You are on page 1of 14

fldListareWEB

Page 1 of 14

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI SERVICIUL ARHITECTURA SI URBANISM

Print

MUNICIPIULUI IASI SERVICIUL ARHITECTURA SI URBANISM Print AUTORIZATII DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE EMISE IN PERIOADA

AUTORIZATII DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE EMISE IN PERIOADA

08/01/2014-08/31/2014

 

Solicitant

 

Nr. eliberare

Data eliberarii

Adresa imobilului autorizat

Lucrarile autorizate

704

BUZA CONSTANTIN

RACORDAREA LA SISTEMUL DE SISTRIBUTIE RETEA APA POTABILA , RETEA CANALIZARE

prin extindere si bransament apa-canal pentru imobil situat in intravilanul municipiului Iasi,

1/8/2014

FND PAUN nr. 27 J bl. - sc. - et. - ap.

in

urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea

-

amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de

unitate specializata(daca este cazul). CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.

o

705

GRIGOROF EUGEN SORIN

BRANSAMENT APA - CANAL , in urmatoarele conditii: - se va respecta proiectul si avizele eliberate in vederea executarii lucrarilor; CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea

executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

1/8/2014

STR RACHITI nr. 20 bl. - sc. - et. - ap. -

Beansamentul de apa - canal este provizoriu si va fi valabil pe durata existentei chioscului (conteactului de folosinta emis de Municipiul Iasi)

-

706

CIOCOIU SERGIU - MUGUREL

RACORD ENERGIE ELECTRICA locuinta in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:

Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului.

1/8/2014

STR CONSTANTIN GANE nr. 17 bl. - sc. - et. - ap. -

707

1/8/2014

SC ECOPIATA SA

SOS NATIONALA nr. 98-100 bl. - sc. - et. - ap. -

INLOCUIRE RETEA APA - PIATA AGROALIMENTARA ALEXANDRU CEL BUN, in urmatoarele

conditii: - inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta

si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala

iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor de baza si a lucrarilor pregatitoare, va fi refacut de o unitate specializata, in baza contractului incheiat pentru aceasta lucrare. CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C

2014-09-01

fldListareWEB

Page 2 of 14

709

1/8/2014

URMA VASILE SI ANA MARIA

STR ALEXANDRU BARBAT nr. 31 bl. - sc. - et. - ap. -

RACORD ENERGIE ELECTRICA locuinta in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:

Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului.

710

ANDRIUCA OVIDIU IOAN, ANDRIUCA ALINA SI PINTILII MIHAELA ALEXANDRINA

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj ingropat, pentru imobil - locuinta, situat in municipiul Iasi, sos. Iasi-Ungheni nr. 11, nr. cad. 5281/1/1/1/1/1, detinut prin c.v.c. nr. nr. 470/2013 si AC nr. 1518/2013, din retea electrica existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament E 2-4 se va amplasa in aliniamentul impremuirii, fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

1/8/2014

SOS Iasi - Ungheni nr. 11

711

SC MILENIUL 3 SRL

RACORD ENERGIE ELECTRICA hala productien municipiul Iasi in urmatoarele conditii :

1/8/2014

STR rampei nr. 9A bl. - sc. - et. - ap.

inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si

-

reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului.

712

APOSTOL VASILE LUCIAN

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj mixt(aparent si ingropat), pentru imobil - locuinta, situat in municipiul Iasi, fundac Ursulea, FN, T21, nr. cad. 145483, detinut prin act alip. nr. 4029/2013 si AC nr. 401/2011, din retea electrica existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament B.M.P.T. se va amplasa in aliniamentul impremuirii, fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

1/8/2014

FND URSULEA, T 21 bl. - sc. - et. - ap. -

713

4/8/2014

FARMACIA ADRIANA SRL

STR VASILE CONTA nr. 16 bl. - sc. - et. - ap. -

Recompartimentare si modificare fatade - constructie cu caracter provizorie . CONDITII: Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii. Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.

de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare. 715 4/8/2014 716 SC RALS SRL- VEZETEU SORIN
de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare. 715 4/8/2014 716 SC RALS SRL- VEZETEU SORIN
de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare. 715 4/8/2014 716 SC RALS SRL- VEZETEU SORIN

715

4/8/2014

716

SC RALS SRL- VEZETEU SORIN

STD Silvestru nr. 10 bl. - sc. - et. - ap. -

AUTORITATEA NATIONALA

Inchidere terasa existenta cu tamplarie PVC si geam termopan etaj 2 la imobil existent - constructie autorizata (AC nr. 1312/20.12.2010 -cu respectare PUZ aprobat prin HCL nr. 454 / 27/10/2009) Conditii: Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii. Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.

