Zapt" etmesini salad ve burada Fransz soylusu Flanderli
Baudin Bizans mparatoru 5. Alexius'u devirerek kendisini Latin imparatoru ilan etti.(l) Hallar Bizans
imparatorluu'nun tanr ve tanmaz mlklerini yama ettiler. En byk pay ise Venedikliler ele
geirdiler. Hristiyan aleminde stn durumda olan Bizans Uygarl ite ilk kez Avrupal bu soylularn
"Vandalizm'i ile yamaland ve ykld.(2) Latinler, Konstantinopel'de kurduklar bu mparatorlua
"Romanya" adn verdiler.

Konstantinopel'de 1282 ylna kadar sren Latin egemenlii bu yl iinde 8. Mitchell Paleolog'un
ynlendiriciliinde yeniden Bizans mparatorlar'nn eline geti. lgintir ki, Bizans ite bu tarihten sonra bu
Hanedan'n ynetiminde 150 yl sreyle Avrupal ve Akdenizli devletlerin en gls haline geldi,
uluslararas siyaseti belirleyen bir devlet oldu.(3) Ortodoks Kilisesi'nin Hristiyanlk alemindeki yerini ve
egemenliini yeniden salamlatrd.

Ortodoks Kilisesi ile Roma Kilisesi arasnda akaid asndan olduu gibi (Filioque sorunu)(4) siyasi
planda da bir yaplan ve ynetim Farkll vardr. Konstantinopel'de Kilise, mparatorun
ynlendiriciliindeyken (Cezaropapizm) Roma Kilisesi kendisini imparatorlarn stnde bir g olarak
grmtr. Papalarn nezdinde mparatorlar, Kilisenin silahl koruyucular olmaktan te anlam
tamyorlard.

1400'l yllarda Papalk "Byk Konsiller Dnemi" diye bilinen ve 1389-1447 yllarn kapsayan ok
alkantl bir yap iine srklenmiti. te yandan Bizans topraklar Osmanllarn etki alan iine girmiti.
Bizans imparatoru 5. John Paleolog, henz 1368'de Papa 5. Urban'a bavurarak bu konuda nlemler
alabilmek iin Bat Hristiyan aleminin desteine gereksinim duyduunu belirtmiti Fakat Papalk bu istei
dikkate bile almamt, Almas da beklenemezdi nk Papalk kendi iinde blnmt. Bu blnme
daha sonra 1386'da rakip iki Papa, iki Papalk merkezi, iki Kardinal Koleji (Senato) ve iki farkl
"Canonic" ynetim anlay olarak ortaya kt, Avrupal Krallarn bir ksm bir Papay (7. Clement)
dierleri de br Papay (6. Urban) destekliyorlard. te bu kark dnemde Kardinaller bir k yolu
olarak yeni bir Fikir attlar ortaya. Bunlara gre Papa ile mparatorlar arasndaki ekimelere bir son
verilmeli ve Papalar, Kardinallerden ve Piskoposlarla dier nde gelen

din adamlarndan oluturduklar "Byk Konsil" kararlarna bal olmalydlar. Dier bir anlatmla Papalar,
imparatorlarn (veya tersi) deil dorudan doruya Konsil kararlarnn emrinde olacaklard.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Bu Konsil tartmalar 1447'ye kadar srd. Bu yl iinde kavga bitti ve Papalar yeniden tm yetkileri
kendi ellerinde topladlar. 1434'de Bizans mparatoru artk iyice artan Trk tehdidine dikkat ekmek iin
Papal bir kez daha uyarmak ihtiyacn hissetti. Bu amala Papayla grmek istedi Fakat Papa kendisini
tam yl kabul etmedi. Nihayet 1437'de Papa 4. Cugenius (1431-47) Avignon'da bir Konsil toplad. Bu
Konsil'den Trklere kar yeni bir Hal Seferinin dzenlenmesi karar kt. 1444'de bu Hal Ordusu
Macar Jan Hunyadi ynetiminde Balkanlarda ilerlemeye balad. Nedir ki Sultan Murat Han Varna'da bu
orduyu yok etti. Papann temsilcisi Kardinal Cesarini de bu savata ld. Papalk bu tarihten sonra
Osmanl'ya bir daha saldrmama kararn ald.

1447_1453 Yllarnda Kiliseler arasnda yaanlan olaylar stanbul'un "Fethi'ni doru biimde
anlayabilmek ve yorumlayabilmek iin ok nemlidir kansndaym.

1447'de Eugenius lnce yerine Liguryal yoksul bir hekimin olu olan Tomasso Parentucelli, 5. Nicholas
adn alarak Papa seildi. (1447-1455). papa 5. Nicholas. zellikle Kilise hukuku konusunda uzman bir
din adamyd. Bu avantajn kullanarak siyasi hayatta da baarl oldu. Kilisenin tm yetkilerinin ve gcnn
yeniden Papalara getiini kantlamak iin bir imparatora ta giydirmesi gerekiyordu. Bu Frat
Konstantinopel'n "Feth"inden bir yl nce 1452'de nne geldi. Habsburg Hanedan'nn bana Frederick
geince onu ta giymeye ik- etti ve gsterili bir trenle bunu gerekletirdi. Nedir ki bu Alman
imparatorlar iin tarihteki en son talandrma treni oldu. Frederck'ten sonra hibir Alman imparatoru
Papann elinden ta giymek istemedi. 5. Nicholas komusu ve bazen de Kilisenin rakibi olan Napoli Kral
Aragon'lu Alfons ve Milano'lu Sforza ile de iyi diplomatik ilikiler kurdu, Papal bu atak krallarn
tehdidinden arndrd.

5. Nicholas, Bizans'n Trk tehdidi altnda olmasna hi nem vermedi. Bizans'n maddi destek isteklerine
yant bile vermezken Roma'ya 50 yeni kilise ina ettirdi. nl mimar Leo Battista Alberti'yi Vatikan ve
evresini yeniden dzenlemekle grevlendirdi, bu evre dzenlemesi iin o gnn lleriyle bir servet
harcad. Btn bunlar yaparken hibir vergi de koymad. Birka yl sonra da bu kez Papalk
ktphanesini yeniden dzenletti ve srf bu i iin 30.000 Duka altn demekten kanmad.

nl Lorenzo Valla olay onun dneminde yaand. Valla, Konstantin'in vasiyeti adl en nemli Papalk

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

belgesinin gerekte Papalk Tarafndan dnyaya yutturulmu bir sahtekarlk olduunu onun yzne kar
syledi ve tm Hristiyanlk alemini kartrd. (5) Hmanist Papalarn ilki olarak tannan 5. Nicholas,
Bizans'a hi yardm etmemesine ramen Bizans asll Kardinal Bessarion tarafndan bir suikaste kurban
gitmekten kurtarld. Stefano Porcaro adl bir valye Papa'y ldrmek istedi Fakat Bessarion bu
komployu son anda nledi, ilgintir ki bu hmanist Papa, Porcaro'yu af etmektense ikenceyle
ldrlmesini istedi.

1447-1453 yllar arasnda, Gaston Deschamps'n dedii gibi, 5. Niholas Bizans'a ve Kilisesine baz
"gerekletiremeyeceini bildii vaatler vermekten baka hibir ey yapmad".(6)

5. Nicholas, 1447 ve 1448'de Bizans'ta ortaya kan ve binlerce kiinin lmesine neden olan salgn
hastalklarla mcadele konusunda da kln bile kprdatmamt. Bizans salgn hastalktan krlrken Papa
Roma'ya yeni kiliseler yaptrmakla meguld. Salgn hastalklar, siyasal istikrarszlk, yolsuzluk ve
yoksulluk nedeniyle 1453'e gelindiinde Bizans terk edilmi bir "Site Devleti" grnmn almt. Binlerce
Bizansl Balkanlar zerinden ya Rusya'ya ya da Srbistan ve talya'ya g etmiti. Bizansl tarihilere gre
ehirde 96.000'i Bizansl, 50.000'i kle 146.000 kii kalmt.(7)

1447-53 yllar arasnda Bizans'ta Kilise tm gelirlerinden yoksun hale gelmiti. Balkanlar'n Osmanl
tarafndan zapt edilmi olmas Kilise mal varlnn ve gelirlerinin (Pronoia) kaybna yol amt. Bizans
hazinesi de ayn ekilde gelirsiz kalmt. Bizans'ta imparatorla Kiliseyi ayr dnmek mmkn deildi.
1453'de "Feth" gerekleince Patrik Antoine, Grand Duc Valisi Dimitreivi'e yazd mektupta, "artk
mparatorumuz yok. bundan sonra ikimize tek Kilise kald" demiti.(8)

1448'de (31 6kim) mparator 8. John ld. ocuu olmad iin yerine anne bir kardei Makedon asll
Konstantin Drageses 11. Konstantin adyla imparator oldu (6 Ocak 1449). Bizans'taki bu deiiklikten
iki yl sonra 2. Murat Han, ubat 1451de ld, olu 2. Mehmet Han tahta geti. 11. Konstantin artk
iyice hissedilen Trk tehdidinden kurtulmak ve Papann gnln kazanabilmek iin ok tehlikeli bir riski
gze almak zorunda kald. 12 Aralk 1452'de fetihten be ay nce Ortodoksluun kalesi Aya Sofya'da
Roma Kilisesi'nin dini ayin dzenlemesine izin verdi. Ortodoksluun kalbinde Katolik ayini yaplmas tm
Ortodoks aleminde souk du etkisi yapt. Suna ramen mparator istedii yardm alamad, Papa 5.
Nicholas bu diyalog arsna hi ilgi gstermedi. te bu olaydan sonra tarihi Dukas'n belirttii gibi halk
sokaklara dklerek, "Papalarn mor aln (Latin mitras) grmektense Bizans'ta Trk trbann grmeyi
yeleriz" diye barmaya balad.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

7 Nisan 1453'te balayan Osmanl saldrlar 29 Mays'ta Konstantinopel'in 2. Mehmet tarafndan ele
geirilmesiyle sonuland. Osmanl'nn gen sultan Fatih unvann hak edecek bir siyaset uygulam ve
dmannn iinde bulunduu koullara dair tm verileri zel istihbarat birimleri araclyla elde etmiti. (9)
Fatih tam bir siyasi denge, strateji ve hesap adamyd. Her admn dnerek ve planlayarak atmt.
Bizans'la Vatikan arasndaki anlamazlklardan sonuna kadar yararlanmt. Dikkatli ve isabetli
hamlelerinin meyvasn da toplamay bildi. 324 ylnda 1. Konstantin'le balayan ve 1453'de 11.
Konstantin'le sona eren ve tam 94 mparator tanyan Bizans, Fatih'in oldu. lgintir ki Bizans' 60 yl gibi
ksa bir srede Latinlerin elinden kurtarmay baaran Bizansllar aradan yaklak 550 yl gemi olmasna
ramen Trklerden geri alamamlardr. Bu baar bizden ok dorudan doruya Fatih'in "Dinler
Stratejisine baldr. stanbul'da Trk trbann Papaln mitrasna

tercih eden Ortodokslar hi piman olmadlar. Fatih Latinlerin yaptklar gibi Ortodoksluu yok etmek
isteseydi, ederdi. Ama o tarihten ders almasn bilen "Bilge" bir devlet adamyd. Latinlerin yaptklarnn
tam tersini uygulad:. 6er Ortodoks Kilisesi bugn varsa varln Fatih Sultan Mehmet Han'a borludur.

Kaynaklar:

1. L'Empire Latin de Constantinople, J. longnon, Paris, 1949.

2. La Civilisation Byzantine, L. Behier, Paris, 1950.

3. Histoire De L'Etat Byzantin, G. Ostrogorsky, Paris, 1977, ss. 474-75.

4. Trkiye ve Ortodokslar, A. Altndal, Anahtar Kitaplar, 1995, ss. 162-166, is-

tanbul.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

5. Lorenzo Valla iin bkz. 3. Uluslararas stanbul'un Fethi Konferans 'na sunu-

lan tebli: Lorenzo Valla Olay ve stanbul'un Fethine etkileri, Aytun Altn-dal, istanbul, 23-24 May s
1998.

6. R. Constantinople, G. Deschamps, Paris, 1913. ss. 5-7.

7. L. Brehier, abk, ss. 83-84.

8. Ostorogorskv. abk., s. 575.

9. Histoire niverselle, Histoire de L'Empire Ottoman, par A. De la Jonquir, Pa-

ris, 1897.

(28 Mavi 2001, Fatih Belediye Bakanl Fatih leni Teblii)

o W'

VATKAN BALANTILI GNCEL YAZILAR

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

3.8. TRKYE'YE HIRSTYAN KUATMA

Mensubu olmakla ne kadar vnsek az gelecek Trk milletinin tarihine baktmz zaman dnyada belki
de hibir millete nasip olmayan erdem, gzellik, izzet, eref, adalet, ecaat, ilim. Fikir ve teknikle ssl
kendine has bir medeniyet rnei oluturduunu grrz. Bu rnek medeniyeti oluturmann hi de kolay
olmayp dar geitlerden, sarp kayalklardan, keskin virajlardan geildiini grrz. Bu medeniyet binasnn
inasnda kurulan nice tuzaklarn boa kartlmas, kapnn nne/evin iine braklan krizlerin avantaja
dntrlebilmesinin de byk rol oynadn grrz.

Yeryznde ei ve benzeri bulunmayan bir medeniyetin sahibi milletimiz bugn de keskin bir virajn
eiinde bulunuyor. Kapmz almasna ramak kalan 2000 yl milletimiz ve lkemiz iin hayati nem
tayor. Prof. Dr. Oktay Sinanolu'nun srarla zerinde durduu vehile bu ylda Trkiye'nin iini bitirmek
istiyorlar. Bunun iin de kayna tarihin derinliklerine kadar uzanan planlar yrrle sokuluyor, senaryolar
sahneye konuluyor, Bizans entrikalar evriliyor. Bu entrikalar evirenlerin banda att her adm ile
anlayana bir Bizans kurumu olduunu hatrlatan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi geliyor. Sadece Fener
Patrikhanesi mi? Vatikan iin iinde. Bat kavramnn artrd tm lkeler iin iinde. PKK iin iinde.
Hepsinden nemlisi ite ve dta nice dost bildiklerimiz de iin iinde, "brahimi dinler", " byk din",
"nan turizmi", "hogr" vs. gibi kavramlar ile tarif edilen faaliyetler cmlesiyle en azndan zihinleri
bulandrarak 2000 senaryosuna kar

geliecek direnci krma grevini baaryla ifa edenler nezdinde, lke-

mizin gelecei ile ilgili olarak dikkat ekilen tehlikeler bir komplo teorisinden ibaret saylyor. Topluma
byle lanse ediliyor, zihinlere byle zerk ediliyor. Mevcut ve de oluacak diren byle savuturulmaya
allyor. Btn bunlar ise bar, kardelik, hogr gibi kelimelerle kamufle ediliyor. Trkiye'nin iini
bitirmek isteyenlerin bu kelimelere ykledii mana ile bizim literatrmzdeki manann hi de ayn olmad
gerei gzlerden rak tutuluyor. Btn bunlara ramen hem mzrak uvala smyor, hem de zor oyunu
bozuyor.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Bu oyunun bozulmas iin zoru seenlerden birisi Aratrmac-Yazar Aytun Altndal ile Trkiye'nin
nndeki tuzaklar, problemleri konutuk. Kendisi ile yaptmz grmede Altndal, Hristiyan Bat
dnyasnn Trkiye zerindeki amalarna ulamak iin hangi aralar kullandn ve zellikle Fener Rum
Ortodoks Patrikhanesinin ekmeniklik ulunda att admlarn ne anlama geldiini tahlil etti. Vatikan'n da
destekledii Apo olaynn geldii son safhay Trkiye'nin problemleri hanesinde nasl okumak gerektii
konusunda bilgi verdi. Trkiye'deki demokrasi, cumhuriyet, din ve laiklik tartmalar hakknda grlerini
aklad.

* Yeni Mesaj: Sayn Altndal, bilindii zere lkemiz Trkiye Vatikan bata olmak zere Hristiyan Bat
destekli bir Ortodoks kuatmas ile kar karya. Bu kuatmann ierde de ok nemli bir aya var. Bu
ayan ad Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi. Patrikhane, Hristiyan Batnn Trkiye zerindeki emellerini
gerekletirmek iin nemli bir ara grevi gryor. Bu grevi grrken de ok ihtiya duyduu
"ekmenlklik* konusunda byk admlar atm durumda. Patrikhanenin bu admlar Trkiye'nin bekas
konusunda hassas insanlar tararndan dikkatle izlenir ve kamuoyu bilgilendirilirken bazlar tarafndan da
bu gelimeler bir komplo teorisi olarak sunuluyor. Bir kere daha sormak gerekirse Trkiye bu manada
gerekten bir tehlike ile mi kar karya? Yoksa Trkiye zerinde Patrikhane bata olmak zere
Hristiyan dnyann oynad oyunlar sadece bir iddiadan, bir komplo teorisinden mi ibaret?

* Aytun Altndal: Trkiye iin hayati nemi haiz bu konu ne yazk ki Trkiye'de baz evreler tarafndan
srekli olarak sabote edilmekte ve sanki bir "komplo teorisi'ymi gibi gsterilmektedir. Bu nedenle bir kez
daha gndeme getirmekte yarar vardr.

