You are on page 1of 46

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ABDALJABBAR M A MARDAWI
ABDIJA JAAROVSKI
ABDURAHIM ABDURAHIMI
ADAM SEFIK
ADELINA OLAKI
ADEM LJUAJ
ADEM ZEIRI
ADEMSAFI REEPI
ADIS UKE
ADERE MURATI
AGIM HASANI
AGUSH BEGAJ
AHMET PAI
AJE ABDI
ALBIN HOTI
ALBINA NADILO
ALEKSANDAR VELENIK
ALEKSANDRA ALAGI
ALEKSANDRA BUGARSKI
ALEKSANDRA KORLEVI
ALEKSANDRA KRLEA-BARTOLI
ALEKSANDRA OREHOVAKI
ALEKSANDRA IVANOVI
ALEKSIO KOMAR
ALEN BIAN
ALEN UPAR
ALEN GRANJA
ALEN GRGI
ALEN JERGOVI
ALEN JERKOVI
ALEN PRPI
ALEN IMI
ALESSANDRO MATERA
ALFIO MEJAK
ALMA BAINOVI
ALMASA VALJEVAC
AMADEA MUE
AMIR HAUI
ANA ANTOLI
ANA BONJAK
ANA JOVANOVI
ANA JULARI

1981
1957
1943
1984
1990
1971
1968
1964
1988
1959
1972
1965
1954
1967
1971
1969
1974
1980
1960
1981
1954
1979
1977
1955
1984
1990
1987
1975
1984
1973
1975
1991
1975
1967
1985
1964
1988
1965
1993
1989
1981
1990

PULA
KLENOVICA
ZAGREB
ROKOVCI
ZAGREB
SLAVONSKI BROD
ZAGREB
ZAGREB
RIJEKA
ZAGREB
NEDELIE
GABONJIN
LIKO CERJE
SISAK
ZAGREB
BLATO
GARBINA - GARBINA
OSIJEK
RIJEKA
DIKLII
VARADIN
ZAGREB
KOPRIVNICA
RIJEKA
KOZALJ VRH
JOSIPOVO
SOPJANSKA GREDA
TURJACI
OTOAC
MILNA
VUKMANI
KNIN
PIROVAC
PULA
PULA
PULA
SPLIT
OZALJ
SESVETE
METKOVI
ZADAR
PODCRKAVLJE

3
1
17
2
4
3
3
1
4
3
1
2
3
1
1
2
3
2
1
1
1
2
7
2
2
1
3
3
1
3
9
7
6
1
8
5
8
36
1
1
1
11

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

3
1
17
0
3
2
0
0
0
0
1
2
2
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
2
2
1
3
3
1
0
7
2
0
0
0

2
1
17
0
3
2
1
0
0
0
1
2
2
0
0
2
0
0
0
1
1
1
0
2
2
1
3
3
1
0
4
2
0
0
0

2
1
17
0
3
3
0
1
3
0
1
2
2
1
0
2
0
2
1
1
1
1
0
2
2
1
2
3
1
0
4
2
0
0
0

2
1
0
0
3
0
2
1
3
0
0
2
2
1
0
2
0
2
1
1
0
1
0
2
2
0
1
3
1
0
4
3
0
0
0

6
0
0
0
1
2

5
0
0
0
1
4

6
0
0
0
1
5

5
35
0
0
1
7

SVIBANJ

2
1
0
0
3
0
3
1
3
2
0
2
2
1
0
2
0
2
1
1
0
2
0
0
2
0
1
3
1
1
0
0
0
1
0
0
0
34
1
0
1
5

LIPANJ

2
1
0
0
4
0
2
1
2
2
0
2
2
1
0
2
0
2
1
1
0
2
0
0
2
0
1
3
1
1
7
0
0
1
0
5
0
33
1
0
1
5

SRPANJ

2
1
0
2
4
0
0
1
1
3
0
2
3
1
1
2
1
1
0
1
0
0
2
0
2
0
1
3
1
2
0
0
6
1
7
5
0
33
1
1
1
5

KOLOVOZ

1
1
0
2
4
0
0
1
0
3
0
2
3
1
1
2
3
0
1
1
0
0
2
0
2
0
1
3
1
2
0
0
1
1
7
0
0
33
1
1
1
4

RUJAN

1
1
0
2
0
0
0
1
0
3
0
2
3
1
1
2
2
0
1
0
0
0
5
0
2
0
1
3
1
2
0
0
1
1
7
4
0
33
1
1
1
5

LISTOPAD

1
1
0
0
0
0
0
1
2
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
1
0
0
4
0
2
0
0
3
1
0
0
6
0
1
7
3
0
33
1
1
1
4

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

ANA LALI
ANA MEDAK
ANA PEKOTA
ANA PRANJI
ANA PUHA
ANA RADOVI
ANA STANI
ANA OLJI
ANAMARI GREGORI
ANAMARIJA ASANOVI
ANA-MARIJA IBARI
ANAMARIJA DOLI
ANDREA JELAVI
ANDREA-NADA BAJRI
ANDREJA KOS
ANDREJA LJUBI
ANDREJA MIA
ANDRIJA MUDRONJA
ANELA GRACIN
ANELA HAREVI
ANELKA MILJEVI
ANELKA NIKOLI
ANELKO UPI
ANGELINA GUDELJ
ANICA VUGRIN
ANITA ANELI
ANITA BARIEVI
ANITA JAAREVI
ANITA KAJKI
ANITA PERKOVI
ANITA RANI
ANKA RUBELJ
ANKICA HORVAT
ANKICA KEKEZ
ANKICA PRALAS
ANTE AGI
ANTE BATUR
ANTE BONJAK
ANTE CVITANOVI
ANTE DELI
ANTE DIJAN
ANTE IVAS

1982
1944
1983
1983
1984
1970
1988
1960
1993
1988
1991
1977
1976
1973
1973
1994
1971
1975
1992
1980
1984
1964
1970
1966
1960
1967
1981
1981
1977
1978
1962
1946
1971
1967
1966
1983
1953
1962
1972
1971
1987
1965

DALJ
SLAVONSKI BROD
ZADAR
GLINA
KOPRIVNICA
PODSTRANA
ZAGREB
KATEL NOVI
JASTREBARSKO
SPLIT
KISTANJE
GLAVICE
SUPETAR
VARADIN
VELIKA GORICA
NUTAR
ZAGREB
MURTER
IBENIK
SISAK
KLISA
SPLIT
SINJ
ZMIJAVCI
SAMOBOR
DRNI
NAICE
ZAGREB
LIPOVAC
ZAGREB
SPLIT
ZAGREB
VARADIN
HRVACE
AKOVO
PULA
PETRANE
KATEL NOVI
POSTRANJE
KOUTE
SUKOAN
PAKOTANE

10
4
3
1
6
2
5
1
3
1
10
1
5
3
3
3
1
4
4
6
1
3
1
1
3
11
2
4
1
6
1
93
1
2
2
2
2
2
1
8
4
1

3
0
2
0
0
2
5
0
0
0
0
1
3
0
2
2
0
0
0
5
0
1
1
0
2
7
1
0
1
2
1
15
0
2
0
0
2
0
1
0
2
1

VELJAA

3
4
2
0
0
2
5
1
0
0
0
1
3
0
0
2
0
0
0
3
0
1
1
0
2
7
2
0
1
1
1
31
0
2
2
0
2
0
1
8
2
1

OUJAK

3
4
1
0
5
1
3
1
0
0
0
1
3
1
1
2
0
0
0
3
0
1
1
0
3
9
1
0
1
3
1
75
0
2
2
0
2
0
1
8
2
1

TRAVANJ

3
4
2
0
5
1
3
1
0
0
0
1
2
3
1
2
0
0
0
3
0
1
1
0
2
9
1
2
1
2
1
74
0
2
2
0
0
0
1
8
2
0

SVIBANJ

3
4
2
0
5
1
3
1
0
0
0
1
2
1
1
2
1
4
0
3
0
1
1
0
2
9
1
0
1
2
1
70
0
2
2
0
0
0
1
8
2
1

LIPANJ

3
4
2
0
4
1
3
1
0
0
8
0
4
0
1
3
1
4
0
3
0
1
0
0
2
8
1
2
1
2
1
57
1
2
2
0
0
0
1
8
2
1

SRPANJ

4
4
2
0
4
1
3
1
0
0
10
0
4
0
1
1
1
4
0
2
0
1
0
0
3
8
1
2
1
2
1
48
1
2
2
2
0
0
1
8
4
1

KOLOVOZ

6
3
2
1
4
1
2
1
3
1
10
0
4
0
1
0
1
4
2
2
1
0
0
1
3
8
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
0
2
1
8
4
1

RUJAN

LISTOPAD

9
3
2
1
5
1
2
1
3
1
9
0
3
0
2
0
1
4
3
2
1
1
0
1
3
8
1
1
0
2
1
2
1
2
2
1
0
2
1
7
3
1

8
4
2
1
5
0
2
1
3
1
0
0
2
0
2
0
1
4
3
2
1
1
0
1
3
10
0
1
0
2
1
2
1
1
2
0
0
2
1
6
3
1

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

ANTE IVKOVI
ANTE JURAS
ANTE LEDI
ANTE LOZO
ANTE MANDI
ANTE MATI
ANTE MILETI
ANTE PETRIUI
ANTE PULI
ANTE RADAN
ANTE RAK
ANTE RICOV
ANTE ANDRI
ANTE IMUNOVI
ANTE KARA
ANTE KORI
ANTE VUKAN
ANTE ULJEVI
ANTO BABI
ANTO BARII
ANTO DUJMOVI
ANTO GAGULA
ANTO JURI
ANTO POLUTA
ANTO STAPI
ANTON BLAKOVI
ANTON BRTAN
ANTON GLASNOVI
ANTON KAJTAZI
ANTON SARI
ANTONELA RATKOVI
ANTONIJA KANDI
ANTONIJA II
ANTONIJA UUL
ANTONIO KOMLJENOVI
ANTONIO POTOKI
ANTONIO PREVAREK
ANTUN URI
ANTUN GLASNOVI
ANTUN HOSTI
ANTUN KOVAEVI
ANTUN MADAR

1962
1945
1970
1982
1944
1963
1993
1978
1981
1973
1949
1968
1968
1979
1984
1955
1964
1955
1954
1958
1954
1969
1960
1969
1964
1953
1984
1966
1972
1943
1982
1986
1977
1971
1988
1983
1986
1990
1988
1957
1965
1966

KABRNJA
DUBRAVA KOD IBENIKA
KATEL SUURAC
DUGA RESA
SINJ
SPLIT
ZAGREB
KARLOVAC
BRODARICA
OSIJEK
DUBRAVA KOD IBENIKA
ZADAR
KARAKAICA
VRGORAC
ZADAR
RAKITJE
NOVA SELA
BELOVAR
BUZET
AKOVO
MOKOICA
PETRANE
VELIKA KOSNICA
JANJINA
KNIN
OGULIN
ZAGREB
ZAGREB
SINJ
PORE - PARENZO
SINJ
FERIANCI
SOLIN
GRUBINE
KOPRIVNICA
ZAGREB
KOMIN
ROVINJ
KISTANJE
AKOVO
OPRISAVCI
BEIC

1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
6
5
2
1
1
1
1
1
9
3
3
1
2
2
7
3
2
14
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
6
5
2

1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
3
1
0
0
0
0
2
0
10
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
5
2

VELJAA

1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
2
0
0
0
6
2
0
11
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
5
2

OUJAK

1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
9
1
2
0
0
0
6
2
2
10
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
5
2

TRAVANJ

1
1
0
0
0
1
0
2
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
9
1
0
0
0
0
6
2
2
9
1
2
1
1
1
0
1
1
0
0
6
4
2

SVIBANJ

1
1
0
0
1
1
0
2
0
0
1
0
3
0
1
1
0
1
0
8
1
0
0
0
0
6
2
2
8
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
6
4
0

LIPANJ

1
1
1
2
1
1
0
2
0
0
1
0
4
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
2
2
10
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
6
4
0

SRPANJ

1
1
2
2
1
1
1
1
0
0
1
1
4
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
6
4
0

KOLOVOZ

1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
6
4
2
1
0
0
1
1
0
0
0
1
2
2
0
0
2
10
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
6
4
0

RUJAN

1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
6
3
2
1
0
0
1
1
0
0
0
1
2
2
0
0
1
10
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
4
0

LISTOPAD

0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
3
2
2
1
0
0
1
1
7
0
0
1
1
2
0
0
0
10
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

ANTUN MARII
ANTUN PRLJEVI
APOLONIJA VIBOVI
ARDIN NEBII
ARIAN STABILE
ARIF ILMI
ARIJANA VLAI
ARTAN ERIFI
AUGUST KOUTI
BARBARA GABRE BURUL
BARBARA LJUBETI
BARBARA STOPFER
BARTOL NJARI
BEKIM AJRULI
BENJAMIN IANOVI
BERGITA BISAKU
BERISLAV ANDRO
BERISLAV PREDOVAN
BERLINDA CURI
BERNARD KATUNAR
BESIM EMINI
BILJANA KIAK
BILJANA RUEVI
BINAZIJA HODA
BISERKA SUANJ
BLAGICA ZUBAC
BLAGOJA JOVANOVSKI
BLANKA BROZOVI
BLA ULIG
BLAENKA HOLJEVAC
BLAENKA HORVAT
BOJAN BOHOR
BOJAN TURK
BOJANA TRGER
BORIS BLAGAI
BORIS CVITKOVI
BORIS MARKULIN
BORIS VINI
BORISLAV PURANOVI
BORIVOJ MARJANOVI
BORIVOJ VASILJEVI
BOSILJKA BAI

1956
1970
1987
1988
1990
1970
1990
1983
1948
1985
1935
1977
1979
1974
1993
1967
1989
1965
1985
1964
1955
1964
1978
1957
1975
1965
1956
1959
1957
1954
1965
1964
1969
1978
1971
1977
1966
1979
1954
1984
1962
1951

ORAHOVICA
RETKOVCI
AKOVEC
ZAGREB
PULA
MURVICA
KAOINE
SUPETAR
AKOVEC
ZADAR
ZAGREB
BIOGRAD NA MORU
ZADAR
ZAGREB
SISAK
PORE - PARENZO
SOPJE
ZADAR
RIJEKA
KNIN
SISAK
POBRI
VINKOVCI
MAVRINCI
BREGI
MAKARSKA
VRVARI
VIROVITICA
BRATOVANCI
OGULIN
VARADIN
SVETI PETAR
FUINE
ZAGREB
MASLINICA
SISAK
ZAGREB
SISAK
RIJEKA
KATELANEC
VRBOVEC
KORULA

1
3
2
1
2
2
3
3
3
1
1
10
9
4
1
6
4
2
2
1
1
1
1
1
20
1
1
2
1
1
2
1
1
12
4
1
1
3
7
2
2
2

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

1
3
1
1
0
2
0
0
3
1
1
2
0
4
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
4
0
1

1
3
2
1
0
2
0
0
3
1
1
2
0
3
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
9
0
1

0
3
2
1
0
2
1
0
3
1
1
2
0
3
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
11
0
1

1
3
2
0
0
2
1
0
3
1
1
2
0
3
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
9
0
1

1
0
2
1
0
0
0

1
0
2
1
0
0
0

1
0
2
1
1
6
0

1
0
2
1
1
6
3

1
2
0
2
0
2

1
1
7
2
2
2

1
1
7
2
2
1

1
1
5
0
2
1

SVIBANJ

1
3
2
0
0
2
1
0
3
1
1
2
0
3
1
3
0
1
0
1
0
1
1
1
10
1
0
0
1
0
2
1
1
7
2
1
1
1
4
0
2
0

LIPANJ

1
3
2
0
0
2
2
0
2
0
1
8
1
3
1
5
1
1
0
1
0
1
1
1
11
1
0
1
1
0
2
1
0
7
4
1
0
1
0
0
2
0

SRPANJ

KOLOVOZ

1
3
2
0
2
2
0
0
2
0
1
8
3
3
1
5
2
1
2
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
2
1
0
7
4
0
0
1
0
0
2
0

1
3
2
0
2
2
3
3
2
0
1
9
3
3
1
5
2
1
2
1
1
0
0
1
3
1
0
1
1
1
2
1
0
8
0
1
0
1
0
0
2
0

RUJAN

LISTOPAD

0
3
2
0
1
1
0
3
2
0
1
7
5
3
1
4
2
1
2
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
6
0
0
0
1
0
0
2
0

0
3
1
0
0
1
0
1
2
0
1
6
5
3
1
2
3
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
1
0
6
0
1
0
2
0
0
2
0

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

BOANA KOUL-SAFUNDI
BOENA KOSI
BOENA DERI
BOENKA JELII VNUEC
BOICA GRDA
BOICA MAMILOVI
BOIDAR RADELJA
BOIDAR REETAR
BOIDARKA THOMAS
BOO KARADAKI
BOO RUKLI
BRANIMIR BULI
BRANIMIR RADI-BILIN
BRANIMIR SLIVKA
BRANIMIR TUKAN
BRANISLAV BRKI
BRANISLAV VUKOJEVI
BRANKA BRUBNJAK
BRANKA GERECI
BRANKA STOJANOV RUPERT
BRANKA VRBAN
BRANKA VRSALJKO
BRANKICA KUNOVI TIMAC
BRANKICA LONAR
BRANKO BELI
BRANKO DUBOVSKI
BRANKO HMURA
BRANKO JOVANOVI
BRANKO LINI
BRANKO MRELA
BRANKO PERI
BRANKO POLJAK
BRANKO RUI
BRANKO SEMENI
BRANKO ULER
BRANKO TUEK
BRANKO VALA
BRANKO ZORI
BRUNA RODMAN HABU
BRUNO BORI
BRUNO GJURASEK
BRUNO KOLUDROVI

1973
1980
1967
1963
1990
1984
1957
1976
1971
1951
1982
1983
1963
1969
1951
1952
1958
1962
1989
1959
1971
1966
1965
1965
1955
1959
1973
1955
1967
1956
1988
1943
1954
1957
1960
1964
1983
1966
1981
1966
1978
1959

SLAVONSKI BROD
KUTINA
METKOVI
ZAGREB
TKON
NAICE
RAKOV POTOK
AAVICA
BRAINA
ZAGREB
DUBRAVA SAMOBORSKA
TUGARE
EMINAC
KRALJEVICA
ZAGREB
OKRUG GORNJI
PULA
MOENIKA DRAGA
VINOGRADI LUDBREKI
ZAGREB
ZAGREB
ZADAR
KUPINEC
ZADAR
VEPRINAC
NOVA GRADIKA
PULA
SROKI
OSIJEK
TRIBUNJ
PIROVAC
OGULIN
UGLJAN
SVETA NEDELJA
DALJ
NOVA AROVKA
KUZMICA
VIKOVCI
ZAGREB
SESVETE
ZAGREB
TRPANJ

1
3
1
2
2
1
1
1
2
5
2
3
3
3
1
7
1
1
3
1
2
1
1
1
2
2
3
1
3
1
5
3
1
3
4
1
5
2
2
1
1
6

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

1
3
1
1
1
0
0
0
0
4
2
0
3

1
3
1
1
1
0
1
0
0
4
2
0
3

1
3
1
2
1
0
1
0
0
2
2
1
2

1
3
1
2
1
0
1
0
1
2
0
1
2

1
0
1
1
1
1

1
0
1
1
2
1

1
0
1
1
2
1

1
0
1
0
2
1

1
1
1
0
0
2
1
1
1
2
0
1
0
0
0
2
2
1
0
0
3

1
1
1
0
0
2
1
1
1
4
0
1
0
2
0
2
2
1
0
0
2

1
1
1
0
0
0
1
1
1
4
0
1
0
2
0
5
2
1
0
0
2

0
0
0
0
0
1
1
1
1
4
0
1
0
2
0
3
0
1
0
0
2

SVIBANJ

1
3
1
2
1
0
1
0
1
2
0
1
2
0
1
5
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
4
0
1
0
2
0
3
0
1
1
0
5

LIPANJ

SRPANJ

1
3
1
2
1
0
1
0
1
2
0
2
2
2
1
7
1
0
0
1
2
0
0
0
0
0
1
1
1
1
4
3
1
0
1
0
3
0
1
1
0
0

KOLOVOZ

0
2
1
2
0
1
1
1
1
1
0
2
2
0
1
7
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
3
1
0
0
0
2
0
2
1
1
0

0
1
1
2
1
1
1
1
2
1
0
3
2
0
0
7
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
0
1
1
1
0
3
1
3
2
1
2
0
0
1
1
0

RUJAN

LISTOPAD

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
3
1
3
0
0
0
1
1
0
0
0
2
1
0
0
3
1
0
3
1
3
2
1
1
0
2
1
1
0

0
1
1
0
1
1
0
1
0
2
0
2
2
3
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
2
2
0
0
3
0
2
3
1
3
2
1
1
0
0
1
1
4

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

BRUNO TURM
BUDIMIR GALI
BURIM MUSTAFI
BURIM RRACI
CHRISTOPH GREBERT
DAFINKA VEERINA
DAJANA MASLOV
DALEN BAN
DALIA HEIMOVI
DALIA PAI
DALIBOR BIKO
DALIBOR BOLTUI
DALIBOR BRANIN
DALIBOR DABI
DALIBOR GALI
DALIBOR MORI-GLUHAJI
DALIBOR RUI
DALIBOR GOMBA
DAMIR ANDRUI
DAMIR BREZARI
DAMIR ETEROVI
DAMIR GABRE
DAMIR GALI
DAMIR HERCEG
DAMIR HRAK
DAMIR JUKI
DAMIR JURI
DAMIR JURINI
DAMIR KRTAK
DAMIR KUPEC
DAMIR KURETI
DAMIR MAMI
DAMIR MARTI
DAMIR MILETI
DAMIR MULA
DAMIR PENAVA
DAMIR PETRANOVI
DAMIR PRUGO
DAMIR VIGIR
DAMIR VARDIAN
DAMIR VRANARII
DAMIR VRI

1981
1953
1981
1980
1963
1935
1973
1973
1984
1973
1982
1974
1978
1979
1962
1973
1982
1980
1985
1981
1974
1960
1970
1970
1969
1988
1990
1958
1967
1962
1968
1966
1970
1961
1966
1966
1984
1986
1972
1964
1985
1958

VARADIN
BIOGRAD NA MORU
ZAGREB
ZADAR
EPANJE
ZAGREB
VARADIN
LABINCI
POEGA
IVANI-GRAD
IMOTSKI
KRATEKO
RIJEKA
ZAGREB
BEKTE
STANKOVCI
PETRIJEVCI
CERE
TENJA
DRAGOSLAVEC
PUIA
ZADAR
BEKTE
MOKOICA
MIHALJEKOV JAREK
SLAVONSKI BROD
GORNJI BOGIEVCI
ZAGREB
KRAPINSKE TOPLICE
KOPRIVNICA
DOBRODOL
BRODARICA
SLATINA
RIJEKA
SPLIT
BANJOL
ZAGREB
SPLIT
SVETI KRI
ZAGREB
PULA
KOPRIVNICA

1
2
2
2
5
1
1
2
1
1
1
3
3
1
2
1
2
4
1
2
3
2
9
1
3
6
2
3
1
1
1
5
2
1
1
7
1
3
1
2
4
1

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

1
2
2
1
0
1
1
1
0
1
0
3
0

1
2
2
1
0
1
1
1
0
1
0
3
0

1
2
2
1
0
1
1
1
0
1
0
3
0

1
2
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0

2
1
2
3
1
2
0
2
7
1
2
0
1
3
1
1
1
5
1

2
1
2
2
1
2
0
2
7
1
2
0
2
0
1
1
1
5
1

2
1
2
1
1
2
0
2
6
1
2
0
2
3
1
1
1
4
1

1
1
0
1
1
2
0
2
6
1
2
0
2
3
1
1
1
3
1

1
7
1
2
0
0
0
0

1
7
1
2
0
0
1
0

1
4
1
2
1
0
0
0

1
4
1
2
1
0
0
1

SVIBANJ

1
2
0
2
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
2
0
2
7
1
2
0
1
3
1
1
1
0
1
1
1
3
0
2
1
0
2
1

LIPANJ

SRPANJ

1
2
0
2
0
1
1
2
0
0
1
0
0
1
1
1
0
2
1
2
2
0
7
0
2
0
1
3
1
1
1
1
2
1
1
2
0
2
1
0
3
1