RACORD LA RETEA CANALIZARE pentru imobil, situat in municipiul Iasi, stradela Moara de

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C

2014-09-01

fldListareWEB

Page 3 of 14

 

PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN COMUNICATII

STD MOARA DE VANT nr. 37A sc. - et. - ap. -

Vant nr. 37A, nr. cad. 131882, detinut prin c.v.c. nr. 10728/1998, din retea existenta, in

4/8/2014

urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de

 

2

ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de

o

unitate specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 133/2009, in baza unui

contract ferm. CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

717

S.C. COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A.

STATIE FIXA PENTRU TELEFONIE MOBILA cod site BA358 - ERA, INSTALATIE ELECTRICA, IMPAMINTARE, in Iasi, sos. Pacurari nr. 127, nr. cadastral 141748-C2, in baza contractului de inchiriere nr. CR5761/2014, cu S.C.Sorana S.R.L. in urmatoarele conditii: - inainte de incepea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati proiectantul de specialitate si delegatul autorizat al proprietarului; - se va respecta proiectul PC-IK-250/2014, intocmit de S.C Procons Civil Works S.R.L.; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - programul de lucru la montajul echipamentelor va fi stabilit de comun acord cu delegatul proprietarului. Pentru construire priza de pamint se va solicita prezenta la predare de amplasament a delegatilor detinatorilor de retele din zona si reprezentantul proprietarului imobilului.

4/8/2014

SOS Pacurari nr. 127

718

S.C. ELECTRO UNIVERS S.R.L.

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj ingropat, pentru imobil - zona de productie, situat in municipiul Iasi, bd. Chimiei nr. 12, nr. cad. 7721/1/2/1, detinut prin act adjudecare nr. 106/CEB/27.02.2012 si AC nr. 811/2013, din retea electrica existenta(firida

4/8/2014

BLD Chimiei nr. 12 bl. - sc. - et. - ap.

-

E3-2 Camin), in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la

predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de

2

ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de

o

unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament se va amplasa in aliniamentul

imprejmuirii autorizate, fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se va ocupa domeniul public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

719

4/8/2014

HRISCA ANA-MIRELA SI LUCIAN

STR Soarelui nr. 14 bl. - sc. - et. - ap.

-

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj mixt(aparent si ingropat), pentru imobil - locuinta, situat in municipiul Iasi, str. Soarelui nr. 14, nr. cad. 140659, detinut prin c.v.c. nr. 875/2012, din retea electrica existenta, in urmatoarele conditii : inainte de

inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament B.M.P.M. se va amplasa in aliniamentul impremuirii autorizate(A.C. nr. 1605/2006), fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se va ocupa domeniul public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a). 721 5/8/2014 SC SIRCOM SRL STR BRATES
modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a). 721 5/8/2014 SC SIRCOM SRL STR BRATES
modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a). 721 5/8/2014 SC SIRCOM SRL STR BRATES

721

5/8/2014

SC SIRCOM SRL

STR BRATES nr. 11A bl. - sc. - et. - ap. -

RACORD LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA SI BRANSAMENT ENERGIE ELECTRICA i n intravilan Iasi in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale si se vor respecta cu strictete conditiile specificate in avizele obtinute; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - domeniul public(strazi, trotuare, alei, spatii verzi) distrus ca urmare a

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C

2014-09-01

fldListareWEB

Page 4 of 14

executarii lucrarilor se va reface in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 133/2009, de catre un
executarii lucrarilor se va reface in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 133/2009, de catre un

executarii lucrarilor se va reface in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 133/2009, de catre un antreprenor de specialitate in baza unui contract ferm sau achitare anticipata. CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

722

IVANCEA CRACIUNN

RACORD ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul

5/8/2014

STR RAMPEI nr. 9A bl. - sc. - et. - ap.

-

administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:

Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului.

723

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN COMUNICATII PRIN BEJENARU OVIDIU

STR MOARA DE VANT nr. 59C bl. - sc. - et. - ap. -

BRANSAMENT LA RETEA DE APA POTABILA, RACORD CANALIZARE pentru imobil situat in municipiul Iasi, teren si constructie detinut conf. cvc nr. 2467/2010 , constructie autorizata conf. AC nr. 517/2013 in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii

initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). CONDITII SPECIALE:

5/8/2014

 

Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Obs. daca strada este modernizata lucrarea se va execita prin foraj orizontal si cu respectarea specificatiilor din avizul Serv. energetic si utilitati publice si birou strazi municipale - Primaria Iasi.

724

BUICIAG CLAUDIU

BRANSAMENT LA RETEA DE APA POTABILA, pentru imobil situat in municipiul Iasi, stradela Rediu Tatar nr.11, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Obs. daca strada este modernizata lucrarea se va execita prin foraj orizontal si cu respectarea specificatiilor din avizul Serv. energetic si utilitati publice si birou strazi municipale - Primaria Iasi.