EKMENIZM KOMPLO TEORS DELDR

ncelikle belirteyim ki "Ekmenizm" ve "Ekmenik Patriklik"in brakn komplo teorisi olmasn yaklak
1000 kadar kilise belgesiyle resmiyet kazandrlm bir olgudur. Bu belgeler Katolik, Ortodoks ve
Protestan kiliseleri tarafndan resmen yaynlanm vesikalardr. Trkiye'de "ekmenizm"in "E"sini dahi
bilmeyen kalemrler bu cehaletleri anlalmasn diye olay bir komplo teorisiymi gibi yutturmaya
almaktadrlar. Bu yanll dzeltmek iin ilkin "Ekmenik" nitelemesinin anlam zerinde ksaca
duralm. Sonra da son 50 yl iinde kiliseler tarafndan bu alanda yaplm olan faaliyetlerin ana
balklarnn yorumsuz bir dkmn verelim.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Katolik kelimesi anlam itibariyle "evrensel" demektir. Ekmenik (Yunanca oikoumene) kelimesi de ayn
anlamda kullanlr, Ancak Katolik denildiinde Hristiyanln (Katolik) evrensellii, Ekmenik denildiinde
de Kilise Konsillerinin evrensellii anlalr. yleyse bir taraf iin (Vatikan) Hristiyanln Katolik
yorumunun evrensel olduu iddia edilirken, br taraf Ortodoks alemi iin Kilise'nin ilk konsllerinin ve
burada alnm olan kararlarn (Efes 431; Kadky 451 vb.) evrensel olduu iddia edilir. Ortodoks
kiliselerinde Papalk deil Patriklik bulunur. Bu Patrikler . yy.a kadar (M.S. 588) kendilerine "Ekmenik
Patrik" demiyorlard. Bu sfat onlara kendi kutsal kitaplarnca verilmi deildi, sonradan uydurulmutu.

Hristiyan aleminde toplantya arlan Kilise Konsillerine, Ekmenik Konsiller denilirdi. nk bu


konsillerde Hristiyanln her soydan ve boydan yorumlarnn temsilcilerinin bulunmasna zen gsterilirdi,
ite bu anlamda "evrensel"diler. Ama hibir Bizans imparatoru Ekmenik Konsil toplad iin kendisini
Ekmenik mparator ilan etmi deildi.

1054 ylnda Katolik ve Ortodoks Kiliseleri birbirlerini aforoz ederek ayrldlar. 1204'de Papa stanbul'a
4. Hal Seferini dzenledi ve stanbul Hristiyanlar Avrupa'dan gelen Hristiyanlar tarafndan soykrma
tabi tutuldular. mparator kat. Hristiyanla ait tm kutsal emanetler Venedik, Napoli ve Bari'ye
karld. stanbul yama edildi. ki kilise arasndaki dmanlk artt. stanbul 1453'te fethedilince bu kez
Rus arl Ortodoksluun merkezi oldu.

DNYA KLSELER BiRLiiNiN BA PLANLAYICISI FENER PATRKHANESDR

1919'da stanbul igal edilince Ortodoks Kilisesi Patrii tm dnya kiliselerine "Encyclkal" denilen bir
mektup yollayarak Dnya Kiliseler birliinin (WCC) kurulmasn resmen talep etti. Bu mektupta Kilisenin
yzlerce yl sren Trk-Mslman boyundurua dmemek iin tm kiliselerin birlemesi gerektii
vurgulanyordu. te resmi Kilise kaytlarna gre Ekmenizm diye bilinen oluum ilk kez byle balad. Bu
ar zerine toplantlar dzenlendi, Araya 2. Dnya Sava girdi. Rusya'da Komnizm olduu iin
toplantlar bir sre askya alnd. Nihayet 1948'de Amsterdam'da Dnya Kiliseler Konseyi (WCC)
kuruldu. 1954'de Katolik Papaz George Tavard ilk kez bir toplantya resmen katld. O gne kadar
sadece Ortodoks ve Protestan Kiliseleri bir araya gelmilerdi. 1957'de Vatikan bu kez Oberlin'de
toplanan Dnya Kiliseler Konseyi'ne iki st dzey yneticisini, John Murray ve Gustav We-igel'i yollad.
1960'da ngiliz Milli Kilisesi'nin ba Bapiskopos Geofrey Fisher, Papa 23. John'u

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Roma'da ziyaret etti. 1961'de Yeni Delhi'de toplanan 3. Asamblede Vatikan resmen temsilci oldu.
1962'de 2. Vatikan Konsili Ekmenik ibadet artlarn kabul etti. 1963'te Katolikler Dnya Kilise
Konseyi'nin man ve Dzen Komisyonuna katldlar. 1964'te Papa 4. Paul ile stanbul Ortodoks
Kilisesinin ba Patrik Athenagoras, Kuds'te bulutular. Bylece iki kilise arasnda tam 910 yl sren
dmanlk sona erdirildi ve "Birlikte alma" balatld. Bu, birlikte alma ilkesine resmi yazmalarda
"Koinonia to Ekklesion" yani "Kiliselerin Katlmc yelii" denilir. 1965'de ilk Ekmenizm kararlar
(Nostra Aetate ve Dgnitatis Humanae) yaynland. Tm Hristiyanlar-dan bu kararlara uymalar istendi.
1965'de Papa 4. Paul ile Athenagoras birlikte 1054 aforozunu lanetlediler ve kaldrdlar. 1966'da
Papalkla birlikte i!k ortak eylem deklarasyonu yaynland. 1967'de Papa istanbul'a gelerek Athenogoras
ile gizli bir grme yapt. 1968'de tm Hristiyanl kapsayan "Dinler Aras

Diyalog" arsn yapan rgtler kuruldu. 1969'da Papa Cenevre'deki Dnya Kiliseleri Konseyi
merkezini ziyaret etti. 1975'te Nairobi'de Kiliselerin birlemesi iin ilk toplant yapld. 1982'de
Anglikan-Vatikan daimi komisyonu kuruldu, Nihai Senet imzaland. Papa 2. Jean Paul ngiltere'ye gitti.
1987'de BEM diye bilinen Kilise ibadet tarzlar ile ilgili ortak kararlar alnd. 1991'de Nihai Senet
Vatikan'n resmi mhr ile yaynland. 1993'de Papalk nl "Directoru'yi yani "Ekmenizmin Normlarn
Uygulama Ynetmelii'ni

yaynlad. 1995'te Papalk, sa'nn doumunun 2000. yl mnasebetiyle 2000 ylnda yaplacak ve be yl
srecek olan "Byk Jbile" iin gereken Dinter Aras Dialog ve Ekmenizm hazrlklarn balatt. Bu
nedenle Ut Unum Sint ve Tertiuo Millenio Adveniente adl belgeleri yaynlad. 6kmenizm bunca
toplantdan sonra Kiliselerin ortak "stratejisine verilen ad oldu. Gnmzde bu strateji Avrupa in
Ekmenik Komisyonu (ECEC), Dnya Kiliseler Birlii (WCC) ve Avrupa birlii in Hristiyan
Sorumluluu (CCREC) adl uluslararas Kiliselerin st rgtleri tarafndan ynlendirilmektedir.

HEDEF SLAM ALEM VE ASYA LKELERDR

Bu gelimeler Protestan Kiliselerinde de saysz toplant ile deerlendirildi. Bunlar geiyorum. imdi 2000
ylnn 1. Advent gnnde -eer doru hesaplayabildiysem 26 Kasm 2000 Pazar'a denk geliyor. Ama
Eskatoloji asndan bu 2. Advent saylr- tm Kiliseler mthi bir propaganda ile Dinler Aras Dialog
araclyla Hristiyan dininin ve uygarlnn stnln tm dnyaya ilan edecekler, ilk i olarak da 18
Temmuz 1998 tarihli Lambeth Konferans kararlar erevesinde baz yoksul lkelerin faiz borlarn
Dnya Bankasndan ve G7 lkelerinden sildirerek Hristiyanln insan haklarna ne kadar nem verdiini
ve hayrsever olduunu gsterecekler.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Sz ok uzad, ksa kesiyorum. 2000 ylnda Katolik, Ortodoks ve Protestan Kiliseleri, islam aleminin
karsna birlemi tek bir g olarak kacaklar. Rusya, Belarusya ve Srbistan bu ilikilerin iindeler.
Rusya'da Trkiye'nin izlemesi gereken iki din adam vardr. Bunlar Piskopos Nikon ve Metropolit
Sergei'dir. Bu ikili Rusya'deki 20.000 kiliseyi Mslmanlara kar her an kkrtabilirler. Fener
Patrikhanesi Dnya Kiliseler Birlii'nin ba planlaycs ve kurucusudur, Amerikan Kiliselerinin birka
hari tm Dnya Kiliseler Birlii'ne yedirler. Bu Hristiyan Birliinin hedefi bata slam alemi olmak
zere tm Asya lkeleridir. Ekmenizm konusunda Trk Dileri Bakanlnn hibir n almas yoktur;
fakat Trk Silahl Kuvvetleri iin hazrlanm alma mevcut-

tur.

"150*

DNLER ARASI DALOGCULAR PAPAYI ARATMAYACAK

* Yeni Mesaj: Trkiye'nin ban artan, kann aktan, kaynaklarn emen bir problem de helkesin bildii
gibi PKK terr olaydr. PKK'nn ba Apo'nun italya ve daha sonra Kenya'da yakalan serveni
srasnda Vatikan'n ortaya koyduu tavr grdk, Apo yargland ve idama mahkum edildi, ancak idam
edilmemesi konusunda Batl lkeler Trkiye'ye bask yapyorlar, Ayn trden bir basky Vatikan'dan da
bekleyelim mi? Ne dersiniz?

l: Abdullah calan yargland ve idam cezasna arptrld. Batllar dahil hi kimse onun adil
yarglanmadn iddia edemedi. Bundan sonra neler olacak? te soru burada balyor. dam cezasnn
yerine getirilmesi iin daha ok uzun bir yol var. Benim tahminim bu infazn onaylanmas zor. Apo sorunu
kendi mecrasnda zmlenir, Arada neler olur? Arada nce R6 bask yapar, "asmayn" der. Giderek
Alman-ya'nn, talya'nn ve Rusya'nn ricaclar devreye girerler. ciddiye binerse bu kez Vatikan'dan bir
mektup yollanarak infazn onaylanmamasn istenir. Papaya ramen Trkiye'de adam asmak kolay
deildir.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

*Yeni Mesaj: Neden kolay deil?

* Altndal: Size bir olay anlataym. 27 Mays 1960 ihtilali sonrasnda Celal Bayar'da idama mahkum
edilmiti ama Papa 23. John eski dostu Celal Bayar' idamdan kurtarmay baard. Bu Papa 1935-42
yllar arasnda Trkiye'de bulunmutu. Usta bir istihbaratyd ve gzel Trke konuurdu. Celal Bayar
tarihte ilk kez Papann ayana giderek onun Papa olmasn kutlayan tek Mslman devlet bakanyd.

Benzer durum, hi kimsenin kukusu olmasn ki Apo iin de gndeme gelecektir. Vatikan'n Dinler Aras
Dialog arsnda yer alan baz slami gruplarda benzer ricaclkta Papay aratmayacaklardr. Bu konuda
son szm u: Apo idam edilmezse, herkes unu bilmelidir ki en ge be yl iinde AB, Vatikan ve
yandalar onu hapisten kartrlar, sonra da bir siyasi partinin bana geirirler.

* Yenl Mesaj: Grlyor kl Trkiye'nin nnde gerekten de keskin virajlar var. Bu virajlarn herhangi
bir kazaya uramadan almas iin sorunsuz bir yolculuk ortam gerekiyor. Fakat buna ramen lkemizde
birok konuda mutabakat temin edilebilmi deil. Mesela bamz

ok artt ekliyle herkesin kendine gre bir demokrasi, kendine gre bir cumhuriyet, kendine gre bir
din, kendine gre bir laiklik anlay var. Bu neden kaynaklanyor? Byle bir paradoksu izole etmek iin
ne yapmak gerekiyor?

* Altndal: Trkiye'de Demokrasiden nce Cumhuriyet rejiminin faziletinin ne olup olmadklarnn


anlatlmas gerekiyor. Trkiye'de Cumhuriyet, ne yazk ki sadece bir siyasi partinin ve onun ceberrut
Devletilik anlaynn bir yansmas olarak grlmektedir. Tek parti rejiminin baskc uygulamalar
Cumhuriyet kavramyla zdeletirilmitir. Trkiye'de Devletilie kzanlar Devlete ve Cumhuriyete kar
kyorlar. Bundan da en ok Trkiye'nin dmanlar honut olmaktadr. Oysa, sz konusu partinin
Devletilik anlay ve uygulamalar bir ideolojiydi ve Trkiye Cumhuriyeti Devletini balamamaktayd.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Ksacas, Trkiye'de Demokrasinin ne olup olmadndan nce Cumhuriyeti olmann ne anlama geldii,
bir siyasi partinin tekeline braklmadan, tm siyasi partilerce tartlmal ve gndeme getirilmelidir.

Dinsiz DEMOKRAS OLMAZ

Demokrasiye gelince. Demokrasilerde ilgin bir bileim var ki bu, Trkiye'de hi tartlmad. Bunu
yllardr gndeme getirmeye altm; ama hep engellendim. Bu bileim udur: "Dnyada dinsiz demokrasi
yoktur." nk Demokrasi bir inan ve tercih meselesidir. Ve dinsel inan olmadan siyasal inan ve
tercihin olmad grlmtr. Batda Demokrasi her lkede var olan Milli Kilise realitesini yani Milli Dini
gz nnde bulundurarak yerletirilmitir. Dier bir deyile Batda Demokrasiler 1648 Westfalia
Antlamasndan (14. madde) bu yana lkelerin kendilerine zg dinsel yaplar birinci elden dikkate
alnarak kurulmulardr. Demokrasilerin en zorlu i sorunu ite bylelikle zlmtr. Son 300 yldr Bat
Avrupa'da Milli Kiliseler olmadan Milli Demokrasiler olmamtr. Bu sistemin ad da "dnyeviliktir
(secular), laiklik deildir. yleyse Trkiye Fransa'dan dn alnm bir devlet -laisizmi dayatmasyla
ynetilmeye devam edildike Demokratikleme daima kesintilere

urayacaktr. Trkiye'de hedef Demokrasi ise bunun olmazsa olmaz n koulu devlet zoru ile laisizmden
uzaklap Milletimizin Dini, Mslmanl dikkate alan, kopya olmayan, Trkiye artlarna uygun

bir dnyevileme hareketini zaman yitirmeden hayata geirmeye almaktr.

Bu balamda 28 ubat sreci ile ilgili olarak da ksaca unu syleyebilirim. Ben, ahsen 28 ubat sreci
ile Demokraside bir geriye gidi olduunu sanmyorum, Ama Trkiye'nin "egemenlik" haklarnn d
basklarla ekonomik, siyasal, toplumsal ve en nemlisi kltrel alanlarda rselendiini ve gelecekte
blnmelere kadar gidebilecek boyutlara ulamakta olduunu zlerek gryorum. Trkiye'de "kltrel
karamsarlk" diye bilinen sosyolojik olgu hi aratrlmam olduu iin nasl bir hzla yaylmakta olduu da
ne yazk ki Fark edilemiyor. Bunun sonucunda da bata ahlaki deerler olmak zere hayatmza yn veren
ve geleneksel anlamlar katan tm gelimelerde hzl ve korkutucu bir yozlama yaanyor, ite bu anlamda
28 ubat srecinden bu yana deil belki de son 15 yldr giderek artan "bir yozlama ve knt"
yaanyor kansndaym.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Kamil Bayraktar

* Misyonerlik faaliyetlerinde hedef kitle genler olarak tayin edildi,

Ama krsal alandaki deil zellikle kozmopolit kltrlerin egemen

olduu byk ehirlerin genlerine zel ilgi gsterilmesi plana ko

nuldu.

* Lambeth Konferans'na tm Anglikan Kiliselerinden 800 kadar pis

kopos katld. Tmnn ortak onayyla yaynlanan "On Yllk Eylem

Plan"nda, Trkiye ncelikle lke olarak Anglikan Kiliselerinin "Kap

sama Alanna alnd.

* nmzdeki on yl iinde zellikle byk ehirlerimizde Anglikan Ki-

lisesi'ne katlmak isteyecek genler kacaktr, buna hazrlkl olma

lyz. Mafya'nn, ete'nin, Kartel'in egemen olduu, tm deerlerin

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

inendii bugnn Trkiye'sinde "cepleri para ve vaat dolu Anglikan misyonerlerinin" slam dininden ve
milli deerlerinden kopartl

m, yapayalnz braklm, kksz genlerimizi avladklarn zle

rek izleyeceiz.

Konferansta kapal kaplar ardnda konuulan konu ise ecinsel erkek ve kadnlarn durumuydu. Bu
insanlarla nasl diyalog kurulmas gerektii ynnde bir eylem plannn hazrlanmasna karar verildi. "Kilise
bu insanlar dlamasn, bunlar zellikle misyonerlik ve Hristiyanlatrma kampanyalarnda kullansn"
denildi.

14. Lambeth Konferans : AytunAlltndal'n bahsettii Lambeth Konferans 18 Temmuz 1998'de


ingiltere'nin nl Canterbury Katedrali'nde topland. Bu toplantda alnan kararlardan bazlarn slam
dinine ve Mslmanlara ynelik yorumuyla birlikte Altndal yle sralad:Konferans srasnda misyonerlik
faaliyetlerine zellikle hz verilmesi istendi. Kiliseler en ykl btelerini misyonerlik faaliyetlerinin
hzlandrlmas iin ayrdlar. Hedef lkeleri ise Asya'daki Trki Cumhuriyetler ve Ortadou'daki halklar
Mslman lkeler olarak koydular. Sz konusu lkelere gidecek olan Anglikan misyonerlerinin "ierden"
seilmesine karar verildi. rnein Trkiye'de, Anglikan yaplm bu lkenin insanlar kullanlacak.

VATlKAN BALANTILI GNCEL YAZILAR

3.9. LAMBETH KONFERANSI ZERNE...

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

18 Temmuz 1998'de ingiltere'nin nl Canterbury Katedrali'nde bir toplant dzenlendi. Dnyadaki tm


Anglikan Kiliselerinin katlmn ngren ve her on ylda bir dzenlenen bu toplantlar, tarihsel olarak,
Lambeth Konferans Toplantlar olarak tannmaktadrlar. Bu konferanslarn ilki gnmzden 131 yl nce
1867'de yaplmt. 1998'deki bu konferans 14. Lambeth Toplants'dr.

