You are on page 1of 7

CONTOH-CONTOH SOALAN ESEI KBAT GEOGRAFI SPM

Kod Mata Pelajaran :
KONSTRUK

2280/2

KONTEKS

Mata Pelajaran : GEOGRAFI

ARAS
KESUKARA
N

JENIS
ITEM

PENSKORAN

MARKAH

KUNCI

Samad bertugas sebagai pengawal empangan
di atas di kawasan hulu sungai. Pada masa itu
hujan turun dengan lebatnya. Menyebabkan
paras air meningkat secara mendadak. Pada
jam 12.00 tengah malam Samad
mendapati
pintu empangan telah terbuka dengan sendiri
seluas 3 cm.
1

a)
b
c
d

Apakah langkah segera yang perlu diambil oleh En. Samad terhadap
pintu empangan tersebut ? Berikan alasan anda
Jangkakan kesan yang akan berlaku jika En. Samad
membiarkan sahaja pintu air terus terbuka.
Apakah tindakan terbaik yang boleh diambil oleh En. Samad
untuk menyelamatkan penduduk di bahagian hilir sungai pada
waktu tersebut?
Cadangkan langkah jangka panjang untuk mengurangkan kesan
limpahan air empangan terhadap alam sekitar.

Penilaian Item
KEAKURAN

Kurikulum

Spesifikasi

KETEPATAN DAN KEJELASAN

Peluang

Konstruk

Konteks
Baharu

Komponen
dan
Stimulus
Jelas

KESESUAIAN

Kesukaran

Kepentingan

Keadilan

d Jika anda ditugaskan untuk membangunkan sebuah bandar baru . Berikan alasan anda c Pada tahun 2020 .BORANG PEMBINAAN ITEM KBAT Kod Mata Pelajaran : KONSTRUK 2280/2 KONTEKS Mata Pelajaran : GEOGRAFI ARAS KESUKARA N JENIS ITEM PENSKORAN MARKAH KUNCI Kesesakan jalan raya di Kuala Lumpur tahun 2010 2 a Berdasarkan foto di atas apakah tindakan yang telah dilaksanakan oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah tersebut? b Pada andaian anda . Apakah perubahan yang akan anda lakukan untuk menyelesaikan kesesakan lalulintas pada tahun 2020 ? e Sejauh manakah penggunaan pengangkutan awam dapat mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di pusat bandar ? Penilaian Item KEAKURAN Kurikulum Spesifikasi KETEPATAN DAN KEJELASAN Peluang Konstruk Konteks Baharu Komponen dan Stimulus KESESUAIAN Kesukaran Kepentingan Keadilan . adakah masalah kesesakan pada tahun 2020 bertambah rumit atau sebaliknya. apakah langkah yang perlu dilaksanakan oleh pihak berkuasa untuk mangatasi masalah diatas ?.Malaysia akan menjadi negara maju . Berikan cadangan anda.

c Apakah yang akan berlaku jika kawasan sumber foto A telah berubah menjadi foto B ? d Jika kawasan hutan tersebut hendak diteroka untuk pembangunan sebuah bandar apakah fakta yang anda pilih untuk menunjukkan bahawa tindakan anda adalah betul ? sumber Penilaian Item KEAKURAN Kurikulum Spesifikasi KETEPATAN DAN KEJELASAN Peluang Konstruk Konteks Baharu Komponen dan Stimulus Jelas KESESUAIAN Kesukaran Kepentingan Keadilan .Jelas BORANG PEMBINAAN ITEM KBAT Kod Mata Pelajaran : KONSTRUK 2280/2 KONTEKS Mata Pelajaran : GEOGRAFI ARAS KESUKARA N JENIS ITEM PENSKORAN MARKAH KUNCI Gambar foto hutan hujan tropika di Malaysia FOTO A 3 FOTO B a Mengapakah sumber dalam foto A perlu dikekalkan? b Apa pilihan yang perlu anda buat untuk mengekalkan tersebut supaya tidak pupus di Malaysia .