5/8/2014

STD REDIU TATAR nr. 11 bl. - sc. - et. - ap. -

725

5/8/2014

CRACIUNESCU LUCEL SI CRACIUNESCU MARIOARA

FND TREI IERARHI nr. 5 bl. - sc. - et. - ap. -

RACORD CANALIZARE, pentru imobil locuinta, situat in intravilan Iasi, teren si constructie detinut conf. titlu de proprietate nr. 184661/1996, cvc. nr. 9023/1988 in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a). 727 6/8/2014 DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA PRIN
modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a). 727 6/8/2014 DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA PRIN
modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a). 727 6/8/2014 DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA PRIN

727

6/8/2014

DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA PRIN DIR.PRIN DIR. MUNTEANU LUMINITA

STR PROF.ANTON SESAN nr. 3A bl. - sc. - et. - ap. -

BRANSAMENT APA SI RACORD CANAL pentru " Centrul Social cu Destinatie Multifunctionala - Bucuria" in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca urmare a executarii

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C

2014-09-01

fldListareWEB

Page 5 of 14

lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este

lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului.

728

SC SIRCOM SRL

RACORD LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA SI BRANSAMENT ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA COLECTIVA , stuata in intravilan Iasi , imobil teren si constructie detinut conf. cvc nr. 2805/2013, AC nr. 213/2013 in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale si se vor respecta cu strictete conditiile specificate in avizele obtinute; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - domeniul public(strazi, trotuare, alei, spatii verzi) distrus ca urmare a executarii lucrarilor se va reface in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 133/2009, de catre un antreprenor de specialitate in baza unui contract ferm sau achitare anticipata. CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

6/8/2014

STR MIHAIL STURZA nr. 16 bl. - sc. - et. - ap. -

729

SC PROFILE BUSINESS CONSULTING SRL

Alimentare cu energie electrica pentru imobil cladire birouri - incubator afaceri - situat in municipiul Iasi, sos. Nationala nr. 37 imobil detinut conf. cvc nr. 2430/2010, AC 654/2011 in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati

6/8/2014

SOS NATIONALA nr. 37 bl. - sc. - et.

-

ap. -

din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale si se vor respecta cu strictete conditiile specificate in avizele obtinute; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

730

TOMA MELU SI CATALINA

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj mixt(aparent si ingropat), pentru imobil - sediu firma si locuinta de serviciu, situat in municipiul Iasi, zona str. Prof.

6/8/2014

zona str. I.P.Culianu, T 34 bl. - sc. - et. - ap. -

-

I.P.Culianu, T.34, nr. cad. 6212/1/1/2, detinut prin c.v.c. nr. 6731/2003 si A.C. nr. 584/2012, din retea electrica existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament se va amplasa in aliniamentul imprejmuirii, fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se va ocupa domeniul public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

731

6/8/2014

732

6/8/2014

VIORICA EUGEN

FND Paun nr. 12 bl. - sc. - et. - ap. -

S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.

STR GHEORGHE SAULESCU nr. - bl. - sc. - et. - ap. -

BRANSAMENT LA RETEA APA pentru imobil - locuinta, situat in municipiul Iasi, fundac Paun nr. 12, nr. cad. 130779, detinut prin sentinta civila nr. 11150/2009, definitiva si irevocabila, din retea existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 133/2009, in baza unui contract ferm. CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

INLOCUIRE RETEA 20 KV. - SCADA suplimentare in celule MT. statia de transformare Iasi- Centru, lucrari executate in municipiul Iasi, str. Gh. Saulescu, in urmatoarele conditii: - inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor de baza si a lucrarilor pregatitoare, va fi refacut de o unitate specializata, in baza contractului incheiat pentru aceasta lucrare. CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C

2014-09-01

fldListareWEB

Page 6 of 14

   

GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

733

TURCU MARICEL

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj mixt(aparent si ingropat), pentru imobil - locuinta, situat in municipiul Iasi, str. Dr. Paulescu nr. 17, nr. cad. 137849, detinut prin c.v.c. nr. 1738/2013 si AC nr. 318/2012, din retea electrica existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata (daca este cazul). Firida de bransament B.M.P.M. se va amplasa in aliniamentul impremuirii autorizate(A.C. nr. 318/2012), fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se va ocupa domeniul public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

6/8/2014

STR DR.PAULESCU nr. 17 bl. - sc. - et. - ap. -

734

S.C. ROMTELECOM S.A.

RELOCARE RETEA PENTRU TELECOMUNICATII DIN TRASEU AERIAN IN TRASEU SUBTERAN, CONSTRUIRE INFRASTRUCTURA SUBTERANA, RACORDURI LATERALE SI CAMERETE, in municipiul Iasi, str. G-ral Henri Mathias Berthelot in urmatoarele conditii: - inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantii administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor de baza si a lucrarilor pregatitoare, va fi refacut de o unitate specializata, in baza contractului incheiat pentru aceasta lucrare. In vederea constituirii bazei de date urbane, beneficiarul(Romtelecom) va respecta prevederile art. 45(6) din legea 50/1991, modificata si completata, privind autorizarea lucrarilor in constructii. CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat(daca este cazul). Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

6/8/2014

STR G-RAL.BERTHELOT nr. - bl. - sc. - et. - ap. -

735

6/8/2014

MUNICIPIUL IASI - COLEGIUL NATIONAL IASI

STR ARCU nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. -

Executie tamplarie exterioara constructie C1- CORP A - monument istoric inscris in LMI cod

IS-II-m-B-03705.