Lambeth Konferanslar'na tm Anglikan Kiliseleri'nin en st dzeydeki Piskoposlar ve onlarn


denetimindeki heyetler katlrlar. zellikle de ngiltere Milli Kilisesi (Church of England), Amerikan
Episcopal Kilisesi, Kanada ve Avusturalya'daki Anglikan Kiliseleri ynlendirici roller stlenirler.
Dnyadaki yaklak 80 milyon Anglikan'n dinsel inanlar, duyu, dn ve davran ynlenimleri
(orientation) en st dzeyde ite bu konferanslarda ele alnr. Kilise ynetimiyle ilgili yeni gelimeler,
Kiliselerin uymalar gereken yeni deiim planlar, dier dinlerle dialog ve rekabet ile Kiliseler-aras dialog
konular ele alnr. 10 yllk eylem planlar yaplr, Anglikan Kiliseleri, her lkede bu eylem planna uygun
davranrlar. Nedir ki bu planlarn bir ak (deklerasyon mahiyetinde) bir de kapal hedefleri vardr.
Bunlara az sonra deineceiz.

Bu konferansta ortaya getirilen en nemli hususlar kapan belgesinde ylece sralanmt, Anglikan
Kilisesi en hzla gelien Hristiyan kuruluu seilmiti. Bu en nemli husustur. Kilise gerekten de tm
dnyada Katolik, Ortodoks ve Luteran Kiliselere oranla ye saysn en ok arttran Kilise olmutu.
lgintir ki ngiltere'de ye says azalrken

bu Kilisenin Afrika. Orta Dou ve Asya'da yeni ye says ok hzl bir art gstermiti.

ASYA VE AFRKA'DA ANGLKANZM

Konferansn ilk gnk al konumasn Tanzanyal Piskopos Simon e. Chiwanga yapt. Piskopos,
Anglikanizm'in Afrika'da byk bir hzla gelimekte olduunu vurguladktan sonra ekledi: "Kilisemiz artk
krsal kesimlerde etkili olan Pastoral Kilise olmaktan kp, kendini da vurarak misyonerlik Faaliyetlerini
en st dzeyde yerine getirebilir hale gelmitir."

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Lambeth Konferans'na sunulan yllk Faaliyet raporlarnda ve delege saysnda gzlemlediimiz baz
hususlara deinmek istiyorum.

1. Konferansta ngiltere Milli Kilisesi, 1988'de 44 delegeyle tem

sil edilmiti, 1998'de de bu say deimedi.

2. On yl nce Amerikan Episcopal Kilisesi 118 delegeyle temsil

edilmiti, bu toplantda ise Filipin ve Orta Amerika'ya bal 7 dioses'in

delegeleri ayrca temsil edildikleri iin 111 delegeyle temsil edildi.

(NOT: Bu kilise Trk dmanlyla tannr.)

3. Afrika lkelerinin delege says ise byk art gsterdi. On yl

nce Afrika lkesi, Kenya, Nijerya ve Uganda 130 delegeyle temsil

edilirken bu toplantda 228 delegeyle (+98) temsil edildiler.

4. Konferansta zellikle Afrikal din adamlar yoksul lkeleri ez

mekte olan uluslararas finans, bankaclk ve ticaret kurulularnn "in

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

safsz" smr planlarn gndeme getirdiler ve ilgintir ki, "Yoksul l

kelerin d borlarnn silinmesini istediler." Din adamlar bu lkelerde

insanlarn eski dinlerinden karak kitleler halinde Anglikanizm'e gir

mekte olduklarn belirttiler. Bu din adamlarna gre, Anglikan Kilisesi,

bu yoksul lkelerde "D Borlar Silme" hareketine nclk ederse,

zellikle slam'a ynelen Afrikallar Hristiyanla kazanmak kolaylaa

cakt. Ksacas, slam'n "Faizcilie" kar kmas Afrikal insanlar bu di

ne ekiyordu. Bunu nlemek iin ite bu "Bor Silme" eylemine vakit

geirilmeden balanmalyd.

5. Konferansta kapal kaplar ardnda konuulan konu ise, ecinsel erkek ve kadnlarn durumuydu. Bu
insanlarla nasl diyalog kurulmas gerektii ynnde bir eylem plannn hazrlanmasna karar verildi. Kilise
bu insanlar dtalamasn, bunlar zellikle misyonerlik ve Hristiyanlatrma kampanyalarnda kullansn
denildi.

MSYONERLK ARTACAK

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Lambeth Konferans'nn slam dinine ve Mslmanlara ynelik anlay nasl yorumlanmak?

1. Konferans srasnda misyonerlik faaliyetlerine zellikle hz ve

rilmesi istendi. Kiliseler en ykl btelerini misyonerlik faaliyetlerinin

hzlandrlmas iin ayrdlar. Hedef lkeleri ise Asya'daki Trki Cumhu

riyetler ve Orta Dou'daki halklar Mslman lkeler olarak koydular.

Sz konusu lkelere gidecek olan Anglikan misyonerlerin "ierden" se

ilmesine karar verildi. Yani rnein Trkiye'de Anglikan yaplm bu l

kenin insanlar kullanlacak.

2. Misyonerlik faaliyetlerinde hedef kitle genler olarak tayin

edildi, Ama krsal alandaki deil zellikle kozmopolit kltrlerin ege

men olduu byk ehirlerin genlerine zel ilgi gsterilmesi plana ko

nuldu.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Lambeth Konferans'na tm Anglikan Kiliselerinden 800 kadar piskopos katld. Tmnn ortak onayyla
yaynlanan "On Yllk Eylem Plan", Trkiye'nin ncelikli lke olarak Anglikan Kiliseleri'nin "Kapsama
Alanna" alndn gsterdi.

nmzdeki on yl iinde zellikle byk ehirlerimizde Anglikan Kilisesi'ne katlmak isteyecek genler
kacaktr, buna hazrlkl olmalyz. Mafya'nn ete'nin, Kartel'in egemen olduu tm deerlerin inendii
bugnn Trkiye'sinde "cepleri para ve vaat dolu Anglikan misyonerlerinin" slam dininden ve Milli
deerlerinden kopartlm, yapayalnz braklm, kksz genlerimizi avladklarn zlerek izleyeceiz. Ve
eminim ki yine kendimiz hi bir gayret gstermeyip yan gelip yatacaz ve Allah'tan bizleri bir kez daha
-kim bilir kanc kez- "Kurtarmasn" dileyeceiz.

'159-

VATKAN BALANTILI GNCEL YAZILAR

3.10. LAMBETH KONFERANSI KARARLARI IIINDA TRKYE'DE HIRSTYANLIK

* Lambeth Konferans Kararlarndaki on yllk eylem plan iinde en byk bteyi misyonerlik
faaliyetlerine ayrdlar. Yani, bundan sonraki nmzdeki on yl ierisinde Protestan kiliseleri topluca en
byk paray misyonerlik faaliyetleri iin harcayacaklar. Birinci dereceden "kapsama alanna giren lke
Trkiye olup. onu TiM Cumhuriyetler takip ediyor.

***

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Bildiiniz gibi Cumhuriyetin 75. ylndayz. Kurultayn ad da "Mil-li ve Dini Btnlk Kurultay". 75 yl
nce milli ve dini btnlk saland iin bu Cumhuriyet vardr. nce bunu bilmemiz gerekiyor. Yani
Kurtulu Sava srasnda milli ve dini btnlk saland. Saland iin de bir Kurtulu Sava verilebildi.
Bu Kurtulu Savann ad stnde; Milli Kurtulu Sava. Bu Milli Kurtulu Sava'nn sonucunda da milli
ve dini btnlk olduu iin kurulmu olan bir Cumhuriyet var. yleyse, ncelikle, bilmemiz gereken
husus: Bu Cumhuriyet bizimdir. Bizden bakasna da ait olamaz. Niin? nk, dibacesinde,
balangcnda, bunun milli ve dini btnlk ile kurulmu olmas sz konusudur. Yani Mslman kesim
askeriyle, siviliyle Cumhuriyetin kurulmasnda birinci derecede rol oynamtr.

Cumhuriyet bizim ise, yani bir hanedanlk deil ise veya bir baka gce ait deilse, bu Cumhuriyete sahip
kmak da bizim grevimizdir. Niin bizim grevimiz? nk Trkiye'den baka br lke yok. Buradan,
Trkiye'den bizleri u veya bu ekilde dtalamak, bizleri mmkn-

se yeniden Orta Asyalara gndermek arzusunda olanlar ok, pek oktur. Sadece Hristiyan veya Yahudi
alemi de deildir. Kendi iimizde de byle adamlar oktur. yleyse bu mcadelenin ok boyutlu ve ok
ynl olduunu hibir zaman unutmamamz gerekmektedir.

Trkiye'deki Mslmanlarn ayakta kalma mcadelesi ayn zamanda dnya Mslmanlar ve islam dini
iin de birinci derecede nem kazanyor. Niin? nk eer Trkiye kalesi kerse, Trkiye'nin kmesi
ile birlikte ortaya kacak olan boluu doldurmaya hazr gler vardr. yleyse ncelikle Trkiye'deki
slamiyet'in ayakta kalmas, Trkiye'de Mslmanlarn Cumhuriyete ve vatana yeniden sahip kma
mcadelesi, yeni bir Kurtulu Sava'yla mmkndr. Bu, hangi anlamda bir kurtulu savadr? zellikle
de ekonomik alanda kurtulu savadr. yleyse Trkiye'de yeniden aratrlmas gereken, yerine
oturtulmas gereken ruh "Kuvay- Milliye Ruhu"dur. Buradaki "milli" kelimesini milliyeti anlamnda deil
daru'l islam anlamnda kullanyorum. Dorusu da budur. yleyse Kuvay- Milliye ruhuyla davranarak,
yeniden mda-faa-i hukuklar tesis edilmelidir; nk Mslmanlarn hak ve hukuklar da bugn
tehlikededir. Hanmlarmzn bartsnden balayarak srekli olarak yangnlatrlm olan

eitli yasaklar bir yanda, bir de Mslmanlarn kendi iinde, srtndan hanerleyerek, eitli
maniplas-yonlarla onlar emperyalizmin oltasna takmaya alan gler vardr. Bunlarn banda
Trkiye'de slamiyet'i Protestanlatrma diye bilinen bir hareket var. Benim tebliim zaten zellikle bununla
ilgili.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

TRKYE'DE SLAM'I PROTESTANLATIRMA HAREEKET

Bu teblie gemeden nce baz n bilgiler vermek istiyorum.

slam dininde Protestanlatrma hareketi nedir? Tarihsel olarak da ksaca nasl gelmektedir?

Bildiiniz gibi ortaya iki yeni kavram getirildi. Bunlardan biri "Siyasal slam", dieri "Trkiye
Mslmanl". "Siyasal slam" kavram ok ilgintir ki, 1930'larda, "Siyasal din" diye bilinen, bir niversite
ats altnda toplanm bilim adamlar tarafndan bulunmu bir kavramdr, ilk kez sve'te, Stockholm'de,
1939'da, "Siyasal Din" diye bir disiplin ku-

ruldu. Krs ald, Alan bu krsde siyasal bir din oluturulma abalarna gidildi. Nerede? zellikle
Almanya'da... Bu siyasal din olarak da Almanya'da, Hitler dneminde ortaya getirildi. Buras ok mhim.
Bunlar Trkiye'de ilk kez yeni, yeni ortaya getiriliyor.

Hitler dedi ki, "Biz, hem Katolik kilisesine hem de Protestan kilisesine karyz. Biz yeni bir din
getiriyoruz. Bu yeni dinin en st kavram da Fhrer kavramdr." Bu Fhrer kavram nedir? "Yce nder"
kavramdr. "Yce nder" kavram, Peygamber kavramnn bir adm nnde, Tanrnn bir adm
gerisindeki bir kavramdr. Yani bir insan alp Peygamberden bir adm ne, Tanrdan da bir adm geriye
koyma giriimidir. Dedi ki, "Bunun ad Alman Hristiyanl olacak." Bu Alman Hristiyanlndaki temel
eler neydi? Birincisi Hitler ve arkadalar dediler ki; "sa (bizim iin sa Peygamber), Tevrat'ta anlatld
gibi deildir. Ya nedir? sa, bir Almandr. Uzun boylu, sarn, mavi gzl bir Alman prensidir." Byle,
byk afiler yaptlar. Bu afilerde hiz. sa, elinde kl, mavi gzl, sarn, uzun boylu, atletik bir adam
olarak gsterildi. Ve dediler ki; "sa Filistin'e Alman Prensliini kurtarmak ve kurmak amacyla gitti.
Yoksa Tevrat'ta anlatld gibi Tanrnn olu vs. olmak

amacyla gitmedi. nk Yahudi bile yoktu." Ne demek Yahudi bile yoktu? u demek: Yeni bir ncil

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

bastlar. 10 ubat 1939'da baslan bu yeni ncil'de be kelimenin bulunmamasn istediler. Birincisi
"Yahudi" kelimesi, ikincisi "Sion" kelimesi, ncs "Kuds" kelimesi, drdncs "Sionizm (yani
sionculuk yapmak)" kelimesi, beincisi de "Judaism (yani Yahudilik)" kelimesi... Bu kavramlardan
arndrlm, temizlenmi ve Ya-hudileri hibir ekilde konu edinmeyen yeni bir incil bastlar.

Hitler dnemindeki diktatoryal yapda "Alman Hristiyanl" diye bir olay kartlyor. Trkiye'ye
bakyoruz. Trkiye'de de "Trk Mslmanl" diye bir ey ortaya kyor. Bunun da iinde birtakm
hurafeler var. Yani bir trl slam dinini olmas gerektii gibi yaama ans ne hikmetse bu memlekette
insanlara verilmiyor. Bakyorsunuz bir adam kyor, "Gnde be defa namaz klmaya gerek yok. Gnde
bir defa klarsnz, olur, biter" diyor. "Peki" diyorsunuz, "Beyefendi bir kere de olsun siz namaz klacak
msnz?" "Yooo!" diyor. "Bir kere de mi klmayacaksn?" "Hayr! Klmayacam." Peki o zaman benim
dinimden ne istiyorsun?

'162'

ye istiyorsun?" "Ben isteyeyim de sen ister yap ister yapma." diyor. Veya bir bakas kyor, Alaya,
yalvara, yakara, "Barts teferruattr" diyor.

Bir eyi bilmenin alameti doru soru sormaktr. Ben size u kalemi gstersem ve soru soruyorum diye,
"Bu bir otobs mdr?" desem, benim bu sorum ne kadar zrva ise, burada "otobs m deil mi?"
tartmas da o kadar zrvadr. nk bu bir kalemdir. Otobsle hi ilgisi yoktur, Ama Trkiye'de bugn
byle bir maniplasyon yaplyor. "Cambaza bak" diyorlar. Ne gtrmek istiyorlarsa gtryorlar.

Peki bu durumda kimlere grev dyor? Kimlere ve hangi bilinle grev dyor? Trkiye'nin iinde
bulunduu artlar belli, slam dini de tek. Kur'an dini de btn Mslmanlar birbirine balayan tek ve
ortak dil. Hristiyanlkta byle bir olgu var m? Yok. Mslmanlarn 1400 yldr byle bir avantajlar
olduu halde bugn bu avantaj niye kullanamyorlar? Galiba burada siyaset retememe eksiklii var.
Beceriksizlik deil, bilgisizlik de deil, Fakat doru zamanda doru siyaset retememek var. Bunun
altnda bu yatyor.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Bu konferansa btn dnyadan hepsi Protestan olmak zere 800 piskopos katld. Sadece Amerikan
delegasyonunda 111 piskopos vard. Amerika'dan katlan Episcopal Kilisesi'dir. Presbiteryan var, bir de
Episkopal var. Bunlarn ikisi birlikte hareket eden kiliselerdir, Amerika'dan gelen delegasyon, tarihinde
Trklere kar en acmasz, en gaddarca davranm olan kiliseye mensuplar. yle ki; Lozan Anlamas
Amerikan Senatosuna geldiinde ite bu iki kilisenin basks ve "Ermenilere tehcir uygulanyor. Ermeni
katliam yaplyor" gerekesiyle, Amerikan Senatosu Lozan Anlamasn onaylayamad. Buna, bu kiliseler
sebep oldular. Gnmzde, Amerika, Lozan anlamasn kabul etmedii iindir ki bizim bamszlmz,
Amerika ile ikili anlamalar erevesinde yrmektedir. Yoksa Lozan'a binaen deil. imdi, bu boluu
grp, buradan yola karak, Trkiye'nin bana orap rmeye hazrlanan kurulular var. Bu kurulularn
zellikle kullandklar baz kavramlar var. Lambeth Konferans

srasnda da bu kavramlar gndeme geldi. Ben bunlardan iki tanesi zerinde duracam. Bir de kapal
kaplarn arkasnda alnm olan bir baka karar zerinde duracam.

KLSENN ON YILLIK EYLEM PLNI

1 LAMBETH KONFERANSI

imdi burada Lambeth Konferans diye bilinen bir konferansa geiyorum. Bu konferansn nemi nereden
kaynaklanyor? Nedir bu Lambeth?

Kiliseler, bildiiniz gibi hi bo durmazlar. Bo durmalar iin deil, almalar iin kiliseler kurulur.
Bunlarn arasnda Anglikan Kilisesi, yani ngiltere'deki milli kilise, boyu-posu dier kiliselere oranla,
Katolik ve Ortodoks kiliselere oranla daha kk olmasna ramen, ok daha aktif bir kilisedir. Bu aktif

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

kilise tabii Protestan bir kilise. Bu kilisenin 1867'den bu yana. 131 yldr srdrd ve her on ylda bir
yaplan ve on yllk dnemi nasl bir eylemle dolduracaklarn anlatan ve bunlarn tartld bir
konferanslar vardr. Bu yl 18 Temmuz 1998'de bunlarn 14.s yapld. Lambeth Konferans dediimiz
bu. Lambeth Konferansnda bazlar ak, bazlar gizli kararlar alnd.