KOLOVOZ

1
2
0
2
0
1
0
0
0
0
1
0
3
1
1
1
0
2
0
2
3
0
8
0
2
0
1
3
0
1
1
1
1
0
1
0
0
2
1
0
2
0

1
2
0
0
5
1
0
0
1
0
1
0
3
0
1
1
0
2
0
2
3
0
8
0
2
3
1
3
0
1
1
1
0
0
1
0
0
2
0
2
2
0

RUJAN

LISTOPAD

0
2
0
2
5
1
0
2
1
0
1
0
2
1
1
1
0
2
0
2
3
0
7
0
3
5
1
3
0
1
0
1
0
0
1
0
0
2
0
2
1
0

1
2
0
1
5
1
0
1
1
0
1
0
2
1
1
1
0
2
0
0
1
0
7
0
3
2
2
3
0
1
0
1
0
1
1
0
0
2
0
2
0
0

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

DAMIR VUKMANOVI
DAMIR VUKUI
DAN LIPOAK
DANE AMBER
DANE GAGRO
DANICA CAR
DANICA GOSPI
DANICA SKOKANDI
DANIEL MARUNI
DANIEL VLAISAVLJEVI
DANIJEL URI
DANIJEL HODAK
DANIJEL JAVOREK
DANIJEL JERI
DANIJEL KALABEK
DANIJEL KLOKOKI
DANIJEL LJEVNAI
DANIJEL MEDVED
DANIJEL PINOTI
DANIJELA BARII
DANIJELA BILI
DANIJELA HODAK
DANIJELA MAKAN LONI
DANIJELA REZO
DANIJELA ROMITO
DANIJELA ZDRILI
DANILO SIMONOVI
DANKO CEROVEKI
DANKO MIROEVI
DARIAN JAKI
DARIJA DOBRI
DARIJA GAPARI
DARIJA GLIBO
DARIJA LEMI
DARIJO BRNI
DARIJO ALE
DARIJO HORVAT
DARIO EHI
DARIO DIDO
DARIO PIHISTAL
DARIO IMARA
DARKO BEKAVAC

1959
1973
1986
1949
1953
1942
1970
1968
1993
1968
1979
1986
1988
1988
1985
1983
1979
1979
1978
1973
1972
1990
1978
1972
1981
1980
1974
1982
1958
1986
1975
1966
1969
1984
1982
1973
1972
1968
1981
1978
1972
1963

BJELOVAR
SPLIT
RIBARII
KATEL TAFILI
KARLOVAC
ZAGREB
ZADAR
RNOVO
OMI
IVANEC
SLAVONSKI BROD
ROKOVCI
NAICE
PRANICA
PREDAVAC
HEREIN
TENJA
LUG SUBOTIKI
STARA DRENINA
SISAK
UPANJA
KNIN
BELI MANASTIR
JAKI
DEKLII
MURVICA
DUBROVNIK
KUTINA
BLATO
KARLOVAC
SLAVONSKI BROD
ZAPREI
SLAVONSKI BROD
VELIKA BRLJANICA
OSIJEK
SESVETE
LADIMIREVCI
BADERNA - MOMPADERN
ZAGREB
VIROVITICA
SLATINA
VINKOVCI

1
1
3
2
9
4
1
1
2
2
2
4
1
2
10
14
1
1
4
2
3
3
8
1
3
1
1
15
1
4
1
1
3
1
10
1
2
1
1
1
6
1

0
0
3
0
0
4
1
1
2
1
1
4
1
0
0
4
1
1
2
2
0
1
5
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1

VELJAA

0
0
2
0
0
4
1
1
2
1
2
3
1
1
0
4
1
1
2
2
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

OUJAK

1
1
2
2
1
4
1
1
1
1
2
3
1
1
5
6
1
1
2
2
0
1
4
1
0
1
1
10
1
1
1
1
2
0
7
1
0
1
1
0
0
1

TRAVANJ

1
1
2
2
1
0
1
1
1
1
2
3
0
1
7
10
1
1
3
2
3
1
3
1
0
1
0
7
0
0
1
1
0
1
5
1
0
1
0
0
4
1

SVIBANJ

1
1
2
2
8
0
1
1
1
1
2
0
0
1
5
8
0
1
3
2
2
1
3
1
0
1
0
10
1
1
1
1
0
1
5
1
0
0
1
1
4
1

LIPANJ

SRPANJ

1
0
0
2
0
0
1
1
1
1
2
0
0
2
1
5
0
1
2
0
1
1
2
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
5
1
0
0
1
1
4
1

KOLOVOZ

1
0
0
2
0
0
1
1
1
2
1
0
0
2
1
5
0
1
0
0
0
3
2
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
7
1
0
0
1
1
4
1

1
0
0
2
0
0
1
1
1
0
1
0
0
2
1
3
0
0
0
0
0
3
3
0
2
0
0
1
1
0
1
1
2
1
6
1
2
0
1
0
0
1

RUJAN

LISTOPAD

0
1
0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
3
0
0
1
1
0
1
0
1
1
6
1
2
0
1
0
3
1

0
1
0
2
0
0
1
1
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
1
1
0
0
0
1
1
2
1
2
0
0
0
2
1

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

DARKO BEZELJ
DARKO BILII
DARKO BOKUN
DARKO BUAC
DARKO GLUI
DARKO HRUPEC
DARKO KIIEK
DARKO KOJI
DARKO KOVA
DARKO LOVAKOVI
DARKO MARKUI
DARKO MOGULJAK
DARKO MUAR
DARKO NIKEI
DARKO PAVELI
DARKO PERKOVI
DARKO TOMINAC
DARKO VNOUEK
DARKO VUKOMANOVI
DAVID POAR
DAVOR BAJI
DAVOR BUNTI
DAVOR DEPOJA
DAVOR JURAKI
DAVOR MARKOVI-OSO
DAVOR MIHALJEVI
DAVOR OSJAK
DAVOR SVJETLII
DAVOR AFRAN
DAVOR KUGOR
DAVOR UBI
DAVOR VELENIK
DAVOR VINSKI
DAVOR VITI
DAVORKA BRAJDI
DEAN JURDANA
DEAN KRALJI
DEAN LAPAT
DEAN MARCAPAN-KRESNIK
DED KOLGJERAJ
DEJAN BAIUTTI
DEJAN CAR

1957
1972
1972
1963
1965
1968
1977
1968
1972
1960
1964
1969
1953
1960
1954
1970
1970
1958
1969
1964
1974
1970
1976
1987
1964
1964
1980
1966
1966
1956
1971
1982
1963
1957
1972
1970
1961
1968
1967
1954
1979
1974

PULA
DRAGANI
HRASTOVAC
IBENIK
CELINE SAMOBORSKE
ULINEC
KOPRIVNICA
MARINII
STARO IE
FERIANCI
ZAGREB
DONJA GRAENICA
ZAGREB
BRCKOVLJANI
KARLOVAC
SISAK
SASOVAC
BJELOVAR
NAICE
NOVI BEZDAN
POSTRANJE
ZAGREB
DOBROPOLJANA
HRVATSKI UNTI
SINJ
POTOK
BREVEC
GAJEC
OTRICE
VODICE
ZAGREB
KMETI
KARLOVAC
PRVI EPURINE
ZAGREB
MOENIKA DRAGA
NOVI VINODOLSKI
AKOVEC
ZAGREB
SOLIN
SISAK
CRIKVENICA

1
2
4
2
1
3
1
8
8
4
2
1
1
2
1
3
1
9
1
4
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
4
4
5
4
1
6
2
2
2

1
2
1
2
1
0
1
3
1
0
0
0
1
2
1
0
1
0
0
0
1
1
1
2
1
0
0
2
2
1
1
0
0
0
4
0
0
1
0
1
2
0

VELJAA

1
2
1
2
1
1
1
5
1
0
2
0
0
2
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
2
2
1
1
1
0
0
4
1
2
1
0
1
1
0

OUJAK

TRAVANJ

1
2
1
2
1
0
1
3
1
0
2
0
1
2
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
2
2
1
1
1
1
0
3
1
3
1
0
1
1
0

1
2
4
2
1
1
0
3
4
0
2
0
1
2
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
2
2
1
1
1
0
0
3
1
3
1
2
2
0
0

SVIBANJ

1
0
4
2
1
1
0
4
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
2
2
1
1
1
0
0
2
1
3
1
5
0
0
0

LIPANJ

SRPANJ

1
0
4
2
1
1
0
4
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
2
2
1
0
1
1
0
2
1
4
1
5
0
0
0

KOLOVOZ

1
0
4
2
1
3
0
3
0
3
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
2
2
1
0
1
1
1
0
1
4
1
5
0
0
0

1
0
3
0
1
3
0
2
0
3
1
1
0
0
0
2
1
8
0
4
0
1
1
0
1
1
1
2
2
1
0
0
1
4
0
1
4
1
5
0
0
2

RUJAN

LISTOPAD

1
0
2
0
1
3
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
1
9
0
4
0
1
1
0
1
1
1
2
2
1
0
0
1
4
0
5
4
1
5
0
0
2

1
0
1
0
1
3
0
0
4
4
0
1
0
0
0
0
1
0
0
4
0
1
0
0
1
1
0
2
2
1
0
0
1
3
0
1
3
1
4
0
0
2

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378

DEJAN KALINI
DEJAN PRAVDI
DENI BUTORAC
DENIS BELETI
DENIS OVI-PAVII
DENIS FRIDL
DENIS GIANGRANDE
DENIS KAPRONCAI
DENIS LOKINGER
DENIS MAI
DENIS MITROVI
DENIS MUI
DENIS PUTINJA
DENIS RUKAVINA
DESTAN IMERAJ
DIANA DRAGII
DIANA MALENICA
DIANA PRENKPALAJ
DIANA ZELMANOVI
DIJANA KANEI
DIJANA KRNJAK
DIJANA OTREC
DIJANA SALOPEK
DIJANA ETKA
DIN GIGOLLAJ
DINA MULJAI-MARINOVI
DINKO OVI-PAVII
DINO BOKOVI
DINO KUJUNDI-MIEVI
DINO STANI
DJEMAJL PARALANGAJ
DJON BERIA
DJON CURI
DJUZIDA BERIA
DOBRIVOJ RADANOVI
DOLORES OVI
DOLORES JURETI
DOMAGOJ METER
DOMAGOJ PERKOV
DORIJAN SALAMON
DORJANA BASANEE
DOROTEJA DOMJANOVI HORVAT

1966
1982
1992
1973
1984
1984
1982
1982
1971
1987
1982
1969
1963
1979
1977
1977
1964
1984
1961
1972
1982
1986
1974
1961
1960
1951
1957
1984
1988
1981
1976
1962
1959
1961
1979
1963
1946
1990
1974
1979
1971
1978

RIJEKA
MARINII
SENJ
PULA
VEDRINE
ZADAR
NOVIGRAD
VARDARAC
SUHOPOLJE
DUGO SELO
VINKOVCI
KARLOVAC
LABIN
NJIVICE
MARINII
ZAGREB
ZAGREB
ZAGREB
ZAGREB
VARADINSKE TOPLICE
BRANI SOKOLOVAKI
VELIKA HRASTILNICA
ZDENAC
PLOE
ZAGREB
ZADAR
VEDRINE
PLOE
AKOVO
SPLIT
HRVATSKA KOSTAJNICA
NUTAR
RIJEKA
ZAGREB
BELI MANASTIR
ZAGREB
OPATIJA
POSTRANJE
PRIMOTEN
VOZILII
PIRELII
KNEEVI VINOGRADI

1
2
2
1
7
3
1
2
1
4
14
3
1
1
8
1
1
10
1
3
6
3
2
3
3
1
4
4
2
1
15
6
2
1
1
1
2
4
2
1
1
1

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

0
2
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
10
1
0
0
2
0
1
3
1
4

0
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
3
1
0
0
2
0
1
3
1
1

1
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
1
1
3
1
2
0
1
0
1
3
1
1

1
0
0
1
5
0
0
0
1
0
1
0
1
0
6
1
1
3
1
0
0
1
1
1
3
1
1

0
0
0
6
0
1
1
0
2
4
1
0
0
0

0
0
1
6
0
1
1
0
0
4
1
1
1
0

0
0
13
6
0
1
1
0
2
4
1
1
1
0

2
0
12
6
0
1
1
0
2
4
1
1
1
0

SVIBANJ

1
1
0
1
3
0
0
2
1
4
4
2
1
0
6
1
1
0
1
2
0
1
2
1
3
1
1
0
1
0
13
6
1
1
1
0
2
3
1
1
0
0

LIPANJ

1
0
1
1
3
1
1
2
1
4
8
2
1
0
7
1
1
0
1
2
0
2
1
3
3
1
1
2
1
0
14
6
1
1
1
1
1
3
0
1
0
0

SRPANJ

1
0
1
1
3
1
1
2
1
4
8
2
1
1
6
1
1
0
1
2
0
2
1
3
3
1
1
0
0
0
12
6
1
1
1
1
1
3
0
0
0
1

KOLOVOZ

0
0
1
1
3
1
1
2
1
4
8
2
1
1
6
1
1
0
1
2
1
0
1
3
3
0
1
3
0
1
12
5
1
1
1
1
1
3
0
0
0
1

RUJAN

1
0
2
1
3
1
1
1
0
4
13
2
1
1
6
1
1
0
1
2
5
0
1
3
3
0
1
1
0
1
11
5
1
1
0
1
1
3
0
0
0
1

LISTOPAD

1
0
1
1
5
1
0
1
0
4
5
3
1
1
6
1
1
0
1
2
6
0
1
2
3
0
1
0
0
1
10
5
0
1
0
0
1
3
0
0
0
1

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

DRAGA VRNOGA
DRAGAN OSI
DRAGAN GRLI
DRAGAN KONDI
DRAGAN KOVAEVI
DRAGAN POPOVI
DRAGAN RADI-TUNJI
DRAGAN RAJKOVI
DRAGAN ARAVANJA
DRAGAN TINTOR
DRAGICA BILI
DRAGICA LELJAK
DRAGICA MAI
DRAGICA PETROVI
DRAGICA ENIJA
DRAGO AKANI
DRAGO EHULI
DRAGO IBARI
DRAGO JAGEI
DRAGO NOSI
DRAGO PULJKO
DRAGO VONJA
DRAGO TUTI
DRAGO UREMOVI
DRAGOLJUB KONALOVI
DRAGUTIN HORVAT
DRAGUTIN KRANJEC
DRAGUTIN KRANJEC
DRAGUTIN MAKOVICA
DRAGUTIN MATONIKIN
DRAGUTIN PLAHUTAR
DRAGUTIN ZIMI
DRAGUTIN VORC
DRAAN UPI
DRAAN OLUJI
DRAANA PAVLAK
DRAEN BARANAC
DRAEN BIKUP
DRAEN BOGOJEVI
DRAEN ORI
DRAEN DUGAC
DRAEN JAKIN

1961
1972
1967
1967
1962
1939
1973
1958
1960
1961
1952
1960
1962
1968
1963
1955
1979
1967
1956
1983
1973
1958
1966
1962
1952
1955
1961
1956
1957
1959
1957
1957
1958
1962
1971
1978
1969
1970
1975
1964
1977
1970

METKOVI
IVANI-GRAD
SESVETE
PAG
BUJE
ZAGREB
ZAGREB
NAICE
ZAGREB
BENKOVAC
SESVETE
PRISTAVA KRAPINSKA
KRKANEC
ZAGREB
KUTINA
NOVAKI
NOVAKOVEC BISAKI
ZAGREB
MOKRICE
VRGORAC
OGULIN
VRANJIC
VOJINICA
LEDENICE
KARLOVAC
ZAGREB
HLEVNICA
KELEMINOVEC
TREBOVEC
VIRJE
RET
KOTARICE
NEDELIE
DRNI
SOLIN
PORE - PARENZO
VUKOSAVLJEVICA
BJELOVAR
SLAVONSKE BARE
NAICE
SESVETE
ZAPREI

3
1
2
19
1
2
1
24
1
4
1
1
3
1
1
1
11
1
2
2
2
4
5
1
4
1
2
2
2
6
1
2
1
5
2
2
1
1
2
9
2
1

3
1
0
5
0
2
1
23
1
3
1
0
0
1
1
1
0
1
2
0
2
4
3
0
0
1
2
1
2
6
1
0
1
0
2
2
0
1
1
3
1
0

VELJAA

3
1
0
4
0
2
1
22
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
2
0
2
4
4
1
0
1
2
1
2
6
1
0
1
0
1
2
0
1
1
3
1
0

OUJAK

3
1
0
4
1
2
1
15
1
4
1
0
0
1
1
1
2
1
2
0
1
4
4
1
0
1
2
1
2
6
1
1
1
0
1
2
0
1
1
3
1
0

TRAVANJ

3
0
2
5
1
0
1
0
1
4
1
0
0
1
1
1
3
1
2
0
1
4
4
1
2
1
2
1
2
6
1
1
1
2
1
2
0
1
1
3
0
1

SVIBANJ

3
0
2
5
1
0
1
0
1
3
1
0
3
0
1
1
9
0
2
0
1
4
3
1
3
1
2
1
1
6
1
1
0
4
1
2
0
1
1
0
0
0

LIPANJ

SRPANJ

0
0
2
4
1
0
1
0
1
0
1
0
3
1
1
1
5
0
2
2
1
4
2
1
3
1
2
0
1
3
0
1
0
4
1
2
1
0
2
0
0
0

0
0
2
12
1
0
1
0
1
0
1
0
3
0
1
1
10
0
2
2
1
0
2
1
2
1
2
1
1
3
0
1
0
4
1
2
1
1
0
5
0
0

KOLOVOZ

0
0
2
12
1
0
1
0
1
0
1
1
3
0
1
1
2
0
2
2
1
0
2
0
2
0
2
1
0
2
0
1
0
4
1
2
1
1
0
5
1
1

RUJAN

0
0
0
13
1
0
1
0
1
0
1
1
3
0
1
1
2
0
0
2
1
0
2
1
2
0
2
1
0
2
0
1
0
4
2
2
0
1
0
4
0
1

LISTOPAD

0
0
0
9
1
0
1
0
1
0
0
1
3
0
1
1
3
0
0
0
0
3
3
0
2
0
2
1
0
2
0
2
0
4
1
2
0
1
0
4
0
1

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462

DRAEN LUKI
DRAEN MUDRONJA
DRAEN OREKOVI
DRAEN PAJI
DRAEN PAPA
DRAEN PETKOVI
DRAEN VUGRINEC
DRISLAV KULA
DUBRAVKA AUGUSTI
DUBRAVKA CIBAN
DUBRAVKA DRAGUN
DUBRAVKA GRGEI
DUBRAVKA PRPI
DUBRAVKA ZEKI
DUBRAVKO HEA
DUBRAVKO KOLEK
DUBRAVKO NEGOVANOVI
DUBRAVKO PAVLOVI
DUBRAVKO PIRI
DUBRAVKO TOMAC
DUJE LUKIN
DUNJA DEVI DANILOVI
DUAN MARII
DUAN RATKOVI
DUAN IMI
DUKO BAI
DUKO BOROJEVI
DUKO MUI
DEMILE ADEMI
DON NREKA
ANI STROLIGO
EMIL DALIPI
EMILE EMALIJA
INO URKOVI
INO TURI
ORDANO FRANJUL
ORDANO LICARDO
ORE KARAN
ULIANA MIKULI
URA KEMENOVI
URICA GAPAROVI-VIDMAR
URICA SEVER

1974
1967
1981
1977
1971
1970
1963
1973
1957
1970
1966
1969
1960
1983
1971
1962
1987
1976
1956
1968
1982
1979
1956
1955
1979
1982
1964
1972
1969
1971
1954
1961
1970
1962
1959
1960
1953
1960
1966
1959
1951
1967

BJELOVAR
MURTER
OSIJEK
LAMINAC
VRBOVEC
SISAK
DARDA
ZATON
ZAGREB
JASTREBARSKO
ZAGREB
BRASLOVJE
RIJEKA
DUBROVNIK
SLAKOVEC
ZAGREB
UPANJA
VARADIN
DELNICE
VOIN
MURTER
STRAHONINEC
ISLAM LATINSKI
PETRINJA
OMI
SOBRA
KOPRIVNICA
ZADAR
ROGOZNICA
ROVINJ
MOENICE
ZAGREB
ZAGREB
ZADAR
DARUVAR
SVETI PETAR U UMI
VOTENI
CEROVAC VUKMANIKI
OMIALJ
ABNJAK
TRIBALJ
VALPOVO

4
3
1
1
1
1
2
3
2
3
1
1
2
2
1
1
1
3
1
2
9
1
6
1
2
2
1
5
6
1
3
5
3
2
1
3
2
4
22
5
1
1

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

0
1
0
1
0
1
1
0

0
1
0
1
0
1
1
0

0
1
0
1
0
1
1
0

0
1
0
0
0
1
1
0

1
1
1
1
0
0
1
1
2
1
0
1
0
3
0
1
0
0
2
2
0
3

0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
2
1
3
0
1
0
0
2
3
0
3

1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
3
1
1
0
1
0
1
0
2
1
3

1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
1
1
0
1
0
2
1
3

0
2
1
3
1
0
0
0
1
0

1
1
1
2
1
0
0
0
1
0

1
1
1
2
1
0
0
0
1
0

0
1
1
2
1
0
0
5
1
1

SVIBANJ

0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
6
1
2
1
1
0
1
0
5
1
3
0
0
1
1
2
1
0
0
5
1
1

LIPANJ

SRPANJ

0
3
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
6
1
3
1
1
2
1
0
0
1
0
5
2
1
1
2
1
0
0
0
1
1

4
2
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
2
0
1
0
0
1
0
7
1
3
1
2
2
1
3
0
1
0
5
2
1
0
2
1
0
22
0
1
0

KOLOVOZ

4
2
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
2
7
0
3
0
2
1
1
3
0
1
0
0
2
1
1
2
0
4
19
5
1
0

RUJAN

4
2
1
0
1
0
1
1
0
2
0
0
1
1
1
1
0
0
1
2
6
1
2
0
2
1
1
3
0
1
0
5
0
1
1
2
1
4
16
5
1
0

LISTOPAD

4
1
1
0
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
1
1
0
0
0
2
3
1
3
0
1
0
1
1
0
1
0
2
0
0
0
2
0
1
15
5
1
0

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504

URICA VOGOR
URO AGI
URO BOI
URO SEAK
EDI DUBINOVI
EDIN AMDI
EDIN KASUMOVI
EDITA KORJANC
EDO REKANOVI
EDUARD MAGAZIN
EDUARD VRANI
ELIMIR GUGI
ELIO MILEVOJ
ELIZABETA PRA
ELVIS KANAET
ELVIS MATEI
ELVIS MIKOVI
EMIL EVIZOVI
EMIL KOVAEVI
EMIL PAHLJINA
EMIL ROMI
EMIN BAJRAMOVI
EMINA UZAIRI
EMIR FALJI
ENES DAFEROVI
ENGELBERT RITOA
ERNEST MORI
ESMA NESIMI
ESTER PAVLETI
EUGEN ARI
EUGEN VIDAS
EVICA PALI
FABIO KOMPARI
FADIL ISEINI
FAHRUDIN FEJZI
FANI AHINI
FANY LESI
FEJSALJ VELIJI
FERDO JAGAR
FETI ENAJ
FILIP KROLO
FILIP PERI

1977
1967
1953
1963
1973
1990
1988
1965
1969
1963
1955
1962
1953
1966
1994
1962
1974
1960
1960
1973
1952
1958
1957
1976
1964
1968
1974
1976
1966
1973
1969
1967
1968
1973
1956
1966
1974
1986
1954
1955
1951
1952

NEDELIE
BRODSKI STUPNIK
SLAVONSKI AMAC
JARMINA
VODNJAN
PULA
PETRINJA
BILJE
LOBORIKA
ZADAR
KARLOVAC
VELA LUKA
LABIN
MAKARSKA
SINJ
ZADAR
RIJEKA
NOVA GRADIKA
NOVA GRADIKA
BANJOL
REETARI
RIJEKA
KNIN
GRADAC
NOVO SELO PALANJEKO
PULA
ZAGREB
PULA
VINJAN
IBENIK
NOVALJA
VOIN
PULA
ZAGREB
DUBRANEC
RIJEKA
DUBRAVANI
SLAVONSKI BROD
ZAGREB
BILJE
MARTIN
SPLIT