Imobil - teren si constructii- domeniu public al Municipiului Iasi, aflat in administrarea Colegiului National Iasi conform HCL nr. 131/30.04.2014 privind modificarea HCL nr.

57/2014 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat. Conditii: - Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile solicitate si proiectul vizat spre neschimbare.

- Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.

Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si

I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.

de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare. 737 6/8/2014 738 6/8/2014 BOBU GHEORGHITA ALEEA
de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare. 737 6/8/2014 738 6/8/2014 BOBU GHEORGHITA ALEEA
de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare. 737 6/8/2014 738 6/8/2014 BOBU GHEORGHITA ALEEA

737

6/8/2014

738

6/8/2014

BOBU GHEORGHITA

ALEEA voinesti nr. 9 bl. - sc. - et. - ap. -

BARCEANU DRAGOS SI BARCEANU IRINA

STR VALEA ADANCA nr. 1 D bl. - sc. - et. - ap. -

BRANSAMENT LA RETEA GAZE NATURALE pentru imobil locuinta, situat in municipiul Iasi teren si constructie detinut conf. titlu de proprietate nr. 82795, AC nr. 1128/2012 in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea

amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de

o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament(P.R.M.) se va amplasa fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul public.

CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE. A.C.: 106,4 mp; A.D.C.: 212,8 mp; P.O.T.: 17,4 %; C.U.T.: 0,35. Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii. Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C

2014-09-01

fldListareWEB

Page 7 of 14

   

Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.

739

DINTE CONSTANTIN SI DINTE MARIANA

CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE. A.C.: 143,00 mp; A.D.C.: 274,45 mp; P.O.T.: 11,34 %; C.U.T.: 0,21. Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii. Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.

6/8/2014

STD VALENI nr. 12 bl. - sc. - et. - ap.

-

Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.

740

SC IASICON SA

Inchidere balcon cu tamplarie.Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor fi convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii taxei de autorizare. SE VOR RESPECTA CONDITIILE DIN AVIZELE OBTINUTE CONFORM CERTIFICAT DE URBANISM 1439/2014 COMPLETAT CU ADRESA DE RECTIFICARE NR.69217/2014.

7/8/2014

BLD TUDOR VLADIMIRESCU nr. 45A bl. B2 sc. - et. 6 ap. 19

741

7/8/2014

ROTARIU GEORGE

BLD Alexandru Cel Bun nr. 37 bl. E2 sc. C et. 10 ap. USCATOR

Schimbare destinatie din uscator in spatiu de locuit fara modificari de functional. Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea receptionarii si regularizarii taxei de autorizare.

742

SECARA MARIA

BRANSAMENT APA, construire camin etans vidanjabil pentru imobil locuinta, situat in intravilan Iasi, teren si constructie detinut conf. titlu de proprietate nr. 187139/2011 ,act dezmembrare nr. 203/2012 in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). CONDITII SPECIALE:

Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

8/8/2014

STR MANASTIRII nr. 28A bl. - sc. - et. - ap. -

743

SC ALDO GROUP IFN SRL

Amplasare firma luminoasa - constructie cu caracter provizoriu. Spatiu detinut in baza contractului de inchiriere nr.1472/27.01.2014. CONDITII:

12/8/2014

BLD SOCOLA nr. 2 bl. F sc. - et. P ap.

-

-

Se va achita taxa de publicitate.

Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.

-

Constructia este provizorie (se demoleaza la somatia P.M.I. sau daca conditiile legislatiei in vigoare impun aceasta masura) si se va amplasa conform plan vizat de P.M.I.

-

744

SC STICKNET INVESTMENT SRL

Amplasare pilon publicitar pe teren proprietate. Act proprietate : c.v.c. nr. 1802 / 2011. in urmatoarele conditii :

12/8/2014

STR MITROPOLIT VARLAAM nr. 54 bl. - sc. - et. - ap. -

-

organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;

 

-

se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;

-

se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;

-

se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

745

13/8/2014

SC BELLA LICCA INTERNATIONAL SRL

BLD CHIMIEI nr. 2BIS bl. - sc. - et. - ap. -

CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI -CONF. PUZ /HCLM 254/25.07.2011 AC=696,7 MP /ACTotal =1192,56 mp , ADC = 4324,99 mp , ADC Total=6309,34 mp POT=38,02 mp , CUT = 1,77 Conditii: Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii. Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.

de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare. 747 14/8/2014 ESANU ANDA-MARINA STR ADUNATI nr. 20
de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare. 747 14/8/2014 ESANU ANDA-MARINA STR ADUNATI nr. 20
de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare. 747 14/8/2014 ESANU ANDA-MARINA STR ADUNATI nr. 20