"164*

Lambeth Konferans'nda, kilise, on yllk kendi eylem plann yapt. Ve dediler ki, "Anglikan Kilisesi'ne
ok gl bir yneli var. Nerede var? zellikle Afrika'da var. zellikle Kenya, Uganda ve Nijerya'da,
Mslmanlktan veya Animist dinden ayrlp Anglikanla geen pek ok insan var. Biz bu Afrika'da
uyguladmz eylem plann, Ortadou'ya, Trkiye'ye ve Trki Cumhuriyetlere gtrmek zorundayz.
Orada nasl baarl olduysak, ayn ekilde, Ortadou'da, Trkiye'de ve Trki Cumhuriyetlerde de baarl
olacaz."

ilgintir ki; Temmuz aynda alnan bu karar erevesinde, istanbul'a Cuma gnnden itibaren baz turistler
geliyor. Pazartesi sabah gidiyorlar, istanbul'da iki tane Anglikan kilisesi vardr. Bunlar bo dururdu. 8u
turistler her Pazar ayine gidiyorlar. Kiliseler, ok aktifmi gibi grlyor. Gelenler kimler? Avrupal. ngiliz.
Uzun hafta sonu tatili ad altnda stanbul'a geliyorlar. Pazar gn sabah yal bal insanlar kiliselere
gidiyorlar, Ayinlerini yapyorlar. Ya akamst ya da ertesi sabah dnyorlar. Bunlar da organize eden
bir g var Avrupa'da. Ya-

ni birtakm yal bal insanlara, "Hadi bakalm, bu hafta sonu Trkiye'ye, stanbul'a gidiyorsunuz"
diyorlar, Adamlar da toparlanp geliyorlar. Ondan sonra tekrar toparlayp gtryorlar.

Lambeth Konferansnda, Mslmanlarla diyalog ad altnda bir blm vard. Bu blm 20 sene nce
kurulmutu. Bu blmn hzlandrlmas, diyalog kavramnn gelitirilmesi ve Mslman-Hristiyan
diyalogunun ilerde Anglikan Kilisesinin Ortadou'daki, Trkiye'deki ve Tr-ki Cumhuriyetlerdeki
gelimesine birinci dereceden katkda bulunmas karara baland. Tanzanyal Piskopos Simon E.
Chiwanga dedi ki; "Ar-tk bizim kilisemiz pastoral bir kilise olmaktan yani krsal alandaki cemaatleri
ynlendirmek olan bir kilise olmaktan kp dorudan doruya kendini da vuran ve misyonerlik
faaliyetlerini dorua karmas gereken kilise durumuna gelmitir."

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

DYALOGU SALAYACAK ANGLKAN OLMU TRKLER

Burada alnan kararlar syleyelim.

Birincisi, diyalog karardr. Diyalogun, zellikle Trkiye'de diyalogun tesisi.

kincisi ve en nemlisi; diyalogu salayacak olan ahslarn ierden temini. Ne demek ierden temini?
Yani Trkiye'de diyalogu kimler salayacak? Anglikan yaplm Trkler salayacak. Bu diyalogu
salamakla grevli olan Trkler, misyonerlik faaliyetlerini de "Trk Protestanlar" ad altnda
srdrebilirler.

Demek ki bir, diyalog olacak; iki diyalogun muhatab Trkler karsnda birtakm ngilizleri deil Anglikan
olmu Trkleri bulacaklar. Kendi dillerinden konuan insanlar bulacaklar.

ncs, dediler ki, "Hedef kitle genlerdir. Genlerdir ama krsal alann genleri deildir. Dorudan
doruya byk ehirlerin kozmopolit kltr iindeki genler, zellikle de milli ve dini btnlnden
kopartlm genler birinci derecede av alandr." Yani lkemizde, zellikle Trkiye'de, birinci derecede
hedef alnan kitle genlerimizdir. Han-

gi genlerimizdir? Krsal alandaki genlerimiz deil, byk ehirlerimizdeki genlerimizdir.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Drdncs, belki de en nemlisi, Lambeth Konferans'nda "slamiyet niin geliiyor? slamiyet'in hzla
yaylmasn engelleyebilmek iin ne yapmalyz?" sorusuna on yllk aratrmalarnn sonucunda bulduklar
cevap u: "slamiyet'in bir zellii var. slamiyet faize kar bir din. Faize kar olduu iin bu insanlara ok
cazip geliyor. Ve Mslmanla doru hzla bir yneli oluyor. Peki bu durum karsnda biz ne
yapabiliriz?" Bakn ne buldular? Kilise, 800 piskopos bir arada dedi ki, "Bizim faizi kaldrmamz mmkn
deil. Ama bor silmeye gidelim." Dikkat edin! Zengin Protestan lkeler, "Afrika'daki yoksul lkelerin
borlarn silerlerse slamiyet'e ynelii durdururuz. Borcundan kurtulan lkeler yeniden bize katlrlar."
kararndalar. nmzdeki dnemde Protestan kiliselerinin giriimiyle birtakm lkeler, "Biz bor silelim.
sa'nn 2000. yln kutluyoruz. Bakn biz ne kadar uygarz. Biz ne kadar insanlktan yanayz" deyip,
Mslmanlarn gzn boyamak iin, "bor

siliyoruz" diye bir kampanya balatacaklar. Bugnden sylyorum. Bunu yemeyin. Bu karar Lambeth'de
alnd. Bor silme diye bir ey zaten olmaz da, erteleme olur, baka klf sokarlar, o ekilde devam eder.
Ama ad bunun "bor sildim" olacak.

TRKYE "KAPSAMA ALANINDA

Son hususa gelince, son husus u: Bu on yllk eylem plan iinde en byk bteyi misyonerlik
faaliyetlerine ayrdlar. Yani, bundan sonraki nmzdeki on yl ierisinde Protestan kiliseleri topluca en
byk paray misyonerlik faaliyetleri iin harcayacaklar. Birinci dereceden "kapsama alan'na giren lke
Trkiye ve Trki Cumhuriyetler.

Sir husus daha var. Dediler ki, "Homoseksel kadn ve erkekler bizim iin kullanlacak." Tekrar
ediyorum, Lambeth Konferans Kararlarnn sonuncusu u: "Cinsel sapklk iinde olan kadn ve erkekleri
biz dlamayalm. Tam tersine bunlar iimize alalm, Anglikanlatrma kampanyamzda kullanalm. Nasl
kullanalm? nsan haklar, diyelim. Cinsel sapklk da bir insan hakkdr, diyelim. Bunlar lanse edelim.
Basnda, yaynda, televizyonda ne kartalm. Srekli imaj olarak bu tipler bir

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

memleketin en st deerleri neyse onlar temsil eder hale gelsin." Dikkat ederseniz Trkiye'de, zellikle
son be alt yldr, bu tip insanlara tannan mthi bir prim vardr. arkc m? Maalesef yle olacak.
Dergiler, gazeteler, gryorsunuz ne halde.

6u da Lambeth Konferans kararlarnn iinde yer ald. Yani zgrlk ad altnda cinsel sapklarla
Anglikanizmi yaygnlatrmak bu kararlar iinde yer ald.

yleyse sonu olarak unu sylyorum: Trkiye'de bir yanda kaset savalar, bir yanda mafya savalar,
bir yanda Anayasa var ama bir de akc'nn anayasas var. Herkes Cakc'nn anayasasna gre
davranmay Trkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anayasasna gre davranmaya tercih ediyor. yleyse
etelere, mafyalara, kartel basnna kar Mslmanlar, ellerinde sadece slam dininden baka bir silah
olmadn bilerek, bununla mcehhez olarak mcadele etmelidirler. Ne ile? Yeniden bir kuvay- milliye
ruhu, yeniden bir mdafaa-i hukuk bilinci, yeniden bir misak- milli ve istiklal-i tamlk; u drt fikirle...

GZE GZKMEYEN KLSE

Hristiyan aleminde iki tane nemli kilise kavram var. Bir tanesi bildiimiz kiliseler, ikincisi "Invisible
Church" dediimiz "gze gzkmeyen kilise"dir. Yani somut ve mevcut bir dnya olarak grmediiniz bir
kilise var. Nedir bu? Protestanlar tarafndan kurulmu olan bu kilise der ki, "ahslarn Mslmanlktan
Hristiyanla gemesi gerekmez. Olduklar yerde, olduklar gibi kalsnlar, Ama bizim istediimiz gibi
dnsnler. Yani Mslman, Mslman gibi dnemesin. Hristiyan gibi dnsn. Mslman gibi
yaadn inansn." Bu ok mhim bir olaydr. Dolaysyla da bunun adna "Invisible Church" denir.

Bugn Trkiye'de, bir ok Mslman, maalesef Mslman gibi dndn zannederek gerekte
Hristiyanlarn kendilerinden istedii ekilde dnp Mslmanlm yerine getiriyorum, inanc
iindedirler. Ksa kesmek iin buraya bir nokta koyuyorum.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

ikincisi, davet ksmn yapan ok nemli bir gizli tekilat var Katolik Kilisesi'nin. Bu kilise tekilatnn ad
"Opus Dei"dir. "Tanrnn leri" anlamna gelir. Bu tekilat 80 bin yesi olan bir tekilattr. yelerinin
tamam "doktor, profesr, gazeteci ve zengin iadamlardr. Hcreler halinde alr. Hcrenin banda bir
kardinal vardr. imdi dikkat edin. Kardinali Papa tayin ediyor. Onun altndaki herkes hangi lkede ise o
lkenin adamlarndan oluuyor. Ve onlar o lkenin yasalarna tabi deildir, Dorudan doruya papaya
tabidir. Yani bir lkede "Opus Dei'nin temsilcisi olan kardinali, o lkenin yasalar yarglayamaz. Peki bu
"Opus Dei ne yapmtr? Gelelim 2. Vatikan Konslne... 2. Vatikan Konsln toplayan Papa 23. John
bu gizli tekilata bal olarak 1936-1943 yllar arasnda Trkiye'de bulundu. ok fasih Trke
konuurdu, Ayn zamanda casustu. Enteresandr, 1954'de Papa olduktan sonra, 1958 ylnda, ilk defa bir
Mslman devlet Bakan ayana giderek, tarihte

ilk defa bir Papann ayana giderek kendisini kutsad. Bu, Celal Bayar'd. Celal Bayar'da 1960'ta ihtilalle
devrilince papa da onu idamdan kurtard. Bunu da byle bilin. Bunu ben yazdm. Milliyet gazetesinde de
sekiz stuna manet olarak yaynland.

te o Papann hazrlad ve destekledii "Opus Dei" bakn ok nemli bir giriimde bulundu. Dedi ki,
"ncelikle okullar amalyz." Ve 1962'den 1984 ylna kadar dnyann eitli yerlerinde, 463 niversite,
2112 de ilkretim okulu atlar. Bunu da "Opus Dei"nin en nemli giriimi olarak Papalk, misyonerliin
davet blmn gerekletirdikleri gerekesiyle kutsad. Bunu kuran ahs Loyola diye bir adamd.
Getiimiz yl azizlie doru yola kartld.

VATKAN BALANTlLI GNCEL YAZILAR

3.11. SYASAL KLTR, SYASAL DiN VE SYASAL ISLAM I. Siyasal Kltr Nedir?

Gnmzde gndelik yazl, szl ve grsel kitle iletiim aralarnda (mass media) siyaset bilimcileri, baz
siyasetiler ve konuyu yeni renmi olan baz gazete ke yazarlarnca ska kullanlan "Siyasal Kltr"
kavramn dnyada ilk kez formlletirerek kullanan ABD'li bilim adam Gabriel A. Almond olmutur.(l)
Bu yaklam zamanla toplumbilim alannda kendine bir yer edindi.(2) 1965'de Princeton niversitesi,
Lucian W. Pye ve Sidney Verba nclnde "Siyasal Kltr ve Siyasal Geliim" balkl bir kitap
yaynlad.(3) Siyasal Kltr yaklamyla Trkiye zelini irdeleyen ilk almalardan biri C.H. Dodd'un
"Trkiye'de Demokrasi ve Geliim" balkl kitabdr.(4)

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Nedir Siyasal Kltr? Tebliimin bu ilk blmnde zellikle Almond, Verba ve Pye lsnn bu anlay
nasl tanmladklarna deineceim, Almond ve Verba Siyasal Kltr derken ne kastettiklerini yle
aklamlard: "Siyasal Kltr terimini kullanmzn iki nedeni vardr. lkin eer siyasal ve siyasal-olmayan
tavrlarn ve geliim rneklerinin arasndaki ilikileri aratr yorsak, aralarndaki snr bizim terminolojimizin
gsterdii kadar keskin olmasa bile, siyasal kltr terimi mnhasran siyasal ynlenimlere (political
orientations) siyasal sisteme ve onun eitli paralar karsndaki tavrlara ve kiinin sistem iindeki rolne
ve tavrna tekabl eder. Siyasal kltrden iktisadi kltr veya bir dinsel kltrden sz eder gibi sz
ediyoruz. O, zel bir toplumsal nesneler ve sreler (processus) dizini karsndaki ynlenimler

'171'

dizinidir, Ama baka bir zel kavram yerine siyasal kltr seiimizin bir nedeni de bunun, antropoloji,
toplumbilim ve psikolojinin yaklamlarn ve kavramsal erevelerini bize kullandrtabilir olmasdr."(5) Bu
bilim adamlar Siyasal Kltr terimini, "Ulusal Karakter" yerine yelediklerini de ekliyorlar.(6)

Bu bilim adamlar almalarnda tip Siyasal Kltr belirlemilerdi, 1) Cemaati Siyasal Kltr. Bu tip
iin rnek gsterdikleri lkelerin banda Osmanl mparatorluu geliyordu. Onlara gre bu tip Siyasal
Kltrde duygusal ve normatif deerler arlktayd, bilgisel deerler dikkate alnmyordu. 2) Uyruksal
Siyasal Kltr. Bu kategoriye girenlerin, lkedeki siyasal sistemden ve onun hkmet otoritesinden tam
haberdar olduklarn, bunun lehinde ve/veya aleyhinde grler besleyebildiklerini belirtmilerdi. rnek
olarak Fransa'daki Monaristleri ele almlard. Bunlar Cumhuriyeti tanyorlar, Demokrasiyi biliyorlar ama
her ikisini de kabullenmiyorlard. 3) Katlmc Siyasal Kltr. Bu kategoride yer alanlar ise Aktlvism
(Eylemcilik) taraftarlarydlar. Belirli bir deolojik (Dinsel de olabilir) gr benimseyerek kendilerine
verilmi olan ideolojik Rol erevesinde ortaya eylemler koyanlar bu gruba dahil edilmilerdi.(7)

Lucian W. Pye ise Siyasal Kltr' yle tanmlamt: "Siyasal Kltr nosyonu herhangi bir toplumda
siyasal davran yneten (govern) ve enforme eden bir dn, duygular ve tavrlarn sadece rastlantsal
bileimler olmadklarn fakat birbirlerine uyan ve birbirlerini karlkl etkileyen ve zorlayan birleik
veheler (united patterns) olduklarn kabul eder.(8) Pye ayrntl aklamalarn yle noktalamt: "Siyasal
Kltr hem bir siyasal sistemin kolektif tarihinin hem de bu sistemi durmakszn yapan bireylerin yaam
tarihlerinin bir rndr, bylelikle de eit olarak hem kamusal olaylarda hem de zel/bireysel deneylerde

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

kk salmtr."(9)

Bir baka bilim adam Manchester niversitesi'nden Prof. Dennis Kavanagh, Siyasal Kltr ile "Siyasal
Din" balantsn incelemiti. Kavanagh. Siyasal Kltr araclyla Siyasal Din'in "Deiim" istek, zorlama
ve nerilerini saptamak mmkndr diyordu. Kavanagh'a gre Siyasal Kltr'n iindeki deitirici
unsurlar (agets) yle sralanmaktayd: letiim aralar, ideoloji, siyasal seyyaliyet, siyasal parti, d
etkenler, nsel gruplar. Kavanagh' n bulgularna gre "Yeni devletler-

de PART Siyasal Kltr'n yaratlmasnda ya da deitirilmesinde en nemli rol oynayan unsurdu."(10)

Ksacas Siyasal Kltr akademik anlamda "Gelenein Sreklilii ile adalama zorunluluunun
getirdii DEMlERN ynlenim (orientation) vehelerini (patterns) inceleyen ok zel bir toplumbilim
ekol (ecole) olarak gnmzdeki en etkili Think-Tank kurulularna yn vermektedir. Hi kukusuz
Osmanl ve Trkiye Cumhuriyeti ilgin gemii ve gnmzdeki haliyle bu aratrma ve STHBARAT
birimleri iin zengin bir kaynak oluturmaktadr.