1
1
3
3
13
2
1
1
1
2
5
3
2
9
1
1
1
2
26
2
1
1
1
1
1
4
2
1
1
2
1
4
2
1
7
1
1
3
2
23
1
7

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
2
3
2
1
0
0
1
2
0
1
1
1
1
0
1
3
0
0
0
2
1
2
0
1
5
0
0
2
1
19

1
1
3
0
0
1
0
0
0
1
2
3
2
1
0
0
1
2
0
1
1
1
1
0
1
3
1
0
1
2
1
1
0
1
4
0
0
0
2
19

1
1
2
1
0
1
1
0
0
2
2
3
2
1
0
0
1
2
1
0
1
1
1
0
1
3
2
1
1
2
1
1
0
1
4
1
0
1
1
20

1
1
2
1
10
1
1
0
0
2
2
3
2
1
0
0
1
2
24
0
0
1
1
1
0
3
2
1
1
2
1
2
0
1
4
1
0
1
1
19

SVIBANJ

1
0
1
1
10
0
1
0
1
2
2
3
2
2
0
0
1
2
24
0
0
1
1
1
0
3
2
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
2
1
19
0
0

LIPANJ

1
0
1
2
0
0
1
0
1
2
5
3
2
4
0
0
1
2
26
0
0
1
1
1
0
3
2
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
2
1
19
1
7

SRPANJ

1
0
1
3
5
0
1
1
0
2
5
3
1
5
0
1
0
2
24
0
0
1
1
1
0
3
2
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
18
0
7

KOLOVOZ

1
0
1
3
4
0
0
1
1
2
5
3
1
4
1
1
0
2
21
1
0
1
1
1
0
3
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
2
0
19
0
6

RUJAN

1
0
1
3
4
0
1
1
1
2
5
3
1
3
1
1
0
2
18
1
0
1
1
1
0
3
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
2
0
0
1
6

LISTOPAD

1
0
0
3
0
1
0
0
1
2
5
3
1
4
1
1
0
2
15
1
0
1
1
1
0
4
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
1
1

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546

FIORENTINO MARNIKA
FLORIJAN BANOVAC
FRAN SOKOLI
FRANE PAVI
FRANE PERKI
FRANICA UKA
FRANKO POROPAT
FRANKO TURINA
FRANO MARIJANOVI
FRANO MARKOVI
FRANJO ANDRAEK
FRANJO BOLEVI
FRANJO IVANDA
FRANJO PAVLEKOVI
GABRIJEL KNEEVI
GABRIJELA BANOVAC
GAZMEND KAJTAZI
GINO JAMAN
GJEK GJEVELEKAJ
GJEKE PREKPALJAJ
GJILIJE MEMETI
GJYSTE RAMAJA
GOJKO UJDUROVI
GORAN ANTINAC
GORAN BENCUN
GORAN BUZAK
GORAN CINDRI
GORAN ALE
GORAN DELI
GORAN DELIJA
GORAN GROZDANI
GORAN HAJRI
GORAN JOVANOVI
GORAN KARAGA
GORAN KLAI
GORAN KONSA
GORAN KORLJAN
GORAN LONAR
GORAN MAMULA
GORAN MARTINOVI
GORAN ORLI
GORAN PREKODRAVAC

1955
1977
1993
1979
1954
1982
1952
1955
1982
1987
1949
1945
1960
1935
1985
1973
1964
1992
1959
1969
1968
1959
1950
1980
1959
1964
1974
1965
1962
1978
1979
1963
1974
1960
1963
1958
1957
1972
1973
1968
1970
1973

CRNO
SVETI PETAR U UMI
DRAMALJ
SUKOAN
RIJEKA
ZADAR
TAR
BRTONIGLA
KAPTOL
TURJACI
PETRINJA
SESVETE
KATEL GOMILICA
ZAGREB
NOVA GRADIKA
IBENIK
TISNO
BENKOVAC
PULA
KUKLJICA
KRALJEVICA
ROVINJ
OPATIJA
ANTIN
VIR
SLAVONSKI BROD
NOVA GRADIKA
SESVETE
KRIEVCI
MARTININA
RIJEKA
GORNJI EMEHOVEC
KARLOVAC
LASTOVO
NOVI VINODOLSKI
DRNI
GRADAC
KOPRIVNIKI IVANEC
RIJEKA
BIOGRAD NA MORU
MARANA
OSIJEK

2
5
1
7
2
5
1
2
2
1
10
7
1
1
1
3
3
2
1
8
6
13
3
3
1
1
1
2
3
1
2
1
1
1
9
1
11
2
1
3
1
1

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

0
0
1
0

0
0
1
4

0
0
1
5

2
3
1
0

0
1
2
0
1
0
7
0
1
0
0
3
0
0
4
0
0
1
2
1
1
1
2
0
0
0
1
1

0
1
2
0
1
0
6
0
1
0
0
3
0
0
4
0
0
1
0
1
1
1
2
0
0
0
1
1

0
1
2
0
0
0
5
0
1
0
3
3
0
0
4
0
0
1
2
1
1
1
1
0
0
0
1
1

0
1
2
1
1
0
0
1
1
0
3
3
0
1
6
4
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1

0
1
0
2
1
2
1
0

1
1
2
2
1
2
1
0

3
1
3
2
1
2
1
0

2
1
3
2
1
2
1
0

SVIBANJ

2
0
1
4
2
0
1
2
1
1
10
0
1
1
0
3
3
0
1
6
0
0
1
2
1
1
1
1
3
0
0
1
1
1
2
1
3
2
1
2
1
0

LIPANJ

2
1
0
4
0
5
1
2
1
1
10
0
1
1
0
3
3
0
1
6
0
0
3
2
1
1
1
1
3
0
0
1
1
0
2
1
3
2
1
2
0
0

SRPANJ

2
2
0
5
0
4
1
2
1
1
10
0
0
1
1
0
3
0
1
8
3
13
2
2
1
1
1
1
3
1
0
1
1
0
2
1
0
2
0
2
0
0

KOLOVOZ

0
2
0
5
1
4
1
2
1
1
10
0
0
1
1
0
3
2
1
8
3
12
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
5
1
0
2
0
3
0
1

RUJAN

0
2
0
6
1
2
1
2
0
1
10
0
1
1
1
0
3
2
1
0
3
9
2
2
1
1
0
1
3
1
2
1
0
1
5
1
10
2
0
3
0
1

LISTOPAD

0
2
0
6
0
0
1
0
0
1
10
0
1
1
1
0
3
2
1
0
4
0
2
2
1
1
0
1
3
1
2
1
0
0
3
1
3
2
0
3
0
1

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588

GORAN IPU
GORAN TANDAR
GORAN DERI
GORANKA PEARSON
GORDAN GOLEM
GORDANA ARKOVI
GORDANA HATZ
GORDANA LE
GORDANA MARINI
GORDANA ARI
GORDANA VIDMAR
GORDANA VUKI
GRACIELA MATTICCHIO
GRADIMIR SIMI
GREGORI KATALINI
GRGO MIKULI
GROZDANA VUK
HALIT DEMIRI
HAMIDE DALIPI
HASAN BALI
HASAN IDRIZI
HASIB BEI
HASMIR AZIZI
HAIM NEZAJ
HELENA BARIEVI
HELENA BOKOVI
HELENA KORAN
HELENA LEI
HELENA MATIJEVI
HERMINA LEVAK
HIKMET RUFATI
HIL LEKAJ
HRVOJE ANTE JUKI
HRVOJE BAI
HRVOJE BIOI
HRVOJE GAPARAC
HRVOJE HEGEDUI
HRVOJE KUNI
HRVOJE LEBINAC
HRVOJE LONAR
HRVOJE SELAK
HRVOJE STANKOV

1986
1984
1977
1977
1976
1958
1967
1985
1965
1978
1958
1960
1961
1969
1977
1982
1978
1980
1988
1975
1953
1956
1982
1975
1983
1974
1984
1980
1974
1964
1968
1952
1984
1975
1974
1983
1984
1974
1973
1972
1983
1974

KOPRIVNICA
VRHOVAC SOKOLOVAK
METKOVI
BENKOVAC FUINSKI
BIOGRAD NA MORU
SUMARTIN
DONJE PSARJEVO
GREDICE
BJELOVAR
STARI JANKOVCI
PRAPUTNJAK
IBENIK
GALIANA
KARANAC
STARIGRAD
GORICA
VARADINSKE TOPLICE
SVETA MARIJA NA KRASU
VUKOVAR
PROZOR
SISAK
ABORI
IVANI-GRAD
ZAGREB
SLAVONSKI BROD
KUEVAC
NOVSKA
UBLE
TORDINCI
VELIKOVCI
ZAGREB
CRIKVENICA
RUNOVI
PIROVAC
HREVANI
DELNICE
KOPRIVNICA
ZAGREB
ZAGREB
BJELOVAR
DRALOVI
ZAGREB

1
2
1
1
2
2
2
5
9
2
1
1
57
2
8
4
1
1
3
3
1
3
2
4
2
2
3
1
1
4
2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
4

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

1
1
0
1

1
1
0
1

1
1
0
1

0
1
0
1

0
0
0
2
2
1
1
0
0
2
4
1
1
0
0
1
0
1
4
0
1
2
1
0
0
2
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0

0
0
0
2
2
1
1
0
0
1
4
1
1
0
0
1
0
1
4
1
1
2
1
0
0
2
1
1
1
0
0
0
2
0
0
1
0

0
0
0
2
2
1
1
0
2
0
4
1
1
0
0
1
0
0
4
1
1
3
1
0
0
2
1
1
1
0
1
0
2
0
1
1
0

0
0
0
3
2
1
1
0
2
1
4
1
1
0
0
1
3
0
0
2
1
2
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
2
1
1
1
0

SVIBANJ

0
1
0
0
1
0
0
0
3
2
1
1
43
2
2
4
1
0
0
0
1
3
0
0
2
1
2
1
0
0
2
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
4

LIPANJ

0
1
1
0
1
0
0
0
4
2
1
1
37
2
5
4
1
0
2
0
1
3
1
0
2
0
0
1
1
4
2
1
1
0
2
0
0
1
1
2
0
4

SRPANJ

0
2
1
0
0
0
0
0
3
1
1
0
36
1
0
4
1
0
2
3
1
3
2
0
2
0
0
1
1
4
2
1
1
0
1
0
1
1
0
2
0
4

KOLOVOZ

0
1
1
0
1
2
2
4
5
1
1
0
36
1
0
3
1
0
3
3
1
3
2
0
2
0
0
1
1
4
2
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
4

RUJAN

0
1
1
0
1
2
2
2
4
1
0
0
36
1
0
3
1
0
2
3
1
3
1
0
2
0
0
1
1
3
2
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
4

LISTOPAD

0
1
0
0
0
2
2
3
4
0
0
0
0
1
0
3
1
0
0
0
1
3
1
0
2
0
0
0
0
3
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
4

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630

HRVOJE AREVI
HRVOJE VLAI
HUSEIN ZARIFOVI
IDA ANTI
IDRIS DEMIRI
IGNAC TOMI
IGOR BRZOVI
IGOR BUHI
IGOR KANTOLI
IGOR KLEME
IGOR LOVRINOV
IGOR MILOEVI
IGOR NEMET
IGOR PERII
IGOR ABALJ
IGOR TONKOVI
IGOR VILENICA
IGOR VIINTIN
IGOR GOMBA
IL LEKAJ
ILIJA GAVRAN
ILIJA LUCI
ILIR MARTINAJ
ILKNUR SADIKU
ILVANA SLAVI
IMER GASHI
INES JUNG
INES LIAK
IRENA HEINZ KOVAI
IRENA MESIEK
IRENA SMILJANI
ISMAIL BILALI
IVA DRUIJANI
IVA LEKO
IVA PUTNIK
IVAN ARGENTIN
IVAN BILAVER
IVAN BLAEVI
IVAN CVITI
IVAN IRJAK
IVAN ULJAK
IVAN URDIJA

1965
1969
1971
1962
1956
1949
1977
1980
1975
1956
1976
1980
1980
1972
1980
1986
1977
1985
1983
1969
1977
1969
1983
1968
1978
1983
1970
1981
1965
1964
1973
1960
1978
1974
1941
1984
1973
1991
1965
1991
1970
1961

AKOVO
SUKOAN
SVINICA KRSTINJSKA
VRSAR
SPLIT
ZAGREB
OMI
ZAGREB
ZAGREB
KATEL
ZADAR
STARI MIKANOVCI
IVANOVAC
ZADAR
NOVAKI BISTRANSKI
BRIBIR
IMOTSKI
VIINTINI
PULA
GARIN
MAJKOVEC
PETRIJEVCI
KARLOVAC
ERVAR-PORAT
SLAKOVCI
MURSKO SREDIE
VODNJAN
FERDINANDOVAC
VELIKA GORICA
ZAGREB
SISAK
PORE - PARENZO
METKOVI
OKRUG GORNJI
BRNAZE
SPLIT
ZADAR
POSTRANJE
VALBANDON
LUKO
BLACKO
CEPIDLAK

3
3
1
6
3
2
3
2
1
2
4
2
1
1
2
1
3
1
3
3
4
1
14
2
1
4
1
2
2
1
2
13
2
3
1
2
2
4
8
3
1
1

3
0
0
3
2
0
0
0
0
1
3
2
1
0
2
0
3
1
0
0
4
0
4
0
1
0
1
0
0
0
2
0
1
2
0
0
2
3
0
0
1
1

VELJAA

3
0
0
3
3
0
0
1
0
1
3
2
1
0
2
1
3
0
0
0
4
0
5
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
1
2
3
0
0
1
1

OUJAK

TRAVANJ

3
0
0
3
3
0
1
1
0
1
3
2
1
0
2
1
3
1
0
2
4
1
6
0
1
0
1
0
2
0
2
0
1
2
0
1
2
3
0
0
1
1

3
0
0
6
3
0
0
1
0
1
0
0
1
0
2
1
3
1
0
2
4
1
4
1
1
4
0
0
1
1
2
3
2
2
0
1
2
3
0
0
1
1

SVIBANJ

2
0
0
0
3
0
3
0
0
1
0
0
1
1
2
1
3
1
0
0
0
1
8
1
1
4
0
0
0
1
2
5
0
0
0
1
0
3
0
0
1
1

LIPANJ

SRPANJ

2
1
1
0
3
0
1
0
0
1
4
0
0
1
0
1
3
0
0
2
0
1
7
1
1
3
0
1
0
1
2
9
1
2
1
0
0
4
6
3
1
1

KOLOVOZ

0
3
1
0
3
2
1
0
1
2
0
0
0
1
0
1
3
0
0
2
0
1
5
1
1
0
0
1
1
1
2
9
1
0
1
0
0
3
3
3
0
1

0
3
1
0
3
2
0
1
1
2
3
0
0
1
0
1
3
0
3
2
0
1
5
1
0
0
0
1
1
1
2
10
1
0
1
2
0
2
4
3
1
1

RUJAN

LISTOPAD

0
3
1
0
3
2
0
1
1
2
3
0
0
1
0
1
3
0
3
2
0
1
5
2
0
0
0
1
1
1
0
9
1
0
0
2
0
0
2
3
1
0

0
3
1
0
3
2
0
1
1
0
3
0
0
0
0
1
3
0
2
3
0
1
0
0
0
0
0
2
0
1
2
5
1
0
0
0
0
0
1
3
0
0

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672

IVAN DABO PERANI


IVAN DIKANOVI
IVAN DODIG
IVAN ERCEG
IVAN FELINGER
IVAN FRIER
IVAN GARI
IVAN GRGI
IVAN GUTI
IVAN JELEKOVAC
IVAN JELI
IVAN JERMAN
IVAN JOLI
IVAN KANIAJ
IVAN KARABATI
IVAN KAI
IVAN KATELAN
IVAN KNEEVI
IVAN KOPILOVI
IVAN KORDI
IVAN KOSTURI
IVAN KRITOFI
IVAN LEDENKO
IVAN LUKI
IVAN LJUBI
IVAN MARGU
IVAN MARKOVI
IVAN MEDAK
IVAN MIHALJKOVI
IVAN MOGU
IVAN OBROVAC
IVAN PAPI
IVAN PREMEL
IVAN RADOSTI
IVAN RAI
IVAN RUPI
IVAN SUI
IVAN ITUM
IVAN KREBLIN
IVAN OJAT
IVAN TOKOVAC
IVAN UNJARA

1984
1984
1977
1990
1982
1986
1991
1964
1967
1964
1979
1971
1970
1982
1986
1988
1949
1990
1977
1984
1957
1955
1971
1986
1945
1988
1951
1981
1985
1943
1966
1982
1952
1981
1981
1955
1956
1964
1962
1950
1956
1969

SLAVONSKI BROD
STUPNIKI KUTI
ZAGREB
OTOK
OSIJEK
PREKOPAKRA
GORNJI KARIN
ZAGREB
CIVLJANE
GREANI
KOPRIVNICA
VELI LOINJ
KUPLJENSKO
ZAGREB
DVORNICA
STARO PETROVO SELO
BARBAT NA RABU
SELINE
VINKOVCI
TENJA
ROSOPAJNIK
MACINEC
KATEL TAFILI
KISTANJE
IBENIK
EPIN
LEPOGLAVA
MAKARSKA
NUTAR
SAMOBOR
BABINA GREDA
VINKOVCI
ZAGREB
OMI
ZADAR
SPLIT
URLOVAC
ZAGREB
KOMOR ZARETSKI
SENJ
EPI
VEDRINE

1
1
1
2
4
1
3
2
4
2
2
3
4
3
6
1
4
3
1
2
4
3
3
7
4
1
5
5
1
2
5
15
2
1
1
3
1
2
1
2
1
1

0
0
0
0
0
1
2
2
3
0
2
0
0
3
0
0
4
0
1
0
1
0
3
0
0
0
5
5
1
1
0
11
0
1
0
2
1
2
0
0
0
1

VELJAA

0
0
0
0
0
1
3
2
3
2
2
0
0
1
0
1
4
0
1
2
1
0
3
0
0
1
5
5
1
1
1
11
0
1
0
2
1
2
0
0
0
1

OUJAK

0
0
0
0
0
1
3
2
3
1
2
0
0
1
0
1
4
0
1
2
1
3
3
0
0
1
5
2
1
1
0
11
0
1
0
2
1
2
1
0
0
1

TRAVANJ

0
0
0
0
1
1
3
2
3
1
0
0
0
1
0
1
4
0
1
2
1
3
3
0
0
1
5
2
1
1
0
12
0
1
0
2
1
2
1
2
1
0

SVIBANJ

0
1
0
0
4
1
3
2
3
1
0
0
4
1
0
1
3
0
1
0
1
3
3
3
0
1
5
0
1
2
0
9
0
1
1
2
1
2
1
2
1
0

LIPANJ

1
1
0
2
3
1
3
1
3
1
0
0
4
1
0
1
3
3
1
0
1
3
3
6
0
1
4
0
1
2
0
12
0
1
1
2
1
2
0
1
1
0

SRPANJ

1
1
1
2
2
0
0
1
3
1
0
0
4
1
0
1
2
3
1
0
2
3
3
6
4
1
4
0
1
1
0
12
1
1
1
2
1
2
0
1
1
0

KOLOVOZ

1
0
1
2
0
0
0
1
3
1
0
3
4
1
1
1
2
3
1
0
3
3
3
7
4
1
4
0
0
1
4
12
1
0
0
2
1
2
0
1
1
0

RUJAN

1
0
1
0
0
0
0
1
4
0
0
3
4
1
5
0
2
0
1
0
0
3
3
0
4
1
4
0
0
1
4
12
1
0
0
2
1
2
0
1
1
0

LISTOPAD

1
0
1
0
0
0
0
1
4
1
0
3
4
1
1
0
2
0
1
0
0
3
3
0
3
1
0
0
0
1
4
12
2
0
0
2
1
2
0
1
1
0

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714

IVAN TOMKI
IVAN URLI
IVAN VIDOVI
IVAN VUJI
IVAN ZAJEC
IVAN ZEKAN
IVAN ALAC
IVANA BONJAK
IVANA BUI
IVANA CEKOVI
IVANA DOMI
IVANA UKI IVANI
IVANA JURII RAKI
IVANA LAZANSKI
IVANA MAJCEN
IVANA MAJI
IVANA PIRIJA
IVANA ROBEK HORVAT
IVANA EELJA
IVANA TOPLIANEC
IVANA VRDOLJAK
IVANA VRDOLJAK
IVANICA KUI
IVANKA AI
IVANKA HORVAT
IVANKA IVANOVI
IVANKA VULETI
IVE KATIIN
IVICA BAJI
IVICA BANOI
IVICA BARI
IVICA BEEC
IVICA BRNAS
IVICA BULJUBAI
IVICA OLAK
IVICA FRANJI
IVICA GAGULI
IVICA GALOI
IVICA GOJI
IVICA GRUBII
IVICA HRABAR
IVICA JUROV

1985
1952
1961
1993
1977
1947
1962
1988
1961
1974
1986
1979
1979
1986
1989
1977
1966
1979
1982
1978
1986
1976
1982
1965
1967
1962
1965
1980
1977
1961
1964
1975
1970
1962
1980
1979
1978
1978
1972
1973
1974
1962

KISTANJE
OPUZEN
ROGOZNICA
NOVSKA
ZAGREB
MAKARSKA
SLAVONSKI BROD
VODICE
RIJEKA
GREDA
CEROVAC BARILOVIKI
MUGEBA - MONGHEBBO
IBENIK
TOMAEVEC
IVANEC
MASTRINKA
ZAGREB
IVANI-GRAD
ZAGLAV
AKOVEC
ZAGREB
ZAGREB
LJUBEICA
SESVETE
VELIKO TROJSTVO
RAKITJE
KOMIN
TKON
VOJNI SINJSKI
PLETERNICA
KATEL STARI
MIKLEU
KATEL GOMILICA
SPLIT
AKOVO
AAVICA
ZAGREB
ZADAR
REICA
SPLIT
SEGET DONJI
MOLAT

3
3
1
2
1
3
1
6
2
4
2
1
4
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
7
1
14
3
4
1
10
2
2
7
1
1
6
2
3
1
1

0
2
1
0
0
3
1
0
1
3
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
3
3
4
1
3
2
1
5
1
1
0
2
2
1

VELJAA

0
3
1
0
0
3
1
0
1
3
2
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
2
3
4
1
4
2
1
5
1
1
0
2
2
1

OUJAK

TRAVANJ

0
3
1
0
1
3
1
0
1
3
2
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
7
1
2
3
4
1
5
2
1
5
1
1
2
2
2
1

1
3
1
0
1
2
0
3
1
3
2
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
7
0
2
0
4
1
5
2
0
5
1
1
2
2
2
0

SVIBANJ

1
3
1
0
1
2
0
3
1
3
2
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
7
0
5
0
4
1
4
2
0
5
1
0
2
2
2
0
0

LIPANJ

SRPANJ

0
3
1
0
1
2
0
5
0
4
2
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
7
0
8
0
3
0
6
2
0
5
1
1
2
2
2
1
1

3
3
1
0
1
2
0
5
1
4
2
0
0
1
0
1
1
2
1
0
1
0
0
1
0
5
0
13
0
0
0
4
2
0
5
0
1
4
2
2
1
0

KOLOVOZ

3
2
1
1
1
2
0
4
1
4
2
1
0
1
1
1
1
2
1
2
1
0
0
0
1
0
0
8
0
0
0
3
2
1
4
0
0
3
2
2
0
1

RUJAN

LISTOPAD

3
2
1
2
1
0
0
5
2
4
1
1
3
2
1
1
0
2
1
2
1
0
0
0
1
0
0
6
0
0
0
3
2
1
5
0
0
5
2
3
0
0

1
2
1
2
1
0
0
5
2
4
1
1
0
1
1
0
0
1
1
2
1
0
1
0
1
0
0
5
0
0
0
4
2
1
5
0
0
3
0
3
0
1

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756

IVICA LEKO
IVICA LIPOAK
IVICA LUNKO
IVICA MAAR
IVICA MULI
IVICA OLUJI
IVICA ORLOVAC
IVICA PARLOV
IVICA PERI
IVICA PLAZIBAT
IVICA RUIKA
IVICA STJEPI
IVICA OI
IVICA VELI
IVICA VUKOVI
IVICA ZBANIK
IVKA PAJVANI
IVO DENDER
IVO DONKOV
IVO ETEROVI
IVO JURLIN
IVO LUKETI
IVO MARKOVI
IVO MATELJAN
IVO MILIN
IVO PRANJI
IVO ROSO
IVONA STRIGIOTTI
IZIDOR VASILI
IZMIT MEMETI
JADRAN MARAI
JADRANKA CINDRI
JADRANKA KALEBI
JADRANKA LISJAK
JADRANKA MARINKOVI
JADRANKA PETTI
JADRANKA SIGNORINI
JADRANKA ZEKI
JADRANKO DEELJIN
JAGODA BARETA
JAKOV EKO
JAKOV LEDENKO