747

14/8/2014

ESANU ANDA-MARINA

STR ADUNATI nr. 20 bl. - sc. - et. - ap. -

BRANSAMENT LA RETEA DE GAZE NATURALE pentru imobil situat in Iasi, detinut prin c.v.c. nr. 614/2005, si A.C. nr. 1432/2009, din retea existenta, in urmatoarele conditii :

inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C

2014-09-01

fldListareWEB

Page 8 of 14

reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public

reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009, in baza unui deviz calculat si achitat anticipat. Firida de bransament(P.R.M.) se va amplasa fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si a se ocupa domeniul public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

748

SC TECHNO FUSION SRL PRIN HERGHELEGIU DAN

BRANSAMENT LA RETEA DE APA, pentru imobil bloc-locuinta situat in Iasi, teren si constructie detinut conf. cvc nr. 268/2013, AC nr. 819/2013 din retea existenta conf avizului de racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009, in baza unui deviz calculat si achitat anticipat. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

14/8/2014

ALEEA TUDOR NECULAI nr. 115B bl. - sc. - et. - ap. -

749

LIVINT GHEORGHE SI MARIANA

RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE SI BRANSAMENT pentru imobil, situat in municipiul Iasi, str. Paun nr. 64H, nr. cad.6541/7, detinut prin c.v.c. nr. 3135/2001 si A.C. nr. 1821/2007, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei

publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009, in baza unui deviz calculat

14/8/2014

STR Paun nr. 64H bl. - sc. - et. - ap. -

si

achitat anticipat.

CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a

Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

750

SC LARA FARM SRL PRIN PALADE LAURA MIHAELA

Amenajari interioare spatiu comercial, schimbare fatade, schimbare firma luminoasa si consolidare magazie existenta. Conditii:se va receptiona lucrarea si se va regulariza taxa de autorizare conform legii.

14/8/2014

PTA VOIEVOZILOR nr. 3 bl. A9 sc. TR. I et. P ap. -

 

751

14/8/2014

S.C. MED-SERV UNITED S.R.L.

PTA UNIRII nr. 3 bl. A et. P

Amplasare firma luminoasa si cruce led farmacie - amenajare cu caracter provizoriu pe durata Contractului de inchiriere. Spatiu detinut in baza contractului de inchiriere nr.191/08.11.2010.

CONDITII:

Se va achita taxa de publicitate. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Constructia este provizorie (se demoleaza la somatia P.M.I. sau daca conditiile legislatiei in

vigoare impun aceasta masura) si se va amplasa conform plan vizat de P.M.I.

masura) si se va amplasa conform plan vizat de P.M.I. 753 14/8/2014 NECHIFOR GABRIEL SOS BUCIUM
masura) si se va amplasa conform plan vizat de P.M.I. 753 14/8/2014 NECHIFOR GABRIEL SOS BUCIUM
masura) si se va amplasa conform plan vizat de P.M.I. 753 14/8/2014 NECHIFOR GABRIEL SOS BUCIUM

753

14/8/2014

NECHIFOR GABRIEL

SOS BUCIUM nr. 53 bl. - sc. - et. - ap. -

Extindere ansamblu locuinte pe teren proprietate. conform PUZ / HCL NR 171/31.05.2014

Imobil detinut in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.1238/2013

S teren=3011,0 mp, POT=37 ,8%, CUT=1,5mp ADC/mp teren, Ac locuinta=727,95 mp,

ADC locuinta=1657,7 mp. total = AC =1140,1 mp ADC =4507,59 mp Structura -cadre b.a.,sarpanta , inv tabla lindab Conditii: Lucrarile impuse prin Avizul Comisiei de versanti se vor executa si receptiona anterior lucrarilor de construire. Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele, studiile solicitate si proiectul vizat spre neschimbare.

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C

2014-09-01

fldListareWEB

Page 9 of 14

Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii. Se va anunta data
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii. Se va anunta data

Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.

754

MICU CONSTANTIN SI MICU DANA - MIHAELA

CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE. A.C.: 179,00 mp; A.D.C.: 179,00 mp; P.O.T.: 19,69 %; C.U.T.: 0,19. Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii. Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.

18/8/2014

STR VALEA ADANCA nr. 1 K bl. - sc. - et. - ap. -

755

FLOREA IOANA - MIHAELA

Amenajari interioare apartament. CONDITII:

18/8/2014

ALEEA TUDOR NECULAI nr. 53 bl. 975 sc. C et. 3 ap. 13

Se vor respecta conditiile din certificatul de urbanism,avizele si studiile obtinute. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si IJC. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii taxei de autorizare.

756

PETCU GEORGETA

Construire imprejmuire cu caracter provizoriu. Constructia este provizorie (se demoleaza la somatia P.M.I. sau daca conditiile legislatiei in vigoare impun aceasta masura).

18/8/2014

SOS IASI - VOINESTI nr. F.N. bl. - sc.

-

et. - ap. -

Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii. Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.