II. Siyasal Din Nedir?

Siyasal Din, yukarda ksaca aklanm olan kadro iin birinci derecede nemi haiz bir kavramdr, ilk kez
Alman toplumbilimci Eric Voegelin tarafndan 1939'da ortaya atlmt.(11) Daha sonra Norman Cohn
1961 'de bu konuyu gndeme getirdi.(l 2) Kavram yaygnlatran Klaus Vondung oldu. Onun 1971 'de
yaynlanan ve Siyasal Din'in nasl manple edildiini ve maniple edici bir unsur olarak kullanlabileceini
inceleyen almas akademik evrelerde ok yank yapmt. 1980'li yllarda zellikle israilli bilimadamlar
Siyasal Din kavramn -kendilerini birinci dereceden ok ilgilendirdii iin olsa gerek- arlkl olarak
ilediler, ilkin Holocaust sonra da Filistin balamnda ele aldlar. nce Uriel Tal sonra da Nathan
Rotenstrelch, Saul Friedlander ve 1990'l yllarda da Leni Yahil bu kavram akademik tarih anlay
erevesinde kurumsallatrdlar.(13)

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Siyasal Din zellikle I. Dnya Sava ncesinde Almanya ve Avusturya'da ortaya kt. Katolik
Kilisesi'nden honut olmayan ve Protestanlkta da aradklarn bulamam olan kk burjuva
entelektelleri 18. yzylda ortaya kan Alman Romantizmden esinlenerek kendilerine yeni bir "Altn
a/Devri Saadet" mitolojisi yarattlar. Buna gre belirsiz bir gemite Katolikletirilmemi olan Aryan ve
Toton soylar son derece demokratik bir sistemle ynetiliyorlar ve yayorlard. Onlar yollarndan saptran
Katolik Kilisesi ve Yahudilik olmutu, ilkin Georg Schnerer adl bir milletvekili tarafndan balatlan
(1875) bu hareket "Los von Rome/Roma'dan Kurtul" adn tayordu. Bu hareketin sadece

Avusturya'da tam 180.000 taraftar -kaytl-vard. Hem Kiliseye hem de Yahudilere kar olan bu siyasal
dinciler girdikleri seimlerde de byk oylar edinmilerdi. Bu Siyasal Dinciler, Almanya ve Avusturya'y
tm Yahudilerden arndrmay neriyorlard ve onlar bu grleri savunurlarken Adolf Hitler'in brakn
kendisini annesi bile kck bir kzd. Katolik dininin yerine kaim edilmek iin ve antisemitizmi savunan
bir ok 124 Siyasi Parti, dernek ve gizli rgt Siyasal Din kavramna sarlmlard. Weimar Cumhuriyet
dneminde Yahudilerin "Alman'dan daha Alman" olarak tm Almanya'y ellerine geirdiklerini gren
soy-Alman-lar bu dernekler araclyla daha sonra ortaya kan tarihin en kanl soykrmn hazrlamlard.
Hatta nl Bismarck'n torunu Herbert von Bismarck niin Hitler'e destek olduunu ve Nazi Partisi'ne
katldn u szlerle aklamt: "Baksanza her eyimiz Yahudilerin eline geti. Hatta bizim iin ok
anlaml olan aile adlar (surnames) bile Doulu

Yahudiler tarafndan gaspediliyorlar. rnein Harden, Olden ve Hinrich-sen gibi gzel (nice) Alman aile
adlar bu Yahudiler tarafndan kendilerine mal edildi." Bismarck, ok yaknda Yahudi bir Bismarck'la
karlaacak olmaktan korkmutu her halde!

Siyasal Din'in en nemli kavram "Yce nder" kavramdr, Almanca Fhrer kavram ile karlanan
"Yce nder" bu haliyle Kral ve/veya mparatordan daha kutsal Yar-Tanr birini simgeler. Bu kavram
ve onun lkesi anlamna gelen Reich kavramn bulanlar nl Alman Romantikleriydiler (18. yzyl).
Tarihte Fhrer olmak ilk kez -ve son kez-fldolf Hitler'e nasip oldu! Fhrer, Siyasal Din'in en st Rahibi
durumundayd. Yce nder olarak dedii dedikti. Hitler bu nedenle Katolik Kilisesi'ne ve yerleik
Protestan Kilisesi'ne kar ortaya yeni bir din att. Bu Siyasal Din'in ad "Alman Hristiyanl" idi. Bu yeni
ve uyduruk dinde SA artk bir Yahudi olarak deil dorudan doruya SAFKAN bir AR-YflN PRENS
olarak ele alnmt. 8u siyasal dinde 2000 yllk SA sarn, mavi gzl, gl kuvvetli bir TOTON
valyesi olarak resmediliyordu. Ve sa Filistin'e giderek Yahudilere kar Aryanlarn Pagan Kralln
yeniden kurmak iin savayordu. Ve hi kukusuz lmyordu ve bugnk

Pakistan'a giderek orada yayordu... Yce nderlik Hitler'den sonra SSCB'de Stalin, in'de Mao,
Arnavutluk'ta Enver Hoca ve Kore'de de Kim l Sung tarafndan temsil edildi. Siyasal Din'in en belirgin

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

zellii Yerleik Din'in yerine Mitolojik bir SOYUN Mitolojik deerlerini yerletirme (substitude)
giriimidir. zellikle Folklorik deerleri gerek dinsel deerler ve Vahiy olarak sunan bu Siyasal Din,
Monote-izm'in balatt Medeniyet anlayna da kkten karyd.

III. Siyasal islam Nedir?

Gnmzde zellikle Trkiye'de en sk kullanlan kavramlardan biri budur. ncelikle belirtilmesi gerekir
ki bu kavram yukarda ksaca zetlediim Siyasal Kltr ve Siyasal Din aratrmalarndan yola kan Batl
Bilimadamiar ve onlarn bulgularn kullanan siyasi otoriteler tarafndan oluturulmu yapay (aftificial) bir
tanmdr. Bu nedenle Siyasal slam, BU TANIMI YAPANLARA GRE -ki ou srailli ve/veya Yahudi
asll bilim adamlardr- en az Nazizm kadar anti-semitik ve en az Sovyetizm kadar da dogmatiktir.
Nazilerin Dnya Gr (Weltansha-wng) ve Sovyetizm ne denli despotikse bu da o kadar baskcdr.
(rnek: ran ve Taliban ile Trkiye'de rtica). Dolaysyladr ki Siyasal slam tezini ileyen ou
stihbarat bilim adamlar 1970'li yllarda "slamiyeti" nce Fundamentalizm'le sonra da ustaca bir
maniplasyonla "Terrizm"le zdeletiriverdiler.

Siyasal slam gerekten var m? Hi kukusuz bu soruyu ciddiye almak tpk "Trk slamiyeti/Trkiye
slamiyeti" -Hitler'in Alman Hristiyanl- gibi bir maniplasyona dmek olur. Nasl ki "Siyasal slam"
diye UYDURUK bir slam, Mslmanlarn kutsal Kitabnda ve eriat'nda yoksa, Trk/Trkiye
islamiyet'i diye CORAFi bir slamiyet'te yoktur. slam dini ZELLKLE DNYEV (SEKLER) olan
her eyi ve insan ALLAH'IN ZAMAN VE MEKAN'l kapsamnda deerlendiren bir ve TEK DNDR.

Son Sz: Gnmzde Trkiye'de yaygnlatrlmaya ve yerletirilmeye allan Siyasal slam ve


Trk/Trkiye slamiyet'i gibi kavramlar, u kesinlikle sylenebilir ki, Trkiye'deki mevcut Devlet-laisizmi'ni
bir Siyasal Din olarak sunabilme abalarnn bir rndr. Belirli kii ve kurululara bir tr "Laik
Messianizm" atfettirilerek, Trkiye'de tm dnya Mslmanlarnn ORTAK DL OLAN KURAN
DLNDEN ve kavrayndan arndrlm UYDURUK bir Mslmanlk oluturularak 1940'lar CHP'sinin
Ceberrut Devletiliini yeni bir klfla sunmak abasdr. Trkiye Mslmanl ve Siyasal slam gibi
sylemlerin nerelerden, hangi kaynaklardan Trkiye'ye nasl sokulduunu iyi anlayabilmek iin ncelikle
Siyasal Kltr ve Siyasal Din olgularnn tm gemiini ve tartmalarn bilmek gerektiini dnyorum.
Bunlar bilinmeden bu konularla mcadelede Mslmanlarn fazla bir ansnn olmadn belirtmeden
geemeyeceim.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

(11 eyll 1998, stanbul)

KAYNAKLAR:

1. Gabriel Almond, Comparative Political Systems, Journal of Politics Vol

18, 1956.

2. Bu terimle dnen ve yazan saysz bilim adam yetiti. En nllerinden

ikisi Samuel Beer ve Adam Ulam'dr. Bkz. Patterns of Government NY

1958.

3. Political Culture and Political Development, Ed. By Lucian LU. Pye and Sid-

ney Verba, NJ. 1965.

4. Democracy and Development in Turkey, C.H. Dodd, University of Hull

1979.

5. The Civic Culture Political attitudes and Democracy in Five Nations, by

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Gabriel Almond and Sidney Verba. Princeton, 1963, p. 14.

6. Ibid., p. 13.

7. Ibid., p. 19. Srasyla Parochial Political Culture; Subject Political Culture;

Participant Political Culture.

8. Pye, o.b.k. s. 4.

9. Pye, a.b.k. s. 8.

10. Studies in Comparative Politics/Political Culture by Dennis Kavanagh, Mac

Mi ilan, 1972, pp. 32 ve 59.

11. Eric Voegelin, Die politischen Religionen, Stockholm, 1939.

12. Norman Cohn, The Pursuit of the Millenium: Revolutionary Messianism..

And Its Bearing on Modern Totalitarian Movements, NY, 1961.

13. Klaus Vondung, Magie und Manipulation: Ideologischer Kult und Politisc-

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

he Religion des Nationalsozialismus, Gttingen 1971; Uriel Tal, on Struc-

tures of Political Ideology; Bauer and Rotenstreich eds. Holocaust as His-

toricol Experience NY, 1981. Fredlander, Fron Anti-Semitism to termina-

tion, 1984.

14. Siyasal Kltr konusunu ayrntl olarak incelemek isteyenler A. Altndal.

Siyasal Kltr ve Yntem. HAVASS, 1982.

VATKAN BALANTILI GNCEL YAZILAR

3.12. YEN BiR "RELIGIO" NSAN HAKLARI EVRENSEL BiLDiRiSi

Bu yl Aralk aynda insan Haklar Evrensel Bildirisi'nin (HEB) Birlemi Milletler (BM) tarafndan
kabulnn 50. yldnm kutlanacaktr. Hi kukusuz bu Evrensel Bildirinin ortaya k ok daha
gerilere, ingilizlerin 1628 tarihli nl "Petition Of Rights" bildirisine kadar gidiyor. Bundan sonra Avrupa'da
30 Yl Savalar diye bilinen ve 1618 -1648 yllarn kapsayan din savalarnn sonucunda imzalanan
West-falya Anlamasyla balatlan Seklarizasyon=Dnyevileme (Laisizm deil) gayretleriyle hzlanan bir
sre balyor.

Bu sre 1679 ylnda kartlan Habeas Corpus Act-Yasasyla yerletiriliyor ve bunu da 1689 tarihli Bili
of Rights izliyor. 19. yzyln hemen banda 1701 'de Ret Of Settlement (Yerleim Hakk Yasas) ortaya

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

getiriliyor. Bundan yararlanan gen Amerika 12 Haziran 1776'da nl Virginia Haklar Bildirisini kabul
edip yaynlyor ve bunun sayesinde ngiltere'den ayrlarak Bamszln kazanyor. 1789'da ise Fransa
ihtilali nsan ve Yurtta Haklar Bildirisi'ni kabul ve ilan ediyor.

Bugnk H6B ite ksaca zetlediim bu ve dier aamalardan geerek 1O Aralk 1948'de nsan
Haklar Evrensel Beyannamesi olarak BM tarafndan kabul edildi.

Tanmsal olarak (by defnition) HEB, Evrensel bir bildiridir, evrensel olduu (Universal) iin de hibir
balaycl yoktu. Bu nedenle Batl lkeler Hristiyan kltrnn ve uygarlnn iinde mndemi olan
"Dnyevilik" esaslarna gre hazrladklar bu "Sekler Standartlar"

manzumesini Hristiyan-Olmayan lkelere de kabul ettirebilmek iin abalar gsterdiler. Bu nedenle de


HEB'yi Evrensel'den Uluslararas'na (Universal'den International'a) ekerek tm uluslar balayc
olmasn ve bata da halklar Mslman, yneticileri "Laikletirilmi" (Batl llere uygun hale getirilmi)
lkelerin Anayasalarna koydurtmay byk lde baardlar. Bu dnemde 1949'da kurulan AVRUPA
Konseyi'nde, nsan Haklar ve Ana Hrriyetleri Szlemesi 3 Kasm 1950'de "Balayc" olmas kaydyla
kabul edildi. Bunu 1961'de imzalanan Eu-ropean Social Charter -Avrupa Sosyal Antlamas izledi.
Bylelikle "Uluslararaslatrma" ilk hedefine ulam oldu. HEB'nin ngrd "Sekler Standartlar"
insan Haklar bal altnda ncelikle Sosyalist lkelere, S.S.C.B.'nin kmesinden sonra da Mslman
lkelere tepeden inmeci metotlarla empoze edilmeye baland.

Gnmzde HE6 ve bu belgede ngrlm olan Sekler "Li-turgy", kendine ait bir dini olmayan
Avrupa Birlii'nin "Civic" kltrnn "Religio"su olmu durumdadr.

Religio ile Religion=Din, iki ayr kavramdr. Gnmzde Trke'ye Religion=Din diye evrilen bu kelime,
Hristiyanlk ncesi Pagan toplumlarnn mal olan bu "Religio" kavramndan tretilmitir. Religio, ok tanrl
ve Toleransl Paganistik inan sistematiinde insanlarn "Bilinmeyen Glerle Gnll" olarak kurduklar
manevi ba anlatan "Proce-dure=Usul"e verilen add. Hristiyanlk ortaya kt bu kelimenin sonuna "n"
harfini ekleyerek, Religio'yu Religion yapt. Bu yeni haliyle Religio, artk sadece Hristiyanlara ait

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

"Hristiyanlarn Tarz" anlamnda kullanlmaya baland. nk Hristiyanln iinden kt Yahudilikte ne


Religio ne de Sekler kavramlar vard.

Vatikan ve papalk HEB'yi kabul etmi ve hayata geirilmesi iin youn gayret sarfeden bir
kurumdur.(1) 1964 tarihli 2. Vatikan Ekmenik Konsili'nin "Lumen Gentium" senedinde HEB'ye de yer
verilmitir.) Bu belgeye gre HEB Vatikan'n amalarna aykr deil onunla rten bir belgedir. Nitekim
Vatikan, Papa II. John Paul ile birlikte 1979'da "Yeniden Hristiyanlatrma" programn balatm ve
HEB ve

dier ilgili yasalardan sonuna kadar yararlanlmasn ngrmtr. Papa, bu amala Helsinki Nihai
Senedini imzalayan devlet ve Hkmet Bakanlar'na -bu meyanda Trkiye'ye de- 1 Eyll l980 tarihli bir
mektup gndererek Vatikan'n H6B'nin ngrd tm standartlarn hayata geirilmesinde dorudan
katksn yapacan bildirmitir.(3) Sekler kavram bizatihi Katolik bir kavram olduu iin(4) Vatikan
tm Katoliklerden HEB'de ngrlen ilkelere uymalarn isteyebilmektedir. Kilisenin kar kt kavram
"Sekler" deil, bunu "Tanr tanmazlk" olarak yorumlayp "Sekler Hmanizm" haline getirmi olan
Felsefi-Siyasi akmdr.(5)

Bu ksa aklamalardan sonra HEB'nin "Constructional Kurgusal" yapsna ynelik eletirilerimi


aktararak tebliimi noktalamak istiyorum.

1) HE8, Evrensel olduu iin Corafi snrlar, dolaysyla "Ulusal" ve "Egemen" toprak btnln
kabul etmeyen "Corafya-Ar" (Transgeographical) bir belgedir. Bu haliyle balayc deildir ama ayn
ilkeler Uluslararaslatrlarak balayc hale getirilmilerdir. Vatikan'da "(Evrensel" bir Kilise ve daha da
nemlisi "Sekler" bir Devlettir. Papa ayn anda hem Bishop (ruhani) hem de Pontifex (Devlet)
Baka-n'dr. Onun Hak ve Grevleri, HE6'yle deil, buras ok nemlidir ki, CIC diye bilinen Kilise
Yasas'na yani "CANON JURIS CANONlCI"nin 331-335. maddelerinde ngrlen hkmlerle
tanmlanmtr. Bu tanmlara gre Vatikan' ynlendiren Papa, hem "Vicarius Filii Dei" (Tanrnn Vekili)
hem de "Latinus rex Sacerdos" (Ruhanilerin Kral)dr. Ksacas Papalk HEB'nin art kotuu "Dil, din,
cins, rk vs." gibi ayrmclk yaplmadan "Eit" statde olmann dndadr. Bizzat papalk, H6B'yi kabul
etmesine ramen ona hibir ekilde uymamakta ve kendisini HEB'nin ve ilgili

yasalarnn ok stnde grmektedir. Kald ki, Papalar bilindii zere, 1879'den beri
"lnfallibility=Yanlmazlk" imtiyazyla mcehhezdirler. Bu da HE8'ye esastan aykr bir imtiyazdr, Ama

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

kimse buna dokunamamaktadr.

Mslmanlarn ise byle st bir kurumlar yoktur. Corafya tanmamazlk edemezler, edemedikleri iin de
H6B, Batl Sekler glerin ve Vatikan'n elinde bir "Tetiki" gibi kullanlmaktadr.(6) Vatikan da
Corafya tanmaz(7) ama bu nsan Haklar hlali anlamna gelmez, Mslmanlar tanmamazlk ederlerse
gelir. Bu nedenle Mslmanlarn

ne oluumunda ne de uygulannda hibir katklar olmayan HEB'nin ve ilgili senetlerinin yeniden gzden
geirilmesi ve baz deiikliklere gidilmesi zorunludur. Bu eksiklikler -ki bata da Hristiyan-olmayan
dinlerin grlerinin alnmas gelmektedir- giderilmeden HEB'nin Evrensel ilkelerine Mslmanlarn uyum
salayabilmeleri gtr.

2) BM, dini deil, "Suprapolitical" bir kurulutur. BM, Demokrasi, nsan Haklar ve Eitlik ilkelerinin
savunucusudur ama o da tpk Vatikan gibi HEB'yi empoze etmesine ramen bu belgede yer alan temel
ilkeleri hi benimsememitir. yle ki, bugn BM'de Gvenlik Konseyi yesi 5 lke ne istiyorsa o
olmaktadr. Gerisi "ocuklara Anlatlan Grimm Masallar'dr"!

Szn z: Bugnk haliyle HE6 ve ilgili uluslararas Senedler, sadece Batl Hristiyan Kulbne hizmet
eden Sekler belgelerdir. Vatikan'a misyonerlik alanlarn geniletme ve merulatrma hak ve olanaklarn
salarken, ayn zamanda da dnyada "Din ve Vicdan zgrlklerini" kendi tekeline alabilme ansn
vermektedir. Bugnk haliyle HE6, Katolik Hristiyan aleminin "Salvaotion=Kurtulu" ekonomisine
uygundur ama, Hristiyan-Olmayan (veya Ateist olanlarn) varlklarn tehdit eder mahiyettedir,
kansndaym.

inner nature and mission, which is deeply rooted in the mysterY of the World Incarnate, and uuwhich is
realized in different forms through her mem-bers."