1960
1957
1958
1975
1985
1979
1962
1956
1966
1969
1957
1969
1971
1960
1964
1966
1957
1972
1981
1984
1971
1950
1957
1930
1953
1953
1982
1991
1965
1969
1981
1965
1950
1964
1960
1959
1964
1977
1957
1974
1966
1980

OSIJEK
RIBARII
RAKOVEC TOMAEVEK
BELIE
KRIEVCI
DONJI STUPNIK
PETRINJA
SPLIT
SPLIT
VIKOVCI
ILOVA
VIKOVCI
KONICA
ZAGREB
SABLJAK SELO
RIJEKA
VINKOVCI
VISOANI
KATEL NOVI
PUIA
SPLIT
GRUBINO POLJE
VINKOVCI
SPLIT
ZADAR
PORE - PARENZO
MAKARSKA
AVLE
KRK
SESVETE
ZADAR
SVETI PETAR
NEUJAM
KRIEVCI
SPLIT
BJELOVAR
KASTAV
RIJEKA
KAMPOR
OKRUG GORNJI
SOLIN
BENKOVAC

1
3
1
1
1
1
7
2
1
2
1
3
4
2
3
1
1
1
5
4
6
1
3
1
12
1
2
1
1
1
1
5
1
2
5
1
1
4
1
1
1
1

0
2
0
0
0
1
7
2
0
2
1
2
4
1
0
0
0
1
3
2
0
0
1
1
5
0
0
1
1
0
1
2
1
1
3
1
1
4
0
0
0
0

VELJAA

0
2
0
1
1
1
0
2
0
2
1
2
4
1
0
1
0
1
3
2
5
0
1
1
6
0
0
1
1
1
1
2
1
2
3
1
1
4
0
0
0
0

OUJAK

TRAVANJ

0
2
0
1
1
1
0
2
0
2
1
2
4
1
0
1
1
1
3
3
3
1
1
1
6
0
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
4
0
0
0
0

1
2
0
1
1
1
4
2
0
2
1
2
4
1
0
1
1
1
3
3
3
1
1
1
7
0
2
1
1
1
0
2
1
2
3
1
0
0
0
0
0
0

SVIBANJ

1
2
0
1
1
1
4
0
0
2
1
2
4
0
0
1
1
1
4
4
0
1
1
1
6
0
2
0
1
1
0
2
1
2
3
1
0
0
0
0
0
0

LIPANJ

SRPANJ

1
2
1
0
1
1
4
2
0
2
1
2
4
0
1
1
1
1
2
4
0
1
1
1
8
0
2
0
1
1
0
2
1
2
4
1
0
0
0
0
0
1

KOLOVOZ

0
2
1
0
1
1
4
2
0
2
1
2
4
0
3
1
1
1
2
3
0
1
0
1
8
0
2
0
0
1
0
2
1
2
3
1
0
0
1
0
1
1

0
0
1
0
1
1
4
2
1
2
1
2
3
0
3
1
0
1
0
3
0
1
0
1
7
1
0
0
0
1
0
1
1
2
3
1
0
0
1
1
1
1

RUJAN

LISTOPAD

0
0
1
0
0
1
4
0
1
1
1
2
3
0
3
1
0
1
0
3
0
1
0
1
7
1
0
0
0
1
0
1
1
2
3
0
0
0
1
1
1
1

0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
2
3
0
1
1
0
1
0
0
2
1
1
1
10
1
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
1
1
1
1

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798

JAKOV SRHOJ
JAKOV VRBAT
JAKA BAKOVI
JAKA DOMANI
JANKO HRVOJ
JANKO KRUI
JANJA MATOZAN
JAROSLAV HORAK
JASENKA BABI
JASENKA KRTI
JASMINA COHA
JASMINA EKI
JASMINA HASANOVI
JASMINA HUSI
JASMINA IVANAN
JASMINKA DOMINIS
JASMINKA ILJI
JASMINKA RELOTA
JASNA GRUBEI HODAK
JASNA KORUNJAK
JASNA LIC
JASNA SRDO
JASNA IMONOVI
JELA KOSTRENI
JELENA BENINA
JELENA SVIREVI
JELENA VIDAKOVI
JELENA ZRINJSKI
JERE BROZOVI
JERKO BAKOTA
JERKO PAVLIEVI
JETON ALIJA
JIMOH AJIBOLA AKINYEMI
JORDANKA REAN
JORGO POI
JOSIP BAI-PALKOVI
JOSIP BELEC
JOSIP BIANI
JOSIP BOBAN
JOSIP BRTAN
JOSIP CAR
JOSIP CVITAN

1987
1975
1963
1983
1954
1957
1967
1962
1962
1961
1978
1968
1985
1984
1978
1972
1969
1977
1973
1951
1968
1961
1978
1954
1982
1990
1977
1982
1981
1980
1966
1992
1957
1967
1951
1979
1950
1974
1987
1985
1958
1958

LOVITE
MARINA
SPLITSKA
SUPETAR
KRALJEVEC RADOBOJSK
ZADOBARJE
OTOK
ZAGREB
RIJEKA
KARLOVAC
MALA GORICA
AKOVO
LABIN
ZAGREB
BJELOVAR
SALI
PULA
KNIN
VUKOVAR
ZAGREB
SLATINA
SISAK
VIINADA
NOVA MOKOICA
KANIA
SLAVONSKI BROD
ZAGREB
ZAGREB
METKOVI
MAKARSKA
OSEKOVO
KRAPINA
IVANKOVO
BIBINJE
POBRI
VRBANJA
AKOVEC
OTOAC
SPLIT
AKOVO
SLATINA
ZAPREI

3
2
2
6
1
1
2
13
1
1
1
1
8
1
2
5
2
1
2
1
3
3
2
7
1
2
2
3
3
1
2
4
3
10
1
4
1
1
1
6
3
1

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

1
5
1
1
1
0
1
1
1
1
3
1
0
0
0
1
2
0
0
2
1
1
1
0
1
3
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

1
4
1
1
2
0
1
1
1
1
2
1
0
0
0
1
2
0
0
2
1
0
1
2
1
2
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1

2
4
1
1
2
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
2
0
0
2
1
2
1
2
1
2
0
1
2
4
0
0
1
0
0
0
1
0
3
1

0
4
1
1
2
12
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
2
0
0
3
1
4
0
2
1
2
0
1
0
3
0
0
1
4
1
0
1
5
3
1

SVIBANJ

1
2
0
4
1
0
2
13
1
1
0
1
1
1
0
3
0
0
0
0
0
1
1
5
0
1
1
2
0
1
0
3
0
0
0
4
1
0
1
4
3
1

LIPANJ

2
2
0
3
1
0
2
13
1
1
0
1
0
1
2
2
0
0
0
0
0
1
2
6
0
1
2
2
3
0
0
3
3
0
0
3
1
0
1
2
2
0

SRPANJ

3
0
0
1
0
0
2
13
1
0
0
1
0
1
2
4
1
0
0
0
0
1
2
6
1
1
2
2
3
1
0
3
3
0
0
3
1
0
1
3
3
0

KOLOVOZ

2
2
0
1
0
0
2
12
0
0
0
1
5
0
2
4
1
0
0
1
1
0
2
6
1
1
2
2
3
1
0
2
3
10
0
3
1
1
1
3
3
0

RUJAN

0
0
0
1
0
0
2
11
0
0
0
1
4
0
1
3
1
0
0
1
1
0
2
6
1
1
2
2
1
1
0
2
3
4
0
3
1
1
1
3
3
0

LISTOPAD

0
0
0
2
0
0
0
11
0
0
0
1
4
0
1
0
2
0
0
1
3
0
0
4
1
1
2
2
1
1
0
2
3
2
0
3
0
1
1
3
3
0

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840

JOSIP CVITKOVI
JOSIP AVLOVI
JOSIP DABO
JOSIP FRANI
JOSIP FRANJKOVI
JOSIP GAI
JOSIP GRGI
JOSIP HARAPIN
JOSIP JAKOBAI
JOSIP JAMBREI
JOSIP KARAMARKO
JOSIP LEKOVI
JOSIP LUKAI
JOSIP MARCELI
JOSIP MARKATI
JOSIP MIKOVI
JOSIP NAMJESNIK
JOSIP ODAK
JOSIP PAPI
JOSIP PAVI
JOSIP PLAZIBAT
JOSIP POLJAK
JOSIP POSAVI
JOSIP RIGO
JOSIP RODI
JOSIP SEAK
JOSIP EGON
JOSIP ERBEDI
JOSIP ERBETAR
JOSIP KUGOR
JOSIP TEGER
JOSIP TOMAEVSKI
JOSIP VARENICA
JOSIP VIDAKOVI
JOSIP VLAHOVI
JOSIPA BUSTRUC KEI
JOSIPA DEBELJAK
JOSIPA URI
JOSIPA FILKOVI
JOSIPA LONAR
JOSIPA MILKOVI
JOSIPA SEMENI

1963
1961
1968
1979
1988
1966
1972
1955
1971
1932
1990
1963
1969
1965
1958
1960
1970
1971
1951
1966
1973
1963
1986
1985
1964
1971
1962
1963
1953
1980
1962
1971
1979
1956
1934
1983
1987
1985
1987
1985
1958
1962

CIGLENIK
IZIMJE
NOVALJA
SLAVONSKI BROD
OGULIN
SESVETE
LEKENIK
DONJA OBREKA
HRAE TUROPOLJSKO
GORNJI VIDUEVAC
KRUEVO
OROSLAVJE
BIOGRAD NA MORU
ZAGREB
HODOAN
POPOVAA
AKOVO
STARO PRANO
RIJEKA
SLAVONSKI BROD
DONJE POSTINJE
VELI LOINJ
IVANEC
VABRIGA
ZAGREB
JARMINA
MOTOVUN
KEINCI
MALI BUKOVEC
DUBRAVA KOD IBENIKA
VELIKI RASTOVAC
BEDEKOVINA
VUKOVAR
BROANCI
SPLIT
PLOE
ZAGREB
MIKLEU
LEKENIK
SUKOAN
MOENICA
PRESEKA PETROVSKA

1
1
9
24
16
3
2
4
6
1
1
1
4
1
2
4
1
2
1
1
2
1
3
1
4
3
2
1
8
3
3
19
2
1
1
1
2
1
1
1
1
6

1
1
3
0
6
3
0
0
3
0
0
0
0
0
2
0
1
2
0
1
2
1
0
0
4
1
0
0
7
2
0
0
0
1
1
1
2
1
0
0
1
0

VELJAA

1
1
3
0
5
0
0
0
6
1
0
0
0
0
2
1
1
2
1
1
2
1
0
1
4
1
0
0
7
2
1
0
0
1
1
1
2
1
0
0
1
4

OUJAK

TRAVANJ

1
1
4
0
8
0
2
0
5
1
0
0
0
0
2
2
1
2
1
1
2
1
3
1
4
2
0
1
5
0
1
0
0
1
1
1
2
1
1
0
1
5

1
0
5
0
9
0
2
0
6
1
0
0
0
0
2
1
0
2
1
1
2
1
3
1
4
2
0
1
5
2
1
0
0
1
1
0
2
1
1
0
1
4

SVIBANJ

1
0
5
0
10
0
2
4
3
0
0
0
3
0
2
1
0
2
1
1
1
1
2
0
0
0
0
1
5
2
2
0
0
1
1
0
2
0
1
0
1
4

LIPANJ

1
0
6
0
10
1
0
3
0
0
0
1
3
0
2
3
0
2
1
1
1
1
2
0
0
2
0
1
4
3
1
0
2
1
0
0
2
0
0
0
0
4

SRPANJ

1
0
8
20
10
1
0
3
0
0
0
1
2
1
2
3
1
2
1
1
1
1
0
0
0
2
2
1
4
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
1
1
3

KOLOVOZ

1
0
6
19
8
1
0
3
0
0
1
1
1
1
2
3
1
2
1
1
1
1
1
0
0
2
2
1
4
0
0
19
1
1
0
0
2
0
0
1
1
3

RUJAN

1
0
5
16
9
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
2
1
2
1
1
1
1
0
0
0
2
2
1
4
0
0
19
0
1
0
0
2
0
0
1
1
3

LISTOPAD

1
0
4
15
10
1
0
2
0
0
1
0
1
1
0
2
0
2
0
1
1
0
0
0
0
2
2
1
4
0
0
18
0
1
0
0
2
0
0
1
1
0

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882

JOSIPA ZORI
JOSO GALEI
JOSO VIDAKOVI
JOKO DOLJANIN
JOKO JELI
JOVAN KAI
JOZEFINA DUJI
JOZO LOVRINOVI
JOZO RADI TUNJI
JOZO ANDRK
JOE ANTI
JUGO TROSKOT
JURAJ DRAGIEVI
JURAJ HABIJANEC
JURAJ VIDULI
JURE BITUNJAC
JURE DELALIJA
JURE GRBAVAC
JURE KARAMARKO
JURE MARI
JURICA DVORNIK
JURICA JELAVI
JURICA PARLAJ
JURICA PERINI
JURO JELE
KAJA MANDURI
KARLA KUI
KARMELA AVAR
KARMEN MEI
KARMEN PRHAT
KAROLINA KRESONJA
KATA KOVAEC
KATA ANTEK
KATARINA BRAJON
KATARINA KURAN
KATARINA PREKPALAJ
KATARINA PREKPALJAJ
KATARINA EBALJ
KATARINA TOMI
KATARINA ZIMAJ
KATARINA ZIMAJ
KATICA PERI-LUI

1984
1959
1972
1971
1973
1981
1972
1965
1968
1950
1984
1966
1955
1954
1968
1963
1974
1950
1986
1953
1981
1964
1980
1977
1966
1966
1981
1959
1962
1963
1977
1961
1926
1981
1978
1992
1982
1984
1992
1982
1979
1971

ERDUT
DONJE RATANE
ZAGREB
SOLIN
TROGIR
VRBOVSKO
ZADAR
KARLOVAC
DONJE DVORIE
VINKOVCI
VUKOVAR
BIOGRAD NA MORU
SUPETAR
GAJ
MAN
RUDA
KNIN
VELIKO BRDO
KRUEVO
VUKOVAR
ZADAR
SPLIT
ZLATAR
BARBAT NA RABU
LABINCI
AKOVO
MATULJI
VINKOVCI
IBENIK
PRHATI
KRILJEVEC
ZAGREB
GORNJI VIDUEVAC
ZAPREI
KOBILJAA
PLOE
KISTANJE
STARI JANKOVCI
NOVSKA
KISTANJE
ZAGREB
VRPOLJE

2
3
1
2
1
11
3
1
1
3
1
3
1
1
3
4
1
2
2
2
1
10
1
4
1
2
1
2
1
1
1
3
1
2
3
7
4
3
6
1
1
2

0
1
1
0
0
3
3
0
1
0
0
3
0
1
3
4
1
0
0
0
1
8
1
1
0
2
0
2
1
1
1
1
0
2
0
3
4
2
0
0
1
1

VELJAA

1
1
1
0
0
7
3
0
1
3
1
3
0
1
3
3
1
2
0
1
1
7
1
0
0
2
0
2
1
1
1
1
1
2
0
3
4
2
4
0
1
1

OUJAK

2
3
1
0
0
10
3
0
1
3
1
3
0
1
3
4
1
2
0
2
1
8
1
0
0
2
0
2
1
1
1
1
1
2
0
3
3
1
4
0
1
1

TRAVANJ

1
3
1
0
0
3
3
0
1
3
1
3
0
1
3
0
0
2
0
2
1
8
1
0
1
2
0
1
1
1
0
3
1
0
0
3
0
2
4
0
0
1

SVIBANJ

1
3
1
0
0
0
3
0
1
1
1
3
0
1
3
4
0
2
0
0
1
8
1
1
1
2
0
1
1
1
0
3
0
0
0
2
0
2
3
0
0
1

LIPANJ

1
3
1
1
1
0
2
1
1
1
1
3
0
1
3
4
0
0
0
0
1
10
1
2
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
0
3
0
1
2
1
0
1

SRPANJ

KOLOVOZ

1
3
1
1
1
0
0
1
1
1
0
3
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
2
0
1
1
1
0
0
0
0
3
4
0
1
2
1
0
2

1
3
1
1
1
0
0
1
1
1
1
3
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3
0
2
1
1
0
1
0
0
0
0
3
3
0
1
1
1
0
2

RUJAN

LISTOPAD

1
3
1
2
1
0
0
0
1
1
1
3
1
0
3
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
3
5
0
1
1
0
0
2

1
0
1
2
1
0
0
0
1
1
0
3
1
0
3
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
5
0
1
1
0
0
2

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924

KEN HASANOVI
KLAUDIO MILO
KLAUDIO UPERINA
KLEMENT RENDULI
KOL PALUCA
KOL ZEFI
KORALJKA MEDI
KORNELIJA VRE
KREIMIR BIONDI
KREIMIR FERENAK
KREIMIR JEINA
KREIMIR KERO
KREIMIR KOI
KREIMIR PERUN
KREIMIR ANTAK
KREIMIR MIT
KREO GABRI
KREO LEHPAMER
KREO ZDRILI
KRIST KAJTAZI
KRISTAN DEBELI
KRISTIAN PETROVI
KRISTIAN ROVI
KRISTIJAN BENI
KRISTIJAN GOJANI
KRISTIJAN GUDLIN
KRISTIJAN KOVAI
KRISTIJAN MATUKO
KRISTIJAN RAJI
KRISTIJAN UI
KRISTIJANA PIIR
KRISTINA BURJA
KRISTINA OSI
KRISTINA GAPI
KRISTINA KAJTAZI
KRISTINA KUS-PERKOVI
KRISTINA PREBEG KONJEVOD
KRISTINA OTARI
KRISTO PALI
KRSTO OLJICA
KRUNO CESAR
KRUNO VIAK

1982
1961
1959
1978
1953
1973
1969
1973
1980
1976
1974
1978
1975
1957
1981
1993
1955
1972
1955
1973
1964
1970
1976
1971
1989
1993
1977
1974
1984
1977
1978
1979
1975
1986
1973
1985
1987
1992
1950
1976
1965
1977

DONJI MIHOLJAC
MURINE
ZAMBRATIJA
EPIN
VARADIN
ZAGREB
ZAGREB
SAMOBOR
NOVALJA
ZAGREB
MURTER
BIBINJE
STRMEC
ZAGREB
SLATINA
TVRAVICA
RUI
SLAVAGORA
ZADAR
POSEDARJE
BARBAT NA RABU
SOLIN
VELJAKI
NOVAKI
KUTINA
JOSIPOVAC
VRATIINEC
SLAVONSKI BROD
VRPOLJE
KRK
IVANI-GRAD
SAMOBOR
PULA
STRIZIVOJNA
ZAGREB
SLAVONSKI BROD
JASTREBARSKO
KOPRIVNICA
RAB
SUKOAN
ZAGREB
JAGNJEDOVEC

4
3
1
1
1
1
2
1
5
2
1
3
1
3
2
3
16
2
8
3
1
1
3
1
1
1
3
9
3
1
1
4
1
3
6
1
1
2
1
1
1
1

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

1
1
0
0
1
1
2
1
3
0
0
0
1
3
2
0
3
2
0
2
1
1
0
1
0
1
0
7
3
0
1
0
1
0
1
0

1
1
0
1
1
1
2
1
3
0
0
3
1
3
2
0
13
2
0
2
1
1
0
1
0
1
0
3
2
0
1
0
1
0
3
0

3
3
0
1
1
1
2
1
3
0
0
3
1
3
2
0
13
2
0
2
0
1
0
1
0
1
3
0
2
0
1
0
1
0
3
1

2
2
0
1
1
1
2
1
3
0
0
3
1
3
2
0
11
2
0
1
1
1
0
1
0
1
3
0
2
0
1
0
1
2
3
1

2
1
0
1
1

1
0
0
1
1

1
0
0
1
1

1
0
0
1
1

SVIBANJ

3
2
1
1
1
1
2
1
3
2
0
3
1
3
2
0
11
2
7
1
1
1
0
1
0
1
3
0
2
0
0
0
1
1
3
1
1
1
1
0
1
1

LIPANJ

3
2
1
0
1
1
2
1
3
2
0
3
1
3
2
0
10
2
6
1
1
1
3
1
0
1
3
0
0
1
1
0
1
2
4
1
0
1
1
0
1
1

SRPANJ

KOLOVOZ

1
2
1
0
1
1
2
1
3
2
0
3
1
2
2
0
0
2
8
1
1
1
2
1
0
1
3
3
0
1
1
0
0
2
4
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
0
1
1
2
1
2
0
1
3
1
2
1
2
0
2
8
1
0
1
2
1
1
0
3
3
0
1
1
2
1
0
3
1
1
1
0
1
1
0

RUJAN

LISTOPAD

1
2
1
0
1
1
2
1
3
0
1
3
1
2
1
3
0
2
7
1
0
1
2
1
1
0
3
3
0
1
1
4
1
0
4
1
0
1
0
1
1
0

1
2
1
0
1
0
0
1
2
0
1
3
1
0
1
3
0
2
7
1
0
0
2
0
1
0
3
0
0
0
1
4
0
0
4
1
1
1
0
0
0
0

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966

KRUNOSLAV BOI
KRUNOSLAV KAURI
KRUNOSLAV MARKOVI
KRUNOSLAV SUBOTIANEC
KSENIJA ULI
KSENIJA LEPEN
LARA STEPI
LATIF HALILOVI
LATIF KALTAK
LAURA KOIR
LAZER INI
LEON BOTIKI
LEONARD MUHADRI
LEONARD ATRI
LEONARDA FILI
LEOPOLD PALI
LIDIJA BRNAS
LILI CIMERMAN
LINDA KURTO
LIRIM HAJDARI
LORENA CMRK
LORENA PALADIN
LORENC GEGAJ
LOVRE PETROVI
LUCA PETRIUI
LUII DULJAJ
LUKA BOGDANOVI
LUKA BOLJKOVAC
LUKA GALOI
LUKA GUDELJ
LUKA MARKOVI
LUKA UAK
LULJETA ABDIJA-SABRIU
LUZ KUZHNINI
LJERKA KRPA
LJERKA MILINOVI
LJERKA RANI
LJILJANA BITUNJAC
LJILJANA BOJI
LJILJANA BUDIMIR
LJILJANA JUG
LJILJANA UNJERGA

1982
1983
1971
1978
1970
1968
1987
1964
1965
1973
1949
1989
1986
1993
1991
1991
1975
1958
1986
1986
1994
1972
1981
1963
1960
1989
1978
1963
1983
1959
1993
1946
1976
1968
1958
1953
1948
1973
1958
1972
1954
1968

BUKOVLJE
BRODSKI STUPNIK
PUKARII
BJELOVAR
ZAGREB
ZAGREB
VOZILII
OSIJEK
LIGANJ
SRAINEC
ROVINJ
HRENICA
NOVSKA
RAANAC
KISTANJE
ZAGREB
KATEL GOMILICA
KOSTRENA
RIJEKA
DUBROVNIK
ZAGREB
KRBAVII
ZADAR
SPLIT
IVANKOVO
KNIN
IBENIK
SISAK
ZADAR
SELCI
KNIN
ZAGREB
PUNAT
LIPIK
PETRIJANEC
ZAGREB
POLJANA IKA
RUDA
ZAGREB
PODSTRANA
VIROVITICA
ISTA VELIKA

1
8
1
6
5
1
1
2
1
1
1
3
8
2
4
4
12
4
1
3
5
2
1
1
1
2
3
3
31
1
3
1
3
5
2
3
1
1
4
2
8
1