09 darjah utara dan 97. dengan kedalaman titik fokus sekitar 33 kilometer di 2. Gempa bumi yang bermagnitud 8.Mengikut faktanya. Seterusnya.Ramai rakyat Malaysia di sekitar pantai barat Semenanjung Malaysia. kejadian gempa bumi di Indonesia pada 28 Mac 2005 lalu seakanakan menguji persediaan negara ini dalam menghadapi bencana serupa pada masa hadapan. Kesan gegaran yang dirasainya juga diakui lebih hebat berbanding sebelumnya yang menimbulkan persoalan adakah negara kita yang berada di luar lingkaran api (kawasan gempa) adalah selamat.09 tengah malam. Dua kejadian gempa bumi ini cukup memberikan pelbagai persoalan yang sukar untuk dihuraikan.la berlaku pada kawasan satah gelinciran yang sama seperti apa yang berlaku pada 26 Disember 2004 dan dijangka mampu menghasilkan tsunami yang mungkin boleh menjejaskan negara ini.Kod Mata Pelajaran : KONSTRUK KONTEKS 2280/2 Mata Pelajaran : GEOGRAFI ARAS KESUKARA N JENIS ITEM PENSKORAN MARKAH KUNCI FAKTA yang menyatakan Malaysia tidak menghadapi bahaya gempa bumi sebelum ini telah tidak boleh digunakan lagi selepas bencana tsunami melanda dan negara terasa gegaran akibat gempa bumi di Indonesia. Berikan pendapat anda . Bencana yang berlaku telah menukar situasi di Malaysia dan juga negara lain yang sebelum ini tidak pemah terfikir akan dilanda bencana hebat tersebut. terutama yang tinggal di bangunan tinggi dapat merasai gempa itu.7 pada skala Richter ini berlaku kira-kira pukul 12. Sumber : Petikan akhbar Utusan Malaysia 9 April 2005 Berdasarkan petikan akhbar diatas : 4 a Mengapakah kejadian gempa bumi yang berlaku di negara Indonesia kesannya dirasai di Malaysia ? Berikan alasan anda b Kenapa kesan daripada tsunami menyebabkan kematian dan kemusnahan yang dahsyat .01 darjah timur berdekatan dengan Pulau Nias di Sumatera. gempa bumi yang berlaku pada 28Mac lalu sebenarnya lebih hampir dengan Semenanjung Malaysia berbanding gempa bumi yang berlaku pada 26 Disember tahun lalu. c Jika Malaysia ingin membangunkan kawasan pinggir pantai.apakah pilihan tindakan yang perlu dibuat oleh pemaju pembangunan tersebut ? Penilaian Item KETEPATAN DAN KEJELASAN KESESUAIAN .

foto 1 a.KEAKURAN Kurikulum Spesifikasi Peluang Kod Mata Pelajaran : KONSTRUK Konstruk Konteks Baharu 2280/2 KONTEKS Komponen dan Stimulus Jelas Kesukaran Kepentingan Keadilan Mata Pelajaran : GEOGRAFI ARAS KESUKARA N JENIS ITEM PENSKORAN MARKAH KUNCI Jaringan jalan raya semakin berkembang dan menjadi pemangkin kepada pembangunan negara Malaysia. apakah kesan pembinaan jalan raya di atas terhadap ekonomi dan alam sekitar? c. Mengapakah jaringan jalan raya seperti dalam foto 1 dibina di kawasan bandar? b. Pada pendapat anda. Sejauhmanakah pembinaan jalan raya seperti di atas dapat menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas di bandar pada masa hadapan? Penilaian Item KEAKURAN Kurikulum Spesifikasi KETEPATAN DAN KEJELASAN Peluang Konstruk Konteks Komponen KESESUAIAN Kesukaran Kepentingan Keadilan .

Pada pendapat anda mengapakah fenomena tersebut turut dialami oleh negara Malaysia? c. b. Namakan fenomena yang ditunjukkan dalam foto 2 di atas.Baharu Kod Mata Pelajaran : KONSTRUK 2280/2 KONTEKS dan Stimulus Jelas Mata Pelajaran : GEOGRAFI ARAS KESUKARA N JENIS ITEM PENSKORAN MARKAH KUNCI Foto 2 a. apakah tindakan perlu anda lakukan? Penilaian Item KEAKURAN Kurikulum Spesifikasi KETEPATAN DAN KEJELASAN Peluang Konstruk Konteks Baharu Komponen dan Stimulus KESESUAIAN Kesukaran Kepentingan Keadilan . Sekiranya fenomena tersebut berlaku. Apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan sekiranya fenomena di atas terjadi di masa akan datang? d.

Jelas Kod Mata Pelajaran : KONSTRUK 2280/2 KONTEKS Mata Pelajaran : GEOGRAFI ARAS KESUKARA N JENIS ITEM PENSKORAN MARKAH KUNCI a. sejauhmanakah fenomena di atas disebabkan oleh tindakan manusia? b. apakah pendekatan yang perlu anda lakukan untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Pada pendapat anda. Fenomena di atas menimbulkan pelbagai kesan terhadap aktiviti manusia. Jelaskan. c. Sekiranya pembangunan perlu dilakukan di kawasan cerun. KEAKURAN Kurikulum Spesifikasi KETEPATAN DAN KEJELASAN Peluang Konstruk Konteks Baharu Komponen dan Stimulus Jelas KESESUAIAN Kesukaran Kepentingan Keadilan .