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

5. Papa'nn 21 ubat 1985 tarihli uyars. Bapiskopos Jozef Tomko tarafn

dan Piskoposlar Sinodu iin hazrlanan belge.

6. zellikle Trkiye'ye kar Vatikan, insan Haklar'n kullanarak 1995'de ken

di resmi yaynlarnda bir "Karalama" kampanyas balatmtr. Bkz. The

Word Catholic Report, Mays 1995. ss. 13-14. Ayn dergi Haziran 1995, al

t sayfalk karalama ss. 51-57. Ayrca bkz: La documentation catholique,

nr. 2012. L'islam et les chretiens quel dialogue September, 1990. Yazda

Mslmanlarn Hristiyan topraklarn igal ettikleri anlatlyor. Yazan; Mon-

seryr Henri Teissier, Cezayir Arvek. Ayrca bkz: G2W-Glaube in der 2.

Welt, Nr. II. 1984.

7. Papa John Paul ll'nin l Eyll 1980 tarihli mektubu. (8kz. Yukarda Dipnot 3,

s. 10). "The Catholic Church is not confined to a paticular territory and she

has no geographical borders".

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

NOTLAR ;

Die Kirche und die Menschenrechte, Dokumente 5, herausgegeben

von der Popstlichen Kommission, Justia et Pax 1976. Papa John XXIII'n ko

nuyla ilgili yorumu iin bkz. Pacemin tenis, s. 7. Ayrca bkz: Dignitatis Hu-

monea, Dec. 7, 1965.Dogmatic Constitution On The Church, Lumen Gentium Solemnly Promulga-

ted oy His Holiness, Pope Paul VI On November 21, 1964. Documents of

Vatikan II. zellikle 36-38. maddeler.The Freedom of Conscience and of Religion, by His Holiness
Pope John Paul II, September l, 1980.

Post-Synodal Apostolic Exhortotion of John Paul II. The Loy Members of

Christ's Faithful People. "Christifideles Laici." Vatican Translation, 1988.

zellikle 35. sayfada yer alan u szlere dikkat ekmek istiyorum. "Pope

Paul VI said the Church has an authentic secular dimension, inherent to her

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

VATKAN BALANTLI GNCEL YAZILAR

3.13. DNLER ARASI DYALOG ZERNE NOTLAR

Derleyen: Hasan Erdem

Aratrmac-Yazar Aytun Altndal, Dinler aras Diyalog olaynn gereini belgelerle yle yanstyor:

Bu tekilat, nasl bir Avrupa dini isteniyorsa, bunu diyalog yoluyla gerekletirmeyi hedefliyor.

1958-63 yllar arasnda 2. Vatikan Konsili'nde alnan kararlar erevesinde bir diyalog balatlyor.

Avrupa topluluklar Piskoposlar Konferans Komisyonu (COMECE) bu kararlar erevesinde


almalarnda bir de slam alma grubu birimi oluturdu. Bu komisyonda yer alan 14 piskopos, nasl bir
slam olacak, hangi slam'la biz muhatap olacaz sorusunun cevabn kendilerine gre verdiler ve ona
gre de davran ierisine girdiler.

1995'te imzalanm olan Amsterdam anlamasndaki kutsal bildirge, bizim amzdan ve dier dinlere
mensup olanlar asndan ok nemlidir.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

'183*

Bu kutsal bildirgede dier dinlerle olan ilikilerin nasl yrtlecei anlatlmaktadr. Avrupa nsan Haklar
Szlemesi'nin 9. maddesi mesela, dini ayrmclktan kanmay ngrr. 14. madde de yle
denilmektedir: "Dini tarikatlarn i zerklii, dinle ilgili olmayan dier gruplarn i zerkliklerine nazaran
daha fazla korunur."

Halbuki Trkiye'de tarikat yasak. Trkiye'de yasaklanm olan baz unsurlar Avrupa Birliinin kendi
iindeki almlarnn temin edilebilmesi iin, AB Politikasn srdrebilmek amacyla korunmu oluyor.

Bu szlemenin 9. maddesinin bir numaral fkras ilgintir. Bu fkrada yle ifadeler var: "Din veya
kanaatleri izhar etme hrriyeti, amme gvenliinin, amme nizamnn veya umumi ahlakn, veyahut
bakalarnn hak ve hrriyetlerinin korunmas iin kstlanabilir."

Bu u anlama geliyor: Ben hrriyet verdim ama bunu gerekli grrsem, kstlayabilirim!..

Diyorlar ki, Trkiye'yi AB'ye almadan Gmrk Birlii ile ekonomik ynden kontrolmze aldk, ama dini
kontrolmzde deil. te bu kontrol gerekletirmek iin Dinler aras diyalog olay ortaya karld.

Yani Trkiye AB'ye girmesin, girmeyecek, zaten almayacaklar, Ama hi deilse Trkiye'deki slam' biz
kontrol altnda tutalm. Trkiye slam lkeleriyle bir diyaloga ve birliktelie de giremesin.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Ksaca Dinler aras Diyalog Avrupa 6irlii'nin belirlenmi bir politikasdr. Diyalog olaynn bir de Vatikan
boyutu var. Aslnda AB ve Vatikan ayrlmaz unsurlardr.

Hristiyanlk adna asl Dinler aras Diyalog ars yapan Vatikan'dr. Bu ar nce Ortodokslar iin
yapld. Bu ar ile btn Hristiyan teekkller 'Dnya Kiliseler Birlii' ad altnda topland. Onlar diyalog
eklinde gtrmyorlar bu ary, 'hogr' kavram ile gtryorlar. Diyalog kavram daha ok Vatikan
tarafndan kullanlyor.

Burada bir hususun daha altn izmek gerekiyor. Dinler aras Diyalog dendiinde eit taraflar olmas
lazm. Grleri itibariyle birbirlerini dengeleyebilecek taraflar olursa, bu taraflar grlerini birbirlerine

aklayabilirlere bir diyalog olur. Ama Vatikan bu ii tek tarafl yapyor.

Bakn Kateizm kitab var Vatikan'n. Bu dnyadaki tm Katoliklerin uymak zorunda olduklar bir kitap.
Bir nevi ilmihal kitab. Bu kitabn 223'nc sayfasnda aynen unu sylyor: "Misyonerlik, karlkl saygya
dayal Dinler aras Diyalogu ngrr."

Bu, niin gerekiyor? Misyonerlik yaplabilmesi iin, karlkl bir diyalog olacak diyor. Yani misyonerliin
nkoulu diyalog!..

Bu kitabn 227. sayfasnda ayrca diyor ki, incil'i henz tanmam olan kesimlere ncil'i vermek,
okutmak..."

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Kitapta bu ifadelerin getii yerde 'ncil'le tanmam kiilerin kimler olduunu aklamak zere bir de
dipnot dm. 359. maddeye bakn!' diye...

Bakyoruz o maddeye: "iki Adem vardr' diyor. Birinci Adem, bildiimiz Hz. dem'i kastediyor, ikinci
Adem de Isa Mesih1 diyor. 'kinci Adem birinci dem'i de yaratandr' diyor.

stelik art kouyor: 'Siz bunu kabul etmeden diyaloga girmeyiz1 diye...

Bunun ad diyalog olur mu? Bunun ad monologdur.

Kateizm kitabyla ilgili olarak bir nemli husus da u ki, yaklak 800 sayfalk kitabn slam'dan sadece
drt satr bahsediliyor. O drt satrda yle deniyor: "Mslmanlar da isa'nn kurtarclk plannda yer
alrlar".

Niin yer ald da yle aklanyor: nk onlar da Hz. brahim'in inancna bal bulunmaktadrlar,
diyor.

Koca kitapta Hz. Muhammed'in ad gemiyor. Kur'an- Kerim gemiyor. Mslmanlar, Hz.
Muhammed'in peygamber olarak gnderilmesi sebebiyle deil, ibrahim'in soyundan geldikleri iin
Mslman'drlar, dolaysyla bu yzden bunlar kurtarmaya layk gryoruz deniyor.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

'184*

Halbuki bizim dinimiz en son ve en mtekamil tek dindir. tekiler, yani Hristiyanlk ve Yahudilik sadece
bir varolu tarzdr. Allah'n bir tek dini vardr, o da islam'dr.

Ama Avrupa, bunu syleme! diyor. Bunu sylememek de yetmiyor, stelik "ikinci Adem"in, yani "sa
Mesih'in birinci dem'i yarattn da kabul edeceksin diyalog iin" diyor.

Burada unu da hatrlatmak gerekir: Papa 20 Kasm 2000 tarihinde "1915-1923 yllar arasnda Trkler
hunharca 8 milyona yakn Hristiyan' katletmilerdir" dedi. Biz kurtulu Sava diyoruz, Adam Hristiyanlar
katledildi, soykrm yapld diyor.

Bu adamlarla hangi "Dinler Aras Diyalog"dan bahsediliyor? Ortada samimiyet yok. Ortada siyasi bir
olay var. Bu siyasi olayn ba ve ynlendiricisi de bugn Vatikan ve Vatikan'n ilikide bulunduu Avrupa
Birlii'dir.

Stokholm'da yaplan 15-17.06.1995 tarihli veToledo'da yaplan 04-07.11.1995 tarihli konferanslarda


balayc hkmler kt. Burada yle bir art ileri srlyor:

Metnin altnda Javier Solana'nn imzas var. Kim bu adam? AB Konseyi Bakan. Ondan sonra
Komisyon adna Manuel Marin'in imzas var. 15 de AB yesi lkenin dileri bakan var. 12 de Akdeniz
lkesinin dileri bakan var. Hepsi imzalamtr. Bu balayc bir unsur!..

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Bunlarn hepsi de COMECE'nin sekreterliinin kurduu Avrupa'da-ki slam konusunda aratrma yapan
alma grubunun planlad olaylar...

Avrupa diyor ki, ben bunun politikasn belirledim. Senin dileri bakann da dahil, herkese imzay da
attrdm. Trkiye'deki din AB'nin izdii slamiyet eklinde olacaktr. Bunun dna kamazsn. Bunun da
n art olarak slam dininin tek hak din olduunu sylemen yasak diyor.

zetle AB'nin ald kararlar var ve bu kararlara uyum salayabilmek ve Trkiye'deki yerleik slami
anlay ykmak amacyla dinin esaslarna ynelik polemikler ve tartmalar yaplyor.

Bu durumda Dinleraras Diyalog bir tuzak oluyor ve Trkiye de bu tuzaa dyor maalesef...*

Unutmamak gerekir ki, orada sadece su deil, petrol de var, belki muhtemeldir ki, baka madenler,
gazlar da var. Dolaysyla orada bulunan yeralt ve yerst zenginliklerinin rantn Trkiye kendi
kalknmasnda kullanabilecei yerde, bu gelir kaynaklar maalesef ve maalesef srail'in kalknmasnda
kullanlr hale gelecektir.

GAP blgesinde faaliyette bulunan irketlerin saysn Ankara'dan sordurdum 81 irket olduunu
rendim.

Bu irketlerin tamamna yakn Yahudi irketi, bir ksm da paravan irket... Ne demek paravan irket?
Oradaki yaplan yatrmlarn rantn bakalarna aktarmakla grevli olan irket... Kendileri yatrmc irket
deil, Ama yatrmc irket olmadklar halde oralarda toprak satn alma ve blgesel olarak arlklarn
belirli retim alanlar zerinde younlatrmak gibi faaliyetler! var."**

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Aratrmac-Yazar Aytun Altndal'n a Radyo'da 9 Haziran 2001 tarihinde Keif Prog-

ram'ndo yapt deerlendirmelerden.

Aratrmac-Yazar Aytun Altndal'n 1998'de skdar FM'de Keif Program'nda yapt

deerlendirmeleri.

'186'

... Daha dn (1995'in son aylarnda) Ortodoks Birlii toplants yapld. Yaplan toplant Metropolis
yonya... Bu toplantda konuan Prof. Joharn Galtung "Niin Avrupa Birlii" sorusunun cevabn ok
ak, net ve kesin olarak belirtti.

Dedi ki: Trkiye'de slami uyan var. Bu slami uyann nne gemek iin, engelleyebilmek iin bir an
nce Trkiye'yi Avrupa Birlii'ne almak gerekiyor. kinci olarak Helen kimliimizin yeniden ortaya
kartabilmek iin, Trkiye'nin Avrupa Birlii ierisinde yer almas gerekiyor. Bu bizim iin en byk
gvencedir. Trkiye'nin Avrupa Birlii ierisinde yer almas Patrikhane asndan yararldr' dedi.

Trkiye hem diplomatik saldr altnda, hem de bir kltrel saldr altnda."*

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

derece

yanlt. srail, hibir lkeye anti-terr srlarn vermekten yana deildi.

Onlarn yeni Ortadou dzeninde Trkiye'ye siyasi danmanlk yapmaktan baka bir niyetleri yoktu.
Uzmanlar kollar svadlar ve blgeyi bir kez de ekonomik bakla taradlar. Urfa ve Diyarbakr pilot blge
seildi, projeden ok holanan ABD ise insan haklar hk-mk demeden Urfa havaalan kredisini verdi...

srail'de yaayan Krt Yahudi'lerinden salanacak kredi Trkiye Zirai Donatm Kurumu ve Ziraat
Bankas tarafndan organize edilecekti.

... Kibbutz Projesi'nin srailli Krt i adamlar tarafndan finanse edilmesi ise plana gre Krtlerin bu
uygulamaya daha scak bakmalarn salayacak. srail Devleti'nin kurulmasndan sonra Gneydou'dan
gp srail'e yerleen Krt Yahudileri, finanse etmenin yan sra, Kib-butz'lardan salanan rnleri
pazarlama hakkn da elde etmi olacaklar. Ksacas srail, Gneydou zerinden dnyaya almay
hedefliyor." **

* Aytun Altndal'la rportaj. Bayrak, Aralk 1995, soyu 1130. " Ate Dergisi. 10 eyll 1994.

VATKAN BALANTILI GNCEL YAZILAR

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

3.14. LORENZO VALLA OLAYI VE STANBUL FETHNE ETKLER

15. yzyl asndan bata talya olmak zere tm Katolik alemi, uzun yllardr srmekte olan "Byk
Hizipleme" diye bilinen Papalk kurumunun varoluuyla ilgili tartmalarla alkalanmaktayd. Bu yzyln
balarnda Hristiyan dnyasnda bir deil tam Papa vard ve her biri de kendisinin gerek Papa
olduunu ne srmekteydi. eitli nedenlerle -bata da iktisadi karlar olmak zere- bu papay da
destekleyen krallar, prensler ve soylular vard ama halk aknd. Bu papalar srasyla John XXIII adn
alan Baldessare Cassa; Gregory XII diye bilinen (1406-1415) Marco Kardinal Angelo Correr ve
Alexander V adyla tannan Pietro Philargi (1409-10) idi. Birincisi gerekte hibir dini eitimi olmayan,
korsanlktan yetime, frsat ve kadn dkn zorba bir adamd. kincisi dini eitim alm olmasna ramen
ileri ya nedeniyle beceriksizlemi bir asilzadeydi. ncs ise Yunan asll bir Giritliydi. Kk yata
Venedikli Fransiskanlar tarafndan eitime alnm ve Oxford

ve Paris'te okutulmutu. Bilgili bir adamd, Ama bu iki kltrl din adam gelmi gemi en gaddar,
hilebaz ve ehvetperest papa saylan XXIII John'un karsnda tutunamamlard.

te ilk kez bu dnemde Katolik Kilisesi'ni derinden etkileyen ve deitiren bir tartma balad. Kkleri
13. yzyldaki "Realizm/Nominalizm" kartlndayd ve bunun uzants olan "Hmanizm" savunucular
tarafndan balatlmt. Soru uydu: "Katolik aleminde Kilise Konsilleri'nin kararlar m yoksa Papann
yaynlad Bildiriler (Bull, encuc-lical, vs.) mi en st "otorite'dir? Sonuta "Ekmenik" Konsil kararlarnn
Papalarn Bildirilerinden daha yetkin olduklar inancna varld. Konsil

byk zorluklara ramen papay da denetim altna alabildi. Kiliseye istikrar getirildi. Bu sonucun
alnmasnda artk dayanlmaz boyutlara ulam olan papalarn saltanatlarndan bunalm olan soylularn da
byk katklar oldu, soylular papalara kar Konsil'i desteklediler. Ve bu gelimeler sonucunda Katolik
aleminde artk Papalar deil Konsil yetkilerini dorudan sa'dan alr hale geldi. Bylece Konsil en st
"Yetkili Kurul" oldu. nl engizisyon mahkemelerini de daha sonra hep Konsil ynetti ve ynlendirdi.

Nihayet 1417'de biri sahtekar papa Konsil tarafndan atldlar ve Konsil her Romaldan daha Romal
diye bilinen ve Romal bir senatrn torunu olan Velabro Kardinali Oda Colonna'y, V. Martin adyla
Papa seti. Bu papa tam 14 yl saltanat srd ve ilk kez onun dneminde Papaln "Sekler Gcn" yani
Krallarn stnde bir g olmad kabullenildi. Bu papa dneminde papalk yitirdii prestijini ve onurunu

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

yeniden kazanmann yollarn arad. Bunun iin de ncelikle muhalif aydnlarla ilikiler kurdu, onlarn
stndeki basklar kaldrd onlara imkanlar salad. Bylece Roma'daki kltr hayat yeniden canland.

Bu dnemde Papalk kurumunun en nemli komusu Aragon Krallyd. Kral V. Alfonso o srada
Napoli zerinde hak iddia ediyordu ve sonunda da Napoli'yi mzakereler yoluyla ele geirdi.