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

0
0
0
4
5
0
0
2
0
0
1
2
7
2
0
0
8
2
0
0
0
0
1
0
0
1
3
3
0
1
3
0

0
0
0
4
4
0
0
2
0
0
1
3
8
2
0
0
8
2
0
3
0
1
1
0
0
1
3
2
0
1
3
1

0
0
0
4
4
0
0
2
0
0
0
3
8
2
0
0
9
3
0
1
0
1
1
0
0
1
3
1
0
1
3
1

0
7
0
4
0
0
1
0
0
0
1
3
8
2
0
0
9
3
1
1
0
1
1
1
0
0
3
0
0
1
3
1

0
2
3
0
0
2
2
0
1

0
2
3
1
1
3
2
0
1

0
2
3
1
1
2
2
0
1

1
0
3
1
1
0
2
0
1

SVIBANJ

0
2
0
4
0
0
1
0
0
0
1
3
8
2
0
0
9
0
1
1
4
2
1
1
0
0
3
0
0
1
2
1
2
2
0
3
1
1
2
2
2
1

LIPANJ

1
2
1
4
0
0
1
0
0
0
1
3
8
2
0
0
10
4
1
1
2
1
1
1
0
0
3
0
2
1
2
1
0
5
0
3
1
1
2
0
8
0

SRPANJ

1
2
1
3
0
1
1
0
0
1
1
3
8
2
4
0
11
3
1
1
3
1
1
1
0
0
3
0
30
1
2
0
0
4
0
3
1
1
2
2
4
0

KOLOVOZ

1
2
1
3
0
1
1
0
1
1
0
3
8
2
4
4
12
3
1
1
3
1
1
1
1
0
3
0
29
1
2
0
0
4
0
3
1
1
2
2
4
0

RUJAN

1
1
1
4
0
1
1
0
1
1
0
3
8
2
3
4
11
0
1
1
3
0
1
1
1
0
3
0
28
1
2
0
2
3
0
3
0
1
2
2
0
0

LISTOPAD

1
1
0
3
0
0
1
0
1
1
0
0
8
2
0
3
0
0
1
1
3
0
1
1
1
0
3
0
21
1
1
0
1
3
0
3
0
1
2
2
0
0

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008

LJUBICA JAKI
LJUBICA KREJIR
LJUBIA ATELJ
LJUBIA BOKSI
LJUBOMIR DUKAIN
LJULJETA MUHADRI
MAGALI TEODORA LONAR
MAGDALENA STJEPANOVI
MAJA BIKI
MAJA BOIEVI
MAJA UDINA
MAJA ILI
MAJA KOLOMBO
MAJA PAVLOVI
MAJA PERUNSKI
MAJA POPOVI
MAJA SABLJI
MAJA TOJAGI
MAJDA GOBIN
MANDA HASILO
MANDA RADOMIROVI
MANUELA BAI
MANUELA MILANOVI LITRE
MARA DUJMI
MARA GRGI
MARA KATAVI
MARE RADO
MARGITA JOVI
MARICA MATANOVI
MARICA VUKOVI
MARIJA BEBA JAKLJEVI
MARIJA BEGONJA
MARIJA BOINOVI
MARIJA ORAK
MARIJA GLASNOVI
MARIJA GLAVINA
MARIJA GOLUBI
MARIJA KLAI
MARIJA LUKI
MARIJA MAJER
MARIJA MRAKOVI
MARIJA MUDNI

1960
1961
1978
1978
1964
1984
1994
1989
1972
1971
1989
1990
1980
1974
1986
1985
1977
1968
1983
1937
1973
1966
1982
1979
1967
1973
1958
1952
1963
1962
1966
1983
1967
1951
1992
1984
1944
1943
1978
1975
1966
1930

POLICE PIRIE
TROJSTVENI MARKOVAC
SISAK
MADARI
KUKULJANOVO
VUKOVAR
RIJEKA
RIJEKA
BRNAZE
OGULIN
TROGIR
VUKOVAR
RIJEKA
KNEICA
DUGOPOLJE
VELIKA GORICA
ZAGREB
SESVETE
KALI
VINKOVCI
GOLUBI
SPLIT
OTOK
RIBARII
KUEVAC
GRADITE
SESVETE
AINCI
SLAVONSKI BROD
OGULIN
STARO PETROVO SELO
KATEL STARI
BAPSKA
NOVI VINODOLSKI
ZAGREB
ZAGREB
ZAGREB
VINKOVCI
KARLOVAC
ZAGREB
VRH
SPLIT

7
2
4
2
2
5
6
3
1
2
6
4
1
1
2
3
1
4
1
1
2
1
1
9
2
3
2
2
1
5
3
4
3
1
4
1
1
4
2
2
1
1

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

0
1
1
0
0
0

6
1
1
2
0
0

6
1
1
2
0
0

6
1
1
2
0
0

2
0
1
2
1
1
0
0
2
1
0
0
0
0
1
0
7
2
0
2
0
0
0
0
2
0
1
0
1
1
4

2
0
1
0
3
1
0
2
2
1
0
0
0
2
1
0
5
2
3
2
0
0
3
0
2
0
1
0
1
1
4

2
0
1
3
1
1
0
2
2
1
4
0
0
2
1
0
3
2
2
2
0
0
3
0
2
0
1
0
1
1
4

2
0
2
4
1
1
0
2
2
1
4
1
1
1
1
0
3
2
2
2
0
1
2
2
2
0
1
0
1
1
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

0
1
1

SVIBANJ

6
0
1
2
1
0
2
2
1
2
4
1
1
0
2
2
0
4
1
1
0
1
0
6
2
2
2
1
1
2
2
2
3
1
1
1
1
0
0
0
1
1

LIPANJ

SRPANJ

4
1
3
2
2
0
4
3
0
2
5
1
1
0
2
2
0
4
1
1
0
1
0
6
2
1
2
1
1
1
1
2
3
0
3
1
0
0
1
0
1
1

KOLOVOZ

4
1
2
2
1
0
0
2
1
1
5
1
1
1
2
2
0
4
1
0
0
1
0
6
2
0
2
1
1
2
1
3
2
0
4
1
0
0
1
0
0
1

5
1
1
2
1
1
5
2
1
1
5
1
1
1
2
1
0
3
1
0
0
1
1
6
2
0
2
1
1
0
2
4
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1

RUJAN

LISTOPAD

4
1
2
1
1
3
0
2
1
1
5
1
0
1
2
1
0
3
1
0
0
0
1
7
2
0
2
2
1
2
2
3
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1

0
1
1
1
1
5
0
2
0
0
5
2
0
1
2
0
0
3
1
0
0
0
1
0
2
0
0
2
1
2
2
3
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050

MARIJA SLAVI
MARIJA UNJAR
MARIJA TADI
MARIJA TROSKOT
MARIJA TURK
MARIJA ZRILI
MARIJAN BARI
MARIJAN BELUI
MARIJAN HLEVNJAK
MARIJAN HULJAK
MARIJAN JURI
MARIJAN KOSI
MARIJAN MODRUAN
MARIJAN MOKROVI
MARIJAN PEEK
MARIJAN SLOVENEC
MARIJAN TULI
MARIJAN VRUKA
MARIJANA BENDELJA
MARIJANA BOBINAC
MARIJANA GLAVINI
MARIJANA KLIEK
MARIJANA MATIJA
MARIJO BAINAC
MARIJO BULI
MARIJO JURKI
MARIJO PULJIZ
MARIJO RAKITI
MARIN DILBER
MARIN MANKAS
MARIN MARINKOVI
MARIN TOMI
MARIN USKOK
MARIN VUKOVI
MARINA BABI
MARINA BAA
MARINA BOSNI KATALINI
MARINA ALI
MARINA MARGUI-POKASI
MARINA STILINOVI
MARINA ZANDT
MARINKA BABI

1964
1972
1975
1959
1982
1988
1955
1964
1955
1962
1980
1975
1962
1959
1962
1960
1959
1955
1989
1975
1971
1971
1972
1973
1965
1985
1978
1994
1979
1987
1967
1972
1981
1969
1988
1976
1977
1984
1979
1975
1968
1953

VIROVITICA
DRUM
ZAGREB
KASTAV
GEROVO
OPOT
ZAGREB
RABAC
AA
STUBIKE TOPLICE
URII
ZAGREB
PULA
LUPOGLAV
IVANEC
BEZAVINA
BJELOVAR
PASANSKA GORICA
HRENICA
VUKOVAR
JASENOVAC
JURKETINEC
SPLIT
ZAGREB
SUPETAR
MAJUREC
ZAGREB
ZAGREB
ZADAR
SISAK
SASOVAC
BIOGRAD NA MORU
BIOGRAD NA MORU
PRNJAVOR
AKOVO
LABIN
BICKO SELO
RIBNICA
HRASTELNICA
ZADAR
OSIJEK
SLAVONSKI BROD

4
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
25
2
2
1
1
1
21
2
6
3
1
2
1
2
1
8
3
2
6
1
1
1
5
5
1
1

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

2
1
0
1
0
1
1
1
2
1
1
1
1
1
0
3
0
0
0
1
1
1
0

2
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
3
0
0
0
1
1
1
0

2
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
2
0
0
0
1
1
1
0

2
1
0
0
5
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0

6
1
1

6
1
1

6
1
1

6
2
1

1
2
1

1
2
1

1
2
1

0
2
1

0
0
6
0
0
0
3
2
0
0

0
0
5
0
1
0
2
1
1
0

0
0
5
0
1
0
2
1
1
0

0
1
5
0
1
1
2
1
1
0

SVIBANJ

2
1
0
0
4
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
20
0
6
2
1
1
0
2
1
1
1
1
5
0
1
1
2
2
1
0

LIPANJ

2
1
0
0
4
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
20
1
6
3
1
0
0
2
1
1
0
1
1
1
0
1
2
3
1
0

SRPANJ

2
1
1
0
4
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
22
2
2
1
1
1
20
2
6
3
1
0
0
2
1
0
2
0
1
1
0
1
1
2
1
1

KOLOVOZ

2
1
1
1
4
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
22
2
2
1
1
1
19
2
6
3
1
0
0
2
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1

RUJAN

1
1
1
1
4
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
22
2
2
1
1
1
14
0
6
3
1
2
0
2
1
7
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1

LISTOPAD

1
1
1
0
4
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
25
2
2
1
1
1
13
0
6
3
1
2
0
0
1
3
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092

MARINKO MAGA
MARINKO MARIJANI
MARINO SABALI
MARIO BLAEVI
MARIO BRLAS
MARIO ERCEG
MARIO GLAVINI
MARIO GOLOMEJI
MARIO JANKOVSKI
MARIO JURI
MARIO JURLINA
MARIO MAJSEC
MARIO MARKOVI
MARIO MILOI
MARIO MIEVI
MARIO PAVII
MARIO PODURILJKO
MARIO RAGU
MARIO SAMBOL
MARIO IMI
MARIO KREB
MARIO TADI
MARIO TOMI
MARIO VUKMANI
MARIO ELJENJAK
MARITA NOVAKOVI
MARJAN HRI
MARJAN VOVK
MARJANA MILE BEZER
MARJANA POEGA
MARK ADEMI
MARK KOLJGJERAJ
MARK LEKAJ
MARK PECOLAJ
MARKO ADAMOVI
MARKO AUINA
MARKO BAGARI
MARKO CRNJAK
MARKO DUPLJANOVI
MARKO FERTELME
MARKO FILIPOVI
MARKO FRII

1966
1968
1990
1993
1972
1983
1977
1977
1979
1978
1972
1975
1984
1983
1982
1967
1977
1988
1976
1970
1977
1983
1979
1976
1990
1970
1979
1979
1976
1964
1956
1974
1965
1958
1978
1967
1951
1994
1975
1985
1969
1978

RIJEKA
KRK
PAG
VIROVITICA
VIROVITICA
KRIVAJ SUNJSKI
SINJ
ZAGREB
VINKOVCI
KATEL STARI
SLATINA
TRUCLJEVO
GRABRK
PETRINJA
ZAGREB
NAICE
BRODARICA
PETRAA
KAPELA DVOR
ZAGREB
ZLATAR
IMOTSKI
VINKOVCI
DUGA RESA
KARLOVAC
VODICE
ZAGREB
SLAVONSKI BROD
PODSTRANA
KARLOVAC
VRGORAC
PALIT
NOVI VINODOLSKI
PETRAA
ZAGREB
IBENIK
MAKARSKA
VINKOVCI
ZADAR
KUTINA
ROKII
UMAG

1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
3
1
2
1
1
2
1
9
3
3
2
2
2
2
1
5
4
1
3
1
5
11
11
1
1
2
1
1
2
5
1

1
1
1
1
1
1
1
2
0
1
0
0
0
2
1
0
1
0
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
0
1
0
5
6
0
1
1
0
1
1
0
5
0

VELJAA

1
1
1
1
1
1
2
2
0
1
0
0
1
2
1
0
1
0
5
2
2
2
2
2
2
1
1
2
0
2
0
5
6
0
1
1
0
1
1
0
5
1

OUJAK

TRAVANJ

1
1
1
1
1
1
2
2
0
1
0
0
1
2
1
0
1
0
4
2
3
2
2
2
2
1
1
2
0
2
0
5
6
0
1
1
0
1
1
0
5
1

0
1
1
1
1
1
2
2
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
5
2
3
1
1
1
1
1
1
3
0
1
0
5
6
0
1
1
0
1
1
0
1
1

SVIBANJ

0
1
1
1
1
1
2
2
0
2
1
0
1
0
1
1
0
0
5
2
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
0
5
6
0
1
0
0
1
1
0
1
1

LIPANJ

SRPANJ

1
1
2
1
1
0
2
0
0
1
1
0
1
0
1
1
2
1
5
2
3
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
6
7
1
0
2
1
1
0
1
1

1
1
2
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
2
1
5
2
3
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
10
7
1
0
2
1
1
2
1
1

KOLOVOZ

1
1
2
1
1
0
0
0
1
1
1
3
1
0
1
1
2
1
5
3
3
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
10
9
1
0
2
0
1
2
1
1

RUJAN

1
1
2
0
0
0
0
0
1
1
1
3
1
0
1
1
2
1
0
3
3
0
0
1
0
0
2
0
1
1
1
0
11
9
1
0
2
0
1
2
1
1

LISTOPAD

1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
3
1
0
1
1
1
1
0
0
3
0
0
1
0
0
2
0
1
1
1
0
7
9
1
0
2
0
1
1
1
1

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134

MARKO GABOROVI
MARKO GRGI
MARKO JAGI
MARKO JURI
MARKO KERO
MARKO KRALJEVI
MARKO LISICA
MARKO MATEJAK
MARKO MILEVI
MARKO MIEVI
MARKO NOVAK
MARKO NJEGOVEC
MARKO PAVI
MARKO SPAJI
MARKO SPEVAN
MARKO IPEK
MARKO TUAN
MARKO TUEK
MARKO VIDO
MARKO VUKOVI
MARKO UTELIJA
MARTA MARTINI
MARTA ERKA
MARTIN KNEEVI
MARTIN PRPI
MARTINA GLASNOVI
MARTINA GUSI
MARTINA LONAR
MARTINA MARAVI
MARTINA ZANCHI
MARTINA ZORICA
MASAR MUHADRI
MATE BUDIMIR
MATE ULINA
MATE LIVAJI
MATE ZAKARIJA
MATEA CRLJEN
MATEA ULJAK
MATEA GRANI
MATEJ BALAKOVI
MATEJA EHULI
MATEJA GRI

1986
1966
1986
1979
1981
1978
1984
1979
1955
1943
1985
1984
1946
1992
1989
1968
1984
1987
1965
1990
1946
1977
1975
1955
1982
1995
1993
1989
1983
1975
1983
1984
1967
1983
1978
1986
1992
1991
1990
1989
1989
1988

LADIMIREVCI
STRAEMAN
KLOTAR IVANI
VUKOVAR
BIBINJE
DRVENIK
BIBINJE
SUDOVEC
JELSA
PODSTRANA
SVETI ILIJA
VARADIN
RIJEKA
BATINJANI
VIROVITICA
VRBANJA
GORNJI KUAN
IVANI-GRAD
VINKOVCI
GRUBINE
BIOGRAD NA MORU
SVETI BARTUL
TRSTENIK
SARVA
SENJ
KISTANJE
SINJ
ROGOZNICA
RIJEKA
KOMIA
ZADAR
ANDRIJAEVCI
ENKOVEC
ZADAR
POLJICA
DONJI VINJANI
SLAVONSKI BROD
ZAGREB
MAKARSKA
RETKOVCI
GLINA
KARLOVAC

1
3
1
2
2
12
1
2
1
2
1
8
2
2
1
2
1
4
5
2
4
1
3
1
1
5
1
15
14
6
1
5
1
2
7
1
3
3
2
2
2
1

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

0
3
1
1
0
1

0
2
1
1
0
1

1
2
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1

1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
1
3
1
7
8
5
0
4
0
0
4
0
1
0
0
0
0
1

1
0
0
0
6
1
1
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
1
2
1
7
10
5
1
4
0
0
2
0
3
2
0
0
0
1

1
0
0
0
6
1
2
1
0
1
2
0
0
0
0
0
1
1
0
1
4
10
4
1
2
1
2
2
0
3
2
2
0
0
1

1
1
2
1
6
1
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
3
1
4
8
4
1
0
1
0
3
0
3
2
2
0
0
1

SVIBANJ

1
2
1
1
2
2
0
1
1
2
1
6
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
3
0
4
8
4
1
0
1
2
4
0
3
3
2
0
1
1

LIPANJ

1
2
1
1
1
10
1
1
1
2
1
6
1
0
0
1
0
2
0
0
2
0
0
1
1
3
0
0
8
5
1
0
1
2
4
0
2
2
0
0
2
1

SRPANJ

1
2
1
1
1
11
0
2
1
2
1
5
1
0
0
2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
12
8
0
0
0
1
2
1
1
0
3
0
1
1
0

KOLOVOZ

1
2
1
1
1
12
0
1
1
2
1
6
1
0
0
2
0
2
3
2
3
1
3
0
0
0
0
12
0
0
0
0
1
2
3
1
0
3
0
1
1
0

RUJAN

1
2
1
2
1
12
1
1
0
2
1
5
2
0
0
2
0
2
3
2
2
1
3
0
0
4
0
12
8
0
0
0
1
2
4
1
0
3
0
2
1
0

LISTOPAD

1
0
1
2
0
1
1
1
0
2
1
4
1
0
0
2
0
2
5
2
1
1
3
0
0
0
0
11
6
0
1
0
1
1
3
1
2
3
0
0
0
0

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176

MATEJA STANOJEVI
MATEO VODOPI
MATIJA KRSNIK
MATIJA PLAZIBAT
MATIJA ZOROTI
MATJA OKLEC
MATKO ZMIJAREVI
MATO DORBOLA
MATO GRGI
MATO JUKI
MATO KAJGO
MATO KNEEVI
MATO POSAVI
MAURICIO LEGOVI
MEHMED SPAHI
MELKO ZELEN
MII KUZMANOVI
MIO PROI
MIHAEL MATI
MIHIL KAJTAZI
MIHOVIL DOMIJAN
MIJO JURAI
MIJO KRLIN-BATINA
MILAN BATINOVI
MILAN BLATNJAK
MILAN MISLOVI
MILAN OGULINAC
MILAN PETRLI
MILANA KOZJAN
MILE BARIEVI
MILE BULE
MILE KEA
MILE SOLDO
MILE STEPI
MILE ARLIJA
MILENA IRJAK
MILENA GUDELJ
MILENKO MARINOVI
MILENKO RADOEVI
MILENKO PIRANEC
MILENKO TOMII
MILENKO ZUBANOVI

1988
1992
1991
1958
1952
1970
1983
1972
1963
1977
1962
1960
1987
1985
1964
1971
1976
1958
1994
1952
1977
1955
1934
1945
1970
1968
1959
1955
1984
1965
1976
1956
1970
1961
1958
1982
1972
1956
1955
1960
1979
1963

ZABOK
STON
OROSLAVJE
STOBRE
HRVATSKA DUBICA
JELSA
PLOE
PETRINJA
EMINOVCI
BRCKOVLJANI
TUILOVI
NOVA GRADIKA
KUTINA
KATELIR
IBENIK
SUURA
ZAGREB
ZAGREB
KISTANJE
IVANI-GRAD
ZADAR
OGULIN
GORNJA BISTRA
METKOVI
SPLIT
RADOVEC POLJE
TOPOLOVAC
SISAK
SUNJA
ZADAR
SLAVONSKI BROD
DUGO SELO
ISLAM LATINSKI
ZAGREB
ZADAR
GORNJE RATANE
SPLIT
BENKOVAC
BJELOVAR
SLAKOVEC
ZAGVOZD
SLAVONSKI BROD

1
9
1
4
1
1
3
4
1
2
1
8
8
2
3
2
33
3
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
7
2
4
2
1
1
2
3
2
4
4
1
5

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

1
2
1
3
1
1
1
3
1
2
1
5
0
2
3
0
9
0
0
0
2
1
1
2
2
1
0
1
0
6
0

1
2
1
3
1
1
1
3
1
2
1
5
0
2
3
0
10
0
0
0
2
1
1
2
2
1
0
1
0
6
0

1
2
1
3
1
1
1
3
1
2
1
4
0
2
3
0
14
0
0
1
2
1
1
2
2
1
0
1
0
6
0

0
3
1
3
0
1
1
3
1
0
1
4
0
2
3
0
11
0
0
1
2
1
1
2
2
1
0
0
0
6
0

2
0
1

2
0
1

2
0
1

2
0
1

0
2
0
4
1
0

0
2
0
4
1
4

0
2
0
4
1
3

0
2
0
3
1
2

SVIBANJ

0
5
1
3
0
1
2
3
1
0
1
4
4
1
3
0
12
0
0
1
2
1
1
2
2
1
1
0
0
5
0
0
2
0
1
0
0
2
0
2
1
2

LIPANJ

0
6
1
3
0
0
1
3
1
0
1
3
4
1
3
2
12
0
0
1
2
1
1
2
2
1
1
0
0
5
2
1
2
0
0
2
0
1
0
2
1
0

SRPANJ

0
9
1
4
0
0
1
0
1
0
1
3
5
1
3
2
11
0
2
1
0
1
1
2
0
1
1
0
1
3
1
0
2
1
0
0
2
1
0
2
1
0

KOLOVOZ

0
7
1
4
0
0
2
0
1
0
0
2
6
1
3
2
13
2
2
1
2
1
0
1
2
1
1
0
1
0
1
2
0
1
0
2
3
1
4
2
1
0

RUJAN

0
0
1
4
0
0
1
0
1
0
1
2
0
1
3
0
13
2
1
1
2
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
2
2
1
0
1
2
1
4
2
1
0

LISTOPAD

0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
2
0
1
0
0
15
3
0
1
2
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
2
1
0
0
2
1
4
2
1
0

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218

MILICA KRANJC
MILIVOJ HRELJA
MILIVOJE BATKOSKI
MILORAD MIETI
MILOVAN DAVIDOVI
MILOVAN DUDI
MILJANA VINKOVI
MILJENKA PETRA KVESI
MILJENKO BAN
MILJENKO KLARI
MILJENKO STOJANOV
MILJENKO TILJARI
MIODRAG JOVANOVI
MIODRAG RADOSLOVI
MIODRAG UNI
MIONA KLISOVI
MIRA LEKO
MIRANDA ULJEVI
MIRELA ANI TARLE
MIRELA HRGOVI
MIRJANA FRANJEVI
MIRJANA GRUBAI
MIRJANA HERCEG
MIRJANA HORVAT
MIRJANA HUSAREK
MIRJANA KOREN
MIRJANA KOTROMANOVI
MIRJANA KRULJAC
MIRJANA LUKAEVI
MIRJANA LJEPOPIO
MIRJANA SREBROVI
MIRJANA KORI
MIRJANA VUKOVI
MIRKA BATUR
MIRKO BAELI
MIRKO BITANGA
MIRKO BRTAN
MIRKO FERENI
MIRKO GALI
MIRKO HERCEG
MIRKO KALAUZ
MIRKO KOZINA

1957
1949
1956
1958
1983
1976
1964
1976
1969
1949
1954
1961
1952
1967
1963
1962
1950
1983
1976
1983
1963
1967
1960
1959
1974
1971
1977
1972
1985
1967
1968
1968
1955
1958
1955
1976
1968
1963
1956
1962
1957
1954

