vo

lun
ta
r

i

Supervoluntari
Supervolunteers

Hippo

Hippo

Hippo este un program de dezvoltare
personalã, destinat copiilor ?i tinerilor,
activitã?ile desfã?urându-se atât indoor, cât
?i outdoor.

Hippo is a personal development program,
for children and youth, with indoor and
outdoor activities.
The volunteers can participate to:
- creativity workshops (handmade)
- games sessions
- sports, dance
- different events on special occasions, as
June, the 1st.
- international exchanges

Voluntarii se pot implica în:
- ateliere de creativitate (handmade)
- sesiuni de jocuri
- activitã?i sportive, dans
- realizarea de evenimente, cu ocazii
speciale, precum 1 iunie
- schimburi de experien?ã interna?ionale

Hippo

Zona de miscare

Moving Area

Supervoluntari
Supervolunteers

1001 culori

Serviciul European
de Voluntariat

1001 colors

European Voluntary
Service