V. Martin 1431'de ld. Verine XII. Gregory'nin yeeni Gabriel Coldulmer IV. Eugenius (1431-47)
adyla Papa seildi. Bu yeni papann dneminde Avrupa'da Fransz-ngiliz savalar ve Almanya, ek ve
Moldova'da da, yaklarak idam edilmi olan nl ek din adam Jan Hus'un balatt "n-Protestanlk"
savalar sryordu. Hus'un taraftarlar tm Almanya, Avusturya, Prusya, svire, Polonya,
ekveSlovak-ya'da gizli, yeralt rgtleri kurarak, daha sonra Protestanlk ve Ana-baptizm diye bilinecek
olan yeni bir mezhebi yayyorlard. Ve ite ne olduysa bu papann dneminde oldu. Papalk ile Bizans
arasndaki mnasebetleri radikal olarak etkileyecek olan bir keif tm Hristiyan alemini derinden sarst;
Papalk ard, Bizans umutland. Bu kefi yapan Lorenzo Valla adnda bir din bilginiydi. Onun
"inanlmaz" diye tanmlanan bu kefiyle birlikte Avrupa'da Rnesans Papalar diye bilinen yeni bir dnem
ald (1447-1521).

l.ll. 15. Yzyln Banda Bizans:

15. yzyln banda Bizans artk hareket alann ve siyasal ve dinsel etkisini yitirmek zere olan bir
"Site-Devleti" haline gelmiti. Mslman-Trk tehdidini ve genileme hzn sezen ilk imparator V. John
Paleolog olmutu ve henz 1368'de bu tehlikeye kar direnebilmek iin btn dinsel ayrlklar
(Katolik/Ortodoks ekimesi) bir kenara brakarak Papa V. Urban'n ayana kadar gitmi ve ondan
Mslman Trklere kar yeni bir "Hal Seferi" balatmas iin ricac olmutu. Nedir ki Bizans halk
Ortodoks mparatorun Katolik Papaya yalvarmasndan hi honut olmamt. Papazlarn ve Keilerin
kkrtmasyla ayaklanmalar km ve Devlet bunlar glkle bastrabilmiti.

15. yzylda Bizans'ta bu kez VIII. John Paleolog imparatordu. Mslman-Trklerin ilerleyii ve
genilemesi daha da hzlanmt. Bu imparator da tpk byk dedesi gibi dnd ve Trklere kar yeni
bir "Hal Seferinin" balatlmas iin 1434'de Papala kar vurmak zorunda kald. Nedir ki bu kez
karsnda Katolik Kilisesi'nde dizginleri elinde tutan Basel Konsili vard, Papa yoktu. mparatorun

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Konsil'e yollad heyet Konsil'le grme bile yapamadan stanbul'a geri dnd. Katolik Konsil, aka
sylenmese de Ortodoks Kilisesiyle ve onun mparatoruyla ve kayglaryla hi ilgilenmemiti...

Bu yz kzartc olaya ramen mparator bizzat Papann ayana gidebileceini aklad. Konsil,
mparatorun resmi bavurusunu tam yl beklettikten sonra 1437'de gndemine ald. imparatora,
papayla nl Avignon kentinde grme yapabileceini bildirdi. Konsil bu kararn Papaya danmadan
almt.

Nedir ki IV. Eugenius ok kurnaz ve diplomasiyi ok iyi bilen bir papayd. Kendi gyabnda gelien bu
olaylar ilkin hi ilgilenmeden pasif bir bekleyile izledi, Ama papann mthi bir plan vard. Bizans'n Trk
korkusunu kullanarak hem Ortodoks Kilisesi'nden hem de Konsil'den kurtulmay kuruyordu. Ve plann
da baaryla uygulad.

Papa nce Konsil'in kendisinden habersizce mparatorla grme karar almasnn "Tanrnn Buyruuna"
aykr olduunu aklayan sert bir Bull (papalk fetvas) yaynlad. Burada mparatorla grmenin o
Ruhani" deil "Sekler" bir olay olduunu, Konsil'in ise sadece

mparator, beraberinde Patrik ve 700 din ve bilim adamndan oluan bir heyetle 1438'de italya'ya geldi.
Konsil'in gcn krm olan Papa IV. Cugenius, kendinden emin bir ekilde imparatoru ve Patrii mthi
bir bask altna ald. Onlardan "kendi otoritesinin tartlmaz stnln kabul etmelerini" istedi. Ve ekledi:
"te Byk Konstantin'in Vasiyeti yzyllardr elimizdedir. Konstantin, kendi eliyle yazd bu
Vasiyetnamesi'nde bata istanbul olmak zere kendisine ait olan tm mparatorluk haklarn ve
topraklarn bize vasiyet etmitir stanbul, Roma'nn maldr." Trk korkusuyla titreyen mparator ve
Patrik, gerekte kendi idam fermanlar olacak olan bu "zorlamay" da kabullendiler. Bunun zerine Papa
1438'de resmi bir aklama yaparak Byk Konstantin'in vasiyeti gerei Bizans'n Roma tarafndan
korunacan bildirdi.

Nedir ki Dimyat'a pirince gitmekte olan mparator elindeki bulgurdan da oldu. Bizans'ta halk, papazlarn
kkrtmasyla ayakland. Kilise papazlaryla manastr keileri isyanlar balattlar. te tarihi Dukas'n

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

yazd o nl slogan ilk kez 1438'de Bizans sokaklarnda yanklanmaya balad: "Bizans'ta Latin mitresi
(papalarn dini trenleri iin giydikleri kaftan tipi giysi) grmektense Mslman Trklerin trbanlarn
grmeyi tercih ediyoruz." Bizans'taki ayaklanmalar yneten papazlarn sivil halk arasndan setikleri iki
laik lider vard. Bunlardan biri Marc eugenikos, dieri de Gennade Scholarios idi. Birincisi daha sonra
mparatorun askerleri tarafndan susturuldu, dieri ise stanbul'un Fethi'nden sonra Fatih Sultan Mehmet
tarafndan, kendisinin ilk Ortodoks Patrii yapld. Bu nedenle de imparatorluk tarafndan Gennade'nin
Sultan'n Bizans'a yerletirdii, "Kkrtc-Ajan" olduu ileri srld.

2.. Lorenzo Valla'nn Kefi:

Lorenzo Valla -ya da Laurentius Valla- 15. yzylda yetimi en nemli din bilginlerinden biridir. 1407'de
talya'da doan Valla ok iyi bir eitim ald. Kkl bir aileden gelen Valla sanat, felsefe ve ilahiyat
dallarnda stn dereceler elde etti. Ancak Valla'nn esas uzmanlk alan eski metinler, belgeler ve kaynak
aratrmalaryd. nl Nominalist William Occham'n ilk kez 13. yzylda ortaya att "Tekil=Birey"
vardr, "Tmel=Universal" sadece bir "Addr" grn, Aziz Paul'un "nsan" anlayyla zdeletirdi.
Hatta yazlarnda "Ben de Aziz Paulum" diye yazd. Hmanizmi ve ilk kez "Bireycilii=ln-dividualizrrfi
savundu. Bu giriimlerinin sonucunda Kilisenin tepkisini ekti, Aforoz edilmekle tehdit edildi. Bunun
zerine Aragon Kral tarafndan korunmaya alnd, ite bu Kral'n himayesinde Lorenzo Valla, Hristiyan
alemini alt st edecek bir kefini cesaretle aklad. Yl 1440'd. Fetih'ten 13 yl nce, Bizans'n
Konstantin'in Vasiyeti'ne binaen Papann egemenliini

kabul ediinden tam bir yl sonra, Lorenzo Valla, "Konstantin'in Vasiyeti zerine Tezler" adl kitabn
yaynlad. Valla kitabnda. Kiliseyi ok edecek olan bir aklama yapt. Papazlarn yzyllardr en gl
kutsal belge olarak sunduklar Konstantin'in Vasiyeti adl belge GEREKTE SAHTEYD VE BZZAT
BR PAPA TARAFINDAN YAZILMITI, KONSTANTN TARAFINDAN DEL.

Valla'nn aklamas tm Hristiyan alemini sarst. Valla bilimsel, tarihsel ve mantksal aklamalarla
Papalarn elindeki bu belgenin sahte olduunu kantlad. Dahas bu sahtekarl dorudan doruya bir
Papann yaptn gsterdi. Bu durumda Papa IV. Eugenios sahte bir belgeyle tm Hristiyanlk zerinde
hak talep etmi oluyordu. Skandal Bizans' umutlandrd. Belge sahte olduuna gre demek ki Roma'nn
stanbul zerinde deil, tam tersine Konstantinopol'un Roma zerinde haklar vard. Papay "Kutsal"
saymak artk gerekmiyordu.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

2.11. Valla'nn Kefinin etkileri:

Valla'nn Konstantin'in Papalk iin byle bir Vaslyet'te bulunmam olduunu ortaya karmas tm
Avrupa'y sarst. nce krallar Papalk kurumunun ne denli "Yozlam" ve "rm" olduunu ve bu

kurumu artk "Kutsal" sayamayacaklarn yksek sesle sylemeye baladlar. Madem ki ortada
Hristiyanl kurduu kabul edilen Byk Konstantin'in byle bir "Vasiyeti" yoktu yleyse Roma'ya tbi
olmak zorunluluu da olamazd. Nitekim Valla'nn kefiyle birlikte Avrupa'da Papadan bamsz "Milli
Kiliseler" kurma Fikri gelimeye balad. Bir sre sonra Martin Luther Almanya'da Protestan hareketini
balatt. 24 ubat 1520'de Luther yapt o nl konumasnda aynen unlar sylemiti:

Valla'nn kefi ksa sre sonra ingiltere'de de etkili oldu. nl 8. Henry papaln etkisini krarak
Avrupa'daki ilk resmi "Milli Kiliseyi" (Anglikan Kilisesi) kurdu.

Valla'nn kefinin en yakc etkisi Bizans'ta oldu. Papalk bu skandaldan sonra, bir yl nce Bizans'la
yapt anlamaya sadk kalmak-tansa, Bizans'n Trklerin eline gemesinin kendisi asndan daha hayrl
olacan planlad. Ne olur ne olmaz ilerde Bizans glenir ve Roma zerinde hak iddia edebilirdi, ikinci
olarak Papalk sz verdii halde Trklere kar yeni bir "Hal Seferi" dzenlenmesini engelledi. Ordu
gndermek isteyenlere ise destek (Blessing) vermedi. Dahas 1447'de Papa seilen V. Nicholas, sava
teknolojisinden mahrum olan Mslman Trklere el altndan "Teknoloji" transferi yaplmasn salad.
rnein Macaristan'daki sofu Katolik ve Papaya ballklaryla bilinen "Top Dkm" ustalar Osmanl
Ordusu'na katldlar ve tarihin tand en byk toplar dktler. Bu toplar Bizans'n sonunu getirdi. Daha
ilginci Papa V. Nicholas, yeni bir Hisar yaplmas iin (Rumelihisar) emrindeki en sekin ve sofu Katolik
mimarlarn Osmanl Ordusu'na katlmalarna yeil k

yakt. Bu italyan mimarlar bugn vndmz Rumelihisar'n ina ettiler, Osmanl ordusu iin!

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Papalarn Valla'nn ortaya kard skandalden sonra Osmanl sultanlaryla ilikileri, gizli yazmalar
eklinde srd. 1458'de Papalkla Fatih arasndaki dostane ilikiler o boyuta ulamt ki Papa II. Pius,
Fatih'e bir mektup yazarak onu Byk Konstantin ve Franklarn Hristiyan dinine intisab ederse onun
imparatorluk tacn bizzat kendisinin elleriyle bana oturtacan syledi. II. Beyazd dneminde ise tm
Avrupa Papa VIII. Innocent'in, Sultan'n paral memuru (pansiyoner) olduunu konuuyordu.

lgintir ki Katolikliin kalesi Viyana'nn kuatlmasna kadar Os

manl hibir ekilde Papaya bal kalm olan Katolik Krallara ve do

rudan doruya Roma'ya saldrmamtr. Papalarla Sultanlar arasndaki

zorunlu "Dostluk" hep srmtr. o

Lorenzo Valla'ya gelince Erasmus'un vgler yadrd bu drst, cesur ve inanl din bilgini istanbul'un
fethinden 4 yl sonra 1457'de henz 50 yandayken beklenmedik bir ekilde ld. Katolik Kilisesi'ni
sarsan bu yrekli aydn himayesinde olduu Aragon Kralnn gerek niyetini nereye kadar biliyordu, bunu
bilemiyoruz. Valla'nn cesur kn Aragon Kral desteklemiti. 8u Kral, daha nce Napoli zerinde hak
iddia etmiti ama asl amac Bizans'a "imparator" olmakt. Gelenek gerei Hristiyan bir mparatoru yine
Hristiyan (Katolik) bir Kral olarak dzenlenecek olan bir "Hal Seferiyle" imparatorlua yryeceini
hesaplamt, Ama hibiri olmad! Gen Fatih usta bir diplomasiyle Bizans'n tek hakimi oldu. Bizans'n
fethinden sonraki diplomatik gelimeler Fatih'i yceltti.

Katolik Kilisesi 1590'a kadar Valla'nn kefini onaylamad ve istanbul zerindeki haklarndan
vazgemedi, Ancak 1592'de iddiay kabullendi ve bu sahte belgenin Ecclesiastical Annales'den (Kilise
Belgeleri) kartlmasn onaylad. Bylece Katolik Kilisesi yaklak 600 yl kulland belgenin SAHTE
olduunu kabullendi ve istanbul zerindeki dinsel ve teritoryal tm haklarndan vazgemi oldu.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

KAYNAKLAR:

1. R History Of The Popes, by NicolAs Cheethom, 1982. (Papalarn tarihiyle

ilgili yetkili bir kaynak iin bkz.)

2. Histoire de l'Etat Byzantin, par Georges Ostrogorsky, 1977 (Bizans'n si

yasi, iktisadi, kltrel ve dinsel yaplan iin)

3. Fatih ve dier Osmanl Sultanlaryla Papalar arasndaki gizli yazmalar ha

len Vatikan arivlerindedir. ilk kez transliteration 1946'da yaplmtr ve

Hans Pfeffermarn ile Prof. Fritz Blance tarafndan 1947'de "die Zusamme-

narbeit Der Renaissancepapste mit den Trken" balyla yaynlanmtr.

4. L'homme selon l'opotre Paul, par Herrade Melh-Koehrilein, Cahiers Theolo-

giques 28, 1951. (Aziz Paul'un insan anlayn aklayan Kilise gr)

5. Byzantine Theology, Doctrinal Themes, by John Meyendorff, 1974-1983.

(Ortodoks-Kilise karlatrmas. Teknik)

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

6. Die Geburt einer Gross macht-Die Osmanen, Ernst Werner, Graz, 1985.

(Fatih. Patrikhane ilikisi iin.)

7. Luther'in szleri iin bkz: The Art of Renaissance Rome, by Loren Partridge,

1996, p. 159.

8. istanbul'un fethiyle ilgili az bilinen iki kaynak iin bkz: 6. Pears, "The Dest-

ruction of the Greek Empire and the Story of the Capture of Constantinop-

le by the Turks", 1903, G. Schlumberger, "Le Siege, la prise et la sac de

Constantinople par les Turcs en 1453", 1915.

EK: Konstantin'in Sahte Vasiyeti ingilizce.- The Treatise of Lorenzo Val-la on the Donation of
Constantine, by Christopher Coleman Yale, 1922.

VATKAN BALANTILI GNCEL YAZILAR

3.15. TARH BOYUNCA TRK ERMENi ILKlLERl SEMPOZYUMU

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

imdi, sz srada, Aratrmac Yazar Sayn Aytun Altndal Beyefendide: Buyurun efendim.

AYTUN ALTINDAL: Teekkr ederim Sayn Bakan. Sayn Bakan, deerli konuklar; Yce
Meclisin ats altnda, ERMENi meselesini konumak iin buradayz. Ne mutlu ki, Meclisimiz de, nihayet
bu konuya el attlar. Parlamenterler Birlii sayesinde, bu olay Meclise tadlar. Gnl isterdi ki, Trkiye
Byk Millet Meclisi, bir genel grme asn ve bunu, bizzat parlamenterlerimiz kendi aralarnda bir kere
daha tartsn isterdi; ama, biz bununla da kifafnefs edelim.

Deerli konuklar, ben, ne oldu, neler oldu zerinde deil, ne yapmalyz zerinde durmak istiyorum.
Olaya, hangi bak asyla baktm anlatmak istiyorum ve arivleme ve belgeleme almalar hakknda
sizlere baz lojistik bilgiler aktarmak istiyorum. Olaya bak asnda, ncelikle, Trkiye'nin son elli ylda
bir devlet politikas yoktur, olmamtr ve de zellikle oluturulmamtr. Trkiye'nin Ermeni meselesine
nasl bakmas gerektii, maalesef, hibir zaman ele alnmam ve devlet politikas olarak belirlenmemitir.
Bu, ilk saptamamz-dr.