DOBRODOL
RIJEKA
PAG
PODKILAVAC
FUNTANA
ZAGREB
KRALJEVICA
KOMIA
STRAHONINEC
IBENIK
ZAGREB
HODOAN
SPLIT
RIJEKA
VLAII
ZAGREB
ZAGREB
KNIN
ZAGREB
ZAGREB
GORNJI STUPNIK
PLOE
STARI GRABOVAC
PETLOVAC
RADOBOJ
SISAK
POTRAVLJE
DELNICE
MILANOVAC
ZATON DOLI
BIKUPCI
ZAGREB
KARLOVAC
PETRANE
GREBATICA
SPLIT
ZADAR
ZAGREB
BIKUPCI
ZAGREB
DUBROVNIK
SPLIT

2
1
9
7
2
5
1
1
1
7
1
1
1
1
1
18
1
1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
7
4
2
4
1
1
4
3
1
4
2
1
2
1
2

2
0
9
7
0
2
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
5
4
0
1
0
1
0
3
0
0
2
0
2
0
2

VELJAA

2
0
9
7
0
2
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
2
1
1
0
4
3
0
2
0
1
1
3
0
1
2
0
2
0
1

OUJAK

TRAVANJ

2
1
9
7
0
3
1
1
1
0
1
0
0
1
1
6
1
0
0
1
0
0
0
2
2
1
0
3
3
0
1
0
1
3
3
0
2
2
0
2
0
1

2
1
0
7
0
3
1
0
1
0
1
1
0
1
0
8
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
3
3
0
1
0
1
3
3
1
2
0
0
2
0
0

SVIBANJ

2
1
0
0
1
4
0
0
1
0
1
1
0
1
0
10
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
3
3
0
1
0
1
3
3
1
2
0
0
0
0
0

LIPANJ

2
1
0
0
2
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
14
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
3
0
2
0
0
1
3
3
1
2
0
0
0
0
0

SRPANJ

2
1
0
0
2
0
0
0
1
6
1
1
1
1
0
15
1
1
1
1
1
0
2
0
1
0
1
3
0
2
0
1
1
3
3
1
0
0
0
0
0
0

KOLOVOZ

2
1
0
0
2
0
0
0
1
7
1
0
1
0
0
13
0
1
1
1
1
1
2
0
1
0
1
2
0
1
0
1
0
2
3
1
0
0
1
0
1
0

RUJAN

2
0
0
0
1
0
0
0
1
7
1
0
1
0
0
11
1
1
1
1
1
1
3
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
2
3
0
2
0
1
0
1
0

LISTOPAD

2
0
0
0
0
0
0
0
1
7
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
2
0
1
0
1
2
0
0
2
1
0
3
3
1
1
0
1
0
1
0

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260

MIRKO MAAK
MIRKO MAERUH
MIRKO MATAIJA
MIRKO RADI
MIRKO RUI
MIRKO APINA
MIRKO VLAHOVI
MIRKO VRANJEEVI
MIRKO VUJICA
MIRO DODIG
MIRO GULAN
MIRO LORDANI
MIRO LOZO
MIROLJUB SPASOJEVI
MIROSLAV BALAS
MIROSLAV BOLTUI
MIROSLAV FUZUL
MIROSLAV KOSIHAJDA
MIROSLAV KOVAEVI
MIROSLAV KREZI
MIROSLAV MARELJA
MIROSLAV MATI
MIROSLAV MESARO
MIROSLAV RIS
MIROSLAV STANIN
MIROSLAV UPER
MIROSLAV TUKSAR
MIROSLAV VERI
MIROSLAV ZOVKO
MIROSLAVA RADI
MIRTA KUMI CURA
MIRTEZAN ELEZI
MIRUE SALIJI
MISLAV UZEL
MISLAV ILETI
MISLAVA IKI KULUI
MIO GLAVINI
MIO RAMI
MLADEN BORAK
MLADEN BUZOV
MLADEN CINDRI
MLADEN KARABAN

1960
1960
1961
1970
1954
1965
1955
1961
1959
1964
1961
1975
1987
1952
1962
1974
1958
1983
1957
1974
1961
1983
1953
1974
1986
1962
1985
1949
1964
1952
1986
1964
1990
1987
1969
1976
1973
1976
1962
1974
1983
1959

AKOVO
MALI ZDENCI
SROKI
BJELOVAR
RIJEKA
ZAGREB
JAKOVICI
VRBICA
OSTROVO
DRUM
ZADAR
ZAGLAV
KNIN
RIJEKA
RIJEKA
HRASTOVICA
ZADAR
PALENIK
DONJI MIHOLJAC
SESVETE
ZAGREB
SLAVONSKI BROD
SELCE
NEDELJANEC
CAREVDAR
ZAGREB
BELI MANASTIR
ZAGREB
METKOVI
PUIA
RNOVO
SPLIT
VUKOVAR
IMOTSKI
ZAGREB
MURTER
LOVORNO
VID
RADOVEC
SOLIN
BIZOVAC
BIBINJE

1
1
10
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
2
1
3
1
3
6
5
1
4
2
1
1
2
5
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
1

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

0
1
0
1
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
2
0
0
2
1
2
0
5
1
2
0
0
1
2
1
1
1
1
1

0
1
0
1
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
2
2
0
3
1
2
0
5
1
2
0
0
1
2
1
1
1
1
1

0
1
0
1
2
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
2
2
1
3
1
0
0
5
1
1
2
0
1
2
1
1
1
1
1

0
1
0
0
2
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
2
2
2
1
2
1
2
0
5
1
1
1
0
1
2
1
1
0
0
1

1
0
3
0
0
1

1
0
3
1
1
1

1
2
3
1
1
0

1
2
3
1
1
1

SVIBANJ

1
1
0
0
2
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
2
2
2
1
0
1
1
0
3
1
2
1
0
0
2
5
1
0
0
1
0
1
2
3
2
1
1

LIPANJ

SRPANJ

1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
2
2
2
0
2
1
1
0
3
1
1
1
0
0
2
0
1
0
0
1
0
1
0
3
1
0
1

KOLOVOZ

1
1
4
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
2
2
0
0
0
1
1
0
3
1
1
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
1
0
3
0
0
1

1
1
6
0
0
0
1
0
0
1
0
1
2
1
1
0
2
0
0
0
1
1
6
3
1
1
1
1
0
2
0
0
0
0
1
1
1
0
3
0
0
1

RUJAN

LISTOPAD

1
1
6
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
2
2
2
0
0
1
1
2
3
1
1
1
1
0
2
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1

1
1
10
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
2
2
2
0
0
1
0
2
3
1
0
1
1
0
2
0
0
0
0
1
0
1
0
3
0
0
1

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302

MLADEN KLEPO
MLADEN KNEEVI
MLADEN KOLI
MLADEN KOVAEVI
MLADEN KOVAI
MLADEN MARTINOVI
MLADEN MILUTIN
MLADEN NODILO
MLADEN PALENKA
MLADEN PODVOREC
MLADEN RADI
MLADEN SKORI
MLADEN IPU
MLADEN IROK
MLADEN UKI
MLADEN VUKO
MOME PAUNOVSKI
MOMIR UGH
MORENA LOZI
MORENA MADO
MRIJA TOMRECAJ
MUHAMED BONJAKOVI
MUHAMEDIN AZIRI
MUHIDIN PECI
MUZAFER MUHAREMI
NADA LATIN
NADA MARINI
NADA MEDI
NADA SIMUNOVI
NADA IVKOVI
NADAN MAROSLAVAC
NAGIB HADALI
NAKIL SELIMI
NAMIK HASIPI
NARDIN HODA
NATALI MARKOTI
NATALIJA SMOLI
NATALIJA VRANI
NATALIJA ILJAK
NATAA TEI
NAZMIJA KELJMENTI
NDERIM JAHAJ

1958
1959
1966
1960
1971
1969
1951
1966
1965
1966
1957
1969
1949
1944
1978
1960
1947
1976
1972
1992
1959
1992
1988
1940
1964
1965
1974
1970
1968
1954
1955
1955
1948
1948
1986
1972
1969
1972
1965
1983
1961
1992

KOSORE
SELINE
PRILESJE
ZAGREB
VARADIN
ZAGREB
ABORI
ZAGREB
ZAGREB
KARIVARO
BRODARICA
VALICA
ZAGREB
ZAGREB
GALIANA
PODSTRANA
KRK
ADAMOVCI
TROGIR
NOVSKA
POPOVEC
VODNJAN
BAKA
GRADAC
SLAVONSKI BROD
KARLOVAC
SLAVONSKI BROD
SIGETAC
VRBOVSKO
VUKOVAR
DONJI MIHOLJAC
METKOVI
AKOVO
PORE - PARENZO
PULA
VRGORAC
ZADAR
VUKOVINA
ZAGREB
ZAGREB
VUKOVAR
UPANJA

1
5
1
3
1
1
1
3
1
2
2
11
2
4
27
5
2
4
3
1
1
1
4
6
1
1
1
1
1
2
1
3
1
4
4
4
16
1
1
1
2
4

1
0
0
0
0
0
1
3
0
2
2
0
2
0
1
2
2
0
3
1
1
0
0
2
0
1
1
1
1
0
0
3
1
0
2
0
8
0
1
1
1
2

VELJAA

1
0
0
3
1
0
1
3
0
1
2
3
2
4
8
2
2
0
3
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
3
1
0
1
0
7
1
1
1
2
4

OUJAK

TRAVANJ

1
0
0
2
1
0
1
3
0
2
2
9
2
4
9
2
2
0
3
1
1
0
0
4
0
1
1
1
1
0
1
3
1
0
1
0
7
1
0
1
2
4

1
1
0
2
1
0
1
3
0
2
1
10
2
3
4
2
2
0
3
1
1
0
0
4
1
1
1
0
1
0
1
3
1
0
0
0
7
1
1
0
2
0

SVIBANJ

1
1
1
2
1
1
1
3
1
2
1
9
2
3
2
2
1
0
2
1
1
1
2
6
1
1
0
0
0
2
0
3
1
0
2
0
7
1
1
0
0
0

LIPANJ

SRPANJ

1
4
1
0
1
1
1
3
1
2
1
8
2
3
1
2
1
0
0
0
1
1
3
0
1
1
0
0
0
2
0
3
1
4
1
0
9
1
1
0
0
0

1
3
1
0
1
1
1
3
1
2
1
0
2
3
4
2
1
4
0
0
1
1
2
0
1
1
0
0
0
2
0
3
1
4
2
3
10
1
0
0
0
0

KOLOVOZ

0
3
1
0
1
1
1
3
1
2
1
0
2
0
16
3
1
3
0
0
1
1
3
0
1
0
0
0
0
2
0
3
1
3
2
4
11
1
0
0
0
0

RUJAN

0
3
0
0
1
1
1
3
1
2
1
0
2
3
17
1
1
3
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
2
0
3
1
0
2
4
14
0
0
0
0
0

LISTOPAD

0
3
0
0
1
1
1
0
1
2
1
0
0
3
16
4
0
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
1
0
1
0
13
0
0
0
0
0

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344

NEDELJKO PETROVI
NEDELJKO SMOLJANEC
NEDILJKO IVANOVI
NEDILJKO KATI
NEDILJKO KNEEVI
NEDILJKO VULETI
NEDJELJKO FABIJAN
NEDAT SALIJI
NELI BEZJAK
NENAD CETINJA
NENAD IRJAK
NENAD GRGURI
NENAD PREPELI
NENAD ROJNI
NENAD SAMARIJA
NENAD PAR
NERMIN LJEVAKOVI
NESET ALJI
NEVEN KEGLEVI
NEVEN LEMI
NEVEN MILOI
NEVEN PLANTAK
NEVENKA MANDI
NEVENKA MATI
NEVESTIN FEGE
NEVIO PRLOG
NIK LEKAJ
NIKI REBERSKI
NIKICA IVANOVI
NIKICA KREI
NIKICA RADI
NIKICA VIDOVI
NIKICA UPANI
NIKO AKOVI
NIKO JOZAK
NIKO PEJKOVI
NIKOLA BAJO
NIKOLA BRNADI
NIKOLA BULJEVI
NIKOLA CRNOKRAK
NIKOLA GLASNOVI
NIKOLA KLARII

1948
1972
1958
1979
1960
1969
1957
1952
1962
1972
1967
1965
1966
1974
1984
1965
1980
1969
1977
1963
1964
1979
1960
1957
1958
1972
1961
1989
1962
1963
1974
1993
1952
1951
1979
1955
1991
1981
1953
1954
1971
1976

ZAGREB
MOENEC
SPLIT
LOVRE
DUGI RAT
SPLIT
BIOGRAD NA MORU
ZAGREB
NJIVICE
ZAGREB
ZAMBRATIJA
DUGA RESA
KOPRIVNIKI IVANEC
GALIANA
IBENIK
SUTOMIICA
POPOVAA
PITOMAA
VARADIN
ZADAR
MARIJA BISTRICA
VARADIN
ZADAR
ZAGREB
GORNJI HRAAN
KOPRIVNICA
KRLJEVO
BONJACI
SUTIVAN
JAKI
SOICE
PRIVLAKA
SAMOBOR
IBENIK
BORIK
SPLIT
SLATINA
ZADAR
GRADAC
ZAGREB
KISTANJE
MAKARSKA

1
11
4
1
4
9
5
1
1
1
3
1
1
4
3
6
1
1
3
4
1
1
9
1
1
1
7
2
1
4
1
2
2
3
1
7
7
2
2
1
2
5

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

1
0
0
1
2
0
0
1
0
1

1
0
4
1
2
0
0
1
0
1

1
0
4
1
3
1
0
1
0
0

1
11
4
1
4
8
0
1
0
1

0
1

0
1

0
1

1
1

2
5
0

1
0
0

1
0
1

1
6
1

3
4
0
1
0
0
1
0
6
2
1
4
0
2
2
3
0
0
0
2

3
4
0
1
0
0
1
0
6
2
1
4
0
2
2
3
1
7
0
2

3
4
0
1
0
0
1
0
6
2
1
4
0
1
2
3
0
7
0
2

3
4
1
1
3
0
1
0
6
0
1
4
0
0
2
3
1
7
0
2

1
0
0

1
0
3

1
0
3

1
1
3

SVIBANJ

1
10
4
1
3
8
0
1
0
1
0
1
1
1
1
6
1
0
3
4
1
1
7
0
1
0
6
0
1
4
0
1
2
2
1
7
6
2
0
1
1
2

LIPANJ

SRPANJ

1
9
4
1
2
7
0
1
0
1
1
1
1
0
1
6
0
1
3
4
1
0
5
0
0
0
6
0
0
4
0
1
2
0
1
7
6
2
0
1
2
2

KOLOVOZ

1
9
4
1
2
6
2
1
1
1
0
1
1
0
1
6
0
1
3
4
0
0
3
0
0
0
7
1
1
4
0
1
2
0
1
7
5
2
2
1
2
2

1
9
0
1
2
5
2
0
1
1
3
1
1
0
1
6
0
0
3
4
0
0
2
1
0
1
7
0
0
3
1
1
2
0
1
7
6
0
2
1
2
0

RUJAN

LISTOPAD

0
0
3
1
2
0
3
0
1
0
1
1
1
3
2
6
0
1
3
4
0
0
3
1
0
1
5
0
0
3
1
1
2
0
0
6
5
2
0
1
0
1

1
0
3
1
2
0
2
0
1
0
0
1
1
2
2
6
0
1
3
4
0
0
2
1
0
1
5
0
0
3
1
1
2
0
0
6
5
0
2
1
0
1

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386

NIKOLA KOSANOVI
NIKOLA MARAS
NIKOLA MAZAREKI
NIKOLA PEZELJ
NIKOLA SUEC
NIKOLA ERBEI
NIKOLA PRAJC
NIKOLA UNDOV
NIKOLA URMANOVI
NIKOLA VITELJ
NIKOLA ULJEVI
NIKOLINA FLANJEK
NIKOLINA KLANAC
NIKOLINA MILAK
NIKOLINA PUHOVSKI
NIKOLINA VUKADIN
NOK KAJTAZI
NORBERT LAKATO
NORIS VALI
NUE MRIJAJ
OLEG MISLAV PERA
OLGA DUDA
OLIVER ANDREKI
OLIVER ALI
OLIVER IVANKOVI
ONDINA IMII
OZREN PUCARIN
PAMELA MAI
PATRIK PECOLAJ
PATRIK VLAI
PAULINA BAHOVEC
PAVAO URI
PAVO VIDOVI
PEJO ARAMBAI
PERICA DIVOVI
PERO ALAGUI
PERO BRKI
PERO MILO
PERO SINOVI
PERO UVAKA
PERO VUJII
PETAR ANDRIJEVI

1967
1975
1971
1980
1961
1956
1987
1960
1982
1987
1987
1985
1987
1991
1984
1990
1960
1979
1960
1971
1956
1950
1977
1980
1974
1969
1960
1992
1979
1982
1976
1986
1977
1960
1964
1964
1969
1952
1962
1980
1965
1950

PRIVLAKA
GOSPI
KISTANJE
GOSPI
ZAGREB
KEINCI
SLAVONSKI BROD
KNIN
ZAGREB
STARIGRAD
SPLIT
ZADAR
VINKOVCI
UMETLICA
DONJA STUBICA
LUPOGLAV
ZADAR
POBRI
ZADAR
ZADAR
GRBE
KRAS
LOPAR
POEGA
ZAGREB
UBA
KUTINA
ZAGREB
CAVTAT
TRGET
ZAGREB
KISTANJE
AKOVO
GORNJA VRBA
GLINA
ZAPREI
ZAGREB
SLAVONSKI BROD
PODSTRANA
STUPOVAA
DUBROVNIK
STRIZIVOJNA

1
2
4
1
2
1
5
4
2
2
1
1
2
2
1
2
1
1
5
7
1
1
19
1
2
2
2
4
8
7
1
1
3
3
19
1
1
3
1
4
10
4

1
1
0
1
2
0
0
2
1
0
0
1
2
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
10
4

VELJAA

1
1
0
1
2
0
0
1
1
0
0
1
2
1
0
2
0
0
4
4
0
0
0
0
1
0
0
4
7
0
1
0
3
3
0
0
0
0
1
0
10
4

OUJAK

1
1
0
1
2
1
0
2
2
1
0
1
2
1
0
2
0
1
4
4
0
1
0
0
1
0
0
4
7
0
1
0
3
3
0
0
0
3
1
0
10
3

TRAVANJ

1
1
0
0
2
1
0
2
2
1
0
1
2
2
0
2
0
1
4
7
0
1
0
1
1
2
0
3
7
0
1
0
3
2
0
1
0
3
1
0
10
3

SVIBANJ

1
1
0
1
0
1
0
2
1
1
0
1
2
1
0
2
0
1
4
4
0
1
11
1
1
2
0
3
0
0
1
1
2
2
0
1
1
3
1
0
9
3

LIPANJ

1
1
0
1
0
1
5
2
1
1
0
1
2
1
1
0
0
1
4
0
0
0
14
1
1
2
0
2
0
0
1
1
2
2
0
1
1
3
1
3
10
3

SRPANJ

1
1
4
1
0
1
5
3
1
1
0
1
2
1
1
0
0
1
3
0
1
0
16
1
0
0
2
1
0
5
1
1
0
2
0
1
1
3
1
3
6
3

KOLOVOZ

1
1
2
1
0
1
5
3
0
2
1
1
2
1
1
0
1
0
3
0
1
1
16
1
0
0
2
1
0
5
1
1
0
0
19
1
1
3
1
4
6
3

RUJAN

1
1
2
1
0
1
4
0
0
2
1
1
2
2
1
0
1
0
3
0
1
0
16
1
1
2
2
0
0
7
1
0
1
0
19
1
0
3
1
4
6
3

LISTOPAD

1
1
0
1
0
1
3
0
0
2
1
1
2
2
0
0
1
0
4
0
1
0
6
1
1
0
2
0
0
6
1
0
1
0
19
1
0
2
1
3
2
3

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428

PETAR IVANI
PETAR KOMI
PETAR MAZALOVI
PETAR PEA
PETAR PIKOVI
PETAR PRPI
PETAR SILI
PETAR AREVI
PETAR VUKSAN
PETRICA BREKALO
PETRIT LEKAJ
PJETAR KIRA
PLAMENKA BUDEA
PREDRAG CRNOBRNJA
PREDRAG RUBI
PREDRAG SREN
PREDRAG VOJVODI
PRENA PREKPALAJ
RADAN PEKERA
RADE KNEEVI
RADISLAV ULJAK
RADOJE PETKOVI
RADOVAN RAJNOVI
RADOVAN SMREKAR
RAFAEL DOMIKA
RAHMAN RUITI
RAMIZ STAJKI
RANKO NJEGOVAN
RATKO UHNIL
RATKO VLAI
REFET LUTVIJI
RENATA BATAKOVI
RENATA JUKO
RENATO BOAK
RENATO PUAR
RENATO RADOEVI
RENATO VRBAN
REAT QENAJ
REZAK BEIRI
RIANA MESI
RIFET ALITI
RIKARD TOSI

1956
1951
1964
1980
1956
1981
1956
1960
1979
1968
1974
1965
1951
1966
1965
1962
1982
1966
1975
1961
1956
1955
1965
1974
1972
1950
1959
1954
1976
1979
1949
1972
1988
1967
1966
1982
1969
1964
1939
1988
1974
1955

ZAGREB
VUKOVAR
NOVALJA
KRIP
ZAGREB
KRALJEVICA
VARADIN
METKOVI
OPOT
SPLIT
MARINA
ZAGREB
SPLIT
POPOVAA
NOVI VINODOLSKI
BLATO
OSIJEK
ZEMUNIK DONJI
KUTINA
SUHOVARE
BIOGRAD NA MORU
KASTAV
BROD MORAVICE
PRISTAVA KRAPINSKA
RIJEKA
PORE - PARENZO
POEGA
SPLIT
DARUVAR
SPLIT
ZAGREB
OPATOVAC
VRGORAC
ZAGREB
MALI MIHALJEVEC
BEDNJA
ZAGREB
ZAGREB
ZADAR
VARADIN
POEGA
ROVINJ

1
1
1
3
3
1
4
2
3
4
3
2
1
2
2
1
42
10
1
2
6
7
5
2
1
6
9
3
8
1
1
1
3
2
2
1
3
8
2
1
1
3

0
1
1
0
0
1
0
0
0
3
1
1
0
2
0
1
0
7
1
2
0
5
0
2
1
0
0
0
5
0
1
1
0
2
0
1
0
8
2
1
1
0

VELJAA

1
1
1
0
0
1
0
0
0
2
1
1
1
2
0
1
0
7
1
2
0
3
0
2
1
0
1
0
4
0
1
1
0
2
2
1
3
7
2
1
1
2

OUJAK

1
1
1
0
0
1
0
0
0
2
1
1
1
2
0
1
34
7
1
2
0
3
0
1
1
0
8
0
4
0
1
1
0
2
2
1
3
7
2
1
1
2

TRAVANJ

1
1
1
0
0
1
0
0
0
3
0
1
1
2
1
1
32
7
1
2
0
3
0
1
1
0
4
1
4
1
1
0
0
2
2
1
2
7
0
1
1
2

SVIBANJ

1
1
0
0
3
1
0
0
2
3
1
1
1
2
1
1
22
0
1
2
3
3
0
1
1
2
5
3
3
1
1
1
0
2
2
1
2
7
0
1
1
1

LIPANJ

1
1
1
0
3
1
0
2
2
1
3
2
1
2
1
1
22
7
1
2
3
2
0
0
1
6
0
3
0
1
1
1
0
2
2
1
1
7
0
1
1
2

SRPANJ

1
1
0
0
3
1
0
2
2
1
3
2
1
2
1
1
12
6
1
2
2
6
4
0
1
6
0
3
0
1
1
1
0
2
2
1
1
6
0
1
1
2

KOLOVOZ

0
1
0
3
3
1
2
2
0
1
1
2
1
2
1
0
3
6
1
2
5
6
4
0
1
6
0
3
0
1
1
1
2
2
2
1
0
7
0
1
1
2

RUJAN

LISTOPAD

0
1
0
2
3
1
2
2
0
1
0
2
1
2
1
0
0
4
1
2
4
6
4
0
1
6
0
3
0
1
1
0
1
2
2
1
0
6
0
1
1
2

0
1
0
2
3
1
4
2
0
1
1
2
1
2
2
0
0
4
0
2
4
3
4
0
1
0
0
3
0
1
1
0
1
2
2
1
1
6
0
1
1
0

