GIMNÀSTICA DEL CERVELL

La gimnàstica del cervell, també coneguda com a “Brain Gym1” o
cinesiologia2, consisteix en l’execució de moviments i exercicis físics destinats
a l’estimulació del cervell. L’objectiu és activar els sentits i facilitar la integració
de nous coneixements i la millora de diverses aptituds. Aquesta gimnàstica va
ser desenvolupada pels psicòlegs i educadors Paul i Gail Dennison als anys
70.
1
2

El cos i el cervell

La connexió cos-ment, tant coneguda i practicada desde fa segles a Orient (el
ioga, o el taitxí es basen precisament en una sèrie de moviments que ajuden a
connectar el cos i la ment), és una realitat que no ha estat entesa o reconeguda a
Occident sinó fa unes dècades, quan els avenços en neurociència així ho han
demostrat.
El cervell es divideix en tres parts, cadascuna amb diferents funcions. L’àmbit
reptilià (controla les reaccions instintives i les funcions bàsiques), el límbic (regula
les emocions, la memòria, les relacions socials i sexuals) i el neocòrtex (capacitat
de pensament)3. La gimnàstica cerebral es basa en exercicis que integren
aquestes tres parts del cervell, que són interdependents, per tal que estiguin
equilibrades i en correcte funcionament. Els exercicis treballen en l’àmbit neuronal
connectant les diferents àrees cerebrals i permeten que el cervell actuï com un
tot, beneficiant globalment tots els aspectes de la vida de la persona.
Paul Denninson va ser un pioner en aquest camp, descobrint maneres d’adaptar i
donar seqüència a aquests moviments per a que fossin eficaços.
Quins beneficis en podem treure?
La gimnàstica del cervell proporciona uns beneficis enormes i s’ha demostrat que
millora diferents habilitats acadèmiques (lectura, matemàtiques, ortografia, etc.) i
físiques (coordinació) així com les relacions socials. A més, aquests exercicis
activen el cervell en determinats aspectes (concentració, memòria, atenció),
facilitant l’aprenentatge.

“El moviment és la porta d’entrada a l’aprenentatge” Dr. Paul Dennison

1

Brain Gym és una marca registrada, es tracta d’un programa d’exercicis físics creat per Paul Dennison.
Disciplina que estudia el moviment humà.
3
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/cep_lanzarote/images/jameos2006.pdf
2

1

Els exercicis
Els exercicis motrius són fàcils i senzills d’aplicar i es poden incorporar en
qualsevol dinàmica familiar, laboral o personal. Només fan falta alguns minuts al
dia per realitzar-los i no requereixen cap aparell d’ajuda.
Paul Dennison va crear 26 exercicis entre els que trobem els següents exemples:

Exercici
El dibuix doble

En què consisteix
Dibuixar amb les dues mans al
mateix temps, cap a fora, cap a dins,
amunt i avall

Serveix per/ millora
-Escriptura,
ortografia
i
matemàtiques
-Millora la visió perifèrica.
-Millora
les
habilitats
esportives.

Flexió de peu

Assegut, s’ha de creuar el peu de
manera que el turmell descansi sobre
el genoll contrari. Amb un mà a sota
del genoll i l’altra agafant el tendó
d’Aquiles, es tracta d’estirar i
flexionar el peu lentament.

-Habilitats de comunicació i
concentració.
-Ajuda a finalitzar tasques.

Badall energètic

A la vegada que es badalla, es tracta
de pressionar amb les dues mans la
mandíbula.

-Relaxa la visió.
-Millora
la
fluïdesa
l’expressió.
-Millora la creativitat.

Flexionant els genolls una mica, s’ha
d’enganxar el cap a l’espatlla i
apuntar amb el braç cap endavant.

-Memòria.
-Llenguatge intern i habilitat de
pensament.
-Comprensió a l’escoltar.

Fer girar
espatlles.

-Concentració.
-Relaxació del sistema nerviós
central.
-Lectura, dicció i llenguatge.

L’elefant

Rotació del coll

el

coll

encongint

les

de

Dibuixos: Atelier Cirk 8 (http://ateliercirk8.jimdo.com/les-activit%C3%A9s-brain-gym/la-lat%C3%A9ralit%C3%A9/)
Font: DENNISON, Paul. Exito con gimnasia para el cerebro: ejercicios sencillos para aumentar la
productividad.

2

Bibliografia electrònica

Bibliografia disponible a la Biblioteca Can Mulà (o a la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la província de Barcelona).

AHONEN, Jarmo ... [et al.] Kinesiología y anatomía aplicada a la actividad física.
Barcelona : Paidotribo, DL 2001

BERNASCON, Dominique. La Kinesiología : equilibre sus energías.
Barcelona : Paidotribo, cop. 2003

DENNISON, Paul E. Brain gym : aprendizaje de todo el cerebro. Barcelona :
Robinbook, cop. 1997

FRITH, Chris. Descubriendo el poder de la mente : cómo el cerebro crea nuestro mundo
mental. Barcelona : Ariel, 2008

GODOY, MUELAS, José Luis. Kinesiología: tu cuerpo responde. Madrid:
Mandala, DL 2006

GUYAR, Jean-Claude. Manual práctico de cinesiología. Barcelona :
Paidotribo, cop. 2008

JENSEN, Eric. Cerebro y aprendizaje : competencias e implicaciones educativas.
Madrid : Narcea, DL 2008

LESCH, Matthias. Kinesiología práctica. Barcelona : RBA , cop. 2002

LÓPEZ, Juan Carlos. El Taller de la memòria : el cervell i la textura dels nostres records.
Alzira [etc.] : Bromera [etc.], 2000

MARTÍN GUTIÉRREZ, Marino. Kinesiología. Alcobendas : Libsa, cop. 2001

MOFFETT, Shannon. Los Secretos del cerebro y la mente : el enigma del
cerebro. Barcelona : Robinbook, DL 2010

PARKER, Leila. Guía fácil de Kinesiología. Barcelona : RBA, cop. 2003

TOURELLE, Maggie la. Principios de kinesiología : guía para conocer y
aplicar la kinesiología. Móstoles : Arkano, cop. 2003

VOS SAVANT, Marilyn. Gimnasia cerebral : la persona con el coeficiente intelectual más
alto del mundo le enseña a desarrollar la capacidad de su cerebro y a fortalecer su
inteligencia en sólo 12 semanas. Madrid : Edaf, 2004

WHALLEY, Lawrence. Cuando el cerebro envejece. Barcelona : Entretrés, 2006

3

RECURSOS WEB

BRAIN GYM. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE KINESIOLOGIA EDUCATIVA
EDU-K GIMNASIA CEREBRAL. Ofereix informació actual sobre aquesta
tècnica així com cursos de formació.
http://www.braingymspain.org/

BRAIN GYM INTERNATIONAL. Pàgina on podreu trobar tota mena
d’informació sobre la gimnàstica cerebral (testimonis, cursos, articles, etc.)
http://www.braingym.org

INFORME21.COM. “Gimnasia cerebral para pensar mejor”. Article amb
informació sobre la gimnàstica cerebral i els seus beneficis. Inclou un video.
http://informe21.com/gimnasia-cerebral/gimnasia-cerebral-pensar-mejor

4