Bildiimiz gibi, 1948'den bu yana, bize empoze edilmi olan "bu olay, siz tarihilere brakn" anlay
egemen olmutur; ama, gnmz-

>196-

de, bata srail olmak zere, hi kimse, kendi mill meselesini, tarihilere brakp, srtst yatmamtr,
maalesef, bir tek Trkiye'deki iktidarlar, srtst yatmlardr. 1950'lerden itibaren gelinen bak asnda,
Trkiye'nin Ermeni meselesinde, hemen hemen hi yol alamam olduu, bir gerektir. Dolaysyla, olay
tarihilere brakalm anlaynn, ben, karsndaym. Bu olay siyas", diplomatik ve hukuki" bir olaydr.
Bize, bunu ok ac bir ekilde, Washington'da kongreye gittiimiz zaman, eitli faaliyetleri engellemek iin
gittiimiz zaman, son be yl iinde, her seferinde "buras kongre binas, tarih kurumu deil" dediler bize,
fakat biz bunu, maalesef, bir trl Dileri Bakanlmza anlatamadk. Onlar, hl "bu ii tarihilere

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

brakalm" dediler.

kinci husus, ortada bir Ermeni sorunu var m? Trkiye'nin yurtiinde ve dndaki Ermenilerle, en ufak bir
sorunu yoktur; fakat, Osmanl dneminden, 1850'lerde balayarak, bugnk cumhuriyetimize kadar ve
bugnlerimize kadar ynelmi olan, bir Ermeni terr sorunu vardr. unu hi unutmayalm ki, Osmanl
dnemindeki olay, Ermeni terr olayyd, burada bir maniplasyon yaplyor, buna dikkat etmemiz gerekir.
eitli metinlerde, bugn karmza getirilen metinlerde "Efendim, siz, Osmanl'nn devam deilsiniz,
doru, siz cumhuriyetsiniz" diyorlar; fakat, af buyurun zr dilerim terimden, iin iinde bir ktlk
var. Ne diyorlar: "Trk Ordusu yapt bunu." Neyi Trk Ordusu yapt; Osmanl yapt demiyor, Trk
Ordusu ldrd diyor. Dolaysyladr ki, Trk Ordusu o gnde var, bugn de var, demek ki bugnk
Trk Ordusu da suludur diyor ve buradan yola karak, Trk Silahl Kuvvetlerine ynelik ok ar ve de
Trk Silahl Kuvvetlerini kendi iinde blmeye ynelik faaliyetler

dzenliyorlar. Bunlarn hepsini, biz, birebir yayoruz, iinde bulunuyoruz, Aramzda, bunlarla birebir
yzlememi olanlar vardr; fakat, biz iinden geliyoruz ve biliyoruz bunlar. Yurt-dnda gryoruz bu
olaylar.

nc husus, uluslararas mahkemeler bizi hakl grr. Bu da, ok tatl bir Batclk hayali. Yani,
uluslararas mahkemelerde, bizim hakl kabileceimizi mit etmek mmkn deil. Ben, biraz da sert bir
ifadeyle, baz konumalarmda yle bir ey syledim. Hz. sa'y gittii yerden geri getirip, bizim lehimize
tank olarak dinletsek, adamlar istemiyorlar. Kardeim, kabul etmiyorum diyor, ben seni bir defa mahkm
ettim; mahkm ettim ve seni tazminat ve toprak demeye mahkm edeceim diyor. Yani, biz, ne
yaparsak yapalm, ister belge

koyalm, ister arivlerimizi aalm -ki hepsi ak- isterseniz hepimiz amuda kalkp, biz byle bir ey
yapmadk diyelim, adamlar dinlemiyor, adamlar bitirmi bu meseleyi. Bu, nc husus.

imdi, bu arivleme ve belgeleme almalarn yaparken, belirli bir strateji izlemek gerekiyor. Ben, byle
bir teklif getiriyorum, kabul edilir edilmez ayr meseledir; ama, dilerim ki, bu iin bir metodolojisi olur, bir
metotla bakmamz lazm. Ondan sonra da, Trkiye Cumhuriyet Devleti'nin bir stratejisini oluturmak
lazm.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Birinci husus -burada alt tane husus var, ok ksa, bunlar hemen geeceim- bu olayn psikolojik boyutu
var. Yani, Ermenilere baktmz zaman, kendilerinin Ermeni milliyetilii denilen olayn, temelde, bildiimiz
milliyetilik kategorisiyle aklanamadni; fakat, ok ilgin bir olay, kurban felsefesi dediimiz, kurban
olma psikolojisi dediimiz, psikolojiyle aklandn gryoruz. Ermeniler, kendilerinin victimails edildiini,
dolaysyla da iki bin yl iinde Hristiyan aleminin tek kurban edilmi milleti olduunu, tpk isa gibi, onlarn
da, Mslmanlar tarafndan armha gerilip ldrldklerini ne sren bir felsefeleri var. Yani,
milliyetilikleri, biz kurban edilmi Hristiyanlarz felsefesi zerine oturuyor.

Dolaysyladr ki, geenlerde bir toplantda deerli kardeimiz Mim Kemal ke'de gzel bir ekilde
deindi, biz, bu genosit olayn, soykrm reddettike, adamlarn altndaki haly ekiyoruz; ama, bize
den grev, bunun hastalkl bir bnye olduunu gstermektir psikolojik boyutunda. Yani, kendini
durmadan kurban kabul ederek, efendim, ben Hristiyanla ite, byle katkda bulundum demenin,
hastalkl bir ruh halinden baka bir anlam tamadn, bunun milliyetilik de olmadn anlatmak
zorundayz. Bu, iin psikolojik taraf.

kinci husus, yine psikolojik bir olay, Hristiyan aleminde, biliyorsunuz, kiliselerin, zellikle Vatikan'n,
bugn Vatikan dediimiz Katolik kilisesinin byk katliamlar var; fakat, islam aleminde, dnya tarihine
mal olmu byk katliam yok. Yani, islam dini, hogr dini olarak gelirken, Hristiyanlk, hogrszlk
dini olarak ortada. Dolaysyladr ki, 2000 ylna gelindiinde, adamlar dediler ki, artk Hristiyanln
zerindeki bu sulamay istemiyoruz, ite Trkler Mslman'dr. Onlar da Hristiyanlar! kestiler, kym
yaptlar, dolaysyla bir milyarlk Ms-

lman alemi de hi kukunuz olmasn ki, katliamc bir dinin temsilcileridir. Bir boyutu da bu.

Dier bir husus, iin sosyolojik boyutu var. Sosyolojik boyuta bakarken, bir ayrm yapmamz gerekiyor.
nce, Diaspore Ermenilerini ayrmak, sonra Trkiye'de yaayan Ermenileri ayrmak, sonra terrist
Ermeniler, sonra Ermenistan Cumhuriyeti'nde yaayan insanlar ayr ayr kategorilerde ele almamz
gerekiyor. Topluca, Ermeniler yledir, Ermeniler byledir demekten ve sulamaktan kanmalyz.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

imdi, burada devreye, uzun zamandr sokulmu olan Yahudilerin bana gelen, Ermeniler bana gelen
karlatrmas var; ama, dikkatten kaan bir husus, Nrenberg yasalar. Nrenberg Mahkemeleri deil,
Nrenberg Yasalar, yani, Hitler'in 1933'ten sonra iktidara tam olarak geldikten sonra srayla kard 23
yasadan oluan blm. Burada, dikkat edilirse, ok mhim bir olay var. Yahudilere ilk defa Avrupa'da
vatanda olma hakk.... Burada bir parantez ap bir noktay vereyim, Avrupa'da Yahudilere vatanda
olma hakk verilmeden nce, Yahudiler, toplumda af buyurun ite iziyorlard, prensler, papazlar,
tccarlar vesaire sokak kadnlar, altna bir izgi Yahudi diye yazyorlard. Yani, sralamada, toplumsal
hiyerarideki yerleri buydu. lk defa 1850'lerde, 1800'l yllarn balarnda ama, 1820'lerden itibaren,
vatanda olma hakk verildi; ama, ayn dnemde, dikkat ederseniz, Osmanl devletinde, birok Ermeni
devleti ynetiyordu. Yani devletin iinde etkin grevdeydi, mal mlk

sahibiydi, zengindi vesaireydi. Nrenberg Dnemine gelindiinde ise, genoist kavramnn ilk ayan
oluturan husus gerekletirildi, neydi o, Nrenberg yasalarndan Hitler dedi ki, Yahudiler, birinci snf
vatanda deildirler, insan olarak ikinci snf vatandala drm bunlar vatanda deil, nasyoneldir
dedir. Dolaysyla ikinci snf vatandala drm olacaksnz. Trkiye'deki tehcir vesaire veya genosit
gibi sulamalarda, bir ikinci snf vatandala drme yaand m, byle bir tek kanun gsterebilir mi
kimse; hi kimse gsteremez. Dolaysyla, bizim dikkat etmemiz gereken hususlardan bir de, Nrenberg
Yasalarnn topluca ele alnarak, hukukularmz tarafndan yeniden getirilmesidir.

Kltrel boyutu var, burada, kiliseleri, zellikle de Vatikan' dikkate almamz gerekiyor. Ermeni
kiliselerinin faaliyetleri ile Vatikan'n ekmenizm faaliyeti bir ve ayn paralellik gstermektedir. Ynlendiren

Vatikan'dr. Nitekim Papa II. Jean Paul, 20 Kasm 2000 tarihinde yapt tarihi aklamada "Trkler
1915-1923 yllar arasnda 8 milyon Hristiyan' kurban etmilerdir" dedi. Burada, demin Sayn Perinek'te
dikkati ekti, bizim Kurtulu savamz bir katliam olarak yorumlad. Kim yapyor bu ii; Papa yapyor,
artk bunun zerinde bir otoritesi yok Hristiyan aleminin, Katolikler iin. O zaman, dikkatimizi
yneltmemiz gereken unsurlardan bir de, kiliseler, kiliselerin faaliyetleri ve Vatikan.

Burada, drdnc boyut, tarih boyutu. Osmanl'daki isyanlar ve tehcir diye baktmz zaman, eer tehcir
olay mutlaka genosit olarak sulanacaksa, ilk tehciri yapanlar, biliyorsunuz, ingilizlerdir. ngilizler,
Avustralya ve Yeni Zelanda'ya tam 2 milyon insan atmlardr ve inanr msnz ki, bakn bunlar, maalesef
Trkiye'de gndeme gelemiyor, anlatlamyor. Televole kltr -kltr demek bile ayp da- yani televole
anlay erevesinde, u sylediklerimiz, buralarda kalyor ve geecek. O ngiltere, demokrasinin beii
olduunu ne sren ngiltere, 2 milyon insan ki, bir rnek vereceim hepimiz gleceiz, 2 milyon insan

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

eitli gerekelerle Avustralya ve Yeni Zelanda'ya gndermi ve 1986 ylna kadar, 15 sene ncesine
kadar Avustralya ve Yeni Zelanda'ya ingiltere'ye girmek isteyen drdnc nesil insanlarn zel izin almas
gerekmitir. zin, vize deil. zel izinle girebilmilerdir ingiltere'ye. Yani, 2 milyon insan bandan atm ve
o srada, bu tehcir olay srasnda

28.000 kii de yollarda lmtr. Dolaysyladr ki, eer, Osmanl'daki tehcir, genosit kabul ediliyorsa,
ncelikle ngiltere'nin Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yapt tehcir de genosit kavram iine alnmaldr
diyoruz; nk, l says, ngiltere'nin verdii rakamlarla 28.000, Yeni Zelanda ve Avustralya 60.000
veriyor. Buna gre, burada dikkat etmemiz gereken, demek ki, tehcir bizim kefimiz deil, bizden nce
Avrupallarn kefi olduu meselesidir.

Tabii", bunlarn arasnda, bildiiniz gibi Rusya'dan Kafkaslardan Balkanlardan 1,5-2 milyona yakn
Mslman'da topraklarn reddettirilerek, maalesef, bizim topraklarmza, Anadolu'ya gnderilmitir. Bu
tehcir deil midir? Bunu da kim yapmtr; Fransz ve ngilizler yapmtr. Balkanlardan Mslmanlar
srmler, yzyllardr yaadklar topraklardan kopartp, Anadolu'nun barna itmilerdir. Bu da tehcirdir.

Beinci boyut siyas" boyutu. Osmanl Devleti ile Trkiye Cumhuriyeti Devleti arasnda kurduklarm
meselede, bu olayn siyasi"

'201'

tarafn biz, hibir zaman gremedik. Yani, efendim, bunlar aslnda bir Ermeni meselesi var ya, yok, ite
biz bunu yle yapalm, stn rtelim, gzlerimizi kapayalm, eklinde bakld. Bu olayn, z itibariyle
siyas" olduunu unutmamz gerekiyor. Yani, biz de siyasi" mcadele yapmalyz, bu siyas" mcadeleyi
yaparken de, son nokta hukuki boyut. Sizim hukukularmz, tabii" ki tarihilerimiz, siyas" mcadeleyi
ynlendirecek olan kiilere, yeterli malzemeyi salamaldrlar. Burada da, tarihi ve hukukularmza grev
dyor. Uluslararas hukuku ok iyi bilen ve tarih konusunda da uzmanlam olan ok deerli
tarihilerimiz var, onlarda buralarda, zaten ortaya koydular, vermek gerekiyor. Ben, size bir rnek olarak,
kendim ortaya getirdiim bir noktadan deinerek bitireceim szm.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Ayn dnemde, Trkiye topraklar zerinde doktorluk yapm olan yabanclar var. Bu adamlar isvireli
hatta Venezellal hatta Norveli, ingiliz, Fransz insanlar var. Bunlarn hazrladklar raporlar. Bunlarn bir
ksmn grdk, baktk, inceledik, ok ilgin sonular var. rnein, defin ruhsatlarna gre, silahl darp
yoluyla len Mslman says, 6r-meni'den fazla. Onlarn kendi yazdklar 1915 ve daha sonrasyla ilgili.
imdi, bunu da aldk World Health Organizationa gittik, bunlar, acaba kabul edilebilir mi, siz bunlar belge
olarak kabul edebilir misiniz diye sordum, "Evet, bunlar doktor raporlardr, bu belgeleri kabul ediyoruz"
dediler; fakat, ne yazktr ki, Trkiye'den belge gtrdnz zaman "Trkiye'nin belgesini kabul
etmiyorum" diyor. Niye kabul etmiyorsun diyorsun, "Sizin mahkemelerinizi kabul etmiyoruz ki, bunu,
belgesini kabul edeyim" diyor.

Neden bu byle oluyor, inann, Trkiye'nin kendi gc, Trkiye ok gl bir devlet bu kesin; fakat, bu
devletin gcn kullanamayan siyasilerimiz ve de maalesef, burada serzenite bulunmak zorundaym, bir
Dileri Bakanlmz var. Umarm, bir an nce Trkiye silkinir, bu konu, PKK konusu vesaire gibi deil,
bu konu, bir barts sorunu da deil, aka sylemek lazm, bu konu Trkiye iin inanlmayacak kadar
nemli bir konu; fakat hl bu konuda bir gayret gremiyorum ben.

Dinlediiniz iin sayglar sunuyorum, Allah'a emanet olun. Sa

olun.

Kitaplarda yer alan yaz, makale, rportaj ve teblilerin yayn tarihleri yledir:

Blm: Vatikan 1-2

19 Aralk 2000-30 Aralk 2000/Yeni Mesaj Gazetesi

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

2. Blm: Tapnak valyeleri 1-5 W ubat 7993-74 ubat 1998/Yeni Yzyl Gazetesi

3. Blm: VATiKAN BALANTILI GNCEL YAZILAR

1. 4 Ocak 1994-Gnaydn Gazetesi

2. 14 nisan 1998-Cumhuriyet Gazetesi, Aydnlk. Sabah Gazetesi.

3. 19 Mart 1999-Cumhuriyet Gazetesi.

4. 3 Aralk 1998-Cumhuriyet Gazetesi.

5. 9 Aralk 1999-Yeni Yzyl Gazetesi.

6. 15Eyll 1999-Ayyldz Gazetesi.

7. 28 Mays 2001 -Fatih Belediye Bakanl Fetih Sempozyumu.

8. l Austos 1999-Yeni Mesaj Gazetesi.

9. 18 Eyll 1998- Urfa Sempozyumu Tebli.

10. Aralk 1998-ICMAL DERGS, ss. 86-90.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

3.7 7. 18-20 Eyll 1998-Medeniyetler Dialogu Sempozyum, D.Bakr.

3.12. 8 Mart 1998-Uluslararas Diyalog Konferans, II. Oturum, istanbul.

3.73. 23-24 Mays 1998-111. Uluslararas Fetih Sempozyumu, istanbul. Bu tebli 29 Mays 1998'de
Yeni afak Gazetesi'nde ve 30 Mays 1998'de Cumhuriyet Gazetesi'nde yaynlanmtr.

14. Radyo Konumalar ve Ate Dergisi. 10 Eyll 1994. Ayrca bkz: Bar Ka

panlar, Hasan Erden. Bayrak Yay., Austos, 2001.

15. 13-14 Nisan 2001-Tarih Boyunca Trk Ermeni ilikileri Sempozyumu.

TRK PARLAMENTLER BRL/TBMM, III. Oturum.

BAKAN: Sayn Altndal'a ben de teekkr ediyorum.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

AYTUN ALTlNDAL'n Dier Kitaplar:

Uyuturucu Maddeler Sorunu (Toplu alma), Hastrk Yay., (Tkendi)

Partizan (iirler), Ycel Yay., 1975 (Yasakland)

Trkiye'de Kadn, Birlik Yay., 1975. (7. Basm: Anahtar Vay., 1985)

Dinmeyen (iirler), 1. Bask Paris, 2. Bask Havass Yay., 1978 (Yasakland)

Haha ve emperyalizm, Havass Yay., 1979.

Siyasal Kltr ve Yntem, Havass Yay., 1982.

Anlan (iirler), Havass Yay., 1982 (Yasakland)

Niin Eit ie Eit cret Deil?, Sre Yay., 1984.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

ihanet iirleri, Sre Vay., 1984.

Elvedasz. Kendi Sesinden iirler, 1992, isvire.

Three Faces of Jesus, Sussex, 1992.

Laiklik, l. Bask Sre, 2. Bask Anahtar Kitaplar Vay., 1994.

Trkiye ve Ortodokslar, Anahtar Kitaplar 1995.

Elvedasz, Sarmal Vay., 3. Bask Yeni Avrasya, 1998.

Bilinmeyen Hitler, Yeni Avrasya Yay., 8. Bask, 2001.

eviriler:

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

inli Papaan, E.S. Gardner, Akba Yay., 1972. (Tkendi)

Parababalar, Ferdinand Lundberg, 6 Yay., 1973 (2 Cilt). (Tkendi)

Kertenkele, Moris West, E Yay., 1974 (7. Bask)

Kapitalizmden Sosyalizme Gei Sreci zerine, P. Sweezy-C. Bettelheim, May Vay., 1974 (Beraat
etti)

Ermi, Halil Cibran, E Vay.. (2. ve 3. basm: Havass Yay.) 1974. 9. Basm Anahtar Kitaplar 1993.

Gece Ana, Kurt Vonnegut Jr., E Yay., 1975.

Sava ve iiler, Lenin, Ycel Yay., 1976. (Yasakland)

Barbarlk Kys, Norman Mailer, Havass Yay., 1980.

Szler, Halil Cibran, Sre Yay., 1984, 5. Basm, Anahtar Yay., 1993.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html