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470

RITA KOLJNREKAJ
ROBERT BORI
ROBERT CRNKOVI
ROBERT ULIG
ROBERT GRUBII
ROBERT HRELJA
ROBERT JAKOLI
ROBERT KOMADINA
ROBERT MIKULII
ROBERT MUAJ
ROBERT PALI
ROBERT PREDOVAN
ROBERT PULIN
ROBERT RADULOVI
ROBERT SUI
ROBERT VEGRIN
ROBERTA CEROVEC
ROBERTO JURII
ROBERTO PRELOGAR
ROBERTO RADIN
ROKO MINGA
ROMAN ELI
ROMAN KAUZLARI
ROMANA BARII
ROMANA SEMENI
ROMANINO BALANZIN
ROMANO NIKI
ROSA KARDUM
ROZA PAVLOVI
ROZALIJA BALJA
RUDOLLF KAJTAZI
RUA OLAK
RUA IROK
RUA ZIRDUM
RUICA URKIN
RUICA FUMI
RUICA RUBELJ
SABINA LJEVAKOVI
SABRIJE ZYMI
SADIKA PAALI
SAFET SULEJMAN
SALIH KRUKO

1981
1992
1977
1975
1971
1966
1974
1969
1955
1970
1979
1971
1959
1958
1972
1956
1976
1969
1967
1972
1982
1966
1963
1960
1971
1967
1993
1953
1958
1989
1979
1982
1946
1945
1970
1973
1982
1983
1965
1957
1966
1962

IBENIK
BRINJE
POEGA
STUBIKA SLATINA
DUBRAVA KOD IBENIKA
PULA
POPOVEC
RIJEKA
BUJE
PIROVAC
ZAGREB
ZADAR
VINJAN
ZAGREB
AKOVO
LUICE
AKOVEC
DRENJE
ZAMBRATIJA
BUINIJA
PRIVLAKA
BRELA
DELNICE
KATEL GOMILICA
SVETA NEDELJA
JURICANI
ZADAR
OPOT
ZAGREB
ZAGREB
ZADAR
ZAGREB
ZAGREB
CERNA
PALOVEC
SESVETE
ZAGREB
POPOVAA
POEGA
SISAK
MLADENII
SILBA

6
2
1
1
7
1
1
5
2
13
8
1
1
5
5
2
5
2
3
2
3
4
1
2
3
1
4
1
1
1
3
1
1
3
9
1
4
4
5
2
1
7

4
2
1
0
0
1
1
4
0
0
0
0
0
2
1
2
1
0
0
2
1
2
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
4
3
0
2
1
0

VELJAA

4
1
1
0
0
1
1
4
2
0
0
0
0
2
3
0
3
0
0
2
2
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
4
3
0
2
1
0

OUJAK

TRAVANJ

5
1
1
1
7
1
1
3
2
0
0
0
0
2
3
2
1
0
3
2
2
1
1
2
0
0
2
0
1
1
1
0
1
2
0
1
4
3
0
2
1
0

6
1
1
1
7
1
1
2
1
2
0
0
0
2
3
2
1
0
3
2
2
2
1
1
2
0
0
0
1
1
0
0
1
2
0
1
4
3
0
1
0
0

SVIBANJ

4
1
1
1
7
1
1
0
1
3
0
0
1
2
3
2
2
0
3
2
2
3
1
1
2
0
2
1
1
1
2
0
1
3
0
1
0
2
0
0
0
0

LIPANJ

SRPANJ

0
1
1
1
7
1
1
0
0
3
0
1
1
5
4
2
1
0
0
1
1
3
1
1
2
0
2
1
1
1
0
0
0
2
0
1
0
1
3
0
0
7

0
1
1
1
7
1
1
0
0
13
5
1
1
2
4
2
1
1
0
1
1
3
1
1
3
1
3
1
0
1
0
0
0
2
0
1
0
1
3
0
0
7

KOLOVOZ

0
1
1
1
7
1
1
0
0
13
7
1
1
2
3
2
0
2
0
1
1
3
1
1
2
1
2
1
0
1
3
1
0
2
9
1
0
1
1
0
0
7

RUJAN

LISTOPAD

0
1
1
1
7
1
1
0
0
0
7
1
1
2
3
2
0
2
0
1
2
3
0
1
2
1
2
0
0
1
3
1
0
2
9
1
0
1
3
0
0
7

0
1
1
1
7
1
1
0
0
0
7
0
1
2
3
2
0
2
0
1
2
3
0
1
2
1
1
0
0
1
3
1
0
2
2
1
0
1
0
0
0
7

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512

SAMIL BUREJI
SANDRA DOMAINOVI
SANDRA MODRUAN
SANDRA TRK
SANDRA TOMLJANOVI
SANDRO IKOVI
SANJA BIANI
SANJA DELIIMUNOVI
SANJA JAKUPEC
SANJA JELI
SANJA KOMI
SANJA KOSI
SANJA MAMI
SANJA MILKOVI
SANJA MLINARI
SANJA VANDEKAR
SARA BENI
SAA GRGURI
SAA KALANJ
SAA MIKLOI
SAA OLTI
SAA TEMBERGER
SAA TROMAJER
SAA VRBAT
SAA ZEKANOVI
SAA ZORICA
SAENKA SUBAI
SAVO PLAVI
SEAD TABAKOVI
SEBASTIJAN BALAI
SEBASTIJAN IBARI
SENAD OSMI
SHADAN KRASNIQI
SHKELZEN MALOKU
SHURETE OAJ
SILVANA SKLIZOVI
SILVANO MILOTI
SILVANO UFI
SILVIJA BONDI
SILVIJA GODINI
SILVIO JURAVI
SILVIO VIDOVI

1966
1979
1980
1991
1970
1963
1970
1974
1969
1972
1987
1982
1971
1974
1984
1968
1990
1970
1982
1984
1973
1980
1967
1970
1977
1972
1984
1980
1948
1979
1954
1967
1979
1962
1969
1971
1962
1957
1982
1970
1959
1972

JAKOVLJE
VINKOVCI
PULA
SABORSKO
VIKOVO
ROVINJ
ZAGREB
ZAGREB
ZAGREB
ZAGREB
ZAGREB
IVANOVEC
OSIJEK
DARUVAR
ZAGREB
SAMOBOR
DAVOR
RIJEKA
MALI LOINJ
KOPRIVNICA
SLATINA
VELI BRGUD
UNSKI
ZAGREB
VUKOVAR
SLAVONSKI BROD
ZADAR
NOVAKI
ZAGREB
BIZOVAC
ZAGREB
PETRAA
ZAGREB
ZAGREB
DONJI MIHOLJAC
RAKITOVICA
MILOTSKI BREG
ZABREANI
DRAMALJ
POVILE
PULA
IRJE

5
1
1
3
1
4
1
1
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
3
6
1
7
3
1
4
3
1
3
5
3
1
1
1
1
2
8

5
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
2
4
1
0
0
0
3
3
1
2
0
2
0
0
0
0
2
0

VELJAA

4
1
0
3
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
2
3
1
6
0
0
3
3
0
2
0
2
0
0
0
0
1
0

OUJAK

TRAVANJ

5
1
0
3
0
0
1
1
2
1
0
2
0
0
1
1
0
1
2
1
0
1
1
0
2
3
1
7
0
0
3
3
1
2
4
3
0
0
0
0
1
4

5
1
0
3
0
1
1
1
2
1
0
3
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
2
4
1
6
0
1
3
3
1
2
4
2
0
0
0
0
1
3

SVIBANJ

5
0
0
3
0
1
1
1
3
1
1
3
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
2
3
1
6
3
1
3
3
1
2
4
3
0
0
1
1
1
4

LIPANJ

SRPANJ

5
0
0
0
0
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
0
6
3
1
0
3
0
2
4
3
1
0
1
1
1
6

KOLOVOZ

5
0
0
0
1
3
0
1
2
1
1
2
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
2
0
0
6
3
1
3
3
1
3
5
3
1
1
1
1
1
5

5
0
1
0
1
4
0
1
2
0
1
2
1
1
1
0
1
1
0
0
2
1
0
0
3
0
0
6
2
1
3
3
1
2
4
3
1
1
1
1
1
5

RUJAN

LISTOPAD

5
0
1
0
1
3
0
1
2
0
1
2
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
2
0
3
3
1
2
4
3
0
1
1
1
1
4

0
0
1
0
1
0
0
1
3
0
1
2
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
2
0
4
3
1
2
4
3
0
1
0
1
1
2

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554

SIMEON KOSTRENI
SINAP HODA
SINIA BIRI
SINIA BII
SINIA DRAGIEVI
SINIA FILIPOVI
SINIA HALAEK
SINIA MAMUZA
SINIA MARII
SINIA RADETI
SINIA VISKOVI
SINIA VRBANEC
SLAANA MILIVOJEVI
SLAANA NOVAK
SLAVEN DMITROVI
SLAVEN MOGUAR
SLAVEN TOI
SLAVICA MIETI
SLAVICA MILANOVI
SLAVKA EMEDINOVSKI
SLAVKO BILANDIJA
SLAVKO BLAKOVI
SLAVKO DUBRAVAC
SLAVKO JAKUPEC
SLAVKO JAMBRIAK
SLAVKO KATALENI
SLAVKO OJAT
SLOBODAN ALEKSI
SLOBODAN CURA
SLOBODAN MILOJEVI
SLOBODAN STIJI
SMAJO ZUKANI
SMILAN GUSI
SMILJANA BLAEK
SNEANA GARBIN
SNEANA LAMEI
SNJEANA GOLUB
SNJEANA HALAMBEK
SNJEANA JOSIPOVI
SNJEANA KRAPLJAN
SNJEANA KRINJAK
SNJEANA LAZI

1974
1965
1977
1975
1959
1968
1964
1968
1980
1946
1980
1976
1987
1980
1949
1968
1967
1965
1980
1955
1955
1960
1975
1957
1963
1957
1989
1979
1953
1958
1956
1960
1976
1965
1959
1964
1968
1963
1966
1974
1969
1973

CRIKVENICA
VREARI
LEKENIK
ZAGREB
NEREIA
KORIJA
NOVOSELEC
ZAGREB
IVANI-GRAD
IBENIK
GDINJ
BREZJE
ZAGREB
STARI SLATINIK
ZADAR
OSIJEK
ZADAR
PODKILAVAC
GLAVICE
NOVA GRADIKA
SLAVONSKI BROD
PULA
PREVRAC
PITOMAA
VRBOVEC
VARADINSKE TOPLICE
VESELA
BOROVO
KORULA
NOVA GRADIKA
DALJ
SLAVONSKI BROD
ZAGREB
KOPRIVNICA
ROVINJ
ZAGREB
ZAGREB
ZAGREB
SESVETE
REME
DRUBINEC
NAICE

1
1
10
2
1
4
2
1
1
2
4
4
8
3
1
2
4
2
3
1
1
1
2
2
1
2
3
19
2
1
1
8
2
13
1
7
3
1
3
1
5
1

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

1
1
0
0
0
0
2
0
0
2
0
3
7
0
0
0
3
2
1
0
0
1
2
2
1
0
3
0
2
1
1

1
1
0
0
1
0
2
1
0
2
0
3
7
1
1
0
3
2
1
0
0
1
2
2
1
2
3
0
2
1
1

1
1
9
2
1
0
2
1
0
2
0
0
7
1
1
2
3
2
0
0
0
1
2
2
1
2
3
16
2
1
1

0
1
7
2
1
1
2
1
0
0
0
3
7
1
1
1
2
2
1
0
0
1
1
2
1
2
0
10
2
0
1

2
12
0
5
1
1
3
0
4
1

2
12
0
5
1
1
0
0
4
1

2
12
0
4
1
1
2
0
4
1

0
12
0
4
1
1
1
0
4
1

SVIBANJ

0
1
7
2
1
2
2
0
0
0
0
3
8
1
1
1
2
2
1
0
0
1
1
1
1
2
3
10
2
0
1
0
0
11
0
2
1
1
2
0
4
1

LIPANJ

0
1
0
2
1
1
2
0
0
0
3
3
0
1
1
1
0
2
1
0
0
1
1
1
1
2
3
0
0
0
0
0
0
12
1
3
0
1
2
0
4
1

SRPANJ

0
1
0
2
1
2
2
0
1
0
3
3
0
0
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
0
0
0
0
8
0
12
1
3
0
1
2
0
4
1

KOLOVOZ

0
0
0
2
1
2
2
0
1
0
3
4
0
1
1
1
0
2
0
1
1
1
1
1
0
2
3
0
0
0
0
8
0
0
1
4
0
1
2
1
5
1

RUJAN

LISTOPAD

0
1
0
2
1
0
2
0
1
0
3
4
0
1
1
1
0
2
0
1
1
1
1
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
1
2
1
5
1

0
1
0
0
1
0
2
0
1
0
4
4
0
1
1
1
0
2
0
0
1
1
1
0
0
2
3
0
0
0
0
4
0
0
0
3
0
1
2
1
5
1

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596

SNJEANA LONAR
SNJEANA MIKOVI
SNJEANA MULAC
SNJEANA PALOKAJ
SNJEANA PAVLOVI
SNJEANA REP
SONJA PRGIN
SPOMENKA UGI
SRAN ARI
SREKO GABAJ
STANA GOLOMEI
STANKO MIKULI
STANKO SOLDATOVI
STIPAN KASELJ
STIPAN TEKLI
STIPE LOVRI
STIPE SLAVICA
STIPE TOMII
STIPICA AKRAP
STJEPAN BUDIMIR
STJEPAN CUKINA
STJEPAN DOROTI
STJEPAN FIJAN
STJEPAN JERNEI
STJEPAN KOLARI
STJEPAN KRALJ
STJEPAN MARTAN
STJEPAN MISBRENER
STJEPAN PAVII
STJEPAN PLANTAK
STJEPAN PUGAR
STJEPAN STUDAK
STJEPAN KRNJUG
STJEPAN UTI
SUAD HALILOVI
SUAD PERVI
SUNICA GAPI
SUZANA DRAGOVINA
SUZANA DUJMI
SUZANA GRUBII
SUZANA HORINEK
SUZANA HRESTAK

1967
1979
1970
1969
1986
1960
1962
1967
1981
1953
1990
1956
1966
1978
1960
1952
1964
1985
1952
1982
1966
1946
1950
1953
1951
1955
1969
1941
1974
1968
1955
1957
1967
1961
1960
1966
1976
1968
1970
1960
1977
1979

SAMOBOR
ZAGREB
MARINII
PRIDRAGA
MARIJA BISTRICA
ZAGREB
PRIMOTEN BURNJI
ZAGREB
TENJA
AKOVEC
KISTANJE
TRNOVEC
ZAGREB
JEEVI
SESVETE
SPLIT
IBENIK
ZEMUNIK DONJI
ZAGREB
ZADAR
SLAPNO
SVETI IVAN ZELINA
ZAPREI
MALI LOINJ
HRASTJE PLEIVIKO
PUHOVO
SELNIK
ZAGREB
ZLOBIN
ZAVRJE PODBELSKO
MAJUREC
DONJA PUA
CIGROVEC
STUBIKE TOPLICE
SLAVONSKI BROD
PULA
DRAGANI
VINE
PULA
RIJEKA
PETRINJA
ZADAR

3
1
2
2
2
1
1
1
2
14
1
10
3
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1
1
2
1
3
1
2
1
3
1
2
1
1
1
1
2

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

3
1
2
2
1
1

3
1
0
2
1
1

2
1
2
2
1
1

2
1
0
2
1
0

0
1
0
0
10
3
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
4
0
1
1
0
0
3
1
1
0
3
1
0
1
1
1
0
0

0
0
0
0
10
3
1
0
2
1
0
1
0
0
1
0
1
4
0
1
1
0
1
3
1
1
1
3
1
0
1
1
1
1
0

1
1
0
0
9
3
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
4
0
1
1
0
1
3
0
1
1
2
1
0
1
1
1
1
0

0
0
0
0
9
0
0
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
2
0
1
1
0
0
3
1
2
1
0
1
0
0
1
1
1
0

SVIBANJ

2
1
2
2
2
1
1
0
0
0
0
8
0
0
1
2
1
1
1
1
2
0
1
1
2
0
1
1
0
1
3
1
2
1
0
1
0
1
0
0
0
0

LIPANJ

2
1
2
2
1
0
1
0
0
11
0
8
0
0
1
2
1
1
0
1
2
0
1
1
2
0
1
1
0
0
3
1
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0

SRPANJ

2
1
1
1
0
0
0
1
0
10
0
8
0
0
1
2
1
1
0
1
2
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
2
1
0
0
1
0
0
1
0
2

KOLOVOZ

2
1
0
1
0
0
0
1
2
10
1
8
0
0
1
2
1
1
0
1
2
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
2
1
0
0
2
0
0
1
0
2

RUJAN

LISTOPAD

2
1
1
1
0
0
1
1
2
5
1
8
0
0
1
2
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
2
1
0
0
2
0
0
1
0
2

2
1
0
1
0
0
0
1
1
7
1
8
0
0
1
2
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
1
0
2

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638

SUZANA JAO
SUZANA MARASOVI
SUZANA ODRLJIN
SVETLANA AINI
SVJETLANA KRI
ANDOR KOVA
EFIKA HODI
IME BII
IME MILETI
IMUN MATI
OIP AJRULI
TEFAN PLANINC
TEFANIJA NOVOSEL
TEFICA OREKOVI
UURI MARTINAJ
TAMARA DIVJAK HUSI
TAMARA SEMENI
TANJA BEI
TANJA KOZINA
TATJANA BENI
TATJANA PERETIN
TATJANA-NIKOLINA UEK
TEA IVI
TEO VUKOVI
TEREZA MILKOVI
TESA BRTAN
THOMAS KRIZE VULIN
TICIJANO BERI
TIHANA UDINA
TIHOMIR BISTRIKI
TIHOMIR URAS
TIHOMIR PAVUNI
TIHOMIR VLAI
TOMA BERII
TOMICA IVANUA
TOMISLAV BELUI
TOMISLAV BILI
TOMISLAV BLAEVI
TOMISLAV BORAS
TOMISLAV BOI
TOMISLAV BULJANOVI
TOMISLAV EH

1968
1968
1986
1958
1975
1975
1965
1977
1983
1963
1976
1954
1951
1974
1959
1987
1975
1974
1977
1977
1974
1977
1985
1960
1985
1984
1967
1969
1985
1963
1969
1973
1968
1965
1981
1979
1960
1989
1973
1979
1972
1969

REETARI
DUGOPOLJE
KOUTE
ROVINJ
ZAGREB
KOTLINA
PULA
SUKOAN
ZADAR
ZAGREB
ZAGREB
VUKOVO SELO
ZAGREB
NEBOJAN
KARLOVAC
ZAGREB
RIJEKA
ROVINJ
DUMOVEC
KARLOVAC
KARLOVAC
POLJE KRAPINSKO
IBENIK
SPLIT
TINJ
AKOVO
KUKLJICA
BRII
STARI GRABOVAC
ITOMIR
GRAEC
PRUGOVAC
DONJI VINJANI
KISTANJE
PRETETINEC
STARO IE
VELIKO POLJE
ZAGREB
STARI MIKANOVCI
ANDRIJAEVCI
PAG
SISAK

2
1
5
2
1
1
6
1
17
3
2
7
1
1
29
3
1
5
1
3
9
1
4
1
1
1
3
1
2
2
2
4
1
1
4
1
5
2
1
9
5
1

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

2
1
0

2
1
0

2
1
4

2
1
3

0
0
5
1
1
2
0
0
1
1
0
0
0
0
1
2
5
1
2
0
1
1
3
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
2
0
4
0
0

0
0
5
1
4
2
0
0
1
1
0
0
0
0
1
2
5
1
3
1
1
1
3
0
0
0
0
2
1
0
4
0
0
2
0
5
0
1

0
0
4
1
6
2
2
0
1
1
0
0
0
0
1
2
5
1
2
1
1
1
2
0
0
0
0
2
1
0
4
0
0
2
1
5
0
1

0
0
3
1
6
2
2
7
1
1
18
0
0
0
1
2
2
1
3
1
1
1
2
1
1
0
2
2
1
0
4
0
3
0
1
8
0
1

SVIBANJ

2
1
3
0
1
0
3
1
5
1
2
6
1
1
15
0
0
0
1
2
0
1
3
1
1
1
2
1
2
0
2
0
1
0
4
0
3
0
1
7
0
1

LIPANJ

2
1
3
2
1
0
1
1
7
1
2
6
1
0
14
0
0
3
1
2
0
1
3
1
1
1
2
1
2
0
2
1
1
1
4
0
2
0
1
8
2
1

SRPANJ

2
1
2
2
1
0
1
1
0
1
2
5
1
0
14
3
1
3
1
2
1
1
3
1
1
0
2
1
0
0
2
1
0
1
4
1
2
0
0
6
5
0

KOLOVOZ

2
1
2
0
1
1
1
1
8
1
2
5
1
0
16
3
1
3
1
2
2
1
3
1
0
0
2
1
0
2
2
1
0
1
4
1
2
0
0
0
5
0

RUJAN

2
1
0
2
1
1
1
1
16
1
2
0
1
0
15
3
1
3
1
1
0
1
3
1
0
0
2
1
0
1
2
1
0
0
4
1
1
2
0
0
3
0

LISTOPAD

2
1
0
2
1
1
1
1
0
2
2
0
1
0
16
2
0
5
1
0
4
1
3
1
0
0
2
1
0
1
2
2
0
0
4
0
3
0
0
0
0
0

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680

TOMISLAV EPURAN
TOMISLAV OP
TOMISLAV DEMO
TOMISLAV DORI
TOMISLAV DALTO
TOMISLAV ERDEG
TOMISLAV HERMEEC
TOMISLAV IGREC
TOMISLAV JURNEKA
TOMISLAV KLARI
TOMISLAV KODOMAN
TOMISLAV KOVRE
TOMISLAV KRUL
TOMISLAV KULE
TOMISLAV LIPOVAC
TOMISLAV LISICA
TOMISLAV MAREVI
TOMISLAV MARTINEVI
TOMISLAV NOVAK
TOMISLAV OROLI
TOMISLAV POSTRUIN
TOMISLAV RADICA
TOMISLAV RAJI
TOMISLAV SINKOVI
TOMISLAV STRIAK
TOMISLAV IMI
TOMISLAV POLJARI
TOMISLAV TOMLJANOVI
TOMISLAV ZEMAN
TOMISLAV ZORI
TOMISLAV AKMAN
TOMO ILII
TON MARKU
TONI OREB
TONI VRDOLJAK
TONI ROSSO
TONI IMIEV
TONIO POPOVI
TUN KAJZOGAJ
TUSH TUSHAJ
UBAVKA AUEVI
UKE NIKOLLA

1976
1977
1968
1990
1992
1985
1974
1974
1959
1978
1978
1956
1961
1980
1990
1983
1979
1986
1985
1985
1973
1979
1980
1979
1978
1991
1959
1975
1978
1978
1977
1975
1957
1950
1965
1976
1985
1971
1955
1969
1961
1954

GORNJE MRZLO POLJE M


VARADIN
SIKOVO
VOIN
VINKOVCI
EPIN
ERJAVINEC
SPLIT
PLETERNICA
SLAVONSKI BROD
GARIN
CERNIK
RIJEKA
SESVETE
NOVO SELO PALANJEKO
BIBINJE
STAEVICA
PARUEVAC
NEDELIE
VINKOVCI
ZAGREB
SPLIT
ZAGREB
POLICE
NOVAKI BISTRANSKI
BRESTAA
GORICA VALPOVAKA
ZAGREB
DOLCI
ZAGREB
AINOVEC
KAPELA DVOR
RIJEKA
VELA LUKA
SPLIT
HVAR
ZADAR
DUGI RAT
PAKRAC
LOVRAN
ZAGREB
PETRINJA

1
1
1
1
2
2
3
2
3
1
1
1
1
2
1
4
9
1
4
1
11
2
1
3
4
1
1
10
2
1
2
2
5
2
1
5
8
1
3
7
6
2

1
0
0
0
0
0
2
0
3
0
0
0
1
0
1
0
9
1
0
1
4
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
2
3
0
0
1
2
0
3
5
0
0

VELJAA

1
0
1
0
0
0
2
0
1
1
0
0
1
1
1
0
9
1
0
1
10
1
1
0
4
0
1
0
0
0
1
2
1
0
0
1
2
1
3
5
0
0

OUJAK

1
0
1
0
0
0
2
0
1
1
0
0
1
1
1
1
9
1
0
1
10
1
1
0
4
0
1
0
0
0
1
2
1
0
0
1
2
1
2
5
0
1