757

18/8/2014

SC ANTREPRIZA IDEAL CASA SRL PRIN REPREZ. GALL MIRCEA-GIGEL

STD ZORILOR nr. 1 bl. - sc. - et. P ap. -

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA BLOC DE LOCUINTE, situat in Iasi, teren si constructie detinut prin act dezmembrare nr. 648/2014, constructie autorizata conf AC nr. 820/2013, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o

garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile HCL 133/2009, in baza unui deviz calculat si achitat anticipat. Alimentarea cu energie electrica se va realiza in sistem buclat cu cablu in lungime de ~ 310ml; echipamentele E2+4, BMPT si FDCP14 se vor amplasa fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si

a se va ocupa domeniul public. CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este

conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

758

TELETIN ION - OVIDIU SI TELETIN OANA CRISTINA

CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE. A.C.: 139,40 mp; A.D.C.: 278,80 mp; P.O.T.: 14,00 %; C.U.T.: 0,28. Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii. Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.

18/8/2014

STR VALEA ADANCA nr. 20 B bl. - sc.

-

et. - ap. -

Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.

759

CHITESCU LAURA SI CHITESCU ADI

CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE. A.C.: 75,40 mp; A.D.C.: 150,80 mp; P.O.T.: 15,08 %; C.U.T.: 0,30. Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii. Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.

18/8/2014

STR STRUGURILOR nr. 15 B bl. - sc.

-

et. - ap. -

Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.

760

PASCARIU MARIA SI COSTICA

Construire balcon numai sub balcoane existente fara acces din exterior. Sc = 8.62mp, Sd = 8.62mp, Su=7.21mp. Act proprietate : c.v.c. nr. 3782 / 2008. in urmatoarele conditii :

18/8/2014

STR CLOPOTARI nr. 48 bl. 674 sc. C et. P ap. 1

-

organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;

-

se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;

-

se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;

-

se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

761

18/8/2014

CIANGA IOAN

STR IONEL TEODOREANU nr. 1 bl. - sc. - et. P ap. -

RACORD ENERGIE ELECTRICA pentru imobil locuinta, situat in municipiul Iasi teren si constructie detinut conf. contract de donatie nr. 2391/2003, constructie autorizata conf. AC nr. 829/2004 in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C

2014-09-01

fldListareWEB

Page 10 of 14

afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice;
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice;

afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului

762

SCARLAT CONSTANTIN SI SCARLAT ELENA-MIHAELA

BRANSAMENT LA RETEA DE APA, RACORD CANALIZARE pentru imobil locuinta, situat in Iasi, teren si constructie detinut conf. cvc nr. 1706/2010, AC nr. 78/2014 din retea existenta conf avizului de racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei

18/8/2014

STR WALTER MARACINEANU nr. 28 bl. - sc. - et. - ap. -

publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009, in baza unui deviz calculat

si

achitat anticipat. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata

de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta

dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

763

SC ROMTELECOM SA PRIN PATRULIUS ION-SERBAN

Amenajari interioare, suplimentare acces si amplasare semnalistica exterioara pe fatada imobilului existent. Conditii:se va receptiona lucrarea si se va regulariza taxa de autorizare conform legii.

19/8/2014

STR NICOLINA nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. -

 

764

ALISTAR ANDREI NICOLAE SI MARIA IRINA

Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate. Sc = 163.10mp, Sd = 317.00mp, Su=212.00mp. Act proprietate : c.v.c. nr. 1881 / 2013.

in

-

-

-

-

urmatoarele conditii :

organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;

se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;

se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;

se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

19/8/2014

STR MIHAIL GALINO nr. 34 bl. - sc. - et. - ap. -

765

19/8/2014

POPA CRISTIAN SI CERASELA

STR CORNELIA EMILIAN nr. 22 bl. - sc. - et. - ap. -

Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate. Sc = 188.53mp, Sd = 334.57mp, Su=259.43mp. Act proprietate : c.v.c. nr. 4 / 2014.

in urmatoarele conditii :

- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;

- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;

- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;

- imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii ;

- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute. 767 19/8/2014 768 19/8/2014 PETREA GHEORGHE SI ELENA
conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute. 767 19/8/2014 768 19/8/2014 PETREA GHEORGHE SI ELENA
conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute. 767 19/8/2014 768 19/8/2014 PETREA GHEORGHE SI ELENA

767

19/8/2014

768

19/8/2014

PETREA GHEORGHE SI ELENA

SOS Nicolina nr. 181 bl. - sc. - et. - ap. -

NEGURICI GHEORGHE- CRISTIAN

SOS STEFAN CEL MARE SI SFANT nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. -

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj ingropat, pentru imobil - depozit, birouri si spatii comerciale, situat in municipiul Iasi, sos. Nicolina nr. 181, nr. cad. 147607, detinut prin c.v.c. nr. 2420/2000 si AC nr. 1294/2004, din retea electrica existenta(firida

E2-4), in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de

o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament B.M.P.T. se va amplasa pe

perete imobil autorizat, fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul public.

CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

BRANSAMENT LA RETEA DE APA POTABILA, RACORD CANALIZARE pentru imobil - blocuri locuinte (A10,A11,A12,A13) situat in municipiul Iasi, teren si constructie detinut conf. cvc nr. 1987/2013, constructie autorizata conf. AC nr. 1496/2013 in urmatoarele conditii :

inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C

2014-09-01

fldListareWEB

Page 11 of 14

   

reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Obs. daca strada este modernizata lucrarea se va execita prin foraj orizontal si cu respectarea specificatiilor din avizul Serv. energetic si utilitati publice si birou strazi municipale - Primaria Iasi.

769

SC KIDS GARDEN SRL

Amenajare gradinita in cladire existenta -caracter provizoriu pe durata contractului conf. acord nr 5693/30.06.2014- ISC Conditii: Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii. Se vor

19/8/2014

STR SOCOLA nr. - bl. 7 sc. - et. - ap.

-

respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare

770

BESLIU VIOREL SI VERGINA

CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE Conform PUZ/HCLM NR 5 /03.02.2003 ST =1908,0MP AC = 80,23 MP ADC = 126,15 MP POT =4,2 % CUT = 0,07 Conditii: Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii. Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.

20/8/2014

STR VERDE nr. 13C bl. - sc. - et. - ap. -

771

21/8/2014

SC VASIRI SRL

STR sf. ioan nr. 25 bl. - sc. - et. - ap.

-

BRANSAMENT LA RETEA GAZE NATURALE pentru imobil hala, situat in municipiul Iasi teren

si constructie detinut conf. contract de concesiune nr. 31657/2001, AC nr. 1258/2001 in

urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea

amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de

o unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament(P.R.M.) se va amplasa fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul public.

772

SC ANTREPRIZA IDEAL CASA SRL

Construire locuinte colective pe teren proprietate conform PUD aprobat prin HCL 170/2014 pentru blocurile Z2 si Z3. Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor fi convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii taxei de autorizare.

21/8/2014

STR SPITAL PASCANU SI STD.ZORILOR nr. 2B SI 1 bl. - sc. - et. - ap. -

773

CHIRIAC GEORGEL

RACORD ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,

21/8/2014

- T49, 1/1(1884/2/1/1/1) nr. 20 bl. - sc. - et. - ap. -

proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico- edilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului.

daca strada pe care se executa lucearea este modernizata, traversarea strazii se va realiza prin foraj orizontal.

-

774

CARCEA IOAN SI CARCEA MARIA ILEANA

RK, consolidare,etajare, reamenajare locuinta C1 si imprejmuire teren proprietate. Imobil detinut in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr. 674/15.02.1983, Titlului de proprietate nr. 184393/27.02.1996, Autorizatiei de construire nr. 222/05.11.1990.

Conditii: - Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile solicitate si proiectul vizat spre neschimbare.

21/8/2014

STR George Cosbuc nr. 25 bl. - sc. - et. - ap. -

-

Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.

Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.

Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.

775

22/8/2014

776

22/8/2014

ADASCALITEI ANA MARIA SI ADASCALITEI MIHAIL

SOS Arcu nr. 85 bl. CL13 sc. - et. 7 ap. 25

SOFICU GHIORGHE

STR SULFINEI nr. 2 bl. - sc. - et. -

Amenajari interioare apartament. Apartament detinut in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.

934/05.06.2012.

Conditii : se vor respecta avizele, studiile obtinute si proiectul vizat spre neschimbare. Lucrarile se vor efectua in afara orelor de odihna. Organizarea de santier se va face in interiorul proprietatii. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei (P.M.Iasi) si IJC. Se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare.

Conolidare si schimbre de destinatie corpuri C1 si C3 partial in locuinta. Imobil detinut in baza Act de alipire nr.808/2013; CVC nr.2769/1998;CVC nr.479/2012 . Conditii:- Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C

2014-09-01

fldListareWEB

Page 12 of 14

 

ap. -

solicitate. - Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare

777

SC IMOBILIARE SAV SRL

Amplasare firma luminoasa pe fatada (atic) constructie C1. Imobil detinut in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.

22/8/2014

SOS Pacurari nr. 116 B bl. - sc. - et. - ap. -

1378/08.11.2013.

CONDITII: Se va achita taxa de publicitate. Amplasarea firmei se va face conform proiectului vizat spre neschimbare. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.

778

ZAMOSTEANU CRISTIN

DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE. Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii. Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.

