P. 1
Studiu Sociologic -Valori, Atitudini Si Conduite in Procesul de Recrutare Si de Management de Personal in Judetul Ialomita

Studiu Sociologic -Valori, Atitudini Si Conduite in Procesul de Recrutare Si de Management de Personal in Judetul Ialomita

|Views: 236|Likes:
Published by centrullabor

More info:

Published by: centrullabor on Jan 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

Sections

Mai mult de jumătate dintre angajatorii intervievaŃi oferă angajaŃilor salarii mai
mari decât media practicată în domeniul de activitate respectiv. Astfel, în cazul a
46% dintre ei, mai mult de 75% dintre angajaŃi au salarii peste medie, în timp ce

mai mult de 75%

intre 50% si 75%

intre 25% si 50%

mai putin de 25% din angajati

nici un angajat

Percent

50

40

30

20

10

0

46%

3%

10%

21%

20%

Masura in care angajatii firmei beneficiaza de salarii mai mari
decat media practicata pe piata:

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul
IalomiŃa

39

în cazul altor 13% mai mult de 25% dintre salariaŃi beneficiază de asemenea
salarii. Trebuie remarcat însă că în 20% dintre cazuri niciun angajat nu primeşte
un salariu peste media pieŃei, în timp ce în cazul altor 21% dintre angajatori doar
mai puŃin de 25% dintre angajaŃi primesc salarii peste medie. Această situaŃie
trebuie corelată cu fluctuaŃia de personal de care s-au plâns 42% dintre
angajatori, cu reticenŃa faŃă de un volum mai mare de muncă (menŃionată de
43% dintre angajatori) şi cu pretenŃiile salariale prea mari (în viziunea a 38%
dintre angajatori).

Pentru 56% dintre angajatori, bonurile de masă reprezintă un beneficiu aproape
generalizat (peste 75% le primesc). Acest lucru este de apreciat pentru că
demonstrează capacitatea companiei de a îndeplini criteriile necesare pentru a
putea oferi acest beneficiu, precum şi capacitatea managementului de a utiliza
acest instrument. La polul opus, 30% dintre angajatori nu oferă bonuri de masă
nici unui angajat.

mai mult de 75%

intre 50% si 75%

intre 25% si 50%

mai putin de 25% din angajati

nici un angajat

Percent

60

50

40

30

20

10

0

56%

3%

3%

8%

30%

Masura in care angajatii firmei beneficiaza de bonuri de masa :

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul
IalomiŃa

40

mai mult de 75%

intre 25% si 50%

mai putin de 25% din
angajati

nici un angajat

Percent

60

50

40

30

20

10

0

21%

10%

18%

51%

Masura in care angajatii firmei beneficiaza de telefon in posesie personala:

FaŃă de bonurile de masă, telefonul oferit de firmă constituie un alt tip de
beneficiu, el fiind o necesitate pentru companiile din domeniul serviciilor sau
pentru persoanele cu funcŃii de conducere. Din acest punct de vedere, faptul că
în 21% din cazuri mai mult de 75% dintre angajaŃi beneficiază de telefon din
partea firmei, ceea ce este valabil pentru mai mult de jumătate din angajaŃi în alte
10% din cazuri demonstrează extinderea acestui tip de beneficiu, în condiŃiile în
care doar 10% dintre companiile incluse în cercetare activează în transport,
turism sau jurnalism, domenii în care telefonul din partea firmei poate fi o
necesitate.

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul
IalomiŃa

41

mai mult de 75%

intre 25% si 50%

mai putin de 25% din
angajati

nici un angajat

Percent

80

60

40

20

0

8%

3
%

15%

74%

Masura in care angajatii firmei beneficiaza de masina in posesie personala:

În 74% din cazuri, companiile nu oferă maşini de serviciu nici unui angajat. În 8%
dintre cazuri însă, peste 75% beneficiază de maşină.

mai mult de 75%

intre 25% si 50%

mai putin de 25% din
angajati

nici un angajat

Percent

80

60

40

20

0

5%

3
%

15%

77%

Masura in care angajatii firmei beneficiaza de programe de training in tara:

Programele de training sunt un tip de beneficiu prea puŃin utilizat de către
angajatorii din IalomiŃa. Astfel, 77% dintre ei nu oferă asemenea programe nici
unui angajat. În 15% din cazuri, mai puŃin de 25% dintre angajaŃi iau parte la

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul
IalomiŃa

42

asemenea programe, în timp ce beneficiul este cvasi-generalizat (peste 75%
dintre angajaŃi) în cazul a 5% dintre angajatori.
Cum era de aşteptat, programele de training în străinătate sunt mult mai rare, de
ele beneficiind mai puŃin de 25% dintre angajaŃi şi doar în 8% din cazuri. CeilalŃi
92% dintre angajatori nu oferă programe de training în străinătate nici unui
angajat.

mai putin de 25% din angajati

nici un angajat

Percent

100

80

60

40

20

0

8%

92%

Masura in care angajatii firmei beneficiaza de traininguri in strainatate:

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul
IalomiŃa

43

Evenimentele de team-building sunt prea puŃin cunoscute sau utilizate, deşi
uneori ele pot da rezultate la fel de bune ca şi programele de training oferite
angajaŃilor. Doar 6% dintre angajatori utilizează acest tip de instrument, de care
beneficiază până la 75% dintre angajaŃi.

intre 50% si 75%

mai putin de 25% din
angajati

nici un angajat

100

80

60

40

20

0

3%

3%

94%

Masura in care angajatii firmei participa la evenimente de tip TEAM-
BUILDING:

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul IalomiŃa

44

Beneficii salariale si non salariale:

21

31

51

74

77

92

95

21

8

18

15

15

8

3

10

3

10

3

3

3

3

3

46

56

21

8

5

Salarii mai mari

decat media

practicata pe piata

Bonuri de masa

Telefon in posesie

personala

Masina in posesie

personala

Programe de

training in tara

Programe de

training in

strainatate

Evenimente de tip

TEAM-BUILDING

nici un angajat

mai putin de 25% din angajatiintre 25% si 50% din angajati

intre 50% si 75% din angajatimai mult de 75% din angajati

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul
IalomiŃa

45

Managementul calităŃii: existenŃa procedurilor şi măsura în care
sunt respectate

ExistenŃa şi utilizarea procedurilor privind diversele componente ale
managementului resurselor umane sunt un indicator al unei abordări
standardizate şi obiective a conducerii companiei faŃă de personalul său. In
general, se remarcă o prezenŃă crescută a procedurilor la nivelul firmelor
investigate, o variaŃie mai crescută regăsindu-se în ce priveşte măsura în care
acestea sunt şi respectate. Domeniul care este reglementat în cea mai mare
măsură la nivelul companiilor este cel al relaŃiilor cu furnizorii, 95 % dintre
companii precizează că există proceduri pentru acesta. Acelaşi domeniu se
află pe primul loc în ce priveşte măsura în care sunt respectate aceste
proceduri, 97 % dintre cei care declară că există proceduri apreciază că
acestea sunt respectate în mare măsură.

Existenta procedurilor privind (%):

- partea I -

95

92

89

87

81

79

5

8

11

13

19

21

Relatiile cu

furnizorii

Aangajarea

personalului

Rrelatiile cu

clientii:

Salarizarea

Instruirea si

perfectionare a

personalului

Evaluarea

performantelor

Da
Nu

__
Angajarea personalului este reglementat prin proceduri în 92% dintre cazuri,
dar măsura în care acestea se respectă este mai scăzută, regăsindu-se in
cazul a 82% dintre companiile din această categorie. Procente crescute în ce
priveşte existenŃa procedurilor mai sunt înregistrate în domeniile relaŃiilor cu
clienŃii, salarizarea, instruirea şi perfecŃionarea personalului, evaluarea
performanŃelor.

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul
IalomiŃa

46

Existenta procedurilor privind (%): - partea a II -

78

76

66

64

55

53

22

24

34

36

45

47

Supravegherea

si controlul

Promovare

Recrutarea

personalului

Planificarea

personalului

Gestionarea

problemelor

familiale

Concedierea

angajatilor

Da
Nu

In a doua jumătate a ierarhiei regăsim o serie de domenii importante pentru
calitatea resurselor umane şi pentru menŃinerea şi fidelizarea acestora la locul
de muncă oferit de companie. Este vorba de recrutarea personalului şi de
politicile de promovare a acestuia. Acestea sunt reglementate prin proceduri
în proporŃii mai scăzute (66%, respectiv 76%), iar procedurile sunt respectate
intr-o măsură mai scăzută (73 % în cazul recrutării şi 71 % în cazul
promovării).

In fine, domeniile pentru care înregistrăm cele mai mici procente în ce priveşte
existenŃa procedurilor sunt cele ale gestionării problemelor familiale şi al
concedierii angajaŃilor. Acestea sunt, de altfel, şi domeniile care sunt mai puŃin
valorizate, 50 %, respectiv 68 % dintre respondenŃi precizând că sunt
respectate în mică măsură sau deloc.

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul
IalomiŃa

47

Masura in care sunt respectate procedurile (%):
-I-

97

97

91

83

82

81

3

7

15

3

3

3

6

10

3

16

Procedurile
privind relatiile
cu furnizorii

Procedurile
privind relatiile
cu clientii

Procedurile de
salarizare

Procedurile de
evaluare a
performantelor

Procedurile de
angajare

Procedurile de
supraveghere si
control

Mare

Mica

Deloc

Masura in care sunt respectate procedurile (%):
-II-

79

73

71

68

50

32

12

10

19

18

19

19

9

17

10

14

31

48

Procedurile de
instruire si
perfectionare

Procedurile de
recrutare

Procedurile de
promovare

Procedurile de
planificare a
personalului

Procedurile de
gestionare a
problemelor
familiale

Procedurile de
concediere

Mare

Mica

Deloc

Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal în judeŃul
IalomiŃa

48

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->