You are on page 1of 2

Mt s lu trong vic trang tr phng ng tr em

Trong i sng hng ngy, cc gia nh bt u ch ti phng ng v sinh hot ca tr nh, th


nhng bn c bit cch bi tr phng cng mang li nhng tc ng ( xu , tt) nht nh? Bi vit
sau y s ch ra mt s lu trong phng ng ca tr em m bn c th tham kho.
Trang tr phng ng tr em

C th nhng lu khi trang tr phng ng tr em:

1. Khng nn s dng ging ng ca ngi ln thay cho ging tr em..iu s khng hp vi


b
2. Trnh hoc gim ti a thit b in trong phng tr nhm hn ch tc hi ca bc x in t gy
nh hng n sc khe cho tr.
3. Trn nh trong phng ca tr phi bng phng khng nn g gh li lm, gc cnh. Nn s dng
sn mu trng sa, hng l hp nht. Trnh xa vic dng mu ti. i vi trn nh, c th p g t
nhin nhng khng c treo cc vt c hnh th k qui gy p lc tm l cho tr
4. Nn mua cho tr nhng chi c tc dng kch thch s sng to v tr tng tng: n, b
xp hnh bng g Tt nht nn cho b chi nhng loi chi c ch to t nguyn liu t
nhin m bo sc khe cho tr
5. Trong phng ng ca tr khng nn lp gng hoc treo qu nhiu chung gi, trnh tr b
phn tm dn n nhng tn hi v h thng thn kinh.
6. Phng ca tr phi c m bo y nh sang, nh sang t nhin
7. Phng ng ca tr khng nn trang tr rm r, phc tp. V n s thu hp khng gian vui chi
trong phng.
8. Ca phng ca tr em khng nn thit k i din vi phng v sinh.
9. Ban ngy, hy ko rm ca s ln, trnh rm che chn lung khng kh trong lnh v nh sng
t nhin t bn ngoi. Vo ban m, hy ko rm cng nh ng ca phng che nh sng n
ng chiu vo, gip tr ngon gic.

Hi vng sau bi ny bn s gip ch cho bn trong cch trang tr phng ng tr em nh!