25/8/2014

SOS MOARA DE FOC nr. 33 bl. - sc. - et. - ap. -

779

25/8/2014

ANGHELACHE IRINA MARIA SI ANGHELACHE FLORENTINA

STR SMARANDA BRAESCU nr. 8 bl. - sc. - et. - ap. -

BRANSAMENT LA RETEA APA pentru imobil - locuinta, situat in municipiul Iasi, str. Smaranda Braescu nr. 8, nr. cad.137975, 17258/4/1, detinut prin c.v.c. 2149/2006, 513/2010, act dezm. nr. 2412/2011 si A.C. nr. 1188/2013, din retea existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 133/2009, in baza unui contract ferm. CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

780

BOTA MERY

Modificare A.C. nr. 448/23.05.2012 in curs de executie pe teren proprietate. Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii. Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.

25/8/2014

STR STRUGURILOR nr. 41 bl. - sc. - et. - ap. -

781

DOROBAT VICTOR DANIEL

RACORD CANALIZARE pentru imobil locuinta, situat in Iasi, teren si constructie detinut conf. contract de donatie nr. 1303/2014 din retea existenta conf avizului de racordare , in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009, in baza unui deviz calculat si achitat anticipat. CONDITII SPECIALE:

Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

26/8/2014

ALEEA PROF. IOAN PETRU CULIANU nr. 5A bl. - sc. - et. - ap. -

782

BEJAN LUMINITA SI IOSIF

BRANSAMENT LA RETEA APA pentru imobil - locuinta, situat in municipiul Iasi, str. Prof.Emil Honoriu nr. 1E, nr.cad. 144246, detinut prin c.v.c. nr. 1982/2012, act alip. nr. 181/2013 si A.C. nr. 532/2014, din retea existenta, in urmatoarele conditii : inainte de

26/8/2014

STR Prof.Emil Honoriu nr. 1E bl. - sc.

-

et. - ap. -

inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata. Punerea in functiune a racordului la retea de apa este conditionata de existenta unui contract de vidanjare. CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

783

27/8/2014

SERBANOIU ION SI SERBANOIU DUMITRA

- BUCIUM nr. FN bl. - sc. - et. - ap. -

Construire locuinta colectiva mica pe teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL

136/2014.

Suprafata construita:395,25 mp,suprafata desfasurata:1198,85 mp.

Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor fi convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C

2014-09-01

fldListareWEB

Page 13 of 14

publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi),IJC . Se
publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi),IJC . Se

publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii taxei de autorizare.

784

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GR.T.POPA"

BRANSAMENT LA RETEA APA pentru imobil - Stomatologie infantila, situat in municipiul Iasi, str. Alexandru Lapusneanu nr.20, detinut prin contract de administrare nr. 55284/10178/2013, din retea existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul

de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 133/2009, in baza unui contract ferm. CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

28/8/2014

STR Alexandru Lapusneanu nr. 20 bl.

-

sc. - et. - ap. -

785

ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL. A5, STR. PRIMAVERII NR. 21 PRIN CHELARIU MIHAI

BRANSAMENT APA (separare alimentare cu apa scara A de scara B al blocului de locuinte A5) imobil situat in Iasi, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009, in baza unui deviz calculat si achitat anticipat. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

28/8/2014

STR PRIMAVERII nr. 21 bl. A5 sc. A et. - ap. -

786

SORANCA TANTA

BRANSAMENT APA pentru imobil locuinta, situat in municipiul Iasi teren si constructie detinut conf. certificat de mostenitor nr. 9/2011 in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:

Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului

28/8/2014

STR PAUN nr. 17 bl. - sc. - et. P ap. -

787

28/8/2014

788

28/8/2014

DOBOS BERNARD SI SIMONA

STR PODISULUI nr. 23 bl. - sc. - et. - ap. -

S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.

STR MITROPOLIT VARLAAM,

BROSCARIE, BLD. N. IORGA nr. - bl.

- sc. - et. - ap. -

BRANSAMENT LA RETEA APA SI RACORD LA RETEA CANALIZARE pentru imobil - locuinta, situat in municipiul Iasi, str. Podisului nr. 23, nr. cad. 125584, detinut prin c.v.c. nr. 1418/2011 si A.C. nr. 695/2012, din retele existente, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 133/2009, in baza unui contract ferm. CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

INLOCUIRE CONDUCTE PENTRU GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI BRANSAMENTE LA RETEA, in municipiul Iasi, str. Mitropolit Varlaam, str. Broscarie, bld. N. Iorga in urmatoarele conditii: - inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati

din zona strabatuta si reprezentantii administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor de baza si a lucrarilor pregatitoare, va fi refacut de o unitate specializata, in baza contractului incheiat pentru aceasta lucrare. In vederea constituirii bazei de date urbane, beneficiarul(E.ON Gaz Distributie) va respecta prevederile art. 45(6) din legea 50/1991, modificata si completata, privind autorizarea lucrarilor in constructii. CONDITII SPECIALE:

Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a). Obs: lungimea tronsonului de conducta inlocuit este de aprox 340 ml, inclusiv conducta care alimenta fosta platforma industriala Nicolina. Se reccomanda corelarea cu

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C

2014-09-01

fldListareWEB

Page 14 of 14

fldListareWEB Page 14 of 14

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/08/2014%5D)&(DataC%3C

2014-09-01