TRAVANJ

1
0
1
0
0
1
2
0
1
1
0
0
1
1
1
1
8
1
0
1
11
1
0
3
4
0
1
3
0
1
1
2
0
0
1
1
3
1
2
7
0
2

SVIBANJ

0
1
1
0
2
1
2
0
1
1
0
0
1
1
1
1
8
1
0
1
11
2
0
3
1
0
0
3
0
1
1
2
3
1
1
3
6
1
2
0
2
2

LIPANJ

0
1
0
0
1
1
2
2
0
1
0
0
1
2
1
1
8
1
2
1
11
1
0
3
0
0
0
3
0
1
1
2
4
2
1
4
3
1
2
0
5
2

SRPANJ

0
1
1
1
1
1
2
2
0
1
0
1
1
2
1
0
0
1
3
1
11
0
0
0
0
1
0
5
2
1
1
2
0
1
1
0
3
1
2
0
4
2

KOLOVOZ

0
1
1
1
0
1
2
2
0
1
1
1
1
2
1
1
0
1
4
1
11
0
0
0
0
1
0
3
2
0
1
0
0
0
1
0
4
1
2
0
4
2

RUJAN

0
1
1
1
0
2
2
2
0
0
1
1
1
2
1
4
0
1
2
1
11
0
0
0
0
1
0
4
2
0
1
0
0
1
1
5
4
1
2
0
5
2

LISTOPAD

0
0
1
0
0
1
2
2
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
8
0
0
0
0
0
0
4
0
0
1
0
0
0
1
3
4
1
2
0
4
2

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722

UNGAR PALI
URHAN ZEIRI
VALENT NEMEC
VALENTIN VRAI
VALENTINA BEZAK
VALENTINA PREKPALAJ
VALENTINA TOMAKI
VALENTINA VUKOVI
VALTER CEROVAC
VANELA VUILOVSKI
VANJA FRANI
VANJA JURJEVI
VANJA PUELJA
VANJA SCHWALBA
VEDRAN KLOBAS
VEDRAN MARTI
VEDRAN MATANI
VEDRAN NEVEANIN
VEDRAN PETRII
VEDRAN SARKOTI
VEDRANA LJUBII
VEDRANKA PETROVI
VELJKO RAMLJAK
VERA BUREK
VERA DOLI
VERA FODOR
VERA JELI
VERA MRNJEC
VERICA KNTTIG
VERONIKA TRGOVI
VESELA MIKI
VESNA BUKVI
VESNA CINDRI
VESNA APALIJA
VESNA GOLUBI
VESNA HORVAT
VESNA MRAVUNAC
VESNA SUNJEVI
VESNA IPEK
VESNA TVRDINI
VESNA VLAHOVI
VESNA VOJNOV

1968
1978
1962
1950
1975
1994
1993
1978
1959
1981
1947
1946
1967
1963
1979
1982
1987
1959
1980
1972
1966
1971
1959
1958
1968
1960
1957
1976
1954
1956
1968
1956
1980
1983
1952
1977
1959
1952
1955
1966
1965
1975

NOVALJA
TOPUSKO
KAMENICA
DONJI KRALJEVEC
PAVLOVEC ZABOKI
REPUNICA
CRIKVENICA
SAMOBOR
KRBAVII
VALPOVO
ZAGREB
ZEEVO ROGOZNIKO
SIVERI
SARONI
BRGUDAC
RIJEKA
STARI MIKANOVCI
SPLIT
DONJI MIHOLJAC
POPOVAA
ZAGREB
PERUI
ZAGREB
KLADJE
BANIEVAC
SILBA
BELIE
NOVA GRADIKA
VINKOVCI
DUGA RESA
ZADAR
AKOVO
OTOAC
SPLIT
PAG
SESVETE
VUKOVAR
ZAGREB
KOPRIVNICA
KARLOVAC
DONJI MACELJ
RIJEKA

2
2
1
2
2
5
1
2
1
4
1
3
4
1
1
3
3
11
1
8
2
1
4
2
1
2
4
2
2
1
2
2
1
3
5
1
3
2
1
1
3
1

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

1
2
0
0
2
0
1

1
2
0
0
2
0
1

1
2
0
0
2
5
1

1
2
0
0
2
5
1

0
2
1
0
3
0
1
0
0
9
1
0
2
1
4
2
0
0
4
0
2
1
1
2
0
0
0
0
0
1
1
1
2
1

0
2
1
0
1
0
1
0
3
9
1
0
2
1
4
2
0
0
4
0
2
1
1
2
0
0
0
1
0
2
1
1
1
1

0
2
1
2
1
0
1
0
2
8
1
0
2
1
4
1
1
2
4
0
2
1
1
2
0
0
0
1
0
2
1
1
2
1

0
3
0
2
2
0
1
0
2
7
1
0
2
1
4
1
1
2
4
0
2
1
1
2
0
2
0
1
0
0
1
1
2
1

SVIBANJ

1
2
0
0
2
5
1
1
0
2
0
2
0
1
1
0
2
6
1
3
1
1
4
1
1
2
4
0
2
1
1
2
1
2
0
1
0
0
0
1
2
0

LIPANJ

SRPANJ

2
0
1
0
2
5
1
1
0
2
1
3
0
1
1
0
2
6
1
7
1
1
2
1
1
2
4
0
0
1
1
2
1
1
3
1
0
0
0
1
2
0

KOLOVOZ

0
0
1
0
2
4
1
0
0
2
1
3
0
1
1
3
2
4
1
7
1
1
2
1
0
0
4
1
0
0
2
2
1
1
3
0
1
0
0
1
0
0

0
0
1
1
2
4
0
0
1
2
0
3
0
0
1
3
2
4
1
0
1
1
2
1
1
0
4
1
0
0
1
2
1
1
4
0
2
0
0
1
0
0

RUJAN

LISTOPAD

0
0
0
2
2
2
0
0
1
3
0
3
0
0
0
3
2
4
1
7
1
1
2
1
1
0
4
1
0
0
1
2
1
1
0
0
3
0
0
1
0
0

0
0
0
1
2
2
0
1
1
3
0
0
0
1
1
0
0
4
1
0
0
1
2
1
1
0
4
1
0
0
1
2
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764

VESNA VUETI
VETON BRAHAJ
VICKO BURUL
VICKO LAZI
VIKTOR ANCI
VILIM EKOL
VILLI BAI
VINKO BARII
VINKO DONKOV
VINKO KALAEVI
VINKO SAMARDI
VINKO TOMAEVI
VINJA BOBANOVI
VINJA GRETI
VINJA MILKOVI
VITOMIR DIMLI
VITORE PREKPALJAJ
VJEKOSLAV MESAROV
VJEKOSLAV MIKI
VJEKOSLAV ROGOI
VJEKOSLAV TALI
VLADIMIR BALTI
VLADIMIR DIDOVI
VLADIMIR DRAGEVI
VLADIMIR HUIS
VLADIMIR JENKA
VLADIMIR KAAJ
VLADIMIR NOVAK
VLADIMIR VUINOVI
VLADISLAV ORULI
VLADO BELOEVI
VLADO BOKULI
VLADO BUI
VLADO MARINOVI
VLASTA BERTI
VLATKA BABI
VLATKA FERENAK
VLATKO PRTENJAA
VOJIN PAI
VOJISLAV CAGA
VOJISLAV PURLIJA
VOJMIR LAZAR

1955
1973
1976
1978
1978
1970
1966
1959
1955
1962
1962
1961
1952
1970
1963
1954
1968
1964
1967
1954
1961
1963
1959
1980
1975
1959
1963
1958
1953
1980
1970
1958
1954
1966
1955
1986
1977
1964
1966
1968
1956
1952

SPLIT
DONJA STUBICA
ZADAR
BRIJESTA
ZAGREB
ZAGREB
VALBANDON
PLANO
KATEL NOVI
GRAAC
SOLIN
BONJACI
MILANOVAC
VELIKA GORICA
MOENICA
ZAGREB
RIJEKA
NOVO VIRJE
DUGO SELO LUKAKO
DUGOPOLJE
KNIN
KLADJE
KLIS
GORNJA PAETINA
ZABOK
KLJU
ZAGREB
KRITANOVEC
RIJEKA
VOJNOVAC
MALA ERPENJA
OTARIJE
POEGA
DONJI VINJANI
SLATINA
NOVSKA
ZAGREB
POLAA
PULA
DEANOVEC
VRGORAC
JUII

2
7
3
2
2
2
4
6
5
2
5
2
1
2
2
2
2
2
1
3
2
1
1
3
9
5
1
2
1
4
2
11
5
1
3
1
5
1
1
1
24
1

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

2
0
0
0
2
2
0
4
0
1
5
2
0
2
0
1
0

2
0
0
1
2
2
0
3
0
1
5
2
0
2
2
0
0

2
0
0
1
2
2
1
3
0
1
5
2
1
2
2
2
0

2
1
3
0
0
2
2
5
0
1
5
2
1
2
1
2
0

1
2
2
1
1
2
0
0
0
2
1
0
2
9
4
1
1
0
0
0
0
1
2
1

1
2
2
1
1
3
4
0
1
2
1
0
2
10
4
1
2
1
5
0
1
1
1
1

1
2
2
1
1
3
7
0
1
1
1
0
2
9
5
1
1
1
5
0
1
1
2
0

0
3
2
1
1
3
7
0
1
1
1
0
2
8
3
0
2
1
5
0
1
0
6
1

SVIBANJ

2
6
3
0
2
2
3
4
0
1
5
2
1
2
1
2
0
0
0
2
2
1
1
3
7
0
1
1
0
2
2
8
0
0
1
1
5
0
1
1
13
1

LIPANJ

2
5
3
1
2
1
3
4
0
1
5
2
1
2
1
2
0
2
0
2
2
1
1
2
7
0
1
0
0
2
2
9
0
0
0
0
4
0
1
1
14
1

SRPANJ

2
6
3
1
2
1
4
3
0
1
5
2
1
2
1
0
2
2
0
2
0
1
1
2
7
5
1
0
0
2
2
9
0
0
0
0
4
1
1
1
13
1

KOLOVOZ

2
6
3
2
2
1
4
3
4
2
5
0
1
1
1
0
2
0
0
2
0
1
1
2
7
5
1
0
0
2
2
9
0
0
0
1
3
1
1
0
14
1

RUJAN

2
5
3
1
2
1
3
3
4
2
4
0
1
1
1
0
1
2
0
2
0
1
1
1
7
5
0
0
0
4
2
9
0
0
0
1
0
1
1
0
20
1

LISTOPAD

2
5
3
1
2
1
0
2
4
2
4
0
1
1
1
0
1
2
0
2
0
1
1
1
7
0
0
0
0
4
2
1
0
0
0
1
0
1
1
0
19
0

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806

ZDENKA BAZAROTA
ZDENKA BENI
ZDENKA BLAU
ZDENKA GERAK
ZDENKA KOVAEVI
ZDENKO GRBAVAC
ZDENKO PRHAL
ZDRAVKA MARTINELLI
ZDRAVKO BULUM
ZDRAVKO CAFUK
ZDRAVKO DAMI
ZDRAVKO FILKO
ZDRAVKO FRANTAL
ZDRAVKO GALEI
ZDRAVKO HANC
ZDRAVKO JAMBREKOVI
ZDRAVKO LEI
ZDRAVKO NOVAI
ZDRAVKO PERICA
ZDRAVKO RADAN
ZDRAVKO KOC
ZDRAVKO VRLJI
ZEF DOMDJONI
ZEF KAJTAZI
ZEF PREKPALAJ
ZILJKADRI DEMIRI
ZITA BOLFEK
ZLATA CELINAK
ZLATKO ANDRIJEVI
ZLATKO BOSNER
ZLATKO JURI
ZLATKO KOLARI
ZLATKO KOLMAN
ZLATKO PAVLINI
ZLATKO PTIEK
ZLATKO PUNTIJAR
ZLATKO SARAEVI
ZLATKO STIPI
ZLATKO IMI
ZLATKO KRINJARI
ZLATKO TEFANI
ZLATKO TUDIR

1986
1978
1951
1959
1967
1972
1956
1980
1953
1951
1957
1958
1982
1972
1962
1967
1948
1956
1954
1962
1978
1947
1948
1957
1966
1975
1989
1957
1963
1962
1966
1964
1954
1978
1959
1961
1961
1962
1963
1949
1980
1959

BLAGUA
ROKOVCI
ZAGREB
VRANOV DOL
BJELOVAR
DONJI PROLOAC
KONANICA
ZAGREB
METKOVI
DOMITROVEC
ROGOTIN
RISVICA
PALENIK
DONJE RATANE
VARADINSKE TOPLICE
BJELOVAR
SESVETE
ZAGREB
ZAGREB
OSIJEK
GOLI VRH
UREVAC
IBENIK
RIJEKA
MOKOICA
IMOTSKI
SISAK
TOPUSKO
OPATINEC
LUKA
KNIN
DONJA MOTIINA
BAKA
ZAGREB
VIROVITICA
ZAGREB
ZADAR
PODRAVLJE
POEGA
PETRINJA
SLAVONSKI BROD
JASTREBARSKO

1
1
1
3
2
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
3
2
10
9
2
3
1
1
1
2
2
6
2
8
11
7
2
1
1
1
1

0
1
1
1
2
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
2
1
0
0
3
0
4
1
1
2
1
1
1
0
2
2
2
3
7
4
1
0
1
0
1

VELJAA

0
1
1
1
2
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
2
1
0
0
3
0
5
0
1
1
1
1
1
2
1
2
2
6
8
3
1
0
1
0
1

OUJAK

TRAVANJ

0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
2
1
0
0
3
2
5
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
6
8
4
1
1
1
0
1

0
1
1
2
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
2
1
2
0
3
2
1
7
2
0
0
1
0
1
2
0
2
5
0
4
1
1
1
0
1

SVIBANJ

0
1
0
2
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
2
1
2
0
3
2
1
7
1
2
0
1
0
1
0
0
1
5
7
5
1
1
1
0
1

LIPANJ

SRPANJ

0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
2
1
2
1
3
2
1
7
0
1
0
1
0
1
0
0
1
5
7
5
0
1
1
0
1

KOLOVOZ

1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
2
1
0
1
1
1
0
1
1
2
1
3
2
4
7
1
1
0
1
0
0
0
2
0
5
6
4
0
1
1
0
1

1
1
0
0
0
1
2
1
1
1
2
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
3
2
7
0
1
1
0
1
0
1
0
2
0
0
6
4
0
1
1
1
1

RUJAN

LISTOPAD

1
1
0
3
0
1
3
1
1
1
2
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
3
2
3
0
1
1
0
1
0
0
0
3
0
0
6
3
0
1
1
1
1

1
1
0
2
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
3
2
2
3
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
6
3
1
1
1
1
1

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848

ZLATKO UAK
ZLATKO VRZAN
ZORAN AKAR
ZORAN BUTERIN
ZORAN HARA
ZORAN IVANKOVI
ZORAN JAGUI
ZORAN KOJI
ZORAN KOMLENI
ZORAN LOVRI
ZORAN PALEKA
ZORAN PATREVI
ZORAN RADII
ZORAN RAA
ZORAN ROSSO
ZORAN SLATINA
ZORAN IMUNOVI
ZORAN UPERBA
ZORAN TOMI
ZORAN TRAKOTANEC
ZORAN ZEN
ZORICA BURI
ZORKO AVI
ZRINKA BALINT
ZUHDIJA BALI
ZULFIJE BAJRAMI
ZURAP ASIPI
ZVONIMIR BOLTEK
ZVONIMIR JURII
ZVONIMIR MAJSTOROVI
ZVONIMIR MUEVI
ZVONIMIR RODI
ZVONIMIR TOMI
ZVONIMIR VUNI
ZVONKA TONKOVI
ZVONKO BARBARI
ZVONKO BEKER
ZVONKO CEBALO
ZVONKO HERCEG
ZVONKO JAMBREK
ZVONKO LOVRI
ZVONKO MILI

1961
1964
1967
1976
1974
1964
1970
1984
1968
1959
1976
1963
1961
1979
1950
1952
1991
1972
1957
1969
1985
1987
1945
1984
1979
1971
1965
1966
1960
1986
1956
1961
1956
1973
1983
1948
1963
1954
1952
1968
1954
1964

LUKA
DOMAINEC
KOPEVEC
ZADAR
KRIEVCI
ZAGREB
KOPRIVNICA
TRNOVEC
ZAMBRATIJA
IBENIK
ZADAR
KOPRIVNICA
NOVA MOKOICA
VINKOVCI
SPLIT
ROGOZNICA
VINKOVCI
MURTER
VELIKA GORICA
KLJU
SPLIT
AKOVO
PAKOTANE
LEVINOVAC
PROZOR
ZAGREB
ZAGREB
ZAGREB
SLAVONSKI BROD
BONJACI
VRBOVSKO
ZAGREB
VARADIN
ZADAR
SENJ
ZAGREB
SPLIT
ZAGREB
KATEL TAFILI
RADOVEC
KLOTAR IVANI
KUPLJENOVO

1
1
3
1
1
19
2
3
1
1
1
1
6
2
4
5
3
11
3
4
1
3
1
2
7
2
1
2
8
1
1
4
2
2
4
4
1
1
1
1
10
2

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

1
1

1
1

1
1

1
1

1
0
0
2
1
1
1
1
1
6
0
3
0
2
3
3
4
0
0
0
1
1
2
0
0
7
1
0
4
0
2
0
4
1
1
1
0
9
0

1
0
0
0
1
1
0
1
1
4
0
3
0
2
4
3
4
0
0
0
1
3
2
0
0
7
1
1
4
0
1
1
4
1
1
1
0
9
0

1
0
0
2
2
1
1
1
1
3
0
4
0
0
6
3
4
0
0
0
2
3
1
1
0
7
1
1
4
0
1
1
4
1
1
1
0
9
1

1
0
0
2
2
0
1
0
0
1
1
2
1
2
5
3
4
0
3
0
2
3
1
1
0
3
1
1
0
0
1
2
4
0
1
1
1
7
2

SVIBANJ

1
1
3
1
0
18
2
2
0
1
0
1
0
2
1
2
2
5
3
4
0
3
0
1
5
0
1
0
3
1
0
0
0
1
2
4
0
1
1
1
4
2

LIPANJ

1
1
0
1
0
18
2
3
0
0
0
1
0
2
1
2
3
5
3
4
0
3
1
1
5
0
1
0
3
1
0
0
0
1
3
4
0
1
1
1
0
1

SRPANJ

1
1
0
1
0
18
2
3
0
0
0
1
0
2
1
0
3
5
0
4
1
3
1
0
4
0
0
1
4
1
0
0
2
1
0
4
0
1
0
1
2
1

KOLOVOZ

0
1
0
1
1
0
2
2
0
0
0
1
0
0
1
2
3
5
0
4
1
3
1
0
4
0
0
1
4
1
0
0
2
0
4
4
0
1
0
1
4
0

RUJAN

LISTOPAD

1
1
3
1
1
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
3
2
5
0
3
1
3
0
0
4
0
0
1
4
1
0
0
2
0
4
4
0
1
0
1
5
0

0
1
3
0
1
0
2
0
0
1
0
1
0
0
0
1
2
9
0
3
0
3
0
0
3
0
0
1
4
1
0
0
2
0
0
4
0
1
0
1
0
1

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

ZVONKO MIURA
ZVONKO MUALO
AKLINA JUREVI
ARKO IRANOVI
ELIMIR BILANDI
ELJANA VODOPIJA
ELJKA DODIG
ELJKA DRAKOVI
ELJKA KNEEVI
ELJKA LACKOVI
ELJKICA VRABEC IPI
ELJKO BEDNJANEC
ELJKO BEGONJA
ELJKO DEMARKI
ELJKO FRKA
ELJKO FURA
ELJKO GAJDAEVI
ELJKO GORIKI
ELJKO IVATINOVI
ELJKO JUKI
ELJKO KATINI
ELJKO KLEI
ELJKO LUSCH
ELJKO MARTINKO
ELJKO MATI
ELJKO MIJI
ELJKO MILJEVI
ELJKO PRILIN
ELJKO RADOJII
ELJKO ROGI
ELJKO ROKO
ELJKO SEREZLIJA
ELJKO SOKA
ELJKO SOLAR
ELJKO SRUK
ELJKO STIPETI
ELJKO KARA
ELJKO VRANEEVI
ELJKO VUKELI
ELJKO ZORICA
ENKO BERC
IVKO DRAGA

1960
1967
1973
1961
1963
1964
1970
1975
1969
1967
1972
1970
1982
1972
1985
1958
1961
1969
1967
1975
1968
1961
1961
1962
1963
1967
1967
1973
1956
1966
1958
1978
1951
1962
1957
1960
1958
1960
1970
1990
1980
1957

VRPOLJE
IBENIK
ZAGREB
HORVATI
FUNTANA
SVETI FILIP I JAKOV
VINKOVCI
SOLIN
DAVOR
VELIKA GORICA
JAKOVLJE
KLOKOVEC
KATEL STARI
MUGEBA - MONGHEBBO
SALI
KARLOVAC
TENJA
HRASTJE
NOVSKA
ZAGREB
SLAVONSKI BROD
KLADJE
POEGA
ZAGREB
ZAGREB
DEANOVEC
BRIBIR
BJELOVAR
PULA
POPOVII
SONKOVI
KRALJEVICA
KOPRIVNICA
VARADIN
VINAREC
POEGA
ZADAR
ZAGREB
KUTINA
HRVACE
KLADNIK
BIBINJE

1
4
4
2
2
2
1
1
1
1
3
2
6
1
2
1
2
4
3
3
5
1
5
5
3
2
3
12
1
2
2
7
9
1
2
4
2
2
2
4
3
3

VELJAA

OUJAK

TRAVANJ

1
0
4
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
3
0
3
0
1
1
0

1
0
3
1
0
1
1
1
0
1
3
0
0
0
1
0
0
3
0
3
3
1
1
0

1
0
3
1
0
1
1
1
1
1
3
0
0
0
1
0
0
3
0
3
2
1
1
0

1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
3
2
1
0
1
1
2
3
3
0
4
1
3
0

0
1
2
0
0
9

6
1
2
0
7
9

7
1
2
0
6
8

7
1
1
0
6
6

2
0
2
1
2
2
0
0

2
0
0
2
2
2
0
0

2
0
2
2
2
1
0
0

1
0
2
2
0
2
0
0

SVIBANJ

1
0
0
1
2
1
1
0
1
1
0
2
3
1
1
1
2
3
3
0
2
1
5
0
0
2
0
6
1
1
0
5
6
1
1
0
2
2
0
2
0
0

LIPANJ

SRPANJ

0
0
0
1
2
1
0
1
1
0
0
1
3
1
1
1
2
3
3
0
0
1
3
0
0
2
0
8
0
1
0
1
6
0
1
0
2
2
0
2
0
0

KOLOVOZ

0
3
0
2
2
1
0
0
1
0
0
1
4
1
1
0
2
3
3
0
0
1
3
4
1
2
3
5
0
1
1
5
5
1
1
0
2
2
0
0
0
3

0
3
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
3
1
1
0
2
2
3
0
0
1
0
4
0
2
0
0
0
1
1
5
5
1
0
2
2
2
0
0
3
3

RUJAN

LISTOPAD

0
4
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
3
0
2
0
1
2
3
0
0
1
3
5
1
2
1
0
0
1
1
5
5
0
1
2
2
1
0
0
3
3

0
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
2
0
1
3
3
0
0
1
3
2
1
2
1
0
0
1
0
5
5
0
0
3
2
1
0
0
3
3

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA /POSLODAVACA-FIZIKIH OSOBA KOJI PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAUJU PLAE

RED.
BR.

IME I PREZIME

GODINA
ROENJA
FIZIKE OSOBE
POSLODAVCA

MJESTO
PREBIVALITA ILI
BORAVITA FIZIKE
OSOBE

BROJ RADNIKA
KOJIMA NA
IZVJEU NIJE
ISKAZANA
ISPLATA PLAE

BROJ RADNIKA U OBRAUNSKIM RAZDOBLJIMA NA KOJE SE IZVJEA ODNOSE

SIJEANJ

1891 IVKO JURICA


1892 IVKO VUETI

1952
1957

ZADAR
VIR

3
3

0
0

VELJAA

0
0

OUJAK

TRAVANJ

3
0

2
2

SVIBANJ

2
2

LIPANJ

SRPANJ

2
2

KOLOVOZ

2
3

1
3

RUJAN

LISTOPAD

1
2

1
2